Financování bez hranic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování bez hranic"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012

2 Financování bez hranic UniCredit Leasing CZ, a. s., je jednou z největších společností na českém trhu, která nabízí leasingové a úvěrové produkty nejenom pro financování osobních vozidel, dopravní techniky, strojů a zařízení. Stačí nápad a ostatní vyřídíme rychle, jednoduše, spolehlivě a bez zbytečných nákladů.

3 Obsah Obsah Úvodní slovo místopředsedy představenstva Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. prosinci 2012 Organizační struktura k 31. prosinci 2012 Struktura skupiny UniCredit Leasing v České republice k 31. prosinci 2012 Vývoj základních ukazatelů Profi l fi rem skupiny UniCredit Leasing v České republice Zpráva o hospodaření Obchodní a komoditní strategie Výhled a strategie pro rok 2013 Organizační struktura s platností od 6. března 2013 Společenská zodpovědnost Finanční část*) Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce Konsolidovaná účetní závěrka Zpráva auditora k individuální účetní závěrce Individuální účetní závěrka Zpráva o vztazích 151 Kontaktní údaje *) Kapitoly fi nanční části jsou číslovány separátně 3 Výroční zpráva 2012

4 Úvodní slovo místopředsedy představenstva Úvodní slovo místopředsedy představenstva Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení zákazníci, dámy a pánové, česká ekonomika v minulém roce pokračovala v hospodářské stagnaci, přesto se některým firmám ve zhoršených ekonomických podmínkách podařilo dosáhnout mimořádně dobrých výsledků. Je pro mě ctí oznámit, že UniCredit Leasing CZ, a.s., se v roce 2012 zařadil mezi tyto úspěšné společnosti. Z pohledu finančních výsledků mohu konstatovat, že uplynulý kalendářní rok patřil mezi nejlepší v naší historii. Po rekordním roce 2011 se nám v tvorbě čistého zisku podařilo dosáhnout opět mimořádně dobrého konsolidovaného výsledku, a to ve výši 387,3 milionu korun. Byli jsme úspěšní i v naplňování dalších obchodních a fi nančních ukazatelů, a je proto přirozené, že UniCredit Leasing CZ, a.s., opět patří mezi nejúspěšnější leasingové společnosti skupiny UniCredit. Do vývoje celkových obchodních výsledků se podle očekávání promítl i útlum investic do fotovoltaických projektů, a tedy i výrazně nižší poptávka po fi nancování, kde byl UniCredit Leasing CZ, a.s., již tradičně lídrem trhu. Při zohlednění této skutečnosti je možné konstatovat, že celkový objem poskytnutého fi nancování se v minulém roce udržel na úrovni roku 2011*). UniCredit Leasing CZ, a.s., tak patří druhá příčka na trhu nebankovního fi nancování v České republice**). Je však potřeba zmínit pozitivní vývoj v oblasti fi nancování nákladních automobilů, strojů a zařízení. Především tento segment nabízí významný potenciál pro další růst naší společnosti v následujících letech. * Objem poskytnutého fi nancování je včetně objemu poskytnutého společností RCI Financial Services, s.r.o. ** Relevantní leasingový trh nezahrnuje nemovitosti a společnosti zaměřené na bílé zboží (jmenovitě Cetelem ČR, a.s., Home Credit, a.s., Provident Financial, a.s., a Vltavín). 4 Výroční zpráva 2012

5 Úvodní slovo generálního ředitele UniCredit Leasing CZ, a.s., se v roce 2012 přestěhoval do nových prostor moderní administrativní budovy Filadelfi e na Praze 4, kde sídlí rovněž sesterská UniCredit Bank a další společnosti skupiny UniCredit. V červenci jsme mohli oznámit, že jsme za dobu naší existence uzavřeli s klienty již 400 tisíc smluv. Rovněž se nám podařilo uzavřít na české poměry výjimečný obchodní kontrakt se společností IAC Group na operativní leasing strojů. Během minulého roku jsme spustili nové obchodní modely Komoditní linie zemědělská technika a Komoditní linie zdravotnická technika. Nešlo o náhodu, ale o naši připravenost. Díky naší univerzální obchodní strategii jsme dokázali vnějším vlivům nejenom zdárně čelit, ale zaznamenat i výrazné úspěchy. Po bilancování roku 2012 je však třeba otevřít další kapitolu, kterou jsou naše plány a aktivity pro letošní rok. Vstoupili jsme do něj s vědomím, že před sebou máme jedno z nejnáročnějších období ve více než 22leté historii společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s., a tím je příprava na plánovanou integraci manažerskou i procesní mezi UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Leasing Slovakia, a.s., a dále akcionářskou integraci do UniCredit Bank. Současně s tímto záměrem jsme zahájili přípravné aktivity, které nás budou více integrovat do struktury skupiny UniCredit. Vedle nepochybných synergických přínosů si od nich slibujeme také obohacení naší práce o nové poznatky a postupy a bezesporu také rozšíření našeho obchodního vlivu. To nám pomůže dosáhnout plánovaných ambiciózních cílů v budoucnosti. V roce 2013 vytvoříme podmínky k tomu, aby UniCredit Leasing CZ, a.s., úspěšně využil příležitosti, jež se mu nabízí stát se fi nanční institucí, která čerpá ze silného zázemí skupiny UniCredit, umí reagovat na dynamické změny v současném měnícím se světě a zároveň ctí své tradiční hodnoty, což jí v minulosti přineslo přízeň klientů. Věřím, že se nám všechny naše plány s podporou našich zaměstnanců a akcionáře podaří beze zbytku naplnit. Nyní všichni společně píšeme novou kapitolu v historii skupiny UniCredit v České republice. Jaroslav Jaroměřský místopředseda představenstva 5 Výroční zpráva 2012

6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. prosinci 2012 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. prosinci 2012 Představenstvo Ing. Jaroslav Jaroměřský Ing. Renata Nováková Ing. Karel Nováček předseda představenstva 1. října 2010 / 30. září 2010 člen představenstva 30. září 2010 člen představenstva 30. září 2010 Dozorčí rada FUNKCE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DEN VZNIKU FUNKCE / ČLENSTVÍ Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kunert 6. května 2010 / 22. dubna 2010 Místopředseda dozorčí rady Carlo Marini 3. března 2011 / 6. ledna 2011 Člen dozorčí rady Matteo Cavazzoli 5. listopadu 2007 Člen dozorčí rady Paolo Iannone 22. dubna 2010 Členka dozorčí rady Ing. Jitka Hošková 31. května 2010 Členka dozorčí rady Marie Andresová 22. listopadu 2012 Členka dozorčí rady Ing. Andrea Christianová 26. ledna 2011 *) *) Den zániku členství: 6. listopadu Výroční zpráva 2012

7 Organizační struktura k 31. prosinci 2012 Organizační struktura k 31. prosinci 2012 DOZORČÍ RADA Interní audit B. Belinova Členka představenstva Renata Nováková PŘEDSTAVENSTVO Předseda představenstva Jaroslav Jaroměřský Člen představenstva Karel Nováček Divize Operations (GBS) M. Žák Divize Retailového financování M. Chvojka Lidské zdroje E. Chocholoušová Divize Řízení rizik (CRO) K. Nováček Divize Finance (CFO) R. Nováková Divize Korporátního financování P. Fišer Právní odd. a Compliance M. Omarov Divize Podpora prodeje M. Chvojka Identita a komunikace E. Duchanová Internal Controls & Monitoring M. Kozdera FLEET MANAGEMENT*) V. Levý POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘSKÁ*) I. Starovič *) Samostatný právní subjekt 7 Výroční zpráva 2012

8 Struktura skupiny UniCredit Leasing v České republice k 31. prosinci 2012 Struktura skupiny UniCredit Leasing v České republice k 31. prosinci 2012 UniCredit Leasing S.p.A., Bologna 100 % 100 % UniCredit Leasing CZ, a.s. Projektové nemovitostní společnosti 100 % 50 % 8,8 % ALLIB Leasing s.r.o. CAC IMMO, s.r.o. UniCredit Fleet Management s.r.o. RCI Financial Services, s.r.o. UniCredit Leasing Slovakia, a.s. BACA Leasing Alta s.r.o. CA-Leasing OVUS s.r.o. UniCredit Pojišťovací Makléřská s.r.o. BACA Leasing Gama s.r.o. CA-Leasing Praha s.r.o. CAC Real Estate, s.r.o. HVB Leasing Czech Republic s.r.o. CA-Leasing EURO, s.r.o. INPROX Chomutov, s.r.o. INPROS Kladno, s.r.o. 8 Výroční zpráva 2012

9 Vývoj základních ukazatelů Vývoj základních ukazatelů Obchodní ukazatele* Hodnota nově uzavřených obchodů ve fi nancované hodnotě mil. Kč Počet nově uzavřených smluv na fi nancování ks Aktivní portfolio ve výši zústatkového kapitálu mil. Kč Počet aktivních smluv ks Tržní podíl na nebankovním fi nancování % 7,9 % 9,3 % 7,9 % 7,1 % 7,2 % Finanční ukazatele** Zisk po zdanění mil. Kč Celková aktiva mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Přepočtené ukazatele na 1 zaměstnance Průměrný počet zaměstnanců Zisk na 1 zaměstnance mil. Kč. 1,5 1,8 1,3 1,0 1,4 *) Skupina Čechy celkem (zahrnuje společnosti skupiny UniCredit Leasing CZ, a.s., plus nemovitostní společnosti UniCredit Leasing S.P.A působící v České republice) **) Konsolidované údaje dle IFRS za skupinu UniCredit Leasing CZ 9 Výroční zpráva 2012

10 Vývoj základních ukazatelů Komoditní členění nových obchodů ve fi nancované hodnotě za rok 2012 Osobní a užitkové automobily + motocykly 57,1 % Nákladní automobily + autobusy 12,6 % Fotovoltaická zařízení 4,1 % Stroje a zařízení + ostatní 22,5 % Nemovitosti 3,7 % Tržní podíl na trhu nebankovního fi nancování v letech (v %) 10,0 % 9,3 9,0 % 8,0 % 7,9 7,9 7,1 7,2 7,0 % 6,0 % Výroční zpráva 2012

11 Profesionalita Jsme komplexní společnost v tom nejlepším slova smyslu. Klientům přinášíme služby, které v sobě kombinují vyzrálé know-how, profesionální přístup našich zaměstnanců, důvěryhodnost obchodních partnerů a v neposlední řadě silné zázemí mezinárodní mateřské skupiny UniCredit.

12 Profi l fi rem skupiny UniCredit Leasing v České republice Profil firem skupiny UniCredit Leasing v České republice*) UniCredit Leasing CZ, a.s., je univerzální společnost nebankovního fi nancování se silným fi nančním zázemím renomované evropské fi nanční skupiny UniCredit. Od svého vzniku v roce 1991 stále náleží k nejvýznamnějším a největším společnostem nebankovního fi nancování v České republice. UniCredit Leasing CZ, a.s., nabízí kompletní fi nancování movitých věcí, a to prostřednictvím ucelené škály leasingových a úvěrových produktů a s tím souvisejících služeb včetně komplexního pojištění. Finanční řešení a poradenství UniCredit Leasing CZ, a.s., se řídí potřebami nejen fi rem a podnikatelů, ale i soukromých osob, státní správy nebo samosprávy. V loňském roce se společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., přestěhovala společně se sesterskou UniCredit Bank, a.s., a dalšími společnostmi skupiny UniCredit do nové administrativní budovy Filadelfi e na Praze 4. Nabídku fi nančních produktů UniCredit Leasing CZ, a.s., dále doplňují dceřiné společnosti UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o. (patřící k největším pojišťovacím makléřům v ČR) a UniCredit Fleet Management, s.r.o. (specializující se na operativní leasing a správu vozového parku). UniCredit Leasing CZ, a.s., má rovněž majetkové podíly ve společnostech UniCredit Leasing Slovakia, a.s., a RCI Financial Services, s.r.o. UniCredit Leasing CZ, a.s., v číslech (souhrn od roku 1991 do 2012): Celkový objem poskytnutého fi nancování 157,8 mld. Kč Celková pořizovací cena fi nancovaných aktiv 229,8 mld. Kč Uzavřených smluv Počet klientů, z nichž je přibližně stále aktivních Počet fi nancovaných osobních automobilů do 3,5 t Podíl na relevantním leasingovém trhu v roce ,55 % Mezi největší a velmi významné zákazníky UniCredit Leasing patří nebo patřily společnosti Vítkovice, Unipetrol, Linde Material, Veba textilní, OHL ŽS, Bohemia Sekt, GEIS CZ, České teplo. Financovaná aktiva u těchto společností se pohybují v rozmezí od 300 milionů do 2,5 miliardy korun. *) Zahrnuje společnosti skupiny UniCredit Leasing CZ, a.s., plus nemovitostní společnosti UniCredit Leasing S.P.A působící v České republice 12 Výroční zpráva 2012

13 Profi l fi rem skupiny UniCredit Leasing v České republice Z historie společnosti 1991 V únoru byla založena Československo-rakouská společnost pro leasing a obchodní služby, a.s. Obchodní fi rma CAC Leasing, a.s., je zkratkou anglického přepisu původního názvu a používala se od března 1994 do listopadu Společnost založily na české straně Komerční banka, a.s. (podíl 35 %), All inn, a.s. (15 %), a na straně rakouské Creditanstalt Bankverein AG (15 %) a společnost Österreichisches Leasing GmbH (35 %) Vznikla první pobočka v Hradci Králové a následně druhá v Plzni. Vznikla společnost Ford Leasing Na Slovensku vznikla na základech původní společnosti CAC Leasing Bratislava společnost CAC Leasing Slovakia. Během roku bylo uzavřeno již smluv. Skokově narostl počet zaměstnanců na více než Založení společnosti ALLrisk-CAC (nyní UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o.). Ročně je uzavřeno smluv V lednu vznikla společnost RENAULT LEASING CZ, s.r.o., která se na přelomu let 2009 a 2010 přejmenovala na RCI Financial Services, s.r.o. Na trh bylo uvedeno značkové fi nancování Renault Finance. K fi nancování automobilů začalo být poskytováno doplňkové pojištění (čelní sklo, úrazové pojištění, pojištění zavazadel atd.) CAC Leasing, a.s., uzavřel historicky nejvyšší počet smluv Zisk společnosti dosáhl poprvé hranice 100 milionů korun První kulaté výročí 10 let na trhu. Značka CAC Leasing se stala synonymem leasingu na českém trhu Zisk společnosti se zvýšil na 270 milionů korun % vlastníkem společnosti se stal Bank Austria Creditanstalt Leasing. Vznikla další společnost CAC Full Service Leasing, a.s. (dnešní UniCredit Fleet Management, s.r.o). 13 Výroční zpráva 2012

14 Profi l fi rem skupiny UniCredit Leasing v České republice 2004 Došlo k integraci společnosti CAC Leasing, a.s., a HVB Leasing, s.r.o. Rozšířila se nabídka produktů o fi nancování nemovitostí. CAC Leasing, a.s., začal nabízet úvěrový produkt CAC Credit pro fi nancování automobilů a motocyklů. Na trh vstoupilo značkové fi nancování Dacia Finance CAC Leasing, a.s., se stal členem UniCredit Group. Rozšířilo se značkové fi nancování o novou automobilovou značku Honda Finance. Na trh byl uveden úvěrový produkt DIRECT CREDIT, umožňující přímé fi nancování ojetých vozů. Spuštění prvního programu s podporou Evropské investiční banky V září došlo k personálním změnám ve vedení společnosti. Nové představenstvo tvoří Ing. Jiří Matula a Ing. Jaroslav Jaroměřský. Zisk poprvé přesáhl hranici 300 milionů korun. Rozšířilo se značkové fi nancování o fi nancování vozů BMW BMW Financial Services listopadu 2007 se CAC Leasing, a.s., přejmenoval na UniCredit Leasing CZ, a.s. Došlo k překročení hranice uzavřených smluv. Subaru rozšířilo rodinu značkového fi nancování. Naši nabídku obohatilo pojištění schopnosti splácet a pojištění GAP. Došlo ke spuštění systému automatického schvalování smluv pro spolupracující dealery Značkové fi nancování se rozrostlo o značku MAN Finance. UniCredit Leasing CZ, a.s., uzavřel smlouvu o podpoře fi nancování projektů pro fi rmy ze segmentu malých a středních fi rem (SME) s Evropskou investiční bankou (EIB). Poprvé byla aktivně fi nancována zemědělská a lesnická technika úvěrem s dotací Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) formou subvence části úroků z úvěru. Byl spuštěn nový úvěrový produkt Fin (FinAuto, FinTruck, FinMachinery). Společnost dosáhla historicky největšího zisku 431 milionů korun Přibylo značkové fi nancování AVIA Financing, Chevrolet Finance, KIA Finance, Opel Finance, Suzuki Finance a Volvo Car Financial Services. 14 Výroční zpráva 2012

15 Profi l fi rem skupiny UniCredit Leasing v České republice 2010 Došlo k personálním změnám ve vedení společnosti. Nové představenstvo společnosti tvoří tři členové: Ing. Jaroslav Jaroměřský (předseda představenstva), Ing. Renata Nováková a Ing. Karel Nováček. Ing. Jiří Matula povýšil do evropské struktury vedení UniCredit Leasing na pozici regionálního manažera pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Byl spuštěn produkt Credit se sezonními splátkami, umožňující klientům nepravidelné splácení. Byla spuštěna spolupráce se značkou Hyundai (Hyundai Finance) a Suzuki (Suzuki Finance). Společnost RCI Financial Services spustila značkové fi nancování vozů Nissan pod značkou Nissan Finance. Společnost podepsala smlouvu o spolupráci s Atlas Copco Customer Finance Společnost UniCredit Leasing oslavila 20. výročí působení na českém trhu nebankovního fi nancování. Společnost si udržela vedoucí pozici na trhu nebankovního a značkového fi nancování. Společnost zahájila spolupráci se SOME Jindřichův Hradec, s.r.o., při fi nancování značkové zemědělské, lesnické a komunální techniky. UniCredit Leasing a EWT, s.r.o., distributor návěsů Schmitz pro Českou republiku, zahájily spolupráci v oblasti fi nancování techniky pro dopravce. Výrobce luxusních vozů BMW Group uzavřel s UniCredit leasing dohodu o spolupráci v oblasti full servis leasingu. Značkové fi nancování bylo rozšířeno na zubařskou, zdravotní a veterinární techniku. Byla prohloubena spolupráce s UniCredit Bank. Byl spuštěn projekt Komoditní linie Společnost UniCredit Leasing byla přestěhována do nových prostor moderní administrativní budovy Filadelfi e, kde sídlí rovněž sesterská UniCredit Bank, a.s., a další společnosti skupiny UniCredit. V červenci byla uzavřena jubilejní smlouva s pořadovým číslem Se společností IAC Group byl uzavřen výjimečný obchodní kontrakt na operativní leasing strojů. UniCredit Leasing se zúčastnil Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Byly spuštěny nové obchodní modely Komoditní linie zemědělská technika a Komoditní linie zdravotnická technika. Byly připraveny obchodní a účetní systémy na zvýšení sazby DPH k 1. lednu Významné události po konci fi skálního období 1. ledna 2013 došlo k nárůstu DPH o 1 %. 28. ledna 2013 byla ukončena činnost představenstva společnosti ve složení Ing. Jaroslav Jaroměřský, Ing. Renata Nováková a Ing. Karel Nováček. 19. února 2013 bylo zvoleno nové představenstvo, rozšířené o další dva členy, ve složení Ing. Jiří Matula, Ing. Jaroslav Jaroměřský, Angeline Michelle Koch, MBA, Ing. Lukáš Musílek a Ing. Dušan Keketi. 15 Výroční zpráva 2012

16 Partnerství Spolupracujeme s mnoha renomovanými obchodními partnery, kteří na českém trhu nabízejí výrobky různých prestižních značek. Díky tomu můžeme našim klientům nabízet efektivní financování nejkvalitnějších světových výrobků.

17 Zpráva o hospodaření Zpráva o hospodaření Makroekonomika V prvních měsících roku 2012 započal pokles české ekonomiky, který se v dalším období postupně prohluboval. Hrubý domácí produkt (HDP) se v prvním čtvrtletí meziročně snížil o 0,4 %, v dalších čtvrtletích došlo ke zrychlení jeho poklesu (o -1,1 % a -1,5 %). V posledních třech měsících se výkonnost české ekonomiky ještě snížila proti stejnému období roku 2011 o 1,7 %. Rok 2012 tak byl pro ekonomiku ČR rokem recese, kdy HDP klesl o 1,2 %. Nejvyšší měrou ovlivnily vývoj české ekonomiky výdaje domácností, jejichž konečná spotřeba byla v posledním čtvrtletí meziročně nižší o 4,1 %. Šlo o dosud nejhlubší pokles spotřeby českých domácností. Za celý rok 2012 se výdaje domácností snížily reálně o 3,5 %, také nominálně byly nižší v každém čtvrtletí Pozitivně přispíval k tempu HDP v roce 2012 pouze výsledek zahraničního obchodu (+1,5 p.b.). Vnější ekonomické vztahy se zlepšily při vysokém přílivu přímých zahraničních investic a silné obchodní bilanci. Trh práce zaznamenal růst zaměstnanosti i míry nezaměstnanosti. Příčinou byly zřejmě i posuny v typech pracovních vztahů (částečné úvazky, práce na dohody, výpomoci rodinných příslušníků, švarcsystém ). Reálná mzda v ekonomice klesla o 0,9 %, v nepodnikatelské sféře už desáté čtvrtletí v řadě. Spotřebitelská infl ace stoupla o 3,3 % vlivem růstu cen potravin a nákladů na bydlení. Tempo růstu úvěrů významně oslabilo. Defi cit státního rozpočtu se snížil na 2,6 % nominálního HDP z 3,7 % v roce Očekávané výše schodku se podařilo docílit vázáním výdajů; pomohlo i obnovení toků z EU a lepší výběr daní ve druhé polovině roku. Vývoj nebankovního fi nančního trhu Členské společnosti České leasingové a fi nanční asociace (ČLFA) poskytly v roce 2012 na fi nancování potřeb svých klientů 118,2 miliardy korun, tedy o 5 % méně než v roce Na fi nancování zboží a služeb pro domácnosti bylo určeno 35,7 miliardy korun a na fi nancování investic a provozu podnikatelských subjektů 82,5 miliardy korun. Statistiky potvrdily pokračující trend v objemu fi nancování podnikatelů prostřednictvím leasingů a úvěrů, který loni v podstatě odpovídal úrovni předchozích pokrizových let. Patrná je mírná změna produktové struktury ve prospěch podnikatelského úvěru. 17 Výroční zpráva 2012

18 Zpráva o hospodaření Obchodní výsledky Z pohledu obchodních výsledků byl rok 2012 pro UniCredit Leasing rokem úspěšným, byť společnost neuhájila první místo v žebříčku nebankovních fi nančních institucí. Zatímco trh movitostí zaznamenal v roce 2012 pokles o 5,5 %, celková profi nancovaná hodnota UCL poklesla o 20,6 %. S poklesem se počítalo vzhledem k plánovanému utlumení fi nancování komodity obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny), která v uplynulých dvou letech významně přispívala k růstovým ukazatelům společnosti. Společnost v roce 2012 fi nancovala celkovou hodnotu 8,305 miliardy korun, přičemž v oblasti movitostí to bylo 7,999 miliardy korun. Tržní podíl společnosti na trhu movitostí činil 10,55 %. Obchodní úspěch společnosti byl v roce 2012 opět postaven na univerzálnosti komoditního zaměření, schopnosti reagovat na nové obchodní příležitosti a rozvíjení dlouhodobé spolupráce s významnými kooperačními partnery, pokračující rozvoj nových kooperací, především v oblasti fi nancování strojů a zařízení i nákladní techniky. I v roce 2012 zůstalo stěžejní komoditou (s 57% podílem) fi nancování osobních a užitkových vozů v celkové hodnotě 4,746 miliardy korun. Druhý rok po sobě zaznamenala společnost nárůst v komoditě transportní techniky přes pokles trhu o 8,4 % si Unicredit Leasing připsal nárůst o 21 % a poprvé překonal roční fi nancovanou hodnotu 1 miliardy korun. Kompletní skladbu portfolia doplňuje fi nancování strojů a zařízení (bez fotovoltaických elektráren) v hodnotě 1,841 miliardy korun. Ve struktuře produktů převládala poprvé skupina úvěrů pro podnikatele, která dosáhla 45 % a předstihla fi nanční leasing, který obsáhl zhruba 25 %, naopak vzrostl podíl operativního leasingu (18 %). Zbytek připadl na spotřebitelské úvěry. Celkově bylo v roce 2012 uzavřeno přes nových smluv a na konci roku tvořilo portfolio téměř smluv. Finanční výsledky 2012 Společnost UniCredit Leasing významně překročila svůj plán dosaženého zisku na rok 2012 a ukončila rok 2012 s konsolidovaným čistým ziskem ve výši 387,3 milionu korun. V květnu roku 2012 společnost vyplatila dividendu ve výši 2,3 miliardy korun. I přes tuto výši dividendy dosáhl čistý konsolidovaný vlastní kapitál k 31. prosinci 2012 částky 3,5 miliardy korun. Celková suma aktiv dosáhla k 31. prosinci 2012 částky 19,3 miliardy korun. Kontinuálně pracujeme na řízení a zefektivňování správních nákladů, které se podařilo přes řadu projektů realizovaných v daném roce snížit o 4,1 %. 18 Výroční zpráva 2012

19 Komplexnost Díky komplexním produktům a službám na míru nás oceňují jak naši klienti, tak odborníci v oblasti financování. Proto se pravidelně umísťujeme na předních příčkách oborových soutěží Zlatá koruna, CZECH TOP 100, RHODOS nebo Internet Effectiveness Award v kategorii leasingových společností.

20 Obchodní a komoditní strategie Obchodní a komoditní strategie UniCredit Leasing postavil své působení v roce 2012 na faktu, že jde o univerzální leasingovou společnost, která fi nancuje nejen vozidla, ale také transportní techniku, stroje, nemovitosti a obnovitelné zdroje energie. Univerzálnost je patrná i v produktové skladbě, která je velmi bohatá. UniCredit Leasing nabízí tradiční produkty fi nančního a operativního leasingu, úvěrová fi nancování a splátkový prodej. Více než polovinu fi nancované hodnoty UniCredit Leasingu zaujímá fi nancování vozidel do 3,5 tuny. V jeho rámci se jedná o produktové řady fi nančního leasingu UCL LeaseAuto, operativního leasingu UCL OperativeAuto a o úvěrové produkty UCL CreditAuto, resp. FinAuto. Analogická je nabídka produktů pro fi nancování motocyklů. V případě financování vozidel do 3,5 tuny je dnes již zcela určujícím trendem fi nancování úvěrovými produkty, které klientovi přinášejí výhodu vlastnictví předmětu, možnost daňového odpisu a jednorázové uplatnění DPH. Díky sofi stikovanému systému online schvalování smluv, který je intenzivním vývojem neustále zdokonalován, je naší velkou předností možnost vytvoření kalkulace i uzavření smlouvy přímo v prostorách dealerství automobilů do 30 minut. Spolu s fi nancováním lze na jediném smluvním dokumentu uzavřít také plnou škálu pojištění vozidla. Díky uvedeným přednostem a vyspělému online systému fi nancování dealerských skladů je dnes UniCredit Leasing nejvyhledávanějším poskytovatelem značkového fi nancování automobilů na českém trhu. Nabízí programy fi nancování pod značkou BMW Financial Services, Mini Financial Services, Honda Finance, Kia Finance, Opel Finance, Chevrolet Finance, Volvo Car Financial Services, Suzuki Finance nebo Subaru Finance. Spolu s francouzskou bankou RCI BANQUE je UniCredit Leasing rovněž spoluvlastníkem společnosti RCI Financial Services, s.r.o., která se zaměřuje na fi nancování vozidel Renault, Dacia, Nissan a je nejúspěšnější společností pro fi nanční služby skupiny Renault v celé Evropě. Financování transportní techniky zaujímá přibližně 12,9 % celkové profi nancované hodnoty a UniCredit Leasing v této komoditě zaznamenal v roce 2012 další růst, ačkoliv trh nákladních vozidel jako celek jakož i trhem fi nancování těchto vozidel v roce 2012 poklesl. V této komoditě nabízí UniCredit Leasing produkty fi nančního leasingu UCL LeaseTruck, operativního leasingu UCL OperativeTruck i úvěrů UCL CreditTruck a FinTruck, stejně jako produkty splátkového prodeje. Díky komplexní produktové nabídce je UniCredit Leasing nyní poskytovatelem značkových fi nancování automobilů MAN pod značkou MAN Finance a Avia pod značkou Avia Financing. V rámci takzvaných komoditních linií významně spolupracuje i se značkou Iveco. V oblasti návěsové techniky poskytuje UniCredit Leasing fi nancování návěsů Krone pod názvem Krone Finance a techniky Schmitz Cargobull pro prodejní síť EWT pod názvem EWT Finance. 20 Výroční zpráva 2012

21 Obchodní a komoditní strategie I financování strojů a zařízení přispělo významně k růstu společnosti v roce Komplexní program pro fi nancování zemědělské techniky (zejména s úvěrovými řadami UCL CreditAgro, UCL CreditAgro se sezonními splátkami a s fi nančním leasingem UCL LeaseAgro) tvořil v roce 2012 i nadále významnou část produktového portfolia UniCredit Leasingu. Podílela se na tom nejen produktová paleta, ale také obchodní aktivita společnosti se značkovými programy Some Finance, fi nancováním traktorů Zetor i aktivním rozvojem nových kooperačních vazeb směrem do roku Všechny úvěrové produkty pro fi nancování zemědělské techniky jsou navíc kompatibilní se systémem podpor PGRLF. UniCredit Leasing rovněž rozvinul komplexní program v rámci takzvané komoditní linie pro fi nancování zdravotnické, stomatologické a veterinární techniky s cílem výrazně posílit v roce 2013 také v tomto segmentu. I v roce 2012 se UniCredit Leasing věnoval fi nancování stavební a manipulační techniky všemi druhy produktů, ale také fi nancování technologických linek a komplexnějších strojních celků. Společnost se už v předchozích letech stala jasnou jedničkou na trhu fi nancování fotovoltaických elektráren, při němž využila svého rozvinutého know-how, které vybudovala v době největšího tržního boomu v tomto segmentu. Nutno však dodat, že segment fotovoltaických elektráren byl ve druhé polovině roku 2012 zcela utlumen. UniCredit Leasing založil svou obchodní strategii v roce 2012 jednak na své komplexnosti a univerzálním záběru, jednak na koncentraci na své nové i již existující kooperační vazby, ale i na další rozvoj vytčených tržních segmentů (zemědělství, zdravotnictví, obnovitelné zdroje energie). V tomto trendu hodlá společnost pokračovat i v roce Vždyť právě značkové kooperace jsou dnes určujícím faktorem úspěchu či neúspěchu na trhu fi nancování vozidel. Za dominantní faktor růstu v letech budoucích je ovšem považována kooperace s UniCredit Bank při obsluze společných zákazníků za pomoci komplexního a propracovaného programu vzájemné spolupráce. Objem obchodů zprostředkovaných UniCredit Bank v roce 2012 přesáhl hodnotu 1,2 mld. Kč. 21 Výroční zpráva 2012

22 Obchodní a komoditní strategie Pořadí na trhu 2012 TOP 10 Pozice UniCredit Leasingu na leasingovém trhu včetně nemovitostí: 3. místo s mil. Kč. Financovaná hodnota movitých předmětů CELKEM (Relevantní leasingový trh) *) % ,8-20,6 14,8 14,0-7,1 1,4 18,2-16,9-13,5-1,9 30 % 10 % -10 % % 0 ČSOB Leasing UniCredit Leasing ŠkoFIN SGEF VB Leasing MBFS s Autoleasing Credium Deutsche Leasing GE Money Auto -50 % Financovaná hodnota 2012 Financovaná hodnota 2011 Index 2012/2011 Pořadí na trhu 2012 TOP 10 Financovaná hodnota vozidel do 3,5 t ,3-9,4-8,0-7,3 12,1-1,8-6,0-6,4-0,6-7,6 20 % 10 % 0 % -10 % 0 ŠkoFIN UniCredit Leasing ČSOB Leasing Credium s Autoleasing GE Money Auto ALD Automotive LeasePlan ESSOX MBFS -20 % Financovaná hodnota 2012 Financovaná hodnota 2011 Index 2012/2011 *) Relevantní leasingový trh: nezahrnuje nemovitosti a společnosti zaměřené na bílé zboží (jmenovitě Cetelem ČR, a.s., Home Credit, a.s., Provident Financial, a.s. a Vltavín). 22 Výroční zpráva 2012

23 Obchodní a komoditní strategie Pořadí na trhu 2012 TOP 10 Financovaná hodnota strojů a zařízení Zařízení: lodě, letadla, lokomotivy, výpočetní technika, fotovoltaické elektrárny, kovoobráběcí technika, vysokozdvižné vozíky, zpracování potravin, stavební stroje, zařízení pro zdravotnictví, zemědělské stroje a ostatní zařízení. Pozice UCL bez fi nancování fotovoltaických elektráren je 4. místo s mil. Kč a s 1,18% meziročním poklesem ,2 39,9 55,5 70 % 45 % ,7-44,7-0,8-5,1-20,6-53,3 8,4 20 % -5 % -30 % 0 SGEF ČSOB Leasing Deutsche Leasing UniCredit Leasing IKB Leasing VB Leasing S MORAVA Leasing Raiffeisen Leasing IMPULS Leasing UNILEASING -55 % Financovaná hodnota 2012 Financovaná hodnota 2011 Index 2012/2011 Komoditní struktura fi nancovaných movitých předmětů za 2012 všech členů ČLFA Fotovoltaické elektrárny 2,1 % Osobní vozy 32,50 % Nákladní vozy 29,8 % Motocykly 0,1 % Užitkové vozy 4,2 % Autobusy 1,8 % Ostatní nákladní vozy 0,3 % Lodě, letadla, lokomotivy 3,1 % Výpočetní technika 2,6 % Vybavení 23,3 % Ostatní 0,2 % 23 Výroční zpráva 2012

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Obsah. Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. prosinci Struktura skupiny UniCredit Leasing v České republice k 31.

Obsah. Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. prosinci Struktura skupiny UniCredit Leasing v České republice k 31. Výroční zpráva 2013 Obsah Obsah 3 5 7 8 10 14 19 21 25 27 28 Úvodní slovo předsedy představenstva Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. prosinci 2013 Organizační struktura k 31. prosinci 2013 Struktura

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Svět se mění. Pojďme se měnit společně.

Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Svět se mění. Pojďme se měnit společně. Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Organizační struktura k 31. 12. 2014 6 Vývoj základních ukazatelů 8 Zpráva o hospodaření 10 Obchodní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY

O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se O2 Czech Republic a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby v tomto souboru.

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Pololetní zpráva emitenta za období společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2012 30.6.2012 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...4 1.1. Obchodní firma...4 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2013

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2013 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2013 23. května 2013 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více