SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Květen 2008

2 Název: Autoři: Ing. Pavel Štohl a kol. Vydavatel: Počet stran: 14 Pořadí vydání: první Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. Václavské náměstí 132/ Znojmo tel.: Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou SVŠE Znojmo, 2008 ISBN

3 Obsah: 1. Úvod Kvalita a excelence akademických činností Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání Zájem o studium Studenti v akreditovaných studijních programech Studijní programy realizované spolu s VOŠ Absolventi SVŠE Studijní neúspěšnost Využívání kreditního systému, udělování dodatku k diplomu Školné v prezenční a kombinované formě Odborná spolupráce s regionem Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Informační zajištění Knihovna Elektronické zdroje Rozvoj informační infrastruktury Investiční aktivity 9 3. Kvalita a kultura akademického života Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Mimořádně nadaní studenti Partnerství a spolupráce Ubytovací a stravovací služby Internacionalizace Strategie SVŠE v oblasti mezinárodní spolupráce Zapojení SVŠE do mezinárodních vzdělávacích programů Členství akademických pracovníků v mezinárodních organizacích Nabídka studia v cizích jazycích Zajišťování kvality činností realizovaných na SVŠE Systém hodnocení kvality vzdělávání Vnitřní hodnocení Vnější hodnocení Rozvoj vysoké školy Závěr 14

4 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ Znojmo, s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Václavské nám. 132/6, Znojmo Adresa studijního střediska Praha: Hybernská 1009/24, 110 Praha 1 Nové Město Telefon: Fax: www: Zastoupení SVŠ v reprezentaci českých vysokých škol Asociace soukromých vysokých škol Zastoupení SVŠ v mezinárodních organizacích v rámci ČR: International Association on Public and Non Profit Marketing Zastoupení žen v akademických orgánech SVŠE je patrné z části Složení AR. SVŠE Znojmo 1

5 Organizační schéma SVŠE Znojmo Ředitel Akademická rada Rektor Prorektor pro vědu a výzkum Tajemník a sekretariát Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Nakladatelství Správa IT Knihovna Katedra marketingu a managementu Katedra účetnictví a daní Katedra ekonomie a financí Katedra cizích jazyků Katedra matematiky, informatiky a práva Katedra veřejné správy a sociálních služeb Studijní oddělení Vedoucí kateder: Katedra marketingu a managementu Katedra účetnictví a daní Katedra ekonomie a financí Katedra cizích jazyků Katedra matematiky, informatiky a práva Katedra veřejné správy a sociálních služeb Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. Ing. Pavel Štohl Prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Mgr. Marie Reháková Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. SVŠE Znojmo 2

6 Složení akademické rady Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. Prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Ing. Pavel Štohl Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Mgr. Marie Reháková Ing. Petr Nezveda Ing. Pavel Balík Ing. Pavel Vajčner Ing. Zdeněk Mrňa Prof. Ing. Milan Rajňak, DrSc. Doc. Ing. Jitka Kloudová, CSc. Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. Doc. Ing. Marie Míková, CSc. Prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. Prof. Ing. Iva Živělová, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc. Doc. Ing. Anna Vaňová, Ph.D. Prof. Ing. Ludmila Nagyová, CSc. PhDr. Jaroslav Louka Ing. Miroslav Hořický rektor SVŠE Znojmo prorektor SVŠE Znojmo prorektor SVŠE Znojmo SVŠE Znojmo SVŠE Znojmo SVŠE Znojmo starosta města Znojma místostarosta města Znojma generální ředitel společnosti Znovín Znojmo, a.s. generální ředitel společnosti S-Morava leasing, a.s. Bratislavská vysoká škola práva Bratislavská vysoká škola práva VŠE Praha VŠE Praha VŠB TU Ostrava Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno Univerzita Tomáše Bati Zlín Slezská univerzita Karviná Univerzita M. Bela Bánská Bystrica Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Institut Svazu účetních Praha, a.s. Svaz účetních SVŠE Znojmo 3

7 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 2. 1 Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání V roce 2007 realizovala vysoká škola studium v akreditovaném bakalářském studijním programu Ekonomika a management v oborech: - Účetnictví a finanční řízení podniku - Marketing a management - Mzdové účetnictví, daně a personalistika - Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Vysoká škola realizuje všechny akreditované studijní obory v prezenční i kombinované formě. Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku (kombinovaná forma) se realizuje také ve studijním středisku Praha. V roce 2007 SVŠE nenabízela žádné kurzy celoživotního vzdělávání Zájem o studium V akademickém roce 2007/2008 zaznamenala SVŠE opět zvyšující se zájem uchazečů o studium. Přihlášku do bakalářského studijního programu podalo celkem 451 uchazečů, z toho 361 ve Znojmě a 90 v Praze. Rostoucí zájem o studium umožnil přijetí zvýšeného počtu studentů do 1. ročníku bakalářského studijního programu, a to 358 studentů, z toho 105 v prezenční formě a 253 v kombinované formě (z toho 178 ve Znojmě a 75 v Praze). Zájem o studium a výsledky přijímacího řízení zachycuje následující tabulka. Počet Skupiny studijních programů Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem Ekonomika a management ) Počet všech přihlášek, která SVŠE obdržela 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu SVŠE Znojmo 4

8 2. 3 Studenti v akreditovaných studijních programech Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech k : Skupiny studijních programů Studenti v bakalářském studijním programu P K Celkem studentů Ekonomika a management Celkem Studijní programy realizované spolu s VOŠ podle 81 zákona o vysokých školách SVŠE nerealizovala v roce 2007 žádné programy ve spolupráci s VOŠ podle 81 zákona o vysokých školách Absolventi SVŠE Ve sledovaném období SVŠE Znojmo ještě neměla žádné absolventy. První absolventi bakalářského studijního programu budou v červnu Studijní neúspěšnost Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech v období od do Skupiny studijních programů Neúspěšní studenti v bakalářském studijním programu P K Celkem studentů Ekonomika a management Celkem Příčinami studijní neúspěšnosti je zejména nesoulad mezi náročností výuky a schopnostmi studentů, příp. jejich studijním úsilím. U kombinované formy studijní obtíže vznikají navíc ještě z nutnosti současně zvládat studijní a pracovní povinnosti. Studijní a zkušební řád SVŠE umožňuje studentům v kombinované formě prodloužit zkouškové období do začátku následujícího, tj. cca o 3 měsíce oproti standardním lhůtám Využívání kreditního systému, udělování dodatku k diplomu Škola nevyužívá kreditní systém. První absolventi budou až v roce 2008, proto také zatím nebyla možnost udělovat dodatek k diplomu. SVŠE Znojmo 5

9 2. 8 Školné v prezenční a kombinované formě Při stanovení výše školného se vychází z finanční situace regionu, který patří z tohoto pohledu k nejslabším v celé ČR. Proto je školné stanoveno ve výši, která patří u ekonomických oborů k nejnižším v rámci celé republiky. Každý student má zabezpečenou neměnnou výši školného po celou standardní dobu svého studia. U kombinované formy je školné cca o 10 % nižší než v prezenční formě. Konkrétní výši školného zachycuje níže uvedená tabulka. Bakalářský stupeň studia Akademický rok 2007/2008 Prezenční forma Kombinovaná forma 1. ročník ročník ročník Odborná spolupráce s regionem Vysoká škola je úzce svázána s regionem, což je možno doložit intenzivní spoluprací jak s městem Znojmem, tak významnými místními firmami. Město Znojmo je generálním partnerem školy a spolupráce s ním probíhá v několika formách. Studenti SVŠE provedli v rámci výuky předmětu Marketingový výzkum pro město Znojmo tyto výzkumy: - Image Znojmo - Regenerace Horního náměstí Naopak město Znojmo kromě finanční podpory umožňuje studentům uskutečňování odborné praxe. Úspěšně probíhá také spolupráce s místními podniky. Společnosti S-Morava leasing a.s., Znovín Znojmo, a.s. a další regionální firmy umožňují studentům jednak uskutečňování odborné praxe a jednak zpracování bakalářských prací na témata v jejich podnicích. Výsledky těchto bakalářských prací potom přináší prospěch oběma stranám Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků V průběhu roku 2007 došlo k dalšímu rozšíření počtu interních i externích akademických pracovníků školy, které souviselo s nárůstem počtu studentů SVŠE. Interními zaměstnanci se v průběhu roku stali Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Ing. Věra Plhoňová, Ph.D., PhDr. Jindřich Urban, Ph.D. Externími zaměstnanci se v průběhu roku 2007 stali Doc. Ing. David Tuček, Ph.D., Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.., Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., Ing. František Kalouda, CSc.,MBA, Ing. Ladislav Žalio, Ing. Ondřej Dufek. Kvalifikační a věkovou strukturu akademických pracovníků přehledně zachycují následující tabulky: SVŠE Znojmo 6

10 Kvalifikační struktura akademických pracovníků PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Celkem Prof. Doc. Ost. DrSc. CSc. Dr., Ph.D., Th.D. Počty Rozsahy akad. pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % do 100 % Věková struktura akademických pracovníků Akademičtí pracovníci Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti do 29 let let let let let nad 70 let Rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Rozvoj vědy a výzkumu odpovídá charakteru studijního programu. Prezentace výsledků vědy a výzkumu se uskutečňuje na každoroční mezinárodní vědecké konferenci. V listopadu 2007 škola uspořádala druhý ročník, který se konal pod názvem Nové trendy nové nápady. Konference se zúčastnili domácí i zahraniční odborníci z oborů ekonomie, marketingu, managementu, účetnictví, finančního řízení. Cílem byla bilance a vzájemná výměna aktuálních výsledků z výzkumu v uvedených oborech a oblastech za kalendářní rok Zúčastnilo se jí 88 akademických pracovníků z 19 českých a slovenských vysokých škol. Abstrakty příspěvků byly vydány ve sborníku a příspěvky přednesené na konferenci byly vydány na CD. Do výzkumné činnosti SVŠE Znojmo patří rovněž realizované výzkumy pro město Znojmo, které realizuje katedra Marketingu a managementu (více v části 2. 9 Odborná spolupráce s regionem). Škola také pořádá odborné semináře, v roce 2007 byl největší zájem o seminář Automobilové trhy střední Evropy. SVŠE Znojmo 7

11 Důležitým výstupem tvůrčí činnosti akademických pracovníků se staly i učební texty, a to často nejen ve formě skript, ale i ve formě celostátně vydaných a používaných učebnic. Vydané učební texty v roce 2007: Autor M. Foret, J. Stávková, A. Vaňová Název Marketingový výzkum distanční studijní opora M. Foret,V.Foretová Marketing místního rozvoje a cestovního ruchu distanční studijní opora K. Fuchs Ekonomie I. základy mikroekonomie P. Štohl Daně a daňová evidence praktický průvodce P. Štohl Sbírka řešených příkladů z účetnictví Informační zajištění Knihovna Důležitým informačním zdrojem je knihovna, ve které v posledních měsících dochází k rozšíření knihovního katalogu o nové tituly i navýšení počtu důležitých studijních titulů, a to včetně pomůcek pro distanční vzdělávání. Dále dochází k rozšíření počtu odebíraných časopisů. Literatura je průběžně doplňována a aktualizována. V projektované nové knihovně (v roce 2008) dojde k dalšímu výraznému navýšení knižních titulů Elektronické zdroje Elektronické zdroje jsou zastoupeny především formou internetu. Ve škole mají studenti k dispozici (kromě počítačových učeben) celkem 15 počítačových pracovišť, která díky připojení k internetu jsou studenty často využívána k vyhledávání nových informací a poznatků. Počítačové učebny jsou stále intenzivněji zapojovány do výuky dalších předmětů, tedy nejen předmětů s přímou vazbou na informační technologie. Příkladem je využití počítačové učebny pro výuku předmětu Finanční analýza, kde naše škola získala za symbolickou cenu software v hodnotě více než 700 tis. Kč Rozvoj informační infrastruktury Informace o vysoké škole jsou veřejnosti poskytovány na adrese a to v české, anglické a německé verzi. Při zápisu do studia studenti buď uvedou svoji osobní ovou adresu nebo mohou požádat o přidělení školní ové adresy. Tím je zabezpečena snadná komunikace studentů se studijním oddělením i jednotlivými vyučujícími. SVŠE Znojmo 8

12 2. 14 Investiční aktivity V průběhu roku 2007 vykonávala vysoká škola svou činnost v rekonstruovaných prostorách (najatých od města Znojma) v budově bývalé základní školy ve Znojmě, Loucká ulice. Objekt čítá dvě posluchárny (jedna pro 120 studentů a druhá pro 90 studentů), dále dvě počítačové učebny a 9 klasických učeben. Studentům slouží knihovna vysoké školy a studovna s osmi počítači připojenými na internet. Dále má vysoká škola k dispozici prostory v objektu Vzdělávacího střediska (Václavské nám. 6, Znojmo), kde jsou učebny pro výuku cizích jazyků. V roce 2007 byly v budově Loucká provedeny stavební práce za více než 1 milion Kč. Jednalo se jednak o vybudování nové posluchárny (stavební práce v hodnotě cca 600 tis. Kč, které byly započteny proti nájmu), a dále rekonstrukce sociálního zařízení, učeben a kanceláří. Následující tabulka zpřehledňuje investiční aktivity SVŠE Znojmo v uplynulém roce 2007: P.S. Tabulka záměrně obsahuje rovněž některé položky, které podle českých účetních pravidel do investic nespadají, ale také je na druhé straně nelze jednorázově zahrnout do nákladů. Druh investice Kč Vybavení posluchárny (sezení) + nábytek do učeben Vybavení počítačové učebny novými PC Kopírovací stroje, tiskárny, server Stavební úpravy sociální zařízení Stavební úpravy (posluchárna) započteno proti nájmu SVŠE Znojmo 9

13 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 3. 1 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců SVŠE poskytovala v roce 2007 sociální a ubytovací stipendia studentům prezenční formy studia. Pro výplatu stipendií byly využity prostředky poskytnuté ve formě dotace ze státního rozpočtu. V průběhu roku bylo poskytnuto mimořádné stipendium ve výši Kč na pokrytí životních nákladů studentce, které zemřeli oba dva rodiče. Stipendium bylo poskytnuto ve formě slevy na školném. V následující tabulce jsou uvedeny počty studentů, kterým byla vyplacena stipendia a celkové vyplacené částky. Počet studentů Celkem nárok Vyplaceno v roce 2007 Sociální stipendia Ubytovací stipendia Mimořádná stipendia Sociální záležitosti zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni v trvalém pracovním poměru, řeší smlouva se zaměstnavatelem (SVŠE Znojmo, s.r.o.) Mimořádně nadaní studenti SVŠE si je vědoma významu nadaných studentů, neboť umožňují kvalitní výuku na škole a dále přispívají k vytváření pozitivního image školy. Proto stipendijní řád SVŠE umožňuje čerpání stipendií na základě dosažených studijních výsledků (u studijního průměru do 1,20 je prospěchové stipendium Kč, u studijního průměru od 1,21 do 1,50 je prospěchové stipendium Kč). Prostředky pro výplatu stipendií jsou poskytovány z rozpočtu SVŠE Znojmo. Počty studentů, kterým byla poskytnuta prospěchová stipendia, a celkové vyplacené částky zachycuje následující tabulka: Počet studentů Celkem nárok Vyplaceno v roce 2007 Prospěchová stipendia Kč Prospěchová stipendia Kč Pro jazykově nadané studenty škola organizuje kurzy anglického a německého jazyka vedoucí k získání mezinárodně platných certifikátů (FCE apod.) SVŠE Znojmo 10

14 3. 3 Partnerství a spolupráce Na SVŠE je zřízena studentská rada, která je partnerem managementu školy při řešení otázek dotýkajících se chodu školy ve vztahu ke studentům SVŠE. Připomínky a podněty od studentů vedení školy analyzuje a na základě toho navrhuje řešení, o kterém zpětně informuje studenty. Vzhledem k velikosti školy je navíc možné realizovat bezprostřední, osobní kontakt studentů s pedagogy a vedením Ubytovací a stravovací služby Ubytování studentů škola zabezpečuje v penzionu, který provozuje společnost Elektrokov, a.s. Jedná se o ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích (ceny od do Kč za měsíc). Společnost Elektrokov, jako partner školy, přednostně nabízí ubytování našim vysokoškolákům. Kapacita penzionu je v současné době 60 lůžek a v případě potřeby ji lze ještě zvýšit. Penzion se nachází v blízkosti hlavní budovy školy (asi 8 minut pěšky od školy). Součástí relativně uzavřeného ubytovacího komplexu je i vlastní parkoviště. Dále SVŠE poskytuje studentům informace o dalších možnostech ubytování ve Znojmě. Stravování studentů škola nezabezpečuje, neboť v rámci ankety mezi studenty jsme zjistili malý zájem o stravování ve školní jídelně (při předpokládané ceně 45 Kč za jedno hlavní jídlo). SVŠE Znojmo 11

15 4. INTERNACIONALIZACE 4. 1 Strategie SVŠE v oblasti mezinárodní spolupráce SVŠE usiluje o spolupráci se zahraničními partnery. V současné době jsou podepsány smlouvy o mezinárodní spolupráci s těmito vysokými školami. - Univerzitou Mateje Bela v Bánské Bystrici - Bratislavskou vysokou školou práva Škola připravuje také spolupráci s Wirtsschaftsuniversität Wien. V listopadu 2007 proběhla první jednání mezi představiteli obou škol. Cílem budoucí spolupráce je zejména možnost, aby se studenti SVŠE mohli zúčastnit vybraných přednášek na vídeňské univerzitě. Výhledově se uvažuje i o vzájemném hostování přednášejících profesorů na těchto vysokých školách. Předpokladem pro tuto činnost je výuka odborných předmětů v angličtině a němčině na naší škole Zapojení SVŠE do mezinárodních vzdělávacích programů V roce 2007 škola nebyla zapojena do žádného z mezinárodních vzdělávacích programů. Škola předpokládá, že v následujících letech předloží projekt pro získání Erasmus University Charter, ve kterém lze získat prostředky na mobilitu studentů, akademiků a dalších zaměstnanců vysokých škol. Ve spolupráci s ISÚ Praha, a.s., bude škola usilovat o to, aby vybraní studenti mohli absolvovat stáže v zahraničí Členství akademických pracovníků v mezinárodních profesních organizacích a sdruženích Rektor SVŠE Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. je zástupcem České republiky v řídícím výboru International Association on Public and Non Profit Marketing (IAPNM) Nabídka studia v cizích jazycích V roce 2007 nebyl žádný předmět v bakalářském studia vyučován v cizím jazyce. Pro nadcházející akademický rok se předpokládá výuka vybraných přednášek v cizím jazyce. SVŠE Znojmo 12

16 5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA SVŠE 5. 1 Systém hodnocení kvality vzdělávání SVŠE klade velký důraz na hodnocení kvality vzdělávání. Škola hledá co nejvhodnější podobu, jak zapojit co nejširší část akademické obce do hodnotícího procesu činnosti vysoké školy (včetně zapojení studentů školy) Vnitřní hodnocení Součástí vnitřního hodnocení je mimo jiné i celoškolní dotazníkové šetření. Pomocí různých kritérií, jako např. odborná úroveň vyučujících, srozumitelnost výkladu, náročnost učiva, je posuzována úroveň jednotlivých probíhajících přednášek, cvičení a seminářů. Každé z kritérií je ohodnoceno na základě desetistupňové škály zahrnující rozpětí od hodnocení vynikající až po nevyhovující. Hodnocení zahrnuje i možnost textového sdělení jednotlivým vyučujícím nebo vedení školy. Celá anketa je pečlivě vyhodnocována a výsledky slouží vedení školy jako zpětná vazba. Z výsledků v roce 2007 mimo jiné plyne, že: - kvalita výuky a odborná úroveň vyučujících jsou vnímány více než 90 % studentů kladně, podobně pozitivně hodnotí více než ¾ studentů dostupnost studijních materiálů, - více než 90 % studentů považuje studium za obtížné, přes 80 % hodnotí požadavky u zkoušek jako náročné. Naopak 70 % je spokojeno s finančními požadavky SVŠE Znojmo, - s technickým vybavením učeben a poslucháren je spokojeno 85 % studentů, - atmosféra školy působí na více než 90 % studentů skutečně příjemně Vnější hodnocení Pro vnější hodnocení činnosti školy je samozřejmě velmi důležitý akreditační a neakreditační proces. SVŠE bude v roce 2008 podávat žádost o reakreditaci pro bakalářské studijní obory Účetnictví a finanční řízení podniku a Marketing a management. Pro dva výše uvedené studijní obory škola připravuje také žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu v prezenční i kombinované formě. Tato žádost by měla být podána na MŠMT na podzim Důležitou součástí prověřování kvality do budoucna bude to, jak se studenti uplatní v praktickém životě, tj. jaká bude míra uplatnění absolventů po vstupu do pracovního procesu. Také úspěšnost absolventů při přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia na jiných vysokých školách bude důležitým signálem o kvalitě školy. V určitém smyslu může být ukazatelem úspěšnosti vysoké školy také počet uchazečů o studium na SVŠE. SVŠE Znojmo 13

17 6. ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY Důležitým kvantitativním ukazatelem v rozvoji školy je růst počtu studentů, který v roce 2007 dosáhl 572 studentů. V roce 2007 nebyla SVŠE zapojena v žádném z projektů financovaném ze strukturálních fondů EU. Vysoká škola vytváří podmínky pro individuální personální rozvoj pro jednotlivé akademické pracovníky. V nabídce jsou pravidelně jazykové kurzy, kurzy výpočetní techniky a odborné semináře. Konkrétní body předpokládaného rozvoje vysoké školy v dalších letech jsou uvedeny v Dlouhodobém záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti. 7. ZÁVĚR V roce 2007 SVŠE realizovala akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě. Výuka probíhá ve Znojmě, a u oboru Účetnictví a finanční řízení podniku (kombinovaná forma) také v Praze. Celkový počet studentů SVŠE Znojmo dosáhl k hranice 572. Vzhledem k tomu, že se každoročně zvyšuje zájem o studium na SVŠE a navíc u kombinované formy studia (ve Znojmě i v Praze) bude otevřen další ročník, lze v příštím roce předpokládat počet studentů cca 750. V důsledku nárůstu počtu studentů se bude vedení vysoké školy i nadále snažit o posilování týmu interních zaměstnanců a jejich podílu na výukové, výzkumné a další tvůrčí činnosti. Škola bude usilovat o získání navazujícího magisterského stupně, který by znamenal v případě udělení akreditace významný mezník v její historii. Výuka vysoké školy je realizována v pronajatých prostorách od města Znojma, kde jsou posluchárny, učebny, knihovna, studovna, tělocvična, hřiště, tenisový kurt apod. V případě udělení akreditace na magisterské studium je závazný příslib města Znojma o prodloužení nájmu do roku Jedním ze základních koncepčních dokumentů SVŠE je Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti pro léta Celkově lze konstatovat, že dlouhodobý záměr je naplňován; u některých cílů dochází k dílčím úpravám. Výroční zpráva o činnosti Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo byla vypracována ve smyslu zákona o vysokých školách. Ing. Pavel Štohl Znojmo, 26. května 2008 SVŠE Znojmo 14

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Zastoupení žen v akademických orgánech SVŠE je patrné z části Složení AR.

Zastoupení žen v akademických orgánech SVŠE je patrné z části Složení AR. 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Třebíč, květen 2010 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Název projektu: Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům PhDr.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. leden 2009 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 20. 21. listopadu 2007 v Brandýse nad Labem,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

PROČ STUDOVAT NA SVŠE

PROČ STUDOVAT NA SVŠE PROČ STUDOVAT NA SVŠE Generálním partnerem školy je město Znojmo historické město ČR roku 2010 škola vznikla za finanční i materiální podpory města Znojma Přijatelné finanční podmínky školné ve výši 17

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2009 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t Zpráva Akreditační komise o hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií, s.r.o. Úvod Akreditační

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

Hospodářská fakulta TUL

Hospodářská fakulta TUL Hospodářská fakulta TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2007 1. Úvod - východiska dlouhodobého záměru Hospodářské fakulty TUL Aktualizace

Více

Vysoká škola D. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Vladimír Roskovec

Vysoká škola D. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Vladimír Roskovec Vysoká škola D Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6 Autor: Vladimír Roskovec 1. Instituce má celkem jasnou strategii ohledně přijímání studentů. Jakožto soukromá VŠ je závislá na příjmech ze školného čím

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2014 Brno, 2015 1. Úvod Rašínova vysoká škola s.r.o. (RaVŠ) od svého založení realizuje moderní, mezioborové studijní programy. Koncepce

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT International ART CAMPUS Prague STATUT platný od 13. 5. 2014 str. 2 Část první Článek 1 Úvodní ustanovení 1. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. /do června 2013 (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého),

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Fakulta dopravní ČVUT. Z á p i s č. 27

Fakulta dopravní ČVUT. Z á p i s č. 27 Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 27 ze zasedání grémia děkana FD, konaného 21.5.2002 Přítomni: Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň, Prof.

Více