Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí"

Transkript

1 Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. ČVUT Praha fakulta stavební

2 Normy na denní osvětlení ČSN Denní osvětlení budov základní požadavky (6/2007) ČSN Denní osvětlení obytných budov (6/2007) ČSN Denní osvětlení škol (1994) ČSN Denní osvětlení průmyslových budov (1994) ČSN Sdružené osvětlení základní požadavky (2/2007)

3 Závaznost norem vyplývá z odkazů v závazných předpisech Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Vyhláška 410/2005 Sb. hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí Vyhláška 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

4 Závaznost norem vyplývá z odkazů v závazných předpisech Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Vyhláška 410/2005 Sb. hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí předškolní a školy (ne VŠ) Vyhláška 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

5 ČSN Denní osvětlení budov - základní požadavky V nově navrhovaných budovách musí mít vždy vyhovující denní osvětlení. obytné místnosti bytů ložnice a pokoje zařízení pro dlouhodobé ubytování a dlouhodobou rekreaci denní místnosti zařízení pro předškolní výchovu učebny škol kromě specielních poslucháren vyšetřovny a lůžkové místnosti +zdravotnických zařízení místnosti pro oddech a jídelny určené pro uživatele vnitřních prostorů bez denního světla a prostory s trvalým pobytem

6 Trvalý pobyt (čl čsn ) Ve vnitřních prostorech s trvalým pobytem lidí se musí v souladu s jejich funkcí co nejvíce využívat denní osvětlení. Trvalý pobyt je pobyt lidí ve vnitřním prostoru nebo v jeho funkčně vymezené části, který trvá v průběhu jednoho dne (za denního světla) déle než 4 hodiny a opakuje se při trvalém užívání budovy více než jednou týdně.

7 Zatažená obloha v zimě při tmavém terénu (ČSN ) 3 Lε = L sin ε m 7 ( )

8 Zatažená obloha v zimě při zasněženém terénu (ČSN ) JEN V LOKALITÁCH 600 m n.m. A VÝŠE L 3 ε = L + sin ε m 5 ( 1 )

9 Činitel denní osvětlenosti D [%]

10 Činitel denní osvětlenosti D [%]

11 Činitel denní osvětlenosti D [%] D E = m. 100% E H

12 Tři složky činitele denní osvětlenosti Hodnoty činitele denní osvětlenosti se uvádějí s přesností na jedno desetinné místo D = D s +D e +D i

13 Tři složky činitele denní osvětlenosti Chybí oblohová složka na okně nebudou splněny požadavky ne denní osvětlení uvnitř místnosti

14 Požadavky na denní osvětlení Jsou odstupňovány podle zrakové obtížnosti Měřítkem je poměrná pozorovací vzdálenost Kritický detail PPV = D d

15 Požadavky na denní osvětlení Závisí na osvětlovacím systému Umístění osvětlovacích otvorů ve vztahu k prostoru, který má být osvětlen, tvoří osvětlovací systém. Boční osvětlení Horní osvětlení Kombinované osvětlení Sdružené osvětlení Druhotné osvětlení

16 Požadavky na denní osvětlení BOČNÍ OSVĚTLENÍ Požaduje se jen minimální hodnota činitele denní osvětlenosti D min (%) HORNÍ OSVĚTLENÍ Požaduje se minimální hodnota činitele denní osvětlenosti a průměrná hodnota v prostoru nebo jeho funkčně vymezené části D min (%) a také D m (%)

17 Požadavky na denní osvětlení Zrakové činnosti jsou rozděleny do 7-mi tříd příklad IV. třída středně přesná zraková činnost PPV = 500 až 1000 středně přesná výroba a kontrola, čtení, psaní, obsluha strojů, běžné laboratorní práce, vyšetření, ošetření, hrubší šití, pletení, žehlení, příprava jídel, závodní sport D min = 1,5 % D m = 5,0 % Sdružené osvětlení D min = 0,5 % D m = 1,5 %

18 Třídění zrakových činností a hodnoty činitele denní osvětlenosti Min. hodnoty Tř. charakteristika PPV příklady D min (%) D m (%) I mimořádně přesná 3300 hodinářské práce 3,5 10 a více měřicí přístroje II velmi přesná rytí do kovu, navíjení cívek 2,5 7 III přesná 1000 pletení, tkaní, vý- 2, roba žárovek IV středně přesná 500 strojní obrábění 1, porcování masa V hrubší lisování cihel 1,0 3 válcování trub VI velmi hrubá méně než mytí, převlékání, 0, udržování čistoty VII celk. orientace chůze 0,2 1

19 Kvalitativní kritéria IV. třída min R = 0,2 Rovnoměrnost osvětlení R = max Rozložení světelného toku a převažující směr světla Výskyt jevů narušujících zrakovou pohodu (oslnění) D D min

20 je upřesněna velikost funkčně vymezené části vnitřního prostoru

21 je upřesněna velikost funkčně vymezené části vnitřního prostoru

22 je upřesněna velikost funkčně vymezené části vnitřního prostoru

23 článek o zástavbě proluk v souvislé zástavbě. Zástavba proluky se posuzuje porovnáním se stavem, jako by proluka již byla zastavěna. Nově se stanoví, že o tom, zda zástavba je prolukou, rozhodují oprávněné instituce obce. (tím se světelný technik, který často ani nemá podklady k takovému rozhodnutí, zbavuje odpovědnosti)

24 článek o předpokládaném stínění Při návrhu denního osvětlení se nemá posuzovat jen současný stav okolí, ale i možnost pozdějších změn podle existujících územních podkladů. Nejsou-li tyto podklady k dispozici, má se předpokládat stínění souvislou překážkou s úhlem stínění podle přílohy B normy.

25 Příloha B Kritérium přístupu denního světla k objektu tímto kritériem je činitel denní osvětlenosti roviny zasklení okna D w (%)

26 Požadované hodnoty činitele denní osvětlenosti min.d w (%) roviny zasklení okna Kateg orie Typ posuzovaného prostoru, charakter lokality 1 prostory s vysokými nároky na denní osvětlení (denní místnosti zařízení pro předškolní výchovu, učebny škol apod.) min.d w (%) odpovídá úhlu ε ( ) stínění ostatní prostory s trvalým pobytem lidí prostory s trvalým pobytem lidí v souvislé řadové zástavbě v centrech měst prostory s trvalým pobytem lidí v mimořádně stísněných podmínkách historických center měst 24 45

27 Příloha A Normou jsou doporučeny některé vstupní hodnoty pro výpočet (činitelé znečištění okna, způsob stanovení směrové propustnosti, činitelé jasu stínících překážek, průměrný činitel odrazu světla v místnosti) je snaha posílit jednotnost při stanovení hodnot činitele denní osvětlenosti. Použití jiných hodnot než doporučených je vázáno na povinnost doložit, za jakých podmínek bude možno tyto hodnoty použít (barevnost povrchů venku i uvnitř interiéru a k tomu podrobný výpočet).

28 ČSN Denní osvětlení obytných budov

29 ČSN Denní osvětlení škol za trvalý pobyt se považuje i střídání učeben tak, že celková doba pobytu v nich je větší než 4 hodiny a vícekrát než jednou týdně. je podrobněji v tabulce vymezeno, které místnosti ve školách a zařízeních pro předškolní výchovu jsou s trvalým pobytem a jaká je v nich třída zrakové činnosti. varuje se před lesklými povrchy (tabule, pracovní plocha, podlaha, okolo stojící budovy), které mohou způsobovat oslnění odrazem.

30 ČSN Denní průmyslových budov je požadována průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti (u IV. třídy zrakové činnosti D m = 3 %) při trvalém pobytu i při bočním osvětlení, jestliže parapet některých oken je vyšší než 2 m. je podrobněji v tabulce vymezeno, jaká je třída zrakové činnosti různých prací.

31 Děkuji za pozornost

Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni. jana.lepsi@zuplzen.cz

Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni. jana.lepsi@zuplzen.cz Potřebuje člověk k světlo? Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni Lidé dávno vědí, že světlo je základem života, pohody a zdraví. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér Daniela Filipiová Projektujeme bez bariér Praha 2002 Ing. arch. Daniela Filipiová, 2002 ISBN 80-86552-18-7 Vážení čtenáři, ví vůbec česká veřejnost, v jakých podmínkách žijí klienti sociálních služeb a

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna

Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna revidován dle oponentní studie leden 2011 Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna revidován dle oponentní studie vydalo: NEzávislé

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností. Kam kráčejí pražské stavební předpisy?

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností. Kam kráčejí pražské stavební předpisy? První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 3 2014 Kam kráčejí pražské stavební předpisy? Nové: Demagogická tvrzení je třeba uvést na pravou míru Žijeme jen na

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 8. října 2009 Cena Kč 24, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 8. října 2009 Cena Kč 24, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 8. října 2009 Cena Kč 24, O B S A H : 343. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více