Název časopisu Číslo Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n OBSAH Název časopisu Číslo Strana Beton TKS 1/ Český instalatér 1/ Domov 1/ ELEKTRO 12/ Elektroinstalatér 5/ ERA 21 1/ Energie 21 5/ Geotechnika 3/ Ochrana přírody 1/ Památky středních Čech 2/ Průzkumy památek 2/ Silniční obzor 1/ Sklář a keramik 1-2/ SVĚTLO 6/ Urbanismus a územní rozvoj 6/ Vodní cesty a plavba 4/ Vytápění, větrání, instalace 1/ Zlatý řez 37/ Zprávy památkové péče 5/ Zpravodaj Asociace pracovníků tlakových zařízení 2/ Signální informace III/2015 1

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Signální informace III/2015 2

3 Beton TKS...1/2015 JEŘÁBEK, Zdeněk - TEPLÝ, Břetislav Veřejné zakázky - nové směrnice EU - úloha inženýra Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 2 figs., 11 refs. - ISSN Klíčová slova: EU /Evropská unie/; směrnice; předpisy; harmonizace předpisů a norem; Česká republika; zákony a předpisy; veřejné zakázky; zadavatel; stavební inženýři; odborná způsobilost; náklady investiční; jakost; životní cyklus; stavby a objekty; hodnocení jakosti; optimalizace Příspěvek pojednává o modernizaci politiky EU v nových předpisech o veřejných zakázkách, jejichž transpozice do nového českého zákona je připravována. Zdůrazňuje se kritérium nejlepšího poměru mezi cenou a kvalitou v souvislosti s náklady za celý životní cyklus stavby; odtud plyne nezastupitelná role inženýra a nároky na jeho odbornost, zejména v souvislosti s úlohou optimalizace řešení, kvality a komplexnosti projektu. BABÁNEK, Jiří - LOUDIL, Lukáš - BROSCH, Petr Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity v Brně Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 16 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; školy vysoké; výzkumná zařízení; budovy laboratorní; budovy s rozdílnou podlažností; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; budovy atriové; půdorysné řešení; funkční řešení; půdorys, tvar; řešení průčelí budov; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce ocelové; sloupy; konstrukce ocelobetonové; stropy; konstrukce z předpjatého betonu; předpínání ve dvou směrech; konstrukce spřažené V loňském roce byla dokončena stavba Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity v Brně, která byla oceněna titulem Stavba roku Sestává ze dvou pavilonů - z "typického" pavilonu univerzitního kampusu a atypického hlavního objektu v půdorysné stopě elipsy s vnitřním atriem. V příspěvku je popsán architektonický návrh centra a jeho stavební řešení (betonové a ocelobetonové spřažené konstrukce). MAZÁČ, Rostislav - ŠELIGOVÁ, Hana - SYKA, Radek Svět techniky Ostrava Vítkovice Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 14 figs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; vzdělávací střediska; prostory výstavní; sály konferenční; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; základy pilotové; základy deskové; konstrukce nosné; nosné stěny; konstrukce železobetonové; stropy; konstrukce z předpjatého betonu; stropy vylehčené; tvarovky; beton konstrukční; beton pohledový; práce betonářské; bednění systémové; lešení montážní; skruže Příspěvek pojednává o návrhu a procesu výstavby objektu Svět techniky - Science and Technology Center Ostrava, jež je součástí rozsáhlého projektu revitalizace areálu Vítkovických železáren. Stavba má čtvercový půdorys o hraně cca 95 m a je úhlopříčně rozdělena na otevřenou vstupní terasovitou část a samotnou budovu o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Po diagonále půdorysu probíhá zrcadlová fasáda, ve které se odráží celý komplex, mimo jiné i vysoká pec a bývalý plynojem, přetransformovaný na multifunkční aulu. Hlavním cílem projektu je podpořit prestiž vědy a výzkumu u veřejnosti, změnit přístup k technologickým oborům, jejich popularizaci a zpřístupnění široké veřejnosti. Signální informace III/2015 3

4 MUTTONI, Aurelio - LURATI, Franco - FERNANDÉZ RUIZ, Miguel Nové tvary betonových skořepin: betonová skořepina Centro Ovale ve Švýcarsku Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 15 figs., 18 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce prostorové; skořepiny; konstrukce železobetonové; Švýcarsko; střediska nákupní; zastřešení; skořepiny eliptické; konstrukce velkorozponové; konstrukce tenkostěnné; moment ohybový; síly smykové; výztuž ocelová; výztuž měkká; výztuž předpínací; ukládání betonové směsi; beton stříkaný; beton monolitický; beton vyztužený ocelovými vlákny; beton jemnozrnný; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočty podle mezních stavů; únosnost; výpočty podle dovolených namáhání; teorie 2. řádu; modelování; metoda konečných prvků; software; výpočty stability; síly vnitřní; práce betonářské; bednění; odbedňování Betonové skořepiny byly v minulosti často používány jako vhodné a ekonomické řešení pro řadu konstrukcí, např. střechy, sila, chladicí věže a těžní plošiny. Při využití jejich jednoduché nebo dvojité křivosti jsou ohybové momenty a smykové síly omezeny a v konstrukci působí převážně membránové síly (v rovině konstrukce), které umožňují překlenutí velkých rozpětí při minimálních tloušťkách (typicky jen desítky milimetrů). V posledních dekádách pokrok v numerickém modelování, vývoji bednění a technologii betonu otevřel nové možnosti pro využití betonových skořepin. Článek popisuje návrh a výstavbu skořepiny tvaru elipsoidu (93 x 52 x 22 m) s tloušťkou stěny od 100 do 120 mm. Převážná část skořepiny byla postavena s využitím technologie stříkaného betonu, v některých místech však byl použit klasický postup ukládání betonové směsi do připraveného bednění. V určitých oblastech byly postupy přizpůsobeny místním podmínkám, např. přidání dodatečného předpětí, vláken a smykové výztuže tak, aby byla zajištěna předepsaná bezpečnost pro oba mezní stavy, únosnosti a bezpečnosti. Představená konstrukce betonové skořepiny Centro Ovale byla na kongresu fib 2014 oceněna titulem Vynikající betonová konstrukce. Uvedený text je upravený text článku "Concrete shella - Towards efficient structures: Construction of an ellipsoidal concrete shell in Switzerland", publikovaného stejnými autory v časopisu Structural Concrete, Ernst & Sohn, Vol. 14, No. 1/2013, p Ocenění výjimečných betonových konstrukcí 2014 Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 11 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: Velká Británie; konstrukce železobetonové; ocenění; administrativní budovy; kompozice architektonická; konstrukční řešení; beton pohledový; jakost; školy vysoké; budovy výukové; kavárny; kanceláře; kompozice urbanistická; úpravy povrchové; domy rodinné; kompozice prostorová; prostředí obytné; čistírny odpadních vod; aktivační nádrže; dosazovací nádrže; prefabrikáty; beton vodotěsný Článek představuje čtyři stavby, které v roce 2014 získaly prestižní ocenění Excellence in Concrete udělované každoročně britskou betonářskou společností. Nejvyšší ocenění si odnesla stavba Living planet Centre ve Wokingu - nová "ultra zelená" administrativní budova Světového fondu na ochranu přírody ve Spojeném království. Hlavní cenu v kategorii Budovy pro vzdělávání získalo multifunkční, devítipodlažní studentské zařízení LSE Saw Swee Hock v Londýně. V kategorii Budovy (víceúčelové využití) byl porotou za nejlepší vyhodnocen rodinný dům Stormy castle v Jižním Walesu. V kategorii inženýrské stavby byla jako nejlepší vyhodnocena dostavba čistírny odpadních vod Beckton STW Extension v Essexu. KOUKAL, Jiří - KOSTKOVÁ, Ludmila - VÍTEK, Jan L. - JIROUTEK, Jan - MAZUROVÁ, Milada Laserové centrum v Dolních Břežanech Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 16 figs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; výzkumná zařízení; kanceláře; budovy laboratorní; zkušebny; kompozice architektonická; hmotové řešení; budovy halové; konstrukce železobetonové; konstrukce nosné; tuhost; podlaží podzemní; beton vodotěsný; podlaží nadzemní; beton na ochranu proti záření; stěny; konstrukce Signální informace III/2015 4

5 masivní; stropy; tloušťka; beton konstrukční; objemová hmotnost; modul pružnosti; odolnost proti vzniku trhlin; složení betonové směsi; výzkum, metodika; zkušební vzorky; práce betonářské; bednění; spáry dilatační Budova laserového centra ELI (Extreme Light Infrastructure) je složitý objekt, který musí splňovat řadu neobvyklých požadavků, plynoucích zejména z jeho funkce. Skládá se z administrativní části, laboratoře a laserové haly. Železobetonová konstrukce laserové haly patří k nejsložitějším částem centra. Konstrukce plní funkci nosnou, která odolává statickému zatížení, ale též musí zajistit minimalizaci přenosu případných vibrací a odstínění ionizačního záření vznikajícího při provozu laseru. Tomu musí odpovídat konstrukční i materiálové řešení objektu. FIALA, Stanislav - JIROUT, Martin - KOUDELKOVÁ, Jiřina Rodinný dům "LP" Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 13 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; zástavba ve svahu; zdi opěrné; konstrukce nosné; konstrukce betonové; beton pohledový; jakost; ocenění V článku je popsáno architektonické a konstrukční řešení rodinného domu, který získal ocenění Stavba roku Svou roli u něj hraje pohledový beton, který v poslední době stále častěji nachází uplatnění nejen ve veřejných, ale i soukromých stavbách - rodinných domech. PROKOPIČOVÁ, Jitka Markthal - nová ikona na mapě Rotterdamu Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: Nizozemí; velkoměsta; budovy nové; budovy víceúčelové; tržnice; velkoprodejny; podzemní garáže; byty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení výtvarné; štíty; konstrukce prosklené; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; technologie výstavby; geologické podmínky; stavební jáma, pažení; stěny štětové; základy pilotové; stavební jáma, odvodnění; snižování hladiny spodní vody; stěny podzemní; základy deskové; práce betonářské; betonování pod vodou; ukládání betonové směsi Rotterdam má další výjimečnou stavbu. Betonová budova ve tvaru postavené podkovy tyčící se nad tržnicí o ploše 120 x 70 m, Markthal je první krytou tržnicí v zemi od studia MVRDV. Specifikem výstavby byla vedle tvaru a rozměrů budovy také stavební jáma hluboká 15 m, 12 m pod hladinou spodní vody a s tím související technologie (např. hloubení stavební jámy a následná betonáž základové desky pod vodou). GARCIA, Sergio - LOMINCHAR, Gasco Pocta Pedru Almodóvarovi Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: Španělsko; památníky; kompozice architektonická; plastiky monumentální; rámy; řešení výtvarné; konstrukční řešení; konstrukce železobetonové; beton samozhutnitelný; beton pohledový; beton barevný; práce betonářské Památník vyjadřující hold španělskému režisérovi a scénáristovi Pedru Almodóvarovi připomíná svým tvarem jeho filmy. Pro jeho stavbu byl použit samozhutnitelný beton s červenými pigmenty. Signální informace III/2015 5

6 VONKA, Martin - KOŘÍNEK, Robert Železobetonové komínové vodojemy - unikátní konstrukce první poloviny 20. století Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 9 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; dějiny stavitelství; 20. století; stavby historické; vodojemy věžové; konstrukce nosné; komíny tovární; komíny volně stojící; konstrukční řešení; konstrukce železobetonové; půdorys, tvar; mezikruží; podpory; tepelná izolace; zastřešení; technické památky; likvidace památek; ohrožené památky V příspěvku je popsána historie železobetonových komínových vodojemů - od první myšlenky umístění nádrže na vodu na tělese továrního komínu, přes stavební společnosti, které ve své době dokládaly svůj um a odborné znalosti právě výstavbou komínů s vodojemy, konstrukční řešení a příklady v ČR až po jejich stav v současné době. KOVÁŘ, Martin - PETŘÍK, Vojtěch - KARÁSEK, Petr - MUŽÍK, Milan - NIKŠ, Milan Předpjaté stropní konstrukce obchodního centra Bory Mall v Bratislavě Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 15 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; budovy nové; budovy obchodní; střediska nákupní; kompozice architektonická; pasáže; půdorys, tvar; konstrukční systémy; konstrukce železobetonové; konstrukce monolitické; konstrukce skeletové; sloupy; stropy; desky; konstrukce velkorozponové; průvlaky; trámy; konstrukce z předpjatého betonu; předpínání dodatečné; předpínací lana; vedení předpínacích jednotek; předpínání ve více směrech; výpočty statické; modelování; 3D modely Článek představuje nosnou konstrukci obchodního centra Bory Mall v Bratislavě. Vzhledem k náročným požadavkům koncepčního architekta na rozpětí nosné konstrukce a umístění pasáží a otvorů bylo nutné užití předpětí v každé z dilatací objektu. Nejvíce prostoru je věnováno nejnáročnější části nosné konstrukce v oblasti pasáží poblíž zastřešení nazývaného "Tornádo", kde byla tloušťka stropní desky volena 600 mm z důvodu omezení průhybů volných okrajů. ŽALUD, Oldřich - VESELÝ, Jan Technologie barevných betonů na vile architekta Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; wellness centra; garáže; kompozice architektonická; hmotové řešení; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; konstrukce prosklené; konstrukce betonové; beton pohledový; beton bílý; složení betonové směsi; příprava betonové směsi; doprava betonové směsi; beton čerpaný Na místě bývalého tenisového dvorce byla postavena vila a objekt wellness centra s garáží. Materiálově se na stavbě uplatnila působivá kombinace bílého betonu a skla. V článku je popsán návrh, výroba a požadavky na výrobu bílého pohledového betonu. LABAJ, Martin - HELA, Rudolf - JAROLÍM, Tomáš Nanočástice v materiálech na bázi cementu Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 5 figs., 1 tabs., 14 refs. - ISSN Klíčová slova: nanotechnologie; beton; zvýšení jakosti; vlastnosti fyzikálně-mechanické; nanočástice; nanosilika; uhlíkové nanotrubičky /CNT/; výzkum, metodika; zkoušky laboratorní; složení betonové směsi; nanodisperze; cementy portlandské; míchací zařízení; výsledky měření; kritická místa; chemickotechnologické procesy; dispergování Signální informace III/2015 6

7 První část příspěvku je věnována historii nanotechnologie a současnému stavu na poli nanotechnologie betonu. Ve druhé části článku je popsán experiment, jehož cílem bylo zjistit možnosti užití uhlíkových nanotrubiček pro zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností cementových kompozitů a současně možnosti jejich rozmíchání a zabránění reglomerace v roztoku. KREJSA, Jan - SÝKORA, Miroslav Porovnání smykové odolnosti železobetonových nosníků s třmínky podle EN a fib MC 2010 Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 3 figs., 4 tabs., 16 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce železobetonové; nosníky; vyztužení; výztuž ocelová; výztuž podélná; třmínky; normy evropské /EN/; zkoušky zatěžovací; zkoušky destruktivní; výsledky měření; databáze; pevnost v tlaku; pevnost ve smyku; únosnost; kritéria hodnocení; statistické metody; modelování; nejistoty Příspěvek je zaměřen na porovnání smykové odolnosti železobetonových prvků s třmínky podle EN a fib MC Pro porovnání analytických modelů jsou využita experimentální data a jsou identifikovány veličiny ovlivňující jejich přesnost. Jsou odvozeny dílčí součinitele modelových nejistot. ŠMEJKAL, Jiří - PROCHÁZKA, Jaromír Výpočet šířky trhlin - 2. část Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 11 figs., 10 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce železobetonové; výpočty konstrukcí; technické normy; normy evropské /EN/; vyztužení; výztuž ocelová; pevnost v tahu; výpočty podle mezních stavů; únosnost; průřez; plocha; napětí v tahu; deformace; vznik trhlin; šířka trhlin; prvky tažené; prvky ohýbané; výztužné pruty; průměr; krycí vrstva; beton konstrukční; jakost V ČSN EN jsou uvedeny základní vztahy pro stanovení šířky trhlin. V první části článku (Beton TKS 06/2014) byly vysvětleny jednotlivé součinitele a uvedena zjednodušená metoda stanovení šířky trhlin. V navazující části je prezentován přímý výpočet plochy výztuže při dané šířce trhlin a na příkladech jsou vysvětleny parametry ovlivňující tuto výztuž. Český instalatér...1/2015 JANDEČKA, Ivan Nesnižujte reálný topný faktor u novostaveb, kde to není nutné Český instalatér, 2015, V. XXV, No. 1, p : 1 tabs. - ISSN X Klíčová slova: vytápění; ohřev TUV; sluneční kolektory; systémy topné; hlediska technickoekonomická Ústřední vytápění v rodinném domě by mělo být především jednoduché, trvanlivé, účelné a úsporné. Projekt včetně teoretických výpočtů nejsou toho zárukou - poukázání na nesprávně projektovaná zařízení. Signální informace III/2015 7

8 BUCHTA, Jiří Problematika BLEVE u plynových zařízení Český instalatér, 2015, V. XXV, No. 1, p : 13 figs., 4 tabs. - ISSN X Klíčová slova: exploze; úrazy; prevence Základní pojmy, jiné jevy, se kterými bývá BLEVE někdy zaměňováno, příčiny BLEVE, chování média v průběhu BLEVE, roztržení obalu, účinky rázové vlny, charakter zranění lidí působením tlakové vlny, prevence BLEVE. BUCHTA, Jiří Otrava spalinami a hypoxie Český instalatér, 2015, V. XXV, No. 1, p : 3 figs. - ISSN X Klíčová slova: zařízení plynová; úkony revizní a servisní; hlediska zdravotní Hypoxie - definice a úvod, patologické stavy provázené hypoxií, anemická hypoxie, principy léčby hypoxie, doporučení pro provoz plynových spotřebičů Domov...1/2015 RÝZNER, Luděk - VINCENC, Jiří Střídmý klenot Domov, 2015, V. 52, No. 1, p : 21 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení objemové; řešení průčelí budov; členění horizontální; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; řešení barevné; architektura soudobá Architektonické řešení vily na okraji Říčan včetně charakteristiky vybavení interiérů. ELEKTRO...12/2014 NÍDLOVÁ, Veronika - HART, Jan Vliv světelných podmínek na biometrické čtečky pro identifikaci osob na základě obličeje ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 4 figs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: systémy identifikační; identifikace biometrická; infrastruktura komerční; infrastruktura soukromá; požadavky bezpečnostní; hlediska technickoekonomická Biometrické identifikační systémy v různých provedeních jsou využívány jak v komerční, tak i v soukromé infrastruktuře - podmínky pro identifikaci na základě snímání rysů tváře, měření chybovosti čteček. Naměřené hodnoty prokázaly, že identifikace na základě rysů tváře je velmi nedokonalá. Díky provedeným testům bylo vyvinuto vylepšení, které eliminuje některé nedostatky testovaných systémů. Ve vývoji a inovaci biometrických identifikačních systémů je třeba neustále pokračovat, jelikož současný stav ještě není bezchybný. Signální informace III/2015 8

9 MELEN, Jaroslav Vnější vlivy z pohledu soudního znalce (5. část - dokončení) aneb K čemu je protokol o určení vnějších vlivů ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 3 tabs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrická; instalace elektrické; technik bezpečnostní a požární; technik revizní; prostory zdravotnické; lhůty revizí; normy; zákony a předpisy Dokončení páté části - vnější vlivy patřící do kategorie CS Stavební materiály, CB Provedení - Konstrukce budovy. MELEN, Jaroslav Kdo jsou lidé, kteří dnes tvoří normy? Zapojíme se do připomínkování norem na Facebooku? aneb Když normu nevytvoříme sami, musíme jí převzít! ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p ISSN Klíčová slova: zařízení elektrická; instalace elektrické; normy; zákony a předpisy Zamyšlení autora nad souvislostmi s tvorbou norem. KOŠŤÁL, Josef Práce pod napětím ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 10 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrická; elektroinstalace; normy; zákony a předpisy; pomůcky ochranné; nářadí ruční; prostředky pracovní; bezpečnost práce Ochranné pomůcky a ruční nářadí představují základní pracovní prostředky, které musí dát zaměstnavatel k dispozici zaměstnanci pro vykonávání práce pod napětím. V článku jsou uvedeny podstatné podrobnosti, které přináší dvě nové normy, týkající se této problematiky. KŘÍŽ, Michal Otázky a odpovědi z elektrotechnické praxe ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrická; normy; zákony a předpisy Odpovědi na otázky ohledně sestavy motoru a oběhového čerpadla, osazení nových univerzálních frézek v učňovské dílně, ovládání zářivkových svítidel šňůrovými vypínači, projektování ovládacích obvodů na strojním zařízení KLABAN, Jaromír Jak projekty s Foxtrotem dělat správně ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 3 figs. - ISSN Klíčová slova: měření; technika měřící; zkušebnictví a diagnostika; prvky průmyslové automatizační; technická zařízení budov; budovy inteligentní; dokumentace projektová Každý opravdu chytrý dům má nyní individuální nejen sofistikovanou infrastrukturu zařízení a jejich vzájemného propojení, ale je také ovládán podle individuálních funkcí a priorit, které bude možné v budoucnu i měnit. Pro životaschopnost a údržbu takové objektu je nejdůležitější projektová dokumentace. Nevyplatí se tuto fázi podceňovat. Signální informace III/2015 9

10 Signální informace III/

11 MEJZLÍK, Vladimír Zkoušky permanentních magnetů v PZK Brno a.s. ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: měření; technika měřící; zkušebnictví a diagnostika; prvky průmyslové automatizační Představení pracoviště pro kontrolu a měření vlastností magnetů, které umožňuje jejich komplexní posouzení. Náplní činnosti tohoto pracoviště je kromě zkoušek a měření i technická podpora, poskytování informací a sledování úrovně magnetů, tzn., že pracoviště je současně i informačním střediskem v oblasti permanentních magnetů. HARWOT, Lubomír Digitální osciloskopy v nabídce AMT měřící technika ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p. 35. : 3 figs. - ISSN Klíčová slova: měření; technika měřící; zkušebnictví a diagnostika; prvky průmyslové automatizační AMT měřící technika spol. s r.o. rozšířila nabídku měřící techniky v oboru ručních akumulátory napájených digitálních osciloskopů o přístroje jak s galvanicky oddělenými, tak neoddělenými vstupy. K příslušenství osciloskopů patří mj. napěťové a proudové sondy od výrobce sond Pintech a v některých případech také od Chauvin Arnoux. ŠINDELÁŘ, Marek Profitest Master ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p. 36. : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: měření; technika měřící; zkušebnictví a diagnostika; prvky průmyslové automatizační; normy; zákony a předpisy Přístroje řady Profitest Master plně odpovídají požadavkům měření v elektrických zařízeních podle norem VDE, IEC a ČSN. Jsou v současnosti jedněmi z mála přístrojů, kterými lze zjistit všechny, předpisy požadované parametry ochrany odpojením, včetně zapojení s proudovými chrániči. Přístroje jsou koncipovány tak, aby je bylo možné bez dalších úprav používat k ověřování elektrických zařízení kdekoliv na světě, a tedy i v souladu s požadavky ČSN v České republice a na Slovensku. Výhodou je, že přístroj vyhovuje i novým požadavkům evropských předpisů. KOUPÝ, Leoš DIGIOHMpro - multifunkční měřič malých odporů ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: měření; technika měřící; zkušebnictví a diagnostika; prvky průmyslové automatizační Nová řada jednoúčelových měřících přístrojů je koncipována tak, aby uspokojila uživatele požadujícího malý lehký přístroj, který je snadno ovladatelný, jeho použití nevyžaduje dlouhou přípravu a ovládání základních funkcí je intuitivní. Tvar malého pouzdra drženého při měření v ruce předurčuje přístroje k měření v obtížně dostupných prostorech a díky malé hmotnosti, rozměrům a kompaktnímu tvaru je lze nosit sebou jako trvalou součást výbavy brašny servisního technika, elektromontéra nebo i revizního technika. Signální informace III/

12 HORSKÝ, Jiří - HORSKÝ, Pavel - HORSKÁ, Jana Klešťové ampérmetry. Poznámky k vlastnostem a kalibraci ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 4 figs., 2 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: měření; technika měřící; zkušebnictví a diagnostika; prvky průmyslové automatizační Princip činnosti klešťových přístrojů, přehled vlastností proudových převodníků, chyby měřičů, kalibrace. SEDLÁČEK, Karel Naděje skrytá v jádru. Slunce jako inspirace ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 2 figs. - ISSN Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie; energie sluneční; fúze termojaderná; hlediska technickoekonomická; vývoj; výzkum; konference mezinárodní Stresující obava o dostatek energie v příštích letech nutí vědce na celém světě k hledání nových technologických zařízení. Jedním z těch slibných je termojaderná fúze. Současnému stavu výzkumu byla věnována 25. mezinárodní konference Fusion Energy Conference. Českou republiku zastupovala delegace Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR a Centra výzkumu v Řeži. CSIRIK, Vincent Technická normalizace - fáze života norem (4. část). Využívání ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; názvosloví; standardizace; normy; zákony a předpisy Tvorba elektrotechnických norem v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Tato část je věnována využívání. ŠROUBOVÁ, Lenka Základy teoretické elektrotechniky (5. část) ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p. 59. : 2 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; energie elektrická; elektrotechnika teoretická; vzdělávání Minulý díl byl věnován obvodům v okamžiku, kdy dojde k náhlé změně parametrů nebo struktury obvodu. Probrány byly však pouze obvody s přechodnými ději 1. řádu, které obsahovaly jen induktor nebo kapacitor. V obvodech se ale vyskytují oba druhy prvků, které jsou schopné akumulovat energii, tedy cívky i kondenzátory - uvedení jednoduchého případu. RŮŽIČKA, Jan O permeabilitě a jejích četných převlecích ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 4 figs., 2 tabs., 17 refs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; energie elektrická; magnetismus; vzdělávání Absolutní permeabilita, Relativní (proměnná) permeabilita, permeabilita feromagnetik, linearizace, diferenciální permeabilita, reverzibilní (vratná) permeabilita, permeabilita permanentních magnetů, permeabilita anizotropních materiálů - uvedeným výčtem ani zdaleka nebyla vyčerpána celá paleta převleků permeability. Proto nelze vyloučit, že o některých dalších bude pojednáno v budoucnosti. Signální informace III/

13 ŠNOBL, Miroslav Revizní technik - poslední, ale nejdůležitější článek elektrozařízení ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; energie elektrická; odpovědnost právní; vzdělávání; normy; zákony a předpisy Kdo je revizní technik, jak to všechno začalo s revizemi, revizní technik a právní odpovědnost, sestavení revizní zprávy, poznatky z praxe. Elektroinstalatér...5/2014 STROUHAL, Viktor Připravujete elektroinstalaci nového objektu? Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; domy rodinné; novostavby; rekonstrukce; hlediska technickoekonomická Investice do inteligentní elektroinstalace je sice o něco vyšší, ale díky úsporám energií, které tento systém přinese, se investorovi vícenáklady brzy vrátí. Úspory však v tomto případě neznamenají omezování ani úbytek komfortu. Naopak komfort ovládání bude nesrovnatelně vyšší. Ego-nR představuje svými možnostmi ideální řešení zejména pro novostavby a rekonstrukce rodinných domů a bytů. MORKES, Milan Kouřotěsné a požárně odolné rozvodnicové skříně DistriSet Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p. 6. : 3 figs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; bezpečnost požární; normy; zákony a předpisy Představení nových výrobků firmy OEZ - rozvodnicové skříně DZ 54, které nahradí stávající DZ43-E130. Původní skříně nebyly zkoušeny jako kouřotěsné. KUNC, Josef Spínání induktivní zátěže v elektrických instalacích Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 2 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; zákony a předpisy Požadavky na spínače pro spínání induktivní zátěže, volba vhodného spínače pro spínání induktivní zátěže. KLABAN, Jaromír Osvětluj svůj dům! Ale čím a jak? Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 3 figs. - ISSN Signální informace III/

14 Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; zařízení světelně technická; svítidla; exteriér; interiér; zákony a předpisy Zdroje světla do patic E27 a E14/230V, žárovky, zářivky, kompaktní zářivky - úsporky, technologie LED, LED pásky, LED čipy, barevné LED, DMX, DALI, LED žárovky na 230V. DVOŘÁČEK, Karel Posuzování energetické náročnosti umělého osvětlení Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 1 figs., 1 tabs., 11 refs. - ISSN Klíčová slova: technická zařízení budov; energie elektrická; audit energetický; hlediska technickoekonomická; normy; zákony a předpisy Jedno z technických zařízení budovy, jehož spotřebu energie přikazuje zákon č. 406/2000 Sb. hodnotit z hlediska energetických nároků je umělé osvětlení. Zde se též promítají i vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku a č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. MACHÁČEK, Václav Připojovací podmínky pro osazení a připojení měřicích zařízení u zákazníků. Shody a rozdíly v technických požadavcích energetických společností PRE, ČEZ a E.ON v sítích do 1 Kv - pokračování z č. 4/2014 Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 1 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: soustavy distribuční; energie elektrická; měření fakturační; hlediska technickoekonomická; normy; zákony a předpisy Měřicí zařízení pro přímá měření - rozdíly, nepřímé měření - rozdíly, měřicí transformátory proudu (MTP), propojení MTP a elektroměru (spojovací vedení od MTP k elektroměrové soupravě, průřezy a barvy vodičů), zkušební a zkratovací svorkovnice, jištění napěťových obvodů, požadavky na ovládání blokovaných spotřebičů, prozatímní (krátkodobá) odběrná místa - umístění rozvaděče měření (ER) od místa připojení, technické podmínky pro připojení naměřených odběrů (z hlediska hlavních jističů) VALENTA, František Bezpečnost strojních zařízení - elektrická zařízení strojů Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p ISSN Klíčová slova: zařízení strojní; rizika; funkce bezpečnostní; Evropská unie; Česká republika; zákony a předpisy; normy Na základě shody členských států EU o stanovení základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti vytvořila Evropská unie řadu legislativních dokumentů, jejichž zavedení do legislativy je povinností ČR. Pro poskytnutí bližších informací k evropské směrnici 2006/42/ES vypracovala EU dokument Příručka pro uplatňování směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES (2. vydání červen 2010) - co je cílem příručky, oblast působnosti, definice. MACHÁČEK, Václav Vyjádření k dotazu "Jaký je nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozvaděči" Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p ISSN Klíčová slova: energie elektrická; elektroinstalace; normy; zákony a předpisy Odpověď na dotaz Jaký je nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozvaděči. Signální informace III/

15 KUNDRATOVÁ, Eva Hodnocení nabídek a ukončení zadávacího řízení Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p ISSN Klíčová slova: zákony a předpisy; veřejné zakázky Klíčový moment pro uchazeče i zadavatele - hodnocení nabídek a následný proces směřující k uzavření smlouvy - ustanovení hodnotící komise, jednání hodnotící komise a posouzení nabídek, hodnotící kritéria, výběr nejvhodnější nabídky a ukončení zadávacího řízení. URBAN, Zbyněk Souvislost právních předpisů s výkonem činnosti technika elektrického zařízení. Ve vztahu k odpovědnosti za prováděnou práci. Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p ISSN Klíčová slova: energie elektrická; instalace elektrické; zařízení elektrotechnická; technik revizní; odpovědnost právní; normy; zákony a předpisy Informace k vývoji revizí elektrických zařízení, právní odpovědnost pracovníků elektrotechniků, postavení revizního technika, provádění revizí elektrických zařízení. Poznámky k odpovědnosti revizního technika KOVÁŘ, Jiří - VESELÝ, Karel Kombinovaná přepěťová ochrana CITEL DS250VG-400 Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p ISSN Klíčová slova: energie elektrická; instalace elektrické; zařízení elektrotechnická; ochrana před přepětím; zařízení zdravotnická; normy; zákony a předpisy; doly; průmysl těžký Představení nové kombinované přepěťové ochrany DS250VG napájecí sítě IT ve zdravotnictví, dolech a těžkém průmyslu od firmy CITEL KUTÁČ, Jiří Novinky firmy DEHN + SÖHNE pro rok 2014 Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: energie elektrická; instalace elektrické; zařízení elektrotechnická; systémy fotovoltaické; ochrana před přepětím; normy; zákony a předpisy Představení nových výrobků pro vnější a vnitřní ochranu před bleskem od firmy DEHN + SÖHNE. OPOČENSKÝ, Michal Firma Trevos s novým logem a moderními LED svítidly Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 3 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: přístroje světelné; osvětlení Představení nové typové řady svítidel FUTURA a svítidel nové typové řady LINEA. Signální informace III/

16 TOMAN, Karel Energetická efektivita osvětlovacích soustav Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: přístroje světelné; osvětlení; vývoj; hlediska ekologická; hlediska technickoekonomická Světelné zdroje LED transformují průmysl osvětlovací techniky. Jen zřídka již výrobci vyvíjejí nová svítidla s klasickými zdroji. Zdá se, že LED s účinností 200 lm/w na sebe nenechají dlouho čekat, což výrazně předčí všechny dosavadní zdroje a bude znamenat ještě rychlejší návratnost investice. Rovněž lze počítat s prudkým rozvojem technologie OLED pro plošně zářící svítidlo. MAIXNER, Tomáš Rekonstrukce a příkon veřejného osvětlení Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 1 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: přístroje světelné; soustavy osvětlovací; komunikace pozemní; regulace; bezpečnost; prostředí životní; hlediska technickoekonomická Bývá nedobrým zvykem, že se rekonstrukce (obnova) veřejného osvětlení podmiňuje snížením stávajícího příkonu. Je to nesmyslný požadavek. Rozhodně tam, kde je osvětlení v nedobrém stavu, kde zdaleka nesplňuje požadavky na kvalitu. Přesto existuje způsob, jak dosáhnout úspor i v takových případech. Samozřejmě ne vždy. Ale za pokus to stojí - možnost regulace osvětlovacích soustav. ERA /2015 KOŽNAR, Martin - BÍZA, Jiří - JIRKALOVÁ, Karolina - CÍSLER, Ondřej Plynoucí prostor: Pavilon skla Klatovy - PASK ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p : 11 figs. - ISSN X Klíčová slova: stavby historické; budovy výstavní; muzea; přestavby budov; pavilony výstavní; zahrady; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorys, tvar; půdorysné řešení; denní osvětlení; osvětlení rozptýlené; světlíky střešní; architektura soudobá Drobná stavba na zahradě Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, postavená koncem padesátých let v akci Z pro potřeby výstav klatovských karafiátů, dlouhá léta sloužila jako depozitář a dílny. Citlivá proměna v moderní výstavní pavilon je založena na očištění přidaných historických vrstev a zazdění původních otvorů včetně centrálního vstupu, tím vynikla architektonicky čistá forma stavby ve tvaru písmene U. V obou štítech byly prolomeny nové otvory; asymetricky umístěný vstup nechává expozici nerušeně plynout prostorem pavilonu, velké okno v protilehlém štítu poskytuje velkorysý průhled do zahrady. Třetím zásahem je probourání velkého kruhového světlíku ve středu pavilonu, který zajišťuje rozptýlené horní osvětlení. Zvolený geometrický koncept doplňuje a rozvíjí organicky tvarovaná zahrada s ostrovy travin a sezením. Příspěvek kromě této charakteristiky přestavby pavilonu obsahuje dvě recenze architektonického řešení. CIRIACIDIS, Savvas - LEHNERER, Alex - OEHY, Sandra Bungalov Germánie ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 22. : 3 figs. - ISSN X Klíčová slova: architektura; dějiny architektury; expozice; pavilony výstavní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení výtvarné; stavby dočasné; teorie architektury Signální informace III/

17 Představení německého pavilonu na 14. mezinárodním architektonickém bienále v Benátkách. V době, kdy byl Bonn hlavním městem Německa, byl kancléřský bungalov od Sepa Rufa z roku 1964 v médiích všudypřítomný; po přesunu kancléřství do Berlína v roce 1999 zůstal nevyužitý a z povědomí se vytratil až do loňského roku. Instalace reaguje na téma benátského bienále "Absorpce modernosti " otázkou po reprezentativnosti architektury. Německo zažilo století plné politických a společenských zlomů a souvislostí. Bungalov Germánie zkoumá napětí mezi národní identitou a jejím architektonickým vyjádřením. Spojuje dvě budovy národního a historického významu - německý pavilon v Benátkách a sídlo spolkového kancléře v Bonnu, které zastupují dvě éry německé historie, dva politické systémy a dva architektonické jazyky. Částečná replika bungalovu v měřítku 1:1 je otevřenou prostorovou instalací zkříženou s architekturou pavilonu. Materiály a elementy zde fungují jako médium dopravující dřívější politická gesta a symbolické akty z Bonnu do Benátek. Spojení obou budov vytváří "třetí prostor", nadřazený uspořádání a charakteru původních objektů. Jedna budova je nahlížena skrze druhou a obráceně, jedna se druhé stává kontextem a klíčem. Představený bungalov je zmiňován v textu Tiny DiCarlo (teoretička architektury, kurátorka a publicistka žijící v Londýně a Berlíně) nazvaném "Exhibicionismus jako prostředek?" na str. 21 a 23. TABOR, Jan Kunstkolchoz Mikulovice ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 28. : 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: stavby historické; stavby zemědělské; hospodářské dvory; rekonstrukce budov a staveb; konverze; prostory výstavní; místnosti shromažďovací; místnosti společenské; architektura; teorie architektury Umělecký kolchoz v Mikulovicích u Znojma vznikl s cílem vytvořit prostor pro výstavy, sympozia a mezioborové prolínání na ose Brno-Vídeň. Dvůr a přilehlé hospodářské budovy bývalého statku a pozdějšího JZD jsou dějištěm setkávání architektů, teoretiků, umělců, studentů i sousedů od vedle u jídla, pití a klábosení. Architektonický záměr navazuje na pozůstatky stávajících staveb s cílem znejasnit, jak se změnily výchozí podmínky. Kunstkolchoz je zmiňován v rozhovoru Jakuba Kopce s Janem Taborem a Imrem Vaškem v textu nazvaném "Kurátorování osvobozuje architekturu" na str. 25, 27 a 19. JANČOK, Martin Nová synagóga v Žiline ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 30. : 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: stavby historické; stavby církevní; architektonické dědictví; kulturní památky; synagogy; památková péče; využití architektonických památek; prostory výstavní; galerie; rekonstrukce budov a staveb; konverze; restaurace budov; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení barevné; expozice; řešení interiérů V roce 2011 byla zformována iniciativa na obnovu žilinské neologické synagogy od Petra Behrense z roku 1931 a její transformaci na výstavní prostory pro současné umění. Její hlavní ambicí je dosáhnout vyváženého dialogu mezi jedinečnou architekturou kulturní památky a jejím novým využitím. Po dobu tří let se architektonický návrh vyvíjel od poměrně extenzivního obsazení prostorů synagogy přes jeho postupné odhmotňování až po úplné vyloučení dalšího permanentního fyzického vstupu. Velkorysý centrální prostor je horizontálně rozdělen do dvou částí. Vrchní část bude postupně zrestaurována do barevnosti původního interiéru, zatím co monochromatické provedení spodní části slouží jako neutrální pozadí pro jednotlivé výstavy. Důležitou součást projektu tvoří architektura výstav, která na sezónní bázi a na základě dlouhodobého kurátorského programu průběžně mění charakter prostoru. Signální informace III/

18 BOBNIVER, Tristan - HAERLINGEN, Renaud - BILLIET, Lionel - GIELEN, Maarten Skladiště Grindbakken ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 32. : 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: Belgie; stavby historické; stavby přístavní; sklady přístavní; sklady sypkých hmot; konstrukce železobetonové; rekonstrukce budov a staveb; konverze; veřejné prostory; střediska občanského vybavení; kompozice architektonická; řešení barevné Proměna 160 metrů dlouhé betonové struktury ve víceúčelový veřejný prostor je součástí celkové obnovy přístavní oblasti v belgickém Gentu, která již dávno ztratila svou tvář a paměť. Iniciační koncept pracuje s pamětí samotné konstrukce, jež dříve sloužila jako překladiště sypkých hmot: ponechává stopy původního využití, které rámuje bílým nátěrem a umožňuje jim vyprávět svůj příběh. RAAAF, Atelier de Lyon, Amsterdam (NIZOZEMÍ) Bunkr 599 ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 34. : 3 figs.- ISSN X Klíčová slova: Nizozemí; stavby historické; opevnění; konstrukce betonové; konverze; zařízení rekreační; turistika; ochrana památek Bunkr 599 je součástí nové nizozemské vodní linie (Die Nieuwe Hollandse Waterlinie), vojenského systému využívaného v letech k obraně měst Muiden, Utrecht, Vreeswijk a Gorlinchem pomocí řízených povodní. Zdánlivě nezničitelná stavba, rozříznutá a protnutá dlouhou dřevěnou lávkou, odhaluje pohled do jejích útrob, které jsou obvykle skryté pohledům zvenčí. Stala se veřejnou atrakcí, po dokončení byla dokonce prohlášena národní památkou. Tato radikální intervence vrhá nové světlo na holandskou politiku ochrany kulturních památek a podněcuje dívat se na své okolí jiným způsobem. FRÁNEK, Zdeněk Polštářový dům ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 36. : 5 figs. - ISSN X Klíčová slova: architektonická tvorba; tvorba umělecká; metody navrhování konstrukcí; modelování; 3D model; obytné domy nízkopodlažní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; struktura materiálová; stavby experimentální; stavby unikátní Experimentální projekt zabývající se architektonickým prostorem demonstruje možnosti využití sofistikovaných technologií jak v procesu navrhování, tak při samotné realizaci, přičemž důležitou složkou návrhu je umělecká invence. Polštářový dům není jen architektonický objekt, ale skutečný dům v měřítku 1:1, jehož vnitřní prostor je založen na konceptu vytváření svého životního prostoru vlastním tělem. SCHNÄDELBACH, Holger - GLOVER, Kevin - IRUNE, Ainojie Alexander ExoBuilding : Fyziologicky ovládaná adaptivní architektura ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 38. : 3 figs. - ISSN X Klíčová slova: architektonická tvorba; výzkum, metodika; budovy; prostředí vnitřní; klima vnitřní; lidský organismus; orgány dýchací; ústrojí krevního oběhu; pokožka; měření, ovládání, regulace; adaptabilita; zařízení léčebná speciální; fyziologické metody; fyzioterapie ExoBuilding je prototyp "adaptivní architektury", která reaguje na fyziologický stav svých obyvatel. Vyvinuta byla v souvislosti s neustále rostoucí adaptabilitou v architektuře, kterou umožnila dostupnost vestavěného snímání, řízení a ovládání. Z technického hlediska umožňuje ExoBuilding průběžně Signální informace III/

19 sledovat například srdeční tep, dech, teplotu nebo vodivost kůže a odvodit z nich vnitřní atmosféru, tvar a vzhled prototypu. Představuje základní platformu pro výzkum vztahu člověka a prostředí, které by se mu dokázalo přizpůsobit. BENJAMIN, David Hy-Fi v MoMA PS1 ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 40. : 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí; prostředí, ochrana; architektonická tvorba; USA; stavby experimentální; pavilony; stavby věžové; konstrukce zděné; zdicí materiály; tvárnice plné; staviva přírodní; staviva rostlinná; technologie výroby Jedním z důležitých úkolů architektonické tvorby je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Do diskuse o zodpovědném přístupu společnosti k tvorbě vystavěného prostředí vstupují také nejnovější poznatky biologického výzkumu. Experimentální struktura Hy-Fi, realizovaná jako letní pavilon na nádvoří MoMA PS1 v rámci každoročního Programu pro mladé architekty, je postavena téměř výhradně z organického materiálu - speciálně vyvinutých biodegradabilních cihel, vyrobených z kukuřičných stonků a speciální houbovité směsi. Třináct metrů vysoká stavba nespotřebovává žádné energie, neprodukuje žádný odpad ani emise uhlíku a je plně recyklovatelná. FORNES, Marc - WINDEREN, Jana Situační prostor ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 42. : 3 figs. - ISSN X Klíčová slova: USA; galerie; architektura; umění výtvarné; design; vývojové tendence; expozice; projektování experimentální; světelná technika; řešení výtvarné; koule; řešení barevné; kompozice prostorová; zvuk; modelování; bionika Umělecká galerie Storefront, založená v roce 1982 v New Yorku, představuje komunikační platformu reflektující inovativní tendence v architektuře, umění a designu. Při příležitosti spuštění programu World Wide Storefront byl v prostoru galerie realizován experimentální světelný a zvukový objekt - Situation Room. Ultratenká, samonosná, svítivě růžová obálka je modelována pomocí booleovských funkcí, přičemž výsledná forma je souborem dvaceti koulí proměnlivého průměru, jejichž přirozené zakřivení zajišťuje prostorovou tuhost konstrukce. Organicky tvarovaná struktura, doplněná speciálně vytvořenou zvukovou stopou, rozostřuje hranici vnímání známého a neznámého a nutí návštěvníky přemýšlet o vlastnostech hmoty a prostoru. PERNECKÝ, Ján Nelineárna architektúra ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 45, 47, ISSN X Klíčová slova: architektonická tvorba; digitalizace; historický vývoj; projektování automatizované; algoritmus; software; programování; vývojové tendence; digitální architektura; tektonika; bionika; metody navrhování konstrukcí; simulace; design; teorie architektury Digitálními technologiemi generované architektonické formy jsou už stabilním fenoménem s historií v průběhu dekád. Přes všechen bouřlivý vývoj je tento přístup dosud založen na tradičních postupech - hledání nástrojů k naplnění počáteční idey. Skutečný přenos tvořivých postupů do digitálních technologií nastává až s přechodem na nelineární tvorbu, kdy se autor stává regulátorem (kurátorem) výběru a chování se jednotlivých prvků systému, jejichž autonomní interakce ústí do výsledné formy. Signální informace III/

20 LYNN, Greg Archeologie digitálna ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p : 6 figs. Kanadské architektonické centrum, Montrteal (KANADA) - ISSN X Klíčová slova: Kanada; výzkumný program; architektonická tvorba; digitalizace; digitální architektura; projekty; sběr informací; informační publikace Víceletý výzkumný program kriticky nahlíží vývoj a používání digitálních nástrojů pro navrhování s cílem vytvořit sbírku digitální architektury. Záměrem iniciativy je shromáždit, prozkoumat, kategorizovat a archivovat ve sbírce CCA dvacet pět klíčových projektů založených na digitálních technologiích. Kromě série výstav prezentujících skici, tisky, fotografie nebo modely, seminářů a tištěných publikací také hledá způsob, jak zobrazit, zpřístupnit a rozšířit klíčová digitální data prezentovaných projektů. Aktuálním výstupem je inovovaný typ elektronické publikace přizpůsobený specifikům digitálního materiálu, ve formě měsíčně vydávaných monografií jednotlivých projektů. BALÍK, Lukáš - NENADÁLOVÁ, Šárka Konečné úpravy a struktury omítkových povrchů ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p : 12 figs., 1 tabs., 4 refs. - ISSN X Klíčová slova: fasády; omítky; konstrukce, životnost; odolnost proti vodě; odolnost proti vlhkosti; propustnost vodní páry; úpravy povrchové a dokončovací; hlazení; bosování; strukturování povrchu; omítka škrábaná; omítka stříkaná; omítka sgrafitová; jakost Finální vzhled nových i historických objektů ovlivňuje prostředí, ve kterém se denně pohybujeme a které formuje naše estetické cítění. Úkolem architektů a projektantů je toto prostředí vytvářet a s pomocí všech dostupných prostředků přispívat k maximální životnosti navržených konstrukcí. V případě konečných povrchových úprav fasád je k dosažení požadovaného vzhledu potřeba znát jak vlastnosti použitých materiálů, tak také podmínky, v nichž budou aplikovány a v neposlední řadě schopnosti zhotovitele zajistit kvalitu provedení. Článek se zabývá výsekem široké problematiky týkající se finální úpravy staveb, a to konečnou strukturací omítek na historických budovách i novostavbách. Strukturování finální vrstvy omítek může v zásadní míře ovlivnit jejich životnost jako systému a rychlost degradačních procesů, ke kterým v jednotlivých vrstvách dochází. V poslední části příspěvku je uvedeno desatero motivačních rad pro projektanty a architekty. SCHINDLER, Jan - SEKO, Ludvík - EKŠTEIN, Petr Souzvuk kontrastů: Administrativní objekt River Garden II a III v Praze-Karlíně ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p : 12 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy nové; administrativní budovy; budovy mnohopodlažní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; struktura materiálová; měřítko; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; architektura soudobá Novostavbu situovanou podél ulice Rohanské nábřeží tvoří sedm pater administrativních prostorů nad parterem určeným pro obchod a služby. Dvě podzemní podlaží slouží pro parkování a technické zázemí. Uliční průčelí má délku celého městského bloku, objekt je proto kvůli návaznosti na měřítko okolní zástavby rozdělen na dvě samostatné části. Signální informace III/

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě

SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ DOS M 01.02 SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě PROHLEDÁVÁNÍ SLOVNÍKU Vysvětlivky a přehled použitých

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5 kolektiv autorů Praha 2009 návrh obálky: Zuzana Kramářová zdroj fotografie: Zuzana Kramářová ( brownfield v Novém Kníně, 2007 ) Poznámka editora Publikace vznikla v rámci řešení Výzkumného

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Využití

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz 56/ G RAFICKÝ B E T O N A

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více