CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009"

Transkript

1 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Průběžná zpráva Informace o průběžných výstupech řešení k podle smlouvy č EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Listopad 2008

2 Zhotovitel: EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Objednatel: International Power Opatovice, a. s., ENERGETIKA TŘINEC, a. s., Teplárny Brno, a. s., Pražská teplárenská a. s., ECK Generating, s. r. o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Dalkia Česká republika, a.s., AES Bohemia spol. s r.o., Plzeňská teplárenská, a. s., United Energy právní nástupce, a. s., ŠKO-ENERGO, s. r. o., Teplárna Otrokovice a.s., Asociace energetických manažerů Číslo smlouvy: Název: CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Průběžná zpráva Informace o průběžných výstupech řešení k podle smlouvy č Zpracovali: Ing. Jiří Procházka Ing. Jiří Malý Ing. Petr Pavlinec, CSc. Ing. Imrich Lencz, DrSc. Pavel Kučera a kolektiv sekce 0100 Ředitel sekce: Ředitel pro strategii: Ředitel společnosti: Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. Ing. Jiří Jež, CSc. Ing. Zdeněk Špaček, CSc. Rozsah studie: 20 stran textu Zhotovitel je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

3 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 OBSAH 1 INFORMACE O PRŮBĚŽNÝCH VÝSTUPECH ŘEŠENÍ PROJETKU CENY A TARIFY 2009 K CENY ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ CENA PŘENOSU PRO ROK Cena za rezervaci kapacity přenosové sítě Cena za použití přenosové sítě Jednosložková cena za službu přenosové sítě PŘEDBĚŽNÁ CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY V ROCE REKAPITULACE CEN ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ 2 3 OSTATNÍ REGULOVANÉ CENY DECENTRÁLNÍ VÝROBA Celostátně jednotná pevná cena pro decentrální výrobu Regionální příspěvek konečných zákazníků na decentrální výrobu PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OZE KVET DZ Výkup elektřiny z OZE Podpora výroby elektřiny z KVET a druhotných zdrojů Cena příspěvku KZ na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ZÚČTOVÁNÍ ODCHYLEK OTE, A. S. 5 4 CENY ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY DISTRIBUCE PRO ROK Předběžné platby za rezervaci kapacity sítí VVN mezi provozovateli RDS Předběžné platby pro vyrovnání vícenákladů na OZE a KVET Předběžné ceny za rezervaci kapacity pro oprávněné zákazníky na VVN a VN Předběžné ceny za použití sítí pro oprávněné zákazníky na VVN a VN Jednosložková cena na hladině VN Informativní průměrné jednosložkové ceny za službu sítě pro KZ Informativní skladba jednotlivých položek ceny elektřiny pro KZ v ES ČR na úrovni NN TARIFNÍ SAZBY NA ÚROVNI NN 9 5 PŘEDBĚŽNÉ CENY DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE 19 6 ZÁVĚRY REKAPITULACE CEN 20 listopad 2008 Obsah

4 1 INFORMACE O PRŮBĚŽNÝCH VÝSTUPECH ŘEŠENÍ PROJETKU CENY A TARIFY 2009 K Zpráva dokladuje postup prací na smlouvě o dílo Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 a představuje dílčí plnění smlouvy. V souladu s harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě se v této zprávě předkládá informace o průběžných výstupech řešení v elektronické podobě k , tj. v období před vydáním cenového rozhodnutí ERÚ pro rok Obsahem zprávy jsou především číselné výstupy řešení, tedy stav výsledků výpočtu regulovaných cen v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 k datu Konstatuje se, že práce na studii probíhají v souladu s dohodnutým harmonogramem věcného a časového řešení úkolu uvedeným ve smlouvě o dílo. Současný stav prací dává záruku, že podklady potřebné pro stanovení cen přenosu, SyS a distribuce pro rok 2009 budou k dispozici příslušným subjektům v požadovaných termínech, daných harmonogramem podle vyhlášek ERÚ. Výsledky budou využity v rámci přípravy cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2009 a při přípravě metodiky regulace cen v oblasti elektroenergetiky pro 3. regulační období. 2 CENY ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ 2.1 CENA PŘENOSU PRO ROK Cena za rezervaci kapacity přenosové sítě Tab. Platby za rezervaci kapacity přenosové sítě v roce 2009 Společnost Cena za rezervaci přenosových zařízení ČEPS, a.s. v tis.kč/měsíc E.ON Distribuce, a.s PREdistribuce, a.s ČEZ Distribuce, a. s ACTHERM, spol. s r. o. 103 Jako pomocná veličina je určena jednotková cena za RK přenosové sítě v roce 2009 ve výši ,08 Kč/MW za rok, která je dána podílem povolených výnosů ČEPS, a. s. a celkového průměrného maximálního výkonu z PS Cena za použití přenosové sítě Předběžná cena za použití PS v roce 2009 ve výši 46,78 Kč/MWh je stanovena podílem povolených nákladů na ztráty a plánovaného množství elektřiny odebraného v roce listopad 2008 Strana 1

5 2.1.3 Jednosložková cena za službu přenosové sítě Jednosložkové vyjádření ceny za službu přenosové sítě je pouze informativní. Zahrnuje jak náklady stálé (na RK) tak i proměnné (na použití sítě). Vývoj jednosložkové ceny za službu přenosové sítě od roku 2002 byl následující: Rok Jednosložková cena (Kč/MWh) , , , , , , , , PŘEDBĚŽNÁ CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY V ROCE 2009 Náklady na PpS pro rok 2009 stanovil ERÚ ve výši 8,4 mld.kč. Na rozdíl od předchozích let, kdy uznané náklady na nákup PpS měly degresivní charakter (s meziročním snižováním o 100 mil. Kč), uznal ERÚ pro rok 2009 provozovateli přenosové soustavy vyšší hodnotu potřebných finančních prostředků na nákup PpS. K nákladům na PpS se přičítají povolené náklady a odpisy pro obchod s PpS/SyS, povolený zisk za organizování trhu s PpS, korekce za skutečnost nákladů a výnosů v roce 2007 a odečítají se výnosy z vypořádání rozdílů ze zúčtování nákladů na odchylky ve výši stanovené ERÚ. Takto stanovené celkové finanční prostředky jsou pro rok 2009 rozděleny na část hrazenou konečnými zákazníky ES ČR bez ostrovních provozů a na část se sníženou cenou, kterou hradí výrobci a samovýrobci za tzv. lokální spotřebu ve výši 53,22 Kč/MWh. Část připadající na lokální spotřebu stanovil ERÚ ve výši 40 % z ceny, kterou by hradili všichni odběratelé včetně lokální spotřeby, bez spotřeby v ostrovních provozech. Pro stanovenou výši finančních prostředků na podpůrné služby a po odečtení očekávaných plateb za systémové služby od lokální spotřeby, vychází pevná cena za systémové služby poskytované ČEPS, a. s. v roce 2009 pro konečné zákazníky ES ČR, napájené přímo z přenosové a regionálních distribučních soustav, ve výši 141,01 Kč/MWh. I když plánované náklady na PpS byly proti roku 2008 navýšeny o 300 mil.kč, cena systémových služeb v roce 2009 klesla vzhledem ke snížení nákladů na PpS o výnosy z vypořádání rozdílů ze zúčtování nákladů na odchylky ve výši 500 mil.kč. 2.3 REKAPITULACE CEN ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ Pro rok 2009 byly vypočítány následující předběžné ceny přenosu a systémových služeb: Jednotková cena za RK přenosové sítě ,08 Kč/MW.r Cena za použití PS 46,78 Kč/MWh Jednosložková cena za službu PS 149,89 Kč/MWh Cena SyS pro lokální spotřebu 53,22 Kč/MWh Cena SyS pro konečné zákazníky 141,01 Kč/MWh listopad 2008 Strana 2

6 3 OSTATNÍ REGULOVANÉ CENY 3.1 DECENTRÁLNÍ VÝROBA Celostátně jednotná pevná cena pro decentrální výrobu Pro rok 2009 ponechává ERÚ cenu pro výrobce za decentrální výrobu na úrovních VVN, VN a NN ve stejné výši jako v celém 2. regulačním období: VVN 20,- Kč/MWh, VN 27,- Kč/MWh, NN 64,- Kč/MWh Regionální příspěvek konečných zákazníků na decentrální výrobu Příspěvek konečných zákazníků na podporu decentrální výroby je pro druhé regulační období shodný na všech napěťových úrovních. Průměrná hodnota za ČR je 9,24 Kč/MWh, v jednotlivých regionech je cena příspěvku pro rok 2009 následující: 2009 ČEZ Distribuce, a. s. E.ON Distribuce, a. s. PREdistribuce, a. s. Kč/MWh 12,84 3,22 0,46 Příspěvek konečných zákazníků není vydán jako samostatná cena, je zahrnut do ceny za použití distribuční sítě. Cena příspěvku je dlouhodobě relativně stabilní. 3.2 PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OZE KVET DZ Výkup elektřiny z OZE Podpora OZE Výkupní ceny a ceny zelených bonusů předběžně uvažované ERÚ pro rok 2009 jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. Výkupní ceny a zelené bonusy pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů MVE Kategorie OZE 2009 Výkupní ceny Zelené bonusy Malé vodní elektrárny uvedené do provozu v nových lokalitách po včetně Malé vodní elektrárny uvedené do provozu v nových lokalitách po včetně Malé vodní elektrárny uvedené do provozu po včetně Rekonstruované malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny uvedené do provozu před Biomasa Spalování čisté biomasy kategorie O1 po v nových lokalitách Spalování čisté biomasy kategorie O2 po v nových lokalitách Spalování čisté biomasy kategorie O3 po v nových lokalitách Spalování čisté biomasy kategorie O1 před Spalování čisté biomasy kategorie O2 před Spalování čisté biomasy kategorie O3 před Společné spalování biomasy S1 a fosilního paliva x 1350 Společné spalování biomasy S2 a fosilního paliva x 690 Společné spalování biomasy S3 a fosilního paliva x 40 Paralelní spalování biomasy P1 a fosilního paliva x 1620 Paralelní spalování biomasy P2 a fosilního paliva x 960 Paralelní spalování biomasy P3 a fosilního paliva x 310 listopad 2008 Strana 3

7 MVE Bioplyn a důlní plyn - nové členění Kategorie OZE 2009 Výkupní ceny Zelené bonusy Spalování bioplynu v bioplynových stanicích využvající určenou biomasu (AF1) Spalování bioplynu v bioplynových stanicích využívající ostatní biomasu (AF2) Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV po Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV od do Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV před Spalování důlního plynu z uzavřených dolů Větrné elektrárny Větrné elektrárny uvedené do provozu po Větrné elektrárny uvedené do provozu od do Větrné elektrárny uvedené do provozu od do Větrné elektrárny uvedené do provozu od do Větrné elektrárny uvedené do provozu od do Větrné elektrárny uvedené do provozu od do Větrné elektrárny uvedené do provozu před Geotermální energie Využití geotermální energie Fotovoltaika Využití slunečního záření po do 30 kw včetně Využití slunečního záření po nad 30 kw Využití slunečního záření od do Využití slunečního záření od do Využití slunečního záření před Podpora OZE umožňuje volitelný systém výrobcem: Výkupní ceny je možno uplatnit jen za elektřinu skutečně dodanou provozovateli regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy (výkup na ztráty). Zelené bonusy tj. pevné ceny je možné uplatnit na všechnu (licencovanou) výrobu z OZE u provozovatele regionální distribuční nebo přenosové soustavy. Stanoví se jako rozdíl mezi minimální výkupní cenou a tržní cenou elektřiny + prémie za zvýšené riziko uplatnění elektřiny na trhu. Podpora směsného spalování biomasy je uplatněna pouze v systému zelených bonusů, přičemž je zavedena výrazná cenová diferenciace podle výkonu a druhu spalované směsi. MVE - VT a NT tarif 2009 Výkupní ceny Zelené bonusy VT NT VT NT MVE uvedené do provozu v nových lokalitách po včetně MVE uvedené do provozu v nových lokalitách po včetně MVE uvedené do provozu po včetně Rekonstruované MVE MVE uvedené do provozu před listopad 2008 Strana 4

8 3.2.2 Podpora výroby elektřiny z KVET a druhotných zdrojů V souladu s platným energetickým zákonem se podpora výroby elektřiny z KVET a druhotných zdrojů uskutečňuje pouze ve formě příspěvků jako pevných cen k tržní ceně elektřiny. V této fázi řešení se výše příspěvků pro rok 2009 uvažovala ve výpočtech podle následující tabulky. Tab. Předběžně uvažovaná podpora KVET a DZ v roce 2009 Kategorie KVET Pevná cena za každou vykázanou MWh [Kč/MWh] zdroje do 1 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 8 hodin 1310 zdroje do 1 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 12 hodin 840 zdroje do 1 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 24 hodin 240 zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 8 hodin 910 zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 12 hodin 530 zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 24 hodin 150 zdroje nad 5 MWe instalovaného výkonu 45 zdroje KVET spalující obnovitelné zdroje energie nebo degazační plyn 45 Druhotné zdroje spalování druhotných zdrojů s vyjímkou degazačního plynu 45 spalování degazačního plynu Cena příspěvku KZ na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů Je zachován jednotný celostátní příspěvek KZ na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných energetických zdrojů, uvedený samostatně jako položka na fakturách všech konečných zákazníků včetně domácností. Příspěvek na podporu OZE, KVET a druhotných zdrojů v roce 2009 předběžně činí 52,18 Kč/MWh, což znamená meziroční nárůst o 14,51 Kč/MWh vůči roku ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ZÚČTOVÁNÍ ODCHYLEK OTE, A. S. Ve druhém regulačním období hradí činnost zúčtování odchylek OTE, a. s. koneční zákazníci, ostatní spotřeba PDS, export z DS do ostrovů v zahraničí a lokální spotřeba výrobců. Pro rok 2009 ponechal ERÚ cenu OTE na úrovni roku 2008 ve výši 4,75 Kč/MWh. Cena OTE, a. s. za činnost zúčtování se na faktuře uvádí samostatně. listopad 2008 Strana 5

9 4 CENY ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ 4.1 PŘEDBĚŽNÉ CENY DISTRIBUCE PRO ROK Předběžné platby za rezervaci kapacity sítí VVN mezi provozovateli RDS Tab. Měsíční cena za roční RK mezi provozovateli RDS Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nad 52 kv v Kč/měsíc Plátce Příjemce: ČEZ Distribuce, a. s. EON Distribuce, a. s PRE, a. s Předběžné platby pro vyrovnání vícenákladů na OZE a KVET Vyrovnání vícenákladů platí E.ON Distribuce, a. s. a PRE, a. s. vůči ČEZ Distribuce, a. s. a ČEPS, a. s. v souladu s vykázanými technickými údaji pro OZE, KVET a druhotné zdroje a spotřebou konečných zákazníků včetně lokální spotřeby se zahrnutím regulační korekce za hospodářské výsledky roku Předběžná výše pevných měsíčních plateb po celý rok 2009 je: Tab. Vyrovnání vícenákladů výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů Vyrovnání vícenákladů výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů v Kč/měsíc Příjemce Plátce ČEPS, a. s. ČEZ Distribuce, a. s. EON Distribuce, a.s PREdistribuce, a.s Předběžné ceny za rezervaci kapacity pro oprávněné zákazníky na VVN a VN Tab. Měsíční cena za roční RK a měsíční cena za měsíční RK pro odběr z DS Společnost Úroveň napětí Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu v Kč/MW a měsíc Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu v Kč/MW a měsíc E.ON Distribuce, a.s. VVN VN PREdistribuce, a.s. VVN VN ČEZ Distribuce, a. s. VVN VN SV servisní, s.r.o. VN Předběžné ceny za použití sítí pro oprávněné zákazníky na VVN a VN Tab. Cena za použití sítí provozovatelů distribučních soustav nad 1 kv Společnost Úroveň napětí Cena za použití sítí VVN a VN včetně příspěvku na decentrální výrobu a za zprostředkování plateb v Kč/MWh E.ON Distribuce, a.s. VVN 63,44 VN 118,72 PREdistribuce, a.s. VVN 60,32 VN 94,10 ČEZ Distribuce, a. s. VVN 58,10 VN 102,75 listopad 2008 Strana 6

10 4.1.5 Jednosložková cena na hladině VN Jednosložková cena za použití sítí provozovatelů regionálních distribučních soustav nad 1 kv na hladině vysokého napětí je nastavena tak, že je výhodná pro oprávněné zákazníky s dobou využití maxima zatížení menším než 300 hodin za rok. Pro vyšší doby využití maxima je pro konečného zákazníka vhodnější platit dvousložkovou cenu za rezervaci kapacity a za použití sítě. V případě, že odběratel zvolí jednosložkovou cenu, neúčtují se dvousložkové ceny za rezervaci kapacity a použití sítě VN a tato cena je uplatňována po dobu minimálně 12 měsíců. V následující tabulce jsou uvedeny jednosložkové ceny na VN pro rok Tab. Jednosložková cena za službu sítí regionálních PDS nad 1 kv na VN Společnost Jednosložková cena za službu sítí VN včetně příspěvku na decentrální výrobu a za zprostředkování plateb v Kč/MWh E.ON Distribuce, a.s ,20 PREdistribuce, a.s ,18 ČEZ Distribuce, a. s , Informativní průměrné jednosložkové ceny za službu sítě pro KZ V následujícím obrázku je znázorněn vývoj průměrných jednosložkových cen distribuce na jednotlivých úrovních napětí pro ES ČR. Diagram je pouze informativní Kč/MWh Průměr PDS NN Průměr PDS VN Průměr PDS VVN rok Obr. Vývoj průměrné jednosložkové ceny v ES ČR na VVN, VN a NN Informativní skladba jednotlivých položek ceny elektřiny pro KZ v ES ČR na úrovni NN Průměrná jednosložková cena elektřiny dodaná konečným zákazníkům v ČR na napěťových úrovních VVN, VN a NN bez daňových položek (tj. bez daně z elektřiny a bez DPH) se skládá z položek znázorněných v procentech na následujících obrázcích. listopad 2008 Strana 7

11 Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro zákazníky na úrovni VVN v roce bez daňových položek Elektřina včetně obchodní marže 82,2% Distribuce elektřiny 5,0% Operátor trhu 0,2% Přenos elektřiny 4,1% Decentrální výroba 0,4% Obnovitelné zdroje a kogenerace 2,2% Systémové služby ČEPS 5,9% Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro zákazníky na úrovni VN v roce bez daňových položek Elektřina včetně obchodní marže 73,3% Distribuce elektřiny 15,3% Přenos elektřiny 3,6% Decentrální výroba 0,3% Obnovitelné zdroje a kogenerace 2,0% Systémové služby ČEPS 5,3% Operátor trhu 0,2% listopad 2008 Strana 8

12 Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro zákazníky na úrovni NN v roce bez daňových položek Distribuce elektřiny 34,1% Elektřina včetně obchodní marže 56,9% Přenos elektřiny 3,0% Decentrální výroba 0,3% Obnovitelné zdroje a kogenerace 1,5% Systémové služby ČEPS 4,1% Operátor trhu 0,1% 4.2 TARIFNÍ SAZBY NA ÚROVNI NN Distribuční tarify na hladině NN pro rok 2009 byly v prvním kroku vytvořeny jednoduchou meziroční úpravou podle vývoje povolených výnosů distribuce (PV) a technických jednotek. Meziroční úprava podle vývoje PV spočívá v takovém povýšení současných složek distribučních tarifů, které zajistí vybrání potřebných finančních prostředků na straně distributora. V dalším kroku byly na jednání tarifní komise ve dnech provedeny následující úpravy ve výpočtu distribučních tarifů: U sazby pro neměřené odběry C60d by zadán nárůst 10 % U EON mírně zvýšen podíl alokace nákladů na MOP. Krok je v souladu s narovnáváním podílu podle cílové koncepce distribučních tarifů. U sazby pro TČ uvedená do provozu před dubnem 2005 (C55d a D55d) byl stálý plat povýšen o 40 %, což u jističe 3x25A představuje nárůst cca 25 Kč, ceny VT a NT dány rovny cenám VT a NT u přímotopů. U všech dvoutarifních sazeb byly sjednoceny ceny NT na úroveň sazby C25d u MOP a D25d u MOO. Na jednání byla rovněž již po několikáté diskutována a nakonec i odsouhlasena nová sazba pro neměřené odběry, které svým instalovaným příkonem překračující hranici 1000 W současných neměřených odběrů v sazbě C60d. Nová sazba je určena pro PLC technologie komunikační přenos po silových elektrických vedeních. Cena v nové sazbě je regionální a je vyšší než u stávající sazby C60d, a to vzhledem k nezanedbatelnému objemu odebrané elektřiny a skutečnosti, že se odebraná elektřina v této sazbě neúčtuje. Předběžné distribuční tarify na hladině NN jsou pro 3 regionální distributory uvedeny v následujících tabulkách, pro stručnost bez uvedených podmínek pro přiznání sazeb. listopad 2008 Strana 9

13 Sazba C 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 0,70 0,90 1,00 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 0,20 0,30 0,30 plat za distribuované množství elektřiny: Kč/MWh 2 612, , ,49 Sazba C 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 4,00 3,60 3,90 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 1,30 1,20 1,30 plat za distribuované množství elektřiny: Kč/MWh 2 122, , ,96 Sazba C 03d - Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu) jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně listopad 2008 Strana 10

14 jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 49,60 44,20 45,40 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 16,50 14,70 15,10 plat za distribuované množství elektřiny: Kč/MWh 1 048,26 874,12 948,89 Sazba C 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 11,10 10,30 10,10 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,70 3,40 3,40 Kč/MWh 1 830, , ,91 Kč/MWh 25,30 15,71 31,79 Sazba C 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně listopad 2008 Strana 11

15 jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 30,80 27,60 29,80 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 10,30 9,20 9,90 Kč/MWh 978,21 845, ,47 Kč/MWh 25,30 15,71 31,79 Sazba C 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 35,90 31,80 35,30 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 12,00 10,60 11,80 Kč/MWh 771,05 657,29 761,42 Kč/MWh 25,30 15,71 31,79 Sazba C 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně listopad 2008 Strana 12

16 jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 36,20 32,70 35,70 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 12,10 10,90 11,90 Kč/MWh 36,39 33,91 47,93 z platu za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu: Kč/MWh 25,30 15,71 31,79 Sazba C 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 3,90 3,90 3,90 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 1,30 1,30 1,30 Kč/MWh 36,39 33,91 47,93 Kč/MWh 25,30 15,71 31,79 Sazba C 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin listopad 2008 Strana 13

17 jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 36,20 32,70 35,70 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 12,10 10,90 11,90 Kč/MWh 36,39 33,91 47,93 Kč/MWh 25,30 15,71 31,79 Sazba C 60d Speciální sazba pro neměřené odběry Pevná cena distribuce elektřiny je stanovena: buď stálým měsíčním platem za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu, jehož výše v Kč činí: Částka za každých (i započatých) 10 W 17,50 17,50 17,50 nebo stálým měsíčním platem 17,50 Kč/odběrné místo Výše tohoto platu je u všech distributorů elektřiny uvedených v části II. stejná. Sazba C 61d Speciální sazba pro neměřené odběry (nová sazba pro PLC technologie) Pevná cena distribuce elektřiny je stanovena: stálým měsíčním platem za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu, jehož výše v Kč činí: Částka za každých (i započatých) 10 W 25,45 25,96 23,01 Sazba C 62d Speciální sazba pro veřejné osvětlení jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně listopad 2008 Strana 14

18 jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 8,40 8,20 8,40 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 2,80 2,70 2,80 plat za distribuované množství elektřiny: Kč/MWh 284,04 268,31 323,89 Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 0,30 0,60 0,60 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 0,10 0,20 0,20 plat za distribuované množství elektřiny: Kč/MWh 2 282, , ,32 Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 2,70 3,00 2,90 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 0,90 1,00 1,00 plat za distribuované množství elektřiny: Kč/MWh 1 816, , ,16 Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin listopad 2008 Strana 15

19 jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 4,30 4,20 4,50 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 1,40 1,40 1,50 Kč/MWh 1 773, , ,25 Kč/MWh 18,13 12,58 26,00 Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 9,00 8,10 8,70 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,00 2,70 2,90 Kč/MWh 591,53 667,22 622,25 Kč/MWh 18,13 12,58 26,00 Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně listopad 2008 Strana 16

20 jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 9,30 9,00 9,70 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,10 3,00 3,20 Kč/MWh 74,44 67,51 81,75 Kč/MWh 18,13 12,58 26,00 Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 10,00 9,90 11,00 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,30 3,30 3,70 Kč/MWh 24,52 32,27 38,27 Kč/MWh 18,13 12,58 26,00 Sazba D 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 3,30 3,30 3,30 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 1,10 1,10 1,10 listopad 2008 Strana 17

21 Kč/MWh 24,52 32,27 38,27 Kč/MWh 18,13 12,58 26,00 Sazba D 56d Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 10,00 9,90 11,00 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,30 3,30 3,70 Kč/MWh 24,52 32,27 38,27 Kč/MWh 18,13 12,58 26,00 Sazba D 61d Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 1,30 0,60 1,30 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 0,40 0,20 0,40 Kč/MWh 2 951, , ,84 Kč/MWh 81,15 12,58 99,98 listopad 2008 Strana 18

22 5 PŘEDBĚŽNÉ CENY DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance jsou k rovněž předběžné. K tomuto datu se navíc uvádí informace, že se před vydáním cenového rozhodnutí ještě očekává úprava cen DPI u dodavatele E.ON Energie, a. s., která by měla znamenat snížení cen proti návrhu uvedeném v následujících tabulkách. Maximální ceny silové elektřiny, dodávané dodavatelem poslední instance domácnostem Dodavatel poslední instance Kategorie odběru podle přiřazené distribuční sazby Stálý plat (Kč/měs.) Plat za dodané množství silové elektřiny ve vysokém tarifu Plat za dodané množství silové elektřiny v nízkém tarifu (Kč/MWh) (Kč/MWh) E.ON Energie, a.s. D01d, D02d D25d, D26d D35d D45d D55d, D56d D61d Pražská energetika, a.s. D01d, D02d D25d, D26d D35d D45d D55d, D56d D61d ČEZ Prodej, s.r.o. D01d, D02d D25d, D26d D35d D45d D55d, D56d D61d Maximální ceny silové elektřiny, dodávané dodavatelem poslední instance malým zákazníkům Dodavatel poslední instance Kategorie odběru podle přiřazené distribuční sazby Stálý plat (Kč/měs.) Plat za dodané množství silové elektřiny ve vysokém tarifu (Kč/MWh) Plat za dodané množství silové elektřiny v nízkém tarifu (Kč/MWh) E.ON Energie, a.s. C01d, C02d, C03d C25d, C26d C35d C45d C55d, C56d C62d Pražská energetika, a.s. C01d, C02d, C03d C25d, C26d C35d C45d C55d, C56d C62d ČEZ Prodej, s.r.o. C01d, C02d, C03d C25d, C26d C35d C45d C55d, C56d C62d listopad 2008 Strana 19

23 6 ZÁVĚRY REKAPITULACE CEN Zpráva v souladu s harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě o dílo předkládá souhrnnou informaci o průběžných výstupech řešení v elektronické podobě k , tj. v období před vydáním cenového rozhodnutí ERÚ pro rok Obsahem zprávy jsou především číselné výstupy řešení, tedy stav výsledků výpočtu regulovaných cen v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 k datu CENY ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ Pro rok 2009 byly vypočítány následující předběžné ceny přenosu a systémových služeb: Jednotková cena za RK přenosové sítě ,08 Kč/MW.r Cena za použití PS 46,78 Kč/MWh Jednosložková cena za službu PS 149,89 Kč/MWh Cena SyS pro lokální spotřebu 53,22 Kč/MWh Cena SyS pro konečné zákazníky 141,01 Kč/MWh 6.2 CENY ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ A OSTATNÍ REGULOVANÉ CENY Jako shrnující informace jsou v následující tabulce uvedeny předběžně vypočítané průměrné ceny elektřiny v ČR pro konečného zákazníka na úrovních VVN, VN a NN v roce 2009: Regulované složky průměrné ceny dodávky elektřiny pro KZ v roce 2009 Napěťová hladina Cena OTE za činnost zúčtování vztažená k odběru KZ cena za systémové služby c ssi cena za služby regulace U/Q v DS cena pro PDS za zprostředkování plateb [Kč/MWh] VVN VN NN 4,75 141,01 0,00 0,10 ceny na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kogenerace c vozki 52,18 příspěvek na decentrální výrobu 9,21 kumulativní jednosložková cena za službu sítě c dxei 177,10 497, ,53 Regulované složky elektřiny pro KZ celkem 384,35 705, ,78 Informativní průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro KZ v roce 2009 [Kč/MWh] Napěťová hladina VVN VN NN Informativní průměrná jednosložková cena elektřiny pro KZ 2 344, , ,94 listopad 2008 Strana 20

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 8/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 12. 11. 2014 ČÁSTKA 4/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ Analýza vývoje cen a příčin zdražování elektrické energie v ČR v letech 1991-2014 Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Osíčko srpen 2014 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické

Více

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Tomáš Kortus E.ON Trend s.r.o. Josef Sucharda Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným Obsah prezentace Představení společnosti E.ON Trend

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie - 1 - 1. Předmět úpravy 1.1. OTE, a.s., se sídlem na adrese,, IČ 26463318 (dále jen OTE ) vykonává činnosti operátora trhu podle

Více

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Optimum Energy, s.r.o. Radlická 520/117, 150 00 Praha 5 e-mail: obchod@optimumenergy.eu PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Město, 00.11.2222 1 OPTIMUM ENERGY 2 Optimum Energy, s.r.o. Společnost

Více

1. Úvod do deregulace trhu. 1.1. Základní pojmy

1. Úvod do deregulace trhu. 1.1. Základní pojmy Pokyny k realizaci změny dodavatele pro externí obchodníky EPET Tento materiál slouží k lepší orientaci externích prodejců elektřiny a plynu, kteří spolupracují s EP ENERGY TRADING, a.s. (dále EPET). Zabývá

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Kalkulátory cen elektřiny a jejich porovnání. The Comparison of Online Electricity Prices Calculators

Kalkulátory cen elektřiny a jejich porovnání. The Comparison of Online Electricity Prices Calculators ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Kalkulátory cen elektřiny a jejich porovnání The Comparison of Online Electricity Prices Calculators

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů Znění účinné od 1. ledna 2011 s výjimkou ustanovení 3 odst. 5 a ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení k zákonu č. 330/2010 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. března 2011. 180/2005 Sb. ZÁKON

Více

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb.

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb. VYHLÁŠKA č. 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Více

Energetická legislativa, trh s elektřinou

Energetická legislativa, trh s elektřinou Energetická legislativa, trh s elektřinou Jan Švec 2006 LS X15PES - 9 1 Energetický zákon zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvícha ozměně některých

Více

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR Ing. Pavel Šolc, ČEPS Příprava otevírání trhu Milníky 1.8.1999 vznik ČEPS Únor 2000 1. Čtení zákona 11/2000 schválení zákona 458/00 Sb 1/01 zahájení

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 Systém ASPI - stav k 5.1.2009 do částky 1/2009 Sb. a 34/2008 Sb.m.s. Obsah a text 541/2005 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech

Více

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835

Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE. svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835 Dopad vývoje cen na průmyslovéodběratele, srovnání cen v jednotlivých zemích ENEF -9.11. 2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská7, 170 00 Praha 7 Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz

Více

Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem

Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem Ing. Igor Chemišinec, Ph.D., MBA člen představenstva 13. 6. 2013 Energetika Most Představení OTE Jméno společnosti: OTE, a.s. Krátký popis: Operátor

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním

Více

Struktura a porovnání cen elektřiny. Structure and Comparison of Electricity Prices

Struktura a porovnání cen elektřiny. Structure and Comparison of Electricity Prices ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Struktura a porovnání cen elektřiny Structure and Comparison of Electricity Prices Bakalářská práce

Více

Pozměňovací a jiné návrhy

Pozměňovací a jiné návrhy Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE,

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, ZMĚNY V LEGISLATIVNÍ PODPOŘE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Co přinese nový zákon Povinnost zajištění autorizace

Více

OTE, a.s. Základní informace

OTE, a.s. Základní informace OTE, a.s. Základní informace Společnost OTE, a.s., byla založena dne 18. 4. 21. Jejím zakladatelem a jediným akcionářem je stát Česká republika. Výkon akcionářských práv provádí z pověření státu Ministerstvo

Více

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR František Strmiska Asociace Energetických Manažerů - sekce Energetická zařízení a technologie

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Úvod: Co je to kogenerace?

Úvod: Co je to kogenerace? Obsah: Úvod:... 2 Co je to kogenerace?... 2 Jak pracuje kogenerační jednotka?... 3 Výhody kogenerace... 4 Možnosti nasazení... 4 Typické oblasti nasazení kogeneračních jednotek... 5 Možnosti energetického

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto

Více

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25 Ceník u feelecoenergy@fosfa.cz zákaznická linka: 519 306 300 www.feelecoenergy.cz STANDARD (ceník u) cena za Kč/MWh měsíční poplatek VAŘENÍ s roční spotřebou do 1,89 MWh 861 OHŘEV VODY s roční spotřebou

Více

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU Pořízení kogenerační jednotky je vážnou investicí, před níž je nutno dobře zvážit všechny ekonomické, technické a legislativní faktory, ovlivňující efektivitu provozu

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letou tradicí, působíme

Více

Trh s podpůrnými službami (PpS)

Trh s podpůrnými službami (PpS) Trh s podpůrnými službami (PpS) Ing. Richard Kabele ČEPS, Vedoucí odboru Rozvoj energetických trhů 2.5.2011 Obsah Přenosová soustava a její provozovatel Podpůrné služby co a jak? Podpůrné služby jak a

Více

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s.

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. Koncern E.ON Společnost s jasným zaměřením a s vedoucí pozicí na trhu s elektřinou a plynem Jeden z největších

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Předmět úpravy. Předmět úpravy

Předmět úpravy. Předmět úpravy Platné znění části vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve

Více

.lik?7. 19300,05 0,00

.lik?7. 19300,05 0,00 variabilní symbol 7898851035 čísío smlouvy zákaznické číslo 789885 Z140571819 DODAVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050083394 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ:

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl DamasPower 3. dubna 2014 Michal Hejl Agenda Damas Power Výrobní zdroje Plánování výroby Prodej Bilance Měření Podpůrné služby Realizované řešení Shrnutí Copyright Unicorn Systems 2 Damas Power Úvod Řešení

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR - VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Více

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění ǀ 1 Adresa: Současný stav vytápění a ohřevu vody Vytápěná bytová plocha Průměrná spotřeba tepla na vytápění v předchozím období Průměrná spotřeba tepla na ohřev

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 369 Vládní návrh na vydání zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů - 2 - V l á d n í n á v r h ZÁKON ze

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Ceny elektřiny: Nejlevnější a nejdražší nabídku dělí 10 %

Ceny elektřiny: Nejlevnější a nejdražší nabídku dělí 10 % Ceny elektřiny: Nejlevnější a nejdražší nabídku dělí 10 % Vyplatí se změna dodavatele elektřiny? Reklamní kampaně dodavatelů energií slibují úspory v řádu tisíců korun. Realita však může být v mnoha domácnostech

Více

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES V ČESKÉ REPUBLICE ZA OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA V ČESKÉ REPUBLICE PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD... I. TRANSPOZICE USTANOVENÍ SMĚRNICE

Více

Obchod s elektřinou v ČR

Obchod s elektřinou v ČR Obchod s elektřinou v ČR OSNOVA 1 Účastníci trhu s elektřinou, výroba elektřiny, prodej EE 2 Odběrový diagram spotřebitele a jeho pokrytí 3 Obchodované produkty s elektřinou 4 Energetická burza PXE 5 Brokeři

Více

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa:

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2005 Sb. VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu Optimalizace a regulace OZE studie výstup projektu prosinec 2010 1 Úvod Cílem navrhované studie je zmapovat stávající situaci v rámci energetických přenosových a distribučních soustav, a přinést náměty

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ III. Návrh ZÁKON ze dne o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (zákon

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více