Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit"

Transkript

1 Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš, Ing. Robert Kuchař, Ing. Václav Říha Název zakázky: Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Zadavatel: Město Mikulov Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/ zaměstnanost a obecního rozpočtu.

2 Obsah 1. Úvod Analytická část oblasti školství Analýza stávající situace škol Základní charakteristika školské soustavy města Mikulov Mateřské školy ve městě Mikulov Mateřské školy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Základní školy ve městě Mikulov Základní školy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Ostatní školy Odhad potřeb na základě demografického vývoje do roku Metodika Základní demografické údaje Počet narozených dětí Projekce počtu narozených dětí Výsledky prognózy Model využití kapacit mateřských a základních škol Odhad počtu potenciálních žáků a studentů Odhad ostatních parametrů Model využití kapacit Kapacity Mateřských a Základních škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Shrnutí demografické prognózy a využití kapacit mateřských a základních škol Správa a řízení soustavy mateřských a základních škol města Mikulov Identifikace potřeb a očekávání občanů Porovnání konkurence a substitutu Analýza stávajících nákladů základních a mateřských škol v Mikulově Ekonomická analýza základních škol Efektivita využití nákladů na provoz budov mateřských a základních škol Identifikace příležitostí a rizik Vyhodnocení analýzy SWOT analýza Analytická část oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let Analýza stávající situace Možnosti volnočasových aktivit na mateřských a základních školách ve městě Mikulov Možnosti volnočasových aktivit v ostatních organizacích ve městě Mikulov Dětská hřiště ve městě Mikulov Volné kapacity zařízení pro volnočasové aktivity ve městě Mikulov Možnosti volnočasových aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Volné kapacity školských zařízení pro volnočasové aktivity ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Cyklotrasy a cyklostezky v Mikulově Analýza informačního systému informujícího o možnostech volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let Odhad potřeb na základě demografického vývoje...67 zaměstnanost a obecního rozpočtu. 2

3 3.3. Identifikace potřeba očekávání občanů - Dotazníkové šetření možnosti trávení volného času dětí a mládeže v Mikulově Oblast sportovních kroužků Oblast zájmových kroužků Neorganizované aktivity Porovnání systémů poskytování finanční podpory v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Identifikace příležitostí a rizik Vyhodnocení analýzy SWOT analýza Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let Systémová opatření pro organizačně řídicí rovinu v rámci strategického řízení Řešení kapacitních disproporcí u MŠ a ZŠ města Mikulov Popis metodiky analýzy nákladů a přínosů (CBA) Řešení kapacitních disproporcí ZŠ města Mikulov Řešení kapacitních disproporcí MŠ města Mikulov Opatření zaměřené na činnost DDM Mikulov Systémové opatření pro zdokonalení informačního systému pro oblast volnočasových aktivit Opatření zaměřená do volných kapacit zařízení pro volnočasové aktivity ve městě Mikulov Opatření zaměřená na identifikované přání a očekávání občanů - Dotazníkové šetření možnosti trávení volného času dětí a mládeže v Mikulově Opatření zaměřená na porovnání systémů poskytování finanční podpory v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Opatření zaměřené na Relax park v rámci přístavby kasina v Mikulově Opatření zaměřené na zpracování Demografické analýzy Opatření zaměřená na Cyklotrasy a cyklostezky v Mikulově Seznam příloh zaměstnanost a obecního rozpočtu. 3

4 Seznam grafů Graf 1: Prognóza kapacit mateřských škol města Mikulova...25 Graf 2: Prognóza kapacit základních škol města Mikulova...26 Graf 3: Srovnání pozitivních a negativních odpovědí rodičů u ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická Graf 4: Následující graf zobrazuje srovnání nákladů na provoz budov mateřských škol v absolutních hodnotách za rok Graf 5: Náklady na provoz budov MŠ Pod Strání...41 Graf 6: Náklady na provoz budov MŠ Habánská...42 Graf 7: Náklady spojené s provozem budov jednotlivých základních škol v absolutních hodnotách za rok Graf 8: Náklady na provoz budov - ZŠ Hraničářů...44 Graf 9: Náklady na provoz budov ZŠ Valtická...44 Graf 10: Náklady na provoz budov ZŠ Pavlovská...45 Graf 11: Efektivita vynaložených nákladů na provoz budov základních škol...48 Graf 12: Přehled počtu respondentů dle bydliště Graf 13: Počet sportujících respondentů dle lokality bydliště...68 Graf 14: Člení sportujících respondentů dle věkových kategorií...69 Graf 15: Důvody nevěnování se aktivnímu sportu...69 Graf 16: Průměrná doba aktivního sportování...71 Graf 17: Přehled zdroje informace o sportu...71 Graf 18: Přehled zdroje informace o sportu dle věkové kategorie...72 Graf 19: Přehled organizací pořádajících tréningy dětí a mládeže z města Mikulov...73 Graf 20: Přehled spokojených a nespokojených respondentů s místem tréningu...74 Graf 21: Přehled důvodů nespokojenosti s místem tréningu...74 Graf 22: Přehled spokojených a nespokojených respondentů s časem tréningu...75 Graf 23: Přehled důvodů nespokojenosti s časem tréningu...75 Graf 24: Počet respondentů navštěvující zájmové kroužky dle lokality bydliště...76 Graf 25: Člení respondentů navštěvující zájmové kroužky dle věkových kategorií...76 Graf 26: Důvody nevěnování se zájmovým kroužkům...77 Graf 27: Průměrná doba navštěvování zájmových kroužků...78 Graf 28: Přehled zdroje informace o zájmovém kroužku...79 Graf 29: Přehled zdroje informace o zájmovém kroužku dle věkové kategorie...79 Graf 30: Přehled navštěvovaných organizací pořádající zájmové kroužky dětí a mládeže z města Mikulov...81 Graf 31: Přehled spokojených a nespokojených respondentů s místem zájmového kroužku...82 Graf 32: Přehled důvodů nespokojenosti s místem zájmového kroužku...82 Graf 33: Přehled ne-/spokojených respondentů s časem pořádání zájmového kroužku...83 Graf 34: Přehled důvodů nespokojenosti s časem pořádání kroužku...83 Graf 35: Graf neorganizovaných aktivit, kterým se věnuje děti a mládež ve volném čase...87 Graf 36: Návratnost dotazníku...88 Graf 37: Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže na jednoho obyvatele...89 Graf 38: Druh podpory...89 Graf 39: Pravidla pro poskytování dotací...90 Graf 40: Omezení výše podpory...91 Graf 41: Perioda podávání žádostí...91 Graf 42: Způsob rozdělení finanční podpory...92 Graf 43: Rozsah finanční podpory...92 Graf 44: Roční počet žadatelů o finanční podporu...93 zaměstnanost a obecního rozpočtu. 4

5 Seznam tabulek Tabulka 1: Přehled škol ve městě Mikulov...10 Tabulka 2: Charakteristika Mateřské školy Mikulov, Pod Strání Tabulka 3: Charakteristika Mateřské školy Mikulov, Habánská Tabulka 4: Charakteristika Mateřských škol ve správním obvodu Městského úřadu Mikulov..13 Tabulka 5: Charakteristika Základní školy Mikulov, Hraničářů Tabulka 6: Charakteristika Základní školy Mikulov, Valtická Tabulka 7: Charakteristika Základních škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov...15 Tabulka 8: Přehled ostatních škol na území města Mikulov...15 Tabulka 9: Vývoj počtu obyvatel na území města Mikulov...17 Tabulka 10: Vývoj počtu dětí na území města Mikulov...18 Tabulka 11: Projekce počtu dětí...18 Tabulka 12: Prognóza počtu narozených dětí v období 2011 až Tabulka 13: Očekávaný vývoj v městě Mikulov...19 Tabulka 14: Očekávaný vývoj v městě Mikulov včetně obcí Bavory a Klentnice...21 Tabulka 15: Počet žáků základních škol města Mikulov...22 Tabulka 16: Počet dětí ve věku 6 ti let nastupujících na ZŠ...22 Tabulka 17: Počet žáků umístěných v Základní škole praktické a základní škole speciální...23 Tabulka 18: Počty dojíždějících dětí a žáků do mateřských a základních škol města Mikulov.23 Tabulka 19: Srovnání celkového počtu žáků a celkového počtu dojíždějících žáků...24 Tabulka 20: Stanovení potenciálního počtu žáků s trvalým bydlištěm v Mikulově, kteří mohou navštěvovat lokální základní školy...24 Tabulka 21: Procento odjíždějících dětí do jiných základních škol...24 Tabulka 22: Celková poptávka po umístění dětí v mateřských školách...25 Tabulka 23: Celková poptávka po umístění žáků v základních školách města Mikulov...25 Tabulka 24: Aktuální naplněnost Mateřských škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov...26 Tabulka 25: Aktuální naplněnost Základních škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov...27 Tabulka 26: Odpovědi rodičů dětí na ZŠ ve městě Mikulov...31 Tabulka 27: Konkrétní odpovědi na otázku č Tabulka 28: Konkrétní odpovědi na otázku č Tabulka 29: Konkrétní odpovědi na otázku č Tabulka 30: Konkrétní odpovědi na otázku č Tabulka 31: Konkrétní odpovědi na otázku č Tabulka 32: Konkrétní odpovědi na otázku č Tabulka 33: Odpovědi rodičů na otázku Další vaše podměty a připomínky...39 Tabulka 34: Opravy a investice na rok 2011 MŠ Habánská...42 Tabulka 35: Opravy a investic na rok 2011 MŠ Pod Strání...42 Tabulka 36: Plán oprav a investic na rok ZŠ Hraničářů...45 Tabulka 37: Opravy a investic na rok 2011 ZŠ Valtická budova Valtická...46 Tabulka 38: Opravy a investice na rok 2011 ZŠ Valtická budova Pavlovská...46 Tabulka 39: Plán oprav a investic od roku 2012 do 2021u ZŠ Valtická budova Valtická...46 Tabulka 40: Plán oprav a investic od roku 2012 do 2021u ZŠ Valtická budova Pavlovská...46 Tabulka 41: Přehled aktivit realizovaných na mateřských školách ve městě Mikulov...56 Tabulka 42: Přehled aktivit realizovaných na základních školách ve městě Mikulov...57 Tabulka 43: Přehled aktivit realizovaných v ostatních organizacích ve městě Mikulov...58 zaměstnanost a obecního rozpočtu. 5

6 Tabulka 44: Přehled aktivit realizovaných na mateřských školách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov...62 Tabulka 45: Přehled aktivit realizovaných na základních školách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov...63 Tabulka 46: Přehled aktivit realizovaných v obcích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov (mimo základní a mateřské školy)...64 Tabulka 47: Členění respondentů dle věkového rozložení...67 Tabulka 48: Přehled sportů a počtu dětí a mládeže tyto sporty navštěvující...70 Tabulka 49: Přehled z jakého bydliště kam chodí děti a mládež sportovat...72 Tabulka 50: Přehled z jakých obcí v mikroregionu dojíždí děti a mládež za sportem do města Mikulov...73 Tabulka 51: Procento nespokojených z pohledu malého prostoru z celkového počtu respondentů provozující daný sport...74 Tabulka 52: Procento nespokojených s termínem tréningu z celkového počtu respondentů provozující daný sport...75 Tabulka 53: Přehled zájmových kroužků a počtu dětí a mládeže tyto kroužky navštěvující...77 Tabulka 54: Přehled z jakého bydliště kam chodí děti a mládež do zájmových kroužků...80 Tabulka 55: Přehled z jakých obcí v mikroregionu dojíždí děti a mládež za zájmovými kroužky do města Mikulov...81 Tabulka 56: Procento nespokojených z pohledu zastaralého vybavení z celkového počtu respondentů navštěvující daný kroužek...82 Tabulka 57: Procento nespokojených z pohledu termínu konání kroužku z celkového počtu respondentů navštěvující daný kroužek...83 Tabulka 58: Přehled požadovaných sportů a kroužků...85 Tabulka 59: Pravidla pro poskytování dotací...90 Tabulka 60: Perioda podávání žádostí...91 Tabulka 61: Sportovní, pohybové aktivit...94 Tabulka 62: Umělecké, kulturní aktivity...95 Tabulka 63: Vzdělávací aktivity...95 Tabulka 64: Rukodělné, tvůrčí aktivity...95 Tabulka 65: Turistické aktivity...96 Tabulka 66: Herní aktivity...96 Tabulka 67: Ostatní aktivity...96 Tabulka 68: Celková poptávka po umístění dětí v mateřských školách zaměstnanost a obecního rozpočtu. 6

7 Seznam použitých zkratek ČSU Český statistický úřad DDM Dům dětí a mládeže KHS Krajská hygienická stanice MŠ Mateřská škola SO Správní obvod SOU Střední odborné učiliště UIV Ústav pro informace ve vzdělávání VČA Volnočasová aktivita ZŠ Základní škola zaměstnanost a obecního rozpočtu. 7

8 1. Úvod Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let identifikuje hlavní priority v oblasti rozvoje školství a v oblasti rozvoje volnočasových aktivit Města Mikulov. V oblasti rozvoje školství identifikuje priority rozvoje majetkového vybavení a naplněnosti kapacit mateřských a základních škol města Mikulova. Spolu s ostatními projekty vedené pod záštitou města Mikulova vytváří tento dokument ucelený rámec, jehož cílem je poskytnout oporu pro dynamický, ale udržitelný rozvoj soustavy mateřských a základních škol ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. V oblasti rozvoje volnočasových aktivit je cílem navrhnout strategii rozvoje prostředí pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže do 26 let, která bude vyjadřovat způsob pojetí, chápání a hlavní záměr vedení města Mikulov v této oblasti. Úkolem strategie je navrhnout základní směry rozvoje oblasti trávení volného času, které budou brát v úvahu: rozvoj základny pro trávení volného času, rozšíření nabídky sportovních programů a volnočasových aktivit nesportovního charakteru diferencovaných pro různé skupiny dětí a mládeže do 26 let. Informace zde publikované jsou čerpány z odborných publikací a databází, především z Ústavu pro informace ve vzdělávání a Českého statistického úřadu. Základní informace byly poskytnuty jednotlivými útvary městského úřadu Mikulov, samotnými školami a ostatními organizacemi působícími v oblasti volnočasových aktivit a dále byly zajištěny průzkumy provedenými v rámci dotazníkových šetření. Dokument je členěn na tři kapitoly. První kapitola Analytická část v oblasti školství prezentuje výsledky analýzy, která je zaměřena na základní charakteristiku mateřských a základních škol a základní ekonomickou analýzu mikulovských škol. Dále je zde zpracována analýza odhadu potřeb kapacit škol ve vazbě na demografickou prognózu Mikulova. Je zde provedena modelová simulace požadavků na kapacity mateřských a základních škol. Tato kapitola je rovněž zaměřena na správu a řízení soustavy mateřských a základních škol a také je zde provedena analýza potřeb a očekávání rodičů žáků docházejících na základní školy. Výstupy jsou aplikovány do SWOT analýzy a doporučení v následujících kapitolách strategické části. Druhá kapitola Analytická část oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let prezentuje výsledky analýzy, která je zaměřena na stávající situaci možnosti volnočasových aktivit ve městě Mikulov a okolí. Je zde provedena analýza aktivit, zařízení a organizací v uvedené oblasti. Tato kapitola rovněž vyhodnocuje dotazníkové šetření zaměřené na možnosti trávení volného času dětí a mládeže, dotazníkové šetření zaměřené na poskytovatele volnočasových aktivit a dotazníkové šetření porovnávající systém poskytování finanční podpory v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Výstupy jsou aplikovány do vyhodnocení analytických částí a SWOT analýz a doporučení v následujících kapitolách strategické části. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 8

9 Třetí kapitola Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let identifikuje hlavní priority rozvoje školství a volnočasových aktivit a popisuje jednotlivá konkrétní opatření v oblastech řešení naplněnosti kapacit mateřských a základních škol a oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let ve městě Mikulov. Cílem této kapitoly je poskytnout oporu pro dynamický, ale udržitelný rozvoj soustavy mateřských a základních škol a volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 9

10 2. Analytická část oblasti školství Kapitola Analytická část oblasti školství je rozdělena na kapitoly obsahující podrobné analýzy jednotlivých oblastí školství a to: Analýza stávající situace škol, Odhad potřeb na základě demografického vývoje do roku 2020, Správa a řízení soustavy mateřských a základních škol města Mikulov, Identifikace potřeb a očekávání občanů, Porovnání konkurence a substitutu, Analýza nákladů základních a mateřských škol v Mikulově. Dále obsahuje kapitolu Identifikace příležitostí a rizik, kde je provedeno vyhodnocení jednotlivých předchozích kapitol a jsou zde identifikována stěžejní zjištění. V druhá části této kapitoly Identifikace příležitostí a rizik jsou tato zjištění zpracována v podobě SWOT analýzy Analýza stávající situace škol Základní charakteristika školské soustavy města Mikulov Školská soustava zahrnující školy, školská zařízení a lidské zdroje, je součástí celkového systému, ve kterém se realizuje vzdělávání. Školskou soustavu města Mikulov tvoří dvě mateřské školy, tři základní školy, dvě střední školy a jedna základní umělecká škola. Školy uskutečňují vzdělávání podle vzdělávacích programů zpracovaných dle pravidel stanovených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Město Mikulov je zřizovatelem u dvou mateřských škola u dvou základních škol. Do působnosti Základních škol města Mikulova patří i spádové oblasti vesnic Bavory a Klentnice. Třetí základní škola ve městě Mikulov je zřízena Jihomoravským krajem a jedná se o ZŠ praktickou a speciální. Z pohledu středních škol se jedná o Gymnázium Mikulov a Střední odborné učiliště, které jsou také zřízeny Jihomoravským krajem. Tabulka 1: Přehled škol ve městě Mikulov Celkový přehled Mateřské školy Základní školy Střední školy Střední Gymnázia odborné Zájmové umělecké školy Počet škol Zřizovatelé Město Mikulov Jihomoravský kraj Soukromé Jednotlivé školy si na základě rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a školní vzdělávání vytvářejí vlastní vzdělávací programy zaměřené na vlastní hlavním proces předškolního a základního vzdělávání Mateřské školy ve městě Mikulov Předškolní vzdělávání je počátečním vzdělávacím stupněm. Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte, které je tak postupně připravováno na vstup do školy. Předškolní výchova je nepovinná a realizuje se v předškolních zařízeních, resp. mateřských školách. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 10

11 V současné době jsou na území města Mikulov dvě mateřské školy, jejichž zřizovatelem je město Mikulov. Školy mají právní formu příspěvkové organizace. Jedná se o následující mateřské školy: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, Mateřská škola Mikulov, Habánská 82. Mateřská škola v současné době realizuje výchovně vzdělávací práci ve dvou objektech a to na ul. Habánská 82 a čtvrtým rokem (dočasně) na odloučeném pracovišti v ZŠ Valtická 3. Kapacita odloučeného pracoviště je 20 dětí, v budově na ul. Habánská 82 je 75 dětí ve třech třídách. Kapacita odloučeného pracoviště je 20 dětí. Škola má vypracován Školní vzdělávací program s názvem "Svět, do kterého patřím..." Tento program pomáhá probouzet v dětech kladný vztah k prostředí, které je obklopuje a zároveň vytvářet pozitivní mezilidské vztahy. MŠ zajišťuje logopedickou péči, tanečně pohybový kroužek, plavání, solnou jeskyni, seznámení s angličtinou "hrajeme si s anglickými slovíčky". Mateřská škola spolupracuje s MŠ v Drasenhofenu, s o.s."dětem ze zeleného ráje" s o.s. 7 DNÍ V mateřské škole Pod Strání 6 je celkem 5 tříd. Celková kapacita je 136 dětí. Škola má vypracován školní vzdělávací program, jehož hlavním mottem je VE SLUNÍČKU KAŽDÝ RÁD, UČÍ SE SVĚT POZNÁVAT. Hlavní cílem je vytvořit zdravý životní styl a návyky, poznat a porozumět okolnímu světu a poznat sám sebe. Školní vzdělávací program je doplněn o aktivity a činnosti, které jsou v souladu s hlavním cílem školy individualizací a osobnostním rozvojem dítěte. Každá aktivita je vhodná jak pro nadané a talentované děti, tak pro děti s nerovnoměrným vývojem. Jsou to: Zdravé pískání výuka hry na flétnu, hbitý jazýček logopedická prevence, hudebně pohybový kroužek tanečky, diagnostika poruch učení, kroužek předškoláček, sanování dětí. Tyto aktivity zajišťují pedagogické pracovnice školy bez omezení denního režimu dítěte. Ve spolupráci pak škola zajišťuje pro děti předplavecký výcvik v Hustopečích. V následujících tabulkách uvádíme stručnou charakteristiku mateřských škol, uvedené informace jsou čerpány z databáze UIV, data platná za rok 2010 dle aktuálně vyplněné databáze. Tabulka 2: Charakteristika Mateřské školy Mikulov, Pod Strání 6 MŠ - Pod Strání Základní informace 2010 Počet zařízení 1 Počet tříd (studijních skupin) 5 Počet žáků 125 Celkem Přepočtení na všechny zaměstnance Průměrný počet žáků na 1 studijní skupinu 10 25,0 Průměrný počet žáků na 1 zaměstnance 12,5 pozn. Údaje za rok 2010, zdroj databáze UIV zaměstnanost a obecního rozpočtu. 11

12 Tabulka 3: Charakteristika Mateřské školy Mikulov, Habánská 82 Základní informace MŠ - Habánská 2010 Počet zařízení 1 1 Počet tříd (studijních skupin) 3 1 Počet žáků Celkem Přepočtení na všechny zaměstnance Průměrný počet žáků na 1 studijní skupinu Průměrný počet žáků na 1 zaměstnance pozn. Údaje za rok 2010, zdroj databáze UIV 7,4 25,0 20,0 10,1 MŠ - Hab. - Valtická Mateřské školy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov V současné době je na území správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov, který je vymezen obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec devět mateřských škol a čtyři odloučená pracoviště. Školy mají právní formu příspěvkové organizace. Jedná se o následující mateřské školy: Mateřská škola Dolní Dunajovice, Mateřská škola Drnholec a odloučená pracoviště v Novém Přerově, Jevišovce a Dobrém poli, Mateřská škola Brod nad Dyjí, Mateřská škola Perná, Mateřská škola Novosedly, Mateřská škola Pavlov a odloučené pracoviště Horní Věstonice, Mateřská škola Březí, Mateřská škola Klentnice, Mateřská škola Sedlec. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 12

13 Tabulka 4: Charakteristika Mateřských škol ve správním obvodu Městského úřadu Mikulov Celkem Průměrný Počet tříd Počet Počet Přepočtení počet žáků Mateřská škola (studijních zařízení žáků na všechny na 1 studijní skupin) zaměstnance skupinu Průměrný počet žáků na 1 zaměstnance MŠ - Dolní Dunajovice (18) 27 3,0 MŠ - Drnholec ,6 MŠ - Drnholec, Nový Přerov ,4 9,6 (27,8) MŠ - Drnholec, Jevišovka ,7 MŠ - Drnholec, Dobré pole ,9 MŠ - Brod nad Dyjí , ,8 MŠ - Perná ,0 MŠ - Novosedly ,5 24,5 14,0 MŠ - Pavlov ,6 3,5 MŠ - Pavlov, Horní Věstonice ,0 MŠ - Březí ,5 MŠ - Klentnice ,5 MŠ - Sedlec ,8 (3,9) 14 7,2 pozn. Údaje za rok 2010, zdroj databáze UIV, Data o přepočtených pracovnících (FTE) zahrnují údaje o všech zaměstnancích instituce, (u MŠ se ZŠ je v závorce uveden celkový přepočet FTE) Základní školy ve městě Mikulov Základní škola poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky pro další studium. V základní škole je realizována povinná školní docházka, která trvá devět let. Jednotlivé základní školy si na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vytvářejí vlastní vzdělávací programy. V současné době jsou na území města Mikulova dvě základní školy, jejichž zřizovatelem je město Mikulov. Školy mají právní formu příspěvkové organizace. Jedná se o následující základní školy: Základní škola Mikulov, Hraničářů 617, Základní škola Mikulov, Valtická 3. Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E má celkem 18 kmenových tříd, 11 odborných učeben. Celková kapacita školy je 520 žáků. Pro školní družinu jsou k dispozici 3 samostatné místnosti. K výuce tělesné výchovy jsou k dispozici 2 tělocvičny a venkovní sportovní areál. K byla sloučena Základní škola Pavlovská 52 s Základní školou Valtická 3 a budova na Pavlovské je odloučeným pracovištěm ZŠ Valtická pro děti 1-5 ročníku. Celková kapacita školy je 550 žáků. Na základě návrhu Krajské hygienické stanice ze dne by byla celková kapacita školy 495 žáků. Veškeré výpočty kapacit v tomto dokumentu vychází z platné celkové kapacity školy 550 žáků. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 13

14 V budově ZŠ na ul. Pavlovská 52 je celkem 6 kmenových učeben a samostatný prostor využitý jako školní družina. Tento objekt nemá vlastní tělocvičnu. K dispozici má venkovní sportovní hřiště. Kapacita na u. Pavlovská 52 by měla být dle návrhu hygienické stanice 160 žáků V budově na ul. Valtická 3 je celkem 11 kmenových tříd, 3 odborné učebny a jedna učebna v současné době využívána jako odloučené pracoviště MŠ Mikulov, Habánská 82. Kapacita objektu na ul. Valtická 3 by měla být dle návrhu hygienické stanice 335 žáků. Pro výuku tělesné výchovy má škola k dispozici tělocvičnu a venkovní sportovní areál. V následujících tabulkách uvádíme stručnou charakteristiku základních škol, uvedené informace jsou čerpány z databáze UIV, data platná za rok Tabulka 5: Charakteristika Základní školy Mikulov, Hraničářů 617 Základní informace ZŠ - Hraničářů 2010 Počet zařízení 1 Počet tříd (studijních skupin) 18 Počet žáků 312 Celkem Přepočtení na všechny zaměstnance 22 Průměrný počet žáků na 1 třídu (studijní skupinu) 20,8 Průměrný počet žáků na 1 zaměstnance 14,2 Učebny 2010 Učebny používané školou Počet celkem 35,0 Z toho - nevyhovující Počet celkem 0 Odborné Počet celkem 11 Pro méně než 20 žáků Počet celkem 0 Pro 20 až 40 žáků Počet celkem 35 Pro více než 40 žáků Počet celkem 0 pozn. Údaje za rok 2010, zdroj databáze UIV, upraveno na aktuální stav dle zdroje ZS Tabulka 6: Charakteristika Základní školy Mikulov, Valtická 3 Základní informace ZŠ - Valtická 2010 ZŠ - Val.- Pavlovská 2010 Počet zařízení 1 1 Počet tříd (studijních skupin) 11 5 Počet žáků Celkem Přepočtení na všechny zaměstnance 22,9 Průměrný počet žáků na 1 třídu (studijní skupinu) 21,6 22,0 Průměrný počet žáků na 1 zaměstnance 15,2 Učebny 2010 Učebny používané školou Počet celkem 17 (11+ 6) Z toho - nevyhovující Počet celkem 0 Odborné Počet celkem 3 (3+0) Pro méně než 20 žáků Počet celkem 4 Pro 20 až 40 žáků Počet celkem 20 Pro více než 40 žáků Počet celkem 0 pozn. Údaje za rok 2010, zdroj databáze UIV, upraveno na aktuální stav dle zdroje ZS zaměstnanost a obecního rozpočtu. 14

15 Základní školy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov V současné době je na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov, který je vymezen obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec šest základních škol. Školy mají právní formu příspěvkové organizace. Jedná se o následující základní školy: Základní škola Dolní Dunajovice, Základní škola Březí, Základní škola Dolní Věstonice, Základní škola Sedlec, Základní škola Drnholec, Základní škola Novosedly. Tabulka 7: Charakteristika Základních škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Základní informace ZŠ Dolní Dunajovice ZŠ Březí ZŠ Dolní Věstonice ZŠ Sedlec ZŠ Drnholec ZŠ Novosedly Počet zařízení Počet tříd (studijních skupin) Počet žáků ,1 18,2 Celkem Přepočtení na všechny zaměstnance 14 (18) 12 8,9 5,9 (3,9) (27,8) Průměrný počet žáků na 1 třídu (studijní skupinu) 20,0 13,9 10,9 9,5 20,6 12,4 Průměrný počet žáků na 1 zaměstnance 10,0 10,4 11,0 4,9 8,2 10,5 Učebny Učebny používané školou Počet celkem bez ZUŠ Z toho - nevyhovující Počet celkem bez ZUŠ Odborné Počet celkem Pro méně než 20 žáků Počet celkem bez ZUŠ Pro 20 až 40 žáků Počet celkem Pro více než 40 žáků Počet celkem bez ZUŠ pozn. Údaje za rok 2010, zdroj databáze UIV, Data o přepočtených pracovnících (FTE) zahrnují údaje o všech zaměstnancích instituce, (u ZŠ s MŠ je v závorce uveden celkový přepočet FTE) Ostatní školy Na území města Mikulov se nacházejí i školy, které nezřizuje město Mikulov. V současné době jsou na území města Mikulova jedna základní škola a dvě střední školy, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Školy mají právní formu příspěvkové organizace. Dále je v Mikulově jedna Základní umělecká škola. Tabulka 8: Přehled ostatních škol na území města Mikulov Škola Adresa Zřizovatel Gymnázium Mikulov Komenského 7, Mikulov Jihomoravský kraj Střední odborné učiliště Mikulov Purkyňova 6, Mikulov Jihomoravský kraj Základní škola Mikulov Školní 1, Mikulov Jihomoravský kraj Základní umělecká škola Mikulov Náměstí 28, Mikulov Jihomoravský kraj zaměstnanost a obecního rozpočtu. 15

16 2.2. Odhad potřeb na základě demografického vývoje do roku 2020 V uplynulých dvou desetiletích došlo v České republice z hlediska demografického vývoje k řadě podstatných změn. Mezi ty nejvýraznější patří razantní pokles úrovně plodnosti žen, tj. i počtu narozených dětí, zlepšující se zdravotní a úmrtnostní poměry, růst naděje dožití a změny v rodinném chování projevující se zejména v poklesu intenzity sňatečnosti, posunem uzavírání manželství do vyššího věku a setrvale vysokou úrovní rozvodovosti. Výrazné změny zaznamenáváme rovněž v oblasti migrace. Vzdělávací systém je z demografického hlediska nejvíce ovlivňován kolísajícími počty narozených dětí. Výrazný pokles plodnosti v 2. polovině 90. let a její následné setrvání na velmi nízké úrovni vedlo k omezování kapacit institucionálních zařízení péče o děti předškolního věku. Po mírném zvýšení úrovně plodnosti a počtu narozených dětí v posledních letech, které souviselo s tím, že početné generace žen ze 70. let začaly realizovat své dosud odkládané reprodukční plány, se v určitých regionech a velikostních kategoriích obcí projevuje nedostatek volných míst v mateřských školách. Nedávný, aktuální a předpokládaný demografický vývoj města Mikulov je tedy podstatným prvkem při úvahách o optimalizaci kapacit škol. Celý vzdělávací systém má vždy několik let čas reagovat s předstihem na měnící se počty dětí v jednotlivých generacích, neboť děti dnes narozené, jejichž počty jsou přesně zachyceny ve statistkách, nastoupí do mateřských škol za tři roky a do základních škol za šest let. Čím se však jedná o nižší územní celek, tím větší roli hraje v tomto ohledu migrace rodin s dětmi, jejíž trendy se ovšem mohou v čase výrazně měnit. Především v zázemí velkých měst pak k nedostačujícím kapacitám mateřských, někde ovšem též základních škol, přispěla v řadě případů také rozsáhlá výstavba rodinných či bytových domů bez odpovídajícího rozšíření infrastruktury. Naopak v regionech s historicky vysokou mírou migrace, respektive vystěhování dochází k nadbytkům kapacit vzdělávacích zařízení. Nezbytnou podmínkou ke kompetentnímu plánování je tedy soustavné sledování a analýza demografického vývoje na daném území. Tato demografická prognóza se zaměřuje na odhad počtu osob předškolního, školního a studentského věku do 20 ti let v městě Mikulov v období do roku Metodika Prognóza počtu osob ve věku do 20 ti let je zpracována s použitím kohortně-komponentní metody. Kohortně-komponentní přístup je založen na segmentaci populace do dílčích věkových skupin, které jsou vystaveny rozdílnému působení demografických procesů (porodnosti, úmrtnosti a migrace). Spočívá v posunu žijících mezi věkovými skupinami, tedy v převodu počtu žijících osob v dokončeném věku x na počet žijících v dokončeném věku x+1 po 1 roce prognózy. Zde prezentovaná prognóza zahrnuje pouze jednu modelovou variantu s uvažováním nulového migračního salda, tzn. budoucí vývoj věkové struktury záviset pouze na vývoji intenzity a časování plodnosti, úmrtnost obyvatel do věku 20 ti let není v této prognóze zohledněna, z důvodu simulace na velice malém počtu obyvatel se výpočty takřka neprojeví. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 16

17 Základní demografické údaje Ke konci roku 2010 žilo v Jihomoravském kraji 1,15 milionu obyvatel, což byl od roku 1991, tedy od roku, od něhož jsou k dispozici údaje přepočtené na současné správní uspořádání, nejvyšší počet. Tempo růstu počtu obyvatel se zpomalilo zásluhou nižšího přírůstku počtu obyvatel stěhováním. Od roku 1991 došlo poprvé k situaci, kdy u celkového přírůstku obyvatel nepatrně převažuje podíl přirozeného přírůstku obyvatel nad přírůstkem stěhováním. V roce 2010 byl v kraji zaznamenán na jedné straně nejnižší počet sňatků a na straně druhé nejvyšší počet rozvodů. Demografické údaje města Mikulov prezentované v následující tabulce nám dávají základní přehled o pohybu obyvatelstva v městě Mikulov v posledních deseti letech a jsou vhodné i pro hrubé nastínění trendů budoucího početního vývoje obyvatelstva v lokalitě. Z dat je patrný především plynulý pokles celkového počtu obyvatel po celé sledované období a nárůst počtu narozených dětí od roku Od roku 2007 pak byl zaznamenán konstantní kladný přirozený přírůstek (rozdíl počtu narozených a zemřelých). Naopak je tomu u migračního přírůstku, od roku 2005 je migrační přírůstek trvale záporný (rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých osob). V období 2001 až 2010 pokles celkový počet obyvatel o 216 osob, což odpovídá poklesu ve výši 2,8%. Tabulka 9: Vývoj počtu obyvatel na území města Mikulov Počet obyvatel na začátku roku Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přirozený přírůstek Migrační přírůstek Celkový přírůstek Zdroj: CZSO, počty narozených dětí jsou pořízeny z matriky města Mikulov, jednotkově se liší od dat vykazovaných CZSO Počet narozených dětí Pro projekci využití kapacit mateřských a základních města Mikulov bylo nutné rovněž zohlednit přilehlé obce Bavory a Klentnice. Následující tabulka uvádí počty narozených dětí od roku zaměstnanost a obecního rozpočtu. 17

18 Tabulka 10: Vývoj počtu dětí na území města Mikulov Počet dětí rok narození Mikulov Bavory Klentnice Projekce počtu narozených dětí Projekce počtu narozených dětí v období 2011 až 2020 je provedena na podkladě demografického vývoje v Jihomoravském kraji do roku 2065 zpracované Českým statistickým úřadem v roce V rámci Jihomoravského kraje předpokládáme blízkou podobnost parametru plodnosti. Parametr plodnosti představuje věkově specifickou míru plodnosti žen. Následující tabulka prezentuje vývoj počtu narozených dětí v celém Jihomoravském kraji, data nezahrnují migrační vliv, vychází ze struktury obyvatelstva roku Tabulka 11: Projekce počtu dětí Narození Meziroční index narozených 0,9874 0,9856 0,9847 0,9838 0,9828 0,9824 0,9821 0,9819 0,9813 0,9804 zaměstnanost a obecního rozpočtu. 18

19 Z výše uvedených dat je patrný pozvolný pokles narozených dětí v jednotlivých letech. Meziroční index narozených dětí představuje vždy změnu oproti předchozímu roku. Následující tabulka prezentuje predikci počtu narozených dětí v jednotlivých letech v městě Mikulov a přilehlých obcí Klentnice a Bavory. Pro každou obec byla data získána následujícím způsobem: 1. Průměr počtu narozených za období 2009 a 2010 (tj, např. Mikulov 75), eliminace výkyvu vysokého počtu narozených v roce 2010, 2. Data za rok 2011 byla získána vynásobením výše uvedeného průměru meziročním indexem 0,9874, viz předchozí tabulka, 3. Data za rok 2012 byla získána vynásobením hodnoty roku 2011 meziročním indexem 0,9856. Stejným způsobem byly prognózovány všechny následující roky. Tabulka 12: Prognóza počtu narozených dětí v období 2011 až Mikulov Klentnice Bavory Celkem Výsledky prognózy Prezentovaný prognostický odhad vývoje počtu osob ve sledované věkové skupině dosahuje vysoké přesnosti. Oproti současnému stavu (rok 2010) tak v tomto modelu dojde v městě Mikulov k nepatrnému snížení počtu osob o 3 % z celkových 1505 na Zdůrazňujeme, že tato prognóza nezahrnuje migrační saldo, které je od roku 2005 záporné. Při zahrnutí migračního salda, lze logicky očekávat výsledky nižší. Následující tabulka prezentuje očekávaný vývoj v městě Mikulově, rok 2010 zachycuje skutečný stav. Tabulka 13: Očekávaný vývoj v městě Mikulov Věk dítěte / žáka zaměstnanost a obecního rozpočtu. 19

20 zaměstnanost a obecního rozpočtu. 20

21 Následující tabulka prezentuje očekávaný vývoj ve sledované lokalitě se zahrnutím obcí Bavory a Klentnice. Tabulka 14: Očekávaný vývoj v městě Mikulov včetně obcí Bavory a Klentnice Věk dítěte / žáka Model využití kapacit mateřských a základních škol Pro vytvoření komplexního modelu pro plánované využití kapacit mateřských a základních škol je nutné zahrnout do simulace následující faktory Vlastní kapacita škol, Demografická prognóza, Odhad potenciálních dětí a žáků, tj, stanovit počet nastupujících dětí do prvních tříd základních škol, Stanovit počet dětí navštěvujících speciální základní školu, Stanovit počet dojíždějících dětí a žáků do škol v Mikulově a zároveň odjíždějících dětí a žáků Odhad počtu potenciálních žáků a studentů Zahájení základní školní docházky v daném školním roce je podmíněno dovršením 6. roku věku dítěte. Je však reálné předpokládat, že v daném školním roce nastupují do prvních tříd děti, kterým bylo šest let ve druhé polovině předešlého roku a v první polovině daného roku. Ty děti, kterým bylo šest let během prázdnin, školní docházku často odkládají a stejně tak jako děti, které dosáhnou šesti let až po začátku daného školního roku, nastoupí do prvních tříd o rok později. Z prognostických výpočtů dostáváme věkovou strukturu dětí podle dokončeného věku k daného roku, což plně neodpovídá potřebám pro plánování školního roku, překryvy však vznikají pouze v prvních a posledních třídách mateřských a základních škol. Odhad počtu potenciálních žáků základních škol byl proveden následujícím způsobem: zaměstnanost a obecního rozpočtu. 21

22 1. Sběr dat z databáze UIV o počtu žáků základních škol města Mikulov setříděných dle věku viz následující tabulka Tabulka 15: Počet žáků základních škol města Mikulov Hraničářů Valtická, Pavlovská Celkem let let let let let let let let let let let Provedeno srovnání počtu narozených dětí v městě Mikulov a přilehlých obcích Bavory a Klentnice s počtem dětí nastupujících do první třídy základních škol. Zároveň Tabulka 16: Počet dětí ve věku 6 ti let nastupujících na ZŠ Počet dětí ve věku 6 ti let nastupujících na ZŠ % nástupu do první Narozených 2003 Narozených 2004 třídy % nástupu do první třídy Průměr ,6% 82,5% 85,5% Počet dětí ve věku 15 ti let navštěvující ZŠ Narozených 1994 Narozených 1995 % navštěvujících % navštěvujících Průměr ,3% 26,3% 26,8% 3. Na podkladě výsledků za obě vyhodnocená období (2009, 2010) bylo stanoveno procento nastupujících dětí do základních škol ve věku 6 let 85,5%, počet žáků ve věku 15 let stanoveno na 26,8 %. Mezi oběma obdobími nevznikají významné odchylky, rozdíl tvoří méně než 7 procentní bodů. Pro účely této prognózy je tedy za školkový věk brán věk 3-5 let + 14,5% dětí ve věku 6 let. Za potenciální žáky prvního stupně ZŠ považujeme 85,5% dětí ve věku 6 let až všechny 10 ti leté děti, za potenciální žáky druhého stupně ZŠ všechny 11-14leté děti + 26,8 % dětí ve věku 15 let. Počty potenciálních žáků jsou počítány z věkové struktury populace města Mikulov, jedná se tedy o děti trvale či dlouhodobě bydlící v dané lokalitě, nikoli navštěvující školy v dané obci. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 22

23 Odhad ostatních parametrů Počet dětí navštěvujících speciální základní školu Vzdělávání žáků s postižením, které neumožnuje dítěti docházku do běžné základní školy je realizováno na Základní škole praktické a základní škole speciální. Statistika počtu žáků umístěných v této škole za předcházející 4 školní roky je prezentována v následující tabulce. Tabulka 17: Počet žáků umístěných v Základní škole praktické a základní škole speciální Školní rok Počet žáků celkem Z toho žáků z Mikulova 2007/ / / / Dle dat z výše uvedené tabulky je stanoven průměrný počet žáků s trvalým bydlištěm v Mikulově navštěvující toto vzdělávací zařízení na 26 dětí žáků ročně. Počet dojíždějících dětí a žáků Následující tabulka prezentuje počty dojíždějících dětí a žáků do mateřských a základních škol města Mikulov. Data byly získány z jednotlivých škol. Tabulka 18: Počty dojíždějících dětí a žáků do mateřských a základních škol města Mikulov Školní rok ZŠ Hraničářů ZŠ Valtická MŠ Habánská MŠ Pod Strání 2009/ / / / / Průměr za sledované období Dle dat z výše uvedené tabulky je stanoven počet dojíždějících dětí do mateřských škol na 18 dětí ročně. Počet dojíždějících do základních škol je stanoven na 165 žáků ročně. Dále považujeme počty dojíždějících dětí a žáků pro účely prognózy za konstantní. Počet vyjíždějících dětí a žáků Počet žáků s trvalým bydlištěm v městě Mikulov vyjíždějící do základních škol v jiných městech byl stanovený následujícím postupem: 1. V následující tabulce je uvedeno srovnání celkového počtu žáků ve školním roce 2009/2010 a celkového počtu dojíždějících žáků. Z níže uvedené tabulky je patrné, že počet žáků navštěvujících ZŠ s trvalým bydlištěm v Mikulově je roven 498. Data získána od jednotlivých škol, vyjma celkového počtu žáků za ZŠ Hraničářů, zde data získány z databáze UIV. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 23

24 Tabulka 19: Srovnání celkového počtu žáků a celkového počtu dojíždějících žáků Počet žáků 2009/2010 Dojíždějící ZŠ Hraničářů* ZŠ Valtická, Pavlovská Celkem Stanovení potenciálního počtu žáků s trvalým bydlištěm v Mikulově, kteří mohou navštěvovat lokální základní školy. Dle obdržených dat z města Mikulov o počtu narozených dětí v jednotlivých letech byl stanoven tento údaj pro školní rok 2009/2010 na 639 žáků. Tabulka 20: Stanovení potenciálního počtu žáků s trvalým bydlištěm v Mikulově, kteří mohou navštěvovat lokální základní školy Datum narození Počet dětí s trvalým bydlištěm v Mikulově od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do Procento odjíždějících dětí do jiných základních škol je prezentováno v následující tabulce. Procento je stanoveno na základě výše uvedených výpočtů. Tabulka 21: Procento odjíždějících dětí do jiných základních škol Počet žáků navštěvujících ZŠ s trvalým bydlištěm v Mikulově 498 Potenciální počet žáků s trvalým bydlištěm v Mikulově 639 Počet odjíždějících 141 Procento odjíždějících z potenciálního počtu žáků s trvalým bydlištěm v Mikulově 22% Pro předškolní vzdělávací stupeň je velmi obtížné provést tuto analýzu, neboť lze těžko odvodit kolik dětí zůstává v domácí péči, proto tato prognóza od tohoto upouští. Procento odcházejících dětí na Gymnasium Mikulov Určité procento žáků druhého stupně každým rokem odchází na gymnázia a to speciálně na Gymnázium Mikulov. Z hlediska velmi obtížně identifikovatelného průměrného počtu odcházejících žáků z jednotlivých škol na gymnázia není tento výpočet do analýzy zahrnut. Těžko lze odvodit kolik dětí, z jaké školy každý rok projde přijímacím řízením na gymnázia a odchází z těchto důvodů. Proto tato prognóza od tohoto výpočtu upouští a zmiňuje tento fakt ve vyhodnocení. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 24

25 Model využití kapacit V této části prognózy se již dostáváme k samotnému srovnání poptávky po vzdělávání dětí a žáků v mateřských a základních školách města Mikulov s dostupnou kapacitou. V následující tabulce uvádíme celkovou poptávku po umístění dětí v mateřských školách. Tabulka 22: Celková poptávka po umístění dětí v mateřských školách Věk Celkem Mikulov, Bavory Dojíždějící Celková poptávka Následující graf srovnává vývoj poptávky s dostupnou kapacitou mateřských škol. Graf 1: Prognóza kapacit mateřských škol města Mikulova Počet dětí Prognóza kapacit mateřských škol města Mikulov Celková poptávka po umístění v MŠ Kapacita mateřských škol V následující tabulce uvádíme celkovou poptávku po umístění žáků v základních školách spravovaných městem Mikulov. Tabulka 23: Celková poptávka po umístění žáků v základních školách města Mikulov Věk Celkem Mikulov, Bavory, Klentnice Odjíždějící Studující speciální školu Dojíždějící zaměstnanost a obecního rozpočtu. 25

26 Celková poptávka Následující graf srovnává vývoj poptávky s dostupnou kapacitou základních škol. Graf 2: Prognóza kapacit základních škol města Mikulova Počet žáků Prognóza kapacit základních škol města Mikulov Celková poptávka po umístění v ZŠ Kapacita základních škol Kapacity Mateřských a Základních škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov V následujících tabulkách je proveden výpočet aktuální naplněnosti Mateřských a Základních škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov. Tabulka 24: Aktuální naplněnost Mateřských škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Mateřská škola Počet žáků Kapacita Aktuální naplněnost MŠ - Dolní Dunajovice % MŠ - Drnholec % MŠ - Drnholec, Nový Přerov % MŠ - Drnholec, Jevišovka % MŠ - Drnholec, Dobré pole % MŠ - Brod nad Dyjí % MŠ - Perná % MŠ - Novosedly % MŠ - Pavlov % MŠ - Pavlov, Horní Věstonice % MŠ - Březí % MŠ - Klentnice % MŠ - Sedlec % zaměstnanost a obecního rozpočtu. 26

27 Tabulka 25: Aktuální naplněnost Základních škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Základní škola Počet žáků Kapacita Aktuální naplněnost Základní škola Dolní Dunajovice % Základní škola Březí % Základní škola Dolní Věstonice % Základní škola Sedlec % Základní škola Drnholec % Základní škola Novosedly % Shrnutí demografické prognózy a využití kapacit mateřských a základních škol V průběhu příštích deseti let budou kapacity mateřských škol v městě Mikulov plně využity, poptávka po umístění dětí do MŠ Habánská a Pod Strání převyšuje nabídku nejvíce v roce 2013 o 26 %. Od roku 2013 poptávka po umístění dětí do mateřských škol mírně klesá. V roce 2020 převyšuje poptávka nad kapacitami o 10%. Kapacity základních škol města Mikulov tj. ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická - Pavlovská zůstává takřka na konstantní úrovni, do roku 2019 lze očekávat zvýšený zájem o umístění žáků v těchto základních školách, po roce 2019 lze očekávat klesající poptávku po umístění žáků v základních školách. Ve sledovaném období dosahuje průměrná obsazenost kapacit ZŠ 66 %, obsazenost v letech 2018 a 2019 dosahuje svého maxima na 68 % dostupné kapacity obou základních škol. Lze očekávat, že v dlouhodobém horizontu se bude průměrný věk populace města Mikulov zvyšovat a zároveň bude docházet k zápornému migračnímu saldu tj. poklesu celkového počtu obyvatel. Využití kapacit základních škol klesne pod 60%. Také nesmí být zapomenut fakt trendu snižování počtu žáků o určité procento díky odchodu na gymnázia z druhých stupňů základních škol a to speciálně na Gymnázium Mikulov. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 27

28 2.3. Správa a řízení soustavy mateřských a základních škol města Mikulov V této kapitole popisujeme zjištěný stav. Zjišťování aktuálního stavu bylo provedeno v rámci analýzy školské soustavy a to formou pohovoru s vedením jednotlivých MŠ a ZŠ města Mikulov. Cílem bylo zmapování možných problémových oblastí týkající se správy a řízení vlastní školské soustavy jak ze strany odpovědných pracovníků Městského úřadu, tak ze strany vedení jednotlivých škol. Dalším cílem bylo zmapování odpovědností se správou spojenou a případný rozdíl mezi jednotlivé účastníky. Obvyklý obsah výkonu správy je tento: a) zabezpečení hospodárnosti, b) inventarizace a evidence pro další kvalifikované rozhodování o nakládání a současně kontroly jeho stavu a úplnosti, c) nakládání s výnosy ze spravovaného majetku dle schváleného finančního plánu a v souladu s pokyny vlastníka, d) zabezpečení plnění obecně závazných předpisů stanovených stavebně technickými, bezpečnostními a požárními podmínkami, e) zabezpečení systematické údržby tak, aby s optimálními náklady byla zabezpečena dlouhodobá životnost a provozuschopnost všech stavebních konstrukcí, technických a technologických zařízení a vybavení spravovaných nemovitostí, f) výběr dodavatelů (výběrová řízení), g) zabezpečení průkaznosti evidence o příjmech a výdajích, jakož i pohledávkách a závazcích, souvisejících se spravovaným majetkem a zajištění včasné úhrady veškerých plateb za sjednané práce a služby, h) zabezpečení oprávněných nároků vlastníka, vyplývající z nájemních a jiných smluv, aby byly vůči nájemcům, dodavatelům a třetím osobám po právní stránce řádně ošetřeny a zajištěny, i) zajištění výkonu správy nemovitostí a péče o stavebně technický stav nemovitostí, aby byly prováděny tak, aby nenarušovaly výchovně vzdělávací činnost škol a školských zařízení, j) dohled nad stavebně technickým stavem nemovitostí. V rámci prováděných kontrol, analýz a pohovorů bylo také provedeno zhodnocení systému řízení škol se zaměřením na řídicích a podpůrné procesy a to jak vlastního řízení vedoucími pracovníky škol, tak z pohledu Městského úřadu Mikulov. Tato kapitola není věnována hlavnímu procesu vzdělávací činnosti, ale je zde věnována pozornost činnostem, jako je metodická podpora pro řízení škol, řízení a plnění legislativních požadavků, řízení dokumentace a záznamů, přenosu informací, kontrolního systému, komunikace atd. Současný stav správy majetku Správa majetku je svěřena ředitelům škol. Z jednání vyplynulo, že nestojí o změnu daného systému. I přes omezené finanční zdroje ředitelé škol mají správu majetku plně pod kontrolou a jsou sto zajistit jak periodické úkoly vyplývající ze správy, tak i nahodilé a nečekané události. Uvedený způsob se ukazuje jako velmi operativní a v rámci disponovaného objemu financí i značně efektivní. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 28

29 V uvedeném systému jsou nastaveny kontrolní mechanismy finanční a organizační. V oblasti financí jsou nastaveny limity pro přímý nákup zboží a služeb ředitelům škol a v oblasti organizační jsou vytvořeny nezávislé procedury výběrů dodavatelů, které se aplikují v případech nadlimitních nákupů zboží a služeb. Podlimitní nákupy řeší ředitelé sami, ale nadlimitní jsou vždy řešeny za účasti a rozhodování města. Pravidla jsou stanovena směrnicemi pro hospodaření s městským majetkem Zásady vztahů mezi městem Mikulov u příspěvkových organizací. Je zapotřebí konstatovat a skutečnost tomu nasvědčuje, že uvedený způsob výrazně motivuje školy a to i přesto, že se jedná o povinnosti nad rámec vzdělávacích aktivit a pracovně zatěžuje ředitele i další personál školy. Školy se kvalitní správou objektu však presentují žákům, rodičům i veřejnosti a dokladují tím kvalitu školy. Pro správu majetku je k dispozici ředitelům škol správcovská firma TEDOS Mikulov spol. s r. o. Tato firma je však ve valné většině pro běžnou správu a údržbu škol a zařízení využívána minimálně. V případě potřeby jsou řediteli škol využívány, ale z pohledu vedení škol není tato firma kvalitním dodavatelem a není na tuto firmu velký spoleh. V rámci jednání byl identifikován zájem ředitelů škol pro využití této správcovské firmy ve větším rozsahu, například že by tato správcovská firma mohla centrálně zabezpečovat údržbu zahrad. Zajištění bezpečnosti Samostatnou částí správy škol jsou BOZP, PO, životní prostředí a revize vztahující se k prostorám škol a školských zařízení, ručního elektrické nářadí, el. spotřebičů, topení, stacionárních zdrojů, požární zařízení a hasících přístrojů, elektroinstalaci, hromosvodům atd. V této oblasti byla zaznamenána následující zjištění: a) výše uvedené požadavky na BOZP, PO, životní prostředí a revize si zajišťuje vedení škol svojí vlastními externími dodavatelskými firmami. b) centrálně nejsou jasná pravidla pro řízení těchto oblastí a každá škola postupuje dle vlastního uvážení a je odkázána na spolehlivost externího dodavatele, c) dodavatelské firmy tedy provádějí kontroly a revize velice rozdílně a i časově, d) není jasné, zda ve všech případech existuje plán revizí a údržby a následná odpovídající evidence včetně oprávnění společností provádějící revize, e) není tedy jasná odpovědnost za BOZP, PO, životní prostředí a revize a kdo má odpovědnost v případě problémů a nedostatků. Z jednání s řediteli škol i přes uvedená zjištění vyplynulo, že daný systém je vyhovující. Metodická podpora v oblasti legislativy, právní podpory. Právní texty a výklad nemusí být vždy jasně srozumitelný a v této oblasti je také klíčovým problémem neustálá orientace ve změnách a aktualizaci právních požadavků, kdy se nejedná jen o oblast vzdělávání, ale samozřejmě také o veškeré legislativní požadavky vztahující se ke škole z pohledu klasicky fungující samostatné právní jednotky. V oblasti legislativní a právních služeb ze strany Městského úřadu je z pohledu vedení škol spokojenost a nevyskytují se problémy. Vedení škol získává informace z Městského úřadu, dále z Učitelských novin a z internetu. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 29

30 Archivnictví a spisovnictví Ve školách jsou vypracovány Spisové a skartační řády a Spisové a skartační plány a je tedy plněn legislativní požadavek v oblasti archivnictví a spisovnictví. Řídicí, organizační a konzultační činnost Vedoucí pracovníci škol mají vypracované základní dokumenty pro řídicí, organizační a konzultační činnost. Jedná se o Pracovní řády, Organizační řády, Školní řády a další navazující směrnice. Dostupnost informací, výkaznictví Dle vyjádření vedení škol jsou informace ze strany města Mikulova předávány včas a v plné míře a není tedy v tomto ohledu zaznamenán nedostatek. Jednotlivé odpovědní útvary města Mikulova předávají informace vedoucích pracovníků škol a školský zařízení včas. Nastavení a řízení procesů Oblast nastavení a řízení procesů analyzuje nastavení hlavních, řídicích a podpůrných procesů a to nejlépe dokumentovaným způsobem. V rámci této oblasti dochází k zjištění, jakým způsobem jsou jednotlivé procesy ve školách a školských zařízení podchyceny a také zda jsou zachyceny dokumentovaným způsobem. Zda jsou pro tyto procesy vypracovány postupy podchycující vlastní vstupy, činnosti, výstupy procesů, odpovědnosti za tyto procesy, metriky a vazby na ostatní procesy. V rámci řízené dokumentace a stanovených dokumentovaných postupech jsou ve školách podchyceny činnosti, u kterých je požadavek na dokumentovaný postup jednoznačně stanoven legislativním rámcem (MŠMT), městem Mikulov nebo dalšími řídicími orgány. Z pohledu oblasti současného stavu správy majetku a oblasti zajištění bezpečnosti platí výše uvedené zjištění. Komunikace V oblasti komunikace vedení škol a zástupci města Mikulov a související informovanosti nebyly ze strany vedení škol zaznamenány nedostatky. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 30

31 2.4. Identifikace potřeb a očekávání občanů V následujícím textu je provedena analýza potřeba očekáváné občanů. Jedná se o analýzu provedenou na základě dotazníkového šetření zaměřenou na rodiče dětí docházející na Základní školy ve městě Mikulov. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím škol. Celkem bylo předáno 660 dotazníků dle počtu žáků jednotlivých škol a to 312 na ZŠ Hraničářů a 348 na ZŠ Valtická. Vráceno bylo 239 dotazníků a to 140 na ZŠ Hraničářů a 99 ZŠ Valtická. Jedná se celkově o 36% návratnost. U ZŠ Hraničářů se jedná o 45% návratnosti dotazníků od rodičů z celkového počtu žáků. ZŠ Valtická se jedná o 28% návratnosti dotazníků od rodičů z celkového počtu žáků. Níže uvedená tabulka uvádí výčet odpovědí na otázky za jednotlivé školy. Tabulka 26: Odpovědi rodičů dětí na ZŠ ve městě Mikulov Otázky ZŠ Hraničářů ZŠ Valtická Jste spokojeni s tím, jak se k Vašemu dítěti chovají učitelé a ostatní zaměstnanci Ano Ne Ano Ne Jste spokojení s přístupem třídního učitele Jste spokojeni s chováním spolužáků k Vašemu dítěti Zajímají vedení školy názory, pocity a přání rodičů Jste spokojeni s tím, jak Vás škola informuje o prospěchu a chování Vašeho dítěte Doporučili byste školu svým přátelům Jste spokojeni s úrovní vzdělávání Jste spokojeni s nabídkou volitelných předmětů Připravuje škola Vaše dítě na další vzdělávání dobře Jste spokojeni s nabídkou mimoškolních aktivit organizovaných školou Rozvíjí škola schopnost Vašeho dítěte vyjádřit své myšlenky Chodí Vaše dítě do školy bez pocitu strachu Domníváte se, že jsou učitelé k Vašemu dítěti spravedliví Jste spokojeni se školní jídelnou Jste spokojeni s prostředím učeben a školy Jste spokojeni s www stránkami školy Jste spokojeni s materiálním zabezpečením a vybaveností učeben Jste spokojeni s vybaveností zařízení pro sportovní aktivity Z pohledu srovnání ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická lze konstatovat, že v obou případech rodiče odpovídali shodně. Významný rozdíl je pouze u otázky Jste spokojeni s www stránkami školy?, kde je výraznější nespokojenost na straně rodičů ZŠ Hraničářů. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 31

32 Graf 3: Srovnání pozitivních a negativních odpovědí rodičů u ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická. Jste spokojeni s vybaveností zařízení pro sportovní aktivity Jste spokojeni s materiálním zabezpečením a vybaveností učeben Jste spokojeni s www stránkami školy Jste spokojeni s prostředím učeben a školy Jste spokojeni se školní jídelnou Domníváte se, že jsou učitelé k Vašemu dítěti spravedliví Chodí Vaše dítě do školy bez pocitu strachu Rozvíjí škola schopnost Vašeho dítěte vyjádřit své myšlenky Jste spokojeni s nabídkou mimoškolních aktivit organizovaných školou Připravuje škola Vaše dítě na další vzdělávání dobře Jste spokojeni s nabídkou volitelných předmětů Jste spokojeni s úrovní vzdělávání Doporučili byste školu svým přátelům Jste spokojeni s tím, jak Vás škola informuje o prospěchu a chování Vašeho dítěte Zajímají vedení školy názory, pocity a přání rodičů Jste spokojeni s chováním spolužáků k Vašemu dítěti Jste spokojení s přístupem třídního učitele Jste spokojeni s tím, jak se k Vašemu dítěti chovají učitelé a ostatní zaměstnanci 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% ZŠ Valtická ZŠ Hraničářů Níže provedené hodnocení každé otázky je procentuálně vyhodnoceno tak, že započítává pouze ty respondenty, kteří odpověděli, z těchto důvodů procentuální součet spokojených a nespokojených není vždy roven 100% procent. Na otázku č. 1 Jste spokojeni s tím, jak se k Vašemu dítěti chovají učitelé a ostatní zaměstnanci? je na ZŠ Hraničářů 96% spokojených a 3% nespokojených a u ZŠ Valtická 97% spokojených a 1 % nespokojených. Z pohledu negativních odpovědí pouze v jednom případě u každé školy byla konkrétní odpověď a to: U ZŠ Hraničářů je odpověď Je nucen do něčeho, co nechce U ZŠ Valtická je odpověď Zesměšňování žáků. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 32

33 Na otázku č. 2 Jste spokojení s přístupem třídního učitele? je na ZŠ Hraničářů 93% spokojených a 6% nespokojených a u ZŠ Valtická 97% spokojených a 0 % nespokojených. Tabulka 27: Konkrétní odpovědi na otázku č. 2 Základní Spokojenost Odpovědi rodičů škola ZŠ Ne Nedodržuje školní přestávky Hraničářů ZŠ Ne Malý zájem ohledně prospěchu a výletů Hraničářů ZŠ Ne O nic se nestará Hraničářů ZŠ Ne Učí pouze 1x týdně Hraničářů ZŠ Ne Špatná komunikace Hraničářů ZŠ Hraničářů Ne Jako třídní učitel by měl zlepšit vztah ke své třídě (k žákům) Na otázku č. 3 Jste spokojeni s chováním spolužáků k Vašemu dítěti? je na ZŠ Hraničářů 92% spokojených a 8% nespokojených a u ZŠ Valtická 95% spokojených a 1 % nespokojených. Z pohledu negativních odpovědí pouze ve dvou případech byla konkrétní odpověď a to: U ZŠ Hraničářů je odpověď Nevhodné chování chlapců k dívkám V odpovědi bez uvedení konkrétní ZŠ je odpověď Agresivita. Na otázku č. 4 Zajímají vedení školy názory, pocity a přání rodičů? je na ZŠ Hraničářů 92% spokojených a 4% nespokojených a u ZŠ Valtická 93% spokojených a 4 % nespokojených. Tabulka 28: Konkrétní odpovědi na otázku č. 4 Základní škola Spokojenost Odpovědi rodičů ZŠ Ano Není proč Hraničářů ZŠ Ne Nepřipadá mi, neptají se Hraničářů ZŠ Jak-kdy, nelze vyhovět všem Hraničářů ZŠ Valtická Ne Měli by se žákům víc věnovat ZŠ Valtická Ne Neptají se, nezjišťují ZŠ Valtická Jak kdy ZŠ Valtická Ne Ředitel ZŠ prosazuje jen svůj názor - náš ho nezajímá Na otázku č. 5. Jste spokojeni s tím, jak Vás škola informuje o prospěchu a chování Vašeho dítěte? je na ZŠ Hraničářů 98% spokojených a 2% nespokojených a u ZŠ Valtická 99% spokojených a 0 % nespokojených. Z pohledu konkrétních odpovědí pouze ve třech případech byla odpověď a to: U ZŠ Hraničářů pozitivní odpověď Nad míru spokojeni U ZŠ Hraničářů negativní odpověď Žádné třídní schůzky ze strany třídního učitele U ZŠ Valtická pozitivní odpověď A to jen díky tř. učitelům. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 33

34 Na otázku č. 6. Doporučili byste školu svým přátelům? je na ZŠ Hraničářů 91% spokojených a 7% nespokojených a u ZŠ Valtická 97% spokojených a 1 % nespokojených. Z pohledu negativních odpovědí pouze ve dvou případech byla konkrétní odpověď a to: U ZŠ Hraničářů je odpověď Drahé výlety U ZŠ Hraničářů je odpověď Jsou i lepší školy Na otázku č. 7. Jste spokojeni s úrovní vzdělávání? je na ZŠ Hraničářů 92% spokojených a 6% nespokojených a u ZŠ Valtická 96% spokojených a 3 % nespokojených. Tabulka 29: Konkrétní odpovědi na otázku č. 7 Základní Spokojenost Odpovědi rodičů škola ZŠ Ne Osnovy jsou špatné Hraničářů ZŠ Ne Přechod z 1. stupně na 2. stupeň špatně připraveni, neumí nic Hraničářů ZŠ Ne Výuka více evropských jazyků (ital., franc., španěl.) na nižších stupních atd. Hraničářů ZŠ Hraničářů Ne Částečně - nelíbí se mi slabikář (články, básničky pro prvňáky nevhodné) nesrozumitelné ZŠ Ne Moc rychlé Valtická ZŠ Ne Nevyrovnanost třídy Valtická ZŠ Valtická Ne Chybí doučování, přípravka na střední školu Na otázku č. 8. Jste spokojeni s nabídkou volitelných předmětů? je na ZŠ Hraničářů 91% spokojených a 7% nespokojených a u ZŠ Valtická 89% spokojených a 3 % nespokojených. Tabulka 30: Konkrétní odpovědi na otázku č. 8 Základní Spokojenost Odpovědi rodičů škola ZŠ Ne Úzký výběr Hraničářů ZŠ Ne Je jich málo Hraničářů ZŠ Ne Žádný není Hraničářů ZŠ Ne Na výběr je z cizích jazyků jen ruština Hraničářů ZŠ Ne Skoro žádné, malá nabídka Hraničářů ZŠ Ne Měl by být větší výběr Hraničářů ZŠ Valtická Ne Větší výběr ZŠ Valtická Ne Sportovní pro holky chybí ZŠ Valtická První stupeň žádné nemá zaměstnanost a obecního rozpočtu. 34

35 Na otázku č. 9. Připravuje škola Vaše dítě na další vzdělávání dobře? je na ZŠ Hraničářů 93% spokojených a 4% nespokojených a u ZŠ Valtická 95% spokojených a 1 % nespokojených. Tabulka 31: Konkrétní odpovědi na otázku č. 9 Základní Spokojenost Odpovědi rodičů škola ZŠ Ne Nedělá to díky osnovám a druhu učiva Hraničářů ZŠ Ne Myslím, že ne Hraničářů ZŠ Ano Cizí jazyky Hraničářů ZŠ Ano Sporty Hraničářů ZŠ Hraničářů Ne Více morálky, náboženství, jazyky Na otázku číslo 10 Na kterou oblast vzdělávání by se měla škola zaměřit? by si 61 % rodičů přálo zaměření na jazyky a 15 % na sport a zbylých 24% si přejí ostatní. Celkově byly požadovány následující směry Jazyky (61%), Sport (24%), Český jazyk, Matematika, Rozvoj vlastního myšlení, Samostatnost, Disciplína, Ekologie, Historie, Informatika, Komunikace, Kulturní oblast, Praktické dovednosti, Přírodověda, Zdravotnictví, Doprava. Na otázku č. 11. Jste spokojeni s nabídkou mimoškolních aktivit organizovaných školou? je na ZŠ Hraničářů 85% spokojených a 11% nespokojených a u ZŠ Valtická 93% spokojených a 2 % nespokojených. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 35

36 Tabulka 32: Konkrétní odpovědi na otázku č. 11 Základní škola Spokojenost Odpovědi rodičů ZŠ Hraničářů Ne Nejsou téměř žádné ZŠ Hraničářů Ne Nabídka nám dle zájmů dítěte nevyhovuje ZŠ Hraničářů Ne Málo kroužků a zamčené hřiště o víkendu a prázdninách a žádný dozor ZŠ Hraničářů Ne Velmi drahé výlety ZŠ Hraničářů Ne Více akcí ZŠ Hraničářů Ne Ekologie, čistota prostředí, ruční řemeslné práce, pracovní kroužky, morální chování (muž x žena) ZŠ Hraničářů Ne Žádné kroužky ZŠ Hraničářů Ne Na nižších ročnících by mělo být víc aktivit přímo ve škole ZŠ Hraničářů Nechodíme - Ne Zaměřují se převážně na sport ZŠ Hraničářů Ne Malá nabídky ZŠ Hraničářů Ne Moc jich není ZŠ Hraničářů Ano Malý výběr ZŠ Valtická Ano Sportovní kroužek chybí ZŠ Valtická Ne Sportovní kroužky (jen florbal a to není pro holky) ZŠ Valtická Ano Chybí basketbal ZŠ Valtická Ne Chybí výtvarný a taneční kroužky Na otázku č. 12. Rozvíjí škola schopnost Vašeho dítěte vyjádřit své myšlenky? je na ZŠ Hraničářů 89% spokojených a 4% nespokojených a u ZŠ Valtická 91% spokojených a 3 % nespokojených. Tabulka 7: Konkrétní odpovědi na otázku č. 12 Základní škola Spokojenost Odpovědi rodičů ZŠ Hraničářů Ne Opět díky osnovám ZŠ Hraničářů Ano Škola by se mohla na to více zaměřit ZŠ Hraničářů Ne Málo komunikace ZŠ Hraničářů Nic moc ZŠ Valtická Ne Není zde pro to prostor - hodně dětí ve třídě (prosadí se jen silní) Na otázku č. 13. Chodí Vaše dítě do školy bez pocitu strachu? je na ZŠ Hraničářů 94% spokojených a 4% nespokojených a u ZŠ Valtická 96% spokojených a 1 % nespokojených. Tabulka 7: Konkrétní odpovědi na otázku č. 13 Základní škola Spokojenost Odpovědi rodičů ZŠ Hraničářů Ano Není proč ZŠ Hraničářů Ne Má strach z ČJ ZŠ Hraničářů Ne Někdy s obavou ZŠ Hraničářů Ne Někdy není schopný dostatečně se připravit ZŠ Hraničářů Ano Již se tam nešikanuje ZŠ Valtická Ne Občas má strach (učení) zaměstnanost a obecního rozpočtu. 36

37 Na otázku č. 14. Domníváte se, že jsou učitelé k Vašemu dítěti spravedliví? je na ZŠ Hraničářů 93% spokojených a 4% nespokojených a u ZŠ Valtická 92% spokojených a 2 % nespokojených. Tabulka 7: Konkrétní odpovědi na otázku č. 14 Základní škola Spokojenost Odpovědi rodičů ZŠ Hraničářů Ne Někdy ZŠ Hraničářů Ne Nespravedlivě odsuzovány kvůli chybě jiných žáků ZŠ Hraničářů Ano Doufám ZŠ Valtická Ne Někdy ZŠ Valtická Ano Většinou ZŠ Valtická Ano Třídní učitel ZŠ Valtická Jak který učitel Na otázku č. 15. Jste spokojeni se školní jídelnou? je na ZŠ Hraničářů 82% spokojených a 11% nespokojených a u ZŠ Valtická 83% spokojených a 11 % nespokojených. Tabulka 7: Konkrétní odpovědi na otázku č. 15 Základní škola Spokojenost Odpovědi rodičů ZŠ Hraničářů Někdy ano někdy ne ZŠ Hraničářů Ano Mohli by vařit lépe ZŠ Hraničářů Ano Průměr jídel ZŠ Hraničářů Ne Výrazné zhoršení u některých pokrmů ZŠ Hraničářů Ne Malé porce a jídlo často není moc dobré ZŠ Hraničářů Ne Moc uzenin, jídla se často opakují, hodně polotovarů, v každé polévce zelenina ZŠ Hraničářů Ne Mohli by lépe vařit ZŠ Hraničářů Ne Dítěti strava nechutná (není to tak vždy) ZŠ Hraničářů Ne V jídelníčku je převážena rýže ZŠ Hraničářů Ne Nechutnají ani jednomu dítěti ZŠ Hraničářů Ne Nevaří dobře ZŠ Hraničářů Ne Často není teplé jídlo ZŠ Hraničářů Ano Jídlo by mohlo být teplejší ZŠ Hraničářů Ne Samé omáčky ZŠ Valtická Ne Lépe umývat nádobí (příbory, talíře) ZŠ Valtická Ne Prostory jsou dosti malé ZŠ Valtická Ne Malé porce ZŠ Valtická Ne Stále opakující se jídla, malé porce ZŠ Valtická Ne Stále se opakující jídla, dost slaná, malé porce ZŠ Valtická Ne Moc ne, vařit zdravěji ZŠ Valtická Ne Ne zcela, mohl by být zaveden salátový bar - viz. Např. ZŠ Slovácká Břeclav ZŠ Valtická Ne Malé prostory, zápach zaměstnanost a obecního rozpočtu. 37

38 Na otázku č. 16. Jste spokojeni s prostředím učeben a školy? je na ZŠ Hraničářů 97% spokojených a 1% nespokojených a u ZŠ Valtická 91% spokojených a 6 % nespokojených. Tabulka 7: Konkrétní odpovědi na otázku č. 16 Základní škola Spokojenost Odpovědi rodičů ZŠ Hraničářů Ano Okolí školy - nepořádek ZŠ Valtická Ne Mohla by se škola (prostředí) obnovovat ZŠ Valtická Ano Mohlo by být modernější vymalování tříd ZŠ Valtická Ne Škola (minimálně učebny) by si zasloužila nová okna ZŠ Valtická Ne Větší družina, malé prostory ZŠ Valtická Ne Malé prostory ZŠ Valtická Ne Hodně dětí, menší prostory ZŠ Valtická Ne Částečně - potřeba opravy ZŠ Valtická Částečně Na otázku č. 17. Jste spokojeni s www stránkami školy? je na ZŠ Hraničářů 61% spokojených a 24% nespokojených a u ZŠ Valtická 92% spokojených a 4 % nespokojených. Velké množství respondentů u ZŠ Hraničářů konstatuje, že aktuálně nejsou stránky dostupné. Na otázku č. 18. Jste spokojeni s materiálním zabezpečením a vybaveností učeben? je na ZŠ Hraničářů 94% spokojených a 1% nespokojených a u ZŠ Valtická 91% spokojených a 5 % nespokojených. Tabulka 7: Konkrétní odpovědi na otázku č. 18 Základní škola Spokojenost Odpovědi rodičů ZŠ Hraničářů Ne Staré zařízení ZŠ Hraničářů Ne V současné době by vybavenost měla být na vyšší úrovni ZŠ Valtická Ne Malá vybavenost ZŠ Valtická Ne Chtělo by to průběžně obnovovat ZŠ Valtická Ne Lepší počítačová pracovna ZŠ Valtická Ne Málo počítačové techniky ZŠ Valtická Ne Málo počítačů ZŠ Valtická Ano Učebna, chodby jsou prázdné ZŠ Hraničářů Ne Zastaralé cvičební pomůcky Na otázku č. 19. Jste spokojeni s vybaveností zařízení pro sportovní aktivity? je na ZŠ Hraničářů 93% spokojených a 2% nespokojených a u ZŠ Valtická 86% spokojených a 5 % nespokojených. Tabulka 7: Konkrétní odpovědi na otázku č. 19 Základní škola Spokojenost Odpovědi rodičů ZŠ Hraničářů Ano Mohlo by to být lepší ZŠ Hraničářů Ne Tělocvična se nedá větrat, špína na podlaze ZŠ Valtická Ne Tělocvična vypadá stejně jako před 20-ti lety ZŠ Valtická Ne Zastaralé vybavení ZŠ Valtická Ne Znám akorát venkovní trampolínu, a na ní je zakázáno chodit ZŠ Valtická Ne Není toho moc zaměstnanost a obecního rozpočtu. 38

39 Na otázku číslo 20 Další vaše podměty a připomínky byly obdrženy následující odpovědi: Tabulka 33: Odpovědi rodičů na otázku Další vaše podměty a připomínky ZŠ Odpovědi rodičů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Hraničářů ZŠ Valtická ZŠ Valtická ZŠ Valtická ZŠ Valtická ZŠ Valtická ZŠ Valtická ZŠ Valtická ZŠ Valtická ZŠ Valtická ZŠ Valtická Chtěla bych, aby se spolužáci chovali tak, jak mají, aby nemluvili sprostě a chovali se slušně Možná jen doplnění o nápojové a občerstvovací automaty Škola by mohla zavést výuku cizích jazyků už od 1. třídy Ve školní jídelně by mohli vařit více dětská jídla Odstranit nebezpečné předměty v blízkosti školy Větší informovanost přes www stránky Snížit počet žáků ve třídě při výuce cizích jazyků Nelíbí se mi, že se píší písemky pozdě ke konci roku, dítě nemá šanci si to opravit. Má horší známku na vysvědčení a dohání to na poslední chvíli. Myslím tím i pololetní písemky, trochu ty žáky připravit na to, že se to bude psát, tak jak na jiných školách. Děkuji, jinak jsme spokojeni Mé dítě nosí těžkou kabelu do školy. Je dojíždějící, a proto by nám vyhovovaly učebnice domácí Zabezpečit větší bezpečnost dětí ve škole i před ní Větší komunikace mezi učitelem a rodiči Ráda bych sledovala prospěch svého dítěte přes internet Myslím si, že škole chybí pozemky zahradní, aby děti více znaly sázení stromů, květin a semen - větší kontakt se živou přírodou. Větší ochrana rostlin, aby mládež neničila a nelámala stromy a keře, Více osvěty dětem a mládeži proti kouření, alkoholismu, drogám a předčasnému sexu Dost často se stává, že děti dostanou jiné menu, než si ve školní jídelně objednaly. Bylo by dobré, aby děti viděly číslo obědu, pro kontrolu. Nyní ho vidí jen kuchařky Zprovoznit www stránky školy, umožnit kontrolovat prospěch žáků přes www. Možnost objednávat obědy přes www stránky atd. Více bych se zaměřil na prevenci šikany vylepšit www stránky - více informací, aktuality, fotogalerie, atd. Špatná organizace družina - hřiště - šatna. Musí se obíhat škola, aby se zjistilo, kde se žák nachází Objednávka obědů přímo v jídelně - výhodou by bylo objednat přes internet. Placení obědů - protože nemáme účet u KB, spořitelny - musíme chodit na poštu se složenkou Nedostáváme vyúčtování obědů (pokud si nepamatuji, kolik obědů jsem na daný měsíc objednala, nemám kontrolu), Jídelníček psaný formou "babiččino překvapení" a podobné názvy jídel, je značně nevyhovující. Dítě to pak třeba vůbec nejí Neexistence či nefunkčnost www v dnešní době je docela trapas, hodně by se usnadnila komunikace Malá nabídky kroužků, nedostatečná informovanost o volnočasových aktivitách Škola by mohla poskytovat doučování pro slabší žáky. Měli by se víc věnovat dětem a učit je předměty, které jim nejdou a mají horší známky Bylo by dobré, aby žáci měli možnost více využívat tělocvičnu Nesouhlasíme s odebráním p. třídní učitelky žákům 2.A třídy Nelíbí se mi změna třídní učitelky v 2.A; sportovní kroužek 3. třída je velmi důležitá a náročná. Myslíte, že je vhodné měnit učitelku. S rodiči nikdo nekonzultoval Prosím za rodiče, aby město schválilo dotace na nová plastová okna do tříd. Je to nepříjemné, když dítě sedí u okna a mrzne Krásné prostředí školy limituje velikost prostor školy Myslím, že by si zasloužili více prostoru Chybí možnost objednání obědů přes internet na stránkách školy. Myslím, že doma v klidu a pohodlí si klient lépe vybere, Do školní kantýny zařadit i pečivo nebo bagety. Dle mého názoru je zde zbytečně hodně sladkostí Na chodbě bychom uvítali např. stůl pro stolní tenis, lezeckou stěnu v předsálí tělocvičny, didaktické pomůcky na chodbu (pro přírodopis, fyziku apod.) Pan ředitel nezdraví rodiče ani v době třídních schůzek! Má k rodičům přezíravý až arogantní přístup a z dětí dělá "ustrašené žáky", kteří nemají ani právo říci vlastní názor. Ředitel nemá praxi! Paní zástupkyně má laskavý a lidský přístup a jako ředitelku bychom ji viděli radši a dává nám jistotu pedagogické práce s žáky (má přirozenou autoritu) u dětí i rodičů Nejčastěji je u ZŠ Hraničářů zmiňován nedostatek s www stránkami a u ZŠ Valtická jsou podněty zaměřeny do požadavku na zvětšení prostoru a zkvalitnění vybavení. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 39

40 2.5. Porovnání konkurence a substitutu Základní školství na malých městech a ve venkovských oblastech jsou velmi specifickou veřejnou službou, jež je v těchto oblastech velmi obtížně nahrazována na lokální úrovni (v konkrétním místě / obci). Jakékoli nahrazení znamená významné nároky na cestování účastníků aktivit, což ve velké většině při dané dopravní obslužnosti znamená zapojení rodičů do přepravy dětí. Vzhledem k tomuto a dále ke skutečnosti, že město Mikulov navíc nevnímá nabídku vzdělávacích ani aktivit dalších obcí jako konkurenční, ztratilo by takto umělé stavění vzdělávacích aktivit jednotlivých obcí/města do konkurenční role význam. Z výše uvedených důvodů je tato kapitola vypuštěna. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 40

41 2.6. Analýza stávajících nákladů základních a mateřských škol v Mikulově V úvodu této kapitoly je nutné upozornit, že náklady spojené s provozem budov jsou velmi ovlivněny stářím budovy tj. technickými parametry, případně zda škola má odloučené pracoviště. Dále jsou sledovány druhy nákladů voda, plyn, el. energie, opravy a udržování a investice. Náklady na materiál pro opravy a udržování prováděný vlastními zaměstnanci nejsou odděleně vyhodnoceny. Vstupní parametry cílová kapacita škol: MŠ Pod Strání 136 MŠ Habánská 95 (z toho 20 odloučené pracoviště) Vstupní parametry m 2 hlavních budov: MŠ Pod Strání MŠ Habánská 616 Graf 4: Následující graf zobrazuje srovnání nákladů na provoz budov mateřských škol v absolutních hodnotách za rok MŠ Habánská MŠ Pod Strání Tisíce Kč Voda Plyn El. energie Opravy a udržování Rozložení nákladů za elektřinu a plyn mezi oběma školami je takřka srovnatelné. Za období 2007 až 2010 je podíl elektřiny a plynu na MŠ Habánská roven poměru 37,2% : 62,8%, MŠ Pod Strání 33,4% : 66,6%. Graf 5: Náklady na provoz budov MŠ Pod Strání Tisíce Kč Opravy a udržování El. energie Plyn Voda zaměstnanost a obecního rozpočtu. 41

42 Během sledovaného období došlo k nevýznamnému zvýšení nákladů na provoz budov u sledovaných položek o 7 %, průměrné meziroční tempo růstu nákladů činí 1,06 %. Kromě nákladů na opravy a udržování nevykazují ostatní položky přílišnou dynamičnost. Využitá kapacita mateřské školy v průběhu sledovaného období vzrostla o 11%, kapacita školy je nyní využita na 100%. Graf 6: Náklady na provoz budov MŠ Habánská Tisíce Kč Opravy a udržování El. energie Plyn Voda Údaje zahrnují informace rovněž za odloučené pracoviště MŠ Habánská Valtická. Během sledovaného období došlo k významnějšímu zvýšení nákladů na provoz budov u sledovaných položek o 43 %, průměrné meziroční tempo růstu nákladů činí 1,16. Využitá kapacita mateřské školy v průběhu sledovaného období vzrostla o 27%, kapacita školy je nyní využita na 100%. Plán oprav a investic na rok 2011 u MŠ Habánská činí 140 tisíc Kč a u MŠ Pod Strání činí 400 tisíc Kč. Tabulka 34: Opravy a investice na rok 2011 MŠ Habánská Akce: Oprava oplocení části zahrady Pořízení posuvné vstupní brány Celkem Předpokládaná cena Kč Kč Kč Tabulka 35: Opravy a investic na rok 2011 MŠ Pod Strání Akce: Výměna oken Celkem Předpokládaná cena Kč Kč zaměstnanost a obecního rozpočtu. 42

43 Ekonomická analýza základních škol V úvodu této kapitoly je nutné upozornit, že náklady spojené s provozem budov jsou velmi ovlivněny stářím budovy tj. technickými parametry, případně zda škola má odloučené pracoviště. Vstupní parametry cílová kapacita škol: ZŠ Hraničářů 520 ZŠ Valtická 550 (tato kapacita bude na základě stanoviska Hygienické stanice pravděpodobně upravena na 500) Vstupní parametry m 3 hlavních budov: ZŠ Hraničářů ZŠ Valtická Následující graf zobrazuje srovnání nákladů spojených s provozem budov jednotlivých základních škol v absolutních hodnotách za rok Graf 7: Náklady spojené s provozem budov jednotlivých základních škol v absolutních hodnotách za rok ZŠ Hraničářů ZŠ Valtická Tisíce Kč Voda Plyn El.energie Opravy a udržování Rozložení nákladů za elektřinu a plyn mezi oběma školami je takřka srovnatelné. Za období 2007 až 2010 je podíl elektřiny a plynu na ZŠ Hraničářů roven poměru 36,4% : 63,6%, ZŠ Valtická 27,9% : 72,1%. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 43

44 Graf 8: Náklady na provoz budov - ZŠ Hraničářů Tisíce Kč Opravy a udržování El.energie Plyn Voda Během sledovaného období došlo k zvýšení nákladů na provoz budov u sledovaných položek o 53 %, průměrné meziroční tempo růstu nákladů činí 1,17. Využitá kapacita základní školy v průběhu sledovaného období klesla z 351 žáků na 312 žáků, tj. o 11 %. Graf 9: Náklady na provoz budov ZŠ Valtická Tisíce Kč Opravy a udržování El.energie Plyn Voda Během sledovaného období došlo k zvýšení nákladů na provoz budov u sledovaných položek o 71 %, průměrné meziroční tempo růstu nákladů činí 1,26. Využitá kapacita základní školy v průběhu sledovaného období zůstává takřka na konstantní úrovni, pokles počtu žáků činí méně než 1 %. Graf níže prezentuje podíl sledovaných nákladů na provoz budovy ZŠ Pavlovská. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 44

45 Graf 10: Náklady na provoz budov ZŠ Pavlovská Plán oprav a investic od roku 2011 do roku 2015 u ZŠ Hraničářů činí tisíc Kč. Tabulka 36: Plán oprav a investic na rok ZŠ Hraničářů Akce: Oprava podlahy velké tělocvičny Havárie a nákup konvektomatu do školní kuchyně Oprava fasády zadní části hlavní budovy Výměna myčky nádobí školní jídelny Oprava keramické paty hlavní budovy a oplechování Oprava popraskané dlažby v hlavní budově Oprava spodní části oplocení sportovního areálu Klimatizace velké tělocvičny Dokončení výměny pozinkovaných trubek rozvodu vody Dokončení odborné učebny přírodopisu Kompletní výměna informačního označení školy Postupná výměna IT vybavení v odborných učebnách Vybavení učeben výškově nastavitelným nábytkem Úprava kancelářských prostor a ředitelny Žaluzie do oken Interaktivní tabule do odborných učeben Údržba sportovního areálu Vyřešení půdních prostor pro skladové účely Celkem Předpokládaná cena Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Průměrná roční částka do oprav a investic činí u ZŠ Hraničářů 783 tisíc Kč, zaměstnanost a obecního rozpočtu. 45

46 Opravy a investice na rok 2011 u ZŠ Valtická činí 940 tisíc Kč do budovy Valtická a 72 tisíc do budovy Pavlovská, jak dokládá následující tabulka. Tabulka 37: Opravy a investic na rok 2011 ZŠ Valtická budova Valtická Akce: Předpokládaná cena Malování, nátěry Správce hřiště Strukturované sítě IV. etapa opravy elektrických rozvodů Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 38: Opravy a investice na rok 2011 ZŠ Valtická budova Pavlovská Akce: Předpokládaná cena Správce hřiště Údržba hřiště 1x za tři roky Celkem Kč Kč Kč Plán oprav a investic od roku 2012 do 2021 u ZŠ Valtická činí tisíc Kč do budovy Valtická a tisíc do budovy Pavlovská. Tabulka 39: Plán oprav a investic od roku 2012 do 2021u ZŠ Valtická budova Valtická Plánované akce: Předpokládaná cena V. etapa opravy elektrických rozvodů Kč Strukturované sítě Konvektomat (doporučení KHS) Údržba hřiště (každé 2 roky Kč) Oprava podlah (každý rok Kč) Obnova školního nábytku (každý rok Kč) Kč Kč Kč Kč Kč Odvlhčení budovy Oprava střechy Celkem Kč Kč Kč Tabulka 40: Plán oprav a investic od roku 2012 do 2021u ZŠ Valtická budova Pavlovská Plánované akce: Předpokládaná cena Výměna oken Konvektomat (doporučení KHS) Oprava střechy Oprava podlah (každý rok Kč) Obnova školního nábytku (každý rok Kč) Pravidelné každoroční malování Herní prvky do zahrady Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Průměrná roční částka do oprav a investic u ZŠ Valtická činí 701 tisíc Kč do budovy Valtická a 556 tisíc do budovy Pavlovská. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 46

47 Shrnutí analýzy nákladů na provoz mateřských a základních škol Pro vyhodnocení vývoje nákladů na provoz budov mateřských a základních škol, respektive nakupovaných komodit, je nutné uvážit míru inflace v České republice během sledovaného období. Míra inflace vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Následující tabulka uvádí vývoj inflace. Inflační míra v České republice Zdroj: CZSO Značný nárůst nákladů na nákup komodit (elektřina, voda, plyn) je patrný v roce 2008, kdy vrcholila ekonomická krize a inflace dosahovala od roku 2000 svého maxima, tento nárůst odpovídá změně cenové hladiny Efektivita využití nákladů na provoz budov mateřských a základních škol V roce 2010 byla kapacita obou základních škol v městě Mikulov téměř stejně využita ZŠ Hraničářů činila obsazenost 60 %, při počtu 312 žáků ZŠ Valtická činila obsazenost 63 % při počtu 348 žáků Sledované nákladové položky jsou do značné míry nezávislé na počtu žáků, kromě spotřebované vody. Simulace efektivity využití nákladů na provoz budov při maximálním počtu žáků je provedena na následujících předpokladech: Studie vychází z cenové relace roku 2010 Navýšení počtu dětí a žáků v učebnách se neprojeví snížením nákladů na vytápění prostor vlivem tepelné energie vznikající při metabolismu živých organizmů Náklady na vodné a stočné jsou z části závislé na počtu studentů, pro účel této simulace provádíme nárůst o 15 % Náklady na elektrickou energii, plyn, opravy a udržování ponecháváme konstantní Maximální kapacitu školy omezujeme na 90% cílové kapacity, naplnění kapacity 100% není optimální, nezbývá již žádná kapacitní rezerva zaměstnanost a obecního rozpočtu. 47

48 Graf 11: Efektivita vynaložených nákladů na provoz budov základních škol Charakteristika křivek obou základních škol je takřka shodná, model je založen na lineární funkci nárůstu využití kapacity základních škol. Při dosažení využité kapacity z 90% cílové kapacity, tj. v případě obou základních škol nárůst o 30 % žáků, efektivita využití nákladů na provoz budov vzroste o 50 %. Respektive v přepočtu na jednoho žáka je možné dosáhnout nižších nákladů spojených s provozem budov. V přepočtu na jedno dítě je to 5,9 tisíce Kč u ZŠ Hraničářů a hodnota stejného ukazatele za ZŠ Valtická činí 4,7 tisíce Kč. Tato simulace není provedena pro mateřské školy, jejichž kapacita je již zcela využita a tudíž nelze dosáhnout vyšší efektivity ve využití nákladů na provoz budov. V případě MŠ Pod Strání i MŠ Habánská činní náklady na provoz budov v přepočtu na jedno dítě Kč. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 48

49 2.7. Identifikace příležitostí a rizik Tato kapitola Identifikace příležitostí a rizik vyhodnocuje předchozí analytickou část a je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole Vyhodnocení analýzy je provedeno vyhodnocení jednotlivých předchozích kapitol a jsou zde identifikována stěžejní zjištění. Druhá kapitola SWOT analýza navazuje na první kapitolu a jsou zde tato zjištění zpracována v podobě uvedené SWOT analýzy Vyhodnocení analýzy Následující kapitola je zaměřena na vyhodnocení analýzy oblasti školství v následujících čtyřech rozměrech: A. Odhad potřeb na základě demografického vývoje B. Správa a řízení soustavy mateřských a základních škol města Mikulov C. Identifikace potřeb a očekávání občanů D. Analýza stávajících nákladů A. Odhad potřeb na základě demografického vývoje V průběhu příštích deseti let budou kapacity mateřských škol v městě Mikulov plně využity, poptávka po umístění dětí do MŠ Habánská a Pod Strání bude do roku 2020 převyšovat nabídku a to nejvíce v roce 2013 až o 26 %. Pro zajištění kapacit mateřských škol je vhodné počítat s rozšířením kapacit o 15 30%. Kapacity základních škol města Mikulov tj. ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická - Pavlovská zůstává takřka na konstantní úrovni, do roku 2019 lze očekávat zvýšený zájem o umístění žáků v těchto základních školách, po roce 2019 lze očekávat klesající poptávku po umístění žáků v základních školách. Ve sledovaném období dosahuje průměrná obsazenost kapacit ZŠ 66 %. Pro zpřesnění údajů také nesmí být zapomenut fakt trendu snižování počtu žáků o určité procento díky odchodu na gymnázia z druhých stupňů základních škol. Na takto malém území, jako je město Mikulov lze velmi těžko provádět optimalizaci kapacit škol. Město Mikulov musí zvážit následující parametry např. urbanistický rozvoj okolí města a přilehlých obcí, obslužnost obyvatel v severní části města, výše investic v případě slučování základních škol. Z těchto důvodů je vhodné zajistit podrobnou demografickou analýzu obyvatelstva s dlouhodobým výhledem pro zpřesnění dat plánovaných kapacit škol vycházející i z výše uvedených parametrů. B. Správa a řízení soustavy mateřských a základních škol města Mikulov Správa majetku je svěřena ředitelům škol. Z jednání vyplynulo, že nestojí o změnu daného systému. Pro správu majetku mají k dispozici správcovskou firmu TEDOS Mikulov spol. s r. o., ale tato firma je využívána minimálně. Přístup správy majetku, kdy by ředitelé využívali pro určité pravidelné úkony správcovskou firmu, může být velice efektivní. V rámci jednání byl identifikován zájem ředitelů škol pro využití této správcovské firmy ve větším rozsahu, například že by tato správcovská firma mohla centrálně zabezpečovat údržbu zahrad. V případě využití správcovské firmy pro centrálně organizované činnosti napříč všemi školami se však musí ve smlouvách s firmou podrobně vymezit správcovská činností. Ze zkušeností systémů, kde jsou centrálně využívány centrálně správcovské firmy, dochází k častým problémům, jako jsou například následující: zaměstnanost a obecního rozpočtu. 49

50 Komunikace se správními firmami (SF) a) špatná komunikace se správními firmami, b) nízká informovanost ze strany správních firem, c) nepředávají informace na školy, d) z faktur není znát, za co se přesně platí (kdo je dodavatel, co je cena za správu), e) nejsou informace o tom, proč byly vybrány právě takové správcovské firmy, jaké mají být vynaloženy prostředky v té dané oblasti, jaké jsou výstupy, zda dodavatelské ceny jsou reálné a odpovídají kvalitně provedenému výběrovému řízení. Kvalita služeb 1. počáteční vysokou kvalitu nahrazuje nekvalitní provedení prací, 2. častá výměna odpovědných lidí na straně správních firem, 3. správní firmy nejsou často schopny reagovat na akutní požadavky škol na odstranění závad v důsledku jejich pomalé reakce, 4. dodací lhůty servisních prací často výrazně překračují obvyklé termíny na trhu služeb. Z těchto důvodů se v případě využití správcovské firmy pro vymezený okruh činností doporučují následující principy, pravidla a způsob realizace (systém správy): a) jasné nastavení evidenčních a vykazovacích pravidel - nahlašování, reakce, výkaznictví, evidence, účtování, b) stanovit možnost odstoupení od centrálního dodavatele služby, smluvně zajištěného od správní firmy v případě, že kvalita a cena neodpovídá (v případech je cena vysoce překročena (např. při správě zahrad), c) jasné informace, postupy, případná školení nebo semináře z pohledu správní firmy jak firma funguje, jak zajišťuje služby, jaký má systém vztahu s klientem, jak je nastavena komunikace apod., d) smlouva stanovující povinnosti správce musí nastavovat co má být správcem zajištěno, určení konkrétních postupů, odpovědností a pravomocí, záznamů, výstupy, evidence atd. Takto nastavené smlouvy pomáhají tomu, že činnosti nejsou následně prováděny rozdílně, jsou jednotné výstupy, existují objektivní důkazy a lze také provádět efektivní kontrolu dodržování nastavených požadavků. Zajištění bezpečnosti Pro oblast BOZP, PO, životního prostředí a revizí nejsou jasná pravidla pro řízení těchto oblastí a každá škola postupuje dle vlastního uvážení a je odkázána na spolehlivost externího dodavatele. Stanovení odpovědností, povinností, pravomocí a také jasných postupů provádění jednotlivých činností v těchto oblastech může dopomoci k jednoznačnému zajištění funkčnosti systému bezpečnosti ve všech školách města Mikulov. V případě zajištění služeb jedním dodavatelem platí výše uvedené doporučení bodu Správa majetku. Nastavení a řízení procesů Doporučujeme v této oblasti metodickou podporu ze strany Městského úřadu a to v pohledu nejen na oblast vzdělávání, ale také nastavení pravidel v oblastech správa zařízení, BOZP, PO, ekologie (odpadové hospodářství) atd. Jedná se podrobně o vytvoření dokumentovaných postupů nebo jasného obsahu těchto postupů, formulářové techniky a záznamů. Pro vedoucí pracovníky škol toto může sloužit jako jasný návod pro nastavení daného systému a také pro město Mikulov tento postup umožňuje snadnější kontrolu dodržování požadavků. Jak pro vedoucí pracovníky škol, tak pro město Mikulov je vždy výhodné, když jsou jasně dána pravidla a je jistota, že nedojde k opomenutím u stěžejních požadavků. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 50

51 C. Identifikace potřeb a očekávání občanů Níže uvedený text je zaměřen na vyhodnocení analýzy provedené na základě dotazníkového šetření zaměřeného na rodiče dětí docházející na Základní školy ve městě Mikulov. Z pohledu srovnání ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická lze konstatovat, že v obou případech rodiče odpovídali shodně a to velice pozitivně. Z pohledu třídních učitelů, jsou konkrétní výtky pouze u ZŠ Hraničářů zaměřené speciálně na oblast komunikační. I přes velice pozitivní hodnocení by u obou škol rodiče uvítali drobné zvýšení zájmu vedení škol o názory, pocity a přání rodičů. S informovaností o prospěchu a chování dítěte jsou rodiče velice spokojeni. Rodiče by spíše doporučili ZŠ Valtická než ZŠ Hraničářů a také jsou u ZŠ Valtická více spokojeni s úrovní vzdělávání. V obou případech jsou však školy hodnoceny velice pozitivně. U obou škol by cca 10% rodičů uvítalo větší nabídkou volitelných předmětů a to hlavně předměty zaměřené na jazyky a sporty. Prakticky ve stejném poměru a to velice dobře, hodnotí rodiče školy z pohledu přípravy dětí na další vzdělávání. Z pohledu oblasti zaměření vzdělávání by se dle přání rodičů měly školy zaměřit hlavně na jazyky a také na sporty. V rámci obou škol jsou rodiče spokojeni s nabídkou mimoškolních aktivit organizovaných školou, přesto by poměrně velké procento a to hlavně u ZS Hraničářů, uvítalo rozšíření mimoškolních aktivit. U obou škol by cca 10% rodičů uvítalo větší zaměření na rozvoj schopností dětí vyjádřit své myšlenky. Jen malé procento rodičů konstatuje, že dítě do školy chodí s pocitem strachu. Shodně se také u obou škol rodiče domnívají, že jsou učitelé k dětem spravedliví a jen cca 7-8% s tím nesouhlasí. Poměrně velké procento rodičů není spokojeno se školní jídelnou a požaduje zlepšení kvality jídla. Spokojenost s prostředím učeben a školy je nižší u ZŠ Valtická než u ZŠ Hraničářů, kde panuje velká spokojenost. U ZŠ Valtická rodičům hlavně nevyhovují malé prostory a potřeby obnovy. Velké procento nespokojených rodičů je s www stránkami školy ZŠ Hraničářů, které nejsou aktuálně dostupné. Spokojenost s materiálním zabezpečením a vybaveností učeben je poměrně vysoká. U ZŠ Valtická by nejvíce uvítali zlepšení vybavení PC učebny. Také s vybaveností zařízení pro sportovní aktivity by u ZŠ Hraničářů uvítalo větší procento rodičů zlepšení vybavení. Další podměty a připomínky rodičů jsou velice různorodé. V základu nejčastěji u ZŠ Hraničářů je zmiňován nedostatek s www stránkami a u ZŠ Valtická jsou podněty zaměřeny do požadavku na zvětšení prostoru a zkvalitnění vybavení. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 51

52 D. Analýza stávajících nákladů Rozložení nákladů za elektřinu a plyn mezi oběma mateřskými školami je takřka srovnatelné. Během sledovaného období došlo u MŠ Pod Strání k nevýznamnému zvýšení nákladů na provoz (opravy a udržování, el. energie, plyn a voda) o 7 %. U MŠ Habánská došlo k významnějšímu zvýšení nákladů na provoz a to o 43%. Obě školy jsou nyní využity na 100% Rozložení nákladů za elektřinu a plyn mezi oběma základními školami je také takřka srovnatelné. Během sledovaného období došlo k zvýšení nákladů na provoz budov ZŠ Hraničářů u sledovaných položek o 53 %. U ZŠ Valtická došlo zvýšení nákladů na provoz budov u sledovaných položek o 71 %. Podstatným důvodem je nárůst nákladů na nákup komodit (elektřina, voda, plyn) a to hlavně v roce V případě MŠ Pod Strání a MŠ Habánská činní náklady na provoz budov v přepočtu na jedno dítě Kč. Základní školy ve městě Mikulov jsou využity na 60% a to je v přepočtu na jedno dítě 8,8 tisíce Kč u ZŠ Hraničářů, hodnota stejného ukazatele za ZŠ Valtická činí 6,7 tisíce Kč. Při dosažení využité kapacity z 90% cílové kapacity, tj. v případě obou základních škol nárůst o 30 % žáků, efektivita využití nákladů na provoz budov vzroste o 50 %, to je v přepočtu na jedno dítě 5,9 tisíce Kč u ZŠ Hraničářů, hodnota stejného ukazatele za ZŠ Valtická činí 4,7 tisíce Kč. Opravy a investice na rok 2011 u MŠ Habánská činí 140 tisíc Kč a u MŠ Pod Strání činí 400 tisíc Kč. Opravy a investice od roku 2011 do roku 2015 u ZŠ Hraničářů činí tisíc Kč. Opravy a investic na rok 2011 u ZŠ Valtická činí 940 tisíc Kč do budovy Valtická a 180 tisíc do budovy Pavlovská. Plán oprav a investic od roku 2012 do 2021 u ZŠ Valtická činí tisíc Kč do budovy Valtická a tisíc do budovy Pavlovská. Průměrná roční částka do oprav a investic činí u ZŠ Hraničářů 783 tisíc Kč, u ZŠ Valtická činí 701 tisíc Kč do budovy Valtická a 556 tisíc do budovy Pavlovská. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 52

53 SWOT analýza V rámci SWOT analýzy byly informace o školství volnočasových aktivitách, načerpané v průběhu dosavadní analytické části práce, shrnuty do čtyř kategorií, a to silných a slabých stránek stávajícího stavu, dále příležitostí pro rozvoj a hrozeb, jímž je nutné se vyvarovat. SILNÉ STRÁNKY Existující koncepce jednotlivých škol. Fungující správa majetku svěřená ředitelům škol. Stanovení požadavků na minimální úroveň řídicích dokumentů jednotlivých škol standardizace postupů u jednotlivých škol. Významné pozitivní hodnocení obou Základních škol města Mikulov od rodičů dětí docházejících na tyto ZŠ. Kvalitní příprava dětí na další vzdělávání. Spokojenost rodičů a s aktuální nabídkou mimoškolních aktivit. Relativně vysoká spokojenost rodičů se stravováním dětí ve školních jídelnách. Spokojenost rodičů s prostředím učeben a škol. Spokojenost rodičů s www stránkami školy ZŠ Valtická. Spokojenost s materiálním zabezpečením a vybaveností učeben. Z pohledu 100 % naplněnosti mateřských škol nízké náklady na provoz budov v přepočtu na jedno dítě (4 4,5 tisíc Kč). Předpoklad naplněnosti mateřských škol na dalších 10 let. SLABÉ STRÁNKY Minimální využívání správcovské firmy TEDOS Mikulov spol. s r. o. Pro oblast BOZP, PO, životního prostředí a revizí nejsou jasná pravidla pro řízení těchto oblastí u jednotlivých škol. Nespokojených rodičů je s www stránkami školy ZŠ Hraničářů. U ZŠ Valtická v některých případech nevyhovují malé prostory a stav zařízení. Zvýšení nákladů na provoz budov z důvodů nárůstu nákladů na nákup komodit. Z pohledu 60 % naplněnosti základních škol vyšší náklady na provoz budov v přepočtu na jedno dítě (6,7 a 8,8 tisíc Kč). Neexistující demografická analýza obyvatelstva s dlouhodobým výhledem pro zpřesnění dat plánovaných kapacit škol. Neexistující celková strategie města. Poptávka po umístění dětí do MŠ Habánská a Pod Strání bude do roku 2020 převyšovat nabídku. Kapacity základních škol města Mikulov tj. ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická - Pavlovská zůstává takřka na konstantní úrovni obsazenosti kapacit ZŠ 64 %. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 53

54 PŘÍLEŽITOSTI Využití správcovské firmy ve větším rozsahu pro centrálně zabezpečované akce (možné využít i pro ostatní instituce zřízené městem Mikulov). Nastavení jednotného systému pro oblast BOZP, PO, životního prostředí a revizí a tím pádem omezení případných nesrovnalostí s legislativními požadavky (možné využít i pro strategie v ostatních oblastech a ostatní instituce zřízené městem Mikulov). Zvýšení metodické podpory pro jednotné postupy a řídicí dokumenty škol a tím pádem nastavení jednotného systému nejen na oblast vzdělávání, ale také nastavení pravidel v oblastech jako je ekonomika, personalistika, správa zařízení, BOZP, PO, ekologie (odpadové hospodářství), pracovně právní vztahy atd. (možné využít i pro ostatní strategie a instituce zřízené městem Mikulov). Rozšíření aktuální nabídky mimoškolních aktivit. Zaměřit školy hlavně na jazyky a na sport. Zvětšení nabídky volitelných předmětů a to hlavně zaměřené na zmíněné jazyky a sporty. Zlepšení kvality jídla ve školeních jídelnách. Zpracování www stránek školy ZŠ Hraničářů. Zkvalitnění prostor stavu zařízení u ZŠ Valtická. Zlepšení vybavení v oblastech PC a sportu. Zpracování demografické analýzy obyvatelstva s dlouhodobým výhledem pro zpřesnění dat plánovaných kapacit škol. Zpracování celkové strategie města a začlenění Strategie školství do uceleného systému plánování, realizace, vyhodnocení a zlepšování strategického rozvoje města. Rozšíření kapacit pro umístění dětí do MŠ Habánská a Pod Strání o 15-30%. Využití kapacity základních škol pro jiné volnočasové aktivity. HROZBY Nekvalitní servis správcovských firem pro centrálně zabezpečované akce při nedostatečném nadefinování jasných principů, pravidel a způsobů realizace. Bez jasných pravidel a kontrolních mechanismů hrozí možné sankce při nedodržení legislativních požadavků v oblastech BOZP, PO, životního prostředí a revizí. Nejednotné výkaznictví a evidence (například výše uvedený systém revizí, BOZP a PO). Není tedy i jistota, že jsou veškeré směrnice v pořádku a odpovídají legislativním a ostatním požadavkům. Nedostatečná kapacita pro umístění dětí do MŠ Habánská a Pod Strání. Vysoké náklady provozu základních škol z důvodů konstantní úrovni obsazenosti kapacit ZŠ 64 %. V příštích 10 letech. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 54

55 3. Analytická část oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let Kapitola Analytická část oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let je rozdělena na kapitoly obsahující podrobné analýzy jednotlivých oblastí školství a to: Analýza stávající situace, Odhad potřeb na základě demografického vývoje, Identifikace potřeba očekávání občanů - Dotazníkové šetření možnosti trávení volného času, Porovnání systémů poskytování finanční podpory v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Dále obsahuje kapitolu Identifikace příležitostí a rizik, kde je provedeno vyhodnocení jednotlivých předchozích kapitol a jsou zde identifikována stěžejní zjištění. V druhá části této kapitoly Identifikace příležitostí a rizik jsou tato zjištění zpracována v podobě SWOT analýzy. Volný čas můžou děti a mládež do 26 let žijící na území města Mikulov a na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov trávit sportovními či nesportovními aktivitami (zájmovými kroužky) a to individuálně, v neformálních skupinách nebo organizovaně v institucích s volnočasovou náplní. V následujících kapitolách jsou uvedeny přehledy volnočasových aktivit, u kterých jsou zohledněna následující hlediska: Organizátor volnočasové aktivity, Začlenění volnočasové aktivity, Typ volnočasové aktivity. Základní členění volnočasové aktivity je provedeno do následujících kategorií: Sportovní, pohybové, Umělecké, kulturní např. hudební, taneční, výtvarné, divadelní apod., Vzdělávací, např. studium jazyků, počítače apod., Turistické, např. skaut apod., Rukodělné, tvůrčí, Náboženské, Hasičský, Herní, Ostatní. Město Mikulov nabízí relativně široké spektrum možností, jak trávit volný čas. Jsou zde jak zařízení pro sportovní aktivity, tak zařízení pro aktivity nesportovního charakteru. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 55

56 3.1. Analýza stávající situace Možnosti volnočasových aktivit na mateřských a základních školách ve městě Mikulov Školy svým přístupem k využívání volného času dětí a mládeže, který navazuje na výuku, významně přispívají k osvojení si aktivního nebo pasivního přístupu k trávení volného času dětí a mládeže. Přispívají tak k optimálnímu využití volného času dětí a mládeže po ukončení výuky. Školy nabízí možnost aktivního trávení volného času formou nepovinných předmětů, sportovních a zájmových kroužků. Školy rovněž dávají v době mimo vyučování k volnému využití svá hřiště a tělocvičny. Následující tabulky dávají základní přehled o aktivitách mateřských a základních škol města Mikulova. Uvedený výčet aktivit vychází z místního a dotazníkového šetření provedeného na mateřských a základních školách ve městě Mikulov. Tabulka 41: Přehled aktivit realizovaných na mateřských školách ve městě Mikulov Mateřská škola Zařazení aktivity Aktivita Mateřská škola Umělecké, kulturní Tanečně pohybový kroužek (v prostorách ZUŠ Mikulov, Habánská 82 Mikulov) Vzdělávací Angličtina (v prostorách ZŠ Mikulov Valtická, Pavlovská) Logopedický kroužek Mateřská škola Umělecké, kulturní Hudebně pohybový kroužek Mikulov, Pod Strání 6 Flétna Vzdělávací Logopedický kroužek Diagnostika poruch učení Předškoláček. Sportovní Předplavecký výcvik Saunování zaměstnanost a obecního rozpočtu. 56

57 Tabulka 42: Přehled aktivit realizovaných na základních školách ve městě Mikulov Základní škola Zařazení aktivity Aktivita Základní škola Sportovní, pohybové Sportovní hry (organizuje DDM) Mikulov, Hraničářů Volejbal (organizuje DDM) 617 E Míčové hry pro dívky (organizuje DDM) Sportovní hry 3x Základní škola Mikulov, Valtická 3, detašované pracoviště Základní školy Mikulov Pavlovská Umělecké, kulturní Vzdělávací Sportovní, pohybové Umělecké, kulturní Mažoretky Babety (organizuje DDM) Informatika Cizích jazyky Dyslektická poradna Logopedická poradna Volejbal Sportovní hry 3x Florbal Parkur, freerun Hudební kroužek (Valtická) Hudební kroužek (Pavlovská) Pěvecký sbor Taneční kroužek Funny dancer Taneční kroužek Taneční studio Morava Výtvarný kroužek Dramatický kroužek Ekologický Čtenářský Český jazyk Matematika Základní škola Mikulov, Školní 1 Základní umělecká škola Mikulov, Náměstí 28 v rámci doplňkové činnosti Rukodělné, tvůrčí Sportovní, pohybové Umělecké, kulturní Vzdělávací Rukodělné, tvůrčí Umělecké, kulturní Vzdělávací Rukodělné, tvůrčí Dyslektická poradna (Valtická) Dyslektická poradna (Pavlovská) Školní časopis Keramika Sportovní kroužek Pohybově taneční kroužek Informatika Relaxační Keramika Výtvarná výchova, malba Digitální fotografie Keramika zaměstnanost a obecního rozpočtu. 57

58 Možnosti volnočasových aktivit v ostatních organizacích ve městě Mikulov Z pohledu pravidelných organizovaných volnočasových aktivit působí ve městě Mikulov řada organizací. Uvádíme zde přehled aktivit realizovaných v ostatních organizacích ve městě Mikulov. Uvedený výčet zařízení a aktivit vychází z místního a dotazníkového šetření provedeného v těchto organizacích. Dále vycházejí informace z dotazníkového šetření věnovaného možnostem trávení volného času dětí a mládeže. Tabulka 43: Přehled aktivit realizovaných v ostatních organizacích ve městě Mikulov Organizace Zařazení aktivity Aktivita DDM Mikulov, Sportovní, pohybové Fotbal Vrchlického 11 Stolní tenis Sportovní střelba Volejbal Aerobik Gymnázium, Mikulov, Komenského 7 Střední učiliště, Purkyňova 6 odborné Mikulov, Umělecké, kulturní Vzdělávací Rukodělné, tvůrčí Herní Ostatní Sportovní, pohybové Umělecké, kulturní Vzdělávací Sportovní, pohybové Umělecké, kulturní Vzdělávací Sebeobrana Míčové hry pro dívky Sportovní kroužek Break dance Mažoretky Kytara Moderní tanec Břišní tance Taneční kroužek Hodové tance Kaštánci Taneční kroužek Hip hop Taneční kroužek Streetdance Taneční ml. a st. Folklorní soubor Krojová chasa Jízda na koni Flétna Divadelní Angličtina Keramika GO Klub her Magic Pilné včeličky Klub maminek Sportovní hry. Fitness (cvičitel) Sborový zpěv Dramatický divadelní kroužek Angličtina Sportovní hry Aerobic Zumba Divadelní kroužek Pěvecký kroužek Výtvarný kroužek Jazyková výuka Počítače/internet 2x zaměstnanost a obecního rozpočtu. 58

59 Mikulovská sportovní Sportovní hala Na Hradbách 13 Český svaz chovatelů 731 organizační jednotka sdružení Vinohrady 3 Občanské sdružení FC Pálava Mikulov Republikánské obrany 608 Občanské sdružení Florbalový klub FRC Mikulov Vídeňská 2A Občanské sdružení Galerie EFRAM Husova 4 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko, Organizační jednotka občanského sdružení Vrchlického 11 Občanské sdružení KICHOT 1. května 43 Sportovní, pohybové (ve Sportovní hale jsou poskytovány prostory pro tuto činnost, ale nejsou organizované Mikulovskou sportovní) Ostatní Sportovní, pohybové Sportovní, pohybové Umělecké, kulturní Vzdělávací Turistické Turistické Rukodělné, tvůrčí Ostatní Volejbal Tenis Florbal Basketbal Fotbal Zumba Horolezectví (horolezecká stěna) Bojové umění Fitness Squash Chov drobného zvířectva a exot. ptactva Fotbal Florbal Výtvarné, umělecké Vzdělávací (sympozium) Pravidelná činnost družin a oddílů Letní tábory Výstavy, programy Eko dílny Keramický Zprac. tradičních a přírodních materiálů Kontaktní (farma) statek Občanské sdružení Lacrosse club OSTO 6 Žižkova 4 Občanské sdružení Národopisný spolek Pálava Náměstí 28 Občanské sdružení MORAVA 1.Května 98 Sportovní, pohybové Umělecké, kulturní Sportovní, pohybové Umělecké, kulturní Český lakros Dětský národopisný soubor Palavěnka Palavánek Národopisný soubor Pálava Cimbálová muzika Píšťalenka Sportovní tanec Společenský tanec zaměstnanost a obecního rozpočtu. 59

60 Radioklub Mikulov OK 2 KFJ Brněnská 65 Občanské sdružení Sportovně střelecký klub Mikulov Dukelská 21 Občanské sdružení Tenisový oddíl Mikulov Areál Na Doležalce, sídlo: Dukelská 4, Mikulov Umělecké sdružení Virtuosi Di Mikulov Husova 51 Občanské sdružení Krojová chasa Mikulov Hliniště 4 Ostatní Sportovní, pohybové Sportovní, pohybové Umělecké, kulturní Umělecké, kulturní Radioklub Sportovní střelba Tenis Pěvecký sbor Hodové tance - Kaštánci Krojová chasa MO MRS Mikulov Sportovní, pohybové Rybářský kroužek Svobody 19 Jezdecký klub Sportovní, pohybové Jízda na koni Mikulov L. Kuldová Sportovní, pohybové Power jóga Koupaliště Riviéra Mikulov Republikánské obrany 5 Sportovní, pohybové Plavání Významným spolupracovníkem v oblasti volnočasových aktivit a kulturních akcí je Mikulovská rozvojová s.r.o. Tato společnost ve vlastnictví města Mikulov je zaměřena na: Přípravu a pořádání kulturních, kulturně vzdělávacích a sportovních akcí, zejména: o koncertů, divadelních představení, výstav, přehlídek, soutěží o filmových představení, prezentací filmových uměleckých děl o prezentací výtvarných děl, fotografií a jiných uměleckých předmětů všech kategorií umělců Zabezpečení průvodcovské činnosti v Dietrichsteinské hrobce Zajištění promítání filmů v Městském kině Provoz Kinoklubu Provoz Městské galerie Shromažďování, zpracování a poskytování informací o kulturních činnostech v Mikulově včetně provozování reklamních ploch zřízených městem Mikulov Poskytování služeb osobám nebo sdružením a spolkům působícím na úseku kultury Aktualizace webových stránek města Mikulova v části kultura, sport a volný čas Propagace města Mikulova za pomocí kontaktů a komunikace s médii zaměstnanost a obecního rozpočtu. 60

61 Dětská hřiště ve městě Mikulov Ve městě Mikulov je celkově 10 dětských hřišť. Z uvedeného počtu jsou dvě u Mateřských škol a dále je ve městě Mikulov následujících osm dětských hřišť: Dětské hřiště přírodní Amfiteátr, Dětské hřiště ZŠ Pavlovská školní dvůr, Dětské hřiště ul. Větrná, Dětské hřiště u TESCA, Dětské hřiště ZŠ Pavlovská- ul.havlíčkova, Dětské hřiště ZŠ Hraničářů, Dětské hřiště ul. Bardějovská, Dětské hřiště ulice Nová. V příloze č. 4 Pasport dětských hřišť je uvedený pasport těchto osmi dětských hřišť. V uvedeném pasportu nejsou zachycena dětská hřiště, která jsou součástí zahrad dvou mateřských školek. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 61

62 Volné kapacity zařízení pro volnočasové aktivity ve městě Mikulov V rámci provedeného dotazníkového šetření na mateřských školách, základních školách a ostatních zájmových organizací ve Městě Mikulov byla provedena analýza volných kapacit, které jsou k dispozici v institucích poskytující volnočasové aktivity. Celkový přehled volných kapacit je uveden v příloze č. 1 Přehled nabízených kapacit pro volnočasové aktivity. Volné kapacity, které jsou k dispozici v institucích poskytujících aktuálně volnočasové aktivity, se ve Městě Mikulov nabízejí v následujících institucích: Základní škola Mikulov Valtická 3, Základní škola Mikulov Hraničářů 617 E, Základní škola Mikulov Školní 1, Základní umělecká škola Mikulov, Gymnázium Mikulov, Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova, Dům dětí a mládeže Mikulov, Mikulovská sportovní - Sportovní hala Možnosti volnočasových aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov V současné době je na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov, který je vymezen obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec, následující přehled volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let. Uvedený výčet zařízení a aktivit vychází z místního a dotazníkového šetření provedeného na mateřských a základních školách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov. Dále vycházejí informace z dotazníkového šetření věnovaného možnostem trávení volného času dětí a mládeže. V rámci zajištění co nejúplnějšího výčtu informací byli také osloveni starostové jednotlivých obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov. Tabulka 44: Přehled aktivit realizovaných na mateřských školách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Mateřská škola Zařazení aktivity Aktivita Mateřská škola Pavlov Rukodělné, tvůrčí Keramika odloučené pracoviště Horní Věstonice zaměstnanost a obecního rozpočtu. 62

63 Tabulka 45: Přehled aktivit realizovaných na základních školách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Organizace Zařazení aktivity Aktivita ZŠ Novosedly Vzdělávací Dyslektický kroužek DDM Mikulov v prostorách ZŠ Novosedly Náboženské Sportovní, pohybové Umělecké, kulturní Rukodělné, tvůrčí Náboženství Sportovní kroužek Flétna Taneční ml. a st. Kytara Divadelní Keramika DDM Mikulov v prostorách ZŠ Dolní Dunajovice Sportovní, pohybové Umělecké, kulturní Vzdělávací Sportovní kroužek Flétna Taneční kroužek Výtvarný kroužek Informatika Rukodělné, tvůrčí Přírodovědný kroužek Rukodělný ZŠ Březí Sportovní, pohybové Rybářský kroužek DDM Mikulov v prostorách ZŠ Březí Umělecké, kulturní Sportovní, pohybové Umělecké, kulturní Vzdělávací Rukodělné, tvůrčí Kytara Pohybové hry Flétna Angličtina Francouzština Keramika ZŠ Drnholec Vzdělávací Jazyky pro dospělé DDM Mikulov v prostorách ZŠ Drnholec Sportovní, pohybové Sportovní gymnastika Míčové hry Šachy Atletika Sportovní gymnastika Umělecké, kulturní Vzdělávací Rukodělné, tvůrčí Flétna Dyslektický kroužek Němčina Keramika ZŠ Dolní Věstonice Umělecké, kulturní Klavír Flétna Kytara Housle Vzdělávací Dyslektický kroužek Rukodělné, tvůrčí Keramika ZŠ Sedlec Sportovní, pohybové Pohybový kroužek Umělecké, kulturní Vzdělávací Fotbalový kroužek Keramický kroužek Počítačový kroužek Dyslektický kroužek zaměstnanost a obecního rozpočtu. 63

64 Tabulka 46: Přehled aktivit realizovaných v obcích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov (mimo základní a mateřské školy) Organizace Zařazení aktivity Aktivita Občanské sdružení 7 DNÍ Dunajovická 120, Březí Sportovní, pohybové Volejbal pro 15+ Umělecké, kulturní Výtvarné dílničky Divadelní soubor SDH Sedlec Hasičský Hasičský TJ Sokol Novosedly Sportovní, pohybové Fotbal SDH Novosedly Hasičský Hasičský SDH Perná Hasičský Hasičský EST Perná Sportovní, pohybové Jízda na koni TJ Sokol Perná Sportovní, pohybové Fotbal SDH Milovice Hasičský Hasičský TJ Sokol Milovice Sportovní, pohybové Fotbal TJ Sokol Doplní Dunajovice Sportovní, pohybové Fotbal Tenis TJ Sokol Březí Sportovní, pohybové Fotbal T.J. Dynamo Drnholec Sportovní, pohybové Fotbal MKZ Drnholec Umělecké, kulturní Taneční kroužek Sportovní, pohybové Divadelní kroužek Thj-Box SDH Drnholec Hasičský Hasičský MS Rozvoj Drnholec Sportovní, pohybové Myslivost Volné kapacity školských zařízení pro volnočasové aktivity ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov V rámci provedeného dotazníkového šetření na mateřských školách, základních školách a ostatních zájmových organizací ve Městě Mikulov byla provedena analýza volných kapacit, které jsou k dispozici v institucích poskytující volnočasové aktivity. Tento přehled volných kapacit je uveden v příloze č. 1 Přehled nabízených kapacit pro volnočasové aktivity. Volné kapacity, které jsou k dispozici v institucích poskytující aktuálně volnočasové aktivity, se ve správním obvodu Města Mikulov nabízejí v následujících institucích: Základní škola Březí, Základní škola Drnholec, Základní škola Novosedly, Základní škola Dolní Věstonice, Základní škola Sedlec. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 64

65 Cyklotrasy a cyklostezky v Mikulově Na katastru města Mikulova vedou následující cyklotrasy a cyklostezky: Moravská vinná, č na území města Mikulova je její délka 7,5 km, jde o cyklotrasu povrch vhodný zejména pro kola. Obecný popis celé délky cyklotrasy: 280 km dlouhá Moravská vinná stezka (cyklotrasa) spojuje města Znojmo a Uherské Hradiště. Na ni navazuje 10 okruhů, z nichž každý představuje svébytný vinařský region. Jednotlivé stezky nesou jména bývalých vinařských oblastí. Na Mikulovsku prochází Moravská vinná stezka těmito obcemi a městy: Drnholec Novosedly, Dobré Pole Březí Mikulov Klentnice Pavlov a Dolní Věstonice. Stará hora vinařský cyklistický okruh a naučná stezka na území města Mikulova je její délka 8,2 km. Vhodná pro kolo a pěší turistiku. Obecný popis celé délky cyklotrasy: Vinařský cyklistický okruh Stará hora je dlouhý 37 km a vede z Mikulova krajinou Podplaví a Dunajovických kopců do řady proslulých vinařských obcí. Na jeho trase se nachází: Mikulov Bavory Perná Dolní Dunajovice Brod nad Dyjí Novosedly Nový Přerov Mikulov. Součástí cyklotrasy je rovněž naučná vinařská stezka Stará hora poblíž Novosedel. Trase vede po méně frekventovaných silnicích a polních stezkách a je vhodná i pro pěší turisty. Greenways Praha Vídeň, č. 41 a cyklostezka Weinviertel přes katastr města jde fyzicky vlastně o 1 cyklotrasu (přes katastr města se kryjí). Jejich délka činí 6,8 km. Mikulovská vinařská stezka je opět souběžná na katastru města Mikulova s trasami Greenways Praha Vídeň a Weinviertel. Tyto dvě se však stáčí do Rakouska, Mikulovská vinařská odbočuje ve směru na Sedlec přes hráz (0,5 km) a její délka je tedy celkem 7,3 km (6,8 km + 0,5 km). Povrch je vhodný zejména pro kola. Obecný popis celé délky cyklotrasy: Mikulovská vinařská stezka je 82 km dlouhá cyklotrasa a je vedena nejzajímavějšími místy v centru mikulovské vinařské podoblasti. Trasa prochází územím chráněné krajinné oblasti Pálava a biosférické rezervace Dolní Morava. Spojení vína, krajiny a památek z ní dělá 1 z nejatraktivnějších vinařských stezek u nás. Na Mikulovsku vede stezka těmito obcemi: Mikulov-Sedlec Milovice Pavlov Dolní Věstonice Brod nad Dyjí Novosedly Nový Přerov Dobré Pole Březí. Ottenthal Cyklostezka vybudovaná v roce 2006 je dlouhá 2,4 km a vede z města Mikulova do rakouského města Ottenthal. Povrch je vhodný jak pro kola, tak pro jízdu na bruslích (pouze počátek cca 0,5 km je poněkud hrubší). Nyní trasa slouží pouze pro cyklisty (zákaz motorových vozidel). Cyklotrasy vedou na Mikulovsku poměrně členitou krajinou (do kopců a proto jsou vhodné pro náročnější cyklisty). Pro jízdu na in line bruslích je v současnosti vhodná zejména cyklostezka Ottenthal. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 65

66 Analýza informačního systému informujícího o možnostech volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let V současné době se veřejnost může dozvědět o možnostech sportovního vyžití ve městě Mikulov na informačním serveru města Mikulov ( Na těchto webových stránkách jsou na stejné úrovni: Přehled festivalů, sympozií Přehled výstavních síní a galerií Kalendář akcí Přehled kulturních a sportovních spolků Přehled sportovních areálů Informace o městském kině O volnočasových aktivitách se také občané dozvědí z letáků, informačních materiálů a internetových presentací DDM ( Základních škol ( a ostatních institucí angažujících se ve volnočasových aktivitách. O plánovaných významných akcích se zveřejňují informace v tisku a to ve Zpravodaji města Mikulov. ZÁVĚRY V rámci informačního systému lze pozitivně hodnotit: pravidelnou aktualizaci zveřejňovaných informací na www města, zveřejnění informací ve Zpravodaji města Mikulov elektronickou cestou ( s jednoduchým a funkčním systémem prohlížení obsahu bez nutnosti stahování velikostně náročných souborů. Na základě srovnání s charakteristickými znaky funkčního webu byly identifikovány následující nedostatky současného webu nevyvolává marketingově či komunikačně relevantní očekávání (kdo jsem jako uživatel, jaká je dostupná nabídka pro mě jako věkovou skupinu, apod.), informace jsou neúplné (členění dle aktivit se nabízí pouze u sportů a i u sportů není výčet úplný), má nevhodně strukturovaný obsah (např. přehled sportovních areálů není na stejné úrovni a stejně graficky označen zaměstnanost a obecního rozpočtu. 66

67 3.2. Odhad potřeb na základě demografického vývoje Tato kapitola vychází z výpočtů provedených v analytické části oblasti školství v kapitole Odhad potřeb na základě demografického vývoje do roku Oproti současnému stavu (rok 2010) tak dle modelu výpočtu dojde ve městě Mikulov k nepatrnému snížení počtu osob z celkových 1505 na 1481 ve věkové skupině 0-20 let. Z uvedených výpočtů lze tedy očekávat mírný pokles 3 %, který je z celkového pohledu na volnočasové aktivity nevýznamný Identifikace potřeba očekávání občanů - Dotazníkové šetření možnosti trávení volného času dětí a mládeže v Mikulově V následujícím textu je provedena analýza možnosti trávení volného času dětí a mládeže v Mikulově a okolí. Analýza je zpracována na základě dotazníkového šetření. Dotazníky byly distribuovány prostřednictví škol, dále prostřednictvím Zpravodaje města Mikulov a zároveň bylo provedeno dotazníkové šetření elektronickým způsobem na stránkách Otázky byly zaměřeny do oblasti sportu a do oblasti zájmových kroužků. Celkem bylo vybráno 704 dotazníků. Z toho 617 tištěným dotazníkem a 87 elektronickým dotazníkem. Nejpočetnější věkovou skupinou je skupina let, která zastupuje skoro 50% z celkového počtu s 344 respondenty. Druhá nejpočetnější skupina se 184 respondenty zastupuje skupinu 7 10 let. Tabulka 47: Členění respondentů dle věkového rozložení Věkové rozložení respondentů Počet Procenta Do 6-ti let až 10 let ,1 11 až 15 let ,9 16 až 20 let více než 21 let 18 2,6 Celkově ,6 Neuvedlo 17 2,4 Celkově Z pohledu pohlaví respondentů je toto dotazníkové šetření zastoupeno rovnoměrně a to s 339 chlapci a 350 dívkami. Z hlediska bydliště respondentů je samozřejmě na prvním místě zastoupen Mikulov s 444 respondenty. Na druhém místě je obec Bavory s 32 respondenty a na třetím místě obec Klentnice s 26 respondenty. Celkový výčet je uveden v příloze tohoto dokumentu Příloha č. 2 Výstupy dotazníkového šetření možností trávení volného času v tabulce: Přehled počtu respondentů dle bydliště. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 67

68 Graf 12: Přehled počtu respondentů dle bydliště. Klentnice 4% Bavory 5% Dolní Dunajovice 3% Novosedly 4% Březí 3% Sedlec 3% Ostatní 13% Mikulov 65% N = Oblast sportovních kroužků Na otázku Děláš nějaký sport? odpovědělo celkově 637 respondentů. Z toho 296 respondentů se aktivně věnuje sportu a 341 respondentů nesportuje. Graf 13: Počet sportujících respondentů dle lokality bydliště V členění sportujících dětí a mládeže dle věkových kategorií byl zaznamenán největší počet sportujících dětí ve věkové skupině let a to 152. Následuje početná skupina 7-10 let s počtem sportujících dětí sportujících dětí má třetí skupina let. Čtvrté a páté místo patří skupinám nad 21 let a do 6-ti let. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 68

69 Graf 14: Člení sportujících respondentů dle věkových kategorií více než 21 let až 20 let až 15 let až 10 let Do 6ti let % 20% 40% 60% 80% 100% Počet sportujících respondentů Počet nesportujících respondentů Největší počet dětí a mládeže, a to 46%, se nevěnuje sportu z důvodů jiných zájmům. 25% se nevěnuje sportu, protože se nenabízí v blízkosti jejich bydliště to, co je zajímá. 17 % dětí a mládeže nemá na aktivní sport čas a 7 % sporty v jejich okolí nezajímá. Graf 15: Důvody nevěnování se aktivnímu sportu Sporty v mém okolí mě nezajímají 7% Jiné 5% Nemá čas 17% Má jíné zájmy 46% Nikde poblíž se to co mě zajímá, nenabízí 25% N = 266 Na otázku Jaký sport děláš? odpovědělo 372 dětí a mládeže. Celkově je aktivně navštěvováno 25 sportů. Největší počet dětí a mládeže, který odpověděl na dotazník, navštěvuje fotbal a to 73, florbal navštěvuje 66 a na třetím místě jsou v počtu 49 dětí a mládeže sportovní hry. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 69

70 Tabulka 48: Přehled sportů a počtu dětí a mládeže tyto sporty navštěvující Sport Počet dětí a mládeže navštěvující sport Sport Počet dětí a mládeže navštěvující sport Florbal 66 Fitnes 8 Jízda na koni 24 Fotbal 73 Lakros 26 Házená 2 Sportovní hry 49 Parkur freerun 8 Stolní tenis 8 Motokros 1 Sportovní střelba 10 Plavání 1 Tenis 21 Potápění 1 Aerobic 3 Čtyřboj 2 Airsoft 2 Volejbal 37 Badminton 1 Vybíjená 5 Běh 5 Windsurfing 2 BMX 4 Rallye 2 Bojové umění 11 Nejvíce dětí, které odpověděly na dotazník, sportuje ve věkové kategorii let a to dětí sportuje ve věkové kategorii 7-10 let. Třetí nejpočetnější skupinou je věková kategorie let kde sportuje 61 dětí a mládeže. Následuje skupina více než 21 let s 10 respondenty a skupina do 6-ti let s 6 respondenty. Celkově tuto otázku zařazení do věkových kategorií zodpovědělo 364 respondentů. Největší počet chlapců, kteří odpověděli na dotazník, se věnuje fotbalu a to 70 a na druhém místě u chlapců je florbal s 61 aktivně sportujícími chlapci. U dívek je na prvním místě s počtem 36 volejbal a na druhém místě s počtem 23 jízda na koni. Nejvíce sportujících dětí a mládeže, která odpověděla na dotazník, je z bydliště ve městě Mikulov a to 257, na druhém místě z obce Bavory a to 16 a na třetím místě s počtem 12-ti z obce Březí. Celkový výčet vztahující se k výše analyzované problematice je uveden v Příloze č. 2 Výstupy dotazníkového šetření možností trávení volného času v tabulkách: Přehled sportů a členění navštěvujících dětí a mládeže dle věkové kategorie, Přehled sportů a členění navštěvujících dětí a mládeže dle pohlaví respondenta Přehled sportů a členění navštěvujících dětí a mládeže dle bydliště Na otázku Jak dlouho už trénuješ? odpovědělo 364 respondentů. Průměrně nejvíce děti a mládež aktuálně aktivně sportuje 2 3 roky. Největší počet dětí a to 46 se věnuje florbalu v rozmezí 2-3let. 33dětí se věnuje sportovním hrám a 30 volejbalu ve stejném rozmezí 2-3 let. Z celkového počtu respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku, se 62 % respondentů věnuje průměrně 2-3 roky aktivnímu sportu, 24% 4 6let a 9% 7-10 let. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 70

71 Graf 16: Průměrná doba aktivního sportování 7-10 let 9% do 1 roka 3% více než 10 let 2% 4-6 let 24% 2-3 roky 62% V příloze č. 2 Výstupy dotazníkového šetření možností trávení volného času je dále uvedena tabulka Přehled průměrné doby aktivního sportování u jednotlivých sportů. Na otázku Jak ses o sportu dozvěděl? odpovědělo 363 respondentů. Nejvíce respondentů se o sportu dozvědělo od kamaráda/ky a to 38% a dále ve škole a to 31%. Graf 17: Přehled zdroje informace o sportu Jinak 8% Od rodičů 23% Od kamaráda/ky 38% Ve škole 31% N = 363 Dle věkových kategorií se nejvíce dětí a to 81 ve věkové kategorii let dozvědělo o sportu od kamaráda/ky a dále 52 respondentů ve věku od 7 do 10 let se dozvědělo o sportu ve škole. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 71

72 Graf 18: Přehled zdroje informace o sportu dle věkové kategorie Na otázku Kde trénujete? odpovědělo 340 respondentů. V níže uvedené analýze je provedeno vyhodnocení z výběru představujícího 82 % z celého vzorku. Statisticky nevýznamné údaje byly z této analýzy vyjmuty. Celkové přehledy jsou uvedeny v příloze č. 2 Výstupy dotazníkového šetření možností trávení volného času, kde jsou dále uvedeny tabulky: Celkový přehled z jakého bydliště kam chodí děti a mládež sportovat část 1 Celkový přehled z jakého bydliště kam chodí děti a mládež sportovat část 2 Tabulka 49: Přehled z jakého bydliště kam chodí děti a mládež sportovat Místo tréningu Bydliště Bavory Břeclav Březí Dobré Pole Dolní Drnholec Hlohovec Klentnice Mikulov Milovice Novosedly Nový Přerov Pasohlávky Pavlov Perná Pohořelice Sedlec Valtice Celkově DDM Mikulov Gymnázium Mikulov FC Pálava Mikulov ZŠ Mikulov, Hraničářů ZŠ Mikulov, Valtická ZŠ Mikulov, Valtická Pavlovská 52 Sportovní hala Mikulov Lacrosse club OSTO 6, Gymnazium Mikulov Florbalový klub FRC Mikulov JK Mikulov Celkově zaměstnanost a obecního rozpočtu. 72

73 Nejvíce dětí a mládeže z města Mikulov, která odpověděla na dotazník, aktivně sportuje ve florbalovém klubu FRC Mikulov a na ZŠ Valtická a to shodně 18%. 17% aktivně sportuje na ZŠ Hraničářů a 10% v FC Mikulov. Graf 19: Přehled organizací pořádajících tréningy dětí a mládeže z města Mikulov Florbalový klub FRC Mikulov 18% Lacrosse club OSTO 9% JK Mikulov 8% DDM Mikulov 3% Gymnázium Mikulov 2% FC Pálava Mikulov 10% ZŠ Mikulov, Hraničářů 17% Sportovní hala Mikulov 9% ZŠ Mikulov, Valtická - Pavlovská 52 6% ZŠ Mikulov, Valtická 18% N = 278 Následující tabulka uvádí výčet míst konání tréningů, do kterých dojíždí děti a mládež z obcí v Mikulovském mikroregionu. Tabulka 50: Přehled z jakých obcí v mikroregionu dojíždí děti a mládež za sportem do města Mikulov Trvalé Místo konání tréninků bydliště respondent ů DDM Mikulov Gymnázium Mikulov FC Pálava Mikulov ZŠ Mikulov, Hraničářů ZŠ Mikulov, Valtická ZŠ Mikulov, Valtická - Sportovní hala Mikulov Lacrosse club OSTO Florbalový klub FRC Mikulov JK Mikulov Celkově Bavory Březí Dolní Dunajovice Klentnice Ostatní Celkově Na otázku Vyhovuje ti kde se tréning koná? odpovědělo 340 respondentů. 86% respondentů je spokojeno, pouze 14 % respondentů není spokojeno. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 73

74 Graf 20: Přehled spokojených a nespokojených respondentů s místem tréningu Ne 14% Ano 86% N = 340 Z celkového počtu respondentů je 71 nespokojených s místem tréningu. Jako hlavní důvod uvedli malý prostor, kde se tréning koná. Druhým důležitým faktorem nespokojenosti je zastaralé vybavení a tréning daleko od místa bydliště. Graf 21: Přehled důvodů nespokojenosti s místem tréningu Jiný 18% Je tam špatné spojení 7% Je to malý prostor 33% Je to daleko od mista bydliste 21% Vybavení je zastaralé 21% N = 71 Z důvodů velice malého statistického vzorku nespokojených z celkového počtu uvádíme pouze přehled sportů, kde je nejvíce nespokojených respondentů a to z pohledu malého prostoru. Tabulka 51: Procento nespokojených z pohledu malého prostoru z celkového počtu respondentů provozující daný sport Sport Počet nespokojených Počet provozujících sport BMX % Fitnes % Parkur freerun % Volejbal % Tenis % Jízda na koni % Sportovní hry % Lakros % Florbal % % nespokojených z celkového počtu respondentů provozující sport zaměstnanost a obecního rozpočtu. 74

75 Na otázku Vyhovuje ti kdy se tréning koná? odpovědělo 343 respondentů. 93% respondentů je spokojeno, pouze 7 % respondentů není spokojeno. Graf 22: Přehled spokojených a nespokojených respondentů s časem tréningu Ne 7% Ano 93% N = 343 Z celkového počtu 343 respondentů je s časem tréningu nespokojeno 27 respondentů. Hlavním důvodem je, že je to pouze jednou týdně. Dalším důvodem je, že se tréning koná moc brzo odpoledne. Graf 23: Přehled důvodů nespokojenosti s časem tréningu Vícekrát týdně 7% Moc pozdě odpoledně 19% Jednou týdně 26% Moc brzo odpoledne 22% Jiný 26% N = 27 Následující tabulka uvádí přehled sportů, u kterých byla zaznamenána nespokojenost s termínem konání tréningu. Tabulka 52: Procento nespokojených s termínem tréningu z celkového počtu respondentů provozující daný sport Sport Nespokojených Respondentů % nespokojených respondentů s termínem tréninků Motokros % BMX % Parkur freerun % Volejbal % Sportovní střelba % Fotbal % Bojové umění % Tenis % Florbal % Jízda na koni % Sportovní hry % zaměstnanost a obecního rozpočtu. 75

76 Oblast zájmových kroužků Na otázku Chodíš do nějakého kroužku? odpovědělo celkově 654 respondentů. Z toho 319 respondentů navštěvuje kroužky a 333 respondentů kroužky nenavštěvuje. Graf 24: Počet respondentů navštěvující zájmové kroužky dle lokality bydliště Počet respondentů v dané lokalitě Počet dětí navštěvujích kroužky V členění dětí a mládeže navštěvující zájmové kroužky dle věkových kategorií byl zaznamenán největší počet dětí ve věkové skupině 7-10 let a to 125. Následuje početná skupina let s počtem dětí dětí a mládeže má třetí skupina let. Čtvrté a páté místo patří skupinám do 6-ti let a nad 21 let. Graf 25: Člení respondentů navštěvující zájmové kroužky dle věkových kategorií Největší počet dětí a mládeže, a to 37%, se nevěnuje zájmovým kroužkům z důvodů jiných zájmům. 26% se nevěnuje zájmovým kroužkům, protože nemá čas. 18 % kroužky v jejich okolí nezajímá. 18% nenavštěvuje kroužky, protože se nenabízí v blízkosti jejich bydliště to, co je zajímá. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 76

77 Graf 26: Důvody nevěnování se zájmovým kroužkům Nikde poblíž se to co mě zajímá, nenabízí 17% Jiné 2% Má jíné zájmy 37% Kroužky v mém okolí mě nezajímají 18% Nemá čas 26% N = 215 Na otázku Do jakého kroužku chodíš? odpovědělo 506 dětí a mládeže. Celkově je navštěvováno 52 zájmových kroužků. Tabulka 53: Přehled zájmových kroužků a počtu dětí a mládeže tyto kroužky navštěvující Název kroužku Počet dětí a mládeže navštěvujíc í kroužky Název kroužku Počet dětí a mládeže navštěvující kroužky Název kroužku Počet dětí a mládeže navštěvující kroužky Angličtina 10 Junák 50 Školní časopis 2 Čtenářský klub 5 Keramika 29 Taneční kroužek 39 Magic klub 3 Bicí 2 Violoncello 1 Digitální fotografie 3 Klarinet 3 Výtvarný 38 Dislexie 1 Klavír 18 Břišní tanec 5 Doučování 1 Klub instruktorů 2 Zahrádkář 1 Dramatickýdivadelní 15 Housle 2 Zpěv 14 Ekologocký 9 Kytara 19 Zumba 19 Elektrická kytara 1 Matematika 4 Cimbál 3 Elektrické klávesy 4 Mažoretky, 8 Cimbálová muzika 1 roztleskávačky Flétna 27 Moderní tanec 7 Čeština 2 Balet 4 Náboženský 2 Čeština - matematika 3 Fotografování 1 Pěvecký sbor 25 Desková hra GO 5 Break dance 8 Sbor dobrovolných 15 Rukodělný 2 hasičů HIP HOP 7 Počítačová grafika 5 Folklorní sbor 25 Přírodopisný kroužek 1 Housle 15 Radioklub 3 Hudební kroužek 18 Rybářský 4 zaměstnanost a obecního rozpočtu. 77

78 Informatika 8 Street dance 7 Nejvíce dětí navštěvuje zájmové kroužky ve věkové kategorii 7-10 let a to dětí navštěvuje zájmové kroužky ve věkové kategorii let. Třetí nejpočetnější skupinou je věková kategorie 16-20, let kde navštěvuje zájmové kroužky 48 dětí a mládeže. Následuje skupina do 6-ti let s 19 respondenty a skupina více než 21 let s 5 respondenty. Celkově tuto otázku zařazení do věkových kategorií zodpovědělo 483 respondentů. Největší počet chlapců navštěvuje Junáka a to 23 a na druhém místě u chlapců je výtvarný kroužek s 14 chlapci. U dívek je na prvním místě s počtem 34 taneční kroužek a na druhém místě s počtem 25 Junák. Nejvíce dětí a mládeže navštěvující zájmové kroužky je z bydliště ve městě Mikulov a to 342, na druhém místě z obce Bavory a to 24 a na třetím místě s počtem 20-ti z obce Perná. Celkový výčet vztahující se k výše analyzované problematice je uveden v Příloze č. 2 Výstupy dotazníkového šetření možností trávení volného času v tabulkách: Přehled zájmových kroužků a členění navštěvujících dětí a mládeže dle věkové kategorie, Přehled zájmových kroužků a členění navštěvujících dětí a mládeže dle pohlaví respondenta Přehled zájmových kroužků a členění navštěvujících dětí a mládeže dle bydliště Na otázku Jak dlouho už do kroužku chodíš? odpovědělo 492 respondentů. Průměrně nejvíce děti a mládeže aktuálně navštěvuje kroužky 2 3 roky. Největší počet dětí a to 23 se věnuje výtvarnému kroužku v rozmezí 2-3let. 19 dětí navštěvuje taneční kroužek a 16 Folklorní sbor ve stejném rozmezí 2-3 let. Z celkového počtu respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku, se 53 % respondentů věnuje průměrně 2-3 roky zájmovým kroužkům, 20% 4 6let a 18% do 1 roku. Graf 27: Průměrná doba navštěvování zájmových kroužků 7-10 let 7% více než 10 let 2% do 1 roka 18% 2-3 roky 53% 4-6 let 20% N = 492 V příloze č. 2 Výstupy dotazníkového šetření možností trávení volného času je dále uvedena tabulka Přehled průměrné doby navštěvování jednotlivých kroužků. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 78

79 Na otázku Jak jsi se o kroužku dozvěděl? odpovědělo 484 respondentů. Nejvíce respondentů se o kroužku dozvědělo od rodičů a to 34% a dále ve škole a to 30%. Graf 28: Přehled zdroje informace o zájmovém kroužku Jinak 7% Od kamaráda/ky 29% Od rodičů 34% Ve škole 30% N = 484 Dle věkových kategorií se nejvíce dětí a to 85 ve věkové kategorii 7 10 let dozvědělo o zájmovém kroužku ve škole a dále 71 respondentů ve věku od 11 do 15 let dozvědělo o zájmovém kroužku od kamaráda/ky. Graf 29: Přehled zdroje informace o zájmovém kroužku dle věkové kategorie více než 21 let až 20 let až 15 let až 10 let Do 6ti let % 20% 40% 60% 80% 100% Od kamaráda/ky Ve škole Od rodičů Jinak Na otázku Kam chodíš do kroužku? odpovědělo 481 respondentů. V níže uvedené analýze je provedeno vyhodnocení z výběru představujícího 90 % z celého vzorku. Statisticky nevýznamné údaje byly z této analýzy vyjmuty. Celkové přehledy jsou uvedeny v příloze č. 2 Výstupy dotazníkového šetření možností trávení volného času, kde jsou dále uvedeny tabulky Celkový přehled z jakého bydliště a kam chodí děti a mládež do zájmových kroužků. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 79

80 Tabulka 54: Přehled z jakého bydliště kam chodí děti a mládež do zájmových kroužků Trvalé Místo konání kroužků bydliště respondent ů Základní umělecká škola DDM Mikulov Junák svaz skautů a skautek ZŠ Mikulov, Valtická - Pavlovská ZŠ Mikulov, Valtická ZŠ Mikulov, Hraničářů Gymnázium Mikulov Sportovní hala Mikulov Základní umělecká škola Bavory Celkově Bavory Břeclav Březí Dobré Pole Dolní Dunajovice Dolní Věstonice Drnholec Hlohovec Klentnice Mikulov Milovice Nová ves Novosedly Pasohlávky Pavlov Perná Pohořelice Sedlec Valtice Celkově Nejvíce dětí a mládeže z města Mikulov, reagující na dotazník, navštěvuje Základní uměleckou školku Mikulov a to 39%. 22% navštěvuje DDM Mikulov a 12% navštěvuje Junák svaz skautů a skautek ČR. V tomto dotazníkovém šetření v oblasti zájmových kroužků je nejvýznamněji zastoupena Základní umělecká školka Mikulov. Z pohledu volnočasových aktivit se však nejedná o volnočasovou aktivitu, ale o základní vzdělání. Tento fakt je způsoben tím, že respondenti považují zájmové kroužky na Základní umělecké škole Mikulov za volnočasovou aktivitu. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 80

81 Graf 30: Přehled navštěvovaných organizací pořádající zájmové kroužky dětí a mládeže z města Mikulov ZŠ Mikulov, Valtická 7% ZŠ Mikulov, Valtická - Pavlovská 52 9% ZŠ Mikulov, Hraničářů 7% Gymnázium Mikulov 1% Sportovní hala Mikulov 3% Základní úmělecká škola Mikulov 39% Junák svaz skautů a skautek ČR 12% DDM Mikulov 22% N = 330 Následující tabulka uvádí výčet míst konání zájmových kroužků, do kterých dojíždí děti a mládež z obcí v Mikulovském mikroregionu. Tabulka 55: Přehled z jakých obcí v mikroregionu dojíždí děti a mládež za zájmovými kroužky do města Mikulov Trvalé Místo konání kroužků bydliště respondentů Základní umělecká škola Mkulov DDM Mikulov Junák svaz skautů a skautek ČR ZŠ Mikulov, Valtická - Pavlovská ZŠ Mikulov, Valtická ZŠ Mikulov, Hraničářů Gymnázium Mikulov Sportovní hala Mikulov Bavory Dolní Dunajovice Perná Novosedly Ostatní Celkově Celkově Na otázku Vyhovuje ti, kde se kroužek koná? odpovědělo 470 respondentů. Jedná se o 93% z celkového počtu respondentů navštěvující kroužky. 94 %respondentů je spokojeno, pouze 6 % respondentů není spokojeno. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 81

82 Graf 31: Přehled spokojených a nespokojených respondentů s místem zájmového kroužku Ne 6% Ano 94% N = 470 Z celkového počtu respondentů je 32 nespokojených s místem zájmového kroužku. Jako hlavní důvod uvedli, že vybavení je zastaralé. Druhým důležitým faktorem nespokojenosti je malý prostor, a že kroužek je organizován daleko od místa bydliště. Graf 32: Přehled důvodů nespokojenosti s místem zájmového kroužku Je to daleko od mista bydliste 13% Jiný 9% Vybavení je zastaralé 47% Je to malý prostor 31% N = 32 Z důvodů velice malého statistického vzorku nespokojených z celkového počtu uvádíme pouze přehled kroužků, kde je nejvíce nespokojených respondentů a to z pohledu zastaralého vybavení. Tabulka 56: Procento nespokojených z pohledu zastaralého vybavení z celkového počtu respondentů navštěvující daný kroužek Zájmový kroužek Počet nespokojených s velikostí prostor Počet respondentů navštěvujících daný kroužek Desková hra GO % Moderní tanec % Sbor dobrovolných hasičů % Břišní tanec % Break dance % Keramika % Junák % Taneční kroužek % Procento nespokojených se zastaralostí vybavení z počtu respondentů navštěvujících daný kroužek zaměstnanost a obecního rozpočtu. 82

83 Na otázku Vyhovuje ti, kdy se kroužek koná? odpovědělo 493 respondentů. Jedná se 97% z celkového počtu respondentů. 95% respondentů je spokojeno, pouze 5 % respondentů není spokojeno. Graf 33: Přehled ne-/spokojených respondentů s časem pořádání zájmového kroužku Ne 5% Ano 95% N = 493 Z celkového počtu 493 respondentů je s časem pořádání kroužku nespokojeno 30 respondentů. Hlavním důvodem je, že je to pouze jednou týdně. Dalším důvodem je, že se tréning koná moc brzy odpoledne. Graf 34: Přehled důvodů nespokojenosti s časem pořádání kroužku Moc pozdě odpoledne 7% Jiný důvod 27% Je to jen jednou týdně 36% Moc brzo odpoledno 30% N = 30 Následující tabulka uvádí přehled zájmových kroužků, u kterých byla zaznamenána nespokojenost s termínem konání. Tabulka 57: Procento nespokojených z pohledu termínu konání kroužku z celkového počtu respondentů navštěvující daný kroužek Zájmový kroužek Počet nespokojených s velikostí prostor Počet respondentů navštěvujících daný kroužek Desková hra GO % Břišní tanec % HIP HOP % Sbor dobrovolných hasičů % Dramatický-divadelní % Junák % Pěvecký sbor % Keramika % Procento nespokojených s termínem konání kroužku z počtu respondentů navštěvujících daný kroužek zaměstnanost a obecního rozpočtu. 83

84 Taneční kroužek % zaměstnanost a obecního rozpočtu. 84

85 Na otázku Je nějaký sport/kroužek, který bys chtěl/a děla, ale není ve tvém bydlišti? odpovědělo 464 respondentů. Největší zájem je o plavání a to v počtu 72 respondentů. Dále jsou velice žádané bojové sporty s počtem respondentů Respondentů má zájem o hokej. Z pohledu zájmových kroužků je na prvním místě s počtem 20 respondentů taneční kroužek a následuje přírodopisný kroužek s počtem 9 respondentů. Výrazněji jsou žádané sporty než zájmové kroužky. Přehled respondentů dle věku a bydliště žádajících níže uvedené sporty a zájmové kroužky je uveden v příloze Příloha č. 2 Výstupy dotazníkového šetření možností trávení volného času. Tabulka 58: Přehled požadovaných sportů a kroužků Požadovaný sport/kroužek Frekvence Požadovaný sport/kroužek Frekvence Plavání 72 Latinsko americké tance 3 Bojové umění 41 Angličtina 2 Hokej 33 Break dance 2 Taneční kroužek 20 Junák 2 Tenis 20 Klavír 2 Florbal 16 Rukodělný 2 Volejbal 15 Zumba 2 Basketbal 14 Sportovní hry 2 Bruslení 14 Atletika 2 Airsoft 12 BMX 2 Fotbal ženy 11 Paragliding 2 Krasobruslení 11 Squash 2 Stolní tenis 10 Šachy 2 Baseball 10 Turistický oddíl 2 Paintball 10 Francouština 2 Ragby 10 Dřevořezba 2 Přírodopisný kroužek 9 Myslivecký kroužek 2 Fotbal 9 Výcvik psů 2 Parkur freerun 9 Chovatelský 2 Lyžování 9 Balet 1 Golf 8 Fotografování 1 Sportovní střelba 7 Sbor dobrovolných hasičů 1 Atletika 7 Počítačová grafika 1 Jízda na koni 6 Angličtina 1 Horolezectví 6 Rybářský 1 Informatika 5 Street dance 1 Keramika 5 Zpěv 1 Moderní tanec 5 Vybíjená 1 Badminton 5 Běh na lyžích 1 Joga 5 Bowling 1 Dramatický-divadelní 4 Box 1 Mažoretky - roztleskávačky 4 Kulečník 1 Házená 4 Minigolf 1 Gymnastika 4 Pozemní hokej 1 Nohejbal 4 Dějěpisný 1 HIP HOP 3 Archeologický kroužek 1 Kytara 3 Plavání 1 Motokros 3 Chemický kroužek 1 Potápění 3 Kaligrafie 1 Aerobik 3 Kurzy vaření 1 Cyklistika 3 Modelářský 1 Lukostřelba 3 Origami 1 Přehazovaná 3 Astronomický 1 zaměstnanost a obecního rozpočtu. 85

86 Šerm 3 Deskové hry 1 Míčové hry 3 Celkem 464 zaměstnanost a obecního rozpočtu. 86

87 Neorganizované aktivity Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se z pohledu neorganizovaných aktivit děti a mládež ve volném čase nejčastěji věnuje jízdě na kole. Následuje trávení volného času u internetu a u počítačových her. Na čtvrtém místě se nachází četba následovaná in-line bruslemi. Graf 35: Graf neorganizovaných aktivit, kterým se věnuje děti a mládež ve volném čase Dívka Chlapec zaměstnanost a obecního rozpočtu. 87

88 3.4. Porovnání systémů poskytování finanční podpory v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže V následujícím textu je provedena analýza systémů poskytování finanční podpory v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Z pohledu porovnání konkurence byla v tomto případě provedena analýza přístupů poskytování podpory v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže v jiných městech. Analýza je zpracována formou dotazníkového šetření, za účelem nalezení efektivního způsobu. Celkem bylo osloveno 29 městských úřadů České republiky. Z oslovených městských úřadů odpovědělo 15 městských úřadů, kde nejmenší počet obyvatel činní a největší počet obyvatel činní Návratnost dotazníkového šetření je více než 50%, což je velmi pozitivní výsledek. Analýza je dále anonymní a jednotlivá města jsou označena Respondent 1 až 15. Graf 36: Návratnost dotazníku Odpovědělo; 52% Neodpovědělo; 48% Otázka č. 1 Poskytujete z rozpočtu obce/města dotace neziskovým organizacím Dle vrácených odpovědí, všechna města poskytují z rozpočtu města dotace neziskovým organizacím působících v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Otázka č. 2 V jakém objemu průměrně na rok poskytujete tyto dotace? V absolutních hodnotách průměrná výše podpory neziskových organizací působících v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže dosahuje tis. Kč, minimální výše podpory činní 600 tis. Kč, maximální výše podpory dosahuje tis. Kč. Výše podpory je samozřejmě závislá na počtu obyvatel. Přesnější srovnání mezi respondenty je provedeno přes přepočet na jednoho obyvatele města, viz následující graf. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 88

89 Graf 37: Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže na jednoho obyvatele Respondent_15 Respondent_8 Respondent_6 Respondent_11 Respondent_10 Respondent_14 Respondent_4 Respondent_1 Respondent_2 Respondent_5 Respondent_3 Respondent_7 Respondent_9 Respondent_13 N=14 0 Kč 100 Kč 200 Kč 300 Kč 400 Kč 500 Kč 600 Kč Průměrná výše podpory neziskových organizací působících v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže činí 247 Kč na jednoho obyvatele. Otázka č. 3 Poskytujete dotace na činnost NO, jednorázové projekty NO nebo jiný druh dotací? Takřka všechna města finančně podporují základní činnosti neziskových organizací, ale zároveň i jednorázové projekty. Graf 38: Druh podpory Podpora základní činnosti neziskových organizací 14 1 Podpora jednorázových projektů 13 2 Jiný druh podpory 4 11 Ano Ne N=15 V rámci otevřené otázky jiný druh podpory, respondenti uvedli podporu víceletých projektů a dotace na vytvoření pracovních míst. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 89

90 Otázka č. 4 Máte vypracovaná pravidla poskytování dotací? Graf 39: Pravidla pro poskytování dotací Nemá vypracováno pravidla pro poskytování dotací; 13% Má vypracováno pravidla pro poskytování dotací; 87% N=15 Tabulka 59: Pravidla pro poskytování dotací Pravidla pro poskytování dotací Pravidla pro podporu sportovních organizací Pravidla pro poskytování grantů z rozpočtu města Pravidla jsou vypracována pro poskytování dotací na sport a kulturu vždy v rámci daného vypsaného dotačního řízení Každý grantový program má zpracován pravidla, pravidla mají i příspěvky v několika účelově vázaných rezervách Město má vypracovanou směrnici k zabezpečení grantového systému Město má vypracovány zásady pro poskytování účelových dotací města Výše uvedená tabulka uvádí výčet pravidel pro poskytování dotací uvedených v jednotlivých dotaznících. Otázka č. 5 Poskytujete dotace NO formou grantových poukázek na dítě? Dle vrácených odpovědí, žádné z měst neposkytuje podporu formou grantových poukázek na dítě. Otázka č. 6 Je výše Vámi poskytnuté dotace omezena % z celkových nákladů na činnost/projekt? Respondenti uvádějí, že omezují výši podpory oproti celkovým nákladům v rozmezí 70 85%. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 90

91 Graf 40: Omezení výše podpory Výše dotace je omezena % z celkových nákladů; 40% Výše dotace není omezena % z celkových nákladů; 60% N=15 Otázka č. 7 Mohou žadatelé podávat žádosti o dotace pouze jednou za rok? Graf 41: Perioda podávání žádostí Žádosti lze podávat více než jednou za rok; 40% Žádosti lze podat pouze jednou za rok; 60% N=15 Tabulka 60: Perioda podávání žádostí Perioda podávání žádostí Není časové omezení stanoveno v pravidlech, ale prakticky dotaci poskytujeme subjektům 1 x ročně Pravidelně poskytované dotace NO jsou na základě žádostí podaných při tvorbě rozpočtu města, menší část dotací je poskytována nahodile během roku 1x ročně u činnosti, 2x ročně u akcí pro veřejnost, 1x ročně u vytvoření nového pracovního místa, operativně během roku v případě mimořádných žádostí 2 x ročně V oblasti sportu 3 x do roka, v oblasti kultury 2 x do roka, u mezinárodních vztahů bez omezení Dle potřeb žadatele Výše uvedená tabulka uvádí, jak často mohou žadatelé podávat žádosti o dotace v případě, že to není jednou za rok. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 91

92 Otázka č. 8 Podávají návrh na rozdělení financí na jednotlivé žádosti komise rady obce/města (např. sportovní, kulturní)? Z dotazníkového šetření není patrná žádná vazba mezi způsobem rozdělování financí a celkovou výší poskytnuté finanční podpory neziskovým organizacím působících v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Graf 42: Způsob rozdělení finanční podpory Návrh na rozdělení dotací nepodávají komise; 27% Návrh na rozdělení dotací podávají komise; 73% N=15 Otázka č. 9 Kontrolujete vyúčtování pouze Vámi poskytnuté dotace, nebo celkových nákladů projektu? Z dotazníkového šetření není patrná žádná vazba mezi rozsahem kontroly a celkovou výší poskytnuté finanční podpory neziskovým organizacím působících v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Graf 43: Rozsah finanční podpory Kontroluje celkové výdaje projektů; 33% Kontroluje pouze náklady hrazené z dotace; 67% N=15 zaměstnanost a obecního rozpočtu. 92

93 Otázka č. 10 Kolik žadatelů o dotace v průměru ročně máte? Graf 44: Roční počet žadatelů o finanční podporu Respondent_3 Respondent_14 Respondent_9 Respondent_6 Respondent_11 Respondent_13 Respondent_10 Respondent_1 Respondent_8 Respondent_7 Respondent_5 Respondent_4 Respondent_15 Respondent_2 Respondent_12 N= V přepočtu na jednoho žadatele připadá průměrná výše podpory 86 tisíc Kč. V této otázce je mezi minimální a maximální hodnotou značný rozptyl, minimální výše podpory přepočtené na jednoho žadatele je 12 tis. Kč a maximální 309 tis. Kč. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 93

94 3.5. Identifikace příležitostí a rizik Tato kapitola Identifikace příležitostí a rizik vyhodnocuje předchozí analytickou část a je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole Vyhodnocení analýzy je provedeno vyhodnocení jednotlivých předchozích kapitol a jsou zde identifikována stěžejní zjištění. Druhá kapitola SWOT analýza navazuje na první kapitolu a jsou zde tato zjištění zpracována v podobě uvedené SWOT analýzy Vyhodnocení analýzy Tato kapitola je zaměřena na shrnutí a vyhodnocení analýzy oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let v následujících sedmi rovinách: A. Možnosti volnočasových aktivit B. Dětská hřiště ve městě Mikulov C. Volné kapacity zařízení pro volnočasové aktivity ve městě Mikulov D. Analýza informačního systému informujícího o možnostech volnočasových aktivit E. Odhad potřeb na základě demografického vývoje F. Identifikace potřeba očekávání občanů - Dotazníkové šetření možnosti trávení volného času dětí a mládeže v Mikulově G. Porovnání systémů poskytování finanční podpory v oblasti volnočasových aktivit A. Možnosti volnočasových aktivit Na území města Mikulova je relativní dostatek možností volnočasových aktivit, které jsou různorodě zaměřeny. V níže uvedených tabulkách je provedeno členění dle zařazení aktivity. Konkrétní přiřazení aktivity k organizátorovi aktivity je uveden v předchozích tabulkách v kapitole Analýza stávající situace. Děti a mládež do 26 let žijící na území města Mikulov může trávit čas sportovními či nesportovními aktivitami. Tabulka 61: Sportovní, pohybové aktivit Zařazení aktivity Aktivita Sportovní, pohybové Volejbal Sportovní hry Florbal Parkur, freerun Fotbal Stolní tenis Sportovní střelba Aerobik Jóga Sebeobrana Míčové hry pro dívky Fitness (cvičitel) Tenis Basketbal Zumba Horolezectví (horolezecká stěna) Bojové umění Fitness Český lakros Sportovní tanec Tenis Rybářský kroužek Skateboard Aerobic Jízda na koni Míčové hry pro dívky zaměstnanost a obecního rozpočtu. 94

95 Tabulka 62: Umělecké, kulturní aktivity Zařazení aktivity Aktivita Umělecké, kulturní Tanečně pohybový kroužek Flétna Mažoretky Babety Hudební kroužek Pěvecký sbor Taneční kroužek Funny dancer Taneční kroužek Taneční studio Morava Výtvarný kroužek Dramatický kroužek Pohybově taneční kroužek Break dance Mažoretky Kytara Moderní tanec Břišní tance Taneční kroužek Hip hop Taneční kroužek Streetdance Folklorní sbor Krojová chasa Hodové tance - Kaštánci Dětský národopisný soubor Palavěnka Palavánek Národopisný soubor Pálava Cimbálová muzika Píšťalenka Společenský tanec Tabulka 63: Vzdělávací aktivity Zařazení aktivity Vzdělávací Aktivita Angličtina MŠ (v prostorách ZŠ Mikulov Valtická, Pavlovská) Logopedický kroužek 2x Angličtina 4x Poruchy učení Informatika 2x Počítače/internet 2x Cizích jazyky 2x Ekologický Český jazyk Matematika Němčina Dyslektická poradna 2x Školní časopis Vzdělávací (sympozium) Digitální fotografie Relaxační Tabulka 64: Rukodělné, tvůrčí aktivity Zařazení aktivity Aktivita Rukodělné, tvůrčí Keramika 5x Eko dílny Zprac. tradičních a přírodních materiálů zaměstnanost a obecního rozpočtu. 95

96 Tabulka 65: Turistické aktivity Zařazení aktivity Turistické Tabulka 66: Herní aktivity Zařazení aktivity Herní Tabulka 67: Ostatní aktivity Zařazení aktivity Ostatní Aktivita Pravidelná činnost turistických družin a oddílů Letní tábory Výstavy, programy Aktivita GO Klub her Magic Pilné včeličky Aktivita Kontaktní (farma) statek Radioklub Klub maminek Chov drobného zvířectva a exot. ptactva B. Dětská hřiště ve městě Mikulov Město Mikulov má z pohledu počtu dostatek dětských hřišť a z uvedeného výčtu dětských hřišť mimo areály mateřských škol je většina hřišť v dobrém stavu. Požadovaná drobná údržba, opravy nebo případné výměny hracích prvků jsou každoročně prováděny. C. Volné kapacity zařízení pro volnočasové aktivity ve městě Mikulov Volné kapacity, které jsou k dispozici v institucích poskytující aktuálně volnočasové aktivity, se ve Městě Mikulov nabízejí v následujících institucích: Základní škola Mikulov Valtická 3, Základní škola Mikulov Školní 1, Základní umělecká škola Mikulov, ZŠ Hraničářů Mikulov 617 E, Gymnázium Mikulov, Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6. Dům dětí a mládeže Mikulov, Mikulovská sportovní - Sportovní hala. Ve městě Mikulov je dostatečné množství volných kapacit jako jsou učebny, tělocvičny, venkovní hřiště, přednáškové nebo taneční sály vhodné pro různé druhy volnočasových aktivit. Podrobný přehled volných kapacit je uveden v příloze č. 1 Přehled nabízených kapacit pro volnočasové aktivity. Uvedený výčet je proveden na základě dotazníkového šetření mezi subjekty. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 96

97 D. Analýza informačního systému informujícího o možnostech volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let Z výsledků analýzy webové stránky informující o možnostech volnočasových aktivit vyplývá, že web neplní veškeré možné funkce, které lze s takovýmto typem webové stránky spojit. Úlohou webu informujícího o možnostech volnočasových aktivit města Mikulova vidíme v roli komplexního média, které propojuje různorodé skupiny klíčových stakeholderů efektivním způsobem. Pro nejbližší fázi rozvoje je třeba počítat zejména: s různými skupinami uživatelů (děti a mládež různých věkových skupin), s provozovateli sportovišť a zařízení pro volnočasové aktivity, s organizátory akcí, s návazností na informační potenciál Základních škol. Z výsledků analýz vyplývá, že nejčastěji se děti a mládež o aktivitách dozvídá ve škole. Pro tyto skupiny zainteresovaných je třeba vytvořit obsah a design home page, který by umožňoval: rychlou první informaci o novinkách webu s ohledem na priority uživatelů, zřetelně graficky i textově vyjadřoval poslání, byl provázaný na informační zdroje Základních škol, byl přehledným rozcestníkem pro hlubší, zanořená patra webu, a vyvolával důvěru uživatelů, tj. byl vždy autorizován (kdo je provozovatelem a garantem obsahu informací), byl aktualizován (zřetelné časové označení informací - kdy vyvěšeno, omezení, odkazy) predikovatelným způsobem (budování přístupových návyků - jedna z klíčových metod budoucího marketingu), umožňoval využitelný kontakt, popř. samoobslužný download aktuálních informačních materiálů. E. Odhad potřeb na základě demografického vývoje Z výpočtů uvedených v kapitole analýza oblasti školství lze očekávat mírný pokles počtu obyvatelstva ve věku 0-20 let o 3 % v následujících 10 letech. Tento pokles je z celkového pohledu na volnočasové aktivity nevýznamný. F. Identifikace potřeba očekávání občanů - Dotazníkové šetření možnosti trávení volného času dětí a mládeže v Mikulově Níže uvedené vyhodnocení uvádí nejdůležitější údaje vycházející z analýzy. Podrobná vyhodnocení a statistické údaje jsou součástí kapitoly Identifikace potřeba očekávání občanů - Dotazníkové šetření možnosti trávení volného času dětí a mládeže v Mikulově. V oblasti sportů a zájmových kroužků je nejaktivnější věková skupina let. V oblasti sportu z analýzy dále vyplývá, že výrazně od organizovaného sportu odcházejí děti při odchodu ze základní školy a to dokonce o 66% z původních aktivně sportujících. V oblasti zájmových kroužků vyplývá, že při odchodu ze základní školy zůstává u zájmových kroužků pouhých 28%. Průměrně se jak sportům, tak kroužkům věnují 2 3 roky. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 97

98 Jako hlavní důvod, proč se děti a mládež nevěnují sportu, uvádí 46% z dotázaných jiný zájem a 25 % se sportu nevěnuje, protože se nenabízí v jejich bydlišti to, co je zajímá. 37% se nevěnuje zájmovým kroužkům také z důvodů jiných zájmům a 26% se nevěnuje zájmovým kroužkům, protože nemá čas. Hlavním důvodem v obou případech je tedy jiný zájem. V případě, že se ve volném čase nevěnují sportu nebo zájmovému kroužku, věnují se děti nejčastěji jízdě na kole. Následuje trávení volného času u internetu a u počítačových her. Na čtvrtém místě se nachází četba následovaná in-line bruslemi, jinou aktivitou, skateboardem a kapelou. Nejvíce dětí a mládeže se o sportu dozvědělo od kamaráda/ky a to 38% a dále ve škole a to 31%. Nejvíce respondentů se o zájmovém kroužku dozvědělo od rodičů a to 34% a dále ve škole a to 30%. Z pohledu věkových skupin se shodně věková skupina 7 10 let dozvěděla o zájmovém kroužku ve škole a dále věková skupiny od 11 do 15 let dozvěděla o zájmovém kroužku od kamaráda/ky. Průměrně je tedy nejdůležitějším informačním zdrojem škola, na druhém místě rodiče a na třetím místě doporučení od kamaráda/ky. Nejvíce dětí a mládeže z města Mikulov, která odpověděla na dotazník, aktivně sportuje ve florbalovém klubu FRC Mikulov a na ZŠ Valtická a to shodně 18%. 17% aktivně sportuje na ZŠ Hraničářů a 10% v FC Mikulov. Nejvíce dětí a mládeže z města Mikulov aktivně navštěvující zájmové kroužky, která odpověděla na dotazník, navštěvuje Základní uměleckou školku Mikulov a to 39%. 22% navštěvuje DDM Mikulov a 12% navštěvuje Junák svaz skautů a skautek ČR. Do města Mikulov dochází za sportem nebo kroužky z jiného trvalého bydliště celkově 169 dětí a mládeže. Nejvíce z obce Bavory a to 35, dále z Dolních Dunajovic a to 19 a na třetím místě je obec Perná s 18-ti dojíždějícími. Z celkového počtu sportujících respondentů je 14% nespokojených s místem tréningu. Jako hlavní důvod uvedli malý prostor, kde se tréning koná. Druhým důležitým faktorem nespokojenosti je zastaralé vybavení a konání tréningu daleko od místa bydliště. Z pohledu statistického vzorku jsou tyto důvody podstatné u volejbalu, kdy z 37 je 7 nespokojených. U ostatních sportů se jedná o jednotlivce. Z celkového počtu respondentů navštěvující kroužky, je pouze 6% nespokojených s místem zájmového kroužku. Jako hlavní důvod uvedli, že vybavení je zastaralé. Druhým důležitým faktorem nespokojenosti je malý prostor, a že kroužek je organizován daleko od místa bydliště. Z pohledu statistického vzorku jsou tyto důvody podstatné u deskové hry GO, kdy z 5 jsou 3 nespokojení. U ostatních kroužků se opětovně jedná o jednotlivce. Z celkového počtu respondentů navštěvující kroužky je s časem pořádání kroužku nespokojeno pouhých 5% respondentů. Z celkového počtu respondentů navštěvující sporty je s časem tréningu nespokojeno 7 % respondentů. Hlavní důvod v obou případech je, že se aktivita koná pouze jednou týdně. Dalším důvodem je, že se tréning koná moc brzo odpoledne. U sportů i kroužků se z pohledu nespokojených jedná o jednotlivce. U sportů, které nejsou ve městě Mikulov organizované, je největší zájem o plavání a to v počtu 72 respondentů. Dále jsou velice žádané bojové sporty s počtem respondentů 41. O hokej má zájem 33 respondentů. Z pohledu zájmových kroužků je na prvním místě s počtem 20 respondentů taneční kroužek a následuje přírodopisný kroužek s počtem 9 respondentů. Výrazněji jsou žádané sporty než zájmové kroužky. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 98

99 G. - Porovnání systémů poskytování finanční podpory v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Níže provedené vyhodnocení porovnání systémů poskytování finanční podpory v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže je provedeno na základě analýzy dotazníkového šetření mezi městy a na základě porovnání výstupů této analýzy se systémem podpory města Mikulov. Město Mikulov srovnatelně se všemi poskytuje z rozpočtu města dotace neziskovým organizacím působících v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. V absolutních hodnotách průměrná výše podpory neziskových organizací působících v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže dosahuje tis. Kč. Město Mikulov poskytuje průměrně 2 3 miliony ročně na podporu volnočasových aktivit všech občanů a je tedy pod průměrem. Město Mikulov shodně jako všechna města finančně podporují základní činnosti neziskových organizací, ale zároveň i jednorázové projekty. Město Mikulov shodně jako 87 % měst má vypracovaná pravidla poskytování dotací. Město Mikulov shodně jako všechna města neposkytuje podporu formou grantových poukázek na dítě. Výše poskytnuté dotace z celkových nákladů na činnost/projekt je shodně jako u 40% měst omezena. Průměrně se omezení pohybuje mezi 70 85%, u města Mikulov je to 50%. Žadatelé mohou ve městě Mikulov podávat žádosti o dotace vícekrát než jednou ročně jako u 40%dalších měst. Návrh na rozdělení financí na jednotlivé žádosti podávají také komise rady města Mikulov což je shodné se 73 % měst. Kontrola vyúčtování je ve městě Mikulov z celkových nákladů projektu jako dalších 33% měst. V přepočtu na jednoho žadatele připadá průměrná výše podpory 86 tisíc Kč. V této otázce je mezi minimální a maximální hodnotou značný rozptyl, minimální výše podpory přepočtené na jednoho žadatele je 12 tis. Kč a maximální 309 tis. Kč. V případě že vycházíme s průměrné částky podpory tis. Kč u Města Mikulov a 40 žadatelů za rok, je průměrná výše podpory 63 tis. Kč. Město Mikulov se tedy od většiny liší pouze v oblastech: 1. Omezení výše poskytnuté dotace z celkových nákladů na činnost/projekt, 2. Kontrola vyúčtování celkových nákladů projektu. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 99

100 SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Dostatek možností různorodých volnočasových aktivit. Zmapování poptávky po volnočasových aktivitách. Existence většího počtu volných prostory pro volnočasové aktivity. Existence většího počtu multifunkčních sportovišť u areálů škol. Kvalitní zázemí pro volnočasové aktivity v areálech subjektů působících v oblasti volnočasových aktivit. Existence tradiční a rozmanité sítě subjektů působících v oblasti volnočasových aktivit. Dostatečná síť cyklostezek a cyklotras. Dobré přírodní předpoklady pro rozvoj rekreačních aktivit v návaznosti na vodní nádrž Nové Mlýny, Chráněnou krajinnou oblast Pálava. Kvalitní sportovní infrastruktura u základních škol. Rozvinutá členská základna sportovních oddílů (např. FC Pálava, FRC Mikulov, Lacrosse club OSTO 6a) a zájmových kroužků (např. DDM, Junák). Velký počet aktivních dětí a mládeže ve věku do 15 let. Velký počet aktivních dětí a mládeže dojíždějící z okolních obcí. Nízký počet nespokojených s místem nebo časem tréningu SLABÉ STRÁNKY Nevyvážená nabídka zařízení pro sport a pohybovou rekreaci a to speciálně zimní sporty (hokej a vodní sporty - plavání v krytém bazénu). Nedostatek kvalitních ploch pro kolečkové bruslení. Nízký počet možností pro některé moderní sporty a adrenalinové sporty (skateboarding, adrenalinová centra). Nízký počet možností pro bojové sporty. Nedostatečné webové stránky informující o možnostech volnočasových aktivit a existenci sportovních a kulturních zařízení. Odchod dětí a mládeže od organizovaných aktivit ve Městě Mikulov po odchodu ze základní školy. Nedostatečné prostory nebo nedostatečné vybavení u některých sportů a zájmových kroužků. Nedostatečný marketing a propagace volnočasových aktivit (centrální databáze informací). Neexistující demografická analýza obyvatelstva s dlouhodobým výhledem pro zpřesnění dat. Neexistující celková strategie města. Nerovnoměrné pokrytí kvalitní sportovní infrastruktury po celém území města, není snadná dostupnost pro obyvatele města. Většina sportovní infrastruktury je na jihu města. Nevyhovující prostory a vybavení DDM. Absence většího sálu pro kulturní aktivity (plesy, filmová promítání, divadelní představení). Pro stavbu krytého plaveckého areálu je nedostatek finančních zdrojů. Nepůsobí zde žádný oddíl, který by provozoval sport na vyšší výkonnostní úrovni. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 100

101 PŘÍLEŽITOSTI I přes velkou nabídku tanečních kroužků stále velký zájem o rozšíření této nabídky v některých typech tance. Rozšířit nabídku počtu možných sportů v existujících areálech. Vybudovat kvalitní zázemí pro rozvoj kulturně -společenských aktivit. Zpřístupnit volné prostory zařízení veřejnosti řízeným způsobem. Dotvořit komplexní webové stránky informující o sportovní a kulturně společenské nabídce. Rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit v místě bydliště pro co nejširší vrstvy obyvatel. Zajišťovat žánrovou pestrost akcí pro různé věkové a zájmové skupiny. Rozšířit pronájmy současných nebo navrhovaných prostor pro vytváření vyššího rezervního fondu, z něhož lze v dalších období částečně hradit běžný provoz. Zpracování demografické analýzy obyvatelstva s dlouhodobým výhledem pro zpřesnění dat. Zpracování celkové strategie města a začlenění Strategie volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let do uceleného systému plánování, realizace, vyhodnocení a zlepšování strategického rozvoje města v ostatních oblastech. Rovnoměrné pokrytí kvalitní sportovní infrastruktury po celém území města pro zajištění snadné dostupnosti pro obyvatele města. Zajištění vyhovujících prostory a vybavení DDM. Čerpat finanční prostředky z národních a evropských fondů pro výstavbu a rekonstrukce sportovních zařízení. Zmodernizovat sportoviště. Rozšiřovat členskou základnu oddílů. HROZBY Odklon od trávení volného času na území města z důvodů nedostatečné nabídky. Odklon od trávení volného času na území města z důvodů jiných zájmů. Nevyužívaná zařízení z důvodu nesystematického přístupu k podávání informovanosti a návazného efektivního pronajímání zařízení. Rekonstrukce objektu DDM bez poskytnutí náhradních prostor (přerušení činnosti na delší dobu znamená rozpad lektorského sboru, zpřetrhání kulturních a jiných kontaktů, odliv klientů atd.). Rekonstrukce objektu DDM z pohledu nákladovosti (vysoké investice). Nesystémový strategický rozvoj města při zpracování strategického dokumentu zaměřeného jen na oblast Volnočasových aktivit dětí a mládeže do 26 let, bez návazného rozšíření strategie na volnočasové aktivity celého obyvatelstva popřípadě ostatních oblastí strategického řízení města. Odchod děti z DDM z důvodu nevyhovujících prostor a vybavení. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 101

102 4. Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let identifikuje hlavní priority v oblasti naplněnosti kapacit mateřských a základních škol a vyjadřuje způsob pojetí, chápání a hlavní záměry v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let ve městě Mikulov. Informace zde publikované jsou čerpány z odborných publikací a databází, především z Ústavu pro informace ve vzdělávání a Českého statistického úřadu. Základní informace byly poskytnuty jednotlivými útvary městského úřadu Mikulov, samotnými školami a ostatními organizacemi působícími v oblasti volnočasových aktivit a dále byly zajištěny průzkumy provedenými v rámci dotazníkových šetření. Na základě zmapování cílů a priorit regionální, celostátní a evropské politiky, trendů ve volnočasových aktivitách, z demografické analýzy skupin populace, z výsledků analýz současného stavu stanovuje tato strategie základní směry, klíčové cíle a stěžejní opatření směřující k dosažení stanovených cílů. Strategie rozvoje je vyjádřena formou doporučení, jejichž uplatnění povede k očekávanému rozvoji oblasti školství a oblasti trávení volného času děti a mládeže do 26 let. Tato doporučení lze na základě provedené analýzy dostupných informací rozdělit do dvou kategorií: 1. systémová opatření, která jsou zaměřena komplexně na celkový rámec zabezpečení školství nebo volnočasových aktivit, 2. opatření pro konkrétní školy, aktivity nebo konkrétní zařízení. Pro uplatnění strategie v praxi se předpokládá každoročně zpracovat akční plán na daný rok konkretizující jasné vybrané cíle, opatření, stanovené odpovědnosti a termíny. V Příloze č. 3 je uveden Vzor akčního plánu Strategie na rok. Oblast strategie školství je zaměřena na období od roku 2011 až do roku Na základě vyhodnocení současného stavu a jeho porovnání s budoucím vývojem vznikla řada otázek především v oblasti kapacit. Identifikujeme zde alternativy řešení především modifikací jejich struktury. Vzhledem k míře komplikovanosti, finanční a časové náročnosti lze jednotlivá cílová opatření rozdělit do následujících kategorií: opatření, která nejsou komplikovaná a jsou časově a nákladovostí nenáročná. Taková opatření lze realizovat ihned a vyžadují žádnou či pouze minimální investici (například zajištění informací o možnostech všech volnočasových aktivit ve městě Mikulov a souvisejících informací a jejich zveřejnění), opatření, která jsou časově a finančně náročná a vyžadují z hlediska náročnosti na změny střednědobý horizont výstavby. Jedná se o opatření, která vyžadují investici do nového zařízení a významně rozšíří nabídku stávajících zařízení pro volnočasové aktivity (například vybudování detašovaného pracoviště mateřské školy), zaměstnanost a obecního rozpočtu. 102

103 opatření, která jsou časově a nákladovostí vysoce náročná a vyžadují změny v dlouhodobém horizontu. Takovým zařízením je věnována speciální pozornost, neboť se jedná o zařízení významné pro celé město Mikulov a Mikroregion Mikulovsko. Tato opatření vyžadují velké investiční akce (jedná se například o Zrušení ZŠ Valtická Pavlovská anebo přesun DDM do jiných prostor). Při výběru cílových opatření v oblasti volnočasových aktivit doporučujeme zohlednit následující kritéria: stávající nabídka aktivit, stávající nabídka zařízení na území města Mikulov, poptávka po nových možnostech, trendy v trávení volného času, aktuální a předpokládané demografické složení věkové skupiny do 26 let, sociologicko-ekonomická struktura obyvatel (výše příjmů, vzdělání, životní styl), způsob a frekvence využívání zařízení (skupinové, individuální). U každé aktivity nebo zařízení pro volnočasové aktivity je pak nutné individuálně zhodnotit: význam zařízení minimálně ve dvou kategoriích: o aktivita nebo zařízení je významné pro město Mikulov i celý Mikroregion Mikulovsko významná aktivita nebo velké zařízení s nadstandardním nebo zcela specifickým vybavením (ať už existujícím nebo plánovaným), o aktivita nebo zařízení má lokální význam zařízení menšího rozsahu s dobrým přínosem pro nejblíže bydlící obyvatele a tomu odpovídající vybavení. u zařízení (stavby) výsledky studie proveditelnosti zaměřené zejména na schopnost města Mikulov pokrýt nebo jinak zajistit očekávané provozní náklady na provozování zařízení. Takto zaměřená studie proveditelnosti by měla být prováděna u každé nově budované stavby. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 103

104 4.1. Systémová opatření pro organizačně řídicí rovinu v rámci strategického řízení Pro vlastní realizaci strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let je nezbytné vytvořit přehlednou organizační strukturu napříč všemi zainteresovanými subjekty s jasně definovanými kompetencemi a komunikačními vazbami. Tato organizační struktura musí mít zcela jasně deklarovanou a v praxi uplatňovanou podporu vedení města Mikulov. Vedení musí pravidelně vyhodnocovat míru plnění stanovených cílů a v případě neplnění stanovených cílů přijímat účinná opatření k nápravě. Všechny postupy hodnocení cílů by měly být dokumentované. V praxi to znamená, že musí být nastaven jasný rámec (odpovědnosti, kompetence, způsoby komunikace, atd.) propojení jednotlivých odborů úřadu města a dotčených subjektů při dosahování stanovených strategických cílů. Dotčenými subjekty jsou také například vedení škol, správci a provozovatelé zařízení, občanská sdružení, zájmové skupiny, jednotlivci a další subjekty, které mají zájem na rozvoji školství a volnočasových aktivit spolupracovat. Pro zajištění systémového strategického rozvoje města zapracovat tento dokument zaměřený na oblast školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže do 26 let do komplexního strategického dokumentu města. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 104

105 4.2. Řešení kapacitních disproporcí u MŠ a ZŠ města Mikulov Cílem kapitoly je otevření diskuse nad problematikou kapacitních disproporcí školské soustavy města Mikulov. Následné varianty zobrazují prostor možných řešení, v závislosti na předpokládaném demografickém vývoji. Město Mikulov aktuálně nedisponuje demografickou studií založenou na segmentaci populace do dílčích věkových skupin, které jsou vystaveny rozdílnému působení demografických procesů (porodnosti, úmrtnosti a migrace). S ohledem na tento fakt byla provedena prognóza zahrnující jednu modelovou variantu s uvažováním nulového migračního salda a nulovou úmrtnost obyvatel do věku 20 ti let (z důvodu simulace na velice malém počtu obyvatel se výpočty takřka neprojeví). Pro následné varianty možného řešení kapacitních disproporcí vycházíme dále z kapitoly Ekonomická analýza a to konkrétně z pohledu promítnutí provozních výdajů přepočtené na jednoho žáka. Z výstupů modelové situace zpracované v kapitole Odhad potřeb na základě demografického vývoje do roku 2020 vyplývá, že v průběhu příštích deseti let budou kapacity mateřských škol v městě Mikulov plně využity, poptávka po umístění dětí do MŠ Habánská a Pod Strání převyšuje nabídku nejvíce v roce 2013 o 26 %. Od roku 2013 poptávka po umístění dětí do mateřských škol mírně klesá. V roce 2020 převyšuje poptávka nad kapacitami o 10%. Dále z výstupů modelové situace zpracované v kapitole Odhad potřeb na základě demografického vývoje do roku 2020 vyplývá, že kapacity základních škol města Mikulov tj. ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická - Pavlovská zůstávají takřka na konstantní úrovni, do roku 2019 lze očekávat zvýšený zájem o umístění žáků v těchto základních školách, po roce 2019 lze očekávat klesající poptávku po umístění žáků v základních školách. Ve sledovaném období dosahuje průměrná obsazenost kapacit ZŠ 66 %, obsazenost v letech 2018 a 2019 dosahuje svého maxima na 68 % dostupné kapacity obou základních škol. Lze očekávat, že v dlouhodobém horizontu se bude průměrný věk populace města Mikulov zvyšovat a zároveň bude docházet k zápornému migračnímu saldu tj. poklesu celkového počtu obyvatel. Využití kapacit základních škol klesne pod 60%. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 105

106 Popis metodiky analýzy nákladů a přínosů (CBA) V rámci analýzy nákladů a přínosů byla provedena identifikace a analýza vybraných nákladů MŠ a ZŠ v kapitole 2.6. Analýza nákladů základních a mateřských škol v Mikulově. Získaná data se stala podkladem pro vyhodnocení přínosů a prospěchu, určení skupin, které mají hlavní prospěch ze stávajícího stavu a předpokládaná míra využití. Následující kapitola Řešení kapacitních disproporcí ZŠ a MŠ města Mikulov obsahuje v tabulkách Vyhodnocení finanční a ekonomické analýzy celkové vyhodnocení analýzy nákladů a přínosů. Vzhledem k charakteru zakázky, nebyla využita metodika CBA v obvyklém pojetí. CBA v plném rozsahu nebylo možné využít, neboť na žádnou ze jmenovaných variant nebyla dosud zpracována studie proveditelnosti. CBA v rámci obvyklého metodického postupu svým průběhem postupně zodpovídá základní otázku: Co komu realizace investičního projektu přináší a co komu bere? Který z investičních projektů je nejlepší? Pro zpracování CBA v plném rozsahu je tedy nutné znát technické, organizační a finanční zajištění investiční akce ve formě zpracovaného investičního projektu včetně studie proveditelnosti. Vyhodnocení nákladů a prospěchu, které nemohou být ohodnoceny či kvantifikovány: V stanoveném případě může být vhodné provést CBA v plném rozsahu až po vybrání proveditelných variant a následném zpracování studií proveditelnosti (investičních projektů), identifikujících veškeré investiční náklady, socioekonomické dopady a detailní rozbor předpokládaných provozních nákladů, související s vybranou realizační variantou či několika variantami. Tato činnost není předmětem tvorby strategického dokumentu a její realizace prostřednictvím dalších zakázek může být provedena následně v souladu se závěry strategie na základě rozhodnutí vedení města o preferencích jednotlivých variant Řešení kapacitních disproporcí ZŠ města Mikulov V této kapitole bylo přistoupeno k zadavatelem odsouhlasené formě výstupu pro popis navrhovaných variant řešení identifikovaného problému kapacitních disproporcí ZŠ města Mikulov. Jako výchozí data byly použity základní hrubé provozní náklady jednotlivých budov základních škol doplněné o vybrané přímé náklady a průměrné náklady investiční na sledované budovy. U každé ze základních variant je uvedeno Vyhodnocení finanční a ekonomické analýzy. Absentující zdrojová data o jednorázových investicích vyvolaných jednotlivými variantami se pro účely strategie zanedbávají a mohou případně být (stejně jako detailní provozní náklady a další socioekonomické dopady) předmětem zpracování studie proveditelnosti u realizační (-ch) variant (-y). V jednotlivých tabulkách Celkový přehled varianty se v části celkový počet žáků vychází z ročníku 2010/2011 a následně z provedené predikce vývoje počtu žáků viz kapitolu 2.2. Odhad potřeb na základě demografického vývoje do roku Odborné učebny v tomto kapacitním porovnávání neuvádíme. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 106

107 Předpoklady simulace jednotlivých variant: V následujících bodech jsou uvedeny vstupní předpoklady simulace provedené matematickým modelem, který na základě vstupních dat o kapacitách škol a demografických údajích se zjednodušenou projekcí do roku 2020 shrnuje předpokládaný vývoj hodnot několika nejvýznamnějších ukazatelů ve 3 základních a 3 odvozených variantách řešení kapacitních disproporcí základních škol ve městě Mikulov. V přehledu je uveden počet žáků kalkulovaný na základě demografické prognózy (viz Tabulka 23: Celková poptávka po umístění žáků v základních školách města Mikulov) a celkových kapacit jednotlivých škol. Poslední sloupec Realita 2011/2012 ukazuje reálný počet žáků aktuálně navštěvující školy ZŠ Mikulov. Přestože jsou demografická data jediným adekvátním zdrojem pro dlouhodobou prognózu, v krátkodobém měřítku je již patrný rozdíl mezi prognózou a skutečností v prvním roce. Tento fakt je způsoben dvěma skutečnostmi: o Aktuálně není zpracována podrobná (komplexní) demografická analýza, viz Opatření zaměřené na zpracování Demografické analýzy. o Jednorázový výkyv v počtu dětí nastupujících do 1. třídy a případně do dalších tříd neodpovídá zcela přesně datům z demografické analýzy (použité zjednodušené i případné komplexní), ale obdobně nelze v budoucnu se stejnou pravděpodobností vyloučit výkyv směrem opačným, a to například i v řadě několika let za sebou. Toto platí adekvátně i o odchodech žáků ze škol. Z dlouhodobého hlediska vliv těchto krátkodobých faktorů klesá. Je použit maximální počet žáků pro dané učebny, tj. nejsou zohledněny požadavky na relaxační kouty (viz rezervu na konci následujícího bodu). Počet potřebných tříd je stanoven dle jednotlivých ročníků tak, že byl zafixován ideální (svým způsobem reálně maximálně dosažitelný u drtivé většiny tříd) počet žáků na třídu 27 a vždy po překročení tohoto počtu vzniká hypotetická nutnost na otevření další třídy v daném ročníku. Tato hodnota (27 žáků na třídu) je stanovena na základě skutečnosti, že významná většina tříd ve všech školních budovách toto číslo překračuje (pouze 3 třídy z 35 tříd nedosahují této kapacity, jejich kapacita je 2 x 17 a 1 x 25 žáků, a to všechny právě v budově Pavlovská), naopak značné množství tříd, zejména v budově Hraničářů toto číslo významně překračuje (většinou je zde kapacita 33 žáků na třídu. Hodnota 27 žáků na třídu je navíc pod průměrnou hodnotou kapacit všech tříd, jež přesahuje hodnotu 29,8 žáků na třídu (do průměru započteny hodnoty pouze 33 žáků u tříd v budově Hraničářů, které tuto hodnotu přesahují). Rozdíl mezi uvažovanou zafixovanou hodnotou 27 a maximální dovolenou hodnotou 30 (resp. 33) tvoří rezervu jednotlivých variant reálného řešení. Celkový přehled varianty dále obsahuje výpočet průměrných provozních nákladů a průměrných výdajů na investice s tím, že do samotného výpočtu je zahrnuta průměrná roční míra inflace za posledních 10 let a to 2,8 %. Vlastní výpočet je podrobně zpracován v Příloze č.5 Modelování kapacit, a to vzorově pro Variantu 1, dále je v elektronické podobě předán zdrojový soubor s matematickým modelem ve formátu MS Excel pro následné možnosti dalšího modelování zadavatelem. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 107

108 Varianta 1: Zachování stávajícího počtu školních budov Popis varianty: Zachování stávajícího počtu školních budov ZŠ Valtická, ZŠ Valtická Pavlovská, ZŠ Hraničářů bez provedení změn Přínosy varianty 1 Nevýhody varianty 1 Zachování vysokého standardu školské Nízká naplněnost základních škol. Ve sledovaném soustavy období dosahuje průměrná obsazenost Zachování dobré dostupnosti škol pro žáky ZŠ při současném rozložení škol, jak v horní, tak dolní části Mikulova Možnost vybudování chybějících odborných učeben na ZŠ Valtická v možných volných prostorách Pavlovské. V případě akceptace Varianty 1 platí tato opatření: Navržená opatření kapacit ZŠ 66 %. Z pohledu nízké naplněnosti základních škol vysoké náklady na provoz budov v přepočtu na jedno dítě. Lze tedy předpokládat při naplněnosti 66 % roční provozní náklady v přepočtu na jednoho žáka 8,1 tis. Kč u ZŠ Hraničářů a 6,5 tis. Kč u ZŠ Valtická. Menší obsazení tříd. Zřizovatel bude muset doplácet na platy zaměstnanců. Zajištění provozních nákladů Ve sledovaném období dosahuje průměrná obsazenost kapacit ZŠ 66 %. Lze tedy předpokládat roční provozní náklady v přepočtu na jednoho žáka 8,1 tis. Kč u ZŠ Hraničářů a 6,5 tis. Kč u ZŠ Valtická. Zajištění nákladů na opravy a investice. Průměrná roční částka do investic činí u ZŠ Hraničářů 783 tisíc Kč, u ZŠ Valtická činí 701 tisíc Kč do budovy Valtická a 556 tisíc do budovy Pavlovská. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 108

109 V následující tabulce je uveden celkový přehled číselných ukazatelů varianty 1. Údaje v celkovém přehledu Varianty 1 vycházejí z předpokladů uvedených v úvodu kapitoly. Celkový přehled varianty 1 Realita (optimalizace) Popis PROJEKCE dle stavu 2010/2011, (Finanční údaje v tis. Kč) Rok / Školní rok r.11/12 Celkový počet žáků Kapacita platná % využití kapacity 61,9 62,6 63,7 65,6 66,2 66,9 67,8 68,5 68,5 67,7 66,4 Kapacita dle KHS % využití kapacity dle KHS 62,8 63,5 64,6 66,5 67,1 67,9 68,7 69,5 69,5 68,6 67,30 Počet potřebných tříd (30) 1 Poč. tříd celkem - kapacita Poč. volných kmen. tříd (5) 2 Provoz. náklady Pavlovská Provozní náklady Valtická Provoz. náklady Hraničářů Roční výdaje provoz škol Průměrné výdaje investice Vyhodnocení finanční a ekonomické analýzy - varianta 1 Změna nákladů na mzdy Beze změn Náklady na provoz (opravy a udržování, plyn, el. energie, voda) Pavlovská Náklady na /investice Průměrná roční částka ZŠ Hraničářů 2,3 milionu Kč, u ZŠ Valtická činí 1,5 milionu Kč do budovy Valtická a 0,6 do budovy Průměrná roční částka ZŠ Hraničářů 783 tisíc Kč, u ZŠ Valtická činí 701 tisíc Kč do budovy Valtická a 556 tisíc do budovy Pavlovská Kapacity ZŠ Průměrně na 66% do roku Počet volných kmenových tříd by se pohyboval v průměru 5 volných tříd. A to při splnění podmínky ideálního naplnění s počtem žáků na třídu 27 a teprve po překročení tohoto počtu by vznikl nárok na otevření další třídy, Náklady celkem ,-Kč - 1 Hodnota potřebných kmenových tříd uvedená v závorce (30) v součtu za všechny budovy by byla platná za podmínky optimalizace nástupu žáků do jednotlivých prvních třid dle aktuálního počtu dětí u zápisu a otevírání prvních tříd koordinovaně v rámci obou ZŠ (institucí). Aktuálně toto neprobíhá a jsou využité 32 třídy v součtu v rámci všech 3 budov obou ZŠ prvních tříd koordinovaně v rámci obou ZŠ (institucí). Aktuálně toto neprobíhá a jsou využité 32 třídy v součtu v rámci všech 3 budov obou ZŠ 2 Obdobně je uvedenou optimalizací nástupu podmíněná platnost hodnot v závorce (5) u ukazatele volných kmenových tříd. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 109

110 Varianta 2: Zachování stávajícího počtu školních budov s řešením kapacitních disproporcí při zápisu uchazečů do 1. tříd Popis varianty: Zachování stávajícího počtu školních budov ZŠ Valtická, ZŠ Valtická Pavlovská, ZŠ Hraničářů bez provedení změn a následné řešením kapacitních disproporcí při zápisu uchazečů do 1. tříd. V rámci této varianty je nezbytné před zápisem projednat s rodiči na schůzkách a následně i sdělit v tisku, školkách a na stránkách města a škol následující sdělení: Zápis proběhne jako administrativní akt, při kterém bude zjištěn počet uchazečů do 1. tříd a současně počet odkladů nástupů do prvních tříd ZŠ, kterých je v průměru 5 8 % z celkového počtu dětí. Rozhodnutí o umístění nebudou vydána na místě (ze zákona a je lhůta 30 dnů). Následně bude nutné rozdělit žáky nastupující do každého ročníku následujícím způsobem: ZŠ Hraničářů 2 třídy, ZŠ Valtická 1 třída. Pokud by počet přesahoval 81 (3x27), došlo by i na případnou malou třídu na Pavlovské, což by odpovídalo závěrům hygieny. Toto členění je zvoleno z důvodu naplnění v prvním kole 2 hlavních budov Hraničářů a Valtická a až v případě potřeby naplnění budovy Pavlovská a následném možném využití budovy Pavlovská pro jiné aktivity. V případě akceptace Varianty 2 jsou navrženy tato opatření: Navržená opatření Zajištění provozních nákladů Ve sledovaném období dosahuje průměrná obsazenost kapacit ZŠ 66 %. Lze tedy předpokládat roční provozní náklady v přepočtu na jednoho žáka 8,1 tis. Kč u ZŠ Hraničářů a 6,5 tis. Kč u ZŠ Valtická. Zajištění nákladů na opravy a investice. Průměrná roční částka do investic činí u ZŠ Hraničářů 783 tisíc Kč, u ZŠ Valtická činí 701 tisíc Kč do budovy Valtická a 556 tisíc do budovy Pavlovská. Údaje v celkovém přehledu Varianty 2 vycházejí z předpokladů uvedených v úvodu kapitoly. Navíc je v následující tabulce zohledněna možnost využití tříd Pavlovská. Celkový přehled varianty 2 (první část ze dvou) Realita (Optimalizace) Popis PROJEKCE dle stavu 2010/2011 Rok / Školní rok r.11/12 Celkový počet žáků Kapacita platná % využití kapacity 61,9 62,6 63,7 65,6 66,2 66,9 67,8 68,5 68,5 67,7 66,4 Kapacita dle KHS % využití kapacity dle KHS 62,8 63,5 64,6 66,5 67,1 67,9 68,7 69,5 69,5 68,6 67,30 Počet potřebných tříd (30) 3 Poč. tříd celkem - kapacita Poč. volných kmen. tříd (5) 4 P. využitých tříd Pavlovská Hodnota potřebných kmenových tříd uvedená v závorce (30) v součtu za všechny budovy by byla platná za podmínky optimalizace nástupu žáků do jednotlivých prvních třid dle aktuálního počtu dětí u zápisu a otevírání prvních tříd koordinovaně v rámci obou ZŠ (institucí). Aktuálně toto neprobíhá a jsou využité 32 třídy v součtu v rámci všech 3 budov obou ZŠ. 4 Obdobně je uvedenou optimalizací nástupu podmíněná platnost hodnot v závorce (5) u ukazatele volných kmenových tříd. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 110

111 Celkový přehled varianty 2 (druhá část ze dvou) Popis PROJEKCE dle stavu 2010/2011, (finanční údaje v tis. Kč) Rok / Školní rok Provoz. náklady Pavlovská Provozní náklady Valtická provozní náklady Hraničářů celkem roční výdaje na provoz škol průměrné výdaje na investice Přínosy varianty 2 Nevýhody varianty 2 Dlouhodobá stabilizace tříd a škol Možnost dlouhodobého plánování Varianta pokrývá pohyb porodnosti v jednotlivých částech města Omezení problémů se střídáním jedné či dvou tříd v jednotlivých ročnících. Tato skutečnost klade zvýšené problémy s rozvrhem, zejm. u dělení tříd, např. jazyků atd. Z pohledu plánování dá se řešit i problém zaměstnanosti, učitelé i správní zaměstnanci mohou v rámci volných kapacit plynule přecházet dle dlouhodobého plánu. Dá se zpracovat věková tabulka včetně aprobovanosti a zamezit tak zbytečnému propouštění, veškeré aspekty se dají předvídat několik let dopředu. V případě nižšího počtu žáku (pod 81 dle vývoje počtu narozených nebo navštěvujících MŠ) hlásících se do prvních tříd, se volná kapacita na Pavlovské dá použít i pro vybudování oddělení mateřské školy Zachování vysokého standardu školské soustavy v případě vysokého počtu žáků Zachování dobré dostupnosti škol při současném rozložení škol, jak v horní, tak dolní části Mikulova Možné protesty rodičů v případě omezení využití Pavlovské při nižším počtu žáků Vyhodnocení finanční a ekonomické analýzy - varianta 2 Změna nákladů na mzdy Beze změn Náklady na provoz Průměrná roční částka ZŠ Hraničářů 2,3 mil. Kč, u ZŠ Valtická (opravy a udržování, plyn, činí 1,5 milionu Kč do budovy Valtická a 0,6 do Pavlovské el. energie, voda) Náklady na /investice Průměrná roční částka ZŠ Hraničářů 783 tisíc Kč, u ZŠ Valtická činí 701 tisíc Kč do budovy Valtická a 556 tisíc do Pavlovské Kapacity ZŠ Zvýšení ZŠ Hraničářů, pokles ZŠ Valtická Pavlovská. Náklady celkem ,- Kč zaměstnanost a obecního rozpočtu. 111

112 Varianta 3: Zrušení budovy ZŠ Valtická - Pavlovská Popis varianty: Zrušení budovy ZŠ Valtická Pavlovská, zachování školních budov ZŠ Valtická, ZŠ Hraničářů Přínosy varianty 3 Nevýhody varianty 3 Zlepšení aktuální nízké Varianta není využitelná s aktuální naplněností tříd. Kapacita naplněnosti základních škol. tříd není dostatečná. Varianta je možná až po překročení ideální naplněnosti 28 žáků na třídu. V případě překročení kapacit musí dojít k odmítnutí dojíždějících žáků z jiných spádových oblastí (okolních vesnic) a případnému zrušení Z pohledu zvýšení naplněnosti základních škol dochází ke snížení nákladů na provoz budov Získání uvolněných prostor ZŠ Valtická Pavlovská pro jiné využití Úspora nákladů na provoz (el. energie, voda, plyn, opravy a udržování) průměrně 600 tisíc Kč ročně. Úspora nákladů na investice průměrně 556 tisíc Kč ročně. Úspora nákladů na mzdy V případě akceptace Varianty 3 platí tato opatření: Navržená opatření detašovaného pracoviště MŠ. Snížení vysokého standardu školské soustavy Zhoršení dobré dostupnosti škol při současném rozložení škol, jak v horní, tak dolní části Mikulova. Základní školy budou pouze v dolní části. Nutné posílení MHD pro přesun dětí z horní části města. Vysoké náklady spojené s přesunem zázemí školy. Možný urbanistický rozvoj v severní části města a následný nedostatek z pohledu spádovosti ZŠ Možný negativní dopad z pohledu vnímání občanů. Možný problém s přesunem dětí z jedné ZŠ do jiné ZŠ Zpracování případové studie pro přesný výpočet možných kapacit jednotlivých tříd na školách (podrobný výpočet kapacit tříd jednotlivých škol v jednotlivých ročnících, kapacit zázemí, úpravy rozvrhu, zajištění informovanosti všem dotčeným subjektům, zajištění legislativních požadavků, atd.). Případová studie musí být také zaměřena na zajištění přesunu. Posílení MHD z horní části města v ranní a odpolední době Níže zpracovaný text je zaměřen na podrobnější analýzu možného přesunu při zrušení budovy Pavlovské. Přílohou č. 5 Modelování kapacit je soubor ve formátu MS Excel, který je dále možné využít pro modelování kapacit jednotlivých tříd. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 112

113 Kapacita Počet Maximální kapacita bez relaxačních koutů kmenových učeben Kapacita bez budovy Pavlovská 1 stupeň stupeň Kapacita s budovou Pavlovská 1 stupeň stupeň Údaje v celkovém přehledu Varianty 3 vycházejí z předpokladů uvedených v úvodu kapitoly. Celkový přehled varianty 3 Realita (Optimalizace) Popis PROJEKCE dle stavu 2010/2011, (Finanční údaje v tis. Kč) Rok / školní rok /12 Celkový počet žáků Kapacita platná % využití kapacity 61,87 62,62 63,74 65,61 66,17 66,92 67,76 68,50 68,50 67,66 66,36 Kapacita dle KHS % využití kapacity dle KHS 62,75 63,51 64,64 66,54 67,11 67,87 68,72 69,48 69,48 68,63 67,30 Počet potřebných tříd (30) 5 Poč. tříd celkem - kapacita Poč. volných kmen. tříd s Pavlovská (5) 6 Poč. volných /chybějících kmen. tříd bez Pavlovská Provozní náklady Valtická Provoz. náklady Hraničářů Roční výdaje provoz škol Průměrné výdaje investice V případě zvolení této varianty by bylo nutné pomocí optimalizace využití jednotlivých tříd s vyšší kapacitou v silnějších ročnících či pomocí hledání dalších způsobů získání volných kapacit ve zbývajících budovách, zjištěného případnou studií proveditelnosti, vyřešit predikovaný nedostatek celkového počtu jedné třídy v letech 2015, 16 a 2020, resp. dvou tříd v letech 2017, 18 a Hodnota potřebných kmenových tříd uvedená v závorce (30) v součtu za všechny budovy by byla platná za podmínky optimalizace nástupu žáků do jednotlivých prvních třid dle aktuálního počtu dětí u zápisu a otevírání prvních tříd koordinovaně v rámci obou ZŠ (institucí). Aktuálně toto neprobíhá a jsou využité 32 třídy v součtu v rámci všech 3 budov obou ZŠ. 6 Obdobně je uvedenou optimalizací nástupu podmíněná platnost hodnot v závorce (5) u ukazatele volných kmenových tříd. zaměstnanost a obecního rozpočtu

114 Vyhodnocení finanční a ekonomické analýzy - varianta 3 Změna nákladů na mzdy Částka platu ředitele, hospodáře školy a zástupce ředitele. Dále se může jednat při zrušení celé školy Pavlovské o částku platu správce budovy- školníka a dalších režijních zaměstnanců. Náklady na provoz (opravy a Průměrná roční částka ZŠ Hraničářů 2,3 milionu Kč, udržování, plyn, el. energie, voda) u ZŠ Valtická činí 1,5 milionu Kč do budovy Valtická. Náklady na investice Průměrná roční částka ZŠ Hraničářů 783 tisíc Kč, u ZŠ Valtická činí 701 tisíc Kč do budovy Valtická. Kapacity ZŠ Při splnění podmínky ideálního naplnění s počtem žáků na třídu 27 a po překročení tohoto počtu by vznikl nárok na otevření další třídy, tak je v aktuálním stavu tato varianta neproveditelná. Od roku 2015 je nedostatek kapacit jedné třídy a následně od roku 2017 do 2019 se jedná o dvě třídy. Lze však předpokládat následný trend snížení počtu žáků po roce V těchto letech by nedostatek kapacit musel být řešen uzavřením detašovaného pracoviště MŠ a případným snížením počtu žáků z jiných spádových oblastí. Celkové náklady , -Kč (úspora , - Kč oproti variantě 1 a2) zaměstnanost a obecního rozpočtu. 114

115 Varianta 4: Využití některé s výše uvedených variant kombinované se spojením ZŠ Hraničářů a ZŠ Valtická do jedné školy (instituce) Přínosy varianty 4 Nevýhody varianty 4 Výhody uvedené v jednotlivých variantách Nevýhody uvedené v jednotlivých variantách Zlepšení v rámci organizace naplněnosti Závislost na Jihomoravském kraji z pohledu jednotlivých tříd naplněnosti tříd. V rámci rozhodnutí kraje se nebudou financovat odloučená pracoviště s nízkou naplněností tam, kde je možné využít Možné úspory z hlediska režijních zaměstnanců (např. ředitel, zástupce ředitele, školník, hospodář) Uvolnění kapacit na vybrané škole pro případné oddělení mateřské školy Účelnější využití odborných učeben při organizaci naplněnosti Možnost vybudovat potřebné odborné učebny jednoho pracoviště. Při zachování všech budov vysoké náklady na provoz. Komplikovanější řídicí procesy a nutnost nastavení jasných odpovědností, pravomocí a zastupitelnosti při řízení. Varianta 5: Zachování stávajícího počtu školních budov a využití pro MŠ Mikulov Popis varianty: Zachování stávajícího počtu školních budov ZŠ Valtická, ZŠ Valtická Pavlovská, ZŠ Hraničářů, MŠ Pod Strání, MŠ Habánská a MŠ Habánská Valtická bez provedení změn s využitím volných kapacit ZŠ pro MŠ, tato varianta je podrobně popsána v následující kapitole Řešení kapacitních disproporcí MŠ města Mikulov. Varianta 6: Zachování stávajícího počtu školních budov a využití pro DDM Mikulov Popis varianty: Zachování stávajícího počtu školních budov ZŠ Valtická, ZŠ Valtická Pavlovská, ZŠ Hraničářů, MŠ Pod Strání, MŠ Habánská a MŠ Habánská Valtická bez provedení změn s využitím volných kapacit pro DDM Mikulov, tato varianta je podrobně popsána v části Opatření zaměřené na činnost DDM Mikulov. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 115

116 Řešení kapacitních disproporcí MŠ města Mikulov Celková poptávka po umístění dětí v mateřských školách převyšuje pro následující období nabídku. Pro úplnost navrhovaného Řešení kapacitních disproporcí MŠ města Mikulov zde opětovně uvádíme výstup z provedené analýzy. Tabulka 68: Celková poptávka po umístění dětí v mateřských školách Věk Celkem Mikulov, Bavory Dojíždějící Celková poptávka Varianta 1: Zachování stávajícího počtu školních budov s dynamickým nebo statickým řízením počtu tříd v detašovaném pracovišti pro předškolní vzdělávání umístěném v ZŠ Popis varianty: Zachování stávajícího počtu školních budov ZŠ Valtická, ZŠ Valtická Pavlovská, ZŠ Hraničářů, MŠ Pod Strání, MŠ Habánská a MŠ Habánská Valtická a rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání v ZŠ Hraničářů nebo ZŠ Valtická. Záměrem zvolené strategie je buď dynamické řízení počtu tříd MŠ v detašovaném pracovišti na ZŠ. Dynamické řízení znamená, že držíme využité kapacity MŠ na 100% a zároveň přesouváme maximální počet pětiletých žáků do detašovaných pracovišť zřízených v základních školách. Žáky lze takto přesouvat pouze tehdy, je-li volná kapacita v ZŠ, která je a bude dle výpočtů průměrně na 64%. Tato strategie je náročná na řízení, neboť každý školní rok je jiný počet nově zřizovaných tříd. Druhou možností této varianty je strategie zaměřená na statickém (trvalém) počtu tříd MŠ v detašovaném pracovišti na ZŠ. Tuto strategii lze jednodušeji organizačně zajistit. Detašované pracoviště je otevřeno pro určitý počet tříd a nemění se každý rok dle potřeby. Přínosy varianty 1 Nevýhody varianty 1 Zachování vysokého standardu školské Nízká naplněnost základních škol. Ve soustavy sledovaném období dosahuje Zachování dobré dostupnosti škol při současném rozložení škol, jak v horní, tak dolní části Mikulova průměrná obsazenost kapacit ZŠ 66 %. Vysoké náklady pro přebudování prostor ZŠ pro splnění hygienických podmínek Dostatečná kapacita v mateřských školách. Ve sledovaném období lze počítat s nedostatečnou kapacitou o 15 30%. Největší nedostatek je v roce Využití ZŠ řeší nedostatky s kapacitou. V případě akceptace Varianty 1 jsou navržena tato opatření: Navržená opatření Zajištění nákladů na výstavbu detašovaného pracoviště mateřské školky. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 116

117 Varianta 2: Zrušení budovy ZŠ Valtická - Pavlovská a dynamické nebo statické řízení počtu tříd v detašovaných pracovištích pro předškolní vzdělávání v budovách ZŠ Valtická nebo ZŠ Hraničářů. Popis varianty: Zrušení budovy ZŠ Valtická - Pavlovská a zachování stávajícího počtu školních budov ZŠ Valtická, ZŠ Hraničářů, MŠ Pod Strání, MŠ Habánská a MŠ Habánská Valtická. Záměrem zvolené strategie je zvýšení aktuální nízké naplněnosti základních škol, snížení provozních nákladů a zajištění kapacit pro předškolní vzdělávání. K řešení nedostatečných kapacit předškolního vzdělávání lze přistoupit dynamickým řízením počtu tříd v detašovaných pracovištích na ZŠ Valtická nebo ZŠ Hraničářů. Dynamické řízení znamená, že držíme využité kapacity MŠ na 100% a zároveň přesouváme maximální počet pětiletých žáků do detašovaných pracovišť zřízených v základních školách. Druhou možností této varianty při řešení kapacit předškolního vzdělávání je strategie zaměřena na statickém (trvalém) počtu tříd v detašovaných pracovištích na ZŠ Valtická nebo ZŠ Hraničářů. Tuto strategii lze jednodušeji organizačně zajistit. Detašované pracoviště je otevřeno pro určitý počet tříd a nemění se každý rok dle potřeby. Tato varianta je reálná v závislosti na výběru požadovaných kapacit viz kapitola Řešení kapacitních disproporcí ZŠ města Mikulov varianta 3. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 117

118 4.3. Opatření zaměřené na činnost DDM Mikulov Dům dětí a mládeže je samostatná příspěvková organizace zřízena Jihomoravským krajem. Sídlí v prostorách budovy Vrchlického 11. Vlastníkem budovy je město Mikulov, které pronajímá uvedené prostory DDM přes společnost TEDOS Mikulov spol. s r. o., se kterou má DDM uzavřenou nájemní smlouvu. DDM využívá v budově 764 m 2, zbývající část budovy má ve výpůjčce organizace Junák, která přispívá DDM příspěvek na energie. Budova je aktuálně v nevyhovujícím technickém stavu a potřebuje investice jako je například dokončení výměny zbývajících oken, vyřešení modernizace kotelny atd. DDM v budově využívá taneční sál, počítačovou učebnu a klub (projektor s televizí, kulečník, stůl na st. tenis). Sportovní kroužky e provozují v tělocvičnách (ZŠ Hraničářů bezúplatně, Gymnázium nájem). DDM dále působí na základních školách v obcích Novosedly, Dolní Dunajovice, ZŠ Březí a ZŠ Drnholec. DDM je aktuálně samofinancovatelné z příspěvků občanů, kteří navštěvují kroužky pořádané DDM. Níže uvedené varianty vychází z předpokladů zachování stávajícího počtu subjektů působících v DDM. Návrh optimalizace DDM Mikulov: Varianta 1: Zachování stávajícího stavu umístění DDM v prostorách budovy Vrchlického 11 Přínosy varianty 1 Nevýhody varianty 1 Výhodné umístění DDM v centrální části Mikulova a tedy snadná dostupnost Informovanost dětí a mládeže (nedochází ke změně) V případě akceptace Varianty 1 platí tato opatření: Navržené opatření Dokončení výměny zbývajících oken. Vyřešení modernizace kotelny. Nevyhovující technický stav a nutné investice Varianta 2: Umístění DDM v prostorách budov základních škol ZŠ Valtická a ZŠ Hraničářů Přínosy varianty 2 Nevýhody varianty 2 Uvolnění budovy Vrchlického 11. Přesunutí DDM z centrální části Mikulova do jižní části a tím pádem ztížení dostupnosti Využití volných kapacit základních škol Zajištění nového působiště pro organizaci Junák sídlící v odpoledních hodinách. také v budovách Vrchlického 11 Existující zkušenost s provozem. DDM již provozuje Zajištění provozu ZŠ v odpoledních hodinách při na ZŠ Hraničářů Sportovní hry, celkovém přesunu DDM do budov ZŠ - správa, Volejbal, Míčové hry pro dívky a Mažoretky Babety. odpovědnosti, bezpečnost, úklid prostor, vytápění Možné zvýšení nákladů na provoz budov ZŠ například z pohledu vytápění nebo osvětlení v odpoledních a večerních hodinách. Nelze využít ZŠ v dopoledních hodinách. Pro klub maminek je tedy nutné najít náhradní prostory (2x týdně dopoledne pro cca 25 osob). zaměstnanost a obecního rozpočtu. 118

119 V případě akceptace Varianty 2 jsou navržena tato opatření: Navržené opatření Zajištění provozu ZŠ v odpoledních hodinách při celkovém přesunu DDM do budov ZŠ - správa, odpovědnosti, bezpečnost, úklid prostor, vytápění Přesunutí DDM včetně změna smluv mezi zřizovatelem DDM (Jihomoravským krajem) a městem Mikulov (vlastníkem budov ZŠ) Výpočet možného navýšení provozních nákladů při zvýšení využití budov základních škol. Zajištění nového působiště pro organizaci Junák Varianta 3: Umístění DDM v prostorách budov Gymnázia Mikulov a Středního odborného učiliště Mikulov Přínosy varianty 3 Nevýhody varianty 3 Uvolnění budovy Vrchlického 11. Přesunutí DDM z centrální části Mikulova do jižní části a tím pádem ztížení dostupnosti. Nejedná se však o takový rozdíl jako v případě přesunutí do Základních škol. Vlastníkem budov je Jihomoravský kraj, který je Zajištění nového působiště pro organizaci Junák sídlící zároveň zřizovatelem DDM Mikulov také v budovách Vrchlického 11 Aktuálně volné a vhodné kapacity v prostorách Gymnázia Mikulov a Středního odborného učiliště Mikulov. Z pohledu vyjádření vedení speciálně v prostorách Středního odborného učiliště. Zajištění nového provozu včetně předání informací všem zainteresovaným. Existující zkušenost s provozem. DDM již provozuje volejbal na Gymnáziu Mikulov. V případě akceptace Varianty 3 platí tato opatření: Navržené opatření Přesunutí DDM Zajištění nového působiště pro organizaci Junák zaměstnanost a obecního rozpočtu. 119

120 4.4. Systémové opatření pro zdokonalení informačního systému pro oblast volnočasových aktivit Cílem úpravy by měla být především změna informovanosti občanů, protože z analýzy informačního systému vyplývá, že současný informační systém neplní veškeré pro občany užitečné funkce, které jsou s informační stránkou spojeny. Úlohou informačního systému je podat ucelené informace o veškerém možném dění v rámci volnočasových aktivit ve městě Mikulov a případně o okolí. V rámci zdokonalení a aktualizace informačního systému doporučujeme zaměřit se na webové stránky informující o možnostech vyžití volného času ve městě Mikulov. Vidíme v něm roli komplexního média, které propojuje efektivním způsobem různorodé skupiny zainteresovaných subjektů. Pro nejbližší fázi rozvoje je třeba počítat zejména: s veřejností, resp. různými skupinami uživatelů, se všemi provozovateli zařízení pro volnočasové aktivity, se všemi místními kluby, občanskými sdruženími atd., s organizátory sportovních, kulturních, společenských a sociálních akcí., s mateřskými a základními školami. Pro tyto skupiny zainteresovaných subjektů je třeba vytvořit vhodný obsah a design úvodní stránky, který by umožňoval: rychlou první informaci o novinkách webu s ohledem na priority uživatelů, zřetelně graficky i textově vyjadřoval poslání, byl provázaný na informační zdroje Základních škol, byl přehledným směrníkem pro hlubší, zanořená patra webu, a vyvolával důvěru uživatelů, tj. o byl vždy autorizován (kdo je provozovatelem a garantem obsahu informací), o byl aktualizován (zřetelné časové označení informací - kdy vyvěšeno, omezení, odkazy) predikovatelným způsobem (budování přístupových návyků - jedna z klíčových metod budoucího marketingu), o umožňoval využitelný kontakt, popř. samoobslužný download aktuálních informačních materiálů (například ze základních škol). Aktualizace komplexního informačního systému pro efektivní předání informací o plánovaných akcích a využití zařízení pro volnočasové aktivity širokým spektrem obyvatelstva města Mikulov a okolí, je základním stavebním kamenem rozvoje volnočasových aktivit na území města Mikulov. V základu se jedná o jasné přehledy věnující se samostatně kategoriím - sport, kultura (společenské akce). Jedná se o přehledy zařízení a přehledy možného vyžití volných kapacit příslušných zařízení a areálů. Informace o vybavenosti, dostupnosti, systému správy, aktuálních akcích a v neposlední řadě možnosti objednání nebo reservací zařízení, která spadají pod systém rezervace kapacit. V podobném duchu je nutné informovat o veškerých subjektech, zařízeních a aktivitách v oblasti kultury, společenského dění a sociální oblasti. Je vhodné také zajistit pro komerční subjekty působící v oblasti volnočasových aktivit možnost zveřejnit v daných kategorií jimi pořádané akce a aktivity. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 120

121 Aktualizace informačního a reservačního systému se rozumí úprava aktuálního webového portálu města Mikulov, který se již cíleně věnuje volnočasovým aktivitám. Tento IS prezentovaný prostřednictví internetu by měl zejména obsahovat například pro oblast sportovních aktivit: podrobné informace o aktuální nabídce všech sportovních zařízení a areálů, podrobné informace o veřejně přístupných sportovišť, která nespadají pod systém reservace a případného objednání na daný konkrétní termín, podrobné informace o možnosti využití a případné možnosti reservace sportovních zařízení spadajících pod systém reservačního systému, podrobné informace o možnosti zapůjčení sportovního vybavení v rámci sportovních areálů. U každého sportovního zařízení by měly být uvedeny následující podrobné informace, jako jsou: adresa, kontakty, otevírací doba, dostupnost, parkování, sportovní možnosti, herní prvky, možnosti zapůjčení sportovního vybavení možnost občerstvení, existence sociální zázemí, nejbližší policejní stanice, nejbližší zdravotní zařízení, hodnocení a komentáře uživatelů, reservační systém, atd. Tímto způsobem je vhodné nastavit www databázi pro aktivity: Sportovní, pohybové, Umělecké, kulturní, Vzdělávací, Rukodělné, tvůrčí, Turistické, Herní, Ostatní. Veškeré potřebné informace jsou zahrnuty v Analytické části Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let a v přílohách tohoto dokumentu. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 121

122 Příklad rozšíření webovské stránky: Aktuálně webovský portál města Mikulov informuje například o sportovních areálech v členění výběru dle sportu. Například u sportovních areálů se při zobrazení Základní školy Valtické zobrazuje kontakt, služby sportovního hřiště, otvírací doba a poplatek. Následující obrázek zobrazuje příklad zobrazení aktuální www stránky informačního systému. Základní škola Valtická však nabízí: hřiště Pavlovská určené pro volejbal, košíkovou, házenou, fotbal, 60 m běžecká dráha, skok daleký, hřiště Valtická určené pro volejbal, košíkovou, házenou, fotbal, 60 m běžecká dráha, skok daleký, tělocvičnu určenou pro volejbal, omezeně košíkovou a gymnastiku. Následující obrázek zobrazuje příklad www stránky komplexního informačního systému. zaměstnanost a obecního rozpočtu. 122

123 zaměstnanost a obecního rozpočtu. 123

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Autoři: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková, Ph.D. Mgr. Šárka Šustová, Bc. Alena Daudová, Bc. Martin Koňařík, Bc. Barbora

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza 2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza Hlavním výsledkem projektu v detailu zázemí Prahy je prognostický výhled vývoje počtu a struktury obyvatelstva suburbánní zóny Prahy. Tato zóna byla vymezena

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE

METODICKÉ PROBLÉMY SLEDOVÁNÍ MIGRACE SLEDOVÁNÍ MIGRACE ZDENĚK ČERMÁK PROSTOROVÁ MOBILITA: TEORETICKÉ KONCEPTY A METODICKÉ PROBLÉMY Workshop, 4. června 2014 Albertov 6, Praha 2 Projekt Grantové agentury ČR 404/14/00393 EVIDENCE MIGRACE Průběžná

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV A PŘILEHLÝCH SPÁDOVÝCH OBLASTÍ VESTEC A JESENICE-ZDIMĚŘICE PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY (MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA) Tomáš Fiala Eva Kačerová Jitka Langhamrová katedra

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just Doprava ve městech Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu Christiane Just Faktory ovlivňující cestovní zvyklosti a dopravu ve městech jsou předmětem řady studií a často se

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015 Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015 Ř. Legenda UZ PAR ORG POL 1 PAR CELKEM PŘÍJMY 2015_NÁVRH Pozn. Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř URRlab METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje)

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem (dokument k projednání v orgánech kraje) Tato studie se zabývá odhadem vývoje středního školství v kraji Vysočina v období výrazné demografické

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan

Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan Vácha Praha-západ od roku 2008 starosta Dolních Břežan

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 221 Termín konání

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Využití populačních prognóz v oblasti vzdělávání

Využití populačních prognóz v oblasti vzdělávání Využití populačních prognóz v oblasti vzdělávání Vladimír Hulík Ústav pro informace ve vzdělávání vladimir.hulik@uiv.cz Může vzdělávací politika využít populační prognózy? jednoznačně ANO financování kapacity

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí DEMOGRAFICKÁ STUDIE Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí květen 2015 Mgr. Luboš Janák CZECH PM 733 103 657 www.czechpm.cz OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 1 IDENTIFIKACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ...

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více