Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 )"

Transkript

1 Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Důležitá upozornění: Údaje v Pokynech AF 2014 jsou pravidelně aktualizovány informacemi zasílanými z úseku pojištění vozidel a flotil (dále jen ÚPVaF). Tyto pokyny a informace včetně pojistných podmínek a dalších dokumentů vztahujících se k produktu ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 jsou k dispozici v SW Allin NG a Autoflotily v části Dokumenty. Ke sjednání pojištění v produktu ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 a jeho změnám je potřeba vždy používat aktuální formuláře (např. žádost o vyhotovení skupinové pojistné smlouvu, žádost o vyhotovení dodatku k pojistné smlouvě apod.) - v případě zaslání neaktuálních formulářů nemusí být tyto akceptovány z toho důvodu, že neobsahují všechny požadované informace - v tomto případě můžete být zaměstnanci ÚPVaF požádáni o jejich přepracování nebo zaslání nových aktuálních řádně vyplněných formulářů. odd. flotilového autopojištění 1/13

2 Obsah: Činnosti a kompetence odd. flotilového autopojištění ÚPVaF:... 2 Proč zvolit flotilové autopojištění Allianz pojišťovny, a.s Struktura produktu ALLIANZ AUTOFLOTILY Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla... 4 Sezónní pojištění... 4 Sazebníky... 4 Přehled slev a přirážek... 5 Zařazování kombajnů, sněžných skútrů a rolb... 5 Havarijní pojištění... 5 Rozsah pojištění... 5 Zúžení a rozšíření rozsahu pojištění... 6 Stanovení výchozí ceny vozidla pro výpočet pojistného... 6 Spoluúčast... 7 Sazebníky... 7 Přehled slev a přirážek... 7 Vybavení vozidla zabezpečovacím zařízením... 7 Doplňková pojištění... 7 Pojištění skel... 7 Pojištění zavazadel... 8 Pojištění pro případ úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla... 8 Pojištění pro případ škody na vozidle způsobené provozem jiného vozidla - přímá likvidace... 8 Pojištění asistenčních služeb... 8 Úrazové pojištění osob ve vozidle... 9 Cestovní pojištění osob ve vozidle... 9 Sjednávání a správa flotilového autopojištění... 9 Předběžná kalkulace pojistného... 9 Údaje nezbytné pro zpracování předběžné kalkulace pojistného... 9 Zpracování předběžné kalkulace pojistného... 9 Žádost o poskytnutí slevy... 9 Žádost o vyhotovení skupinové pojistné smlouvy/dodatku ke skupinové pojistné smlouvě Skupinová pojistná smlouva nová Skupinová pojistná smlouva náhrada Dodatek ke skupinové pojistné smlouvě Sjednávání pojištění prostřednictvím Přihlášek a Tabulek Dosjednání a změny sjednaných pojištění Storna Správa skupinových smluv a přihlášek UPOZORNĚNÍ PAMATUJTE Seznam použitých zkratek Činností a kompetence odd. flotilového autopojištění ÚPVaF: zpracovává skupinové pojistné smlouvy a dodatky ke skupinovým pojistným smlouvám, veřejné zakázky, poskytuje flotilová zvýhodnění, v případě potřeby pomáhá při zpracování poptávek a nabídek a v komunikaci s klientem; dále zpracovává metodické materiály a pokyny, spolupodílí se na tvorbě produktu, na cenové politice a tvorbě sazeb, na zpracování marketingových materiálů týkajících se flotilového autopojištění. odd. flotilového autopojištění 2/13

3 Proč zvolit flotilové autopojištění Allianz pojišťovny, a.s. Výhody flotilového autopojištění AZP, které můžete používat jako obchodní argumenty při prezentaci Vašich nabídek. Modulární systém moderní způsob sjednávání pojištění, který klientům umožňuje výběr jednotlivých pojistných nebezpečí přesně podle jejich potřeb. Transparentnost klient přesně ví, co si pojišťuje a kolik za to zaplatí. Konkurenceschopné sazby. Pojištění všech pojistných nebezpečí v rámci jedné smlouvy. Cestovní autopojištění úplná novinka na trhu. Umožní klientům sjednání cestovního pojištění pro služební cesty v rámci pojištění vozidla. Pojistí nejen řidiče, ale i celou posádku vozidla. Může být sjednáno jak pro osobní, tak pro nákladní automobily. Přímá likvidace. Úrazové pojištění pro řidiče i celou posádku. Pojištění zavazadel bez omezení uložení - kdekoliv a kdykoliv. Pojištění všech obvodových skel vozidla. Náhradní vozidlo s limitem pojistného plnění nebo Kč na den, po dobu 5, 15 nebo 30 dní. Allianz Šestý smysl efektivní ochrana a pomoc v případě nečekané události: havárie - při nárazu nad 2G se vozidlo automaticky samo spojí s asistenční službou, v případě potřeby je vyslána záchranná služba (asistenční služba díky GPS souřadnicím vidí, kde se vozidlo přesně nachází), porucha - stiskem jediného tlačítka dojde ke spojení s asistenční službou (asistenční služba díky GPS souřadnicím vidí, kde se vozidlo přesně nachází), odcizení - aktivní systém přenosu poplachu v případě neoprávněného pohybu vozidla. Asistenční služby bezplatné základní asistenční služby nejen v případě nehody, ale i poruchy vozidla, několik variant asistence PLUS nabízí např. vyproštění a manipulaci s vozidlem, odtah vozidla, zapůjčení náhradního vozidla, přeložení nákladu na náhradní vozidlo, to vše až bez omezení finančním limitem; dále asistence PLUS nabízí pomoc např. při poškození pneumatik, při vybití baterie, při nedostatku pohonných hmot nebo při jejich záměně, v případě zabouchnutých, ztracených, odcizených, poškozených klíčů nebo zámků vozidla atd. Likvidace pojistné události moderní a rychlá likvidace pojistných událostí, široká síť smluvních servisů po celé ČR, možnost on-line hlášení a sledování pojistných událostí. Jednoduchá a přehledná správa pojištění osobní péče jedné kontaktní osoby pro každou flotilu, není nutno sledovat pojistná období ani platby mnoha pojistek, bezhotovostní platba na základě podrobného vyúčtování, kompletní přehled pojištěných vozidel a sjednaných pojištění, detailní přehled pojistných událostí, podrobné vyhodnocování škodného průběhu. odd. flotilového autopojištění 3/13

4 Struktura produktu ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Havarijní pojištění Doplňková pojištění pojištění skel pojištění zavazadel pojištění pro případ úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla pojištění pro případ škody způsobené provozem jiného vozidla přímá likvidace pojištění asistence PLUS pojištění asistence Allianz Šestý smysl Úrazové pojištění osob ve vozidle Cestovní pojištění osob ve vozidle Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen PR ) PR lze sjednat v některém ze tří limitů pojistného plnění: a) 35, Kč (pro věcné újmy a ušlý zisk) a 35, Kč (pro újmu na zdraví nebo usmrcením), b) 50, Kč (pro věcné újmy a ušlý zisk) a 50, Kč (pro újmu na zdraví nebo usmrcením), c) 150, Kč (pro věcné újmy a ušlý zisk) a 150, Kč (pro újmu na zdraví nebo usmrcením). Sezónní pojištění Za využití Dodatku Sezóna je možné k vozidlu, které nemá být provozováno celoročně, sjednat 90% spoluúčast pojistníka na pojistném plnění, pokud ke škodě dojde v Dodatku Sezóna vyznačených měsících. Za každý kalendářní měsíc se spoluúčastí pojistníka na pojistném plnění se přiznává sleva 7 % při výpočtu ročního pojistného. Doba trvání pojištění se zvýšenou spoluúčastí může trvat nejméně 3 a maximálně 9 měsíců v jednom pojistném roce. Aktuálně se umožňuje uzavření Dodatku Sezóna pouze v souvislosti se sjednáváním PR. Sezónní pojištění je účinné prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po datu vzniku PR. Ačkoliv není okruh vozidel, ke kterým je možné sjednat sezónní pojištění, nijak omezen, doporučuje se jeho sjednání pouze k vozidlům, která jsou svoji konstrukcí předurčena k provozování jen po omezenou část roku (např. motocykly, sněžné skútry, rolby, sezónní pracovní stroje, kabriolety apod.) a po zbylou dobu se nacházejí mimo veřejně přístupné pozemní komunikace. Sezónní pojištění není možné sjednat pro vozidla historická nebo s testací historického vozidla, neboť u těchto vozidel se uplatňuje sleva 92 %, která již vychází z předpokladu, že vozidlo je provozováno pouze příležitostně. Sazebník Při sjednání pojištění ke konkrétnímu vozidlu Souboru se při kalkulaci pojistného vychází ze sazebníků pojistitele platných k datu počátku pojištění, které jsou součástí softwaru pro sjednávání pojištění prostřednictvím Přihlášky. Speciální sazebníky V praxi je možno setkat se se speciálními sazebníky, jejichž použití se řídí metodickými pokyny ÚPVaF (např. Sazebník povinného ručení pro autobazary AF 2014). Pozn.: Veškeré flotily podléhají režimu pravidelného vyhodnocování za účelem případné úpravy pojistného pro následující pojistné období, přičemž se zohledňuje škodný průběh flotily, škodní frekvence, platební morálka klienta a jeho propojištěnost v rámci AZP. odd. flotilového autopojištění 4/13

5 Přehled slev a přirážek 1) Přirážky za celou dobu, kdy pojištění odpovědnosti bylo sjednáno k vozidlu určenému k některému z následujících zvláštních účelů: 50 % za vozidlo s právem přednostní jízdy vyjma sanitního vozu (koef. 1,50), 100 % za vozidlo určené k provozování taxislužby (koef. 2,00), 100 % za vozidlo určené k pronájmu (autopůjčovna) (koef. 2,00), 0 % za vozidlo určené k výcviku řidičů (autoškola) (koef. 1,00), 0 % za vozidlo určené k odvozu komunálního odpadu (koef. 1,00), 50 % za vozidlo určené k zabezpečení sjízdnosti, schůdnosti a čistoty pozemních komunikací (koef. 1,50), 100 % za vozidlo určené k přepravě nebezpečných věcí - ADR (koef. 2,00). 2) Slevy a) 7 % za každý kalendářní měsíc platnosti pojištění s 90% spoluúčastí pojistníka na újmě při sjednání sezónního pojištění 21 % za tři měsíce (koef. 0,79), 28 % za čtyři měsíce (koef. 0,72), 35 % za pět měsíců (tzn. koef. 0,65), 42 % za šest měsíců (koef. 0,58), 49 % za sedm měsíců(koef. 0,51), 56 % za osm měsíců (koef. 0,44), 63 % za devět měsíců (koef. 0,37), b) 92 % (koef. 0,08) při sjednání pojištění pro vozidlo historické nebo s testací historického vozidla, c) za vybavení vozidla telematickou jednotkou Allianz Šestý smysl, d) za současné trvání havarijního pojištění. 3) Pojistitel uplatňuje flotilové slevy / přirážky na základě vyhodnocení celkové rizikovosti klienta. Systém bonus/malus se neuplatňuje, je vykazován pouze pro potřeby jeho registrace v databázi České kanceláře pojistitelů. Zařazování kombajnů: - Kombajny se zařazují do kategorie traktory zemědělské nebo lesnické (s SPZ i bez SPZ). Zařazování sněžných skútrů a roleb: - Sněžný skútr se považuje za tříkolku. Rolba, pokud je určena převážně pro přepravu nákladu, se považuje za nákladní automobil; pokud je určena zejména pro odklízení sněhu nebo úpravu terénu, považuje se za samojízdný pracovní stroj. Havarijní pojištění (dále jen HP ) UPOZORNĚNÍ: Pojištění se sjednává pouze po Vámi osobně provedené prohlídce vozidla pojišťovaného vozidla, po kontrole originálu jeho českého TP a osvědčení TP (pokud byly již k vozidlu vydány) a faktury, kupní smlouvy, případně leasingové smlouvy (pokud jsou k dispozici). Pojišťované vozidlo musí být v úplném a řádném technickém stavu a musí být bez poškození, které by svým rozsahem převyšovalo sjednanou spoluúčast HP. Při prohlídce vozidla je nutné zkontrolovat, zda údaje v těchto dokladech odpovídají reálnému stavu, a to především ve vztahu k údajům, které je nutné do pojistné smlouvy doplnit (zejména identifikační znaky vozidla, tj. SPZ, VIN/příp. číslo karoserie, podvozku nebo rámu, provedení vozidla, např. kombi, sedan apod.). Kontrole rovněž podléhá kompletnost, a pokud je to z technického hlediska možné, i funkčnost předepsaného povinného zabezpečovacího zařízení vozidla určeného k jeho zabezpečení proti vniknutí do vozidla anebo jeho odcizení, jakož i zabezpečovacího zařízení, za které pojistitel poskytuje slevu na pojistném. UPOZORNĚNÍ: Prohlídku vozidla je nutné při sjednávání HP vykonat vždy v souvislosti s podpisem pojistné smlouvy (resp. dodatku k pojistné smlouvě), tzn., že místo a doba prohlídky vozidla a podpisu Přihlášky jsou totožné. Rozsah pojištění HP lze sjednat pro libovolné pojistné nebezpečí uvedené v čl. 2 VPPH (havárie, odcizení, živelní událost, vandalismus, poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla zvířetem) nebo jejich kombinaci s výjimkou pojistných nebezpečí odcizení, vandalismu a poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla zvířetem, která musejí být vždy sjednána společně. odd. flotilového autopojištění 5/13

6 Zúžení a rozšíření rozsahu pojištění Pojistnou smlouvou je možné sjednat zúžení nebo rozšíření rozsahu HP: 1. Zúžením rozsahu HP se rozumí sjednání omezení jeho územní platnosti pouze na území ČR. 2. Rozšířením rozsahu HP se rozumí sjednání: a) neuplatnění výluky na škody způsobené nerespektováním výrobcem vozidla, jeho části nebo výbavy stanovené obsluhy v podobě - nezajištění ramene hydraulické ruky před jízdou, - přetížení vozidla nebo nesprávného rozložení přepravovaného nákladu, - nezajištění přepravovaného nákladu; b) neuplatnění výluky na škody vzniklé v důsledku sklápění, včetně škod vzniklých následkem neodjištění jistícího čepu nádrže, kontejneru nebo korby před sklápěním; c) neuplatnění výluky na škody mající původ v činnosti silničního vozidla jako pracovního stroje druhu - zvedací plošina, hydraulická ruka, radlice na sníh, zametací stroj - způsobené chybou jeho obsluhy; d) HP s odlišným snižováním pojistného plnění z důvodu poklesu obvyklé ceny vozidla Varianta GAP - pořizovací cena pouze pro osobní nebo nákladní automobil o celkové hmotnosti do 3,5 tuny a do 6 měsíců od data první registrace - pojistná částka po dobu prvních tří let trvání od počátku pojištění odpovídá: - pořizovací ceně vozidla zjištěné z faktury vystavené vlastníkovi vozidla prodejcem nových vozidel v ČR (dále jen pořizovací cena vozidla ) pokud obvyklá cena vozidla neklesne pod 50 % jeho pořizovací ceny, - obvyklé ceně vozidla navýšené o 50 % pořizovací ceny vozidla pokud obvyklá cena vozidla klesne pod 50 % jeho pořizovací ceny; Po uplynutí tří let trvání pojištění odpovídá pojistná částka obvyklé ceně vozidla včetně jeho výbavy. Po dobu prvních tří let trvání pojištění se neuplatňuje pojistnou smlouvou sjednaná spoluúčast v případě totální škody nebo odcizení vozidla. Podmínkou je jeho sjednání pro všechna pojistná nebezpečí uvedená v čl. 2 VPPH; e) HP s odlišným snižováním pojistného plnění z důvodu poklesu obvyklé ceny vozidla Varianta GAP - účetní hodnota pouze pro vozidla, jejichž vlastníkem je leasingová společnost a jsou pronajatá třetí osobě na základě smlouvy o operativním leasingu - pojistná částka odpovídá po celou dobu trvání pojištění aktuální účetní zůstatkové hodnotě pojištěného vozidla. Podmínkou je jeho sjednání pro všechna pojistná nebezpečí uvedená v čl. 2 VPPH. Výchozí cena vozidla pro výpočet pojistného Pro potřeby výpočtu pojistného HP se při sjednání pojištění vychází (nezávisle na stáří vozidla): a) z ceny nového vozidla včetně výbavy doložené fakturou vystavenou autorizovaným prodejcem nových vozidel v ČR, nebo b) pořizovací ceny vozidla včetně výbavy stanovené pojistníkem na jeho vlastní odpovědnost, přičemž volba způsobu stanovení výchozí ceny vozidla pro výpočet pojistného je vždy na straně pojistníka. Ke zjištění průměrné ceny nového i ojetého vozidla lze využít i elektronického ceníku vozidel AAD, který je součástí softwaru pro sjednávání autopojištění. Pozn.: cena vozidla zjištěná za pomoci ceníku AAD není směrodatná pro kalkulaci výše pojistného plnění. Stáří vozidla se pro účely tohoto pojištění vždy odvozuje od data první registrace vozidla (pokud nelze tento údaj v technickém průkazu zjistit, od roku výroby vozidla). Pro případ výpočtu pojistného za využití ceny nového vozidla včetně výbavy poskytne pojistitel v závislosti na stáří vozidla slevu z pojistného za podmínky, že v průběhu trvání pojištění nedojde ke změně výchozí ceny vozidla pro výpočet pojistného. V případě využití ceny ojetého vozidla pro výpočet pojistného je pojistník oprávněn v souvislosti s poklesem ceny vozidla žádat pojistitele vždy ke konci pojistného období o přepočet výše pojistného formou ukončení všech stávajících a sjednáním nových pojištění k témuž vozidlu. Pouze pro potřeby sjednání HP GAP se vychází při výpočtu pojistného z pořizovací ceny vozidla zjištěné z faktury vystavené vlastníkovi vozidla prodejcem nových vozidel v ČR. odd. flotilového autopojištění 6/13

7 Spoluúčast Lze sjednat následující spoluúčasti: 1 %, min ,- Kč 5 %, min ,- Kč 10 %, min ,- Kč 20 %, min ,- Kč 30 %, min ,- Kč Sazebník Při sjednání pojištění ke konkrétnímu vozidlu Souboru se při kalkulaci pojistného vychází ze sazebníků pojistitele platných k datu počátku pojištění, které jsou součástí softwaru pro sjednávání pojištění prostřednictvím Přihlášky. Pozn.: Veškeré flotily podléhají režimu vyhodnocení k výročnímu dni flotily, tzn. vždy po roce trvání skupinové pojistné smlouvy, přičemž v úvahu se berou tyto aspekty: škodný průběh, škodní frekvence, platební morálka klienta a jeho propojištěnost v rámci AZP. Přehled slev a přirážek 1. Přirážky za celou dobu, kdy HP bylo sjednáno k vozidlu určenému k některému z následujících zvláštních účelů: 50 % za vozidlo s právem přednostní jízdy vyjma sanitního vozu (koef. 1,50), 100 % za vozidlo určené k provozování taxislužby (koef. 2,00), 150 % za vozidlo určené k pronájmu (autopůjčovna) (koef. 2,50), 0 % za vozidlo určené k výcviku řidičů (autoškola) (koef. 1,00), 0 % za vozidlo určené k odvozu komunálního odpadu (koef. 1,00), 0 % za vozidlo určené k zabezpečení sjízdnosti, schůdnosti a čistoty pozemních komunikací (koef. 1,00), 50 % za vozidlo určené k přepravě nebezpečných věcí - ADR (koef. 1,50). 50 % za vozidlo pancéřované určené k přepravě cenin (koef. 1,50). 2. Slevy za vybavení osobního a nákladního automobilu o celkové hmotnosti do 3500 kg a) pojistitelem akceptovaným neodstranitelným označením všech oken (vyjma malých trojúhelníkových) pojištěného vozidla jeho (sedmnáctimístným) číslem VIN nebo kódem SBZ OCIS od společnosti CEBIA ( označení oken VIN/SBZ OCIS ), b) pojistitelem akceptovaným mechanickým zařízením pevně zabudovaným do karoserie vozidla bránícím neoprávněnému použití vozidla tím, že mechanicky blokuje řazení převodových stupňů a je demontovatelné jen za použití speciálního nářadí ( Mechanické zabezpečení ), c) pojistitelem akceptovaným elektronickým zabezpečovacím systémem bezprostředně informujícím prostřednictvím signálu GSM či GPS vlastníka vozidla jeho provozovatele případně současně i další osoby o neoprávněném vniknutí do vozidla, resp. jeho odcizení, a umožňující odcizené vozidlo prostřednictvím signálu GSM, GPS nebo aktivního lokalizátoru vyhledat ( Vyhledávací zařízení ), d) telematickou jednotkou Allianz Šestý smysl. 3. Další slevy a) za současné sjednání PR b) za AMMIS (podmínkou je existence nejméně 10 AK smluv pojištění AMMIS s celkovým ročním pojistným nejméně ,-Kč) 4. Pojistitel uplatňuje flotilové slevy / přirážky na základě vyhodnocení celkové rizikovosti klienta. Doplňková pojištění (všechna lze sjednat pouze k PR nebo HP) 1. Pojištění skel vozidla UPOZORNĚNÍ: pojištění se sjednává pouze na základě prohlídky skel pojišťovaného vozidla. Skla nesmí být poškozena. Předmět pojištění: předmětem pojištění jsou obvodové (i střešní) skleněné (nebo z jiného průhledného materiálu vyrobené) výplně sloužící k výhledu z vozidla (dále jen okna ) uvedeného v pojistné smlouvě včetně dle výrobce vozidla povinně společně se sklem vyměňovaných částí, s výjimkou skel motocyklů, tříkolek, čtyřkolek a sněžných skútrů. Pojištění se nevztahuje na škody na dálničních známkách, ochranných fóliích, těsnění, otevíracím mechanismu, dodatečných úpravách skel, laků, čalounění apod. odd. flotilového autopojištění 7/13

8 Rozsah pojištění: pojištění se vztahuje na případy havárie, živelní události, odcizení a vandalismu. Limit plnění: je horní hranicí pojistného plnění při jedné PU. Výši limitu pojistného plnění Kč, Kč, Kč, Kč, Kč, Kč nebo Kč si pojistník zvolí v Přihlášce / Tabulce. Spoluúčast: jednotně 10 %, která se z pojistného plnění neodečítá v případě, že sklo bylo opraveno a nikoli vyměněno a nebo pokud je k vozidlu sjednána kterákoliv z variant HP. 2. Pojištění zavazadel ve vozidle Předmět pojištění: cestovní zavazadla a věci osobní potřeby dopravované v pojištěném vozidle nebo v uzamčeném prostoru střešního boxu upevněném na vozidle (dále jen zavazadla ) s výjimkou věcí vyjmenovaných v ZPP, jakož i na střešní a zadní nosič a střešní box pro přepravu zavazadel instalované na pojištěném vozidle. Rozsah pojištění: pojištění se vztahuje na případy havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a ztráty. Limit plnění: je horní hranicí pojistného plnění při jedné PU. Výši limitu pojistného plnění Kč, Kč, Kč nebo Kč si pojistník zvolí v Přihlášce / Tabulce. Spoluúčast: vždy bez spoluúčasti. 3. Pojištění pro případ úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla Předmětem pojištění: je úhrada nákladů za nájem náhradního vozidla (s výjimkou nákladů na pohonné hmoty, mytí, čištění aj.) - po dobu opravy nebo - v období 30 dní od vzniku totální škody na vozidle, která je pojistnou událostí z HP s volitelným limitem pojistného plnění Kč nebo Kč/1 den včetně DPH u neplátců bez DPH, a to na volitelnou dobu 5, 15 nebo 30 dní. Lze sjednat pro: osobní nebo nákladní automobil o celkové hmotnosti do 3500 kg. Spoluúčast: vždy bez spoluúčasti. 4. Pojištění pro případ škody na vozidle způsobené provozem jiného vozidla - přímá likvidace Předmět pojištění: pojištění se vztahuje na případy poškození nebo zničení vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, za něž odpovídá osoba s platným PR nebo osoba bez platného PR, za kterou poskytuje plnění ČKP ze svého garančního fondu. Limit plnění: v případě poškození vozidla se pojistným plněním rozumějí pojištěným uplatněné a prokázané účelně vynaložené náklady: a) na opravu v pojistné smlouvě uvedeného vozidla, maximálně však do výše obvyklé ceny vozidla v ČR v době bezprostředně před škodnou událostí, b) na jeho odtah do opravny, c) na zapůjčení náhradního vozidla po dobu, kdy pojištěné vozidlo bude nepojízdné, nejdéle však do doby informování oprávněné osoby pojistitelem nebo jeho smluvním partnerem, že výše škody na vozidle odpovídá totální škodě. 5. Pojištění základní asistence a asistence PLUS Předmět pojištění: zorganizování a úhrada asistenčních služeb za podmínek a s limity pojistných plnění stanovenými v DPP pro havarijní pojištění vozidle AA 2014 / AF Rozsah pojištění: pojištění se vztahuje na případy poruchy, havárie, živelní události, vandalismu, jeho poškození zvířetem nebo následkem střetu se zvířetem nebo odcizení jeho části a nově též na případy, kdy dojde k odcizení celého vozidla. Již součástí pojištění základní asistence je nově např. nárok na zorganizování a úhradu úschovy nepojízdného vozidla, zorganizování vypůjčení a úhradu nákladů za nájem náhradního vozidla, zorganizování či úhradu pořízení fotodokumentace místa dopravní nehody. Pojištění asistence PLUS je možné sjednat pouze k PR nebo HP, a to ve variantách STANDARD, TRIO (obsahující vyšší limity asistenčních služeb) a MAXI (s neomezenými limity asistenčních služeb). 6. Pojištění asistence Allianz Šestý smysl K jeho sjednání dochází za využití spec. dodatku k Přihlášce / Tabulce, jehož součástí jsou i podmínky tohoto doplňkového pojištění. Předpokladem je montáž telematické jednotky Allianz Šestý smysl do vozidla. Zařízení poskytuje efektivní ochranu a pomoc v případě: havárie - při nárazu nad 2G se vozidlo automaticky samo spojí s asistenční službou, v případě potřeby je vyslána záchranná služba (asistenční služba díky GPS souřadnicím vidí, kde se vozidlo přesně nachází), poruchy - stiskem jediného tlačítka dojde ke spojení s asistenční službou (asistenční služba díky GPS souřadnicím vidí, kde se vozidlo přesně nachází), odcizení vozidla - aktivní systém přenosu poplachu v případě neoprávněného pohybu vozidla. odd. flotilového autopojištění 8/13

9 Úrazové pojištění osob ve vozidle (lze sjednat i samostatně) Neumožňuje se sjednat k jiným než ke dvoustopým motorovým vozidlům a k vozidlům vybaveným vývozní SPZ! Základní charakteristika: Pojištění lze sjednat alternativně pro všechny vozidlem dopravované osoby (vychází se z počtu míst k sezení zjištěného z TP vozidla) nebo pouze pro jeho řidiče, a to na jednonásobek až trojnásobek základních pojistných částek. Základní pojistné částky: denní odškodné za průměrnou dobu léčení následků úrazu 50 Kč, denní odškodné při pobytu v nemocnici v důsledku úrazu 50 Kč, příslušné % z pojistné částky za trvalé následky úrazu, nejvýše však Kč, za smrt následkem úrazu Kč. Složky nejsou samostatně volitelné. Bez předchozího písemného souhlasu odd. flotilového autopojištění je možné sjednat pojištění s jednonásobkem základních pojistných částek - pro vozidla do 75 míst k sezení, s dvojnásobkem základních pojistných částek - pro vozidla do 35 míst k sezení, s trojnásobkem základních pojistných částek - pro vozidla do 25 míst k sezení. Pro vozidla s počtem míst k sezení vyšším než 75 je třeba vždy předchozího písemného souhlasu odd. flotilového autopojištění. Cestovní pojištění osob ve vozidle (lez sjednat pouze k PR nebo k HP) Pojištění lze sjednat k osobnímu nebo nákladnímu automobilu (bez omezení celkové hmotnosti), a tahači návěsů. Pojištění se vztahuje na všechny osoby ve vozidle (vychází se z počtu míst k sezení zjištěného z TP vozidla). Cestovní pojištění osob ve vozidle pokrývá léčebné výlohy, asistenční služby v zahraničí, náhradního řidiče, terorismus a repatriaci osob. Celkový limit na jednu osobu je až 2 miliony korun. Sjednávání a správa flotilového autopojištění Předběžná kalkulace pojistného flotilového autopojištění Předběžnou kalkulaci pojistného pro sjednání pojištění v rámci skupinové pojistné smlouvy ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 je možné vytvořit pouze za předpokladu požadavku klienta na sjednání pojištění k nejméně pěti vozidlům. Před samotným vytvořením předběžné kalkulace pojistného je třeba získat všechny nezbytné údaje, bez nichž nelze předběžnou kalkulaci vytvořit. Z důvodu následné evidence doporučujeme každou předběžnou kalkulaci evidovat společně s IČ resp. RČ a obchodním názvem společnosti resp. jménem fyzické osoby. Získáte tak přehled o předběžných kalkulacích, které jste vytvořili. Může Vám být užitečný např. při opakovaných poptávkách od stejného subjektu, kdy lze zjistit, za jakých podmínek byla vytvořena předběžná kalkulace v minulosti. Údaje nezbytné pro zpracování předběžné kalkulace pojistného Bez následujících údajů nelze nikdy zpracovat zcela správnou a úplnou předběžnou kalkulaci pojistného: PR druh vozidla (např. osobní, nákladní, přívěs, samojízdný pracovní stroj apod.) - tento údaj lze zjistit např. z technického průkazu vozidla celková hmotnost vozidla - lze zjistit z technického průkazu vozidla zdvihový objem válců - lze zjistit z technického průkazu vozidla druh použití - z důvodu případného poskytnutí slevy (např. pro historická vozidla) nebo udělení přirážky (např. pro vozidla určená k přepravě nebezpečných věcí - ADR) dle aktuálního sazebníku požadované limity pojistného plnění HP tovární značka vozidla druh vozidla (např. osobní, nákladní, přívěs, samojízdný pracovní stroj apod.) - tento údaj lze zjistit např. z technického průkazu vozidla celková hmotnost vozidla - lze zjistit z technického průkazu vozidla odd. flotilového autopojištění 9/13

10 druh použití - z důvodu případného udělení přirážky (např. pro vozidla určená k přepravě nebezpečných věcí - ADR) dle aktuálního sazebníku vstupní cenu vozidla do pojištění - je nutno odlišit, zda se jedná o cenu nového vozidla nebo cenu ojetého vozidla; u osobních a nákladních automobilů do 3,5 tuny je možné tuto cenu zjistit i za pomoci ceníku AAD datum první registrace vozidla - v případě, kdy nelze zjistit přesné datum první registrace, považuje se za datum první registrace roku výroby požadovaná pojistná nebezpečí (pro každé vozidlo lze zvolit jinou kombinaci) požadovaná spoluúčast - 1 % min ,- Kč, 5 % min ,- Kč, 10 % min ,- Kč, 20 % min ,- Kč nebo 30 % min ,- Kč (pro každé vozidlo lze zvolit jinou spoluúčast) územní rozsah pojištění - lze zvolit ze dvou variant - území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Moldavska, Ukrajiny a Běloruska nebo území České republiky (pro každé vozidlo lze zvolit jiný územní rozsah) Doplňková pojištění (pojištění skel vozidla, pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění náhradního vozidla, pojištění pro případ škody na vozidle způsobené provozem jiného vozidla) zjistit, pro která vozidla klient požaduje nabídku doplňkových pojištění požadované limity pojistného plnění (pro každé vozidlo lze zvolit jiný limit pojistného plnění) Pojištění asistence PLUS zjistit, pro která vozidla klient požaduje nabídku Pojištění asistence PLUS a jakou variantu asistence PLUS požaduje celková hmotnost vozidla - lze zjistit z technického průkazu vozidla Pojištění asistence Allianz Šestý smysl zjistit, pro která vozidla klient požaduje nabídku Pojištění asistence Allianz Šestý smysl a vysvětlit mu výhody a předpoklady spojené s montáží telematické jednotky do vozidla Úrazové pojištění osob ve vozidle zjistit, pro která vozidla klient požaduje nabídku úrazového pojištění osob ve vozidle počet všech míst k sezení ve vozidle - tento údaj lze zjistit z technického průkazu vozidla požadované limity pojistného plnění (pro každé vozidlo lze zvolit jiný limit pojistného plnění) Cestovní pojištění osob ve vozidle zjistit, pro která vozidla klient požaduje nabídku cestovního pojištění osob ve vozidle a zda jsou tato vozidla běžně využívána pro pracovní cesty mimo území ČR Zpracování předběžné kalkulace pojistného Pro zpracování používejte softwaru Autoflotily Pokud potřebujete pojistit nové vozidlo do již existující flotily, pak při zpracování nabídky je vždy nutno rozlišit, v jakém produktu je flotila klienta sjednána, v jakých sazebnících a s jakými slevami resp. přirážkami. Pro zpracování je pak nutno vždy použít správný sazebník (vč. slev/přirážek), jinak se vystavujete riziku vypracování špatné nabídky a následně chybně sjednanému pojištění! Pokud potřebujete zjistit aktuální podmínky flotily, kontaktujte jejího správce. Jiné slevy či přirážky mohou poskytnout pouze zaměstnanci odd. flotilového autopojištění ÚPVaF a pro flotily do 20 vozidel i regionální specialisté makléřského obchodu a manažeři firemního obchodu pro KOS. Pozn.: Ve výjimečných případech lze o zpracování nabídky požádat zaměstnance oddělení flotilového autopojištění ÚPVaF. V tomto případě je potřeba zaslat žádost se všemi potřebnými údaji (tzn. identifikaci klienta + veškeré informace potřebné pro kalkulaci nabídky viz údaje výše v excelovské podkladové tabulce, kterou naleznete mezi metodickými materiály v SW Allin NG nebo Autoflotily) na ovou adresu: Žádost o poskytnutí slevy V případě požadavku na poskytnutí jiné, než nárokové slevy, zašlete požadavek na oddělení flotilového autopojištění. V případě, že se jedná o flotilu do 20 vozidel, obracejte se na své regionální specialisty makléřského obchodu nebo na manažery firemního obchodu. odd. flotilového autopojištění 10/13

11 V žádosti je potřeba: identifikovat klienta (název příp. jméno a jeho identifikační číslo příp. rodné číslo) přiložit Vámi zpracovanou kalkulaci pojistného v souboru ve formátu xls uvést důvod, proč žádáte o slevu (např. konkurenční nabídka, propojištěnost s jinými produkty AZP apod.) plnou moc (v případě, kdy požadavek zasílá zplnomocněný makléř) Bez výše uvedených náležitostí nemusí být nabídka vyhotovena, požadavky obsahující všechny požadované náležitosti budou vyřizovány přednostně. Pokud je to možné, uveďte informaci o vyplacených škodách včetně rezerv od předchozího pojistitele za uplynulých 36 měsíců, příp. za celou délku pojištění - bez této informace nelze poskytnout výraznější slevu z důvodu možného rizika. Žádosti zasílejte em na adresu: Žádost o vyhotovení skupinové pojistné smlouvy/dodatku ke skupinové pojistné smlouvě Skupinová pojistná smlouva - nová V případě, že pojistník Vámi k nejméně pěti jeho vozidlům vyhotovené předběžné kalkulace odsouhlasí, zašlete do odd. flotilového autopojištění žádost o vyhotovení skupinové pojistné smlouvy (aktuální verzi formuláře naleznete mezi metodickými materiály v softwaru Autoflotily) se všemi požadovanými údaji - kompletně vyplněné žádosti budou vyřizovány přednostně. Žádosti zasílejte vždy em na adresu: případně poštou. O skupinovou pojistnou smlouvu nelze žádat telefonicky. Datum požadované účinnosti skupinové pojistné smlouvy nesmí předcházet datu doručení žádosti pojistiteli. Po obdržení kompletně a správně vyplněné žádosti o vyhotovení skupinové pojistné smlouvy Vám zaměstnanci oddělení flotilového autopojištění ÚPVaF zašlou číslo skupinové pojistné smlouvy. Toto číslo je velmi důležité, bez něj nelze vyplňovat přihlášky v softwarech pro sjednávání pojištění. Po obdržení čísla skupinové pojistné smlouvy je možno vypracovat přihlášky do pojištění pro jednotlivá vozidla. Není nutné čekat na obdržení písemného vyhotovení skupinové pojistné smlouvy. Vyhotovenou a za AZP podepsanou skupinovou pojistnou smlouvu obdržíte následně poštou (po vzájemné domluvě lze vyzvednout též osobně). Smlouvu předejte k podpisu klientovi a následně jedno podepsané vyhotovení doručte poštou ve smlouvou stanoveném termínu do odd. flotilového autopojištění, protože do doby zaregistrování uzavřené skupinové pojistné smlouvy v SW OPUS je účinnost již sjednaných pojištění pozastavena a není tak ani možné likvidovat případně již vzniklé pojistné události. Nedodržení lhůty pro doručení podepsané smlouvy do odd. flotilového autopojištění má za následek její neplatnost. Skupinová pojistná smlouva - náhrada V případě, kdy požadujete vypracování skupinové pojistné smlouvy náhradou za původní skupinovou pojistnou smlouvu, postupujte obdobně jako při žádosti o uzavření nové pojistné smlouvy pouze s rozdílem, že součástí žádosti bude i žádost pojistníka o zánik aktuální skupinové pojistné smlouvy dohodou k datu účinnosti nově uzavírané skupinové pojistné smlouvy. Dodatek ke skupinové pojistné smlouvě Jakékoliv změny týkající údajů ve skupinové pojistné smlouvě musí být realizovány dodatkem ke skupinové pojistné smlouvě. Žádosti zasílejte vždy písemně em na adresu: případně faxem nebo poštou. Datum požadované účinnosti dodatku nesmí předcházet datu obdržení žádosti. Po obdržení kompletně a správně vyplněné žádosti o vyhotovení dodatku ke skupinové pojistné smlouvě Vás zaměstnanci obchodního oddělení flotilového autopojištění ÚPVaF budou informovat, zda je žádost akceptována nebo zamítnuta a v případě akceptace dodatek vypracují. Vyhotovený a za AZP podepsaný dodatek obdržíte následně poštou (po vzájemné domluvě lze vyzvednout též osobně). Dodatek předejte k podpisu klientovi a následně jedno podepsané vyhotovení zašlete co nejdříve poštou do Úseku flotilového autopojištění, protože bez obdržení podepsaného dodatku od klienta nelze zavést změny do systému. odd. flotilového autopojištění 11/13

12 UPOZORNĚNÍ! Veškeré změny obchodních podmínek (zejména změny slev/přirážek) se provádějí nejdříve od počátku příštího pojistného období! (nejbližšího po podpisu dodatku) Skutečnosti, které nejsou v souladu s pojistnými podmínkami, musí být předmětem skupinové pojistné smlouvy nebo dodatku. Bez úpravy ve skupinové pojistné smlouvě nebo dodatku potvrzeného pojistníkem nelze sjednat tyto podmínky pojištění na přihlášce. Přihláška musí vždy odpovídat smluvním podmínkám. Za tuto shodu vždy odpovídá v plné míře zprostředkovatel. Sjednání pojištění prostřednictvím Přihlášek do skupinové pojistné smlouvy ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 nebo Tabulek - ALLIANZ AUTOFLOTILY Pojištění k jednotlivému vozidlu Souboru vzniká: a) okamžikem podpisu Přihlášky oběma smluvními stranami; s výjimkou případu, kdy pojištění sjednává jménem pojistníka makléř; v takovém případě pojištění vzniká okamžikem podpisu Přihlášky samotným makléřem, ale za podmínky jejího odeslání ve lhůtě 7 pracovních dnů na ovou adresu: nebo do sídla pojistitele; při nedodržení této lhůty pojištění vzniká dnem následujícím po dni, kdy pojistitel doručení Přihlášky potvrdil; b) zapsáním pojistníkem poptávaného pojištění do Tabulky a za předpokladu postupného splnění následujících podmínek: - odeslání Tabulky ve lhůtě 7 pracovních dnů na dohodnutou ovou adresu pojistitele, - na základě této poptávky vytvořené Nabídky ze strany pojistitele, - akceptace nabídky pojistníkem, - doručení akceptované Nabídky na dohodnutou ovou adresu pojistitele ve lhůtě, kterou pojistitel v nabídce stanovil; při nedodržení uvedených podmínek ke sjednání poptávaných pojištění nedojde. Přihláškou nebo Tabulkou je možné sjednat i odložené počátky pojištění. Ke sjednání pojištění je nezbytné znát číslo uzavřené/uzavírané skupinové pojistné smlouvy. Pro vypracování Přihlášek používejte software Allin NG nebo Autoflotily (používejte prosím možnost elektronického odesílání dat do AZP - zrychlí se tím proces zpracování); v případě většího počtu vozidel (min. 5) lze použít pro sjednání pojištění rovněž Tabulku ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Dosjednání a změny sjednaných pojištění 1. Změnu rozsahu Přihláškou nebo Tabulkou původně sjednaných pojištění lze provést jejich sjednáním prostřednictvím nové Přihlášky nebo Tabulky. Účinností nově sjednaného pojištění dříve sjednané pojištění zanikne. Tuto formu preferujte vždy, pokud je požadovaná změna spojena se změnou výše pojistného, která se má projevit mimo interval pojistných období. 2. Změny sjednaných pojištění lze provádět rovněž na základě písemné žádosti pojistníka. Požadovaná změna je účinná nejdříve dnem, kdy pojistitel pojistníkovi akceptaci změny potvrdil, a to i prostředky elektronické komunikace. Storna Požadavky na ukončení pojištění (storna) hlaste pomocí žádanek (faxem, poštou, em), ve všech případech podepsaných přímo pojistníkem, konkrétnímu správci Vaší flotily v úseku pojištění vozidel a flotil. Správa skupinových pojistných smluv a přihlášek Oddělení správy flotilového autopojištění zavede do systému Vámi zaslané a zkompletované flotily a na počátku každého pojistného období zašle vyúčtování; každá flotila má určeného svého správce flotily, jehož jméno, telefonní číslo a je uveden v průvodním dopise u vyúčtování. Do tohoto oddělení se též odesílají přihlášky k již existujícím skupinovým pojistným smlouvám. Jednotliví zaměstnanci oddělení flotilového autopojištění Vám kdykoliv rádi pomohou a poradí. odd. flotilového autopojištění 12/13

13 UPOZORNĚNÍ - PAMATUJTE pojistné lze hradit pouze bankovním převodem na základě vyúčtování pojistného, které vyhotovuje oddělení správy flotilového autopojištění; pojistné NIKDY neinkasujte, toto opatření učinila AZP ve Vašem vlastním zájmu (bezpečnostní důvody), pojištění se sjednává na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím s možností placení pojistného ve splátkách, a to bez přirážky k pojistnému, v rámci jedné skupinové pojistné smlouvy nelze sjednat vozidla s různým pojistným obdobím každá skupinová pojistná smlouva musí mít jednoho pojistníka, v produktech flotilového autopojištění nelze použít sazebníky z žádného produktu Úseku pojištění vozidel, v případě přesjednání starší flotily do nového produktu je nutno použít sazebníky implementované v SW pro sjednávání ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 bez ohledu na to, jaké sazebníky byly použity u původní flotily; případný přepočet podmínek zpracují zaměstnanci flotilového autopojištění. Seznam použitých zkratek AZP DHP DPP HP IČ KA NRS PR RČ RZ ÚPVaF VPPH ZPPH Doplňková havarijní pojištění Doplňkové pojistné podmínky pro havarijní pojištění Havarijní pojištění Identifikační číslo (u fyzických osob podnikajících nebo u právnických osob) Komplexní autopojištění Nositel rámcové smlouvy Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Rodné číslo (u fyzických osob) Registrační značka Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Zvláštní pojistné podmínky pro havarijní pojištění odd. flotilového autopojištění 13/13

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06. ODDÍL I Základní havarijní pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro havarijní pojištění vozidel AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Allianz pojišťovny, a. s. (dále jen VPP

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Allianz Autoflotily Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Obsah 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl Allianz 2 1 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU ARVAL CZ 2012 Presented by Radka Vodrážková 1 KONTAKTY: Servisní linka autorizace oprav: + 420 261 109 025 fax: + 420 261 109 012 email: servis@arval.cz

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO MOTOROVÉ VOZIDLO DPPPASMV/0617 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení 1. Pojištění asistenčních

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

skupinovou pojistnou smlouvu pro pojištění Flotilového autokomplexního pojištění č ,

skupinovou pojistnou smlouvu pro pojištění Flotilového autokomplexního pojištění č , Sídlo společnosti: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, Česká republika Zastoupená: Mgr. Irena Löffelmannová, manažer odboru pojištění flotil, na základě plné moci ze dne 1.7.2016 a Bc. Zuzana Zemanová,

Více

Příloha č. 2 pojistné smlouvy - 6667400105 - Pojistné za hlavní pojištění před uplatněním slev / přirážek ke dni 14.10.2016 CPS DRUH VOZ Vozidlo Typ VIN RZ Rok výroby Povinné ručení Vlastník(Pojištěný)

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

ČSOB pojišťovnou, a.s.

ČSOB pojišťovnou, a.s. Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou, a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné pojištění okenních skel vozidla Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla,

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete z dvou typů financování a dotovaným úročením.

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis.

ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis. ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis. ŠKODA Mobilita Plus Buďte připraveni na všechny nástrahy provozu za 2 000 Kč Aby každá vaše jízda vozem ŠKODA byla

Více

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. NABÍDKA s Autoleasing, a.s. AUTO JAROV, s.r.o. Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4 Osiková 2, č.p. 2688, 130 00 Praha 3 IČ: 27089444 DIČ: CZ27089444 IČ: 45789584 DIČ: CZ45789584 Email: info@sautoleasing.cz

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah Aplikace POS Změny a úpravy v systému POS Obsah Cestovní pojištění jednorázové... 2 Sleva za propojištěnost... 2 Pojištění stornovacích poplatků... 2 Pojištění náhrady dovolené... 3 Pojištění domácího

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Kooperativa KUJCP010U74O. Dodatek č. 1 - zúčtovací

Kooperativa KUJCP010U74O. Dodatek č. 1 - zúčtovací KUJCP010U74O Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 1 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2269128460 ze dne 1. 7.2015 pro havarijní pojištění vozidel Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2011 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Položka

Více

1!+#,. ),. "#! / 2 / 3" &$ ) /$ ) /!.% Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla není součástí této pojistné smlouvy.

1!+#,. ),. #! / 2 / 3 &$ ) /$ ) /!.% Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla není součástí této pojistné smlouvy. ID: 3237199 6323343902!"#!#$%! " ##$%&' '(# )) * ( +, - +. /0''##'0 1, *! + 23 + * 1 1 4 '(50 &!"# ' Titul, jméno, příjmení: RČ: Kamila Vrabcová 8960292451 4 3%6 7 8 %2 8 Východní 2611, Česká Lípa 739186003

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

KUJCP01AZJGV PARTNER H58

KUJCP01AZJGV PARTNER H58 KUJCP01AZJGV / ř..i i í '~ i/ / / / i t i jí l lit / /I Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 25 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví Jan Toman 100023 Obsah Úvod k problematice Typy zabezpečení Přístup jednotlivých pojišťoven Porovnání pojišťoven

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Ceníky a ceny Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Grade service centre s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Útvar: Úsek produktového managementu - neživotní pojištění Komu: Úsek řízení obchodu KOS; Regionální, centrální makléři

Útvar: Úsek produktového managementu - neživotní pojištění Komu: Úsek řízení obchodu KOS; Regionální, centrální makléři Útvar: Úsek produktového managementu - neživotní pojištění Komu: Úsek řízení obchodu KOS; Regionální, centrální makléři Potvrzování vinkulací pojištění vozidel v SW Allin NG - online Metodický pokyn (účinnost

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Centrální pojištění movitého, nemovitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací

Více

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ Přehled nabídky Start Standard Exclusive Comfort Limity plnění škoda na majetku/zdraví v mio. Kč 35/35 mio. 50/50 mio. 100/100 mio. 150/150 mio. Nadstandardní limit

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Sazebník pro individuální pojištění vozidel

Sazebník pro individuální pojištění vozidel Sazebník pro individuální pojištění vozidel Platnost od 1. 1. 2015, Obsah 1 Společná ustanovení... 4 2 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla... 4 2.1 Tarifní skupiny... 4 2.2 Registrační

Více