Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz"

Transkript

1 Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Datum: Vypracovala: Mgr. Dagmar Kostelecká

2 Charakteristika školy: Základní škola Malé Svatoňovice příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. ledna 1994; IČO: zřizovatel Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, Malé Svatoňovice, , IČO: ročník, 9 tříd, 1 oddělení ŠD ZŠ je umístěna ve dvou budovách: ročník, ŠD, tělocvična -Schejbalova ročník, ředitelství listopadu 178 Vzdělávací program: Pracovníci školy: Pedagogičtí pracovníci: ročník: Školní vzdělávací program Škola pro život ped. prac. na MD Jméno Vzdělání Pozn. Mgr.Dagmar Kostelecká 1963 PřF, M - Z ředitelka Mgr. Ivana Václavková 1963 PF, Rj D, stát.zk.aj zástupkyně ředitelky Ing. Eva Brátrová 1965 ČVUT, stroj.f., DPS metodik prevence soc. patologických jevů Mgr. Petra Brejtrová 1970 PF,Vych.,Soc. ped., Nj Mgr. Luboš Grunt 1977 PF, Ch- Př metodik inf. a kom. technologií Mgr. Jana Gruntová 1977 PF, Čj - Nj Mgr. Alena Herzigová 1963 PF, 1. stupeň Mgr.Kateřina Hubálovská 1950 PF, Čj - Fj Mgr. Lada Jirsáková 1971 PF, 1. stupeň Mgr. Renata Kováčová 1967 PF, 1. stupeň od , zastupuje J. Zálišovou Mgr. Libuše Livňanská 1963 PřF, M Př Mgr. Hana Nehybová 1966 PF, 1. stupeň Zt Mgr. Irena Vítová 1967 PF, M F výchovná poradkyně Mgr. Jaromíra Zálišová 1973 PF, 1. stupeň od MD Bc. Kristýna Šretrová 1977 VŠP,soc.ped.,vych.,Tv vych.šd, od MD Bc. Lucie Kociánová 1978 PF, uč. prakt.vyuč. vychovatelka ŠD od Ludmila Möglichová 1954 SOŠ asistent pedagoga třída Odborná kvalifikovanost učitelů: 79,9 % hodin odučeno kvalifikovaně Aprobovanost : 70,1% hodin odučeno aprobovaně (neaprobovaně odučeny výchovy, z toho 12 hodin na 1. stupni vyučují učitelé s příslušnou aprobací na 2. stupeň). Další vzdělávání ped. pracovníků: DVPP probíhalo v Centru vzdělávání Královehradeckého kraje v H.Králové, Trutnově, Náchodě,v NIDV H. Králové, v PPP Trutnov, Univerzita Hradec Králové Jméno Účast na DVPP Kostelecká 3x - Management Václavková 1x Anglický jazyk, 2x - Management Brátová 1x Prevence soc. pat. jevů, 1x Anglický jazyk;jazyková škola Quatro-AJ CAE Herzigová 2x Výtvarná v., 1x Anglický jazyk, 1x Prevence soc,p.j., 1x - Přírodověda Nehybová 2x Výtvarná výchova Jirsáková 1x Finanční gramotnost, 1x Čtenářská a matematická gramotnost Grunt 1x Tělesná výchova Vítová 1x Interaktivní tabule v M, 3x Fyzika, 1x Výchovné poradenství Hubálovská 1x Český jazyk Kováčová 1x Čtenářská a matematická gramotnost Livňanská 1x Zdravotník 1. pomoci, 1x - Pedagogika Brejtrová 2x Výchova ke zdraví, 1x Pedagogika, 1x Finanční gramotnost Gruntová 2x Český jazyk Kociánová 1x Školní družina

3 Ve škole pracují 4 předmětové komise 1. stupeň, přírodovědná, společenskovědní, tělesná výchova. Program byl zaměřen na realizaci ŠVP (školní vzdělávací program), tvorba UM v rámci projektu EU peníze školám, zařazování interaktivní výuky Tvorba a realizace ŠVP koordinátor ŠVP na škole: Mgr. I. Václavková - koordinátor 1. stupně: Mgr. A. Herzigová - koordinátor přírodověd. předmětů: Mgr.I. Vítová - koordinátor společenskovědních předmětů: Mgr. I. Václavková Hodnocení realizace ŠVP probíhalo v rámci předmětových komisí. Práce s dětmi se specifickými poruchami učení a chování - 30 žáků s různým stupněm specifických poruch učení a chování ( z toho 1 autista) - 10 žáků docházelo během roku na reedukaci, kterou realizuje 7 asistentek (Mgr. Nehybová, Mgr. Kováčová, Mgr.Herzigová, Mgr. Hubálovská, Mgr.Vítová, Mgr. Gruntová, Ing. Brátová) - 1 žák 3. třídy a 1 žák 4. třídy pracoval pod dohledem asistentky pedagoga - 12 žáků pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP) - konzultace s pracovníky PPP v Trutnově a SPC v Trutnově a v Náchodě při tvorbě IVP - vyučující konzultují s asistentkami a výchovnou poradkyní metody integrace těchto žáků do výuky a vytváří IVP - schůzky pro rodiče žáků se SPUCH jsou domlouvány individuálně dle potřeb Environmentální vzdělávání probíhá dle plánu (Mgr. Livňanská), zapojení do ekologických projektů viz příloha, sběr bylin, starého papíru, kaštanů, přírodovědné přednášky, Prevence sociálně patologických jevů probíhá dle plánu (Ing. Brátová) viz příloha - celoročně v třídnických hodinách, v prvouce, přírodovědě, v hodinách Vz, Ov - spolupráce s VOŠ zdravotní Trutnov - výukové programy - zájmová mimoškolní činnost viz přehled - spolupráce s Oddělením soc. právní ochrany dětí a sociální prevence Trutnov - spolupráce s Policií ČR v Úpici, v Trutnově - spolupráce s OÚ Malé Svatoňovice Nepedagogičtí pracovníci: 4 Jméno Rok nar. Pracovní zařazení Jana Poláková 1966 školnice, Schejbalova 131 Dita Kubíčková 1978 uklízečka, 17. listopadu 178, MD od Pavla Zimmermanová 1978 uklízečka, 17. listopadu 178 zástup za MD Marie Tlamková 1957 hospodářka, 17. listopadu 178 Zdeněk Holubec 1951 školník, 17. listopadu 178 Údaje o žácích: Počet žáků: 159 k , 157 k Počet tříd: 9 Počet oddělení ŠD: 1 Průměrný počet žáků ve třídě: 17,67

4 Zápis do 1. třídy: počet dětí u zápisu žáci s odkladem z roku 2012 odklad školní docházky 0 žáků Vycházející žáci: GYMNÁZIUM NÁCHOD 1 GYMNÁZIUM TRUTNOV (z 5. třídy) 1 MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE (z 5. třídy) 3 MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TRUTNOV 7 VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ TRUTNOV- ZDRAV. LYCEUM 1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HRONOV 2 VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL PEDAGOGICKÉ LYCEUM 1 SOŠ SOCIÁLNÍ, EVANGELICKÁ AKADEMIE NÁCHOD 1 ACADEMIA MERCURI SOUKROMÁ SŠ CESTOVNÍ RUCH 1 SPŠ, SOŠ A SOU NOVÉ MĚSTO N. M. - KADEŘNÍK 1 SŠ ŘEMESLNÁ JAROMĚŘ OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 SOŠ A SOU HRADEC KRÁLOVÉ 1 Výsledky vzdělávání žáků: Chování žáků: Školní rok 1. pololetí 2. pololetí II. stupeň 2011/12 2,45 % 1,85 % 2012/13 0 % 0,64% III. stupeň 2011/12 0 % 0% 2012/13 0,63 % 0% Neomluvené hodiny 2011/12 2 hod. 23 hod. 2012/ hod. 8 hod. Prospěch žáků: 1. pololetí/ 2. pololetí Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr 1. 12/ 12 12/12 0/ 0 0/ 0 1, 00/ 1, / 19 18/17 1/ 2 0/ 0 1, 10 / 1, / 13 9/10 4/ 3 0/ 0 1, 38/ 1, / 15 10/ 11 5/ 4 0/ 0 1, 32/ 1, / 19 11/11 8/ 8 0/ 0 1, 57/ 1, / 22 7/ 7 15/ 15 0/ 0 1, 71/ 1, / 20 6/ 7 14/ 13 0/ 0 1, 77/ 1, / 19 2/4 17/ 15 2/ 0 2, 23/ 2, / 18 3/3 14/ 15 1/ 0 1,93/ 2, 02 Opravné zkoušky: 0 žáků Testování žáků 5. a 9. třídy: - zapojení do celostátního testování žáků 5., 9. třídy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka výsledky uloženy v ředitelně

5 Mimoškolní aktivity: Účast na sportovních, kulturních akcích, besedách, exkurzích viz příloha Zájmové kroužky při ZŠ: Kroužek Třída/ Vedoucí Počet ž. Výtvarný / 27 A. Herzigová Výtvarný / 8 A. Herzigová Výtvarný -keramika / 12 H. Nehybová Vybíjená / 15 L. Kociánová Angličtinka 1. 2./18 A. Herzigová Přírodovědný /14 L. Livňanská Zdravotní 5. 9./11 L.Livňanská Zdravotní 1. 4./9 L. Jirsáková Český jazyk 5. 7./9 K.Hubálovská Matematika 9. /10 D. Kostelecká Český jazyk 9./13 J. Gruntová žáci navštěvují ZUŠ v Úpici, ve Rtyni v Podkrkonoší žáci se mohou zapojit do oddílu kopané a tenisu při TJ Sokol M.Svatoňovice Inspekce, kontrolní činnost: Zřizovatel Obec Malé Svatoňovice provedl veřejnosprávní kontrolu na základě zákona 320/2001 Sb. s odkazem na zákon 552/1991 Sb. dne Okresní správa sociálního zabezpečení v Trutnově provedla kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění za období dne Protokoly ze všech kontrol jsou uloženy v ředitelně ZŠ. Školská rada: ŠR pracovala ve složení: za OÚ: Vlasta Seidelová - předsedkyně, Vladimír Provazník za ZŠ : Irena Vítová, Alena Herzigová za rodiče: Renata Weineltová, Gabriela Burkoňová Podněty ŠR k činnosti školy jsou předávány škole formou zápisů z jednání. Materiálně technické vybavení: Oprava šaten na 1. stupni Vybavení šaten na 1. stupni Obnova učebny informatiky 20 PC Učební pomůcky do jednotlivých předmětů Stoly a židle do školní družiny během prázdnin Školní tabule a 3 interaktivní dataprojektory - během prázdnin

6 Hlavní úkoly na školní rok 2013/2014: Realizace Školního vzdělávacího programu Škola pro život změny k Pokračovat v realizaci školních projektů Prezentovat školu na veřejnosti, podchytit žáky a rodiče z okolních obcí Rozšiřovat využití digitální techniky, nákup učebních pomůcek Modernizace učeben a ŠD, malování Oprava střechy na 2. stupni dle finančních možností zřizovatele Úprava hřiště na 1. stupni dle finančních možností zřizovatele

7 Seznam akcí, které proběhly ve školním roce 2012/13 Kulturní akce: Diskotéka 1 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8.,9. třída /3. 10./ Filmové představení Zachránci moře, kino Rtyně v P. / / Don Juan a Faust, Klicperovo divadlo Hradec Králové /1. 11./ Pohádky ze staré knihy, Divadlo M. Kopeckého, UFFO Trutnov / / Adventní koncert ZUŠ Úpice / / Diskotéka 2 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8. třída /5. 12./ Roztančené Vánoce vystoupení Bonifác Rtyně v P. /6. 12./ 7. Figarova svatba, Klicperovo divadlo Hradec Králové / / Hudební pohádka ZUŠ Úpice / / 5. Vánoční vystoupení a výstava prací, KK Malé Svatoňovice / / Filmové představení, kino Rtyně v P. / / Vánoční vystoupení v tělocvičně organizuje 9. třída / / Kalendář 2013 Ze života bratří Čapků Diskotéka 3 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8. třída /31. 1./ Masopust v M. Svatoňovicích /9. 2./ Vystoupení J. Uhlíře v Úpici /12. 2./ Petrolejové lampy, Klicperovo divadlo Hradec Králové /18. 2./ Taneční akademie ZUŠ Úpice /8. 3./ Školní ples s šerpováním žáků 9. třídy KK Malé Svatoňovice /16. 3./ Velikonoční výstava výstava prací žáků Diskotéka 4 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8. třída /27.3./ Bylo nás pět, Klicperovo divadlo Hradec Králové /8. 4./ Vystoupení čarodějnic, M. Svatoňovice /30. 4./ Diskotéka5 tanec, soutěže, nocováním ve škole, organizuje školní parlament / / Krysař, Klicperovo divadlo Hradec Králové /20. 5./ Studánecká Čapkiana divadelní přehlídka česká a anglická pohádka,četba / / Filmové představení Doba ledová, kino Rtyně v P. /27. 6./ Sportovní akce: Plavecký výcvik Náchod /září listopad / Sportovní dopoledne organizuje 9. třída /7. 9./ Zátopkova desítka okrsek, Úpice /2. 10./ Zátopkova pětka okrsek, Rtyně v Podkrkonoší /3. 10./ Turnaj ve florbale okrsek, žáci, žákyně, Rtyně v Podkrkonoší / / Turnaj v halové kopané 2. stupeň okrsek, Malé Svatoňovice / / Turnaj v halové kopané 1. stupeň - okrsek, Malé Svatoňovice / / Turnaj v basketbale okrsek, Úpice / / Lyžařský kurz v Krkonoších Lysečinská bouda / / Lyžařský kurz, Skipark Mladé Buky / / Závody ve šplhu 2. stupeň okrsek, Rtyně v Podkrkonoší / / Úpická laťka skok vysoký /16. 3./ Turnaj ve vybíjené okrsek Úpice /25. 3., , / Turnaj v přehazované dívek okres, Trutnov /15. 4./ 7. Turnaj ve vybíjené okres chlapci /19. 4./ 6. Pohár rozhlasu atletika, okrsek M. Svatoňovice /30. 4./ Dopravní hřiště Dvůr Králové n. L. /20. 5./ Atletické finále Úpice Lány /17. 6./ 2. 5.

8 Exkurze, přednášky, besedy: Videoprojekce Planeta 3000 Ekvádor, Galapágy, Úpice /17. 9./ Výstava hub, Úpice /20. 9./ 5. Beseda na Obecním úřadě v M. Svatoňovicích samospráva /20. 9./ 9. Exkurze - Proplast K,s.r.o. v M. Svatoňovicích (volba povolání) /25. 9./ 8. Výstava středních škol v Trutnově /4. 10./ 9. Exkurze do Prahy Pražský hrad, historické centrum Prahy / / 6. Právní odpovědnost přednáška SOŠ OOM M. Svatoňovice / / 9. Návštěva Muzea bratří Čapků v M. Svatoňovicích / / 4. Výstava cizokrajného ptactva KK M. Svatoňovice / / Exkurze Už vím jak na to Muzeum řemesel Letohrad / / Školení mladých zdravotníků Trutnov /2. 11./ zdravotní kroužek Základy filmové práce beseda v KK M. Svatoňovice / / Žáby přednáška pracovníků Muzea přírody Český ráj / / 6. Plazi a obojživelníci přednáška pracovníků Muzea přírody Český ráj / / 7. Mineralogie přednáška pracovníků Muzea přírody Český ráj / / 9. Prusko rakouská válka přednáška pracovníků Muzea přírody Český ráj / / 8. Rybník a život v rybnících přednáška ve Dvoře Králové n.l./ / přírodovědný kroužek Trestní odpovědnost přednáška Policie ČR / / Exkurze Vánoční ZOO, zdobení stromečku, savany D.Králové n. L. /6. 12./ 6. Rybník a život v rybnících přednáška ve Dvoře Králové n.l./ / přírodovědný kroužek Tonda obal na cestách přednáška o třídění odpadů / / Barmanský minikurz (volba povolání) /3. 1./ 8. Houby a rostliny východních Čech přednáška /29. 1./ Dopravní výchova vzdělávací program /26. 2./ Kurz 1. pomoci školí žáci zdravotního kroužku /27. 1./ Praktická cvičení z biologie- Dvůr Králové n.l./9. 3./ přírodovědný kroužek Návštěva knihovny v M. Svatoňovicích /6. 3.,13. 3.,20. 3./ Exkurze Hasičský záchranný sbor Trutnov (volba povolání) /4. 4./ 8. Exkurze Ptačí park Josefovské louky /9. 4./ Exkurze Státní archiv Trutnov, Gablenz / / 9. Exkurze do Prahy historické centrum /11. 4./ 8. Exkurze Gotika v Kutné Hoře /18. 4./ 7. Seminář poznávání živočichů- Dvůr Králové n.l./21. 4./ přírodovědný kroužek Exkurze Škoda Mladá Boleslav /9. 5./ 9. Požární poplach, nácvik evakuace SDH M. Svatoňovice /10. 5./ Prevence návykových látek - program VOŠ zdravotní Trutnov /20. 5./ Stres - program VOŠ zdravotní Trutnov /20. 5./ 9. Prevence HIV, AIDS program VOŠ zdravotní Trutnov /22. 5./ 8. Pohybové aktivity, správné držení těla program VOŠ zdravotní Trutnov /22. 5./ Výživa, anorexie, bulimie program VOŠ zdravotní Trutnov /23. 5./ 7. Návštěva ZUŠ v Úpici /28. 5./ 1. Etické dílny přátelství /29. 5./ Exkurze Autostyl Trutnov /11. 6./ 8. Hasiči dětem program požární prevence, SDH M.Svat. /24. 6./ Exkurze Hvězdárna Úpice /24. 6./ 5. Výtvarné kurzy pro veřejnost

9 Soutěže: V letošním školním roce byli naši žáci nejúspěšnější v těchto soutěžích: biologická olympiáda, poznávání přírodnin, hlídky mladých zdravotníků, dopravní soutěž cyklistů, kde z předních míst okresních kol postoupili až do krajského kola. Do krajského kola biologické olympiády v kategorii mladších žáků postoupila Anna Hendrychová z 6. třídy a umístila se na 5. místě, Jaromíra Zálišová z 6. třídy na místě a Kateřina Novotná ze 7. třídy na místě z 38 soutěžících kraje. V kategorii starších žáků postoupil Ondřej Sedláček z 9. třídy a obsadil 17. místo z 37 soutěžících kraje. V soutěži Poznávání přírodnin postoupila do krajského kola v kategorii mladších žáků Anna Hendrychová z 6. třídy a umístila se na 4. místě z 24 soutěžících. V kategorii starších žáků postoupil Ondřej Sedláček z 9. třídy a obsadil 8. místo v kraji z 21 soutěžících. Velký úspěch jsme zaznamenali v soutěži Hlídky mladých zdravotníků, starší žáci (Lucie Petráčková, Jaromíra Zálišová z 6. třídy a Sheila Rose Sedláčková, Pavla Hanušová, Tereza Hepnarová ze 7. třídy) obsadili 1. místo v okrese a postoupili do kraje, kde se umístili na místě. Do krajského kola postoupili z 1. místa v okrese v Dopravní soutěži cyklistů mladší žáci (Jaromíra Zálišová, Pavlína Martincová z 6. třídy, Filip Jirsák, Lukáš Matěják z 5. třídy), kde se umístili na 4. místě. Matematická olympiáda okresní kolo /L. Matěják místo, R. Wagenknecht 9. místo, F. Jirsák místo/ Soutěž v anglickém jazyce okresní kolo /B. Sedláčková 4. místo/ Pythagoriáda okresní kolo /P. Králíčková 7. místo, J. Králíček 8. místo, P. Hanušová 8. místo, M. Petráš 8. místo, D. Knapová 8. místo, P. Eliášová 9. místo, B. Sedláčková 10. místo/ Pythagoriáda školní kolo Biologická olympiáda okresní kolo /O. Sedláček 6.místo, J. Zálišová 3. místo, A. Hendrychová 7. místo, K. Novotná místo, L. Matěják 22. místo, K. Kroulíková 25. místo/ Biologická olympiáda krajské kolo /A. Hendrychová 5. místo, O. Sedláček 6. místo, J. Zálišová místo, K. Novotná místo/ Poznávání přírodnin okresní kolo /A. Hendrychová 1. místo, O. Sedláček 4. místo, K. Novotná místo, N. Vavřinová 10. místo, J. Dobiášová 11. místo, K. Kroulíková 13. místo, A. Burkoňová 20. místo, L. Matěják místo, J. Dobiáš 27. místo / Poznávání přírodnin krajské kolo A. Hendrychová 4. místo, O. Sedláček 8.místo/ Olympiáda v českém jazyce okresní kolo / D. Knapová, F. Kopečný / Festival umělecké činnosti žáků zpěv - okresní kolo / L.Farská, B. Sedláčková / Zdravotnický víceboj, Havlovice - 1. stupeň 4., 6. místo; 2.stupeň 2., 3. místo Soutěž v předlékařské 1. pomoci okresní kolo, 1. stupeň 2. místo; 2. stupeň 3.,10. místo Soutěž Hlídky mladých zdravotníků okresní kolo, Trutnov -1.stupeň - 2., 7. místo; 2.stupeň - 1.,5. místo, Soutěž Hlídky mladých zdravotníků krajské kolo, Svitavy, 2. stupeň místo Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo mladší žáci - 1.místo (kategorie 1,) 2. místo (kategorie 2) Dopravní soutěž mladých cyklistů krajské kolo mladší žáci - 4. místo Požární ochrana očima dětí okresní kolo- výtvarná soutěž J. Müller 2. místo, T. Hepnarová 2. místo, J. Zahálka 1. místo, R. Wagenknecht čestné uznání; - literární soutěž F. Jirsák 3. místo, J. Špetlová 1. místo; zvláštní práce foto-video prezentace M. Šálená Požární ochrana očima dětí krajské kolo- výtvarná soutěž J. Zahálka 2. místo; zvláštní práce foto - video prezentace M. Šálená 1. místo Literární soutěž Úpice bratří Čapků /J. Zálišová 2. místo/

10 Projekty: Olympiáda projekt s návštěvou sportoviště v Havlovicích / / 5. Pohádky a pohádky /12. 9./ Evropský den jazyků, projektový den /2. 10./ Čteme rádi - celoroční projekt v knihovně v Úpici České děti celostátní projekt Příběhy bezpráví /21.11./ 9. Ať žijí duchové projekt s nocováním ve škole / / Vánoční dílny /14.12./ Těšíme se na Vánoce / / Děti čtou dětem projekt na podporu zvýšení zájmu o četbu /26.3./ Den Země projekt s ekologickou tématikou /19. 4./ 5. Jarmáreček tvorba a prodej výrobků, projekt na podporu finanční gramotnosti /18. 5./ Celostátní testování MŠMT český jazyk, anglický jazyk, matematika / / Nocování s výtvarkou, budova 1. stupně / / výtvarný kroužek Ekologické aktivity sběr papíru, léčivých rostlin, kaštanů Tvorba školního časopisu Letem školním světem 4 čísla Ovoce do škol projekt EU, ovoce zdarma pro žáky 1. stupně Školní mléko EU peníze školám Školní výlety: 1.,2., 3. třída Liberec 4. třída Pomezní Boudy - Sněžka 5. třída Špinka Řešetova Lhota 6. třída Turnov Valdštejn Hrubá Skála - Jinolice Prachovské skály 7. třída Častolovice Letohrad - Žamberk 8. třída Častolovice Letohrad Vamberk Rokytnice v O. h. pevnost Hanička 9. třída Moravskoslezské Beskydy Rožnov p.r.- Frenštát p.r. Pustevny - Olomouc

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Vzdělávací program 3. Údaje o pracovnících školy 4. Výsledky přijímacího řízení 5. Výsledky vzdělávání žáků 6.

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zřizovatel : Město Kraslice Právní

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 / 2003 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 0 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více