cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá."

Transkript

1 výroční zpráva 2013

2 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji, v co největším pohodlí a s jistotou bezpečí. A pak jsou cesty, ve kterých hraje roli prostor. Každá zatáčka přináší novou myšlenku, horizonty otevírají nové obzory a čas se počítá podle vzlétnutých hejn. Takové cesty neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. Každý den se vydáváme na cesty. Jaké budou, záleží jen na nás. Zároveň tu ale je jedna neochvějná jistota že každá cesta je ta správná. Nejdůležitější je totiž být v pohybu. ŠkoFIN. Cesta k mobilitě. 2 3

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, společnost ŠkoFIN rostla, přestože situace na trhu nebyla jednoduchá a registrace nových vozů zaznamenaly propad o 5,1 %. Počet nově uzavřených smluv vzrostl o 16 % oproti 2012 a tržní podíl ŠkoFINu v kategorii financování osobních a užitkových vozů za poslední dva roky vzrostl o téměř 5 p.b.. Jsem proto ráda, že rok 2013 mohu hodnotit jako velmi úspěšný. Ráda bych rovněž připomněla nové produkty, např. značkové ŠKODA Pojištění, rozšíření produktové řady Operativního leasingu, Prodlouženou záruku na ojeté vozy programů Škoda Plus a Das WeltAuto a přípravu na uvedení nabídky financování a pojištění na ŠKODA online konfigurátoru. Chtěla bych ocenit úsilí zaměstnanců ŠkoFINu, kteří vynaložili velké úsilí pro dosažení těchto příznivých obchodních a finančních výsledků a zároveň se aktivně podíleli na změnách v naší firmě. Velkou výhodou ŠkoFINu je příslušnost ke koncernu Volkswagen, který uvedl na trh v roce 2013 řadu atraktivních modelů. Vážíme si úzké spolupráce se značkami, dealerskou sítí koncernu Volkswagen a klíčovými obchodními partnery. Průběžně si ověřujeme, zda produkty, které nabízíme svým klientům, odpovídají jejich potřebám. Ukazuje se, že nastupující generace má jiné návyky rozhodování a jiné hodnoty, než měli jejich rodiče, online technologie se prolínají téměř do všech oblastí. Vnímáme rychlost nástupu těchto změn. Do roku 2014 se dívám optimisticky a jsem přesvědčena, že díky novinkám, např. dalšímu značkovému pojištění, servisním balíčkům, a přípravě na výměnu obchodního informačního systému se posuneme opět o něco dále Změna je život a ŠkoFIN se mění nejen pro sebe, ale hlavně pro vás. Proces změn v naší firmě má jeden zásadní přínos ŠkoFIN se mění ze společnosti poskytující pouze financování ve společnost, která nabízí komplexní služby, což se samozřejmě odráží i v jejím vnitřním chodu. Zaměřujeme se na Provozní a projektovou excelenci. Provozní excelence je nikdy nekončící proces. Chceme zákazníkům nabízet zajímavé produkty, být flexibilní a rozumět jejich přáním. Jsme výkonově řízená firma, každý zaměstnanec má klíčové obchodní ukazatele ve své motivaci. Jsme náročný, ale stabilní zaměstnavatel s dobrým renomé na trhu a lidé u nás chtějí pracovat. Jiřina Tapšíková, jednatelka ŠkoFINu 4 5

4 obsah 8 Profil společnosti 46 Procesní a projektová excelence 72 Přehled o změnách vlastního kapitálu Struktura skupiny 48 Personální politika 74 Přehled o peněžních tocích Compliance Regulatorní opatření Firemní hodnoty Složení vrcholových orgánů Organizační struktura společnosti Dlouhodobá strategie Události roku 2013 Sponzoringové a charitativní aktivity Produkty a služby Dealerská síť koncernu Volkswagen Péče o klienty Centrální nákup IT koncepce a rozvoj Finanční situace Výhled na rok 2014 Zpráva z valné hromady Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Všeobecné informace Účetní postupy Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Pohledávky Vlastní kapitál Rezervy Časové rozlišení Závazky Úvěry a ostatní půjčky Daň z příjmů Tržby Zaměstnanci Transakce se spřízněnými stranami Odměna auditorské společnosti a s ní propojeným osobám Smluvní závazky Potenciální pohledávky Potenciální závazky Přehled o peněžních tocích Následné události Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 6 7

5 profil společnosti ŠkoFIN nabízí špičkové produkty v oblasti financování vozů jak jednotlivcům, tak firmám. Kromě financování nových vozů se bude, tak jako v minulosti, zaměřovat na vozy ojeté, nově pak i na vozidla na zemní plyn. Jako segment s velkým potenciálem ŠkoFIN vnímá financování vozových parků prostřednictvím operativního leasingu, v němž zaujímá rovněž první místo na trhu. Zaměřuje se nejen na velké společnosti, ale také na malé a střední firmy. Zejména zde vidí velkou příležitost k růstu. Nezbytnou součástí úspěšného fungování společnosti je úzká spolupráce s obchodními partnery dealerskou sítí koncernu Volkswagen. Klíčovou oblast představuje úzká spolupráce s koncernovými značkami ŠKODA, Volkswagen, Audi, SEAT a Porsche. Portfolio společnosti ŠkoFIN tvoří následující základní produkty: Společnost ŠkoFIN je již od svého založení v roce 1992 lídrem českého trhu v oblasti úvěrového a leasingového financování automobilů. Tuto pozici upevnila i v průběhu ekonomicky složitého roku V kategorii Financování osobních a užitkových vozů v rámci TOP 20 společností sdružených v ČLFA činí podíl ŠkoFINu 22,7 %. Oproti roku 2012 se jeho tržní podíl zvýšil o 1,6 p.b.. ] Úvěr, tedy koupě se splácením dle splátkového kalendáře. Díky úvěru klient nemusí utratit celou hotovost, kterou má k dispozici. Tím, že část pořizovací ceny vozu hradí v postupných splátkách, hotové peníze, které mu zůstanou, si může ponechat na nenadálé výdaje nebo například vhodně investovat. Součástí tohoto produktu je i nabídka výhodného integrovaného pojištění. Úvěr mohou využít také prodejci vozidel koncernu Volkswagen k financování svých provozních a investičních potřeb. Investiční úvěry jsou využívány pro financování autosalónů a servisů. Provozní úvěry pokrývají aktuální potřebu finančních prostředků prodejců vozidel a zajišťují financování technologií souvisejících s jejich prodejní a servisní činností. ] Finanční leasing, tedy finanční pronájem s následnou koupí najatého vozu. Výhodou leasingu je, že klient nemusí při pořízení vozu vydat celou hotovost, ale splátky si může rozložit na delší období. I v případě tohoto produktu je nabídka doplněna o výhodné integrované pojištění. ] Operativní leasing zahrnuje pronájem vozu včetně celé škály doprovodných služeb s možností volby délky pronájmu. Klient se tak nemusí starat o svůj vozový park a své náklady rozloží formou splátek do jednotlivých měsíců. Tato služba je nabízena také ve variantě Full service leasing a Fleet management. Součástí fleetových služeb jsou samozřejmě i komplexní analýza a poradenství, aby byl vozový park pro klienta maximálně efektivní. 8 9

6 ] Factoring je moderním a flexibilním způsobem provozního financování, které je založeno na postoupení pohledávek. Prodejce vozů na základě postoupení pohledávek získává nárok na jejich profinancování až do výše 100%. ŠkoFIN prostřednictvím tohoto produktu rovněž posiluje finanční stabilitu prodejců vozů koncernu Volkswagen. ] Doplňkové produkty. Stávajícím zákazníkům jsou prostřednictvím klientského centra nabízeny i další produkty: následné havarijní pojištění a povinné ručení, pojištění platebních povinností (ŠkoFIN PPP), pojištění administrativně-právní ochrany (ŠkoFIN Asistent) a další služby z oblasti péče o klienta. Novinkou je ŠKODA Pojištění první značkové pojištění, které ŠkoFIN uvedl na trh ve spolupráci se ŠKODA AUTO, a. s.. ŠkoFIN je odpovědným poskytovatelem financování. Je zakládajícím členem NRKI a jako člen ČLFA se hlásí k etickému kodexu této asociace. Zodpovědně posuzuje finanční situaci žadatele o leasing či úvěr. Své produkty nabízí bez jakýchkoli dodatečných poplatků například za uzavření a vedení smlouvy. Více informací najdete na

7 Struktura skupiny Společnost ŠkoFIN s.r.o. je 100% dceřinou společností Volkswagen Financial Services AG, jehož historie se začala psát již v roce 1948 jako první předchůdkyně současného gigantu vznikla společnost Volkswagen Versicherungsdienst GmbH (VVD). Automobilová divize Finanční služby Volkswagen Finanční služby VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES Europa / Asie Pacific / Severní a Jižní Amerika Aktuálně jsou Volkswagen Financial Services zastoupeny ve 49 zemích, disponují portfoliem přes 10 mil. smluv a zaměstnávají po celém světě téměř 11 tis. zaměstnanců (stav k ). FINANCIAL SERVICES USA / Kanada / Španělsko / Argentina Scania Finanční služby MAN Finanční služby Porsche Holding Finanční služby Porsche Finanční Služby 12 13

8 14 15

9 Compliance Společnost ŠkoFIN je součástí koncernu Volkswagen a jedná v souladu s jeho právními a etickými předpisy, které jsou zakotveny v Compliance. Od všech zaměstnanců společnosti Základem zásad Compliance ve společnosti ŠkoFIN je dokument Pravidla chování ŠkoFIN se očekává, že ve Volkswagen Group. Zavedením tohoto budou jednat zodpovědně a v souladu dokumentu se tak připojuje k chápání základních hodnot korporátní kultury koncernu s interními předpisy společnosti, Volkswagen. budou se řídit právními předpisy České republiky, Evropské Unie a mezinárodními Compliance se zaměřuje zejména na identifikaci a prevenci rizik, která vznikají právními předpisy, z nedodržování příslušných zákonů, podzákonných právních předpisů a vnitřních před- Jen tak může být obchodní činnost společnosti ŠkoFIN úspěšná a dlouhodobě udržitelná. pisů společnosti. Aby zaměstnanci ŠkoFINu měli odpovídající znalosti a zkušenosti pro dodržování zásad koncernové kultury, pravidelně se účastní školicích programů Compliance. Compliance se zaměřuje hlavně na tyto oblasti: ochrana osobních údajů, ochrana před korupcí, ochrana před praním špinavých peněz a financováním terorismu etický kodex společnosti a další oblasti výkonu funkce Compliance. ŠkoFIN vnímá také důležitost Compliance v oblasti IT bezpečnosti, a to z pohledu právního zabezpečení, zabezpečení informací a informačních systémů. Při své činnosti musí splňovat a splňuje nejpřísnější kritéria zabezpečení, stejná, jako v případě bank nebo pojišťoven. Projekty v roce 2013 byly zaměřeny na ochranu dat, jak proti jejich zneužití, tak na zabezpečení informací a systémů pro udržení bezproblémového provozu firmy

10 Regulatorní opatření ŠkoFIN patří do skupiny Volkswagen Financial Holding Group, jejíž součástí je i Volkswagen Bank GmbH. Skupina musí splňovat povinnosti dle německého bankovního zákona a dalších národních i mezinárodních pravidel. ŠkoFIN jako součást skupiny má za povinnost poskytovat finanční informace pro účely regulatorního reportingu. Pravidla Basel II, podle kterých společnost ŠkoFIN reportuje, kladou důraz především na dodržení požadované výše kapitálového vybavení k rizikově váženým aktivům. Tato pravidla jsou promítnuta i v Basel III. Navíc jsou rozšířena zejména o požadavky na rezervy v takové výši a struktuře, aby byl subjekt připraven obstát při krizových scénářích i z hlediska likvidity. Pro účely skupinové konsolidace a rozhodnutí mateřské společnosti o implementaci pravidel Basel III společnost ŠkoFIN zahájila projekt Basel III. Jeho cílem je připravit systémy a procesy pro poskytování informací mateřské společnosti v požadovaném čase a struktuře. Na konci roku 2013 se projekt Basel III nachází ve fázi testování a společnost ŠkoFIN předpokládá jeho dokončení v roce S realizací pravidel Basel II, a to především tzv. 2. pilíře, který se týká bankovního dohledu, souvisel mezinárodní projekt MaRisk, kterého se ŠkoFIN úspěšně zúčastnil. Cílem projektu bylo v rámci skupiny Volkwagen Financial Holding Group zavést požadavky na řízení rizik, které definoval německý bankovní dozor (BaFin). V průběhu projektu byla nadefinována koncernová strategie pokrývající všechna klíčová rizika, a posléze došlo k jejímu zapracování až do úrovně dílčích procesů souvisejících s identifikací, měřením, monitoringem a controllingem rizik. ŠkoFIN tedy, ačkoliv není sám bankou a nepodléhá přímo bankovnímu dozoru, je díky příslušnosti k mezinárodní finanční skupině taktéž povinen plnit přísná pravidla týkající se řízení rizik podle bankovní regulace

11 Firemní hodnoty Odpovědnost Jaká je společnost ŠkoFIN, to je věcí každého z nás. Naše práce je každý den spojena s přijímáním desítek rozhodnutí, za která umíme nést odpovědnost. Stojíme za svým slovem a plníme své sliby. Stejně tak pevnými závazky jsou pro nás termíny a kvalita odvedené práce. Orientace na zákazníka Zlepšujeme se na základě zpětné vazby od našich zákazníků, neboť jejich spokojenost je základem našeho úspěchu. Nejde jen o to, abychom o zákaznících mluvili, především je důležité mluvit s nimi. Zákazníci jsou na prvním místě, k nim směřuje veškerá naše snaha. Odvaha Aktivně hledáme cesty ke splnění úkolů a přání našich zákazníků. Nevymlouváme se na překážky a svoji odpovědnost nepřesouváme na jiné viníky. Umíme přiznat chybu, napravit ji a poučit se z ní, abychom jí příště předešli. Prosazujeme své názory, jsme-li přesvědčeni, že je to pro firmu správné. Nadšení K poskytování služeb přistupujeme pozitivně a naši zákazníci to vnímají. S úsměvem se orientujeme na úspěch. Chceme být jedničkou na trhu a realizujeme své plány a cíle. Důvěra Důvěra se rodí z otevřenosti. Vyžaduje čas a osobní statečnost říkat věci na rovinu. Na druhou stranu je třeba zpětnou vazbu přijímat s přiměřenou pokorou. Nad kontroverzními tématy diskutujeme vždy věcně a férově. Víme, že normální je si navzájem pomáhat

12 Složení vrcholových Složení statutárních orgánů k 31. prosinci 2013 bylo následující: Jednatelé společnosti Jiřina Tapšíková, jednatelka Jan Kranát, jednatel orgánů Prokura Jana Gregorová, Radek Cizner Společnost ŠkoFIN s. r. o. se sídlem v Praze 5, Pekařská 6, byla zapsána do obchodního rejstříku dne 10. srpna Hlavním předmětem podnikání společnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje, prodej (leasing automobilů) a poskytování spotřebitelských úvěrů včetně doprovodných služeb. Paní Tapšíková nastoupila do společnosti v roce 1993, do roku 2003 byla na vedoucí pozici odpovědná za ekonomické oddělení a zároveň byla prokuristkou společnosti ŠkoFIN. Od roku 2003 do roku 2005 působila jako ředitelka turecké dceřiné společnosti koncernu Volkswagen Financial Services AG v Istanbulu. Od zastává funkci jednatelky společnosti ŠkoFIN odpovědné za řízení finančního a administrativního provozu firmy. Tato oblast zahrnuje oddělení Credit a risk managementu, Finanční oddělení, IT, Právní oddělení, Personální oddělení a Interní audit. Pan Kranát se stal jednatelem společnosti ŠkoFIN zodpovědným za prodej, marketing a strategický rozvoj. Svou dosavadní kariéru spojil s koncernem Volkswagen. Před nástupem do společnosti zastával funkci obchodního ředitele Volkswagen Bank v Rusku. V letech vykonával post výkonného ředitele Volkswagen Financial Services pro Rusko. Od roku 2003 do roku 2007 působil jako finanční ředitel Volkswagen Group v Rusku. V letech byl vedoucím oddělení controllingu v Import Volkswagen Group v České republice

13 24 25

14 Organizační K bylo členění společnosti na vedení a jednotlivá oddělení následující: struktura Jednatel: Jan Kranát Jednatelka: Jiřina Tapšíková společnosti Marketing a obchod: Petr Abrahámek Správní oddělení: Radek Cizner Interní auditor: Václav Barbořák Finanční oddělení: Jana Gregorová Strategický rozvoj: Pavel Prokop Credit a risk management: Radek Milštain K byla společnost členěna následujícím způsobem: Informační technologie: Jaroslav Vacek Ing. Jan Kranát, jednatel ] Asistent vedení společnosti ] Marketing a obchod ] Správní oddělení ] Strategický rozvoj Ing. Jiřina Tapšíková, MBA, jednatelka ] Sekretariát ] Interní auditor ] Finanční oddělení ] Credit a risk management ] Právní oddělení Změny organizační struktury v roce 2013: S účinností od převzal Petr Abrahámek vedení oddělení Marketing a obchod. K ukončil svoji činnost ve společnosti ŠkoFIN Jan Kranát. Personální oddělení: Dana Formánková Právní oddělení: Ivana Hercová ] Personální oddělení ] Informační technologie Daniel Fárek je od pověřen vedením úseku Projektový management a Lean management, původně oddělení Strategického rozvoje

15 Dlouhodobá strategie V roce 2008 představila společnost Volkswagen Financial Services strategii WIR 2018, která je součástí celosvětové strategie koncernu Volkswagen. Vizí této dlouhodobé strategie je stát se nejlepším poskytovatelem finančních služeb na světě. Do roku 2018 chce koncern Volkswagen prodat více než 10 milionů vozů ročně a stát se světovou jedničkou. Důraz ve strategii WIR 2018 je kladen na čtyři hlavní pilíře na zaměstnance, zákazníky, objem a ziskovost. S dlouhodobými cíli strategie WIR 2018 byli zaměstnanci ŠkoFINu poprvé seznámeni v březnu 2009, o aktuálních strategických prioritách a jejich plnění jsou informováni pravidelně. Ve vazbě na koncernovou strategii ŠkoFIN definoval dlouhodobou obchodní a IT strategii. Obě jsou vzájemně provázány tak, aby IT strategie plně podporovala požadavky obchodu. Strategie pravidelně procházejí revizí a pro každý rok jsou stanoveny strategické aktivity, na které se společnost soustředí. Obchodní aktivity Velký potenciál společnost vidí v operativním leasingu a fleet managementu se zaměřením na malé a střední podniky. Mezi další priority ŠkoFINu patří značkové pojištění, další doplňkové produkty a služby spojené s provozem vozidla, jako např. servisní balíčky. Do koncernu Volkswagen se začlenila společnost MAN Finance, která představuje další potenciál k rozšíření stávajících aktivit na českém trhu. IT a provozní oblast V roce 2013 ve ŠkoFINu započaly přípravné aktivity spojené s vybudováním nového informačního systému na správu smluv v oblasti retailu a fleetu. Je to úkol na několik let. Cílem je, aby společnost byla schopna rychle reagovat na tržní změny, byla flexibilní a zákaznicky ještě přívětivější. Společnost se ještě více orientuje na aktivní práci se stávajícími zákazníky a zkvalitnění péče o ně. V následujícím období se zaměří na intenzivní práci na CRM a online konceptu

16 Události roku 2013 FlexiFIN oceněn i v soutěži Fleet Awards 2013 V soutěži Fleet Awards 2013 připadla jedna z fleetových cen v kategorii Financování opět produktu FlexiFIN. Vznikl v úzké spolupráci se značkou Volkswagen Užitkové vozy. FlexiFIN zaujal svou flexibilitou, která zohledňuje aktuální finanční situaci zákazníka například zahájením splátek až po čtyřech měsících od pořízení vozu a dalšími benefity. EFFIE místo za efektivitu reklamy Nuly v akci od ŠkoFINu bodovaly. Podzimní kampaň roku 2012, takzvaní Nuláci, získala druhé místo v kategorii finanční služby soutěže efektivity reklamy EFFIE Pomocí této kampaně se podařilo výrazně navýšit počet nových smluv oproti předchozímu roku. Proběhla rekonstrukce interiérů naší budovy Zlatý měšec 2013 ŠkoFIN je nejlepší úvěrovou společností na trhu V konkurenci 31 úvěrových společností jsme zvítězili v anketě Zlatý měšec Získali jsme 1. místo, čímž jsme si polepšili o dvě příčky oproti roku Jako nejlepší úvěrovou společnost nás vyhodnotili čtenáři finančního serveru Měšec.cz, kteří potvrdili, že jsme jedničkou v dostupnosti a kvalitě poskytovaných služeb. Ocenili tak jednoduchost poskytnutí úvěru, cenu úvěru a samozřejmě klientský servis, kam spadá dostupnost poboček, informací, chování zaměstnanců atd.) V polovině roku 2013 ŠkoFIN zahájil rekonstrukci interiéru budovy, kterou užíval předchozích patnáct let. Úpravy probíhaly za plného provozu. Architekti z ateliéru Písek a Seyček věnovali hodně času přípravám. Diskutovali se zaměstnanci ŠkoFINu, aby mohli v návrzích maximálně zohlednit jejich potřeby a aktuální organizační strukturu firmy. Výsledkem je příjemné a inspirativní pracovní prostředí, které podporuje firemní hodnoty Důvěru, Odpovědnost, Odvahu, Nadšení a Orientaci na zákazníka. FlexiFIN Stříbrná koruna v soutěži Zlatá koruna za úvěrový produkt ve spolupráci s Volkswagen Užitkové vozy V jedenáctém ročníku soutěže Zlatá koruna, která oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu, ŠkoFIN získal stříbro za úvěr FlexiFIN. Více než 300 finančních odborníků usoudilo, že v kategorii Úvěry si náš revoluční úvěr na pořízení nového užitkového automobilu Volkswagen zaslouží druhé místo v silné konkurenci dalších produktů

17 Sponzoringové a charitativní aktivity ŠkoFIN je přesvědčen, že pomáhat potřebným by mělo být samozřejmostí. Ti, kteří mohou pomáhat, by tak měli učinit. Proto ŠkoFIN, jako velká obchodní společnost, každoročně podporuje několik zajímavých aktivit z oblasti bezpečnosti provozu na silnicích, sportu a kultury a zapojuje se také do charitativních projektů. Centrum Paraple Nadace Leontinka prostředí. Osmý vůz je plně k dispozici přímo v nadaci. Sue Ryder ŠkoFIN je sponzorem fotbalového turnaje Sue Ryder Charity Cup, jehož výtěžek pomáhá provozovat domov pro seniory Sue Ryder. Za dobu své existence turnaj domovu přinesl více než čtyři miliony korun. TOP 25 žen českého byznysu Již podeváté vyhlásily Hospodářské noviny a zpravodajský portál IHNED.cz anketu TOP 25 žen českého byznysu. Je spousta úspěšných žen, které dokáží bravurně skloubit svoji působnost ve vrcholovém managementu s rodinou a vedle toho jsou ještě aktivní v řadě sdružení či charitativních projektech. Bezesporu si zaslouží uznání a obdiv. Součástí ankety byly oborové žebříčky, z nichž vyšla pětadvacítka nejpozoruhodnějších žen českého obchodního světa. ŠkoFIN byl generálním partnerem aktivity. Betlémy Fotbalový klub Mladá Boleslav ŠkoFIN věří, že sport má své důležité místo ve společnosti a napomáhá nejenom rozvoji těla, ale i ducha. Své sponzoringové aktivity i z tohoto důvodu rozšířil o partnerství a spolupráci s prvoligovým fotbalovým klubem Mladá Boleslav. Polygon Most Bezpečnost na silnicích ŠkoFIN vnímá jako velkou prioritu, a proto je dlouhodobě generálním partnerem jednoho z významných center bezpečné jízdy v České republice. Toto centrum provozuje Polygon Most. Zvýšit bezpečnost silničního provozu se snaží dosáhnout edukací řidičů, kteří zde na cvičných modulech testují své schopnosti při autentické simulaci extrémních podmínek na silnicích. Motorsport Kopecký ŠkoFIN se stal partnerem jednoho z nejúspěšnějších automobilových závodníků Jana Kopeckého. Kopecký získal řadu ocenění na mezinárodních i domácích rallye a je podporován ze strany ŠKODA Motorsport. Společnost ŠkoFIN byla i v roce 2013 hlavním partnerem Centra Paraple, které působí v České republice již od roku Po celých 19 let se svojí činností snaží pomáhat lidem ochrnutým následkem úrazu nebo onemocnění a jejich rodinám. Díky této pomoci se lidem s handicapem daří překonat těžkou životní situaci. ŠkoFIN podporuje prostřednictvím Nadace Leontinka terénní práci služby Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR. Zajišťuje provoz osmi vozů ŠKODA Fabia, z nichž sedm slouží poradkyním Společnosti pro ranou péči. Ty tak mohou poskytovat poradenství nevidomým a slabozrakým dětem a jejich rodinám v jejich domácím Auto je v životě důležité, ale i dnes jsou místa, kam je příjemné dojít pěšky a vnímat jejich duchovní rozměr třeba do pražských kostelů v době Vánoc. I v roce 2013 ŠkoFIN podpořil vznik brožury s názvem Betlémy, která slouží jako průvodce při vánočním putování za betlémy instalovanými v pražských chrámech

18 34 35

19 Produkty a služby Klíčovým partnerem ŠkoFINu při tvorbě produktů a kampaní jsou všechny značky koncernu Volkswagen. Základem kampaní byly společně připravené akční nabídky. Vzájemná spolupráce byla více provázána, kromě akčních nabídek spočívala v tvorbě nových značkových produktů, společném oslovování zákazníků a vzájemné marketingové podpoře. Tyto skutečnosti se v roce 2013 odrazily jak v rostoucí penetraci jednotlivých značek (podílu financování ŠkoFINu na prodejích jednotlivých značek), tak v ocenění za jednotlivé produkty, např. Zlatá koruna, Fleet Awards či jiných

20 Retailové produkty Operativní leasing a fleetové služby Cílem společnosti je přinášet klientům přidanou hodnotu, nikoli pouze financování vozu. ŠkoFIN postupně upravuje své akční nabídky, aby zákazník získal nejen vůz za férovou cenu, ale také něco navíc. Rok 2013 přinesl neopomenutelné jarní a podzimní retailové kampaně. Jedním z významných nástrojů oslovení mladých klientů v roce 2013 byla online komunikace. Tomu odpovídala i speciální microsite, která vznikla ke každé kampani a která postupně prohlubovala kontakt s klientem a posouvala ji co nejblíže k nákupním rozhodnutím, k pořízení vozu a uzavření smlouvy se ŠkoFINem. V roce 2013 byly uvedeny na trh nové značkové produkty ŠKODA Pojištění a prodloužená záruka na ojetá vozidla. Kromě základní služby při pořízení vozidla chce ŠkoFIN zákazníkům poskytovat komplexní řešení mobility v rámci dealerské sítě koncernu Volkswagen. Flotilovému obchodu ŠkoFINu se v roce 2013 dařilo, došlo k nárůstu nového obchodu o 20% oproti roku Mezi významné aktivity roku 2013 patří vzdělávací cyklus Fleet akademie, rozšíření produktové řady operativního leasingu, reorganizace úseku fleet s důrazem na aktivní prodej a intenzivní péči o stávající zákazníky, historicky první fleetová kampaň a přejmenování značky ŠkoFIN Fleet Services na ŠkoFIN Správa vozového parku. Důvodem byla snaha o větší srozumitelnost a větší přiblížení se malým a středním firmám, což je oblast, kde ŠkoFIN vidí spolu s obchodníky velký potenciál. ŠKODA Pojištění Jako první ze značkových pojistných produktů bylo v roce 2013 na trh uvedeno ŠKODA Pojištění, a to ve variantách Standard a Plus. Komplexní pojištění ocení nejen loajální zákazník, který získá kvalitní služby za velmi výhodných podmínek, ale také dealer, kterému loajalita klienta přinese dodatečný příjem v rámci servisu a budoucí potenciál pro další obchod. ŠKODA Pojištění, na které navážou další značková pojištění vozů koncernu Volkswagen, bylo v roce 2013 podpořeno i marketingovou kampaní. V souvislosti s uvedením ŠKODA Pojištění pro hotovostního zákazníka bylo třeba zvýšit povědomí o tomto produktu, a současně komunikovat jeho výjimečnost. Unikátní výhody ŠKODA Pojištění ŠkoFIN zákazníkům vysvětloval přímo prostřednictvím stránek ŠKODA AUTO. Téměř 40 tisíc unikátních návštěvníků, kteří na stránce strávili v průměru více než dvě minuty, potvrzuje, že zásah byl silný. Mediální kampaň zahrnovala billboardy, online sdělení a radiové spoty. Záruka na ojeté vozy Druhou novinkou v roce 2013 byly nové značkové záruční programy Záruka Das WeltAuto a ŠKODA Plus prodloužená záruka. Díky nim může prodejce ojetých vozidel ručit po určitou dobu zákazníkům za odstranění vad, které jsou tímto záručním pojištěním kryty. Oba záruční programy jsou určeny pro vozy do 7 let stáří, respektive nájezdu 200 tis. km od první registrace. Záruční program je nabízen ve dvou variantách a délka trvání se pohybuje od 1 do 2 let. Operativní leasing Produktová řada operativního leasingu byla rozšířena a standardizována. Společnost nabízí operativní leasing v celé šíři variant vyžadovaných trhem. Nabídka služeb se zkvalitnila a díky optimalizaci interních procesů se zlepšila obslužnost zákazníků. Fleetová akademie Byl zahájen proces vzdělávání Fleetovou akademii, která byla na konci roku 2013 zhruba v polovině. Jejím cílem je posílení odborných znalostí a vyjednávacích schopností akvizitorů a Key account manažerů. Výsledkem série tréninků, cvičení a seminářů bude tým profesionálů specialistů na danou oblast

21 Dealerská síť koncernu Volkswagen Dealerská síť koncernu Volkswagen je hlavním distribučním kanálem ŠkoFINu s více než 250 prodejními místy po celé České republice. Vzdělávání V oblasti vzdělávání společnost v roce 2013 pracovala na přípravě školicího dne pro dealery, který v praxi nabídne od února roku Jedná se o kombinaci teoretických informací a praktických modelových situací zaměřených na prodej finančních produktů. Současně vyvíjí program vzdělávání zaměřený na řízení prodejního místa a rozvoj zaměstnanců. I tady chce ŠkoFIN spolupracovat s kolegy ze značek koncernu Volkswagen, kteří se zaměřují na stejnou problematiku. Podpora změn CI standardů Dotazník spokojenosti Spokojenost obchodních partnerů je pro ŠkoFIN zásadní. Ověřuje si ji prostřednictvím Dotazníku spokojenosti obchodníků. V roce 2013 jsme získali 191 odpovědí ze 115 dealerství, s kterými dále pracujeme. Zpětná vazba Jen konstruktivní zpětná vazba ze společných setkání posune ŠkoFIN zase o kus dále. Má tak možnost reagovat na aktuální potřeby svých obchodních partnerů. V rámci nových Corporate Identity standardů byl definován nový koncept autosalonů koncernu Volkswagen. V souvislosti s tím jsou nutné rekonstrukce jednotlivých dealerství. Své obchodní partnery ŠkoFIN podpoří zajímavými finančními nabídkami, které jim umožní požadované změny realizovat

22 Péče o klienty ŠkoFIN si uvědomuje, že jen spokojený klient se vrací, a proto v roce 2013 změnil strukturu svého Správního oddělení tak, aby byla ještě více zaměřena na zákazníka. Dříve byly úseky uvnitř oddělení rozděleny podle činností. Nyní vznikly dva úseky, z nichž jeden má na starosti velkozákazníky a druhý řeší potřeby menších klientů. Flexibilita služeb Rychlá doba si žádá maximální flexibilitu produktů v reakci na přání klienta. V posledních letech se ŠkoFIN zaměřil na možné změny v průběhu smlouvy, jako jsou například odklad splátek, přerušení, zrychlení, zpomalení splácení, nebo převody smluv. Zjednodušení komunikace Pro zákazníky, kteří ŠkoFIN kontaktují prostřednictvím telefonu, společnost zjednodušila Interactive Voice Response, tedy telefonní strom před spojením s operátorem. Poměrně široká škála voleb byla zúžena pouze na dvě možnosti s cílem co nejdříve klienta spojit s operátorem, který mu pomůže vyřešit jeho požadavky. Práce se zpětnou vazbou Pro ŠkoFIN je zásadní zpětná vazba jak od klientů, tak obchodních partnerů. Dlouhodobě ji zjišťuje pomocí elektronických dotazníků a dále s ní detailně pracuje. Spokojenost se službami se dlouhodobě drží na vysoké úrovni a také se každým rokem zvyšuje počet lidí, kteří v rámci dotazování odpovídají. ŠkoFIN se tak dostává ke stále významnějšímu statistickému vzorku. Pomocí elektronického dotazníku dostává společnost konkrétní zpětnou vazbu, neboť pokud respondent služby ohodnotí horší známkou, systém okamžitě generuje dotaz na důvod nespokojenosti

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více