Přehled schváleného rozpočtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled schváleného rozpočtu"

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický rezerva na nepředvídané výdaje , rozpočtová rezerva 0, ,00 0, bankovní poplatky platby na FÚ - odvod DPH daň z nemovitostí KORREKT - audit KODAP - daňové poradenství platby DPH na FÚ a ostatní 0, ,00 0, daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 2 000, daň z příjmů FO ze závislé činnosti , daň z nemovitostí daň z přidané hodnoty daň z příjmů právn. osob , daně zrušené daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn daňové příjmy města ,00 0, odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatek poplatky z provozování hr. přístrojů poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů poplatky z vybraných činností a služeb 8 790,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 700,00 0,00 0, vratky záloh min. roku nahodilé příjmy 0,00 0, stav na účtě ZBÚ k , hosp. výsledek - 6. ZŠ rekonstr. hřiště uložené fin.prostř. - regen. panel. sídl. Družba , uložené fin.prostř. - park - pivovar, portál 3 000, uložené fin.prostř. - park. dům, hvězdárna, lab , zůstatek na ZBÚ k , , splátky půjček 429, Systém. dot. na techn. obn. byt. fondu v 429,00 0,00-451, odbor ekonomický , , , odbor ÚR, Výstavy s.r.o vstupné 2 000, peněžní plnění nájmu 4 290, poplatek za logo a ochrannou známku 307, poplatky z vybraných činností a služeb 6 597,00 0,00 0, odbor ÚR, Výstavy s.r.o ,00 0,00 0,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní a cestovního ruchu 2000 odbor správní, vlastní odbor Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR 38, Euroregion Labe Svaz měst a obcí ČR 62,00 41, Sdružení historických sídel Čech Hosp. sociální rada Litoměřicka příspěvky a poplatky sdružením 0,00 201,00 0, kopírky přestavba a zařízení kanceláře po OS-BH zhodnocení budov (Topolčianská) rozšíření tepelného čerpadla rychlotiskárna programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hmotný investiční majetek 0, , silniční provoz pozemní komunikace náhrady škod 0,00 0, opravy aut, výtahu, kopírek opravy budov (okna, vymalování, stoupačky) renovace tonerů ND k PC ND + mat. na opravu sl. vozidel běžná údržba a opravy 0, ,00 0, ochranné pomůcky prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky zákony, tiskopisy, literatura, CD drobný hm.dlouh. majetek (dle požadavků odborů) hardware pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) spotřební materiál k PC (tonery, myši, klávesnice, pásky) 96, spotřební materiál a drobný hm. majetek 0, ,00

2 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 2 / fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 228,00 0, vodné, stočné, srážková voda 190, nové CCS karty 2, plyn teplo myčka, servisní poplatek CCS jistiny za karty CCS dálniční známky elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, nájem - střecha Vrchlického 12, nájem - Topolčianská kolky 1, konference cestovní náhrady, ubytování, strava řešitel. servis tech. prohlídky, registrace domén.jmén právní zastoupení města revize elektro, plynu, výtahu, has. přístrojů úklid (čištění čalounění + po malovaní) emise, popl. za TV a rádia, inzerce služby v oblasti bezpečnosti práce a PO parkovné, balné, cestovné-firmy, exp. popl lékařská preventivní péče poplatek za vedení účtu Stř. cenných papírů školení, kurzy telefony, internet poštovné cestovní náhrady (vedení, členové ZM) pohřebné svědečné kolky - právní zastoupení ,00 3 2, placené práce a služby 0, , pojištění majetku města pojištění cestovní pojištění majetku města 0, , JD - stravné 12, SF - úroky 2, SF - příděl 1 112, SF - poskytnutí půjček stravné 988, SF - bankovní poplatky SF - příspěvek - výročí SF - příspěvek - dovolená 157, SF - příspěvek - kulturní akce 52, SF - příspěvek - stravné SF - splátky půjček 700, sociální fond, stravné 602, , , povinné pojištění úrazové 237, pracovníci státní správy a samosprávy odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené starosta, místostarostové (3) radní a členové zastupitelstva prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin hudební doprovod ošatné, výkon zámek Ploskovice - nájemné svatební obřady 0, , pronájem (Coca-Cola, Sdružení Rómů) 8, správní poplatky - legalizace, vidimace pokuty příspěvky, náhrady, vratky nedaňové příjmy (přestupky) 13, Ploskovice - svatební obřady správní poplatky a ostatní příjmy 1 546,00 0,00 0, příspěvek na výkon státní správy 9 903, příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou ,00 působností státní dotace na výkon státní správy ,00 0, odbor správní, vlastní odbor , , , odbor správní, cest. ruch a IC výstavy prezentace města (inzeráty, reklama) občerstvení na výstavách výstavy a ostatní aktivity 0,00 3 0, známky kolky služby - výroba propagačního materiálu všeobecný materiál (stvrzenky,balící papír, čistící prostředky)

3 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 3 / zboží určené k prodeji (pohledy, mapy) propagační materiály a jiné zboží 0,00 700,00 0, členství v A.T.I.C. ČR 4, členství v SCR DELITEUS 37, HPČ - průvodkyně 122, výdaje za služby IC 0,00 163,00 0, příjem z prohlídkové činnosti 1 0,00 0, příjem z prodeje zboží a služeb IC 0,00 0, odbor správní, cest. ruch a IC ,00 0, odbor správní, civilní obrana běžná údržba a opravy teplo (kryt CO) diktafon (baterie, kazetky) 1, ochranné pomůcky tech. PO-CO 2, všeobecný materiál rozbor vody (1x1/2 roku) 8, revize dispečerského zařízení 7, voda (kryt CO) 1, elektrická energie (kryt CO) provozní výdaje CO 0,00 89,00 0, VPČ - správce krytu včetně zák. poj. 0,00 2 0, odbor správní, civilní obrana 0,00 114,00 0, odbor správní, protipožární ochrana pohonné hmoty, oleje revize plynového kotle 5 4, revize elektrického nářadí revize opasků BPR 1 4, všeobecný materiál (hadice, savice, nářadí, materiál na opravu poškozeného) elektrocentrála STK, emise údržba objektů opravy a údržba vozidel studená voda plyn elektrická energie 6,00 70, provozní výdaje PO 0,00 449,00 0, náhradní díly k vozidlům PO výzbroj a výstroj pro mládež výzbroj a výstroj u VPO Ústí nad Labem náhradní díly vozidel PO a výstroj 0,00 1 0, refundace mezd VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny za údržbu hasící techniky 0,00 6 0, odbor správní, protipožární ochrana 0,00 654,00 0,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor školství, kultury a sportu 3200 odbor ŠKaS, odd. sportu granty a příspěvky na sportovní akce vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 2 0, TJ Slavoj 0,00 0, dotace na investice sportovním oddílům plavání těhotných žen MS, šampionáty, postižení příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů plavání těhotných žen dot. na činn. a investice sport. odd , odbor ŠKaS, odd. sportu , Městská sportovní zařízení čist.a dezinf.prostř.,telef.,výroba ledu,broušení,rolby,ochr.pom odpisy 2 3 0, ,00 0,00 3 0, umělý povrch ZS inv. přísp., PO 0,00 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 5 0, Městská sportovní zařízení 0, , odbor ŠKaS, oddělení školství náklady na regionální školství 4 1

4 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 4 / výdaje na plaveckou školu přísp. na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím 470, granty a přísp. na akce volný čas dětí matematická olympiáda společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 9 0, od obcí za žáky ZŠ od obcí za děti v MŠ dotace na základní školy 9 0,00 0, odbor ŠKaS, oddělení školství 9 9 0, MŠ Masarykova 30, PO instalace drtičů odpadu ŠJ dětská lehátka a nábytek 1 0,00 3 0, malování obj. MŠ vyhl. 108/2001, 258/2000 0,00 0, čist.a dezinf.prostř.,ochr. a 1 790,00 učeb.pom.,kancl.potřeby,telef.,dhdm,revize,popl ,00 0,00 0, ,00 0, osobní automobil výměna elektrických sporáků elektrický mandl pro MŠ Ladova 90, inv. přísp., PO 0,00 6 0, mzdy(pradleny,údržbář,asistenti,ekonom,mzdov.účetní 1 8 vč.zák.poj neinv. přísp. na mzdy, PO 0, , MŠ Masarykova 30, PO ,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO provoz mzdy 70, neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 4 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, čist.prostř.,ochr. a 6 učeb.pom.,telef.,revize,popl.,zdrav.mat.,dhdm,programy 509,00 6 0,00 0,00 8 0, neinv. přísp. na pronájem tělocvičny, PO 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 509,00 2 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO provoz-údržba povrchu,sekání trávy,zemina,benzín do 70,00 sekačky mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0,00 0,00 0, Litoměřická notička - festival neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 0, výročí založení školy neinv. přísp. na výročí školy, PO 0,00 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech ,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO , Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO provoz - viz. ZŠ B. Němcové + energie 90, mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 690,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0,00

5 obnova majetku počítačová technika NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 5 / ,00 2 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech 670, ,00 0,00 0,00 7 0, neinv. přísp. na pronájem tělocvičny, PO 0,00 1 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO , ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO provoz viz. ZŠ B. Němcové 70, mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0, euro nábytek PC do počít. učebny, tabule 0,00 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech ,00 0,00 1 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO , ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO provoz - viz. ZŠ B. Němcové mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 2 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 1 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 1 0, euro nábytek počítačová technika oprava školního rozhlasu 0,00 4 0,00 0,00 170,00 0, viz. ZŠ Na Valech 7 7 0,00 0, , ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3 5 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO provoz - viz. ZŠ B. Němcové 70, mzdy neinv. přísp. na hřiště, PO 0,00 470,00 0, neinv. přísp. na internet, PO 0,00 0, neinv. přísp. na výměnu podlah. krytin, 0,00 6 0, obnova majetku počítačová technika 0,00 1 0,00 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech ,00 0,00 1 0, mzda asistenta pro vozíčkáře neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO den hudby neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 0, viz. ZŠ Na Valech 2 0,00 2 0,00 0,00 4 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 7 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO

6 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 6 / neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 3 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 1 0, přísp. na modernizaci objektu, PO 270,00 2 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 270, ,00 0, odbor ŠKaS, oddělení kultury granty na záchranu malých sakr. staveb. v reg vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám kabelová televize-vysílání pořadů o Lovosicích a 1 Litoměřicích dotace kulturním organizacím 0,00 4 0, smlouva s kronikářem hřbitov - výročí Máchovy Litoměřice - podzim Hlasy hrdinů výběrové řízení - ředitelka KNIHOVNA Veit - skladatel - výročí mezinárodní vztahy čestní občané města vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví kulturní akce 0,00 8 0, příspěvek TSM na údržbu kašen 70, popisky na domy a fotodokumentace hroby, sochy MPR revize - kašny, věž, kostel pronájem divadel. prostor (SMLOUVA) pronájmy, opravy a rekonstrukce kulturní 0, , VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 0, oprava pomníku na hřbitově pomník Rudoarmějců 0,00 3 0, poplatek za správní řízení, pokuty příjmy za poskytované služby 0,00 0, umoření půjčky z ročního podílu nájemného biskupství - nájemní smlouva vratky půjček (biskupství) 0, odbor ŠKaS, oddělení kultury 2 7 0, Knihovna K. H. Máchy, PO čist.prostř.,revize,knihy,cd,pošt.a 1 9 bank.popl.,telef.,obaly,dhdm 0, ,00 0,00 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0, , neúčel. dotace - Knihovna K. H. Máchy 6 0,00 0, Knihovna K. H. Máchy, PO 6 7 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO fond Vinobraní (25 % z nájmu NP) 770,00 770,00 0, čist.prostř.,revize,telefony,služby 1 9 pošt,kancelářské potřeby 0, ,00 0,00 900,00 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0, ,00 0, LVL neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, MKZ-nájem (75 %) z nebyt. prostor , MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3 090, , stavební akce oprava kašen hrad - oprava a údržba stavební akce - historické památky 0,00 0, rekonstrukce MR+VZT II. etapa spárování obkladu bazénu úprava zdroje vody (tepelné čerpadlo) výměna potrubí strojovny a rozvodů stavební akce na MSZ 0, , oprava střech ZŠ, MŠ havárie a vandalismus ZŠ, MŠ oprava střech na ZŠ a MŠ 0,00 0,00

7 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK rekonstrukce sociálního zařízení oprava opěrných zdí Strana 7 / stavební akce na 1. MŠ 0,00 8 0, oprava podlahy kuchyně stavební akce na 4. MŠ 0,00 0, výměna vody,kanalizace,obklady,dlažby kuchyně stavební akce na 5. MŠ 0,00 0, rekonstrukce a zateplení vstupů stavební akce na 8. MŠ 0,00 0, výměna vody, kanalizace, obkladu, dlažby kuchyně stavební akce na 11. MŠ 0,00 0, výměna osvětlení stavební akce na 13. MŠ 0,00 0, oprava povrchu chodníků stavební akce na 14. MŠ 0,00 1 0, oprava nátěru oken stavební akce na 16. MŠ 0,00 0, oprava kanalizace dvora stavební akce na 1. ZŠ 0,00 0, výměna osvětlení stavební akce na 5. ZŠ 0,00 0, rekonstrukce hřiště oprava nátěru oken 8 000, stavební akce na 6. ZŠ 0,00 8 0, oprava nátěru oken výměna vstupních stěn a dveří do budovy oprava schodiště u hřiště stavební akce na 7. ZŠ 0,00 700,00 0, výměna rozvodů vody suterén výměna oken + projektová dokumentace doplatek - bezbariérový vstup (SMLOUVA) stavební akce na 8. ZŠ 0, , úpr.soc.zař.tuv+bezbar.vstup - Masarykova stavební akce na ZUŠ 0,00 0, rekonstrukce sociálního zařízení-kino rekonstrukce sociálního zařízení+pd-divadlo úpravy rozvodů VZT střecha-dk obnova protipožár.nástřiku konstrukcí-dk 1 700, stavební akce na MKZ 0, , stavební akce 0, , DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO neinv. přísp. na kultur.-humanit. akce, 0,00 1 0, čist.prostř.,telefony,služby pošt a 1 bank,kancelář.potřeby,výtvarný mat.) 0,00 1 0,00 0,00 3 0, neinv. přísp. na mzdy, PO 0,00 2 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 0,00 03 Celkem KAP , ,00 04 KAP odbor správy majetku města 4000 odbor správy majetku města neinvestiční příspěvky prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky odhady, geometrické plány, LV odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 4 0, opravy a údržba pozemky pod domy PF nákup pozemků komunikace MBP nákup pozemků a nemovitostí 0, , daň z převodů nemovitostí 0, ,00 0, energetický audit 0,00 1 0, věcná břemena zahrádky, ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy nájem PF cyklostezka přemostění Labe 3,00 12,00

8 věcná břemena nájemné - Radil NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 8 / nájemné z nemovitostí 6 81,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí prodej nemovitostí , prodej pozemků a nemovitostí 24 0,00 0, odbor správy majetku města ,00 0,00 04 Celkem KAP ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí kontejnerová stání platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunální odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace autovraků nakládání s odpady 0, , příspěvek na ekologickou výchovu žáků členský příspěvek na SONO příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší příspěvek na solární ohřev TUV - občani příspěvek na ekologické vytápění - občani příspěvky a ekologická výchova 0, , úklid psích exkrementů platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat ekologické služby (psi, deratizace) 0, , lesní hospodářství myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP ochrana přírody - památné stromy vodní hospodářství ovzduší odpady sanace nepovolených skládek ZPF státní správa OŽP 0,00 8 0, finanční rezerva na rekultivaci skládky poplatky za vynětí ZPF-skladový dvůr poplatky 0,00 4 0, Zdravé město projekty, kolky, poplatky ostatní výdaje za práce a služby 0,00 0, geotermální elektrárna 3 000, investiční výdaje 0, ,00 0, příjem za svoz a uložení TDO 1 0,00 0, správní poplatky odvody za odnětí půdy pokuty - ovzduší, zeleň, odpady poplatky za znečištění ovzduší poplatky, odvody a ostatní příjmy 1 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 0,00 0, příspěvek od MPO-úložiště Richard 1 0,00 0, odbor životního prostředí , odbor životního prostředí, městská zeleň zahrada MŠ ul.ladova dětské hřiště zahrada MŠ Šaldova městská zeleň vč. ruderálních ploch 0,00 5 0, Mostná hora - jih prořezy stromů - výškové práce výsadby stromů závlahy - kruhový objezd pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom městská zeleň 0, ,00 0, čištění ruderálních ploch 429, běžná údržba zeleně údržba fontány 103, Mostná hora - sever - údržba obnova poškozených trávníků 344, černé skládky TSM, PO - neinv. přísp. na měst. zeleň 0, ,00 0,00 6,00

9 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 9 / odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví pohotovosti (APP) dozorčí rada (odměny, cestovné) Dny zdraví (2x) platba na sociál. lůžko v nemocnici MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0,00 138,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 0,00 743,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO mzdové náklady 4 244, provozní náklady (energie) 670, neinv.nákl.-dhdm,čist.prostř.atd. 122, ozdravný pobyt oprava podlahy - třída postižených dětí neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci květiny-osobní gratulace občanů města pohoštění - besídky, Vánoce, gratulace služby - přednášky, slevy důchodcům, pronájmy důchodci + zdravotně postižení 0,00 270,00 0, příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra ČČK 0,00 1 0, nein.dotace polévky - nezisk. org ostatní příspěvky a dotace 6,00 170, příspěvek a charitativní činnost 0,00 176,00 0, Bethel - centrum Alfa - obč. sdružení 0,00 0, mzda pracovníka Nízkoprahového centra Klika - obč. sdružení 0,00 0, neinv.nákl.(nd,ochr.pom.,popl.,poj.vozidla) 27, nákup vozidla Peugeot pro odbor 493, dílna:elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm provoz služebního auta - nafta opravy a udržování vozidla 90, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 7 0, Srdíčko - malování budov Srdíčko - opr. a lakování oken budov Srdíčko - výměna osvětlení budov Srdíčko - dokončení oprav teras investiční výdaje a větší opravy 0,00 0, mzda pro terénního pracovníka Bethel-Domov na půl cesty-dohody 0,00 1 0, pěstounská péče a náhradní rodinná péče sociální dávky převzaté po OKÚ 0,00 0, mzda koordinátora Středisko křesťanské pomoci 0,00 0, prevence kriminality 0, , podpora projektu Integr. romské kom. 0,00 48,00 0, komunitní plán 0,00 342,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 0, prohlídka před nástupem do zař.-ospod,ku 0,00 1 0, příjem za umístění v DPS prodej stáv. vozidla PEUGEOT příjmy z činnosti sociální odboru 3 0,00 0, odbor SVaZ, sociální věci ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD Pečovatelská služba-přísp. na mzdy PS:- přísp. na provoz(energie,běžné výdaje) DD ul. Zahradnická - přísp. na mzdy přísp.na provoz-energie,revize, běžné výdaje Azylový dům - příspěvek na mzdy 770, Azylový dům - příspěvek na provoz (energie) neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, , Naděje - ubytovna Želetice

10 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 10 / příspěvek na mzdy příspěvek na provoz 90, neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Naděje - ubytovna Želetice 0, , Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ prostř. na platy a zák. pojistné provozní náklady (energie) potraviny nein.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0, , stravné režie obědů v jídelně důchodců příjmy z činnosti sociální odboru 2 1 0,00 0, Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova příspěvek na mzdy přísp. na provoz - energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl., neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 9 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 9 0, Klub důchodců + zdravotně postižení neinv.nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie) dohody včetně zák. poj. (1x správce + úklid) neinv. vydaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 77,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 77,00 0,00 06 Celkem KAP ,00 0,00 07 KAP stavební úřad 7000 stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 1 0, správní poplatek a ostatní příjmy 0,00 0, stavební úřad 1 0,00 07 Celkem KAP 1 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje prodej plynového zařízení 721, prodej investičního majetku 721,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 721,00 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb studentské práce 90, autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta 190, odborná literatura vícetisky, kopírovací práce provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , regulační plány strategický plán PD - komunikace zjednodušené projekty územně plánovací dokumentace PD - kasárna PD - zimní stadion PD - veřejné osvětlení PD - Miřejovická stráň projektové dokumentace 0, , inženýrská činnost Domov důchodců 0,00 0, pokračování v tvorbě digitální mapy 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, , odbor ÚR, realizace staveb dotace - Phare oprava komunikace historického jádra , Kocanda - splátka dodavatelského úvěru Družba - regenerace panelového sídliště parkovací dům, hvězdárna, laboratoře , Rybářské nám. - oprava zádlažby a inž. sítí dětské hřiště Pohoda 1 900,00 17,00

11 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 11 / park - pivovar, portál 3 000, cyklostezky Litoměřice - Třeboutice 900, přístřešky zastávek MHD Miřejovická stráň - komunikace, rozvody elektro ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 0, oprava opěrných zdí na hřbitově Mostka - oprava schodiště oprava schodiště u Penny Marketu ul. Masarykova - oprava VO - II. etapa ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 1 0, značení ulic havarijní fond oprava ochranných nátěrů informační systém oprava parkánového zdiva lávka na koupaliště zprovoznění nefunkčních vpustí výměna ukotvení historických stožárů repase historických svítidel oprava zkratových míst nákup odpadkových košů oprava dětských hřišť revize dětských hřišť dle EU revize lávek ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb , odbor ÚR, PO Technické služby údržba a čištění hřbitova odpisy parkovací systém odpisy - skládka odpisy přívěs za osobní automobil nákup přenosného dopravního značení opravy strojů údržba a úklid veřejných záchodků ostatní pomocné práce likvidace černých skládek velkoobjem. kontejn. na pevné body zimní úklid komunikací a chodníků úklid kontejn. a popelnicových stání údržba, opravy a havárie veřejného osvětlení výměna písku v pískovištích údržba a opravy dětských hřišť oprava výtluk v komunikacích čištění kanálových vpustí úklid a vysypání košů úklid komunikací a chodníků 1 104,00-22,00 611, ,00 46, ,00 138,00 46,00 598, , , ,00 46, , , , neinv. přísp., PO 0, ,00 0, traktor Zetor vibrační válec 218, multicar H 1 valník osobní automobil Fabia vertikulátor-provzdušňovač trávníků 190, pásový dopravník na drtič větví 66, bourací kladivo na UVC inv. přísp., PO 0, ,00 0, neinv. přísp. na ZPS, PO 0, , TSM - hřbitov - nájem TSM - nájemné - nemovitosti TSM - tržby za provoz veřejných WC TSM - splátka drtícího a třídícího stroje 838, správní poplatky, sankce, a ostatní 1 358,00 0,00 0, TSM - parkovací automaty 2 000,00 0,00 0, TSM - parkovací karty 4 0,00 0, odbor ÚR, PO Technické služby 3 808, ,00 0, odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce 0,00 1 0, jarmarky a vánoční výzdoba 0,00 2 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy vozidel před čištěním 700, odtahy vraků Jiřík. kasárna - ostraha a údržba ostatní služby (mimo TSM) 0, , správní poplatky poplatek za užívání veřejného prostranství 1 5

12 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 12 / správní poplatky, sankce, a ostatní 700,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 700, ,00 0, odbor ÚR, Výstavy s.r.o rekonstrukce WC pavilon K oprava požární vody v administrativní budově 82, úpravy pavilonu T - strop, vnější okna 193, opr. odláždění a úpr. jezírka v sektoru A a 68,00 pavilonu G opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, pronájem Eurotelu správní poplatky, sankce, a ostatní 0,00 0, odbor ÚR, Výstavy s.r.o ,00 0,00 08 Celkem KAP 8 759, ,00 09 KAP městská policie 9000 městská policie pohonné hmoty výstroj (uniformy) obnova PC, monitory PC všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) dálniční známka STK, emise, komíny pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad školení řidičů plyn revize zabezp. zařízení, revize kamer. systému opr. budov, zabezp. zař., aut, kamer. systému 370,00 2 1,00 12,00 12, osvědčení řidičů, zbrojní průkazy, osvědčení strážníka studená voda elektrická energie provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , obměna vozidla na leasing leasingové platby - vozidla 103, investice 0,00 343,00 0, prostř. na platy a zák. pojistné platy, odměny a zákonné pojistné 0, , pokuty PCO 1 700, parkovné z park. automatů a ostat. příj ,00 0,00 0, městská policie 2 000, ,00 0,00 09 Celkem KAP 2 000, ,00 0,00 24 KAP obecní živnostenský úřad 2400 obecní živnostenský úřad kontaktní místo - Štětí placené práce a služby 0,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 0,00 0, obecní živnostenský úřad 1 0,00 24 Celkem KAP 1 0,00 51 KAP organizační složka lesního hospodářství 5100 organizační složka lesního hospodářství geometr. plány - vl. honitba energetický audit - revize elektro zpracování LHP pro městské lesy všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) turistická vybavenost práce výrobní povahy (kácení a přibližování dřeva, sázení, ožínání) oprava a údržba (revize, údržba hájovny) schůze myslivost členské příspěvky ochranné pomůcky školení způsobilosti, literatura nájemné za pozemky 3,00 6, nájemné honitby Varhošť předplatné časopisů 1, energie pohonné hmoty, maziva a zák. poj pojištění vozidel poplatky za telefony provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , VPČ - včetně zák. poj HPČ - platy a zákonné pojistné 1 068, platy, odměny a zákonné pojistné 0, ,00 0, traktor Proxima 74

13 dláždění dvora horní část hájovny NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 13 / investiční výdaje 0,00 900,00 0, nájem - p. Kolář prodej dřevní hmoty myslivost prodej traktoru Z prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 0 0,00 0, organizační složka lesního hospodářství ,00 0,00 51 Celkem KAP ,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství studie a PD dopravního značení BESIP údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení dopravní značení - střed města 700, dopravní značení - změny a údržba 0,00 2 0, městská hromadná doprava 0,00 2 0, správní poplatky pokuty správní poplatky, sankce, a ostatní 6 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 85 Celkem KAP ,00 0,00 Celkem , ,

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Rozpočet města je pro r. 2015 je navrhován v souladu s zákonem č. 250/2000 Sb.,v pl. zn. Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek navrhovaného rozpočtu je kryt

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více