Konec školního roku. V pondělí probíhá naposledy výuka podle rozvrhu a proběhne pedagogická rada.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konec školního roku. V pondělí 23. 6. probíhá naposledy výuka podle rozvrhu a proběhne pedagogická rada."

Transkript

1

2 Konec školního roku Máte v ruce poslední číslo letošního ročníku našich Perliček. Zbývá opravdu jen pár dnů a já se zde chci trochu ohlédnout za uplynulým rokem a podat vám pár informací pro ty poslední dny. Důležité termíny pro závěr školního roku. V pondělí probíhá naposledy výuka podle rozvrhu a proběhne pedagogická rada. 24. a kontrola a odevzdání učebnic, rozdání učebnic na příští školní rok, třídnické práce sportovní den (I. stupeň), práce s třídním učitelem sportovní den (II. stupeň), práce s třídním učitelem hod. - zakončení školního roku, vysvědčení pro roč. Region hod. slavnostní ukončení studia žáků 9. tříd na naší ZŠ na zámku Úspěchy žáků O Libčanskou básničku 3. místo A. Jiříková EKOPÁŤÁK 6. místo: L. Mrňáková, N. Janouchová, J. Strnad Poznávání rostlin třídy 3. místo M. Strnad, 6. místo V. Dolečková, třídy 8. místo M. Mrňáková, 9. místo M. Chárová, třídy 8. místo A. N. Strýčková, třídy 7. místo Š. Neprášková Poznávání živočichů třídy 1. místo M. Strnad, 8. místo L. Šandová, třídy 1. místo J. Strnad, 4. místo L. Mrňáková, 10. místo M. Mrňáková, třídy 4. místo L. Šubrtová, 5. místo K. Svobodová, třídy 5. místo N. Haltufová, 10. místo M. Vopálková Novobydžovský slavík 1., 2. třídy 2. místro M. Zbořilová, 5. místo T. Kloučková, 7. místo T. Veselá, 8. místo P. Suchánek, 3.,4.,5. třídy - 4. místo - M. Bereščáková, místo L. Mrňáková a T. Rejlová, třídy 1. místo J. Svatošková, 2. místo A. Jiříková, 4. místo A. Petružálková, 6. místo L. Volejníková třídy 1. místo K. Vacková, 2. místo L. Panchartková, 4. místo M. Štěpánová

3 Okres Dějepisná olympiáda kategorie A: 6. místo K. Kalová, 10. místo P. Rambousek kategorie B: 7. místo M. Novotný kategorie C: 6. místo E. Jeřábková, 9. místo A. Chrtek Volejbal 8. a 9. roč., dívky: 4. místo A. Hubená, S. Ocelníková, N. Žarnovská, Š. Vilgošová, A. Jedličková, K. Tučková, M. Vopálková, D. Borovcová, P. Koníčková, V. Vlková, K. Vacková Minikopaná třídy - 2. místo F. Firbacher, V. Cholasta, L. Heger, V. Fuxa, V. Doležal, V. Kycelt, T. Svoboda, V. Řezáč, P. Kraj Literární cena Antonína Lauterbacha třídy 3. místo D. Midlochová, třídy 1. místo K. Svobodová, třídy 1. místo L. Panchartková Výtvarná soutěž Ženy v našich srdcích - 1.místo Lucie Rozumová (5.B), Kristýna Hladíková a Veronika Vancová, 2. místo Juliána Svatošková (7.A), Lada Mrňáková (5.A), 3. místo Anna Doležalová (5. A), Denisa Novotná (6.A), Simona Ocelníková (8. B), Andrea Burešová a Barbora Švecová, Lucie Borková Faradayův pohár 2x 2. místo A. Jelínek, M. Holman Informace pro příští školní rok Nový školní rok 2014/15 bude zahájen v 8.00 hod. pro ročníky v kmenových třídách. Naše prvňáčky přivítáme v 9.00 hod. ve velké tělocvičně. Opět otevřeme čtyři první třídy. Máme zapsáno 87 dětí. Třídními učiteli pro první rok školní docházky jim budou p. učitelky R. Havlínová, M. Nováčková, D. Belancová a pan učitel V. Novák. Šesté třídy budeme mít tři. Současné páté třídy doplníme dětmi, které k nám přijdou z okolních málotřídních škol. Zde se ujmou třídnictví p. učitelky M. Černá, H. Kuchařová a Š. Martinů. Ve spolupráci s naší p. psycholožkou P. Mackovou bude pro ně připraven seznamovací tábor v prvních dnech školy. Změny počtu tříd na I. i II. stupni školy si vyžádají i další změny ve třídnictví, se kterými jste již byli seznámeni na poslední třídní schůzce.

4 Přijímací řízení na střední školy Již několik let přetrvává situace v našem školství, že je mnohem více míst na SŠ, než je uchazečů. Pro žáky se to zdá výhodné a mnohdy ztrácí motivaci k učení. Neznamená to ovšem, že se žáci dostanou na svoji vysněnou školu. Abychom zvýšili úspěšnost našich žáků u přijímacího řízení, nabízeli jsme (a i nadále tomu tak bude) v rámci naší doplňkové činnosti Přípravu k přijímacím zkouškám z ČJ a M. Žáci, kteří tuto službu využívají, mohou zvýšit svoji šanci na úspěch. Tyto hodiny strávené navíc ve škole zúročí i po vstupu na SŠ. Zde ocení i to, zda si zvolili již u nás druhý cizí jazyk. Na cizí jazyk mohou docházet žáci přes doplňkovou činnost. Bohužel se zde setkáváme s malým zájmem a mnohdy se nám nepodaří ani skupinu otevřít. Opět letos byla úspěšnost u přijímacího řízení vysoká. Naprostá většina žáků uspěla již v prvním kole přijímacího řízení. Lyžařský výcvik Počasí nám přálo a děti ze sedmých tříd trávily týden na lyžích opět v Poniklé. Výhodou tohoto místa je chata přímo u sjezdovek a zázemí chaty je využito i k polednímu odpočinku s teplým obědem. Sponzoři Díky sponzorům měli naši žáci věcné ceny do různých soutěží i sladké odměny. Řada akcí by se bez jejich podpory nemohla realizovat. Všem děkujeme! Na většině akcí spolupracujeme se SRPŠ. Chci zde poděkovat za přízeň stálým sponzorům - MUDr. J. Veselovské, cukrárně p. Daška, firmě KOVOPLAST, České spořitelně, firmě Česká osiva, Městskému úřadu, panu A. Lauterbachovi. Knihovna Školní knihovna pracuje již řadu let úspěšně pod vedením p. M. Drtinové. Opět jsme zakoupili nové knihy, které využívají hlavně žáci I. stupně pro mimočítankovou četbu. Jinak ji využívají žáci průběžně dle potřeby a zájmu. Kniha vždy zůstane zdrojem informací a čtení, prostředkem, jak informace získávat. Ve škole jsme uspořádali šestý ročník soutěže výrazového čtení s názvem Literární cena Antonína Lauterbacha. Tuto soutěž finančně podporuje KÚ Královéhradeckého kraje, Ing. A. Lauterbach, firma Kovoplast a. s., Město Chlumec n. C., Český rozhlas Hradec Králové a Kinský dal Borgo a. s. Knižní odměny soutěžícím věnovalo nakladatelství ALBATROS. Soutěže se zúčastnilo 58 čtenářů z našeho kraje. Tato soutěž opět dokázala, že naše děti čtou a umí číst.

5 Nové vybavení Stále platí, že patříme mezi nejlépe vybavené školy v regionu. Již v září na naše žáky čekaly tři zmodernizované třídy. Za finanční podpory Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR jsme vyměnili v těchto učebnách podlahy a vybavili je novým školním nábytkem. V průběhu roku našim žákům bylo nabídnuto vyžití na nově otevřeném lanovém hřišti ve dvoře školy. V posledních dnech se podařilo opravit a zmodernizovat dětské hřiště za budovou školní družiny. Všechny tyto prostory jsou volně přístupné široké veřejnosti. Majetek nám zde pomáhá chránit kamerový systém města. Personální změny Personální změny v příštím školním roce se odvíjejí od nárůstu počtu žáků na prvním stupni, dlouhodobé nemoci a odchodů do důchodu. Odchází p. uč. L. Horáková a na podzim končí i p. uč. E. Kadavová. Nově nastoupí p. uč. P. Nebeská, M. Nováčková a V. Kaizrová. Poslední den školního roku je pro všechny školáky ten nejvýznamnější. Je to zhodnocení jejich práce a velké těšení na prázdniny. Tedy na dva měsíce naprosto jiných činností, než je škola. Vysvědčení je souhrnné hodnocení půlroční práce. Kdo z rodičů sleduje pravidelně během roku výsledky svého dítěte a ví, kde má jeho ratolest silná a slabá místa, vysvědčení pak nemůže být žádným překvapením ani pro něho. Dítě se nemá čeho bát a všichni se mohou těšit na zasloužené prázdniny i odpočinek. Za všechny zaměstnance školy vám všem přeji krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a nezapomenutelných zážitků. Mgr. Jana Bernartová, ředitelka školy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

6 Nabídka mimoškolního vzdělávání při ZŠ na školní rok Přihlášky budeme přijímat první týden v září. (Formulář je ke stažení na internetových stránkách školy). Bližší informace dostanete na telefonech: ZŠ, ŠD Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky Určeno žákům 9. tříd, procvičování učiva potřebného k zvládnutí přijímacího řízení především na střední školy. Jedná se o 25 vyučovacích hodin po 20,- Kč a platí se najednou před zahájením kurzu. Výuka jazyků angličtina Pro žáky od druhé třídy. Výuka probíhá v několika skupinách, hlásit se mohou i pokročilí a dospělí. Vyučovací hodina stojí 40,- Kč, platí se najednou před zahájením kurzu. Točení na hrnčířském kruhu Kurzy pro začátečníky i pokročilé, děti i dospělé. Zvládnutí techniky práce na hrnčířském kruhu. Kurz má vždy čtyři lekce a stojí 350,- Kč pro děti a 450,- Kč pro dospělé. Zájemci se mohou hlásit na adrese Výtvarné soboty Jednodenní kurzy různých výtvarných a řemeslných technik pro děti i dospělé. Termíny a náplň jsou zveřejňovány v Chlumeckých listech a na internetových stránkách školy. Sportovní příprava V tomto kroužku děti projdou zábavnou formou základy pohybových a míčových her, atletiky i gymnastiky. Je určen pro žáky 1. až 3. tříd a bude probíhat ve velké tělocvičně a je zdarma. Logopedický kroužek Kroužek je určen pro žáky I. stupně, kteří potřebují pomoc se správnou výslovností. Proškolené asistentky se zaměřují na pravidelné procvičování mluvidel a správnou výslovnost vadných hlásek.

7 Vybíjená Zvládnutí výše jmenované hry a účast na soutěžích. Kroužek je určen pro žáky Tříd, bude probíhat ve středu od 7.00 hod. ve velké tělocvičně a je zdarma. Keramika Náplní kroužku jsou základy práce s keramickou hlínou, především modelování. Výuka probíhá u mladších dětí v hernách školní družiny, starší děti navštěvují dobře vybavenou keramickou dílnu. Pracuje se v těchto skupinách: Keramika 1. tř. středa hod., příspěvek na materiál 350,- Kč Keramika 2. tř. pondělí hod., příspěvek na materiál 350,- Kč Keramika 3. tř. úterý hod., příspěvek na materiál 350,- Kč Keramika 4. tř. a starší čtvrtek hod., příspěvek 400,- Kč Šikula Je určen pro žáky prvního stupně, které baví ruční práce. Tvoří z papíru, textilu, přírodních i netradičních materiálů. Probíhá ve školní družině v úterý od do hod. Vybíráme příspěvek na materiál 400,- Kč. Výtvarné hrátky Malování speciální žehličkou, kresba, malba, grafické techniky a prostorové práce jsou náplní tohoto kroužku. Kroužek je určen pro žáky 1. i 2. stupně, s příspěvkem na materiál 200,- Kč, a bude probíhat ve školní družině ve čtvrtek od do hod. Vaření Jednoduché základy teplé a studené kuchyně, zásady stolování a zdravé výživy si mohou žáci od 2. třídy osvojit v tomto kroužku každý pátek od do hod. ve školní družině. Kroužek stojí 800,- Kč na školní rok. Hravé doučování Kroužek je určen pro žáky I. stupně se specifickými poruchami učení nebo jejich náznaky, ale i pro děti, které potřebují častější opakování a upevňování vědomostí získaných při výuce. Děti jsou rozdělené do menších skupin, klademe důraz na individuální přístup. Kroužek je bez poplatku.

8 ZÁJEZD DO ANGLIE A BRUSELU Na konci dubna jsme se vydali na zájezd do Anglie. Naší první zastávkou na cestě byl Brusel. Tam jsme přijeli v 8.00h. šli jsme se podívat na známého čůrajícího panáčka, poté jsme si prohlédli Královský palác a nakonec na nás čekalo proslulé Atomium. To, myslím, že se líbilo každému, jak z venku, tak i ten krásný pohled na Brusel. Na přespání jsme využili hotel Formule 1 ve Francii. Ráno jsme vyrazili rovnou na trajekt, myslím, že jsme to všichni zvládli a nikdo nedostal mořskou nemoc. Asi po hodině a půl jsme připluli do Doveru a už z dálky nás vyhlížel hrad v Doveru, na který jsme se šli podívat. Po prohlídce hradu jsme jeli do městečka Canterbury a ve večerních hodinách jsme přijeli na parkoviště, kde už na nás čekaly rodiny, u kterých jsme dvě noci přespali. Byla to první velká zkušenost a hlavně jsme si mohli vyzkoušet, jestli se v cizině sami domluvíme. Hned ráno nás rodiny odvezly zpátky na parkoviště, kde si nás zase převzali učitelé. Dále jsme se vydali do historického městečka Rochester, tam jsme si prohlédli Normanský hrad z 11. století

9 a katedrálu. Potom na nás čekaly loděnice, kde jsme si mohli projít dvě lodě, které byly ve službě v královském námořnictvu, a jednu ponorku, která byla ve službě tři měsíce, a sloužilo na ní 69 námořníků. Když jsme si to všechno prošli, vyrazili jsme na Hever castle, což je menší hrad s krásnými a rozlehlými zahradami s bludištěm. Zaujaly nás ty upravované zahrady, o které se tak pěkně starají. Po procházce v zahradách jsme naposledy jeli k rodinám. Ráno jsme se rozloučili a poděkovali, že se o nás krásně starali, a vyrazili jsme do dlouho očekávaného Londýna. Byli jsme zklamaní, že nám zrovna na prohlídku Londýna prší, ale museli jsme to překonat, protože nám nic jiného nezbývalo. První památkou, kterou jsme v Londýně viděli, byl Tower Bridge, potom jsme pokračovali k Big Benu, po prohlídce jsme viděli další známou památku, což byl Buckinghamský palác, a nakonec London Eye. Je to velké ruské kolo, ze kterého je vidět skoro celý Londýn. A to byla poslední zastávka našeho zájezdu. Při zpáteční cestě jsme museli využít zase trajekt, abychom se dostali zpátky na pevninu. Po celou dobu zájezdu nás provázel náš průvodce, který nám řekl samé zajímavé věci. Domů jsme se vrátili po 6 dnech a každý s jedinečnými zážitky. E. Bendásková, 9.C

10 ŠKOLNÍ PARLAMENT V září 2013 nám bylo oznámeno, že se změní v letošním školním roce zasedání a činnost školního parlamentu. V každé třídě druhého stupně si žáci zvolili dva své spolužáky, kteří je při jednáních měli zastupovat. Na prvním stupni byl zvolen pouze jeden žák. Zastoupeni byli žáci od třetích do pátých tříd. Schůzky školního parlamentu proběhly celkem desetkrát, a to vždy za účasti p. uč. Jadrné. Školní jídelnu zastupovala p. Tahadlová. Předsedkyní parlamentu byla zvolena Lucie Panchartková /9. B/, místopředsedou Martin Holman /9. A/. Na jednotlivých schůzkách se řešily záležitosti školní jídelny, bufetu, školy, vzájemné chování žáků a jejich návrhy pro školní činnost. V průběhu školního roku jsme uspořádali několik akcí, kterých se mohly jednotlivé třídy zúčastnit, a mezi sebou soutěžit. K těm vydařeným patřil Dýňový den, vánoční turnaj ve streetballu, zimní a jarní výzdoba tříd nebo Duhový den. Kromě toho uspořádaly deváté ročníky pro první stupeň akci Mikuláš na ledě a Dětský den. V celkovém hodnocení se na prvním místě umístila třída 9. C s 96 body /ano, ona umí i jiné věci, než jenom zlobit/. Na druhém místě skončila 7. B s 90 body. Krásné třetí místo získala 6. C se 78 body. Děkujeme všem třídám, které se zúčastnily těchto akcí. Za sebe i zástupce tříd přeji všem žákům naší školy krásné prázdniny. Michaela Motlová, 9. C

11 VI. ročník Literární soutěže o cenu Antonína Lauterbacha Ve čtvrtek 22. května 2014 se v Klicperově domě v Chlumci nad Cidlinou uskutečnil další, již 6. ročník této literární soutěže. V letošním roce se jí zúčastnilo celkem 58 čtenářů z devíti základních škol. Kromě žáků z pořádající Základní školy v Chlumci nad Cidlinou to byli soutěžící ze ZŠ Lovčice, Nové Město, Nový Bydžov Karla IV. i Klicperova, Chomutice, Libčany, Živanice a Letohrad. Vysokou společenskou úroveň se podařilo zajistit díky mnoha sponzorům, ale především díky Královéhradeckému kraji. Literární cena Antonína Lauterbacha byla letos opět zařazena mezi krajské literární soutěže, s dotací Královéhradeckého kraje. Mediálním partnerem byl, tak jako v minulém roce, Český rozhlas Hradec Králové, který odvysílal reportáž ze soutěže. Výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích: 1. kategorie ( ročník): Denisa Šolcová ZŠ Libčany 2. kategorie (3. 4. ročník): Anna Skalová ZŠ Nový Bydžov, Karla IV. 3. kategorie (6. 7. ročník): Kateřina Svobodová ZŠ Chlumec n. C. 4. kategorie (8. 9. ročník): Lucie Panchartková ZŠ Chlumec n. C., Karolína Očenášková, Adéla Vondrová ZŠ Nový Bydžov, Karla IV., Absolutní vítězkou soutěže se stala, tentokrát hostující, Pavla Hornychová ze ZŠ Nový Bydžov Karla IV. Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony a skvělou reprezentaci svých škol. Mgr. Milena Komárková

12 O čem se mluví? V letošním školním roce jsme zavedli novinku ve způsobu placení školních akcí. I když jsme zpočátku čelili zvýšenému zájmu médií a v některých případech i nedůvěry ze strany rodičů, po téměř roční zkušenosti můžeme říci, že se nám zavedení tzv. konta žáka osvědčilo. Nejnáročnější byl výběr počáteční zálohy nebo celé částky, která byla na školní rok pro jednotlivé ročníky určená, potom již vyúčtování a úhrada jednotlivých akcí probíhala plynule. Žáci nemuseli nosit peníze na jednotlivé akce, vyučující stále něco vybírat a snad i rodičům ubylo starostí. Vyučující byli pravidelně informováni o stavu konta žáků a i žákům i rodičům byl tento stav na požádání sdělen. Mohli jste zvolit pro každého nejvhodnější způsob placení. Celou částku nebo domluvu na splátky, zaslání peněz na účet školy nebo v hotovosti v pokladně. Sice se našlo pár jedinců, kteří nosili peníze na každou akci zvlášť, což velice zatížilo administrativu školy, ale ke konci školního roku jich bylo stále méně a do budoucna doufám, že se to ještě zlepší. Po vyúčtování školních výletů a po úhradě za ztracené a poškozené učebnice budou žáci a rodiče písemně informováni v žákovské knížce o zůstatku na kontě žáka. Pro jednodušší začátek školního roku bude tato částka převedena do dalšího ročníku a vycházejícím žákům vrácena. Pokud mají mladší sourozence, bude převedena jim. Určitě toto přivítáte, neboť plateb v září pro školáky není málo. Děkujeme tímto za spolupráci a těšíme se na další. Pavlína Suchánková, účetní školy Toto číslo školního časopisu, dle grafického návrhu Barbory Kulačové, sestavil z příspěvků kolegů a žáků Mgr. Vladan Kárník a korektury provedla Mgr. Milena Komárková.

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zličíně pro naši paní průvodkyni. Všichni jsme se moc

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

TŘÍDNÍ KNIHA PRO 1. STUPEŇ ZŠ VARIANTA B. Třída: Ročník: Školní rok:

TŘÍDNÍ KNIHA PRO 1. STUPEŇ ZŠ VARIANTA B. Třída: Ročník: Školní rok: TŘÍDNÍ KNIHA Třída: : Školní rok: PRO 1. STUPEŇ ZŠ VARIANTA B Vysvětlivky k práci s třídní knihou 1) Název školy: Použije se podlouhlé razítko školy nebo se uvede název školy tiskacím písmem. Název školy

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY Vážení rodiče žáků naší ZŠ Ostopovice, zdravíme Vás a přejeme pěkný zbytek léta. Předkládáme Vám aktuality z naší organizace od 1. 9. 2014. V příloze jsou info ŠJ, ŠD a jednotlivé

Více

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně.

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně. Jazykový pobyt v Anglii Vybraní žáci 2. stupně naší školy spolu s žáky ZŠ Horní Suchá se ve dnech 15.11. 20.11.2015 zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Celkem se jednalo o 40 žáků a 4 pedagogy (Mgr.

Více

Nabídka zájmových kroužků organizovaných školou v rámci činnosti školního klubu:

Nabídka zájmových kroužků organizovaných školou v rámci činnosti školního klubu: Milí žáci, vážení rodiče, zde je nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí. Každý žák se může přihlásit do libovolného počtu kroužků. Přihlášky je nutné vyzvednout u vedoucího kroužku a jemu odevzdat do

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Číslo 2 / XX. ročník červen 2015

Číslo 2 / XX. ročník červen 2015 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 2 / XX. ročník červen 2015 Vážení rodiče, dovolte, abychom se s Vámi rozloučili na konci dalšího školního roku. Rozhodli jsme se, že v rámci úspor bude Zpravodaj nadále vycházet

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod okres Plzeňjih, Nádražní 722, 33301 ROZVRH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ na školní rok 2016/2017 www.ddmstod.cz mddmstod@volny.cz Pondělí 1 Angličtina 2 Bosu pro děti + taneční rytmika Zálesák 3 16.30 4 Angličtina

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Schůzka prvních ročníků

Schůzka prvních ročníků Schůzka prvních ročníků 22. 6. 2017 1. C (19 studentů) 1. D (19 studentů) třídní učitel: Mgr. Miroslav Kvíz, Tv - Bi email: kviz@gymrumburk.cz třídní učitel: Mgr. Lukáš Melichar, Čj - OSZ email: melichar@gymrumburk.cz

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015 Č.j. 2014/48 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Plán práce ZŠ a MŠ školní rok 2014 / 2015 1 Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Těšíme se na Vás 1. září!

Těšíme se na Vás 1. září! DS Milí příznivci Labyrinthu, děkujeme za zájem o projekt Open School Space a laboratorní školu Labyrinth. Vašeho zájmu si velmi ceníme, a proto Vás prostřednictvím newsletteru pravidelně informujeme o

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Duben oborový den

Duben oborový den Duben 2007 3.oborový den Dne 13.dubna se konal v pořadí už třetí oborový den. Je to příležitost pro žáky 2.stupně seznámit se hlouběji se zvolenou oblastí. První a druhý oborový den se konal v 1.pololetí.

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne Provozní řád školy I. Údaje o zařízení: Adresa: Příkrá 67, 264 01 Sedlčany Typ školy: základní škola Kapacita: základní škola 480 žáků školní družina 100 žáků školní klub 220 žáků Zájmové činností, kroužky,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

První třídní schůzka. Třída: prima 1.A 32 žáků (8 chlapců a 24 dívek)

První třídní schůzka. Třída: prima 1.A 32 žáků (8 chlapců a 24 dívek) První třídní schůzka Třída: prima 1.A 32 žáků (8 chlapců a 24 dívek) Vyučující Třídní učitelka Mgr. Lenka Havlíčková» havlickova@gymrumburk.cz» tel. 723 556 248 Mgr. Lucie Zezulová» zezulova@gymrumburk.cz

Více

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j.: ŘBe -13/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2016 R.

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více