Název časopisu Číslo Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n OBSAH Název časopisu Číslo Strana Beton TKS 1/ Český instalatér 1/ Domov 1/ ELEKTRO 12/ Elektroinstalatér 5/ ERA 21 1/ Energie 21 5/ Geotechnika 3/ Ochrana přírody 1/ Památky středních Čech 2/ Průzkumy památek 2/ Silniční obzor 1/ Sklář a keramik 1-2/ SVĚTLO 6/ Urbanismus a územní rozvoj 6/ Vodní cesty a plavba 4/ Vytápění, větrání, instalace 1/ Zlatý řez 37/ Zprávy památkové péče 5/ Zpravodaj Asociace pracovníků tlakových zařízení 2/ Signální informace III/2015 1

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Signální informace III/2015 2

3 Beton TKS...1/2015 JEŘÁBEK, Zdeněk - TEPLÝ, Břetislav Veřejné zakázky - nové směrnice EU - úloha inženýra Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 2 figs., 11 refs. - ISSN Klíčová slova: EU /Evropská unie/; směrnice; předpisy; harmonizace předpisů a norem; Česká republika; zákony a předpisy; veřejné zakázky; zadavatel; stavební inženýři; odborná způsobilost; náklady investiční; jakost; životní cyklus; stavby a objekty; hodnocení jakosti; optimalizace Příspěvek pojednává o modernizaci politiky EU v nových předpisech o veřejných zakázkách, jejichž transpozice do nového českého zákona je připravována. Zdůrazňuje se kritérium nejlepšího poměru mezi cenou a kvalitou v souvislosti s náklady za celý životní cyklus stavby; odtud plyne nezastupitelná role inženýra a nároky na jeho odbornost, zejména v souvislosti s úlohou optimalizace řešení, kvality a komplexnosti projektu. BABÁNEK, Jiří - LOUDIL, Lukáš - BROSCH, Petr Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity v Brně Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 16 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; školy vysoké; výzkumná zařízení; budovy laboratorní; budovy s rozdílnou podlažností; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; budovy atriové; půdorysné řešení; funkční řešení; půdorys, tvar; řešení průčelí budov; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce ocelové; sloupy; konstrukce ocelobetonové; stropy; konstrukce z předpjatého betonu; předpínání ve dvou směrech; konstrukce spřažené V loňském roce byla dokončena stavba Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity v Brně, která byla oceněna titulem Stavba roku Sestává ze dvou pavilonů - z "typického" pavilonu univerzitního kampusu a atypického hlavního objektu v půdorysné stopě elipsy s vnitřním atriem. V příspěvku je popsán architektonický návrh centra a jeho stavební řešení (betonové a ocelobetonové spřažené konstrukce). MAZÁČ, Rostislav - ŠELIGOVÁ, Hana - SYKA, Radek Svět techniky Ostrava Vítkovice Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 14 figs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; vzdělávací střediska; prostory výstavní; sály konferenční; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; základy pilotové; základy deskové; konstrukce nosné; nosné stěny; konstrukce železobetonové; stropy; konstrukce z předpjatého betonu; stropy vylehčené; tvarovky; beton konstrukční; beton pohledový; práce betonářské; bednění systémové; lešení montážní; skruže Příspěvek pojednává o návrhu a procesu výstavby objektu Svět techniky - Science and Technology Center Ostrava, jež je součástí rozsáhlého projektu revitalizace areálu Vítkovických železáren. Stavba má čtvercový půdorys o hraně cca 95 m a je úhlopříčně rozdělena na otevřenou vstupní terasovitou část a samotnou budovu o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Po diagonále půdorysu probíhá zrcadlová fasáda, ve které se odráží celý komplex, mimo jiné i vysoká pec a bývalý plynojem, přetransformovaný na multifunkční aulu. Hlavním cílem projektu je podpořit prestiž vědy a výzkumu u veřejnosti, změnit přístup k technologickým oborům, jejich popularizaci a zpřístupnění široké veřejnosti. Signální informace III/2015 3

4 MUTTONI, Aurelio - LURATI, Franco - FERNANDÉZ RUIZ, Miguel Nové tvary betonových skořepin: betonová skořepina Centro Ovale ve Švýcarsku Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 15 figs., 18 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce prostorové; skořepiny; konstrukce železobetonové; Švýcarsko; střediska nákupní; zastřešení; skořepiny eliptické; konstrukce velkorozponové; konstrukce tenkostěnné; moment ohybový; síly smykové; výztuž ocelová; výztuž měkká; výztuž předpínací; ukládání betonové směsi; beton stříkaný; beton monolitický; beton vyztužený ocelovými vlákny; beton jemnozrnný; výpočty konstrukcí; výpočty statické; výpočty podle mezních stavů; únosnost; výpočty podle dovolených namáhání; teorie 2. řádu; modelování; metoda konečných prvků; software; výpočty stability; síly vnitřní; práce betonářské; bednění; odbedňování Betonové skořepiny byly v minulosti často používány jako vhodné a ekonomické řešení pro řadu konstrukcí, např. střechy, sila, chladicí věže a těžní plošiny. Při využití jejich jednoduché nebo dvojité křivosti jsou ohybové momenty a smykové síly omezeny a v konstrukci působí převážně membránové síly (v rovině konstrukce), které umožňují překlenutí velkých rozpětí při minimálních tloušťkách (typicky jen desítky milimetrů). V posledních dekádách pokrok v numerickém modelování, vývoji bednění a technologii betonu otevřel nové možnosti pro využití betonových skořepin. Článek popisuje návrh a výstavbu skořepiny tvaru elipsoidu (93 x 52 x 22 m) s tloušťkou stěny od 100 do 120 mm. Převážná část skořepiny byla postavena s využitím technologie stříkaného betonu, v některých místech však byl použit klasický postup ukládání betonové směsi do připraveného bednění. V určitých oblastech byly postupy přizpůsobeny místním podmínkám, např. přidání dodatečného předpětí, vláken a smykové výztuže tak, aby byla zajištěna předepsaná bezpečnost pro oba mezní stavy, únosnosti a bezpečnosti. Představená konstrukce betonové skořepiny Centro Ovale byla na kongresu fib 2014 oceněna titulem Vynikající betonová konstrukce. Uvedený text je upravený text článku "Concrete shella - Towards efficient structures: Construction of an ellipsoidal concrete shell in Switzerland", publikovaného stejnými autory v časopisu Structural Concrete, Ernst & Sohn, Vol. 14, No. 1/2013, p Ocenění výjimečných betonových konstrukcí 2014 Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 11 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: Velká Británie; konstrukce železobetonové; ocenění; administrativní budovy; kompozice architektonická; konstrukční řešení; beton pohledový; jakost; školy vysoké; budovy výukové; kavárny; kanceláře; kompozice urbanistická; úpravy povrchové; domy rodinné; kompozice prostorová; prostředí obytné; čistírny odpadních vod; aktivační nádrže; dosazovací nádrže; prefabrikáty; beton vodotěsný Článek představuje čtyři stavby, které v roce 2014 získaly prestižní ocenění Excellence in Concrete udělované každoročně britskou betonářskou společností. Nejvyšší ocenění si odnesla stavba Living planet Centre ve Wokingu - nová "ultra zelená" administrativní budova Světového fondu na ochranu přírody ve Spojeném království. Hlavní cenu v kategorii Budovy pro vzdělávání získalo multifunkční, devítipodlažní studentské zařízení LSE Saw Swee Hock v Londýně. V kategorii Budovy (víceúčelové využití) byl porotou za nejlepší vyhodnocen rodinný dům Stormy castle v Jižním Walesu. V kategorii inženýrské stavby byla jako nejlepší vyhodnocena dostavba čistírny odpadních vod Beckton STW Extension v Essexu. KOUKAL, Jiří - KOSTKOVÁ, Ludmila - VÍTEK, Jan L. - JIROUTEK, Jan - MAZUROVÁ, Milada Laserové centrum v Dolních Břežanech Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 16 figs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; výzkumná zařízení; kanceláře; budovy laboratorní; zkušebny; kompozice architektonická; hmotové řešení; budovy halové; konstrukce železobetonové; konstrukce nosné; tuhost; podlaží podzemní; beton vodotěsný; podlaží nadzemní; beton na ochranu proti záření; stěny; konstrukce Signální informace III/2015 4

5 masivní; stropy; tloušťka; beton konstrukční; objemová hmotnost; modul pružnosti; odolnost proti vzniku trhlin; složení betonové směsi; výzkum, metodika; zkušební vzorky; práce betonářské; bednění; spáry dilatační Budova laserového centra ELI (Extreme Light Infrastructure) je složitý objekt, který musí splňovat řadu neobvyklých požadavků, plynoucích zejména z jeho funkce. Skládá se z administrativní části, laboratoře a laserové haly. Železobetonová konstrukce laserové haly patří k nejsložitějším částem centra. Konstrukce plní funkci nosnou, která odolává statickému zatížení, ale též musí zajistit minimalizaci přenosu případných vibrací a odstínění ionizačního záření vznikajícího při provozu laseru. Tomu musí odpovídat konstrukční i materiálové řešení objektu. FIALA, Stanislav - JIROUT, Martin - KOUDELKOVÁ, Jiřina Rodinný dům "LP" Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 13 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; zástavba ve svahu; zdi opěrné; konstrukce nosné; konstrukce betonové; beton pohledový; jakost; ocenění V článku je popsáno architektonické a konstrukční řešení rodinného domu, který získal ocenění Stavba roku Svou roli u něj hraje pohledový beton, který v poslední době stále častěji nachází uplatnění nejen ve veřejných, ale i soukromých stavbách - rodinných domech. PROKOPIČOVÁ, Jitka Markthal - nová ikona na mapě Rotterdamu Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: Nizozemí; velkoměsta; budovy nové; budovy víceúčelové; tržnice; velkoprodejny; podzemní garáže; byty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení výtvarné; štíty; konstrukce prosklené; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; technologie výstavby; geologické podmínky; stavební jáma, pažení; stěny štětové; základy pilotové; stavební jáma, odvodnění; snižování hladiny spodní vody; stěny podzemní; základy deskové; práce betonářské; betonování pod vodou; ukládání betonové směsi Rotterdam má další výjimečnou stavbu. Betonová budova ve tvaru postavené podkovy tyčící se nad tržnicí o ploše 120 x 70 m, Markthal je první krytou tržnicí v zemi od studia MVRDV. Specifikem výstavby byla vedle tvaru a rozměrů budovy také stavební jáma hluboká 15 m, 12 m pod hladinou spodní vody a s tím související technologie (např. hloubení stavební jámy a následná betonáž základové desky pod vodou). GARCIA, Sergio - LOMINCHAR, Gasco Pocta Pedru Almodóvarovi Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: Španělsko; památníky; kompozice architektonická; plastiky monumentální; rámy; řešení výtvarné; konstrukční řešení; konstrukce železobetonové; beton samozhutnitelný; beton pohledový; beton barevný; práce betonářské Památník vyjadřující hold španělskému režisérovi a scénáristovi Pedru Almodóvarovi připomíná svým tvarem jeho filmy. Pro jeho stavbu byl použit samozhutnitelný beton s červenými pigmenty. Signální informace III/2015 5

6 VONKA, Martin - KOŘÍNEK, Robert Železobetonové komínové vodojemy - unikátní konstrukce první poloviny 20. století Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 9 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: Česká republika; dějiny stavitelství; 20. století; stavby historické; vodojemy věžové; konstrukce nosné; komíny tovární; komíny volně stojící; konstrukční řešení; konstrukce železobetonové; půdorys, tvar; mezikruží; podpory; tepelná izolace; zastřešení; technické památky; likvidace památek; ohrožené památky V příspěvku je popsána historie železobetonových komínových vodojemů - od první myšlenky umístění nádrže na vodu na tělese továrního komínu, přes stavební společnosti, které ve své době dokládaly svůj um a odborné znalosti právě výstavbou komínů s vodojemy, konstrukční řešení a příklady v ČR až po jejich stav v současné době. KOVÁŘ, Martin - PETŘÍK, Vojtěch - KARÁSEK, Petr - MUŽÍK, Milan - NIKŠ, Milan Předpjaté stropní konstrukce obchodního centra Bory Mall v Bratislavě Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 15 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; budovy nové; budovy obchodní; střediska nákupní; kompozice architektonická; pasáže; půdorys, tvar; konstrukční systémy; konstrukce železobetonové; konstrukce monolitické; konstrukce skeletové; sloupy; stropy; desky; konstrukce velkorozponové; průvlaky; trámy; konstrukce z předpjatého betonu; předpínání dodatečné; předpínací lana; vedení předpínacích jednotek; předpínání ve více směrech; výpočty statické; modelování; 3D modely Článek představuje nosnou konstrukci obchodního centra Bory Mall v Bratislavě. Vzhledem k náročným požadavkům koncepčního architekta na rozpětí nosné konstrukce a umístění pasáží a otvorů bylo nutné užití předpětí v každé z dilatací objektu. Nejvíce prostoru je věnováno nejnáročnější části nosné konstrukce v oblasti pasáží poblíž zastřešení nazývaného "Tornádo", kde byla tloušťka stropní desky volena 600 mm z důvodu omezení průhybů volných okrajů. ŽALUD, Oldřich - VESELÝ, Jan Technologie barevných betonů na vile architekta Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; wellness centra; garáže; kompozice architektonická; hmotové řešení; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; konstrukce prosklené; konstrukce betonové; beton pohledový; beton bílý; složení betonové směsi; příprava betonové směsi; doprava betonové směsi; beton čerpaný Na místě bývalého tenisového dvorce byla postavena vila a objekt wellness centra s garáží. Materiálově se na stavbě uplatnila působivá kombinace bílého betonu a skla. V článku je popsán návrh, výroba a požadavky na výrobu bílého pohledového betonu. LABAJ, Martin - HELA, Rudolf - JAROLÍM, Tomáš Nanočástice v materiálech na bázi cementu Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 5 figs., 1 tabs., 14 refs. - ISSN Klíčová slova: nanotechnologie; beton; zvýšení jakosti; vlastnosti fyzikálně-mechanické; nanočástice; nanosilika; uhlíkové nanotrubičky /CNT/; výzkum, metodika; zkoušky laboratorní; složení betonové směsi; nanodisperze; cementy portlandské; míchací zařízení; výsledky měření; kritická místa; chemickotechnologické procesy; dispergování Signální informace III/2015 6

7 První část příspěvku je věnována historii nanotechnologie a současnému stavu na poli nanotechnologie betonu. Ve druhé části článku je popsán experiment, jehož cílem bylo zjistit možnosti užití uhlíkových nanotrubiček pro zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností cementových kompozitů a současně možnosti jejich rozmíchání a zabránění reglomerace v roztoku. KREJSA, Jan - SÝKORA, Miroslav Porovnání smykové odolnosti železobetonových nosníků s třmínky podle EN a fib MC 2010 Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 3 figs., 4 tabs., 16 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce železobetonové; nosníky; vyztužení; výztuž ocelová; výztuž podélná; třmínky; normy evropské /EN/; zkoušky zatěžovací; zkoušky destruktivní; výsledky měření; databáze; pevnost v tlaku; pevnost ve smyku; únosnost; kritéria hodnocení; statistické metody; modelování; nejistoty Příspěvek je zaměřen na porovnání smykové odolnosti železobetonových prvků s třmínky podle EN a fib MC Pro porovnání analytických modelů jsou využita experimentální data a jsou identifikovány veličiny ovlivňující jejich přesnost. Jsou odvozeny dílčí součinitele modelových nejistot. ŠMEJKAL, Jiří - PROCHÁZKA, Jaromír Výpočet šířky trhlin - 2. část Beton TKS, 2015, V. 15, No. 1, p : 11 figs., 10 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce železobetonové; výpočty konstrukcí; technické normy; normy evropské /EN/; vyztužení; výztuž ocelová; pevnost v tahu; výpočty podle mezních stavů; únosnost; průřez; plocha; napětí v tahu; deformace; vznik trhlin; šířka trhlin; prvky tažené; prvky ohýbané; výztužné pruty; průměr; krycí vrstva; beton konstrukční; jakost V ČSN EN jsou uvedeny základní vztahy pro stanovení šířky trhlin. V první části článku (Beton TKS 06/2014) byly vysvětleny jednotlivé součinitele a uvedena zjednodušená metoda stanovení šířky trhlin. V navazující části je prezentován přímý výpočet plochy výztuže při dané šířce trhlin a na příkladech jsou vysvětleny parametry ovlivňující tuto výztuž. Český instalatér...1/2015 JANDEČKA, Ivan Nesnižujte reálný topný faktor u novostaveb, kde to není nutné Český instalatér, 2015, V. XXV, No. 1, p : 1 tabs. - ISSN X Klíčová slova: vytápění; ohřev TUV; sluneční kolektory; systémy topné; hlediska technickoekonomická Ústřední vytápění v rodinném domě by mělo být především jednoduché, trvanlivé, účelné a úsporné. Projekt včetně teoretických výpočtů nejsou toho zárukou - poukázání na nesprávně projektovaná zařízení. Signální informace III/2015 7

8 BUCHTA, Jiří Problematika BLEVE u plynových zařízení Český instalatér, 2015, V. XXV, No. 1, p : 13 figs., 4 tabs. - ISSN X Klíčová slova: exploze; úrazy; prevence Základní pojmy, jiné jevy, se kterými bývá BLEVE někdy zaměňováno, příčiny BLEVE, chování média v průběhu BLEVE, roztržení obalu, účinky rázové vlny, charakter zranění lidí působením tlakové vlny, prevence BLEVE. BUCHTA, Jiří Otrava spalinami a hypoxie Český instalatér, 2015, V. XXV, No. 1, p : 3 figs. - ISSN X Klíčová slova: zařízení plynová; úkony revizní a servisní; hlediska zdravotní Hypoxie - definice a úvod, patologické stavy provázené hypoxií, anemická hypoxie, principy léčby hypoxie, doporučení pro provoz plynových spotřebičů Domov...1/2015 RÝZNER, Luděk - VINCENC, Jiří Střídmý klenot Domov, 2015, V. 52, No. 1, p : 21 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení objemové; řešení průčelí budov; členění horizontální; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; řešení barevné; architektura soudobá Architektonické řešení vily na okraji Říčan včetně charakteristiky vybavení interiérů. ELEKTRO...12/2014 NÍDLOVÁ, Veronika - HART, Jan Vliv světelných podmínek na biometrické čtečky pro identifikaci osob na základě obličeje ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 4 figs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: systémy identifikační; identifikace biometrická; infrastruktura komerční; infrastruktura soukromá; požadavky bezpečnostní; hlediska technickoekonomická Biometrické identifikační systémy v různých provedeních jsou využívány jak v komerční, tak i v soukromé infrastruktuře - podmínky pro identifikaci na základě snímání rysů tváře, měření chybovosti čteček. Naměřené hodnoty prokázaly, že identifikace na základě rysů tváře je velmi nedokonalá. Díky provedeným testům bylo vyvinuto vylepšení, které eliminuje některé nedostatky testovaných systémů. Ve vývoji a inovaci biometrických identifikačních systémů je třeba neustále pokračovat, jelikož současný stav ještě není bezchybný. Signální informace III/2015 8

9 MELEN, Jaroslav Vnější vlivy z pohledu soudního znalce (5. část - dokončení) aneb K čemu je protokol o určení vnějších vlivů ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 3 tabs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrická; instalace elektrické; technik bezpečnostní a požární; technik revizní; prostory zdravotnické; lhůty revizí; normy; zákony a předpisy Dokončení páté části - vnější vlivy patřící do kategorie CS Stavební materiály, CB Provedení - Konstrukce budovy. MELEN, Jaroslav Kdo jsou lidé, kteří dnes tvoří normy? Zapojíme se do připomínkování norem na Facebooku? aneb Když normu nevytvoříme sami, musíme jí převzít! ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p ISSN Klíčová slova: zařízení elektrická; instalace elektrické; normy; zákony a předpisy Zamyšlení autora nad souvislostmi s tvorbou norem. KOŠŤÁL, Josef Práce pod napětím ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 10 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrická; elektroinstalace; normy; zákony a předpisy; pomůcky ochranné; nářadí ruční; prostředky pracovní; bezpečnost práce Ochranné pomůcky a ruční nářadí představují základní pracovní prostředky, které musí dát zaměstnavatel k dispozici zaměstnanci pro vykonávání práce pod napětím. V článku jsou uvedeny podstatné podrobnosti, které přináší dvě nové normy, týkající se této problematiky. KŘÍŽ, Michal Otázky a odpovědi z elektrotechnické praxe ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrická; normy; zákony a předpisy Odpovědi na otázky ohledně sestavy motoru a oběhového čerpadla, osazení nových univerzálních frézek v učňovské dílně, ovládání zářivkových svítidel šňůrovými vypínači, projektování ovládacích obvodů na strojním zařízení KLABAN, Jaromír Jak projekty s Foxtrotem dělat správně ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 3 figs. - ISSN Klíčová slova: měření; technika měřící; zkušebnictví a diagnostika; prvky průmyslové automatizační; technická zařízení budov; budovy inteligentní; dokumentace projektová Každý opravdu chytrý dům má nyní individuální nejen sofistikovanou infrastrukturu zařízení a jejich vzájemného propojení, ale je také ovládán podle individuálních funkcí a priorit, které bude možné v budoucnu i měnit. Pro životaschopnost a údržbu takové objektu je nejdůležitější projektová dokumentace. Nevyplatí se tuto fázi podceňovat. Signální informace III/2015 9

10 Signální informace III/

11 MEJZLÍK, Vladimír Zkoušky permanentních magnetů v PZK Brno a.s. ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: měření; technika měřící; zkušebnictví a diagnostika; prvky průmyslové automatizační Představení pracoviště pro kontrolu a měření vlastností magnetů, které umožňuje jejich komplexní posouzení. Náplní činnosti tohoto pracoviště je kromě zkoušek a měření i technická podpora, poskytování informací a sledování úrovně magnetů, tzn., že pracoviště je současně i informačním střediskem v oblasti permanentních magnetů. HARWOT, Lubomír Digitální osciloskopy v nabídce AMT měřící technika ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p. 35. : 3 figs. - ISSN Klíčová slova: měření; technika měřící; zkušebnictví a diagnostika; prvky průmyslové automatizační AMT měřící technika spol. s r.o. rozšířila nabídku měřící techniky v oboru ručních akumulátory napájených digitálních osciloskopů o přístroje jak s galvanicky oddělenými, tak neoddělenými vstupy. K příslušenství osciloskopů patří mj. napěťové a proudové sondy od výrobce sond Pintech a v některých případech také od Chauvin Arnoux. ŠINDELÁŘ, Marek Profitest Master ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p. 36. : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: měření; technika měřící; zkušebnictví a diagnostika; prvky průmyslové automatizační; normy; zákony a předpisy Přístroje řady Profitest Master plně odpovídají požadavkům měření v elektrických zařízeních podle norem VDE, IEC a ČSN. Jsou v současnosti jedněmi z mála přístrojů, kterými lze zjistit všechny, předpisy požadované parametry ochrany odpojením, včetně zapojení s proudovými chrániči. Přístroje jsou koncipovány tak, aby je bylo možné bez dalších úprav používat k ověřování elektrických zařízení kdekoliv na světě, a tedy i v souladu s požadavky ČSN v České republice a na Slovensku. Výhodou je, že přístroj vyhovuje i novým požadavkům evropských předpisů. KOUPÝ, Leoš DIGIOHMpro - multifunkční měřič malých odporů ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: měření; technika měřící; zkušebnictví a diagnostika; prvky průmyslové automatizační Nová řada jednoúčelových měřících přístrojů je koncipována tak, aby uspokojila uživatele požadujícího malý lehký přístroj, který je snadno ovladatelný, jeho použití nevyžaduje dlouhou přípravu a ovládání základních funkcí je intuitivní. Tvar malého pouzdra drženého při měření v ruce předurčuje přístroje k měření v obtížně dostupných prostorech a díky malé hmotnosti, rozměrům a kompaktnímu tvaru je lze nosit sebou jako trvalou součást výbavy brašny servisního technika, elektromontéra nebo i revizního technika. Signální informace III/

12 HORSKÝ, Jiří - HORSKÝ, Pavel - HORSKÁ, Jana Klešťové ampérmetry. Poznámky k vlastnostem a kalibraci ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 4 figs., 2 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: měření; technika měřící; zkušebnictví a diagnostika; prvky průmyslové automatizační Princip činnosti klešťových přístrojů, přehled vlastností proudových převodníků, chyby měřičů, kalibrace. SEDLÁČEK, Karel Naděje skrytá v jádru. Slunce jako inspirace ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 2 figs. - ISSN Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie; energie sluneční; fúze termojaderná; hlediska technickoekonomická; vývoj; výzkum; konference mezinárodní Stresující obava o dostatek energie v příštích letech nutí vědce na celém světě k hledání nových technologických zařízení. Jedním z těch slibných je termojaderná fúze. Současnému stavu výzkumu byla věnována 25. mezinárodní konference Fusion Energy Conference. Českou republiku zastupovala delegace Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR a Centra výzkumu v Řeži. CSIRIK, Vincent Technická normalizace - fáze života norem (4. část). Využívání ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; názvosloví; standardizace; normy; zákony a předpisy Tvorba elektrotechnických norem v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Tato část je věnována využívání. ŠROUBOVÁ, Lenka Základy teoretické elektrotechniky (5. část) ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p. 59. : 2 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; energie elektrická; elektrotechnika teoretická; vzdělávání Minulý díl byl věnován obvodům v okamžiku, kdy dojde k náhlé změně parametrů nebo struktury obvodu. Probrány byly však pouze obvody s přechodnými ději 1. řádu, které obsahovaly jen induktor nebo kapacitor. V obvodech se ale vyskytují oba druhy prvků, které jsou schopné akumulovat energii, tedy cívky i kondenzátory - uvedení jednoduchého případu. RŮŽIČKA, Jan O permeabilitě a jejích četných převlecích ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p : 4 figs., 2 tabs., 17 refs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; energie elektrická; magnetismus; vzdělávání Absolutní permeabilita, Relativní (proměnná) permeabilita, permeabilita feromagnetik, linearizace, diferenciální permeabilita, reverzibilní (vratná) permeabilita, permeabilita permanentních magnetů, permeabilita anizotropních materiálů - uvedeným výčtem ani zdaleka nebyla vyčerpána celá paleta převleků permeability. Proto nelze vyloučit, že o některých dalších bude pojednáno v budoucnosti. Signální informace III/

13 ŠNOBL, Miroslav Revizní technik - poslední, ale nejdůležitější článek elektrozařízení ELEKTRO, 2014, V. 24, No. 12, p ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; energie elektrická; odpovědnost právní; vzdělávání; normy; zákony a předpisy Kdo je revizní technik, jak to všechno začalo s revizemi, revizní technik a právní odpovědnost, sestavení revizní zprávy, poznatky z praxe. Elektroinstalatér...5/2014 STROUHAL, Viktor Připravujete elektroinstalaci nového objektu? Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; domy rodinné; novostavby; rekonstrukce; hlediska technickoekonomická Investice do inteligentní elektroinstalace je sice o něco vyšší, ale díky úsporám energií, které tento systém přinese, se investorovi vícenáklady brzy vrátí. Úspory však v tomto případě neznamenají omezování ani úbytek komfortu. Naopak komfort ovládání bude nesrovnatelně vyšší. Ego-nR představuje svými možnostmi ideální řešení zejména pro novostavby a rekonstrukce rodinných domů a bytů. MORKES, Milan Kouřotěsné a požárně odolné rozvodnicové skříně DistriSet Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p. 6. : 3 figs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; bezpečnost požární; normy; zákony a předpisy Představení nových výrobků firmy OEZ - rozvodnicové skříně DZ 54, které nahradí stávající DZ43-E130. Původní skříně nebyly zkoušeny jako kouřotěsné. KUNC, Josef Spínání induktivní zátěže v elektrických instalacích Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 2 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; zákony a předpisy Požadavky na spínače pro spínání induktivní zátěže, volba vhodného spínače pro spínání induktivní zátěže. KLABAN, Jaromír Osvětluj svůj dům! Ale čím a jak? Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 3 figs. - ISSN Signální informace III/

14 Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; zařízení světelně technická; svítidla; exteriér; interiér; zákony a předpisy Zdroje světla do patic E27 a E14/230V, žárovky, zářivky, kompaktní zářivky - úsporky, technologie LED, LED pásky, LED čipy, barevné LED, DMX, DALI, LED žárovky na 230V. DVOŘÁČEK, Karel Posuzování energetické náročnosti umělého osvětlení Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 1 figs., 1 tabs., 11 refs. - ISSN Klíčová slova: technická zařízení budov; energie elektrická; audit energetický; hlediska technickoekonomická; normy; zákony a předpisy Jedno z technických zařízení budovy, jehož spotřebu energie přikazuje zákon č. 406/2000 Sb. hodnotit z hlediska energetických nároků je umělé osvětlení. Zde se též promítají i vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku a č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. MACHÁČEK, Václav Připojovací podmínky pro osazení a připojení měřicích zařízení u zákazníků. Shody a rozdíly v technických požadavcích energetických společností PRE, ČEZ a E.ON v sítích do 1 Kv - pokračování z č. 4/2014 Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 1 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: soustavy distribuční; energie elektrická; měření fakturační; hlediska technickoekonomická; normy; zákony a předpisy Měřicí zařízení pro přímá měření - rozdíly, nepřímé měření - rozdíly, měřicí transformátory proudu (MTP), propojení MTP a elektroměru (spojovací vedení od MTP k elektroměrové soupravě, průřezy a barvy vodičů), zkušební a zkratovací svorkovnice, jištění napěťových obvodů, požadavky na ovládání blokovaných spotřebičů, prozatímní (krátkodobá) odběrná místa - umístění rozvaděče měření (ER) od místa připojení, technické podmínky pro připojení naměřených odběrů (z hlediska hlavních jističů) VALENTA, František Bezpečnost strojních zařízení - elektrická zařízení strojů Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p ISSN Klíčová slova: zařízení strojní; rizika; funkce bezpečnostní; Evropská unie; Česká republika; zákony a předpisy; normy Na základě shody členských států EU o stanovení základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti vytvořila Evropská unie řadu legislativních dokumentů, jejichž zavedení do legislativy je povinností ČR. Pro poskytnutí bližších informací k evropské směrnici 2006/42/ES vypracovala EU dokument Příručka pro uplatňování směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES (2. vydání červen 2010) - co je cílem příručky, oblast působnosti, definice. MACHÁČEK, Václav Vyjádření k dotazu "Jaký je nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozvaděči" Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p ISSN Klíčová slova: energie elektrická; elektroinstalace; normy; zákony a předpisy Odpověď na dotaz Jaký je nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozvaděči. Signální informace III/

15 KUNDRATOVÁ, Eva Hodnocení nabídek a ukončení zadávacího řízení Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p ISSN Klíčová slova: zákony a předpisy; veřejné zakázky Klíčový moment pro uchazeče i zadavatele - hodnocení nabídek a následný proces směřující k uzavření smlouvy - ustanovení hodnotící komise, jednání hodnotící komise a posouzení nabídek, hodnotící kritéria, výběr nejvhodnější nabídky a ukončení zadávacího řízení. URBAN, Zbyněk Souvislost právních předpisů s výkonem činnosti technika elektrického zařízení. Ve vztahu k odpovědnosti za prováděnou práci. Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p ISSN Klíčová slova: energie elektrická; instalace elektrické; zařízení elektrotechnická; technik revizní; odpovědnost právní; normy; zákony a předpisy Informace k vývoji revizí elektrických zařízení, právní odpovědnost pracovníků elektrotechniků, postavení revizního technika, provádění revizí elektrických zařízení. Poznámky k odpovědnosti revizního technika KOVÁŘ, Jiří - VESELÝ, Karel Kombinovaná přepěťová ochrana CITEL DS250VG-400 Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p ISSN Klíčová slova: energie elektrická; instalace elektrické; zařízení elektrotechnická; ochrana před přepětím; zařízení zdravotnická; normy; zákony a předpisy; doly; průmysl těžký Představení nové kombinované přepěťové ochrany DS250VG napájecí sítě IT ve zdravotnictví, dolech a těžkém průmyslu od firmy CITEL KUTÁČ, Jiří Novinky firmy DEHN + SÖHNE pro rok 2014 Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: energie elektrická; instalace elektrické; zařízení elektrotechnická; systémy fotovoltaické; ochrana před přepětím; normy; zákony a předpisy Představení nových výrobků pro vnější a vnitřní ochranu před bleskem od firmy DEHN + SÖHNE. OPOČENSKÝ, Michal Firma Trevos s novým logem a moderními LED svítidly Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 3 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: přístroje světelné; osvětlení Představení nové typové řady svítidel FUTURA a svítidel nové typové řady LINEA. Signální informace III/

16 TOMAN, Karel Energetická efektivita osvětlovacích soustav Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: přístroje světelné; osvětlení; vývoj; hlediska ekologická; hlediska technickoekonomická Světelné zdroje LED transformují průmysl osvětlovací techniky. Jen zřídka již výrobci vyvíjejí nová svítidla s klasickými zdroji. Zdá se, že LED s účinností 200 lm/w na sebe nenechají dlouho čekat, což výrazně předčí všechny dosavadní zdroje a bude znamenat ještě rychlejší návratnost investice. Rovněž lze počítat s prudkým rozvojem technologie OLED pro plošně zářící svítidlo. MAIXNER, Tomáš Rekonstrukce a příkon veřejného osvětlení Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 5, p : 1 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: přístroje světelné; soustavy osvětlovací; komunikace pozemní; regulace; bezpečnost; prostředí životní; hlediska technickoekonomická Bývá nedobrým zvykem, že se rekonstrukce (obnova) veřejného osvětlení podmiňuje snížením stávajícího příkonu. Je to nesmyslný požadavek. Rozhodně tam, kde je osvětlení v nedobrém stavu, kde zdaleka nesplňuje požadavky na kvalitu. Přesto existuje způsob, jak dosáhnout úspor i v takových případech. Samozřejmě ne vždy. Ale za pokus to stojí - možnost regulace osvětlovacích soustav. ERA /2015 KOŽNAR, Martin - BÍZA, Jiří - JIRKALOVÁ, Karolina - CÍSLER, Ondřej Plynoucí prostor: Pavilon skla Klatovy - PASK ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p : 11 figs. - ISSN X Klíčová slova: stavby historické; budovy výstavní; muzea; přestavby budov; pavilony výstavní; zahrady; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorys, tvar; půdorysné řešení; denní osvětlení; osvětlení rozptýlené; světlíky střešní; architektura soudobá Drobná stavba na zahradě Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, postavená koncem padesátých let v akci Z pro potřeby výstav klatovských karafiátů, dlouhá léta sloužila jako depozitář a dílny. Citlivá proměna v moderní výstavní pavilon je založena na očištění přidaných historických vrstev a zazdění původních otvorů včetně centrálního vstupu, tím vynikla architektonicky čistá forma stavby ve tvaru písmene U. V obou štítech byly prolomeny nové otvory; asymetricky umístěný vstup nechává expozici nerušeně plynout prostorem pavilonu, velké okno v protilehlém štítu poskytuje velkorysý průhled do zahrady. Třetím zásahem je probourání velkého kruhového světlíku ve středu pavilonu, který zajišťuje rozptýlené horní osvětlení. Zvolený geometrický koncept doplňuje a rozvíjí organicky tvarovaná zahrada s ostrovy travin a sezením. Příspěvek kromě této charakteristiky přestavby pavilonu obsahuje dvě recenze architektonického řešení. CIRIACIDIS, Savvas - LEHNERER, Alex - OEHY, Sandra Bungalov Germánie ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 22. : 3 figs. - ISSN X Klíčová slova: architektura; dějiny architektury; expozice; pavilony výstavní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení výtvarné; stavby dočasné; teorie architektury Signální informace III/

17 Představení německého pavilonu na 14. mezinárodním architektonickém bienále v Benátkách. V době, kdy byl Bonn hlavním městem Německa, byl kancléřský bungalov od Sepa Rufa z roku 1964 v médiích všudypřítomný; po přesunu kancléřství do Berlína v roce 1999 zůstal nevyužitý a z povědomí se vytratil až do loňského roku. Instalace reaguje na téma benátského bienále "Absorpce modernosti " otázkou po reprezentativnosti architektury. Německo zažilo století plné politických a společenských zlomů a souvislostí. Bungalov Germánie zkoumá napětí mezi národní identitou a jejím architektonickým vyjádřením. Spojuje dvě budovy národního a historického významu - německý pavilon v Benátkách a sídlo spolkového kancléře v Bonnu, které zastupují dvě éry německé historie, dva politické systémy a dva architektonické jazyky. Částečná replika bungalovu v měřítku 1:1 je otevřenou prostorovou instalací zkříženou s architekturou pavilonu. Materiály a elementy zde fungují jako médium dopravující dřívější politická gesta a symbolické akty z Bonnu do Benátek. Spojení obou budov vytváří "třetí prostor", nadřazený uspořádání a charakteru původních objektů. Jedna budova je nahlížena skrze druhou a obráceně, jedna se druhé stává kontextem a klíčem. Představený bungalov je zmiňován v textu Tiny DiCarlo (teoretička architektury, kurátorka a publicistka žijící v Londýně a Berlíně) nazvaném "Exhibicionismus jako prostředek?" na str. 21 a 23. TABOR, Jan Kunstkolchoz Mikulovice ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 28. : 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: stavby historické; stavby zemědělské; hospodářské dvory; rekonstrukce budov a staveb; konverze; prostory výstavní; místnosti shromažďovací; místnosti společenské; architektura; teorie architektury Umělecký kolchoz v Mikulovicích u Znojma vznikl s cílem vytvořit prostor pro výstavy, sympozia a mezioborové prolínání na ose Brno-Vídeň. Dvůr a přilehlé hospodářské budovy bývalého statku a pozdějšího JZD jsou dějištěm setkávání architektů, teoretiků, umělců, studentů i sousedů od vedle u jídla, pití a klábosení. Architektonický záměr navazuje na pozůstatky stávajících staveb s cílem znejasnit, jak se změnily výchozí podmínky. Kunstkolchoz je zmiňován v rozhovoru Jakuba Kopce s Janem Taborem a Imrem Vaškem v textu nazvaném "Kurátorování osvobozuje architekturu" na str. 25, 27 a 19. JANČOK, Martin Nová synagóga v Žiline ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 30. : 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: stavby historické; stavby církevní; architektonické dědictví; kulturní památky; synagogy; památková péče; využití architektonických památek; prostory výstavní; galerie; rekonstrukce budov a staveb; konverze; restaurace budov; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení barevné; expozice; řešení interiérů V roce 2011 byla zformována iniciativa na obnovu žilinské neologické synagogy od Petra Behrense z roku 1931 a její transformaci na výstavní prostory pro současné umění. Její hlavní ambicí je dosáhnout vyváženého dialogu mezi jedinečnou architekturou kulturní památky a jejím novým využitím. Po dobu tří let se architektonický návrh vyvíjel od poměrně extenzivního obsazení prostorů synagogy přes jeho postupné odhmotňování až po úplné vyloučení dalšího permanentního fyzického vstupu. Velkorysý centrální prostor je horizontálně rozdělen do dvou částí. Vrchní část bude postupně zrestaurována do barevnosti původního interiéru, zatím co monochromatické provedení spodní části slouží jako neutrální pozadí pro jednotlivé výstavy. Důležitou součást projektu tvoří architektura výstav, která na sezónní bázi a na základě dlouhodobého kurátorského programu průběžně mění charakter prostoru. Signální informace III/

18 BOBNIVER, Tristan - HAERLINGEN, Renaud - BILLIET, Lionel - GIELEN, Maarten Skladiště Grindbakken ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 32. : 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: Belgie; stavby historické; stavby přístavní; sklady přístavní; sklady sypkých hmot; konstrukce železobetonové; rekonstrukce budov a staveb; konverze; veřejné prostory; střediska občanského vybavení; kompozice architektonická; řešení barevné Proměna 160 metrů dlouhé betonové struktury ve víceúčelový veřejný prostor je součástí celkové obnovy přístavní oblasti v belgickém Gentu, která již dávno ztratila svou tvář a paměť. Iniciační koncept pracuje s pamětí samotné konstrukce, jež dříve sloužila jako překladiště sypkých hmot: ponechává stopy původního využití, které rámuje bílým nátěrem a umožňuje jim vyprávět svůj příběh. RAAAF, Atelier de Lyon, Amsterdam (NIZOZEMÍ) Bunkr 599 ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 34. : 3 figs.- ISSN X Klíčová slova: Nizozemí; stavby historické; opevnění; konstrukce betonové; konverze; zařízení rekreační; turistika; ochrana památek Bunkr 599 je součástí nové nizozemské vodní linie (Die Nieuwe Hollandse Waterlinie), vojenského systému využívaného v letech k obraně měst Muiden, Utrecht, Vreeswijk a Gorlinchem pomocí řízených povodní. Zdánlivě nezničitelná stavba, rozříznutá a protnutá dlouhou dřevěnou lávkou, odhaluje pohled do jejích útrob, které jsou obvykle skryté pohledům zvenčí. Stala se veřejnou atrakcí, po dokončení byla dokonce prohlášena národní památkou. Tato radikální intervence vrhá nové světlo na holandskou politiku ochrany kulturních památek a podněcuje dívat se na své okolí jiným způsobem. FRÁNEK, Zdeněk Polštářový dům ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 36. : 5 figs. - ISSN X Klíčová slova: architektonická tvorba; tvorba umělecká; metody navrhování konstrukcí; modelování; 3D model; obytné domy nízkopodlažní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; struktura materiálová; stavby experimentální; stavby unikátní Experimentální projekt zabývající se architektonickým prostorem demonstruje možnosti využití sofistikovaných technologií jak v procesu navrhování, tak při samotné realizaci, přičemž důležitou složkou návrhu je umělecká invence. Polštářový dům není jen architektonický objekt, ale skutečný dům v měřítku 1:1, jehož vnitřní prostor je založen na konceptu vytváření svého životního prostoru vlastním tělem. SCHNÄDELBACH, Holger - GLOVER, Kevin - IRUNE, Ainojie Alexander ExoBuilding : Fyziologicky ovládaná adaptivní architektura ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 38. : 3 figs. - ISSN X Klíčová slova: architektonická tvorba; výzkum, metodika; budovy; prostředí vnitřní; klima vnitřní; lidský organismus; orgány dýchací; ústrojí krevního oběhu; pokožka; měření, ovládání, regulace; adaptabilita; zařízení léčebná speciální; fyziologické metody; fyzioterapie ExoBuilding je prototyp "adaptivní architektury", která reaguje na fyziologický stav svých obyvatel. Vyvinuta byla v souvislosti s neustále rostoucí adaptabilitou v architektuře, kterou umožnila dostupnost vestavěného snímání, řízení a ovládání. Z technického hlediska umožňuje ExoBuilding průběžně Signální informace III/

19 sledovat například srdeční tep, dech, teplotu nebo vodivost kůže a odvodit z nich vnitřní atmosféru, tvar a vzhled prototypu. Představuje základní platformu pro výzkum vztahu člověka a prostředí, které by se mu dokázalo přizpůsobit. BENJAMIN, David Hy-Fi v MoMA PS1 ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 40. : 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí; prostředí, ochrana; architektonická tvorba; USA; stavby experimentální; pavilony; stavby věžové; konstrukce zděné; zdicí materiály; tvárnice plné; staviva přírodní; staviva rostlinná; technologie výroby Jedním z důležitých úkolů architektonické tvorby je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Do diskuse o zodpovědném přístupu společnosti k tvorbě vystavěného prostředí vstupují také nejnovější poznatky biologického výzkumu. Experimentální struktura Hy-Fi, realizovaná jako letní pavilon na nádvoří MoMA PS1 v rámci každoročního Programu pro mladé architekty, je postavena téměř výhradně z organického materiálu - speciálně vyvinutých biodegradabilních cihel, vyrobených z kukuřičných stonků a speciální houbovité směsi. Třináct metrů vysoká stavba nespotřebovává žádné energie, neprodukuje žádný odpad ani emise uhlíku a je plně recyklovatelná. FORNES, Marc - WINDEREN, Jana Situační prostor ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 42. : 3 figs. - ISSN X Klíčová slova: USA; galerie; architektura; umění výtvarné; design; vývojové tendence; expozice; projektování experimentální; světelná technika; řešení výtvarné; koule; řešení barevné; kompozice prostorová; zvuk; modelování; bionika Umělecká galerie Storefront, založená v roce 1982 v New Yorku, představuje komunikační platformu reflektující inovativní tendence v architektuře, umění a designu. Při příležitosti spuštění programu World Wide Storefront byl v prostoru galerie realizován experimentální světelný a zvukový objekt - Situation Room. Ultratenká, samonosná, svítivě růžová obálka je modelována pomocí booleovských funkcí, přičemž výsledná forma je souborem dvaceti koulí proměnlivého průměru, jejichž přirozené zakřivení zajišťuje prostorovou tuhost konstrukce. Organicky tvarovaná struktura, doplněná speciálně vytvořenou zvukovou stopou, rozostřuje hranici vnímání známého a neznámého a nutí návštěvníky přemýšlet o vlastnostech hmoty a prostoru. PERNECKÝ, Ján Nelineárna architektúra ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p. 45, 47, ISSN X Klíčová slova: architektonická tvorba; digitalizace; historický vývoj; projektování automatizované; algoritmus; software; programování; vývojové tendence; digitální architektura; tektonika; bionika; metody navrhování konstrukcí; simulace; design; teorie architektury Digitálními technologiemi generované architektonické formy jsou už stabilním fenoménem s historií v průběhu dekád. Přes všechen bouřlivý vývoj je tento přístup dosud založen na tradičních postupech - hledání nástrojů k naplnění počáteční idey. Skutečný přenos tvořivých postupů do digitálních technologií nastává až s přechodem na nelineární tvorbu, kdy se autor stává regulátorem (kurátorem) výběru a chování se jednotlivých prvků systému, jejichž autonomní interakce ústí do výsledné formy. Signální informace III/

20 LYNN, Greg Archeologie digitálna ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p : 6 figs. Kanadské architektonické centrum, Montrteal (KANADA) - ISSN X Klíčová slova: Kanada; výzkumný program; architektonická tvorba; digitalizace; digitální architektura; projekty; sběr informací; informační publikace Víceletý výzkumný program kriticky nahlíží vývoj a používání digitálních nástrojů pro navrhování s cílem vytvořit sbírku digitální architektury. Záměrem iniciativy je shromáždit, prozkoumat, kategorizovat a archivovat ve sbírce CCA dvacet pět klíčových projektů založených na digitálních technologiích. Kromě série výstav prezentujících skici, tisky, fotografie nebo modely, seminářů a tištěných publikací také hledá způsob, jak zobrazit, zpřístupnit a rozšířit klíčová digitální data prezentovaných projektů. Aktuálním výstupem je inovovaný typ elektronické publikace přizpůsobený specifikům digitálního materiálu, ve formě měsíčně vydávaných monografií jednotlivých projektů. BALÍK, Lukáš - NENADÁLOVÁ, Šárka Konečné úpravy a struktury omítkových povrchů ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p : 12 figs., 1 tabs., 4 refs. - ISSN X Klíčová slova: fasády; omítky; konstrukce, životnost; odolnost proti vodě; odolnost proti vlhkosti; propustnost vodní páry; úpravy povrchové a dokončovací; hlazení; bosování; strukturování povrchu; omítka škrábaná; omítka stříkaná; omítka sgrafitová; jakost Finální vzhled nových i historických objektů ovlivňuje prostředí, ve kterém se denně pohybujeme a které formuje naše estetické cítění. Úkolem architektů a projektantů je toto prostředí vytvářet a s pomocí všech dostupných prostředků přispívat k maximální životnosti navržených konstrukcí. V případě konečných povrchových úprav fasád je k dosažení požadovaného vzhledu potřeba znát jak vlastnosti použitých materiálů, tak také podmínky, v nichž budou aplikovány a v neposlední řadě schopnosti zhotovitele zajistit kvalitu provedení. Článek se zabývá výsekem široké problematiky týkající se finální úpravy staveb, a to konečnou strukturací omítek na historických budovách i novostavbách. Strukturování finální vrstvy omítek může v zásadní míře ovlivnit jejich životnost jako systému a rychlost degradačních procesů, ke kterým v jednotlivých vrstvách dochází. V poslední části příspěvku je uvedeno desatero motivačních rad pro projektanty a architekty. SCHINDLER, Jan - SEKO, Ludvík - EKŠTEIN, Petr Souzvuk kontrastů: Administrativní objekt River Garden II a III v Praze-Karlíně ERA 21, 2015, V. 15, No. 1, p : 12 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy nové; administrativní budovy; budovy mnohopodlažní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; struktura materiálová; měřítko; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; architektura soudobá Novostavbu situovanou podél ulice Rohanské nábřeží tvoří sedm pater administrativních prostorů nad parterem určeným pro obchod a služby. Dvě podzemní podlaží slouží pro parkování a technické zázemí. Uliční průčelí má délku celého městského bloku, objekt je proto kvůli návaznosti na měřítko okolní zástavby rozdělen na dvě samostatné části. Signální informace III/

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 1 5 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Beton TKS 1/2015 3 Český instalatér 1/2015 7 Domov 1/2015 8 ELEKTRO 12/2014

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz Představení společnosti a jejích významných projektů POSLÁNÍ Přinášet moderní systémy pro technická a technologická zařízení budov. VIZE Vyhledávat, vytvářet a realizovat projektové celky technických a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Osvětlovací technologie - LED Aktuální stav - LED technologie ještě nedosáhla

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC. PROSINEC www.egu-prg.cz Cyklus E 2012 POZOR!!! Tentokrát zase v Heyrovského ústavu AV, Praha 8, viz poslední stránka Seminář č. 10 12. 12. 2012 ROZVOJ DISTRIBUOVANÉ VÝROBY V ES A PRINCIPY INTEGRACE. VIRTUÁLNÍ

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Energetický průkaz a certifikace budov

Energetický průkaz a certifikace budov Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ CECH PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČR ING. PAVEL SVOBODA, ČLEN SKUPINY EXPERTŮ CZB ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ DO S A DON TS PŘI ZATEPLOVÁNÍ Jihlava 19.10.2010 VRÁMCI PROJEKTU ENERGY-FUTURE

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě 3 software 16.9.2014 software : Software pro zhodnocení životního cyklu budov a mostů s ocelovou nosnou konstrukcí Výpočty jsou

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více