Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 1. ÈESKÁ OBCHODNÍ, spol. s r.o. Strojírenská 16, Žïár nad Sázavou Telefon: (0616) Fax: (0616) Internet: Platnost do: Zapùjèení software - programové vybavení DISPEÈER?% 2. EURO SPED ONLINE - inf. o volných vozidlech a nákladech + burza pohledávek?% Poznámka: Ad1) ZDARMA ADIP, spol. s r.o. Bøeznice 537, Zlín Telefon: (067) Fax: (067) Internet: Platnost: do Brzdové obložení LUMAG 9,00% 2. Brzdové obložení JURID 7,00% 3. Tlumièe pérování - MONROE MAGNUM 12,00% 4. Tlumièe pérování - MONROE VAN MAGNUM 6,00% 5. Filtry MANN + HUMMEL 3,00% 6. Díly výfukového systému DINEX 6,00% 7. Svìtlomety HELLA 8,00% 8. Vzduchové pøístroje WABCO 8,00% 9. Karosáø. díly na zahranièní vozidla 5,00% 10. Spojky LUK 10,00% Poznámka: 1/ Slevy se poskytují na základì žádosti, 2/ Slevy nelze pøièítat k individuálnì sjednaným slevám BC LOGISTICS spol. s r.o. areál Barum Continental spol.s r.o., Otrokovice Telefon: (067) Fax: (067) Platnost do: CARNET TIR - vypsání dokladu 5,00% CAC LEASING, a.s. Janáèkovo nábøeží 55/140, Praha 5 Telefon: (02) Fax: (02) Internet: Platnost: do Finanèní leasing dopravní techniky - záloha na leasingové splátky od 15%?% Poznámka: Dopr. technika: tahaèe, cisterny, návìsy, autobusy, nákladní automobily všech znaèek Refinancovaná mìna : Kè, EUR Doba trvání leasingu: mìsícù (výjimeènì 60 mìsícù) CIMBUREK Václav - CIVATRANS Rovná 85, Strakonice Telefon: (0342) Fax: (0342) Platnost: do Smluvní servis vozidel VOLVO 3,00% 2. Pneuservis a prodej pneumatik MICHELIN 5,00% 3. Mìøení emisí nákladních vozidel 5,00% 4. Pøíprava vozidel na STK 3,00% 5. Servis návìsù a pøívìsù 3,00% 6. Opravy topení WEBASTO 3,00% 7. Kalibrace všech druhù tachografù?% Poznámka: NONSTOP SERVIS (0602) COME - automaty, s.r.o. Rolnická 146, Opava Telefon: (0653) , Fax: (0653) Internet: Platnost do: Digitální alkoholový detektor CA2000?% 2. Dìlená (sekèní) garážová vrata - výroba, montáž, servis, poradenství 3,00% 3. Dìlená (sekèní) prùmyslová vrata - výroba, montáž, servis, poradenství 3,00% 4. Automatické pohony bran, vrat a závor - zastoupení italské firmy BFT 3,00%

2 ÈSAD JIHOTRANS, a.s. Pekárenská 77, Èeské Budìjovice Telefon: (038) , Fax: (038) Internet: Platnost do: Autorizovaný nonstop MAN euro servis, STEYR Truck servis?% 2. Autorizovaný servis náprav SAF, BPW, ROR a KÄSSBOHRER 2,00% 3. Autorizovaný servis ABS systémù WABCO, GRAU a KNORR?% 4. Autorizovaný servis topení EBERSPÄCHER 2,00% 5. Autorizovaný servis plynového topení TRUMA 3,00% 6. Autorizovaný servis THERMOKING (klimatizace a chlazení) 5,00% 7. Servis vozidel VOLVO, DAF, MERCEDES a IVECO?% 8. Servis vozidel LIAZ, AVIA, TATRA, pøívìsù a návìsù tuzemské výroby?% 9. Servis autobusù KAROSA 5,00% 10. Opravy havarovaných kabin zahranièních vozidel na rovnací stolici BLACKHAWK 5,00% 11. Autoèalounické práce?% 12. Lakýrnické práce s využitím moderního 21 metrového lakovacího boxu 5% 13. Mìøení emisí vznìtových a zážehových motorù, zajištìní STK?% 14. Mytí vozidel kartáèovou myèkou a tlakovou vodou 5,00% 15. Èerpání motorové nafty (nonstop)?% 16. Servis olejù SHELL, ARAL a MOGUL?% 17. Nonstop servis a prodej pneu MICHELIN na autobusy, užitková i osobní vozidla 5,00% 18. Prodej náhradních dílù?% 19. Nepøetržitá odtahová a vyproš ovací služba užitkových vozidel a autobusù v tuzemsku i zahranièí 2,00% 20. Pronájem støežených parkovacích ploch 10,00% ÈSAD TIŠNOV spol. s r.o. Èervený Mlýn 1538, Tišnov Internet: Telefon: (0504) Fax: (0504) Autorizovaný servis NEOPLAN 5,00% 2. Výmìna olejù 5,00% 3. SMS - kontrola, cejchování, opravy tachografù KINZEL, WEDER 5,00% 4. Mìøení emisí vznìtových motorù 5,00% 5. Servis a montáž topení EBERSPÄCHER 5,00% 6. Pøíprava vozidel na STK 5,00% 7. Pneuservis - Michelin, Barum, Bridgestone, Firestone 5,00% 8. Parkování v areálu firmy 10,00% Poznámka: Poboèky: Cestovní kanceláøe - Brno, Tišnov, Praha, Hodonín, Bøeclav ÈSAD Uherské Hradištì a.s. Malinovského 874, Uherské Hradištì Telefon: (0632) Fax: (0632) Internet: Platnost do: Autorizovaný servis LIAZ, MAN 3.00% 2. Výmìna olejù 5.00% 3. SMS - kontrola, cejchování, opravy tachografù KINZEL, WEDER 3.00% 4. Mìøení emisí vznìtových motorù 3.00% 5. Servis a montáž topení Webasto, Eberspäch 3,00% 6. Pneuservis 3,00% 7. Opravy náprav SAF, BPW 3,00% 8. Služby veøejného celního skladu 5,00% DAN-CZECH SPECIALTRANSPORT, s.r.o. Celní 757, Mìlník Telefon: (0206) , (0206) Fax: (0206) Internet: 1. Tìžká a nadrozmìrná doprava?% 2. Zajiš ování povolení?% Poznámka: individuální slevy.

3 Daniel Priban - TIMOCOM, GmbH Tovární 20, Ústí nad Labem Telefon: (047) Fax: (047) Internet: Platnost do: Spedièní databanka TIMOCOM TRUCK & CARGO?% Poznámka: Sleva 30% na registraèní poplatek EXCOLO, s.r.o. Wolkerova 29, , Cheb Telefon: (0166) Fax: (0166) Internet: Platnost do: Prodej obalového materiálu a obalù 5,00% 2. Prodej vázacích pásek, páskovaèù a páskovací techniky 5,00% 3. Prodej upínacích pásù a ochranných plastových a kovových rohù 5,00% 4. Prodej prostøedkù k zajištìní zboží v pøepravních obalech, dopr. prostøedcích a kontejnerech 5,00% 5. Zpracování návrhu (nakládací smìrnice), uložení a zajištìní zboží v dopr. prostøedcích a kontejnerech 5,00% 6. Zpracování návrhu exportního balení 5,00% 7. Provádìní exportního balení 5,00% 8. Provádìní zajištìní nákladu v dopravních prostøedcích a kontejnerech 5,00% 9. Provádìní školení pøepravního balení, ložení a zajištìní zboží 5,00% 10. Provádìní posudkové èinnosti v oblasti škod z pøepravy 5,00% Poznámka: ad4) protiskluzové podložky, aretaèní plechy, rozpìrné tyèe, ukotvovací prvky, opìrní lišty, patrový systém, vzduchové fixaèní podušky, protiskluzové podložky a proložky, prokladové plošné materiály, kartonové pažení, ochranné sítì. FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, Prostìjov Telefon: (0508) Fax: (0508) Internet: 1. Autorizovaný servis LIAZ, KAROSA - záruèní opravy 5.00% 2. Pøíprava vozidel na STK 5.00% 3. Mìøení emisí vznìtových motorù 5.00% 4. Nástøik podvozkù technologií DIHOL 3.00% 5. SMS - kontrola, cejchování, opravy tachografù 3.00% 6. Oprava laku 3.00% 7. Opravy pøívìsové techniky 3.00% 8. Výmìny olejù 3.00% 9. Prodej mycích prostøedkù KROLL 5.00% 10. Služby celní deklarace - vypsání dokladù 5.00% 11. Vystavení dokladù T32 a T1 5.00% 12. Parkování vozidel v areálu firmy 10.00% J.J.K. Transport, s.r.o. Smetanovo nábøeží 304, Vamberk Telefon: (0445) , (0445) , (0445) Fax: (0445) Internet: Platnost do: Mezinárodní kamionová doprava?% 2. Vnitrostátní nákladní doprava?% 3. Opravárenství 5,00% 4. Pneuservis 2,00% KSH-Data, s.r.o. Dobrovského 56, Lanškroun Telefon: (0467) Fax: (046) Internet: Platnost do: DOPRAVA 2000 Windows - modulární program pro dopravce, speditéry a autoservisy 10,00% 2. DOPRAVA 2000 DOS - modulární program pro dopravce, speditéry a autoservisy 15,00% 3. Úpravy programu DOPRAVA 2000 dle požadavkù zákazníka 10,00% 4. Školení uživatelù programu DOPRAVA ,00% 5. Instalace a nastavení programu DOPRAVA 2000 dle potøeby uživatele 5,00% 6. Nákup hardware - poèítaè, tiskárna a další pøíslušenství 2,00% Poznámka: ad 1), ad 2) zahrnuje moduly: Doprava (pro tuzemskou a mezinárodní pøepravu), Spedice (pro usnadnìní a zefektivnìní spedièní èinnosti), Sklad (pro skladovou evidenci), Autoservis (opravy cizích i vlastních vozidel), Povolení a karnety: pro snadnou evidenci dokladù v mezinárodní kamiónové a autobusové dopravì.

4 OMEGA TRANS, spol. s r.o. Cvokaøeská 10, Plzeò Telefon: (019) , (0602) Fax: (019) Internet: Platnost do: Prodej naftových, olejových, vzduchových filtrù Baldwin, MAN, OTO 12,00% 2. Prodej náhradních dílù 10,00% 3. Pneuservis 10,00% Poznámka: ad 2) brzdové obložení, brzdové bubny, brzdové klíèe, ložiska VOLVO, MAN, IVECO, SCANIA, LIAZ, TATRA - vlnovec pérování SAF, BPW, TRAILOR, BSS ( 5%), ad 1 ad 2) Kontakt: Zdenìk Tikal, Tel: (019) , (0602) , ad 3) Kontakt: Václav Dobrman, Tel: (019) , (0602) Pavla Šostáková - Schwertrans servis, Spedice J. Misky 13, Ostrava - jih Telefon: (069) , (0602) , (069) Internet: Platnost do: Povolení pro nadmìrnoupøepravu v tuzemsku i zahranièí 12,00% 2. Prùzkumy tras pro nadmìrnou pøepravu 10,00% 3. Technický dopravod pro nadmìrnou pøepravu v tuzemsku 8,00% 4. Technický doprovod pro nadmìrnou pøepravu v zahranièí 8,00% 5. Obstarávání dopravních prostøedkù pro nadmìrné pøepravy 6,00% Plotová Eva - SPEDICE GOLEM TRANS Karlovo námìstí 25/670, Praha Telefon: (02) Fax: (02) Povolení k nadmìrné pøepravì v ÈR a zahranièí 10,00% 2. Technický doprovod pro nadmìrnou pøepravu v tuzemsku i v 5,00% 3. Ozbrojený doprovod pøi pøepravì cenných nákladù v rámci mezinárodní pøepravy na území ÈR 5,00% PRO Oil, v.o.s. nám. Èeských legií 500, Pardubice Telefon: (040) , (040) Fax: (040) Platnost do: Prodej olejù a maziv ESSO?% 2. Poradenství a zákaznický servis v oblasti maziv?% R+V Kravag, a.s. Šmeralova 7, Praha Telefon: (02) , (02) Fax: (02) Platnost do: Pojištìní odpovìdnosti dopravce?% 2. Pojištìní pøepravy zásilek?% 3. Kasko pojištìní?% Raiffeisen - Leasing, s.r.o. Francouzská 28, Praha 2 Telefon: (02) , (02) Fax: (02) Internet: Platnost do: Zkrácené (24 mìsícù) a prodloužené (60 mìsícù) financování Standardní doba trvání leasingu mìsícù 1. Finanèní leasing dopravní techniky, manipulaèní techniky a stavebních strojù rùzných znaèek?% 2. Báze refinancování CZK a EUR?% 3. Leasing ojetých vozidel?% Poznámka: Pro èleny ÈESMAD BOHEMIA 15% ze zpracovatelského poplatku, individuální pøístup, zvýhodnìné pojištìní

5 Star Zlín, a.s. Štípa 158, Zlín Telefon: (067) , (067) Fax: (067) internet: Platnost do: Parkovné v areálu Star Zlín, a.s. - Napajedla 5,00% 2.Vystavení dokladu T1 5,00% 3. Služby celní deklarace 2,00% 4. Veøejný celní sklad?% 5. Záruky za celní dluh?% Poznámka: Slevy budou poskytnuty i na poboèkách Trans Europe - Petr Škuta Ostravská 204, Bohumín - Starý Bohumín Telefon: (069) Fax: (069) internet: Platnost do: Vytìžování vozidel?% 2.Prodej pohonných hmot 2,00% 3. Mytí nákladních vozidel 5,00% 4. Opravy motorových a pøípojných vozidel 15,00% 5. Parkování vozidel 10,00% 6. Prodej pneu Michelin 20,00% Poznámka: Možné další individuální slevy

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

TRUCK-inzert.cz. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik. Brno a okolí

TRUCK-inzert.cz. inzertní noviny. cena: 25,- Kč. info@pragotechnik. Brno a okolí inzertní noviny TRUCK-inzert.cz Nákladní vozy Pøívìsy a návìsy Stavební stroje Zaøízení a stroje Zemìdìlské stroje Náhradní díly Služby Nemovitosti cena: 25,- Kč 1. číslo: leden - únor 2008, 6. ročník

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

ELIT na Dakaru 1/2015. GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34. PŘÍLOHA: Montážní příručka CIFAM

ELIT na Dakaru 1/2015. GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34. PŘÍLOHA: Montážní příručka CIFAM STEJNOBĚŽNÉ KLOUBY CIFAM str. 25 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. 1/2015 GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34 LEGENDÁRNÍ ZAVODY:

Více

BULLETIN. Výkup autobusů. Komisní prodej autobusů. Filtry pevných částic výhodné financování. 46/2013/říjen

BULLETIN. Výkup autobusů. Komisní prodej autobusů. Filtry pevných částic výhodné financování. 46/2013/říjen BULLETIN 46/2013/říjen 2013 Komisní prodej autobusů Výkup autobusů Filtry pevných částic výhodné financování Pozvánka Srdečně vás zveme na středoevropský veletrh autobusů a hromadné dopravy CZECHBUS 2013

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

BULLETIN. montáže filtrů - ZELENÉ ZNÁMKY - Euro 4. Výkup autobusů Příjem autobusů k prodeji Nové prodejní centrum v Kolíně

BULLETIN. montáže filtrů - ZELENÉ ZNÁMKY - Euro 4. Výkup autobusů Příjem autobusů k prodeji Nové prodejní centrum v Kolíně BULLETIN 43/2012/Říjen Výkup autobusů Příjem autobusů k prodeji Nové prodejní centrum v Kolíně montáže filtrů - ZELENÉ ZNÁMKY - Euro 4 INZERCE ZDARMA Komisní prodej, leasing NOVÉ PRODEJNÍ CENTRUM V KOLÍNĚ

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Favoriten 5990, 00. včetně kapesní diodové svítilny. EUROPART Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer- und Bus-Ersatzteile!

Favoriten 5990, 00. včetně kapesní diodové svítilny. EUROPART Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer- und Bus-Ersatzteile! Vydání 01 02 2015 Favoriten Aktuální nabídka pro užitková vozidla, přívěsy a transportéry Akční sada včetně kapesní diodové svítilny 5990, 00 Akční sada Skříňka na žárovky 24 V vč. lampy tester + kapesní

Více

Stavební pozemky o výměrách od 652 m² až 1.104 m² určené k výstavbě rodinných domů. viz strana 15. Stavební pozemky. lipno www.basement.

Stavební pozemky o výměrách od 652 m² až 1.104 m² určené k výstavbě rodinných domů. viz strana 15. Stavební pozemky. lipno www.basement. jaro 2015 Realitní zpravodaj z Jižních Čech Realitník JIHOČESKÉREALITY.cz 10 000 nemovitostí 330 realitních kanceláří JIHOČESKÉREALITY.cz 10 000 nemovitostí 330 realitních kanceláří Vaše spokojenost náš

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Ing. Jolana Vašáková Jiří Daniel

Ing. Jolana Vašáková Jiří Daniel PROLOG Cílem třetího vydání této publikace je přiblížit žákům vycházejícím ze základních škol a studentům středních škol firmy, které projevily zájem prezentovat své kontakty, loga a seznam zaměstnávaných

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

veletrh náhradních dílů pro osobní a nákladní automobily, nářadí, servisního vybavení a nových vizí v autoopravárenství

veletrh náhradních dílů pro osobní a nákladní automobily, nářadí, servisního vybavení a nových vizí v autoopravárenství číslo IV / 2012 Opel, Honda, Kia, Volkswagen, Jeep, Seat, Audi, Skoda, Ford, Volvo, Mini, Suzuki, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Lada, Dacia, Land Rover, BMW, Saab, Lancia, Fiat, Toyota, Renault, Hyundai,

Více

CCS Limit průvodce. Na správné cestě. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

CCS Limit průvodce. Na správné cestě. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je významnou společností na českém trhu, která má ve svém portfoliu řadu moderních produktů a služeb. Firmám

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

2015-2016. Semily, Turnov, Jičín. Katalog firem a podnikatelů pro oblast. Obsah katalogu: Důležitá tel. čísla Semily, Turnov, Jičín...

2015-2016. Semily, Turnov, Jičín. Katalog firem a podnikatelů pro oblast. Obsah katalogu: Důležitá tel. čísla Semily, Turnov, Jičín... Katalog firem a podnikatelů pro oblast Semily, Turnov, Jičín 2015-2016 Obsah katalogu: Důležitá tel. čísla Semily, Turnov, Jičín...2 Abecední oborový rejstřík Semily, Turnov, Jičín...5-8 Inzertní strany

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

Vytočte nás! zdarma! LADA UNIQUE MOMENT. BALKONY LODŽIE Cenově dostupná i designová řešení. PLOCHÉ STŘECHY TERASY

Vytočte nás! zdarma! LADA UNIQUE MOMENT. BALKONY LODŽIE Cenově dostupná i designová řešení. PLOCHÉ STŘECHY TERASY REGION: DVŮR KRÁLOVÉ TRUTNOV NÁCHOD VRCHLABÍ JIČÍN JAROMĚŘ 425 tel. 499 82 82 66 mobil: 608 73 14 15 e-mail: trutnovsky@posel.cz www.posel.cz www.atsservis.eu» vše pro Vaše auto, moto, dílnu a garáž «Soukromá

Více

1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců

1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ 1/2014 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční list Smluvní záruka Platnost tohoto záručního listu je podmíněna řádným vyplněním níže uvedeného rámečku a otisknutím obchodního razítka prodejce PEUGEOT,

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

Auto Enge. magazín. Představujeme náš servis. Letní servisní akce 2009. Nové technologie oprav. Nehoda? A jak dál...

Auto Enge. magazín. Představujeme náš servis. Letní servisní akce 2009. Nové technologie oprav. Nehoda? A jak dál... Auto Enge magazín občasník 4. ročník léto 2009 zdarma Letní servisní akce 2009 Nové technologie oprav Nehoda? A jak dál... Představujeme náš servis Představuji vám náš tým techniků. Ti se o vás postarají,

Více

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002

Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 Vitotec Ceník vybraných výrobkù platný od 1.2.2002 ÈR Možnosti financování Stacionární plynové kotle Vitogas 100 Nástìnné plynové kotle Vitopend 100 Nástìnné kondenzaèní plynové kotle Vitodens 100 Nástìnné

Více