Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz"

Transkript

1 Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Datum: Vypracovala: Mgr. Dagmar Kostelecká

2 Charakteristika školy: Základní škola Malé Svatoňovice příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. ledna 1994; IČO: zřizovatel Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, Malé Svatoňovice, , IČO: ročník, 9 tříd, 1 oddělení ŠD ZŠ je umístěna ve dvou budovách: ročník, ŠD, tělocvična -Schejbalova ročník, ředitelství listopadu 178 Vzdělávací program: Pracovníci školy: Pedagogičtí pracovníci: ročník: Školní vzdělávací program Škola pro život ped. prac. na MD Jméno Vzdělání Pozn. Mgr.Dagmar Kostelecká 1963 PřF, M - Z ředitelka Mgr. Ivana Václavková 1963 PF, Rj D, stát.zk.aj zástupkyně ředitelky Ing. Eva Brátrová 1965 ČVUT, stroj.f., DPS metodik prevence soc. patologických jevů Mgr. Petra Brejtrová 1970 PF,Vych.,Soc. ped., Nj Mgr. Luboš Grunt 1977 PF, Ch- Př metodik inf. a kom. technologií Mgr. Jana Gruntová 1977 PF, Čj - Nj Mgr. Alena Herzigová 1963 PF, 1. stupeň Mgr.Kateřina Hubálovská 1950 PF, Čj - Fj Mgr. Lada Jirsáková 1971 PF, 1. stupeň Mgr. Renata Kováčová 1967 PF, 1. stupeň od , zastupuje J. Zálišovou Mgr. Libuše Livňanská 1963 PřF, M Př Mgr. Hana Nehybová 1966 PF, 1. stupeň Zt Mgr. Irena Vítová 1967 PF, M F výchovná poradkyně Mgr. Jaromíra Zálišová 1973 PF, 1. stupeň od MD Bc. Kristýna Šretrová 1977 VŠP,soc.ped.,vych.,Tv vych.šd, od MD Bc. Lucie Kociánová 1978 PF, uč. prakt.vyuč. vychovatelka ŠD od Ludmila Möglichová 1954 SOŠ asistent pedagoga třída Odborná kvalifikovanost učitelů: 79,9 % hodin odučeno kvalifikovaně Aprobovanost : 70,1% hodin odučeno aprobovaně (neaprobovaně odučeny výchovy, z toho 12 hodin na 1. stupni vyučují učitelé s příslušnou aprobací na 2. stupeň). Další vzdělávání ped. pracovníků: DVPP probíhalo v Centru vzdělávání Královehradeckého kraje v H.Králové, Trutnově, Náchodě,v NIDV H. Králové, v PPP Trutnov, Univerzita Hradec Králové Jméno Účast na DVPP Kostelecká 3x - Management Václavková 1x Anglický jazyk, 2x - Management Brátová 1x Prevence soc. pat. jevů, 1x Anglický jazyk;jazyková škola Quatro-AJ CAE Herzigová 2x Výtvarná v., 1x Anglický jazyk, 1x Prevence soc,p.j., 1x - Přírodověda Nehybová 2x Výtvarná výchova Jirsáková 1x Finanční gramotnost, 1x Čtenářská a matematická gramotnost Grunt 1x Tělesná výchova Vítová 1x Interaktivní tabule v M, 3x Fyzika, 1x Výchovné poradenství Hubálovská 1x Český jazyk Kováčová 1x Čtenářská a matematická gramotnost Livňanská 1x Zdravotník 1. pomoci, 1x - Pedagogika Brejtrová 2x Výchova ke zdraví, 1x Pedagogika, 1x Finanční gramotnost Gruntová 2x Český jazyk Kociánová 1x Školní družina

3 Ve škole pracují 4 předmětové komise 1. stupeň, přírodovědná, společenskovědní, tělesná výchova. Program byl zaměřen na realizaci ŠVP (školní vzdělávací program), tvorba UM v rámci projektu EU peníze školám, zařazování interaktivní výuky Tvorba a realizace ŠVP koordinátor ŠVP na škole: Mgr. I. Václavková - koordinátor 1. stupně: Mgr. A. Herzigová - koordinátor přírodověd. předmětů: Mgr.I. Vítová - koordinátor společenskovědních předmětů: Mgr. I. Václavková Hodnocení realizace ŠVP probíhalo v rámci předmětových komisí. Práce s dětmi se specifickými poruchami učení a chování - 30 žáků s různým stupněm specifických poruch učení a chování ( z toho 1 autista) - 10 žáků docházelo během roku na reedukaci, kterou realizuje 7 asistentek (Mgr. Nehybová, Mgr. Kováčová, Mgr.Herzigová, Mgr. Hubálovská, Mgr.Vítová, Mgr. Gruntová, Ing. Brátová) - 1 žák 3. třídy a 1 žák 4. třídy pracoval pod dohledem asistentky pedagoga - 12 žáků pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP) - konzultace s pracovníky PPP v Trutnově a SPC v Trutnově a v Náchodě při tvorbě IVP - vyučující konzultují s asistentkami a výchovnou poradkyní metody integrace těchto žáků do výuky a vytváří IVP - schůzky pro rodiče žáků se SPUCH jsou domlouvány individuálně dle potřeb Environmentální vzdělávání probíhá dle plánu (Mgr. Livňanská), zapojení do ekologických projektů viz příloha, sběr bylin, starého papíru, kaštanů, přírodovědné přednášky, Prevence sociálně patologických jevů probíhá dle plánu (Ing. Brátová) viz příloha - celoročně v třídnických hodinách, v prvouce, přírodovědě, v hodinách Vz, Ov - spolupráce s VOŠ zdravotní Trutnov - výukové programy - zájmová mimoškolní činnost viz přehled - spolupráce s Oddělením soc. právní ochrany dětí a sociální prevence Trutnov - spolupráce s Policií ČR v Úpici, v Trutnově - spolupráce s OÚ Malé Svatoňovice Nepedagogičtí pracovníci: 4 Jméno Rok nar. Pracovní zařazení Jana Poláková 1966 školnice, Schejbalova 131 Dita Kubíčková 1978 uklízečka, 17. listopadu 178, MD od Pavla Zimmermanová 1978 uklízečka, 17. listopadu 178 zástup za MD Marie Tlamková 1957 hospodářka, 17. listopadu 178 Zdeněk Holubec 1951 školník, 17. listopadu 178 Údaje o žácích: Počet žáků: 159 k , 157 k Počet tříd: 9 Počet oddělení ŠD: 1 Průměrný počet žáků ve třídě: 17,67

4 Zápis do 1. třídy: počet dětí u zápisu žáci s odkladem z roku 2012 odklad školní docházky 0 žáků Vycházející žáci: GYMNÁZIUM NÁCHOD 1 GYMNÁZIUM TRUTNOV (z 5. třídy) 1 MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE (z 5. třídy) 3 MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TRUTNOV 7 VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ TRUTNOV- ZDRAV. LYCEUM 1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HRONOV 2 VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL PEDAGOGICKÉ LYCEUM 1 SOŠ SOCIÁLNÍ, EVANGELICKÁ AKADEMIE NÁCHOD 1 ACADEMIA MERCURI SOUKROMÁ SŠ CESTOVNÍ RUCH 1 SPŠ, SOŠ A SOU NOVÉ MĚSTO N. M. - KADEŘNÍK 1 SŠ ŘEMESLNÁ JAROMĚŘ OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 SOŠ A SOU HRADEC KRÁLOVÉ 1 Výsledky vzdělávání žáků: Chování žáků: Školní rok 1. pololetí 2. pololetí II. stupeň 2011/12 2,45 % 1,85 % 2012/13 0 % 0,64% III. stupeň 2011/12 0 % 0% 2012/13 0,63 % 0% Neomluvené hodiny 2011/12 2 hod. 23 hod. 2012/ hod. 8 hod. Prospěch žáků: 1. pololetí/ 2. pololetí Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr 1. 12/ 12 12/12 0/ 0 0/ 0 1, 00/ 1, / 19 18/17 1/ 2 0/ 0 1, 10 / 1, / 13 9/10 4/ 3 0/ 0 1, 38/ 1, / 15 10/ 11 5/ 4 0/ 0 1, 32/ 1, / 19 11/11 8/ 8 0/ 0 1, 57/ 1, / 22 7/ 7 15/ 15 0/ 0 1, 71/ 1, / 20 6/ 7 14/ 13 0/ 0 1, 77/ 1, / 19 2/4 17/ 15 2/ 0 2, 23/ 2, / 18 3/3 14/ 15 1/ 0 1,93/ 2, 02 Opravné zkoušky: 0 žáků Testování žáků 5. a 9. třídy: - zapojení do celostátního testování žáků 5., 9. třídy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka výsledky uloženy v ředitelně

5 Mimoškolní aktivity: Účast na sportovních, kulturních akcích, besedách, exkurzích viz příloha Zájmové kroužky při ZŠ: Kroužek Třída/ Vedoucí Počet ž. Výtvarný / 27 A. Herzigová Výtvarný / 8 A. Herzigová Výtvarný -keramika / 12 H. Nehybová Vybíjená / 15 L. Kociánová Angličtinka 1. 2./18 A. Herzigová Přírodovědný /14 L. Livňanská Zdravotní 5. 9./11 L.Livňanská Zdravotní 1. 4./9 L. Jirsáková Český jazyk 5. 7./9 K.Hubálovská Matematika 9. /10 D. Kostelecká Český jazyk 9./13 J. Gruntová žáci navštěvují ZUŠ v Úpici, ve Rtyni v Podkrkonoší žáci se mohou zapojit do oddílu kopané a tenisu při TJ Sokol M.Svatoňovice Inspekce, kontrolní činnost: Zřizovatel Obec Malé Svatoňovice provedl veřejnosprávní kontrolu na základě zákona 320/2001 Sb. s odkazem na zákon 552/1991 Sb. dne Okresní správa sociálního zabezpečení v Trutnově provedla kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění za období dne Protokoly ze všech kontrol jsou uloženy v ředitelně ZŠ. Školská rada: ŠR pracovala ve složení: za OÚ: Vlasta Seidelová - předsedkyně, Vladimír Provazník za ZŠ : Irena Vítová, Alena Herzigová za rodiče: Renata Weineltová, Gabriela Burkoňová Podněty ŠR k činnosti školy jsou předávány škole formou zápisů z jednání. Materiálně technické vybavení: Oprava šaten na 1. stupni Vybavení šaten na 1. stupni Obnova učebny informatiky 20 PC Učební pomůcky do jednotlivých předmětů Stoly a židle do školní družiny během prázdnin Školní tabule a 3 interaktivní dataprojektory - během prázdnin

6 Hlavní úkoly na školní rok 2013/2014: Realizace Školního vzdělávacího programu Škola pro život změny k Pokračovat v realizaci školních projektů Prezentovat školu na veřejnosti, podchytit žáky a rodiče z okolních obcí Rozšiřovat využití digitální techniky, nákup učebních pomůcek Modernizace učeben a ŠD, malování Oprava střechy na 2. stupni dle finančních možností zřizovatele Úprava hřiště na 1. stupni dle finančních možností zřizovatele

7 Seznam akcí, které proběhly ve školním roce 2012/13 Kulturní akce: Diskotéka 1 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8.,9. třída /3. 10./ Filmové představení Zachránci moře, kino Rtyně v P. / / Don Juan a Faust, Klicperovo divadlo Hradec Králové /1. 11./ Pohádky ze staré knihy, Divadlo M. Kopeckého, UFFO Trutnov / / Adventní koncert ZUŠ Úpice / / Diskotéka 2 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8. třída /5. 12./ Roztančené Vánoce vystoupení Bonifác Rtyně v P. /6. 12./ 7. Figarova svatba, Klicperovo divadlo Hradec Králové / / Hudební pohádka ZUŠ Úpice / / 5. Vánoční vystoupení a výstava prací, KK Malé Svatoňovice / / Filmové představení, kino Rtyně v P. / / Vánoční vystoupení v tělocvičně organizuje 9. třída / / Kalendář 2013 Ze života bratří Čapků Diskotéka 3 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8. třída /31. 1./ Masopust v M. Svatoňovicích /9. 2./ Vystoupení J. Uhlíře v Úpici /12. 2./ Petrolejové lampy, Klicperovo divadlo Hradec Králové /18. 2./ Taneční akademie ZUŠ Úpice /8. 3./ Školní ples s šerpováním žáků 9. třídy KK Malé Svatoňovice /16. 3./ Velikonoční výstava výstava prací žáků Diskotéka 4 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8. třída /27.3./ Bylo nás pět, Klicperovo divadlo Hradec Králové /8. 4./ Vystoupení čarodějnic, M. Svatoňovice /30. 4./ Diskotéka5 tanec, soutěže, nocováním ve škole, organizuje školní parlament / / Krysař, Klicperovo divadlo Hradec Králové /20. 5./ Studánecká Čapkiana divadelní přehlídka česká a anglická pohádka,četba / / Filmové představení Doba ledová, kino Rtyně v P. /27. 6./ Sportovní akce: Plavecký výcvik Náchod /září listopad / Sportovní dopoledne organizuje 9. třída /7. 9./ Zátopkova desítka okrsek, Úpice /2. 10./ Zátopkova pětka okrsek, Rtyně v Podkrkonoší /3. 10./ Turnaj ve florbale okrsek, žáci, žákyně, Rtyně v Podkrkonoší / / Turnaj v halové kopané 2. stupeň okrsek, Malé Svatoňovice / / Turnaj v halové kopané 1. stupeň - okrsek, Malé Svatoňovice / / Turnaj v basketbale okrsek, Úpice / / Lyžařský kurz v Krkonoších Lysečinská bouda / / Lyžařský kurz, Skipark Mladé Buky / / Závody ve šplhu 2. stupeň okrsek, Rtyně v Podkrkonoší / / Úpická laťka skok vysoký /16. 3./ Turnaj ve vybíjené okrsek Úpice /25. 3., , / Turnaj v přehazované dívek okres, Trutnov /15. 4./ 7. Turnaj ve vybíjené okres chlapci /19. 4./ 6. Pohár rozhlasu atletika, okrsek M. Svatoňovice /30. 4./ Dopravní hřiště Dvůr Králové n. L. /20. 5./ Atletické finále Úpice Lány /17. 6./ 2. 5.

8 Exkurze, přednášky, besedy: Videoprojekce Planeta 3000 Ekvádor, Galapágy, Úpice /17. 9./ Výstava hub, Úpice /20. 9./ 5. Beseda na Obecním úřadě v M. Svatoňovicích samospráva /20. 9./ 9. Exkurze - Proplast K,s.r.o. v M. Svatoňovicích (volba povolání) /25. 9./ 8. Výstava středních škol v Trutnově /4. 10./ 9. Exkurze do Prahy Pražský hrad, historické centrum Prahy / / 6. Právní odpovědnost přednáška SOŠ OOM M. Svatoňovice / / 9. Návštěva Muzea bratří Čapků v M. Svatoňovicích / / 4. Výstava cizokrajného ptactva KK M. Svatoňovice / / Exkurze Už vím jak na to Muzeum řemesel Letohrad / / Školení mladých zdravotníků Trutnov /2. 11./ zdravotní kroužek Základy filmové práce beseda v KK M. Svatoňovice / / Žáby přednáška pracovníků Muzea přírody Český ráj / / 6. Plazi a obojživelníci přednáška pracovníků Muzea přírody Český ráj / / 7. Mineralogie přednáška pracovníků Muzea přírody Český ráj / / 9. Prusko rakouská válka přednáška pracovníků Muzea přírody Český ráj / / 8. Rybník a život v rybnících přednáška ve Dvoře Králové n.l./ / přírodovědný kroužek Trestní odpovědnost přednáška Policie ČR / / Exkurze Vánoční ZOO, zdobení stromečku, savany D.Králové n. L. /6. 12./ 6. Rybník a život v rybnících přednáška ve Dvoře Králové n.l./ / přírodovědný kroužek Tonda obal na cestách přednáška o třídění odpadů / / Barmanský minikurz (volba povolání) /3. 1./ 8. Houby a rostliny východních Čech přednáška /29. 1./ Dopravní výchova vzdělávací program /26. 2./ Kurz 1. pomoci školí žáci zdravotního kroužku /27. 1./ Praktická cvičení z biologie- Dvůr Králové n.l./9. 3./ přírodovědný kroužek Návštěva knihovny v M. Svatoňovicích /6. 3.,13. 3.,20. 3./ Exkurze Hasičský záchranný sbor Trutnov (volba povolání) /4. 4./ 8. Exkurze Ptačí park Josefovské louky /9. 4./ Exkurze Státní archiv Trutnov, Gablenz / / 9. Exkurze do Prahy historické centrum /11. 4./ 8. Exkurze Gotika v Kutné Hoře /18. 4./ 7. Seminář poznávání živočichů- Dvůr Králové n.l./21. 4./ přírodovědný kroužek Exkurze Škoda Mladá Boleslav /9. 5./ 9. Požární poplach, nácvik evakuace SDH M. Svatoňovice /10. 5./ Prevence návykových látek - program VOŠ zdravotní Trutnov /20. 5./ Stres - program VOŠ zdravotní Trutnov /20. 5./ 9. Prevence HIV, AIDS program VOŠ zdravotní Trutnov /22. 5./ 8. Pohybové aktivity, správné držení těla program VOŠ zdravotní Trutnov /22. 5./ Výživa, anorexie, bulimie program VOŠ zdravotní Trutnov /23. 5./ 7. Návštěva ZUŠ v Úpici /28. 5./ 1. Etické dílny přátelství /29. 5./ Exkurze Autostyl Trutnov /11. 6./ 8. Hasiči dětem program požární prevence, SDH M.Svat. /24. 6./ Exkurze Hvězdárna Úpice /24. 6./ 5. Výtvarné kurzy pro veřejnost

9 Soutěže: V letošním školním roce byli naši žáci nejúspěšnější v těchto soutěžích: biologická olympiáda, poznávání přírodnin, hlídky mladých zdravotníků, dopravní soutěž cyklistů, kde z předních míst okresních kol postoupili až do krajského kola. Do krajského kola biologické olympiády v kategorii mladších žáků postoupila Anna Hendrychová z 6. třídy a umístila se na 5. místě, Jaromíra Zálišová z 6. třídy na místě a Kateřina Novotná ze 7. třídy na místě z 38 soutěžících kraje. V kategorii starších žáků postoupil Ondřej Sedláček z 9. třídy a obsadil 17. místo z 37 soutěžících kraje. V soutěži Poznávání přírodnin postoupila do krajského kola v kategorii mladších žáků Anna Hendrychová z 6. třídy a umístila se na 4. místě z 24 soutěžících. V kategorii starších žáků postoupil Ondřej Sedláček z 9. třídy a obsadil 8. místo v kraji z 21 soutěžících. Velký úspěch jsme zaznamenali v soutěži Hlídky mladých zdravotníků, starší žáci (Lucie Petráčková, Jaromíra Zálišová z 6. třídy a Sheila Rose Sedláčková, Pavla Hanušová, Tereza Hepnarová ze 7. třídy) obsadili 1. místo v okrese a postoupili do kraje, kde se umístili na místě. Do krajského kola postoupili z 1. místa v okrese v Dopravní soutěži cyklistů mladší žáci (Jaromíra Zálišová, Pavlína Martincová z 6. třídy, Filip Jirsák, Lukáš Matěják z 5. třídy), kde se umístili na 4. místě. Matematická olympiáda okresní kolo /L. Matěják místo, R. Wagenknecht 9. místo, F. Jirsák místo/ Soutěž v anglickém jazyce okresní kolo /B. Sedláčková 4. místo/ Pythagoriáda okresní kolo /P. Králíčková 7. místo, J. Králíček 8. místo, P. Hanušová 8. místo, M. Petráš 8. místo, D. Knapová 8. místo, P. Eliášová 9. místo, B. Sedláčková 10. místo/ Pythagoriáda školní kolo Biologická olympiáda okresní kolo /O. Sedláček 6.místo, J. Zálišová 3. místo, A. Hendrychová 7. místo, K. Novotná místo, L. Matěják 22. místo, K. Kroulíková 25. místo/ Biologická olympiáda krajské kolo /A. Hendrychová 5. místo, O. Sedláček 6. místo, J. Zálišová místo, K. Novotná místo/ Poznávání přírodnin okresní kolo /A. Hendrychová 1. místo, O. Sedláček 4. místo, K. Novotná místo, N. Vavřinová 10. místo, J. Dobiášová 11. místo, K. Kroulíková 13. místo, A. Burkoňová 20. místo, L. Matěják místo, J. Dobiáš 27. místo / Poznávání přírodnin krajské kolo A. Hendrychová 4. místo, O. Sedláček 8.místo/ Olympiáda v českém jazyce okresní kolo / D. Knapová, F. Kopečný / Festival umělecké činnosti žáků zpěv - okresní kolo / L.Farská, B. Sedláčková / Zdravotnický víceboj, Havlovice - 1. stupeň 4., 6. místo; 2.stupeň 2., 3. místo Soutěž v předlékařské 1. pomoci okresní kolo, 1. stupeň 2. místo; 2. stupeň 3.,10. místo Soutěž Hlídky mladých zdravotníků okresní kolo, Trutnov -1.stupeň - 2., 7. místo; 2.stupeň - 1.,5. místo, Soutěž Hlídky mladých zdravotníků krajské kolo, Svitavy, 2. stupeň místo Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo mladší žáci - 1.místo (kategorie 1,) 2. místo (kategorie 2) Dopravní soutěž mladých cyklistů krajské kolo mladší žáci - 4. místo Požární ochrana očima dětí okresní kolo- výtvarná soutěž J. Müller 2. místo, T. Hepnarová 2. místo, J. Zahálka 1. místo, R. Wagenknecht čestné uznání; - literární soutěž F. Jirsák 3. místo, J. Špetlová 1. místo; zvláštní práce foto-video prezentace M. Šálená Požární ochrana očima dětí krajské kolo- výtvarná soutěž J. Zahálka 2. místo; zvláštní práce foto - video prezentace M. Šálená 1. místo Literární soutěž Úpice bratří Čapků /J. Zálišová 2. místo/

10 Projekty: Olympiáda projekt s návštěvou sportoviště v Havlovicích / / 5. Pohádky a pohádky /12. 9./ Evropský den jazyků, projektový den /2. 10./ Čteme rádi - celoroční projekt v knihovně v Úpici České děti celostátní projekt Příběhy bezpráví /21.11./ 9. Ať žijí duchové projekt s nocováním ve škole / / Vánoční dílny /14.12./ Těšíme se na Vánoce / / Děti čtou dětem projekt na podporu zvýšení zájmu o četbu /26.3./ Den Země projekt s ekologickou tématikou /19. 4./ 5. Jarmáreček tvorba a prodej výrobků, projekt na podporu finanční gramotnosti /18. 5./ Celostátní testování MŠMT český jazyk, anglický jazyk, matematika / / Nocování s výtvarkou, budova 1. stupně / / výtvarný kroužek Ekologické aktivity sběr papíru, léčivých rostlin, kaštanů Tvorba školního časopisu Letem školním světem 4 čísla Ovoce do škol projekt EU, ovoce zdarma pro žáky 1. stupně Školní mléko EU peníze školám Školní výlety: 1.,2., 3. třída Liberec 4. třída Pomezní Boudy - Sněžka 5. třída Špinka Řešetova Lhota 6. třída Turnov Valdštejn Hrubá Skála - Jinolice Prachovské skály 7. třída Častolovice Letohrad - Žamberk 8. třída Častolovice Letohrad Vamberk Rokytnice v O. h. pevnost Hanička 9. třída Moravskoslezské Beskydy Rožnov p.r.- Frenštát p.r. Pustevny - Olomouc

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Datum: 26. 8. 2010 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Datum: 25. 8. 2008 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Datum: 30. 8. 2004 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Datum: 30. 8. 2005 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Datum: 28. 8. 2006 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 Datum: 29. 8. 2003 Vypracovala:

Více

preventista sociálně patologických jevů: Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

preventista sociálně patologických jevů: Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)počet žáků: 159 b)počet tříd: I.st. 5 II.st. 4 c)počet oddělení ŠD: 1 d)průměr žáků na třídu 17,67

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2011/2012 Datum: 27. 8. 2012 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 název školy: Základní škola 5. května, Dvůr Králové n/l, 28. října 731 sídlo: vedení školy: e-mail.: ul. 28. října 731, 544 00 Dvůr Králové n/l Hana Šturmová reditelstvi@zs5kvdk.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2012/2013 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více