REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní náhrady 6. Daň z nemovitostí 7. K mezinárodním daňovým vztahům 8. K pracovnímu právu a pojistnému 9. K obchodně právním otázkám 10. Silniční daň 11. Spotřební daň, Ekologické daně 12. Správa daní a poplatků 13. Účetnictví Legenda Číslo bulletinu Ročník Strana Číslo dotazu x/xx-xx-xx 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Dotazy a odpovědi Daň z převodu nemovitostí Prodej bytu v os. vlastnictví a koupě menšího bytu (DPN a DP) 3/ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2.1 Statě k vybraným otázkám Informace ke změnám zákona o DPH pro rok /11-2 Úvod 1/ Vymezení základních pojmů 1/ Stanovení místa plnění 1/ Zdanitelná plnění v tuzemsku 1/ Daňové doklady 1/ Základ daně 1/ Oprava základu a výše daně 1/ Sazby daně 1/ Odpočet daně 1/ Nárok na odpočet daně 1/ Podmínky pro uplatnění odpočtu daně 1/ Oprava odpočtu daně 1/ Odpočet daně v poměrné výši 1/ Krácení nároku na odpočet daně 1/ Vyrovnání odpočtu daně 1/ Úprava odpočtu daně 1/ Odpočet daně při registraci plátce a při zrušení registrace 1/ Přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění 1/11-6

2 10. Správa daně v tuzemsku 1/ Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti 1/ Vedení evidence pro účely DPH 1/ Souhrnné hlášení 1/ Zrušení registrace 1/ Ručení za nezaplacenou daň 1/11-7 Závěr 1/11-8 Oprava základu daně a opravy výše daně po novele zákona o DPH 2/11-2 Úvod 2/11-2 Základ daně 2/11-2 Oprava základu a výše daně po /11-2 Příklad - oprava základu daně při reklamaci vadného zboží 2/11-3 Příklad - oprava základu daně při poskytnutí slevy z ceny 2/11-3 Příklad - oprava základu daně při zvýšení cen 2/11-4 Příklad - oprava základu daně při vrácení úplaty 2/11-4 Oprava výše daně v jiných případech 2/11-4 Příklad - oprava výše daně, kterou se snižuje daň na výstupu na základě opravného d.d. 2/11-4 Příklad - oprava výše daně, kterou se zvyšuje daň na výstupu na základě opravného d.d. 2/11-5 Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 2/11-5 Příklad - oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Příklad - částečné uhrazení pohledávky dlužníkem 2/11-6 Přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění 3/11-2 Obecná pravidla zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti 3/11-2 Vystavování daňových dokladů 3/11-3 vedení zvláštní evidence 3/11-3 Vymezení plnění ve zvláštním režimu 3/11-4 Dodání zlata 3/11-4 Dodání zboží uvedeného v Příloze č. 5 k ZDPH 3/11-4 Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 3/11-4 Poskytnutí stavebních nebo montážních prací 3/11-4 Příklady aplikace 3/11-4 Příklad - dodání kovového odpadu 3/11-4 Příklad - poskytnutí stavebních prací 3/11-5 Ručení za nezaplacenou daň 3/11-5 Zvláštní způsob zajištění daně 3/11-6 Příklad - zvláštní způsob zajištění daně 3/11-6 Závěr 3/11-6 Povinnosti plátce DPH na konci kalendářního roku / Úvod 4/ Oznámení o délce zdaňovacího období 4/ Odpočet daně na přelomu roku 2011 a /11-2 Příklad - uplatnění odpočtu daně ve vazbě na obdržení daňového dokladu 4/11-3 Příklad - uplatnění odpočtu daně na přelomu kalendářního roku 4/ Roční vypořádání nároku na odpočet daně 4/11-3 Příklad - krácení nároku na odpočet daně zálohovým koeficientem 4/11-3 Příklad - roční vypořádání nároku na odpočet daně za rok / Poměrný nárok na odpočet daně a jeho oprava koncem kalendářního roku 4/11-4 Příklad - poměrný nárok na odpočet daně a jeho oprava 4/ Úprava odpočtu daně na konci roku /11-4

3 Informace k projednávaným změnám zákona o DPH 4/ Dotazy a odpovědi viz též daně z příjmů Daňový doklad opravné doklady po výměně vadného plynoměru (DPH a DP) 3/ Obchodní majetek evidence pro účely DPH 3/ Obrat registrace k DPH překročení obratu, hodnoty Kč při pořízení zboží z jiného členského státu 3/ výpočet obratu v případě zápočtu TZ budovy na nájemné 4/ Odpočet daně doměřená daň, daňový subjekt správci daně neprokázal, že poskytoval plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH chyba při přefakturaci auta z Německa reverse charge uplatnění nároku na odpočet 2/ koupě staveb. pozemku od realitní kanceláře 4/ majetek pořízený před datem registrace 1/ oprava kotle v najaté kanceláři 3/ přijatá služba podle 9 odst. 1 ZDPH od osoby registrované v jiném členském státě EU 4/ uplatnění nesprávné sazby DPH dodavatelem a řešení odpočtu DPH a výše nákladů pro DP 3/ úprava odpočtu při změně účelu použití HM 1/ vznik nároku na odpočet po snížení ceny v reklamačním řízení 4/ zaokrouhlená daň na faktuře 3/ Osvobození od DPH prodej nemovitostí dříve nakoupených 2/ prodej derivátů 3/ vývoz zboží účt. na platné DIČ švýcarské firmě vydané v Německu 1/ Místo plnění faktura za ubytování zaměstnance při služební cestě do Německa 4/ montáž technologického zařízení v Lotyšsku, které česká firma registrovaná pouze v tuzemsku sama vyrobila a dodala Pronájem/nájem viz též Přefakturace - přeúčtování elektřiny na nájemce 1/ Přenesení daňové povinnosti - zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na uvedené stavební a montážní práce 4/11-8-6, 4/ Registrace - zrušení registrace a dlouhodobý drobný majetek 3/ Sazba daně - oprava chybné sazby DPH dle daňového řádu a zákona o DPH 4/ stavební inženýr provádí vypracování výrobní dokumentace na rekonstrukci bytového domu 4/ ubytovací služby se snídaní 2/ úplata za postoupení práva (cese) leasing technologie 4/11-8-7

4 Uplatnění daně - dodanění využívání automobilu pro osobní potřebu 1/ exekutor nakoupil nemovitosti, které pronajímá 4/ oprava výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení 3/ vedení účetnictví fyzické osobě provozující stomatolog. laboratoř 4/ prodej obchodních podílů 1/ DAŇ Z PŘÍJMŮ 3.1 Statě k vybraným otázkám Novela zákona o daních z příjmů od ledna /11-12 K jednotlivým změnám zákona o daních z příjmů 1/11-12 K části první Daň z příjmu fyzických osob 1/11-12 K části druhé Daň z příjmů právnických osob 1/11-19 K části třetí Společná ustanovení 1/11-21 Novela zákona o daních z příjmů přijatá v rámci zákona, kterým se mění zákon o stavebním spoření 1/11-30 K jednotlivým změnám zákona o daních z příjmů 1/11-30 Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů /část 3/ 1/11-33 Osvobození od daně ( 4) pokračování 1/11-33 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce /11-42 Úvod 1/ Novely zákona 1/ Změny v tiskopisech daňového přiznání 1/ Přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Pokyny k vyplnění přiznání 1/ Příloha č. 2 II. oddílu 1/ Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu 1/ Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob nositeli invest. pobídek... 1/ Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu 1/11-47 Závěrem 1/11-47 Ke lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2010 a možným sankcím s podáním souvisejících 1/11-48 Změny v Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období /11-49 I. Úvod 1/11-49 II. Struktura DAP /11-49 III. Příklad k výpočtu daně z příjmů fyzických osob za rok /11-49 Novela zákona o daních z příjmů od ledna 2011 Pokračování od změny 35 2/11-10 K části třetí - Společná ustanovení 2/11-10 K části čtvrté - Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů 2/11-13 Doplnění Přílohy č. 3 2/11-18

5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů související s použitím silničního motorového vozidla 2/11-19 I. Úvod 2/11-19 II. Postupy uplatňování výdajů 2/ Ekonomický pronájem 2/ Finanční pronájem... (leasing) 2/ Bezplatná výpůjčka 2/ Použití taxislužby 2/ Použití vlastního auta zahrnutého v OM 2/ Použití vlastního auta nezahrnutého v OM 2/11-20 III. Paušální výdaj na dopravu 2/11-22 IV. Závěr 2/11-22 Novelizace zákona o rezervách v roce /11-23 Změna 3 2/11-23 Změna 4 2/11-23 Změna 5 2/11-24 Změna 7 2/11-24 Změna 8a 2/11-24 Změna 8c 2/11-25 Na závěr 2/11-25 Základ daně z příjmů podnikatelů fyzických osob, jeho změny a úpravy od roku / Úpravy základu daně podle 5 ZDP 2/ Daňová ztráta - 5 odst. 3 2/11-26 Příklady a / Započítávání příjmů ze závislé činnosti do základu daně - 5 odst. 4 2/11-26 Příklad / Úprava z titulu právního důvodu - 5 odst. 6 2/11-27 Příklady a / Snížení základu daně o zásoby - 5 odst. 7 2/11-27 Příklad / Zvýšení základu daně z titulu právně zaniklého závazku - 5 odst. 10 písm. a) 2/11-27 Příklady až / Úprava základu daně o hodnotu zaplacených záloh - 5 odst.10 písm. b) a 5 odst. 11 2/11-28 Příklady a / Zvýšení základu daně o příjem ze směnky - 5 odst. 10 písm. c) 2/11-28 Příklad / Zvýšení základu daně při nepeněžitém vkladu - 5 odst. 10 písm. d) Příklad / Úpravy základu daně podle 23 2/ Základ daně ve vztahu k účetnictví - 23 odst. 1 a 2 2/11-29 Příklad / Úpravy základu daně podle 23 odst. 3 2/ Zvýšení základu daně podle 23 odst. 3 písm. a) 2/11-29 Příklady /11-29 až /11-33 Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů /část 4/ 2/11-34 Osvobození od daně ( 6) 2/11-34 Příklady 4.1 až /11-34, 2/11-39 Osvobození od daně ( 10) 2/11-39 Příklad /11-39

6 Stavební spoření po Nálezu Ústavního soudu 3/11-22 Z obsahu Nálezu ÚS a jeho důsledky 3/11-22 K návrhu změny zákona o daních z příjmů 3/11-23 Základ daně z příjmů podnikatelů fyzických osob jeho změny a úpravy od roku 2011 /2. část/ 3/ Snížení základu daně podle 23 odst. 3 písm. b) 3/11-24 Příklad /11-24 Příklady a / Možnost snížení základu daně podle 23 odst. 3 písm. c) 3/ Zvýšení základu daně při postoupení nebo vkladu pohledávky - 23 odst. 13 3/11-27 Příklady až / Úpravy základu daně při ukončení a přerušení činnosti poplatníka - 23 odst. 8 písm. b) 3/ ) pokud vede účetnictví 3/11-28 Příklady a / ) pokud vede daňovou evidenci 3/11-28 Příklady až /11-28 Příklady a / ) v případech, kdy poplatník uplatňuje výdaje paušální částkou 3/11-29 Příklad / Úprava základu daně při koupi podniku - 23 odst. 15 3/11-29 Příklady a / Úprava základu daně při prodeji podniku - 23 odst. 16 3/ Úpravy základu daně při přechodu z vedení daňové evidence v r na vedení účetnictví v r příloha č. 3 3/11-31 Příklad / Zvýšení základu daně o hodnotu zásob a pohledávek při přechodu na vedení účetnictví - 23 odst. 14 3/11-31 Příklady až / Úpravy základu daně při přechodu z vedení účetnictví v r na vedení daňové evidence v r příloha č. 2 3/11-33 Příklady a /11-33 Příklady až /11-34 Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů /část 5/ 3/11-35 Uplatnění výdajů procentem z příjmů 3/11-35 Příklady 5.1 a 5.2 3/11-36 Daň stanovená paušální částkou 3/11-37 Nezdanitelné části základu daně 3/11-37 Příklady 5.3 a 5.4 3/11-38 Příklady 5.5 a 5.6 3/11-39 Příklad 5.7 3/11-40 Příklad 5.8 3/11-41 Závěrečný komentář pro daňové nerezidenty 3/11-41 Soubory movitých věcí 4/11-12 Vymezení souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením 4/11-12 Rozšiřování souboru o samostatné movité věci 4/11-12 Výměna jednotlivé movité věci 4/11-13 Trvalé vyřazení věci ze souboru 4/11-13 Současní vyřazení věci ze souboru a zařazení věci do souboru 4/11-13 Při vzniku i zániku souboru je nutné mj. respektovat 30 odst.2 zákona 4/11-13 Porovnání rozdílného uplatnění v daňových výdajích při evidování samostatných movitých věcí a při evidování souboru 4/11-13 Závěr 4/11-13

7 Komentář k rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 AFS 49/ /11-14 K obsahu rozsudku NSS ze dne /11-14 Čtyři významné závěry 4/11-14 Problematika dalšího významného závěru 4/11-15 Změny zákona o daních z příjmů počínaje rokem /11-16 Změny zákona účinné od roku /11-16 Změny zákona schválené v roce /11-18 Navrhované změny zákona projednávané na podzim 2011 s pozdější účinností 4/11-19 Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů /část 6/ 4/11-21 Položky odčitatelné od základu daně 4/11-21 Slevy na dani 4/11-21 Příklady 6.1 až 6.3 4/11-22 Příklady 6.4 a 6.5 4/11-24 Závěr 4/11-25 Aktuální změny týkající se daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a změny v tiskopisech za zdaňovací období /11-26 Závazné posouzení neboli editační povinnost 4/ Obecné vymezení, resp. procesní základ 4/ Co je myšleno závazným posouzením 4/ Obecný procesní rámec 4/ Žádost 4/ Rozhodnutí - náležitosti, odůvodnění, opravné prostředky, účinnost 4/ Lhůta pro vydání rozhodnutí 4/ Správní poplatek 4/ Okruh oblastí pro závazné rozhodnutí 4/ Daň z příjmů 4/ Závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům, upravené v ustanovení 24a zákona o daních z příjmů 4/ Závazné posouzení poměru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovitosti používané zčásti k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti anebo k pronájmu a zčásti k soukromým účelům, které lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění udržení příjmů, jenž je upraveno v ustanovení 24b zákona o daních z příjmů 4/ Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením, které je obsahem ustanovení 33a zákona o daních z příjmů 4/ Závazné posouzení skutečnosti, zda se jedná o výdaje (náklady) vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje, upravené v ustanovení 34a zákona o daních z příjmů 4/ Závazné posouzení skutečnosti, zda lze daňovou ztrátu vzniklou před podstatnou změnou ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole, uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně po podstatné změně, jenž je obsahem ust. 38na zákona o daních z příjmů 4/ Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, které je upraveno v ustanovení 38a zákona o daních z příjmů 4/ Související metodické pokyny 4/ Daň z přidané hodnoty 4/ Závěr 4/11-31

8 3.2 DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daňová evidence - příjemci dotace SZIF (malí zemědělci) a požadavek na vedení účetnictví 1/ uzávěrkové operace 3/ Daňové zvýhodnění - nerezident (Slovák) zaměstnán přes agenturu 2/ příjem manželky z titulu daru nemovitosti je nutno do jejího vlastního příjmu započíst pro účely posouzení podmínek slevy zaměstnance na manželku 4/ soustavná příprava na budoucí povolání a reparát po prázdninách 3/ uplatnění úlev v případě nezaměstnanosti po část roku 4/ Majetek viz též K ODPISŮM A MAJETKU - FVE a změny v odpisování od r / mimořádný odpis auta pořízeného v r / obchodní majetek a paušál 3/ pořízení auta ve sdružení FO 3/ zbudování podkrovního bytu - vztahy mezi otcem a synem (DP a DPH) 3/ Nájem - Pronájem - nebytových prostor a plochy pro reklamy v domě nevloženém do OM 4/ úprava objektu pro budoucího nájemce 1/ Nezdanitelná část základu daně - dodanění při nedodržení podmínek u penzijního připojištění 3/ u životního pojištění 3/ Osvobození od daně - automobil, prodej po smrti manžela 1/ kurzový zisk při směně peněz občanem 2/ obchodování s cennými papíry 2/ prodej pozemků a nesprávná aplikace 4 odst. 1 písm. u) ZDP 1/ Podnikání a jiná SVČ - sdružení matky a syna, matka vystupuje DP a DPH 1/ vklad podniku fyzickou osobou do s.r.o. DP a DPH 4/ změna smlouvy o sdružení 2/ Pohledávky - lékař končí činnost 4/ sdružení FO a problém pohledávek při ukončení podnikání 1/ Příjmy (výdaje) - kauce, kterou přijímá pronajímatel bytu 4/ koupě zemědělského pozemku od Pozemkového fondu 4/ koupě rekreačního objektu z hypotečního úvěru 4/ plnění z pojištění bytového domu jako náhrada za škody způsobené povětrnostními vlivy na střeše 1/ podnikatel zaměstnal uchazeče z úřadu práce a pobíral po dobu 6 měsíců příspěvek a dále každé čtvrtletí pobírá příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 4/ úroky z poskytnuté půjčky společníkem společnosti (hledisko DPF a DPP) 4/ z dotace od úřadu práce 1/ z pronájmu nebytových prostor SVJ nevyplácí vlastníkům, ale používá na úhrady oprav 4/

9 Vozidlo - jednatel s.r.o pořídil os. auto, nemá mandátní ani pracovní smlouvu 2/ manželé a společné jízdy automobilem 4/ manželé ve sdružení a více aut 2/ personální agentura v pracovní smlouvě neuvedla, že zaměstnanci, kterého dočasně přidělila k firmě se sídlem v Německu, poskytne motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely 4/ paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem 3/ Vyúčtování - daně z příjmů ze závislé činnosti, počet zaměstnanců 2/ chybně sražená záloha na daň zaměstnanci 2/ Výdaje (náklady) - daňový odpis při vyřazení nemovitosti z obch. majetku k / lékař chce zpětně přejít na skutečné výdaje 2/ , 4/ neuplatněné leasingové splátky 1/ oprava stodoly po požáru 1/ pořízení ortézy OSVČ - pokrývače 1/ pořízení speciální sekačky pro pozemek FVE 2/ pořízení zabezpečovacího zařízení do provozovny v rodinném domě s vlastním vchodem 4/ přechod z uplatňování výdajů paušálem na skutečné výdaje a otázka obch. majetku - vybavení kanceláře na rozhraní uznatelnosti 2/ zprostředkovatelská služba agenturou (DP a DPH) 2/ Základ daně - přechod restaurace z DE na účetnictví 4/ úpravy ZD při přechodu z DE na Úč. (DP, SP a ZP) 3/ úpravy ZD při ukončení či přerušení činnosti o zaplacené zálohy 3/ vrácený přeplatek pojistného na sociální a zdravotní pojištění hrazeného v roce / ztráta z podnikání (DP, SP) 3/ Zdanění - člen výboru společenství vlastníků bytových jednotek je zároveň jinde zaměstnán 4/ nespotřebované zásoby při vyjmenovaných změnách 4/ prodej části zem. budovy, parcel aj. (DP a DPH) 3/ příjmy z prodeje RD zahrnutého v OM 1/ rozpuštění sdružení fyzických osob 2/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Hmotný majetek - dotace z programu Zelená úsporám 4/ prodej zakoupeného staršího vozu po 2 letech, odpisy a účtování 2/ rozvodná betonová buňka volně položená na štěrkovém podloží 4/ zpevněné plochy k větrné elektrárně 4/ Nájem - Pronájem - pořízení osobního auta na fin. leasing, předčasné ukončení leas. Smlouvy a prodej (DP, Úč a DPH) 2/ tech. zhodnocení strojního zařízení pořízeného na leasing v roce 2010 z Německa prostřednictvím dceřiné společnosti v ČR 4/ tech. zhodnocení najatých nebytových prostor hrazené nájemcem před zahájením nájmu 4/

10 Náklady - oprava čelního skla na firemním vozu v režii firmy (vyčíslení pojišťovně a úč. 2/ vybavení baru 1/ uznatelnost odvodu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravot. postižením 4/ pořízení a provoz automatu na kávu /DP a DPH/ 4/ úroky nedaňové - písm. w) 1/ úroky ze zápůjčky peněz společníků s.r.o. 2/ zpevnění pronajaté příjezdové cesty /DP a DzN/ 1/ Nezisková organizace - dotace na poskytování pečovatelských služeb 3/ použití daňové úspory 2/ předmět daně 2/ Pohledávky - nashromážděné pohledávky a daňové řešení 1/ Společenství vlastníků jednotek - speciální režim registrace 4/ odměny členům statutárního orgánu 4/ podávání přiznání k DP i když nedosáhne zisku 4/ prodej půdních prostor k výstavbě nového bytu 4/ vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 4/ zpřesněný a doplněný původní dotaz 4/ Slevy na dani - investiční pobídky 1/ podmínka zachování investice 2/ určení částky S2 při dodatečném přiznání na nižší daňovou povinnost 2/ Základ daně - bytového družstva 2/ společnost zabývající se likvidací autovraků dostává neinvestiční dotaci od stát. fondu životního prostředí ČR 4/ K ODPISŮM A MAJETKU viz daně z příjmů a účetnictví 5. CESTOVNÍ NÁHRADY viz daně z příjmů 6. DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 6.1 Dotazy a odpovědi Předmět daně - k chatě patří řada drobných budov 1/ K MEZINÁRODNÍM DAŇOVÝM VZTAHŮM 7.1 Statě k vybraným otázkám Stálá provozovna a povinnost vedení účetnictví 1/11-32 Mezinárodní daňové vztahy a smlouvy o zamezení dvojímu zdanění v retrospektivě i výhledově 4/11-32

11 7.2 Dotazy a odpovědi Podnikání zahraniční osoby v ČR - pronájem nemovitostí v Praze a problém místní příslušnosti podle daňového řádu 1/ Stálá provozovna - společnost plánuje, že se stane oprávněnou finanční institucí elektronických peněz (EMI) 3/ Zdanění - části pozůstalosti po svém strýci, který žil v Nizozemí a zůstal i naším občanem 4/ občan USA během pobytu v ČR přijme dar 1/ občan Velké Británie vlastní v ČR nemovitost a pronajímá ji 1/ mezinárodní příjmy sportovce 4/ nájem strojů na finanční leasing slovenským daňovým rezidentem od holandského pronajímatele, využívaných ve stálé provozovně v ČR 4/ úhrady za pořízení či využívání SW získaného od zahraničních subjektů v ČR 4/ K PRACOVNÍMU PRÁVU A POJISTNÉMU 8.1 Statě k vybraným otázkám Změny zákoníku práce pro rok /11-56 Změny ve zdravotním pojištění v roce / Vyměřovací základy platné k 1. lednu / Minimální vyměřovací základy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 1.2. Maximální vyměřovací základ OSVČ a zaměstnanců 1/ Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem 1/ Pracovní úrazy 1/ Mlčenlivost 1/ Termín doplatku pojistného u OSVČ 1/ Nové tiskopisy zdravotních pojišťoven 1/11-58 Jak jsme na tom se zákoníkem práce 2/11-49 Definice závislé práce 2/11-49 Subsidiarita občanského zákoníku a základní zásady 2/11-49 Neplatnost právních úkonů 2/11-50 Zkušební doba a pracovní poměr na dobu určitou 2/11-50 Dočasné přidělení 2/11-50 Zjednodušení výpovědních důvodů při výpovědi ze strany zaměstnavatele 2/11-50 Výše odstupného ve vazbě na počet odpracovaných let u zaměstnavatele 2/11-50 Konkurenční doložka 2/11-50 Dohody o provedení práce 2/11-50 Pracovní doba 2/11-50 Dovolená 2/11-51 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 2/11-51 Změny v důchodovém pojištění 3/ Výpočtový základ 3/ Rozhodné období pro stanovení osobního vyměřovacího základu 3/ Předčasné starobní důchody 3/ Vdovský (vdovecký) důchod 3/ Věková podmínka pro nárok na starobní důchod 3/11-43

12 Návrh novely zákoníku práce je již v Parlamentu ČR 3/11-44 Koncepční změny 3/11-44 Další očekávané body novely 3/11-45 Zkušební doba 3/11-45 Pracovní poměr na dobu určitou 3/11-46 Dočasné přidělení 3/11-46 Nový výpovědní důchod 3/11-46 Výše odstupného ve vazbě na počet odpracovaných let u zaměstnavatele 3/11-46 Omezení náhrady mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru 3/11-46 Dohody o provedení práce 3/11-46 Pracovní doba 3/11-47 Dovolená 3/11-47 Konkurenční doložka 3/11-47 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 3/11-47 Působení odborové organizace u zaměstnavatele 3/11-48 Závěrem 3/11-48 Očekávané změny v sociálním pojištění od / Změny v okruhu pojištěných osob a tedy i poplatníků pojistného na sociální pojištění 3/ Změny v poskytování dávek nemocenského pojištění 3/ Změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3/ Změny v zákoně o důchodovém pojištění 3/ Změny v zákoně o daních z příjmů 3/11-50 Změny v sociálním pojištění v roce /11-43 Vstupní informace o stavu projednání změn 4/11-43 Parametrické změny 4/11-43 Příklad 4/11-43 Změny od /11-44 Okruh osob nemocensky a důchodově pojištěných 4/11-44 Příklady 4/11-44 Souběh činnosti jednatele a společníka s.r.o. v téže společnosti 4/11-45 Příklad 4/11-45 Souběh více krátkodobých zaměstnání 4/11-45 Příklady 4/11-45 Dohody o provedení práce 4/11-46 Příklady 4/11-46 Náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti 4/11-46 Další změny v nemocenském pojištění 4/11-46 Příklad 4/11-46 Přehled změn v pojistném na sociální zabezpečení zaměstnanců 4/11-47 Změny u OSVČ v důchodovém pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení 4/11-47 Příklad 4/11-47, 4/11-48 Změna zákona o daních z příjmů 4/11-48 Změna obchodního zákoníku 4/11-48 Změny ve zdravotním pojištění 4/ Splatnost doplatků a snížení záloh u OSVČ 4/ Změna ve vymezení pojmu zaměstnanec 4/ Minima a maxima 4/ Změna zdravotní pojišťovny 4/ Prodloužení promlčecích a prekluzivních lhůt 4/11-50

13 8.2 Dotazy a odpovědi viz též daně z příjmů Dovolená - ve zkušební době 3/ Odstupné - lékařský posudek pouze konstatuje nynější práce není pro zaměstnance vhodná 3/ ukončení pracovního poměru zaměstnankyně na rodičovské dovolené 3/ Pracovní doba - pozdní příchody a odměňování 1/ Pracovní vztahy a podmínky - neplacené volno 3/ neplatně rozvázaný pracovní poměr a nárok na dovolenou 1/ pracovní smlouvy při přeměně zaměstnavatele z fyzické osoby na právnickou osobu 3/ práce občas a nepravidelně 2/ smlouva na dobu určitou a možnost prodloužení 1/ výpovědi z organizačních důvodů a odstupné 3/ Sociální a zdravotní pojištění - daňová ztráta x opravný Přehled 3/ doplatek pojistného (ZP) OSVČ 3/ fotovoltaická elektrárna a zdravotní pojištění 3/ penále SP a ZP 3/ Starobní důchod - podmínky pokračování pracovního poměru zaměstnance 3/ K OBCHODNĚ PRÁVNÍM OTÁZKÁM 9.1 Statě k vybraným otázkám K vybraným otázkám správné aplikace živnostenských předpisů 2/ Problematika identif. čísel provozoven v právní úpravě a v praxi 2/ Identifikační čísla přidělovaná fyzickým osobám 2/ Použití osobních údajů klienta pojišťovny 2/ Poskytování údajů o blokových pokutách 2/ Přerušení provozování živnosti 2/ Provozování sauny 2/ Práce živnostníka pro jiný podnikatelský subjekt 2/ Předváděcí akce obchodní společnosti 2/ Vábivá reklama 2/ Problematika správních poplatků 2/ Spotřebitelský úvěr 2/ Právní úprava spotřebitelského úvěru a vyloučené finanční služby 2/ Dvě provozovny a přidělení identifikačního čísla provozoven 2/ Zprostředkování spotřebitelského úvěru a živnost ohlašovací volná 2/11-48 K vybraným otázkám správné aplikace živnostenských předpisů /pokrač. z č. II/11/ 3/ Obsahové náplně jednotlivých živností 3/ Příležitostné hlídání dětí 3/ Dozor nad poskytováním spotřebitel. úvěru 3/ Problematika prokazování postavení osobami jmenovanými v živnost. Zákoně ( 70 odst. 1) 3/ Jednotný registrační formulář 3/ Odbornost a tlaková zařízení 3/11-53

14 21. Rodinní příslušníci občanů členských států EU a jejich postavení v oblasti podnikání 3/ Nekalá obchodní praktika 3/ Živnost Poskytování technických služeb k ochraně majetku a splnění podmínky odborné způsobilosti 3/ Reklamní prezentace na doplněk stravy 3/ Odpovědný zástupce a podnikání v oblasti spotřebitelského úvěru 3/ Nové právní předpisy 3/ Používání výživových a zdravotních tvrzení v reklamě 3/ Nabídka zboží v akci 3/ Podnikání ve spotřebitelsko-úvěrové oblasti a doložení odborné způsobilosti 30. Odborná způsobilost pro poskytování některých vybraných tělovýchovných a sportovních služeb 3/ Užívání ubytovacího zařízení a reklama 3/ Reklamní prezentace v oblasti poskytování pohřebních služeb 3/ Používání reklamy a tabákové výrobky 3/ Problematika reklamy na doplňky stravy 3/11-59 Závěr 3/11-60 Problematika živnostenského podnikání v právní úpravě a praxi 4/11-51 Úvod 4/11-51 Živnostenský zákon a jeho poslední změny 4/11-51 Vstup zahraničních osob z tzv. třetích zemí do podnikání, podmínky provozování živnostenského podnikání 4/11-52 Cizinec z třetí země a prodloužení jeho platného živnostenského oprávnění 4/11-52 Obsahové náplně živností a jejich změny 4/11-52 Spotřebitelský úvěr a odborná způsobilost 4/11-53 Změny v informačních systémech veřejné správy 4/11-53 Působnost finančního arbitra 4/11-53 Závěr 4/ Dotazy a odpovědi viz též spoluautorské - fyzická osoba není OSVČ a chce poskytovat služby garanta odbornosti 1/ podnikání cizinců z tzv. třetích států 1/ živnost kominická a provádění kontroly komínů a kouřovodů 1/ SILNIČNÍ DAŇ viz též daně z příjmů 10.1 Statě k vybraným otázkám Daň silniční ve zdaňovacím období /11-34 Úvod 4/11-34 Daňové přiznání k dani silniční 4/11-34 Předmět daně silniční 4/11-34 Příklady 4/11-34 Poplatník daně 4/11-35 Příklad 4/11-35 Základ a sazba daně 4/11-35 Příklad 4/11-35 Snížení a zvýšení daně 4/11-35 Příklady 4/11-36 Sleva na dani 4/11-36 Osvobození 4/11-36 Příklad 4/11-36 Závěrem 4/11-36

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní Novinky daně 2015 Zrušená ustanovení JIM Zachováno daň z příjmů zůstává superhrubá mzda zůstává solidární zvýšení daně zůstávají limity pro daňové odpočty úroků u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více