Role internetu při nakupování automobilů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Role internetu při nakupování automobilů"

Transkript

1 Role internetu při nakupování automobilů Prezentace hlavních zjištění pro Českou republiku 1

2 Program 1 Cíle 2 Metodologie 3 Snímky prováděcího shrnutí a klíčového shrnutí 4 Profil trhu 5 Věrnost značce 6 Před hledáním informací 7 Hledání informací 8 Konečná koupě 9 Shrnutí průběhu koupě 2

3 Cíle Primárním cílem průzkumu bylo: K porozumění způsobu, jakým zákazníci používají internet a tradiční zdroje k zjišťování informací a ke koupi nových a použitých vozidel Klíčové otázky průzkumu obsahovaly: Jaké druhy informací hledají internetoví kupci k asistenci s jejich nákupem? Jakou roli má internet v jednotlivých fázích nákupního cyklu? Jakou roli mají během celého procesu vyhledávače? Jak se liší přístup a chování související s nákupním procesem mezi kupci nových a použitých vozidel? 3

4 Metodologie Průzkum byl proveden mezi kupci nových a použitých vozidel, reprezentujícími internetovou populaci v České republice dle věku u daného pohlaví Respondenty byli kupci nových osobních vozidel a vozidel z druhé ruky, kteří provedli nákup v posledních 12 měsících Údaje byly sbírány online a práce v terénu pro Českou republiku proběhla v rozmezí 12. až 27. července Rozhovory v 9 zemích byly rozděleny podle těchto kvót: Kupci nových vozidel Kupci použitých vozidel CELKEM Česká republika Francie Německo Itálie Nizozemsko Polsko Španělsko Turecko Velká Británie

5 Hlášení Téměř všechna zjištění prezentovaná v této zprávě rozdělují z důvodu porovnání kupce nových a použitých vozidel V první části "Profil trhu" jsou často uváděny souhrnné údaje (kombinace kupců nových i použitých vozidel) pro ilustraci celkového trhu pro nákup vozidel Údaje v této části zastupují skutečný trh kupců vozidel, tedy vzorek před kvótním výběrem provedeným pro získání vyrovnané kombinace kupců nových a použitých vozidel 5

6 Snímky prováděcího shrnutí a klíčového shrnutí Hlavní zjištění a Role vyhledávání a online videí při procesu rozhodování 6

7 Prováděcí shrnutí Internet je využíván v každé fázi nákupu. Více než dvě třetiny kupců vozidel začíná své vyhledávání na internetu a více než 8 z 10 používá internet v některé z fází procesu. Kupci nových a použitých vozidel vykazují podobné užívání a ocenění internetu v jejich vyhledávání Mnoho online zdrojů - včetně stránek výrobců, dealerů a prodejců automobilů - je používáno a ceněno více než mnoho tradičních (offline) zdrojů. Pro kupce nových vozidel mají význam zejména stránky dealerů a výrobců, zatímco kupci použitých vozidel považují za nejdůležitější stránky zaměřené na prodej vozidel a vyhledávače Více než 8 z 10 osob hledajících vozidla online používá vyhledávač k zjišťování informací a vyhledávání dalších webových stránek. Vyhledávače tedy pomáhají rozšiřovat spotřebitelský výběr a ovlivňují celkové rozhodování při koupi automobilů. To platí pro kupce nových i použitých vozidel Online zdroje jsou také klíčové při vyhledání konečných dealerů a prodejců. Polovina osob používá internet k vyhledání dealerů nebo prodejců a jedna pětina používá vyhledávač (konkrétně na svém stolním/přenosném počítači) k vyhledání dealerů/prodejců Online videa hrají také důležitou roli při rozhodování o nákupu vozidla, zejména u kupců nových vozidel. Server YouTube, stránky výrobců, specializované stránky o vozidlech a stránky dealerů jsou hlavními místy pro online videa související s vozidly. Mezi osobami, které sledovaly online videa související s vozidly, řeklo 7 z 10 kupců nových vozidel, že videa jsou praktický způsob, jak získat informace o vozidlech. Jedna čtvrtina dotázaných se poprvé dozvěděla o konkrétním vozidle sledováním online videa 7

8 Přehled o koupi: Doba na trhu, navštívení prodejci, zarezervované testovací jízdy Aktivity Kupci nových vozidel Kupci použitých vozidel n=500 n=502 Doba na trhu (průměrný # měsíců) 5,0 4,5 Čas strávený aktivním vyhledáváním < 1 týden 57% 62% < 1 měsíc 81% 82% 1 měsíc nebo déle 19% 18% n=500 n=502 Počet navštívených prodejců (průměrný #) 6,1 2,9 n=257 n=214 (průměrný #) 2,7 2,6 Zarezervované testovací jízdy* % na internetu 24% 21% % telefonicky 21% 20% % osobně 55% 59% * Základna = Zarezervovalo alespoň jednu testovací jízdu (libovolným způsobem) 8

9 Pouze polovina (55 %) kupců nových vozidel bylo "definitivně" rozhodnuto koupit si nové vozidlo na začátku procesu a pouze jedna třetina věděla, jakou konkrétní značku/model Koneční kupci nových vozidel Koneční kupci použitých vozidel 45% 55% 55 % definitivně plánovalo koupit nové vozidlo 53 % definitivně plánovalo koupit použité vozidlo 53% 47% Věděl/a jsem, jaké chci 34% 34% 36% 36% Věděl/a jsem, jaké chci Měl/a jsem na mysli několik variant 56% 55% 48% 47% Měl/a jsem na mysli několik variant Neměl/a jsem reálnou představu 11% Značka 11% Model 16% 18% Značka Model Základna: Kupci nových vozidel; n=500 Základna: Kupci použitých vozidel; n=502 Neměl/a jsem reálnou představu OT: S jakou jistotou jste v začátcích hledání vozidla věděli, zda chcete koupit nové či použité vozidlo? OT: Co jste věděli o značce vozidla, které jste chtěli zakoupit, v době, kdy jste začali vozidlo hledat? Kolik jste toho věděli o modelu vozidla, které jste chtěli koupit? 9

10 Internet je pro kupce vozidel nejoblíbenějším místem, kde začít s hledáním 80% První místo hledání 70% 66% 71% 60% 50% 40% 30% 20% 17% 16% 10% 0% 8% 9% Internet Prodejci vozidel Přátelé, rodina, kolegové 4% 2% 3% 1% 1% 0% 1% 0% Časopisy/brožury Soukromí prodejci Televize Noviny Kupci nových vozidel n=500 Kupci použitých vozidel n=502 Základna: Všichni respondenti OT.: Kde jste na začátku vyhledávání kupovaného vozidla začali hledat informace jako první? 10

11 Internet podporuje klíčové fáze při rozhodování o koupi nového vozidla, zejména základní vyhledávání a možnosti srovnání Kupci nových vozidel Obecné vyhledávání Porovnávání a upřesnění Konečné rozhodnutí o koupi Zjištění prodejce Používají internet * Považují za důležité ** n=448 n=434 n=392 43% 28% 51% *** 43% n=500 70% 62% 75% 62% Koupě * Mezi kupci nových vozidel, kteří učinili daný krok ** Skóre horních 2 polí, 5bodová škála důležitosti *** Vzorek nezahrnuje ty, kteří vybrali konkrétní online zdroj pro určení prodejce, ale nevybrali "internet" jako obecný zdroj vyhledávání vozidel. OT Obecné vyhledávání, porovnávání a upřesnění, konečné rozhodnutí o koupi: Který z následujících zdrojů informací jste použili pro jednotlivé uvedené aktivity související s vyhledáváním a zakoupením Vašeho vozidla? OT Zjištění prodejce: Jak jste našli prodejce, od kterého jste vozidlo zakoupili? OT Importance: Zamyslete se nad svým využitím internetu v průběhu vyhledávání a koupě. Jak byste ohodnotili jeho důležitost s ohledem na jednotlivé uvedené aspekty? 11

12 Internet podporuje klíčové fáze při rozhodování o koupi použitého vozidla, zejména základní vyhledávání a možnosti srovnání Kupci použitých vozidel Obecné vyhledávání Porovnávání a upřesnění Konečné rozhodnutí o koupi Zjištění prodejce Používají internet * Považují za důležité ** n=379 n=502 n=431 n=427 48% 35% 51% *** 39% 75% 66% 81% 64% Koupě * Mezi kupci použitých vozidel, kteří učinili daný krok ** Skóre horních 2 polí, 5bodová škála důležitosti *** Vzorek nezahrnuje ty, kteří vybrali konkrétní online zdroj pro určení prodejce, ale nevybrali "internet" jako obecný zdroj vyhledávání vozidel. OT Obecné vyhledávání, porovnávání a upřesnění, konečné rozhodnutí o koupi: Který z následujících zdrojů informací jste použili pro jednotlivé uvedené aktivity související s vyhledáváním a zakoupením Vašeho vozidla? OT Zjištění prodejce: Jak jste našli prodejce, od kterého jste vozidlo zakoupili? OT Importance: Zamyslete se nad svým využitím internetu v průběhu vyhledávání a koupě. Jak byste ohodnotili jeho důležitost s ohledem na jednotlivé uvedené aspekty? 12

13 85 % kupců nových vozidel hledajících online používá vyhledávače Kupci nových vozidel 85 % těch, kteří hledají vozidla na internetu, používá vyhledávače* Používané značky vyhledávačů 77% 77% 83 % používá internet pro vyhledávání vozidel 19% * Používá vyhledávače jako zdroj nebo jako rozcestí k dalším online zdrojům Centrum.cz Google Seznam.cz n=351 Základna: Používá vyhledávač 13

14 Mezi všemi kupci nových vozidel více než polovina používá vyhledávače pro obecné hledání (55 %) a pro porovnání variant (61 %) Kupci nových vozidel Obecné vyhledávání Porovnávání a upřesnění Konečné rozhodnutí o koupi Zjištění prodejce Používají internet * Používají vyhledávání ** n=392 n=500 n=448 43% 24% 27% n=434 70% 55% 51% 75% 61% * Mezi kupci nových vozidel, kteří učinili daný krok ** Jako zdroj nebo rozcestí k dalším online zdrojům Koupě Říká, že vyhledávače jsou důležitým zdrojem: (Mezi těmi, kteří používají vyhledávače jako zdroj) 64% n=169 OT Obecné vyhledávání, porovnávání a upřesnění, konečné rozhodnutí o koupi: Který z následujících zdrojů informací jste použili pro jednotlivé uvedené aktivity související s vyhledáváním a zakoupením Vašeho vozidla? OT Zjištění prodejce: Jak jste našli prodejce, od kterého jste vozidlo zakoupili? OT Importance: Zamyslete se nad svým využitím internetu v průběhu vyhledávání a koupě. Jak byste ohodnotili jeho důležitost s ohledem na jednotlivé uvedené aspekty? 14

15 9 z 10 kupců použitých vozidel hledajících online používá vyhledávače Kupci použitých vozidel 90 % těch, kteří hledají vozidla na internetu, používá vyhledávače* Používané značky vyhledávačů 84% 65% 90 % používá internet pro vyhledávání vozidel 22% Centrum.cz Google Seznam.cz * Používá vyhledávače jako zdroj nebo jako rozcestí k dalším online zdrojům n=410 Základna: Používá vyhledávač 15

16 Mezi všemi kupci použitých vozidel téměř polovina používá vyhledávače pro obecné hledání (45 %) a pro porovnání variant (49 %) Kupci použitých vozidel Obecné vyhledávání Porovnávání a upřesnění Konečné rozhodnutí o koupi Zjištění prodejce Používají internet * Používají vyhledávání ** n=431 n=379 n=502 n=427 48% 33% 51% 28% 75% 65% 81% 67% * Mezi kupci použitých vozidel, kteří učinili daný krok ** Jako zdroj nebo rozcestí k dalším online zdrojům Koupě Říká, že vyhledávače jsou důležitým zdrojem: (Mezi těmi, kteří používají vyhledávače jako zdroj) 65% n=256 OT Obecné vyhledávání, porovnávání a upřesnění, konečné rozhodnutí o koupi: Který z následujících zdrojů informací jste použili pro jednotlivé uvedené aktivity související s vyhledáváním a zakoupením Vašeho vozidla? OT Zjištění prodejce: Jak jste našli prodejce, od kterého jste vozidlo zakoupili? OT Importance: Zamyslete se nad svým využitím internetu v průběhu vyhledávání a koupě. Jak byste ohodnotili jeho důležitost s ohledem na jednotlivé uvedené aspekty? 16

17 75 % a více uživatelů, kteří určili Google jako nejužitečnější, hodnotí Google kladně v oblasti srovnávání vozidel, vyhledávání blogů, článků, videí či recenzí, vyhledávání relevantních stránek či informování se ohledně rozhodnutí ke koupi Mezi těmi, kteří uvedli jako nejužitečnější vyhledávač (50%, 35%) Procenta "souhlasící" s prohlášením o vyhledávači Google mi usnadnil porovnat značky a modely mi pomohl najít blogy, články, videa a recenze vozidel, která mě zajímala 79% 84% 78% 75% mi pomohl najít relevantní webové stránky, na které jsem nepřišel/nepřišla nebo které jsem neznal/a a které souvisely s mými potřebami mi pomohl učinit informovanější rozhodnutí 76% 76% 83% 83% mi pomohl najít nejlepší cenu vozidla, které jsem chtěl/a koupit 54% 66% mi pomohl objevit nové modely vozidel, o kterých jsem předtím neuvažoval/a 49% 56% mi pomohl objevit nové značky vozidel, o kterých jsem předtím neuvažoval/a 49% 54% mi pomohl změnit názor ohledně typu vozidla ke koupi 36% 46% Skóre horních dvou polí (4 nebo 5bodová škála "souhlasím") 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Google (Kupci nových vozidel) n=174 Google (Kupci použitých vozidel) n=142 Základna: Vyhledávač (Google) byl nejužitečnější při hledání vozidla OT.: Přečtěte si níže uvedená prohlášení související s [nejužitečnější vyhledávač] a uveďte, do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s jednotlivými prohlášeními. 17

18 Mezi těmi, kdo sledují online videa zaměřená na vozidla, sledují téměř dvě třetiny kupců nových vozidel videa při hledání vozidel a porovnávání variant 81 % těch, kteří sledují online videa o vozidlech, navštěvuje server YouTube Kupci nových vozidel Procenta těch, kteří používají online videa v průběhu každého kroku 55 % těch, kteří používají internet pro vyhledávání vozidel, sleduje online videa o vozidlech Obecné vyhledávání Porovnávání a upřesnění 64% 64% Konečné rozhodnutí 41% Zjištění prodejce 20% Koupě n=162* 83 % použilo internet pro vyhledávání vozidel * Vzorek nezahrnuje ty, kteří sledují videa a uvádějí konkrétní webové stránky obsahující online videa (např. YouTube), ale nevybrali kategorii "Webové stránky obsahující online videa" 18

19 Mezi těmi, kdo sledují online videa o vozidlech, sleduje více než polovina kupců použitých vozidel videa při hledání vozidel a porovnávání variant Kupci použitých 87 % těch, kteří sledují online videa o vozidlech, navštěvuje server YouTube vozidel Procenta těch, kteří používají online videa v průběhu každého kroku 33 % těch, kteří používají internet pro vyhledávání vozidel, sleduje online videa o vozidlech Obecné vyhledávání Porovnávání a upřesnění 54% 58% Konečné rozhodnutí Zjištění prodejce 16% 11% Koupě n=83* 90 % použilo internet pro vyhledávání vozidel * Vzorek nezahrnuje ty, kteří sledují videa a uvádějí konkrétní webové stránky obsahující online videa (např. YouTube), ale nevybrali kategorii "Webové stránky obsahující online videa" 19

20 Kupci vozidel, kteří využívají online videa pro vyhledávání chválí jejich praktičnost a přejí si, aby výrobci vozidel nabízeli více Názory na online videa o vozidlech Online video představuje praktický způsob zjišťování inf ormací o vozidlech Přál/a bych si, aby výrobci vozidel nabízeli více online videí svých vozidel Přál/a bych si, aby bylo k dispozici více online videí Bylo snadné najít videa o vozidle/ch, která jsem vyhledával/a Jsem spokojený/á s kvalitou online videí souvisejících s vozidly V důsledku sledování online videí jsem se začal/a o vozidlo/a více zajímat 66% 66% 65% 64% 60% 64% 63% 57% 54% 52% 50% 73% Online videa mi pomohla zúžit výběr vozidel 44% 50% Díky online videím jsem objevil/a vozidla, o kterých jsem předtím neuvažoval/a O vozidle jsem se poprvé dozvěděl/a při sledování online videa 26% 23% 38% 37% Jedna čtvrtina kupců nových vozidel se poprvé doslechla o vozidle sledováním online videa Základna: Sledovali videa a vybavují si typ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kupci nových vozidel n=206 Kupci použitých vozidel n=126 Skóre horních dvou polí (4 nebo 5bodová škála "souhlasím") OT.: Uvedli jste, že jste při vyhledávání a kupování svého vozidla využili online videa o vozidlech. Přečtěte si níže uvedená prohlášení týkající se online videí o vozidlech a uveďte, do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s jednotlivými prohlášeními. 20

21 Profil trhu 21

22 Mezi těmi, kteří si za posledních 12 měsíců koupili vozidlo, si 3 ze 4 (77 %) koupilo použité vozidlo Internetová populace Koupili nové a použité 3% 20% Koupili nové vozidlo Průměrná cena koupě: Kč 9 % z kupců nových vozidel si koupilo luxusní značku Průměrná cena koupě: Kč Koupili použité vozidlo 77% 19 % dotázaných internetových uživatelů si koupilo vozidlo v předchozím roce n=649 Základna: Všichni respondenti, před kvótním výběrem 22

23 Kupci vozidel jsou většinou muži ve věku 38 let s příjmem přesahujícím Kč ročně Kupci nových a použitých vozidel Věk Pohlaví 12% 16% 17% Prům. věk 37,5 Žena 47% Muž 53% 32% 23% Prům. roční příjem Prům. počet vozidel v domácnosti Kč 1,8 n=649 Základna: Všichni respondenti, před kvótním výběrem 23

24 Kupci nových vozidel jsou starší a mají vyšší příjem než kupci použitých vozidel Nové vozidlo Věk Použité vozidlo Věk 17% 17% 10% 16% 19% Prům. věk 39,4 23% 25% Prům. roční příjem Kč 17% 23% Prům. věk 36,9 35% Prům. roční příjem Kč Pohlaví Pohlaví Žena 44% Muž 56% Prům. počet vozidel v domácnosti 1,8 n=151 Základna: Kupci nových vozidel, před kvótním výběrem Žena 48% Muž 52% Prům. počet vozidel v domácnosti 1,8 n=498 Základna: Kupci použitých vozidel, před kvótním výběrem 24

25 Shrnutí - Profil trhu 1 Mezi internetovými uživateli v České republice, kteří si v posledních 12 měsících koupili vozidlo, si 77 procent koupilo použité vozidlo 2 Průměrný internetově gramotný kupec vozidla v České republice je muž ve věku 38 let s příjmem přesahujícím Kč ročně. Kupci nových vozidel jsou starší a mají vyšší příjem než kupci použitých vozidel 3 Mezi koupěmi nových vozidel představovaly 9 % luxusní značky (Alfa Romeo, Audi, BMW, Jaguar, Land Rover (nebo Rover), Lexus, Mercedes, Porsche, Saab Volvo) 25

26 Věrnost značce 26

27 Věrnost značce je mezi kupci nových a použitých vozidel malá, protože polovina přešla z předchozí značky na jinou Kupci nových vozidel Kupci použitých vozidel Noví na trhu 11% Noví na trhu 17% 37% 35% Věrní Věrní Změnili značku 52% Změnili značku 48% n=495 n=490 Základna: Uvedli konkrétní (dříve) koupenou značku nebo jsou na trhu s vozidly noví OT.: Jaké značky bylo Vaše předchozí vozidlo? Jakou značku vozidla jste zakoupili? 27

28 Kupci použitých vozidel nejčastěji zvažují a kupují značku Škoda 50% Top 25 zvažovaných a zakoupených značek Kupci nových vozidel 45% 40% 35% 30% Škoda má nejvyšší poměr koupězvažování: 51 % 25% 20% 15% Průměrný počet zvažovaných značek vozidel: 3,1 10% 5% 0% Zvažují Kupují n=500 Základna: Kupci nových vozidel OT.: Jaké vozidlo jste zvažovali v době, kdy jste začali hledat vozidlo? Jakou značku vozidla jste zakoupili? 28

29 Kupci použitých vozidel nejčastěji zvažují a kupují značku Škoda 50% Top 25 zvažovaných a zakoupených značek Kupci použitých vozidel 45% 40% Škoda má poměr koupězvažování 54 % 35% 30% 25% 20% 15% Průměrný počet zvažovaných značek vozidel: 2,8 10% Mercedes má poměr koupězvažování 67 % 5% 0% Zvažují Kupují n=502 Základna: Kupci použitých vozidel OT.: Jaké vozidlo jste zvažovali v době, kdy jste začali hledat vozidlo? Jakou značku vozidla jste zakoupili? 29

30 Shrnutí - Věrnost značce Věrnost značce není velká - polovina kupců vozidel změnila dříve vlastněnou značku vozidla V průměru začínají kupci vozidel v České republice své hledání s třemi značkami, které zvažují Škoda je značka s největší pravděpodobností zvažování a zakoupení 30

31 Před hledáním informací 31

32 Mnoho kupců nových vozidel je podníceno potřebou vyměnit nefunkční vozidlo, změnami okolností, novými funkcemi vozidla nebo zlepšenou úsporností paliva Kupci nových vozidel Předchozí vozidlo již nebylo pojízdné 21% 7% Změna okolností (např. potřeba většího vozidla pro novou rodinu) 21% 15% Chtěl/a jsem druhé/další vozidlo 13% 13% Nejnovější bezpečnostní či praktické funkce 11% 26% Dříve jsem nevlastnil/a vozidlo 9% 2% Zlepšená úspornost paliva (např. lepší spotřeba paliva) 8% 23% Lepší možnosti f inancování 4% 9% Vypršela leasingová smlouva 4% 2% Již nebylo k dispozici firemní vozidlo 3% 3% n=500 Základna: Kupci nových vozidel 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Hlavní podnět Další faktory OT.: Jaký byl hlavní podnět k zakoupení Vašeho vozidla? Pokud Vás ke koupi vozidla podnítily nějaké další faktory, uveďte jaké? 32

33 Koupě použitého vozidla je podnícena potřebou nahradit nefunkční vozidlo nebo změnami okolností. 3 z 10 také uvádí zájem o zlepšenou úspornost paliva Kupci použitých vozidel Předchozí vozidlo již nebylo pojízdné 28% 9% Změna okolností (např. potřeba většího vozidla pro novou rodinu) 16% 18% Chtěl/a jsem druhé/další vozidlo 16% 9% Dříve jsem nevlastnil/a vozidlo 13% 3% Zlepšená úspornost paliva (např. lepší spotřeba paliva) 9% 22% Nejnovější bezpečnostní či praktické funkce 6% 15% Již nebylo k dispozici firemní vozidlo Lepší možnosti f inancování Vypršela leasingová smlouva 3% 4% 1% 4% 1% 1% Více než polovina (57 %) zakoupených použitých vozidel je 6 nebo více let stará n=502 Základna: Kupci použitých vozidel 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Hlavní podnět Další faktory OT.: Jaký byl hlavní podnět k zakoupení Vašeho vozidla? Pokud Vás ke koupi vozidla podnítily nějaké další faktory, uveďte jaké? 33

34 Pouze polovina (55 %) kupců nových vozidel bylo "definitivně" rozhodnuto koupit si nové vozidlo na začátku procesu a pouze jedna třetina věděla, jakou konkrétní značku/model Koneční kupci nových vozidel 2% 4% Byl/a jsem rozhodnut/a koupit nové auto Byl/a jsem spíše nakloněn/a nákupu nového auta 2% 3% Koneční kupci použitých vozidel 19% Zvažoval/a jsem nová i ojetá auta Byl/a jsem nakoněn spíše nákupu ojetého auta 19% 20% 55% 75 % plánovalo koupit nové vozidlo Byl/a jsem rozhodnut/a koupit ojeté auto 76 % plánovalo koupit použité vozidlo 53% 23% Věděl/a jsem, jaké chci 34% 34% 36% 36% Věděl/a jsem, jaké chci Měl/a jsem na mysli několik variant 56% 55% 48% 47% Měl/a jsem na mysli několik variant Neměl/a jsem reálnou představu 11% Značka 11% Model 16% 18% Značka Model Základna: Kupci nových vozidel; n=500 Základna: Kupci použitých vozidel; n=502 Neměl/a jsem reálnou představu OT: S jakou jistotou jste v začátcích hledání vozidla věděli, zda chcete koupit nové či použité vozidlo? OT: Co jste věděli o značce vozidla, které jste chtěli zakoupit, v době, kdy jste začali vozidlo hledat? Kolik jste toho věděli o modelu vozidla, které jste chtěli koupit? 34

35 Shrnutí - Před hledáním informací Ppotřeba nahradit nefunkční vozidlo podněcuje vysoké procento koupí vozidel. Navíc jsou pro kupce nových i použitých vozidel zásadní motivací ke koupi změny okolností. Kupci vozidel jsou také podníceni potřebou dalšího vozidla nebo zájmem o zlepšenou úspornost paliva Většina kupců vozidel vstupuje do procesu s předem učiněným rozhodnutím, zda chtějí koupit nové či použité vozidlo: Více než polovina kupců nových vozidel říká, že "definitivně" plánovali koupit nové vozidlo, nikoli použité. Více než polovina těch, kteří si nakonec koupili použité vozidlo, říká, že plánovali zakoupit použité vozidlo Více než polovina kupců nových vozidel vstupuje do procesu koupě s tím, že mají na mysli několik variant značek či modelů. U kupců použitých vozidel je menší pravděpodobnost, že by měli varianty tak zúžené 35

36 Hledání informací Část 1: Online a tradiční zdroje 36

37 Internet je pro kupce vozidel nejoblíbenějším místem, kde začít s hledáním 80% První místo hledání 70% 66% 71% 60% 50% 40% 30% 20% 17% 16% 10% 0% 8% 9% Internet Prodejci vozidel Přátelé, rodina, kolegové 4% 2% 3% 1% 1% 0% 1% 0% Časopisy/brožury Soukromí prodejci Televize Noviny Kupci nových vozidel n=500 Kupci použitých vozidel n=502 Základna: Všichni respondenti OT.: Kde jste na začátku vyhledávání kupovaného vozidla začali hledat informace jako první? 37

38 Proces hledání je podporován řadou dalších zdrojů 80% Další zdroje využívané při hledání 70% 60% 50% 49% 40% 41% 30% 20% 10% 17% 19% 25% 28% 23% 15% 17% 27% 10% 10% 5% 14% 0% Internet Prodejci vozidel Přátelé, rodina, kolegové Časopisy/brožury Soukromí prodejci Televize Noviny Kupci nových vozidel n=500 Kupci použitých vozidel n=502 Základna: Všichni respondenti OT.: Vyberte další místa, kde jste hledali ve všech fázích vyhledávání vozidla k zakoupení. 38

39 Kupci vozidla, kteří používají internet jako první zdroj informací o vozidle mají vyšší příjem, jsou více informovaní v začátku procesu a tráví méně času hledáním vozidla ke koupi (A) (B) (C) Internet je prvním zdrojem Internet je podpůrným zdrojem Nepoužili internet Věk Příjem Kč (B,C) Kč Kč Muž 55% 47% 53% Měli v začátku hledání na mysli několik značek 54% (C) 44% 36% Měli v začátku hledání na mysli několik modelů 52% (C) 47% 36% Strávili aktivním hledáním < 1 týden 57% 69% (A) 71% (A) ( ) Označuje rozdíl statistické významnosti se stupněm jistoty 95 % 39

40 Internet spolu s dealery vozidel ovlivňují mnoho zásadních bodů při koupi nových vozidel Internet pomáhá 4 z 10 kupců nových vozidel objevit nové značky vozidel Kupci nových vozidel INTERNETOVÉ ZDROJE PRODEJCI Zdroj, díky kterému jsem objevil/a nové značky vozidel 39% 15% 4% 10% 7% 25% Zdroj, který mi pomohl učinit informované rozhodnutí 35% 31% 5% 17% 3% 8% Zdroj, který potvrdil můj původní výběr, můj nápad 27% 29% 5% 23% 4% 13% Zdroj, který ovlivnil mnou vybrané varianty 27% 31% 5% 16% 4% 16% Zdroj, který ovlivnil částku, jakou jsem byl/a ochotný/á utratit 22% 29% 6% 21% 2% 19% Zdroj, který změnil můj výběr značky 21% 21% 6% 19% 3% 30% Zdroj, který mě donutil přemýšlet o zakoupení vozidla 21% 13% 4% 34% 5% 23% Zdroj, kvůli kterému jsem změnil/a výrobce, pro kterého jsem byl/a původně rozhodnutý/á 19% 21% 5% 13% 5% 37% Zdroj, který změnil můj výběr modelu 19% 21% 5% 19% 3% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% INTERNETOVÉ ZDROJE PRODEJCI OSTATNÍ PRODEJCI PŘÁTELÉ/RODINA OT.: Vyberte nejvlivnější zdroj u každého prohlášení TELEVIZE, NOVINY, ČASOPISY A OSTATNÍ MÉDIA NELZE POUŽÍT / NEUČINIL/A JSEM TAK n=500 Základna: Kupci nových vozidel 40

41 Internet ovlivňuje mnoho zásadních bodů při koupi použitých vozidel Internet pomáhá více než 4 z 10 kupců použitých vozidel získat informace k rozhodnutí o koupi Kupci použitých vozidel INTERNETOVÉ ZDROJE PRODEJCI Zdroj, který mi pomohl učinit informované rozhodnutí 46% 9% 6% 28% 2% 8% Zdroj, díky kterému jsem objevil/a nové značky vozidel 44% 7% 5% 14% 3% 26% Zdroj, který potvrdil můj původní výběr, můj nápad 39% 9% 5% 34% 2% 11% Zdroj, který ovlivnil mnou vybrané varianty 36% 12% 5% 28% 2% 18% Zdroj, který ovlivnil částku, jakou jsem byl/a ochotný/á utratit 29% 13% 5% 32% 1% 18% Zdroj, který změnil můj výběr modelu 27% 10% 4% 24% 2% 34% Zdroj, který změnil můj výběr značky 26% 12% 5% 25% 3% 29% Zdroj, který mě donutil přemýšlet o zakoupení vozidla 25% 6% 4% 46% 2% 17% Zdroj, kvůli kterému jsem změnil/a výrobce, pro kterého jsem byl/a původně rozhodnutý/á 21% 9% 5% 26% 2% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% INTERNETOVÉ ZDROJE PRODEJCI OSTATNÍ PRODEJCI PŘÁTELÉ/RODINA OT.: Vyberte nejvlivnější zdroj u každého prohlášení TELEVIZE, NOVINY, ČASOPISY A OSTATNÍ MÉDIA NELZE POUŽÍT / NEUČINIL/A JSEM TAK n=502 Základna: Kupci použitých vozidel 41

42 Kupci říkají, že internet je "důležitý" pro řadu aktivit souvisejících s koupí Kupci nových vozidel 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kupci použitých vozidel 0% 20% 40% 60% 80% 100% Obecné vyhledávání a sběr informací 51% 83% 52% 84% Porovnávání a upřesnění výběru 38% 78% 45% 78% Učinění konečného rozhodnutí o koupi 22% 53% 34% 58% Zjištění, zda konkrétní model splňuje Vaše požadavky 39% 71% 40% 72% Pomoc při zjištění přesné značky a modelu vozidla, které jste zakoupili 38% 70% 37% 69% Pomoc při vyhledání konkrétního vozidla, které jste zakoupili 44% 75% 49% 78% Pomoc při zajištění financování 13% 29% 13% 30% Pomoc při vyhledání místních prodejců/ distributorů 40% 70% 39% 65% Pomoc při získání nejlepší cenové nabídky 35% 62% 44% 70% OT.: Zamyslete se nad svým využitím internetu v průběhu vyhledávání a koupě. Jak byste ohodnotili jeho důležitost s ohledem na jednotlivé uvedené aspekty? Horní pole Horních dvou polí Horní pole Horních dvou polí (5bodová škála "důležitosti") (5bodová škála "důležitosti") Kupci nových vozidel, n=413 Kupci použitých vozidel, n=454 Základna: Používají internet 42

43 Mezi kupci nových vozidel jsou nejvíce využívání a ceněni dealeři vozidel, po nich následují stránky výrobců a dealerů Online Osobní Tradiční Prodejci vozidel Přátelé, rodina, kolegové Soukromí prodejci Stránky autorizovaných prodejců Webové stránky výrobců Vyhledávače Stránky se spotř. hodnoc./recenzemi Stránky aut. časopisů/nadšenců Stránky 3. stran srovnávající auta Stránky prodejců ojetých aut Webové stránky s inzeráty Stránky s obsahem online videa Aukční webové stránky Webové stránky sociálních sítí Automobilové časopisy Brožury Televizní reklamy Časopisy s obecnou tématikou Regionální či celostátní noviny Specializované noviny Televizní programy Významné místní noviny n=500 Základna: Kupci nových vozidel Blogy 1% 2% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 6% 4% 13% 14% 13% 17% 19% 17% 25% 31% 34% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 50% 49% 66% 84 % kupců nových vozidel využívá alespoň jeden osobní zdroj při vyhledávání. Prům. # použitých - 1,2 80 % uživatelů stránek dealerů říká, že jsou tyto stránky důležité 84 % uživatelů stránek výrobců říká, že jsou stránky důležitým zdrojem 82 % kupců nových vozidel využívá alespoň jeden online zdroj při vyhledávání. Prům. # použitých - 2,5 Zdroj je důležitý Skóre horních dvou polí (4, 5 na 5bodové škále) Používají zdroj 28 % kupců nových vozidel využívá alespoň jeden typ tradičního zdroje při vyhledávání. Prům. # použitých - 0,5 Považují za "důležité" 93 %* * Říkají, že alespoň jeden zdroj tohoto typu je "důležitý" (4, 5 na 5bodové škále) Považují za "důležité" 85%* Považují za "důležité" 57%* 43

44 Mezi kupci použitých vozidel jsou nejvíce využívány a ceněny webové stránky prodejců vozidel, následují vyhledávače a osobní zdroje Online Osobní Tradiční Prodejci vozidel Přátelé, rodina, kolegové Soukromí prodejci Stránky autorizovaných prodejců Webové stránky výrobců Vyhledávače Stránky se spotř. hodnoc./recenzemi Stránky aut. časopisů/nadšenců Stránky 3. stran srovnávající auta Stránky prodejců ojetých aut Webové stránky s inzeráty Stránky s obsahem online videa Aukční webové stránky Blogy Webové stránky sociálních sítí Automobilové časopisy Brožury Televizní reklamy Časopisy s obecnou tématikou Regionální či celostátní noviny Specializované noviny Televizní programy Významné místní noviny n=502 Základna: Kupci použitých vozidel 1% 1% 3% 2% 3% 2% 4% 4% 5% 5% 8% 15% 21% 24% 23% 25% 27% 30% 33% 44% 49% 82 % kupců použitých vozidel využívá alespoň jeden osobní zdroj při vyhledávání. Prům. # použitých - 1,2 Zdroj je důležitý Používají zdroj 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 51% 65% uživatelů vyhledávačů říká, že jsou důležitým zdrojem 60% 65 % uživatelů stránek prodejců vozidel říká, že jsou tyto stránky důležitým zdrojem 88 % kupců použitých vozidel využívá alespoň jeden online zdroj při vyhledávání. Prům. # použitých - 2,9 Skóre horních dvou polí (4, 5 na 5bodové škále) 18 % kupců použitých vozidel využívá alespoň jeden typ tradičního zdroje při vyhledávání. Prům. # použitých - 0,3 Považují za "důležité" 79%* Považují za "důležité" 86 %* Považují za "důležité" 50%* * Říkají, že alespoň jeden zdroj tohoto typu je "důležitý" (4, 5 na 5bodové škále) 44

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Práva spojená se spotřebitelským úvěrem Výsledky za Českou republiku TNS 01 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

VNÍMÁNÍ AUTOBAZARŮ V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI

VNÍMÁNÍ AUTOBAZARŮ V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI VNÍMÁNÍ AUTOBAZARŮ V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI Květen 2012 OBSAH Východisko a cíl výzkumu Hlavní závěry Výsledky výzkumu Znalost autobazarů Vnímání autobazarů Hodnocení autobazarů Nákup a prodej vozů

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

Barometr CVO 2009 Česká Republika

Barometr CVO 2009 Česká Republika Barometr CVO 2009 Česká Republika 29. dubna 2009 FLEET MANAGEMENT 2009 Jan Tejnor, Sales Manager ARVAL CZ s.r.o. Obsah Představení CVO Trendy ve správě vozových parků Metody financování Dopad hospodářské

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Role B2B tisku v marketingové komunikaci

Role B2B tisku v marketingové komunikaci Role B2B tisku v marketingové komunikaci V Ý Z K U M P R O S E K C I Č A S O P I S Ů U N I E V Y D AVAT E L Ů Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo vyplnit informační mezeru týkající se role tisku v oblasti

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Hodnocení zpravodajství

Hodnocení zpravodajství Hodnocení zpravodajství Připraveno exkluzivně pro Českou televizi Březen 2013 TNS Aisa 1 Pozadí výzkumu 2 Pozadí výzkumu Výzkum byl realizován prostřednictvím panelu domácností mymap, dotazování probíhalo

Více

Respondenti dle věku a pohlaví

Respondenti dle věku a pohlaví ECSM 2014 výsledky průzkumu Průzkumu, který proběhl v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, se zúčastnilo celkem 478 respondentů, z čehož 466 dotazníků bylo použitelných pro další zpracování.

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Zobrazování provozních nákladů

Zobrazování provozních nákladů Zobrazování provozních nákladů Národní kontakt Michal Staša michal.stasa@svn.cz, tel.: 224 252 115 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17, 120 00 Praha 2 1 Krátké shrnutí

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

15 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20%

15 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20% 15 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20% 2) Můj věk je méně než 20 let 0 0% 21-30 let 1 7% 31-40 let 2 13% 41-50 let 4 27% 51-60 let 7 47% 61 a více 1 7% 3) Učím na Základní

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

Únor 2015 Průzkum UPC Česká republika. Děti na internetu: očima rodičů

Únor 2015 Průzkum UPC Česká republika. Děti na internetu: očima rodičů Únor 2015 Průzkum UPC Česká republika Děti na internetu: očima rodičů Přístup dětí k internetu v domácnosti O: Má/mají Vaše dítě/děti doma přístup k internetu? Lze vybrat více odpovědí. Ano - máme doma

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS Volnočasové benefity Online výzkum pro APROPOS GfK Czech Nákupní Volnočasové zvyklosti benefity v souvislosti s používáním poukázek 15.9. Duben 21.9. 2010 2009 Specifikace projektu 2 Metodologie Vzorek

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna Digitalizace televizního V. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červenec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m televizním. Technické parametry příjmu

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. února 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší studie občanského

Více

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD.

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/11 VYDÁNO DNE 29. 6. 11 DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky

Více

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění 1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 1.1. EU Kids Online šetření Tato zpráva dává nahlédnout do základních zjištění z nového unikátního šetření navrženého a uskutečněného podle přesných standardů, daných EU Kids Online

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Rizika nákupu spotřebního zboží

Rizika nákupu spotřebního zboží 28. Výsledky průzkumu č. 28 AMSP ČR Rizika nákupu spotřebního zboží AMSP ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR zorganizovala výzkum zabývající se vnímání rizikovosti nákupu spotřebního zboží v české populaci

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace televizního vysílání základní výsledky výzkumu Praha 06 INSOMA Suchý vršek 28 8 00 Praha Mgr. Karolína Saková, Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. sak@mbox.dkm.cz Metodologie Firma Insoma uskutečnila

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012 Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy Září říjen 2012 Počet respondentů adresný online dotazník byl rozeslán na 7285 adres, návratnost 45% počet dokončených dotazníků:

Více

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. února 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší studie občanského

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Metodika aktivitně-cestovního průzkumu Vytvořena v rámci projektu VaV DOPIKOT ve spolupráci

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní Základní školy po zápisech do 1. tříd Studie občanského sdružení Než zazvoní 23. února 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými základními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jak probíhá

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH Fakta a čísla o internetu Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH MEDIARESEARCH PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Výzkumná agentura - široké portfolio produktů a služeb: Analýzy Zpracování dat Elektronické měření sledovanosti

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů

VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů VÝZKUM TRHU Praktičtí lékaři v ČR očima klientů Celostátní reprezentativní volně prodejná studie 10/2014, vypracoval: Tomáš Balcar METODIKA kvantitativní reprezentativní výzkum reprezentativní vzorek české

Více

Využijte mobil naplno

Využijte mobil naplno Využijte mobil naplno Tereza Hofmanová Account Strategist Google ČR/SR Google Confidential and Proprietary Víme... Mobilní zařízení zásadním způsobem mění naše uživatelské chování... Volba papeže 5 mýtů

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC 3. 12. 2014 1 a CHTĚJÍ ČEŠI OMEZIT PRODEJNÍ DOBU? KOLIK ČECHŮ A JAK ČASTO NAKUPUJE O SVÁTCÍCH? CO ČEŠI O SVÁTCÍCH OBVYKLE NAKUPUJÍ? MÁ PODLE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ STÁT

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic 22. 2. 2014 v České Těšíně 22. 2 2014 v Cieszynie Page 1 Program konference I 8.00 9.00 Registrace 9.00

Více

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém 2012 Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 METODIKA...3 CELKOVÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU...5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z HLEDISKA VĚKU A POHLAVÍ...6 ŽENY...6

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu. Internetové dotazování / CAWI (Computer Aided Web Interviewing)

Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu. Internetové dotazování / CAWI (Computer Aided Web Interviewing) 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu Sběr dat Září / říjen 2014 Cílová osoba Sledované kategorie Nakupoval/a v posledních 6 měsících na internetu

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna Digitalizace ho vysílání IV. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha prosinec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m m vysílání. Technické parametry příjmu

Více

SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM

SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM KÓD: FSP CO JE SEO PROFIL? SEO Profil je varianta firemního profilu s optimálně nastavenými potřebami pro menší a střední firmu. Nejedná se o klasický firemní zápis

Více

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost Závěrečná zpráva pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Prosinec 2015 Obsah Hlavní zjištění 3 Realizátor projektu 5 Parametry projektu 6 Struktura vzorku

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s.

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Obsah 1 Nové technologie pro získávání adres 2 Listbroking 3 Výběr cílové skupiny - příklad Seite 2 Nové technologie

Více

Občané o způsobu zacházení s potravinami duben 2014

Občané o způsobu zacházení s potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 84 129, 21 1 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Občané o způsobu zacházení s potravinami

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 1 Na co jsme mysleli, když jsme to tvořili Když jsme vymýšleli nové vyhledávání na Prace.cz, kromě

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

P A N E L B O O K 2014

P A N E L B O O K 2014 P A N E L B O O K 2014 2 65 000 respondentů v České Republice 25 000 respondentů na Slovensku ČESKÝ a SLOVENSKÝ národní panel Sloučením online panelů předních českých výzkumných agentur STEM/MARK, NMS

Více

SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM

SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM SEO Profil je varianta firemního profilu s optimálně nastavenými potřebami pro menší a střední firmu. Nejedná se o klasický firemní zápis v katalogu firem jako nabízí

Více