9. Editor databází úvod a základní funkce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. Editor databází úvod a základní funkce"

Transkript

1 9. Editor databází úvod a základní funkce Co jsou to databáze Možná jste se někdy setkali s případem, kdy bylo nutné zpracovat větší množství dat. Například při turnaji ve fotbale je zapotřebí dát dohromady spoustu údajů o hráčích, družstvech, ke kterým náleží, záložnících atd. Pokud je takových dat hodně a je nutné je nějakým efektivním a rychlým způsobem vyhodnocovat, neobejdete se bez programů pro zpracování databází. Databáze je jinými slovy větší seskupení dat (informací), které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat. Jedním z programů určených pro zpracování databází je program z balíku Microsoft Office Access. Možná namítnete, proč se zabývat nějakým dalším programem, když s daty jako takovými již vlastně umíte pracovat v Excelu. V Excelu je také možné zpracovávat data v tabulkách, třídit je a vyhodnocovat. Ano, to je pravda. Jenže Excel neumí spoustu dalších užitečných funkcí, které jsou pro Access naprostou samozřejmostí. Jedná se například o snadnou a efektivní tvorbu sestav, formulářů, nastavení celé řady výběrových kritérií apod. Tyto pojmy vám zatím mnoho neříkají, ale postupně se pro vás stanou samozřejmostí. Excel navíc není vhodný pro větší databáze čím je databáze větší, tím více se ukazuje rozdíl mezi Excelem a Accessem. Na druhé straně je nutno objektivně uznat, že pokud byste měli vytvořit tabulku například s pouhými třiceti adresami nějakých lidí, pak by použití Accessu bylo mrháním času, protože v Excelu byste analýzu takových dat určitě provedli lépe. V souvislosti se zpracováním databází v Accessu je nutné podotknout ještě jednu důležitou informaci. Program MS Access vám jistě pomůže pochopit a do jisté míry zvládnout oblast databází. Ovšem ani Access není vhodný pro zpracování opravdu pořádných databázových aplikací s rozsahem stovek tisíc záznamů, desítek propojených tabulek a složitých relací. Pro takovéto potřeby se používají SQL databáze, které jsou velmi výkonné a ke zpracování velkého množství dat přímo navržené. Základní filozofie zpracování dat je stejná jako u Accessu, ale praktické provedení je daleko důmyslnější (ale na ovládání složitější). Z hlediska návrhu a správy jsou SQL databáze podstatně složitější než například Access. Samotný návrh databáze se obvykle odehrává na příkazové řádce a pro práci s daty je nutné mít přímo naprogramované rozhraní. Je velmi pravděpodobné, že pokud v budoucnu přijdete do styku s databázemi, pak to bude na úrovni uživatelské, tj. setkáte se pouze s možností zadat vstup a výstup do předem připraveného formuláře nebo sestavy. Spuštění MS Access Access můžete spustit bud z hlavní nabídky po klepnutí na tlačítko START, následně na položku Programy a v rozevřené nabídce na položku Microsoft Access. Access se rovněž spustí klepnutím na jakoukoliv již vytvořenou databázi, po poklepání na ikonu s příponou *.mbd. Po spuštění programu Access (například z nabídky START) se zobrazí okno s dotazem, zda vytvořit novou prázdnou databázi, otevřít průvodce vytvořením databáze, nebo otevřít již existující databázi. Nejlepší variantou jak začít vytvářet vlastní databázi je zvolit položku Prázdná databáze Microsoft Access. Vyžaduje sice více znalostí, než kdybyste k vytvoření použili průvodce, ale zase máte celou databázi, její strukturu a návrh pevně pod kontrolou. Zvolte tedy první variantu a klepněte na tlačítko OK. Typy objektů databáze Access je program, který je v určitém směru o něco složitější než například Excel nebo jiné programy MS Office. A to už jen například proto, že je zde několik typů objektů (tabulky, dotazy, formuláře, sestavy apod.), se kterými se v rámci návrhu jedné databáze pracuje samostatně, ale přitom všechny objekty zapadají do jednoho návrhu a musí mít sjednocenou logiku. Jinými slovy, jedna databáze je složena z mnoha modulů různého typu, které dohromady tvoří celek.

2 Aby uživatel neztratil přehled, jsou jednotlivé objekty v okně Databáze rozděleny do několika skupin. Vždy platí, že na jakou skupinu klepnete v levé šedé části okna, pouze takové objekty se zobrazí v pravé části okna. TABULKY Jedná se o velmi důležitý, resp. vůbec nejdůležitější typ objektu. V této sekci se vlastně databáze vytváří. Zde se navrhuje podoba tabulek, jejich množství, počet položek v každé datové tabulce atd. Zde je také možné tabulky naplnit daty (jde to ale jinde). Všechny ostatní typy objektů, jako např. dotazy, formuláře apod., vlastně pouze spolupracují a jsou přímo závislé právě na tabulkách. DOTAZY Dotaz je typ objektu, který dokáže podle zadaných kritérií s tabulkami pracovat. Po tabulkách je to druhý nejdůležitější typ objektu v databázi. Dotaz je na tabulkách přímo závislý. Například pokud chceme najít v seznamu žáků pouze ty, kteří bydlí v Brně, lze pomocí objektu Dotazy nadefinovat dotaz, který z tabulek dané údaje zjistí. Dotazy ale umí mnohem více. FORMULÁŘE Formuláře jsou objekty, které jsou rovněž závislé, a to buď na tabulkách, nebo na dotazech. Formulář je velmi zjednodušeně řečeno graficky pěkně zpracovaná maska pro prohlížení a úpravu dat z tabulek a dotazů. Pracovat s údaji v tabulkách přímo je u mnoha údajů poměrně nepřehledné. Je to v podstatě jako pracovat s velkou tabulkou v Excelu. Daleko přehlednější je mít možnost každý záznam editovat v přehledných dialozích ( chlívečcích ) a ovládacích prvcích, kde je s nimi možné daleko lépe pracovat. To umožňuje právě formulář, tedy zmíněná maska. SESTAVY Sestava je objekt určený pro výstup dat z databáze. Jedná se o graficky vzhledně vypadající uspořádaná data z tabulky či dotazu, která jsou připravena a zformátována pro tisk na tiskárnu. Přitom sestavu lze nastavit tak, aby data přímo třídila, seskupovala určené údaje apod. STRÁNKY Tento typ objektu je určen pro vytváření internetových stránek z datových podkladů tabulky či dotazu. Využije se v případě, že je nutné data z databáze vystavit na internet. Objekt sám stránku vytvoří, a data tedy není nutné převádět dalšími nepohodlnými cestami do podoby HTML stránky. MAKRA V různých typech objektů se můžete setkat s problémy, které nelze vyřešit jinak než vytvořením, eventuelně naprogramováním makra. Například na formuláři budete mít tlačítko, po jehož stisknutí se zobrazí detailnější formulář s větším množstvím informací o záznamu. V takovém případě je nutné vytvořit makro a danému objektu ho přiřadit. Návrh databáze TABULKY Předtím než začnete navrhovat jakoukoliv databázi, je nutné dobře promyslet její strukturu. To v praxi znamená, že byste měli vědět a znát, jaké údaje se v databázi budou nacházet a které údaje budou se kterými propojené.tyto informace jsou před samotným návrhem nesmírně důležité, protože správné navržení databáze je zárukou jejího následného správného fungování a případného rozšiřování. V následujících popisech budeme pracovat s databází pacientů u lékaře a jejich jednotlivými záznamy. Každý pacient bude mít svou kartu s osobními údaji a k ní se budou vázat jednotlivé záznamy návštěv u lékaře. Jak je vidět na schématu, k návrhu takové databáze budou zapotřebí dvě tabulky. V jedné bude pouze seznam pacientů a jejich údajů a ve druhé pouze seznam všech návštěv. Aby bylo možné poznat, které návštěvy patří ke konkrétnímu pacientovi, budou tabulky propojeny pomocí

3 identifikačního čísla, tzv. ID. Obě tabulky budou následně propojeny pomocí tzv. relace. Jedná se o nový pojem, který bude popsán dále. ID Jméno Příjmení Bydliště Datum narození 1 Karel Novák Praha Leopold Málek Olomouc Petra Koloušková Ostrava Martina Míková Liberec Rudolf Vaníček Č. Budějovice Martin Dobrovolný Znojmo Ondřej Skivný Prachatice Pavlína Boňková Telč Veronika Krátká Prostějov ID Dat. návštěvy Potíže Závěr vyšetření / doporučení Bolesti břicha Užívat čaj, nepřepínat se Kontrola Vše OK Zlomená noha Jít na sádrovnu. Kontrola Pálení očí Nekoukat tolik do monitoru Bolesti zad Doporučena rehabilitace Noha kontrola Stav se lepší Noha kontrola Už je to OK. Sundání sádry Bolesti hlavy Doporučeno vyspat se Vytvoření a návrh nové tabulky 1. Zkontrolujte si, zda skutečně stojíte v typech objektu Tabulky (v levé šedé části musí být stisknuto stejnojmenné tlačítko). 2. V pravé části poklepejte na ikonu objektu Vytvořit tabulku v návrhovém zobrazení, anebo klepněte na tlačítko Návrh. Obě varianty jsou rovnocenné. 3. Access zobrazí okno s návrhem tabulky. Pozor, zobrazená tabulka není tabulka pro zadávání dat! Access má dva režimy pro práci s tabulkou. V tomto režimu je možné navrhnout jednotlivé sloupce tabulky a jejich parametry, nikoliv vkládat a upravovat data v tabulce k tomu slouží druhý režim! a. TEXT Zvolíte-li tento datový typ buňky, může buňka obsahovat jakýkoliv nepříliš dlouhý textový řetězec (tj. mimo jiné i čísla, data, speciální znaky = % * 1: apod.). Ovšem pozor, s textovou buňkou nelze v budoucnu příliš efektivně pracovat. Například pokud byste pro sloupec s číselnými údaji použili textový typ, následně by nefungovalo třídění a výběr podle kritérií apod. Proto pokud víte, že buňka bude obsahovat například čísla, určitě zvolte typ číslo. b. MEMO Memo je typ buňky pro dlouhý text. Jedná se o typ buňky podobný jako v předchozím případě, ale s tím rozdílem, že text v ní může být opravdu velmi dlouhý. Pokud předpokládáte, že v buňkách bude velmi dlouhý text (např. text několika stránek knihy, popis určité věci, problému apod.) pak je memo určeno právě pro tyto případy. c. ČÍSLO Typ buňky, do které je možné vložit jen a pouze číslo. S číselnou buňkou lze následně velmi snadno pracovat, řadit podle sloupce s čísly tabulku, porovnávat, hodnotit, analyzovat, tvořit výběrová kritéria apod. d. DATUM/ČAS Tento typ buňky je určen výhradně pro datum a čas. e. MĚNA Typ buňky určený výhradně pro finanční operace. I tento typ má své opodstatnění. f. AUTOMATICKÉ ČÍSLO Často používaný typ buňky. Právě tento typ bývá u záznamů používán jako identifikační číslo ID. Výhodou je, že je uživatel nemusí

4 zadávat sám, ale že s každým novým záznamem zvýší svou hodnotu vzhledem k předchozí hodnotě o 1. g. ANO/NE Typ buňky, která může mít pouze dva stavy ano / ne. Používá se u vyjádření stavů (například při otázce Má maturitu? ano/ne), kde jiná možnost nastat nemůže. h. OBJEKT OLE Tento typ zahrnuje propojení (resp. vložení) téměř jakéhokoliv objektu s databází (např. obrázek, soubor, tabulka, dokument apod.). i. HYPERTEXTOVÝ ODKAZ Tento typ objektu může obsahovat pouze hypertextový odkaz. 4. V prvním sloupci zleva se definuje název pole (název sloupce budoucí tabulky). Může obsahovat diakritiku, ale obecně se to nedoporučuje. Ihned poté je nutné nadefinovat datový typ každého nového sloupce. Ten se definuje výběrem jedné z možností ve druhém sloupci zleva. Pokud datový typ nenadefinujete, bude automaticky nastaven na text. Obecně platí, že každý sloupec může mít jiný datový typ. Sloupce na sebe nejsou nijak vázané. 5. Každý sloupec je navíc možné nadefinovat podrobněji. Pokud se na kterékoliv pole nastavíte, zobrazí se ve spodní části okna detailnější volby. Ty jsou pro každý datový typ jiné. 6. Jakmile máte návrh tabulky dokončen, zavřete okno s návrhovým režimem klepnutím na tlačítko křížku. Budete dotázáni, zda si přejete uložit změny ve struktuře. Zde pochopitelně klepněte na tlačítko Ano. Následně se zobrazí menší okno, do kterého napište jasný a stručný název tabulky a klepněte na tlačítko OK. 7. Nyní budete informováni o tom, že se v tabulce nenachází tzv. primární klíč a zároveň je nabídnuta možnost, zda ho má Access automaticky vytvořit. Význam primárního klíče bude vysvětlen dále v textu. Doporučuji nenechávat Access vytvářet primární klíč, tj. pokračovat dál klepnutím na tlačítko Ne. 8. Nyní budete vráceni zpět do okna Databáze. Zde by ale již měl figurovat objekt, resp. tabulka v podobě ikony s popisem, kterou jste právě vytvořili. Zadávání dat do tabulky Jak již bylo zmíněno, tabulka může být zobrazena ve dvou režimech. V režimu návrhového zobrazení, kde je možné měnit typy sloupců a jejich parametry, a v režimu editace dat, kde je možné pouze vkládat, upravovat a mazat data, nikoliv však měnit strukturu tabulky. Pokud je již tabulka navržena, je možné začít do n zadávat data. Do režimu zadávání a úpravy dat nastavíte tabulku tak, že na její ikonu poklepete dvakrát levým tlačítkem myši. Okamžitě poté se zobrazí tabulka, zatím prázdná pouze s jedním řádkem. Počet sloupců a jejich názvy budou přesně odpovídat tomu, co jste nadefinovali při návrhu tabulky. Nyní můžete začít do tabulky doplňovat jednotlivé údaje. Pokud jste v tabulce nadefinovali sloupec, který má typ automatické číslo, pak se údaj do něj doplňuje sám a není třeba jej doplňovat ručně. Stejně tak pokud jste například nadefinovali číselné nebo datové buňky, můžete vyzkoušet, že do takových buněk nelze napsat text nebo řetězec jiného typu. To znamená, že například do sloupce s datovým typem datum není možné napsat text nebo číslo (Access by ohlásil chybu). Po buňkách se můžete pohybovat šipkami na klávesnici, nebo kurzorem myši. Principy práce s buňkami jsou v podstatě stejné jako v Excelu. Jakmile budete mít editaci tabulky (zadávání dat) dokončenou, můžete tabulku zavřít křížkem v pravém horním rohu. V tomto případě nebudete vyzváni k potvrzení uložení změn. Změny se při editaci tabulky ukládají automaticky ihned po editaci každé buňky. Co je to záznam? Při práci s tabulkami a databázemi se často budete setkávat s pojmem záznam. Záznamem je myšlen jeden řádek tabulky, resp. jeden vložený údaj jako celek. To znamená například vyplněná jedna adresa (vyplněné sloupce jméno, příjmení, adresa apod.).

5 Při vyplňování dat je možné pro každý sloupec nastavit, zda je údaj ve sloupci povinný, či nikoliv. Standardně je ale nastaveno, že žádný údaj není povinný. To znamená, že při zadávání nového záznamu není nutné, aby všechny jeho sloupce byly povinně vyplněny. Editace a úprava dat v tabulce Pochopitelně kdykoliv později je možné data v tabulce jakkoliv upravovat, doplňovat nové záznamy a mazat je. Toto všechno je možné provádět nejen v tabulce samotné, ale i ve formulářích a prostřednictvím dotazů. K těm se postupně dostaneme. Přidání a úprava záznamu v tabulce Pokud kdykoliv později otevřete tabulku poklepáním na její ikonu, zobrazí se tabulka přesně tak, jak jste ji při poslední práci opustili. Nyní je tedy možné začít psát text na dalším řádku, nebo text upravit. Nový řádek přidáte snadno tak, že se na něj prostě myší nebo klávesou se šipkou dolů nastavíte. Stávající údaje v tabulce je opět možné velmi snadno upravit. Stačí se nastavit do buňky s údajem, který si přejete opravit, a klasickou cestou úpravu provést. Smazání záznamu (řádku) z tabulky Jakýkoliv záznam, tj. celý řádek tabulky, lze kdykoliv později vymazat. 1. Na řádku (záznamu), který si přejete vymazat, klepněte pravým tlačítkem myši na šedý čtvereček zcela vlevo. Čtvereček se zobrazuje u každého řádku. 2. V zobrazené nabídce zvolte položku Odstranit záznam. 3. Zobrazí se okno s dotazem, zda si záznam opravdu přejete vymazat. Váš záměr potvrďte klepnutím na tlačítko Ano. Řádek bude odstraněn. Třídění tabulky podle abecedy Tabulku je možné nechat setřídit podle jakéhokoliv sloupce, a to buď vzestupně, nebo sestupně podle abecedy. 1. Postavte se do jakéhokoliv řádku vtom sloupci, podle kterého bude řazení provedeno. 2. Klepněte na jedno z tlačítek AZ nebo ZA na panelu nástrojů podle toho, zda si přejete řazení vzestupné (AZ), nebo sestupné (ZA). Tabulka bude okamžitě seřazena. Chcete-li řadit tabulku podle sloupce s čísly, je postup naprosto stejný. Access řadí bez problémů číselné i textové záznamy. Další základní tlačítka na panelu nástrojů Na panelu nástrojů se nachází nejzákladnější nástroje pro práci s tabulkou. Až na několik málo ikon mají všechny ostatní stejný význam jako v jiných aplikacích Office (Wordu, Excelu apod.). Import datové tabulky z Excelu Vkládat data do tabulky ručně není zejména u delších tabulek příliš pohodlné. Pokud data pro tabulku nejsou nikde v digitální podobě, nedá se samozřejmě nic dělat, ale velmi často se stává, že data jsou již v počítači, ale nikoliv v Accessu samotném. Je proto nutné je připravit a následně do Accessu importovat. Tak můžete do Accessu dostat během cca 5 minut tabulku s třeba pěti tisíci záznamy. Nezbytným předpokladem pro správný import tabulky do formy databáze Access je mít zdrojovou tabulku správně připravenou. Bez jakýchkoliv potíží se obvykle importují tabulky z Excelu a soubory typu DBF. Bohužel není možné v rámci této knihy popsat přípravu tabulky na import, nicméně budete-li mít soubor ve formátu *.xls (Excel) nebo správně vyexportovaný *.dbf soubor (databáze), pak by import neměl být problémem. 1. V hlavní nabídce Accessu klepněte na položku Soubor, dále na Načíst externí data a poté na položku Import.

6 2. Access zobrazí klasické okno pro procházení stromovou strukturou disku. Zde nalezněte soubor připravený pro import (např. *.dbf nebo soubor sešitu MS Excelu) a klepněte na Otevřít. 3. V závislosti na tom, jaký typ souboru jste otevřeli a jak moc dobře byl připraven k importu, se buď spustí, nebo nespustí průvodce importem. Nespustí se jedině tehdy, pokud byl zdrojový soubor připraven tak ideálně, že nebylo co zpřesňovat. 4. Postupujte dle průvodce. Po posledním kroku průvodce importem bude tabulka importovaná a pojmenovaná tak, jak se jmenoval soubor, ze kterého byl import proveden.

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek 1.0 MS-Access 2003 úvodní charakteristika 153,51,102 MS-Access 2003 je program, který je součástí kancelářského balíku MS-Office. Jedná se o program pomocí kterého uživatel může rychlým a efektivním způsobem

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů.

Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů. 10.12 TVORBA FORMULÁŘE 10.12.1 VYTVOŘENÍ JEDNODUCHÉHO FORMULÁŘE Jeden ze způsobů zadávání dat v programu MS Access je pomocí tabulek. Ovšem mnohem výhodnější způsob je pomocí tzv. formulářů. Jak jste se

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu.

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu. 11 Databázové systémy Databázové systémy jsou speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit,

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Práce se souborem EU peníze středním školám Didaktický učební materiál EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.02 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium, Polička,

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců MS Access je program, který umožňuje vytvářet a spravovat databáze. Důležitým prvkem při tvorbě databáze je vytvoření vhodné struktury tabulek. Tabulku začneme vytvářet definováním jejich polí (=sloupců).

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Formuláře. V té to ka pi to le:

Formuláře. V té to ka pi to le: 4 Formuláře V té to ka pi to le: Vytvoření formuláře Vytvoření formuláře pomocí průvodce Zobrazení rozložení a úpravy formuláře Návrhové zobrazení formuláře Nastavení, použití a vlastnosti ovládacích prvků

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadná korespondence Nástroje pro hromadnou korespondenci použijete, pokud chcete připravit dokumenty pro větší množství adresátů. Umožňují automatické vytváření a tisk personifikovaných

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Visual Basic for Application

Visual Basic for Application Visual Basic for Application Leopold Bartoš 1 Začátek 1.1 Úvod Visual Basic for Application (VBA) je programové prostředí pro produkty, které jsou zahrnuty do balíku, který dostal jméno Microsoft Office.

Více

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Tiskové sestavy Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Tiskové sestavy slouží k výstupu dat z databáze na tiskárnu data se uspořádají do vhodného tvaru vzhledem

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více