CENÍK. elektrické energie EA - 01 / EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s."

Transkript

1 CENÍK elektrické energie EA - 01 / EE Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. Platnost od: Zpracovala: Miloslava Matějková vedoucí EPO Schválil: Ing. Oldřich Havelka generální ředitel a.s.

2 Základní informace Pro dodávku a odběr elektřiny platí tato cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) : * Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb. * * * Cena elektřiny je rozdělena na dvě základní části: * regulované platby za dopravu elektřiny stanovené výše uvedenými cenovými rozhodnutími ERÚ. * Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2010 ze dne 8. listopadu 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kominované výroby elektřiny a tepla a druhotných ener. zdrojů. Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí. Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2010 ze dne 29. prosince 2010, kterým se mění cenové rozhodnutí č.4/2010 ze dne cenu vlastní, tzv. silové elektřiny, kterou si stanovuje každý držitel licence pro obchod s elektřinou samostatně. Ceny uvedené v ceníku jsou závazné pro odběratele, kteří nemají sjednáno platné individuální ujednání o cenách. Způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny je stanoven vyhlášku č. 51/2006 Sb. (v platném znění). Před započtěním DPH se k ceně připočítává daň z elektřiny ve výši 28,30 Kč/MWh. Sazba daně je jednotná, daň byla zavedena zákonem č. 261/2007 Sb. od roku / 10

3 A. Dodávka a odběr elektrické energie 1. Regulované platby za dopravu elektřiny pro konečného zákazníka Společnost ENERGOAQUA, a.s., provozovatel lokální distribuční soustavy, přebírá ceny distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., uvedené v cenových rozhodnutích ERÚ (viz základní informace). Cenová rozhodnutí stanovují pevné ceny distribuce elektřiny a souvisejících služeb a určené podmínky a pevné ceny distribuce odběratelům ze sítí nízkého napětí. Ceny distribučních služeb jsou stanoveny za předpokladu, že všechny dodávky elektřiny budou uskutečňovány s hodnotou induktivního účiníku 0,95-1,00. V cenách není obsažena cena za distribuci elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a nezahrnují platnou DPH. Regulované platby za dopravu elektřiny zahrnují tyto položky: 1.1. Odběr konečného zákazníka ze sítí vysokého napětí Distribuce cena za rezervovanou kapacitu * Pevná měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu v Kč/MW a měsíc nebo * Pevná měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu v Kč/MW a měsíc (měsíční cenu za roční rezervovanou kapacitu lze kombinovat s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu pro daný kalendářní rok) * Cena za použití sítí VN v Kč/MWh Ostatní služby * Cena systémových služeb v Kč/MWh * Cena na podporu výkupu elektřiny v Kč/MWh (cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů) * Cena za činnost zúčtování OTE v Kč/MWh (ceny za činnosti Operátora trhu s elektřinou, a.s.) 1.2. Odběr konečného zákazníka ze sítí nízkého napětí Distribuce * Plat za příkon v Kč/měsíc * Plat za distribuované množství elektřiny v Kč/MWh (ve vysokém [VT] a nízkém [NT] tarifu příslušné distribuční sazby) Ostatní služby * Cena systémových služeb v Kč/MWh * Cena na podporu výkupu elektřiny v Kč/MWh * Cena za činnost zúčtování OTE v Kč/MWh (sazby a pevné ceny distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí - kategorie C a podmínky pro jejich uplatnění jsou uvedeny v části D tohoto ceníku elektrické energie) 3 / 10

4 2. Cena silové elektřiny konečného zákazníka Společnost ENERGOAQUA, a.s. má pro své zákazníky připraveny následující ceny silové elektřiny: 2.1. Pro odběry ze sítí vysokého napětí Cena silové elektřiny je smluvní cenou, individuálně přizpůsobenou pro konkrétní podmínky a potřeby oprávněného zákazníka a jeho odběrného místa Pro odběry ze sítí nízkého napětí Ceník silové elektřiny pro odběry ze sítí nízkého napětí, platný od 1. ledna 2011: Silová elektřina Produkt Standard 45,- Pevná cena Cena za 1 MWh Distribuční Kč/ měsíc VT 1 671,- NT ,- sazba C 01d C 02d C 03d C 25d C 26d Akumulace 8 45, ,- Akumulace 16 Přímotop 45, , ,- C 35d 45, , ,- C 45d Tepelné čerpadlo 45, , ,- Veřejné osvětlení Speciální sazba pro neměřené odběry Podmínky sazby a její cena jsou uvedeny v příslušném cenovém rozhodnutí ERÚ. *) tepelné čerpadlo / uvedení do provozu do C 55d *) C 56d **) 45, , C 62d C 60d, C61d **) tepelné čerpadlo / uvedení do provozu od Poznámka : Odpovídající produkt lze sjednat pouze v případě, že na odběrném místě je sjednána příslušná distribuční sazba. Podmínky pro přiznání distribuční sazby jsou uvedeny v cenovém rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny ze sítí nízkého napětí (viz také část D tohoto ceníku). Dobu platnosti VT (vysoký tarif) a NT (nízký tarif) určuje distributor. (sazby a pevné ceny distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí - kategorie C a podmínky pro jejich uplatnění jsou uvedeny v části D tohoto ceníku elektrické energie) Ceny jsou uvedeny v Kč a bez platné DPH. B. Ostatní služby distributora Společnost ENERGOAQUA, a.s. má pro své zákazníky připraven také ceník následujících prací Práce: Kč/hod Vyhledávání kabelových tras přístrojem 1 600,00 Elektro práce 375,00 Revize a projektování elektro 634,00 Analyzátor sítí *) *) Cena se stanovuje vždy dohodou smluvních stran podle rozsahu a podmínek požadované analýzy. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez platné DPH C. Přerušení a obnovení distribuce elektřiny pro neplacení a pro neoprávněný odběr Položka: Odpojení odběrného místa Opětovné připojení odběrného místa Kč/hod 1 285, ,00 Poznámka: Ceny za přerušení a obnovení distribuce elektřiny účtuje ENERGOAQUA, a.s. v odběrném místě, které bylo odpojeno pro neplnění závazků ze strany odběratele vyplývajících z příslušné smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez platné DPH 4 / 10

5 D. Sazby a pevné ceny distribuce pro odběratele kategorie C (odběr ze sítí nízkého napětí) 1. Pevné ceny distribuce pro jednotlivé sazby kategorie C: ENERGOAQUA, a.s. přebírá ceny distribuce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. uvedené v cenovém rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují pevné ceny elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí. 2. K cenám za distribuci se připočítavají následující ceny ve výši dle cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb: Ostatní služby (Kč/MWh) cena systémových služeb 155,40 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 3. Cena za odběr silové elektřiny ze sítí nízkého napětí společnosti ENERGOAQUA, a.s. pro jednotlivé produkty: cena silové elektřiny je uvedena také v bodě 2.2., části A. tohoto ceníku Poznámka: Veškeré uváděné ceny jsou bez DPH. Sazba DPH je 20%. Ceny jsou uvedeny bez ekologické daně dle zákona č. 261/2007 Sb. 1. Produkt: C Standard Sazba: C 01d Produkt: C Standard Sazba: C 02d Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu). Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu). jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 9 jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 42 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 14 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 67 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 18 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 84 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 23 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 105 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně 29 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně 134 jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně 36 jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně 168 jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně 45 jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně 210 jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně 57 jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně 265 jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně 72 jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně 336 jistič nad 3 80 A do A včetně 90 jistič nad 3 80 A do A včetně 420 jistič nad A do A včetně 113 jistič nad A do A včetně 525 jistič nad A do A včetně 144 jistič nad A do A včetně 672 jistič nad A za každou 1 A 0,90 jistič nad A za každou 1 A 4,20 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 0,30 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 1,40 Vysoký tarif (VT) 2 653,82 Vysoký tarif (VT) 2 127,87 Nízký tarif (NT) - Nízký tarif (NT) - 2. Ostatní služby (Kč/MWh) Ostatní služby (Kč/MWh) cena systémových služeb 155,40 cena systémových služeb 155,40 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 3. Silová elektřina Silová elektřina pevná cena za měsíc 45,00 pevná cena za měsíc 45,00 cena za 1 MWh VT 1 671,00 cena za 1 MWh VT 1 671,00 cena za 1 MWh NT - cena za 1 MWh NT - 5 / 10

6 1. Produkt: C Standard Sazba: C 03d Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu). jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 489 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 782 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 978 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně jistič nad 3 80 A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A za každou 1 A 48,90 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 16,30 Vysoký tarif (VT) 1 017,74 Nízký tarif (NT) - 2. Ostatní služby (Kč/MWh) cena systémových služeb 155,40 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 3. Silová elektřina pevná cena za měsíc 45,00 cena za 1 MWh VT 1 671,00 cena za 1 MWh NT - 6 / 10

7 1. Produkt: C Akumulace 8 Sazba: C 25d Produkt: C Akumulace 8 Sazba: C 26d Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin nízkého tarifu po dobu 8 hodin jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 108 jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 318 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 173 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 509 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 216 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 636 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 270 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 795 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně 346 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně 432 jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně 540 jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně 680 jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně 864 jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně jistič nad 3 80 A do A včetně jistič nad 3 80 A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A za každou 1 A 10,80 jistič nad A za každou 1 A 31,80 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 3,60 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 10,60 Vysoký tarif (VT) 1 781,72 Vysoký tarif (VT) 1 139,78 Nízký tarif (NT) 54,51 Nízký tarif (NT) 54,51 2. Ostatní služby (Kč/MWh) Ostatní služby (Kč/MWh) cena systémových služeb 155,40 cena systémových služeb 155,40 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 3. Silová elektřina Silová elektřina pevná cena za měsíc 45,00 pevná cena za měsíc 45,00 cena za 1 MWh VT 2 013,00 cena za 1 MWh VT 2 013,00 cena za 1 MWh NT 1 266,00 cena za 1 MWh NT 1 266,00 Podmínky uplatnění sazby C 25d Podmínky uplatnění sazby C 26d 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno distributorem v 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny. Odběratel může o změnu požádat pouze jednou za 12 kratší než tři hodiny. Odběratel může o změnu požadat pouze jednou za 12 měsíců, pokud se s distributorem nedohodnou jinak. měsíců, pokud se s distibutorem nedohodnou jinak. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační 4. spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody. 5. Odběratel zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Odběratel zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7 / 10

8 1. Produkt: C Akumulace 16 Sazba: C 35d Produkt: C Přímotop Sazba: C 45d Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin. nízkého tarifu po dobu 20 hodin jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 378 jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 381 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 605 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 610 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 756 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 762 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 945 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 953 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně jistič nad 3 80 A do A včetně jistič nad 3 80 A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A za každou 1 A 37,80 jistič nad A za každou 1 A 38,10 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 12,60 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 12,70 Vysoký tarif (VT) 816,26 Vysoký tarif (VT) 260,38 Nízký tarif (NT) 54,51 Nízký tarif (NT) 54,51 2. Ostatní služby (Kč/MWh) Ostatní služby (Kč/MWh) cena systémových služeb 155,40 cena systémových služeb 155,40 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 3. Silová elektřina Silová elektřina pevná cena za měsíc 45,00 pevná cena za měsíc 45,00 cena za 1 MWh VT 1 985,00 cena za 1 MWh VT 1 939,00 cena za 1 MWh NT 1 473,00 cena za 1 MWh NT 1 646,00 Podmínky uplatnění sazby C 35d Podmínky uplatnění sazby C 45d 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do pěti, žádný z nich nesmí být dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. spotřebiče pro vytápění objektu. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické 5. spotřebiče pro vytápění objektu. 6. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační 7. spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatňení sazby C26d 7. Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) eletrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Odběratel zajistí technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatňení sazby C25d V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 8 / 10

9 1. Produkt: C Tepelné čerpadlo Sazba: C 55d Produkt: C Tepelné čerpadlo Sazba: C 56d Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 46 jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 381 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 74 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 610 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 92 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 762 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 116 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 953 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně 148 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně 185 jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně 231 jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně 291 jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně 370 jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně jistič nad 3 80 A do A včetně 462 jistič nad 3 80 A do A včetně jistič nad A do A včetně 578 jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně 739 jistič nad A do A včetně jistič nad A za každou 1 A 4,50 jistič nad A za každou 1 A 38,10 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 1,50 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 12,70 Vysoký tarif (VT) 260,38 Vysoký tarif (VT) 260,38 Nízký tarif (NT) 54,51 Nízký tarif (NT) 54,51 2. Ostatní služby (Kč/MWh) Ostatní služby (Kč/MWh) cena systémových služeb 155,40 cena systémových služeb 155,40 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 3. Silová elektřina Silová elektřina pevná cena za měsíc 45,00 pevná cena za měsíc 45,00 cena za 1 MWh VT 1 935,00 cena za 1 MWh VT 1 935,00 cena za 1 MWh NT 1 628,00 cena za 1 MWh NT 1 628,00 Podmínky uplatnění sazby C 55d Podmínky uplatnění sazby C 56d 1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, 1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě. této sazbě. 2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi 2. věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřícím zařízením. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 8. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřícím zařízením. Tepelný výkon tepelného čerpadla kryje maximálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 9. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný 9. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že 10. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že nesmí být kratší než jedna hodina. jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. 9 / 10

10 1. Produkt: C Veřejné osvětlení Sazba: C 62d Produkt: C Neměřené odběry Sazba: C 60d Speciální sazba pro veřejné osvětlení Speciální sazba pro neměřené odběry Pevná cena distribuce elektřiny je stanovena: buď jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 90 stálým měsíčním platem za každých (i započatých) 10 W jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 144 instalovaného příkonu, jehož výše v Kč činí 18,50 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 180 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 225 Podmínky uplatnění sazby jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně 288 Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně 360 možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně 450 instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W, jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně 567 jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně 720 nebo Kč/odběrné místo jistič nad 3 80 A do A včetně 900 stálým měsíčním platem 18,50 jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně Podmínky uplatnění sazby jistič nad A za každou 1 A 9,00 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 3,00 Vysoký tarif (VT) 346,17 Nízký tarif (NT) - Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný. Odebraná elektřina(mwh) se v této sazbě neúčtuje. Produkt: C Neměřené odběry Sazba: C 61d 2. Ostatní služby (Kč/MWh) Speciální sazba pro neměřené odběry cena systémových služeb 155,40 Speciální sazba pro neměřené odběry cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 Pevná cena distribuce elektřiny je stanovena: 3. Silová elektřina stálým měsíčním platem za každých (i započatých) 10 W pevná cena za měsíc 45,00 instalovaného příkonu, jehož výše v Kč činí 21,31 cena za 1 MWh VT 1 367,00 cena za 1 MWh NT - Podmínky uplatnění sazby Podmínky uplatnění sazby C 62d Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro odběry s konstantním trvalým odběrem, např. pro účely poskytování služby internetu po distribučních sítích. Odebraná elektřina (MWh) se v této sazbě neúčtuje. 10 / 10

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé Produktová řada StandardPower

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Přehled sazeb a cen E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 distribuce

Více

Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s.

Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s. Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s. pro odběratele kategorie C (maloodběr podnikatelů) odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí Platnost od 1. 1. 2010 Ceny jsou uvedeny

Více

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie D Domácnosti Produktová řada Elektřina

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2009 ze dne 25. listopadu 2009 kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2006 ze dne 27. listopadu 2006, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny konečným zákazníkům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny konečným zákazníkům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí ERÚ č. 15/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny konečným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle 2c zákona č.

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2013 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d...6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d, C27d...8-9 AKTIV KOMBI 16 + C35d...

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY

PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY E.ON Distribuce, a.s. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2015 Šetřím čas S novým webem pre ovládám čas web je přístupný kdykoli, bez čekání, z pohodlí domova či kanceláře získávám informace o stavu účtu, přehledu

Více

V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 9/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2013 ze dne 27. listopadu

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2015 ze dne XX. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 11. 2015 ČÁSTKA 9/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s. Přehled sazeb a cen E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 distribuce

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen zajišťování distribuce elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen zajišťování distribuce elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. XX/2016 ze dne XX. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti

Více

Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s.

Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s. 12 E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2013 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d, D27d...8-9 KOMFORT KOMBI 16 + D35d...10-11

Více

PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY

PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 KOMFORT OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA

Více

PRE PROUD AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

PRE PROUD AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 4. 2016 MÁM PŘEHLED! PRE PROUD OBSAH PRE PROUD KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 4-5 PRE PROUD AKU 8 + C25d, C26d...6-7 PRE PROUD E MOBILITA + C27d...8-9 PRE PROUD

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 25. 11. 2016 ČÁSTKA 11/2016 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2016 MÁM PŘEHLED! S chytrým webem PRE ovládám čas web je přístupný kdykoli, bez čekání, z pohodlí domova či kanceláře získávám informace o stavu účtu,

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2015 KOMFORT OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA

Více

PRE PROUD KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

PRE PROUD KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 4. 2016 Teď se můžete přírodě podívat do očí PRE PROUD OBSAH Ceny za dodávku elektřiny a související služby... 4 PRE PROUD KLASIK 24 + D01d, D02d... 6-7 PRE PROUD

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2016 Teď se můžete přírodě podívat do očí PREekoproud šetří životní prostředí Dodávka 100% zelené elektřiny, jejíž zajištění je certifikováno. Více

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od 1. 10. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Produktová řada Comfort 2015 2014 rozdíl Standard 55,00 1 464,00-55,00

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od 1. 9. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné

Více

Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny.

Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny. Z jakých složek se skládá celková cena za dodávku elektřiny? Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny. 1) Cenu silové

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

I. Všeobecné podmínky

I. Všeobecné podmínky Cenové rozhodnutí ERÚ č. 27/2003 ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí vysokého napětí - kategorie B Energetický

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/008 ze dne 18. listopadu 008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle c zákona č. 65/1991 Sb.,

Více

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Příklady výpočtu elektřiny u společnosti ČEZ. Ceny produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 včetně regulovaných cen za dopravu elektřiny. Z jakých

Více

Cena za systémové služby uvedená v bodě (2) je stanovena v souladu s přílohami č. 5 a 7 tohoto cenového rozhodnutí.

Cena za systémové služby uvedená v bodě (2) je stanovena v souladu s přílohami č. 5 a 7 tohoto cenového rozhodnutí. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. XX/2016 ze dne XX. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny Energetický regulační

Více

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny oprávněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle 2c zákona č.

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY

PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Průběžná zpráva Informace o průběžných výstupech řešení k 10.11.2008 podle smlouvy č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 11. 2015 ČÁSTKA 8/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 11. 2015 ČÁSTKA 9/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 25. 11. 2016 ČÁSTKA 10/2016 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, platné od 1. září 2016

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, platné od 1. září 2016 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, né od 1. září 2016 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, platné od 1.

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, platné od 1. č.2/2016/zp/modom při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, né od 1. května 2016 Tyto

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. května 2016

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. května 2016 č.2/2016/zp/modom při využití produktu Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. května 2016 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací

Více

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN IČ: 276 43 191 www.forumliberec.cz/lds Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN Č. smlouvy: číslo uzavřená mezi: Provozovatel

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa zákazníků a pro předací místa souběžného

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s. č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 11 V JIHLAVĚ 24. 11. 2011 ČÁSTKA 7/2011 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2011 ze dne 21. listopadu

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

(1.2.) Cena za rezervovanou kapacitu přenosových zařízení provozovatele přenosové

(1.2.) Cena za rezervovanou kapacitu přenosových zařízení provozovatele přenosové Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/015 ze dne XX. listopadu 015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny Energetický regulační úřad

Více

KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2011

KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2011 KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2011 Obsah Ceny za dodávku a distribuci elektřiny............................. 3 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d.............................. 4 KOMFORT+

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, né od 13. června 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2017

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2017 Ceník č.1/2017/zp/modom/gasnet/bez kapacitní složky Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky, né od 1. ledna 2017 Tyto prodejní jsou né pro všechna

Více

Regulovaná složka ceny je tvořena:

Regulovaná složka ceny je tvořena: č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249 E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33 Sejkorova 2725/24 636 00 Brno 36 E.ON Energie, a.s. Kontaktní adresa Středisko služeb

Více

Cena elektrické energie ve vodárenství

Cena elektrické energie ve vodárenství Cena ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol. s r.o. ÚVOD Elektrická energie je potřebná snad ve všech zařízeních se kterými přicházíme do styku. Cena ovlivňuje celou ekonomiku a tedy i

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

Vyúčtování bylo provedeno za období od do : Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem , ,44

Vyúčtování bylo provedeno za období od do : Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem , ,44 E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice HORNI NEMCI 90 687 64 HORNI NEMCI Zákazník, Horní Němčí 90, 687 64 Horní Němčí číslo účtu: 163968833/0300, IČ: 46256466 Faktura za elektřinu

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Ing. Petr Doležal Sejkorova 2725/24 Brno 36 636 00 Brno Zákazník Ing. Petr Doležal, Sejkorova 2725/24, Brno 36, 636 00 Brno číslo účtu:

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

CENÍK. EA-01/2010-TE tepelné energie. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

CENÍK. EA-01/2010-TE tepelné energie. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. CENÍK EA-01/2010-TE tepelné energie Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. Platnost od: 1.1.2010 Zpracovala: Miloslava Matějková vedoucí EPO Schválil: Ing. Oldřich Havelka generální ředitel a.s. 1. Ceny jsou stanoveny

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina

Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina Předmět a místo plnění Předmětem burzovního obchodu je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zájemce s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Tyto prodejní jsou platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce,

Více

Ceny elektřiny a souvisejících služeb. Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad

Ceny elektřiny a souvisejících služeb. Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad Ceny elektřiny a souvisejících služeb v roce 2009 Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad Obsah Regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2009 a základní vlivy na změnu cen

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

Legislativní změny v roce 2016 a připravované na rok 2017

Legislativní změny v roce 2016 a připravované na rok 2017 Legislativní změny v roce 2016 a připravované na rok 2017 Změny plateb nákladů na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů POZE od 1. 1. 2016 Do 31. 12. 2015 byli všichni zákazníci povinni hradit regulovanou

Více