Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 )"

Transkript

1 Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Důležitá upozornění: Údaje v Pokynech AF 2014 jsou pravidelně aktualizovány informacemi zasílanými z úseku pojištění vozidel a flotil (dále jen ÚPVaF). Tyto pokyny a informace včetně pojistných podmínek a dalších dokumentů vztahujících se k produktu ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 jsou k dispozici v SW Allin NG a Autoflotily v části Dokumenty. Ke sjednání pojištění v produktu ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 a jeho změnám je potřeba vždy používat aktuální formuláře (např. žádost o vyhotovení skupinové pojistné smlouvu, žádost o vyhotovení dodatku k pojistné smlouvě apod.) - v případě zaslání neaktuálních formulářů nemusí být tyto akceptovány z toho důvodu, že neobsahují všechny požadované informace - v tomto případě můžete být zaměstnanci ÚPVaF požádáni o jejich přepracování nebo zaslání nových aktuálních řádně vyplněných formulářů. odd. flotilového autopojištění 1/13

2 Obsah: Činnosti a kompetence odd. flotilového autopojištění ÚPVaF:... 2 Proč zvolit flotilové autopojištění Allianz pojišťovny, a.s Struktura produktu ALLIANZ AUTOFLOTILY Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla... 4 Sezónní pojištění... 4 Sazebníky... 4 Přehled slev a přirážek... 5 Zařazování kombajnů, sněžných skútrů a rolb... 5 Havarijní pojištění... 5 Rozsah pojištění... 5 Zúžení a rozšíření rozsahu pojištění... 6 Stanovení výchozí ceny vozidla pro výpočet pojistného... 6 Spoluúčast... 7 Sazebníky... 7 Přehled slev a přirážek... 7 Vybavení vozidla zabezpečovacím zařízením... 7 Doplňková pojištění... 7 Pojištění skel... 7 Pojištění zavazadel... 8 Pojištění pro případ úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla... 8 Pojištění pro případ škody na vozidle způsobené provozem jiného vozidla - přímá likvidace... 8 Pojištění asistenčních služeb... 8 Úrazové pojištění osob ve vozidle... 9 Cestovní pojištění osob ve vozidle... 9 Sjednávání a správa flotilového autopojištění... 9 Předběžná kalkulace pojistného... 9 Údaje nezbytné pro zpracování předběžné kalkulace pojistného... 9 Zpracování předběžné kalkulace pojistného... 9 Žádost o poskytnutí slevy... 9 Žádost o vyhotovení skupinové pojistné smlouvy/dodatku ke skupinové pojistné smlouvě Skupinová pojistná smlouva nová Skupinová pojistná smlouva náhrada Dodatek ke skupinové pojistné smlouvě Sjednávání pojištění prostřednictvím Přihlášek a Tabulek Dosjednání a změny sjednaných pojištění Storna Správa skupinových smluv a přihlášek UPOZORNĚNÍ PAMATUJTE Seznam použitých zkratek Činností a kompetence odd. flotilového autopojištění ÚPVaF: zpracovává skupinové pojistné smlouvy a dodatky ke skupinovým pojistným smlouvám, veřejné zakázky, poskytuje flotilová zvýhodnění, v případě potřeby pomáhá při zpracování poptávek a nabídek a v komunikaci s klientem; dále zpracovává metodické materiály a pokyny, spolupodílí se na tvorbě produktu, na cenové politice a tvorbě sazeb, na zpracování marketingových materiálů týkajících se flotilového autopojištění. odd. flotilového autopojištění 2/13

3 Proč zvolit flotilové autopojištění Allianz pojišťovny, a.s. Výhody flotilového autopojištění AZP, které můžete používat jako obchodní argumenty při prezentaci Vašich nabídek. Modulární systém moderní způsob sjednávání pojištění, který klientům umožňuje výběr jednotlivých pojistných nebezpečí přesně podle jejich potřeb. Transparentnost klient přesně ví, co si pojišťuje a kolik za to zaplatí. Konkurenceschopné sazby. Pojištění všech pojistných nebezpečí v rámci jedné smlouvy. Cestovní autopojištění úplná novinka na trhu. Umožní klientům sjednání cestovního pojištění pro služební cesty v rámci pojištění vozidla. Pojistí nejen řidiče, ale i celou posádku vozidla. Může být sjednáno jak pro osobní, tak pro nákladní automobily. Přímá likvidace. Úrazové pojištění pro řidiče i celou posádku. Pojištění zavazadel bez omezení uložení - kdekoliv a kdykoliv. Pojištění všech obvodových skel vozidla. Náhradní vozidlo s limitem pojistného plnění nebo Kč na den, po dobu 5, 15 nebo 30 dní. Allianz Šestý smysl efektivní ochrana a pomoc v případě nečekané události: havárie - při nárazu nad 2G se vozidlo automaticky samo spojí s asistenční službou, v případě potřeby je vyslána záchranná služba (asistenční služba díky GPS souřadnicím vidí, kde se vozidlo přesně nachází), porucha - stiskem jediného tlačítka dojde ke spojení s asistenční službou (asistenční služba díky GPS souřadnicím vidí, kde se vozidlo přesně nachází), odcizení - aktivní systém přenosu poplachu v případě neoprávněného pohybu vozidla. Asistenční služby bezplatné základní asistenční služby nejen v případě nehody, ale i poruchy vozidla, několik variant asistence PLUS nabízí např. vyproštění a manipulaci s vozidlem, odtah vozidla, zapůjčení náhradního vozidla, přeložení nákladu na náhradní vozidlo, to vše až bez omezení finančním limitem; dále asistence PLUS nabízí pomoc např. při poškození pneumatik, při vybití baterie, při nedostatku pohonných hmot nebo při jejich záměně, v případě zabouchnutých, ztracených, odcizených, poškozených klíčů nebo zámků vozidla atd. Likvidace pojistné události moderní a rychlá likvidace pojistných událostí, široká síť smluvních servisů po celé ČR, možnost on-line hlášení a sledování pojistných událostí. Jednoduchá a přehledná správa pojištění osobní péče jedné kontaktní osoby pro každou flotilu, není nutno sledovat pojistná období ani platby mnoha pojistek, bezhotovostní platba na základě podrobného vyúčtování, kompletní přehled pojištěných vozidel a sjednaných pojištění, detailní přehled pojistných událostí, podrobné vyhodnocování škodného průběhu. odd. flotilového autopojištění 3/13

4 Struktura produktu ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Havarijní pojištění Doplňková pojištění pojištění skel pojištění zavazadel pojištění pro případ úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla pojištění pro případ škody způsobené provozem jiného vozidla přímá likvidace pojištění asistence PLUS pojištění asistence Allianz Šestý smysl Úrazové pojištění osob ve vozidle Cestovní pojištění osob ve vozidle Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen PR ) PR lze sjednat v některém ze tří limitů pojistného plnění: a) 35, Kč (pro věcné újmy a ušlý zisk) a 35, Kč (pro újmu na zdraví nebo usmrcením), b) 50, Kč (pro věcné újmy a ušlý zisk) a 50, Kč (pro újmu na zdraví nebo usmrcením), c) 150, Kč (pro věcné újmy a ušlý zisk) a 150, Kč (pro újmu na zdraví nebo usmrcením). Sezónní pojištění Za využití Dodatku Sezóna je možné k vozidlu, které nemá být provozováno celoročně, sjednat 90% spoluúčast pojistníka na pojistném plnění, pokud ke škodě dojde v Dodatku Sezóna vyznačených měsících. Za každý kalendářní měsíc se spoluúčastí pojistníka na pojistném plnění se přiznává sleva 7 % při výpočtu ročního pojistného. Doba trvání pojištění se zvýšenou spoluúčastí může trvat nejméně 3 a maximálně 9 měsíců v jednom pojistném roce. Aktuálně se umožňuje uzavření Dodatku Sezóna pouze v souvislosti se sjednáváním PR. Sezónní pojištění je účinné prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po datu vzniku PR. Ačkoliv není okruh vozidel, ke kterým je možné sjednat sezónní pojištění, nijak omezen, doporučuje se jeho sjednání pouze k vozidlům, která jsou svoji konstrukcí předurčena k provozování jen po omezenou část roku (např. motocykly, sněžné skútry, rolby, sezónní pracovní stroje, kabriolety apod.) a po zbylou dobu se nacházejí mimo veřejně přístupné pozemní komunikace. Sezónní pojištění není možné sjednat pro vozidla historická nebo s testací historického vozidla, neboť u těchto vozidel se uplatňuje sleva 92 %, která již vychází z předpokladu, že vozidlo je provozováno pouze příležitostně. Sazebník Při sjednání pojištění ke konkrétnímu vozidlu Souboru se při kalkulaci pojistného vychází ze sazebníků pojistitele platných k datu počátku pojištění, které jsou součástí softwaru pro sjednávání pojištění prostřednictvím Přihlášky. Speciální sazebníky V praxi je možno setkat se se speciálními sazebníky, jejichž použití se řídí metodickými pokyny ÚPVaF (např. Sazebník povinného ručení pro autobazary AF 2014). Pozn.: Veškeré flotily podléhají režimu pravidelného vyhodnocování za účelem případné úpravy pojistného pro následující pojistné období, přičemž se zohledňuje škodný průběh flotily, škodní frekvence, platební morálka klienta a jeho propojištěnost v rámci AZP. odd. flotilového autopojištění 4/13

5 Přehled slev a přirážek 1) Přirážky za celou dobu, kdy pojištění odpovědnosti bylo sjednáno k vozidlu určenému k některému z následujících zvláštních účelů: 50 % za vozidlo s právem přednostní jízdy vyjma sanitního vozu (koef. 1,50), 100 % za vozidlo určené k provozování taxislužby (koef. 2,00), 100 % za vozidlo určené k pronájmu (autopůjčovna) (koef. 2,00), 0 % za vozidlo určené k výcviku řidičů (autoškola) (koef. 1,00), 0 % za vozidlo určené k odvozu komunálního odpadu (koef. 1,00), 50 % za vozidlo určené k zabezpečení sjízdnosti, schůdnosti a čistoty pozemních komunikací (koef. 1,50), 100 % za vozidlo určené k přepravě nebezpečných věcí - ADR (koef. 2,00). 2) Slevy a) 7 % za každý kalendářní měsíc platnosti pojištění s 90% spoluúčastí pojistníka na újmě při sjednání sezónního pojištění 21 % za tři měsíce (koef. 0,79), 28 % za čtyři měsíce (koef. 0,72), 35 % za pět měsíců (tzn. koef. 0,65), 42 % za šest měsíců (koef. 0,58), 49 % za sedm měsíců(koef. 0,51), 56 % za osm měsíců (koef. 0,44), 63 % za devět měsíců (koef. 0,37), b) 92 % (koef. 0,08) při sjednání pojištění pro vozidlo historické nebo s testací historického vozidla, c) za vybavení vozidla telematickou jednotkou Allianz Šestý smysl, d) za současné trvání havarijního pojištění. 3) Pojistitel uplatňuje flotilové slevy / přirážky na základě vyhodnocení celkové rizikovosti klienta. Systém bonus/malus se neuplatňuje, je vykazován pouze pro potřeby jeho registrace v databázi České kanceláře pojistitelů. Zařazování kombajnů: - Kombajny se zařazují do kategorie traktory zemědělské nebo lesnické (s SPZ i bez SPZ). Zařazování sněžných skútrů a roleb: - Sněžný skútr se považuje za tříkolku. Rolba, pokud je určena převážně pro přepravu nákladu, se považuje za nákladní automobil; pokud je určena zejména pro odklízení sněhu nebo úpravu terénu, považuje se za samojízdný pracovní stroj. Havarijní pojištění (dále jen HP ) UPOZORNĚNÍ: Pojištění se sjednává pouze po Vámi osobně provedené prohlídce vozidla pojišťovaného vozidla, po kontrole originálu jeho českého TP a osvědčení TP (pokud byly již k vozidlu vydány) a faktury, kupní smlouvy, případně leasingové smlouvy (pokud jsou k dispozici). Pojišťované vozidlo musí být v úplném a řádném technickém stavu a musí být bez poškození, které by svým rozsahem převyšovalo sjednanou spoluúčast HP. Při prohlídce vozidla je nutné zkontrolovat, zda údaje v těchto dokladech odpovídají reálnému stavu, a to především ve vztahu k údajům, které je nutné do pojistné smlouvy doplnit (zejména identifikační znaky vozidla, tj. SPZ, VIN/příp. číslo karoserie, podvozku nebo rámu, provedení vozidla, např. kombi, sedan apod.). Kontrole rovněž podléhá kompletnost, a pokud je to z technického hlediska možné, i funkčnost předepsaného povinného zabezpečovacího zařízení vozidla určeného k jeho zabezpečení proti vniknutí do vozidla anebo jeho odcizení, jakož i zabezpečovacího zařízení, za které pojistitel poskytuje slevu na pojistném. UPOZORNĚNÍ: Prohlídku vozidla je nutné při sjednávání HP vykonat vždy v souvislosti s podpisem pojistné smlouvy (resp. dodatku k pojistné smlouvě), tzn., že místo a doba prohlídky vozidla a podpisu Přihlášky jsou totožné. Rozsah pojištění HP lze sjednat pro libovolné pojistné nebezpečí uvedené v čl. 2 VPPH (havárie, odcizení, živelní událost, vandalismus, poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla zvířetem) nebo jejich kombinaci s výjimkou pojistných nebezpečí odcizení, vandalismu a poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla zvířetem, která musejí být vždy sjednána společně. odd. flotilového autopojištění 5/13

6 Zúžení a rozšíření rozsahu pojištění Pojistnou smlouvou je možné sjednat zúžení nebo rozšíření rozsahu HP: 1. Zúžením rozsahu HP se rozumí sjednání omezení jeho územní platnosti pouze na území ČR. 2. Rozšířením rozsahu HP se rozumí sjednání: a) neuplatnění výluky na škody způsobené nerespektováním výrobcem vozidla, jeho části nebo výbavy stanovené obsluhy v podobě - nezajištění ramene hydraulické ruky před jízdou, - přetížení vozidla nebo nesprávného rozložení přepravovaného nákladu, - nezajištění přepravovaného nákladu; b) neuplatnění výluky na škody vzniklé v důsledku sklápění, včetně škod vzniklých následkem neodjištění jistícího čepu nádrže, kontejneru nebo korby před sklápěním; c) neuplatnění výluky na škody mající původ v činnosti silničního vozidla jako pracovního stroje druhu - zvedací plošina, hydraulická ruka, radlice na sníh, zametací stroj - způsobené chybou jeho obsluhy; d) HP s odlišným snižováním pojistného plnění z důvodu poklesu obvyklé ceny vozidla Varianta GAP - pořizovací cena pouze pro osobní nebo nákladní automobil o celkové hmotnosti do 3,5 tuny a do 6 měsíců od data první registrace - pojistná částka po dobu prvních tří let trvání od počátku pojištění odpovídá: - pořizovací ceně vozidla zjištěné z faktury vystavené vlastníkovi vozidla prodejcem nových vozidel v ČR (dále jen pořizovací cena vozidla ) pokud obvyklá cena vozidla neklesne pod 50 % jeho pořizovací ceny, - obvyklé ceně vozidla navýšené o 50 % pořizovací ceny vozidla pokud obvyklá cena vozidla klesne pod 50 % jeho pořizovací ceny; Po uplynutí tří let trvání pojištění odpovídá pojistná částka obvyklé ceně vozidla včetně jeho výbavy. Po dobu prvních tří let trvání pojištění se neuplatňuje pojistnou smlouvou sjednaná spoluúčast v případě totální škody nebo odcizení vozidla. Podmínkou je jeho sjednání pro všechna pojistná nebezpečí uvedená v čl. 2 VPPH; e) HP s odlišným snižováním pojistného plnění z důvodu poklesu obvyklé ceny vozidla Varianta GAP - účetní hodnota pouze pro vozidla, jejichž vlastníkem je leasingová společnost a jsou pronajatá třetí osobě na základě smlouvy o operativním leasingu - pojistná částka odpovídá po celou dobu trvání pojištění aktuální účetní zůstatkové hodnotě pojištěného vozidla. Podmínkou je jeho sjednání pro všechna pojistná nebezpečí uvedená v čl. 2 VPPH. Výchozí cena vozidla pro výpočet pojistného Pro potřeby výpočtu pojistného HP se při sjednání pojištění vychází (nezávisle na stáří vozidla): a) z ceny nového vozidla včetně výbavy doložené fakturou vystavenou autorizovaným prodejcem nových vozidel v ČR, nebo b) pořizovací ceny vozidla včetně výbavy stanovené pojistníkem na jeho vlastní odpovědnost, přičemž volba způsobu stanovení výchozí ceny vozidla pro výpočet pojistného je vždy na straně pojistníka. Ke zjištění průměrné ceny nového i ojetého vozidla lze využít i elektronického ceníku vozidel AAD, který je součástí softwaru pro sjednávání autopojištění. Pozn.: cena vozidla zjištěná za pomoci ceníku AAD není směrodatná pro kalkulaci výše pojistného plnění. Stáří vozidla se pro účely tohoto pojištění vždy odvozuje od data první registrace vozidla (pokud nelze tento údaj v technickém průkazu zjistit, od roku výroby vozidla). Pro případ výpočtu pojistného za využití ceny nového vozidla včetně výbavy poskytne pojistitel v závislosti na stáří vozidla slevu z pojistného za podmínky, že v průběhu trvání pojištění nedojde ke změně výchozí ceny vozidla pro výpočet pojistného. V případě využití ceny ojetého vozidla pro výpočet pojistného je pojistník oprávněn v souvislosti s poklesem ceny vozidla žádat pojistitele vždy ke konci pojistného období o přepočet výše pojistného formou ukončení všech stávajících a sjednáním nových pojištění k témuž vozidlu. Pouze pro potřeby sjednání HP GAP se vychází při výpočtu pojistného z pořizovací ceny vozidla zjištěné z faktury vystavené vlastníkovi vozidla prodejcem nových vozidel v ČR. odd. flotilového autopojištění 6/13

7 Spoluúčast Lze sjednat následující spoluúčasti: 1 %, min ,- Kč 5 %, min ,- Kč 10 %, min ,- Kč 20 %, min ,- Kč 30 %, min ,- Kč Sazebník Při sjednání pojištění ke konkrétnímu vozidlu Souboru se při kalkulaci pojistného vychází ze sazebníků pojistitele platných k datu počátku pojištění, které jsou součástí softwaru pro sjednávání pojištění prostřednictvím Přihlášky. Pozn.: Veškeré flotily podléhají režimu vyhodnocení k výročnímu dni flotily, tzn. vždy po roce trvání skupinové pojistné smlouvy, přičemž v úvahu se berou tyto aspekty: škodný průběh, škodní frekvence, platební morálka klienta a jeho propojištěnost v rámci AZP. Přehled slev a přirážek 1. Přirážky za celou dobu, kdy HP bylo sjednáno k vozidlu určenému k některému z následujících zvláštních účelů: 50 % za vozidlo s právem přednostní jízdy vyjma sanitního vozu (koef. 1,50), 100 % za vozidlo určené k provozování taxislužby (koef. 2,00), 150 % za vozidlo určené k pronájmu (autopůjčovna) (koef. 2,50), 0 % za vozidlo určené k výcviku řidičů (autoškola) (koef. 1,00), 0 % za vozidlo určené k odvozu komunálního odpadu (koef. 1,00), 0 % za vozidlo určené k zabezpečení sjízdnosti, schůdnosti a čistoty pozemních komunikací (koef. 1,00), 50 % za vozidlo určené k přepravě nebezpečných věcí - ADR (koef. 1,50). 50 % za vozidlo pancéřované určené k přepravě cenin (koef. 1,50). 2. Slevy za vybavení osobního a nákladního automobilu o celkové hmotnosti do 3500 kg a) pojistitelem akceptovaným neodstranitelným označením všech oken (vyjma malých trojúhelníkových) pojištěného vozidla jeho (sedmnáctimístným) číslem VIN nebo kódem SBZ OCIS od společnosti CEBIA ( označení oken VIN/SBZ OCIS ), b) pojistitelem akceptovaným mechanickým zařízením pevně zabudovaným do karoserie vozidla bránícím neoprávněnému použití vozidla tím, že mechanicky blokuje řazení převodových stupňů a je demontovatelné jen za použití speciálního nářadí ( Mechanické zabezpečení ), c) pojistitelem akceptovaným elektronickým zabezpečovacím systémem bezprostředně informujícím prostřednictvím signálu GSM či GPS vlastníka vozidla jeho provozovatele případně současně i další osoby o neoprávněném vniknutí do vozidla, resp. jeho odcizení, a umožňující odcizené vozidlo prostřednictvím signálu GSM, GPS nebo aktivního lokalizátoru vyhledat ( Vyhledávací zařízení ), d) telematickou jednotkou Allianz Šestý smysl. 3. Další slevy a) za současné sjednání PR b) za AMMIS (podmínkou je existence nejméně 10 AK smluv pojištění AMMIS s celkovým ročním pojistným nejméně ,-Kč) 4. Pojistitel uplatňuje flotilové slevy / přirážky na základě vyhodnocení celkové rizikovosti klienta. Doplňková pojištění (všechna lze sjednat pouze k PR nebo HP) 1. Pojištění skel vozidla UPOZORNĚNÍ: pojištění se sjednává pouze na základě prohlídky skel pojišťovaného vozidla. Skla nesmí být poškozena. Předmět pojištění: předmětem pojištění jsou obvodové (i střešní) skleněné (nebo z jiného průhledného materiálu vyrobené) výplně sloužící k výhledu z vozidla (dále jen okna ) uvedeného v pojistné smlouvě včetně dle výrobce vozidla povinně společně se sklem vyměňovaných částí, s výjimkou skel motocyklů, tříkolek, čtyřkolek a sněžných skútrů. Pojištění se nevztahuje na škody na dálničních známkách, ochranných fóliích, těsnění, otevíracím mechanismu, dodatečných úpravách skel, laků, čalounění apod. odd. flotilového autopojištění 7/13

8 Rozsah pojištění: pojištění se vztahuje na případy havárie, živelní události, odcizení a vandalismu. Limit plnění: je horní hranicí pojistného plnění při jedné PU. Výši limitu pojistného plnění Kč, Kč, Kč, Kč, Kč, Kč nebo Kč si pojistník zvolí v Přihlášce / Tabulce. Spoluúčast: jednotně 10 %, která se z pojistného plnění neodečítá v případě, že sklo bylo opraveno a nikoli vyměněno a nebo pokud je k vozidlu sjednána kterákoliv z variant HP. 2. Pojištění zavazadel ve vozidle Předmět pojištění: cestovní zavazadla a věci osobní potřeby dopravované v pojištěném vozidle nebo v uzamčeném prostoru střešního boxu upevněném na vozidle (dále jen zavazadla ) s výjimkou věcí vyjmenovaných v ZPP, jakož i na střešní a zadní nosič a střešní box pro přepravu zavazadel instalované na pojištěném vozidle. Rozsah pojištění: pojištění se vztahuje na případy havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a ztráty. Limit plnění: je horní hranicí pojistného plnění při jedné PU. Výši limitu pojistného plnění Kč, Kč, Kč nebo Kč si pojistník zvolí v Přihlášce / Tabulce. Spoluúčast: vždy bez spoluúčasti. 3. Pojištění pro případ úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla Předmětem pojištění: je úhrada nákladů za nájem náhradního vozidla (s výjimkou nákladů na pohonné hmoty, mytí, čištění aj.) - po dobu opravy nebo - v období 30 dní od vzniku totální škody na vozidle, která je pojistnou událostí z HP s volitelným limitem pojistného plnění Kč nebo Kč/1 den včetně DPH u neplátců bez DPH, a to na volitelnou dobu 5, 15 nebo 30 dní. Lze sjednat pro: osobní nebo nákladní automobil o celkové hmotnosti do 3500 kg. Spoluúčast: vždy bez spoluúčasti. 4. Pojištění pro případ škody na vozidle způsobené provozem jiného vozidla - přímá likvidace Předmět pojištění: pojištění se vztahuje na případy poškození nebo zničení vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, za něž odpovídá osoba s platným PR nebo osoba bez platného PR, za kterou poskytuje plnění ČKP ze svého garančního fondu. Limit plnění: v případě poškození vozidla se pojistným plněním rozumějí pojištěným uplatněné a prokázané účelně vynaložené náklady: a) na opravu v pojistné smlouvě uvedeného vozidla, maximálně však do výše obvyklé ceny vozidla v ČR v době bezprostředně před škodnou událostí, b) na jeho odtah do opravny, c) na zapůjčení náhradního vozidla po dobu, kdy pojištěné vozidlo bude nepojízdné, nejdéle však do doby informování oprávněné osoby pojistitelem nebo jeho smluvním partnerem, že výše škody na vozidle odpovídá totální škodě. 5. Pojištění základní asistence a asistence PLUS Předmět pojištění: zorganizování a úhrada asistenčních služeb za podmínek a s limity pojistných plnění stanovenými v DPP pro havarijní pojištění vozidle AA 2014 / AF Rozsah pojištění: pojištění se vztahuje na případy poruchy, havárie, živelní události, vandalismu, jeho poškození zvířetem nebo následkem střetu se zvířetem nebo odcizení jeho části a nově též na případy, kdy dojde k odcizení celého vozidla. Již součástí pojištění základní asistence je nově např. nárok na zorganizování a úhradu úschovy nepojízdného vozidla, zorganizování vypůjčení a úhradu nákladů za nájem náhradního vozidla, zorganizování či úhradu pořízení fotodokumentace místa dopravní nehody. Pojištění asistence PLUS je možné sjednat pouze k PR nebo HP, a to ve variantách STANDARD, TRIO (obsahující vyšší limity asistenčních služeb) a MAXI (s neomezenými limity asistenčních služeb). 6. Pojištění asistence Allianz Šestý smysl K jeho sjednání dochází za využití spec. dodatku k Přihlášce / Tabulce, jehož součástí jsou i podmínky tohoto doplňkového pojištění. Předpokladem je montáž telematické jednotky Allianz Šestý smysl do vozidla. Zařízení poskytuje efektivní ochranu a pomoc v případě: havárie - při nárazu nad 2G se vozidlo automaticky samo spojí s asistenční službou, v případě potřeby je vyslána záchranná služba (asistenční služba díky GPS souřadnicím vidí, kde se vozidlo přesně nachází), poruchy - stiskem jediného tlačítka dojde ke spojení s asistenční službou (asistenční služba díky GPS souřadnicím vidí, kde se vozidlo přesně nachází), odcizení vozidla - aktivní systém přenosu poplachu v případě neoprávněného pohybu vozidla. odd. flotilového autopojištění 8/13

9 Úrazové pojištění osob ve vozidle (lze sjednat i samostatně) Neumožňuje se sjednat k jiným než ke dvoustopým motorovým vozidlům a k vozidlům vybaveným vývozní SPZ! Základní charakteristika: Pojištění lze sjednat alternativně pro všechny vozidlem dopravované osoby (vychází se z počtu míst k sezení zjištěného z TP vozidla) nebo pouze pro jeho řidiče, a to na jednonásobek až trojnásobek základních pojistných částek. Základní pojistné částky: denní odškodné za průměrnou dobu léčení následků úrazu 50 Kč, denní odškodné při pobytu v nemocnici v důsledku úrazu 50 Kč, příslušné % z pojistné částky za trvalé následky úrazu, nejvýše však Kč, za smrt následkem úrazu Kč. Složky nejsou samostatně volitelné. Bez předchozího písemného souhlasu odd. flotilového autopojištění je možné sjednat pojištění s jednonásobkem základních pojistných částek - pro vozidla do 75 míst k sezení, s dvojnásobkem základních pojistných částek - pro vozidla do 35 míst k sezení, s trojnásobkem základních pojistných částek - pro vozidla do 25 míst k sezení. Pro vozidla s počtem míst k sezení vyšším než 75 je třeba vždy předchozího písemného souhlasu odd. flotilového autopojištění. Cestovní pojištění osob ve vozidle (lez sjednat pouze k PR nebo k HP) Pojištění lze sjednat k osobnímu nebo nákladnímu automobilu (bez omezení celkové hmotnosti), a tahači návěsů. Pojištění se vztahuje na všechny osoby ve vozidle (vychází se z počtu míst k sezení zjištěného z TP vozidla). Cestovní pojištění osob ve vozidle pokrývá léčebné výlohy, asistenční služby v zahraničí, náhradního řidiče, terorismus a repatriaci osob. Celkový limit na jednu osobu je až 2 miliony korun. Sjednávání a správa flotilového autopojištění Předběžná kalkulace pojistného flotilového autopojištění Předběžnou kalkulaci pojistného pro sjednání pojištění v rámci skupinové pojistné smlouvy ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 je možné vytvořit pouze za předpokladu požadavku klienta na sjednání pojištění k nejméně pěti vozidlům. Před samotným vytvořením předběžné kalkulace pojistného je třeba získat všechny nezbytné údaje, bez nichž nelze předběžnou kalkulaci vytvořit. Z důvodu následné evidence doporučujeme každou předběžnou kalkulaci evidovat společně s IČ resp. RČ a obchodním názvem společnosti resp. jménem fyzické osoby. Získáte tak přehled o předběžných kalkulacích, které jste vytvořili. Může Vám být užitečný např. při opakovaných poptávkách od stejného subjektu, kdy lze zjistit, za jakých podmínek byla vytvořena předběžná kalkulace v minulosti. Údaje nezbytné pro zpracování předběžné kalkulace pojistného Bez následujících údajů nelze nikdy zpracovat zcela správnou a úplnou předběžnou kalkulaci pojistného: PR druh vozidla (např. osobní, nákladní, přívěs, samojízdný pracovní stroj apod.) - tento údaj lze zjistit např. z technického průkazu vozidla celková hmotnost vozidla - lze zjistit z technického průkazu vozidla zdvihový objem válců - lze zjistit z technického průkazu vozidla druh použití - z důvodu případného poskytnutí slevy (např. pro historická vozidla) nebo udělení přirážky (např. pro vozidla určená k přepravě nebezpečných věcí - ADR) dle aktuálního sazebníku požadované limity pojistného plnění HP tovární značka vozidla druh vozidla (např. osobní, nákladní, přívěs, samojízdný pracovní stroj apod.) - tento údaj lze zjistit např. z technického průkazu vozidla celková hmotnost vozidla - lze zjistit z technického průkazu vozidla odd. flotilového autopojištění 9/13

10 druh použití - z důvodu případného udělení přirážky (např. pro vozidla určená k přepravě nebezpečných věcí - ADR) dle aktuálního sazebníku vstupní cenu vozidla do pojištění - je nutno odlišit, zda se jedná o cenu nového vozidla nebo cenu ojetého vozidla; u osobních a nákladních automobilů do 3,5 tuny je možné tuto cenu zjistit i za pomoci ceníku AAD datum první registrace vozidla - v případě, kdy nelze zjistit přesné datum první registrace, považuje se za datum první registrace roku výroby požadovaná pojistná nebezpečí (pro každé vozidlo lze zvolit jinou kombinaci) požadovaná spoluúčast - 1 % min ,- Kč, 5 % min ,- Kč, 10 % min ,- Kč, 20 % min ,- Kč nebo 30 % min ,- Kč (pro každé vozidlo lze zvolit jinou spoluúčast) územní rozsah pojištění - lze zvolit ze dvou variant - území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Moldavska, Ukrajiny a Běloruska nebo území České republiky (pro každé vozidlo lze zvolit jiný územní rozsah) Doplňková pojištění (pojištění skel vozidla, pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění náhradního vozidla, pojištění pro případ škody na vozidle způsobené provozem jiného vozidla) zjistit, pro která vozidla klient požaduje nabídku doplňkových pojištění požadované limity pojistného plnění (pro každé vozidlo lze zvolit jiný limit pojistného plnění) Pojištění asistence PLUS zjistit, pro která vozidla klient požaduje nabídku Pojištění asistence PLUS a jakou variantu asistence PLUS požaduje celková hmotnost vozidla - lze zjistit z technického průkazu vozidla Pojištění asistence Allianz Šestý smysl zjistit, pro která vozidla klient požaduje nabídku Pojištění asistence Allianz Šestý smysl a vysvětlit mu výhody a předpoklady spojené s montáží telematické jednotky do vozidla Úrazové pojištění osob ve vozidle zjistit, pro která vozidla klient požaduje nabídku úrazového pojištění osob ve vozidle počet všech míst k sezení ve vozidle - tento údaj lze zjistit z technického průkazu vozidla požadované limity pojistného plnění (pro každé vozidlo lze zvolit jiný limit pojistného plnění) Cestovní pojištění osob ve vozidle zjistit, pro která vozidla klient požaduje nabídku cestovního pojištění osob ve vozidle a zda jsou tato vozidla běžně využívána pro pracovní cesty mimo území ČR Zpracování předběžné kalkulace pojistného Pro zpracování používejte softwaru Autoflotily Pokud potřebujete pojistit nové vozidlo do již existující flotily, pak při zpracování nabídky je vždy nutno rozlišit, v jakém produktu je flotila klienta sjednána, v jakých sazebnících a s jakými slevami resp. přirážkami. Pro zpracování je pak nutno vždy použít správný sazebník (vč. slev/přirážek), jinak se vystavujete riziku vypracování špatné nabídky a následně chybně sjednanému pojištění! Pokud potřebujete zjistit aktuální podmínky flotily, kontaktujte jejího správce. Jiné slevy či přirážky mohou poskytnout pouze zaměstnanci odd. flotilového autopojištění ÚPVaF a pro flotily do 20 vozidel i regionální specialisté makléřského obchodu a manažeři firemního obchodu pro KOS. Pozn.: Ve výjimečných případech lze o zpracování nabídky požádat zaměstnance oddělení flotilového autopojištění ÚPVaF. V tomto případě je potřeba zaslat žádost se všemi potřebnými údaji (tzn. identifikaci klienta + veškeré informace potřebné pro kalkulaci nabídky viz údaje výše v excelovské podkladové tabulce, kterou naleznete mezi metodickými materiály v SW Allin NG nebo Autoflotily) na ovou adresu: Žádost o poskytnutí slevy V případě požadavku na poskytnutí jiné, než nárokové slevy, zašlete požadavek na oddělení flotilového autopojištění. V případě, že se jedná o flotilu do 20 vozidel, obracejte se na své regionální specialisty makléřského obchodu nebo na manažery firemního obchodu. odd. flotilového autopojištění 10/13

11 V žádosti je potřeba: identifikovat klienta (název příp. jméno a jeho identifikační číslo příp. rodné číslo) přiložit Vámi zpracovanou kalkulaci pojistného v souboru ve formátu xls uvést důvod, proč žádáte o slevu (např. konkurenční nabídka, propojištěnost s jinými produkty AZP apod.) plnou moc (v případě, kdy požadavek zasílá zplnomocněný makléř) Bez výše uvedených náležitostí nemusí být nabídka vyhotovena, požadavky obsahující všechny požadované náležitosti budou vyřizovány přednostně. Pokud je to možné, uveďte informaci o vyplacených škodách včetně rezerv od předchozího pojistitele za uplynulých 36 měsíců, příp. za celou délku pojištění - bez této informace nelze poskytnout výraznější slevu z důvodu možného rizika. Žádosti zasílejte em na adresu: Žádost o vyhotovení skupinové pojistné smlouvy/dodatku ke skupinové pojistné smlouvě Skupinová pojistná smlouva - nová V případě, že pojistník Vámi k nejméně pěti jeho vozidlům vyhotovené předběžné kalkulace odsouhlasí, zašlete do odd. flotilového autopojištění žádost o vyhotovení skupinové pojistné smlouvy (aktuální verzi formuláře naleznete mezi metodickými materiály v softwaru Autoflotily) se všemi požadovanými údaji - kompletně vyplněné žádosti budou vyřizovány přednostně. Žádosti zasílejte vždy em na adresu: případně poštou. O skupinovou pojistnou smlouvu nelze žádat telefonicky. Datum požadované účinnosti skupinové pojistné smlouvy nesmí předcházet datu doručení žádosti pojistiteli. Po obdržení kompletně a správně vyplněné žádosti o vyhotovení skupinové pojistné smlouvy Vám zaměstnanci oddělení flotilového autopojištění ÚPVaF zašlou číslo skupinové pojistné smlouvy. Toto číslo je velmi důležité, bez něj nelze vyplňovat přihlášky v softwarech pro sjednávání pojištění. Po obdržení čísla skupinové pojistné smlouvy je možno vypracovat přihlášky do pojištění pro jednotlivá vozidla. Není nutné čekat na obdržení písemného vyhotovení skupinové pojistné smlouvy. Vyhotovenou a za AZP podepsanou skupinovou pojistnou smlouvu obdržíte následně poštou (po vzájemné domluvě lze vyzvednout též osobně). Smlouvu předejte k podpisu klientovi a následně jedno podepsané vyhotovení doručte poštou ve smlouvou stanoveném termínu do odd. flotilového autopojištění, protože do doby zaregistrování uzavřené skupinové pojistné smlouvy v SW OPUS je účinnost již sjednaných pojištění pozastavena a není tak ani možné likvidovat případně již vzniklé pojistné události. Nedodržení lhůty pro doručení podepsané smlouvy do odd. flotilového autopojištění má za následek její neplatnost. Skupinová pojistná smlouva - náhrada V případě, kdy požadujete vypracování skupinové pojistné smlouvy náhradou za původní skupinovou pojistnou smlouvu, postupujte obdobně jako při žádosti o uzavření nové pojistné smlouvy pouze s rozdílem, že součástí žádosti bude i žádost pojistníka o zánik aktuální skupinové pojistné smlouvy dohodou k datu účinnosti nově uzavírané skupinové pojistné smlouvy. Dodatek ke skupinové pojistné smlouvě Jakékoliv změny týkající údajů ve skupinové pojistné smlouvě musí být realizovány dodatkem ke skupinové pojistné smlouvě. Žádosti zasílejte vždy písemně em na adresu: případně faxem nebo poštou. Datum požadované účinnosti dodatku nesmí předcházet datu obdržení žádosti. Po obdržení kompletně a správně vyplněné žádosti o vyhotovení dodatku ke skupinové pojistné smlouvě Vás zaměstnanci obchodního oddělení flotilového autopojištění ÚPVaF budou informovat, zda je žádost akceptována nebo zamítnuta a v případě akceptace dodatek vypracují. Vyhotovený a za AZP podepsaný dodatek obdržíte následně poštou (po vzájemné domluvě lze vyzvednout též osobně). Dodatek předejte k podpisu klientovi a následně jedno podepsané vyhotovení zašlete co nejdříve poštou do Úseku flotilového autopojištění, protože bez obdržení podepsaného dodatku od klienta nelze zavést změny do systému. odd. flotilového autopojištění 11/13

12 UPOZORNĚNÍ! Veškeré změny obchodních podmínek (zejména změny slev/přirážek) se provádějí nejdříve od počátku příštího pojistného období! (nejbližšího po podpisu dodatku) Skutečnosti, které nejsou v souladu s pojistnými podmínkami, musí být předmětem skupinové pojistné smlouvy nebo dodatku. Bez úpravy ve skupinové pojistné smlouvě nebo dodatku potvrzeného pojistníkem nelze sjednat tyto podmínky pojištění na přihlášce. Přihláška musí vždy odpovídat smluvním podmínkám. Za tuto shodu vždy odpovídá v plné míře zprostředkovatel. Sjednání pojištění prostřednictvím Přihlášek do skupinové pojistné smlouvy ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 nebo Tabulek - ALLIANZ AUTOFLOTILY Pojištění k jednotlivému vozidlu Souboru vzniká: a) okamžikem podpisu Přihlášky oběma smluvními stranami; s výjimkou případu, kdy pojištění sjednává jménem pojistníka makléř; v takovém případě pojištění vzniká okamžikem podpisu Přihlášky samotným makléřem, ale za podmínky jejího odeslání ve lhůtě 7 pracovních dnů na ovou adresu: nebo do sídla pojistitele; při nedodržení této lhůty pojištění vzniká dnem následujícím po dni, kdy pojistitel doručení Přihlášky potvrdil; b) zapsáním pojistníkem poptávaného pojištění do Tabulky a za předpokladu postupného splnění následujících podmínek: - odeslání Tabulky ve lhůtě 7 pracovních dnů na dohodnutou ovou adresu pojistitele, - na základě této poptávky vytvořené Nabídky ze strany pojistitele, - akceptace nabídky pojistníkem, - doručení akceptované Nabídky na dohodnutou ovou adresu pojistitele ve lhůtě, kterou pojistitel v nabídce stanovil; při nedodržení uvedených podmínek ke sjednání poptávaných pojištění nedojde. Přihláškou nebo Tabulkou je možné sjednat i odložené počátky pojištění. Ke sjednání pojištění je nezbytné znát číslo uzavřené/uzavírané skupinové pojistné smlouvy. Pro vypracování Přihlášek používejte software Allin NG nebo Autoflotily (používejte prosím možnost elektronického odesílání dat do AZP - zrychlí se tím proces zpracování); v případě většího počtu vozidel (min. 5) lze použít pro sjednání pojištění rovněž Tabulku ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Dosjednání a změny sjednaných pojištění 1. Změnu rozsahu Přihláškou nebo Tabulkou původně sjednaných pojištění lze provést jejich sjednáním prostřednictvím nové Přihlášky nebo Tabulky. Účinností nově sjednaného pojištění dříve sjednané pojištění zanikne. Tuto formu preferujte vždy, pokud je požadovaná změna spojena se změnou výše pojistného, která se má projevit mimo interval pojistných období. 2. Změny sjednaných pojištění lze provádět rovněž na základě písemné žádosti pojistníka. Požadovaná změna je účinná nejdříve dnem, kdy pojistitel pojistníkovi akceptaci změny potvrdil, a to i prostředky elektronické komunikace. Storna Požadavky na ukončení pojištění (storna) hlaste pomocí žádanek (faxem, poštou, em), ve všech případech podepsaných přímo pojistníkem, konkrétnímu správci Vaší flotily v úseku pojištění vozidel a flotil. Správa skupinových pojistných smluv a přihlášek Oddělení správy flotilového autopojištění zavede do systému Vámi zaslané a zkompletované flotily a na počátku každého pojistného období zašle vyúčtování; každá flotila má určeného svého správce flotily, jehož jméno, telefonní číslo a je uveden v průvodním dopise u vyúčtování. Do tohoto oddělení se též odesílají přihlášky k již existujícím skupinovým pojistným smlouvám. Jednotliví zaměstnanci oddělení flotilového autopojištění Vám kdykoliv rádi pomohou a poradí. odd. flotilového autopojištění 12/13

13 UPOZORNĚNÍ - PAMATUJTE pojistné lze hradit pouze bankovním převodem na základě vyúčtování pojistného, které vyhotovuje oddělení správy flotilového autopojištění; pojistné NIKDY neinkasujte, toto opatření učinila AZP ve Vašem vlastním zájmu (bezpečnostní důvody), pojištění se sjednává na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím s možností placení pojistného ve splátkách, a to bez přirážky k pojistnému, v rámci jedné skupinové pojistné smlouvy nelze sjednat vozidla s různým pojistným obdobím každá skupinová pojistná smlouva musí mít jednoho pojistníka, v produktech flotilového autopojištění nelze použít sazebníky z žádného produktu Úseku pojištění vozidel, v případě přesjednání starší flotily do nového produktu je nutno použít sazebníky implementované v SW pro sjednávání ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 bez ohledu na to, jaké sazebníky byly použity u původní flotily; případný přepočet podmínek zpracují zaměstnanci flotilového autopojištění. Seznam použitých zkratek AZP DHP DPP HP IČ KA NRS PR RČ RZ ÚPVaF VPPH ZPPH Doplňková havarijní pojištění Doplňkové pojistné podmínky pro havarijní pojištění Havarijní pojištění Identifikační číslo (u fyzických osob podnikajících nebo u právnických osob) Komplexní autopojištění Nositel rámcové smlouvy Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Rodné číslo (u fyzických osob) Registrační značka Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Zvláštní pojistné podmínky pro havarijní pojištění odd. flotilového autopojištění 13/13

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro havarijní pojištění vozidel AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Allianz pojišťovny, a. s. (dále jen VPP

Více

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7514-23 Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává:

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel VERZE 15092009 EFEKTIV OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 1.1 POPIS PRODUKTU... 1 1.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ... 2 1.2.1 Pojistník... 2

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2009 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 2 10) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Článek 1 1. Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika, IČ: 45272956,

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více

Autopojištění 2015 OBSAH. Předsmluvní informace strana 2. pojištění pro případ újmy způsobené provozem jiného vozidla strana 32

Autopojištění 2015 OBSAH. Předsmluvní informace strana 2. pojištění pro případ újmy způsobené provozem jiného vozidla strana 32 Autopojištění 2015 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Pojistné podmínky pojištění motorových vozidel

Pojistné podmínky pojištění motorových vozidel Tesco Stores ČR a.s., IČO: 45308314, je vázaným pojišťovacím zprostředkovatelem Tesco pojištění, jehož poskytovatelem je DIRECT Pojišťovna, a.s., IČO: 27441831 Tel.: (+420) 290 290 290, www.itesco.cz/pojisteni

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 07/07)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 07/07) Niederösterreichische Versicherung AG se sídlem Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten, Rakouská republika zapsaná v OR u Zemského soudu v St. Pöltenu pod číslem FN 100888 s Niederösterreichische Versicherung

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více