CENÍK. elektrické energie EA - 01 / EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s."

Transkript

1 CENÍK elektrické energie EA - 01 / EE Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. Platnost od: Zpracovala: Miloslava Matějková vedoucí EPO Schválil: Ing. Oldřich Havelka generální ředitel a.s.

2 Základní informace Pro dodávku a odběr elektřiny platí tato cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) : * Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb. * * * Cena elektřiny je rozdělena na dvě základní části: * regulované platby za dopravu elektřiny stanovené výše uvedenými cenovými rozhodnutími ERÚ. * Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2010 ze dne 8. listopadu 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kominované výroby elektřiny a tepla a druhotných ener. zdrojů. Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí. Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2010 ze dne 29. prosince 2010, kterým se mění cenové rozhodnutí č.4/2010 ze dne cenu vlastní, tzv. silové elektřiny, kterou si stanovuje každý držitel licence pro obchod s elektřinou samostatně. Ceny uvedené v ceníku jsou závazné pro odběratele, kteří nemají sjednáno platné individuální ujednání o cenách. Způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny je stanoven vyhlášku č. 51/2006 Sb. (v platném znění). Před započtěním DPH se k ceně připočítává daň z elektřiny ve výši 28,30 Kč/MWh. Sazba daně je jednotná, daň byla zavedena zákonem č. 261/2007 Sb. od roku / 10

3 A. Dodávka a odběr elektrické energie 1. Regulované platby za dopravu elektřiny pro konečného zákazníka Společnost ENERGOAQUA, a.s., provozovatel lokální distribuční soustavy, přebírá ceny distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., uvedené v cenových rozhodnutích ERÚ (viz základní informace). Cenová rozhodnutí stanovují pevné ceny distribuce elektřiny a souvisejících služeb a určené podmínky a pevné ceny distribuce odběratelům ze sítí nízkého napětí. Ceny distribučních služeb jsou stanoveny za předpokladu, že všechny dodávky elektřiny budou uskutečňovány s hodnotou induktivního účiníku 0,95-1,00. V cenách není obsažena cena za distribuci elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a nezahrnují platnou DPH. Regulované platby za dopravu elektřiny zahrnují tyto položky: 1.1. Odběr konečného zákazníka ze sítí vysokého napětí Distribuce cena za rezervovanou kapacitu * Pevná měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu v Kč/MW a měsíc nebo * Pevná měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu v Kč/MW a měsíc (měsíční cenu za roční rezervovanou kapacitu lze kombinovat s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu pro daný kalendářní rok) * Cena za použití sítí VN v Kč/MWh Ostatní služby * Cena systémových služeb v Kč/MWh * Cena na podporu výkupu elektřiny v Kč/MWh (cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů) * Cena za činnost zúčtování OTE v Kč/MWh (ceny za činnosti Operátora trhu s elektřinou, a.s.) 1.2. Odběr konečného zákazníka ze sítí nízkého napětí Distribuce * Plat za příkon v Kč/měsíc * Plat za distribuované množství elektřiny v Kč/MWh (ve vysokém [VT] a nízkém [NT] tarifu příslušné distribuční sazby) Ostatní služby * Cena systémových služeb v Kč/MWh * Cena na podporu výkupu elektřiny v Kč/MWh * Cena za činnost zúčtování OTE v Kč/MWh (sazby a pevné ceny distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí - kategorie C a podmínky pro jejich uplatnění jsou uvedeny v části D tohoto ceníku elektrické energie) 3 / 10

4 2. Cena silové elektřiny konečného zákazníka Společnost ENERGOAQUA, a.s. má pro své zákazníky připraveny následující ceny silové elektřiny: 2.1. Pro odběry ze sítí vysokého napětí Cena silové elektřiny je smluvní cenou, individuálně přizpůsobenou pro konkrétní podmínky a potřeby oprávněného zákazníka a jeho odběrného místa Pro odběry ze sítí nízkého napětí Ceník silové elektřiny pro odběry ze sítí nízkého napětí, platný od 1. ledna 2011: Silová elektřina Produkt Standard 45,- Pevná cena Cena za 1 MWh Distribuční Kč/ měsíc VT 1 671,- NT ,- sazba C 01d C 02d C 03d C 25d C 26d Akumulace 8 45, ,- Akumulace 16 Přímotop 45, , ,- C 35d 45, , ,- C 45d Tepelné čerpadlo 45, , ,- Veřejné osvětlení Speciální sazba pro neměřené odběry Podmínky sazby a její cena jsou uvedeny v příslušném cenovém rozhodnutí ERÚ. *) tepelné čerpadlo / uvedení do provozu do C 55d *) C 56d **) 45, , C 62d C 60d, C61d **) tepelné čerpadlo / uvedení do provozu od Poznámka : Odpovídající produkt lze sjednat pouze v případě, že na odběrném místě je sjednána příslušná distribuční sazba. Podmínky pro přiznání distribuční sazby jsou uvedeny v cenovém rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny ze sítí nízkého napětí (viz také část D tohoto ceníku). Dobu platnosti VT (vysoký tarif) a NT (nízký tarif) určuje distributor. (sazby a pevné ceny distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí - kategorie C a podmínky pro jejich uplatnění jsou uvedeny v části D tohoto ceníku elektrické energie) Ceny jsou uvedeny v Kč a bez platné DPH. B. Ostatní služby distributora Společnost ENERGOAQUA, a.s. má pro své zákazníky připraven také ceník následujících prací Práce: Kč/hod Vyhledávání kabelových tras přístrojem 1 600,00 Elektro práce 375,00 Revize a projektování elektro 634,00 Analyzátor sítí *) *) Cena se stanovuje vždy dohodou smluvních stran podle rozsahu a podmínek požadované analýzy. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez platné DPH C. Přerušení a obnovení distribuce elektřiny pro neplacení a pro neoprávněný odběr Položka: Odpojení odběrného místa Opětovné připojení odběrného místa Kč/hod 1 285, ,00 Poznámka: Ceny za přerušení a obnovení distribuce elektřiny účtuje ENERGOAQUA, a.s. v odběrném místě, které bylo odpojeno pro neplnění závazků ze strany odběratele vyplývajících z příslušné smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez platné DPH 4 / 10

5 D. Sazby a pevné ceny distribuce pro odběratele kategorie C (odběr ze sítí nízkého napětí) 1. Pevné ceny distribuce pro jednotlivé sazby kategorie C: ENERGOAQUA, a.s. přebírá ceny distribuce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. uvedené v cenovém rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují pevné ceny elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí. 2. K cenám za distribuci se připočítavají následující ceny ve výši dle cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb: Ostatní služby (Kč/MWh) cena systémových služeb 155,40 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 3. Cena za odběr silové elektřiny ze sítí nízkého napětí společnosti ENERGOAQUA, a.s. pro jednotlivé produkty: cena silové elektřiny je uvedena také v bodě 2.2., části A. tohoto ceníku Poznámka: Veškeré uváděné ceny jsou bez DPH. Sazba DPH je 20%. Ceny jsou uvedeny bez ekologické daně dle zákona č. 261/2007 Sb. 1. Produkt: C Standard Sazba: C 01d Produkt: C Standard Sazba: C 02d Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu). Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu). jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 9 jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 42 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 14 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 67 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 18 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 84 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 23 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 105 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně 29 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně 134 jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně 36 jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně 168 jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně 45 jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně 210 jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně 57 jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně 265 jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně 72 jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně 336 jistič nad 3 80 A do A včetně 90 jistič nad 3 80 A do A včetně 420 jistič nad A do A včetně 113 jistič nad A do A včetně 525 jistič nad A do A včetně 144 jistič nad A do A včetně 672 jistič nad A za každou 1 A 0,90 jistič nad A za každou 1 A 4,20 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 0,30 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 1,40 Vysoký tarif (VT) 2 653,82 Vysoký tarif (VT) 2 127,87 Nízký tarif (NT) - Nízký tarif (NT) - 2. Ostatní služby (Kč/MWh) Ostatní služby (Kč/MWh) cena systémových služeb 155,40 cena systémových služeb 155,40 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 3. Silová elektřina Silová elektřina pevná cena za měsíc 45,00 pevná cena za měsíc 45,00 cena za 1 MWh VT 1 671,00 cena za 1 MWh VT 1 671,00 cena za 1 MWh NT - cena za 1 MWh NT - 5 / 10

6 1. Produkt: C Standard Sazba: C 03d Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu). jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 489 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 782 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 978 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně jistič nad 3 80 A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A za každou 1 A 48,90 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 16,30 Vysoký tarif (VT) 1 017,74 Nízký tarif (NT) - 2. Ostatní služby (Kč/MWh) cena systémových služeb 155,40 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 3. Silová elektřina pevná cena za měsíc 45,00 cena za 1 MWh VT 1 671,00 cena za 1 MWh NT - 6 / 10

7 1. Produkt: C Akumulace 8 Sazba: C 25d Produkt: C Akumulace 8 Sazba: C 26d Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin nízkého tarifu po dobu 8 hodin jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 108 jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 318 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 173 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 509 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 216 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 636 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 270 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 795 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně 346 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně 432 jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně 540 jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně 680 jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně 864 jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně jistič nad 3 80 A do A včetně jistič nad 3 80 A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A za každou 1 A 10,80 jistič nad A za každou 1 A 31,80 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 3,60 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 10,60 Vysoký tarif (VT) 1 781,72 Vysoký tarif (VT) 1 139,78 Nízký tarif (NT) 54,51 Nízký tarif (NT) 54,51 2. Ostatní služby (Kč/MWh) Ostatní služby (Kč/MWh) cena systémových služeb 155,40 cena systémových služeb 155,40 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 3. Silová elektřina Silová elektřina pevná cena za měsíc 45,00 pevná cena za měsíc 45,00 cena za 1 MWh VT 2 013,00 cena za 1 MWh VT 2 013,00 cena za 1 MWh NT 1 266,00 cena za 1 MWh NT 1 266,00 Podmínky uplatnění sazby C 25d Podmínky uplatnění sazby C 26d 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno distributorem v 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší do více časových úseků, nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny. Odběratel může o změnu požádat pouze jednou za 12 kratší než tři hodiny. Odběratel může o změnu požadat pouze jednou za 12 měsíců, pokud se s distributorem nedohodnou jinak. měsíců, pokud se s distibutorem nedohodnou jinak. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační 4. spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody. 5. Odběratel zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Odběratel zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 7 / 10

8 1. Produkt: C Akumulace 16 Sazba: C 35d Produkt: C Přímotop Sazba: C 45d Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin. nízkého tarifu po dobu 20 hodin jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 378 jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 381 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 605 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 610 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 756 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 762 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 945 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 953 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně jistič nad 3 80 A do A včetně jistič nad 3 80 A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně jistič nad A za každou 1 A 37,80 jistič nad A za každou 1 A 38,10 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 12,60 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 12,70 Vysoký tarif (VT) 816,26 Vysoký tarif (VT) 260,38 Nízký tarif (NT) 54,51 Nízký tarif (NT) 54,51 2. Ostatní služby (Kč/MWh) Ostatní služby (Kč/MWh) cena systémových služeb 155,40 cena systémových služeb 155,40 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 3. Silová elektřina Silová elektřina pevná cena za měsíc 45,00 pevná cena za měsíc 45,00 cena za 1 MWh VT 1 985,00 cena za 1 MWh VT 1 939,00 cena za 1 MWh NT 1 473,00 cena za 1 MWh NT 1 646,00 Podmínky uplatnění sazby C 35d Podmínky uplatnění sazby C 45d 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do pěti, žádný z nich nesmí být dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. kratší než jedna hodina. 4. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. spotřebiče pro vytápění objektu. 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické 5. spotřebiče pro vytápění objektu. 6. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační 7. spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatňení sazby C26d 7. Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) eletrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Odběratel zajistí technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatňení sazby C25d V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 8 / 10

9 1. Produkt: C Tepelné čerpadlo Sazba: C 55d Produkt: C Tepelné čerpadlo Sazba: C 56d Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 46 jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 381 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 74 jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 610 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 92 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 762 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 116 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 953 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně 148 jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně 185 jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně 231 jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně 291 jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně 370 jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně jistič nad 3 80 A do A včetně 462 jistič nad 3 80 A do A včetně jistič nad A do A včetně 578 jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně 739 jistič nad A do A včetně jistič nad A za každou 1 A 4,50 jistič nad A za každou 1 A 38,10 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 1,50 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 12,70 Vysoký tarif (VT) 260,38 Vysoký tarif (VT) 260,38 Nízký tarif (NT) 54,51 Nízký tarif (NT) 54,51 2. Ostatní služby (Kč/MWh) Ostatní služby (Kč/MWh) cena systémových služeb 155,40 cena systémových služeb 155,40 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 3. Silová elektřina Silová elektřina pevná cena za měsíc 45,00 pevná cena za měsíc 45,00 cena za 1 MWh VT 1 935,00 cena za 1 MWh VT 1 935,00 cena za 1 MWh NT 1 628,00 cena za 1 MWh NT 1 628,00 Podmínky uplatnění sazby C 55d Podmínky uplatnění sazby C 56d 1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, 1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě. této sazbě. 2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi 2. věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřícím zařízením. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 8. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřícím zařízením. Tepelný výkon tepelného čerpadla kryje maximálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 9. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný 9. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že 10. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že nesmí být kratší než jedna hodina. jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. 9 / 10

10 1. Produkt: C Veřejné osvětlení Sazba: C 62d Produkt: C Neměřené odběry Sazba: C 60d Speciální sazba pro veřejné osvětlení Speciální sazba pro neměřené odběry Pevná cena distribuce elektřiny je stanovena: buď jistič do 3 10 A a do 1 25 A včetně 90 stálým měsíčním platem za každých (i započatých) 10 W jistič nad 3 10 A do 3 16 A včetně 144 instalovaného příkonu, jehož výše v Kč činí 18,50 jistič nad 3 16 A do 3 20 A včetně 180 jistič nad 3 20 A do 3 25 A včetně 225 Podmínky uplatnění sazby jistič nad 3 25 A do 3 32 A včetně 288 Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky jistič nad 3 32 A do 3 40 A včetně 360 možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový jistič nad 3 40 A do 3 50 A včetně 450 instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W, jistič nad 3 50 A do 3 63 A včetně 567 jistič nad 3 63 A do 3 80 A včetně 720 nebo Kč/odběrné místo jistič nad 3 80 A do A včetně 900 stálým měsíčním platem 18,50 jistič nad A do A včetně jistič nad A do A včetně Podmínky uplatnění sazby jistič nad A za každou 1 A 9,00 jistič nad 1 25 A za každou 1 A 3,00 Vysoký tarif (VT) 346,17 Nízký tarif (NT) - Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný. Odebraná elektřina(mwh) se v této sazbě neúčtuje. Produkt: C Neměřené odběry Sazba: C 61d 2. Ostatní služby (Kč/MWh) Speciální sazba pro neměřené odběry cena systémových služeb 155,40 Speciální sazba pro neměřené odběry cena na podporu výkupu elektřiny 370,00 cena za činnost zúčtování OTE 4,75 Pevná cena distribuce elektřiny je stanovena: 3. Silová elektřina stálým měsíčním platem za každých (i započatých) 10 W pevná cena za měsíc 45,00 instalovaného příkonu, jehož výše v Kč činí 21,31 cena za 1 MWh VT 1 367,00 cena za 1 MWh NT - Podmínky uplatnění sazby Podmínky uplatnění sazby C 62d Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro odběry s konstantním trvalým odběrem, např. pro účely poskytování služby internetu po distribučních sítích. Odebraná elektřina (MWh) se v této sazbě neúčtuje. 10 / 10

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 8/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým

Více

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25 Ceník u feelecoenergy@fosfa.cz zákaznická linka: 519 306 300 www.feelecoenergy.cz STANDARD (ceník u) cena za Kč/MWh měsíční poplatek VAŘENÍ s roční spotřebou do 1,89 MWh 861 OHŘEV VODY s roční spotřebou

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění ǀ 1 Adresa: Současný stav vytápění a ohřevu vody Vytápěná bytová plocha Průměrná spotřeba tepla na vytápění v předchozím období Průměrná spotřeba tepla na ohřev

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

oranžový průvodce odběratele elektřiny SKUPINA ČEZ

oranžový průvodce odběratele elektřiny SKUPINA ČEZ oranžový průvodce odběratele elektřiny SKUPINA ČEZ Obsah Nové produktové řady Skupiny ČEZ 5 Přehled produktů a distribučních sazeb 6 Ceník produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti 8 Skladba ceny elektřiny a

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

1. Úvod do deregulace trhu. 1.1. Základní pojmy

1. Úvod do deregulace trhu. 1.1. Základní pojmy Pokyny k realizaci změny dodavatele pro externí obchodníky EPET Tento materiál slouží k lepší orientaci externích prodejců elektřiny a plynu, kteří spolupracují s EP ENERGY TRADING, a.s. (dále EPET). Zabývá

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o.

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. ÚVOD Bez elektrické energie si dnes nedovedeme představit žádný provoz či objekt. Týká

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 Systém ASPI - stav k 5.1.2009 do částky 1/2009 Sb. a 34/2008 Sb.m.s. Obsah a text 541/2005 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších

Více

Energetická legislativa, trh s elektřinou

Energetická legislativa, trh s elektřinou Energetická legislativa, trh s elektřinou Jan Švec 2006 LS X15PES - 9 1 Energetický zákon zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvícha ozměně některých

Více

Kalkulátory cen elektřiny a jejich porovnání. The Comparison of Online Electricity Prices Calculators

Kalkulátory cen elektřiny a jejich porovnání. The Comparison of Online Electricity Prices Calculators ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Kalkulátory cen elektřiny a jejich porovnání The Comparison of Online Electricity Prices Calculators

Více

Pozměňovací a jiné návrhy

Pozměňovací a jiné návrhy Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN

ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN O sp olečn osti V České republice se od roku 2005 skokově zvyšuje spotřeba i ceny elektřiny a zemního plynu a v široké veřejnosti panuje názor, že odběratelé musí poslouchat

Více

Struktura a porovnání cen elektřiny. Structure and Comparison of Electricity Prices

Struktura a porovnání cen elektřiny. Structure and Comparison of Electricity Prices ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Struktura a porovnání cen elektřiny Structure and Comparison of Electricity Prices Bakalářská práce

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/017/8 Číslo aukce: 2 Datum burzovního shromáždění: 26.9.2013

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/017/8 Číslo aukce: 2 Datum burzovního shromáždění: 26.9.2013 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 29398762 Dodavatel Obchodní jméno: CENTROPOL ENERGY, a.s. Sídlo: Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem

Více

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb.

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb. VYHLÁŠKA č. 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY KIMM INVEST s.r.o. Pekařská 601/8, Praha 5, Jinonice, PSČ 155 00 OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY pro lokální distribuční soustavu TP HOŘÁTEV platné od 1. 3. 2012 OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 II.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa:

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2005 Sb. VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Optimum Energy, s.r.o. Radlická 520/117, 150 00 Praha 5 e-mail: obchod@optimumenergy.eu PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Město, 00.11.2222 1 OPTIMUM ENERGY 2 Optimum Energy, s.r.o. Společnost

Více

Předmět úpravy. Předmět úpravy

Předmět úpravy. Předmět úpravy Platné znění části vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/05/13/001/7 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 23.5.2013

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/05/13/001/7 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 23.5.2013 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 293 98 762 Dodavatel Obchodní jméno: CENTROPOL ENERGY, a.s. Sídlo: Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem

Více

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ Analýza vývoje cen a příčin zdražování elektrické energie v ČR v letech 1991-2014 Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Osíčko srpen 2014 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

.lik?7. 19300,05 0,00

.lik?7. 19300,05 0,00 variabilní symbol 7898851035 čísío smlouvy zákaznické číslo 789885 Z140571819 DODAVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050083394 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ:

Více

Prozatimní elektrická zařízení

Prozatimní elektrická zařízení Unipetrol RPA, s.r.o. N 11 008 GŘ/OISŘ Prozatimní elektrická zařízení Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické či právnické osoby), které se podílejí na zřizování, provozu, údržbě, kontrolách a revizích

Více

Pozměňovací a jiné návrhy

Pozměňovací a jiné návrhy Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

Lumius Distribuce, spol. s r.o.

Lumius Distribuce, spol. s r.o. Příloha č. 1 Rámcové smlouvy č. LUM-DI-001/2013 Lumius Distribuce, spol. s r.o. Adresa: Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 26139715, DIČ: CZ26139715, zapsána v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 81/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Ze dne 23.03.2010 Částka 29/2010 Účinnost od 01.04.2010 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-81

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva )

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) Zákazník Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most, příspěvková organizace Gorkého 1614, 436 01 Litvínov

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 74 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 74 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 74 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 30, O B S A H : 209. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 12. 11. 2014 ČÁSTKA 4/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček I. Cena zemního plynu (komodity) není regulovaná, a proto ji může dodavatel stanovit jednotně pro všechny zákazníky nebo různě pro různé skupiny zákazníků vymezených dle jasných a nediskriminačních kritérií.

Více

*0107003293020001020110530101612*

*0107003293020001020110530101612* SOP_VN_S_INVESTICÍ *0107003293020001020110530101612* Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 700329302000010 uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR - VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Více

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce SKUPINA ČEZ obsah Rádi vám vše osvětlíme 5 co vše je potřeba, když chci odebírat elektřinu? 6 co dělat, když už elektřinu odebírám? 8 jak platit

Více

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY variabilní symbol 7898852015 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY čísio smlouvy zákaznické číslo 789885 2140571819 daňový doklad č. 11050024793 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Obchodní podmínky dodávky elektřiny ze sítí VN lokální distribuční soustavy oprávněnému zákazníkovi. obchodní podmínky dodávky elektřiny.

Obchodní podmínky dodávky elektřiny ze sítí VN lokální distribuční soustavy oprávněnému zákazníkovi. obchodní podmínky dodávky elektřiny. Obchodní podmínky dodávky elektřiny ze sítí VN lokální distribuční soustavy oprávněnému zákazníkovi Společnost ENERGO KD s.r.o. Tovární 391, 267 01 Králův Dvůr IČ: 48 95 14 12, DIČ: CZ 48 95 14 12, licence

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s.

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. Koncern E.ON Společnost s jasným zaměřením a s vedoucí pozicí na trhu s elektřinou a plynem Jeden z největších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 351/10

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 351/10 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 351/10 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU Pořízení kogenerační jednotky je vážnou investicí, před níž je nutno dobře zvážit všechny ekonomické, technické a legislativní faktory, ovlivňující efektivitu provozu

Více

Ceny elektřiny: Nejlevnější a nejdražší nabídku dělí 10 %

Ceny elektřiny: Nejlevnější a nejdražší nabídku dělí 10 % Ceny elektřiny: Nejlevnější a nejdražší nabídku dělí 10 % Vyplatí se změna dodavatele elektřiny? Reklamní kampaně dodavatelů energií slibují úspory v řádu tisíců korun. Realita však může být v mnoha domácnostech

Více

Správa Pražského hradu

Správa Pražského hradu Správa Pražského hradu příspěvková organizace Hrad 1 119 08 Praha 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách Dodávka

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

PROVOZNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV

PROVOZNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV PROVOZNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV Cena s DPH z celkem: 3424,46 Kč/MWh Nízký tarif NT: 20 hodin Byt - typ: Byt č. B6, B12 a B18 Byty v nové části budovy, Dispozice: 3KK, Tepelná ztráta 3,5kW, Podlahová

Více

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie.

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. PROFIL SPOLEČNOSTI SVĚT PLNÝ ENERGIE Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. Ve světě, který se zdá být stále složitější, náročnější, méně srozumitelný. Chceme být našim klientům partnerem,

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie - 1 - 1. Předmět úpravy 1.1. OTE, a.s., se sídlem na adrese,, IČ 26463318 (dále jen OTE ) vykonává činnosti operátora trhu podle

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ Tato situace nastává v případě, že provozované odběrné plynové zařízení bylo odpojeno

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. Strana 1 (celkem 20) Obsah 1 ÚVOD...3 2 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ...3 3 HLAVNÍ DOMOVNÍ

Více

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Tomáš Kortus E.ON Trend s.r.o. Josef Sucharda Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným Obsah prezentace Představení společnosti E.ON Trend

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

KUMSP00SHDGP. Závěrkový Sist č- EL-20150728*212*32. (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených*"služeb "dodavky elektřiny}"

KUMSP00SHDGP. Závěrkový Sist č- EL-20150728*212*32. (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených*služeb dodavky elektřiny} KUMSPSHDGP '~TJTi Závěrkový Sist č- EL-215728*212*32.MRAVSKSLEZSKÝ KKAJ - ickaiiikv HftAD : ČÍSL SMLUVY (DDATKU) -3- (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených*"služeb "dodavky elektřiny}"

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Jan Prokš Českomoravská elektrotechnická asociace Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Českomoravská elektrotechnická asociace je registrována na Českomoravské komoditní burze

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 26. 11. 2014 ČÁSTKA 7/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulovaných

Více

Obchod s elektřinou v ČR

Obchod s elektřinou v ČR Obchod s elektřinou v ČR OSNOVA 1 Účastníci trhu s elektřinou, výroba elektřiny, prodej EE 2 Odběrový diagram spotřebitele a jeho pokrytí 3 Obchodované produkty s elektřinou 4 Energetická burza PXE 5 Brokeři

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Usnesení. 3901 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.08.2014

Usnesení. 3901 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.08.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 12.08.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU ČíSLO SMLOUVY - OBCHODNiK:12512216 ČíSLO SMLOUVY - ZÁKAZNíK: SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají "Smluvní strany" "OBCHODNíK" obchodní firma: ČEZ Prodej,

Více

PSP Technické služby a.s.

PSP Technické služby a.s. PSP Technické služby a.s. Obchodní podmínky dodávky elektřiny ze sítě vysokého napětí. Společnost PSP Technické služby, a.s., IČ 47677937, se sídlem Přerov I-Město, Kojetínská 2937/53, PSČ: 750 53, zapsaná

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu Číslo smlouvy Pro odběrné místo Ulice č. popisné/parc. č. orientační patro

Více