total adjustment from the flush sidewall délky potrubí vedoucích k protipožárním tryskám. K prodloužení to which životnosti the protipožárních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "total adjustment from the flush sidewall délky potrubí vedoucích k protipožárním tryskám. K prodloužení to which životnosti the protipožárních"

Transkript

1 Technical Services: Tel: (800) / Fax: (800) Series Horizontální boční 5.6 protipožární and 8.0 K-factor trysky Extended řady, Coverage rozšířený Horizontal rozptyl, rychlá Sidewall a standardní Sprinklers Quick reakce &(mírné Standard riziko) Response faktor (Light K 80 a 115 Hazard) General Obecný popis recessed nebo dvoukusový adjustment zapuštěný or up ozdobný to 3/4 inch kryt, (19,1 styl 20 ) (1/2 ofnpt) total nebo adjustment styl 30 from (3/4 the NPT) flush s 6,4 sidewall (1/4 ) position, zapuštěného or a two-piece nastavení Description Horizontální boční protipožární trysky řady Style nebo 20 až (1/2 13 inch (1/2 ) NPT) celkového or Stylenastavení 30 (3/4 The, Seriesfaktor, K 805.6,and a 115, 8.0 s rozšířeným K-factor, rozptylem, Extended jsou Coverage dekorativní Horizontal protipožární 1/4 nastavení, inch (6,4které ) of poskytuje recessedzapuštěný adjust- inch od boční NPT) polohy Recessed při splachování. Escutcheon Z důvodu with Sidewall trysky Sprinklers s rozšířeným arerozptylem, extended coverage, skleněnou decorative baňkou, 3 určené glass pro bulb použití s 3 ment ozdobný or up kryt, to se 1/2 snižuje inch (12,7 přesnost ) řezání of total adjustment from the flush sidewall délky potrubí vedoucích k protipožárním type v hydraulicky spray sprinklers vypočítaných designed systémech for use position. The adjustment provided by tryskám. in protipožárních hydraulically trysek calculated v mírně sprinkler the Recessed Escutcheon reduces the rizikových systems komerčních in light budovách, hazard, jako coercial accuracy jsou kostely, K prodloužení to which životnosti the protipožárních fixed pipe occupancies restaurační such jídelny, as hotely, churches, vzdělávací restaurant lengths trysek ze to slitiny the sprinklers mědi v případě must be vystavení cut. zařízení, seating kanceláře areas, atd. Se hotels, svým educational facilities, offices, etc. With their rozptylem Corrosion trysky korozívním resistant podmínkám coatings, se případně where až 4,9 m (16 ft.) do šířky a 7,3 m (24 ft.) applicable, používají korozivzdorné are utilized to povrchy. extendačkoli the coverage up to 16 feet (4,9 m) wide by na délku se montují podél zdi nebo na life protipožární of copper alloy trysky sprinklers s korozivzdorným beyond 24 feet (7,3 m) long, they are designed that stranu nosníku a přímo pod hladký a rovný povrchem which mohou would otherwise projít standardními be obtained for installation along a wall or the side strop. Horizontální boční protipožární testy odolnosti when exposed vůči korozi, to corrosive které provádějí atmospheres. of a beam and just beneath a smooth trysky se běžně používají místo závěsných příslušné schvalovací Although corrosion úřady, není resistant test and level ceiling. Horizontal sidewall nebo vzpřímených protipožárních trysek reprezentativní coated sprinklers pro have všechny passedmožné the sprinklers are coonly used instead standard z estetických důvodů nebo dle stavební korozívní corrosion podmínky. tests V důsledku of the applicable approval agencies, the testing is of pendent or upright sprinklers due to toho aesthetics konstrukce, orkde building potrubí construction napříč stropem doporučujeme, aby proběhla konzultace not representative of all possible corrosive considerations, není žádoucí. where piping across s konečným atmospheres. uživatelem Consequently, ohledně vhodnosti it the ceiling is not desirable. istěchto recoended povrchů pro that jakékoli the end dané user korozívní be Protipožární trysky řady s 3 prostředí. Minimálně by se měly brát The baňkou, fast response rychlou reakcí thermal a citlivostí sensitivity consulted with respect to the suitability na teplo v úvahu účinky okolní teploty, koncentrace rating poskytují of the rozšířený Series, rozptyl s 3 rychlou Bulb of these coatings for any given corrosive environment. The effects of ambi- reakcí chemikálií a rychlost plynu/chemická Type Sprinklers provides for a quick (QREC) pro celou řadu pokrytí uvedených response extended coverage (QREC) ent rychlost temperature, společně concentration s korozívní povahou of v tabulkách B a C. chemikálie, jaké budou protipožární trysky Model/ rating for many of the coverage areas chemicals, and gas/chemical velocity, detailed vystaveny. Zapuštěná in Tables verze horizontální B and C. should be considered, as a minimum, boční protipožární recessed trysky version řady of thes rozšířeným Series chemical to which UPOZORNĚNÍ the sprinklers will be along with the corrosive nature of the identifikační Model/Sprinkler The rozptylem Extended využívá Coverage dvoukusový Horizontalozdobný Sidewall kryt, Sprinkler styl 10 (1/2 utilizes NPT) either nebo astyl popsány, musí být namontovány a udržovány zapuštěný exposed. Protipožární trysky řady, které jsou zde číslo Identification sprinkleru two-piece 40 (3/4 NPT) Styles (1/2(1/2 ) inchzapuštěného NPT) or v souladu s tímto WARNINGS dokumentem a s příslušnými TY3332 Numbers - EC horiz. boční, 80K, 1/2 NPT Style nastavení 40 (3/4 nebo inchaž NPT) 18 Recessed (3/4 ) celkového Escutcheon nastavení with od boční 1/2 inch polohy (12,7 při splachování ) of scribed vedle norem hereinjakýchkoli must bejiných installed příslušných and TY EC HSW, 8.0K, 3/4"NPT The normami Series National Fire Protection Sprinklers Association de- TY4332 TY EC horiz. EC HSW, boční, 5.6K, 115K, 1/2"NPT 3/4 NPT maintained úřadů. Nedodržením in compliance těchto pokynů with může this Technické DŮLEŽITÉ document, as well as with the applicable standards of the National Fire Pro- dojít k narušení výkonu těchto zařízení. Vždy se řiďte Technickými daty TFP700, kde najdete UPOZORNĚNÍ PRO MONTÁŽ Majitel nese odpovědnost za to, že jeho protipožární systém of a any zařízení other budou authorities v náležitém hav- Data údaje Technical IMPORTANT tection Association, in addition to the Always s upozorněním refer toohledně Technical manipulace Data standards se Sheet systémy TFP700 protipožárních for the INSTALLER ing trysek a s jejich provozním jurisdiction. stavu. Pokud Failuremáte to nějaké do so dotazy, may Povolení Approvals WARNING součástmi a that upozorněním provides ohledně cautions impair jejich měli byste the performance kontaktovat dodavatele, of these který devices. Zaregistrovány UL and C-UL u Listed. UL a C-UL. with respect to handling and installation of sprinkler systems and com- montáže. Nesprávnou manipulací a protipožární trysky namontoval, nebo jejich Povoleny FM, VdS, u and FM, VdS NYCa v Approved. New York City. montáží může dojít k trvalému poškození The výrobce. owner is responsible for maintaining their fire protection system and de- (Viz (Refer tabulka to Table A, Akde for complete najdete kompletní approval ponents. Improper handling and installation can permanently damage vices in proper operating condition. systému protipožárních trysek nebo informace informationo including schválení corrosion včetně resistant status, vůči as korozi, welljakož as the i část Design Projektová Cri- stavu jeho součástí a k tomu, že protipožární tryska nebude v případě požáru kritéria odolnosti a sprinkler system or its components and cause the sprinkler to fail manufacturer should be contacted sign considerations.) The installing contractor or sprinkler teria Section týkající se pertaining speciálních to projektových special de- to fungovat operate innebo a fire se situation spustí orpředčasně. cause zvážení.) with any questions. it to operate prematurely. Maximum Working Pressure 175 psi (12,1 bar) Strana 1 ze 8 Leden 2007 TFP296_EN Page 1 of 8 JANUARY, 2005 TFP296 DuPont Registered Trademark

2 DuPont Registered Trademark Page Strana 2 ze of 8 TFP296_CS 1 - Rám Frame 2 - Knoflík Button 3 - Těsnicí Sealingsoustava Assembly 4 --Baňka Bulb 5 - Tlakový Compression šroub 6 - Vychylovací Screw plíšek 7-Vystřelovací 6 - Deflector pružina 7 - Ejection Spring /16" (39,7 (1-9/16 ) ) 11 7/16" (11,1 (7/16 ) ) 117/16" (11,1 (7/16 ) ) 6 * STŘEDNÍ CENTERLINE OSA VODNÍ OF SPRINKLER TRUBICE PROTIPOŽÁRNÍ WATERWAY TRYSKY * Jmenovitá Temperature teplota rating je uvedena is indicated na vychylovacím on deflector plíšku or adjacent nebo to orifice seat on frame. ** se Pipe nachází thread vedle connections lůžka otvoru per na ISO rámu. 7/1 can be provided on special request. ** Na speciální žádost lze dodat potrubní závitové spoje podle ISO 7/1. FIGURE 1 SERIES (TY3332) OBRÁZEK EXTENDED 1 COVERAGE HORIZONTÁLNÍ HORIZONTAL BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ SIDEWALL SPRINKLERS TRYSKY ŘADY, (TY3332) K S K-FACTOR, ROZŠÍŘENÝM 1/2ROZPTYLEM, INCH NPT 1/2 NPT 1 1- Rám - Frame 2 2- Knoflík - Button 3 3- Těsnicí - Sealing soustava Assembly 4 - Baňka 4 - Bulb 5 5- Tlakový - Compression šroub 6 - Vychylovací Screw plíšek 7-Vystřelovací 6 - Deflector pružina 7 - Ejection Spring /2" (38,1 (1-1/2 ) ) DEFLECTOR KLOBOUČEK HAT VYCHYLOVACÍHO PLÍŠKU KLOBOUČEK DEFLECTOR VYCHYLOVACÍHO HAT PLÍŠKU 11 7/16" (11,1 (7/16 ) ) STŘEDNÍ CENTERLINE OSA VODNÍ OF SPRINKLER TRUBICE PROTIPOŽÁRNÍ WATERWAY TRYSKY 149/16" (14,3 (9/16 ) ) 6* JMENOVITÝ 7/16" VSTUP (11,1 ZÁVITU ) TRYSKY NOMINAL DO ÚCHYTU MAKE-IN 11 (7/16 ) /2" (38,1 (1-1/2 ) ) PLOCHÁ WRENCH STRANA FLATS KLÍČE 1/2" NPT /16" (55,6 (2-3/16 ) ) PLOCHÁ WRENCH STRANA 7 FLATS KLÍČE JMENOVITÝ 1/2" VSTUP (12,7ZÁVITU ) TRYSKY NOMINAL DO ÚCHYTU MAKE-IN 12,5 (1/2 ) /2" (38,1 (1-1/2 ) ) /4" 3/4" NPT * Jmenovitá Temperature teplota rating je uvedena is indicated na vychylovacím on deflector plíšku or adjacent nebo to orifice seat on frame. ** se Pipe nachází thread vedle connections lůžka otvoru per na ISO rámu. 7/1 can be provided on special request. ** Na speciální žádost lze dodat potrubní závitové spoje podle ISO 7/1. FIGURE 2 SERIES (TY4332) OBRÁZEK EXTENDED 2 COVERAGE HORIZONTÁLNÍ HORIZONTAL BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ SIDEWALL SPRINKLERS TRYSKY ŘADY, (TY4332) K S ROZŠÍŘENÝM K-FACTOR, 3/4 ROZPTYLEM, INCH NPT 3/4 NPT 4 ** ** Maximální Dischargeprovozní Coefficient tlak Viz K = tabulka 5.6 GPM/psi B 1/2 (80,6 LPM/bar 1/2 ) Odtokový K = 8.0 GPM/psi součinitel 1/2 (115,2 LPM/bar 1/2 ) 80,6 Temperature l/min.bar 0,5 (5,6 Ratings usgpm/psi 0,5 ) 115,2 Referl/min.bar to Table 0,5 A(8,0 usgpm/psi 0,5 ) Jmenovitá Finishes teplota Viz Sprinkler: tabulka ARefer to Table A Provedení Recessed Escutcheon: White Coated, Chrome Plated, or Brass Plated Protipožární tryska: Viz tabulka A. Zapuštěný Physical ozdobný Characteristics kryt: Bílý povrch, chromovaný, Frame.. mosazný..... povrch..... Bronze Fyzikální Button. vlastnosti Brass/Copper Rám...Bronz Sealing Assembly Knoflík...Mosaz/měď Beryllium Nickel w/teflon Bulb Glass Těsnicí soustava... Compression Screw..... Bronze...Slitina Deflector... berylia.... a. niklu.. s. teflonem* Copper Baňka...Sklo Tlakový šroub...bronz Vychylovací Operation plíšek... Měď *Registrovaná ochranná známka firmy DuPont The glass Bulb contains a fluid which expands when exposed to heat. When the rated temperature is reached, the fluid expands sufficiently to shatter the Provoz glass Bulb, allowing the sprinkler to activate and water to flow. Skleněná baňka obsahuje kapalinu, která expanduje, když je vystavena horku. Když je Design dosaženo jmenovité teploty, kapalina expanduje tak, že se skleněná baňka roztříští, Criteria čímž se protipožární tryska aktivuje a The voda Series může téci. Extended Coverage Horizontal Sidewall Sprinklers must be installed and utilized in Light Projektová Hazard Occupancies, under smooth level ceilings as outlined in the applicable installation standard recognized kritéria by the Approval Agency (e.g., UL recognizes NFPA 13, and FM recognizes Horizontální the FM Loss boční Prevention protipožární Data Sheets). trysky řady Only the Style s rozšířeným 10, 20, 30, rozptylem or 40 Recessed namontovány Escutcheon, a používány as applicable, v mírně is musí být rizikových to be usedbudovách for recessed pod hladkým installations. rovným stropem, jak je uvedeno v příslušné montážní normě uznávané schvalovacím úřadem Installation (např. UL uznává NFPA 13 a FM uznává The Series data Loss Prevention Sprinklers FM). must Pouze be zapuštěný installed in ozdobný accordance kryt, styl with 10, the 20, 30 followingse instructions: může použít v zapuštěné nebo 40, poloze. NOTES Do not install any bulb type sprinkler if the bulb is cracked or there is a loss of liquid from the bulb. With the sprinkler held horizontally, a small air bubble should be present. The diameter of the air bubble is approximately 1/16 inch (1,6 ). A leak tight 1/2 inch NPT sprinkler joint should be obtained with a torque of 7 to 14 ft.lbs. (9,5 to 19,0 Nm). A maximum of 21 ft. lbs. (28,5 Nm) of torque may be used to install sprinklers with 1/2 NPT connections. A leak tight 3/4 inch NPT sprinkler joint should be obtained with a torque of 10 to 20 ft.lbs.

3 TFP296_CS Page Strana 33 of ze 8 SPRINKLER KONEČNÁ FINISH POVRCHOVÁ (See NoteÚPRAVA 5) K TYPE TEMP. BULB NATURALPROTIPOŽÁRNÍ CHROME TRYSKY WHITE*** (viz LIQUID BRASS PLATED poznámka POLYESTER 5) KAPALINA MOSAZ, CHRO- BÍLÝ *** 5.6 K EC HSW TYP 135 F/57 C TEPL. OrangeBAŇKY PŘÍRODNÍ MOVANÁ POLYESTER 1/2" (TY3332) 1, 2, 3, 4, F/68 C 57 C (135 F) RedOranžová NPT EC HORIZ. 175 F/79 C 68 C (155 F) YellowČervená 1,2,3,4,6 BOČNÍ (TY3332) 5.6 RECESSED 135 F/57 C 79 C (175 F) OrangeŽlutá 1/2" EC HSW* 1, 2, 4 NPT 80 (TY3332) ZAPUŠTĚNÉ 155 F/68 C 57 C (135 F) RedOranžová 1/2 EC HORIZ.* 175 F/79 C 68 C (155 F) YellowČervená 1,2,4 NPT (TY3332) 5.6 RECESSED 135 F/57 C 79 C (175 F) OrangeŽlutá 1/2" EC HSW** 1, 2, 3, 4 NPT ZAPUŠTĚNÉ (TY3332) EC 155 F/68 C 57 C (135 F) RedOranžová HORIZ. BOČNÍ** 175 F/79 C 68 C (155 F) YellowČervená 1,2,3,4 (TY3332) 8.0 EC HSW 135 F/57 C 79 C (175 F) OrangeŽlutá 3/4" (TY4332) 155 F/68 C 57 C (135 F) Red Oranžová 1, 2, 3, 4 NPT EC HORIZ. 68 C (155 F) Červená 1,23,4 BOČNÍ (TY4332) 175 F/79 C Yellow 79 C (175 F) Žlutá 8.0 RECESSED 135 F/57 C Orange 1, 2, 4 3/4" 115 ZAPUŠTĚNÉ EC HSW* EC 57 C (135 F) Oranžová 155 F/68 C Red 1,2,4 NPT 3/4 HORIZ. (TY4332) BOČNÍ* 68 C (155 F) Červená 175 F/79 C Yellow 1, 2, 3, 4 NPT (TY4332) 79 C (175 F) Žlutá 1,2,3,4 8.0 RECESSED 135 F/57 C Orange 3/4" ZAPUŠTĚNÉ EC HSW** EC 57 C (135 F) Oranžová 1, 2, 3, F/68 C Red NPT HORIZ. (TY4332) BOČNÍ** 68 C (155 F) Červená 1,2,3,4 (TY4332) 175 F/79 C Yellow 79 C (175 F) Žlutá NOTES: POZNÁMKY: Listed Zaregistrovány by Underwriters u Underwriters Laboratories, Inc. Inc. (UL) (UL) per podle Table tabulky B. C Listed Zaregistrovány by Underwriters u Underwriters Laboratories, Inc. Inc. forpro usepoužití in Canada v Kanadě perpodle Tabletabulky B. C Approved Povoleny u by Factory Factory Mutual Mutual Research Research Corporation Corporation (FM) podle (FM) tabulky per Table D. C Approved Povoleny městem by the New City York of New pod York číslem under MEA MEA E E Where Pokud je Polyester uvedeno, Coated že jsou protipožární Sprinklers trysky are noted potažené to bepolyesterem UL and C-UL zaregistrovány Listed, theu sprinklers UL a C-UL, jsou areu UL a and C-UL C-UL zaregistrovány Listed Corrosion jako korozivzdorné Resistantprotipožární Sprinklers. trysky VdS Povoleny Approved u VdS (podrobnosti (For details vám contact sdělí Tyco společnost Fire & Tyco Building Fire & Products, Building Products, Enchede, Enchede, Netherlands, Nizozemsko, Tel /Fax tel /fax ) ). * * Namontované Installed with se Style zapuštěným 10 (1/2" ozdobným NPT) or Style krytem 40 s celkovým (3/4" NPT) nastavením 3/4" Total 18 Adjustment (3/4 ), styl Recessed 10 (1/2 Escutcheon, as applicable. NPT) nebo styl 40 (3/4 NPT). ** Installed with Style 20 (1/2" NPT) or Style 30 (3/4" NPT) 1/2" Total Adjustment Recessed ** Namontované se zapuštěným ozdobným krytem s celkovým nastavením 13 (1/2 ), styl 20, (1/2 NPT) nebo styl 30 (3/4 NPT). TABLE A TABULKA LABORATORY A, LABORATORNÍ LISTINGS REGISTRACE AND APPROVALS A SCHVÁLENÍ (Refer(Viz to část the Design Projektová Criteria kritéria) Section) (13,4 to 26,8 Nm). A maximum of KONEČNÁ 30 the POVRCHOVÁ deflector is ÚPRAVA to face SPRINKLERU towards the ft.lbs. (40,7 Nm) of torque is to be used MOSAZ, ceiling. CHROM, BÍLÝ to install K sprinklers TYP with 3/4 NPT con-přírodnnections. Higher levels of torque may Step 2. With POKOVOVANÝ pipe thread POLYESTER sealant applied to distort the sprinkler EC HORIZ. inlet BOČNÍ and cause 17,2 the bar pipe(250 threads, psi) hand tighten 80 leakage or impairment (TY3332) the sprinkler of the sprinkler. nebo into the sprinkler fitting. 1/2 DoNPT not attempt ZAPUŠTĚNÝ to make-up EC HORIZ. Step 3. 12,1 Tighten bar (175 thepsi) sprinkler into the for insufficient adjustment BOČNÍ in (TY3332) sprinkler (VIZ fitting POZNÁMKA using only 1) the W-Type the escutcheon 6 Sprinkler Wrench (Ref. Figure 7). plate by under- EC HORIZ. or over-tightening BOČNÍ the With reference to Figures 1 and 2, the sprinkler. 115 Readjust (TY4332) the position of the W-Type 6 Sprinkler Wrench is to be sprinkler 3/4 fitting to suit. applied 12,1 to the bar sprinkler (175 psi) wrench flats. The NPTSeries ZAPUŠTĚNÝ EC EC HORIZ. Sidewall Sprinklers must BOČNÍ be (TY4332) installed in accordance with the following instruc- The Series Recessed EC Sidewall Sprinklers must be installed tions. POZNÁMKY: in accordance with the following instructions. 1. Maximální pracovní tlak 17,2 bar (250 psi) platí pouze pro registraci u Underwriters Step 1. Horizontal sidewall sprinklers are Laboratories, to be installed Inc. (UL); with registrace their centerline u Underwriters Laboratories, Inc. pro použití v Kanadě Step A. Horizontal sidewall sprinklers perpendicular (C-UL) a povolení to the města back New wall York. and parallel to the ceiling. The TABULKA word TOP B, MAXIMÁLNÍ on PRACOVNÍ are to be installed with their centerline TLAK WRENCH OTVOR RECESS PRO (END KLÍČ "B" (KONEC USED B FOR 3/4" POUŽÍVANÝ NPT MODELS) PRO MODELY 3/4 NPT) WRENCH OTVOR RECESS PRO (END KLÍČ "A" (KONEC USED A FOR 1/2" POUŽÍVANÝ NPT MODELS) PRO MODELY 1/2 NPT) OBRÁZEK FIGURE 73 KLÍČ W-TYPE NA PROTIPOŽÁRNÍ 6 SPRINKLER TRYSKY WRENCH W-TYPE 6 OTVOR WRENCH PRO RECESS KLÍČ PUSH ZATLAČTE WRENCH KLÍČ DOVNITŘ, ABY IN TO ENSURE ZAPADL DO ENGAGEMENT MÍSTA UTAŽENÍ WITH V PROTIPOŽÁRNÍ SPRINKLER WRENCHING TRYSCEAREA OBRÁZEK FIGURE 4 8 KLÍČ W-TYPE NA PROTIPOŽÁRNÍ 7 RECESSED SPRINKLER TRYSKY W-TYPE WRENCH 7 perpendicular to the back wall and parallel to the ceiling. The word TOP on the deflector is to face towards the ceiling. Step B. After installing the Style , 30, or 40 Mounting Plate, as applicable, over the sprinkler threads and with pipe thread sealant applied to the pipe threads, hand tighten the sprinkler into the sprinkler fitting. Step C. Tighten the sprinkler into the sprinkler fitting using only the W-Type 7 Recessed Sprinkler Wrench (Ref. Figure 8). With reference to Figure 1 or 2, the W-Type 7 Recessed Sprinkler Wrench is to be applied to the sprinkler wrench flats. Step D. After the wall has been installed or the finish coat has been applied, slide on the Style 10, 20, 30, or 40 Closure over the Series Sprinkler and push the Closure over the Mounting Plate until its flange comes in contact with the wall.

4 Strana 4 ze 8 TFP296_CS HORIZONTÁLNÍ BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TRYSKA (TY3332) K 80 S ROZŠÍŘENÝM ROZPTYLEM Hodnocení reakce Pokrytí (1) m x m (ft x ft) průtok (2) l/min (gpm) tlak (2) bar (psi) Vzdálenost mezi vychylovacím plíškem a stropem (3) (in) Jmenovitá teplota protipožární trysky C rozestup (4) m (ft) Rychlá 4,9 x 4,9 (16 x 16) 98 (26) 1,48 (21.6) (4-12) 57, 68, 79 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 5,5 (16 x 18) 110 (29) 1,85 (26.8) (4-12) 57, 68, 79 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 6,1 (16 x 20) 121 (32) 2,25 (32.7) (4-6) 57 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 6,7 (16 x 22) 133 (35) 2,70 (39.1) (4-6) 57 3,1 (10) Standardní 4,9 x 6,1 (16 x 20) 121 (32) 2,25 (32.7) (4-6) 68 3,1 (10) Standardní 4,9 x 6,7 (16 x 22) 133 (35) 2,70 (39.1) (4-6) 68, 79 3,1 (10) HORIZONTÁLNÍ BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TRYSKA (TY4332) K 115 S ROZŠÍŘENÝM ROZPTYLEM Hodnocení reakce Pokrytí (1) m x m (ft x ft) průtok (2) l/min (gpm) tlak (2) bar (psi) Vzdálenost mezi vychylovacím plíškem a stropem (3) (in) Jmenovitá teplota protipožární trysky C rozestup (4) m (ft) Rychlá 4,9 x 4,9 (16 x 16) 98 (26) 0,73 (10.6) (4-12) 57, 68, (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 5,5 (16 x 18) 110 (29) 0,90 (13.1) (4-12) 57, 68, (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 6,1 (16 x 20) 121 (32) 1,10 (16.0) (4-6) (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 6,1 (16 x 20) 125 (33) 1,17 (17.0) (4-12) (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 6,7 (16 x 22) 133 (35) 1,32 (19.1) (4-6) (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 6,7 (16 x 22) 136 (36) 1,59 (20.3) (4-12) (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 7,3 (16 x 24) 148 (39) 1,64 (23.8) (4-6) (3,1)/13 (4,0) (5) Rychlá 4,9 x 7,3 (16 x 24) 151 (40) 1,72 (25.0) (4-12) (3,1)/13 (4,0) (5) Standardní 4,9 x 6,1 (16 x 20) 121 (32) 1,10 (16.0) (4-6) (3,1)/13 (4,0) (5) Standardní 4,9 x 6,1 (16 x 20) 125 (33) 1,17 (17.0) (4-12) (3,1)/13 (4,0) (5) Standardní 4,9 x 6,7 (16 x 22) 133 (35) 1,32 (19.1) (4-6) 68, (3,1)/13 (4,0) (5) Standardní 4,9 x 6,7 (16 x 22) 136 (36) 1,59 (20.3) (4-12) 68, (3,1)/13 (4,0) (5) Standardní 4,9 x 7,3 (16 x 24) 148 (39) 1,64 (23.8) (4-6) 68, (3,1)/13 (4,0) (5) Standardní 4,9 x 7,3 (16 x 24) 151 (40) 1,72 (25.0) (4-12) 68, (3,1)/13 (4,0) (5) POZNÁMKY 1. Zadní zeď (kde je protipožární tryska namontovaná) x bok (délka výkyvu). 2. Požadavek se opírá o minimální průtok v GPM z každé protipožární trysky. Uvedené zbytkové tlaky se opírají o jmenovitý faktor K. 3. Středová osa vodní trubice protipožární trysky prochází 11,1 (7/16 ) pod vychylovacím plíškem (viz obrázky 1 a 2). 4. rozestup je pro boční vzdálenost mezi protipožárními tryskami umístěnými podle jedné zdi. Jinak musí být sousedící protipožární trysky (tj. boční trysky na sousední zdi, na protější zdi nebo závěsné trysky) umístěny mimo maximální uvedenou oblast pokrytí používané boční protipožární trysky s rozšířeným rozptylem. 5. Když projektový tlak překračuje 12,1 bar (175 psi), je maximální rozestup 4 m (13 stop), jinak je minimální rozestup 3,1 m (10 stop). TABULKA C REGISTRAČNÍ KRITÉRIA POKRYTÍ A PRŮTOKU u UL a C-UL

5 TFP296_CS Strana 5 ze 8 HORIZONTÁLNÍ BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TRYSKA (TY3332) K 80 S ROZŠÍŘENÝM ROZPTYLEM Hodnocení reakce Pokrytí(1) m x m (ft x ft) průtok (2) l/min (gpm) tlak (2) bar (psi) Vzdálenost mezi vychylovacím plíškem a stropem (3) (in) Jmenovitá teplota protipožární trysky C rozestup (4) m (ft) Rychlá 4,9 x 4,9 (16 x 16) 98 (26) 1,51 (22) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 5,5 (16 x 18) 114 (30) 2,00 (29) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 6,1 (16 x 20) 125 (33) 2,41 (35) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Standardní 4,9 x 4,9 (16 x 16) 98 (26) 1,51 (22) (4-12) 79 3,1 (10) Standardní 4,9 x 5,5 (16 x 18) 114 (30) 2,00 (29) (4-12) 79 3,1 (10) Standardní 4,9 x 6,1 (16 x 20) 125 (33) 2,41 (35) (4-12) 79 3,1 (10) HORIZONTÁLNÍ BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TRYSKA (TY4332) K 115 S ROZŠÍŘENÝM ROZPTYLEM Hodnocení reakce Pokrytí (1) m x m (ft x ft) průtok (2) l/min (gpm) tlak (2) bar (psi) Vzdálenost mezi vychylovacím plíškem a stropem (3) (in) Jmenovitá teplota protipožární trysky C rozestup (4) m (ft) Rychlá 4,9 x 4,9 (16 x 16) 121 (32) 1,10 (16.0) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 5,5 (16 x 18) 136 (36) 1,38 (20) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 6,1 (16 x 20) 151 (40) 1,72 (25.0) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 6,7 (16 x 22) 167 (44) 2,06 (30) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Rychlá 4,9 x 7,3 (16 x 24) 182 (48) 2,48 (36) (4-12) 57, 68 3,1 (10) Standardní 4,9 x 4,9 (16 x 16) 121 (32) 1,10 (16.0) (4-12) 79 3,1 (10) Standardní 4,9 x 5,5 (16 x 18) 136 (36) 1,38 (20) (4-12) 79 3,1 (10) Standardní 4,9 x 6,1 (16 x 20) 151 (40) 1,72 (25.0) (4-12) 79 3,1 (10) Standardní 4,9 x 6,7 (16 x 22) 167 (44) 2,06 (30) (4-12) 79 3,1 (10) Standardní 4,9 x 7,3 (16 x 24) 182 (48) 2,48 (36) (4-12) 79 3,1 (10) POZNÁMKY 1. Zadní zeď (kde je protipožární tryska namontovaná) x bok (délka výkyvu). 2. Požadavek se opírá o zachování minimálního průtoku a minimálního zbytkového tlaku. 3. Středová osa vodní trubice protipožární trysky prochází11,1 (7/16 ) pod vychylovacím plíškem (viz obrázky 1 a 2). 4. rozestup je pro boční vzdálenost mezi protipožárními tryskami umístěnými podle jedné zdi. Jinak musí být sousedící protipožární trysky (tj. boční trysky na sousední zdi, na protější zdi nebo závěsné trysky) umístěny mimo maximální uvedenou oblast pokrytí používané boční protipožární trysky s rozšířeným rozptylem. TABULKA D KRITÉRIA POKRYTÍ A PRŮTOKU U FM

6 Strana Page 6 ze of 8 TFP296_CS 5/8±1/4" 16 ± 6 (15,9±6,4 (5/8 ± 1/4 ) ) 12,5 1/2±1/8" ± 3 (12,7±3,2 (1/2 ± 1/8 ) ) SURFACE POVRCH PŘEDNÍ FACE ČÁST OF SPRINKLER SPOJKY FITTING SURFACE POVRCH PŘEDNÍ FACE OF ČÁST SPRINKLER SPOJKY FITTING CLOSURE UZÁVĚR CLOSURE UZÁVĚR SERIES ŘADA 732-7/8" PRŮM. DIA. (73,0 (2-7/8 ) ) 572-1/4" PRŮM. DIA. SERIES ŘADA 73 PRŮM. 2-7/8" (2-7/8 ) DIA. (73,0 ) 572-1/4" PRŮM. DIA. DESTIČKA PLATE DESTIČKA PLATE 1-1/4" 32 (31,8 (1-1/4 ) ) 3/4" 25 (19,1 (1 ) ) 3,2 1/8" (3,2 (1/8 ) ) 19 3/4" (19,1 (3/4 ) ) 61/4" (6,4 (1/4 ) ) 1-1/4" 32 (31,8 (1-1/4 ) ) 1" 25 (25,4 (1 ) ) 3,21/8" (3,2 (1/8 ) ) 12,5 1/2" (12,7 (1/2 ) ) 1/4" 6 (6,4 (1/4 ) ) FIGURE 3 SERIES OBRÁZEK RECESSED 5 EC SIDEWALL SESTAVA SPRINKLER ZAPUŠTĚNÉ ASSEMBLY BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ WITH TWO-PIECE TRYSKY EC ŘADY 3/4 S DVOUKUSOVÝM INCH TOTAL ADJUSTMENT ZAPUŠTĚNÝM OZDOBNÝM KRYTEM, STYLE 10 10, RECESSED S CELKOVÝM ESCUTCHEON NASTAVENÍM K-FACTOR, (3/4 ), K80, 1/2 INCH NPT NPT FIGURE 4 SERIES OBRÁZEK RECESSED 6 EC SIDEWALL SESTAVA SPRINKLER ZAPUŠTĚNÉ ASSEMBLY BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ WITH TWO-PIECE TRYSKY EC ŘADY 1/2 S DVOUKUSOVÝM INCH TOTAL ADJUSTMENT ZAPUŠTĚNÝM OZDOBNÝM KRYTEM, STYLE 20, RECESSED S CELKOVÝM NASTAVENÍM ESCUTCHEON K-FACTOR, (1/2 ), K80, 1/2 NPT INCH NPT SURFACE POVRCH 5/8±1/4" 16 ± 6 (15,9±6,4 (5/8 ± ) 1/4 ) PŘEDNÍ FACEČÁST OF SPRINKLER SPOJKY FITTING POVRCH SURFACE 1/2±1/8" 12,5 ± 3 (12,7±3,2 (1/2 ± ) 1/8 ) PŘEDNÍ FACE ČÁST OF SPRINKLER SPOJKY FITTING CLOSURE UZÁVĚR SERIES ŘADA 2-7/8" 73 DIA. PRŮM. (73,0 (2-7/8 ) ) 572-1/4" PRŮM. DIA. CLOSURE UZÁVĚR SERIES ŘADA /8" PRŮM. DIA. (73,0 (2-7/8 ) ) 572-1/4" PRŮM. DIA. DESTIČKA PLATE DESTIČKA PLATE 1-1/4" 32 (31,8 (1-1/4 ) ) 3/4" 25 (19,1 (1 ) ) 3,21/8" (3,2 (1/8 ) ) 3/4" 19 (19,1(3/4 ) ) 1/4" 6 (6,4(1/4 ) ) 1-1/4" 32 (31,8 (1-1/4 ) ) 1" 25 (25,4 (1 ) ) 3,21/8" (3,2 (1/8 ) ) 12,5 1/2" (12,7(1/2 ) ) 1/4" 6 (6,4 (1/4 ) ) FIGURE 5 SERIES OBRÁZEK RECESSED 7 EC SIDEWALL SESTAVA SPRINKLER ZAPUŠTĚNÉ ASSEMBLY BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ WITH TWO-PIECE TRYSKY EC ŘADY, 3/4 INCH K115, TOTAL S DVOUKUSOVÝM ADJUSTMENT ZAPUŠTĚNÝM OZDOBNÝM STYLE KRYTEM, 40 RECESSED STYL 40, S CELKOVÝM ESCUTCHEON NASTAVENÍM K-FACTOR, (3/4 ), K115, 3/4 INCH 3/4 NPT NPT FIGURE 6 SERIES RECESSED OBRÁZEK 8 EC SIDEWALL SESTAVA SPRINKLER ZAPUŠTĚNÉ ASSEMBLY BOČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ WITH TWO-PIECE TRYSKY EC ŘADY, 1/2 INCH K115, TOTAL S DVOUKUSOVÝM ADJUSTMENT ZAPUŠTĚNÝM OZDOBNÝM STYLEKRYTEM, 30 RECESSED STYL 30, S ESCUTCHEON CELKOVÝM NASTAVENÍM K-FACTOR, (1/2 ), K115, 3/4 INCH 3/4 NPT

7 TFP296_CS Strana 7 ze 8 Montáž Protipožární trysky řady musí být namontovány v souladu s následujícími pokyny: POZNÁMKY Nemontujte žádnou protipožární trysku s baňkou, pokud je baňka prasklá nebo z ní unikla kapalina. V případě, že protipožární trysku podržíte ve vodorovné poloze, měli byste vidět vzduchovou bublinku. Průměr vzduchové bubliny je přibližně 1,5 (1/16 ). Hermetického utěsnění spoje protipožární trysky 1/2 NPT by mělo být dosaženo utahovacím momentem 9,5 až 19 Nm (7 až 14 ft.lbs.). Maximální utahovací moment 29 Nm (21 ft.lbs.) se může použít pro montáž protipožárních trysek se 1/2 NPT spoji. Hermetického utěsnění spoje protipožární trysky 3/4 NPT by mělo být dosaženo utahovacím momentem 13 až 27 Nm (10 až 20 ft.lbs.). Maximální utahovací moment 40,7 Nm (30 ft.lbs.) se může použít pro montáž protipožárních trysek se 3/4 NPT spoji. Větší utahovací moment by mohl poničit vstup protipožární trysky, a způsobit tak následné netěsnění nebo její horší funkčnost. Nezkoušejte vykompenzovat nedostatečné nastavení destičky ozdobného krytu tím, než protipožární trysku utáhnete příliš málo, nebo naopak příliš hodně. Upravte polohu spojky protipožární trysky tak, aby vyhovovala. Protipožární trysky EC řady musí být namontovány v souladu s následujícími pokyny. Krok 1. Horizontální, boční protipožární trysky musí být namontovány tak, aby středová osa byla kolmá k zadní stěně a souběžná se stropem. Slovo TOP na vychylovacím plíšku musí směřovat ke stropu. Krok 2. Na potrubní závity naneste těsnicí prostředek pro potrubní závity a rukou utáhněte protipožární trysku v její spojce. Krok 3. Pro utažení protipožární trysky v její spojce použijte pouze klíč na protipožární trysky, W Type 6 (viz obrázek 7). S odkazem na obrázky 1 a 2 se musí na plochou stranu protipožární trysky použít klíč na protipožární trysky W Type 6. Zapuštěné boční protipožární trysky EC řady musí být namontovány v souladu s následujícími pokyny: Krok A. Horizontální, boční protipožární trysky musí být namontovány tak, aby středová osa byla kolmá k zadní stěně a souběžná se stropem. Slovo TOP na vychylovacím plíšku musí směřovat ke stropu. Krok B. Po montáži montážní destičky, styl 10, 20, 30 nebo 40, na závity protipožární trysky a po nanesení těsnicího prostředku pro potrubní závity na potrubní závity utáhněte protipožární trysku rukou v její spojce. Krok C. Pro utažení protipožární trysky v její spojce použijte pouze zápustný klíč na protipožární trysky, W Type 7 (viz obrázek 8). Podle obrázků 1 nebo 2 se zápustný klíč na protipožární trysky, W Type 7 přiloží na ploché strany protipožární trysky. Krok D. Po montáži zdi nebo dokončení konečné povrchové úpravy posuňte uzávěr, styl 10, 20, 30 nebo 40, přes požární trysku řady a zatlačte ho do montážní destičky, aby se jeho příruba dostala do kontaktu se zdí. Péče a údržba Protipožární trysky řady TY-B musí být udržovány v souladu s následujícími pokyny: POZNÁMKA Před uzavřením hlavního regulačního ventilu protipožárního systému z důvodu údržbářských prací na protipožárním systému, který řídí, musí uzavření příslušných protipožárních systémů povolit příslušné úřady a všichni pracovníci, na které může mít tato skutečnost dopad, musí být uvědoměni. Majitel musí zajistit, aby se sprinklery nepoužívaly pro zavěšování předmětů; jinak může dojít k tomu, že v případě požáru nebude systém fungovat nebo, nebo může dojít k náhlému bezdůvodnému spuštění. V případě, že chybí ozdobný kryt, který se používá k zakrytí volného prostoru, může při požáru dojít k opožděnému fungování protipožárních trysek. Protipožární trysky, které, jak bylo zjištěno, netěsní nebo vykazují viditelné známky koroze, musí být vyměněny. Automatické protipožární trysky se poté, co opustí závod, nesmí nikdy malovat, pokovovat, natírat ani jinak měnit. Modifikované protipožární trysky se musí vyměnit. Protipožární trysky, které byly vystaveny korozním produktům spalování, ale ještě nebyly aktivovány, by měly být vyměněny, pokud nebyly důkladně vyčištěny hadrem nebo jemným kartáčem. Musí se dbát na to, aby se předešlo poškození protipožárních trysek před montáží, během montáže i po ní. Protipožární trysky, které se poškodí při pádu, úderu, vypadnutí/vyklouznutí klíče apod., musí být vyměněny. Vyměňte rovněž každou protipožární trysku, která má prasklou baňku nebo z jejíž baňky vytekla kapalina. (viz část Montáž) Zpočátku po provedení montáže byste měli provádět časté vizuální kontroly protipožárních trysek s korozivzdorným povrchem, abyste ověřili celistvost korozivzdorného potahu. Poté by měly stačit roční kontroly podle NFPA 25; avšak místo kontrol z úrovně podlahy byste měli provádět bližší vizuální kontroly náhodně vybraných protipožárních trysek, abyste lépe stanovili přesný stav trysky a dlouhodobou celistvost korozivzdorného potahu, protože může být ovlivněn přítomnými korozívními podmínkami. Majitel odpovídá za kontrolu, zkoušky a údržbu svého protipožárního systému a zařízení v souladu s tímto dokumentem a s příslušnými normami National Fire Protection Association (např. NFPA 25) vedle norem jakýchkoli příslušných úřadů. Pokud máte nějaké dotazy, měli byste kontaktovat dodavatele, který protipožární trysky namontoval, nebo jejich výrobce. Doporučujeme, aby kontrolu, zkoušky a údržbu systémů automatických protipožárních trysek prováděl kvalifikovaný servisní pracovník v souladu s místními požadavky a/nebo vnitrostátními zákony.

Horizontální a vertikální boční protipožární

Horizontální a vertikální boční protipožární http://www.tyco-fireproducts.com Horizontální a vertikální boční protipožární trysky řady, rychlá reakce, standardní rozptyl faktor K 80 Obecný popis Horizontální a vertikální boční protipožární trysky

Více

Identifikační čísla protipožárních. Technické údaje

Identifikační čísla protipožárních. Technické údaje Centrální kontakt www.tyco-fire.com Stojaté a závěsné mezipatrové požární trysky řady TY-B s faktorem K 5,6 a standardní reakcí Obecný popis Stojaté a závěsné mezipatrové trysky řady TY-B s faktorem K

Více

Vzpřímené a závěsné protipožární trysky

Vzpřímené a závěsné protipožární trysky Technical Services: Tel: (800) http://www.tycofireproducts.com 3819312 / Fax: (800) 7915500 Series Vzpřímené ELO231B a závěsné 11.2 Kfactortrysky Upright řady ELO231B, and Pendent standardní Sprinklers

Více

Protectospray typu D3 Trysky s řízeným rozstřikem, otevřené, Dodatek k TFP802

Protectospray typu D3 Trysky s řízeným rozstřikem, otevřené, Dodatek k TFP802 http://www.tyco-fireproducts.com Protectospray typu D3 Trysky s řízeným rozstřikem, otevřené, Dodatek k TFP82 Obecný popis Dodatek Trysky D3 Protectospray jsou otevřené (neautomatické) trysky s řízeným

Více

Protectospray typu D3 Trysky s řízeným rozstřikem, otevřené, Trysky se střední rychlostí Obecný popis

Protectospray typu D3 Trysky s řízeným rozstřikem, otevřené, Trysky se střední rychlostí Obecný popis http://www.tyco-fireproducts.com Protectospray typu D3 Trysky s řízeným rozstřikem, otevřené, Trysky se střední rychlostí Obecný popis Trysky D3 Protectospray jsou otevřené (neautomatické) trysky s řízeným

Více

Model/ The installing contractor or manufacturer should be contacted with any. Identifikační questions. čísla sprinkleru

Model/ The installing contractor or manufacturer should be contacted with any. Identifikační questions. čísla sprinkleru Technical Services: Tel: (800) http://www.tyco-fireproducts.com 381-9312 / Fax: (800) 791-5500 Model faktor 4.2 and K 60 5.6a K-factor 80 Combustible Concealed Space Space Sprinklers TM Specifická Application,

Více

Model F1 Model F1 zapuštěný Sprinklery se standardní odezvou

Model F1 Model F1 zapuštěný Sprinklery se standardní odezvou Bulletin 11 Rev. S Model F1 Model F1 zapuštěný Sprinklery se standardní odezvou Bulletin 11 Rev. Sprinkler Model F1 Designer Standardní stojatý Standardní závěsný Závěsný s rozšířeným pokrytím Konvenční

Více

Identifikační. Technické údaje

Identifikační. Technické údaje TFP318_CS Strana 1 z 8 http://www.tyco-fireproducts.co Model Závěsné protipožární trysky Faktor K 200 Obecný popis Závěsné protipožární trysky, odel ESFR- 1 (viz obrázek 1) jsou protipožární trysky s rychlou

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

TFP316_CS Strana 1 z 8

TFP316_CS Strana 1 z 8 TFP316_CS Strana 1 z 8 http://www.tyco-fireproducts.co Model Vzpříené protipožární trysky Faktor K 240 Obecný popis Vzpříené protipožární trysky, odel (viz obrázek 1) jsou protipožární trysky s rychlou

Více

Kryty sprinklerových hlavic Model C. Model D. The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc., 103 Fairview Park Drive, Elmsford, New York 10523

Kryty sprinklerových hlavic Model C. Model D. The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc., 103 Fairview Park Drive, Elmsford, New York 10523 Bulletin 208 Rev. F Kryty sprinklerových hlavic Model C Model D Bulletin 208 Rev. F Kryty sprinklerových hlavic Model C Kryty sprinklerových hlavic Model C jsou určeny k instalaci na již namontované sprinklerové

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

Klapka zpětná A43 DN , Pp 20 MPa Swing check valve A43 DN , Pp 20 MPa

Klapka zpětná A43 DN , Pp 20 MPa Swing check valve A43 DN , Pp 20 MPa DN 50 350, Pp 20 MPa DN 50 350, Pp 20 MPa Použití Samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a další provozní tekutiny, zejména

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

Klapka zpětná L10 DN , PN Swing check valve L10 DN , PN

Klapka zpětná L10 DN , PN Swing check valve L10 DN , PN DN 65 400, PN 160 400 DN 65 400, PN 160 400 Použití Zpětná klapka je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru i jiné provozní tekutiny používané v

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

VENTIL ZPĚTNÝ MEZIPŘÍRUBOVÝ PRUŽINOU - CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/400 C TYP C09 PN 40 DN15-100

VENTIL ZPĚTNÝ MEZIPŘÍRUBOVÝ PRUŽINOU - CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/400 C TYP C09 PN 40 DN15-100 VENTIL ZPĚTNÝ MEZIPŘÍRUBOVÝ PRUŽINOU - CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/400 C TYP C09 PN 40 DN15-100 Size / Světlost : DN 15 to DN 100 / DN 15 až DN 100 Ends / Konce : Between flanges ISO PN 10/16/25/40

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA - 2012-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Medium Frequency Capacitors - water cooled, up to

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

ZPĚTNÉ MOTÝLKOVÉ KLAPKY BUTTERFLY SWING CHECK VALVES TYP / TYPE C09.5

ZPĚTNÉ MOTÝLKOVÉ KLAPKY BUTTERFLY SWING CHECK VALVES TYP / TYPE C09.5 Použití Zpětné motýlkové klapky jsou samočinné rychlozávěrné průmyslové armatury zabraňující zpětnému proudění média v potrubí. Používají se tam, kde je nežádoucí zpětné proudění, nejčastěji jako ochrana

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Šoupátko rychločinné A01 DN , Pp 6,5 12 MPa Quick acting gate valve A01 DN , Pp 6,5 12 MPa

Šoupátko rychločinné A01 DN , Pp 6,5 12 MPa Quick acting gate valve A01 DN , Pp 6,5 12 MPa DN 400 450, Pp 6,5 12 MPa DN 400 450, Pp 6,5 12 MPa Použití Uzavírací rychločinná armatura pro vodu, vodní páru, plyny a další provozní tekutiny, zejména sekundárních okruhů jaderných elektráren, ale i

Více

Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500. ní vzdálenost mezi vychylovacím plíškem. ESFR sprinklers having a nominal

Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500. ní vzdálenost mezi vychylovacím plíškem. ESFR sprinklers having a nominal Technical Services: http://www.tyco-fireproducts.co Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500 Závěsné trysky, odel versus nutné 14 ve skladových inches (360 zařízeních ); and, vysokých a The (viz Model

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

SERVICE ADVISORY SA-5A

SERVICE ADVISORY SA-5A V510 PROPELLER TYPE SERIES REPLACEMENT OF BLADE BEARING SEAL VRTULE TYPOVÉ ŘADY V510 VÝMĚNA TĚSNÍCÍ MANŽETY ULOŽENÍ LISTU 1. GENERAL A. This document provides disassembly and assembly procedure in the

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Characteristics pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Doplňky Ovládání spínače Elektrické připojení Tvar izol. kontaktu Nucené vypnutí Nucené vypnutí minimální silou

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Ventil zpětný A30 DN 10 50, Pp 20 MPa Piston check valve A30 DN 10 50, Pp 20 MPa

Ventil zpětný A30 DN 10 50, Pp 20 MPa Piston check valve A30 DN 10 50, Pp 20 MPa DN 10 50, Pp MPa DN 10 50, Pp MPa Použití Samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a další provozní tekutiny, zejména primárních,

Více

MODUS SPMA. Podhledová vestavná svítidla / Recessed downlight SPMA

MODUS SPMA. Podhledová vestavná svítidla / Recessed downlight SPMA MODUS SPMA SPMA Celoplastová předřadníková skříň, plastový bílý krycí rámeček Metalizovaný polykarbonátový reflektor EPSA EP analogově stmívatelný 1 10 V vestavné asvítidlo do minerálního nebo sádrokartonového

Více

Ventil zpětný uzavíratelný Z25 DN 300, PN 400 Check valve with closing option Z25 DN 300, PN 400

Ventil zpětný uzavíratelný Z25 DN 300, PN 400 Check valve with closing option Z25 DN 300, PN 400 Ventil zpětný uzavíratelný Z25 DN 300, PN 400 Check valve with closing option Z25 DN 300, PN 400 Použití Ventil, který slouží k automatizaci a provozu energetického bloku, zejména při poruše trubkového

Více

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS HandiClamp Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS Montážní návod GB CZ Pioneers in pipe solutions INSTALLATION INSTRUCTIONS - English Single Band Repair Clamp 1 2 3

Více

KULOVÉ KOHOUTY S TOPNÝM PLÁŠTĚM BALL VALVES WITH HEATING JACKET ZEUS TYP / TYPE K91.9

KULOVÉ KOHOUTY S TOPNÝM PLÁŠTĚM BALL VALVES WITH HEATING JACKET ZEUS TYP / TYPE K91.9 KULOÉ KOHOUTY S TOPNÝM PLÁŠTĚM BALL ALES WITH HEATING JACKET TYP / TYPE K91.9 Použití Kulové kohouty K91.9 jsou určeny k úplnému otevření nebo zavření průtoku pracovní látky. Uplatňují se pro přepravu

Více

FILTR ZÁVITOVÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D PN16 DN1/4-2. Size / Světlost : DN 1/4 to 2 / DN 1/4 až 2 Ends / Konce :

FILTR ZÁVITOVÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D PN16 DN1/4-2. Size / Světlost : DN 1/4 to 2 / DN 1/4 až 2 Ends / Konce : FILTR ZÁVITOVÝ CELONEREZOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D71 137 PN16 DN1/4-2 Size / Světlost : DN 1/4 to 2 / DN 1/4 až 2 Ends / Konce : Female Female BSP / Závitové BSP (vnitřní-vnitřní) Min. Temperature

Více

ZPĚTNÉ MOTÝLKOVÉ KLAPKY BUTTERFLY SWING CHECK VALVES TYP / TYPE C09.5

ZPĚTNÉ MOTÝLKOVÉ KLAPKY BUTTERFLY SWING CHECK VALVES TYP / TYPE C09.5 Použití Zpětné motýlkové klapky jsou samočinné rychlozávěrné průmyslové armatury zabraňující zpětnému proudění média v potrubí. Používají se tam, kde je nežádoucí zpětné proudění, nejčastěji jako ochrana

Více

Size / Světlost DN 40 to 600 / DN 40 až 600 Ends / Konce : Between flanges PN 10/16 / Mezi příruby PN 10/16

Size / Světlost DN 40 to 600 / DN 40 až 600 Ends / Konce : Between flanges PN 10/16 / Mezi příruby PN 10/16 KLAPKA ZPĚTNÁ MEZIPŘÍRUBOVÁ BEZ PRUŽINY Teplota max. -20 C/180 C TYP L01 PN10/16 DN40-600 Size / Světlost DN 40 to 600 / DN 40 až 600 Ends / Konce : Between flanges PN 10/16 / Mezi příruby PN 10/16 Min.

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction 2 Izolace PVC Měděná plná holá jádra

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction 2 Izolace PVC Měděná plná holá jádra Instalační kabely Installation cables Standard PN-KV-061-00 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděná plná holá jádra Solid plain copper conductors 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PVC PVC insulation

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

Size / Světlost : DN 50 to 600 / DN 50 až 600 Ends / Konce : Between flanges ISO PN 10/16 or ISO PN 25 / Mezi příruby ISO PN 10/16 nebo ISO PN 25

Size / Světlost : DN 50 to 600 / DN 50 až 600 Ends / Konce : Between flanges ISO PN 10/16 or ISO PN 25 / Mezi příruby ISO PN 10/16 nebo ISO PN 25 KLAPKA ZPĚTNÁ MEZIPŘÍRUBOVÁ DVOUKŘÍDLÁ S PRUŽINOU Teplota max. -20 C/200 C TYP L10 177 PN10/16 DN50-600 Size / Světlost : DN 50 to 600 / DN 50 až 600 Ends / Konce : Between flanges ISO PN 10/16 or ISO

Více

TECHNICKÝ LIST řada TITAN TECHNICAL DATA SHEET for TITAN

TECHNICKÝ LIST řada TITAN TECHNICAL DATA SHEET for TITAN Popis: Separátory řady TITAN přenosné a stacionární. Používané pro velkoobjemová zařízení. Jsou určeny k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, pachů ze systému stlačeného vzduchu.

Více

Šoupátko rychločinné A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa Quick acting gate valve A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa

Šoupátko rychločinné A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa Quick acting gate valve A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa DN 125 350, Pp 4 20 MPa DN 125 350, Pp 4 20 MPa Použití Rychločinná uzavírací armatura, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a všechny další provozní tekutiny, zejména primárních okruhů jaderných

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

Přístroje pro montáž na povrch

Přístroje pro montáž na povrch comfort Přístroje pro montáž na povrch HYDRO 55 + Ucelený sortiment přístrojů se stupněm krytí IP55 Odolnost proti nárazům podle IK07 Spínače se signalizací, popisným štítkem nebo výměnnou čočkou Šroubové

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

08.08-CZE Ventily Vic-Check

08.08-CZE Ventily Vic-Check Zpětné ventily řady 716H/716 jsou výrobkem pro inovativní technická řešení založená na počítačovém návrhu s kvalitními vlastnostmi, včetně nového hydrodynamicky účinného profilu. Ventil Vic-Check využívá

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Souprava aktualizace softwaru Integrity R1.2 pro systém Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Datum: 21. listopadu 2013 FCO:

Souprava aktualizace softwaru Integrity R1.2 pro systém Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Datum: 21. listopadu 2013 FCO: Souprava aktualizace softwaru Integrity R1.2 pro systém Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Datum: 21. listopadu 2013 FCO: 200 01 502 035 Informace v tomto upozornění Vám poskytujeme, abychom Vás upozornili

Více

VENTIL ZPĚTNÝ JEDNODÍLNÝ ZÁVITOVÝ Teplota max.-20 C/150 C TYP C09.Z PN16 DN ¼ -4

VENTIL ZPĚTNÝ JEDNODÍLNÝ ZÁVITOVÝ Teplota max.-20 C/150 C TYP C09.Z PN16 DN ¼ -4 VENTIL ZPĚTNÝ JEDNODÍLNÝ ZÁVITOVÝ Teplota max.-20 C/150 C TYP C09.Z PN16 DN ¼ -4 Size / Světlost : DN 1/4" to 4" / DN 1/4" až 4" Ends / Konce : Female-Female BSP / Závitové, vnitřní-vnitřní závit BSP Min.

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

ACO Fire protective kit

ACO Fire protective kit ACO Industries k.s. ACO Fire protective kit Installation manual and maintanance 1 CZ GB Instalační návod a údržba Installation and maintenance 2 Instalační návod Installation manual ACO Industries k.s.

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Uzavírací lahvové ventily

Uzavírací lahvové ventily Uzavírací lahvové ventily Cylinder Valves - lahvové a rozvodové uzavírací ventily (s nerotační a rotační konstrukcí dolního vřetena) - pracovní tlak 200 nebo 300 bar - uzavírací ventily s nízkým otevíracím

Více

FILTR závitový-přivařovací ocelový Teplota max.-20 C/440 C TYP D71 PN138 DN1/4-2

FILTR závitový-přivařovací ocelový Teplota max.-20 C/440 C TYP D71 PN138 DN1/4-2 FILTR závitový-přivařovací ocelový Teplota max.-20 C/440 C TYP D71 PN138 DN1/4-2 Size / Světlost : DN 1/4 to 2 / DN 1/4 až 2 Ends / Konce : Female Female BSP or NPT, Socket Welding Závitové BSP nebo NPT

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

ENERGY PETROCHEMISTRY ENERGETIKA PETROCHEMIE. DN 50 - DN 800-100 C up to + 500 C - 100 c až + 500 c FLOW CONTROL

ENERGY PETROCHEMISTRY ENERGETIKA PETROCHEMIE. DN 50 - DN 800-100 C up to + 500 C - 100 c až + 500 c FLOW CONTROL DOUBLE OFFSET BUTTERFLY VALVES SERIES 2E 5 EXCENTRICKÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY SÉRIE 2E 5 ENERGY PETROCHEMISTRY ENERGETIKA PETROCHEMIE DN 50 - DN 800-100 C up to + 500 C - 100 c až + 500 c FLOW CONTROL * * *

Více

Membránový ventil A1 Diaphragm Valve A1

Membránový ventil A1 Diaphragm Valve A1 Membránový ventil A1 Diaphragm Valve A1 DN 15 - DN 350 PN 10/16 ANSI 125/150lbs Hlavní využití: korozivní média kyseliny nebo alkalické roztoky toxické plyny a kyselé plyny voda demineralizovaná nebo pitná

Více

CAPACITORS FOR FURNACES STŘEDOFREKVENČNÍ KONDENZÁTORY

CAPACITORS FOR FURNACES STŘEDOFREKVENČNÍ KONDENZÁTORY CAPACITORS FOR FURNACES STŘEDOFREKVENČNÍ KONDENZÁTORY SCA - 2009-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Capacitors for furnaces water cooled - I (up to 500 kvar)

Více

Požární ventil, model DV 5, membránový typ, 1-1/2 až 8 (DN40 až DN200), 17 bar (250 psi) Vertikální nebo horizontální montáž Obecný popis

Požární ventil, model DV 5, membránový typ, 1-1/2 až 8 (DN40 až DN200), 17 bar (250 psi) Vertikální nebo horizontální montáž Obecný popis http://www.tyco-fireproducts.com Požární ventil, model DV 5, membránový typ, 1-1/ až (DN0 až DN00), 17 bar (50 psi) Vertikální nebo horizontální montáž Obecný popis Požární ventily, model DV5, 1-1/ až

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Characteristics softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Doplňky Provedení montáže Dostupné funkce Meze napájecího napětí Základní popis Obchodní status Komercializováno Řada výrobků

Více

NOPOVIC NHXH FE180 E90

NOPOVIC NHXH FE180 E90 Kabely se sníženým požárním nebezpečím(lfhc kabely) se zachováním funkční integrity systému kabelové trasy E90 NOPOVIC NHXH FE180 E90 Low fire-hazard cables (LFHC cables) with system integrity in case

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG

REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG Process Management TM Regulátory B NG Popis Pružiny Přizpůsobení různým médiím (Přírodní plyn, GPL atd.) TĚLESO REZISTENTNÍ VŮČI VYSOKÝM TLAKŮM 1. Stupeň regulace Přesný

Více

SACÍ KOŠ PŘÍRUBOVÝ SE ZPĚTNÝM VENTILEM Teplota max.-20 C/120 C TYP M45 PN 10/16 DN

SACÍ KOŠ PŘÍRUBOVÝ SE ZPĚTNÝM VENTILEM Teplota max.-20 C/120 C TYP M45 PN 10/16 DN SACÍ KOŠ PŘÍRUBOVÝ SE ZPĚTNÝM VENTILEM Teplota max.-20 C/120 C TYP M45 PN 10/16 DN 50-600 Size / Světlost : DN 50 to DN 600 / DN 50 až DN 600 Ends / Konce : Flanges R.F. PN 10/16 / Příruby s těsnicí lištou

Více

Size / Světlost: DN 40 to 200 / DN 40 až 200 Ends / Konce: ISO PN 10/16 flanges / Příruby ISO PN 10/16

Size / Světlost: DN 40 to 200 / DN 40 až 200 Ends / Konce: ISO PN 10/16 flanges / Příruby ISO PN 10/16 KLAPKA ZPĚTNÁ PŘÍRUBOVÁ Teplota max. -10 C/120 C TYP L10 PN10/16 DN40-200 Size / Světlost: DN 40 to 200 / DN 40 až 200 Ends / Konce: ISO PN 10/16 flanges / Příruby ISO PN 10/16 Min. Temperature / Minimální

Více

Kompenzátory Expansion joints

Kompenzátory Expansion joints Kompenzátory Expansion joints 1 2 OBSAH - KOVOVÉ KOMPENZÁTORY TAE OF CONTENS - STEEL EXPANSION JOINTS PN 2,5 ANS PN 2,5 přivařovací nátrubky, DN 200-1200, PN 2,5 weld ends, NB " - 4", PSI 36 PN 6 ANS PN

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 PouÏití / Use Konstrukce Construction Konstrukãní materiály Construction

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU SINGLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6

UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU SINGLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 Použití Uzavírací klapky s jednou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním režimu

Více

Stainless steel / Nerezavějící ocel

Stainless steel / Nerezavějící ocel VENTIL ZPĚTNÝ SE SACÍM KOŠEM CELONEREZOVÝ Teplota max.-20 C/400 C TYP C09 PN63 DN8-100 Size / Světlost : DN 8 to DN 100 / DN 8 až DN 100 Ends / Konce : Female-Female BSP or NPT, SW or BW / Závitové BSP

Více

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL HEAT BLOC K31 přímý/nesměšovaný 2) Typ: PAW.K31-DN40 3) Charakteristika použití:

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL HEAT BLOC K31 přímý/nesměšovaný 2) Typ: PAW.K31-DN40 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL HEAT BLOC K31 přímý/nesměšovaný 2) Typ: PAW.K31-DN40 3) Charakteristika použití: Současné moderní tepelné soustavy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

Ventil uzavírací trojcestný V65 DN , PN Three-way valve V65 DN , PN

Ventil uzavírací trojcestný V65 DN , PN Three-way valve V65 DN , PN DN 200 350, PN 63 400 DN 200 350, PN 63 400 Použití Uzavírací ventil, který slouží k automatizaci a provozu energetického bloku, zejména při poruše trubkového systému ve vysokotlakém ohříváku a při zvýšení

Více

Katalogový list HRD. Těsnění HRD z ušlechtilé oceli Kruhové těsnění pro kabely a potrubí. Přednosti na první pohled. Pro tlakovou a netlakovou vodu

Katalogový list HRD. Těsnění HRD z ušlechtilé oceli Kruhové těsnění pro kabely a potrubí. Přednosti na první pohled. Pro tlakovou a netlakovou vodu Těsnění Kabelové pro kabely průchodky a potrubí P-Cable Professional Napětí Katalogový list HRD Těsnění HRD z ušlechtilé oceli Kruhové těsnění pro kabely a potrubí Pro tlakovou a netlakovou vodu Přednosti

Více

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod

WATERFLUX Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr. Stručný návod WATERFLUX 3000 Stručný návod Magneticko-indukční průtokoměr / vodoměr Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou dokumentací pro převodník. KROHNE Obsah WATERFLUX 3000 1 Bezpečnostní

Více

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ VENTILY GLOBE AND CONTROL VALVES VEGA REGA

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ VENTILY GLOBE AND CONTROL VALVES VEGA REGA UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ VENTILY GLOBE AND CONTROL VALVES VEGA REGA Použití Uzavírací a regulační ventily jsou určeny pro vodu, vodní páru, plyn a jiné pracovní látky. Uplatnění nacházejí zejména v energetice,

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

FILTR PŘÍRUBOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D71 PN16 DN15-200

FILTR PŘÍRUBOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D71 PN16 DN15-200 FILTR PŘÍRUBOVÝ Teplota max.-30 C/200 C TYP D71 PN16 DN15-200 Size / Světlost : DN 15 to DN 200 / DN 15 až DN 200 Ends / Konce : PN 16 Flanges R.F. / Příruby s těsnicí lištou PN 16 Min. Temperature / Minimální

Více

Service Instruction F400-14a

Service Instruction F400-14a Service Instruction F400-14a Item + rev. 540783 540784 Subject Výměna ložisek nábojů MB16-66, LS15 GLADEL Rev. Modification Date Author name ECN - Original version jjjj/mm/dd Name A 2011-04-08 P.Mauci

Více

roubení s pfievleãnou maticí - kovové / Quick Couplings ada BU 1000 / BU 1000 Series

roubení s pfievleãnou maticí - kovové / Quick Couplings ada BU 1000 / BU 1000 Series Technické údaje / Temperature range: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná / ny Pfiipojovací závit Válcov

Více

WAFER SWING CHECK VALVE MEZIPŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA

WAFER SWING CHECK VALVE MEZIPŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA Size / Světlost : to 600 / až 600 Ends / Konce : Between flanges / Mezi příruby Min. Temperature / Minimální teplota : -10 C Max. Temperature / Maximální teplota : +80 C in NBR, 110 C in EPDM, 180 C in

Více

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu Dělení a odhrotování trubek Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Řezáky trubek z neželezných kovů a plastů RIDGID jsou určeny pro čisté řezy po

Více