CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009"

Transkript

1 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Průběžná zpráva Informace o průběžných výstupech řešení k podle smlouvy č EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Listopad 2008

2 Zhotovitel: EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Objednatel: International Power Opatovice, a. s., ENERGETIKA TŘINEC, a. s., Teplárny Brno, a. s., Pražská teplárenská a. s., ECK Generating, s. r. o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Dalkia Česká republika, a.s., AES Bohemia spol. s r.o., Plzeňská teplárenská, a. s., United Energy právní nástupce, a. s., ŠKO-ENERGO, s. r. o., Teplárna Otrokovice a.s., Asociace energetických manažerů Číslo smlouvy: Název: CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Průběžná zpráva Informace o průběžných výstupech řešení k podle smlouvy č Zpracovali: Ing. Jiří Procházka Ing. Jiří Malý Ing. Petr Pavlinec, CSc. Ing. Imrich Lencz, DrSc. Pavel Kučera a kolektiv sekce 0100 Ředitel sekce: Ředitel pro strategii: Ředitel společnosti: Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. Ing. Jiří Jež, CSc. Ing. Zdeněk Špaček, CSc. Rozsah studie: 20 stran textu Zhotovitel je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

3 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 OBSAH 1 INFORMACE O PRŮBĚŽNÝCH VÝSTUPECH ŘEŠENÍ PROJETKU CENY A TARIFY 2009 K CENY ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ CENA PŘENOSU PRO ROK Cena za rezervaci kapacity přenosové sítě Cena za použití přenosové sítě Jednosložková cena za službu přenosové sítě PŘEDBĚŽNÁ CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY V ROCE REKAPITULACE CEN ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ 2 3 OSTATNÍ REGULOVANÉ CENY DECENTRÁLNÍ VÝROBA Celostátně jednotná pevná cena pro decentrální výrobu Regionální příspěvek konečných zákazníků na decentrální výrobu PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OZE KVET DZ Výkup elektřiny z OZE Podpora výroby elektřiny z KVET a druhotných zdrojů Cena příspěvku KZ na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ZÚČTOVÁNÍ ODCHYLEK OTE, A. S. 5 4 CENY ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY DISTRIBUCE PRO ROK Předběžné platby za rezervaci kapacity sítí VVN mezi provozovateli RDS Předběžné platby pro vyrovnání vícenákladů na OZE a KVET Předběžné ceny za rezervaci kapacity pro oprávněné zákazníky na VVN a VN Předběžné ceny za použití sítí pro oprávněné zákazníky na VVN a VN Jednosložková cena na hladině VN Informativní průměrné jednosložkové ceny za službu sítě pro KZ Informativní skladba jednotlivých položek ceny elektřiny pro KZ v ES ČR na úrovni NN TARIFNÍ SAZBY NA ÚROVNI NN 9 5 PŘEDBĚŽNÉ CENY DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE 19 6 ZÁVĚRY REKAPITULACE CEN 20 listopad 2008 Obsah

4 1 INFORMACE O PRŮBĚŽNÝCH VÝSTUPECH ŘEŠENÍ PROJETKU CENY A TARIFY 2009 K Zpráva dokladuje postup prací na smlouvě o dílo Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 a představuje dílčí plnění smlouvy. V souladu s harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě se v této zprávě předkládá informace o průběžných výstupech řešení v elektronické podobě k , tj. v období před vydáním cenového rozhodnutí ERÚ pro rok Obsahem zprávy jsou především číselné výstupy řešení, tedy stav výsledků výpočtu regulovaných cen v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 k datu Konstatuje se, že práce na studii probíhají v souladu s dohodnutým harmonogramem věcného a časového řešení úkolu uvedeným ve smlouvě o dílo. Současný stav prací dává záruku, že podklady potřebné pro stanovení cen přenosu, SyS a distribuce pro rok 2009 budou k dispozici příslušným subjektům v požadovaných termínech, daných harmonogramem podle vyhlášek ERÚ. Výsledky budou využity v rámci přípravy cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2009 a při přípravě metodiky regulace cen v oblasti elektroenergetiky pro 3. regulační období. 2 CENY ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ 2.1 CENA PŘENOSU PRO ROK Cena za rezervaci kapacity přenosové sítě Tab. Platby za rezervaci kapacity přenosové sítě v roce 2009 Společnost Cena za rezervaci přenosových zařízení ČEPS, a.s. v tis.kč/měsíc E.ON Distribuce, a.s PREdistribuce, a.s ČEZ Distribuce, a. s ACTHERM, spol. s r. o. 103 Jako pomocná veličina je určena jednotková cena za RK přenosové sítě v roce 2009 ve výši ,08 Kč/MW za rok, která je dána podílem povolených výnosů ČEPS, a. s. a celkového průměrného maximálního výkonu z PS Cena za použití přenosové sítě Předběžná cena za použití PS v roce 2009 ve výši 46,78 Kč/MWh je stanovena podílem povolených nákladů na ztráty a plánovaného množství elektřiny odebraného v roce listopad 2008 Strana 1

5 2.1.3 Jednosložková cena za službu přenosové sítě Jednosložkové vyjádření ceny za službu přenosové sítě je pouze informativní. Zahrnuje jak náklady stálé (na RK) tak i proměnné (na použití sítě). Vývoj jednosložkové ceny za službu přenosové sítě od roku 2002 byl následující: Rok Jednosložková cena (Kč/MWh) , , , , , , , , PŘEDBĚŽNÁ CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY V ROCE 2009 Náklady na PpS pro rok 2009 stanovil ERÚ ve výši 8,4 mld.kč. Na rozdíl od předchozích let, kdy uznané náklady na nákup PpS měly degresivní charakter (s meziročním snižováním o 100 mil. Kč), uznal ERÚ pro rok 2009 provozovateli přenosové soustavy vyšší hodnotu potřebných finančních prostředků na nákup PpS. K nákladům na PpS se přičítají povolené náklady a odpisy pro obchod s PpS/SyS, povolený zisk za organizování trhu s PpS, korekce za skutečnost nákladů a výnosů v roce 2007 a odečítají se výnosy z vypořádání rozdílů ze zúčtování nákladů na odchylky ve výši stanovené ERÚ. Takto stanovené celkové finanční prostředky jsou pro rok 2009 rozděleny na část hrazenou konečnými zákazníky ES ČR bez ostrovních provozů a na část se sníženou cenou, kterou hradí výrobci a samovýrobci za tzv. lokální spotřebu ve výši 53,22 Kč/MWh. Část připadající na lokální spotřebu stanovil ERÚ ve výši 40 % z ceny, kterou by hradili všichni odběratelé včetně lokální spotřeby, bez spotřeby v ostrovních provozech. Pro stanovenou výši finančních prostředků na podpůrné služby a po odečtení očekávaných plateb za systémové služby od lokální spotřeby, vychází pevná cena za systémové služby poskytované ČEPS, a. s. v roce 2009 pro konečné zákazníky ES ČR, napájené přímo z přenosové a regionálních distribučních soustav, ve výši 141,01 Kč/MWh. I když plánované náklady na PpS byly proti roku 2008 navýšeny o 300 mil.kč, cena systémových služeb v roce 2009 klesla vzhledem ke snížení nákladů na PpS o výnosy z vypořádání rozdílů ze zúčtování nákladů na odchylky ve výši 500 mil.kč. 2.3 REKAPITULACE CEN ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ Pro rok 2009 byly vypočítány následující předběžné ceny přenosu a systémových služeb: Jednotková cena za RK přenosové sítě ,08 Kč/MW.r Cena za použití PS 46,78 Kč/MWh Jednosložková cena za službu PS 149,89 Kč/MWh Cena SyS pro lokální spotřebu 53,22 Kč/MWh Cena SyS pro konečné zákazníky 141,01 Kč/MWh listopad 2008 Strana 2

6 3 OSTATNÍ REGULOVANÉ CENY 3.1 DECENTRÁLNÍ VÝROBA Celostátně jednotná pevná cena pro decentrální výrobu Pro rok 2009 ponechává ERÚ cenu pro výrobce za decentrální výrobu na úrovních VVN, VN a NN ve stejné výši jako v celém 2. regulačním období: VVN 20,- Kč/MWh, VN 27,- Kč/MWh, NN 64,- Kč/MWh Regionální příspěvek konečných zákazníků na decentrální výrobu Příspěvek konečných zákazníků na podporu decentrální výroby je pro druhé regulační období shodný na všech napěťových úrovních. Průměrná hodnota za ČR je 9,24 Kč/MWh, v jednotlivých regionech je cena příspěvku pro rok 2009 následující: 2009 ČEZ Distribuce, a. s. E.ON Distribuce, a. s. PREdistribuce, a. s. Kč/MWh 12,84 3,22 0,46 Příspěvek konečných zákazníků není vydán jako samostatná cena, je zahrnut do ceny za použití distribuční sítě. Cena příspěvku je dlouhodobě relativně stabilní. 3.2 PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OZE KVET DZ Výkup elektřiny z OZE Podpora OZE Výkupní ceny a ceny zelených bonusů předběžně uvažované ERÚ pro rok 2009 jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. Výkupní ceny a zelené bonusy pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů MVE Kategorie OZE 2009 Výkupní ceny Zelené bonusy Malé vodní elektrárny uvedené do provozu v nových lokalitách po včetně Malé vodní elektrárny uvedené do provozu v nových lokalitách po včetně Malé vodní elektrárny uvedené do provozu po včetně Rekonstruované malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny uvedené do provozu před Biomasa Spalování čisté biomasy kategorie O1 po v nových lokalitách Spalování čisté biomasy kategorie O2 po v nových lokalitách Spalování čisté biomasy kategorie O3 po v nových lokalitách Spalování čisté biomasy kategorie O1 před Spalování čisté biomasy kategorie O2 před Spalování čisté biomasy kategorie O3 před Společné spalování biomasy S1 a fosilního paliva x 1350 Společné spalování biomasy S2 a fosilního paliva x 690 Společné spalování biomasy S3 a fosilního paliva x 40 Paralelní spalování biomasy P1 a fosilního paliva x 1620 Paralelní spalování biomasy P2 a fosilního paliva x 960 Paralelní spalování biomasy P3 a fosilního paliva x 310 listopad 2008 Strana 3

7 MVE Bioplyn a důlní plyn - nové členění Kategorie OZE 2009 Výkupní ceny Zelené bonusy Spalování bioplynu v bioplynových stanicích využvající určenou biomasu (AF1) Spalování bioplynu v bioplynových stanicích využívající ostatní biomasu (AF2) Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV po Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV od do Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV před Spalování důlního plynu z uzavřených dolů Větrné elektrárny Větrné elektrárny uvedené do provozu po Větrné elektrárny uvedené do provozu od do Větrné elektrárny uvedené do provozu od do Větrné elektrárny uvedené do provozu od do Větrné elektrárny uvedené do provozu od do Větrné elektrárny uvedené do provozu od do Větrné elektrárny uvedené do provozu před Geotermální energie Využití geotermální energie Fotovoltaika Využití slunečního záření po do 30 kw včetně Využití slunečního záření po nad 30 kw Využití slunečního záření od do Využití slunečního záření od do Využití slunečního záření před Podpora OZE umožňuje volitelný systém výrobcem: Výkupní ceny je možno uplatnit jen za elektřinu skutečně dodanou provozovateli regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy (výkup na ztráty). Zelené bonusy tj. pevné ceny je možné uplatnit na všechnu (licencovanou) výrobu z OZE u provozovatele regionální distribuční nebo přenosové soustavy. Stanoví se jako rozdíl mezi minimální výkupní cenou a tržní cenou elektřiny + prémie za zvýšené riziko uplatnění elektřiny na trhu. Podpora směsného spalování biomasy je uplatněna pouze v systému zelených bonusů, přičemž je zavedena výrazná cenová diferenciace podle výkonu a druhu spalované směsi. MVE - VT a NT tarif 2009 Výkupní ceny Zelené bonusy VT NT VT NT MVE uvedené do provozu v nových lokalitách po včetně MVE uvedené do provozu v nových lokalitách po včetně MVE uvedené do provozu po včetně Rekonstruované MVE MVE uvedené do provozu před listopad 2008 Strana 4

8 3.2.2 Podpora výroby elektřiny z KVET a druhotných zdrojů V souladu s platným energetickým zákonem se podpora výroby elektřiny z KVET a druhotných zdrojů uskutečňuje pouze ve formě příspěvků jako pevných cen k tržní ceně elektřiny. V této fázi řešení se výše příspěvků pro rok 2009 uvažovala ve výpočtech podle následující tabulky. Tab. Předběžně uvažovaná podpora KVET a DZ v roce 2009 Kategorie KVET Pevná cena za každou vykázanou MWh [Kč/MWh] zdroje do 1 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 8 hodin 1310 zdroje do 1 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 12 hodin 840 zdroje do 1 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 24 hodin 240 zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 8 hodin 910 zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 12 hodin 530 zdroje od 1 do 5 MWe instalovaného výkonu včetně - režim VT 24 hodin 150 zdroje nad 5 MWe instalovaného výkonu 45 zdroje KVET spalující obnovitelné zdroje energie nebo degazační plyn 45 Druhotné zdroje spalování druhotných zdrojů s vyjímkou degazačního plynu 45 spalování degazačního plynu Cena příspěvku KZ na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů Je zachován jednotný celostátní příspěvek KZ na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných energetických zdrojů, uvedený samostatně jako položka na fakturách všech konečných zákazníků včetně domácností. Příspěvek na podporu OZE, KVET a druhotných zdrojů v roce 2009 předběžně činí 52,18 Kč/MWh, což znamená meziroční nárůst o 14,51 Kč/MWh vůči roku ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ZÚČTOVÁNÍ ODCHYLEK OTE, A. S. Ve druhém regulačním období hradí činnost zúčtování odchylek OTE, a. s. koneční zákazníci, ostatní spotřeba PDS, export z DS do ostrovů v zahraničí a lokální spotřeba výrobců. Pro rok 2009 ponechal ERÚ cenu OTE na úrovni roku 2008 ve výši 4,75 Kč/MWh. Cena OTE, a. s. za činnost zúčtování se na faktuře uvádí samostatně. listopad 2008 Strana 5

9 4 CENY ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ 4.1 PŘEDBĚŽNÉ CENY DISTRIBUCE PRO ROK Předběžné platby za rezervaci kapacity sítí VVN mezi provozovateli RDS Tab. Měsíční cena za roční RK mezi provozovateli RDS Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu mezi provozovateli regionálních distribučních soustav na napěťových úrovních nad 52 kv v Kč/měsíc Plátce Příjemce: ČEZ Distribuce, a. s. EON Distribuce, a. s PRE, a. s Předběžné platby pro vyrovnání vícenákladů na OZE a KVET Vyrovnání vícenákladů platí E.ON Distribuce, a. s. a PRE, a. s. vůči ČEZ Distribuce, a. s. a ČEPS, a. s. v souladu s vykázanými technickými údaji pro OZE, KVET a druhotné zdroje a spotřebou konečných zákazníků včetně lokální spotřeby se zahrnutím regulační korekce za hospodářské výsledky roku Předběžná výše pevných měsíčních plateb po celý rok 2009 je: Tab. Vyrovnání vícenákladů výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů Vyrovnání vícenákladů výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů v Kč/měsíc Příjemce Plátce ČEPS, a. s. ČEZ Distribuce, a. s. EON Distribuce, a.s PREdistribuce, a.s Předběžné ceny za rezervaci kapacity pro oprávněné zákazníky na VVN a VN Tab. Měsíční cena za roční RK a měsíční cena za měsíční RK pro odběr z DS Společnost Úroveň napětí Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu v Kč/MW a měsíc Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu v Kč/MW a měsíc E.ON Distribuce, a.s. VVN VN PREdistribuce, a.s. VVN VN ČEZ Distribuce, a. s. VVN VN SV servisní, s.r.o. VN Předběžné ceny za použití sítí pro oprávněné zákazníky na VVN a VN Tab. Cena za použití sítí provozovatelů distribučních soustav nad 1 kv Společnost Úroveň napětí Cena za použití sítí VVN a VN včetně příspěvku na decentrální výrobu a za zprostředkování plateb v Kč/MWh E.ON Distribuce, a.s. VVN 63,44 VN 118,72 PREdistribuce, a.s. VVN 60,32 VN 94,10 ČEZ Distribuce, a. s. VVN 58,10 VN 102,75 listopad 2008 Strana 6

10 4.1.5 Jednosložková cena na hladině VN Jednosložková cena za použití sítí provozovatelů regionálních distribučních soustav nad 1 kv na hladině vysokého napětí je nastavena tak, že je výhodná pro oprávněné zákazníky s dobou využití maxima zatížení menším než 300 hodin za rok. Pro vyšší doby využití maxima je pro konečného zákazníka vhodnější platit dvousložkovou cenu za rezervaci kapacity a za použití sítě. V případě, že odběratel zvolí jednosložkovou cenu, neúčtují se dvousložkové ceny za rezervaci kapacity a použití sítě VN a tato cena je uplatňována po dobu minimálně 12 měsíců. V následující tabulce jsou uvedeny jednosložkové ceny na VN pro rok Tab. Jednosložková cena za službu sítí regionálních PDS nad 1 kv na VN Společnost Jednosložková cena za službu sítí VN včetně příspěvku na decentrální výrobu a za zprostředkování plateb v Kč/MWh E.ON Distribuce, a.s ,20 PREdistribuce, a.s ,18 ČEZ Distribuce, a. s , Informativní průměrné jednosložkové ceny za službu sítě pro KZ V následujícím obrázku je znázorněn vývoj průměrných jednosložkových cen distribuce na jednotlivých úrovních napětí pro ES ČR. Diagram je pouze informativní Kč/MWh Průměr PDS NN Průměr PDS VN Průměr PDS VVN rok Obr. Vývoj průměrné jednosložkové ceny v ES ČR na VVN, VN a NN Informativní skladba jednotlivých položek ceny elektřiny pro KZ v ES ČR na úrovni NN Průměrná jednosložková cena elektřiny dodaná konečným zákazníkům v ČR na napěťových úrovních VVN, VN a NN bez daňových položek (tj. bez daně z elektřiny a bez DPH) se skládá z položek znázorněných v procentech na následujících obrázcích. listopad 2008 Strana 7

11 Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro zákazníky na úrovni VVN v roce bez daňových položek Elektřina včetně obchodní marže 82,2% Distribuce elektřiny 5,0% Operátor trhu 0,2% Přenos elektřiny 4,1% Decentrální výroba 0,4% Obnovitelné zdroje a kogenerace 2,2% Systémové služby ČEPS 5,9% Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro zákazníky na úrovni VN v roce bez daňových položek Elektřina včetně obchodní marže 73,3% Distribuce elektřiny 15,3% Přenos elektřiny 3,6% Decentrální výroba 0,3% Obnovitelné zdroje a kogenerace 2,0% Systémové služby ČEPS 5,3% Operátor trhu 0,2% listopad 2008 Strana 8

12 Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro zákazníky na úrovni NN v roce bez daňových položek Distribuce elektřiny 34,1% Elektřina včetně obchodní marže 56,9% Přenos elektřiny 3,0% Decentrální výroba 0,3% Obnovitelné zdroje a kogenerace 1,5% Systémové služby ČEPS 4,1% Operátor trhu 0,1% 4.2 TARIFNÍ SAZBY NA ÚROVNI NN Distribuční tarify na hladině NN pro rok 2009 byly v prvním kroku vytvořeny jednoduchou meziroční úpravou podle vývoje povolených výnosů distribuce (PV) a technických jednotek. Meziroční úprava podle vývoje PV spočívá v takovém povýšení současných složek distribučních tarifů, které zajistí vybrání potřebných finančních prostředků na straně distributora. V dalším kroku byly na jednání tarifní komise ve dnech provedeny následující úpravy ve výpočtu distribučních tarifů: U sazby pro neměřené odběry C60d by zadán nárůst 10 % U EON mírně zvýšen podíl alokace nákladů na MOP. Krok je v souladu s narovnáváním podílu podle cílové koncepce distribučních tarifů. U sazby pro TČ uvedená do provozu před dubnem 2005 (C55d a D55d) byl stálý plat povýšen o 40 %, což u jističe 3x25A představuje nárůst cca 25 Kč, ceny VT a NT dány rovny cenám VT a NT u přímotopů. U všech dvoutarifních sazeb byly sjednoceny ceny NT na úroveň sazby C25d u MOP a D25d u MOO. Na jednání byla rovněž již po několikáté diskutována a nakonec i odsouhlasena nová sazba pro neměřené odběry, které svým instalovaným příkonem překračující hranici 1000 W současných neměřených odběrů v sazbě C60d. Nová sazba je určena pro PLC technologie komunikační přenos po silových elektrických vedeních. Cena v nové sazbě je regionální a je vyšší než u stávající sazby C60d, a to vzhledem k nezanedbatelnému objemu odebrané elektřiny a skutečnosti, že se odebraná elektřina v této sazbě neúčtuje. Předběžné distribuční tarify na hladině NN jsou pro 3 regionální distributory uvedeny v následujících tabulkách, pro stručnost bez uvedených podmínek pro přiznání sazeb. listopad 2008 Strana 9

13 Sazba C 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 0,70 0,90 1,00 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 0,20 0,30 0,30 plat za distribuované množství elektřiny: Kč/MWh 2 612, , ,49 Sazba C 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 4,00 3,60 3,90 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 1,30 1,20 1,30 plat za distribuované množství elektřiny: Kč/MWh 2 122, , ,96 Sazba C 03d - Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu) jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně listopad 2008 Strana 10

14 jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 49,60 44,20 45,40 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 16,50 14,70 15,10 plat za distribuované množství elektřiny: Kč/MWh 1 048,26 874,12 948,89 Sazba C 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 11,10 10,30 10,10 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,70 3,40 3,40 Kč/MWh 1 830, , ,91 Kč/MWh 25,30 15,71 31,79 Sazba C 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně listopad 2008 Strana 11

15 jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 30,80 27,60 29,80 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 10,30 9,20 9,90 Kč/MWh 978,21 845, ,47 Kč/MWh 25,30 15,71 31,79 Sazba C 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 35,90 31,80 35,30 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 12,00 10,60 11,80 Kč/MWh 771,05 657,29 761,42 Kč/MWh 25,30 15,71 31,79 Sazba C 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně listopad 2008 Strana 12

16 jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 36,20 32,70 35,70 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 12,10 10,90 11,90 Kč/MWh 36,39 33,91 47,93 z platu za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu: Kč/MWh 25,30 15,71 31,79 Sazba C 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 3,90 3,90 3,90 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 1,30 1,30 1,30 Kč/MWh 36,39 33,91 47,93 Kč/MWh 25,30 15,71 31,79 Sazba C 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin listopad 2008 Strana 13

17 jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 36,20 32,70 35,70 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 12,10 10,90 11,90 Kč/MWh 36,39 33,91 47,93 Kč/MWh 25,30 15,71 31,79 Sazba C 60d Speciální sazba pro neměřené odběry Pevná cena distribuce elektřiny je stanovena: buď stálým měsíčním platem za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu, jehož výše v Kč činí: Částka za každých (i započatých) 10 W 17,50 17,50 17,50 nebo stálým měsíčním platem 17,50 Kč/odběrné místo Výše tohoto platu je u všech distributorů elektřiny uvedených v části II. stejná. Sazba C 61d Speciální sazba pro neměřené odběry (nová sazba pro PLC technologie) Pevná cena distribuce elektřiny je stanovena: stálým měsíčním platem za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu, jehož výše v Kč činí: Částka za každých (i započatých) 10 W 25,45 25,96 23,01 Sazba C 62d Speciální sazba pro veřejné osvětlení jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně listopad 2008 Strana 14

18 jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně jistič nad 3x160 A za každou 1A 8,40 8,20 8,40 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 2,80 2,70 2,80 plat za distribuované množství elektřiny: Kč/MWh 284,04 268,31 323,89 Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 0,30 0,60 0,60 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 0,10 0,20 0,20 plat za distribuované množství elektřiny: Kč/MWh 2 282, , ,32 Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 2,70 3,00 2,90 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 0,90 1,00 1,00 plat za distribuované množství elektřiny: Kč/MWh 1 816, , ,16 Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin listopad 2008 Strana 15

19 jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 4,30 4,20 4,50 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 1,40 1,40 1,50 Kč/MWh 1 773, , ,25 Kč/MWh 18,13 12,58 26,00 Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 9,00 8,10 8,70 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,00 2,70 2,90 Kč/MWh 591,53 667,22 622,25 Kč/MWh 18,13 12,58 26,00 Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně listopad 2008 Strana 16

20 jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 9,30 9,00 9,70 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,10 3,00 3,20 Kč/MWh 74,44 67,51 81,75 Kč/MWh 18,13 12,58 26,00 Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 10,00 9,90 11,00 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,30 3,30 3,70 Kč/MWh 24,52 32,27 38,27 Kč/MWh 18,13 12,58 26,00 Sazba D 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 3,30 3,30 3,30 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 1,10 1,10 1,10 listopad 2008 Strana 17

21 Kč/MWh 24,52 32,27 38,27 Kč/MWh 18,13 12,58 26,00 Sazba D 56d Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 10,00 9,90 11,00 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,30 3,30 3,70 Kč/MWh 24,52 32,27 38,27 Kč/MWh 18,13 12,58 26,00 Sazba D 61d Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně jistič nad 3x63 A za každou 1A 1,30 0,60 1,30 jistič nad 1x25 A za každou 1 A 0,40 0,20 0,40 Kč/MWh 2 951, , ,84 Kč/MWh 81,15 12,58 99,98 listopad 2008 Strana 18

22 5 PŘEDBĚŽNÉ CENY DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance jsou k rovněž předběžné. K tomuto datu se navíc uvádí informace, že se před vydáním cenového rozhodnutí ještě očekává úprava cen DPI u dodavatele E.ON Energie, a. s., která by měla znamenat snížení cen proti návrhu uvedeném v následujících tabulkách. Maximální ceny silové elektřiny, dodávané dodavatelem poslední instance domácnostem Dodavatel poslední instance Kategorie odběru podle přiřazené distribuční sazby Stálý plat (Kč/měs.) Plat za dodané množství silové elektřiny ve vysokém tarifu Plat za dodané množství silové elektřiny v nízkém tarifu (Kč/MWh) (Kč/MWh) E.ON Energie, a.s. D01d, D02d D25d, D26d D35d D45d D55d, D56d D61d Pražská energetika, a.s. D01d, D02d D25d, D26d D35d D45d D55d, D56d D61d ČEZ Prodej, s.r.o. D01d, D02d D25d, D26d D35d D45d D55d, D56d D61d Maximální ceny silové elektřiny, dodávané dodavatelem poslední instance malým zákazníkům Dodavatel poslední instance Kategorie odběru podle přiřazené distribuční sazby Stálý plat (Kč/měs.) Plat za dodané množství silové elektřiny ve vysokém tarifu (Kč/MWh) Plat za dodané množství silové elektřiny v nízkém tarifu (Kč/MWh) E.ON Energie, a.s. C01d, C02d, C03d C25d, C26d C35d C45d C55d, C56d C62d Pražská energetika, a.s. C01d, C02d, C03d C25d, C26d C35d C45d C55d, C56d C62d ČEZ Prodej, s.r.o. C01d, C02d, C03d C25d, C26d C35d C45d C55d, C56d C62d listopad 2008 Strana 19

23 6 ZÁVĚRY REKAPITULACE CEN Zpráva v souladu s harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě o dílo předkládá souhrnnou informaci o průběžných výstupech řešení v elektronické podobě k , tj. v období před vydáním cenového rozhodnutí ERÚ pro rok Obsahem zprávy jsou především číselné výstupy řešení, tedy stav výsledků výpočtu regulovaných cen v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 k datu CENY ZA SLUŽBY PŘENOSOVÉ SÍTĚ Pro rok 2009 byly vypočítány následující předběžné ceny přenosu a systémových služeb: Jednotková cena za RK přenosové sítě ,08 Kč/MW.r Cena za použití PS 46,78 Kč/MWh Jednosložková cena za službu PS 149,89 Kč/MWh Cena SyS pro lokální spotřebu 53,22 Kč/MWh Cena SyS pro konečné zákazníky 141,01 Kč/MWh 6.2 CENY ZA SLUŽBY DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ A OSTATNÍ REGULOVANÉ CENY Jako shrnující informace jsou v následující tabulce uvedeny předběžně vypočítané průměrné ceny elektřiny v ČR pro konečného zákazníka na úrovních VVN, VN a NN v roce 2009: Regulované složky průměrné ceny dodávky elektřiny pro KZ v roce 2009 Napěťová hladina Cena OTE za činnost zúčtování vztažená k odběru KZ cena za systémové služby c ssi cena za služby regulace U/Q v DS cena pro PDS za zprostředkování plateb [Kč/MWh] VVN VN NN 4,75 141,01 0,00 0,10 ceny na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kogenerace c vozki 52,18 příspěvek na decentrální výrobu 9,21 kumulativní jednosložková cena za službu sítě c dxei 177,10 497, ,53 Regulované složky elektřiny pro KZ celkem 384,35 705, ,78 Informativní průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro KZ v roce 2009 [Kč/MWh] Napěťová hladina VVN VN NN Informativní průměrná jednosložková cena elektřiny pro KZ 2 344, , ,94 listopad 2008 Strana 20

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (průběžná zpráva) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2006 Zhotovitel:

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Závěrečná zpráva ke smlouvě č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Prosinec 2008 Zhotovitel: EGÚ Brno, a. s.

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Druhé dílčí plnění k průběhu řešení smlouvy č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2008 Zhotovitel: EGÚ

Více

Ceny elektřiny a souvisejících služeb. Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad

Ceny elektřiny a souvisejících služeb. Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad Ceny elektřiny a souvisejících služeb v roce 2009 Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad Obsah Regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2009 a základní vlivy na změnu cen

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Produktová řada Comfort 2015 2014 rozdíl Standard 55,00 1 464,00-55,00

Více

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny

Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Meziroční porovnání jednotkových cen silové elektřiny pro podnikatele ČEZ Prodej, s.r.o. Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny Produktová řada Comfort 2014 2013 rozdíl Standard 55,00 1 464,00-45,00

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. CENÍK elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. Platnost od: 1.1.2011 Zpracovala: Miloslava Matějková vedoucí EPO Schválil: Ing. Oldřich Havelka generální ředitel a.s. Základní

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/008 ze dne 18. listopadu 008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle c zákona č. 65/1991 Sb.,

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie D Domácnosti Produktová řada Elektřina

Více

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé Produktová řada StandardPower

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Tento materiál obsahuje zjednodušený popis postupu stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled o nejvýznamnějších regulačních parametrech a cenách společnosti E.ON

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad sítí z pohledu ERÚ Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad Obsah prezentace Legislativa pro připojení OZE Současný stav OZE Dopad na konečného zákazníka Potenciál výstavby zdrojů Aktuální

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014

Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014 Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014 Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad ondrej.tous@eru.cz Obsah prezentace Vlivy na výši cen pro rok 2014 Ekonomické faktory Cena silové elektřiny

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od 1. 1. 2018 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2013 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d, D27d...8-9 KOMFORT KOMBI 16 + D35d...10-11

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Komplet, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Komplet, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Komplet, platný od 1. 3. 2018 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 10. 2018 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2018 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2018 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2013 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d...6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d, C27d...8-9 AKTIV KOMBI 16 + C35d...

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno

Více

Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny.

Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny. Z jakých složek se skládá celková cena za dodávku elektřiny? Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny. 1) Cenu silové

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od 1. 10. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny

Více

Změny v r. 2018, nové regulační období, cenová rozhodnutí

Změny v r. 2018, nové regulační období, cenová rozhodnutí Změny v r. 2018, nové regulační období, cenová rozhodnutí Ing. René Neděla Energetický regulační úřad IV Regulační období 11. 1. 2018 Rada Energetického regulačního úřadu (dále jen Rada ERÚ) ve smyslu

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od 1. 9. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2015 Šetřím čas S novým webem pre ovládám čas web je přístupný kdykoli, bez čekání, z pohodlí domova či kanceláře získávám informace o stavu účtu, přehledu

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny konečným zákazníkům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny konečným zákazníkům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí ERÚ č. 15/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny konečným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle 2c zákona č.

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2015 KOMFORT OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Obsah prezentace Představení ERÚ Základní princip podpory výroby elektřiny z OZE v ČR Princip výpočtu

Více

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Tento materiál obsahuje zjednodušený popis postupu stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled o nejvýznamnějších regulačních parametrech a cenách společnosti E.ON

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 KOMFORT OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Příklady výpočtu elektřiny u společnosti ČEZ. Ceny produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 včetně regulovaných cen za dopravu elektřiny. Z jakých

Více

Ceny a tarify v elektroenergetice

Ceny a tarify v elektroenergetice Ceny a tarify v elektroenergetice Tvorba cen elektřiny vychází ze specifických vlastností elektřiny. Hlavními specifiky, které mají přímý vztah k tvorbě cen je: neskladovatelnost elektřiny výroba a spotřeba

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2006 ze dne 27. listopadu 2006, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad

Více

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY:

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: odběratelům ze sítí nízkého napětí V souladu s 17e odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ELEKTŘINA PRO SOLÁRY. Ceník. smlouva na 3 roky domácnosti. V našem ceníku najdete kompletní cenu elektřiny.

ELEKTŘINA PRO SOLÁRY. Ceník. smlouva na 3 roky domácnosti. V našem ceníku najdete kompletní cenu elektřiny. smlouva na 3 roky domácnosti Ceník V našem ceníku najdete kompletní cenu elektřiny. podmínky užití produktu ELEKTŘINA 1. Produkt ELEKTŘINA může být sjednán pouze Zákazníkem, který má uzavřenu s Obchodníkem

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

ELEKTŘINA PRO SOLÁRY. Ceník. smlouva na 3 roky domácnosti. V našem ceníku najdete kompletní cenu elektřiny.

ELEKTŘINA PRO SOLÁRY. Ceník. smlouva na 3 roky domácnosti. V našem ceníku najdete kompletní cenu elektřiny. smlouva na 3 roky domácnosti Bezplatná Zákaznická linka ČEZ Prodej 800 810 820 každý den od 7 do 20 hodin cez@cez.cz www.cez.cz Ceník V našem ceníku najdete kompletní cenu elektřiny. Distribuční území:

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad

Více

Informace. Zákonná 2% indexace výkupních cen pro stávající výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo výrobny elektřiny z biomasy a bioplynu).

Informace. Zákonná 2% indexace výkupních cen pro stávající výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo výrobny elektřiny z biomasy a bioplynu). Informace k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. x/2018 ze dne Y. srpna 2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019 Upozornění Energetický regulační

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel vedoucí odboru prodej Key Account EP ENERGY TRADING, a.s. Energetický seminář 18.-19.10.2012 2 Obsah Zdroje elektřiny - Státní energetická koncepce do

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 První dílčí plnění k průběhu řešení smlouvy č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Květen 2008 Zhotovitel: EGÚ

Více

ELEKTŘINA PRO DOBÍJENÍ

ELEKTŘINA PRO DOBÍJENÍ smlouva na dobu neurčitou domácnosti Bezplatná Zákaznická linka ČEZ Prodej 800 810 820 každý den od 7 do 20 hodin cez@cez.cz www.cez.cz Ceník V našem ceníku najdete kompletní cenu elektřiny. Distribuční

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

ELEKTŘINA PRO DOBÍJENÍ

ELEKTŘINA PRO DOBÍJENÍ ELEKTŘINA PRO DOBÍJENÍ smlouva na dobu neurčitou podnikatelé Ceník V našem ceníku najdete kompletní cenu elektřiny. Poznámky v ceníku * Pokud byla sazba přiznána do 31. 3. 2017, platí, že tato sazba může

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2009 ze dne 25. listopadu 2009 kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle

Více

Tisková zpráva 24. listopadu Cenová rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2018

Tisková zpráva 24. listopadu Cenová rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2018 Tisková zpráva 24. listopadu 2017 Cenová rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2018 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Přehled sazeb a cen E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 distribuce

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2016 MÁM PŘEHLED! S chytrým webem PRE ovládám čas web je přístupný kdykoli, bez čekání, z pohodlí domova či kanceláře získávám informace o stavu účtu,

Více

Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s.

Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s. Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s. pro odběratele kategorie C (maloodběr podnikatelů) odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí Platnost od 1. 1. 2010 Ceny jsou uvedeny

Více

PRE PROUD AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

PRE PROUD AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 4. 2016 MÁM PŘEHLED! PRE PROUD OBSAH PRE PROUD KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 4-5 PRE PROUD AKU 8 + C25d, C26d...6-7 PRE PROUD E MOBILITA + C27d...8-9 PRE PROUD

Více

Přehled sazeb a cen za zajišťování distribuce elektřiny

Přehled sazeb a cen za zajišťování distribuce elektřiny Přehled sazeb a cen za zajišťování distribuce elektřiny pro zákazníky kategorie D Domácnosti Distribuční území E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7 370

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2015 ze dne XX. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický

Více

A) Všeobecná ustanovení:

A) Všeobecná ustanovení: N Á V R H Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2018, ze dne Y. srpna 2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/009 ze dne 5. listopadu 009, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle c zákona č. 65/1991 Sb., o

Více