9. Editor databází úvod a základní funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. Editor databází úvod a základní funkce"

Transkript

1 9. Editor databází úvod a základní funkce Co jsou to databáze Možná jste se někdy setkali s případem, kdy bylo nutné zpracovat větší množství dat. Například při turnaji ve fotbale je zapotřebí dát dohromady spoustu údajů o hráčích, družstvech, ke kterým náleží, záložnících atd. Pokud je takových dat hodně a je nutné je nějakým efektivním a rychlým způsobem vyhodnocovat, neobejdete se bez programů pro zpracování databází. Databáze je jinými slovy větší seskupení dat (informací), které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat. Jedním z programů určených pro zpracování databází je program z balíku Microsoft Office Access. Možná namítnete, proč se zabývat nějakým dalším programem, když s daty jako takovými již vlastně umíte pracovat v Excelu. V Excelu je také možné zpracovávat data v tabulkách, třídit je a vyhodnocovat. Ano, to je pravda. Jenže Excel neumí spoustu dalších užitečných funkcí, které jsou pro Access naprostou samozřejmostí. Jedná se například o snadnou a efektivní tvorbu sestav, formulářů, nastavení celé řady výběrových kritérií apod. Tyto pojmy vám zatím mnoho neříkají, ale postupně se pro vás stanou samozřejmostí. Excel navíc není vhodný pro větší databáze čím je databáze větší, tím více se ukazuje rozdíl mezi Excelem a Accessem. Na druhé straně je nutno objektivně uznat, že pokud byste měli vytvořit tabulku například s pouhými třiceti adresami nějakých lidí, pak by použití Accessu bylo mrháním času, protože v Excelu byste analýzu takových dat určitě provedli lépe. V souvislosti se zpracováním databází v Accessu je nutné podotknout ještě jednu důležitou informaci. Program MS Access vám jistě pomůže pochopit a do jisté míry zvládnout oblast databází. Ovšem ani Access není vhodný pro zpracování opravdu pořádných databázových aplikací s rozsahem stovek tisíc záznamů, desítek propojených tabulek a složitých relací. Pro takovéto potřeby se používají SQL databáze, které jsou velmi výkonné a ke zpracování velkého množství dat přímo navržené. Základní filozofie zpracování dat je stejná jako u Accessu, ale praktické provedení je daleko důmyslnější (ale na ovládání složitější). Z hlediska návrhu a správy jsou SQL databáze podstatně složitější než například Access. Samotný návrh databáze se obvykle odehrává na příkazové řádce a pro práci s daty je nutné mít přímo naprogramované rozhraní. Je velmi pravděpodobné, že pokud v budoucnu přijdete do styku s databázemi, pak to bude na úrovni uživatelské, tj. setkáte se pouze s možností zadat vstup a výstup do předem připraveného formuláře nebo sestavy. Spuštění MS Access Access můžete spustit bud z hlavní nabídky po klepnutí na tlačítko START, následně na položku Programy a v rozevřené nabídce na položku Microsoft Access. Access se rovněž spustí klepnutím na jakoukoliv již vytvořenou databázi, po poklepání na ikonu s příponou *.mbd. Po spuštění programu Access (například z nabídky START) se zobrazí okno s dotazem, zda vytvořit novou prázdnou databázi, otevřít průvodce vytvořením databáze, nebo otevřít již existující databázi. Nejlepší variantou jak začít vytvářet vlastní databázi je zvolit položku Prázdná databáze Microsoft Access. Vyžaduje sice více znalostí, než kdybyste k vytvoření použili průvodce, ale zase máte celou databázi, její strukturu a návrh pevně pod kontrolou. Zvolte tedy první variantu a klepněte na tlačítko OK. Typy objektů databáze Access je program, který je v určitém směru o něco složitější než například Excel nebo jiné programy MS Office. A to už jen například proto, že je zde několik typů objektů (tabulky, dotazy, formuláře, sestavy apod.), se kterými se v rámci návrhu jedné databáze pracuje samostatně, ale přitom všechny objekty zapadají do jednoho návrhu a musí mít sjednocenou logiku. Jinými slovy, jedna databáze je složena z mnoha modulů různého typu, které dohromady tvoří celek.

2 Aby uživatel neztratil přehled, jsou jednotlivé objekty v okně Databáze rozděleny do několika skupin. Vždy platí, že na jakou skupinu klepnete v levé šedé části okna, pouze takové objekty se zobrazí v pravé části okna. TABULKY Jedná se o velmi důležitý, resp. vůbec nejdůležitější typ objektu. V této sekci se vlastně databáze vytváří. Zde se navrhuje podoba tabulek, jejich množství, počet položek v každé datové tabulce atd. Zde je také možné tabulky naplnit daty (jde to ale jinde). Všechny ostatní typy objektů, jako např. dotazy, formuláře apod., vlastně pouze spolupracují a jsou přímo závislé právě na tabulkách. DOTAZY Dotaz je typ objektu, který dokáže podle zadaných kritérií s tabulkami pracovat. Po tabulkách je to druhý nejdůležitější typ objektu v databázi. Dotaz je na tabulkách přímo závislý. Například pokud chceme najít v seznamu žáků pouze ty, kteří bydlí v Brně, lze pomocí objektu Dotazy nadefinovat dotaz, který z tabulek dané údaje zjistí. Dotazy ale umí mnohem více. FORMULÁŘE Formuláře jsou objekty, které jsou rovněž závislé, a to buď na tabulkách, nebo na dotazech. Formulář je velmi zjednodušeně řečeno graficky pěkně zpracovaná maska pro prohlížení a úpravu dat z tabulek a dotazů. Pracovat s údaji v tabulkách přímo je u mnoha údajů poměrně nepřehledné. Je to v podstatě jako pracovat s velkou tabulkou v Excelu. Daleko přehlednější je mít možnost každý záznam editovat v přehledných dialozích ( chlívečcích ) a ovládacích prvcích, kde je s nimi možné daleko lépe pracovat. To umožňuje právě formulář, tedy zmíněná maska. SESTAVY Sestava je objekt určený pro výstup dat z databáze. Jedná se o graficky vzhledně vypadající uspořádaná data z tabulky či dotazu, která jsou připravena a zformátována pro tisk na tiskárnu. Přitom sestavu lze nastavit tak, aby data přímo třídila, seskupovala určené údaje apod. STRÁNKY Tento typ objektu je určen pro vytváření internetových stránek z datových podkladů tabulky či dotazu. Využije se v případě, že je nutné data z databáze vystavit na internet. Objekt sám stránku vytvoří, a data tedy není nutné převádět dalšími nepohodlnými cestami do podoby HTML stránky. MAKRA V různých typech objektů se můžete setkat s problémy, které nelze vyřešit jinak než vytvořením, eventuelně naprogramováním makra. Například na formuláři budete mít tlačítko, po jehož stisknutí se zobrazí detailnější formulář s větším množstvím informací o záznamu. V takovém případě je nutné vytvořit makro a danému objektu ho přiřadit. Návrh databáze TABULKY Předtím než začnete navrhovat jakoukoliv databázi, je nutné dobře promyslet její strukturu. To v praxi znamená, že byste měli vědět a znát, jaké údaje se v databázi budou nacházet a které údaje budou se kterými propojené.tyto informace jsou před samotným návrhem nesmírně důležité, protože správné navržení databáze je zárukou jejího následného správného fungování a případného rozšiřování. V následujících popisech budeme pracovat s databází pacientů u lékaře a jejich jednotlivými záznamy. Každý pacient bude mít svou kartu s osobními údaji a k ní se budou vázat jednotlivé záznamy návštěv u lékaře. Jak je vidět na schématu, k návrhu takové databáze budou zapotřebí dvě tabulky. V jedné bude pouze seznam pacientů a jejich údajů a ve druhé pouze seznam všech návštěv. Aby bylo možné poznat, které návštěvy patří ke konkrétnímu pacientovi, budou tabulky propojeny pomocí

3 identifikačního čísla, tzv. ID. Obě tabulky budou následně propojeny pomocí tzv. relace. Jedná se o nový pojem, který bude popsán dále. ID Jméno Příjmení Bydliště Datum narození 1 Karel Novák Praha Leopold Málek Olomouc Petra Koloušková Ostrava Martina Míková Liberec Rudolf Vaníček Č. Budějovice Martin Dobrovolný Znojmo Ondřej Skivný Prachatice Pavlína Boňková Telč Veronika Krátká Prostějov ID Dat. návštěvy Potíže Závěr vyšetření / doporučení Bolesti břicha Užívat čaj, nepřepínat se Kontrola Vše OK Zlomená noha Jít na sádrovnu. Kontrola Pálení očí Nekoukat tolik do monitoru Bolesti zad Doporučena rehabilitace Noha kontrola Stav se lepší Noha kontrola Už je to OK. Sundání sádry Bolesti hlavy Doporučeno vyspat se Vytvoření a návrh nové tabulky 1. Zkontrolujte si, zda skutečně stojíte v typech objektu Tabulky (v levé šedé části musí být stisknuto stejnojmenné tlačítko). 2. V pravé části poklepejte na ikonu objektu Vytvořit tabulku v návrhovém zobrazení, anebo klepněte na tlačítko Návrh. Obě varianty jsou rovnocenné. 3. Access zobrazí okno s návrhem tabulky. Pozor, zobrazená tabulka není tabulka pro zadávání dat! Access má dva režimy pro práci s tabulkou. V tomto režimu je možné navrhnout jednotlivé sloupce tabulky a jejich parametry, nikoliv vkládat a upravovat data v tabulce k tomu slouží druhý režim! a. TEXT Zvolíte-li tento datový typ buňky, může buňka obsahovat jakýkoliv nepříliš dlouhý textový řetězec (tj. mimo jiné i čísla, data, speciální znaky = % * 1: apod.). Ovšem pozor, s textovou buňkou nelze v budoucnu příliš efektivně pracovat. Například pokud byste pro sloupec s číselnými údaji použili textový typ, následně by nefungovalo třídění a výběr podle kritérií apod. Proto pokud víte, že buňka bude obsahovat například čísla, určitě zvolte typ číslo. b. MEMO Memo je typ buňky pro dlouhý text. Jedná se o typ buňky podobný jako v předchozím případě, ale s tím rozdílem, že text v ní může být opravdu velmi dlouhý. Pokud předpokládáte, že v buňkách bude velmi dlouhý text (např. text několika stránek knihy, popis určité věci, problému apod.) pak je memo určeno právě pro tyto případy. c. ČÍSLO Typ buňky, do které je možné vložit jen a pouze číslo. S číselnou buňkou lze následně velmi snadno pracovat, řadit podle sloupce s čísly tabulku, porovnávat, hodnotit, analyzovat, tvořit výběrová kritéria apod. d. DATUM/ČAS Tento typ buňky je určen výhradně pro datum a čas. e. MĚNA Typ buňky určený výhradně pro finanční operace. I tento typ má své opodstatnění. f. AUTOMATICKÉ ČÍSLO Často používaný typ buňky. Právě tento typ bývá u záznamů používán jako identifikační číslo ID. Výhodou je, že je uživatel nemusí

4 zadávat sám, ale že s každým novým záznamem zvýší svou hodnotu vzhledem k předchozí hodnotě o 1. g. ANO/NE Typ buňky, která může mít pouze dva stavy ano / ne. Používá se u vyjádření stavů (například při otázce Má maturitu? ano/ne), kde jiná možnost nastat nemůže. h. OBJEKT OLE Tento typ zahrnuje propojení (resp. vložení) téměř jakéhokoliv objektu s databází (např. obrázek, soubor, tabulka, dokument apod.). i. HYPERTEXTOVÝ ODKAZ Tento typ objektu může obsahovat pouze hypertextový odkaz. 4. V prvním sloupci zleva se definuje název pole (název sloupce budoucí tabulky). Může obsahovat diakritiku, ale obecně se to nedoporučuje. Ihned poté je nutné nadefinovat datový typ každého nového sloupce. Ten se definuje výběrem jedné z možností ve druhém sloupci zleva. Pokud datový typ nenadefinujete, bude automaticky nastaven na text. Obecně platí, že každý sloupec může mít jiný datový typ. Sloupce na sebe nejsou nijak vázané. 5. Každý sloupec je navíc možné nadefinovat podrobněji. Pokud se na kterékoliv pole nastavíte, zobrazí se ve spodní části okna detailnější volby. Ty jsou pro každý datový typ jiné. 6. Jakmile máte návrh tabulky dokončen, zavřete okno s návrhovým režimem klepnutím na tlačítko křížku. Budete dotázáni, zda si přejete uložit změny ve struktuře. Zde pochopitelně klepněte na tlačítko Ano. Následně se zobrazí menší okno, do kterého napište jasný a stručný název tabulky a klepněte na tlačítko OK. 7. Nyní budete informováni o tom, že se v tabulce nenachází tzv. primární klíč a zároveň je nabídnuta možnost, zda ho má Access automaticky vytvořit. Význam primárního klíče bude vysvětlen dále v textu. Doporučuji nenechávat Access vytvářet primární klíč, tj. pokračovat dál klepnutím na tlačítko Ne. 8. Nyní budete vráceni zpět do okna Databáze. Zde by ale již měl figurovat objekt, resp. tabulka v podobě ikony s popisem, kterou jste právě vytvořili. Zadávání dat do tabulky Jak již bylo zmíněno, tabulka může být zobrazena ve dvou režimech. V režimu návrhového zobrazení, kde je možné měnit typy sloupců a jejich parametry, a v režimu editace dat, kde je možné pouze vkládat, upravovat a mazat data, nikoliv však měnit strukturu tabulky. Pokud je již tabulka navržena, je možné začít do n zadávat data. Do režimu zadávání a úpravy dat nastavíte tabulku tak, že na její ikonu poklepete dvakrát levým tlačítkem myši. Okamžitě poté se zobrazí tabulka, zatím prázdná pouze s jedním řádkem. Počet sloupců a jejich názvy budou přesně odpovídat tomu, co jste nadefinovali při návrhu tabulky. Nyní můžete začít do tabulky doplňovat jednotlivé údaje. Pokud jste v tabulce nadefinovali sloupec, který má typ automatické číslo, pak se údaj do něj doplňuje sám a není třeba jej doplňovat ručně. Stejně tak pokud jste například nadefinovali číselné nebo datové buňky, můžete vyzkoušet, že do takových buněk nelze napsat text nebo řetězec jiného typu. To znamená, že například do sloupce s datovým typem datum není možné napsat text nebo číslo (Access by ohlásil chybu). Po buňkách se můžete pohybovat šipkami na klávesnici, nebo kurzorem myši. Principy práce s buňkami jsou v podstatě stejné jako v Excelu. Jakmile budete mít editaci tabulky (zadávání dat) dokončenou, můžete tabulku zavřít křížkem v pravém horním rohu. V tomto případě nebudete vyzváni k potvrzení uložení změn. Změny se při editaci tabulky ukládají automaticky ihned po editaci každé buňky. Co je to záznam? Při práci s tabulkami a databázemi se často budete setkávat s pojmem záznam. Záznamem je myšlen jeden řádek tabulky, resp. jeden vložený údaj jako celek. To znamená například vyplněná jedna adresa (vyplněné sloupce jméno, příjmení, adresa apod.).

5 Při vyplňování dat je možné pro každý sloupec nastavit, zda je údaj ve sloupci povinný, či nikoliv. Standardně je ale nastaveno, že žádný údaj není povinný. To znamená, že při zadávání nového záznamu není nutné, aby všechny jeho sloupce byly povinně vyplněny. Editace a úprava dat v tabulce Pochopitelně kdykoliv později je možné data v tabulce jakkoliv upravovat, doplňovat nové záznamy a mazat je. Toto všechno je možné provádět nejen v tabulce samotné, ale i ve formulářích a prostřednictvím dotazů. K těm se postupně dostaneme. Přidání a úprava záznamu v tabulce Pokud kdykoliv později otevřete tabulku poklepáním na její ikonu, zobrazí se tabulka přesně tak, jak jste ji při poslední práci opustili. Nyní je tedy možné začít psát text na dalším řádku, nebo text upravit. Nový řádek přidáte snadno tak, že se na něj prostě myší nebo klávesou se šipkou dolů nastavíte. Stávající údaje v tabulce je opět možné velmi snadno upravit. Stačí se nastavit do buňky s údajem, který si přejete opravit, a klasickou cestou úpravu provést. Smazání záznamu (řádku) z tabulky Jakýkoliv záznam, tj. celý řádek tabulky, lze kdykoliv později vymazat. 1. Na řádku (záznamu), který si přejete vymazat, klepněte pravým tlačítkem myši na šedý čtvereček zcela vlevo. Čtvereček se zobrazuje u každého řádku. 2. V zobrazené nabídce zvolte položku Odstranit záznam. 3. Zobrazí se okno s dotazem, zda si záznam opravdu přejete vymazat. Váš záměr potvrďte klepnutím na tlačítko Ano. Řádek bude odstraněn. Třídění tabulky podle abecedy Tabulku je možné nechat setřídit podle jakéhokoliv sloupce, a to buď vzestupně, nebo sestupně podle abecedy. 1. Postavte se do jakéhokoliv řádku vtom sloupci, podle kterého bude řazení provedeno. 2. Klepněte na jedno z tlačítek AZ nebo ZA na panelu nástrojů podle toho, zda si přejete řazení vzestupné (AZ), nebo sestupné (ZA). Tabulka bude okamžitě seřazena. Chcete-li řadit tabulku podle sloupce s čísly, je postup naprosto stejný. Access řadí bez problémů číselné i textové záznamy. Další základní tlačítka na panelu nástrojů Na panelu nástrojů se nachází nejzákladnější nástroje pro práci s tabulkou. Až na několik málo ikon mají všechny ostatní stejný význam jako v jiných aplikacích Office (Wordu, Excelu apod.). Import datové tabulky z Excelu Vkládat data do tabulky ručně není zejména u delších tabulek příliš pohodlné. Pokud data pro tabulku nejsou nikde v digitální podobě, nedá se samozřejmě nic dělat, ale velmi často se stává, že data jsou již v počítači, ale nikoliv v Accessu samotném. Je proto nutné je připravit a následně do Accessu importovat. Tak můžete do Accessu dostat během cca 5 minut tabulku s třeba pěti tisíci záznamy. Nezbytným předpokladem pro správný import tabulky do formy databáze Access je mít zdrojovou tabulku správně připravenou. Bez jakýchkoliv potíží se obvykle importují tabulky z Excelu a soubory typu DBF. Bohužel není možné v rámci této knihy popsat přípravu tabulky na import, nicméně budete-li mít soubor ve formátu *.xls (Excel) nebo správně vyexportovaný *.dbf soubor (databáze), pak by import neměl být problémem. 1. V hlavní nabídce Accessu klepněte na položku Soubor, dále na Načíst externí data a poté na položku Import.

6 2. Access zobrazí klasické okno pro procházení stromovou strukturou disku. Zde nalezněte soubor připravený pro import (např. *.dbf nebo soubor sešitu MS Excelu) a klepněte na Otevřít. 3. V závislosti na tom, jaký typ souboru jste otevřeli a jak moc dobře byl připraven k importu, se buď spustí, nebo nespustí průvodce importem. Nespustí se jedině tehdy, pokud byl zdrojový soubor připraven tak ideálně, že nebylo co zpřesňovat. 4. Postupujte dle průvodce. Po posledním kroku průvodce importem bude tabulka importovaná a pojmenovaná tak, jak se jmenoval soubor, ze kterého byl import proveden.

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik

SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik Vytvořil: Antonín Cicvárek Strana 1 (celkem 57) Datum: 12. října 2010 Obsah 1. Předmluva... 4 1.1 Co je SEO... 4 1.2 Vyhledávače v ČR...5 1.3 Jak vyhledávače

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010 Obsah Josef Pecinovský Pinnacle Studio 14 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3931. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více