Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj"

Transkript

1 Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity 3 stalo se v roce informace o ČSOP 6 regionální centrum a základní organizace ČSOP v kraji 7 8 nevládní organizace v kraji 8 9 připravujeme na leden až květen Vydala ZO ČSOP 52/01 a 44/03 pod záštitou RC 44/16 v prosinci 2006 Vydání tohoto Zpravodaje je financováno ze zdrojů EU z programu Transition Facility Evropské unie.

2 Informace o programu Transition Facility 2004 Program Transition Facility (Přechodový nástroj) byl vytvořen Evropskou komisí pro nově přistupující země jako pokračování pomoci v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud není dostačující ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi. Program je zaměřen na oblasti, které není možné financovat ze strukturálních fondů, v období let V rámci tohoto programu byl podpořen projekt podaný Českým svazem ochránců přírody Posilování činnosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy občanů. Cílem projektu je zlepšení informovanosti a hlubší zapojení občanů do řešení problémů ochrany přírody a krajiny v ČR. Konkrétně se jedná o zlepšení informování veřejnosti o aktualitách v ochraně přírody a krajiny v jednotlivých krajích; podporu řešení standardních problémů v oblasti ochrany přírody a krajiny; zapojení veřejnosti do akcí a programů ČSOP a celkové posílení spolupráce subjektů z veřejného i neziskového sektoru. Cílovými skupinami jsou ekologické neziskové organizace v ČR, krajské, městské a obecní úřady, správy velkoplošných chráněných území a veřejnost. V rámci projektu budou realizovány následující výstupy: vydání a distribuce tiskovin (krajské informační zpravodaje, rádce pro řešení problémů v oblasti OPK, leták Natura 2000, manuál Vzorové projekty z praktické péče o přírodu) zprovoznění informačních služeb na krajské úrovni školení zástupců NNO zapojování veřejnosti do akcí ČSOP příprava společných projektů na krajské úrovni Přínos projektu pro cílové skupiny: zvýšení informovanosti o problematice ochrany přírody a krajiny v ČR posilování partnerství mezi jednotlivými cílovými skupinami a subjekty zapojenými do řešení projektu prostřednictvím přípravy společných projektů posilování vlastních aktivit cílových skupin v oblasti ochrany přírody a krajiny s využitím výstupů projektů.

3 Zajímavosti a kuriozity z činnosti ČSOP Chcete se vydat do přírody za poznáním? Víte kde jsou v kraji naučné stezky a kdo se o ně stará? Podívejte se na ZO ČSOP Letohrad, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto,Svitavy, Polička, Novohradka a Podorlicko. Chcete se podílet na tvorbě naučné stezky? Připravují je v Moravské Třebové a v Poličce. Víte, co je to smyslově naučná stezka a chcete procvičit v přírodě svoje smysly? Podívejte se na odkaz ZO ČSOP Podorlicko. Víte, že v našem kraji rostou orchideje v přírodě? Mapují je ZO ČSOP Podorlicko a Rybák Svitavy. Chcete se podílet na péči o ně? Sledujte ZO ČSOP Moravská Třebová, Choceň, Podorlicko, Svitavy a Novohradka. Potřebujete se poradit o problémech životního prostředí? Obraťte se na ZO ČSOP Zlatá Studánka. Našli jste poraněné zvíře? Obraťte se na ZO ČSOP Zelené Vendolí nebo Novohradka. Chcete se vydat za přírodou do ciziny? Zahraniční expedice připravují ZO ČSOP Ústí nad Orlicí a Podorlicko. Vadí vám žáby rozjeté na silnici? Obraťte se na ZO ČSOP Podorlicko. Chcete vědět jak pečovat o ptačí budky? Poradí Vám v ZO ČSOP Moravská Třebová v Podorlicko, Choceň, Kostelec nad Orlicí. Chcete se poradit o houbách a naučit se je poznávat? Obraťte se na ZO ČSOP Podorlicko nebo na Mykologickou spolek Choceň. Víte co je to ptačí den? Chcete se vydat za poznáváním ptáků do terénu? Podívejte se na akce ZO Rybák ČSOP Svitavy, Zelené Vendolí. Chcete se dozvědět něco o záchraně raků? Podívejte se na ZO ČSOP Kostelec n. O. a Zlatá studánka. Potřebujete se poradit o ochraně starých stromů? Obraťte se na ZO ČSOP Zlatá Studánka. Chcete sázet stromy? Pomozte ZO ČSOP Třemošnice, Zelené Vendolí, Podorlicko. Zajímají vás stará řemesla a chcete si něco sami vyrobit? Podívejte se na akce ZO ČSOP Podorlicko, Zlatá Studánka Víte kde jsou brontosauří šlápoty? Poradí vám ZO ČSOP Ústí nad Orlicí. Chcete se vydat za zvířátky do záchranné stanice? Navštivte ZO ČSOP Novohradka a Zelené Vendolí. Chcete chodit do oddílu mladých ochránců přírody a jezdit na tábory? Obraťte se na ZO ČSOP Podorlicko, Choceň, Zlatá Studánka Potřebujete program na školní výlet? Obraťte se na ZO ČSOP Podorlicko,Novohradka, Zelené Vendolí. Chcete jít na cestopisnou přednášku? Podívejte se na akce ZO ČSOP Podorlicko, Zlatá Studánka, Vysoké Mýto. Chcete navštívit ekovýchovný program se třídou? Podívejte se na nabídku ZO ČSOP Podorlicko, Zlatá Studánka, Novohradka, Zelené Vendolí nebo na programy ekocenter Paleta, Kostelecké Horky. Chcete pečovat o studánky? Poradí vám ZO ČSOP Podorlicko a Choceň. Víte co je to hledání jara? Dozvíte se na ZO ČSOP Podorlicko. Víte jak oslavit den země? Poradí ZO ČSOP Vysoké Mýto, Choceň, Podorlicko. Víte jak třídit odpad? Poradí ZO ČSOP Zlatá Studánka. Chcete strávit vánoce se zvířátky? Navštivte záchrannou stanici Novohradka. CHCETE POMÁHAT PŘÍRODĚ? Staňte se členem ZO ČSOP!

4 Stalo se v roce 2006 ZO ČSOP Choceň Akce ke Dni Země turistický pochod Putování okolo sedmi křížů. Soutěžní výtvarná výstava Malujeme po Zemi. Autobusový zájezd - květen v rámci světového dne přírodních parků jsme navštívili Karlštejnsko ZO ČSOP Třemošnice Výsadba 500 ks jedle bělokoré v NPR Lichnice-Kaňkovy hory ve spolupráci se Správou CHKO Železné hory a LČR Nasavrky. ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová Ornitologická expedice pro členy organizace do oblasti Mazurských jezer v Polsku. Mezinárodní mykologická konference za účasti čtyř států spojená s výstavou fotografií pana Junka a výstavou hub. Na naučné stezce programy Rodina na stezce, Hledání jara na stezce, Pes na stezce a Škola na stezce. Transfer obojživelníků z oblasti Přívrat přeneseno přes obojživelníků. Fotografická soutěž na téma Příroda a technika, spojená s literární soutěží a týdenní výstavou fotografií. Soubor 12 cestopisných přednášek pro veřejnost, přednášky z oblasti přírodních věd. Rukodělné činnosti pod názvem Inspirace. Mapování orchidejí v oblasti Českotřebovka pro program Biodiverzita. Letní tábor pro mladé ochránce přírody v záchranné stanici Pasíčka. Akce ke Dni Země Ekošlapky pro českotřebovské základní školy. ZO ČSOP Zlatá studánka Soutěže: Přírodovědná soutěž ZŠ regionu Poznávání rostlin, živočichů a nerostů. Soutěžní stezka ke Dni životního prostředí. Autobusové exkurze: Pasíčka, Zderaz, Toulovcovy maštale. Po stopách křídového moře sběr zkamenělin. Větrné elektrárny a regionální zajímavosti okolí Moravské Třebové. Ukliďme svět: úklid okolo Ekocentra Červenka ZŠ Habrmanova, úklid Křivolíku a okolo Billy. Besedy na téma domácí ekologie spojené s exkurzemi: Čistička odpadních vod. Pitná voda pramen Vrbovka. Šetření energie v domácnostech. Anketa pro občany města Česká Třebová v oblasti životního prostředí prostřednictvím ČT Zpravodaje. Otevírání Zlaté studánky s kulturním programem. Přednášky zaměřené na cestování a životní prostředí. Dílny s přírodními materiály. ZO ČSOP Polička Damašek 2006: kosení mokřadních společenstev PR Damašek (k. ú. Pustá Rybná), VKP Pod nádražím, VKP Pod kravínem (k. ú. Borová), VKP Suchopýrek (k. ú. Korouhev). Celková udržovaná plocha lokalit je 5 ha. Cílem je zachování druhové rozmanitosti daných mokřadů. Účastní se cca 70 dobrovolníků. ZO ČSOP Ústí nad Orlicí Brontosauří šlápoty pochod pro rodiče s dětmi s přírodovědnou tématikou. Přírodovědný zájezd Norsko, Švédsko, Finsko červenec 06. ZO ČSOP Letohrad Sázení stromů prvňáčků 4. ročník/výsadba okrasných jabloní podél železniční trati uprostřed města za účasti dětí a jejich rodičů. Obnovení funkce malého rybníčku v Letohradské bažantnici pro zachování obojživelníků.

5 ZO ČSOP Rybák Svitavy Ptáci v zimě víkendové sledování výskytu druhů ptáků, kteří přebývají zimu v naší oblasti. Zúčastnilo se 85 respondentů. Zprávy o výskytu ptáků nejen ze Svitav, ale i dalších 12-ti obcí Svitavska. Ptačí den 2006 ve Svitavách soutěžní odpoledne pro žáky svitavských škol. Kvizy, soutěže i terénní pozorování s bohatou odměnou. Akce k 80. výročí založení České společnosti ornitologické. Vítání ptačího zpěvu jarní vycházka po trase naučné stezky v Březové nad Svitavou. Zúčastnilo se 24 zájemců převážně z Březovska. Ptačí festival terénní exkurze se zaměřením na podzimní tah ptáků v oblasti rybníků Nový, Mušlový a Hvězda u Opatova v rámci Světového festivalu ptactva. Účast 20-ti milovníků ptactva. Zahájení provozu ornitologické pozorovatelny u Dolního rybníka ve Svitavách. Pozorovatelna byla vybudována z dotací Města Svitavy a Krajského úřadu Pardubického kraje. Monitoring hnízdních populací ptáků přírodního parku Údolí Křetínky. Dvouletého mapování se zúčastnilo několik členů organizace. V rámci mapování jsme v červnu pořádali i Víkendových výzkumný tábor Východočeské pobočky České společnosti ornitologické se sídlem v Pardubicích v tomto území. ZO ČSOP Novohradka, Velikonoční slavnosti s programem zaměřeným na pletení pomlázek, proutěných košíků a různých jiných výrobků. Posezení s občerstvením pro cca 40 dědečků a babiček z domova důchodců ze Žďárce u Skutče. Toulky České pošty si paní starostka obce Slepotice u nás zajistila pro své spoluobčany celodenní program (prohlídka expozice s výkladem, přírodovědná soutěž, opékání buřtíků a procházka po přírodní rezervaci Maštale. Zde se poukazovalo hlavně na studánky o které pečujeme. Den dětí, připravené ekohry a soutěže jak pohybové tak i vědomostní. Liščí narozeniny soutěž určená hlavně pro dětské kolektivy, které si mají připravit dárek k narozeninám lišky obecné žijící v záchranné stanici Pasíčka. Houbařská výstava. Zelená stezka-zlatý list, krajské kolo přírodovědné soutěže. Dětský pracovní tábor s účastí 45 dětí. Drakyjáda, po programu v expozici se přešlo na spodní louky záchranné stanice a každý si pustil svého ručně vyrobeného draka. Při této příležitosti se vypustilo 6 vyléčených kalousů ušatých. ZO ČSOP Moravská Třebová Značení PR Dlouholoučské stráně. Entomologický monitoring PR Dlouholoučské stráně (materiál se v současnosti zpracovává). Monitoring bobra evropského na řece Třebůvce, Moravské Sázavě a Jevíččce ZO ČSOP Vysoké Mýto Vydání skládaček k naučným stezkám vysokomýtska za finanční podpory Pardubického kraje a Města Vysoké Mýto. Účast na Dni Země. Přednáška k filmovému představení POUŠŤ. ZO ČSOP Zelené Vendolí Den Země Polička, výstava hrad Svojanov, Den s Lesy ČR, Jarní a podzimní vycházka do přírody pro veřejnost, kroužkování ptáků, letní tábor Kodas, letní tábor studentů ze zahraničí, soutěž pro školy Zlatý Ježour.

6 Český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody je největším českým sdružením zabývajícím se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí s velmi rozmanitou činností. Ta se týká péče o přírodně cenná území, provádění přírodovědných průzkumů a mapování, přes programy zaměřené na ochranu biodiverzity, péči o handicapované živočichy, ochranu kulturních památek, práci s dětmi, mládeží, osvětu veřejnosti až po účast ve správních řízeních. V roce 2006 Český svaz ochránců přírody oslavil již 27. výročí svého vzniku. Specifikem, kterým se ČSOP odlišuje od většiny obdobně zaměřených organizací, je fakt, že svoje činnosti provádí především v základních organizacích a prostřednictvím dobrovolníků. K dnešnímu dni máme řádně zaregistrováno 360 základních organizací s 5217 členy, v kolektivech Mladých ochránců přírody, kterých je 121, je zaregistrováno 3357 dětí a mládeže. Spolu s individuálními členy, kterých je 66, členská základna čítá 8640 členů. Představujeme naše programy: ČSOP dlouhodobě pečuje o více než 3500 hektarů přírodně cenných ploch, 200 památných stromů, 320 hektarů historických parků a více než 30 památkových objektů, po dlouhá léta se základní organizace ČSOP starají o podporu ohrožených druhů rostlin a živočichů v rámci programu Ochrana biodiverzity. V rámci programu tak bylo např. provedeno mapování výskytu orchidejí, vážek, obojživelníků, ledňáčků, ale také starých krajových odrůd ovocných dřevin. Mimo mapování, která přinášejí cenné informace pro ochranu přírody, byly realizovány rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy organizmů. Například byly čištěny, opravovány a nově instalovány různé hnízdní podložky a budky pro dravé či zpěvné ptáky i pro netopýry. Pro obojživelníky byly zbudovány tůňky a mokřady, pro plazy zase suché kamenné zídky a pro ledňáčky bylo upraveno několik břehových úseků podél vodních toků. V loňském roce se do realizace 280 projektů zapojilo 77 základních organizací ČSOP, 11 jiných občanských sdružení a 2 jednotlivci. zařízení Národní sítě stanic pro zraněné a handicapované živočichy ročně přijmou téměř 10 tisíc zraněných volně žijících živočichů 180 druhů, z nichž se po vyléčení do přírody navrací přes 50 %. Na podporu jejich činnosti a získání finančních prostředků byla vyhlášena veřejná sbírka Zvíře v nouzi. do tradiční přírodovědně ekologické soutěže Zelená stezka Zlatý list se pravidelně zapojuje 4 tisíce dětí ČSOP každoročně organizuje českou část akce UNEP Ukliďme svět. Od roku 1993, kdy ČSOP tuto akci koordinuje, se do ní zapojilo 600 subjektů (nejen z ČSOP), uklízet přišlo obyvatel (dětí, mládeže a dospělých) a sebralo se kg odpadu. nechceme také jen nečinně přihlížet změnám, kterými naše příroda a krajina vinou člověka procházejí. Chceme výrazně a aktivně přispět k zachování a obnově našeho přírodního a kulturního dědictví. Proto jsme vyhlásili dlouhodobou celostátní kampaň Místo pro přírodu. Cílem kampaně je získání finančních prostředků na výkupy přírodně a krajinářsky cenných pozemků (přírodě blízkých lesů, mokřadů, stepních lokalit, květnatých luk a dalších ohrožených stanovišť) s cílem zajištění jejich trvalé ochrany, pozemků tvořícím součást navrženého územního systému ekologické stability za účelem jejich postupného převedení do přírodního stavu (především výsadeb zeleně), pozemků v okolí vodních toků vhodných k jejich postupnému převedení do přírodního stavu v rámci programu tzv. revitalizací (obnova mokřadů, nivních luk, břehových porostů apod), rozsáhlá je i naše publikační činnost. Vydáváme metodiky zaměřené na rostlinnou a živočišnou říši. Z posledních nejzajímavějších to jsou: Péče o dřeviny rostoucí mimo les, Ochrana velkých šelem v České republice, Ježci vše podstatné o ježcích a jejich ochraně. Nezapomínáme ani na naše členy. Pro ty vydáváme členský časopis Krása našeho domova. Český svaz ochránců přírody se neomezuje jen na ochranu přírody v rámci České republiky. Aktivně spolupracujeme se Slovenských zväzom ochrancov prirody a krajiny a dalšími zahraničními partnery.

7 Základní organizace ČSOP v Pardubickém kraji 43/08 ZO ČSOP Na Plachtě Nový Drahoš 3 - Rokytno, HOLICE 44/03 ZO ČSOP 44/03 Novohradka Bor u Skutče 47, PROSEČ tel.: web: Hlavní náplň činnosti: záchranné stanice volně žijících živočichů Pasíčka, ekologické programy pro MŠ a ZŠ nejen v expozičním areálu stanice, výstavy a osvětové akce pro veřejnost. 44/06 Hlinsko č.p. 120, VČELÁKOV 44/11 ZO ČSOP Družstevní 252, TŘEMOŠNICE Hlavní náplň činnosti: terénní práce v NPR Lichnice Kaňkovy hory a PP Obůrka, ochrana biodiverzity program Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích, účast ve správních řízeních. 44/12 ZO ČSOP Černý čáp Na Vlaštovce 821, SKUTEČ 44/16 ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov Široká 31, CHRUDIM tel.: /17 ZO ČSOP Nasavrky Libáň 9, NASAVRKY 47/02 ZO ČSOP Čeperka Dvořákova 256, ČEPERKA 47/03 ZO ČSOP HEUREKA Vladimír Mauer, Lány u Dašic 34, PARDUBICE 2 50/02 ZO ČSOP Rybák Svitavy Dimitrovova 29, SVITAVY tel.: web: sweb.cz/konsterna Hlavní náplň činnosti: Monitoring rostlin, ptáků, obojživelníků a netopýrů, popřípadě i některých dalších vybraných skupin organizmů (motýli).praktická ochrana rostlin, ptáků, obojživelníků, netopýrů a některých dalších skupin organizmů. Managementové zásahy v přírodě ve prospěch ohrožených lokalit a druhů organizmů.péče o zvláště chráněná území přírody (PP, PR) na Svitavsku. Pořádání soutěží a terénních akcí pro žáky, studenty a veřejnost (Ptačí festival, Vítání ptačího zpěvu, Ptáci v zimě apod.). Účast ve správních řízeních. Neperiodické vydávání zpravodaje KonSterna (přibližně 2x ročně) 50/03 ZO ČSOP T. G. Masaryka 653, LITOMYŠL 50/05 ZO ČSOP Sluneční 42, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ tel.: Hlavní náplň činnosti: Přirodovědný monitoring Moravskotřebovska (zoologie výskyt bobra, ornitologie výskyt dravců, čáp černý, entomologie brouci, motýli, botanika vstavače, střevíčník, modřenec, ). Péče o zvláště Chráněná území moravskotřebovska (značení, infotabule, údržba). 50/09 ZO ČSOP Jevíčko JEVÍČKO 50/10 ZO ČSOP 50/10 Zelené Vendolí č.p. 42, VENDOLÍ tel.: web: sweb.cz/zelene.vendoli Hlavní náplň činnosti: Pomoc a záchrana zvířat v nouzi, ekocentrum, ekoporadna. 48/16 ZO ČSOP Ochránci přírody MUDr. Richard Minařík, Barákova 194, , KOSTELEC NAD ORLICÍ tel.: Hlavní náplň činnosti: návrat raka říčního do řeky Zdobnice. 50/01 I. ZO ČSOP Polička Erbenova 508, POLIČKA tel.: Hlavní náplň činnosti: péče o zvl. chráněná území.

8 52/01 Podorlicko Česká Třebová Táborská 689, ČESKÁ TŘEBOVÁ tel.: web: Hlavní náplň činnosti: Praktická ochrana přírody starost o orchideovou louku, vyvěšování a čištění budek pro ptáky, sázení stromů, transfer obojživelníků, program studánky České Třebové a další. Vzdělávací a výchovná činnost přednášky pro dospělé z oblasti životního prostředí, rukodělné činnosti, soutěže pro dospělé, děti a mládež (fotografická, krmítka, ptačí budky). Výstavy z oblasti životního prostředí a přírody. Provozování smyslově naučné stezky Údolím Skuhrovského potoka a programy na ní. Dva oddíly mladých ochránců přírody soutěže a letní tábor. Činnost ekocentra Podorlicko. Správní řízení v oblasti města Česká Třebová a Českotřebovska. 52/02 52/02 CHOCEŇ Smetanova 959, CHOCEŇ tel.: web: spongilit.webz.cz Hlavní náplň činnosti: Soustavná péče s dětským oddílem mladých ochránců přírody Spongilit (schůzky každý pátek, případně sobotu), práce v přírodní rezervaci Peliny (asanační práce, údržba tabulového a pásového značení), výroba a kontroly ptačích budek, péče o dvě studánky, jarní podzimní výprava s oddílem, letní táboření s oddílem. 52/03 3. ZO ČSOP Jiráskova 731, ÚSTÍ NAD ORLICÍ tel.: web: bude do 02/2007 Hlavní náplň činnosti: enviromentální výchova. 52/04 ZO ČSOP ŽAMBERK Kameničná 35, ŽAMBERK tel.: /06 ZO ČSOP LETOHRAD Náměstí Svobody 334, LETOHRAD tel.: Hlavní náplň činnosti: péče o maloplošné území Letohradská bažantnice, monitoring výskytu invazívních rostlin, osvětová činnost, práce s mládeží. 52/07 ZO ČSOP Vysoké Mýto Talafúsova 462/IV, VYSOKÉ MÝTO/IV tel.: , Hlavní náplň činnosti: Výchovná činnost a vzdělávací činnost. Zapojení mládeže do sázení stromků. Přednášky. Naučné stezky. Den Země. 52/14 Trosečníci č.p. 35, OSTROV Hlavní náplň činnosti: péče o chráněná území PP U Kaštánku, PR Třebovské stěny, Přírodní park Lanškrounské rybníky. Realizace terénních úprav ÚSES v oblasti působnosti organizace. 52/15 Zlatá Studánka U Podhorky 1671, ČESKÁ TŘEBOVÁ tel.: web: zlatastudanka.ctrebova.cz Hlavní náplň činnosti: pořádání exkurzí a výletů s eko zaměřením, přednášky a besedy, tvůrčí dílny s přírodními materiály, přírodovědné regionální soutěže pro ZŠ, výukové programy pro MŠ a ZŠ, ekologické poradeství, vedení dvou oddílů MOP, péče o staré a památné stromy. 52/RS SDRUŽENÍ ZO ČSOP Ústí nad Orlicí Jiráskova 731, ÚSTÍ NAD ORLICÍ Sdružení ZO ČSOP Ústí nad Orlicí v současné době zastřešuje sedm ZO ČSOP:Česká Třebová Zlatá studánka, Choceň, Letohrad, Ostrov Trosečníci, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk, a oddíly MOP ČSOP: Křečíci Česká Třebová pracují při ZO ČSOP Zlatá Studánka, Spongilit při ZO ČSOP Choceň, Stopaři E Červená Voda při Sdružení ZO ČSOP Ústí nad Orlicí Nevládní organizace v Pardubickém kraji A21 Polička Střítežská 306, Polička tel.: web: Kontaktní osoba: René Habrman Brandýs ve světě Žerotínova 40, Brandýs nad Orlicí tel.: Kontaktní osoba: PaedDr. Ivan Truhlička Česká ekologická společnost čp. 21, Čepí tel.: : Kontaktní osoba: Miroslav Beránek

9 Českomoravská myslivecká jednota - OMS Malé Hamry 355, Ústí nad Orlicí tel.: Kontaktní osoba: Miloslav Zvára Čajový klub Široká 31, Chrudim tel.: web: Kontaktní osoba: Zdeněk Jirásek Ochránci přírody údolí Husího krku web: Dobrá nálada K. Světlé 75, Čeperka Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Burešová EKO Hlinecko o.p.s. Srnská 382, Hlinsko tel.: , fax: , Kontaktní osoba: Jiří Socha Ekocentrum PALETA Štolbova 2665, Pardubice tel.: web: Kontaktní osoba: Jiří Bureš Ekocentrum RENATA Bělá u Jevíčka 125, Jevíčko tel.: web: Kontaktní osoba: MVDr. Petr Patka Jóga v denním životě - Žďárec čp. 1, Žďárec u Skutče tel.: , Kontaktní osoba: Jan Hlaváček Junák svaz skautů a skautek ČR, Pardubický kraj Jana Palacha 324, Pardubice tel.: Kontaktní osoba: Tomáš Vítek Kontakty na jednotlivá skautská střediska a oddíly naleznete na webu: Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země Mladé Bříště 2, Humpolec tel.: web: kodas.detizeme.cz Kontaktní osoba: Pavel Koubek Klub přátel Pardubicka Klášterní ulice 54, Pardubice Kontaktní osoba: Ing. Jan Linhart Klub přátel přírody Lupínek Nádražní 468, Žamberk tel.: Kontaktní osoba: Mgr. Bronislava Havlíková Mykologický klub Choceň Zámek 1, Choceň web: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Miřejovský Občanské sdružení Altus Školní náměstí 11, Chrudim tel.: web: Kontaktní osoba: Gutzerivá Naďa Občanské sdružení Devět skal Betlém 362, Hlinsko v Čechách tel.: web: Kontaktní osoba: Mgr. Petr Mückstein Občanské sdružení CHIMÉRA Poděbradova 842, Chrudim tel.: web: Kontaktní osoby: Monika Kašparová, Mgr. Věra Říčařová OS OKULUS Komenského 26, Moravská Třebová tel.: Kontaktní osoba: Mgr. Miloš Kostka PRO-BIO regionální centrum Litomyšl Smetanovo nám. 87, Litomyšl tel.: , fax: , Kontaktní osoba: Ing. František Chlad Sdružení Krajina Počítky 3, Žďár nad Sázavou tel.: , Kontaktní osoba: Mgr. Milan Daďourek Společnost přátel přírodě blízkého lesa Jiráskova 35, Slatiňany tel.: Kontaktní osoba: Ing. Radislava Nožířová Společnost přátel Železných hor Konopáčská 409, Heřmanův Městec tel.: Kontaktní osoba: Ing. Petr Zvoníček Spolek pro ochranu mokřadů Benešovo náměstí 2524, Pardubice tel.: , Kontaktní osoba: Hana Krausová Územní rada Českého zahrádkářského svazu Chrudim Školní náměstí 11, Chrudim tel.: Kontaktní osoba: Zdeněk Procházka Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při VČM Zámek 2, Pardubice Kontaktní osoba: Ing. Pavel Žďárek Zahradníci, o. p. s. T. G. Masaryka 527, Litomyšl tel.: , fax: Kontaktní osoba: Ing. Jarmila Chladová

10 Připravujeme na leden květen 2007 ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová Výstava Ohrožené pralesy v Ekocentru Podorlicko pexesový turnaj a turnaj v sudoku. Přednášky: Emerika s Peldou, Žáby žáby žabičky, Voda v České Třebové, Orchideje v naší přírodě, Rostliny na dovolené Středozemí. Soutěže: Pozorování ptáků na krmítku, Ptačí budky, Živá zahrada. Terénní akce: Houkání sov, Hledání jara na stezce, Záchranný transfer žab. Za orchidejemi do Moravského krasu. Další akce: Ukliďme svět stezku, Den Země. ZO ČSOP Zlatá studánka Česká Třebová Přednášky: Otevření mineralogické expozice spojená s besedou Mgr. M. Michalského: Zajímavosti našeho regionu z oblasti neživé přírody Santorin ostrov vulkánů a fresek (možný dávný pozůstatek Atlantidy?) Přednáší doc. Jiří Štyrský. Autobusové exkurze: Přírodní zajímavosti Moravského krasu návštěva nepřístupných částí jeskynního systému (vede M. Michalski) Pískovcová skalní města (Náchodsko a Broumovsko) a jejich chráněné oblasti (vede M. Michalski). Dílny: věnované aranžování 1x za měsíc vede Hana Fialová, nedělní dílny Patchwork. Soutěže: Květen: Přírodovědné soutěže pro ZŠ: Poznávání rostlin, živočichů a nerostů, Mineralogická soutěž, Červen: Soutěžní stezka ke Dni životního prostředí. Akce ke Dni Země: Ukliďme svět úklid městské části. Přednášky, dílny, exkurze a jiné akce ve spolupráci s ostatními organizacemi ve městě. Květen autobusový zájezd do oblasti Českého ráje. ZO ČSOP Choceň Březen jarní výstava. Duben akce ke Dni Země turistický pochod a soutěžní výtvarná výstava. Květen autobusový zájezd do oblasti Českého ráje. ZO ČSOP Letohrad Sázení stromů prvňáčků 5. ročník/výsadba stromů prvňáčku dvou základních škol, účast rodičů, pamětní listy, osvěta k ochraně zeleně rostoucí mimo les. Upevňování vztahu mladého člověka k místu svého dětství ZO ČSOP Moravská Třebová Výroba a rozmístění ptačích budek v extravilánu města Moravská Třebová. Výsadba zeleně v intravilánu města a budování biocentra Hdánky. Vybudování naučných stezek na Hřebečském hřebenu, Hradisku a Pekle. Monitoring vstavačů v okolí města Mor. Třebová. ZO ČSOP Novohradka, krajské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka-zlatý list. Od března 2007 prohlídky + eko programy pro děti z MŠ a ZŠ. ZO ČSOP Polička, Jaro 2007 terénní úpravy pro přípravu naučné stezky výsadba stromů do volné krajiny (ke Dni Země) Damašek 2007 kosení mokřadů. ZO ČSOP Rybák Svitavy Mezinárodní sčítání zimujících vodních druhů ptáků v ČR ( ) Zapojení do sčítání zejména na toku řeky Svitavy mezi Březovou nad Svitavou a Bílovicemi nad Svitavou. Určeno průměrně zdatným pozorovatelům ptáků a veřejnosti. Ptáci v zimě ( ) Sledování a zaznamenávání výskytu přezimujících ptačích druhů v naší oblasti (zejména na krmítkách, ale i ve městě, zahradě, lese či volné krajině). Určeno široké veřejnosti. Vítání ptačího zpěvu (pravděpodobně 8.5., prozatím bez určení podrobností). Terénní vycházka s pozorováním ptáků a určováním jejich hlasových projevů. Určeno široké veřejnosti. Mapování hnízdních populací ptáků v území přírodního parku Údolí Křetínky (březen-červen). Akce v rámci dvouletého sledování. Určeno jen ornitologicky orientovaným zájemcům s minimálně základními znalostmi určování ptáků. ZO ČSOP Vysoké Mýto Den Země. Přednášky k ochraně živočišných druhů vejcorodí. ZO ČSOP Ústí nad Orlicí Naučná stezka v Údolí Sejfů - 8 tabulí informujících o zajímavostech tohoto VKP. Zájezd po přírodních rezervací v Anglii -ptačí rezervace v deltě Bristol Channel, vegetace, fosilie, ochrana přírody na JZ pobřeží Anglie, ekologická výchova v Anglii. Zájezd určen studentům, učitelům a přírodovědcům. Termín květen. Brotosauří šlápoty - duben Poznávání přírodnin při pochodu v okolí Ústí nad Orlicí. ZO ČSOP Zelené Vendolí Opět vycházka do přírody,kroužkování ptáků,přednášky ve stanici,ekologická výchova ve stanici pro děti ze základních škol.jarní víkendová brigáda pro všechny zájemce. Termíny veškerých akcí jsou pouze orientační. Pro upřesnění kontaktujte příslušnou ZO ČSOP. Připomínky náměty na další číslo zpravodaje pište na

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 1. Organizace 2. Investice do rozvoje vzdělávání 3. Spolupráce se Středočeským krajem 4. Spolupráce s dalšími subjekty

Více

Ochrana přírody a krajiny Ústeckého kraje

Ochrana přírody a krajiny Ústeckého kraje Ochrana přírody a krajiny Ústeckého kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Ústecký kraj Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 2 - zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2003 A 2004 1 vydal: Plzeňský kraj foto Svoboda zvířat Plzeň, 2005 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO

Více

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO Výroční zpráva Pozemkový spolek & Ekocentrum & Ekologická poradna KOSENKA 2005 zřizovatel: 57/01 ZO Český svaz ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PSČ 766 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu.

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 ÚVOD Školské zařízení Lipka si při svém zrodu v roce 1991 kladlo za cíl zvýšit ekologickou gramotnost obyvatel Brna a širokého okolí natolik, aby jeho existence v budoucnu

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 9 DUBEN 2011 HLAVNÍ TÉMA: DOBROVOLNICTVÍ PRÁCE PLACENÁ ZÁŽITKY A PŘÁTELSTVÍM ŽIVOTABĚH NA MODRÉM DOMĚ ORIGAMI V TVAROŽCE STRÁŽCI PŘÍRODY JAK SE DĚLÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Více

Kalendář akcí září 2009

Kalendář akcí září 2009 ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ SLEZSKÁ 7, 120 56 PRAHA 2 222 000 111, 227 010 111 Kalendář akcí září 2009 Zemědělské výstavy 27. srpna - 1. září ZEMĚ ŽIVITELKA 36. ročník výstavy Výstaviště České

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/14

Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 6. 10. 2014 Ukrajinská 379, Litvínov O B S A H Základní údaje...

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Bodový průměr. ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Ekocentrum Koniklec,obecně prospěšná společnost. Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Bodový průměr. ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Ekocentrum Koniklec,obecně prospěšná společnost. Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Výsledky Programu na podporu projektů NNO pro rok 2015 V následujících tabulkách jsou uvedeny projekty navržené k podpoře a projekty, které podporu nezískaly. Uvolnění dotace bude provedeno na základě

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více