Přehled schváleného rozpočtu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled schváleného rozpočtu"

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický rezerva na nepředvídané výdaje , rozpočtová rezerva 0, ,00 0, bankovní poplatky platby na FÚ - odvod DPH daň z nemovitostí KORREKT - audit KODAP - daňové poradenství platby DPH na FÚ a ostatní 0, ,00 0, daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 2 000, daň z příjmů FO ze závislé činnosti , daň z nemovitostí daň z přidané hodnoty daň z příjmů právn. osob , daně zrušené daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn daňové příjmy města ,00 0, odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatek poplatky z provozování hr. přístrojů poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů poplatky z vybraných činností a služeb 8 790,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 700,00 0,00 0, vratky záloh min. roku nahodilé příjmy 0,00 0, stav na účtě ZBÚ k , hosp. výsledek - 6. ZŠ rekonstr. hřiště uložené fin.prostř. - regen. panel. sídl. Družba , uložené fin.prostř. - park - pivovar, portál 3 000, uložené fin.prostř. - park. dům, hvězdárna, lab , zůstatek na ZBÚ k , , splátky půjček 429, Systém. dot. na techn. obn. byt. fondu v 429,00 0,00-451, odbor ekonomický , , , odbor ÚR, Výstavy s.r.o vstupné 2 000, peněžní plnění nájmu 4 290, poplatek za logo a ochrannou známku 307, poplatky z vybraných činností a služeb 6 597,00 0,00 0, odbor ÚR, Výstavy s.r.o ,00 0,00 0,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní a cestovního ruchu 2000 odbor správní, vlastní odbor Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR 38, Euroregion Labe Svaz měst a obcí ČR 62,00 41, Sdružení historických sídel Čech Hosp. sociální rada Litoměřicka příspěvky a poplatky sdružením 0,00 201,00 0, kopírky přestavba a zařízení kanceláře po OS-BH zhodnocení budov (Topolčianská) rozšíření tepelného čerpadla rychlotiskárna programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hmotný investiční majetek 0, , silniční provoz pozemní komunikace náhrady škod 0,00 0, opravy aut, výtahu, kopírek opravy budov (okna, vymalování, stoupačky) renovace tonerů ND k PC ND + mat. na opravu sl. vozidel běžná údržba a opravy 0, ,00 0, ochranné pomůcky prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky zákony, tiskopisy, literatura, CD drobný hm.dlouh. majetek (dle požadavků odborů) hardware pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) spotřební materiál k PC (tonery, myši, klávesnice, pásky) 96, spotřební materiál a drobný hm. majetek 0, ,00

2 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 2 / fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 228,00 0, vodné, stočné, srážková voda 190, nové CCS karty 2, plyn teplo myčka, servisní poplatek CCS jistiny za karty CCS dálniční známky elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, nájem - střecha Vrchlického 12, nájem - Topolčianská kolky 1, konference cestovní náhrady, ubytování, strava řešitel. servis tech. prohlídky, registrace domén.jmén právní zastoupení města revize elektro, plynu, výtahu, has. přístrojů úklid (čištění čalounění + po malovaní) emise, popl. za TV a rádia, inzerce služby v oblasti bezpečnosti práce a PO parkovné, balné, cestovné-firmy, exp. popl lékařská preventivní péče poplatek za vedení účtu Stř. cenných papírů školení, kurzy telefony, internet poštovné cestovní náhrady (vedení, členové ZM) pohřebné svědečné kolky - právní zastoupení ,00 3 2, placené práce a služby 0, , pojištění majetku města pojištění cestovní pojištění majetku města 0, , JD - stravné 12, SF - úroky 2, SF - příděl 1 112, SF - poskytnutí půjček stravné 988, SF - bankovní poplatky SF - příspěvek - výročí SF - příspěvek - dovolená 157, SF - příspěvek - kulturní akce 52, SF - příspěvek - stravné SF - splátky půjček 700, sociální fond, stravné 602, , , povinné pojištění úrazové 237, pracovníci státní správy a samosprávy odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené starosta, místostarostové (3) radní a členové zastupitelstva prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin hudební doprovod ošatné, výkon zámek Ploskovice - nájemné svatební obřady 0, , pronájem (Coca-Cola, Sdružení Rómů) 8, správní poplatky - legalizace, vidimace pokuty příspěvky, náhrady, vratky nedaňové příjmy (přestupky) 13, Ploskovice - svatební obřady správní poplatky a ostatní příjmy 1 546,00 0,00 0, příspěvek na výkon státní správy 9 903, příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou ,00 působností státní dotace na výkon státní správy ,00 0, odbor správní, vlastní odbor , , , odbor správní, cest. ruch a IC výstavy prezentace města (inzeráty, reklama) občerstvení na výstavách výstavy a ostatní aktivity 0,00 3 0, známky kolky služby - výroba propagačního materiálu všeobecný materiál (stvrzenky,balící papír, čistící prostředky)

3 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 3 / zboží určené k prodeji (pohledy, mapy) propagační materiály a jiné zboží 0,00 700,00 0, členství v A.T.I.C. ČR 4, členství v SCR DELITEUS 37, HPČ - průvodkyně 122, výdaje za služby IC 0,00 163,00 0, příjem z prohlídkové činnosti 1 0,00 0, příjem z prodeje zboží a služeb IC 0,00 0, odbor správní, cest. ruch a IC ,00 0, odbor správní, civilní obrana běžná údržba a opravy teplo (kryt CO) diktafon (baterie, kazetky) 1, ochranné pomůcky tech. PO-CO 2, všeobecný materiál rozbor vody (1x1/2 roku) 8, revize dispečerského zařízení 7, voda (kryt CO) 1, elektrická energie (kryt CO) provozní výdaje CO 0,00 89,00 0, VPČ - správce krytu včetně zák. poj. 0,00 2 0, odbor správní, civilní obrana 0,00 114,00 0, odbor správní, protipožární ochrana pohonné hmoty, oleje revize plynového kotle 5 4, revize elektrického nářadí revize opasků BPR 1 4, všeobecný materiál (hadice, savice, nářadí, materiál na opravu poškozeného) elektrocentrála STK, emise údržba objektů opravy a údržba vozidel studená voda plyn elektrická energie 6,00 70, provozní výdaje PO 0,00 449,00 0, náhradní díly k vozidlům PO výzbroj a výstroj pro mládež výzbroj a výstroj u VPO Ústí nad Labem náhradní díly vozidel PO a výstroj 0,00 1 0, refundace mezd VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny za údržbu hasící techniky 0,00 6 0, odbor správní, protipožární ochrana 0,00 654,00 0,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor školství, kultury a sportu 3200 odbor ŠKaS, odd. sportu granty a příspěvky na sportovní akce vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 2 0, TJ Slavoj 0,00 0, dotace na investice sportovním oddílům plavání těhotných žen MS, šampionáty, postižení příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů plavání těhotných žen dot. na činn. a investice sport. odd , odbor ŠKaS, odd. sportu , Městská sportovní zařízení čist.a dezinf.prostř.,telef.,výroba ledu,broušení,rolby,ochr.pom odpisy 2 3 0, ,00 0,00 3 0, umělý povrch ZS inv. přísp., PO 0,00 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 5 0, Městská sportovní zařízení 0, , odbor ŠKaS, oddělení školství náklady na regionální školství 4 1

4 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 4 / výdaje na plaveckou školu přísp. na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím 470, granty a přísp. na akce volný čas dětí matematická olympiáda společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 9 0, od obcí za žáky ZŠ od obcí za děti v MŠ dotace na základní školy 9 0,00 0, odbor ŠKaS, oddělení školství 9 9 0, MŠ Masarykova 30, PO instalace drtičů odpadu ŠJ dětská lehátka a nábytek 1 0,00 3 0, malování obj. MŠ vyhl. 108/2001, 258/2000 0,00 0, čist.a dezinf.prostř.,ochr. a 1 790,00 učeb.pom.,kancl.potřeby,telef.,dhdm,revize,popl ,00 0,00 0, ,00 0, osobní automobil výměna elektrických sporáků elektrický mandl pro MŠ Ladova 90, inv. přísp., PO 0,00 6 0, mzdy(pradleny,údržbář,asistenti,ekonom,mzdov.účetní 1 8 vč.zák.poj neinv. přísp. na mzdy, PO 0, , MŠ Masarykova 30, PO ,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO provoz mzdy 70, neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 4 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, čist.prostř.,ochr. a 6 učeb.pom.,telef.,revize,popl.,zdrav.mat.,dhdm,programy 509,00 6 0,00 0,00 8 0, neinv. přísp. na pronájem tělocvičny, PO 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 509,00 2 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO provoz-údržba povrchu,sekání trávy,zemina,benzín do 70,00 sekačky mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0,00 0,00 0, Litoměřická notička - festival neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 0, výročí založení školy neinv. přísp. na výročí školy, PO 0,00 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech ,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO , Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO provoz - viz. ZŠ B. Němcové + energie 90, mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 690,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0,00

5 obnova majetku počítačová technika NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 5 / ,00 2 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech 670, ,00 0,00 0,00 7 0, neinv. přísp. na pronájem tělocvičny, PO 0,00 1 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO , ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO provoz viz. ZŠ B. Němcové 70, mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0, euro nábytek PC do počít. učebny, tabule 0,00 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech ,00 0,00 1 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO , ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO provoz - viz. ZŠ B. Němcové mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 2 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 1 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 1 0, euro nábytek počítačová technika oprava školního rozhlasu 0,00 4 0,00 0,00 170,00 0, viz. ZŠ Na Valech 7 7 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3 5 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO provoz - viz. ZŠ B. Němcové 70, mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0, obnova majetku počítačová technika 0,00 1 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech ,00 0,00 1 0, mzda asistenta pro vozíčkáře neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO den hudby neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech 2 0,00 2 0,00 0,00 4 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 7 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO

6 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 6 / neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 3 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 1 0, přísp. na modernizaci objektu, PO 270,00 2 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 270, ,00 0, odbor ŠKaS, oddělení kultury granty na záchranu malých sakr. staveb. v reg vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám kabelová televize-vysílání pořadů o Lovosicích a 1 Litoměřicích dotace kulturním organizacím 0,00 4 0, smlouva s kronikářem hřbitov - výročí Máchovy Litoměřice - podzim Hlasy hrdinů výběrové řízení - ředitelka KNIHOVNA Veit - skladatel - výročí mezinárodní vztahy čestní občané města vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví kulturní akce 0,00 8 0, příspěvek TSM na údržbu kašen 70, popisky na domy a fotodokumentace hroby, sochy MPR revize - kašny, věž, kostel pronájem divadel. prostor (SMLOUVA) pronájmy, opravy a rekonstrukce kulturní 0, , VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 0, oprava pomníku na hřbitově pomník Rudoarmějců 0,00 3 0, poplatek za správní řízení, pokuty příjmy za poskytované služby 0,00 0, umoření půjčky z ročního podílu nájemného biskupství - nájemní smlouva vratky půjček (biskupství) 0, odbor ŠKaS, oddělení kultury 2 7 0, Knihovna K. H. Máchy, PO čist.prostř.,revize,knihy,cd,pošt.a 1 9 bank.popl.,telef.,obaly,dhdm 0, ,00 0,00 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0, , neúčel. dotace - Knihovna K. H. Máchy 6 0,00 0, Knihovna K. H. Máchy, PO 6 7 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO fond Vinobraní (25 % z nájmu NP) 770,00 770,00 0, čist.prostř.,revize,telefony,služby 1 9 pošt,kancelářské potřeby 0, ,00 0,00 900,00 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0, ,00 0, LVL neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, MKZ-nájem (75 %) z nebyt. prostor , MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3 090, , stavební akce oprava kašen hrad - oprava a údržba stavební akce - historické památky 0,00 0, rekonstrukce MR+VZT II. etapa spárování obkladu bazénu úprava zdroje vody (tepelné čerpadlo) výměna potrubí strojovny a rozvodů stavební akce na MSZ 0, , oprava střech ZŠ, MŠ havárie a vandalismus ZŠ, MŠ oprava střech na ZŠ a MŠ 0,00 0,00

7 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK rekonstrukce sociálního zařízení oprava opěrných zdí Strana 7 / stavební akce na 1. MŠ 0,00 8 0, oprava podlahy kuchyně stavební akce na 4. MŠ 0,00 0, výměna vody,kanalizace,obklady,dlažby kuchyně stavební akce na 5. MŠ 0,00 0, rekonstrukce a zateplení vstupů stavební akce na 8. MŠ 0,00 0, výměna vody, kanalizace, obkladu, dlažby kuchyně stavební akce na 11. MŠ 0,00 0, výměna osvětlení stavební akce na 13. MŠ 0,00 0, oprava povrchu chodníků stavební akce na 14. MŠ 0,00 1 0, oprava nátěru oken stavební akce na 16. MŠ 0,00 0, oprava kanalizace dvora stavební akce na 1. ZŠ 0,00 0, výměna osvětlení stavební akce na 5. ZŠ 0,00 0, rekonstrukce hřiště oprava nátěru oken 8 000, stavební akce na 6. ZŠ 0,00 8 0, oprava nátěru oken výměna vstupních stěn a dveří do budovy oprava schodiště u hřiště stavební akce na 7. ZŠ 0,00 700,00 0, výměna rozvodů vody suterén výměna oken + projektová dokumentace doplatek - bezbariérový vstup (SMLOUVA) stavební akce na 8. ZŠ 0, , úpr.soc.zař.tuv+bezbar.vstup - Masarykova stavební akce na ZUŠ 0,00 0, rekonstrukce sociálního zařízení-kino rekonstrukce sociálního zařízení+pd-divadlo úpravy rozvodů VZT střecha-dk obnova protipožár.nástřiku konstrukcí-dk 1 700, stavební akce na MKZ 0, , stavební akce 0, , DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 1 0, čist.prostř.,telefony,služby pošt a 1 bank,kancelář.potřeby,výtvarný mat.) 0,00 1 0,00 0,00 3 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 2 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 0,00 03 Celkem KAP , ,00 04 KAP odbor správy majetku města 4000 odbor správy majetku města neinvestiční příspěvky prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky odhady, geometrické plány, LV odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 4 0, opravy a údržba pozemky pod domy PF nákup pozemků komunikace MBP nákup pozemků a nemovitostí 0, , daň z převodů nemovitostí 0, ,00 0, energetický audit 0,00 1 0, věcná břemena zahrádky, ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy nájem PF cyklostezka přemostění Labe 3,00 12,00

8 věcná břemena nájemné - Radil NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 8 / nájemné z nemovitostí 6 81,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí prodej nemovitostí , prodej pozemků a nemovitostí 24 0,00 0, odbor správy majetku města ,00 0,00 04 Celkem KAP ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí kontejnerová stání platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunální odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace autovraků nakládání s odpady 0, , příspěvek na ekologickou výchovu žáků členský příspěvek na SONO příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší příspěvek na solární ohřev TUV - občani příspěvek na ekologické vytápění - občani příspěvky a ekologická výchova 0, , úklid psích exkrementů platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat ekologické služby (psi, deratizace) 0, , lesní hospodářství myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP ochrana přírody - památné stromy vodní hospodářství ovzduší odpady sanace nepovolených skládek ZPF státní správa OŽP 0,00 8 0, finanční rezerva na rekultivaci skládky poplatky za vynětí ZPF-skladový dvůr poplatky 0,00 4 0, Zdravé město projekty, kolky, poplatky ostatní výdaje za práce a služby 0,00 0, geotermální elektrárna 3 000, investiční výdaje 0, ,00 0, příjem za svoz a uložení TDO 1 0,00 0, správní poplatky odvody za odnětí půdy pokuty - ovzduší, zeleň, odpady poplatky za znečištění ovzduší poplatky, odvody a ostatní příjmy 1 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 0,00 0, příspěvek od MPO-úložiště Richard 1 0,00 0, odbor životního prostředí , odbor životního prostředí, městská zeleň zahrada MŠ ul.ladova dětské hřiště zahrada MŠ Šaldova městská zeleň vč. ruderálních ploch 0,00 5 0, Mostná hora - jih prořezy stromů - výškové práce výsadby stromů závlahy - kruhový objezd pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom městská zeleň 0, ,00 0, čištění ruderálních ploch 429, běžná údržba zeleně údržba fontány 103, Mostná hora - sever - údržba obnova poškozených trávníků 344, černé skládky TSM, PO - neinv. přísp. na měst. zeleň 0, ,00 0,00 6,00

9 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 9 / odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví pohotovosti (APP) dozorčí rada (odměny, cestovné) Dny zdraví (2x) platba na sociál. lůžko v nemocnici MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0,00 138,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 0,00 743,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO mzdové náklady 4 244, provozní náklady (energie) 670, neinv.nákl.-dhdm,čist.prostř.atd. 122, ozdravný pobyt oprava podlahy - třída postižených dětí neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci květiny-osobní gratulace občanů města pohoštění - besídky, Vánoce, gratulace služby - přednášky, slevy důchodcům, pronájmy důchodci + zdravotně postižení 0,00 270,00 0, příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra ČČK 0,00 1 0, nein.dotace polévky - nezisk. org ostatní příspěvky a dotace 6,00 170, příspěvek a charitativní činnost 0,00 176,00 0, Bethel - centrum Alfa - obč. sdružení 0,00 0, mzda pracovníka Nízkoprahového centra Klika - obč. sdružení 0,00 0, neinv.nákl.(nd,ochr.pom.,popl.,poj.vozidla) 27, nákup vozidla Peugeot pro odbor 493, dílna:elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm provoz služebního auta - nafta opravy a udržování vozidla 90, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 7 0, Srdíčko - malování budov Srdíčko - opr. a lakování oken budov Srdíčko - výměna osvětlení budov Srdíčko - dokončení oprav teras investiční výdaje a větší opravy 0,00 0, mzda pro terénního pracovníka Bethel-Domov na půl cesty-dohody 0,00 1 0, pěstounská péče a náhradní rodinná péče sociální dávky převzaté po OKÚ 0,00 0, mzda koordinátora Středisko křesťanské pomoci 0,00 0, prevence kriminality 0, , podpora projektu Integr. romské kom. 0,00 48,00 0, komunitní plán 0,00 342,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 0, prohlídka před nástupem do zař.-ospod,ku 0,00 1 0, příjem za umístění v DPS prodej stáv. vozidla PEUGEOT příjmy z činnosti sociální odboru 3 0,00 0, odbor SVaZ, sociální věci ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD Pečovatelská služba-přísp. na mzdy PS:- přísp. na provoz(energie,běžné výdaje) DD ul. Zahradnická - přísp. na mzdy přísp.na provoz-energie,revize, běžné výdaje Azylový dům - příspěvek na mzdy 770, Azylový dům - příspěvek na provoz (energie) neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, , Naděje - ubytovna Želetice

10 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 10 / příspěvek na mzdy příspěvek na provoz 90, neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Naděje - ubytovna Želetice 0, , Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ prostř. na platy a zák. pojistné provozní náklady (energie) potraviny nein.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, , stravné režie obědů v jídelně důchodců příjmy z činnosti sociální odboru 2 1 0,00 0, Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova příspěvek na mzdy přísp. na provoz - energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl., neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 9 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 9 0, Klub důchodců + zdravotně postižení neinv.nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie) dohody včetně zák. poj. (1x správce + úklid) neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 77,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 77,00 0,00 06 Celkem KAP ,00 0,00 07 KAP stavební úřad 7000 stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 1 0, správní poplatek a ostatní příjmy 0,00 0, stavební úřad 1 0,00 07 Celkem KAP 1 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje prodej plynového zařízení 721, prodej investičního majetku 721,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 721,00 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb studentské práce 90, autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta 190, odborná literatura vícetisky, kopírovací práce provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , regulační plány strategický plán PD - komunikace zjednodušené projekty územně plánovací dokumentace PD - kasárna PD - zimní stadion PD - veřejné osvětlení PD - Miřejovická stráň projektové dokumentace 0, , inženýrská činnost Domov důchodců 0,00 0, pokračování v tvorbě digitální mapy 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, , odbor ÚR, realizace staveb dotace - Phare oprava komunikace historického jádra , Kocanda - splátka dodavatelského úvěru Družba - regenerace panelového sídliště parkovací dům, hvězdárna, laboratoře , Rybářské nám. - oprava zádlažby a inž. sítí dětské hřiště Pohoda 1 900,00 17,00

11 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 11 / park - pivovar, portál 3 000, cyklostezky Litoměřice - Třeboutice 900, přístřešky zastávek MHD Miřejovická stráň - komunikace, rozvody elektro ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 0, oprava opěrných zdí na hřbitově Mostka - oprava schodiště oprava schodiště u Penny Marketu ul. Masarykova - oprava VO - II. etapa ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 1 0, značení ulic havarijní fond oprava ochranných nátěrů informační systém oprava parkánového zdiva lávka na koupaliště zprovoznění nefunkčních vpustí výměna ukotvení historických stožárů repase historických svítidel oprava zkratových míst nákup odpadkových košů oprava dětských hřišť revize dětských hřišť dle EU revize lávek ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb , odbor ÚR, PO Technické služby údržba a čištění hřbitova odpisy parkovací systém odpisy - skládka odpisy přívěs za osobní automobil nákup přenosného dopravního značení opravy strojů údržba a úklid veřejných záchodků ostatní pomocné práce likvidace černých skládek velkoobjem. kontejn. na pevné body zimní úklid komunikací a chodníků úklid kontejn. a popelnicových stání údržba, opravy a havárie veřejného osvětlení výměna písku v pískovištích údržba a opravy dětských hřišť oprava výtluk v komunikacích čištění kanálových vpustí úklid a vysypání košů úklid komunikací a chodníků 1 104,00-22,00 611, ,00 46, ,00 138,00 46,00 598, , , ,00 46, , , , neinv. přísp., PO 0, ,00 0, traktor Zetor vibrační válec 218, multicar H 1 valník osobní automobil Fabia vertikulátor-provzdušňovač trávníků 190, pásový dopravník na drtič větví 66, bourací kladivo na UVC inv. přísp., PO 0, ,00 0, neinv. přísp. na ZPS, PO 0, , TSM - hřbitov - nájem TSM - nájemné - nemovitosti TSM - tržby za provoz veřejných WC TSM - splátka drtícího a třídícího stroje 838, správní poplatky, sankce, a ostatní 1 358,00 0,00 0, TSM - parkovací automaty 2 000,00 0,00 0, TSM - parkovací karty 4 0,00 0, odbor ÚR, PO Technické služby 3 808, ,00 0, odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce 0,00 1 0, jarmarky a vánoční výzdoba 0,00 2 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy vozidel před čištěním 700, odtahy vraků Jiřík. kasárna - ostraha a údržba ostatní služby (mimo TSM) 0, , správní poplatky poplatek za užívání veřejného prostranství 1 5

12 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 12 / správní poplatky, sankce, a ostatní 700,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 700, ,00 0, odbor ÚR, Výstavy s.r.o rekonstrukce WC pavilon K oprava požární vody v administrativní budově 82, úpravy pavilonu T - strop, vnější okna 193, opr. odláždění a úpr. jezírka v sektoru A a 68,00 pavilonu G opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, pronájem Eurotelu správní poplatky, sankce, a ostatní 0,00 0, odbor ÚR, Výstavy s.r.o ,00 0,00 08 Celkem KAP 8 759, ,00 09 KAP městská policie 9000 městská policie pohonné hmoty výstroj (uniformy) obnova PC, monitory PC všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) dálniční známka STK, emise, komíny pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad školení řidičů plyn revize zabezp. zařízení, revize kamer. systému opr. budov, zabezp. zař., aut, kamer. systému 370,00 2 1,00 12,00 12, osvědčení řidičů, zbrojní průkazy, osvědčení strážníka studená voda elektrická energie provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , obměna vozidla na leasing leasingové platby - vozidla 103, investice 0,00 343,00 0, prostř. na platy a zák. pojistné platy, odměny a zákonné pojistné 0, , pokuty PCO 1 700, parkovné z park. automatů a ostat. příj ,00 0,00 0, městská policie 2 000, ,00 0,00 09 Celkem KAP 2 000, ,00 0,00 24 KAP obecní živnostenský úřad 2400 obecní živnostenský úřad kontaktní místo - Štětí placené práce a služby 0,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 0,00 0, obecní živnostenský úřad 1 0,00 24 Celkem KAP 1 0,00 51 KAP organizační složka lesního hospodářství 5100 organizační složka lesního hospodářství geometr. plány - vl. honitba energetický audit - revize elektro zpracování LHP pro městské lesy všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) turistická vybavenost práce výrobní povahy (kácení a přibližování dřeva, sázení, ožínání) oprava a údržba (revize, údržba hájovny) schůze myslivost členské příspěvky ochranné pomůcky školení způsobilosti, literatura nájemné za pozemky 3,00 6, nájemné honitby Varhošť předplatné časopisů 1, energie pohonné hmoty, maziva a zák. poj pojištění vozidel poplatky za telefony provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , VPČ - včetně zák. poj HPČ - platy a zákonné pojistné 1 068, platy, odměny a zákonné pojistné 0, ,00 0, traktor Proxima 74

13 dláždění dvora horní část hájovny NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 13 / investiční výdaje 0,00 900,00 0, nájem - p. Kolář prodej dřevní hmoty myslivost prodej traktoru Z prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 0 0,00 0, organizační složka lesního hospodářství ,00 0,00 51 Celkem KAP ,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství studie a PD dopravního značení BESIP údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení dopravní značení - střed města 700, dopravní značení - změny a údržba 0,00 2 0, městská hromadná doprava 0,00 2 0, správní poplatky pokuty správní poplatky, sankce, a ostatní 6 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 85 Celkem KAP ,00 0,00 Celkem , ,

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 2 / 12 01 KAP Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 18 000,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 14 579,00 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp.

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 050,00 přijaté transfery 42 765,95 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 919,81 celkem příjmy 320 995,76 Financování 123 082,00 Příjmy + financování

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 17.1.2012 (zápis) 26.1.2012 (usnesení zastupitelstva)

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1. RO - (UZM 29.1.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 487,50 82 614,00 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424,00 143 887,00 0,00 04

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 2. RO - (UZM 26.2.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 523,50 82 48 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624,00 144 252,00 0,00 04 odbor

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 25. 5. 2009 Strana 1 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2008 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto: 14.12.2012 1 Kapitola 01

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 celkem příjmy 622 545,08 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 166 030,00 podíl na daních

Více

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 ( v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 odd. 10 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 - ozdravování hospodářských zvířat nákup

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2013 Zpracoval: ekonomický odbor SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 1 Kapitola 01 odbor ekonomický

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více