Přehled schváleného rozpočtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled schváleného rozpočtu"

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický rezerva na nepředvídané výdaje , rozpočtová rezerva 0, ,00 0, bankovní poplatky platby na FÚ - odvod DPH daň z nemovitostí KORREKT - audit KODAP - daňové poradenství platby DPH na FÚ a ostatní 0, ,00 0, daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 2 000, daň z příjmů FO ze závislé činnosti , daň z nemovitostí daň z přidané hodnoty daň z příjmů právn. osob , daně zrušené daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn daňové příjmy města ,00 0, odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatek poplatky z provozování hr. přístrojů poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů poplatky z vybraných činností a služeb 8 790,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 700,00 0,00 0, vratky záloh min. roku nahodilé příjmy 0,00 0, stav na účtě ZBÚ k , hosp. výsledek - 6. ZŠ rekonstr. hřiště uložené fin.prostř. - regen. panel. sídl. Družba , uložené fin.prostř. - park - pivovar, portál 3 000, uložené fin.prostř. - park. dům, hvězdárna, lab , zůstatek na ZBÚ k , , splátky půjček 429, Systém. dot. na techn. obn. byt. fondu v 429,00 0,00-451, odbor ekonomický , , , odbor ÚR, Výstavy s.r.o vstupné 2 000, peněžní plnění nájmu 4 290, poplatek za logo a ochrannou známku 307, poplatky z vybraných činností a služeb 6 597,00 0,00 0, odbor ÚR, Výstavy s.r.o ,00 0,00 0,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní a cestovního ruchu 2000 odbor správní, vlastní odbor Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR 38, Euroregion Labe Svaz měst a obcí ČR 62,00 41, Sdružení historických sídel Čech Hosp. sociální rada Litoměřicka příspěvky a poplatky sdružením 0,00 201,00 0, kopírky přestavba a zařízení kanceláře po OS-BH zhodnocení budov (Topolčianská) rozšíření tepelného čerpadla rychlotiskárna programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hmotný investiční majetek 0, , silniční provoz pozemní komunikace náhrady škod 0,00 0, opravy aut, výtahu, kopírek opravy budov (okna, vymalování, stoupačky) renovace tonerů ND k PC ND + mat. na opravu sl. vozidel běžná údržba a opravy 0, ,00 0, ochranné pomůcky prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky zákony, tiskopisy, literatura, CD drobný hm.dlouh. majetek (dle požadavků odborů) hardware pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) spotřební materiál k PC (tonery, myši, klávesnice, pásky) 96, spotřební materiál a drobný hm. majetek 0, ,00

2 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 2 / fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 228,00 0, vodné, stočné, srážková voda 190, nové CCS karty 2, plyn teplo myčka, servisní poplatek CCS jistiny za karty CCS dálniční známky elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, nájem - střecha Vrchlického 12, nájem - Topolčianská kolky 1, konference cestovní náhrady, ubytování, strava řešitel. servis tech. prohlídky, registrace domén.jmén právní zastoupení města revize elektro, plynu, výtahu, has. přístrojů úklid (čištění čalounění + po malovaní) emise, popl. za TV a rádia, inzerce služby v oblasti bezpečnosti práce a PO parkovné, balné, cestovné-firmy, exp. popl lékařská preventivní péče poplatek za vedení účtu Stř. cenných papírů školení, kurzy telefony, internet poštovné cestovní náhrady (vedení, členové ZM) pohřebné svědečné kolky - právní zastoupení ,00 3 2, placené práce a služby 0, , pojištění majetku města pojištění cestovní pojištění majetku města 0, , JD - stravné 12, SF - úroky 2, SF - příděl 1 112, SF - poskytnutí půjček stravné 988, SF - bankovní poplatky SF - příspěvek - výročí SF - příspěvek - dovolená 157, SF - příspěvek - kulturní akce 52, SF - příspěvek - stravné SF - splátky půjček 700, sociální fond, stravné 602, , , povinné pojištění úrazové 237, pracovníci státní správy a samosprávy odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené starosta, místostarostové (3) radní a členové zastupitelstva prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin hudební doprovod ošatné, výkon zámek Ploskovice - nájemné svatební obřady 0, , pronájem (Coca-Cola, Sdružení Rómů) 8, správní poplatky - legalizace, vidimace pokuty příspěvky, náhrady, vratky nedaňové příjmy (přestupky) 13, Ploskovice - svatební obřady správní poplatky a ostatní příjmy 1 546,00 0,00 0, příspěvek na výkon státní správy 9 903, příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou ,00 působností státní dotace na výkon státní správy ,00 0, odbor správní, vlastní odbor , , , odbor správní, cest. ruch a IC výstavy prezentace města (inzeráty, reklama) občerstvení na výstavách výstavy a ostatní aktivity 0,00 3 0, známky kolky služby - výroba propagačního materiálu všeobecný materiál (stvrzenky,balící papír, čistící prostředky)

3 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 3 / zboží určené k prodeji (pohledy, mapy) propagační materiály a jiné zboží 0,00 700,00 0, členství v A.T.I.C. ČR 4, členství v SCR DELITEUS 37, HPČ - průvodkyně 122, výdaje za služby IC 0,00 163,00 0, příjem z prohlídkové činnosti 1 0,00 0, příjem z prodeje zboží a služeb IC 0,00 0, odbor správní, cest. ruch a IC ,00 0, odbor správní, civilní obrana běžná údržba a opravy teplo (kryt CO) diktafon (baterie, kazetky) 1, ochranné pomůcky tech. PO-CO 2, všeobecný materiál rozbor vody (1x1/2 roku) 8, revize dispečerského zařízení 7, voda (kryt CO) 1, elektrická energie (kryt CO) provozní výdaje CO 0,00 89,00 0, VPČ - správce krytu včetně zák. poj. 0,00 2 0, odbor správní, civilní obrana 0,00 114,00 0, odbor správní, protipožární ochrana pohonné hmoty, oleje revize plynového kotle 5 4, revize elektrického nářadí revize opasků BPR 1 4, všeobecný materiál (hadice, savice, nářadí, materiál na opravu poškozeného) elektrocentrála STK, emise údržba objektů opravy a údržba vozidel studená voda plyn elektrická energie 6,00 70, provozní výdaje PO 0,00 449,00 0, náhradní díly k vozidlům PO výzbroj a výstroj pro mládež výzbroj a výstroj u VPO Ústí nad Labem náhradní díly vozidel PO a výstroj 0,00 1 0, refundace mezd VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny za údržbu hasící techniky 0,00 6 0, odbor správní, protipožární ochrana 0,00 654,00 0,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor školství, kultury a sportu 3200 odbor ŠKaS, odd. sportu granty a příspěvky na sportovní akce vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 2 0, TJ Slavoj 0,00 0, dotace na investice sportovním oddílům plavání těhotných žen MS, šampionáty, postižení příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů plavání těhotných žen dot. na činn. a investice sport. odd , odbor ŠKaS, odd. sportu , Městská sportovní zařízení čist.a dezinf.prostř.,telef.,výroba ledu,broušení,rolby,ochr.pom odpisy 2 3 0, ,00 0,00 3 0, umělý povrch ZS inv. přísp., PO 0,00 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 5 0, Městská sportovní zařízení 0, , odbor ŠKaS, oddělení školství náklady na regionální školství 4 1

4 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 4 / výdaje na plaveckou školu přísp. na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím 470, granty a přísp. na akce volný čas dětí matematická olympiáda společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 9 0, od obcí za žáky ZŠ od obcí za děti v MŠ dotace na základní školy 9 0,00 0, odbor ŠKaS, oddělení školství 9 9 0, MŠ Masarykova 30, PO instalace drtičů odpadu ŠJ dětská lehátka a nábytek 1 0,00 3 0, malování obj. MŠ vyhl. 108/2001, 258/2000 0,00 0, čist.a dezinf.prostř.,ochr. a 1 790,00 učeb.pom.,kancl.potřeby,telef.,dhdm,revize,popl ,00 0,00 0, ,00 0, osobní automobil výměna elektrických sporáků elektrický mandl pro MŠ Ladova 90, inv. přísp., PO 0,00 6 0, mzdy(pradleny,údržbář,asistenti,ekonom,mzdov.účetní 1 8 vč.zák.poj neinv. přísp. na mzdy, PO 0, , MŠ Masarykova 30, PO ,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO provoz mzdy 70, neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 4 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, čist.prostř.,ochr. a 6 učeb.pom.,telef.,revize,popl.,zdrav.mat.,dhdm,programy 509,00 6 0,00 0,00 8 0, neinv. přísp. na pronájem tělocvičny, PO 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 509,00 2 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO provoz-údržba povrchu,sekání trávy,zemina,benzín do 70,00 sekačky mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0,00 0,00 0, Litoměřická notička - festival neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 0, výročí založení školy neinv. přísp. na výročí školy, PO 0,00 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech ,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO , Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO provoz - viz. ZŠ B. Němcové + energie 90, mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 690,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0,00

5 obnova majetku počítačová technika NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 5 / ,00 2 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech 670, ,00 0,00 0,00 7 0, neinv. přísp. na pronájem tělocvičny, PO 0,00 1 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO , ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO provoz viz. ZŠ B. Němcové 70, mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0, euro nábytek PC do počít. učebny, tabule 0,00 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech ,00 0,00 1 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO , ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO provoz - viz. ZŠ B. Němcové mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 2 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 1 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 1 0, euro nábytek počítačová technika oprava školního rozhlasu 0,00 4 0,00 0,00 170,00 0, viz. ZŠ Na Valech 7 7 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3 5 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO provoz - viz. ZŠ B. Němcové 70, mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0, obnova majetku počítačová technika 0,00 1 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech ,00 0,00 1 0, mzda asistenta pro vozíčkáře neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO den hudby neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech 2 0,00 2 0,00 0,00 4 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 7 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO

6 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 6 / neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 3 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 1 0, přísp. na modernizaci objektu, PO 270,00 2 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 270, ,00 0, odbor ŠKaS, oddělení kultury granty na záchranu malých sakr. staveb. v reg vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám kabelová televize-vysílání pořadů o Lovosicích a 1 Litoměřicích dotace kulturním organizacím 0,00 4 0, smlouva s kronikářem hřbitov - výročí Máchovy Litoměřice - podzim Hlasy hrdinů výběrové řízení - ředitelka KNIHOVNA Veit - skladatel - výročí mezinárodní vztahy čestní občané města vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví kulturní akce 0,00 8 0, příspěvek TSM na údržbu kašen 70, popisky na domy a fotodokumentace hroby, sochy MPR revize - kašny, věž, kostel pronájem divadel. prostor (SMLOUVA) pronájmy, opravy a rekonstrukce kulturní 0, , VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 0, oprava pomníku na hřbitově pomník Rudoarmějců 0,00 3 0, poplatek za správní řízení, pokuty příjmy za poskytované služby 0,00 0, umoření půjčky z ročního podílu nájemného biskupství - nájemní smlouva vratky půjček (biskupství) 0, odbor ŠKaS, oddělení kultury 2 7 0, Knihovna K. H. Máchy, PO čist.prostř.,revize,knihy,cd,pošt.a 1 9 bank.popl.,telef.,obaly,dhdm 0, ,00 0,00 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0, , neúčel. dotace - Knihovna K. H. Máchy 6 0,00 0, Knihovna K. H. Máchy, PO 6 7 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO fond Vinobraní (25 % z nájmu NP) 770,00 770,00 0, čist.prostř.,revize,telefony,služby 1 9 pošt,kancelářské potřeby 0, ,00 0,00 900,00 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0, ,00 0, LVL neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, MKZ-nájem (75 %) z nebyt. prostor , MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3 090, , stavební akce oprava kašen hrad - oprava a údržba stavební akce - historické památky 0,00 0, rekonstrukce MR+VZT II. etapa spárování obkladu bazénu úprava zdroje vody (tepelné čerpadlo) výměna potrubí strojovny a rozvodů stavební akce na MSZ 0, , oprava střech ZŠ, MŠ havárie a vandalismus ZŠ, MŠ oprava střech na ZŠ a MŠ 0,00 0,00

7 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK rekonstrukce sociálního zařízení oprava opěrných zdí Strana 7 / stavební akce na 1. MŠ 0,00 8 0, oprava podlahy kuchyně stavební akce na 4. MŠ 0,00 0, výměna vody,kanalizace,obklady,dlažby kuchyně stavební akce na 5. MŠ 0,00 0, rekonstrukce a zateplení vstupů stavební akce na 8. MŠ 0,00 0, výměna vody, kanalizace, obkladu, dlažby kuchyně stavební akce na 11. MŠ 0,00 0, výměna osvětlení stavební akce na 13. MŠ 0,00 0, oprava povrchu chodníků stavební akce na 14. MŠ 0,00 1 0, oprava nátěru oken stavební akce na 16. MŠ 0,00 0, oprava kanalizace dvora stavební akce na 1. ZŠ 0,00 0, výměna osvětlení stavební akce na 5. ZŠ 0,00 0, rekonstrukce hřiště oprava nátěru oken 8 000, stavební akce na 6. ZŠ 0,00 8 0, oprava nátěru oken výměna vstupních stěn a dveří do budovy oprava schodiště u hřiště stavební akce na 7. ZŠ 0,00 700,00 0, výměna rozvodů vody suterén výměna oken + projektová dokumentace doplatek - bezbariérový vstup (SMLOUVA) stavební akce na 8. ZŠ 0, , úpr.soc.zař.tuv+bezbar.vstup - Masarykova stavební akce na ZUŠ 0,00 0, rekonstrukce sociálního zařízení-kino rekonstrukce sociálního zařízení+pd-divadlo úpravy rozvodů VZT střecha-dk obnova protipožár.nástřiku konstrukcí-dk 1 700, stavební akce na MKZ 0, , stavební akce 0, , DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 1 0, čist.prostř.,telefony,služby pošt a 1 bank,kancelář.potřeby,výtvarný mat.) 0,00 1 0,00 0,00 3 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 2 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 0,00 03 Celkem KAP , ,00 04 KAP odbor správy majetku města 4000 odbor správy majetku města neinvestiční příspěvky prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky odhady, geometrické plány, LV odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 4 0, opravy a údržba pozemky pod domy PF nákup pozemků komunikace MBP nákup pozemků a nemovitostí 0, , daň z převodů nemovitostí 0, ,00 0, energetický audit 0,00 1 0, věcná břemena zahrádky, ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy nájem PF cyklostezka přemostění Labe 3,00 12,00

8 věcná břemena nájemné - Radil NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 8 / nájemné z nemovitostí 6 81,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí prodej nemovitostí , prodej pozemků a nemovitostí 24 0,00 0, odbor správy majetku města ,00 0,00 04 Celkem KAP ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí kontejnerová stání platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunální odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace autovraků nakládání s odpady 0, , příspěvek na ekologickou výchovu žáků členský příspěvek na SONO příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší příspěvek na solární ohřev TUV - občani příspěvek na ekologické vytápění - občani příspěvky a ekologická výchova 0, , úklid psích exkrementů platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat ekologické služby (psi, deratizace) 0, , lesní hospodářství myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP ochrana přírody - památné stromy vodní hospodářství ovzduší odpady sanace nepovolených skládek ZPF státní správa OŽP 0,00 8 0, finanční rezerva na rekultivaci skládky poplatky za vynětí ZPF-skladový dvůr poplatky 0,00 4 0, Zdravé město projekty, kolky, poplatky ostatní výdaje za práce a služby 0,00 0, geotermální elektrárna 3 000, investiční výdaje 0, ,00 0, příjem za svoz a uložení TDO 1 0,00 0, správní poplatky odvody za odnětí půdy pokuty - ovzduší, zeleň, odpady poplatky za znečištění ovzduší poplatky, odvody a ostatní příjmy 1 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 0,00 0, příspěvek od MPO-úložiště Richard 1 0,00 0, odbor životního prostředí , odbor životního prostředí, městská zeleň zahrada MŠ ul.ladova dětské hřiště zahrada MŠ Šaldova městská zeleň vč. ruderálních ploch 0,00 5 0, Mostná hora - jih prořezy stromů - výškové práce výsadby stromů závlahy - kruhový objezd pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom městská zeleň 0, ,00 0, čištění ruderálních ploch 429, běžná údržba zeleně údržba fontány 103, Mostná hora - sever - údržba obnova poškozených trávníků 344, černé skládky TSM, PO - neinv. přísp. na měst. zeleň 0, ,00 0,00 6,00

9 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 9 / odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví pohotovosti (APP) dozorčí rada (odměny, cestovné) Dny zdraví (2x) platba na sociál. lůžko v nemocnici MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0,00 138,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 0,00 743,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO mzdové náklady 4 244, provozní náklady (energie) 670, neinv.nákl.-dhdm,čist.prostř.atd. 122, ozdravný pobyt oprava podlahy - třída postižených dětí neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci květiny-osobní gratulace občanů města pohoštění - besídky, Vánoce, gratulace služby - přednášky, slevy důchodcům, pronájmy důchodci + zdravotně postižení 0,00 270,00 0, příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra ČČK 0,00 1 0, nein.dotace polévky - nezisk. org ostatní příspěvky a dotace 6,00 170, příspěvek a charitativní činnost 0,00 176,00 0, Bethel - centrum Alfa - obč. sdružení 0,00 0, mzda pracovníka Nízkoprahového centra Klika - obč. sdružení 0,00 0, neinv.nákl.(nd,ochr.pom.,popl.,poj.vozidla) 27, nákup vozidla Peugeot pro odbor 493, dílna:elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm provoz služebního auta - nafta opravy a udržování vozidla 90, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 7 0, Srdíčko - malování budov Srdíčko - opr. a lakování oken budov Srdíčko - výměna osvětlení budov Srdíčko - dokončení oprav teras investiční výdaje a větší opravy 0,00 0, mzda pro terénního pracovníka Bethel-Domov na půl cesty-dohody 0,00 1 0, pěstounská péče a náhradní rodinná péče sociální dávky převzaté po OKÚ 0,00 0, mzda koordinátora Středisko křesťanské pomoci 0,00 0, prevence kriminality 0, , podpora projektu Integr. romské kom. 0,00 48,00 0, komunitní plán 0,00 342,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 0, prohlídka před nástupem do zař.-ospod,ku 0,00 1 0, příjem za umístění v DPS prodej stáv. vozidla PEUGEOT příjmy z činnosti sociální odboru 3 0,00 0, odbor SVaZ, sociální věci ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD Pečovatelská služba-přísp. na mzdy PS:- přísp. na provoz(energie,běžné výdaje) DD ul. Zahradnická - přísp. na mzdy přísp.na provoz-energie,revize, běžné výdaje Azylový dům - příspěvek na mzdy 770, Azylový dům - příspěvek na provoz (energie) neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, , Naděje - ubytovna Želetice

10 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 10 / příspěvek na mzdy příspěvek na provoz 90, neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Naděje - ubytovna Želetice 0, , Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ prostř. na platy a zák. pojistné provozní náklady (energie) potraviny nein.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, , stravné režie obědů v jídelně důchodců příjmy z činnosti sociální odboru 2 1 0,00 0, Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova příspěvek na mzdy přísp. na provoz - energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl., neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 9 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 9 0, Klub důchodců + zdravotně postižení neinv.nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie) dohody včetně zák. poj. (1x správce + úklid) neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 77,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 77,00 0,00 06 Celkem KAP ,00 0,00 07 KAP stavební úřad 7000 stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 1 0, správní poplatek a ostatní příjmy 0,00 0, stavební úřad 1 0,00 07 Celkem KAP 1 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje prodej plynového zařízení 721, prodej investičního majetku 721,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 721,00 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb studentské práce 90, autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta 190, odborná literatura vícetisky, kopírovací práce provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , regulační plány strategický plán PD - komunikace zjednodušené projekty územně plánovací dokumentace PD - kasárna PD - zimní stadion PD - veřejné osvětlení PD - Miřejovická stráň projektové dokumentace 0, , inženýrská činnost Domov důchodců 0,00 0, pokračování v tvorbě digitální mapy 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, , odbor ÚR, realizace staveb dotace - Phare oprava komunikace historického jádra , Kocanda - splátka dodavatelského úvěru Družba - regenerace panelového sídliště parkovací dům, hvězdárna, laboratoře , Rybářské nám. - oprava zádlažby a inž. sítí dětské hřiště Pohoda 1 900,00 17,00

11 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 11 / park - pivovar, portál 3 000, cyklostezky Litoměřice - Třeboutice 900, přístřešky zastávek MHD Miřejovická stráň - komunikace, rozvody elektro ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 0, oprava opěrných zdí na hřbitově Mostka - oprava schodiště oprava schodiště u Penny Marketu ul. Masarykova - oprava VO - II. etapa ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 1 0, značení ulic havarijní fond oprava ochranných nátěrů informační systém oprava parkánového zdiva lávka na koupaliště zprovoznění nefunkčních vpustí výměna ukotvení historických stožárů repase historických svítidel oprava zkratových míst nákup odpadkových košů oprava dětských hřišť revize dětských hřišť dle EU revize lávek ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb , odbor ÚR, PO Technické služby údržba a čištění hřbitova odpisy parkovací systém odpisy - skládka odpisy přívěs za osobní automobil nákup přenosného dopravního značení opravy strojů údržba a úklid veřejných záchodků ostatní pomocné práce likvidace černých skládek velkoobjem. kontejn. na pevné body zimní úklid komunikací a chodníků úklid kontejn. a popelnicových stání údržba, opravy a havárie veřejného osvětlení výměna písku v pískovištích údržba a opravy dětských hřišť oprava výtluk v komunikacích čištění kanálových vpustí úklid a vysypání košů úklid komunikací a chodníků 1 104,00-22,00 611, ,00 46, ,00 138,00 46,00 598, , , ,00 46, , , , neinv. přísp., PO 0, ,00 0, traktor Zetor vibrační válec 218, multicar H 1 valník osobní automobil Fabia vertikulátor-provzdušňovač trávníků 190, pásový dopravník na drtič větví 66, bourací kladivo na UVC inv. přísp., PO 0, ,00 0, neinv. přísp. na ZPS, PO 0, , TSM - hřbitov - nájem TSM - nájemné - nemovitosti TSM - tržby za provoz veřejných WC TSM - splátka drtícího a třídícího stroje 838, správní poplatky, sankce, a ostatní 1 358,00 0,00 0, TSM - parkovací automaty 2 000,00 0,00 0, TSM - parkovací karty 4 0,00 0, odbor ÚR, PO Technické služby 3 808, ,00 0, odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce 0,00 1 0, jarmarky a vánoční výzdoba 0,00 2 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy vozidel před čištěním 700, odtahy vraků Jiřík. kasárna - ostraha a údržba ostatní služby (mimo TSM) 0, , správní poplatky poplatek za užívání veřejného prostranství 1 5

12 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 12 / správní poplatky, sankce, a ostatní 700,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 700, ,00 0, odbor ÚR, Výstavy s.r.o rekonstrukce WC pavilon K oprava požární vody v administrativní budově 82, úpravy pavilonu T - strop, vnější okna 193, opr. odláždění a úpr. jezírka v sektoru A a 68,00 pavilonu G opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, pronájem Eurotelu správní poplatky, sankce, a ostatní 0,00 0, odbor ÚR, Výstavy s.r.o ,00 0,00 08 Celkem KAP 8 759, ,00 09 KAP městská policie 9000 městská policie pohonné hmoty výstroj (uniformy) obnova PC, monitory PC všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) dálniční známka STK, emise, komíny pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad školení řidičů plyn revize zabezp. zařízení, revize kamer. systému opr. budov, zabezp. zař., aut, kamer. systému 370,00 2 1,00 12,00 12, osvědčení řidičů, zbrojní průkazy, osvědčení strážníka studená voda elektrická energie provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , obměna vozidla na leasing leasingové platby - vozidla 103, investice 0,00 343,00 0, prostř. na platy a zák. pojistné platy, odměny a zákonné pojistné 0, , pokuty PCO 1 700, parkovné z park. automatů a ostat. příj ,00 0,00 0, městská policie 2 000, ,00 0,00 09 Celkem KAP 2 000, ,00 0,00 24 KAP obecní živnostenský úřad 2400 obecní živnostenský úřad kontaktní místo - Štětí placené práce a služby 0,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 0,00 0, obecní živnostenský úřad 1 0,00 24 Celkem KAP 1 0,00 51 KAP organizační složka lesního hospodářství 5100 organizační složka lesního hospodářství geometr. plány - vl. honitba energetický audit - revize elektro zpracování LHP pro městské lesy všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) turistická vybavenost práce výrobní povahy (kácení a přibližování dřeva, sázení, ožínání) oprava a údržba (revize, údržba hájovny) schůze myslivost členské příspěvky ochranné pomůcky školení způsobilosti, literatura nájemné za pozemky 3,00 6, nájemné honitby Varhošť předplatné časopisů 1, energie pohonné hmoty, maziva a zák. poj pojištění vozidel poplatky za telefony provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , VPČ - včetně zák. poj HPČ - platy a zákonné pojistné 1 068, platy, odměny a zákonné pojistné 0, ,00 0, traktor Proxima 74

13 dláždění dvora horní část hájovny NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 13 / investiční výdaje 0,00 900,00 0, nájem - p. Kolář prodej dřevní hmoty myslivost prodej traktoru Z prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 0 0,00 0, organizační složka lesního hospodářství ,00 0,00 51 Celkem KAP ,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství studie a PD dopravního značení BESIP údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení dopravní značení - střed města 700, dopravní značení - změny a údržba 0,00 2 0, městská hromadná doprava 0,00 2 0, správní poplatky pokuty správní poplatky, sankce, a ostatní 6 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 85 Celkem KAP ,00 0,00 Celkem , ,

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Město Litoměřice SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2007 Příjmy Výdaje Financování

Město Litoměřice SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2007 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP. Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 22 7 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0,00 15 704,00 0,00 01004 TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy 0,00

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 1 / 12 01 odbor ekonomický 349 172,00 40 15 25 041,00 02 odbor správní 41 162,00 107 874,00 1 870,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 14 3 111 541,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt.

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 859,40 72 662,00 33 7 02 odbor správní 36 136,60 88 59 2 083,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 839,00 117 994,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 628 600 1112

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Schválený rozpočet 2014. Rekapitulace příjmů. daňové 221 665,00 nedaňové 7 410,00 přijaté transfery 35 138,90 kapitálové 7 075,00 ostatní 36 680,00

Schválený rozpočet 2014. Rekapitulace příjmů. daňové 221 665,00 nedaňové 7 410,00 přijaté transfery 35 138,90 kapitálové 7 075,00 ostatní 36 680,00 Příloha č. 1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 221 665,00 nedaňové 7 410,00 přijaté transfery 35 138,90 kapitálové 7 075,00 ostatní 36 680,00 celkem příjmy 307 968,90 Financování 90 000,00 Příjmy +

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 2 / 12 01 KAP Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 18 000,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 14 579,00 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp.

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 628 600 1112 Daň z příjmu

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r. 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Více