Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod Identifikační údaje Popis výchozího stavu 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4"

Transkript

1 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod Identifikační údaje Popis výchozího stavu Zhodnocení výchozího stavu Návrhy opatření ke snížení spotřeby energie Ekonomické vyhodnocení Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí Výstupy energetického auditu 90 Evidenční list energetického auditu Přílohy

2 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí 1.0 ÚVOD Energetický audit je vypracován na základě smlouvy o dílu mezi objednatelem : Českou národní bankou a zpracovatelem : RAEN spol. s r.o. Smlouva je vedena pod evidenčním číslem objednatele ČNB : , číslo smlouvy /06. Cílem tohoto energetického auditu je výpočet teoretické potřeby tepla a chladu na vytápění, větrání, klimatizaci a přípravu teplé užitkové vody (dále jen TUV). Určení celkové tepelné charakteristiky objektů q c (dle ČSN ) a měrné spotřeby tepla při vytápění budov e VN (dle vyhlášky 291). Dále posouzení teoreticky vypočtené potřeby jednotlivých druhů energií se spotřebou skutečnou a určení snížení potřeby jednotlivých druhů energií při realizaci navrhovaných opatření. Zároveň bude posouzen současný systém zásobování teplem. Zpracování auditu (dále EA) důsledně dodržuje metodiku danou vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 213/2001 ze dne 14. června 2001, která je přílohou zákona č. 406/2000 Sb

3 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí 2.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel auditu : Česká národní banka Auditovaný objekt : ústřední budova se sídlem : Na Příkopě Praha 1 zastoupený : Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní a Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického Zpracovatel auditu : RAEN s.r.o. adresa : Buzulucká Praha 6 IČ : DIČ : telefon : fax : Energetický auditor : Ing. Jan Porkert zapsán do Seznamu energetických auditorů pod číslem osvědčení

4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí 3.0 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 3.1 Lokalizace předmětu energetického auditu Objekt ústřední budovy České národní banky, je situován jako rohová budova ohraničená ulicemi Na Příkopě a Senovážná. Přilehlá budova plodinové burzy, která je nedílnou součástí ústřední budovy je situována na Senovážné náměstí. 3.2 Klimatické údaje Lokalita Praha Nejnižší venkovní výpočtová teplota vzduchu - 12 C Průměrná vnitřní teplota vzduchu 18 C Maximální venkovní teplota v topném období tem 13 C Střední teplota venkovního vzduchu v otopném období tes 4,3 C Počet dní v topné období 225 Krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru 2003 normální 4

5 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí 3.3 Předmět energetického auditu Celý objekt ústřední budovu České národní banky se skládá ze dvou samostatných stavebních celků. stavební objekt 01 SO 01 hlavní budova stavební objekt 02 SO 02 plodinová burza V bance je zaměstnáno osob, pracujících v 516 kancelářích. SO 01 hlavní (ROITHOVA) budova Roithova budova je navržena k zapsání do státního seznamu nemovitých kulturních památek. V Roithově budově je soustředěn veškerý peněžní provoz ČNB, veškerá administrativa sloužící k zajištění chodu ČNB, energocentrum obou rekonstruovaných objektů, hlavní centrum vytápění a chlazení pro oba objekty, výpočetní centra a v 1. suterénu podzemní garáže. Hlavní budova se skládá ze tří podzemních podlaží přízemí, vloženého patra, mezaninu a pěti pater. Nadzemní část hlavní budovy má klínovitý tvar s vnitřní vestavbou ve tvaru kříže, která dělí vnitřní prostor na čtyři vnitrobloky. Hlavní průčelí do ulice Na Příkopě je označena jako část 1.1., průčelí do ulice Senovážné jako stavební část 1.4 křídlo přiléhající k Slovanskému domu jako 1.2, vnitřní stavba v prostoru dvora 1.3. Spojovací část mezi průčelím do Senovážné ulice a Plodinovou burzou 1.5. Podzemní podlaží jsou vyhrazena pro garáže a technické zázemí banky, včetně trezorů. V přízemní je z ulice na Příkopě přístup do hlavní haly. Vchod pro zaměstnance banky je z ulice Senovážné, kde je u vchodu hlavní vrátnice s ostrahou. Mezi stavební částí 1.2 a 1.3 prochází pasáž s řadou obchodů po obou stranách. Pasáž je svrchu zakryta skleněnými bloky (Luxfery). Ve vyšších podlažích jsou převážně kanceláře, zasedací místnosti, ale i kuchyňky, sociální zařízení. kanceláře v posledním 5. podlaží jsou klimatizovány

6 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí SO 02 plodinová burza Objekt bývalé Plodinové burzy má více než stoletou historii. První známky stavební činnosti v zájmovém území se datují z 80.tých let 19.stol. Dnešní podoba vznikala ve dvou zásadních vývojových etapách. Původní budova s hlavním bursovním sálem, vystavěná v novorenesančním slohu v letech (arch. B. Ohman), byla v letech přistavěna podle plánů arch. Bohumila Hypšmana (tzv. Hypšmanova přístavba ). V následujících letech prošla, v závislosti na měnícím se společenském klimatu, celou řadou stavebních úprav, z nichž nejvýznamnější je proražení průchodu navazujícím na pasáž Živnobanky. Posledním uživatelem byla až do roku 1994 Československá televize, která v objektu provozovala nahrávací studio včetně nezbytného zázemí

7 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí Situace ústřední budovy České národní banky Konstrukčně je původní budova řešena jako tradiční masivní zděná konstrukce. Přístavba je kombinací zdiva a železobetonu. Vzhledem k velmi cenným prvkům, které jsou označeny v umělecko historickém pasportu, je objekt Plodinové burzy zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek. Po dobu rekonstrukce byla převážná část těchto památkově chráněných prvků, dílů a děl sejmuta a repasována. Zabudované cenné prvky byly po dobu rekonstrukce chráněny před nepříznivými vlivy stavební činnosti (např. dřevěným bedněním, ochrannými sítěmi apod.). Proto bylo pro zahájení rekonstrukce nezbytné vypracovat projekt sejmutí cenných děl a ochrany zabudovaných chráněných prvků. Účel objektu plodinové burzy, kapacitní údaje Účelem projektované rekonstrukce bylo vytvořit polyfunkční objekt České národní banky, který slouží zejména k veřejnému společenskému využití, výukovému a vzdělávacímu programu ČNB, dále v něm je umístěno gastronomické centrum ČNB s

8 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí kuchyní a dvěma jídelnami a v prostoru nad průchodem do zahrady Slovanského domu jsou situovány bytové jednotky ve vlastnictví ČNB a ve vlastním průchodu potom i jedna samostatná nájemní jednotka (kadeřnictví BETTY). Hlavní náplň společenské funkce objektu spočívá ve víceúčelovém využití kongresového sálu v 1. patře původní budovy, který je možno vhodně propojit s horní jídelnou pro případné rozšíření programu. Dispozičně je k sálu připojen i druhý sál původní budovy, který je využíván jako šatna. Další společenskou funkcí objektu je využití odborné knihovny, která je umístěna v mezaninu pod burzovním sálem a kterou kromě pracovníků ČNB využívá i odborná veřejnost. K odborné knihovně jsou přiřazeny studovny umístěné v mezaninu "Hypšmanovy" přístavby. Po pravé straně hlavního schodiště v přízemí je umístěn bankovní klub se salonkem, samostatným sociálním zařízením a přípravnou, která je spojena s gastronomickým centrem v 1. suterénu jednak obslužným provozním schodištěm a jednak dvojicí kuchyňských výtahů. V mezaninu nad bankovním klubem jsou umístěny učebny pro školení zaměstnanců ČNB včetně překladatelského centra, kterým je přiřazen kabinet se salonkem. Další výukové využití objektu je soustředěno do 3. a 4. patra objektu. Gastronomické centrum bylo vybudováno jako kuchyně s kapacitou min jídel se všemi pomocnými provozy v prostoru 1. suterénu. Kuchyně je zásobována příjezdem vozidel z 1. suterénu Roithovy budovy přes nově vybudovaný vjezd se Senovážné ulice. V přízemí a 1.patře "Hypšmanovy" přístavby jsou umístěny jídelny, které jsou s kuchyní propojeny kuchyňskými výtahy označenými V3 a V4. Kuchyňský provoz dále zásobuje přípravnu bankovního klubu v přízemí původní budovy a vnitřní prodejnu v přízemí podél pasáže. Prostory bytových jednotek zaměstnanců ČNB jsou soustředěny do části "Hypšmanovy" přístavby nad průchodem do zahrady Slovanského domu. V prostoru mezaninu až 4. patra je umístěno 8 bytových jednotek, z nichž jedna je řešena jako mezonetový byt 4+1 rozkládající se v úrovních části prvního a celého druhého patra. Ostatní bytové jednotky jsou

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 1 Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Praha 2008 Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL Soupis staveb přihlášených do soutěže STAVBA ROKU 2013 Královéhradeckého kraje NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL FATO a.s., člen holdingu FATO Ing. arch. Karel Schmied ml. FATO a.s., člen holdingu FATO

Více

Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003. Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín

Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003. Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003 Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín Nový Jičín - září 2003 Obsah: str. 1. Úvod 3 2. Výchozí stav

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

1.2.2.6 Zefektivnění využití nových prostor a zařízení NTK

1.2.2.6 Zefektivnění využití nových prostor a zařízení NTK 1.2.2.6 Zefektivnění využití nových prostor a zařízení NTK V Praze, dne 27. září 2012 Verze dokumentu 3.0 FINÁLNÍ VERZE Obsah Obsah... 2 Seznam tabulek a obrázků... 4 Seznam použitých zkratek... 5 1 Úvod...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5105-075/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5105-075/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5105-075/2015 o odhadu obvyklé ceny pozemků p.č. 1052/3, p.č. 1052/165, p.č. 1052/179 a na nich stojícího polyfunkčního areálu č.p. 1373 se společně užívanými nemovitými věcmi, na adrese

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více