Partner AUKCE JINAK: ARCH consulting s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partner AUKCE JINAK: ARCH consulting s.r.o."

Transkript

1 Přejděte na lepší!

2 O službě AUKCE JINAK je moderní a efektivní služba, která díky kombinaci odborného poradenství a následné elektronické aukce umožní nakoupit služby za velmi výhodných podmínek. AUKCE JINAK Vám umožní najít takového dodavatele, který bude nejlépe reagovat na Vaše potřeby, nabízet nejlepší služby a samozřejmě i cenu. U služby AUKCE JINAK začínáme vždy analýzou veškerých dat, důkladně zkoumáme faktury, smlouvy, spotřebu a jiné parametry služeb. Na základě této analýzy, zkušeností a znalosti trhu jsme schopni předem odhadnout nejen relevantní úsporu, ale i odhalit pro Vás nevýhodné smluvní podmínky. Připravíme výběrové řízení, vytvoříme zadávací dokumentaci a uspořádáme elektronickou aukci, do které přizveme jen dodavatele, kteří splnili kvalifikační předpoklady. Elektronickou aukci také vyhodnotíme, vyjednáme konečné podmínky a připravíme novou smlouvu k podpisu. AUKCE JINAK garantuje transparentní a rychlý průběh celého procesu. K dispozici budete mít kompletní dokumentaci celého průběhu výběrového řízení. Důležité je zmínit, že finální rozhodnutí i veškeré pravomoci jsou vždy plně ve Vašich rukou, přesto Vám však uspoří čas a nenavyšuje nároky na Vaše pracovníky (viz Co děláme za Vás ). AUKCE JINAK také nabízí možnost centralizace zadání pro dceřiné společnosti, pro společnosti holdingového typu, pro rozpočtové organizace nebo i pro státní správu a samosprávu. Také je možné vytvořit sdružení, ve kterém se může společně sdružit i více měst a obcí, různé podnikatelské subjekty i soukromé osoby. Služby AUKCE JINAK poskytujeme jak pro komerční tak veřejný sektor. O nás Klientům poskytujeme pouze férové služby bez poznámek pod čarou, jelikož vztah mezi námi a klienty je založen na důvěře a dodržování dohodnutých pravidel. Mezi naše hlavní konkurenční výhody patří odbornost, zkušenost, orientace na trhu a jasně definovaná pravidla. Získejte úsporu bez rizika!

3 Harmonogram realizace služby 1. Předběžná analýza a nastavení podmínek spolupráce 2 3 týdny 2. Příprava na aukci zpracování závěrečné analýzy vytvoření zadávací dokumentace zhodnocení poskytnutých nabídek 3-8 týdnů 3. Elektronická aukce 1 den 4. Vyhodnocení výběrového řízení, návrh smlouvy a vyjednání konečných podmínek 1 týden

4 Co děláme za Vás Na základě analýzy podkladů tj. dodaných faktur a smluv s Vámi konzultujeme Váš současný stav jak máte nastavené smluvní podmínky, zda jsou pro Vás výhodné. Následně zpracujeme návrh nových obchodních a smluvních podmínek týkajících se například eliminace případných pokut a sankcí, optimalizace platebního, fakturačního a vyúčtovacího systému a v neposlední řadě snížení nákladů spojených s dodávkou dané komodity. Vytvoříme harmonogram výpovědí stávajících dodavatelských smluv podle smluvních podmínek uvedených v jednotlivých smlouvách. Na základě mandátní smlouvy Vás budeme zastupovat při výkonu všech práv a povinností zadavatele, přičemž za zadavatele vykonáme veškeré úkony, jejichž realizace je potřeba k řádnému průběhu zadávacího řízení. Důležité je zmínit, že práva a povinnosti jsou odlišné pro veřejný a komerční sektor u veřejného sektoru je celý proces podstatně složitější. Zpracujeme zadávací dokumentaci včetně kvalifikačních a obchodních podmínek v souladu s harmonogramem výběrového řízení s přihlédnutím k termínům možných výpovědí stávajících smluv a zkontaktujeme vhodné dodavatele. Po přijetí nabídek provedeme jejich hodnocení na základě stanovených kvalifikačních a obchodních podmínek, následně vyloučíme ty dodavatele, kteří námi stanovené podmínky neakceptovali. Uspořádáme elektronickou aukci, v níž už soutěží jen ti dodavatelé, kteří splnili námi stanovené kvalifikační předpoklady. Elektronickou aukci za Vás také vyhodnotíme a navážeme kontakt s dodavatelem, který během aukce nabídl nejlepší smluvní podmínky (např. cenu, délku splatnosti faktur či dobu záruky). S novým dodavatelem dojednáme konečné podmínky a předložíme Vám k podpisu novou, výhodnější smlouvu. Zpracujeme a předáme Vám kompletní dokumentaci celého průběhu výběrového řízení.

5 Co děláme za Vás navíc u veřejného zadavatele Pokud ještě neexistuje, vytvoříme profil zadavatele v certifikovaném e-tržišti a budeme zde uveřejňovat všechna potřebná oznámení a další dokumenty dle povinných lhůt určených zákonem č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ). Zpracujeme písemné zdůvodnění požadavků na splnění kvalifikačních předpokladů a způsobu hodnocení nabídek. Organizačně zajistíme veškeré kroky realizované v průběhu celého výběrového řízení včetně vyhotovení povinných protokolů, a to podle ZVZ. Zpracujeme oznámení o výsledku zadávacího řízení a po Vašem odsouhlasení odešleme oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v souladu se ZVZ. Zkompletujeme dokumentaci o veřejné zakázce tak, aby takto zkompletovaná dokumentace veřejné zakázky byla k uchování ve smyslu příslušných ustanovení ZVZ.

6 Jak vzniká Vaše úspora? Přehled komodit Prostor pro úsporu vzniká především snížením jednotkové ceny vybrané komodity nebo služby, čímž dochází k úspoře celkových nákladů. Tlak na jednotkovou cenu se při aukci stupňuje zájmem dodavatelů o daného klienta a objemem poptávaných služeb. Snaha dodavatele získat nového klienta vede k ochotě poskytovat slevy a nabízet jednotkové ceny výrazně nižší, než je běžně prezentováno na trhu. Nad rámec cenové úspory mohou z výběrového řízení vzniknout další bene fity v podobě prodloužení doby splatnosti faktury, eliminace sankcí a pokut, nižší zálohy na služby nebo častějšího vyúčtování. Naše činnost zahrnuje následující výstupy: Analýza podkladů Zadávací dokumentace výběrového řízení Hodnocení nabídek a kvalifikace Reporty z elektronické aukce Závěrečné vyhodnocení Kompletní dokumentace výběrového řízení

7 Elektrická energie Zemní plyn Telekomunikační služby Leasingy, úvěry a hypotéky Cílem je snížení ceny vlastní silové elektřiny (bez distribuce, daní a poplatků), která tvoří cca 40 až 50 % fakturačních nákladů, v závislosti na typu odběru, sazbě a tarifu. Výběrové řízení je vhodné uskutečnit až v období výpovědi nebo v období do 3 měsíců před koncem stávající smlouvy. Doba přeregistrace odběrných míst je dána zákonnými předpisy a pohybuje se ve dnech. Standardní úspora pro neudržované smlouvy je kolem 23%. Další benefity, které lze obvykle získat jsou optimalizace plateb (zálohy i vyúčtování), častější vyúčtování, výhodnější nastavení tarifů, snížení nákladů týkajících se distribuce atd. Běžná doba realizace je 3 až 8 týdnů v závislosti na počtu odběrných míst, rozsahu optimalizace nebo dostupnosti podkladů Kč bez DPH za rok (čistá silová energie bez distribuce a daní), což je cca 100 MWh spotřeby faktury za posledních 12 měsíců pokud není měsíční vyúčtování, tak 4 kvartální, 2 pololetní nebo 1 roční fakturu Cílem je snížení ceny zemního plynu, která tvoří cca 70% fakturačních nákladů. Výběrové řízení je vhodné uskutečnit až v období výpovědi nebo v období do 3 měsíců před koncem stávající smlouvy. Doba přeregistrace odběrných míst je dána zákonnými předpisy a pohybuje se ve dnech. Standardní úspora pro neudržované smlouvy je kolem 22%. Benefity, které lze obvykle získat jsou optimalizace plateb (zálohy i vyúčtování), častější vyúčtování atd. Běžná doba realizace je 3 až 8 týdnů v závislosti na počtu odběrných míst, rozsahu optimalizace nebo dostupnosti podkladů Kč bez DPH za rok (čistý zemní plyn bez distribuce a daní), což je cca 200 MWh spotřeby faktury za posledních 12 měsíců pokud není měsíční vyúčtování, tak 4 kvartální, 2 pololetní nebo 1 roční fakturu Cílem je snížení nákladů na volání, připojení k internetu, datové služby, zasílání zpráv a případné další telekomunikační služby. Soutěží se tedy cena volání, sms a datových přenosů. Výběrové řízení je vhodné uskutečnit až v období výpovědi nebo v období do 3 měsíců před koncem stávající smlouvy, doba změny operátora je dána zákonnými předpisy a jedná se o přibližně jeden měsíc. Standardní úspora pro neudržované smlouvy je kolem 50%, pro udržované kolem 25%. Benefity, které lze získat spočívají především v nastavení individuálních podmínek. Nemusíte již dále optimalizovat tarify, platíte pouze za to, co opravdu využijete. Běžná doba realizace je 2 až 5 týdnů v závislosti na počtu telefonů a připojovacích bodů Kč bez DPH za rok, což je cca 20 SIM při útratě kolem 500 Kč bez DPH/měsíc/SIM bez dalších služeb jako internet nebo pevné linky faktury za posledních 12 měsíců Cílem je snížení nákladů na financování závazků, ať již leasingů, úvěrů nebo hypoték. Potenciál je také v konsolidaci jednotlivých závazků, která umožní další snižování nákladů na jejich financování a zvýší jejich přehlednost. Výběrové řízení je vhodné uskutečnit v období výpovědi nebo v období do 3 měsíců před koncem stávajících smluv, ale za určitých předpokladů je tak možné učinit i v průběhu závazku. Standradní úspora pro neudržované smlouvy je kolem 25%, pro udržované kolem 15%. Běžná doba realizace je 2 až 5 týdnů v závislosti na počtu finančních závazků. platby úroků na finančních produktech Kč bez DPH ročně bez ohledu na druh finančního produktu jeden roční, čtyři kvartální nebo dvanáct měsíčních výpisů z účtu

8 Pojištění Pohonné hmoty Bankovní služby Cílem je snížení nákladů na všechny běžné druhy pojištění, zejména pojištění vozidel a majetku. Soutěží se celá cena pojistky. Výběrové řízení je vhodné uskutečnit až v období výpovědi nebo v období do 3 měsíců před koncem stávající smlouvy. Standardní úspora pro neudržované smlouvy je kolem 40%, pro udržované kolem 15%. Běžná doba realizace je 2 až 5 týdnů v závislosti na počtu pojišťovaných předmětů, jejich ceny a stavu. platba pojistek ve výši Kč bez DPH za rok s předpokladem mixu pojištění vozidel, nemovitostí a zásob/zboží Cílem je získání procentní nebo finanční slevy na nákup pohonných hmot, souvisejícího zboží a dalších služeb. Pokud neexistuje smlouva na placení PHM pomocí karet (typicky CCS), je možné aukci uskutečnit v podstatě kdykoliv. Standardní sleva se pohybuje v desítkách halířů za 1 litr proti ceně uvedené na poutači příslušné čerpací stanice. Na zboží a služby kolem 15%. Běžná doba realizace je 2 až 4 týdny v závislosti na počtu vozidel a pokrytí České republiky. 1 milion ročně bez DPH, což je cca litrů měsíčně, což je cca 15 vozidel s třemi tanková ními měsíčně po 50 litrech přehled tankování všech vozidel za poslední rok (měsíční vyúčtování, kniha jízd, výpis z CCS nebo jiné karty) Cílem je snížení nákladů za bankovní služby, zejména poplatků souvisejících s provozem bankovních účtů a za výběry hotovosti a naopak zvýšení úrokové sazby. Výběrové řízení je možno uskutečnit prakticky kdykoliv. Standardní úspora pro neudržované smlouvy je kolem 50%, pro udržované kolem 25%. Běžná doba realizace je 2 až 4 týdny v závislosti na počtu účtů a rozsahu využívaných služeb. platba poplatků za vedení, položky, výběry z bankomatů atd. ve výši Kč bez DPH ročně jeden roční, čtyři kvartální nebo dvanáct měsíčních výpisů z účtu

9 Princip fungování aukce Podstatným krokem výběrového řízení, který vytváří tlak na dodavatele vedoucí k nabídnutí lepších smluvních podmínek, je samotná aukce. Ta je realizována prostřednictvím webové aplikace zabezpečené SSL certifikátem, jako např. internetové bankovnictví. Současně jsme držiteli certifikace ISO Tím, že se jedná o webovou aplikaci, může ji klient sledovat online ve své kanceláři, na služební cestě i z pohodlí svého domova. Tato námi vytvořená webová aukční síň umožňuje realizaci holandských i anglických aukcí (případně jejich kombinaci) a nabízí každému klientovi možnost individuálního nastavení. Klient si může určit, zda se bude soutěžit jedno nebo více hodnotících kritérií (cena, splatnost, délka záruky atd.), jelikož aplikace podporuje multikriteriální hodnocení. Dále je možné nastavit minimální a maximální kroky změny, délku soutěžního kola i způsob prodlužování. Aukce má vždy stanovenou délku, typicky 30 minut. Pokud dojde ke změně v posledních dvou minutách určeného limitu, aukce se prodlouží znovu na dvě minuty, aby měli ostatní čas reagovat. Podání (zvýšení/snížení) jsou realizována ve stanovených minimálních a maximálních krocích změny. Typickou soutěžní položkou je cena, ale soutěžit je možné např. i o délku splatnosti faktur nebo dobu záruky.

10 Partner AUKCE JINAK: ARCH consulting s.r.o. Lucemburská 2136/ Praha

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Co to vlastně je? dosáhli jsme sní!ení ceny, o kterém by se nám p"i klasickém jednání mohlo jen zdát.

Co to vlastně je? dosáhli jsme sní!ení ceny, o kterém by se nám pi klasickém jednání mohlo jen zdát. JAK DOKÁŽETE STLAČIT SVÉ DODAVATELE PŘI ZACHOVÁNÍ KVALITY? Držíte v rukách naši nabídku na vyzkoušení eaukce ve vašich nákupních procesech. Možná si říkáte, že eaukce nepotřebujete a že je chybou vynechat

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více