korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03"

Transkript

1 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

2 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu:

3 2 Klikom na PRIJAVA otvara se novi prozor gde se upisuje PIN koji je dobijen uz smart karticu: U sledećem ekranu je potrebno uneti PIN:

4 3 Nakon uspešne prijave otvara se prva strana u SOGe-banking aplikaciji: Na raspolaganju vam je sedam stranica u aplikaciji: 1. POČETNA 2. RAČUNI 3. KARTICE 4. DINARSKA PLAĆANJA 5. DEVIZNA PLAĆANJA 6. PAKETI NALOGA 7. PLATE Na ovoj strani takođe Imate mogućnost promene PIN-a i odjavu iz aplikacije.

5 4 Promena PIN-a se radi na sledećem ekranu: Takođe, ovde možete videti i podatke o vašoj firmi, naziv i adresu. Na početnoj strani možete videti: n Spisak računa koje imate u Societe Generale banci n Obaveštenja n Kursnu listu

6 5 Rad sa računima Informacije koje se mogu videti na ekranu su postavljene u takozvanim widget-ima. Možete videti sledeće podatke: n Stanje po računima n Promet n Izvodi Stanje po računima Brzo stanje Na sledećem ekranu se nalaze osnovni i najbitniji podaci o svim vašim računima u banci (broj računa, tip, status, proknjiženi i raspoloživi saldo, valuta i datum poslednje promene):

7 6 Na sledećem ekranu se nalazi widget PROMET na kojem su predstavljeni podaci o prometu po izabranom računu. Klikom na željeni račun u delu STANJE PO RAČUNIMA možete videti promet: U widget-u PROMET birate datum od i datum do kog želite da vidite promet. Pored toga, mogu se birati samo uplate, samo isplate ili sve (i uplate i isplate). Ovde imate pregled informacija o datumu valute, referenci, opisu transakcije i da li je u pitanju uplata ili isplata. U donjem desnom uglu ovog widget-a postoje zbirni podaci za izabrani period i to ukupne uplate, ukupne isplate i trenutno stanje na današnji dan Imate i opciju da promet za izabrani period sačuvate na svom računaru u pdf, txt i xml formatu, kao što je prikazano na donjem ekranu:

8 7 Na sledećem ekranu se nalazi widget IZVOD gde možete da vidite sve vaše izvode. Račun za koji želite da vidite izvod bira se tako što se klikne u delu STANJE PO RAČUNIMA brzo stanje. Možete da birate datume od i datume do kog želite da vidite sve izvode, a pretragu možete raditi i po broju izvoda za odgovarajuću godinu. Nakon unosa datuma od i datuma do prikazuju se svi izvodi u tom periodu: Ukoliko želite samo da vidite izvod na ekranu, dovoljno je da kliknete na odgovarajući izvod i dobićete sledeći prikaz:

9 8 Na ekranu dobijate sve potrebne podatke iz izvoda: referenca izvoda, broj izvoda, datum, broj računa za koji je izvod, naziv i broj računa korisnika / nalodogavca, šifra plaćanja / svrha, poziv na broj odobrenja i zaduženja, iznos uplate i isplate. Postoje i zbirni podaci za dati izvod (ukupan iznos uplata, ukupan iznos isplata i krajnje stanje za izabrani račun za dati izvod za izabrani dan):

10 9 Rad sa karticama: Na raspolaganju su vam sledeći widget-i: n STANJE PO KARTICAMA podaci o tipu kartice i broju kartice koji nije prikazan u potpunosti kako bi se sprečila eventualna zloupotreba n STANJE PO IZABRANOJ KARTICI n DODATNE KARTICE podaci o korisniku izabrane kartice. Korisnik kartice je obično zaposleni iz firme i takve kartice se zovu dodatne kartice n PROMET n IZVODI Na sledećem ekranu se nalazi raspored widget-a u radu sa karticama: U widget-u STANJE PO KARTICAMA birate za koju karticu želite da vidite detaljnije podatke klikom na karticu. Možete videti sledeće podatke: tip računa za koji je vezana kartica, broj računa korisnika, raspoloživo stanje, proknjiženo stanje, rezervisana sredstva i valuta računa koji je vezan za karticu.

11 10 Za izabranu karticu mogu se videti i sledeći podaci: Naziv korisnika kartice, broj kartice (prikriven delimično), status kartice, vrsta kartice n PROMET podaci u widget-u PROMET zasnivaju se na istom principu kao i PROMET po računu n IZVODI podaci u widget-u IZVODI zasnivaju se na istom principu kao i IZVODI po računu

12 11 Rad sa dinarskim plaćanjima: U okviru menija DINARSKA PLAĆANJA možete pristupiti i sledećim podmenijima n NALOG n PAKETI NALOGA n PREGLEDI I IZVEŠTAJI Widget NALOG služi za popunjavanje naloga kako bi se uradilo plaćanje. Na sledećem ekranu prikazan je widget:

13 12 Potrebno je da ispravno popunite nalog kako bi on mogao da bude obrađen i kako bi se uradilo plaćanje. Ispravno popunjavanje naloga radi se na sledeći način: Interni broj naloga vaša evidencija o nalozima da biste ih lakše pronašli u izveštaju. Nalogodavac ovo ne treba menjati, jer se automatski popunjava sa podacima vaše firme. Svrha plaćanja može se i automatski popuniti kada se klikne na izbor ŠIFRE PLAĆANJA. Nakon toga možete dopuniti ili izmeniti upisanu svrhu plaćanja kao što je predstavljeno na sledećem ekranu:

14 Korisnik upišite korisnika kome vršite plaćanje. Kada unesete naziv korisnika i njegov račun i mesto, možete ga sačuvati kako sledeći put ne biste ponovo kucali sve podatke. 13

15 14 Na sledećem ekranu se vidi na koji način se vrši unos šifre plaćanja, iznosa i računa nalogodavca: Šifra plaćanja unesite šifru plaćanja u skladu sa svrhom samog plaćanja. Račun nalogodavca sa prikazane liste računa koje imate otvorene u banci izaberite račun sa kog će se izvršiti plaćanje. Model i poziv na broj (zaduženje) - ovo nije obavezan podatak za unos. Račun korisnika uneti račun na koji se vrši plaćanje. Struktura broja računa: - oznaka banke u kojoj korisnik ima otvoren račun - broj računa - kontrolni broj računa Model i poziv na broj (odobrenje) - ovo nije obavezan podatak za unos. Datum valute izaberite kada želite da se izvrši plaćanje.

16 15 Imate i mogućnost da odaberete Pošalji odmah da se nalog koji je upravo popunjen odmah pošalje na realizaciju. Nakon uspešno poslatog naloga izaćiće potvrda na kojoj možete videti i osnovne podatke naloga koji je poslat:

17 16 Snimi u pripremi možete uneti podatke i snimiti nalog u pripremi, a kasnije nastaviti sa izmenom ili plaćem naloga.

18 17 Ovako snimljen nalog se nalazi u widget-u SPISAK NALOGA / Nalozi u pripremi. Klikom na ovaj nalog možete ga izmeniti i nakon toga ponovo snimiti: Pored opcije Snimi u pripremi postoji i opcija Snimi na serveru koje funkcioniše po istom principu kao i snimanje u pripremi. Jedina razlika je lokacija gde se ti nalozi čuvaju. I u okviru snimljenih naloga na serveru postoji modifikacije naloga. Izmena naloga koji je snimljen se radi tako što se izabere nalog koji treba da se izmeni kao što prikazuje sledeći ekran:

19 18 Nakon toga se dobija sledeći ekran na kome se prikazuje da je u pitanju izmena naloga koji je snimljen na serveru: Po istom principu funkcioniše i izmena naloga u pripremi. Možete da izmenite sve podatke i snimite ih ponovo.

20 19 Slanje na realizaciju naloga koji su snimljeni podrazumeva da se nalog pošalje iz widgeta-a SPISAK NALOGA i to tako što će se označiti jedan ili više naloga koje želite da pošaljete. U gornjem uglu pojavljuju se zbirne informacije za izabrane naloge, prikazuje se koliko naloga je označeno za slanje, u kolikom iznosu, kao što je prikazano na donjem ekranu: Da bi se nalog poslao neophodno je da postoji dovoljan broj potpisa za svaki nalog. Broj potpisa po nalozima možete sami da definišete i to različit broj potpisa po svakom pojedinačnom računu koji imate u banci. Potpisivanje naloga se vrši klikom na opciju POTPIŠI u okviru widget-a SPISAK NALOGA:

21 20 Nakon što se klikne na opciju POTPIŠI, potpisuju se svi označeni nalozi istovremeno i prikazaće se sledeća poruka: Možete videti koliko je potpisa neophodno po svakom nalogu, tj. po računu sa kog se vrši plaćanje, i to tako što štiklirate određeni nalog i izaberete opciju LISTA POTPISA.

22 21 Možete da vidite koliko je potpisa neophodno za slanje naloga kao što je prikazano na sledećem ekranu: U ovom slučaju dovoljan je jedan potpis tako da je dovoljno da samo jednom kliknete na POTPIŠI i takav nalog može da se pošalje. Ukoliko je za neki račun potrebno 2 ili 3 potpisa to znači da za nalog sa tog računa mora da uradi potpisivanje 2, odnosno 3 puta. Slanje više izabranih naloga nakon potpisa radi se klikom na opciju POŠALJI, posle čega izlazi obaveštenje koje zahteva potvrdu kako bi nalog bio poslat, kao što je predstavljeno na sledećem ekranu: Izborom opcije DA nalozi se šalju, a izborom opcije NE odustaje se od slanja. Kada izaberete opciju DA, nalozi se šalju i mogu se videti u prometu po računu, a neće se više videti u SPISKU NALOGA.

23 22 Pored ovih, imate i sledeće opcije: n OBRIŠI brisanje izabranih naloga n DATUM promena datuma na današnji dan za izabrani nalog. Ova opcija je korisna kada je nalog snimljen pre par dana i da bi bio poslat mora se promeniti datum. Klikom na DATUM automatski se datum menja na današnji dan bez ulaska u modifikaciju celog naloga n KOPIRAJ kopira se izabrani nalog n SNIMI U PRIPREMI prebacivanje naloga koji je snimljen na serveru na listu naloga koji su snimljeni u pripremi n UVOZ NALOGA mogućnost da se uveze nalog sa vašeg računara n PAKET mogućnost da se određeni nalog snimi ili doda u pakete naloga Iste opcije koje postoje u okviru widget-a SPISAK NALOGA / Nalozi na serveru postoje i kod opcije Nalozi u pripremi.

24 23 Uvoz naloga u SOGe-banking aplikaciju omogućen je kroz meni Nalog widget Spisak naloga. Izborom opcije Uvoz naloga otvara se ekran, gde se sa lokacije na kojoj je sačuvan nalog u xml formatu, klikom na opciju Open, uvozi nalog u aplikaciju: Nakon uspešno uvezenog naloga prikazuje se sledeća poruka:

25 24 Uvezeni nalog, sa svim osnovim podacima, može se videti u widget-u spisak naloga, kao što je prikazano na sledećem ekranu: Na sledećem ekranu je prikazana poruka da je uvezen nalog uspešno potpisan:

26 25 Pre nego što se paket naloga pošalje na realizaciju, prikazuje se sledeća poruka na ekranu: Klikom na opciju Da, nalog je poslat na realizaciju. Widget Korisnici plaćanja ima ulogu da sačuva sve podatke o korisniku plaćanja (naziv, mesto, računi, pozivi na broj). Ovako ćete izbeći ponavljanje ručnog unosa ukoliko često vršite plaćanja tom korisniku.

27 26 Klikom na opciju novi korisnik otvara se sledeći ekran u koji je neophodno uneti podatke: Nakon što se popune podaci ide se na opciju SAČUVAJ.

28 27 Nakon toga se novi korisnik pojavljuje u listi korisnika. Izborom nekog od korisnika, svi njegovi podaci se automatski popunjavaju u nalog, što skraćuje vreme popunjavanja naloga polje po polje. Možete i izmeniti podatke već snimljenog korisnika (izmena naziva, mesta, adrese ili poziva na broj) ili ga izbrisati.

29 28 Paketi naloga vam omogućavaju da od nekoliko pojedinačnih naloga formirate paket i izvršite plaćanje. Rad sa paketima podrazumava mogućnosti formiranja paketa, njihovo slanje, izmene i potpisivanje. Nalozi od kojih može da se formira paket su nalozi koji su prethodno snimljeni na server ili u pripremi. Formiranje paketa se vrši u widget-u LISTA DINARSKIH NALOGA.

30 29 Odabrite naloge koje želite da uključite u paket (štiklirajte ih) i nakon toga izabrite opciju PAKET kao što je prikazano na sledećem ekranu: Imate mogućnost da izabrane naloge: n snimite u novi paket na serveru n snimite u novi paket u pripremi n dodate u izbarani paket Snimanje naloga u novi paket na serveru, tj. u pripremi Dobijate informaciju da ste uspešno dodali naloge u paket kao i broj samog paketa koji je kreiran.

31 30 Novi paket se sada može videti u okviru widget-a LISTA PAKETA: Uveden je poseban meni PAKETI NALOGA koji u sebi sadrži i dinarske i devizne pakete naloga, o njemu će biti reči kasnije. Možete videti podatke kao što su: status paketa, ime paketa, njegov broj, broj naloga koji se nalaze u paketu, iznos, valuta i datum poslednje izmene. Izborom određenog paketa možete ga direktno poslati u banku, uz prethodno potpisivanje ukoliko je potrebno. Na raspolaganju su vam i opcije: izmene datuma, obriši, potpiši, lista potpisa, snimi u pripremi, uvoz paketa. Slanje paketa se radi tako što označite nalog koji se šalje i kliknete na opciju POŠALJI. Ukoliko je neophodan potpis pre ovoga uraditi POTPISIVANJE.

32 Kada izaberete opciju DA za potvrdu slanja paketa, dobićete sledeći ekran: 31

33 32 Kada kliknete na paket u widget-u LISTA PAKETA može videti sve važne podatke o nalozima koji čine paket i to u widget-u DETALJI PAKETA: Uvoz paketa naloga u SOGe-banking aplikaciju omogućen je kroz meni Dinarska plaćanja / Paketi naloga. Izborom opcije Uvoz naloga otvara se ekran gde se sa lokacije na kojoj je sačuvan paket naloga u xml format-u, klikom na opciju Open, paket naloga uvozi u aplikaciju.

34 33 Nakon uspešno uvezenog paketa naloga prikazuje se sledeća poruka: Uvezeni paket se vidi na spisku paketa na serveru / u pripremi.

35 34 Klikom na paket naloga može se videti sadržaj paketa i svi neophodni podaci o pojedinačnim nalozima: Na ekranu su predstavljeni detalji naloga koji čine paket naloga:

36 35 Na sledećem ekranu je prikazana poruka da je uvezen paket uspešno potpisan: Pre nego što se paket naloga pošalje na realiziju, prikazuje se sledeća poruka na ekranu:

37 36 Nakon što je paket naloga uspešno poslat na realizaciju, status poslatog paketa naloga možete videtu u izveštaju: Status naloga i paketa se može videti u izveštaju u okviru menija PREGLEDI I IZVEŠTAJI. Klijent ima mogućnost izbora vremenskog perioda za koje želi da vidi pregled. Možete videti u kojem je statusu nalog i možete ponovno da ga pošaljete preko opcije PONOVI. Postoji i mogućnost izbora statusa i vremenskog perioda za prikaz naloga:

38 37 Rad sa deviznim plaćanjima Devizna plaćanja vam omogućavaju plaćanja prema inostranstvu. U okviru deviznih plaćanja na raspolaganju su sledeće opcije: 1. NALOG 2. PREGLED I IZVEŠTAJI U okviru menija NALOG možete da kreirate ili izmenite podatke korisnika plaćanja, unesete nalog za plaćanje i da u okviru liste vidite naloge i njihove detalje. Na raspolaganju su vam 3 widget-a: n KORISNICI n NALOG n LISTA NALOGA

39 38 Widget KORISNICI omogućava unos novih korisnika kao i izmenu i brisanje postojećih korisnika na listi. Dodavanje novog korisnika se radi klikom na dugme NOVI KORISNIK: Zatim se otvara forma za unos najvažnijih podataka za korisnika (naziv, adresa, država, račun, banka korisnika, SWIFT): Nakon unosa svih podataka, klikom na dugme SAČUVAJ korisnik će biti dodat na listu u okviru ovog widget-a.

40 39 Modifikacija postojećeg korisnika se vrši klikom na dugme (kao na slici ispod): Otvara se sledeći ekran: Nakon završene modifikacije kliknite na SAČUVAJ da izmene budu sačuvane. Ukoliko ne želite da sačuvate izmene, izaberite opciju OTKAŽI.

41 40 Brisanje korisnika je moguće uraditi klikom na dugme kao na slici ispod: Klikom na dugme DA korisnik će biti izbrisan i dobićete poruku. Nakon toga, ovaj korisnik se više ne nalazi na listi u widget-u.

42 41 Widget NALOG se koristi za kreiranje i slanje naloga za devizno plaćanje. Nakon izbora računa sa kog želite da izvršite plaćanje i klikom na DALJE otvara se sledeći ekran. U okviru widget-a NALOG neophodno je popuniti sve elemente koji su ključni za plaćanje. Ukoliko neki od elemenata nije popunjen, aplikacija neće dozvoliti slanje naloga i dobićete poruku o tome koji element mora biti unet. Popunjavanje podataka možete uraditi unosom svakog pojedinačnog podatka u polje ili tako što ćete u widget-u korisnici kliknuti na ranije kreiranog i sačuvanog korisnika. Ovim klikom svi podaci za tog korisnika će se popuniti u nalogu gde možete promeniti neke od pojedinih elemenata. Primer popunjenog naloga izborom već postojećeg korisnika:

43 42 Vaš broj naloga koji možete koristiti za evidenciju Podaci koji ne mogu da se menjaju, jer se odnose na firmu i izabrani račun Valuta plaćanja izbor valute u kojoj želite da platite Iznos unos iznosa za plaćanje Račun za naplatu provizije mogućnost izbora računa sa kog će se naplatiti provizija za obavljeno devizno plaćanje. Po pravilu u pitanju su RSD transakcioni računi Memorisani korisnik mogućnost izmene koja će se odraziti na ostale podatke Adresa i naziv korisnika, tj. kome se plaćanje vrši Broj računa na koji se vrši devizno plaćanje Zemlja korisnika plaćanja SWIFT korisnika plaćanja Banka korisnika plaćanja Zemlja banke korisnika plaćanja Poslednje 3 stavke nisu obavezne i ključne za realizaciju zahteva Nakon unosa svih neophodnih podataka za realizaciju deviznog naloga, opcije koje su na raspolaganju su: Opcija Nazad vraća vas na inicijalni ekran u okviru ovog widget-a. Opcija Snimi u pripremi omogućava da se uneti nalog sačuva u okviru stane NALOZI U PRIPREMI i da se kasnije urade eventualne izmene. Samo korisnik koji je kreirao nalog može pristupiti ovom nalogu. Opcija Snimi na server omogućava da se uneti nalog sačuva u okviru strane NALOZI NA SERVERU i da se kasnije urade eventualne izmene. Svi korisnici e-banking-a mogu pristupiti ovim nalozima na serveru. Opcija Pošalji nalog odmah podrazumeva da se nalog odmah prosledi u banku na realizaciju, bez prethodnog čuvanja. Kada se izabere ova opcija, dobićete informaciju da je nalog uspešno poslat u banku ili da postoji neka greška ili problem sa slanjem naloga.

44 43 U okviru widget-a LISTA NALOGA korisnik ima mogućnost da pristupi svim nalozima koji nisu poslati u banku na plaćanje. U okviru ovog widget-a postoje dve strane: n Nalozi na serveru n Nalozi u pripremi Osnovna razlika između ova dve strane je što nalozima na serveru mogu da pristupe svi korisnici e-banking-a u vašoj firmi, dok nalozima koji su u pripremi može da pristupi samo korisnik koji je kreirao dati nalog. U okviru strane Nalozi na serveru imate mogućnost da vidite sve naloge koji su kreirani za vašu firmu, ali jos uvek nisu poslati. Ovde možete videti sledeće informacije o nalozima: status, ID naloga, datum (datum kreiranja naloga - ovaj datum mora biti uvek današnji datum ukoliko želite da izvršite plaćanje), račun nalogodavca / račun korisnika, iznos, valuta (u kojoj se vrši plaćanje), naziv korisnika (kojem se vrši plaćanje), detalji plaćanja (uneti u okviru naloga u deo detalji plaćanja), potpisi (broj potpisa za dati nalog).

45 44 Od raspoloživih opcija ovde imate sledeće: Obriši podrazumeva brisanje selektovanog naloga ili više naloga Datum ova opcija automatski prebacuje datum na današnji dan za izabrani nalog ili više naloga Potpiši ova opcijastavlja digitalnog potpis da bi nalog mogao da se pošalje

46 45 Kopiraj kopira već postojeći nalog Pošalji šalje nalog ili više naloga iz ove liste u banku na plaćanje Lista potpisa pregled korisnika koji su potpisali određeni nalog Snimi u pripremi snima nalog u pripremi kako bi samo vi mogli da pristupite tom nalogu i kako bi se onemogućilo da svi vide ovaj nalog Uvoz naloga uvoz ranije kreiranog i sačuvanog naloga sa računara u aplikaciju. Tako uvezeni nalozi se mogu modifikovati

47 46 Paket omogućava kreiranje paketa od nekoliko naloga kako biste kasnije poslalo više paketa na plaćanje. Raspoložive opcije su: n Snimi u novi paket na serveru kreiranje novog paketa koji će biti snimljen na serveru n Snimi u novi paket u pripremi - kreiranje novog paketa koji će biti snimljen u pripremi n Dodaj u paket na serveru dodavanje naloga u već postojeći paket na serveru n Dodaj u paket u pripremi - dodavanje naloga u već postojeći paket u pripremi U okviru strane NALOZI U PRIPREMI na raspolaganju su sve opcije kao i kod Naloga na serveru, s tim što nalozima u pripremi može da pristupi samo korisnik koji je kreirao te naloge.

48 47 Status naloga i paketa za devizna plaćanja se može videti u izveštaju u okviru menija PREGLEDI I IZVEŠTAJI. Imate iste mogućnosti u okviru ovih menija kao i kod Dinarskih plaćanja. U okviru widget-a PREGLED I IZVEŠTAJI imate mogućnost da vidite osnovne informacije o poslatim nalozima i to: n Status n Datum valute n Referenca n Vaš broj n Iznos n Oznaka valute n Korisnik n Detalji plaćanja Widget IZVEŠTAJI prikazuje izveštaj poslatih deviznih naloga po deviznim računima. U ovom widget-u možete da izaberete period za koji želite da vidite izveštaj kao i sa kog računa su rađena plaćanja, ali i status u kom se nalog nalazi.

49 48 Nalozi mogu biti u nekom od sledećih statusa: n SVI n Realizovani n Odbijeni n U obradi

50 49 Rad sa paketima naloga Rad sa paketima naloga podrazumeva rad sa kako dinarskim tako i deviznim paketima naloga. U okviru menija PAKETI NALOGA korisnik ima sledeće opcije: n Rad sa nalozima n Pregledi U okviru menija Rad sa nalozima postoje 4 widget-a i to: n Lista paketa naloga n Detalji paketa naloga n Dinarska lista naloga n Devizna lista naloga U okviru liste paketa naloga ima spisak svih naloga (i dinarskih i deviznih) sa svim neophodnim informacijama za klijenta i to: status, ime paketa, ID paketa, broj naloga, iznos, valuta, potpisi, poslednja izmena. Izborom određenog paketa možete ga direktno poslati u banku, uz prethodno potpisivanje ukoliko je potrebno. Na raspolaganju su vam i opcije izmene datuma, obriši, potpiši, lista potpisa, snimi u pripremi, uvoz paketa. Slanje paketa se radi tako što označite nalog koji se šalje i kliknete na opciju POŠALJI. Ukoliko je neophodan potpis, pre ovoga uraditi POTPISIVANJE.

51 50 Kada kliknete na paket u widget-u LISTA PAKETA možete videti sve važne podatke o nalozima koji čine paket i to u widget-u DETALJI PAKETA: Uvoz paketa naloga u SOGe-banking aplikaciju omogućen je u okviru ovog menija. U meniju izborom opcije Uvoz paketa otvara se ekran gde se sa lokacije na kojoj je sačuvan paket naloga u xml format-u, klikom na opciju Open, uvozi paket naloga u aplikaciju. Nakon uspešno uvezenog paketa naloga prikazuje se sledeća poruka: Uvezeni paket se vidi na spisku paketa na serveru / u pripremi.

52 51 Klikom na paket naloga možete videti sadržaj paketa i sve neophodni podatke o pojedinačnim nalozima: Klikom na određeni nalog u okviru widget-a Detalji paketa naloga na ekranu se prikazuju detalji naloga koji čine paket naloga:

53 52 U okviru widget-a Detalji paketa naloga možete da izbrišete ili izbacite pojedine naloge (ili više njih) iz paketa naloga kroz raspoložive opcije OBRIŠI i IZBACI. Widget Dinarska lista naloga predstavlja spisak samo dinarskih naloga od kojih je moguće kreirati paket naloga. Pored opcije za snimanje naloga u paket, klikom na dugme PAKET, imate i sledeće mogućnosti: obriši, podesi datum na današnji pre slanja, potpiši, kopiraj, pošalji, vidi listu potpisa, snimi u pripremi ili uvezi nalog sa svog računara. Widget Devizna lista naloga prikazuje samo devizne naloge od kojih je moguće kreirati paket. Ostale raspoložive opcije su identične kao u okviru widget-a Dinarska lista naloga.

54 53 Rad sa platama Rad sa platama vam daje mogućnost da unesete spisak svojih zaposlenih i da im isplatite plate. Zaposleni mogu imati račune u Societe Generale Banci ili u nekoj drugoj banci u zemlji. Na raspolaganju imate sledeće widget-e: n PLATNI SPISAK n U PRIPREMI n POTVRDE PLATNI SPISAK omogućava kreiranje novih platnih spiskova kao i modifikaciju postojećih

55 54 Da biste kreirali platni spisak prvo je neophodno uneti naziv platnog spiska, poziv na broj kao i izabrati račun sa kog će se plate platiti. Zatim se pristupa unosu podataka o zaposlenima kojima se plaća plata. Ovaj deo zahteva unos sledećih podataka za zaposlene: ime i prezime, JMBG, partija (u NBS formatu sa 18 cifara) i iznos plate. Taster vam omogućava da dodate novi red u platni spisak za unos novog zaposlenog i njegovih podataka za isplatu plate. Taster vam omogućava da izbrišete jedan ili više redova iz platnog spiska i to tako što ćete označiti red / redove koje želite da izbacite i nakon toga kliknite na ovaj taster. Nakon što se unesu podaci za sve zaposlene, neophodno je snimiti platni spisak i to tako što se označe svi zaposleni koji treba da uđu u dati platni spisak i zatim klikom na polje SNIMI NOVI. Otvara se prozor sa porukom da li je platni spisak uspešno sačuvan ili ne. Na ekranu se vidi lokacija gde je platni spisak sačuvan, a nakon uspešnog snimanja platni spisak se pojavljuje u widget-u U PRIREMI.

56 55 Widget U PRIPREMI omogućava uvid u kreirane, a još uvek nerealizovane platne spiskove. U okviru ovog widget-a se mogu videti osnovne informacije vezane za platni spisak i to: naziv, ukupan iznos i broj primalaca. Opcije koje stoje na rasplaganju su modifikacija, slanje i brisanje platnog spiska. Klikom na platni spisak svi detalji za njega biće otvoreni u widget-u PLATNI SPISAK i tu je moguće izmeniti podatke i ponovo ih snimiti u okviru istog platnog spiska ili kao potpuno novi.

57 56 U okviru widget-a U PRIPREMI moguće je poslati platni spisak na realizaciju i to tako što ćete označiti platni spisak koji želite da pošaljete i kliknuti na opciju POŠALJI. Nakon toga, dobija se potvrda transakcije koja daje i informaciju gde se potvrda nalazi na vašem računaru. Na ovaj način ste uspešno poslali platni spisak u banku i plate će biti proknjižene za vaše zaposlene.

58 57 Pored ovih opcija možete i da izbrišete neki od naloga koji se nalaze u okviru widget-a U PRIPREMI tako što ćete ga označiti i izabrati opciju OBRIŠI U okviru widget-a POTVRDE nalaze se svi platni spiskovi koji su poslati u banku na realizaciju. Ovde se mogu videti osnovne informacije o platnom spisku i to: naziv prihvaćenog fajla, ukupan iznos, broj primalaca i datum prijema. Ove informacije pružaju mogućnost praćenja plaćanja i vođenja evidencije o isplaćenim zaradama.

59 58 U okviru ovog widget-a imate mogućnost da klikom na neki od platnih spiskova otvorite spisak u widget-u PLATNI SPISAK gde ga možete izmeniti ili ga sačuvati kao novi. Ova opcija vam pruža mogućnost da jednom unet i realizovan platni spisak koristite za sva buduća plaćanja plata uz modifikacije oko iznosa, poziva na broj, ubacivanje novih zaposlenih ili izbacivanje postojećih kao i izmena broja računa na koji se isplaćuje plata. Na kraju imate i opciju da izaberete pojedini platni spisak i da ga izbrišete izborom opcije OBRIŠI. Realizovane plate možete videti u meniju RAČUNI u widget-u Promet po računu na izabrani dan.

60

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

Ý É Ů ž ž ň ň š š ť ú ů š Í š ť š ť ž ž ť ň ť ů ť ť ú ď Š š ž ť ó ž šú ť š š Ň š Š ť Č Š ž ž ž ž Š Č ů š ň Č ž Ú Š ž Š ť š š Š Š š ž ó š ž š š ž ž š ó ů Č ž š š ž ž š ž ž ž ť ž š ť ť ž ž ž ž š ž ť š ť

Více

ď š š ů š Í š ů Í ú š š š Í š ó ó Í Žš š Í Í ť Í š Ž š Š ť ž Ť Ž ň š ň ú ší ž ž ž ž Í Ž ů Íž ž Í ů ň ů š ž Ť š Ž š Ž ů Ú Ž ť ú š š š ů ž ú š ú ď ú š ž ů š š ž ž ž Ž ú ž Í Ž Í š ůž ž Í Ž ů ú š Í Í šť ž

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

ě ř é č Ú ř ě é č ó č ě ě š ř ů ř ů ě č ě ů Ž š Ž ř é ů ř ý ž ý ú ů Ť ý é ů č ď ě ě š ř ů ř ě é č č ě ě é č ř é ě š ě é ě č Ť ě ý ěř ý č č é ž ě ů ř ř ň ř é úř úř ě é č ř ž ý ž ň č ů é ě ů ž č úř ě é č

Více

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... i dolazim iz Češke Republike Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Govorite li češki? (francuski, engleski,

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Í Í ó š ú ú Ž Ž Ž Ž š ů Ž Ž Ž Ž š Ž š ú š ú Í ť Ž Í Í Ž Ž ú ů š ň ů ů ň Ž Ú Ž ú ů š ů Ž ú Ž š Ž ď Š ů š ú ň š š Ž Ž Žš Ž ú Í Ž ú š ú š ů Ó ůž Ž ú š Ž ů Í ň Ó Ž Ž Ž ů ů š š š Ž Ž Í š ů Ž ů ů ú ú š ž š ů

Více

ž ž ž ú ú ž ž ů š ú Ž ů ž š šť š ů ú ž šť ž ž ů ů šť ň ž šť ž ú ž ů ů ž š š ú š ž ů Ž Ř Ř ď Ř Ř š ž š ů ž ú ú ú ů ú ú š ď ů ú ůž ú ů Ť ú ž ů ů š ž ú ů š ů ů ů ž š Ť ú ž ú ú š Ž Ž ů ů Ž ů š ů ů ů ů š ť

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

ř ř ě ř ř ř ř ď Ý ě ř ž ťé ř ě Ý ě ř ň ň ř ě ó ůž ě ú ř ř ě ř ř ě ě Ý ř ě ř ě ě ř ž Ř ř ň ř Ď ó ř ě ó ř ž ř ř ň š ř ř Ř ř ň ř ó ě ř ň š ř ř ě ó ě ř ě Í ě Í ř ř ě ř Ž ě ř ů ř ž š ř ř š ů ů Í ě š ř Ů ř ě

Více

š š š Ě Í Č Á Š Á Ž Ě Ý Ě Á Í Í ť Í š ů Í š Č š š ú Á Č Č Č ú Ú ž š ž š š ů ž Č Í Š Č Á ů Á ÝÝ Ě Í ť Í š ž ú ž ú ů š ž ú ž ž ž ž ž š ů ž ž ů žš ž ž ž š š š ž ž Ž ž ú Č Š Á Ž Ě Ý Ěú Á Í Í ť Ú ž ú ž ň ž

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 .CZ Základní informace RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 Základní informace k užívání služby e-zásilka.cz OBSAH Instalace... 1 První spuštění... 1 Odeslání souboru... 1 Nastavení programu... 1 Popis okna aplikace...

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt?

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA () Číslo podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 4 3. BG Bulharsko... 5 4. CY Kypr... 8 5. CZ Česká republika... 9 6. DE

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119

sl... 3 hr... 22 sr... 41 hu... 60 cs... 81 sk... 100 pl... 119 sl hr sr hu cs sk pl Navodila za uporabo sesalnikov Upute za uporabu usisavaèa Uputstvo za upotrebu podnog usisivaèa Használati utasítás Padlóporszívó Návod k obsluze podlahového vysavaèe Návod na pou

Více

é é é é é é é é é é ž š Í é é ž Í ů é ž é Í é é ž Ž š Ř Ž ž ž ú ů š ú é ž ů é Ž š š Ž ů é é Ž é š é é ž é ž é é é é ž é ž š éž Ý š é é ž ů é é é ž ž š ů é é ž é é é Í Í Í é ž é ž š ů ů é é ž é š ů é Ý

Více

Příručka Uživatele Korisnički Priručnik Használati Utasítás Podręcznik Użytkownika

Příručka Uživatele Korisnički Priručnik Használati Utasítás Podręcznik Użytkownika Příručka Uživatele Korisnički Priručnik Használati Utasítás Podręcznik Użytkownika CS HR HU PL ECM26325W We were thinking of you when we made this product CS electrolux 3 Electrolux. Thinking of you. Share

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Č š ř ř š ř šš ě Š ě š ř ů ě ě š ř ů ě ř ě ě ě ě ů ě ě š ř ů ř š ó ř ř ř ě Š ř š ř ň ř ď š ř ě ř ě Ů ř ů ř Š ú ě ú ú ř ř Č š ě ě ě ř ů ř ě š ú Č š š š ě ř ž š ě ž š ř š ě š ú ř ů Í Č ř ů ú Š š ě ž Ž ÚČ

Více

Í ý Á ó Í Ě Á Á č č č ž š Ž č é é ř é ý ř ř ň č ř ř č ý úč č ú č Ú ý úč ř š č š é š é Ř š ř š Ž ů ú ů ř š č Á Ě Ě É ř ř é č é š č Ž š ý ý Ú ů č ř č šú ř é ř ýš ó ó é ň é ý é č é ř č ýš ý ř ů č é é ň é

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

ť Íť š š ž ž š ž š š š ů ů ú š ů ž š š š ů ž ó š š Í š š ó ů š š ůž ž ň Ž ž ň š š ž ž ň ň ž ž š š š š š š ž Ú š Č š ž ú ž ů ď ů Č ž š ú š Í Í š ú ů ú ů ž ť ž ú ů ž š ž ž ž ú ú ď ž Í š š ů ž š š ó Č ó š

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Í ú Č ž ž é é ů é ž Ž ú Í Š ÍŘÁ Á ů é Ú Ť é Í ůž é é é ů Í é ú ž Ř ž ú ž ŠÍ ů ů é ů ů ň ú ů ů é ů ž ď é ú ů é Ž é é Í ů é ů ů ů é Ť Ť ů é é Íé ú ó é é é é é é ů Í Š é é é Ť é é é é é é é ž ů ů ů é é é

Více

é é é é é ý ý ý ý Í ý ý ý ý ý ý ý ý ý ž ý é é é ó ú ž ú é é ú ú ú ú ó é ž é ú ž Í Í Í ý ý ž ů ú ó ý ů ž ý ů Ď Í ň ů ž ž Í Í ó ý ů ý ů ů ů ý Í ÍÍ é é é ť Í ů ů ů ů ů ý ý é ů é Í é ž ý ý ů ý é ý ý ů ů ý

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE Pro pokračování klikněte ZDE

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

ý ó Í Í Í ž ň ř ě ý ř ž Í ř ě É ť Á ý ý Í Ž ý Š ěř ý ř ě ý š ř Ž ž ů ř ě ě ý ů ó ž ž ž ý Í ř ř ž ě ž ž ř ř ž š ý ž žš ě ď ó ř ý ů ř ýš ž ý ů ů ž ý ě ž ž ž ý ů ž ě ř Í ě ú ž ě Ú ě ý ú ě Ž ě ě ě ý ě ů ěž

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker MANUÁL APLIKACE On-line Broker OBSAH 1. O APLIKACI ON-LINE BROKER 2. PŘIHLÁŠENÍ 3. NASTAVENÍ 4. MENU OBCHODY NASTAVENÍ ZADÁNÍ PARAMETRŮ OBCHODU OBJEDNÁVKA SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 5. PLATEBNÍ PŘÍKAZ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Ĉasopis studenata zapadne slavistike Filozofskog fakulteta Sveuĉilińta u Zagrebu

Ĉasopis studenata zapadne slavistike Filozofskog fakulteta Sveuĉilińta u Zagrebu Ĉasopis studenata zapadne slavistike Filozofskog fakulteta Sveuĉilińta u Zagrebu LISTY II broj 02.04.2010. casopislisty@gmail.com 1. SADRŅAJ SADRŢAJ... 2 UVODNIK... 3 RUBRIKE... 4 KNJIŅEVNOST... 4 Jára

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Průvodce systémem AffilBox v1.0

Průvodce systémem AffilBox v1.0 Průvodce systémem AffilBox v1.0 Nástěnka Je úvodní obrazovkou, která se zobrazí po každém Vašem přihlášení do systému. V levé navigační části je umístěn hlavní rozcestník, který dále směřuje do jednotlivých

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink.

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink. Manuál pro komunikaci s navigacemi Garmin + Obsah POPIS ŘEŠENÍ...2 ZAPOJENÍ...2 PRÁCE DISPEČERA...2 Nastavení předdefinovaných zpráv a činností...3 Nastavení doplňování účelu jízd, řidiče, poznámky...4

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Internet Banka s certifikáty

Internet Banka s certifikáty Internet Banka s certifikáty Obsah Užitečné dokumenty... Podpora... Parametry certifikátů... První přihlášení do Internet Banky... Vygenerování digitálních certifikátů... Import SSL certifikátu do internetového

Více

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Nejdříve Vám chceme poděkovat za zájem o náš provizní program. Protože máme společný zájem, připravili jsme pro Vás návod, jak aplikaci

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Nastavení pro SW Pohoda Zkušební verze

Nastavení pro SW Pohoda Zkušební verze Nastavení pro SW Pohoda Zkušební verze Obecné informace Program spustíte aplikací ShopSync.exe, umístěné ve složce programu. Pro běh programu je třeba mít nainstalovaný.net Framework 3.5 ten je běžně součástí

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

ř ň š Š ř ž Ú ř ř ř ů ž ř ů é ž š é ěř ř Š ěř é ň š ěř é ň ž ě ř ě Ú ěř ů ě Ú ů ú šť ř ů é ě ř š ě ě š ě ě ž ž ř ž ě ě é ú ř ě ú ě ž ř š ě šť šú é ě ř ž Ž é úř ř ě ž Ú ř ž ú ř é ř Ú ú ř ě ě š ř ů ž ř ž

Více

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR Elektronické výpisy z VISA karet Doplňková služba Elektronické výpisy z VISA karet umožňuje

Více

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ Obsah INFORMACE O VAŠÍ SIM KARTĚ... 3 Co vše najdete na své SIM kartě?... 3 SIM karta T- Mobile... 3 SIM karta Vodafone... 3 DODATEČNÁ AKTIVACE VAŠEHO NOVÉHO ČÍSLA U

Více

Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř.

Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř. Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř. Prostudujte menu Jak dražit a Všeobecné podmínky. Zaregistrujte se, rozlišujte fyzickou a právnickou osobu, evidenci SJM a SV. Pečlivě vyplněný

Více

Jak šifrovat e-maily Obsah

Jak šifrovat e-maily Obsah Jak šifrovat e-maily Obsah Jak a Kde získat certifikát... 2 Certifikát od firmy COMODO... 2 Certifikát od firmy Postsignum (Česká pošta)... 3 Certifikát pomoci PGP... 4 Jak poslat šifrovanou poštu pře

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Č Š Š Š é Č Č é ý ň Ž ú Č é é š ý é Ž Í ó Č é šť ů é é š ý é Í š ý é š ý é é šť é é ý é Š Ě Í Ě Í Ě Í Á Ý é é Í š ů ý é š ý ý ý é š ý é ý é ý ý ý é é é š é é ý Í é Ž ý š é é é ý é ý ý é é šť š é ů é ý

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více