POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE"

Transkript

1 POSTUP PRO VYTVOŘENÍ STRUKTUR PRO UKLÁDÁNÍ RDF DAT V ORACLE Upozornění: Pro práci s RDF Oracle daty je třeba mít nainstalován Oracle Spatial Resource Description Framework (RDF). 1. Vytvoření tabulkového prostoru pro RDF systémové tabulky. Doporučuje se vytvořit, aby se nedávaly systémové RDF tabulky mezi ostatní systémové tabulky do tabulkového prostoru SYSTEM. Příklad (1): CREATE TABLESPACE rdf_tblspace DATAFILE 'rdf_premyslovci.dat' SIZE 1024M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 256M MAXSIZE UNLIMITED SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; 2. Vytvoření RDF sítě (může provést uživatel, který má právo DBA). Je nutné vytvořit, aby bylo možno využívat RDF modely. Příklad (2): SDO_RDF.CREATE_RDF_NETWORK('rdf_Premyslovci'); Vestavěná procedura, která vytvoří RDF síť zadaného jména. 3. Vytvoření tabulky pro uložení RDF dat Je nutné vytvořit. Příklad (3): CREATE TABLE PREMYSLOVCI_RDF_DATA (id NUMBER, triple SDO_RDF_TRIPLE_S); Vytvořená tabulka bude uchovávat RDF data a má dva atributy. Atomický identifikátor (id) a atribut triple (trojice), který je objektového datového typu ve struktuře: ID trojice, ID modelu, ID subjektu, ID vlastnosti a ID objektu.

2 4. Vytvoření RDF modelu Je nutné vytvořit Příklad (4): SDO_RDF.CREATE_RDF_MODEL('PREMYSLOVCI', 'PREMYSLOVCI_RDF_DATA', 'TRIPLE'); Vestavěná procedura, která vytvoří RDF model jména PREMYSLOVCI, RDF data se budou ukládat do tabulky PREMYSLOVCI_RDF_DATA, vytvořené v příkladu (3) a to do id a objektového atributu TRIPLE, definovaných v příkladu (3) se bude vkládat identifikátor a jednotlivé trojice. POSTUP PRO VKLÁDÁNÍ DAT DO TABULKY TROJIC Modifikovaný příkaz INSERT, který obsahuje SDO_RDF_TRIPLE_S konstruktor pro vkládání trojic do tabulky. Příklad (5): INSERT INTO PREMYSLOVCI_RDF_DATA VALUES (1, SDO_RDF_TRIPLE_S('PREMYSLOVCI', 'http://www.osu.cz/premyslovci/borivoj', 'http://www.osu.cz/premyslovci/fatherof', 'http://www.osu.cz/premyslovci/spytihnev')); formát konstruktoru: model_name varchar2 -- jméno modelu subject varchar2 -- subjekt property varchar2 -- vlastnost (predikát) object varchar2 -- objekt Všechny tři zdroje mohou být URI, subjekt a objekt mohou být prázdným uzlem, objekt může být literál.

3 POSTUP PRO DEFINOVÁNÍ DATABÁZE PRAVIDEL A JEJICH VKLÁDÁNÍ DO DATABÁZE 1. Programový blok, který vytváří index nad databází pravidel Příklad (6): BEGIN SDO_RDF_INFERENCE.CREATE_RULES_INDEX ( 'rdfs_rix_premyslovci', SDO_RDF_Models('PREMYSLOVCI'), SDO_RDF_Rulebases('RDFS') ); END; Po vytvoření indexu umožní zadávat dotazy bez dedukce. Pro deduktivní dotazy je třeba nejdříve vytvořit databázi pravidel a do ní vložit příslušná pravidla, která budou využívána při odvozování. 2. Vytvoření databáze pravidel SDO_RDF_INFERENCE.CREATE_RULEBASE('PREMYSLOVCI_ RB'); Po vytvoření uživatelem definované databáze pravidel se jménem PREMYSLOVCI_RB lze do této databáze vkládat pravidla pomocí modifikovaného příkazu INSERT. Pro každou databázi pravidel se vytvoří systémová tabulka se jménem MDSYS.RDFR_jméno. Struktura této tabulky je následující: rule_name varchar2(30) -- jméno pravidla antecedents varchar2(4000) -- formule předpokladů filter varchar2(4000) -- další podmínky, které lze přidat do antecedentu, může být null consequents varchar2(4000) -- formule důsledků

4 aliases prostorů SDO_RDF_ALIASES -- jeden nebo více jmenných 3. vkládání pravidel do databáze pravidel využívá se modifikovaný příkaz INSERT, který dovolí zadat strukturovaná data. Příklad (7): INSERT INTO MDSYS.RDFR_PREMYSLOVCI_RB VALUES ( 'grandfather_rule', '(?x :fatherof?y) (?y :fatherof?z)', NULL, '(?x :grandfatherof?z)', SDO_RDF_Aliases(SDO_RDF_Alias('','http://www.osu.cz/premyslov ci/')) ); Definování dotazu K získávání RDF dat má Oracle k dispozici funkci SDO_RDF_MATCH, která má následující argumenty: query varchar2 -- literál nebo zřetězení literálů, kde každý literál představuje trojici, obvykle obsahující proměnné. Proměnné musí být volné, tj. nesmí být v dosahu kvantifikátoru. models SDO_RDF_MODELS -- objektový datový typ rule_bases SDO_RDF_RULEBASE -- objektový datový typ aliases SDO_RDF_ALIASES -- objektový datový typ filter varchar2, -- další kritéria výběru index_status varchar2 -- může být null, incomplete, invalid Příklad (8): Zobrazte všechny dvojice dědů a vnuků v RDF databázi Přemyslovců. select x,y from table (SDO_RDF_MATCH( '(?x :grandfatherof?y)',

5 SDO_RDF_MODELS('Premyslovci'), SDO_RDF_RULEBASES('RDFS','Premyslovci_rb'), SDO_RDF_ALIASES(SDO_RDF_ALIAS('','http://www.osu.cz/prem yslovci/')), null)); Příklad předpokládá, že existuje: RDF model Premyslovci Báze pravidel Premyslovci_rb, kde je minimálně pravidlo?x :grandfatherof?y Jmenný prostor 'http://www.osu.cz/premyslovci/' (ten se vytváří automaticky se zadání zdrojů do trojic)

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

Základy jazyka SQL. 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz

Základy jazyka SQL. 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz Základy jazyka SQL 87 Jazyk SQL SQL je dotazovací jazyk, takže přes propojenou aplikaci se serveru odevzdá dotaz a databázový server na něj odpoví, obvykle tím, že vygeneruje nějakou množinu výstupních

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy 2. blok část A Jazyk SQL, datové typy Studijní cíl Tento blok je věnován jazyku SQL, jeho vývoji, standardizaci a problémy s přenositelností. Dále je zde uveden přehled datových typů dle standardu SQL

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Instalace Microsoft SQL Serveru 2 Dotazovací jazyk SQL 3 Příkaz SELECT

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nástroj na tvorbu testovacích dat pro zátěžové testování DB Autor BP: Marek Chytrý Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

Nastavení databáze pro použití Flashbacku

Nastavení databáze pro použití Flashbacku 4 Nastavení databáze pro použití Flashbacku Ve verzi Oracle 9i byla představena nová vlastnost databáze, a to flashback. K jejímu razantnímu zdokonalení došlo s verzí 10g a ve verzi 11g se již hojně využívá.

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Materiál ke cvičením - SQL

Materiál ke cvičením - SQL Materiál ke cvičením - 1. Stručná syntaxe vybraných příkazů jazyka (detailní syntaxe příkazů je uvedena on-line manuálech přístupných z prostředí sítě VŠE) SELECT výběr a zobrazení hodnot z databáze: SELECT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur Graphic system for discrete mathematical structures creation and analysis Pavel Bory Unicorn College 2010 Unicorn

Více

Koncepce jazyka SQL Co je SQL

Koncepce jazyka SQL Co je SQL Koncepce jazyka SQL Tato kapitola obsahuje základní informace o jazyku SQL, na kterých budeme stavět ve zbývající části knihy. Jazyk SQL se prosadil jako univerzální jazyk relačních databází a podporují

Více

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD Problémy návrhu relačního schématu - redundance ukládání stejné informace víckrát na různých místech (zvyšuje prostorové nároky) - mohou nastat aktualizační anomálie (insert/delete/update) - při vložení

Více

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPTÁVKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ČESKO-BAVORSKÝ ARCHIVNÍ PRŮVODCE Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

STATISTICA 12. Nové funkce a vylepšení

STATISTICA 12. Nové funkce a vylepšení STATISTICA 12 Nové funkce a vylepšení Obsah Úvod... 2 Všechny produkty... 2 Obnova licencí... 2 Nová rozdělení pro pravděpodobnostní kalkulátor, SVB a tabulkové funkce... 2 Advanced query builder (nový

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Ontologie jako součást sémantického webu

Ontologie jako součást sémantického webu Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Ontologie jako součást sémantického webu Seminární práce na předmět Matematické a informatické modely v ontologii ZS 2003/2004

Více