Přehled schváleného rozpočtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled schváleného rozpočtu"

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický rezerva na nepředvídané výdaje , rozpočtová rezerva 0, ,00 0, bankovní poplatky platby na FÚ - odvod DPH daň z nemovitostí KORREKT - audit KODAP - daňové poradenství platby DPH na FÚ a ostatní 0, ,00 0, daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 2 000, daň z příjmů FO ze závislé činnosti , daň z nemovitostí daň z přidané hodnoty daň z příjmů právn. osob , daně zrušené daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn daňové příjmy města ,00 0, odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatek poplatky z provozování hr. přístrojů poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů poplatky z vybraných činností a služeb 8 790,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 700,00 0,00 0, vratky záloh min. roku nahodilé příjmy 0,00 0, stav na účtě ZBÚ k , hosp. výsledek - 6. ZŠ rekonstr. hřiště uložené fin.prostř. - regen. panel. sídl. Družba , uložené fin.prostř. - park - pivovar, portál 3 000, uložené fin.prostř. - park. dům, hvězdárna, lab , zůstatek na ZBÚ k , , splátky půjček 429, Systém. dot. na techn. obn. byt. fondu v 429,00 0,00-451, odbor ekonomický , , , odbor ÚR, Výstavy s.r.o vstupné 2 000, peněžní plnění nájmu 4 290, poplatek za logo a ochrannou známku 307, poplatky z vybraných činností a služeb 6 597,00 0,00 0, odbor ÚR, Výstavy s.r.o ,00 0,00 0,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní a cestovního ruchu 2000 odbor správní, vlastní odbor Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR 38, Euroregion Labe Svaz měst a obcí ČR 62,00 41, Sdružení historických sídel Čech Hosp. sociální rada Litoměřicka příspěvky a poplatky sdružením 0,00 201,00 0, kopírky přestavba a zařízení kanceláře po OS-BH zhodnocení budov (Topolčianská) rozšíření tepelného čerpadla rychlotiskárna programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hmotný investiční majetek 0, , silniční provoz pozemní komunikace náhrady škod 0,00 0, opravy aut, výtahu, kopírek opravy budov (okna, vymalování, stoupačky) renovace tonerů ND k PC ND + mat. na opravu sl. vozidel běžná údržba a opravy 0, ,00 0, ochranné pomůcky prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky zákony, tiskopisy, literatura, CD drobný hm.dlouh. majetek (dle požadavků odborů) hardware pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) spotřební materiál k PC (tonery, myši, klávesnice, pásky) 96, spotřební materiál a drobný hm. majetek 0, ,00

2 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 2 / fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 228,00 0, vodné, stočné, srážková voda 190, nové CCS karty 2, plyn teplo myčka, servisní poplatek CCS jistiny za karty CCS dálniční známky elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, nájem - střecha Vrchlického 12, nájem - Topolčianská kolky 1, konference cestovní náhrady, ubytování, strava řešitel. servis tech. prohlídky, registrace domén.jmén právní zastoupení města revize elektro, plynu, výtahu, has. přístrojů úklid (čištění čalounění + po malovaní) emise, popl. za TV a rádia, inzerce služby v oblasti bezpečnosti práce a PO parkovné, balné, cestovné-firmy, exp. popl lékařská preventivní péče poplatek za vedení účtu Stř. cenných papírů školení, kurzy telefony, internet poštovné cestovní náhrady (vedení, členové ZM) pohřebné svědečné kolky - právní zastoupení ,00 3 2, placené práce a služby 0, , pojištění majetku města pojištění cestovní pojištění majetku města 0, , JD - stravné 12, SF - úroky 2, SF - příděl 1 112, SF - poskytnutí půjček stravné 988, SF - bankovní poplatky SF - příspěvek - výročí SF - příspěvek - dovolená 157, SF - příspěvek - kulturní akce 52, SF - příspěvek - stravné SF - splátky půjček 700, sociální fond, stravné 602, , , povinné pojištění úrazové 237, pracovníci státní správy a samosprávy odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené starosta, místostarostové (3) radní a členové zastupitelstva prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin hudební doprovod ošatné, výkon zámek Ploskovice - nájemné svatební obřady 0, , pronájem (Coca-Cola, Sdružení Rómů) 8, správní poplatky - legalizace, vidimace pokuty příspěvky, náhrady, vratky nedaňové příjmy (přestupky) 13, Ploskovice - svatební obřady správní poplatky a ostatní příjmy 1 546,00 0,00 0, příspěvek na výkon státní správy 9 903, příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou ,00 působností státní dotace na výkon státní správy ,00 0, odbor správní, vlastní odbor , , , odbor správní, cest. ruch a IC výstavy prezentace města (inzeráty, reklama) občerstvení na výstavách výstavy a ostatní aktivity 0,00 3 0, známky kolky služby - výroba propagačního materiálu všeobecný materiál (stvrzenky,balící papír, čistící prostředky)

3 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 3 / zboží určené k prodeji (pohledy, mapy) propagační materiály a jiné zboží 0,00 700,00 0, členství v A.T.I.C. ČR 4, členství v SCR DELITEUS 37, HPČ - průvodkyně 122, výdaje za služby IC 0,00 163,00 0, příjem z prohlídkové činnosti 1 0,00 0, příjem z prodeje zboží a služeb IC 0,00 0, odbor správní, cest. ruch a IC ,00 0, odbor správní, civilní obrana běžná údržba a opravy teplo (kryt CO) diktafon (baterie, kazetky) 1, ochranné pomůcky tech. PO-CO 2, všeobecný materiál rozbor vody (1x1/2 roku) 8, revize dispečerského zařízení 7, voda (kryt CO) 1, elektrická energie (kryt CO) provozní výdaje CO 0,00 89,00 0, VPČ - správce krytu včetně zák. poj. 0,00 2 0, odbor správní, civilní obrana 0,00 114,00 0, odbor správní, protipožární ochrana pohonné hmoty, oleje revize plynového kotle 5 4, revize elektrického nářadí revize opasků BPR 1 4, všeobecný materiál (hadice, savice, nářadí, materiál na opravu poškozeného) elektrocentrála STK, emise údržba objektů opravy a údržba vozidel studená voda plyn elektrická energie 6,00 70, provozní výdaje PO 0,00 449,00 0, náhradní díly k vozidlům PO výzbroj a výstroj pro mládež výzbroj a výstroj u VPO Ústí nad Labem náhradní díly vozidel PO a výstroj 0,00 1 0, refundace mezd VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny za údržbu hasící techniky 0,00 6 0, odbor správní, protipožární ochrana 0,00 654,00 0,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor školství, kultury a sportu 3200 odbor ŠKaS, odd. sportu granty a příspěvky na sportovní akce vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 2 0, TJ Slavoj 0,00 0, dotace na investice sportovním oddílům plavání těhotných žen MS, šampionáty, postižení příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů plavání těhotných žen dot. na činn. a investice sport. odd , odbor ŠKaS, odd. sportu , Městská sportovní zařízení čist.a dezinf.prostř.,telef.,výroba ledu,broušení,rolby,ochr.pom odpisy 2 3 0, ,00 0,00 3 0, umělý povrch ZS inv. přísp., PO 0,00 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 5 0, Městská sportovní zařízení 0, , odbor ŠKaS, oddělení školství náklady na regionální školství 4 1

4 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 4 / výdaje na plaveckou školu přísp. na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím 470, granty a přísp. na akce volný čas dětí matematická olympiáda společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 9 0, od obcí za žáky ZŠ od obcí za děti v MŠ dotace na základní školy 9 0,00 0, odbor ŠKaS, oddělení školství 9 9 0, MŠ Masarykova 30, PO instalace drtičů odpadu ŠJ dětská lehátka a nábytek 1 0,00 3 0, malování obj. MŠ vyhl. 108/2001, 258/2000 0,00 0, čist.a dezinf.prostř.,ochr. a 1 790,00 učeb.pom.,kancl.potřeby,telef.,dhdm,revize,popl ,00 0,00 0, ,00 0, osobní automobil výměna elektrických sporáků elektrický mandl pro MŠ Ladova 90, inv. přísp., PO 0,00 6 0, mzdy(pradleny,údržbář,asistenti,ekonom,mzdov.účetní 1 8 vč.zák.poj neinv. přísp. na mzdy, PO 0, , MŠ Masarykova 30, PO ,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO provoz mzdy 70, neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 4 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, čist.prostř.,ochr. a 6 učeb.pom.,telef.,revize,popl.,zdrav.mat.,dhdm,programy 509,00 6 0,00 0,00 8 0, neinv. přísp. na pronájem tělocvičny, PO 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 509,00 2 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO provoz-údržba povrchu,sekání trávy,zemina,benzín do 70,00 sekačky mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0,00 0,00 0, Litoměřická notička - festival neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 0, výročí založení školy neinv. přísp. na výročí školy, PO 0,00 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech ,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO , Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO provoz - viz. ZŠ B. Němcové + energie 90, mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 690,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0,00

5 obnova majetku počítačová technika NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 5 / ,00 2 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech 670, ,00 0,00 0,00 7 0, neinv. přísp. na pronájem tělocvičny, PO 0,00 1 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO , ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO provoz viz. ZŠ B. Němcové 70, mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0, euro nábytek PC do počít. učebny, tabule 0,00 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech ,00 0,00 1 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO , ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO provoz - viz. ZŠ B. Němcové mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 2 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 1 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 1 0, euro nábytek počítačová technika oprava školního rozhlasu 0,00 4 0,00 0,00 170,00 0, viz. ZŠ Na Valech 7 7 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3 5 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO provoz - viz. ZŠ B. Němcové 70, mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0, obnova majetku počítačová technika 0,00 1 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech ,00 0,00 1 0, mzda asistenta pro vozíčkáře neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO den hudby neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech 2 0,00 2 0,00 0,00 4 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 7 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO

6 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 6 / neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 3 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 1 0, přísp. na modernizaci objektu, PO 270,00 2 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 270, ,00 0, odbor ŠKaS, oddělení kultury granty na záchranu malých sakr. staveb. v reg vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám kabelová televize-vysílání pořadů o Lovosicích a 1 Litoměřicích dotace kulturním organizacím 0,00 4 0, smlouva s kronikářem hřbitov - výročí Máchovy Litoměřice - podzim Hlasy hrdinů výběrové řízení - ředitelka KNIHOVNA Veit - skladatel - výročí mezinárodní vztahy čestní občané města vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví kulturní akce 0,00 8 0, příspěvek TSM na údržbu kašen 70, popisky na domy a fotodokumentace hroby, sochy MPR revize - kašny, věž, kostel pronájem divadel. prostor (SMLOUVA) pronájmy, opravy a rekonstrukce kulturní 0, , VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 0, oprava pomníku na hřbitově pomník Rudoarmějců 0,00 3 0, poplatek za správní řízení, pokuty příjmy za poskytované služby 0,00 0, umoření půjčky z ročního podílu nájemného biskupství - nájemní smlouva vratky půjček (biskupství) 0, odbor ŠKaS, oddělení kultury 2 7 0, Knihovna K. H. Máchy, PO čist.prostř.,revize,knihy,cd,pošt.a 1 9 bank.popl.,telef.,obaly,dhdm 0, ,00 0,00 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0, , neúčel. dotace - Knihovna K. H. Máchy 6 0,00 0, Knihovna K. H. Máchy, PO 6 7 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO fond Vinobraní (25 % z nájmu NP) 770,00 770,00 0, čist.prostř.,revize,telefony,služby 1 9 pošt,kancelářské potřeby 0, ,00 0,00 900,00 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0, ,00 0, LVL neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, MKZ-nájem (75 %) z nebyt. prostor , MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3 090, , stavební akce oprava kašen hrad - oprava a údržba stavební akce - historické památky 0,00 0, rekonstrukce MR+VZT II. etapa spárování obkladu bazénu úprava zdroje vody (tepelné čerpadlo) výměna potrubí strojovny a rozvodů stavební akce na MSZ 0, , oprava střech ZŠ, MŠ havárie a vandalismus ZŠ, MŠ oprava střech na ZŠ a MŠ 0,00 0,00

7 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK rekonstrukce sociálního zařízení oprava opěrných zdí Strana 7 / stavební akce na 1. MŠ 0,00 8 0, oprava podlahy kuchyně stavební akce na 4. MŠ 0,00 0, výměna vody,kanalizace,obklady,dlažby kuchyně stavební akce na 5. MŠ 0,00 0, rekonstrukce a zateplení vstupů stavební akce na 8. MŠ 0,00 0, výměna vody, kanalizace, obkladu, dlažby kuchyně stavební akce na 11. MŠ 0,00 0, výměna osvětlení stavební akce na 13. MŠ 0,00 0, oprava povrchu chodníků stavební akce na 14. MŠ 0,00 1 0, oprava nátěru oken stavební akce na 16. MŠ 0,00 0, oprava kanalizace dvora stavební akce na 1. ZŠ 0,00 0, výměna osvětlení stavební akce na 5. ZŠ 0,00 0, rekonstrukce hřiště oprava nátěru oken 8 000, stavební akce na 6. ZŠ 0,00 8 0, oprava nátěru oken výměna vstupních stěn a dveří do budovy oprava schodiště u hřiště stavební akce na 7. ZŠ 0,00 700,00 0, výměna rozvodů vody suterén výměna oken + projektová dokumentace doplatek - bezbariérový vstup (SMLOUVA) stavební akce na 8. ZŠ 0, , úpr.soc.zař.tuv+bezbar.vstup - Masarykova stavební akce na ZUŠ 0,00 0, rekonstrukce sociálního zařízení-kino rekonstrukce sociálního zařízení+pd-divadlo úpravy rozvodů VZT střecha-dk obnova protipožár.nástřiku konstrukcí-dk 1 700, stavební akce na MKZ 0, , stavební akce 0, , DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 1 0, čist.prostř.,telefony,služby pošt a 1 bank,kancelář.potřeby,výtvarný mat.) 0,00 1 0,00 0,00 3 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 2 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 0,00 03 Celkem KAP , ,00 04 KAP odbor správy majetku města 4000 odbor správy majetku města neinvestiční příspěvky prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky odhady, geometrické plány, LV odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 4 0, opravy a údržba pozemky pod domy PF nákup pozemků komunikace MBP nákup pozemků a nemovitostí 0, , daň z převodů nemovitostí 0, ,00 0, energetický audit 0,00 1 0, věcná břemena zahrádky, ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy nájem PF cyklostezka přemostění Labe 3,00 12,00

8 věcná břemena nájemné - Radil NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 8 / nájemné z nemovitostí 6 81,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí prodej nemovitostí , prodej pozemků a nemovitostí 24 0,00 0, odbor správy majetku města ,00 0,00 04 Celkem KAP ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí kontejnerová stání platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunální odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace autovraků nakládání s odpady 0, , příspěvek na ekologickou výchovu žáků členský příspěvek na SONO příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší příspěvek na solární ohřev TUV - občani příspěvek na ekologické vytápění - občani příspěvky a ekologická výchova 0, , úklid psích exkrementů platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat ekologické služby (psi, deratizace) 0, , lesní hospodářství myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP ochrana přírody - památné stromy vodní hospodářství ovzduší odpady sanace nepovolených skládek ZPF státní správa OŽP 0,00 8 0, finanční rezerva na rekultivaci skládky poplatky za vynětí ZPF-skladový dvůr poplatky 0,00 4 0, Zdravé město projekty, kolky, poplatky ostatní výdaje za práce a služby 0,00 0, geotermální elektrárna 3 000, investiční výdaje 0, ,00 0, příjem za svoz a uložení TDO 1 0,00 0, správní poplatky odvody za odnětí půdy pokuty - ovzduší, zeleň, odpady poplatky za znečištění ovzduší poplatky, odvody a ostatní příjmy 1 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 0,00 0, příspěvek od MPO-úložiště Richard 1 0,00 0, odbor životního prostředí , odbor životního prostředí, městská zeleň zahrada MŠ ul.ladova dětské hřiště zahrada MŠ Šaldova městská zeleň vč. ruderálních ploch 0,00 5 0, Mostná hora - jih prořezy stromů - výškové práce výsadby stromů závlahy - kruhový objezd pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom městská zeleň 0, ,00 0, čištění ruderálních ploch 429, běžná údržba zeleně údržba fontány 103, Mostná hora - sever - údržba obnova poškozených trávníků 344, černé skládky TSM, PO - neinv. přísp. na měst. zeleň 0, ,00 0,00 6,00

9 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 9 / odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví pohotovosti (APP) dozorčí rada (odměny, cestovné) Dny zdraví (2x) platba na sociál. lůžko v nemocnici MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0,00 138,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 0,00 743,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO mzdové náklady 4 244, provozní náklady (energie) 670, neinv.nákl.-dhdm,čist.prostř.atd. 122, ozdravný pobyt oprava podlahy - třída postižených dětí neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci květiny-osobní gratulace občanů města pohoštění - besídky, Vánoce, gratulace služby - přednášky, slevy důchodcům, pronájmy důchodci + zdravotně postižení 0,00 270,00 0, příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra ČČK 0,00 1 0, nein.dotace polévky - nezisk. org ostatní příspěvky a dotace 6,00 170, příspěvek a charitativní činnost 0,00 176,00 0, Bethel - centrum Alfa - obč. sdružení 0,00 0, mzda pracovníka Nízkoprahového centra Klika - obč. sdružení 0,00 0, neinv.nákl.(nd,ochr.pom.,popl.,poj.vozidla) 27, nákup vozidla Peugeot pro odbor 493, dílna:elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm provoz služebního auta - nafta opravy a udržování vozidla 90, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 7 0, Srdíčko - malování budov Srdíčko - opr. a lakování oken budov Srdíčko - výměna osvětlení budov Srdíčko - dokončení oprav teras investiční výdaje a větší opravy 0,00 0, mzda pro terénního pracovníka Bethel-Domov na půl cesty-dohody 0,00 1 0, pěstounská péče a náhradní rodinná péče sociální dávky převzaté po OKÚ 0,00 0, mzda koordinátora Středisko křesťanské pomoci 0,00 0, prevence kriminality 0, , podpora projektu Integr. romské kom. 0,00 48,00 0, komunitní plán 0,00 342,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 0, prohlídka před nástupem do zař.-ospod,ku 0,00 1 0, příjem za umístění v DPS prodej stáv. vozidla PEUGEOT příjmy z činnosti sociální odboru 3 0,00 0, odbor SVaZ, sociální věci ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD Pečovatelská služba-přísp. na mzdy PS:- přísp. na provoz(energie,běžné výdaje) DD ul. Zahradnická - přísp. na mzdy přísp.na provoz-energie,revize, běžné výdaje Azylový dům - příspěvek na mzdy 770, Azylový dům - příspěvek na provoz (energie) neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, , Naděje - ubytovna Želetice

10 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 10 / příspěvek na mzdy příspěvek na provoz 90, neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Naděje - ubytovna Želetice 0, , Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ prostř. na platy a zák. pojistné provozní náklady (energie) potraviny nein.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, , stravné režie obědů v jídelně důchodců příjmy z činnosti sociální odboru 2 1 0,00 0, Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova příspěvek na mzdy přísp. na provoz - energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl., neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 9 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 9 0, Klub důchodců + zdravotně postižení neinv.nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie) dohody včetně zák. poj. (1x správce + úklid) neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 77,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 77,00 0,00 06 Celkem KAP ,00 0,00 07 KAP stavební úřad 7000 stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 1 0, správní poplatek a ostatní příjmy 0,00 0, stavební úřad 1 0,00 07 Celkem KAP 1 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje prodej plynového zařízení 721, prodej investičního majetku 721,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 721,00 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb studentské práce 90, autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta 190, odborná literatura vícetisky, kopírovací práce provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , regulační plány strategický plán PD - komunikace zjednodušené projekty územně plánovací dokumentace PD - kasárna PD - zimní stadion PD - veřejné osvětlení PD - Miřejovická stráň projektové dokumentace 0, , inženýrská činnost Domov důchodců 0,00 0, pokračování v tvorbě digitální mapy 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, , odbor ÚR, realizace staveb dotace - Phare oprava komunikace historického jádra , Kocanda - splátka dodavatelského úvěru Družba - regenerace panelového sídliště parkovací dům, hvězdárna, laboratoře , Rybářské nám. - oprava zádlažby a inž. sítí dětské hřiště Pohoda 1 900,00 17,00

11 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 11 / park - pivovar, portál 3 000, cyklostezky Litoměřice - Třeboutice 900, přístřešky zastávek MHD Miřejovická stráň - komunikace, rozvody elektro ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 0, oprava opěrných zdí na hřbitově Mostka - oprava schodiště oprava schodiště u Penny Marketu ul. Masarykova - oprava VO - II. etapa ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 1 0, značení ulic havarijní fond oprava ochranných nátěrů informační systém oprava parkánového zdiva lávka na koupaliště zprovoznění nefunkčních vpustí výměna ukotvení historických stožárů repase historických svítidel oprava zkratových míst nákup odpadkových košů oprava dětských hřišť revize dětských hřišť dle EU revize lávek ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb , odbor ÚR, PO Technické služby údržba a čištění hřbitova odpisy parkovací systém odpisy - skládka odpisy přívěs za osobní automobil nákup přenosného dopravního značení opravy strojů údržba a úklid veřejných záchodků ostatní pomocné práce likvidace černých skládek velkoobjem. kontejn. na pevné body zimní úklid komunikací a chodníků úklid kontejn. a popelnicových stání údržba, opravy a havárie veřejného osvětlení výměna písku v pískovištích údržba a opravy dětských hřišť oprava výtluk v komunikacích čištění kanálových vpustí úklid a vysypání košů úklid komunikací a chodníků 1 104,00-22,00 611, ,00 46, ,00 138,00 46,00 598, , , ,00 46, , , , neinv. přísp., PO 0, ,00 0, traktor Zetor vibrační válec 218, multicar H 1 valník osobní automobil Fabia vertikulátor-provzdušňovač trávníků 190, pásový dopravník na drtič větví 66, bourací kladivo na UVC inv. přísp., PO 0, ,00 0, neinv. přísp. na ZPS, PO 0, , TSM - hřbitov - nájem TSM - nájemné - nemovitosti TSM - tržby za provoz veřejných WC TSM - splátka drtícího a třídícího stroje 838, správní poplatky, sankce, a ostatní 1 358,00 0,00 0, TSM - parkovací automaty 2 000,00 0,00 0, TSM - parkovací karty 4 0,00 0, odbor ÚR, PO Technické služby 3 808, ,00 0, odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce 0,00 1 0, jarmarky a vánoční výzdoba 0,00 2 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy vozidel před čištěním 700, odtahy vraků Jiřík. kasárna - ostraha a údržba ostatní služby (mimo TSM) 0, , správní poplatky poplatek za užívání veřejného prostranství 1 5

12 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 12 / správní poplatky, sankce, a ostatní 700,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 700, ,00 0, odbor ÚR, Výstavy s.r.o rekonstrukce WC pavilon K oprava požární vody v administrativní budově 82, úpravy pavilonu T - strop, vnější okna 193, opr. odláždění a úpr. jezírka v sektoru A a 68,00 pavilonu G opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, pronájem Eurotelu správní poplatky, sankce, a ostatní 0,00 0, odbor ÚR, Výstavy s.r.o ,00 0,00 08 Celkem KAP 8 759, ,00 09 KAP městská policie 9000 městská policie pohonné hmoty výstroj (uniformy) obnova PC, monitory PC všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) dálniční známka STK, emise, komíny pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad školení řidičů plyn revize zabezp. zařízení, revize kamer. systému opr. budov, zabezp. zař., aut, kamer. systému 370,00 2 1,00 12,00 12, osvědčení řidičů, zbrojní průkazy, osvědčení strážníka studená voda elektrická energie provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , obměna vozidla na leasing leasingové platby - vozidla 103, investice 0,00 343,00 0, prostř. na platy a zák. pojistné platy, odměny a zákonné pojistné 0, , pokuty PCO 1 700, parkovné z park. automatů a ostat. příj ,00 0,00 0, městská policie 2 000, ,00 0,00 09 Celkem KAP 2 000, ,00 0,00 24 KAP obecní živnostenský úřad 2400 obecní živnostenský úřad kontaktní místo - Štětí placené práce a služby 0,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 0,00 0, obecní živnostenský úřad 1 0,00 24 Celkem KAP 1 0,00 51 KAP organizační složka lesního hospodářství 5100 organizační složka lesního hospodářství geometr. plány - vl. honitba energetický audit - revize elektro zpracování LHP pro městské lesy všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) turistická vybavenost práce výrobní povahy (kácení a přibližování dřeva, sázení, ožínání) oprava a údržba (revize, údržba hájovny) schůze myslivost členské příspěvky ochranné pomůcky školení způsobilosti, literatura nájemné za pozemky 3,00 6, nájemné honitby Varhošť předplatné časopisů 1, energie pohonné hmoty, maziva a zák. poj pojištění vozidel poplatky za telefony provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , VPČ - včetně zák. poj HPČ - platy a zákonné pojistné 1 068, platy, odměny a zákonné pojistné 0, ,00 0, traktor Proxima 74

13 dláždění dvora horní část hájovny NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 13 / investiční výdaje 0,00 900,00 0, nájem - p. Kolář prodej dřevní hmoty myslivost prodej traktoru Z prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 0 0,00 0, organizační složka lesního hospodářství ,00 0,00 51 Celkem KAP ,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství studie a PD dopravního značení BESIP údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení dopravní značení - střed města 700, dopravní značení - změny a údržba 0,00 2 0, městská hromadná doprava 0,00 2 0, správní poplatky pokuty správní poplatky, sankce, a ostatní 6 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 85 Celkem KAP ,00 0,00 Celkem , ,

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Město Litoměřice SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2007 Příjmy Výdaje Financování

Město Litoměřice SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2007 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP. Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 22 7 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0,00 15 704,00 0,00 01004 TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy 0,00

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 1 / 12 01 odbor ekonomický 349 172,00 40 15 25 041,00 02 odbor správní 41 162,00 107 874,00 1 870,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 14 3 111 541,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt.

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 859,40 72 662,00 33 7 02 odbor správní 36 136,60 88 59 2 083,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 839,00 117 994,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006

Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 Příjmová část 1/2 Rozpočet na r. 2006 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 22 000 000 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 13 000 000 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Schválený rozpočet 2013.xls. Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet 2013.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 220 845,00 nedaňové 7 023,00 přijaté transfery 27 127,90 kapitálové 10 230,00 ostatní 37 360,00 celkem příjmy 302 585,90 Financování 65 850,00 Příjmy + financování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice Příjmy Schválený rozpočet IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 801,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K 29.02.2016 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč PŘÍJMY třída I.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Schválený rozpočet 2014. Rekapitulace příjmů. daňové 221 665,00 nedaňové 7 410,00 přijaté transfery 35 138,90 kapitálové 7 075,00 ostatní 36 680,00

Schválený rozpočet 2014. Rekapitulace příjmů. daňové 221 665,00 nedaňové 7 410,00 přijaté transfery 35 138,90 kapitálové 7 075,00 ostatní 36 680,00 Příloha č. 1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 221 665,00 nedaňové 7 410,00 přijaté transfery 35 138,90 kapitálové 7 075,00 ostatní 36 680,00 celkem příjmy 307 968,90 Financování 90 000,00 Příjmy +

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 628 600 1112

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice

Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet 2014 Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 980,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Návrh rozpočtu 2013 Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Skutečnost 2012 Rozpočet 2013 zaúčtováno Název Celkem Celkem paragraf položka Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 833,7 1100,0 1111 Daň z

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 28.2.2013 Sejmuto dne: 25.3.2013 Schváleno v ZO: 25.3.2013 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

MĚSTYS OSTROVAČICE. Rozpočet na rok 2017 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - ÚHRN PŘÍJMŮ - PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM

MĚSTYS OSTROVAČICE. Rozpočet na rok 2017 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - ÚHRN PŘÍJMŮ - PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM strana 1 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ř. Položka Uz / Org. Druh příjmu 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (zálohová daň) 2390000 2 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) 5 3 1113

Více