LMS Moodle příručka učitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LMS Moodle příručka učitele"

Transkript

1 LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Autor: Dušan Kopecký

2 LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Tato příručka slouží ke snadnější orientaci v systému Moodle. Není zde popsán celý systém, ale jen oblasti pro technické zabezpečení KFS. Nejedná se tedy o naplňování kurzů obsahem, ale zabezpečení provozu. Je zde nastíněn pohled správce systému, který převažuje nad pohledem pedagogickým. Jsou zde popsány nejčastěji užívané moduly s postupy nastavení a zásadní informace pro orientaci v systému z pozice tutora. Zároveň jsou zde i naprosto základní věci, které je dobré opakovat. Tutor je považován spíše za správce kurzu. I když samozřejmě může být zároveň učitel nebo třeba student. Proto by tutor měl znát základní strukturu systému a orientovat se v nastavení a práci s informacemi které systém Moodle nabízí. V poslední části jsou zodpovězeny nejčastěji pokládané otázky a to i z oblasti naplňování kurzu daty a problémy s tím vzniklé. 1

3 Přihlášení do systému Adresa pro přihlášení na server Pro přihlášení je potřeba kliknout na Přihlásit se pravý horní roh webové stránky Poté budete přesměrování na centrální server pro ověření uživatele, kde vyplníte své id a heslo. V případě ověření budete přesměrování zpět na stránku Moodlu a v něm již budete přihlášeni. Při prvním přihlášení bude nutné doplnit některé informace ve vašem profilu a bude vám odeslán potvrzující . Pro odhlášení ze systému je nutné uzavřít prohlížeč. Pokud provede odhlášení na stránce, je pravděpodobné, že bude stačit kliknout na přihlášení a díky tomu, že si prohlížeč po nějakou dobu pamatuje informace, budete přihlášeni do systému bez zadání identifikačních údajů. Změna informací o uživateli je možná jen do určité míry. V Moodlu nelze změnit přihlašovací jméno a heslo. Tyto informace jsou systémem přebírány z centrálního serveru univerzity. 2

4 Založení kurzu Pro založení nového kurzu jsou dvě možnosti: 1) Kurz vygeneruje systém sám na základě přihlášení a sběru dat z centrální databanky rozvrhových akcí (STAG) 2) Je možno požádat správce resp. Tvůrce kurzů o založení kurzu přes kontaktní . Je potřeba zaslat tyto informace: - celý název : kurzu resp. předmětu - krátký název : většinou zkratka předmětu, nebo taková zkratka, která se bude uvádět třeba při ové komunikace, kde není vhodné uvádět celý název kurzu - doplňující informace : jedná se o krátký popis kurzu a pro koho je určen Po vytvoření kurzu máte možnost upravovat nebo nastavit vlastnosti vašeho kurzu. Ten naleznete na levé straně nabídek Navigace > Moje kurzy >... Po vybrání patřičného kurzu vstupte do nabídky Nastavení > Správa kurzu > Upravit nastavení Nejdůležitější prvky nastavení kurzu jsou následující volby : Uspořádání možnost tématické ( umožňuje třídit kurz dle tématu), týdenní (třídí kurz podle datumu resp. týdnů) Počet týdnů/témat určuje délku kurzu 3

5 Datum začátku kurzu nejčastěji pro týdenní uspořádání kurzu Maximální velikost nahrávaných souborů určí maximální velikost nahrávaného souboru Přístup pro hosty umožňuje vstup do kurzu pro uživatele, kteří nejsou zapsání do kurzu pomocí nastaveného hesla Dostupnost tato volba určuje zda je či není kurz dostupný studentům Pro usnadnění orientace jsou u voleb nastavení kurzu k dispozici krátké nápovědy po kliknutí na ikonu. Další důležitou položkou ve správě kurzů je Uživatelé Zapsaní uživatelé to je seznam všech zapsaných uživatelů v kurzu Metody zápisu zde je možné nastavit, že se student sám bude hlásit do kurzu, případně můžete přidat sebe jako studenta do svého kurzu. 4

6 Úprava kurzu Pro kompletní úpravu kurzu, jak pro vzhled tak pro obsah, je potřeba nejprve se přepnout do režimu úprav. To je možné volbou v pravé horní části stavové lišty, nebo Správa kurzu > Zapnout režim úprav. Po této volbě je možné jakkoliv upravovat kurz. Zároveň platí, že zapnutí volby úprav je možné upravit i vzhled oblasti Moje stránka. Ikony a jejich význam Přesunout slouží k přesunutí objektu pomocí přetažením myši Úprava objektu umožňuje upravovat objekt Duplikace vytvoří kopii zvolené položky Odstranění objektu smaže objekt Posun umožňuje posun položky vlevo a vpravo Bloky umožňuje zasunout případně vysunout blok z pravé strany do lišty na levé straně Skrýt Ukázat umožňuje skrýt nebo zviditelnit objekt 5

7 Naplnění kurzu studijním materiálem V Moodlu je možnost přidat různé typy činností a studijních materiálů k jednotlivým týdnům resp. tématům daného kurzu. Přidání provedete kliknutím na odkaz Přidat činnost nebo studijní materiál v pravé dolní části objektu. Následně se otevře okno pro výběr dostupných modulů pro činnosti a pro studijní materiály. Po výběru klinutím na položku se v pravé části okna zobrazí stručná popiska vybraného modulu. Pro výběr stačí kliknout n Přidat 6

8 Testové úlohy Moodle umožňuje celkem 11 různých testových úloh. Jsou v utříděné databázi, členěné do kategorií. Pro jednoduchou správu testových úloh je v Moodlu takzvaná Banka úloh Nastavení > Správa testu > Banka úloh. Je zde možné testové úlohy třídit do kategorií, vytvářet, importovat a exportovat. Zde jsou přehledně zobrazeny možnosti práce s testovými úlohami. Po volbě Vytvořit novou testovou úlohu se otevře okno s volbami testových úloh. Zde stačí vybrat konkrétní typ a zvolit Další. Poté stačí vyplnit patřičné údaje k testu jako jméno, popis, zadání, odpovědi, hodnocení a další. Pro úpravu vytvořené testové úlohy v kurzu zvolit a na levé straně stránky se zpřístupní nová nabídka Správa testu Nastavení > Správa testu. Zde jsou k dispozici kompletní možnosti na úpravu a nastavení chování testové úlohy počínaje datem a hodinou startu, přes množství povolených pokusů až po komentáře ke způsobu hodnocení. 7

9 Základní nastavení systému Moodle z pozice tutora Veškeré důležité odkazy na nastavení se nachází po levé straně v oblasti Nastavení jak je vidět na obrázku. Zde je možné vstoupit do základního nastavení kurzu, správy uživatelů přistupujících do kurzu, zapínání a vypínání filtrů a doplňků přístupných v systému, tak i exportování importování a zálohování jak celého kurzu, tak jeho jednotlivých částí. Jako první a důležitou věc při jakýchkoliv úpravách je viditelnost a přístupnost kurzu. Dříve než začnete s úpravou je potřeba znepřístupnit kurz komukoliv. Zvolte Nastavení > Upravit nastavení > Dostupnost. Touto volbou se dostanete k následující možnosti. Zde zvolíte možnost není dostupný. V tuto chvíli s kurzem může manipulovat pouze uživatel s rolí Učitel a Manažer přiřazený k tomuto kurzu. Po všech provedených úpravách a naplnění kurzu materiály, kurz zpřístupníte studentům stejným způsobem jen volbou studentům dostupný. 8

10 Navigace V této sekci je základní rozcestník k uživatelským věcem, profilu a činnostem. Titulní stránka Titulní stránka je místo, které se zobrazuje hned po přihlášení do systému. Zároveň je možné tuto stránku vidět i bez jakéhokoliv přihlášení. Na tomto místě se v defaultním nastavení zobrazují informace typu Novinky stránek a přehled dostupných kurzů pro studenty Kategorie kurzů. Zároveň je zde k nahlédnutí kalendář. Tuto oblast uživatel nemůže měnit. Moje stránka Tato stránka má odlišné rozložení oproti Titulní stránce. Na levé části je standardně sekce Navigace a Nastavení. Odlišnost je v prostřední oblasti kde se uživateli zobrazí Přehled kurzů seznam kurzů a činností, do kterých je uživatel zapsán. Tato sekce je výhodná v rychlé orientaci a komfortním přístupům k činnostem, které jsou jinak vnořeny ve struktuře kurzu. Na pravé straně pak je možné vidět v defaultu blok Moje osobní soubory, případně je možné do této části přidat nebo ubrat jiné bloky. 9

11 Úprava: Pro úpravu Moje stránka zvolte v levé části bloku Navigace > Moje stránka. Ta se zobrazí uprostřed a nyní zvolte Upravit tuto stránku v pravé horní části (zelené záhlaví) stránky. Objeví se blok Přidat blok a zde je možné vybrat bloky, které jsou v systému k dispozici jako kalendář, zprávy a jiné. Čtečka RSS umožňuje zobrazovat obsah nastaveného RSS zdroje Heslo ze slovníku zobrazuje pojmy z vybraného slovníku podle definovaných kritérií Připojení uživatelé - zobrazí aktuálně připojené uživatele Zprávy - blok pro snadný přístup ke zprávám Moje osobní soubory zobrazuje osobní soubory vložené na server a umožňuje snadný přístup k jejich správě To byly jen některé (dle mého pohledu nejvíce používané) z mnoha bloků. Tyto bloky můžete vkládat nejen do Moje stránka, ale přiřadit i k určitému kurzu. V takovém případě budete mít na výběr mnohem více možných bloků. Tato rozšířená nabídka je zaměřena na snadnější úpravy a získávání informací z kurzu. 10

12 Oprávnění a role Aby bylo možno se orientovat jednak v názvosloví tak i v následném nastavování, je potřeba vysvětlit pojmy. Role jako taková, je chápána jako soubor oprávnění. Ta umožňují uživateli přistupovat, měnit, nebo jinak manipulovat s jednotlivými oblastmi systému. Tyto oprávnění jako uživatel můžete mít přiděleny nebo odebrány. Uživatel systému jako takový může mít jednu nebo více rolí (manažer, učitel, student ). Tyto role jsou definovány buď globálně, tedy platné napříč celým systémem, nebo jen na konkrétní kategorii. Níže uvedené a popisované role jsou vztaženy jen na určité kategorie, resp. kurzy. Pro naše účely postačí základní nadefinované role a těmi jsou : Manažer (Manager), Učitel (Teacher), Učitel bez práv upravovat (Non editing teacher), Student (Student), Host (Guest). Při práci se systémem je možné se přepnout z role do jiné role. Tato volba vám umožní nahlédnout na tvořený kurz třeba jako Student. Rozhodně je volba přepínání užitečná, neboť uživatel s rolí Student nevidí to co se zobrazuje uživateli s rolí Učitel. A zároveň tvůrce kurzu má možnost nahlédnout jak vše vypadá z pozice studujícího. Pro přepnutí mezi rolemi zvolte v pravé části blok Nastavení > Přepnout na roli a zde si zvolíte roli pro náhled. Po kontrole vzhledu a funkčnosti pod zvolenou rolí je nutné se pro další práci v systému vrátit ke své původní roli. Tato volba se nachází na stejném místě tedy Nastavní > Přepnout na roli > Vrátit se k mé obvyklé roli. 11

13 Manažer Uživatel s rolí Manažer má právo do kurzu vstupovat, číst obsah, upravovat obsah a měnit nastavení chování kurzu jako takového, měnit nadefinovanou strukturu a přidělovat nebo odebírat účastníky a to pouze v daném kurzu. Těmto účastníkům má právo přidělit roli v kurzu, ale jen maximálně o úroveň níže. Tedy nejvýše může přiřadit roli Učitel. Zároveň není Manažer v kurzu zapsán a tudíž v něm neparticipuje. Učitel Uživatel s rolí Učitel má právo v kurzu vytvářet obsah a provádět úpravy kurzu. Zároveň tento uživatel je vyučující. To znamená, že je přiřazen ke všem studentským činnostem, má práva tyto činnosti hodnotit, má práva udělovat známky a má práva komunikovat ve studentských fórech. V jednom kurzu může být přiděleno několik rolí Učitel. Dle nastavení každý samostatně může vést svou skupinu studentů u kterých provádí samostatné hodnocení. Učitel bez práv upravovat Uživatel s rolí Učitel bez práv upravovat nemůže měnit podobu kurzu, nemůže měnit (úmyslně či neúmyslně) obsah kurzu. Může jen vyučovat a hodnotit činnosti studentů. Student Uživatel s rolí Student nemá právo jakkoliv zasahovat do kurzu či obsahu a zároveň nemá práva hodnotit činnosti studentů. Uživatel s touto rolí může pouze kurz procházet, účastnit se zadaných úkolů, psát do definovaných fór, psát testy a autotesty. Tento uživatel také nevidí skryté části kurzu. 12

14 Host Tato role je zvláštním postavením uživatele v systému. Je přidělena po přihlášení jako guest. To znamená, že tento uživatel kurz vidí, může si ho projít a však nemá práva provádět činnosti pro studenty jako jsou testy, fóra, úkoly.. Pro přístup hosta do kurzu je možné nastavit heslo pro konkrétní kurz. Tato role, resp. přístup se využívá v případě, že kurz chcete někomu ukázat aniž by jakkoliv mohl zasáhnout do průběhu kurzu a tím ovlivnit studenty. 13

15 Záloha, obnova, import V této kapitole se budeme zaobírat zálohováním, obnovou a importem buď celého kurzu, nebo jen jeho vybraných částí. Pokud si odmyslíte automatické zálohování, které je na serveru nastaveno a které nemůžete ovlivnit, určitě vás napadne otázka proč to tedy dělat. Důvody pro tyto úkony jsou následující: Možnost přenést kurz do jiného systému Moodle Možnost duplikace kurzu Archivace kurzu pro vlastní účely Kopírování vybraných činností do jiného kurzu Záloha Po naplnění kurzu daty, přidání testových úloh, všech multimediálních příloh a celkového nastavení kurzu, je nanejvýš žádoucí provést zálohu celého kurzu. Volbu naleznete Nastavení > Správa kurzu > Záloha. Po této volbě budete dotázáni, co všechno se zahrne do zálohy kurzu. Po volbě Další provedete upřesnění zálohy a po opětovné volbě Další Moodle vypíše sumarizaci nastavení zálohy a bude očekávat reakci. Zde máte ještě možnost změnit název zálohovaného souboru z předdefinované volby na svou vlastní. Pokud souhlasíte, zvolte možnost Provést zálohu. Systém bude informovat o úspěšnosti či neúspěšnosti zálohy. 14

16 Obnova Obnovování kurzu, většinou připadá v úvahu, kdy uživatel s rolí Učitel provedl nežádoucí změny(např. smazání tématu). Záleží na rozsahu změn a někdy postačí obnovit jen vybranou část kurzu. Obnova probíhá v následujících krocích: Volba kurzu Volba obnovy Volba parametrů Nejprve si vyberte kurz, který chcete obnovit. Poté zvolte Nastavení > Správa kurzu > Obnovit. K danému kurzu budete mít možnost výběru z uložených záloh. Vyberte chtěnou zálohu a zvolte možnost Obnovit. Nejprve budete informování o podrobnostech kurzu a na další stránce je potřeba zvolit způsob obnovy. V tento okamžik systém nabízí určité možnosti jak obnovit buď celý kurz, nebo jeho část a je potřeba vysvětlit tyto možnosti. Začlenit obsah tato možnost znamená, že všechny obnovované činnosti a témata budou vloženy do nového kurzu vedle těch stávajících. Takže je možné, že se vám kurzu objeví dvě stejná témata Odstranit a obnovit touto volbou požadujete po systému smazat stávající obsah cílového kurzu (a to jak témata, tak činnosti i data uživatelů, zůstane pouze kostra kurzu) a obnovit do něj věci ze zálohy kterou jste systému předložili 15

17 1. Obnova do stejného kurzu 1.1. možnost začlenění obsahu 1.2. nebo smazání starých 1.3. vložení nových dat 2. Obnova do existujícího kurzu 2.1. možnost začlenění obsahu 2.2. nebo smazání starých 2.3. vložení nových dat 2.4. volba existujícího kurzu 16

18 Import Import probíhá obdobným způsobem jako Obnovit. Tato možnost naimportuje data do zvoleného kurzu. Při této volbě se vynechává krok zálohy. Tento mezi krok systém provádí sám, kdy importované části ukládá do své mezipaměti. Následné kroky jsou: vybrání oblastí importu upřesnění importovaných dat rekapitulace před importem samotný import s informací o průběhu Pokud budete potřebovat obnovit svůj kurz na jiném systému Moodle, musíte v tomto Moodlu mít založen kurz s právy zápisu a úprav. Toto vám zajistí správce systému. Pak již stačí postupovat popsanými kroky a to Záloha, přenos zálohy a Obnova. 17

19 Komunikace Je potřeba si uvědomit, že celý systém nahrazuje standardní prezenční formu studia. Při této formě je naprostou samozřejmostí komunikace. Aby bylo možno docílit kvality vzdělání je nutností komunikovat se studenty a umožnit studentům vzájemnou komunikaci. Pro tyto účely systém Moodle obsahuje několik modulů umožňujících komunikaci, jako jsou třeba zprávy, chat, blogy, zpětné vazby atd.. Zprávy Toto je modul umožňující zaslat informativní zprávu buď jednomu uživateli, nebo vícero účastníkům kurzu. Systém Moodle umožňuje každému uživateli nastavení způsobu příjmu zpráv. Můžete je přijímat v okamžiku přihlášení do systému, nebo je zde možnost dostávat tyto zprávy, i když jste offline, tedy do u. Odeslání a příjem zprávy: Pro odeslání zprávy stačí: 1. vstoupit do bloku Navigace > Moje kurzy a vybrat příslušný kurz, ve kterém chcete komunikovat 2. klepnout na položku Účastníci, která zobrazí všechny účastníky kurzu 3. pro zaslání zprávy jednomu účastníkovi stačí kliknout na jeho jméno nebo fotku a pod jeho informacemi je odkaz Poslat zprávu. Pokud chcete zaslat zprávu vice lidem najednou, tak v seznamu po pravé straně je zaškrtávací tlačítko, tím vyberete příjemce a pod seznamem je rozbalovací nabídka, kde vyberete možnost Poslat zprávu. 4. do textového pole napište informaci kterou chcete poslat (v tomto okamžiku máte stále možnost upravit seznam příjemců zprávy přidáním nebo odebráním) a zvolte Náhled. Zpráva se zobrazí a teď můžete zvolit Poslat zprávu. 18

20 Další možnou volbou jak zasílat zprávy účastníkům kurzu je přes blok Zprávy. Ten je možné přidat popsaným způsobem v kapitole Moje stránka. Zde ukážu drobný rozdíl oproti předešlému způsobu. Výhodou tohoto způsobu je, že můžete zprávu poslat různým lidem z různých kurzů. Pro výběr slouží dvě části: Levá : umožňuje vybrat okruh účastníků moje kontakty, poslední konverzace, poslední oznámení, kurzy Pravá : nabízí rozšiřující hledání ať už uživatelů nebo zpráv a to i podle klíčových slov Co se týká přečtení zprávy, záleží na nastavení. Systém jako takový tuto zprávu předává v co nejkratším možném termínu. Pokud má uživatel nastaven příjem pouze přes Moodle (nechce tyto zprávy dostávat do u), systém příchozí zprávu zobrazí při první akci uživatele (kliknutí na jakýkoliv odkaz v Moodlu). V tento okamžik je možné buď zprávu Ignorovat, což znamená že systém zprávu nezobrazí a nechá uloženou jako nepřečtenou na pozdější dobu, nebo zvolit Přejít na zprávu. V tom případě se zpráva zobrazí a uživatel má možnost reagovat a vidět i případnou historii komunikace. Ještě je třetí možnost a tou je blok Zprávy kde se příchozí zpráva zobrazuje. Případně několik zpráv. Diskuzní fórum Tento modul je komfortním způsobem komunikace mezi učitelem a studenty a mezi studenty navzájem. Fórum jako takové zná každý z vás. Z našeho pohledu pro výuku je výhoda takovéto komunikace v časové flexibilitě učitele. Stačí aby se ve své volné chvíli podíval do fóra v kurzu a reagoval na případné dotazy. To samé platí i pro studenty. Všimněte si, že v každém kurzu je (a to i v případě že si ho vytvoříte sami) Fórum novinek. Toto fórum je specifické v tom, že je určeno pro sdělovaní aktuálních informací (změna termínu zkoušky, doplnění studijních materiálů, ) a to pouze sdělení učitele směřující ke studentům. Příspěvky do tohoto fóra může přidávat pouze uživatel s rolí Učitel nebo Manažer. Pravidlo pro odebírání příspěvků je nastaveno v tomto typu fóra na Vnucené. Což znamená, že účastníci kurzu budou dostávat všechny příspěvky a to i do u i když si to nezaškrtli. Pro diskutování mezi studenty s reakcemi vyučujícího je potřeba založit v kurzu nové fórum. 19

21 Založení fóra Založení diskusního fóra je velmi jednoduchá činnost. Vše se bude odehrávat v kurzu, ve kterém máte práva editace. 1. Nejprve zapněte režim úprav 2. Zvolte Přidat činnost nebo studijní materiál > Činnost > Fórum 3. Je potřeba vyplnit Název fóra a vepsat stručný popis fóra do Úvod do diskusního fóra 4. Nastavit Typ fóra a Způsob odebírání 5. A poté jen Uložit a zobrazit nebo Uložit a vrátit se do kurzu Důležitými body z hlediska fungování fóra jsou Typ fóra a Způsob odebírání. První položka tedy Typ fóra určuje jak bude fórum jako takové fungovat z hlediska přispěvovatelů. Na výběr jsou následující možnosti: Běžné fórum pro obecné použití je nejčastěji používaný typ diskusního fóra, ve kterém může každý účastník vytvářet téma pro diskusi a reagovat na ostatní příspěvky Každý může zahájit jedno téma diskuse název sám popisuje způsob fungování Otázky a odpovědi touto volbou se spustí zvláštní režim, kdy student nejprve musí reagovat na prvotní dotaz vložený uživatelem s rolí Učitel a teprve po jeho odpovědi uvidí reakce ostatních studentů Prostá diskuse zde je nastaveno pouze jedno téma pro diskusi popsané v záhlaví fóra a je společné pro všechny účastníky Druhou významnou položkou v nastavení fóra je Způsob odebírání čímž se určí jak účastník fóra bude přijímat příspěvky do něj vložené následujícími volbami: Volitelné - účastník si sám může nastavit odebírání příspěvků Vnucené každý účastník kurzu dostane kopii příspěvku a nemůže zrušit odebírání Automatické každý účastník kurzu je automaticky zařazen do odebírání příspěvků 20

22 Chat Další možností komunikace je chat. Oproti již zmíněnému fóru, odstraňuje chat negativum v časovém prodlení. Tady, když student zadá dotaz do fóra, musí čekat na odezvu. Ta je ovšem závislá na okamžiku připojení se buď jiného studenta, nebo učitele do fóra. Tato doba však může být značně dlouhá a při studiu výrazně omezující. Právě tento faktor odbourává komunikační prostředek Chat. Umožňuje komunikaci v reálném čase a to i více uživatelů zaráz. Pro nasazení této možnosti komunikace, je potřeba zvážit časovou náročnost pro uživatele s rolí Učitel. Je jasné, že není možné být neustále připojen do systému. Z tohoto důvodu je vhodné a žádoucí, aby byla stanovena doba, kdy bude uživatel s rolí Učitel k dispozici studentům pro odpovědi. Výhodou chatu v systému Moodle je ta, že se můžete vrátit k prošlé komunikaci v dané virtuální místnosti, tedy ke komunikaci, která proběhla i za vaší nepřítomnosti. Založení chatu Založit chat v systému Moodle je stejně jednoduché jako vkládání ostatních činností do kurzu. Pro rychlou orientaci zde uvedu postup pro založení chatu. Je potřeba provést následující kroky: 1. Nejprve zvolte oblast kurzu, pak v editačním módu zvolte Přidat činnost nebo studijní materiál > Chat 2. Vyplňte Název této místnosti a Úvodní text, ve kterém popíšete pravidla a čas vaší komunikace, tedy přítomnosti 3. Je dobré nastavit Zobrazit popis na titulní stránce 4. Položku Příští chat nastavte na nejbližší termín. Což neznamená, že se do místnosti nedostanou i v jinou dobu. Toto nastavení účastníka upozorní, po vstupu do virtuální místnosti, na další nejbližší termín sezení 5. Nastavte periodicitu 6. Dále nastavte dobu, po kterou se proběhlá komunikace bude uchovávat v položce Uložit proběhnuté komunikace a zvolte dobu z výběru 7. Nastavte položku Kdokoliv může vidět proběhnuté chatování na hodnotu Ano a tím umožníte všem účastníkům kurzu pročítat komunikaci v chatu aniž by se aktivně zapojili do komunikace 8. Nyní stačí uložit a Chat je hotov 21

23 Kalendář Tento modul respektive blok, je tak trochu jiný oproti ostatním modulům. Kalendář je v principu shodný třeba s kalendářem v MS Outlook. Kalendář dokáže zobrazit informace z kurzů, skupin nebo uživatelských událostí, termíny testů, události chatu. 22

24 Na obrázku je zřetelně vidět, jak je kalendář propojen s kurzy a jak je možné využívat tuto činnost k ukládání událostí. Úkol ze dne 15. je termín pro odevzdání korespondenčních úkolů. Takže když provedete nějakou zásadní činnost, nastavení nebo změnu, tato se projeví právě v kalendáři. Pro efektivnější práci a komunikaci jak se systémem Moodle tak i se studenty, je výhodné používat kalendář. Primárně kalendář naleznete v bloku Navigace > Hlavní nabídka > Kalendář. Což je jedna možnost a tou druhou je přidat si blok většinou na pravou stranu. Po zobrazení je v záhlaví, bráno z leva, možnost zvolit zobrazení informací v kalendáři buď úplně všechny, nebo jen podle vybraného kurzu. V případě volby kurzu, zůstane v kalendáři zobrazena událost vztahující se jen k uživateli a případně k danému kurzu. Založení události Pro přidání události je na pravé straně tlačítko Nová událost. Poté stačí vyplnit pole formuláře. Podstatné pole je Typ události. Tady dostanete na výběr zda je vkládaná událost jen vaše, tedy uživatelská, nebo se týká kurzu. Pokud se bude týkat kurzu, tato událost se zobrazí všem účastníkům daného kurzu v kalendáři

25 Kalendář má ještě jednu možnost jak si zpřehlednit akce, které jsou zaznamenány v kalendáři. Tou je možnost vypnout, nebo zapnout zobrazování událostí. To umožní rychlý a přehledný způsob zobrazení a rychlé orientace. Jak je vidět je možno pracovat se svými událostmi, ale zároveň i vypnout globální události. Ty samozřejmě vkládat ani mazat nemůžete. Na to právo jen správce systému. Databáze, škály, externí nástroje V této kapitole probereme na první pohled odlišná témata. Mají však jedno společné a tím je hodnocení studenta a možnosti využití jak samotného systému Moodle tak i nástrojů externích aplikací umožňujících jiné pohledy na výsledky studentů. A díky importu a exportu umožnit uložit nebo nahrát data. Databáze Databáze je velmi podobná jako Slovník. Dalo by se říci, že slovník je databáze o dvou polích. Pole Heslo a pole Definice pojmu. Avšak oproti slovníku má databáze rozšířené možnosti záznamu. Z pohledu tutora se řadí tato činnost mezi ty náročnější. Pro vytvoření a zprovoznění je potřeba mnoha kroků. Ovšem nabízí mnoho zajímavých vlastností jako jsou třeba: Vytváření vlastních formulářů pro vkládání dat Umožňuje více možností prohlížení a vyhledávání záznamů Nabízí různé typy polí formuláře Umožňuje hodnotit činnosti uživatelů Nabízí možnost upravit vzhled prvků na stránce Nastavení Nejprve přidáte novou činnost v rámci kurzu popsaným způsobem v předešlých kapitolách. Ve zobrazeném formuláři je potřeba nastavit následující: Příhodný Název a Popis, který jednoznačně vymezuje účel databáze Pokud zaškrtnete položku Zobrazit popis na titulní straně kurzu je vhodné volit kratší popis Další položky jsou Dostupnost od a Dostupnost do, těmi je možno omezit přístupnost databáze pro prohlížení i zápis Omezení prohlížení je možné zapnutím položky Počet požadovaných záznamů což určuje kolik záznamů musí student vložit, aby viděl ostatní. 24

26 Zároveň je možné omezit počet záznamů od jednoho uživatele polem Maximální počet záznamů. V oblasti Hodnocení je možné zapnout hodnocení vložených záznamů, vybrat škálu hodnocení a role, které budou mít práva hodnotit Dalším krokem je nadefinování polí, které bude databáze obsahovat. V tomto kroku je možné naimportovat již vytvořenou strukturu ze zálohy. Pokud takovou nemáte je potřeba ji vytvořit v následujících krocích: Vyberte typ pole, které požadujete mít ve formuláři Vyplňte název, popřípadě vysvětlující popis Potvrďte Tyto kroky opakujte, dokud nemáte přidány všechny pole formuláře. Po úspěšném uložení je databáze připravena pro vkládání záznamů. Ovšem je potřeba ještě nadefinovat šablonu. Bez ní nelze záznamy prohlížet a třídit. Šablony jsou uloženy na samostatné kartě Šablony a jejich několik. Je vhodné projít všechny možnosti a pokud nebudete chtít nějakým způsobem upravovat šablony, stačí vždy dát jen uložit. Tím se použije předdefinovaná šablona. Pokud si ale vytvoříte nějakou šablonu, byla by škoda ji nevyužít buď do jiného kurzu, nebo počítat s jejím využitím v budoucnu. Pro tento případ je potřeba přejít na kartu Předlohy. Zde jsou dvě možnosti: Import a Export. V principu je funkčnost stejná jako při importování nebo exportování kurzu jen s drobnými odlišnostmi. Export můžete vyexportovat šablonu do zip souboru a tu poté přenést do jiného systému nebo si ji uschovat, a druhá možnost exportu je Uložit jako předlohu. To znamená, že šablony bude uložena v Moodlu a zároveň bude zveřejněna v systému i pro ostatní uživatele tvůrce. Import import vám právě umožňuje nahrát nějakou šablonu a to buď ze souboru, nebo využít uložených a sdílených šablon v systému Moodle ostatními uživateli 25

27 Práce s databází Nyní (myslím tím po naplnění databáze) lze pracovat s daty. Nabízí se možnosti prohlédnout záznamy jako celek, nebo jen jednotlivé položky. Pokud je nastavena možnost hodnocení, máte k dispozici vložení komentáře i hodnocení. Pro úplnost je potřeba zmínit možnost exportu a importu záznamů databáze. Ty lze vyexportovat do dvou formátů a těmi jsou CSV a ODS. U formátu CSV je potřeba nastavit oddělovač. Export má nevýhodu, že nedokáže exportovat obrázky a soubory vložené do databáze. Škály Škála je základní kámen pro hodnocení činností uživatelů v různých modulech. Pro vysvětlení, činnosti se dají hodnotit různými způsoby, známkou, procenty, slovně. Těmto možnostem se říká Škály. V systému Moodle jsou předdefinovány následující škály hodnocení: standardní známkové hodnocení a slovní hodnocení. Ty je možné použít kdekoliv, kde je třeba hodnotit výsledky studentů. Důležité je, že není možné jakýmkoliv způsobem měnit tyto škály. Může je upravit jen správce celého systému. Na jednu stranu je tato volba výhodná, ovšem ne každému učiteli vyhovuje standardní volba hodnocení. Proto systém Moodle umožňuje uživateli s rolí manager nadefinovat v určitém kurzu své vlastní škály hodnocení. To je přístupné v levé části v oblasti Nastavení > Známky a poté se otevře okno s možnostmi Správa známek. 26

28 Následně vstupte do nabídky Škály a budete mít možnost nadefinovat si svou vlastní škálu. Důležité je pojmenovat škálu a do pole Škála napsat hodnoty, které chcete použít pro hodnocení ať už jsou slovní, číselné nebo jiné. Důležité je vyplňovat škálu hodnocení vzestupným způsobem a jednotlivé hodnoty oddělit čárkou. Je vhodné do pole popisu vepsat vysvětlující informaci ke každé hodnotě známky. Toto vysvětlení bude viditelné v oblasti nápovědy. 27

29 Externí nástroje Pod pojmem Externí nástroje si můžeme v systému Moodle představit dvě odlišné věci. Jedna, která je určitou nadstavbou systému a druhá, která pojmenovává jiné programy nesouvisející s Moodlem. Nejprve proberu první variantu a poté druhou zmíněnou. Externí nástroje jakožto činnost, je možné přidat do kurzu. Co to vlastně je? V jednoduchosti se dá říci, že tento modul umožňuje přidat do Moodlu činnost, která v systému není k dispozici. Příkladem může být nějaká webová aplikace pro grafické práce, nebo matematické, případně je možné tímto způsobem propojit kurz s jiným systémem Moodle. Podle popisu by se mohlo zdát, že toto lze nahradit pouhým URL. Ovšem činnost Externí nástroj je komplexnější. Komunikace mezi Moodlem a systémem bezpečná Student se na externím systému nemusí znovu přihlašovat Systém získá informace o studentovi jen takové, které učitel nadefinuje, ale přitom poskytuje informace o činnosti studenta na systému. Ty jsou možné využít pro hodnocení studenta Výhodou tohoto způsobu připojení vzdělávacího balíčku je, že není nutné používat nástroje pro tvorbu speciálních balíčků kompatibilních se standardem SCORM nebo IMS. Pouze stačí, aby připojovaný systém podporoval standard IMS LTI. SCORM - Shareable Content Object Reference Model (SCORM) je referenční model pro e-learning. Je to soubor specifikací a standardů, které mají zabezpečit provozuschopnost vytvořených materiálů v různých LMS. IMS je to sdružení organizací s cílem definovat standardy i pro výměnu dat mezi e- learningovými systémy IMS LTI IMS Learning Tools Interoperability je definovaný protokol pro vzájemnou komunikaci mezi systémy Pro spuštění této činnosti v systému Moodle (za předpokladu, že existuje protistrana) stačí v editačním módu kurzu přidat činnost a vyberete Externí nástroj, vyplnit vše potřebné a uložit. Externí nástroj jakožto software nesouvisející se systémem Moodle, je druhá zmíněná možnost. Je tím myšlen software typu komprimovací nástroje, tabulkové procesory. V mnoha činnostech systému Moodle se setkáte s možností hodnotit studenta. Tyto výsledky včetně odevzdaných prací je možno zpracovávat v Moodlu, ale s narůstajícím počtem studentů, je lepší využít třeba Excel. Pro export dat používá Moodle kompresi souborů a výsledkem je jeden soubor s příponou zip. 28

30 V tento okamžik je dobré poznamenat, že Moodle je schopen přijímat i takto zkomprimované soubory. Příkladem je nahrání mnoha fotek do Moodlu. Místo nahrávání po jednom souboru provedete komprimaci ve svém pc a na server nahrajete jen jeden soubor. Obě činnosti jsou časově nenáročné v porovnání nahrávání po jednom souboru. V Moodlu pak stačí kliknout na soubor zip a systém sám rozpakuje balíček. Dalším z doporučených nástrojů je jakýkoliv editor fotografií a obrázků. Je totiž výhodné upravit velikosti (nejen rozměr, ale i výsledný objem) vkládaných obrázků a to buď přímo do kurzu anebo do studijních materiálů. Právě obrázky ve většině případů způsobují obrovský nárůst požadavků na kapacitu disku. S tím pak souvisí veškerá práce s materiály přes systém Moodle. Vztahuje se to na zálohování, export i import materiálů a v neposlední řadě samotné načítaní a zobrazování kurzu. Ve všech těchto případech se zvětšuje časová náročnost na zpracování jednotlivých úkolů. 29

31 Otázky a odpovědi Jak vytvořit databázi pro ukládání semestrálních projektů? Toto je popsáno v kapitole Databáze. V rychlosti jak na to. V kurzu zvolte téma, zapnout editaci, Přidat činnost > Databáze. Pak postupovat podle popisu.. Jak nastavit kategorii v Hlavním slovníku pojmů k předmětu? Slovník je jednoduchá činnost typu databáze je o dvou polích Pojem a Popis. Zároveň je dobré při velkém množství pojmů vše třídit do logických celků tedy kategorií. Pro založení nové kategorie stačí jako tutor vstoupit do kurzu, zvolit určený slovník a v horní nabídce zvolit Procházet podle kategorie. Následně vyberete volbu Upravit kategorie a pak jen stačí přidat kategorii. Důležité upozornění : je zde volba Automaticky propojovat tuto kategorii. Pokud zvolíte ANO, bude se v textu kurzu objevovat odkaz na slovo nebo kategorii do slovníku. Jak přidat obrázek do prostředí kurzu? Pro přidání obrázku do struktury kurzu, respektive do jednotlivého tématu stačí přejít do editačního módu a v daném tématu přidat činnost typu Popisek. 30

32 Pak stačí vyplnit popis a vložit obrázek. Při vkládání je vhodné upravit velikost obrázku. Doporučuji tuto úpravu provést ještě před vložením do systému běžně dostupnými grafickými nástroji v počítači. Jak si založit novou stupnici (škálu) pro známkování? Co se týká škály známek je toto probráno v kapitole Škály. Jen v rychlosti jak na to. Vstoupit do kurzu Nastavení > Známky > Správa známek >Škály > Přidat novou škálu. Pak postupovat podle popisu. Jak přidat (i odstranit) uživatele do kurzu včetně nastavení práv? Přidávání a ubírání uživatelů probíhá na stejném místě. Vstoupíte do požadovaného kurzu a na levé části je blok Nastavení Uživatelé > Zapsaní uživatelé. Uživatele přidáte tak, že ve vypsaném seznamu uživatelů, v pravé horní části je tlačítko Zapsat uživatele. V otevřeném oknu v poli hledat napíšete jméno studenta a po jeho zobrazení a zvolení jeho role (horní část, defaultně nastavena role Student ), stačí zvolit Zapsat. V případě, že chcete zapsat dalšího uživatele, stačí zopakovat předchozí kroky. A jako poslední činnost zvolit Ukončit zápis studentů. 31

33 Uživatele odeberte tak, že si dotyčného uživatele nejprve vyhledáte v seznamu. Ten je možné třídit buď podle jména, příjmení nebo ové adresy. Úplně na konci řádku se jménem uživatel, kterého chcete smazat je X a po kliku na něj a potvrzení dojde ke smazání uživatele z kurzu. Jak na nastavení rolí v kurzu? Nastavení resp. přidělení role uživateli kurzu je jednoduché. Vstoupíte do požadovaného kurzu a na levé části je blok Nastavení Uživatelé > Zapsaní uživatelé. Ve výpisu uživatelů najdete toho, u kterého požadujete změnit nebo přidat roli. Napravo od jména je oblast Role a klikem na plus se otevře okno s rolemi, které máte právo přidělit. Tady je potřeba upozornit, že ne každý má právo přidělit jakoukoliv roli. Vždy máte právo přiřadit jen roli o řád níže. Tedy pokud jste uživatel s rolí Učitel nemůžete přiřadit stejnou roli někomu dalšímu, ale můžete přiřadit roli Učitel bez práv upravovat a roli Student. Jak najdu určitý kurz? Pokud znáte zkratku kurzu, tedy zkratku předmětu (krátký název kurzu koresponduje se zkratkou předmětu uvedeném ve STAGu), tak nejjednodušším způsobem je přejít na Titulní stránka > Kategorie kurzů > Vyhledat kurzy. Pro snadnou orientaci, vyhledání se nachází úplně na konci titulní stránky. Pokud si nejste jistí pak tedy opět Titulní stránka > Kategorie kurzů a zde zvolit semestr a procházet nabídnutý seznam kurzů. Upozorňuji, že se nevypisuje celý seznam, ale je rozdělen na stránky. 32

34 V případě, že máte kurz nepřístupný pro studenty, bude se zobrazovat jako zašedlý. Pokud ale kliknete na Moje stránka, zobrazí se jen kurzy přístupné pro studenty (zeleně zobrazené). Proto stačí jen kliknout ne Moje stránka, ale na šedou šipku právě před touto volbou. Pak se v levé části rozbalí kompletní seznam všech kurzů ve kterých máte přiřazenou nějakou roli. Jak vytvořit skupiny v rámci kurzu? Skupiny v rámci kurzu umožňují třídit studenty do skupin podle určitých vámi zvolených kritérií, případně podle skutečnosti. Třídění umožní pracovat s mnoha studenty v jednom kurzu nezávisle na ostatních skupinách. V bloku Nasatvení > Uživatelé > Skupiny je formulář pro práci se skupinami. Důležitou položkou formuláře je Klíč k zápisu. Pro každou skupinu je vhodné nastavit jiný klíč a tím bude zajištěno, že do skupiny nevstoupí nikdo, kdo nezná klíč. 33

35 Jak přidat téma do kurzu/ změnit počet témat v kurzu? Odpověď musím rozdělit na dvě části. Přidání tématu do kurzu se provádí v určeném kurzu po volbě Zapnutí režimu úprav. Možnost naleznete úplně na konci, kde je v pravém spodním rohu malé plus. Po této volbě přibude do seznamu další téma pojmenované podle nastavení platné pro celý kurz. Teď stačí jen téma naplnit potřebnými činnostmi a zviditelnit. Změnu počtu témat kurzu je potřeba určit v bloku Nastavení nacházející se v levé části volba Upravit nastavení. V oblasti Volby formátování pro Týdenní uspořádání > Počet sekcí zvolíte počet témat resp. počet týdenních akcí. 34

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ VÝUKY... 2 MOODLE ČZU... 3 PŘIHLÁŠENÍ

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Základní úkony učitele v IS

Základní úkony učitele v IS Základní úkony učitele v IS 1. Přihlášení 2. Titulní strana IS 3. Záznamník učitele orientace 4. Poslat dopis seminární skupině 5. Vystavit studijní materiál 6. Zaznačit průběžné hodnocení - body nebo

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník 20.5.2014 Obsah 1 Slovo úvodem 3 2 Role v aplikaci DAS 4 3 Slovník pojmů 5 4 Domovská stránka obchodníka 6 5 Vytvoření kampaně 8 5.1 Informace

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace Podrobný návod Učíme se používat prostředí TwinSpace Jak aktualizovat profil... 3 Jak do prostředí TwinSpace přizvat učitele a hosty... 5 Jak do prostředí TwinSpace přizvat žáky... 8 Jak přidat do prostředí

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails Mailkit Rychlá příručka Úvod Tato uživatelská příručka je určena všem, jež se chystají používat Mailkit pro správu emailových kampaní, a vysvětluje ty nejpodstatnější vlastnosti této aplikace. Většina

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů RECEPTY Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů Obsah Recepty stručně... 2 Zařazení a zobrazení receptů... 2 Úprava BIDVest receptu... 3 Vyhledání položek receptu... 3 Uložení a tisk

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Objednávka... 3 2.1 Nepersonalizovaná objednávka... 3 2.1.1 Import nepersonalizované objednávky... 3 2.1.2 Objednávka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více