REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní náhrady 6. Daň z nemovitostí 7. K mezinárodním daňovým vztahům 8. K pracovnímu právu a pojistnému 9. K obchodně právním otázkám 10. Silniční daň 11. Spotřební daň, Ekologické daně 12. Správa daní a poplatků 13. Účetnictví Legenda Číslo bulletinu Ročník Strana Číslo dotazu x/xx-xx-xx 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Dotazy a odpovědi Daň z převodu nemovitostí Prodej bytu v os. vlastnictví a koupě menšího bytu (DPN a DP) 3/ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2.1 Statě k vybraným otázkám Informace ke změnám zákona o DPH pro rok /11-2 Úvod 1/ Vymezení základních pojmů 1/ Stanovení místa plnění 1/ Zdanitelná plnění v tuzemsku 1/ Daňové doklady 1/ Základ daně 1/ Oprava základu a výše daně 1/ Sazby daně 1/ Odpočet daně 1/ Nárok na odpočet daně 1/ Podmínky pro uplatnění odpočtu daně 1/ Oprava odpočtu daně 1/ Odpočet daně v poměrné výši 1/ Krácení nároku na odpočet daně 1/ Vyrovnání odpočtu daně 1/ Úprava odpočtu daně 1/ Odpočet daně při registraci plátce a při zrušení registrace 1/ Přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění 1/11-6

2 10. Správa daně v tuzemsku 1/ Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti 1/ Vedení evidence pro účely DPH 1/ Souhrnné hlášení 1/ Zrušení registrace 1/ Ručení za nezaplacenou daň 1/11-7 Závěr 1/11-8 Oprava základu daně a opravy výše daně po novele zákona o DPH 2/11-2 Úvod 2/11-2 Základ daně 2/11-2 Oprava základu a výše daně po /11-2 Příklad - oprava základu daně při reklamaci vadného zboží 2/11-3 Příklad - oprava základu daně při poskytnutí slevy z ceny 2/11-3 Příklad - oprava základu daně při zvýšení cen 2/11-4 Příklad - oprava základu daně při vrácení úplaty 2/11-4 Oprava výše daně v jiných případech 2/11-4 Příklad - oprava výše daně, kterou se snižuje daň na výstupu na základě opravného d.d. 2/11-4 Příklad - oprava výše daně, kterou se zvyšuje daň na výstupu na základě opravného d.d. 2/11-5 Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 2/11-5 Příklad - oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Příklad - částečné uhrazení pohledávky dlužníkem 2/11-6 Přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění 3/11-2 Obecná pravidla zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti 3/11-2 Vystavování daňových dokladů 3/11-3 vedení zvláštní evidence 3/11-3 Vymezení plnění ve zvláštním režimu 3/11-4 Dodání zlata 3/11-4 Dodání zboží uvedeného v Příloze č. 5 k ZDPH 3/11-4 Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 3/11-4 Poskytnutí stavebních nebo montážních prací 3/11-4 Příklady aplikace 3/11-4 Příklad - dodání kovového odpadu 3/11-4 Příklad - poskytnutí stavebních prací 3/11-5 Ručení za nezaplacenou daň 3/11-5 Zvláštní způsob zajištění daně 3/11-6 Příklad - zvláštní způsob zajištění daně 3/11-6 Závěr 3/11-6 Povinnosti plátce DPH na konci kalendářního roku / Úvod 4/ Oznámení o délce zdaňovacího období 4/ Odpočet daně na přelomu roku 2011 a /11-2 Příklad - uplatnění odpočtu daně ve vazbě na obdržení daňového dokladu 4/11-3 Příklad - uplatnění odpočtu daně na přelomu kalendářního roku 4/ Roční vypořádání nároku na odpočet daně 4/11-3 Příklad - krácení nároku na odpočet daně zálohovým koeficientem 4/11-3 Příklad - roční vypořádání nároku na odpočet daně za rok / Poměrný nárok na odpočet daně a jeho oprava koncem kalendářního roku 4/11-4 Příklad - poměrný nárok na odpočet daně a jeho oprava 4/ Úprava odpočtu daně na konci roku /11-4

3 Informace k projednávaným změnám zákona o DPH 4/ Dotazy a odpovědi viz též daně z příjmů Daňový doklad opravné doklady po výměně vadného plynoměru (DPH a DP) 3/ Obchodní majetek evidence pro účely DPH 3/ Obrat registrace k DPH překročení obratu, hodnoty Kč při pořízení zboží z jiného členského státu 3/ výpočet obratu v případě zápočtu TZ budovy na nájemné 4/ Odpočet daně doměřená daň, daňový subjekt správci daně neprokázal, že poskytoval plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH chyba při přefakturaci auta z Německa reverse charge uplatnění nároku na odpočet 2/ koupě staveb. pozemku od realitní kanceláře 4/ majetek pořízený před datem registrace 1/ oprava kotle v najaté kanceláři 3/ přijatá služba podle 9 odst. 1 ZDPH od osoby registrované v jiném členském státě EU 4/ uplatnění nesprávné sazby DPH dodavatelem a řešení odpočtu DPH a výše nákladů pro DP 3/ úprava odpočtu při změně účelu použití HM 1/ vznik nároku na odpočet po snížení ceny v reklamačním řízení 4/ zaokrouhlená daň na faktuře 3/ Osvobození od DPH prodej nemovitostí dříve nakoupených 2/ prodej derivátů 3/ vývoz zboží účt. na platné DIČ švýcarské firmě vydané v Německu 1/ Místo plnění faktura za ubytování zaměstnance při služební cestě do Německa 4/ montáž technologického zařízení v Lotyšsku, které česká firma registrovaná pouze v tuzemsku sama vyrobila a dodala Pronájem/nájem viz též Přefakturace - přeúčtování elektřiny na nájemce 1/ Přenesení daňové povinnosti - zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na uvedené stavební a montážní práce 4/11-8-6, 4/ Registrace - zrušení registrace a dlouhodobý drobný majetek 3/ Sazba daně - oprava chybné sazby DPH dle daňového řádu a zákona o DPH 4/ stavební inženýr provádí vypracování výrobní dokumentace na rekonstrukci bytového domu 4/ ubytovací služby se snídaní 2/ úplata za postoupení práva (cese) leasing technologie 4/11-8-7

4 Uplatnění daně - dodanění využívání automobilu pro osobní potřebu 1/ exekutor nakoupil nemovitosti, které pronajímá 4/ oprava výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení 3/ vedení účetnictví fyzické osobě provozující stomatolog. laboratoř 4/ prodej obchodních podílů 1/ DAŇ Z PŘÍJMŮ 3.1 Statě k vybraným otázkám Novela zákona o daních z příjmů od ledna /11-12 K jednotlivým změnám zákona o daních z příjmů 1/11-12 K části první Daň z příjmu fyzických osob 1/11-12 K části druhé Daň z příjmů právnických osob 1/11-19 K části třetí Společná ustanovení 1/11-21 Novela zákona o daních z příjmů přijatá v rámci zákona, kterým se mění zákon o stavebním spoření 1/11-30 K jednotlivým změnám zákona o daních z příjmů 1/11-30 Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů /část 3/ 1/11-33 Osvobození od daně ( 4) pokračování 1/11-33 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce /11-42 Úvod 1/ Novely zákona 1/ Změny v tiskopisech daňového přiznání 1/ Přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Pokyny k vyplnění přiznání 1/ Příloha č. 2 II. oddílu 1/ Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu 1/ Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob nositeli invest. pobídek... 1/ Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu 1/11-47 Závěrem 1/11-47 Ke lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2010 a možným sankcím s podáním souvisejících 1/11-48 Změny v Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období /11-49 I. Úvod 1/11-49 II. Struktura DAP /11-49 III. Příklad k výpočtu daně z příjmů fyzických osob za rok /11-49 Novela zákona o daních z příjmů od ledna 2011 Pokračování od změny 35 2/11-10 K části třetí - Společná ustanovení 2/11-10 K části čtvrté - Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů 2/11-13 Doplnění Přílohy č. 3 2/11-18

5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů související s použitím silničního motorového vozidla 2/11-19 I. Úvod 2/11-19 II. Postupy uplatňování výdajů 2/ Ekonomický pronájem 2/ Finanční pronájem... (leasing) 2/ Bezplatná výpůjčka 2/ Použití taxislužby 2/ Použití vlastního auta zahrnutého v OM 2/ Použití vlastního auta nezahrnutého v OM 2/11-20 III. Paušální výdaj na dopravu 2/11-22 IV. Závěr 2/11-22 Novelizace zákona o rezervách v roce /11-23 Změna 3 2/11-23 Změna 4 2/11-23 Změna 5 2/11-24 Změna 7 2/11-24 Změna 8a 2/11-24 Změna 8c 2/11-25 Na závěr 2/11-25 Základ daně z příjmů podnikatelů fyzických osob, jeho změny a úpravy od roku / Úpravy základu daně podle 5 ZDP 2/ Daňová ztráta - 5 odst. 3 2/11-26 Příklady a / Započítávání příjmů ze závislé činnosti do základu daně - 5 odst. 4 2/11-26 Příklad / Úprava z titulu právního důvodu - 5 odst. 6 2/11-27 Příklady a / Snížení základu daně o zásoby - 5 odst. 7 2/11-27 Příklad / Zvýšení základu daně z titulu právně zaniklého závazku - 5 odst. 10 písm. a) 2/11-27 Příklady až / Úprava základu daně o hodnotu zaplacených záloh - 5 odst.10 písm. b) a 5 odst. 11 2/11-28 Příklady a / Zvýšení základu daně o příjem ze směnky - 5 odst. 10 písm. c) 2/11-28 Příklad / Zvýšení základu daně při nepeněžitém vkladu - 5 odst. 10 písm. d) Příklad / Úpravy základu daně podle 23 2/ Základ daně ve vztahu k účetnictví - 23 odst. 1 a 2 2/11-29 Příklad / Úpravy základu daně podle 23 odst. 3 2/ Zvýšení základu daně podle 23 odst. 3 písm. a) 2/11-29 Příklady /11-29 až /11-33 Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů /část 4/ 2/11-34 Osvobození od daně ( 6) 2/11-34 Příklady 4.1 až /11-34, 2/11-39 Osvobození od daně ( 10) 2/11-39 Příklad /11-39

6 Stavební spoření po Nálezu Ústavního soudu 3/11-22 Z obsahu Nálezu ÚS a jeho důsledky 3/11-22 K návrhu změny zákona o daních z příjmů 3/11-23 Základ daně z příjmů podnikatelů fyzických osob jeho změny a úpravy od roku 2011 /2. část/ 3/ Snížení základu daně podle 23 odst. 3 písm. b) 3/11-24 Příklad /11-24 Příklady a / Možnost snížení základu daně podle 23 odst. 3 písm. c) 3/ Zvýšení základu daně při postoupení nebo vkladu pohledávky - 23 odst. 13 3/11-27 Příklady až / Úpravy základu daně při ukončení a přerušení činnosti poplatníka - 23 odst. 8 písm. b) 3/ ) pokud vede účetnictví 3/11-28 Příklady a / ) pokud vede daňovou evidenci 3/11-28 Příklady až /11-28 Příklady a / ) v případech, kdy poplatník uplatňuje výdaje paušální částkou 3/11-29 Příklad / Úprava základu daně při koupi podniku - 23 odst. 15 3/11-29 Příklady a / Úprava základu daně při prodeji podniku - 23 odst. 16 3/ Úpravy základu daně při přechodu z vedení daňové evidence v r na vedení účetnictví v r příloha č. 3 3/11-31 Příklad / Zvýšení základu daně o hodnotu zásob a pohledávek při přechodu na vedení účetnictví - 23 odst. 14 3/11-31 Příklady až / Úpravy základu daně při přechodu z vedení účetnictví v r na vedení daňové evidence v r příloha č. 2 3/11-33 Příklady a /11-33 Příklady až /11-34 Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů /část 5/ 3/11-35 Uplatnění výdajů procentem z příjmů 3/11-35 Příklady 5.1 a 5.2 3/11-36 Daň stanovená paušální částkou 3/11-37 Nezdanitelné části základu daně 3/11-37 Příklady 5.3 a 5.4 3/11-38 Příklady 5.5 a 5.6 3/11-39 Příklad 5.7 3/11-40 Příklad 5.8 3/11-41 Závěrečný komentář pro daňové nerezidenty 3/11-41 Soubory movitých věcí 4/11-12 Vymezení souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením 4/11-12 Rozšiřování souboru o samostatné movité věci 4/11-12 Výměna jednotlivé movité věci 4/11-13 Trvalé vyřazení věci ze souboru 4/11-13 Současní vyřazení věci ze souboru a zařazení věci do souboru 4/11-13 Při vzniku i zániku souboru je nutné mj. respektovat 30 odst.2 zákona 4/11-13 Porovnání rozdílného uplatnění v daňových výdajích při evidování samostatných movitých věcí a při evidování souboru 4/11-13 Závěr 4/11-13

7 Komentář k rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 AFS 49/ /11-14 K obsahu rozsudku NSS ze dne /11-14 Čtyři významné závěry 4/11-14 Problematika dalšího významného závěru 4/11-15 Změny zákona o daních z příjmů počínaje rokem /11-16 Změny zákona účinné od roku /11-16 Změny zákona schválené v roce /11-18 Navrhované změny zákona projednávané na podzim 2011 s pozdější účinností 4/11-19 Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů /část 6/ 4/11-21 Položky odčitatelné od základu daně 4/11-21 Slevy na dani 4/11-21 Příklady 6.1 až 6.3 4/11-22 Příklady 6.4 a 6.5 4/11-24 Závěr 4/11-25 Aktuální změny týkající se daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a změny v tiskopisech za zdaňovací období /11-26 Závazné posouzení neboli editační povinnost 4/ Obecné vymezení, resp. procesní základ 4/ Co je myšleno závazným posouzením 4/ Obecný procesní rámec 4/ Žádost 4/ Rozhodnutí - náležitosti, odůvodnění, opravné prostředky, účinnost 4/ Lhůta pro vydání rozhodnutí 4/ Správní poplatek 4/ Okruh oblastí pro závazné rozhodnutí 4/ Daň z příjmů 4/ Závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům, upravené v ustanovení 24a zákona o daních z příjmů 4/ Závazné posouzení poměru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovitosti používané zčásti k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti anebo k pronájmu a zčásti k soukromým účelům, které lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění udržení příjmů, jenž je upraveno v ustanovení 24b zákona o daních z příjmů 4/ Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením, které je obsahem ustanovení 33a zákona o daních z příjmů 4/ Závazné posouzení skutečnosti, zda se jedná o výdaje (náklady) vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje, upravené v ustanovení 34a zákona o daních z příjmů 4/ Závazné posouzení skutečnosti, zda lze daňovou ztrátu vzniklou před podstatnou změnou ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole, uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně po podstatné změně, jenž je obsahem ust. 38na zákona o daních z příjmů 4/ Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, které je upraveno v ustanovení 38a zákona o daních z příjmů 4/ Související metodické pokyny 4/ Daň z přidané hodnoty 4/ Závěr 4/11-31

8 3.2 DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daňová evidence - příjemci dotace SZIF (malí zemědělci) a požadavek na vedení účetnictví 1/ uzávěrkové operace 3/ Daňové zvýhodnění - nerezident (Slovák) zaměstnán přes agenturu 2/ příjem manželky z titulu daru nemovitosti je nutno do jejího vlastního příjmu započíst pro účely posouzení podmínek slevy zaměstnance na manželku 4/ soustavná příprava na budoucí povolání a reparát po prázdninách 3/ uplatnění úlev v případě nezaměstnanosti po část roku 4/ Majetek viz též K ODPISŮM A MAJETKU - FVE a změny v odpisování od r / mimořádný odpis auta pořízeného v r / obchodní majetek a paušál 3/ pořízení auta ve sdružení FO 3/ zbudování podkrovního bytu - vztahy mezi otcem a synem (DP a DPH) 3/ Nájem - Pronájem - nebytových prostor a plochy pro reklamy v domě nevloženém do OM 4/ úprava objektu pro budoucího nájemce 1/ Nezdanitelná část základu daně - dodanění při nedodržení podmínek u penzijního připojištění 3/ u životního pojištění 3/ Osvobození od daně - automobil, prodej po smrti manžela 1/ kurzový zisk při směně peněz občanem 2/ obchodování s cennými papíry 2/ prodej pozemků a nesprávná aplikace 4 odst. 1 písm. u) ZDP 1/ Podnikání a jiná SVČ - sdružení matky a syna, matka vystupuje DP a DPH 1/ vklad podniku fyzickou osobou do s.r.o. DP a DPH 4/ změna smlouvy o sdružení 2/ Pohledávky - lékař končí činnost 4/ sdružení FO a problém pohledávek při ukončení podnikání 1/ Příjmy (výdaje) - kauce, kterou přijímá pronajímatel bytu 4/ koupě zemědělského pozemku od Pozemkového fondu 4/ koupě rekreačního objektu z hypotečního úvěru 4/ plnění z pojištění bytového domu jako náhrada za škody způsobené povětrnostními vlivy na střeše 1/ podnikatel zaměstnal uchazeče z úřadu práce a pobíral po dobu 6 měsíců příspěvek a dále každé čtvrtletí pobírá příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 4/ úroky z poskytnuté půjčky společníkem společnosti (hledisko DPF a DPP) 4/ z dotace od úřadu práce 1/ z pronájmu nebytových prostor SVJ nevyplácí vlastníkům, ale používá na úhrady oprav 4/

9 Vozidlo - jednatel s.r.o pořídil os. auto, nemá mandátní ani pracovní smlouvu 2/ manželé a společné jízdy automobilem 4/ manželé ve sdružení a více aut 2/ personální agentura v pracovní smlouvě neuvedla, že zaměstnanci, kterého dočasně přidělila k firmě se sídlem v Německu, poskytne motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely 4/ paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem 3/ Vyúčtování - daně z příjmů ze závislé činnosti, počet zaměstnanců 2/ chybně sražená záloha na daň zaměstnanci 2/ Výdaje (náklady) - daňový odpis při vyřazení nemovitosti z obch. majetku k / lékař chce zpětně přejít na skutečné výdaje 2/ , 4/ neuplatněné leasingové splátky 1/ oprava stodoly po požáru 1/ pořízení ortézy OSVČ - pokrývače 1/ pořízení speciální sekačky pro pozemek FVE 2/ pořízení zabezpečovacího zařízení do provozovny v rodinném domě s vlastním vchodem 4/ přechod z uplatňování výdajů paušálem na skutečné výdaje a otázka obch. majetku - vybavení kanceláře na rozhraní uznatelnosti 2/ zprostředkovatelská služba agenturou (DP a DPH) 2/ Základ daně - přechod restaurace z DE na účetnictví 4/ úpravy ZD při přechodu z DE na Úč. (DP, SP a ZP) 3/ úpravy ZD při ukončení či přerušení činnosti o zaplacené zálohy 3/ vrácený přeplatek pojistného na sociální a zdravotní pojištění hrazeného v roce / ztráta z podnikání (DP, SP) 3/ Zdanění - člen výboru společenství vlastníků bytových jednotek je zároveň jinde zaměstnán 4/ nespotřebované zásoby při vyjmenovaných změnách 4/ prodej části zem. budovy, parcel aj. (DP a DPH) 3/ příjmy z prodeje RD zahrnutého v OM 1/ rozpuštění sdružení fyzických osob 2/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Hmotný majetek - dotace z programu Zelená úsporám 4/ prodej zakoupeného staršího vozu po 2 letech, odpisy a účtování 2/ rozvodná betonová buňka volně položená na štěrkovém podloží 4/ zpevněné plochy k větrné elektrárně 4/ Nájem - Pronájem - pořízení osobního auta na fin. leasing, předčasné ukončení leas. Smlouvy a prodej (DP, Úč a DPH) 2/ tech. zhodnocení strojního zařízení pořízeného na leasing v roce 2010 z Německa prostřednictvím dceřiné společnosti v ČR 4/ tech. zhodnocení najatých nebytových prostor hrazené nájemcem před zahájením nájmu 4/

10 Náklady - oprava čelního skla na firemním vozu v režii firmy (vyčíslení pojišťovně a úč. 2/ vybavení baru 1/ uznatelnost odvodu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravot. postižením 4/ pořízení a provoz automatu na kávu /DP a DPH/ 4/ úroky nedaňové - písm. w) 1/ úroky ze zápůjčky peněz společníků s.r.o. 2/ zpevnění pronajaté příjezdové cesty /DP a DzN/ 1/ Nezisková organizace - dotace na poskytování pečovatelských služeb 3/ použití daňové úspory 2/ předmět daně 2/ Pohledávky - nashromážděné pohledávky a daňové řešení 1/ Společenství vlastníků jednotek - speciální režim registrace 4/ odměny členům statutárního orgánu 4/ podávání přiznání k DP i když nedosáhne zisku 4/ prodej půdních prostor k výstavbě nového bytu 4/ vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 4/ zpřesněný a doplněný původní dotaz 4/ Slevy na dani - investiční pobídky 1/ podmínka zachování investice 2/ určení částky S2 při dodatečném přiznání na nižší daňovou povinnost 2/ Základ daně - bytového družstva 2/ společnost zabývající se likvidací autovraků dostává neinvestiční dotaci od stát. fondu životního prostředí ČR 4/ K ODPISŮM A MAJETKU viz daně z příjmů a účetnictví 5. CESTOVNÍ NÁHRADY viz daně z příjmů 6. DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 6.1 Dotazy a odpovědi Předmět daně - k chatě patří řada drobných budov 1/ K MEZINÁRODNÍM DAŇOVÝM VZTAHŮM 7.1 Statě k vybraným otázkám Stálá provozovna a povinnost vedení účetnictví 1/11-32 Mezinárodní daňové vztahy a smlouvy o zamezení dvojímu zdanění v retrospektivě i výhledově 4/11-32

11 7.2 Dotazy a odpovědi Podnikání zahraniční osoby v ČR - pronájem nemovitostí v Praze a problém místní příslušnosti podle daňového řádu 1/ Stálá provozovna - společnost plánuje, že se stane oprávněnou finanční institucí elektronických peněz (EMI) 3/ Zdanění - části pozůstalosti po svém strýci, který žil v Nizozemí a zůstal i naším občanem 4/ občan USA během pobytu v ČR přijme dar 1/ občan Velké Británie vlastní v ČR nemovitost a pronajímá ji 1/ mezinárodní příjmy sportovce 4/ nájem strojů na finanční leasing slovenským daňovým rezidentem od holandského pronajímatele, využívaných ve stálé provozovně v ČR 4/ úhrady za pořízení či využívání SW získaného od zahraničních subjektů v ČR 4/ K PRACOVNÍMU PRÁVU A POJISTNÉMU 8.1 Statě k vybraným otázkám Změny zákoníku práce pro rok /11-56 Změny ve zdravotním pojištění v roce / Vyměřovací základy platné k 1. lednu / Minimální vyměřovací základy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 1.2. Maximální vyměřovací základ OSVČ a zaměstnanců 1/ Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem 1/ Pracovní úrazy 1/ Mlčenlivost 1/ Termín doplatku pojistného u OSVČ 1/ Nové tiskopisy zdravotních pojišťoven 1/11-58 Jak jsme na tom se zákoníkem práce 2/11-49 Definice závislé práce 2/11-49 Subsidiarita občanského zákoníku a základní zásady 2/11-49 Neplatnost právních úkonů 2/11-50 Zkušební doba a pracovní poměr na dobu určitou 2/11-50 Dočasné přidělení 2/11-50 Zjednodušení výpovědních důvodů při výpovědi ze strany zaměstnavatele 2/11-50 Výše odstupného ve vazbě na počet odpracovaných let u zaměstnavatele 2/11-50 Konkurenční doložka 2/11-50 Dohody o provedení práce 2/11-50 Pracovní doba 2/11-50 Dovolená 2/11-51 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 2/11-51 Změny v důchodovém pojištění 3/ Výpočtový základ 3/ Rozhodné období pro stanovení osobního vyměřovacího základu 3/ Předčasné starobní důchody 3/ Vdovský (vdovecký) důchod 3/ Věková podmínka pro nárok na starobní důchod 3/11-43

12 Návrh novely zákoníku práce je již v Parlamentu ČR 3/11-44 Koncepční změny 3/11-44 Další očekávané body novely 3/11-45 Zkušební doba 3/11-45 Pracovní poměr na dobu určitou 3/11-46 Dočasné přidělení 3/11-46 Nový výpovědní důchod 3/11-46 Výše odstupného ve vazbě na počet odpracovaných let u zaměstnavatele 3/11-46 Omezení náhrady mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru 3/11-46 Dohody o provedení práce 3/11-46 Pracovní doba 3/11-47 Dovolená 3/11-47 Konkurenční doložka 3/11-47 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 3/11-47 Působení odborové organizace u zaměstnavatele 3/11-48 Závěrem 3/11-48 Očekávané změny v sociálním pojištění od / Změny v okruhu pojištěných osob a tedy i poplatníků pojistného na sociální pojištění 3/ Změny v poskytování dávek nemocenského pojištění 3/ Změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3/ Změny v zákoně o důchodovém pojištění 3/ Změny v zákoně o daních z příjmů 3/11-50 Změny v sociálním pojištění v roce /11-43 Vstupní informace o stavu projednání změn 4/11-43 Parametrické změny 4/11-43 Příklad 4/11-43 Změny od /11-44 Okruh osob nemocensky a důchodově pojištěných 4/11-44 Příklady 4/11-44 Souběh činnosti jednatele a společníka s.r.o. v téže společnosti 4/11-45 Příklad 4/11-45 Souběh více krátkodobých zaměstnání 4/11-45 Příklady 4/11-45 Dohody o provedení práce 4/11-46 Příklady 4/11-46 Náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti 4/11-46 Další změny v nemocenském pojištění 4/11-46 Příklad 4/11-46 Přehled změn v pojistném na sociální zabezpečení zaměstnanců 4/11-47 Změny u OSVČ v důchodovém pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení 4/11-47 Příklad 4/11-47, 4/11-48 Změna zákona o daních z příjmů 4/11-48 Změna obchodního zákoníku 4/11-48 Změny ve zdravotním pojištění 4/ Splatnost doplatků a snížení záloh u OSVČ 4/ Změna ve vymezení pojmu zaměstnanec 4/ Minima a maxima 4/ Změna zdravotní pojišťovny 4/ Prodloužení promlčecích a prekluzivních lhůt 4/11-50

13 8.2 Dotazy a odpovědi viz též daně z příjmů Dovolená - ve zkušební době 3/ Odstupné - lékařský posudek pouze konstatuje nynější práce není pro zaměstnance vhodná 3/ ukončení pracovního poměru zaměstnankyně na rodičovské dovolené 3/ Pracovní doba - pozdní příchody a odměňování 1/ Pracovní vztahy a podmínky - neplacené volno 3/ neplatně rozvázaný pracovní poměr a nárok na dovolenou 1/ pracovní smlouvy při přeměně zaměstnavatele z fyzické osoby na právnickou osobu 3/ práce občas a nepravidelně 2/ smlouva na dobu určitou a možnost prodloužení 1/ výpovědi z organizačních důvodů a odstupné 3/ Sociální a zdravotní pojištění - daňová ztráta x opravný Přehled 3/ doplatek pojistného (ZP) OSVČ 3/ fotovoltaická elektrárna a zdravotní pojištění 3/ penále SP a ZP 3/ Starobní důchod - podmínky pokračování pracovního poměru zaměstnance 3/ K OBCHODNĚ PRÁVNÍM OTÁZKÁM 9.1 Statě k vybraným otázkám K vybraným otázkám správné aplikace živnostenských předpisů 2/ Problematika identif. čísel provozoven v právní úpravě a v praxi 2/ Identifikační čísla přidělovaná fyzickým osobám 2/ Použití osobních údajů klienta pojišťovny 2/ Poskytování údajů o blokových pokutách 2/ Přerušení provozování živnosti 2/ Provozování sauny 2/ Práce živnostníka pro jiný podnikatelský subjekt 2/ Předváděcí akce obchodní společnosti 2/ Vábivá reklama 2/ Problematika správních poplatků 2/ Spotřebitelský úvěr 2/ Právní úprava spotřebitelského úvěru a vyloučené finanční služby 2/ Dvě provozovny a přidělení identifikačního čísla provozoven 2/ Zprostředkování spotřebitelského úvěru a živnost ohlašovací volná 2/11-48 K vybraným otázkám správné aplikace živnostenských předpisů /pokrač. z č. II/11/ 3/ Obsahové náplně jednotlivých živností 3/ Příležitostné hlídání dětí 3/ Dozor nad poskytováním spotřebitel. úvěru 3/ Problematika prokazování postavení osobami jmenovanými v živnost. Zákoně ( 70 odst. 1) 3/ Jednotný registrační formulář 3/ Odbornost a tlaková zařízení 3/11-53

14 21. Rodinní příslušníci občanů členských států EU a jejich postavení v oblasti podnikání 3/ Nekalá obchodní praktika 3/ Živnost Poskytování technických služeb k ochraně majetku a splnění podmínky odborné způsobilosti 3/ Reklamní prezentace na doplněk stravy 3/ Odpovědný zástupce a podnikání v oblasti spotřebitelského úvěru 3/ Nové právní předpisy 3/ Používání výživových a zdravotních tvrzení v reklamě 3/ Nabídka zboží v akci 3/ Podnikání ve spotřebitelsko-úvěrové oblasti a doložení odborné způsobilosti 30. Odborná způsobilost pro poskytování některých vybraných tělovýchovných a sportovních služeb 3/ Užívání ubytovacího zařízení a reklama 3/ Reklamní prezentace v oblasti poskytování pohřebních služeb 3/ Používání reklamy a tabákové výrobky 3/ Problematika reklamy na doplňky stravy 3/11-59 Závěr 3/11-60 Problematika živnostenského podnikání v právní úpravě a praxi 4/11-51 Úvod 4/11-51 Živnostenský zákon a jeho poslední změny 4/11-51 Vstup zahraničních osob z tzv. třetích zemí do podnikání, podmínky provozování živnostenského podnikání 4/11-52 Cizinec z třetí země a prodloužení jeho platného živnostenského oprávnění 4/11-52 Obsahové náplně živností a jejich změny 4/11-52 Spotřebitelský úvěr a odborná způsobilost 4/11-53 Změny v informačních systémech veřejné správy 4/11-53 Působnost finančního arbitra 4/11-53 Závěr 4/ Dotazy a odpovědi viz též spoluautorské - fyzická osoba není OSVČ a chce poskytovat služby garanta odbornosti 1/ podnikání cizinců z tzv. třetích států 1/ živnost kominická a provádění kontroly komínů a kouřovodů 1/ SILNIČNÍ DAŇ viz též daně z příjmů 10.1 Statě k vybraným otázkám Daň silniční ve zdaňovacím období /11-34 Úvod 4/11-34 Daňové přiznání k dani silniční 4/11-34 Předmět daně silniční 4/11-34 Příklady 4/11-34 Poplatník daně 4/11-35 Příklad 4/11-35 Základ a sazba daně 4/11-35 Příklad 4/11-35 Snížení a zvýšení daně 4/11-35 Příklady 4/11-36 Sleva na dani 4/11-36 Osvobození 4/11-36 Příklad 4/11-36 Závěrem 4/11-36

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY OBSAH ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Základní vymezení zákona o dani z přidané hodnoty 1.2 Informace MF ČR a GFŘ k úplatném DPH 2. PŘEDMĚT DANĚ 2.1 Plnění, která jsou předmětem DPH 2.1.1

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Obsah. Předm luva...11

Obsah. Předm luva...11 Obsah Předm luva...11 Správa daní a poplatků 1. Zásada volného hodnocení důkazů, Stanovení obchodní přirážky - K S v O stravě, 22 Ca 1 5 /9 9-1 8...13 2. Postavení správce konkursní podstaty v daňovém

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více