Konec školního roku. V pondělí probíhá naposledy výuka podle rozvrhu a proběhne pedagogická rada.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konec školního roku. V pondělí 23. 6. probíhá naposledy výuka podle rozvrhu a proběhne pedagogická rada."

Transkript

1

2 Konec školního roku Máte v ruce poslední číslo letošního ročníku našich Perliček. Zbývá opravdu jen pár dnů a já se zde chci trochu ohlédnout za uplynulým rokem a podat vám pár informací pro ty poslední dny. Důležité termíny pro závěr školního roku. V pondělí probíhá naposledy výuka podle rozvrhu a proběhne pedagogická rada. 24. a kontrola a odevzdání učebnic, rozdání učebnic na příští školní rok, třídnické práce sportovní den (I. stupeň), práce s třídním učitelem sportovní den (II. stupeň), práce s třídním učitelem hod. - zakončení školního roku, vysvědčení pro roč. Region hod. slavnostní ukončení studia žáků 9. tříd na naší ZŠ na zámku Úspěchy žáků O Libčanskou básničku 3. místo A. Jiříková EKOPÁŤÁK 6. místo: L. Mrňáková, N. Janouchová, J. Strnad Poznávání rostlin třídy 3. místo M. Strnad, 6. místo V. Dolečková, třídy 8. místo M. Mrňáková, 9. místo M. Chárová, třídy 8. místo A. N. Strýčková, třídy 7. místo Š. Neprášková Poznávání živočichů třídy 1. místo M. Strnad, 8. místo L. Šandová, třídy 1. místo J. Strnad, 4. místo L. Mrňáková, 10. místo M. Mrňáková, třídy 4. místo L. Šubrtová, 5. místo K. Svobodová, třídy 5. místo N. Haltufová, 10. místo M. Vopálková Novobydžovský slavík 1., 2. třídy 2. místro M. Zbořilová, 5. místo T. Kloučková, 7. místo T. Veselá, 8. místo P. Suchánek, 3.,4.,5. třídy - 4. místo - M. Bereščáková, místo L. Mrňáková a T. Rejlová, třídy 1. místo J. Svatošková, 2. místo A. Jiříková, 4. místo A. Petružálková, 6. místo L. Volejníková třídy 1. místo K. Vacková, 2. místo L. Panchartková, 4. místo M. Štěpánová

3 Okres Dějepisná olympiáda kategorie A: 6. místo K. Kalová, 10. místo P. Rambousek kategorie B: 7. místo M. Novotný kategorie C: 6. místo E. Jeřábková, 9. místo A. Chrtek Volejbal 8. a 9. roč., dívky: 4. místo A. Hubená, S. Ocelníková, N. Žarnovská, Š. Vilgošová, A. Jedličková, K. Tučková, M. Vopálková, D. Borovcová, P. Koníčková, V. Vlková, K. Vacková Minikopaná třídy - 2. místo F. Firbacher, V. Cholasta, L. Heger, V. Fuxa, V. Doležal, V. Kycelt, T. Svoboda, V. Řezáč, P. Kraj Literární cena Antonína Lauterbacha třídy 3. místo D. Midlochová, třídy 1. místo K. Svobodová, třídy 1. místo L. Panchartková Výtvarná soutěž Ženy v našich srdcích - 1.místo Lucie Rozumová (5.B), Kristýna Hladíková a Veronika Vancová, 2. místo Juliána Svatošková (7.A), Lada Mrňáková (5.A), 3. místo Anna Doležalová (5. A), Denisa Novotná (6.A), Simona Ocelníková (8. B), Andrea Burešová a Barbora Švecová, Lucie Borková Faradayův pohár 2x 2. místo A. Jelínek, M. Holman Informace pro příští školní rok Nový školní rok 2014/15 bude zahájen v 8.00 hod. pro ročníky v kmenových třídách. Naše prvňáčky přivítáme v 9.00 hod. ve velké tělocvičně. Opět otevřeme čtyři první třídy. Máme zapsáno 87 dětí. Třídními učiteli pro první rok školní docházky jim budou p. učitelky R. Havlínová, M. Nováčková, D. Belancová a pan učitel V. Novák. Šesté třídy budeme mít tři. Současné páté třídy doplníme dětmi, které k nám přijdou z okolních málotřídních škol. Zde se ujmou třídnictví p. učitelky M. Černá, H. Kuchařová a Š. Martinů. Ve spolupráci s naší p. psycholožkou P. Mackovou bude pro ně připraven seznamovací tábor v prvních dnech školy. Změny počtu tříd na I. i II. stupni školy si vyžádají i další změny ve třídnictví, se kterými jste již byli seznámeni na poslední třídní schůzce.

4 Přijímací řízení na střední školy Již několik let přetrvává situace v našem školství, že je mnohem více míst na SŠ, než je uchazečů. Pro žáky se to zdá výhodné a mnohdy ztrácí motivaci k učení. Neznamená to ovšem, že se žáci dostanou na svoji vysněnou školu. Abychom zvýšili úspěšnost našich žáků u přijímacího řízení, nabízeli jsme (a i nadále tomu tak bude) v rámci naší doplňkové činnosti Přípravu k přijímacím zkouškám z ČJ a M. Žáci, kteří tuto službu využívají, mohou zvýšit svoji šanci na úspěch. Tyto hodiny strávené navíc ve škole zúročí i po vstupu na SŠ. Zde ocení i to, zda si zvolili již u nás druhý cizí jazyk. Na cizí jazyk mohou docházet žáci přes doplňkovou činnost. Bohužel se zde setkáváme s malým zájmem a mnohdy se nám nepodaří ani skupinu otevřít. Opět letos byla úspěšnost u přijímacího řízení vysoká. Naprostá většina žáků uspěla již v prvním kole přijímacího řízení. Lyžařský výcvik Počasí nám přálo a děti ze sedmých tříd trávily týden na lyžích opět v Poniklé. Výhodou tohoto místa je chata přímo u sjezdovek a zázemí chaty je využito i k polednímu odpočinku s teplým obědem. Sponzoři Díky sponzorům měli naši žáci věcné ceny do různých soutěží i sladké odměny. Řada akcí by se bez jejich podpory nemohla realizovat. Všem děkujeme! Na většině akcí spolupracujeme se SRPŠ. Chci zde poděkovat za přízeň stálým sponzorům - MUDr. J. Veselovské, cukrárně p. Daška, firmě KOVOPLAST, České spořitelně, firmě Česká osiva, Městskému úřadu, panu A. Lauterbachovi. Knihovna Školní knihovna pracuje již řadu let úspěšně pod vedením p. M. Drtinové. Opět jsme zakoupili nové knihy, které využívají hlavně žáci I. stupně pro mimočítankovou četbu. Jinak ji využívají žáci průběžně dle potřeby a zájmu. Kniha vždy zůstane zdrojem informací a čtení, prostředkem, jak informace získávat. Ve škole jsme uspořádali šestý ročník soutěže výrazového čtení s názvem Literární cena Antonína Lauterbacha. Tuto soutěž finančně podporuje KÚ Královéhradeckého kraje, Ing. A. Lauterbach, firma Kovoplast a. s., Město Chlumec n. C., Český rozhlas Hradec Králové a Kinský dal Borgo a. s. Knižní odměny soutěžícím věnovalo nakladatelství ALBATROS. Soutěže se zúčastnilo 58 čtenářů z našeho kraje. Tato soutěž opět dokázala, že naše děti čtou a umí číst.

5 Nové vybavení Stále platí, že patříme mezi nejlépe vybavené školy v regionu. Již v září na naše žáky čekaly tři zmodernizované třídy. Za finanční podpory Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR jsme vyměnili v těchto učebnách podlahy a vybavili je novým školním nábytkem. V průběhu roku našim žákům bylo nabídnuto vyžití na nově otevřeném lanovém hřišti ve dvoře školy. V posledních dnech se podařilo opravit a zmodernizovat dětské hřiště za budovou školní družiny. Všechny tyto prostory jsou volně přístupné široké veřejnosti. Majetek nám zde pomáhá chránit kamerový systém města. Personální změny Personální změny v příštím školním roce se odvíjejí od nárůstu počtu žáků na prvním stupni, dlouhodobé nemoci a odchodů do důchodu. Odchází p. uč. L. Horáková a na podzim končí i p. uč. E. Kadavová. Nově nastoupí p. uč. P. Nebeská, M. Nováčková a V. Kaizrová. Poslední den školního roku je pro všechny školáky ten nejvýznamnější. Je to zhodnocení jejich práce a velké těšení na prázdniny. Tedy na dva měsíce naprosto jiných činností, než je škola. Vysvědčení je souhrnné hodnocení půlroční práce. Kdo z rodičů sleduje pravidelně během roku výsledky svého dítěte a ví, kde má jeho ratolest silná a slabá místa, vysvědčení pak nemůže být žádným překvapením ani pro něho. Dítě se nemá čeho bát a všichni se mohou těšit na zasloužené prázdniny i odpočinek. Za všechny zaměstnance školy vám všem přeji krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a nezapomenutelných zážitků. Mgr. Jana Bernartová, ředitelka školy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

6 Nabídka mimoškolního vzdělávání při ZŠ na školní rok Přihlášky budeme přijímat první týden v září. (Formulář je ke stažení na internetových stránkách školy). Bližší informace dostanete na telefonech: ZŠ, ŠD Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky Určeno žákům 9. tříd, procvičování učiva potřebného k zvládnutí přijímacího řízení především na střední školy. Jedná se o 25 vyučovacích hodin po 20,- Kč a platí se najednou před zahájením kurzu. Výuka jazyků angličtina Pro žáky od druhé třídy. Výuka probíhá v několika skupinách, hlásit se mohou i pokročilí a dospělí. Vyučovací hodina stojí 40,- Kč, platí se najednou před zahájením kurzu. Točení na hrnčířském kruhu Kurzy pro začátečníky i pokročilé, děti i dospělé. Zvládnutí techniky práce na hrnčířském kruhu. Kurz má vždy čtyři lekce a stojí 350,- Kč pro děti a 450,- Kč pro dospělé. Zájemci se mohou hlásit na adrese Výtvarné soboty Jednodenní kurzy různých výtvarných a řemeslných technik pro děti i dospělé. Termíny a náplň jsou zveřejňovány v Chlumeckých listech a na internetových stránkách školy. Sportovní příprava V tomto kroužku děti projdou zábavnou formou základy pohybových a míčových her, atletiky i gymnastiky. Je určen pro žáky 1. až 3. tříd a bude probíhat ve velké tělocvičně a je zdarma. Logopedický kroužek Kroužek je určen pro žáky I. stupně, kteří potřebují pomoc se správnou výslovností. Proškolené asistentky se zaměřují na pravidelné procvičování mluvidel a správnou výslovnost vadných hlásek.

7 Vybíjená Zvládnutí výše jmenované hry a účast na soutěžích. Kroužek je určen pro žáky Tříd, bude probíhat ve středu od 7.00 hod. ve velké tělocvičně a je zdarma. Keramika Náplní kroužku jsou základy práce s keramickou hlínou, především modelování. Výuka probíhá u mladších dětí v hernách školní družiny, starší děti navštěvují dobře vybavenou keramickou dílnu. Pracuje se v těchto skupinách: Keramika 1. tř. středa hod., příspěvek na materiál 350,- Kč Keramika 2. tř. pondělí hod., příspěvek na materiál 350,- Kč Keramika 3. tř. úterý hod., příspěvek na materiál 350,- Kč Keramika 4. tř. a starší čtvrtek hod., příspěvek 400,- Kč Šikula Je určen pro žáky prvního stupně, které baví ruční práce. Tvoří z papíru, textilu, přírodních i netradičních materiálů. Probíhá ve školní družině v úterý od do hod. Vybíráme příspěvek na materiál 400,- Kč. Výtvarné hrátky Malování speciální žehličkou, kresba, malba, grafické techniky a prostorové práce jsou náplní tohoto kroužku. Kroužek je určen pro žáky 1. i 2. stupně, s příspěvkem na materiál 200,- Kč, a bude probíhat ve školní družině ve čtvrtek od do hod. Vaření Jednoduché základy teplé a studené kuchyně, zásady stolování a zdravé výživy si mohou žáci od 2. třídy osvojit v tomto kroužku každý pátek od do hod. ve školní družině. Kroužek stojí 800,- Kč na školní rok. Hravé doučování Kroužek je určen pro žáky I. stupně se specifickými poruchami učení nebo jejich náznaky, ale i pro děti, které potřebují častější opakování a upevňování vědomostí získaných při výuce. Děti jsou rozdělené do menších skupin, klademe důraz na individuální přístup. Kroužek je bez poplatku.

8 ZÁJEZD DO ANGLIE A BRUSELU Na konci dubna jsme se vydali na zájezd do Anglie. Naší první zastávkou na cestě byl Brusel. Tam jsme přijeli v 8.00h. šli jsme se podívat na známého čůrajícího panáčka, poté jsme si prohlédli Královský palác a nakonec na nás čekalo proslulé Atomium. To, myslím, že se líbilo každému, jak z venku, tak i ten krásný pohled na Brusel. Na přespání jsme využili hotel Formule 1 ve Francii. Ráno jsme vyrazili rovnou na trajekt, myslím, že jsme to všichni zvládli a nikdo nedostal mořskou nemoc. Asi po hodině a půl jsme připluli do Doveru a už z dálky nás vyhlížel hrad v Doveru, na který jsme se šli podívat. Po prohlídce hradu jsme jeli do městečka Canterbury a ve večerních hodinách jsme přijeli na parkoviště, kde už na nás čekaly rodiny, u kterých jsme dvě noci přespali. Byla to první velká zkušenost a hlavně jsme si mohli vyzkoušet, jestli se v cizině sami domluvíme. Hned ráno nás rodiny odvezly zpátky na parkoviště, kde si nás zase převzali učitelé. Dále jsme se vydali do historického městečka Rochester, tam jsme si prohlédli Normanský hrad z 11. století

9 a katedrálu. Potom na nás čekaly loděnice, kde jsme si mohli projít dvě lodě, které byly ve službě v královském námořnictvu, a jednu ponorku, která byla ve službě tři měsíce, a sloužilo na ní 69 námořníků. Když jsme si to všechno prošli, vyrazili jsme na Hever castle, což je menší hrad s krásnými a rozlehlými zahradami s bludištěm. Zaujaly nás ty upravované zahrady, o které se tak pěkně starají. Po procházce v zahradách jsme naposledy jeli k rodinám. Ráno jsme se rozloučili a poděkovali, že se o nás krásně starali, a vyrazili jsme do dlouho očekávaného Londýna. Byli jsme zklamaní, že nám zrovna na prohlídku Londýna prší, ale museli jsme to překonat, protože nám nic jiného nezbývalo. První památkou, kterou jsme v Londýně viděli, byl Tower Bridge, potom jsme pokračovali k Big Benu, po prohlídce jsme viděli další známou památku, což byl Buckinghamský palác, a nakonec London Eye. Je to velké ruské kolo, ze kterého je vidět skoro celý Londýn. A to byla poslední zastávka našeho zájezdu. Při zpáteční cestě jsme museli využít zase trajekt, abychom se dostali zpátky na pevninu. Po celou dobu zájezdu nás provázel náš průvodce, který nám řekl samé zajímavé věci. Domů jsme se vrátili po 6 dnech a každý s jedinečnými zážitky. E. Bendásková, 9.C

10 ŠKOLNÍ PARLAMENT V září 2013 nám bylo oznámeno, že se změní v letošním školním roce zasedání a činnost školního parlamentu. V každé třídě druhého stupně si žáci zvolili dva své spolužáky, kteří je při jednáních měli zastupovat. Na prvním stupni byl zvolen pouze jeden žák. Zastoupeni byli žáci od třetích do pátých tříd. Schůzky školního parlamentu proběhly celkem desetkrát, a to vždy za účasti p. uč. Jadrné. Školní jídelnu zastupovala p. Tahadlová. Předsedkyní parlamentu byla zvolena Lucie Panchartková /9. B/, místopředsedou Martin Holman /9. A/. Na jednotlivých schůzkách se řešily záležitosti školní jídelny, bufetu, školy, vzájemné chování žáků a jejich návrhy pro školní činnost. V průběhu školního roku jsme uspořádali několik akcí, kterých se mohly jednotlivé třídy zúčastnit, a mezi sebou soutěžit. K těm vydařeným patřil Dýňový den, vánoční turnaj ve streetballu, zimní a jarní výzdoba tříd nebo Duhový den. Kromě toho uspořádaly deváté ročníky pro první stupeň akci Mikuláš na ledě a Dětský den. V celkovém hodnocení se na prvním místě umístila třída 9. C s 96 body /ano, ona umí i jiné věci, než jenom zlobit/. Na druhém místě skončila 7. B s 90 body. Krásné třetí místo získala 6. C se 78 body. Děkujeme všem třídám, které se zúčastnily těchto akcí. Za sebe i zástupce tříd přeji všem žákům naší školy krásné prázdniny. Michaela Motlová, 9. C

11 VI. ročník Literární soutěže o cenu Antonína Lauterbacha Ve čtvrtek 22. května 2014 se v Klicperově domě v Chlumci nad Cidlinou uskutečnil další, již 6. ročník této literární soutěže. V letošním roce se jí zúčastnilo celkem 58 čtenářů z devíti základních škol. Kromě žáků z pořádající Základní školy v Chlumci nad Cidlinou to byli soutěžící ze ZŠ Lovčice, Nové Město, Nový Bydžov Karla IV. i Klicperova, Chomutice, Libčany, Živanice a Letohrad. Vysokou společenskou úroveň se podařilo zajistit díky mnoha sponzorům, ale především díky Královéhradeckému kraji. Literární cena Antonína Lauterbacha byla letos opět zařazena mezi krajské literární soutěže, s dotací Královéhradeckého kraje. Mediálním partnerem byl, tak jako v minulém roce, Český rozhlas Hradec Králové, který odvysílal reportáž ze soutěže. Výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích: 1. kategorie ( ročník): Denisa Šolcová ZŠ Libčany 2. kategorie (3. 4. ročník): Anna Skalová ZŠ Nový Bydžov, Karla IV. 3. kategorie (6. 7. ročník): Kateřina Svobodová ZŠ Chlumec n. C. 4. kategorie (8. 9. ročník): Lucie Panchartková ZŠ Chlumec n. C., Karolína Očenášková, Adéla Vondrová ZŠ Nový Bydžov, Karla IV., Absolutní vítězkou soutěže se stala, tentokrát hostující, Pavla Hornychová ze ZŠ Nový Bydžov Karla IV. Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony a skvělou reprezentaci svých škol. Mgr. Milena Komárková

12 O čem se mluví? V letošním školním roce jsme zavedli novinku ve způsobu placení školních akcí. I když jsme zpočátku čelili zvýšenému zájmu médií a v některých případech i nedůvěry ze strany rodičů, po téměř roční zkušenosti můžeme říci, že se nám zavedení tzv. konta žáka osvědčilo. Nejnáročnější byl výběr počáteční zálohy nebo celé částky, která byla na školní rok pro jednotlivé ročníky určená, potom již vyúčtování a úhrada jednotlivých akcí probíhala plynule. Žáci nemuseli nosit peníze na jednotlivé akce, vyučující stále něco vybírat a snad i rodičům ubylo starostí. Vyučující byli pravidelně informováni o stavu konta žáků a i žákům i rodičům byl tento stav na požádání sdělen. Mohli jste zvolit pro každého nejvhodnější způsob placení. Celou částku nebo domluvu na splátky, zaslání peněz na účet školy nebo v hotovosti v pokladně. Sice se našlo pár jedinců, kteří nosili peníze na každou akci zvlášť, což velice zatížilo administrativu školy, ale ke konci školního roku jich bylo stále méně a do budoucna doufám, že se to ještě zlepší. Po vyúčtování školních výletů a po úhradě za ztracené a poškozené učebnice budou žáci a rodiče písemně informováni v žákovské knížce o zůstatku na kontě žáka. Pro jednodušší začátek školního roku bude tato částka převedena do dalšího ročníku a vycházejícím žákům vrácena. Pokud mají mladší sourozence, bude převedena jim. Určitě toto přivítáte, neboť plateb v září pro školáky není málo. Děkujeme tímto za spolupráci a těšíme se na další. Pavlína Suchánková, účetní školy Toto číslo školního časopisu, dle grafického návrhu Barbory Kulačové, sestavil z příspěvků kolegů a žáků Mgr. Vladan Kárník a korektury provedla Mgr. Milena Komárková.

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah: A. Charakteristika školy... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 8 C. Údaje o pracovnících školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY www.zsvysluni.cz Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 SESTAVILA: PAEDDR. DAGMAR BISTRÁ OBSAH Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva obsah 1. Základní charakteristika školy 3 2. Přehled učebních plánů 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/2012 Učení je jako plavání proti proudu ustaneš na chvíli a vrátíš se o míli. Čínské přísloví

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více