FREKVENČ NÍ MĚNIČ E VACON HVAC POHODLÍ A REGULACE PŘ I AUTOMATIZACI Ř ÍZENÍ BUDOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FREKVENČ NÍ MĚNIČ E VACON HVAC POHODLÍ A REGULACE PŘ I AUTOMATIZACI Ř ÍZENÍ BUDOV"

Transkript

1 FREKVENČ NÍ MĚNIČ E VACON HVAC POHODLÍ A REGULACE PŘ I AUTOMATIZACI Ř ÍZENÍ BUDOV 1

2 ELEGANTNÍ ZPŮSOB SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 U vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) je jedním z klíčových faktorů efektivita. Teploty v místnostech musí být udržovány na optimální úrovni za účelem dosažení maximální produktivity. Tato produktivita se může týkat jak pracovních, tak i zájmových činností, ale to zde nehraje roli. Pro pocit pohodlí je nezbytná správná teplotu, vlhkost a dostatek čerstvého vzduchu. Současně je ale důležité zvážit, jak dosáhnout tohoto cíle při současném snižování emisí CO2, aby přitom nedošlo k nevratnému znečištění životního prostředí na Zemi. Tepelné zatížení na metr čtvereční stále roste. V budovách se nachází velké množství lidí a také roste počet počítačů, kopírek, tiskáren, obsluhy apod. Zároveň se zpřísňují požadavky na okolní podmínky. Klíčovou otázkou při návrhu systému HVAC je, zda všechny komponenty potřebují řídicí systém a pokud ano, jak ho nejlépe implementovat, aby se snížilo ekologické zatížení. Je tedy nutné nalézt rovnováhu mezi požadavky na řízení a tím, co je nejlepší pro životní prostředí. 1 o C zvýšení celosvětové teploty může způsobit roztátí ledu v Arktickém oceánu do roku o C pokles teploty kanceláře snižuje spotřebu energie o 12% S každým stupněm, o který je snížena úroveň teploty klimatizace nebo vytápění v budově, se snižuje spotřeba energie o 3 5%. Spotřeba elektrické energie HVAC čerpadly a ventilátory obvykle klesne o 20 až 50% ročně, jestliže je regulace rychlostí zajišťována frekvenčními měniči. Proto má smysl regulovat rychlosti v HVAC aplikacích. Naprostou samozřejmostí by mělo být snížení úrovně klimatizace a vytápění v noci. V budovách se globálně spotřebovává nejvíce energie. HVAC aplikace zajišťují největší podíl na úsporách energie v budovách. Podle předních klimatologů bude mít globální oteplování za následek roztátí ledů v Arktickém oceánu do léta Nárůst průměrné teploty není nijak markantní, pouze 1,5 C (Mezivládní výbor o klimatických změnách, IGCC). Ale tato malá změna bude mít velké důsledky: hladina moří stoupne o 6,5 m, pokud se roztají pouze ledové stěny v Grónsku. 40% veškeré energie v Evropě a USA se spotřebovává v budovách. Více než polovina této spotřeby je ve HVAC aplikacích. Dodatečné náklady 2 o C snížení teploty zvýší produktivitu o EUR v kanceláři se 100 pracovníky Produktivita práce klesá o dvě procenta na každý stupeň Celsia nad 25 C. V rámci zdrojů znamená dvoustupňový nárůst teploty potřebu zvýšení počtu pracovníků o čtyři procenta. V kanceláři se 100 pracovníky při průměrných nákladech EUR na osobu to znamená dodatečné mzdové náklady ve výši EUR. Náklady na snížení teploty o dva stupně činí u stejné kanceláře pouze EUR. Neméně důležitý je dopad na spokojenost zaměstnanců a na jejich zdraví (založeno na průzkumu provedeném na Helsinki University of Technology, Institute pro HVAC, Finsko). Dodatečné mzdové náklady Náklady na regulaci klimatizace Nevhodný růst teploty Mzdové náklady jsou ovlivněny teplotou kanceláře více než náklady na nastavení správné teploty. 2

3 APLIKACE Čerpadla studené a horké vody Mělo by mít primární čerpadlo regulovanou rychlost? Měly by mít všechny zátěže čerpadla s regulovanou rychlostí nebo postačuje jedno společné čerpadlo s regulovanou rychlostí pro všechny zátěže? Chladicí věže Měla by být regulována rychlost čerpadla kondenzátoru nebo ventilátoru chladicí věže případně obou? Kde jsou největší možnosti úspor a zlepšení regulace? Ventilátory přiváděného a odsávaného vzduchu Měl by být konstantní objem vzduchu převeden na proměnný objem vzduchu v plném rozsahu, nebo by měla být přidána regulace rychlosti k ventilátorům přiváděného a odsávaného vzduchu? Ventilace přiváděným a odsávaným vzduchem Chladicí věž Ventilace schodišť Kompresor Jaké jsou výhody toho, když je kompresor řízen měniči? Ventilace schodišť Jak by měl pracovat systém ventilace schodišť v případě požáru? Nezkomplikuje celou situaci použití frekvenčního měniče? Čerpadla kotlů a ventilátory Usnadňuje proměnná rychlost výběr a sladění kotle s odváděcím potrubím a cirkulací horké vody? Ochlazování a vytápění Klimatizace vody Automatizovaný systém řízení budovy Jak by měly být všechny tyto body regulovány: centrálně, pomocí automatického regulátoru místního vybavení nebo automatizací zabudovanou do frekvenčního měniče? Jaký bude způsob komunikace v budoucnosti? Spotřeba Ventil Zap. / Vyp. Frekvenční měnič Průtok Spotřeba el. energie čerpadlem při částečných zatíženích je podstatně menší než při regulaci zap/vyp nebo ventilem. Základní stavební bloky HVAC systému: cirkulace studené vody, cirkulace horké vody a cirkulace vzduchu. 3

4 EFEKTIVNÍ INVESTICE U automatizovaného systému řízení budovy a zvláště pak u HVAC aplikací je doba návratnosti frekvenčního měniče obvykle jeden rok nebo méně. Když vezmeme v úvahu životnost 10 a více roků, je frekvenční měnič skvělou investicí. Šetřete energie, čas i životní prostředí Pro udržování investičních nákladů na minimu po dobu životnosti automatizovaného systému řízení budovy zvyšuje měnič Vacon energetické úspory a minimalizuje údržbu. Energetické náklady: Řízením procesu pomocí frekvenčního měniče můžeme snížit spotřebu elektrické energie o 20 50%. Seznamte se prosím, s kalkulátorem energií na Energetické náklady: Se zabudovanými vlastnostmi, jako jsou hodiny reálného času, optimalizace proudu motoru a funkce parkování, můžete spořit a měřit úspory pomocí frekvenčních měničů Vacon HVAC. Náklady na údržbu: Všechny komponenty mají typickou životnost 10 a více roků, včetně kondenzátorů a ventilátorů. Při periodické údržbě zde není vůbec potřeba měnit kteroukoli část. Náklady na údržbu: Rozsáhlá síť technické podpory společnosti Vacon a její partneři zajišťuje efektivní servisní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V souladu se standardy V obchodních, průmyslových i obytných budovách se nachází stále více a více zařízení, která jsou citlivá na rušení. Aby byl systém automatizace budovy v souladu s příslušnými standardy, vyhovují měniče Vacon HVAC těmto normám. Vacon HVAC šetří náklady na dodatečné vybavení Vacon HVAC má četné funkce, takže je zbytečné používat další řídicí jednotky. Tím se šetří náklady na dodatečné automatické regulátory a na jejich skříně, elektrické napájení a kabeláž. Požární režim: Aby byla zajištěna funkce ventilátoru kouřových zplodin, která může zachránit lidské životy, potlačí Vacon HVAC v případě požáru diagnostiku vlastní ochrany a ochrany motoru. Více čerpadel/ventilátorů: Vacon HVAC může řídit několik čerpadel nebo ventilátorů připojených přímo, vedle jednotky s regulovanou rychlostí. Proto není zapotřebí dalších řídicích systémů. PID: Každý Vacon HVAC má zabudovaný PID regulátor, takže působí jako regulátor pro část HVAC procesu. Se dvěma PID regulátory v měniči Vacon HVAC mohou být řízeny akční členy prostřednictvím vstupů a výstupů měniče. PLC: Vestavěné plně programovatelné PLC šetří náklady na externí PLC. Hodiny reálného času: Hodiny reálného času umožňují programovat řízení HVAC různými způsoby, a to pokud jsou kanceláře v provozu a když jsou zavřeny. Monitorování spotřeby energie: monitorování spotřeby energie (kwh) umožňuje spočítat aktuální úspory v HVAC. EMC: EN , EN (1996) + A11 (2000) Kategorie C1&C2 Bezpečnost: (2007), UL 508 C Schválení: CE, UL, cul U HVAC aplikací je frekvenční měnič připojen k systému řízení budov nebo k automatickým regulátorům místních zařízení, a také k elektrické síti. Veškerý nezbytný standardní i volitelný hardware pro začlenění měniče do automatizační i elektrické sítě je integrován uvnitř měniče. Tlumivky: Pro minimalizaci vyšších harmonických proudu. RFI filtr: Pro minimalizaci radiofrekvenčního rušení. Sériová sběrnice: Standardně integrovaná. Ethernet: Standardně integrovaný. I/O: Standardní I/O a volitelné rozšiřující karty. Přes množství zabudovaných funkcí je měnič Vacon s třídou krytí IP54 jedním z nejmenších na trhu HVAC. Tyto střídavé měniče nemusí být instalovány do nákladných skříní. 4

5 EFEKTIVNÍ INSTALACE Snadná montáž Snadné uvedení do provozu Když musíte zvednout a namontovat frekvenční měnič na stěnu, velikost zde hraje roli. HVAC Vacon je jedním z nejmenších HVAC frekvenčních měničů na trhu, a přitom má vše potřebné zabudováno uvnitř. IP54: Montáž na stěnu je rychlá a snadná. Všechny šrouby jsou přístupné zepředu. Není zapotřebí žádné skříně. Vše v jednom: Pouze nainstalujete jednu jednotku místo několika komponentů. Minimalizace doby instalace frekvenčního měniče Vacon HVAC se zabudovanými tlumivkami, RFI filtry, sériovou sběrnicí, ethernetem, I/O, PLC a klávesnici. Návody k obsluze: Vacon HVAC má jednoúčelový instalační návod pro HVAC aplikace. Veškeré potřebné informace snadno najdete v tomto návodu. Snadné připojení Aby mohl měnič Vacon HVAC uvést do provozu každý bez ohledu na specializaci, byla vyvinuta funkce automatického uvedení do provozu. Automatické uvedení do provozu: Je určena pro základní případy použití a dovoluje zprovoznit pohon bez jakéhokoli nastavování parametrů. Průvodci: Ke snadnému vyladění funkcí měniče lze použít průvodce spuštěním, PID, sériovou komunikací, provoz s více čerpadly. Návody: Uživatel má vždy k dispozici vložený návod v grafickém ovládacím panelu. PC nástroje: V případě náročného projektu nebo složitého systému HVAC je pro nastavování k dispozici nástroj Vacon Live PC, který lze spustit na PC. Ten také vytvoří záložní kopii nastavení. Celosvětová technická podpora k dispozici místně Pro bezpečné a rychlé elektrické připojení jsme navrhli frekvenční měniče Vacon HVAC tak, že s nimi váš elektromontér nebude mít žádné těžkosti. Svorky: Vyjímatelné svorky umožňují ergonomickou kabeláž. Příchytky: Inovační utěsnění kabelu a sponky dělají drahé průchozí kabelové svorky zastaralými. Prostor: Dostatečný prostor pro připojování kabelů. Bezpečnost: Napájecí svorky a svorky řízení jsou navzájem odděleny. Díky tomu jsou práce na zapojení řídicích okruhů bezpečné. Návody: Specializované návody demonstrují zapojení pro různé aplikace. I když je snadné tyto střídavé pohony instalovat a uvést do provozu, mají uživatelé k dispozici efektivní servis 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Protože je Vacon 100% specializovaný na výrobu měničů, může se technická podpora zaměřit na jednu věc: podporu ohledně frekvenčních měničů. Místní podpora: Proškolena pro řešení vašich potřeb. Globální podpora: Zkušení pracovníci technické podpory a naši partneři jsou schopni poskytnout pomoc ve více než 100 zemích a ve více než 71 servisních střediscích na všech kontinentech. 5

6 POHODLÍ A EFEKTIVNOST PRO UŽIVATELE Tichý chod Hluk způsobený ventilátory, čerpadly, kompresory či motory bývá na obtíž uživatelům budovy. K tomu bylo přihlíženo při návrhu měničů Vacon HVAC. Tichý chod jednotlivých součástí systému HVAC je zajištěn následujícími způsoby: Nehlučné ventilátory a čerpadla: Vynecháním frekvencí se zamezí mechanickým rezonancím. Tím se snižuje hlučnost a omezuje zbytečné opotřebení. Nehlučné motory: Vysoký spínací kmitočet měniče udržuje hluk motoru na minimu. Nehlučné měniče: Chladicí ventilátor v Vacon HVAC je rychlostně řízený podle teploty. Během provozu s nízkým zatížením, jako je noční období, je měnič příjemně tichý. Nehlučné HVAC systémy: systém HVAC s regulovanou rychlostí má nižší hladina hluku v době, kdy není nutná maximální kapacita. Omezení mechanického opotřebení Řízené zrychlení a zpomalování místo skokového startu a zastavování pomocí stykačů vede k větší životnosti mechanického systému a k menším nárokům na jeho údržbu. Čerpadla: Pozvolné zpomalování po rampě zabraňuje rázům v potrubích a vede k jejich delší životnosti a provozu bez mechanických otřesů. Ventilátory: Řízená akcelerace zabraňuje prokluzování pásů, a tím se snižuje hlučnost i opotřebení. Kompresory: Pozvolný náběh po rampě snižuje namáhání hřídele kompresoru i napětí v kapalinovém a plynovém potrubí. Snížené nároky na elektrickou síť Při přímém startování zařízení bez měniče je ze sítě dočasně odebírán až sedminásobek jmenovitého proudu. Užitím střídavého pohonu je možné omezit maximální proud odebíraný systémem, takže nedochází k přechodným nežádoucím jevům, jako jsou poklesy napětí, které mají dopad na jiná zařízení připojená k síti. Proud: Použitím frekvenčního měniče můžete omezit maximální proud odebíraný systémem, tzn. použít slabší pojistky, menší rozvaděč a slabší kabely. Menší pojistky znamenají menší účet od vaší dodavatelské elektrárenské společnosti. Napětí: Užitím měničů se také odstraní výkyvy a špičky napětí v elektrické rozvodné síti, které jsou způsobeny spínáním velkých zátěží pomocí stykačů. Jalový výkon: Motory připojené přímo k elektrické síti odebírají ze sítě činný i jalový výkon. Při použití frekvenčního měniče je odebírán jen činný výkon a nedochází tak k dodatečným tepelným ztrátám z důvodu přenosu jalového výkonu v elektrické síti. Pohodlí pro uživatele Vaši techničtí pracovníci nebudou muset věnovat servisu frekvenčních měničů žádný čas, protože vyrábíme frekvenční měniče Vacon HVAC jako bezúdržbové a vybavujeme je diagnostickými funkcemi, které zjednodušují proces údržby motorů, čerpadel a ventilátorů. Dlouhá životnost: Není zapotřebí žádné pravidelné údržby. Komponenty jsou navrženy tak, aby ji nepotřebovaly. Procesní diagnostika: Jestliže dojde k přetržení řemenu nebo je-li čerpadlo zavzdušněné nebo ucpané, bude Vás o tom frekvenční měnič Vacon HVAC informovat. Údržba: Funkce odpojení motoru za chodu (patentovaná funkce) umožňuje připojení a odpojení motoru za chodu bez nutnosti vypnutí frekvenčního měniče. To je pohodlné, pokud je motor a měnič na různých místech, jako je tomu u střešních ventilátorů. Návody: Popis poruch a doporučená opatření jsou zabudována v ovládacím panelu, takže návod je k dispozici vždy, když ho potřebujete. Profesionální technická podpora vždy k dispozici Zkušení pracovníci technické podpory a naši partneři jsou Vám schopni poskytnout pomoc ve více než 100 zemích a ve více než 71 servisních střediscích na všech kontinentech. Přátelský k životnímu prostředí Ve snaze zachovat životní prostředí pro budoucí generace jsou ve Vacon HVAC použity materiály, které způsobují co nejmenší znečištění. Díky energetickým úsporám, které měniče přinášejí, je celkový ekologický dopad kladný. Ekologická dopad: Frekvenční měniče Vacon HVAC mají celkově kladný dopad na životní prostředí díky energii, kterou po dobu své životnosti ušetří. Standard pro odpady: Měniče vyhovují standardu RoHS, neboť v deskách plošných spojů není použito olovo. Nová technologie kondenzátorů: V porovnání se starými elektrolytickými kondenzátory neobsahují nové kondenzátory s tenkou fólií žádný toxický elektrolyt. 6

7 OSVĚDČENÉ TECHNOLOGIE PRO HVAC Letiště Heathrow, terminál 5, UK Střídavé měniče Vacon byly úspěšně použity v terminálu č. 5 v londýnském letišti Heathrow. Celkem 800 měničů Vacon zde komunikuje přes Ethernet se systémem pro řízení budovy. Multikino Inox, Pune, Indie Obecenstvo si užívá produkce Bollywoodu díky audiovizuální technice bez jakéhokoli rušení v pohodlném prostředí. Frekvenční měniče Vacon řídí klimatizační jednotky v multikině v Pune v Indii. Dům multimédií, Kodaň, Dánsko Příjemné ovzduší a teplotu zajišťují měniče Vacon pro návštěvníky multimediálního domu, který byl postaven pro lidí v dánské metropoli Kodaň. Soukromá nemocnice Raffles, Singapur Dalším místem úspěšného použití těchto pohonů je soukromá nemocnice v Singapuru, kde bylo vedle zajištění vhodného klimatu pro pacienty nutno eliminovat elektromagnetické rušení, které by mohlo narušit funkci zdravotnických přístrojů. Nákupní středisko Sello, Espoo, Finsko Nákupní střediska amerického stylu se usídlila také ve Finsku. Sello se stalo místem pro relaxaci v horkých letních dnech (a také ve studených zimních dnech) v Espoo ve Finsku. Výškové budovy Jumeirah Emirates Towers, Dubai, UAE Spolehlivost systémů HVAC je ověřena ve Spojených arabských emirátech, jednom z nejteplejších míst světa, pokud jde o podnebí. 7

8 Vacon Partner BC00379C Právo na změny vyhrazeno bez oznámení.

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Technologie ABB, které změnily svět

Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Za dlouhé roky své existence získala společnost ABB bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti technologií. ABB a její předchůdci, společnosti

Více

Stykem chlazené šroubové kompresory s nastavitelnou rychlostí otáčení

Stykem chlazené šroubové kompresory s nastavitelnou rychlostí otáčení TM Stykem chlazené šroubové kompresory s nastavitelnou rychlostí otáčení TM VÝJIMEČNÁ SPOLEHLIVOST NIRVANA OPRAVDOVÝ KOMPRESOR S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ OTÁČENÍ NYNÍ DODÁVANÝ V JEDNO A DVOUSTUPŇOVÉ VERZI

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel Projekční podklady Projekční podklady Vydání 01/2008 Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody.................................

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise Kontaktní údaje ABB s.r.o. Lucia Sekerešová PR Manager Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 Tel.: +420 234 322 111 Fax: +420 234 322 113 www.abb.cz Copyright 2010 ABB. Všechna práva vyhrazena. Výhody efektivního

Více

160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace

160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace k MF 6400/7400 160-215 Vysokovýkonné traktory nejlepší ve své třídě 8 typů: 160 až 215 k (190 až 245 k max. zvýšený*) *Viz specifikace VIZE INOVACE VEDENÍ KVALITA SPOLEHLIVOST PODPORA HRDOST ZÁVAZEK Nedostižný

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Použití elektroniky v motorovém vozidle vede k odlehčení řidiče a uvolňuje tím lidskou kapacitu k lepšímu pozorování vnějšího dopravního

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY Řešení vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody v bytových domech Nejvyšší komfort Nejnižší provozní náklady na trhu Vhodné

Více