total adjustment from the flush sidewall délky potrubí vedoucích k protipožárním tryskám. K prodloužení to which životnosti the protipožárních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "total adjustment from the flush sidewall délky potrubí vedoucích k protipožárním tryskám. K prodloužení to which životnosti the protipožárních"

Transkript

1 Technical Services: Tel: (800) / Fax: (800) Series Horizontální boční 5.6 protipožární and 8.0 K-factor trysky Extended řady, Coverage rozšířený Horizontal rozptyl, rychlá Sidewall a standardní Sprinklers Quick reakce &(mírné Standard riziko) Response faktor (Light K 80 a 115 Hazard) General Obecný popis recessed nebo dvoukusový adjustment zapuštěný or up ozdobný to 3/4 inch kryt, (19,1 styl 20 ) (1/2 ofnpt) total nebo adjustment styl 30 from (3/4 the NPT) flush s 6,4 sidewall (1/4 ) position, zapuštěného or a two-piece nastavení Description Horizontální boční protipožární trysky řady Style nebo 20 až (1/2 13 inch (1/2 ) NPT) celkového or Stylenastavení 30 (3/4 The, Seriesfaktor, K 805.6,and a 115, 8.0 s rozšířeným K-factor, rozptylem, Extended jsou Coverage dekorativní Horizontal protipožární 1/4 nastavení, inch (6,4které ) of poskytuje recessedzapuštěný adjust- inch od boční NPT) polohy Recessed při splachování. Escutcheon Z důvodu with Sidewall trysky Sprinklers s rozšířeným arerozptylem, extended coverage, skleněnou decorative baňkou, 3 určené glass pro bulb použití s 3 ment ozdobný or up kryt, to se 1/2 snižuje inch (12,7 přesnost ) řezání of total adjustment from the flush sidewall délky potrubí vedoucích k protipožárním type v hydraulicky spray sprinklers vypočítaných designed systémech for use position. The adjustment provided by tryskám. in protipožárních hydraulically trysek calculated v mírně sprinkler the Recessed Escutcheon reduces the rizikových systems komerčních in light budovách, hazard, jako coercial accuracy jsou kostely, K prodloužení to which životnosti the protipožárních fixed pipe occupancies restaurační such jídelny, as hotely, churches, vzdělávací restaurant lengths trysek ze to slitiny the sprinklers mědi v případě must be vystavení cut. zařízení, seating kanceláře areas, atd. Se hotels, svým educational facilities, offices, etc. With their rozptylem Corrosion trysky korozívním resistant podmínkám coatings, se případně where až 4,9 m (16 ft.) do šířky a 7,3 m (24 ft.) applicable, používají korozivzdorné are utilized to povrchy. extendačkoli the coverage up to 16 feet (4,9 m) wide by na délku se montují podél zdi nebo na life protipožární of copper alloy trysky sprinklers s korozivzdorným beyond 24 feet (7,3 m) long, they are designed that stranu nosníku a přímo pod hladký a rovný povrchem which mohou would otherwise projít standardními be obtained for installation along a wall or the side strop. Horizontální boční protipožární testy odolnosti when exposed vůči korozi, to corrosive které provádějí atmospheres. of a beam and just beneath a smooth trysky se běžně používají místo závěsných příslušné schvalovací Although corrosion úřady, není resistant test and level ceiling. Horizontal sidewall nebo vzpřímených protipožárních trysek reprezentativní coated sprinklers pro have všechny passedmožné the sprinklers are coonly used instead standard z estetických důvodů nebo dle stavební korozívní corrosion podmínky. tests V důsledku of the applicable approval agencies, the testing is of pendent or upright sprinklers due to toho aesthetics konstrukce, orkde building potrubí construction napříč stropem doporučujeme, aby proběhla konzultace not representative of all possible corrosive considerations, není žádoucí. where piping across s konečným atmospheres. uživatelem Consequently, ohledně vhodnosti it the ceiling is not desirable. istěchto recoended povrchů pro that jakékoli the end dané user korozívní be Protipožární trysky řady s 3 prostředí. Minimálně by se měly brát The baňkou, fast response rychlou reakcí thermal a citlivostí sensitivity consulted with respect to the suitability na teplo v úvahu účinky okolní teploty, koncentrace rating poskytují of the rozšířený Series, rozptyl s 3 rychlou Bulb of these coatings for any given corrosive environment. The effects of ambi- reakcí chemikálií a rychlost plynu/chemická Type Sprinklers provides for a quick (QREC) pro celou řadu pokrytí uvedených response extended coverage (QREC) ent rychlost temperature, společně concentration s korozívní povahou of v tabulkách B a C. chemikálie, jaké budou protipožární trysky Model/ rating for many of the coverage areas chemicals, and gas/chemical velocity, detailed vystaveny. Zapuštěná in Tables verze horizontální B and C. should be considered, as a minimum, boční protipožární recessed trysky version řady of thes rozšířeným Series chemical to which UPOZORNĚNÍ the sprinklers will be along with the corrosive nature of the identifikační Model/Sprinkler The rozptylem Extended využívá Coverage dvoukusový Horizontalozdobný Sidewall kryt, Sprinkler styl 10 (1/2 utilizes NPT) either nebo astyl popsány, musí být namontovány a udržovány zapuštěný exposed. Protipožární trysky řady, které jsou zde číslo Identification sprinkleru two-piece 40 (3/4 NPT) Styles (1/2(1/2 ) inchzapuštěného NPT) or v souladu s tímto WARNINGS dokumentem a s příslušnými TY3332 Numbers - EC horiz. boční, 80K, 1/2 NPT Style nastavení 40 (3/4 nebo inchaž NPT) 18 Recessed (3/4 ) celkového Escutcheon nastavení with od boční 1/2 inch polohy (12,7 při splachování ) of scribed vedle norem hereinjakýchkoli must bejiných installed příslušných and TY EC HSW, 8.0K, 3/4"NPT The normami Series National Fire Protection Sprinklers Association de- TY4332 TY EC horiz. EC HSW, boční, 5.6K, 115K, 1/2"NPT 3/4 NPT maintained úřadů. Nedodržením in compliance těchto pokynů with může this Technické DŮLEŽITÉ document, as well as with the applicable standards of the National Fire Pro- dojít k narušení výkonu těchto zařízení. Vždy se řiďte Technickými daty TFP700, kde najdete UPOZORNĚNÍ PRO MONTÁŽ Majitel nese odpovědnost za to, že jeho protipožární systém of a any zařízení other budou authorities v náležitém hav- Data údaje Technical IMPORTANT tection Association, in addition to the Always s upozorněním refer toohledně Technical manipulace Data standards se Sheet systémy TFP700 protipožárních for the INSTALLER ing trysek a s jejich provozním jurisdiction. stavu. Pokud Failuremáte to nějaké do so dotazy, may Povolení Approvals WARNING součástmi a that upozorněním provides ohledně cautions impair jejich měli byste the performance kontaktovat dodavatele, of these který devices. Zaregistrovány UL and C-UL u Listed. UL a C-UL. with respect to handling and installation of sprinkler systems and com- montáže. Nesprávnou manipulací a protipožární trysky namontoval, nebo jejich Povoleny FM, VdS, u and FM, VdS NYCa v Approved. New York City. montáží může dojít k trvalému poškození The výrobce. owner is responsible for maintaining their fire protection system and de- (Viz (Refer tabulka to Table A, Akde for complete najdete kompletní approval ponents. Improper handling and installation can permanently damage vices in proper operating condition. systému protipožárních trysek nebo informace informationo including schválení corrosion včetně resistant status, vůči as korozi, welljakož as the i část Design Projektová Cri- stavu jeho součástí a k tomu, že protipožární tryska nebude v případě požáru kritéria odolnosti a sprinkler system or its components and cause the sprinkler to fail manufacturer should be contacted sign considerations.) The installing contractor or sprinkler teria Section týkající se pertaining speciálních to projektových special de- to fungovat operate innebo a fire se situation spustí orpředčasně. cause zvážení.) with any questions. it to operate prematurely. Maximum Working Pressure 175 psi (12,1 bar) Strana 1 ze 8 Leden 2007 TFP296_EN Page 1 of 8 JANUARY, 2005 TFP296 DuPont Registered Trademark

2 DuPont Registered Trademark Page Strana 2 ze of 8 TFP296_CS 1 - Rám Frame 2 - Knoflík Button 3 - Těsnicí Sealingsoustava Assembly 4 --Baňka Bulb 5 - Tlakový Compression šroub 6 - Vychylovací Screw plíšek 7-Vystřelovací 6 - Deflector pružina 7 - Ejection Spring /16" (39,7 (1-9/16 ) ) 11 7/16" (11,1 (7/16 ) ) 117/16" (11,1 (7/16 ) ) 6 * STŘEDNÍ CENTERLINE OSA VODNÍ OF SPRINKLER TRUBICE PROTIPOŽÁRNÍ WATERWAY TRYSKY * Jmenovitá Temperature teplota rating je uvedena is indicated na vychylovacím on deflector plíšku or adjacent nebo to orifice seat on frame. ** se Pipe nachází thread vedle connections lůžka otvoru per na ISO rámu. 7/1 can be provided on special request. ** Na speciální žádost lze dodat potrubní závitové spoje podle ISO 7/1. FIGURE 1 SERIES (TY3332) OBRÁZEK EXTENDED 1 COVERAGE HORIZONTÁLNÍ HORIZONTAL BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ SIDEWALL SPRINKLERS TRYSKY ŘADY, (TY3332) K S K-FACTOR, ROZŠÍŘENÝM 1/2ROZPTYLEM, INCH NPT 1/2 NPT 1 1- Rám - Frame 2 2- Knoflík - Button 3 3- Těsnicí - Sealing soustava Assembly 4 - Baňka 4 - Bulb 5 5- Tlakový - Compression šroub 6 - Vychylovací Screw plíšek 7-Vystřelovací 6 - Deflector pružina 7 - Ejection Spring /2" (38,1 (1-1/2 ) ) DEFLECTOR KLOBOUČEK HAT VYCHYLOVACÍHO PLÍŠKU KLOBOUČEK DEFLECTOR VYCHYLOVACÍHO HAT PLÍŠKU 11 7/16" (11,1 (7/16 ) ) STŘEDNÍ CENTERLINE OSA VODNÍ OF SPRINKLER TRUBICE PROTIPOŽÁRNÍ WATERWAY TRYSKY 149/16" (14,3 (9/16 ) ) 6* JMENOVITÝ 7/16" VSTUP (11,1 ZÁVITU ) TRYSKY NOMINAL DO ÚCHYTU MAKE-IN 11 (7/16 ) /2" (38,1 (1-1/2 ) ) PLOCHÁ WRENCH STRANA FLATS KLÍČE 1/2" NPT /16" (55,6 (2-3/16 ) ) PLOCHÁ WRENCH STRANA 7 FLATS KLÍČE JMENOVITÝ 1/2" VSTUP (12,7ZÁVITU ) TRYSKY NOMINAL DO ÚCHYTU MAKE-IN 12,5 (1/2 ) /2" (38,1 (1-1/2 ) ) /4" 3/4" NPT * Jmenovitá Temperature teplota rating je uvedena is indicated na vychylovacím on deflector plíšku or adjacent nebo to orifice seat on frame. ** se Pipe nachází thread vedle connections lůžka otvoru per na ISO rámu. 7/1 can be provided on special request. ** Na speciální žádost lze dodat potrubní závitové spoje podle ISO 7/1. FIGURE 2 SERIES (TY4332) OBRÁZEK EXTENDED 2 COVERAGE HORIZONTÁLNÍ HORIZONTAL BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ SIDEWALL SPRINKLERS TRYSKY ŘADY, (TY4332) K S ROZŠÍŘENÝM K-FACTOR, 3/4 ROZPTYLEM, INCH NPT 3/4 NPT 4 ** ** Maximální Dischargeprovozní Coefficient tlak Viz K = tabulka 5.6 GPM/psi B 1/2 (80,6 LPM/bar 1/2 ) Odtokový K = 8.0 GPM/psi součinitel 1/2 (115,2 LPM/bar 1/2 ) 80,6 Temperature l/min.bar 0,5 (5,6 Ratings usgpm/psi 0,5 ) 115,2 Referl/min.bar to Table 0,5 A(8,0 usgpm/psi 0,5 ) Jmenovitá Finishes teplota Viz Sprinkler: tabulka ARefer to Table A Provedení Recessed Escutcheon: White Coated, Chrome Plated, or Brass Plated Protipožární tryska: Viz tabulka A. Zapuštěný Physical ozdobný Characteristics kryt: Bílý povrch, chromovaný, Frame.. mosazný..... povrch..... Bronze Fyzikální Button. vlastnosti Brass/Copper Rám...Bronz Sealing Assembly Knoflík...Mosaz/měď Beryllium Nickel w/teflon Bulb Glass Těsnicí soustava... Compression Screw..... Bronze...Slitina Deflector... berylia.... a. niklu.. s. teflonem* Copper Baňka...Sklo Tlakový šroub...bronz Vychylovací Operation plíšek... Měď *Registrovaná ochranná známka firmy DuPont The glass Bulb contains a fluid which expands when exposed to heat. When the rated temperature is reached, the fluid expands sufficiently to shatter the Provoz glass Bulb, allowing the sprinkler to activate and water to flow. Skleněná baňka obsahuje kapalinu, která expanduje, když je vystavena horku. Když je Design dosaženo jmenovité teploty, kapalina expanduje tak, že se skleněná baňka roztříští, Criteria čímž se protipožární tryska aktivuje a The voda Series může téci. Extended Coverage Horizontal Sidewall Sprinklers must be installed and utilized in Light Projektová Hazard Occupancies, under smooth level ceilings as outlined in the applicable installation standard recognized kritéria by the Approval Agency (e.g., UL recognizes NFPA 13, and FM recognizes Horizontální the FM Loss boční Prevention protipožární Data Sheets). trysky řady Only the Style s rozšířeným 10, 20, 30, rozptylem or 40 Recessed namontovány Escutcheon, a používány as applicable, v mírně is musí být rizikových to be usedbudovách for recessed pod hladkým installations. rovným stropem, jak je uvedeno v příslušné montážní normě uznávané schvalovacím úřadem Installation (např. UL uznává NFPA 13 a FM uznává The Series data Loss Prevention Sprinklers FM). must Pouze be zapuštěný installed in ozdobný accordance kryt, styl with 10, the 20, 30 followingse instructions: může použít v zapuštěné nebo 40, poloze. NOTES Do not install any bulb type sprinkler if the bulb is cracked or there is a loss of liquid from the bulb. With the sprinkler held horizontally, a small air bubble should be present. The diameter of the air bubble is approximately 1/16 inch (1,6 ). A leak tight 1/2 inch NPT sprinkler joint should be obtained with a torque of 7 to 14 ft.lbs. (9,5 to 19,0 Nm). A maximum of 21 ft. lbs. (28,5 Nm) of torque may be used to install sprinklers with 1/2 NPT connections. A leak tight 3/4 inch NPT sprinkler joint should be obtained with a torque of 10 to 20 ft.lbs.

3 TFP296_CS Page Strana 33 of ze 8 SPRINKLER KONEČNÁ FINISH POVRCHOVÁ (See NoteÚPRAVA 5) K TYPE TEMP. BULB NATURALPROTIPOŽÁRNÍ CHROME TRYSKY WHITE*** (viz LIQUID BRASS PLATED poznámka POLYESTER 5) KAPALINA MOSAZ, CHRO- BÍLÝ *** 5.6 K EC HSW TYP 135 F/57 C TEPL. OrangeBAŇKY PŘÍRODNÍ MOVANÁ POLYESTER 1/2" (TY3332) 1, 2, 3, 4, F/68 C 57 C (135 F) RedOranžová NPT EC HORIZ. 175 F/79 C 68 C (155 F) YellowČervená 1,2,3,4,6 BOČNÍ (TY3332) 5.6 RECESSED 135 F/57 C 79 C (175 F) OrangeŽlutá 1/2" EC HSW* 1, 2, 4 NPT 80 (TY3332) ZAPUŠTĚNÉ 155 F/68 C 57 C (135 F) RedOranžová 1/2 EC HORIZ.* 175 F/79 C 68 C (155 F) YellowČervená 1,2,4 NPT (TY3332) 5.6 RECESSED 135 F/57 C 79 C (175 F) OrangeŽlutá 1/2" EC HSW** 1, 2, 3, 4 NPT ZAPUŠTĚNÉ (TY3332) EC 155 F/68 C 57 C (135 F) RedOranžová HORIZ. BOČNÍ** 175 F/79 C 68 C (155 F) YellowČervená 1,2,3,4 (TY3332) 8.0 EC HSW 135 F/57 C 79 C (175 F) OrangeŽlutá 3/4" (TY4332) 155 F/68 C 57 C (135 F) Red Oranžová 1, 2, 3, 4 NPT EC HORIZ. 68 C (155 F) Červená 1,23,4 BOČNÍ (TY4332) 175 F/79 C Yellow 79 C (175 F) Žlutá 8.0 RECESSED 135 F/57 C Orange 1, 2, 4 3/4" 115 ZAPUŠTĚNÉ EC HSW* EC 57 C (135 F) Oranžová 155 F/68 C Red 1,2,4 NPT 3/4 HORIZ. (TY4332) BOČNÍ* 68 C (155 F) Červená 175 F/79 C Yellow 1, 2, 3, 4 NPT (TY4332) 79 C (175 F) Žlutá 1,2,3,4 8.0 RECESSED 135 F/57 C Orange 3/4" ZAPUŠTĚNÉ EC HSW** EC 57 C (135 F) Oranžová 1, 2, 3, F/68 C Red NPT HORIZ. (TY4332) BOČNÍ** 68 C (155 F) Červená 1,2,3,4 (TY4332) 175 F/79 C Yellow 79 C (175 F) Žlutá NOTES: POZNÁMKY: Listed Zaregistrovány by Underwriters u Underwriters Laboratories, Inc. Inc. (UL) (UL) per podle Table tabulky B. C Listed Zaregistrovány by Underwriters u Underwriters Laboratories, Inc. Inc. forpro usepoužití in Canada v Kanadě perpodle Tabletabulky B. C Approved Povoleny u by Factory Factory Mutual Mutual Research Research Corporation Corporation (FM) podle (FM) tabulky per Table D. C Approved Povoleny městem by the New City York of New pod York číslem under MEA MEA E E Where Pokud je Polyester uvedeno, Coated že jsou protipožární Sprinklers trysky are noted potažené to bepolyesterem UL and C-UL zaregistrovány Listed, theu sprinklers UL a C-UL, jsou areu UL a and C-UL C-UL zaregistrovány Listed Corrosion jako korozivzdorné Resistantprotipožární Sprinklers. trysky VdS Povoleny Approved u VdS (podrobnosti (For details vám contact sdělí Tyco společnost Fire & Tyco Building Fire & Products, Building Products, Enchede, Enchede, Netherlands, Nizozemsko, Tel /Fax tel /fax ) ). * * Namontované Installed with se Style zapuštěným 10 (1/2" ozdobným NPT) or Style krytem 40 s celkovým (3/4" NPT) nastavením 3/4" Total 18 Adjustment (3/4 ), styl Recessed 10 (1/2 Escutcheon, as applicable. NPT) nebo styl 40 (3/4 NPT). ** Installed with Style 20 (1/2" NPT) or Style 30 (3/4" NPT) 1/2" Total Adjustment Recessed ** Namontované se zapuštěným ozdobným krytem s celkovým nastavením 13 (1/2 ), styl 20, (1/2 NPT) nebo styl 30 (3/4 NPT). TABLE A TABULKA LABORATORY A, LABORATORNÍ LISTINGS REGISTRACE AND APPROVALS A SCHVÁLENÍ (Refer(Viz to část the Design Projektová Criteria kritéria) Section) (13,4 to 26,8 Nm). A maximum of KONEČNÁ 30 the POVRCHOVÁ deflector is ÚPRAVA to face SPRINKLERU towards the ft.lbs. (40,7 Nm) of torque is to be used MOSAZ, ceiling. CHROM, BÍLÝ to install K sprinklers TYP with 3/4 NPT con-přírodnnections. Higher levels of torque may Step 2. With POKOVOVANÝ pipe thread POLYESTER sealant applied to distort the sprinkler EC HORIZ. inlet BOČNÍ and cause 17,2 the bar pipe(250 threads, psi) hand tighten 80 leakage or impairment (TY3332) the sprinkler of the sprinkler. nebo into the sprinkler fitting. 1/2 DoNPT not attempt ZAPUŠTĚNÝ to make-up EC HORIZ. Step 3. 12,1 Tighten bar (175 thepsi) sprinkler into the for insufficient adjustment BOČNÍ in (TY3332) sprinkler (VIZ fitting POZNÁMKA using only 1) the W-Type the escutcheon 6 Sprinkler Wrench (Ref. Figure 7). plate by under- EC HORIZ. or over-tightening BOČNÍ the With reference to Figures 1 and 2, the sprinkler. 115 Readjust (TY4332) the position of the W-Type 6 Sprinkler Wrench is to be sprinkler 3/4 fitting to suit. applied 12,1 to the bar sprinkler (175 psi) wrench flats. The NPTSeries ZAPUŠTĚNÝ EC EC HORIZ. Sidewall Sprinklers must BOČNÍ be (TY4332) installed in accordance with the following instruc- The Series Recessed EC Sidewall Sprinklers must be installed tions. POZNÁMKY: in accordance with the following instructions. 1. Maximální pracovní tlak 17,2 bar (250 psi) platí pouze pro registraci u Underwriters Step 1. Horizontal sidewall sprinklers are Laboratories, to be installed Inc. (UL); with registrace their centerline u Underwriters Laboratories, Inc. pro použití v Kanadě Step A. Horizontal sidewall sprinklers perpendicular (C-UL) a povolení to the města back New wall York. and parallel to the ceiling. The TABULKA word TOP B, MAXIMÁLNÍ on PRACOVNÍ are to be installed with their centerline TLAK WRENCH OTVOR RECESS PRO (END KLÍČ "B" (KONEC USED B FOR 3/4" POUŽÍVANÝ NPT MODELS) PRO MODELY 3/4 NPT) WRENCH OTVOR RECESS PRO (END KLÍČ "A" (KONEC USED A FOR 1/2" POUŽÍVANÝ NPT MODELS) PRO MODELY 1/2 NPT) OBRÁZEK FIGURE 73 KLÍČ W-TYPE NA PROTIPOŽÁRNÍ 6 SPRINKLER TRYSKY WRENCH W-TYPE 6 OTVOR WRENCH PRO RECESS KLÍČ PUSH ZATLAČTE WRENCH KLÍČ DOVNITŘ, ABY IN TO ENSURE ZAPADL DO ENGAGEMENT MÍSTA UTAŽENÍ WITH V PROTIPOŽÁRNÍ SPRINKLER WRENCHING TRYSCEAREA OBRÁZEK FIGURE 4 8 KLÍČ W-TYPE NA PROTIPOŽÁRNÍ 7 RECESSED SPRINKLER TRYSKY W-TYPE WRENCH 7 perpendicular to the back wall and parallel to the ceiling. The word TOP on the deflector is to face towards the ceiling. Step B. After installing the Style , 30, or 40 Mounting Plate, as applicable, over the sprinkler threads and with pipe thread sealant applied to the pipe threads, hand tighten the sprinkler into the sprinkler fitting. Step C. Tighten the sprinkler into the sprinkler fitting using only the W-Type 7 Recessed Sprinkler Wrench (Ref. Figure 8). With reference to Figure 1 or 2, the W-Type 7 Recessed Sprinkler Wrench is to be applied to the sprinkler wrench flats. Step D. After the wall has been installed or the finish coat has been applied, slide on the Style 10, 20, 30, or 40 Closure over the Series Sprinkler and push the Closure over the Mounting Plate until its flange comes in contact with the wall.

4 Strana 4 ze 8 TFP296_CS HORIZONTÁLNÍ BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TRYSKA (TY3332) K 80 S ROZŠÍŘENÝM ROZPTYLEM Hodnocení reakce Pokrytí (1) m x m (ft x ft) průtok (2) l/min (gpm) tlak (2) bar (psi) Vzdálenost mezi vychylovacím plíškem a stropem (3) (in) Jmenovitá teplota protipožární trysky C rozestup (4) m (ft) Rychlá 4,9 x 4,9 (16 x 16) 98 (26) 1,48 (21.6) (4-12) 57, 68, 79 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 5,5 (16 x 18) 110 (29) 1,85 (26.8) (4-12) 57, 68, 79 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 6,1 (16 x 20) 121 (32) 2,25 (32.7) (4-6) 57 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 6,7 (16 x 22) 133 (35) 2,70 (39.1) (4-6) 57 3,1 (10) Standardní 4,9 x 6,1 (16 x 20) 121 (32) 2,25 (32.7) (4-6) 68 3,1 (10) Standardní 4,9 x 6,7 (16 x 22) 133 (35) 2,70 (39.1) (4-6) 68, 79 3,1 (10) HORIZONTÁLNÍ BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TRYSKA (TY4332) K 115 S ROZŠÍŘENÝM ROZPTYLEM Hodnocení reakce Pokrytí (1) m x m (ft x ft) průtok (2) l/min (gpm) tlak (2) bar (psi) Vzdálenost mezi vychylovacím plíškem a stropem (3) (in) Jmenovitá teplota protipožární trysky C rozestup (4) m (ft) Rychlá 4,9 x 4,9 (16 x 16) 98 (26) 0,73 (10.6) (4-12) 57, 68, (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 5,5 (16 x 18) 110 (29) 0,90 (13.1) (4-12) 57, 68, (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 6,1 (16 x 20) 121 (32) 1,10 (16.0) (4-6) (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 6,1 (16 x 20) 125 (33) 1,17 (17.0) (4-12) (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 6,7 (16 x 22) 133 (35) 1,32 (19.1) (4-6) (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 6,7 (16 x 22) 136 (36) 1,59 (20.3) (4-12) (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 7,3 (16 x 24) 148 (39) 1,64 (23.8) (4-6) (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 7,3 (16 x 24) 151 (40) 1,72 (25.0) (4-12) (3,1)/13 (4,0) (5) Standardní 4,9 x 6,1 (16 x 20) 121 (32) 1,10 (16.0) (4-6) (3,1)/13 (4,0) (5) Standardní 4,9 x 6,1 (16 x 20) 125 (33) 1,17 (17.0) (4-12) (3,1)/13 (4,0) (5) Standardní 4,9 x 6,7 (16 x 22) 133 (35) 1,32 (19.1) (4-6) 68, (3,1)/13 (4,0) (5) Standardní 4,9 x 6,7 (16 x 22) 136 (36) 1,59 (20.3) (4-12) 68, (3,1)/13 (4,0) (5) Standardní 4,9 x 7,3 (16 x 24) 148 (39) 1,64 (23.8) (4-6) 68, (3,1)/13 (4,0) (5) Standardní 4,9 x 7,3 (16 x 24) 151 (40) 1,72 (25.0) (4-12) 68, (3,1)/13 (4,0) (5) POZNÁMKY 1. Zadní zeď (kde je protipožární tryska namontovaná) x bok (délka výkyvu). 2. Požadavek se opírá o minimální průtok v GPM z každé protipožární trysky. Uvedené zbytkové tlaky se opírají o jmenovitý faktor K. 3. Středová osa vodní trubice protipožární trysky prochází 11,1 (7/16 ) pod vychylovacím plíškem (viz obrázky 1 a 2). 4. rozestup je pro boční vzdálenost mezi protipožárními tryskami umístěnými podle jedné zdi. Jinak musí být sousedící protipožární trysky (tj. boční trysky na sousední zdi, na protější zdi nebo závěsné trysky) umístěny mimo maximální uvedenou oblast pokrytí používané boční protipožární trysky s rozšířeným rozptylem. 5. Když projektový tlak překračuje 12,1 bar (175 psi), je maximální rozestup 4 m (13 stop), jinak je minimální rozestup 3,1 m (10 stop). TABULKA C REGISTRAČNÍ KRITÉRIA POKRYTÍ A PRŮTOKU u UL a C-UL

5 TFP296_CS Strana 5 ze 8 HORIZONTÁLNÍ BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TRYSKA (TY3332) K 80 S ROZŠÍŘENÝM ROZPTYLEM Hodnocení reakce Pokrytí(1) m x m (ft x ft) průtok (2) l/min (gpm) tlak (2) bar (psi) Vzdálenost mezi vychylovacím plíškem a stropem (3) (in) Jmenovitá teplota protipožární trysky C rozestup (4) m (ft) Rychlá 4,9 x 4,9 (16 x 16) 98 (26) 1,51 (22) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 5,5 (16 x 18) 114 (30) 2,00 (29) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 6,1 (16 x 20) 125 (33) 2,41 (35) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Standardní 4,9 x 4,9 (16 x 16) 98 (26) 1,51 (22) (4-12) 79 3,1 (10) Standardní 4,9 x 5,5 (16 x 18) 114 (30) 2,00 (29) (4-12) 79 3,1 (10) Standardní 4,9 x 6,1 (16 x 20) 125 (33) 2,41 (35) (4-12) 79 3,1 (10) HORIZONTÁLNÍ BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TRYSKA (TY4332) K 115 S ROZŠÍŘENÝM ROZPTYLEM Hodnocení reakce Pokrytí (1) m x m (ft x ft) průtok (2) l/min (gpm) tlak (2) bar (psi) Vzdálenost mezi vychylovacím plíškem a stropem (3) (in) Jmenovitá teplota protipožární trysky C rozestup (4) m (ft) Rychlá 4,9 x 4,9 (16 x 16) 121 (32) 1,10 (16.0) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 5,5 (16 x 18) 136 (36) 1,38 (20) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 6,1 (16 x 20) 151 (40) 1,72 (25.0) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 6,7 (16 x 22) 167 (44) 2,06 (30) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 7,3 (16 x 24) 182 (48) 2,48 (36) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Standardní 4,9 x 4,9 (16 x 16) 121 (32) 1,10 (16.0) (4-12) 79 3,1 (10) Standardní 4,9 x 5,5 (16 x 18) 136 (36) 1,38 (20) (4-12) 79 3,1 (10) Standardní 4,9 x 6,1 (16 x 20) 151 (40) 1,72 (25.0) (4-12) 79 3,1 (10) Standardní 4,9 x 6,7 (16 x 22) 167 (44) 2,06 (30) (4-12) 79 3,1 (10) Standardní 4,9 x 7,3 (16 x 24) 182 (48) 2,48 (36) (4-12) 79 3,1 (10) POZNÁMKY 1. Zadní zeď (kde je protipožární tryska namontovaná) x bok (délka výkyvu). 2. Požadavek se opírá o zachování minimálního průtoku a minimálního zbytkového tlaku. 3. Středová osa vodní trubice protipožární trysky prochází11,1 (7/16 ) pod vychylovacím plíškem (viz obrázky 1 a 2). 4. rozestup je pro boční vzdálenost mezi protipožárními tryskami umístěnými podle jedné zdi. Jinak musí být sousedící protipožární trysky (tj. boční trysky na sousední zdi, na protější zdi nebo závěsné trysky) umístěny mimo maximální uvedenou oblast pokrytí používané boční protipožární trysky s rozšířeným rozptylem. TABULKA D KRITÉRIA POKRYTÍ A PRŮTOKU U FM

6 Strana Page 6 ze of 8 TFP296_CS 5/8±1/4" 16 ± 6 (15,9±6,4 (5/8 ± 1/4 ) ) 12,5 1/2±1/8" ± 3 (12,7±3,2 (1/2 ± 1/8 ) ) SURFACE POVRCH PŘEDNÍ FACE ČÁST OF SPRINKLER SPOJKY FITTING SURFACE POVRCH PŘEDNÍ FACE OF ČÁST SPRINKLER SPOJKY FITTING CLOSURE UZÁVĚR CLOSURE UZÁVĚR SERIES ŘADA 732-7/8" PRŮM. DIA. (73,0 (2-7/8 ) ) 572-1/4" PRŮM. DIA. SERIES ŘADA 73 PRŮM. 2-7/8" (2-7/8 ) DIA. (73,0 ) 572-1/4" PRŮM. DIA. DESTIČKA PLATE DESTIČKA PLATE 1-1/4" 32 (31,8 (1-1/4 ) ) 3/4" 25 (19,1 (1 ) ) 3,2 1/8" (3,2 (1/8 ) ) 19 3/4" (19,1 (3/4 ) ) 61/4" (6,4 (1/4 ) ) 1-1/4" 32 (31,8 (1-1/4 ) ) 1" 25 (25,4 (1 ) ) 3,21/8" (3,2 (1/8 ) ) 12,5 1/2" (12,7 (1/2 ) ) 1/4" 6 (6,4 (1/4 ) ) FIGURE 3 SERIES OBRÁZEK RECESSED 5 EC SIDEWALL SESTAVA SPRINKLER ZAPUŠTĚNÉ ASSEMBLY BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ WITH TWO-PIECE TRYSKY EC ŘADY 3/4 S DVOUKUSOVÝM INCH TOTAL ADJUSTMENT ZAPUŠTĚNÝM OZDOBNÝM KRYTEM, STYLE 10 10, RECESSED S CELKOVÝM ESCUTCHEON NASTAVENÍM K-FACTOR, (3/4 ), K80, 1/2 INCH NPT NPT FIGURE 4 SERIES OBRÁZEK RECESSED 6 EC SIDEWALL SESTAVA SPRINKLER ZAPUŠTĚNÉ ASSEMBLY BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ WITH TWO-PIECE TRYSKY EC ŘADY 1/2 S DVOUKUSOVÝM INCH TOTAL ADJUSTMENT ZAPUŠTĚNÝM OZDOBNÝM KRYTEM, STYLE 20, RECESSED S CELKOVÝM NASTAVENÍM ESCUTCHEON K-FACTOR, (1/2 ), K80, 1/2 NPT INCH NPT SURFACE POVRCH 5/8±1/4" 16 ± 6 (15,9±6,4 (5/8 ± ) 1/4 ) PŘEDNÍ FACEČÁST OF SPRINKLER SPOJKY FITTING POVRCH SURFACE 1/2±1/8" 12,5 ± 3 (12,7±3,2 (1/2 ± ) 1/8 ) PŘEDNÍ FACE ČÁST OF SPRINKLER SPOJKY FITTING CLOSURE UZÁVĚR SERIES ŘADA 2-7/8" 73 DIA. PRŮM. (73,0 (2-7/8 ) ) 572-1/4" PRŮM. DIA. CLOSURE UZÁVĚR SERIES ŘADA /8" PRŮM. DIA. (73,0 (2-7/8 ) ) 572-1/4" PRŮM. DIA. DESTIČKA PLATE DESTIČKA PLATE 1-1/4" 32 (31,8 (1-1/4 ) ) 3/4" 25 (19,1 (1 ) ) 3,21/8" (3,2 (1/8 ) ) 3/4" 19 (19,1(3/4 ) ) 1/4" 6 (6,4(1/4 ) ) 1-1/4" 32 (31,8 (1-1/4 ) ) 1" 25 (25,4 (1 ) ) 3,21/8" (3,2 (1/8 ) ) 12,5 1/2" (12,7(1/2 ) ) 1/4" 6 (6,4 (1/4 ) ) FIGURE 5 SERIES OBRÁZEK RECESSED 7 EC SIDEWALL SESTAVA SPRINKLER ZAPUŠTĚNÉ ASSEMBLY BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ WITH TWO-PIECE TRYSKY EC ŘADY, 3/4 INCH K115, TOTAL S DVOUKUSOVÝM ADJUSTMENT ZAPUŠTĚNÝM OZDOBNÝM STYLE KRYTEM, 40 RECESSED STYL 40, S CELKOVÝM ESCUTCHEON NASTAVENÍM K-FACTOR, (3/4 ), K115, 3/4 INCH 3/4 NPT NPT FIGURE 6 SERIES RECESSED OBRÁZEK 8 EC SIDEWALL SESTAVA SPRINKLER ZAPUŠTĚNÉ ASSEMBLY BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ WITH TWO-PIECE TRYSKY EC ŘADY, 1/2 INCH K115, TOTAL S DVOUKUSOVÝM ADJUSTMENT ZAPUŠTĚNÝM OZDOBNÝM STYLEKRYTEM, 30 RECESSED STYL 30, S ESCUTCHEON CELKOVÝM NASTAVENÍM K-FACTOR, (1/2 ), K115, 3/4 INCH 3/4 NPT

7 TFP296_CS Strana 7 ze 8 Montáž Protipožární trysky řady musí být namontovány v souladu s následujícími pokyny: POZNÁMKY Nemontujte žádnou protipožární trysku s baňkou, pokud je baňka prasklá nebo z ní unikla kapalina. V případě, že protipožární trysku podržíte ve vodorovné poloze, měli byste vidět vzduchovou bublinku. Průměr vzduchové bubliny je přibližně 1,5 (1/16 ). Hermetického utěsnění spoje protipožární trysky 1/2 NPT by mělo být dosaženo utahovacím momentem 9,5 až 19 Nm (7 až 14 ft.lbs.). Maximální utahovací moment 29 Nm (21 ft.lbs.) se může použít pro montáž protipožárních trysek se 1/2 NPT spoji. Hermetického utěsnění spoje protipožární trysky 3/4 NPT by mělo být dosaženo utahovacím momentem 13 až 27 Nm (10 až 20 ft.lbs.). Maximální utahovací moment 40,7 Nm (30 ft.lbs.) se může použít pro montáž protipožárních trysek se 3/4 NPT spoji. Větší utahovací moment by mohl poničit vstup protipožární trysky, a způsobit tak následné netěsnění nebo její horší funkčnost. Nezkoušejte vykompenzovat nedostatečné nastavení destičky ozdobného krytu tím, než protipožární trysku utáhnete příliš málo, nebo naopak příliš hodně. Upravte polohu spojky protipožární trysky tak, aby vyhovovala. Protipožární trysky EC řady musí být namontovány v souladu s následujícími pokyny. Krok 1. Horizontální, boční protipožární trysky musí být namontovány tak, aby středová osa byla kolmá k zadní stěně a souběžná se stropem. Slovo TOP na vychylovacím plíšku musí směřovat ke stropu. Krok 2. Na potrubní závity naneste těsnicí prostředek pro potrubní závity a rukou utáhněte protipožární trysku v její spojce. Krok 3. Pro utažení protipožární trysky v její spojce použijte pouze klíč na protipožární trysky, W Type 6 (viz obrázek 7). S odkazem na obrázky 1 a 2 se musí na plochou stranu protipožární trysky použít klíč na protipožární trysky W Type 6. Zapuštěné boční protipožární trysky EC řady musí být namontovány v souladu s následujícími pokyny: Krok A. Horizontální, boční protipožární trysky musí být namontovány tak, aby středová osa byla kolmá k zadní stěně a souběžná se stropem. Slovo TOP na vychylovacím plíšku musí směřovat ke stropu. Krok B. Po montáži montážní destičky, styl 10, 20, 30 nebo 40, na závity protipožární trysky a po nanesení těsnicího prostředku pro potrubní závity na potrubní závity utáhněte protipožární trysku rukou v její spojce. Krok C. Pro utažení protipožární trysky v její spojce použijte pouze zápustný klíč na protipožární trysky, W Type 7 (viz obrázek 8). Podle obrázků 1 nebo 2 se zápustný klíč na protipožární trysky, W Type 7 přiloží na ploché strany protipožární trysky. Krok D. Po montáži zdi nebo dokončení konečné povrchové úpravy posuňte uzávěr, styl 10, 20, 30 nebo 40, přes požární trysku řady a zatlačte ho do montážní destičky, aby se jeho příruba dostala do kontaktu se zdí. Péče a údržba Protipožární trysky řady TY-B musí být udržovány v souladu s následujícími pokyny: POZNÁMKA Před uzavřením hlavního regulačního ventilu protipožárního systému z důvodu údržbářských prací na protipožárním systému, který řídí, musí uzavření příslušných protipožárních systémů povolit příslušné úřady a všichni pracovníci, na které může mít tato skutečnost dopad, musí být uvědoměni. Majitel musí zajistit, aby se sprinklery nepoužívaly pro zavěšování předmětů; jinak může dojít k tomu, že v případě požáru nebude systém fungovat nebo, nebo může dojít k náhlému bezdůvodnému spuštění. V případě, že chybí ozdobný kryt, který se používá k zakrytí volného prostoru, může při požáru dojít k opožděnému fungování protipožárních trysek. Protipožární trysky, které, jak bylo zjištěno, netěsní nebo vykazují viditelné známky koroze, musí být vyměněny. Automatické protipožární trysky se poté, co opustí závod, nesmí nikdy malovat, pokovovat, natírat ani jinak měnit. Modifikované protipožární trysky se musí vyměnit. Protipožární trysky, které byly vystaveny korozním produktům spalování, ale ještě nebyly aktivovány, by měly být vyměněny, pokud nebyly důkladně vyčištěny hadrem nebo jemným kartáčem. Musí se dbát na to, aby se předešlo poškození protipožárních trysek před montáží, během montáže i po ní. Protipožární trysky, které se poškodí při pádu, úderu, vypadnutí/vyklouznutí klíče apod., musí být vyměněny. Vyměňte rovněž každou protipožární trysku, která má prasklou baňku nebo z jejíž baňky vytekla kapalina. (viz část Montáž) Zpočátku po provedení montáže byste měli provádět časté vizuální kontroly protipožárních trysek s korozivzdorným povrchem, abyste ověřili celistvost korozivzdorného potahu. Poté by měly stačit roční kontroly podle NFPA 25; avšak místo kontrol z úrovně podlahy byste měli provádět bližší vizuální kontroly náhodně vybraných protipožárních trysek, abyste lépe stanovili přesný stav trysky a dlouhodobou celistvost korozivzdorného potahu, protože může být ovlivněn přítomnými korozívními podmínkami. Majitel odpovídá za kontrolu, zkoušky a údržbu svého protipožárního systému a zařízení v souladu s tímto dokumentem a s příslušnými normami National Fire Protection Association (např. NFPA 25) vedle norem jakýchkoli příslušných úřadů. Pokud máte nějaké dotazy, měli byste kontaktovat dodavatele, který protipožární trysky namontoval, nebo jejich výrobce. Doporučujeme, aby kontrolu, zkoušky a údržbu systémů automatických protipožárních trysek prováděl kvalifikovaný servisní pracovník v souladu s místními požadavky a/nebo vnitrostátními zákony.

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (tlaková zařízení) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite Elite Model číslo S600 Pro diagnostické použití in vitro Copyright 2013 Leica Biosystems - Všechna práva vyhrazena

Více

PŘESTAVBA STANICE LONDÝNSKÉHO METRA KING S CROSS KING S CROSS LONDON UNDERGROUND STATION REDEVELOPMENT

PŘESTAVBA STANICE LONDÝNSKÉHO METRA KING S CROSS KING S CROSS LONDON UNDERGROUND STATION REDEVELOPMENT PŘESTAVBA STANICE LONDÝNSKÉHO METRA KING S CROSS KING S CROSS LONDON UNDERGROUND STATION REDEVELOPMENT BENOIT JONES ÚVOD Oblast King s Cross je rušnou součástí centrálního Londýna a velkou dopravní křižovatkou.

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5 Zápis ze zasedání TNK 32 Ochrana proti korozi 19.11.2013 Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1) Program: 1. Úvod předseda 2. Personální informace - tajemník 3. Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

III. Risk Warnings and Acknowledgements

III. Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B C POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY 1 1 = 25,26 CZK (20.04.2010) POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Více

Návod na použití IN 3331 Vibrační posilovací stroj RITA (TO-1100) DÍLY POKYNY K BEZPEČNOSTI POSTUP MONTÁŽE VAROVÁNÍ A INSTALACE STROJE OVLÁDACÍ PANEL INSTRUKCE K PROVOZU CVIKY SCHÉMA ROZKLADU SEZNAM DÍLŮ

Více

(Post-tensioning kits for prestressing of structures)

(Post-tensioning kits for prestressing of structures) Evropská organizace pro technická schválení Vydání červen 2002 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ PŘEDPÍNACÍ SESTAVY PRO DODATEČNÉ PŘEDPÍNÁNÍ KONSTRUKCÍ (obvykle nazývané systémy dodatečného

Více

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Česky... 4 > 7 Slovensky... 8 > 11 English...12 > 15 Symboly použité v návodu a na stroji Symboly použité v návode a

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SEŠIT ÚDRŽBY, ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční list Smluvní záruka Platnost tohoto záručního listu je podmíněna řádným vyplněním níže uvedeného rámečku a otisknutím obchodního razítka prodejce PEUGEOT,

Více