Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur)"

Transkript

1 Strana: 1 01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu ,4 02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR ,9 03 Úrad vlády SR 06G Ľudské zdroje ,0 06P Tvorba a implementácia politík ,3 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 0D4 SK PRES ,0 05 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 00A Ochrana ústavnosti ,0 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 06 Najvyšší súd SR 01W Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR ,0 08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov ,7 07 Generálna prokuratúra SR 06R Presadzovanie zákonnosti - program GP SR ,0 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 08 Najvyšší kontrolný úrad SR 06G Ľudské zdroje ,0 06S Nezávislá kontrolná činnosť ,9 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 09 Slovenská informačná služba 06T Informačná činnosť ,0 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zálež. SR 05T Oficiálna rozvojová pomoc ,8 06G Ľudské zdroje ,3 06U Rozvoj zahraničných vzťahov , ,0 0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR ,0 0D3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí ,1 0D4 SK PRES ,8 11 Ministerstvo obrany SR 05T Oficiálna rozvojová pomoc ,0 06E Podpora obrany ,0 06H Hospodárska mobilizácia ,8 095 Rozvoj obrany ,4 096 Obrana ,0 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR ,0 0D4 SK PRES ,0 12 Ministerstvo vnútra SR 002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike ,0 05T Oficiálna rozvojová pomoc ,4

2 Strana: 2 06G Ľudské zdroje ,0 06H Hospodárska mobilizácia ,0 08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam , ,0 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 0AR MPRV SR - Protidrogová politika ,0 0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike ,0 0D4 SK PRES ,8 0D5 Výchova a vzdelávanie mládeže ,2 0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa ,4 13 Ministerstvo spravodlivosti SR 06H Hospodárska mobilizácia ,0 070 Väzenstvo ,6 08P Financovanie systému súdnictva ,1 08R Tvorba a implementácia politík ,9 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 0AR MPRV SR - Protidrogová politika ,0 0D4 SK PRES ,0 15 Ministerstvo financií SR 05T Oficiálna rozvojová pomoc ,0 06H Hospodárska mobilizácia ,4 072 Výber daní a cla ,0 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií ,7 organizacií ,2 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike ,0 0D4 SK PRES , ,4 18 Ministerstvo životného prostredia SR 05T Oficiálna rozvojová pomoc ,0 06H Hospodárska mobilizácia ,4 075 Starostlivosť o životné prostredie ,9 076 Tvorba a implementácia politík ,2 0D4 SK PRES ,4

3 Strana: 3 20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 021 Tvorba a implementácia politík ,9 026 Národný program rozvoja športu v SR ,0 05T Oficiálna rozvojová pomoc ,4 06H Hospodárska mobilizácia ,0 06K 06K Národný program rozvoja vedy a techniky ,5 077 Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl ,0 078 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže , ,0 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 0AA Operačný program Vzdelávanie ,0 0AE Operačný program Výskum a vývoj ,1 0AR MPRV SR - Protidrogová politika ,0 0D4 SK PRES ,0 21 Ministerstvo zdravotníctva SR 002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike ,0 06E Podpora obrany ,0 06G Ľudské zdroje ,6 06H Hospodárska mobilizácia ,0 079 Prevencia a ochrana zdravia ,2 07A Zdravotná starostlivosť ,9 07B Tvorba a implementácia politík , ,8 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 0AA Operačný program Vzdelávanie ,0 0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike ,0 0D4 SK PRES , ,0 22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06G Ľudské zdroje ,1 06H Hospodárska mobilizácia ,6 07C Sociálna inklúzia ,8 07E Tvorba a implementácia politík , ,0 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0

4 Strana: 4 0AR MPRV SR - Protidrogová politika ,0 0D4 SK PRES ,0 24 Ministerstvo kultúry SR 06H Hospodárska mobilizácia ,0 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt ,0 08T Tvorba a implementácia politík ,0 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,6 0D4 SK PRES ,0 26 Ministerstvo hospodárstva SR 06H Hospodárska mobilizácia ,8 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania ,0 07L Tvorba a implementácia politík ,7 08B Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam , ,0 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike ,0 0D4 SK PRES ,0 27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 05T Oficiálna rozvojová pomoc ,0 06H Hospodárska mobilizácia ,9 07P Regionálny rozvoj ,9 08V UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO ,0 POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A OCHRANA 08W ZVIERAT A RAST ,3 090 TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK ,1 091 PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA ,0 092 ROZVOJ VIDIEKA , ,0 0AR MPRV SR - Protidrogová politika ,0 STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A TRHOV S 0CC POĽNOHOSPODÁRSKYMI KOMODITAMI ,0 0CD ROZVOJ VIDIEKA SR ,0 0D4 SK PRES , ,0

5 Strana: 5 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike ,7 017 Podpora rozvoja bývania ,0 053 Cestná infraštruktúra ,0 055 Letecká doprava a infraštruktúra ,7 06E Podpora obrany ,0 06H Hospodárska mobilizácia ,0 07S Železničná doprava ,0 07T Tvorba a implementácia politík , ,0 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 0BC Rozvoj cestovného ruchu ,0 0BD OP Technická pomoc ,0 0BJ Vodná doprava ,0 0D4 SK PRES , ,2 31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 06H Hospodárska mobilizácia ,0 07U Geodézia, kartografia a kataster ,7 32 Štatistický úrad SR 07V Štatistické zisťovania ,8 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 0D4 SK PRES ,0 33 Úrad pre verejné obstarávanie 07W Verejné obstarávanie ,0 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0CB Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ,0 36 Úrad jadrového dozoru SR 06H Hospodárska mobilizácia ,0 080 Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou , ,5 37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 081 Podpora priemyselného vlastníctva , ,1 0A9 Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti ,0 0D4 SK PRES ,0

6 Strana: 6 38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, 082 metrológie, kvality a posudzovania zhody , ,0 40 Protimonopolný úrad SR 084 Hospodárska súťaž ,0 0D4 SK PRES ,0 41 Národný bezpečnostný úrad 0D9 Bezpečnosť informácií ,6 42 Správa štátnych hmotných rezerv SR 002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike ,0 06E Podpora obrany ,5 06H Hospodárska mobilizácia ,0 086 Štátne hmotné rezervy ,0 48 Všeobecná pokladničná správa 06Q Ochrana základných práv a slobôd ,1 08H Dlhová služba ,6 0A0 Ochrana osobných údajov ,8 # Nepriradené ,4 51 Slovenská akadémia vied Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a 087 spoločenských vedách a ich zabezpečenie ,7 S P O L U ,9

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 411

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 411 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 19. 12. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 411 Z Á K O N z 20. novembra 2015

Více

Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2017

Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2017 Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2017 Príloha č. 4 k zákonu č..../2016 Z.z. 01 - Kancelária Národnej rady SR Názov 36 505 900 06M Zákonodarná

Více

Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2014

Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2014 Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2014 Príloha č.4 k zákonu č..../2013 Z.z. 01 - Kancelária Národnej rady SR Výdavky spolu za kapitolu 26 460

Více

ZÁKON z 20. novembra 2015

ZÁKON z 20. novembra 2015 Strana 4538 Zbierka zákonov č. 411/2015 Čiastka 111 411 ZÁKON z 20. novembra 2015 o štátnom rozpočte na rok 2016 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 1 (1) Celkové príjmy štátneho

Více

Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2016

Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2016 Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2016 01 - Kancelária Národnej rady SR ( v eurách ) Výdavky spolu za kapitolu 32 429 685 06M Zákonodarná a kontrolná

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008 Strana 2 V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY 306 Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba 1 356 1 431 1 433 1 434 100,07 1 105,75 312 Ministerstvo financí Územní finanční

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Menovitý zoznam - stavby/stroje nad eur

Menovitý zoznam - stavby/stroje nad eur 01 Kancelária Národnej rady SR 80 733 856 6 500 000 2 403 150 210 000 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 80 733 856 6 500 000 2 403 150 210 000 1 - Stavby 80 733 856 6 500 000 2 403 150 210

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

ZÁKON. zo 4. novembra 2009

ZÁKON. zo 4. novembra 2009 www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IUA EDITION, spol. s r. o. Čiastka 174 Zbierka zákonov č. 497/2009 Strana 3759 497 ZÁKON zo 4. novembra 2009 o štátnom rozpočte na rok Národná

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo   Úrad pre verejné obstarávanie Príloha č. 2 Stručné porovnanie začlenenia a kompetencií vybraných ústredných orgánov štátnej správy s ich partnerskými úradmi v porovnateľných krajinách (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko) a

Více

Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva

Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva Srovnání průměrných platů a platových tříd ministerstva Systemizace s účinností od 1. 1. 2016 Systemizace s účinností od 1. 7. 2015 Průměrný plat Průměrná třída Průměrný plat Průměrná třída Úřad vlády

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

POZVÁNKA MLADÁ VEDA 2015

POZVÁNKA MLADÁ VEDA 2015 POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie 14. 15. októbra 2015 Žilina Konferencia sa koná pod záštitou prof.

Více

606 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

606 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 606 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 61 Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009 k časti 2d. Schéma kódovania zdrojov v štátnom rozpočte a 2f. Schéma kódovania zdrojov

Více

skutočnosť skutočnosť schválený skutočnosť rozpočet 2013 k k k schválený

skutočnosť skutočnosť schválený skutočnosť rozpočet 2013 k k k schválený 1. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA PRE ROK 2015 Č. prograpodprogra Funkčn Nzov progra, podprogra, skutočnosť skutočnosť schvlený skutočnosť po 1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ANALÝZA ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA VO VEREJNEJ SPRÁVE V OBDOBÍ ROKOV 2010 AŽ 2012

ANALÝZA ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA VO VEREJNEJ SPRÁVE V OBDOBÍ ROKOV 2010 AŽ 2012 ANALÝZA ZAMETNANOTI A ODMEŇOVANIA VO VEREJNEJ PRÁVE V OBDOBÍ ROKOV 2010 AŽ 2012 Bratislava 2011 Analýza zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe v období rokov 2010 2012 Inštitút hospodárskej politiky,

Více

Informatívna správa o schválených projektoch. v okrese Partizánske.

Informatívna správa o schválených projektoch. v okrese Partizánske. Informatívna správa o schválených projektoch v okrese Partizánske. OBSAH Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013 Operačný program výskum a vývoj... 2 Regionálny operačný program... 3 Operačný

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Kancelária Národnej rady SR Správa zariadení Úradu vlády SR Slovenská informačná služba

Kancelária Národnej rady SR Správa zariadení Úradu vlády SR Slovenská informačná služba Register investícií Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur Aktuálne 01 Kancelária Národnej rady SR 91 984 217,00 0,00 5 000 000,00 0,00 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 91 984

Více

Fondy EÚ v SR na roky

Fondy EÚ v SR na roky Fondy EÚ v SR na roky 2007-2013 Príležitosti pre podnikateľov. Mukačevo,, 6.12.2006 Vladimír Benč Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov e-mail:

Více

Odborná stáž pre študentov VŠ

Odborná stáž pre študentov VŠ Odborná stáž pre študentov VŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvára program odborných stáží pre študentov vysokých škôl, ktorí chápu vzdelanie ako kľúčovú hodnotu v

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/ . Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok 206 /tabuľková časť/ Príjmová časť rozpočtu Bežný rozpočet KZ ekon. klasifik. ukazovateľ Daňové príjmy 729.70 Nedaňové príjmy 06.350 Granty a transfery.307.836 spolu

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie

Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie Rastislav Horvát CEO ISA Business Breakfast Žilina 9. jún 2015 FÁZY PROJEKTOVÉHO CYKLU 1. Predprípravná 2.

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech

Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech Analýza využívání metod kvality ve správních úřadech Ing. Štěpánka Cvejnová sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra ČR konference Moderní veřejná správa 15. září 2016 Cílová skupina analýzy Úřad vlády

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2015 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Program stretnutia 1. Všeobecné informácie o predsedníctve 2. Politické priority Slovenska v oblasti mládeže a spolupráca

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 Integrovaný regionálny operačný program 14. 5. 2014 schválený uznesením vlády SR č. 232/2014 predložený Európskej komisii formálne rokovanie 29.09.2014

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL Tabulka č. 1 č.kapitoly Kapitola SR 2013 2013 bez EU a FM *) SR 2014 2015 2016 301 Kancelář prezidenta republiky 60 000 60 000 60 000

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Centrum vedecko-technických informácií SR Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Ing. Martin Smeja, PhD. EURAXESS, Piešťany 2014 Obsah CVTI SR Ochrana

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti vnútornej bezpečnosti

Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti vnútornej bezpečnosti Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti vnútornej bezpečnosti Ministerstvo vnútra SR a partneri 29. september 2015 HORIZONT 2020 Výskumné aktivity národného projektu odzrkadľujú odsúhlasené priority

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

Technická normalizácia v oblasti osobných ochranných prostriedkov

Technická normalizácia v oblasti osobných ochranných prostriedkov Technická normalizácia v oblasti osobných ochranných prostriedkov 14. 4. 2011, Žilina Ing. Eva Podobová, CSc. Témy Význam technickej normalizácie Postavenie a úlohy SÚTN Normalizačná práca na národnej

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy Príloha k uzneseniu 98.1/a - b Vyjadrenie k am o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy, ) dĺžka 202_16 (5.5.16) iniciácia ŠP marketingová komunikácia

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 3 Ústřední státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Pojem ústřední správa Odvozen od rozsahu působnosti Opozitum pojmu územní V literatuře se objevuje

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2016 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Čo je predsedníctvo v Rade EÚ? Orgány EÚ v skratke Európska rada Určovanie stratégie Úloha: určuje politické smerovanie

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu Úvodná konferencia 15.12.2015, Košice Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér (FOR SOC)/ Národné lesnícke centrum Projekt je financovaný

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová Organizace veřejné správy II Olga Pouperová Organizace VS přehled: Státní správa vykonávána přímo subjektem stát Státní správa vykonávána nepřímo Samospráva subjektem veřejnoprávní korporace odlišné od

Více

RISK je náš biznis.

RISK je náš biznis. RISK je náš biznis 1 Bezpečnosť je základná potreba Bezpečnosť nemôže byť akokoľvek považovaná za izolovanú požiadavku. Pochopenie potenciálnych rizík je základom pre zaistenie bezpečnosti a zabezpečenia.

Více

VÝSKUM A INOVÁCIE

VÝSKUM A INOVÁCIE OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE 2014-2020 Prehľad prioritných osí, špecifických cieľov a podporovaných aktivít OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE Nadväznosť na OP 2007 2013 OP KaHR Dátum schválenia:

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

Železnice Slovenskej republiky Manažér infraštruktúry.

Železnice Slovenskej republiky Manažér infraštruktúry. Železnice Slovenskej republiky Manažér infraštruktúry www.zsr.sk ŽSR organizačné zmeny 1993 Založenie Železnice Slovenskej republiky 2002 Železnice Slovenskej republiky Rozdelenie Železničná spoločnosť,

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

Ďalšie smerovanie OP VaI

Ďalšie smerovanie OP VaI Ďalšie smerovanie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR Výročná konferencia operačného programu Výskum a inovácie za rok 2016 07. 12. 2016, Hotel Safron, Bratislava Implementačná stratégia a možnosti

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/26 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Ze dne 13.12.26 Částka 195/26 Účinnost od 1.1.27 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/26-622

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování titulů

Výdaje státního rozpočtu na financování titulů státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 125 840 000 125 840 000 Kancelář prezidenta republiky 125 840 000 125 840 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. dubna 2015 o oborech státní služby Vláda nařizuje podle 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Obory státní služby Obory státní služby jsou uvedeny

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 270 Metodický pokyn ke sběru dat k systemizaci ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a ostatních správních úřadů Pro účely

Více

Ako na KRIS? Metodika a odporúčania ku tvorbe koncepcií rozvoja. Milan Ištván, Jana Mlynárčiková občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP)

Ako na KRIS? Metodika a odporúčania ku tvorbe koncepcií rozvoja. Milan Ištván, Jana Mlynárčiková občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Ako na KRIS? Metodika a odporúčania ku tvorbe koncepcií rozvoja informačných ných systémov Milan Ištván, Jana Mlynárčiková občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Typy aktivít PPP: Networking

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

11166/16 ADD 2 ic/dk/zc 1 DG G 2A

11166/16 ADD 2 ic/dk/zc 1 DG G 2A Rada Európskej únie V Bruseli 19. júla 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 2 FIN 472 PE-L 46 POZNÁMKA Od: Komu: Rozpočtový výbor Výbor stálych predstaviteľov/rada Predmet: Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie

Více

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000

Více

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA V srdci Európy V srdci Slovenska ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o meste Banská Bystrica Rozloha mesta: 103, 38 km 2 Počet obyvateľov: 77 375 Hustota zaľudnenia: 749 obyv. na km 2 Narastajúce

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu KRÍZOVÝ MANAŽMENT Informačný list predmetu Katedra: Katedra ekonomických teórií Študijný odbor: FBI a VSaRR Garant: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD. Vyučujúci: - Prednášky PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.

Více

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze,

Více

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Celkové příjmy 60 60,00 947,19 1 578,65 Celkové výdaje 334 403 347 368,00 340 525,34 98,03 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. dubna 2014 č. 312 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. března do 31. března 2014 Vláda souhlasí 1. se změnou

Více

Právne predpisy publikované v Zbierke zákonov v mesiaci august 2013

Právne predpisy publikované v Zbierke zákonov v mesiaci august 2013 Právne predpisy publikované v Zbierke zákonov v mesiaci august 2013 Čiastka číslo 53/2013-01.08.2013 224/2013 -/2013 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Více

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch 2014-2020 Juraj Sabaka IKT sektor v EÚ Význam» podľa Európskej komisie má IKT sektor polovičný podiel na hospodárskom raste EÚ za posledných 15

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 189 7 Kancelář prezidenta republiky 189 7 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

J/ INFORMAČNÁ PRÍLOHA O ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZO ŠF EÚ

J/ INFORMAČNÁ PRÍLOHA O ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZO ŠF EÚ J/ INFORMAČNÁ PRÍLOHA O ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZO ŠF EÚ 2007-2013 Aktualizácia Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 2013 1. SÚSTAVA PRIORÍT NSRR Tabuľka

Více

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa Organizace veřejné správy v ČR Státní správa Veřejná správa souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejný (státní, obecní) zájem (cíl) soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy),

Více

Konštitucionalizmus. Tézy prednášky. Bratislava október 2005 Prof. JUDr. ubor Cibulka, CSc.

Konštitucionalizmus. Tézy prednášky. Bratislava október 2005 Prof. JUDr. ubor Cibulka, CSc. Konštitucionalizmus Tézy prednášky Bratislava október 2005 Prof. JUDr. ubor Cibulka, CSc. Konštitucionalizmus Konštitucionalizmus snaha o obmedzenie absolut. moci panovníka požiadavka udu na ústavu konštituný

Více