Financování bez hranic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování bez hranic"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012

2 Financování bez hranic UniCredit Leasing CZ, a. s., je jednou z největších společností na českém trhu, která nabízí leasingové a úvěrové produkty nejenom pro financování osobních vozidel, dopravní techniky, strojů a zařízení. Stačí nápad a ostatní vyřídíme rychle, jednoduše, spolehlivě a bez zbytečných nákladů.

3 Obsah Obsah Úvodní slovo místopředsedy představenstva Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. prosinci 2012 Organizační struktura k 31. prosinci 2012 Struktura skupiny UniCredit Leasing v České republice k 31. prosinci 2012 Vývoj základních ukazatelů Profi l fi rem skupiny UniCredit Leasing v České republice Zpráva o hospodaření Obchodní a komoditní strategie Výhled a strategie pro rok 2013 Organizační struktura s platností od 6. března 2013 Společenská zodpovědnost Finanční část*) Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce Konsolidovaná účetní závěrka Zpráva auditora k individuální účetní závěrce Individuální účetní závěrka Zpráva o vztazích 151 Kontaktní údaje *) Kapitoly fi nanční části jsou číslovány separátně 3 Výroční zpráva 2012

4 Úvodní slovo místopředsedy představenstva Úvodní slovo místopředsedy představenstva Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení zákazníci, dámy a pánové, česká ekonomika v minulém roce pokračovala v hospodářské stagnaci, přesto se některým firmám ve zhoršených ekonomických podmínkách podařilo dosáhnout mimořádně dobrých výsledků. Je pro mě ctí oznámit, že UniCredit Leasing CZ, a.s., se v roce 2012 zařadil mezi tyto úspěšné společnosti. Z pohledu finančních výsledků mohu konstatovat, že uplynulý kalendářní rok patřil mezi nejlepší v naší historii. Po rekordním roce 2011 se nám v tvorbě čistého zisku podařilo dosáhnout opět mimořádně dobrého konsolidovaného výsledku, a to ve výši 387,3 milionu korun. Byli jsme úspěšní i v naplňování dalších obchodních a fi nančních ukazatelů, a je proto přirozené, že UniCredit Leasing CZ, a.s., opět patří mezi nejúspěšnější leasingové společnosti skupiny UniCredit. Do vývoje celkových obchodních výsledků se podle očekávání promítl i útlum investic do fotovoltaických projektů, a tedy i výrazně nižší poptávka po fi nancování, kde byl UniCredit Leasing CZ, a.s., již tradičně lídrem trhu. Při zohlednění této skutečnosti je možné konstatovat, že celkový objem poskytnutého fi nancování se v minulém roce udržel na úrovni roku 2011*). UniCredit Leasing CZ, a.s., tak patří druhá příčka na trhu nebankovního fi nancování v České republice**). Je však potřeba zmínit pozitivní vývoj v oblasti fi nancování nákladních automobilů, strojů a zařízení. Především tento segment nabízí významný potenciál pro další růst naší společnosti v následujících letech. * Objem poskytnutého fi nancování je včetně objemu poskytnutého společností RCI Financial Services, s.r.o. ** Relevantní leasingový trh nezahrnuje nemovitosti a společnosti zaměřené na bílé zboží (jmenovitě Cetelem ČR, a.s., Home Credit, a.s., Provident Financial, a.s., a Vltavín). 4 Výroční zpráva 2012

5 Úvodní slovo generálního ředitele UniCredit Leasing CZ, a.s., se v roce 2012 přestěhoval do nových prostor moderní administrativní budovy Filadelfi e na Praze 4, kde sídlí rovněž sesterská UniCredit Bank a další společnosti skupiny UniCredit. V červenci jsme mohli oznámit, že jsme za dobu naší existence uzavřeli s klienty již 400 tisíc smluv. Rovněž se nám podařilo uzavřít na české poměry výjimečný obchodní kontrakt se společností IAC Group na operativní leasing strojů. Během minulého roku jsme spustili nové obchodní modely Komoditní linie zemědělská technika a Komoditní linie zdravotnická technika. Nešlo o náhodu, ale o naši připravenost. Díky naší univerzální obchodní strategii jsme dokázali vnějším vlivům nejenom zdárně čelit, ale zaznamenat i výrazné úspěchy. Po bilancování roku 2012 je však třeba otevřít další kapitolu, kterou jsou naše plány a aktivity pro letošní rok. Vstoupili jsme do něj s vědomím, že před sebou máme jedno z nejnáročnějších období ve více než 22leté historii společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s., a tím je příprava na plánovanou integraci manažerskou i procesní mezi UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Leasing Slovakia, a.s., a dále akcionářskou integraci do UniCredit Bank. Současně s tímto záměrem jsme zahájili přípravné aktivity, které nás budou více integrovat do struktury skupiny UniCredit. Vedle nepochybných synergických přínosů si od nich slibujeme také obohacení naší práce o nové poznatky a postupy a bezesporu také rozšíření našeho obchodního vlivu. To nám pomůže dosáhnout plánovaných ambiciózních cílů v budoucnosti. V roce 2013 vytvoříme podmínky k tomu, aby UniCredit Leasing CZ, a.s., úspěšně využil příležitosti, jež se mu nabízí stát se fi nanční institucí, která čerpá ze silného zázemí skupiny UniCredit, umí reagovat na dynamické změny v současném měnícím se světě a zároveň ctí své tradiční hodnoty, což jí v minulosti přineslo přízeň klientů. Věřím, že se nám všechny naše plány s podporou našich zaměstnanců a akcionáře podaří beze zbytku naplnit. Nyní všichni společně píšeme novou kapitolu v historii skupiny UniCredit v České republice. Jaroslav Jaroměřský místopředseda představenstva 5 Výroční zpráva 2012

6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. prosinci 2012 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. prosinci 2012 Představenstvo Ing. Jaroslav Jaroměřský Ing. Renata Nováková Ing. Karel Nováček předseda představenstva 1. října 2010 / 30. září 2010 člen představenstva 30. září 2010 člen představenstva 30. září 2010 Dozorčí rada FUNKCE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DEN VZNIKU FUNKCE / ČLENSTVÍ Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kunert 6. května 2010 / 22. dubna 2010 Místopředseda dozorčí rady Carlo Marini 3. března 2011 / 6. ledna 2011 Člen dozorčí rady Matteo Cavazzoli 5. listopadu 2007 Člen dozorčí rady Paolo Iannone 22. dubna 2010 Členka dozorčí rady Ing. Jitka Hošková 31. května 2010 Členka dozorčí rady Marie Andresová 22. listopadu 2012 Členka dozorčí rady Ing. Andrea Christianová 26. ledna 2011 *) *) Den zániku členství: 6. listopadu Výroční zpráva 2012

7 Organizační struktura k 31. prosinci 2012 Organizační struktura k 31. prosinci 2012 DOZORČÍ RADA Interní audit B. Belinova Členka představenstva Renata Nováková PŘEDSTAVENSTVO Předseda představenstva Jaroslav Jaroměřský Člen představenstva Karel Nováček Divize Operations (GBS) M. Žák Divize Retailového financování M. Chvojka Lidské zdroje E. Chocholoušová Divize Řízení rizik (CRO) K. Nováček Divize Finance (CFO) R. Nováková Divize Korporátního financování P. Fišer Právní odd. a Compliance M. Omarov Divize Podpora prodeje M. Chvojka Identita a komunikace E. Duchanová Internal Controls & Monitoring M. Kozdera FLEET MANAGEMENT*) V. Levý POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘSKÁ*) I. Starovič *) Samostatný právní subjekt 7 Výroční zpráva 2012

8 Struktura skupiny UniCredit Leasing v České republice k 31. prosinci 2012 Struktura skupiny UniCredit Leasing v České republice k 31. prosinci 2012 UniCredit Leasing S.p.A., Bologna 100 % 100 % UniCredit Leasing CZ, a.s. Projektové nemovitostní společnosti 100 % 50 % 8,8 % ALLIB Leasing s.r.o. CAC IMMO, s.r.o. UniCredit Fleet Management s.r.o. RCI Financial Services, s.r.o. UniCredit Leasing Slovakia, a.s. BACA Leasing Alta s.r.o. CA-Leasing OVUS s.r.o. UniCredit Pojišťovací Makléřská s.r.o. BACA Leasing Gama s.r.o. CA-Leasing Praha s.r.o. CAC Real Estate, s.r.o. HVB Leasing Czech Republic s.r.o. CA-Leasing EURO, s.r.o. INPROX Chomutov, s.r.o. INPROS Kladno, s.r.o. 8 Výroční zpráva 2012

9 Vývoj základních ukazatelů Vývoj základních ukazatelů Obchodní ukazatele* Hodnota nově uzavřených obchodů ve fi nancované hodnotě mil. Kč Počet nově uzavřených smluv na fi nancování ks Aktivní portfolio ve výši zústatkového kapitálu mil. Kč Počet aktivních smluv ks Tržní podíl na nebankovním fi nancování % 7,9 % 9,3 % 7,9 % 7,1 % 7,2 % Finanční ukazatele** Zisk po zdanění mil. Kč Celková aktiva mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Přepočtené ukazatele na 1 zaměstnance Průměrný počet zaměstnanců Zisk na 1 zaměstnance mil. Kč. 1,5 1,8 1,3 1,0 1,4 *) Skupina Čechy celkem (zahrnuje společnosti skupiny UniCredit Leasing CZ, a.s., plus nemovitostní společnosti UniCredit Leasing S.P.A působící v České republice) **) Konsolidované údaje dle IFRS za skupinu UniCredit Leasing CZ 9 Výroční zpráva 2012

10 Vývoj základních ukazatelů Komoditní členění nových obchodů ve fi nancované hodnotě za rok 2012 Osobní a užitkové automobily + motocykly 57,1 % Nákladní automobily + autobusy 12,6 % Fotovoltaická zařízení 4,1 % Stroje a zařízení + ostatní 22,5 % Nemovitosti 3,7 % Tržní podíl na trhu nebankovního fi nancování v letech (v %) 10,0 % 9,3 9,0 % 8,0 % 7,9 7,9 7,1 7,2 7,0 % 6,0 % Výroční zpráva 2012

11 Profesionalita Jsme komplexní společnost v tom nejlepším slova smyslu. Klientům přinášíme služby, které v sobě kombinují vyzrálé know-how, profesionální přístup našich zaměstnanců, důvěryhodnost obchodních partnerů a v neposlední řadě silné zázemí mezinárodní mateřské skupiny UniCredit.

12 Profi l fi rem skupiny UniCredit Leasing v České republice Profil firem skupiny UniCredit Leasing v České republice*) UniCredit Leasing CZ, a.s., je univerzální společnost nebankovního fi nancování se silným fi nančním zázemím renomované evropské fi nanční skupiny UniCredit. Od svého vzniku v roce 1991 stále náleží k nejvýznamnějším a největším společnostem nebankovního fi nancování v České republice. UniCredit Leasing CZ, a.s., nabízí kompletní fi nancování movitých věcí, a to prostřednictvím ucelené škály leasingových a úvěrových produktů a s tím souvisejících služeb včetně komplexního pojištění. Finanční řešení a poradenství UniCredit Leasing CZ, a.s., se řídí potřebami nejen fi rem a podnikatelů, ale i soukromých osob, státní správy nebo samosprávy. V loňském roce se společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., přestěhovala společně se sesterskou UniCredit Bank, a.s., a dalšími společnostmi skupiny UniCredit do nové administrativní budovy Filadelfi e na Praze 4. Nabídku fi nančních produktů UniCredit Leasing CZ, a.s., dále doplňují dceřiné společnosti UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o. (patřící k největším pojišťovacím makléřům v ČR) a UniCredit Fleet Management, s.r.o. (specializující se na operativní leasing a správu vozového parku). UniCredit Leasing CZ, a.s., má rovněž majetkové podíly ve společnostech UniCredit Leasing Slovakia, a.s., a RCI Financial Services, s.r.o. UniCredit Leasing CZ, a.s., v číslech (souhrn od roku 1991 do 2012): Celkový objem poskytnutého fi nancování 157,8 mld. Kč Celková pořizovací cena fi nancovaných aktiv 229,8 mld. Kč Uzavřených smluv Počet klientů, z nichž je přibližně stále aktivních Počet fi nancovaných osobních automobilů do 3,5 t Podíl na relevantním leasingovém trhu v roce ,55 % Mezi největší a velmi významné zákazníky UniCredit Leasing patří nebo patřily společnosti Vítkovice, Unipetrol, Linde Material, Veba textilní, OHL ŽS, Bohemia Sekt, GEIS CZ, České teplo. Financovaná aktiva u těchto společností se pohybují v rozmezí od 300 milionů do 2,5 miliardy korun. *) Zahrnuje společnosti skupiny UniCredit Leasing CZ, a.s., plus nemovitostní společnosti UniCredit Leasing S.P.A působící v České republice 12 Výroční zpráva 2012

13 Profi l fi rem skupiny UniCredit Leasing v České republice Z historie společnosti 1991 V únoru byla založena Československo-rakouská společnost pro leasing a obchodní služby, a.s. Obchodní fi rma CAC Leasing, a.s., je zkratkou anglického přepisu původního názvu a používala se od března 1994 do listopadu Společnost založily na české straně Komerční banka, a.s. (podíl 35 %), All inn, a.s. (15 %), a na straně rakouské Creditanstalt Bankverein AG (15 %) a společnost Österreichisches Leasing GmbH (35 %) Vznikla první pobočka v Hradci Králové a následně druhá v Plzni. Vznikla společnost Ford Leasing Na Slovensku vznikla na základech původní společnosti CAC Leasing Bratislava společnost CAC Leasing Slovakia. Během roku bylo uzavřeno již smluv. Skokově narostl počet zaměstnanců na více než Založení společnosti ALLrisk-CAC (nyní UniCredit pojišťovací makléřská spol. s r.o.). Ročně je uzavřeno smluv V lednu vznikla společnost RENAULT LEASING CZ, s.r.o., která se na přelomu let 2009 a 2010 přejmenovala na RCI Financial Services, s.r.o. Na trh bylo uvedeno značkové fi nancování Renault Finance. K fi nancování automobilů začalo být poskytováno doplňkové pojištění (čelní sklo, úrazové pojištění, pojištění zavazadel atd.) CAC Leasing, a.s., uzavřel historicky nejvyšší počet smluv Zisk společnosti dosáhl poprvé hranice 100 milionů korun První kulaté výročí 10 let na trhu. Značka CAC Leasing se stala synonymem leasingu na českém trhu Zisk společnosti se zvýšil na 270 milionů korun % vlastníkem společnosti se stal Bank Austria Creditanstalt Leasing. Vznikla další společnost CAC Full Service Leasing, a.s. (dnešní UniCredit Fleet Management, s.r.o). 13 Výroční zpráva 2012

14 Profi l fi rem skupiny UniCredit Leasing v České republice 2004 Došlo k integraci společnosti CAC Leasing, a.s., a HVB Leasing, s.r.o. Rozšířila se nabídka produktů o fi nancování nemovitostí. CAC Leasing, a.s., začal nabízet úvěrový produkt CAC Credit pro fi nancování automobilů a motocyklů. Na trh vstoupilo značkové fi nancování Dacia Finance CAC Leasing, a.s., se stal členem UniCredit Group. Rozšířilo se značkové fi nancování o novou automobilovou značku Honda Finance. Na trh byl uveden úvěrový produkt DIRECT CREDIT, umožňující přímé fi nancování ojetých vozů. Spuštění prvního programu s podporou Evropské investiční banky V září došlo k personálním změnám ve vedení společnosti. Nové představenstvo tvoří Ing. Jiří Matula a Ing. Jaroslav Jaroměřský. Zisk poprvé přesáhl hranici 300 milionů korun. Rozšířilo se značkové fi nancování o fi nancování vozů BMW BMW Financial Services listopadu 2007 se CAC Leasing, a.s., přejmenoval na UniCredit Leasing CZ, a.s. Došlo k překročení hranice uzavřených smluv. Subaru rozšířilo rodinu značkového fi nancování. Naši nabídku obohatilo pojištění schopnosti splácet a pojištění GAP. Došlo ke spuštění systému automatického schvalování smluv pro spolupracující dealery Značkové fi nancování se rozrostlo o značku MAN Finance. UniCredit Leasing CZ, a.s., uzavřel smlouvu o podpoře fi nancování projektů pro fi rmy ze segmentu malých a středních fi rem (SME) s Evropskou investiční bankou (EIB). Poprvé byla aktivně fi nancována zemědělská a lesnická technika úvěrem s dotací Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) formou subvence části úroků z úvěru. Byl spuštěn nový úvěrový produkt Fin (FinAuto, FinTruck, FinMachinery). Společnost dosáhla historicky největšího zisku 431 milionů korun Přibylo značkové fi nancování AVIA Financing, Chevrolet Finance, KIA Finance, Opel Finance, Suzuki Finance a Volvo Car Financial Services. 14 Výroční zpráva 2012

15 Profi l fi rem skupiny UniCredit Leasing v České republice 2010 Došlo k personálním změnám ve vedení společnosti. Nové představenstvo společnosti tvoří tři členové: Ing. Jaroslav Jaroměřský (předseda představenstva), Ing. Renata Nováková a Ing. Karel Nováček. Ing. Jiří Matula povýšil do evropské struktury vedení UniCredit Leasing na pozici regionálního manažera pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Byl spuštěn produkt Credit se sezonními splátkami, umožňující klientům nepravidelné splácení. Byla spuštěna spolupráce se značkou Hyundai (Hyundai Finance) a Suzuki (Suzuki Finance). Společnost RCI Financial Services spustila značkové fi nancování vozů Nissan pod značkou Nissan Finance. Společnost podepsala smlouvu o spolupráci s Atlas Copco Customer Finance Společnost UniCredit Leasing oslavila 20. výročí působení na českém trhu nebankovního fi nancování. Společnost si udržela vedoucí pozici na trhu nebankovního a značkového fi nancování. Společnost zahájila spolupráci se SOME Jindřichův Hradec, s.r.o., při fi nancování značkové zemědělské, lesnické a komunální techniky. UniCredit Leasing a EWT, s.r.o., distributor návěsů Schmitz pro Českou republiku, zahájily spolupráci v oblasti fi nancování techniky pro dopravce. Výrobce luxusních vozů BMW Group uzavřel s UniCredit leasing dohodu o spolupráci v oblasti full servis leasingu. Značkové fi nancování bylo rozšířeno na zubařskou, zdravotní a veterinární techniku. Byla prohloubena spolupráce s UniCredit Bank. Byl spuštěn projekt Komoditní linie Společnost UniCredit Leasing byla přestěhována do nových prostor moderní administrativní budovy Filadelfi e, kde sídlí rovněž sesterská UniCredit Bank, a.s., a další společnosti skupiny UniCredit. V červenci byla uzavřena jubilejní smlouva s pořadovým číslem Se společností IAC Group byl uzavřen výjimečný obchodní kontrakt na operativní leasing strojů. UniCredit Leasing se zúčastnil Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Byly spuštěny nové obchodní modely Komoditní linie zemědělská technika a Komoditní linie zdravotnická technika. Byly připraveny obchodní a účetní systémy na zvýšení sazby DPH k 1. lednu Významné události po konci fi skálního období 1. ledna 2013 došlo k nárůstu DPH o 1 %. 28. ledna 2013 byla ukončena činnost představenstva společnosti ve složení Ing. Jaroslav Jaroměřský, Ing. Renata Nováková a Ing. Karel Nováček. 19. února 2013 bylo zvoleno nové představenstvo, rozšířené o další dva členy, ve složení Ing. Jiří Matula, Ing. Jaroslav Jaroměřský, Angeline Michelle Koch, MBA, Ing. Lukáš Musílek a Ing. Dušan Keketi. 15 Výroční zpráva 2012

16 Partnerství Spolupracujeme s mnoha renomovanými obchodními partnery, kteří na českém trhu nabízejí výrobky různých prestižních značek. Díky tomu můžeme našim klientům nabízet efektivní financování nejkvalitnějších světových výrobků.

17 Zpráva o hospodaření Zpráva o hospodaření Makroekonomika V prvních měsících roku 2012 započal pokles české ekonomiky, který se v dalším období postupně prohluboval. Hrubý domácí produkt (HDP) se v prvním čtvrtletí meziročně snížil o 0,4 %, v dalších čtvrtletích došlo ke zrychlení jeho poklesu (o -1,1 % a -1,5 %). V posledních třech měsících se výkonnost české ekonomiky ještě snížila proti stejnému období roku 2011 o 1,7 %. Rok 2012 tak byl pro ekonomiku ČR rokem recese, kdy HDP klesl o 1,2 %. Nejvyšší měrou ovlivnily vývoj české ekonomiky výdaje domácností, jejichž konečná spotřeba byla v posledním čtvrtletí meziročně nižší o 4,1 %. Šlo o dosud nejhlubší pokles spotřeby českých domácností. Za celý rok 2012 se výdaje domácností snížily reálně o 3,5 %, také nominálně byly nižší v každém čtvrtletí Pozitivně přispíval k tempu HDP v roce 2012 pouze výsledek zahraničního obchodu (+1,5 p.b.). Vnější ekonomické vztahy se zlepšily při vysokém přílivu přímých zahraničních investic a silné obchodní bilanci. Trh práce zaznamenal růst zaměstnanosti i míry nezaměstnanosti. Příčinou byly zřejmě i posuny v typech pracovních vztahů (částečné úvazky, práce na dohody, výpomoci rodinných příslušníků, švarcsystém ). Reálná mzda v ekonomice klesla o 0,9 %, v nepodnikatelské sféře už desáté čtvrtletí v řadě. Spotřebitelská infl ace stoupla o 3,3 % vlivem růstu cen potravin a nákladů na bydlení. Tempo růstu úvěrů významně oslabilo. Defi cit státního rozpočtu se snížil na 2,6 % nominálního HDP z 3,7 % v roce Očekávané výše schodku se podařilo docílit vázáním výdajů; pomohlo i obnovení toků z EU a lepší výběr daní ve druhé polovině roku. Vývoj nebankovního fi nančního trhu Členské společnosti České leasingové a fi nanční asociace (ČLFA) poskytly v roce 2012 na fi nancování potřeb svých klientů 118,2 miliardy korun, tedy o 5 % méně než v roce Na fi nancování zboží a služeb pro domácnosti bylo určeno 35,7 miliardy korun a na fi nancování investic a provozu podnikatelských subjektů 82,5 miliardy korun. Statistiky potvrdily pokračující trend v objemu fi nancování podnikatelů prostřednictvím leasingů a úvěrů, který loni v podstatě odpovídal úrovni předchozích pokrizových let. Patrná je mírná změna produktové struktury ve prospěch podnikatelského úvěru. 17 Výroční zpráva 2012

18 Zpráva o hospodaření Obchodní výsledky Z pohledu obchodních výsledků byl rok 2012 pro UniCredit Leasing rokem úspěšným, byť společnost neuhájila první místo v žebříčku nebankovních fi nančních institucí. Zatímco trh movitostí zaznamenal v roce 2012 pokles o 5,5 %, celková profi nancovaná hodnota UCL poklesla o 20,6 %. S poklesem se počítalo vzhledem k plánovanému utlumení fi nancování komodity obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny), která v uplynulých dvou letech významně přispívala k růstovým ukazatelům společnosti. Společnost v roce 2012 fi nancovala celkovou hodnotu 8,305 miliardy korun, přičemž v oblasti movitostí to bylo 7,999 miliardy korun. Tržní podíl společnosti na trhu movitostí činil 10,55 %. Obchodní úspěch společnosti byl v roce 2012 opět postaven na univerzálnosti komoditního zaměření, schopnosti reagovat na nové obchodní příležitosti a rozvíjení dlouhodobé spolupráce s významnými kooperačními partnery, pokračující rozvoj nových kooperací, především v oblasti fi nancování strojů a zařízení i nákladní techniky. I v roce 2012 zůstalo stěžejní komoditou (s 57% podílem) fi nancování osobních a užitkových vozů v celkové hodnotě 4,746 miliardy korun. Druhý rok po sobě zaznamenala společnost nárůst v komoditě transportní techniky přes pokles trhu o 8,4 % si Unicredit Leasing připsal nárůst o 21 % a poprvé překonal roční fi nancovanou hodnotu 1 miliardy korun. Kompletní skladbu portfolia doplňuje fi nancování strojů a zařízení (bez fotovoltaických elektráren) v hodnotě 1,841 miliardy korun. Ve struktuře produktů převládala poprvé skupina úvěrů pro podnikatele, která dosáhla 45 % a předstihla fi nanční leasing, který obsáhl zhruba 25 %, naopak vzrostl podíl operativního leasingu (18 %). Zbytek připadl na spotřebitelské úvěry. Celkově bylo v roce 2012 uzavřeno přes nových smluv a na konci roku tvořilo portfolio téměř smluv. Finanční výsledky 2012 Společnost UniCredit Leasing významně překročila svůj plán dosaženého zisku na rok 2012 a ukončila rok 2012 s konsolidovaným čistým ziskem ve výši 387,3 milionu korun. V květnu roku 2012 společnost vyplatila dividendu ve výši 2,3 miliardy korun. I přes tuto výši dividendy dosáhl čistý konsolidovaný vlastní kapitál k 31. prosinci 2012 částky 3,5 miliardy korun. Celková suma aktiv dosáhla k 31. prosinci 2012 částky 19,3 miliardy korun. Kontinuálně pracujeme na řízení a zefektivňování správních nákladů, které se podařilo přes řadu projektů realizovaných v daném roce snížit o 4,1 %. 18 Výroční zpráva 2012

19 Komplexnost Díky komplexním produktům a službám na míru nás oceňují jak naši klienti, tak odborníci v oblasti financování. Proto se pravidelně umísťujeme na předních příčkách oborových soutěží Zlatá koruna, CZECH TOP 100, RHODOS nebo Internet Effectiveness Award v kategorii leasingových společností.

20 Obchodní a komoditní strategie Obchodní a komoditní strategie UniCredit Leasing postavil své působení v roce 2012 na faktu, že jde o univerzální leasingovou společnost, která fi nancuje nejen vozidla, ale také transportní techniku, stroje, nemovitosti a obnovitelné zdroje energie. Univerzálnost je patrná i v produktové skladbě, která je velmi bohatá. UniCredit Leasing nabízí tradiční produkty fi nančního a operativního leasingu, úvěrová fi nancování a splátkový prodej. Více než polovinu fi nancované hodnoty UniCredit Leasingu zaujímá fi nancování vozidel do 3,5 tuny. V jeho rámci se jedná o produktové řady fi nančního leasingu UCL LeaseAuto, operativního leasingu UCL OperativeAuto a o úvěrové produkty UCL CreditAuto, resp. FinAuto. Analogická je nabídka produktů pro fi nancování motocyklů. V případě financování vozidel do 3,5 tuny je dnes již zcela určujícím trendem fi nancování úvěrovými produkty, které klientovi přinášejí výhodu vlastnictví předmětu, možnost daňového odpisu a jednorázové uplatnění DPH. Díky sofi stikovanému systému online schvalování smluv, který je intenzivním vývojem neustále zdokonalován, je naší velkou předností možnost vytvoření kalkulace i uzavření smlouvy přímo v prostorách dealerství automobilů do 30 minut. Spolu s fi nancováním lze na jediném smluvním dokumentu uzavřít také plnou škálu pojištění vozidla. Díky uvedeným přednostem a vyspělému online systému fi nancování dealerských skladů je dnes UniCredit Leasing nejvyhledávanějším poskytovatelem značkového fi nancování automobilů na českém trhu. Nabízí programy fi nancování pod značkou BMW Financial Services, Mini Financial Services, Honda Finance, Kia Finance, Opel Finance, Chevrolet Finance, Volvo Car Financial Services, Suzuki Finance nebo Subaru Finance. Spolu s francouzskou bankou RCI BANQUE je UniCredit Leasing rovněž spoluvlastníkem společnosti RCI Financial Services, s.r.o., která se zaměřuje na fi nancování vozidel Renault, Dacia, Nissan a je nejúspěšnější společností pro fi nanční služby skupiny Renault v celé Evropě. Financování transportní techniky zaujímá přibližně 12,9 % celkové profi nancované hodnoty a UniCredit Leasing v této komoditě zaznamenal v roce 2012 další růst, ačkoliv trh nákladních vozidel jako celek jakož i trhem fi nancování těchto vozidel v roce 2012 poklesl. V této komoditě nabízí UniCredit Leasing produkty fi nančního leasingu UCL LeaseTruck, operativního leasingu UCL OperativeTruck i úvěrů UCL CreditTruck a FinTruck, stejně jako produkty splátkového prodeje. Díky komplexní produktové nabídce je UniCredit Leasing nyní poskytovatelem značkových fi nancování automobilů MAN pod značkou MAN Finance a Avia pod značkou Avia Financing. V rámci takzvaných komoditních linií významně spolupracuje i se značkou Iveco. V oblasti návěsové techniky poskytuje UniCredit Leasing fi nancování návěsů Krone pod názvem Krone Finance a techniky Schmitz Cargobull pro prodejní síť EWT pod názvem EWT Finance. 20 Výroční zpráva 2012

21 Obchodní a komoditní strategie I financování strojů a zařízení přispělo významně k růstu společnosti v roce Komplexní program pro fi nancování zemědělské techniky (zejména s úvěrovými řadami UCL CreditAgro, UCL CreditAgro se sezonními splátkami a s fi nančním leasingem UCL LeaseAgro) tvořil v roce 2012 i nadále významnou část produktového portfolia UniCredit Leasingu. Podílela se na tom nejen produktová paleta, ale také obchodní aktivita společnosti se značkovými programy Some Finance, fi nancováním traktorů Zetor i aktivním rozvojem nových kooperačních vazeb směrem do roku Všechny úvěrové produkty pro fi nancování zemědělské techniky jsou navíc kompatibilní se systémem podpor PGRLF. UniCredit Leasing rovněž rozvinul komplexní program v rámci takzvané komoditní linie pro fi nancování zdravotnické, stomatologické a veterinární techniky s cílem výrazně posílit v roce 2013 také v tomto segmentu. I v roce 2012 se UniCredit Leasing věnoval fi nancování stavební a manipulační techniky všemi druhy produktů, ale také fi nancování technologických linek a komplexnějších strojních celků. Společnost se už v předchozích letech stala jasnou jedničkou na trhu fi nancování fotovoltaických elektráren, při němž využila svého rozvinutého know-how, které vybudovala v době největšího tržního boomu v tomto segmentu. Nutno však dodat, že segment fotovoltaických elektráren byl ve druhé polovině roku 2012 zcela utlumen. UniCredit Leasing založil svou obchodní strategii v roce 2012 jednak na své komplexnosti a univerzálním záběru, jednak na koncentraci na své nové i již existující kooperační vazby, ale i na další rozvoj vytčených tržních segmentů (zemědělství, zdravotnictví, obnovitelné zdroje energie). V tomto trendu hodlá společnost pokračovat i v roce Vždyť právě značkové kooperace jsou dnes určujícím faktorem úspěchu či neúspěchu na trhu fi nancování vozidel. Za dominantní faktor růstu v letech budoucích je ovšem považována kooperace s UniCredit Bank při obsluze společných zákazníků za pomoci komplexního a propracovaného programu vzájemné spolupráce. Objem obchodů zprostředkovaných UniCredit Bank v roce 2012 přesáhl hodnotu 1,2 mld. Kč. 21 Výroční zpráva 2012

22 Obchodní a komoditní strategie Pořadí na trhu 2012 TOP 10 Pozice UniCredit Leasingu na leasingovém trhu včetně nemovitostí: 3. místo s mil. Kč. Financovaná hodnota movitých předmětů CELKEM (Relevantní leasingový trh) *) % ,8-20,6 14,8 14,0-7,1 1,4 18,2-16,9-13,5-1,9 30 % 10 % -10 % % 0 ČSOB Leasing UniCredit Leasing ŠkoFIN SGEF VB Leasing MBFS s Autoleasing Credium Deutsche Leasing GE Money Auto -50 % Financovaná hodnota 2012 Financovaná hodnota 2011 Index 2012/2011 Pořadí na trhu 2012 TOP 10 Financovaná hodnota vozidel do 3,5 t ,3-9,4-8,0-7,3 12,1-1,8-6,0-6,4-0,6-7,6 20 % 10 % 0 % -10 % 0 ŠkoFIN UniCredit Leasing ČSOB Leasing Credium s Autoleasing GE Money Auto ALD Automotive LeasePlan ESSOX MBFS -20 % Financovaná hodnota 2012 Financovaná hodnota 2011 Index 2012/2011 *) Relevantní leasingový trh: nezahrnuje nemovitosti a společnosti zaměřené na bílé zboží (jmenovitě Cetelem ČR, a.s., Home Credit, a.s., Provident Financial, a.s. a Vltavín). 22 Výroční zpráva 2012

23 Obchodní a komoditní strategie Pořadí na trhu 2012 TOP 10 Financovaná hodnota strojů a zařízení Zařízení: lodě, letadla, lokomotivy, výpočetní technika, fotovoltaické elektrárny, kovoobráběcí technika, vysokozdvižné vozíky, zpracování potravin, stavební stroje, zařízení pro zdravotnictví, zemědělské stroje a ostatní zařízení. Pozice UCL bez fi nancování fotovoltaických elektráren je 4. místo s mil. Kč a s 1,18% meziročním poklesem ,2 39,9 55,5 70 % 45 % ,7-44,7-0,8-5,1-20,6-53,3 8,4 20 % -5 % -30 % 0 SGEF ČSOB Leasing Deutsche Leasing UniCredit Leasing IKB Leasing VB Leasing S MORAVA Leasing Raiffeisen Leasing IMPULS Leasing UNILEASING -55 % Financovaná hodnota 2012 Financovaná hodnota 2011 Index 2012/2011 Komoditní struktura fi nancovaných movitých předmětů za 2012 všech členů ČLFA Fotovoltaické elektrárny 2,1 % Osobní vozy 32,50 % Nákladní vozy 29,8 % Motocykly 0,1 % Užitkové vozy 4,2 % Autobusy 1,8 % Ostatní nákladní vozy 0,3 % Lodě, letadla, lokomotivy 3,1 % Výpočetní technika 2,6 % Vybavení 23,3 % Ostatní 0,2 % 23 Výroční zpráva 2012

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2013 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2013 5 Slovo

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva Výroční zpráva principy skupiny PPF Jasná strategie Strategie PPF je postavena na jasně stanovených pilířích odvětví, trhů a aspirativních cílů zaměřených na systematický vývoj a tvorbu hodnoty. Profesionální

Více

obsah Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce 58 Profil společnosti 5 Struktura skupiny 8 Rozvaha 60 Celosvětové koncernové zásady 10

obsah Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce 58 Profil společnosti 5 Struktura skupiny 8 Rozvaha 60 Celosvětové koncernové zásady 10 2011 Výroční zpráva obsah Profil společnosti 5 Struktura skupiny 8 Celosvětové koncernové zásady 10 Složení vrcholných orgánů 13 Dlouhodobá strategie 16 Hlavní aktivity roku 2011 19 Produkty a služby

Více