Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz"

Transkript

1 Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Datum: Vypracovala: Mgr. Dagmar Kostelecká

2 Charakteristika školy: Základní škola Malé Svatoňovice příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. ledna 1994; IČO: zřizovatel Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, Malé Svatoňovice, , IČO: ročník, 9 tříd, 1 oddělení ŠD ZŠ je umístěna ve dvou budovách: ročník, ŠD, tělocvična -Schejbalova ročník, ředitelství listopadu 178 Vzdělávací program: Pracovníci školy: Pedagogičtí pracovníci: ročník: Školní vzdělávací program Škola pro život ped. prac. na MD Jméno Vzdělání Pozn. Mgr.Dagmar Kostelecká 1963 PřF, M - Z ředitelka Mgr. Ivana Václavková 1963 PF, Rj D, stát.zk.aj zástupkyně ředitelky Ing. Eva Brátrová 1965 ČVUT, stroj.f., DPS metodik prevence soc. patologických jevů Mgr. Petra Brejtrová 1970 PF,Vych.,Soc. ped., Nj Mgr. Luboš Grunt 1977 PF, Ch- Př metodik inf. a kom. technologií Mgr. Jana Gruntová 1977 PF, Čj - Nj Mgr. Alena Herzigová 1963 PF, 1. stupeň Mgr.Kateřina Hubálovská 1950 PF, Čj - Fj Mgr. Lada Jirsáková 1971 PF, 1. stupeň Mgr. Renata Kováčová 1967 PF, 1. stupeň od , zastupuje J. Zálišovou Mgr. Libuše Livňanská 1963 PřF, M Př Mgr. Hana Nehybová 1966 PF, 1. stupeň Zt Mgr. Irena Vítová 1967 PF, M F výchovná poradkyně Mgr. Jaromíra Zálišová 1973 PF, 1. stupeň od MD Bc. Kristýna Šretrová 1977 VŠP,soc.ped.,vych.,Tv vych.šd, od MD Bc. Lucie Kociánová 1978 PF, uč. prakt.vyuč. vychovatelka ŠD od Ludmila Möglichová 1954 SOŠ asistent pedagoga třída Odborná kvalifikovanost učitelů: 79,9 % hodin odučeno kvalifikovaně Aprobovanost : 70,1% hodin odučeno aprobovaně (neaprobovaně odučeny výchovy, z toho 12 hodin na 1. stupni vyučují učitelé s příslušnou aprobací na 2. stupeň). Další vzdělávání ped. pracovníků: DVPP probíhalo v Centru vzdělávání Královehradeckého kraje v H.Králové, Trutnově, Náchodě,v NIDV H. Králové, v PPP Trutnov, Univerzita Hradec Králové Jméno Účast na DVPP Kostelecká 3x - Management Václavková 1x Anglický jazyk, 2x - Management Brátová 1x Prevence soc. pat. jevů, 1x Anglický jazyk;jazyková škola Quatro-AJ CAE Herzigová 2x Výtvarná v., 1x Anglický jazyk, 1x Prevence soc,p.j., 1x - Přírodověda Nehybová 2x Výtvarná výchova Jirsáková 1x Finanční gramotnost, 1x Čtenářská a matematická gramotnost Grunt 1x Tělesná výchova Vítová 1x Interaktivní tabule v M, 3x Fyzika, 1x Výchovné poradenství Hubálovská 1x Český jazyk Kováčová 1x Čtenářská a matematická gramotnost Livňanská 1x Zdravotník 1. pomoci, 1x - Pedagogika Brejtrová 2x Výchova ke zdraví, 1x Pedagogika, 1x Finanční gramotnost Gruntová 2x Český jazyk Kociánová 1x Školní družina

3 Ve škole pracují 4 předmětové komise 1. stupeň, přírodovědná, společenskovědní, tělesná výchova. Program byl zaměřen na realizaci ŠVP (školní vzdělávací program), tvorba UM v rámci projektu EU peníze školám, zařazování interaktivní výuky Tvorba a realizace ŠVP koordinátor ŠVP na škole: Mgr. I. Václavková - koordinátor 1. stupně: Mgr. A. Herzigová - koordinátor přírodověd. předmětů: Mgr.I. Vítová - koordinátor společenskovědních předmětů: Mgr. I. Václavková Hodnocení realizace ŠVP probíhalo v rámci předmětových komisí. Práce s dětmi se specifickými poruchami učení a chování - 30 žáků s různým stupněm specifických poruch učení a chování ( z toho 1 autista) - 10 žáků docházelo během roku na reedukaci, kterou realizuje 7 asistentek (Mgr. Nehybová, Mgr. Kováčová, Mgr.Herzigová, Mgr. Hubálovská, Mgr.Vítová, Mgr. Gruntová, Ing. Brátová) - 1 žák 3. třídy a 1 žák 4. třídy pracoval pod dohledem asistentky pedagoga - 12 žáků pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP) - konzultace s pracovníky PPP v Trutnově a SPC v Trutnově a v Náchodě při tvorbě IVP - vyučující konzultují s asistentkami a výchovnou poradkyní metody integrace těchto žáků do výuky a vytváří IVP - schůzky pro rodiče žáků se SPUCH jsou domlouvány individuálně dle potřeb Environmentální vzdělávání probíhá dle plánu (Mgr. Livňanská), zapojení do ekologických projektů viz příloha, sběr bylin, starého papíru, kaštanů, přírodovědné přednášky, Prevence sociálně patologických jevů probíhá dle plánu (Ing. Brátová) viz příloha - celoročně v třídnických hodinách, v prvouce, přírodovědě, v hodinách Vz, Ov - spolupráce s VOŠ zdravotní Trutnov - výukové programy - zájmová mimoškolní činnost viz přehled - spolupráce s Oddělením soc. právní ochrany dětí a sociální prevence Trutnov - spolupráce s Policií ČR v Úpici, v Trutnově - spolupráce s OÚ Malé Svatoňovice Nepedagogičtí pracovníci: 4 Jméno Rok nar. Pracovní zařazení Jana Poláková 1966 školnice, Schejbalova 131 Dita Kubíčková 1978 uklízečka, 17. listopadu 178, MD od Pavla Zimmermanová 1978 uklízečka, 17. listopadu 178 zástup za MD Marie Tlamková 1957 hospodářka, 17. listopadu 178 Zdeněk Holubec 1951 školník, 17. listopadu 178 Údaje o žácích: Počet žáků: 159 k , 157 k Počet tříd: 9 Počet oddělení ŠD: 1 Průměrný počet žáků ve třídě: 17,67

4 Zápis do 1. třídy: počet dětí u zápisu žáci s odkladem z roku 2012 odklad školní docházky 0 žáků Vycházející žáci: GYMNÁZIUM NÁCHOD 1 GYMNÁZIUM TRUTNOV (z 5. třídy) 1 MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE (z 5. třídy) 3 MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TRUTNOV 7 VOŠ A SŠ ZDRAVOTNICKÁ TRUTNOV- ZDRAV. LYCEUM 1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HRONOV 2 VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL PEDAGOGICKÉ LYCEUM 1 SOŠ SOCIÁLNÍ, EVANGELICKÁ AKADEMIE NÁCHOD 1 ACADEMIA MERCURI SOUKROMÁ SŠ CESTOVNÍ RUCH 1 SPŠ, SOŠ A SOU NOVÉ MĚSTO N. M. - KADEŘNÍK 1 SŠ ŘEMESLNÁ JAROMĚŘ OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 SOŠ A SOU HRADEC KRÁLOVÉ 1 Výsledky vzdělávání žáků: Chování žáků: Školní rok 1. pololetí 2. pololetí II. stupeň 2011/12 2,45 % 1,85 % 2012/13 0 % 0,64% III. stupeň 2011/12 0 % 0% 2012/13 0,63 % 0% Neomluvené hodiny 2011/12 2 hod. 23 hod. 2012/ hod. 8 hod. Prospěch žáků: 1. pololetí/ 2. pololetí Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr 1. 12/ 12 12/12 0/ 0 0/ 0 1, 00/ 1, / 19 18/17 1/ 2 0/ 0 1, 10 / 1, / 13 9/10 4/ 3 0/ 0 1, 38/ 1, / 15 10/ 11 5/ 4 0/ 0 1, 32/ 1, / 19 11/11 8/ 8 0/ 0 1, 57/ 1, / 22 7/ 7 15/ 15 0/ 0 1, 71/ 1, / 20 6/ 7 14/ 13 0/ 0 1, 77/ 1, / 19 2/4 17/ 15 2/ 0 2, 23/ 2, / 18 3/3 14/ 15 1/ 0 1,93/ 2, 02 Opravné zkoušky: 0 žáků Testování žáků 5. a 9. třídy: - zapojení do celostátního testování žáků 5., 9. třídy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka výsledky uloženy v ředitelně

5 Mimoškolní aktivity: Účast na sportovních, kulturních akcích, besedách, exkurzích viz příloha Zájmové kroužky při ZŠ: Kroužek Třída/ Vedoucí Počet ž. Výtvarný / 27 A. Herzigová Výtvarný / 8 A. Herzigová Výtvarný -keramika / 12 H. Nehybová Vybíjená / 15 L. Kociánová Angličtinka 1. 2./18 A. Herzigová Přírodovědný /14 L. Livňanská Zdravotní 5. 9./11 L.Livňanská Zdravotní 1. 4./9 L. Jirsáková Český jazyk 5. 7./9 K.Hubálovská Matematika 9. /10 D. Kostelecká Český jazyk 9./13 J. Gruntová žáci navštěvují ZUŠ v Úpici, ve Rtyni v Podkrkonoší žáci se mohou zapojit do oddílu kopané a tenisu při TJ Sokol M.Svatoňovice Inspekce, kontrolní činnost: Zřizovatel Obec Malé Svatoňovice provedl veřejnosprávní kontrolu na základě zákona 320/2001 Sb. s odkazem na zákon 552/1991 Sb. dne Okresní správa sociálního zabezpečení v Trutnově provedla kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění za období dne Protokoly ze všech kontrol jsou uloženy v ředitelně ZŠ. Školská rada: ŠR pracovala ve složení: za OÚ: Vlasta Seidelová - předsedkyně, Vladimír Provazník za ZŠ : Irena Vítová, Alena Herzigová za rodiče: Renata Weineltová, Gabriela Burkoňová Podněty ŠR k činnosti školy jsou předávány škole formou zápisů z jednání. Materiálně technické vybavení: Oprava šaten na 1. stupni Vybavení šaten na 1. stupni Obnova učebny informatiky 20 PC Učební pomůcky do jednotlivých předmětů Stoly a židle do školní družiny během prázdnin Školní tabule a 3 interaktivní dataprojektory - během prázdnin

6 Hlavní úkoly na školní rok 2013/2014: Realizace Školního vzdělávacího programu Škola pro život změny k Pokračovat v realizaci školních projektů Prezentovat školu na veřejnosti, podchytit žáky a rodiče z okolních obcí Rozšiřovat využití digitální techniky, nákup učebních pomůcek Modernizace učeben a ŠD, malování Oprava střechy na 2. stupni dle finančních možností zřizovatele Úprava hřiště na 1. stupni dle finančních možností zřizovatele

7 Seznam akcí, které proběhly ve školním roce 2012/13 Kulturní akce: Diskotéka 1 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8.,9. třída /3. 10./ Filmové představení Zachránci moře, kino Rtyně v P. / / Don Juan a Faust, Klicperovo divadlo Hradec Králové /1. 11./ Pohádky ze staré knihy, Divadlo M. Kopeckého, UFFO Trutnov / / Adventní koncert ZUŠ Úpice / / Diskotéka 2 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8. třída /5. 12./ Roztančené Vánoce vystoupení Bonifác Rtyně v P. /6. 12./ 7. Figarova svatba, Klicperovo divadlo Hradec Králové / / Hudební pohádka ZUŠ Úpice / / 5. Vánoční vystoupení a výstava prací, KK Malé Svatoňovice / / Filmové představení, kino Rtyně v P. / / Vánoční vystoupení v tělocvičně organizuje 9. třída / / Kalendář 2013 Ze života bratří Čapků Diskotéka 3 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8. třída /31. 1./ Masopust v M. Svatoňovicích /9. 2./ Vystoupení J. Uhlíře v Úpici /12. 2./ Petrolejové lampy, Klicperovo divadlo Hradec Králové /18. 2./ Taneční akademie ZUŠ Úpice /8. 3./ Školní ples s šerpováním žáků 9. třídy KK Malé Svatoňovice /16. 3./ Velikonoční výstava výstava prací žáků Diskotéka 4 taneční odpoledne ve škole, organizuje 8. třída /27.3./ Bylo nás pět, Klicperovo divadlo Hradec Králové /8. 4./ Vystoupení čarodějnic, M. Svatoňovice /30. 4./ Diskotéka5 tanec, soutěže, nocováním ve škole, organizuje školní parlament / / Krysař, Klicperovo divadlo Hradec Králové /20. 5./ Studánecká Čapkiana divadelní přehlídka česká a anglická pohádka,četba / / Filmové představení Doba ledová, kino Rtyně v P. /27. 6./ Sportovní akce: Plavecký výcvik Náchod /září listopad / Sportovní dopoledne organizuje 9. třída /7. 9./ Zátopkova desítka okrsek, Úpice /2. 10./ Zátopkova pětka okrsek, Rtyně v Podkrkonoší /3. 10./ Turnaj ve florbale okrsek, žáci, žákyně, Rtyně v Podkrkonoší / / Turnaj v halové kopané 2. stupeň okrsek, Malé Svatoňovice / / Turnaj v halové kopané 1. stupeň - okrsek, Malé Svatoňovice / / Turnaj v basketbale okrsek, Úpice / / Lyžařský kurz v Krkonoších Lysečinská bouda / / Lyžařský kurz, Skipark Mladé Buky / / Závody ve šplhu 2. stupeň okrsek, Rtyně v Podkrkonoší / / Úpická laťka skok vysoký /16. 3./ Turnaj ve vybíjené okrsek Úpice /25. 3., , / Turnaj v přehazované dívek okres, Trutnov /15. 4./ 7. Turnaj ve vybíjené okres chlapci /19. 4./ 6. Pohár rozhlasu atletika, okrsek M. Svatoňovice /30. 4./ Dopravní hřiště Dvůr Králové n. L. /20. 5./ Atletické finále Úpice Lány /17. 6./ 2. 5.

8 Exkurze, přednášky, besedy: Videoprojekce Planeta 3000 Ekvádor, Galapágy, Úpice /17. 9./ Výstava hub, Úpice /20. 9./ 5. Beseda na Obecním úřadě v M. Svatoňovicích samospráva /20. 9./ 9. Exkurze - Proplast K,s.r.o. v M. Svatoňovicích (volba povolání) /25. 9./ 8. Výstava středních škol v Trutnově /4. 10./ 9. Exkurze do Prahy Pražský hrad, historické centrum Prahy / / 6. Právní odpovědnost přednáška SOŠ OOM M. Svatoňovice / / 9. Návštěva Muzea bratří Čapků v M. Svatoňovicích / / 4. Výstava cizokrajného ptactva KK M. Svatoňovice / / Exkurze Už vím jak na to Muzeum řemesel Letohrad / / Školení mladých zdravotníků Trutnov /2. 11./ zdravotní kroužek Základy filmové práce beseda v KK M. Svatoňovice / / Žáby přednáška pracovníků Muzea přírody Český ráj / / 6. Plazi a obojživelníci přednáška pracovníků Muzea přírody Český ráj / / 7. Mineralogie přednáška pracovníků Muzea přírody Český ráj / / 9. Prusko rakouská válka přednáška pracovníků Muzea přírody Český ráj / / 8. Rybník a život v rybnících přednáška ve Dvoře Králové n.l./ / přírodovědný kroužek Trestní odpovědnost přednáška Policie ČR / / Exkurze Vánoční ZOO, zdobení stromečku, savany D.Králové n. L. /6. 12./ 6. Rybník a život v rybnících přednáška ve Dvoře Králové n.l./ / přírodovědný kroužek Tonda obal na cestách přednáška o třídění odpadů / / Barmanský minikurz (volba povolání) /3. 1./ 8. Houby a rostliny východních Čech přednáška /29. 1./ Dopravní výchova vzdělávací program /26. 2./ Kurz 1. pomoci školí žáci zdravotního kroužku /27. 1./ Praktická cvičení z biologie- Dvůr Králové n.l./9. 3./ přírodovědný kroužek Návštěva knihovny v M. Svatoňovicích /6. 3.,13. 3.,20. 3./ Exkurze Hasičský záchranný sbor Trutnov (volba povolání) /4. 4./ 8. Exkurze Ptačí park Josefovské louky /9. 4./ Exkurze Státní archiv Trutnov, Gablenz / / 9. Exkurze do Prahy historické centrum /11. 4./ 8. Exkurze Gotika v Kutné Hoře /18. 4./ 7. Seminář poznávání živočichů- Dvůr Králové n.l./21. 4./ přírodovědný kroužek Exkurze Škoda Mladá Boleslav /9. 5./ 9. Požární poplach, nácvik evakuace SDH M. Svatoňovice /10. 5./ Prevence návykových látek - program VOŠ zdravotní Trutnov /20. 5./ Stres - program VOŠ zdravotní Trutnov /20. 5./ 9. Prevence HIV, AIDS program VOŠ zdravotní Trutnov /22. 5./ 8. Pohybové aktivity, správné držení těla program VOŠ zdravotní Trutnov /22. 5./ Výživa, anorexie, bulimie program VOŠ zdravotní Trutnov /23. 5./ 7. Návštěva ZUŠ v Úpici /28. 5./ 1. Etické dílny přátelství /29. 5./ Exkurze Autostyl Trutnov /11. 6./ 8. Hasiči dětem program požární prevence, SDH M.Svat. /24. 6./ Exkurze Hvězdárna Úpice /24. 6./ 5. Výtvarné kurzy pro veřejnost

9 Soutěže: V letošním školním roce byli naši žáci nejúspěšnější v těchto soutěžích: biologická olympiáda, poznávání přírodnin, hlídky mladých zdravotníků, dopravní soutěž cyklistů, kde z předních míst okresních kol postoupili až do krajského kola. Do krajského kola biologické olympiády v kategorii mladších žáků postoupila Anna Hendrychová z 6. třídy a umístila se na 5. místě, Jaromíra Zálišová z 6. třídy na místě a Kateřina Novotná ze 7. třídy na místě z 38 soutěžících kraje. V kategorii starších žáků postoupil Ondřej Sedláček z 9. třídy a obsadil 17. místo z 37 soutěžících kraje. V soutěži Poznávání přírodnin postoupila do krajského kola v kategorii mladších žáků Anna Hendrychová z 6. třídy a umístila se na 4. místě z 24 soutěžících. V kategorii starších žáků postoupil Ondřej Sedláček z 9. třídy a obsadil 8. místo v kraji z 21 soutěžících. Velký úspěch jsme zaznamenali v soutěži Hlídky mladých zdravotníků, starší žáci (Lucie Petráčková, Jaromíra Zálišová z 6. třídy a Sheila Rose Sedláčková, Pavla Hanušová, Tereza Hepnarová ze 7. třídy) obsadili 1. místo v okrese a postoupili do kraje, kde se umístili na místě. Do krajského kola postoupili z 1. místa v okrese v Dopravní soutěži cyklistů mladší žáci (Jaromíra Zálišová, Pavlína Martincová z 6. třídy, Filip Jirsák, Lukáš Matěják z 5. třídy), kde se umístili na 4. místě. Matematická olympiáda okresní kolo /L. Matěják místo, R. Wagenknecht 9. místo, F. Jirsák místo/ Soutěž v anglickém jazyce okresní kolo /B. Sedláčková 4. místo/ Pythagoriáda okresní kolo /P. Králíčková 7. místo, J. Králíček 8. místo, P. Hanušová 8. místo, M. Petráš 8. místo, D. Knapová 8. místo, P. Eliášová 9. místo, B. Sedláčková 10. místo/ Pythagoriáda školní kolo Biologická olympiáda okresní kolo /O. Sedláček 6.místo, J. Zálišová 3. místo, A. Hendrychová 7. místo, K. Novotná místo, L. Matěják 22. místo, K. Kroulíková 25. místo/ Biologická olympiáda krajské kolo /A. Hendrychová 5. místo, O. Sedláček 6. místo, J. Zálišová místo, K. Novotná místo/ Poznávání přírodnin okresní kolo /A. Hendrychová 1. místo, O. Sedláček 4. místo, K. Novotná místo, N. Vavřinová 10. místo, J. Dobiášová 11. místo, K. Kroulíková 13. místo, A. Burkoňová 20. místo, L. Matěják místo, J. Dobiáš 27. místo / Poznávání přírodnin krajské kolo A. Hendrychová 4. místo, O. Sedláček 8.místo/ Olympiáda v českém jazyce okresní kolo / D. Knapová, F. Kopečný / Festival umělecké činnosti žáků zpěv - okresní kolo / L.Farská, B. Sedláčková / Zdravotnický víceboj, Havlovice - 1. stupeň 4., 6. místo; 2.stupeň 2., 3. místo Soutěž v předlékařské 1. pomoci okresní kolo, 1. stupeň 2. místo; 2. stupeň 3.,10. místo Soutěž Hlídky mladých zdravotníků okresní kolo, Trutnov -1.stupeň - 2., 7. místo; 2.stupeň - 1.,5. místo, Soutěž Hlídky mladých zdravotníků krajské kolo, Svitavy, 2. stupeň místo Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo mladší žáci - 1.místo (kategorie 1,) 2. místo (kategorie 2) Dopravní soutěž mladých cyklistů krajské kolo mladší žáci - 4. místo Požární ochrana očima dětí okresní kolo- výtvarná soutěž J. Müller 2. místo, T. Hepnarová 2. místo, J. Zahálka 1. místo, R. Wagenknecht čestné uznání; - literární soutěž F. Jirsák 3. místo, J. Špetlová 1. místo; zvláštní práce foto-video prezentace M. Šálená Požární ochrana očima dětí krajské kolo- výtvarná soutěž J. Zahálka 2. místo; zvláštní práce foto - video prezentace M. Šálená 1. místo Literární soutěž Úpice bratří Čapků /J. Zálišová 2. místo/

10 Projekty: Olympiáda projekt s návštěvou sportoviště v Havlovicích / / 5. Pohádky a pohádky /12. 9./ Evropský den jazyků, projektový den /2. 10./ Čteme rádi - celoroční projekt v knihovně v Úpici České děti celostátní projekt Příběhy bezpráví /21.11./ 9. Ať žijí duchové projekt s nocováním ve škole / / Vánoční dílny /14.12./ Těšíme se na Vánoce / / Děti čtou dětem projekt na podporu zvýšení zájmu o četbu /26.3./ Den Země projekt s ekologickou tématikou /19. 4./ 5. Jarmáreček tvorba a prodej výrobků, projekt na podporu finanční gramotnosti /18. 5./ Celostátní testování MŠMT český jazyk, anglický jazyk, matematika / / Nocování s výtvarkou, budova 1. stupně / / výtvarný kroužek Ekologické aktivity sběr papíru, léčivých rostlin, kaštanů Tvorba školního časopisu Letem školním světem 4 čísla Ovoce do škol projekt EU, ovoce zdarma pro žáky 1. stupně Školní mléko EU peníze školám Školní výlety: 1.,2., 3. třída Liberec 4. třída Pomezní Boudy - Sněžka 5. třída Špinka Řešetova Lhota 6. třída Turnov Valdštejn Hrubá Skála - Jinolice Prachovské skály 7. třída Častolovice Letohrad - Žamberk 8. třída Častolovice Letohrad Vamberk Rokytnice v O. h. pevnost Hanička 9. třída Moravskoslezské Beskydy Rožnov p.r.- Frenštát p.r. Pustevny - Olomouc

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Projednáno na pedagogické

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Datum: 26. 8. 2010 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Datum: 25. 8. 2008 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: ,

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: , Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Projednáno na pedagogické

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Datum: 30. 8. 2004 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Datum: 27. 8. 2007 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Datum: 30. 8. 2005 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Datum: 28. 8. 2006 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 Datum: 29. 8. 2003 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

preventista sociálně patologických jevů: Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

preventista sociálně patologických jevů: Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)počet žáků: 159 b)počet tříd: I.st. 5 II.st. 4 c)počet oddělení ŠD: 1 d)průměr žáků na třídu 17,67

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2011/2012 Datum: 27. 8. 2012 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2013/2014 Datum: 25. 8. 2014 Vypracovala:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)počet žáků: 167 b)počet tříd: I.st. 5 II.st. 4 c)počet žáků/oddělení ŠD: 30/1 d)průměr žáků na

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2016 2017 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 30. 8. (úterý) 16. 11. (středa)

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Začátek akce Název akce

Začátek akce Název akce Začátek akce Název akce 13.09.2016 17:30 Burza kroužků! 23.09.2016 08:00 Interaktivní výstava, autorské čtení - pasivní dům 26.09.2016 08:00 Atletické závody 27.09.2016 08:00 Evropský den jazyků - projektový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více