LMS Moodle příručka učitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LMS Moodle příručka učitele"

Transkript

1 LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Autor: Dušan Kopecký

2 LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Tato příručka slouží ke snadnější orientaci v systému Moodle. Není zde popsán celý systém, ale jen oblasti pro technické zabezpečení KFS. Nejedná se tedy o naplňování kurzů obsahem, ale zabezpečení provozu. Je zde nastíněn pohled správce systému, který převažuje nad pohledem pedagogickým. Jsou zde popsány nejčastěji užívané moduly s postupy nastavení a zásadní informace pro orientaci v systému z pozice tutora. Zároveň jsou zde i naprosto základní věci, které je dobré opakovat. Tutor je považován spíše za správce kurzu. I když samozřejmě může být zároveň učitel nebo třeba student. Proto by tutor měl znát základní strukturu systému a orientovat se v nastavení a práci s informacemi které systém Moodle nabízí. V poslední části jsou zodpovězeny nejčastěji pokládané otázky a to i z oblasti naplňování kurzu daty a problémy s tím vzniklé. 1

3 Přihlášení do systému Adresa pro přihlášení na server https://fes-moodle.upce.cz Pro přihlášení je potřeba kliknout na Přihlásit se pravý horní roh webové stránky Poté budete přesměrování na centrální server pro ověření uživatele, kde vyplníte své id a heslo. V případě ověření budete přesměrování zpět na stránku Moodlu a v něm již budete přihlášeni. Při prvním přihlášení bude nutné doplnit některé informace ve vašem profilu a bude vám odeslán potvrzující . Pro odhlášení ze systému je nutné uzavřít prohlížeč. Pokud provede odhlášení na stránce, je pravděpodobné, že bude stačit kliknout na přihlášení a díky tomu, že si prohlížeč po nějakou dobu pamatuje informace, budete přihlášeni do systému bez zadání identifikačních údajů. Změna informací o uživateli je možná jen do určité míry. V Moodlu nelze změnit přihlašovací jméno a heslo. Tyto informace jsou systémem přebírány z centrálního serveru univerzity. 2

4 Založení kurzu Pro založení nového kurzu jsou dvě možnosti: 1) Kurz vygeneruje systém sám na základě přihlášení a sběru dat z centrální databanky rozvrhových akcí (STAG) 2) Je možno požádat správce resp. Tvůrce kurzů o založení kurzu přes kontaktní . Je potřeba zaslat tyto informace: - celý název : kurzu resp. předmětu - krátký název : většinou zkratka předmětu, nebo taková zkratka, která se bude uvádět třeba při ové komunikace, kde není vhodné uvádět celý název kurzu - doplňující informace : jedná se o krátký popis kurzu a pro koho je určen Po vytvoření kurzu máte možnost upravovat nebo nastavit vlastnosti vašeho kurzu. Ten naleznete na levé straně nabídek Navigace > Moje kurzy >... Po vybrání patřičného kurzu vstupte do nabídky Nastavení > Správa kurzu > Upravit nastavení Nejdůležitější prvky nastavení kurzu jsou následující volby : Uspořádání možnost tématické ( umožňuje třídit kurz dle tématu), týdenní (třídí kurz podle datumu resp. týdnů) Počet týdnů/témat určuje délku kurzu 3

5 Datum začátku kurzu nejčastěji pro týdenní uspořádání kurzu Maximální velikost nahrávaných souborů určí maximální velikost nahrávaného souboru Přístup pro hosty umožňuje vstup do kurzu pro uživatele, kteří nejsou zapsání do kurzu pomocí nastaveného hesla Dostupnost tato volba určuje zda je či není kurz dostupný studentům Pro usnadnění orientace jsou u voleb nastavení kurzu k dispozici krátké nápovědy po kliknutí na ikonu. Další důležitou položkou ve správě kurzů je Uživatelé Zapsaní uživatelé to je seznam všech zapsaných uživatelů v kurzu Metody zápisu zde je možné nastavit, že se student sám bude hlásit do kurzu, případně můžete přidat sebe jako studenta do svého kurzu. 4

6 Úprava kurzu Pro kompletní úpravu kurzu, jak pro vzhled tak pro obsah, je potřeba nejprve se přepnout do režimu úprav. To je možné volbou v pravé horní části stavové lišty, nebo Správa kurzu > Zapnout režim úprav. Po této volbě je možné jakkoliv upravovat kurz. Zároveň platí, že zapnutí volby úprav je možné upravit i vzhled oblasti Moje stránka. Ikony a jejich význam Přesunout slouží k přesunutí objektu pomocí přetažením myši Úprava objektu umožňuje upravovat objekt Duplikace vytvoří kopii zvolené položky Odstranění objektu smaže objekt Posun umožňuje posun položky vlevo a vpravo Bloky umožňuje zasunout případně vysunout blok z pravé strany do lišty na levé straně Skrýt Ukázat umožňuje skrýt nebo zviditelnit objekt 5

7 Naplnění kurzu studijním materiálem V Moodlu je možnost přidat různé typy činností a studijních materiálů k jednotlivým týdnům resp. tématům daného kurzu. Přidání provedete kliknutím na odkaz Přidat činnost nebo studijní materiál v pravé dolní části objektu. Následně se otevře okno pro výběr dostupných modulů pro činnosti a pro studijní materiály. Po výběru klinutím na položku se v pravé části okna zobrazí stručná popiska vybraného modulu. Pro výběr stačí kliknout n Přidat 6

8 Testové úlohy Moodle umožňuje celkem 11 různých testových úloh. Jsou v utříděné databázi, členěné do kategorií. Pro jednoduchou správu testových úloh je v Moodlu takzvaná Banka úloh Nastavení > Správa testu > Banka úloh. Je zde možné testové úlohy třídit do kategorií, vytvářet, importovat a exportovat. Zde jsou přehledně zobrazeny možnosti práce s testovými úlohami. Po volbě Vytvořit novou testovou úlohu se otevře okno s volbami testových úloh. Zde stačí vybrat konkrétní typ a zvolit Další. Poté stačí vyplnit patřičné údaje k testu jako jméno, popis, zadání, odpovědi, hodnocení a další. Pro úpravu vytvořené testové úlohy v kurzu zvolit a na levé straně stránky se zpřístupní nová nabídka Správa testu Nastavení > Správa testu. Zde jsou k dispozici kompletní možnosti na úpravu a nastavení chování testové úlohy počínaje datem a hodinou startu, přes množství povolených pokusů až po komentáře ke způsobu hodnocení. 7

9 Základní nastavení systému Moodle z pozice tutora Veškeré důležité odkazy na nastavení se nachází po levé straně v oblasti Nastavení jak je vidět na obrázku. Zde je možné vstoupit do základního nastavení kurzu, správy uživatelů přistupujících do kurzu, zapínání a vypínání filtrů a doplňků přístupných v systému, tak i exportování importování a zálohování jak celého kurzu, tak jeho jednotlivých částí. Jako první a důležitou věc při jakýchkoliv úpravách je viditelnost a přístupnost kurzu. Dříve než začnete s úpravou je potřeba znepřístupnit kurz komukoliv. Zvolte Nastavení > Upravit nastavení > Dostupnost. Touto volbou se dostanete k následující možnosti. Zde zvolíte možnost není dostupný. V tuto chvíli s kurzem může manipulovat pouze uživatel s rolí Učitel a Manažer přiřazený k tomuto kurzu. Po všech provedených úpravách a naplnění kurzu materiály, kurz zpřístupníte studentům stejným způsobem jen volbou studentům dostupný. 8

10 Navigace V této sekci je základní rozcestník k uživatelským věcem, profilu a činnostem. Titulní stránka Titulní stránka je místo, které se zobrazuje hned po přihlášení do systému. Zároveň je možné tuto stránku vidět i bez jakéhokoliv přihlášení. Na tomto místě se v defaultním nastavení zobrazují informace typu Novinky stránek a přehled dostupných kurzů pro studenty Kategorie kurzů. Zároveň je zde k nahlédnutí kalendář. Tuto oblast uživatel nemůže měnit. Moje stránka Tato stránka má odlišné rozložení oproti Titulní stránce. Na levé části je standardně sekce Navigace a Nastavení. Odlišnost je v prostřední oblasti kde se uživateli zobrazí Přehled kurzů seznam kurzů a činností, do kterých je uživatel zapsán. Tato sekce je výhodná v rychlé orientaci a komfortním přístupům k činnostem, které jsou jinak vnořeny ve struktuře kurzu. Na pravé straně pak je možné vidět v defaultu blok Moje osobní soubory, případně je možné do této části přidat nebo ubrat jiné bloky. 9

11 Úprava: Pro úpravu Moje stránka zvolte v levé části bloku Navigace > Moje stránka. Ta se zobrazí uprostřed a nyní zvolte Upravit tuto stránku v pravé horní části (zelené záhlaví) stránky. Objeví se blok Přidat blok a zde je možné vybrat bloky, které jsou v systému k dispozici jako kalendář, zprávy a jiné. Čtečka RSS umožňuje zobrazovat obsah nastaveného RSS zdroje Heslo ze slovníku zobrazuje pojmy z vybraného slovníku podle definovaných kritérií Připojení uživatelé - zobrazí aktuálně připojené uživatele Zprávy - blok pro snadný přístup ke zprávám Moje osobní soubory zobrazuje osobní soubory vložené na server a umožňuje snadný přístup k jejich správě To byly jen některé (dle mého pohledu nejvíce používané) z mnoha bloků. Tyto bloky můžete vkládat nejen do Moje stránka, ale přiřadit i k určitému kurzu. V takovém případě budete mít na výběr mnohem více možných bloků. Tato rozšířená nabídka je zaměřena na snadnější úpravy a získávání informací z kurzu. 10

12 Oprávnění a role Aby bylo možno se orientovat jednak v názvosloví tak i v následném nastavování, je potřeba vysvětlit pojmy. Role jako taková, je chápána jako soubor oprávnění. Ta umožňují uživateli přistupovat, měnit, nebo jinak manipulovat s jednotlivými oblastmi systému. Tyto oprávnění jako uživatel můžete mít přiděleny nebo odebrány. Uživatel systému jako takový může mít jednu nebo více rolí (manažer, učitel, student ). Tyto role jsou definovány buď globálně, tedy platné napříč celým systémem, nebo jen na konkrétní kategorii. Níže uvedené a popisované role jsou vztaženy jen na určité kategorie, resp. kurzy. Pro naše účely postačí základní nadefinované role a těmi jsou : Manažer (Manager), Učitel (Teacher), Učitel bez práv upravovat (Non editing teacher), Student (Student), Host (Guest). Při práci se systémem je možné se přepnout z role do jiné role. Tato volba vám umožní nahlédnout na tvořený kurz třeba jako Student. Rozhodně je volba přepínání užitečná, neboť uživatel s rolí Student nevidí to co se zobrazuje uživateli s rolí Učitel. A zároveň tvůrce kurzu má možnost nahlédnout jak vše vypadá z pozice studujícího. Pro přepnutí mezi rolemi zvolte v pravé části blok Nastavení > Přepnout na roli a zde si zvolíte roli pro náhled. Po kontrole vzhledu a funkčnosti pod zvolenou rolí je nutné se pro další práci v systému vrátit ke své původní roli. Tato volba se nachází na stejném místě tedy Nastavní > Přepnout na roli > Vrátit se k mé obvyklé roli. 11

13 Manažer Uživatel s rolí Manažer má právo do kurzu vstupovat, číst obsah, upravovat obsah a měnit nastavení chování kurzu jako takového, měnit nadefinovanou strukturu a přidělovat nebo odebírat účastníky a to pouze v daném kurzu. Těmto účastníkům má právo přidělit roli v kurzu, ale jen maximálně o úroveň níže. Tedy nejvýše může přiřadit roli Učitel. Zároveň není Manažer v kurzu zapsán a tudíž v něm neparticipuje. Učitel Uživatel s rolí Učitel má právo v kurzu vytvářet obsah a provádět úpravy kurzu. Zároveň tento uživatel je vyučující. To znamená, že je přiřazen ke všem studentským činnostem, má práva tyto činnosti hodnotit, má práva udělovat známky a má práva komunikovat ve studentských fórech. V jednom kurzu může být přiděleno několik rolí Učitel. Dle nastavení každý samostatně může vést svou skupinu studentů u kterých provádí samostatné hodnocení. Učitel bez práv upravovat Uživatel s rolí Učitel bez práv upravovat nemůže měnit podobu kurzu, nemůže měnit (úmyslně či neúmyslně) obsah kurzu. Může jen vyučovat a hodnotit činnosti studentů. Student Uživatel s rolí Student nemá právo jakkoliv zasahovat do kurzu či obsahu a zároveň nemá práva hodnotit činnosti studentů. Uživatel s touto rolí může pouze kurz procházet, účastnit se zadaných úkolů, psát do definovaných fór, psát testy a autotesty. Tento uživatel také nevidí skryté části kurzu. 12

14 Host Tato role je zvláštním postavením uživatele v systému. Je přidělena po přihlášení jako guest. To znamená, že tento uživatel kurz vidí, může si ho projít a však nemá práva provádět činnosti pro studenty jako jsou testy, fóra, úkoly.. Pro přístup hosta do kurzu je možné nastavit heslo pro konkrétní kurz. Tato role, resp. přístup se využívá v případě, že kurz chcete někomu ukázat aniž by jakkoliv mohl zasáhnout do průběhu kurzu a tím ovlivnit studenty. 13

15 Záloha, obnova, import V této kapitole se budeme zaobírat zálohováním, obnovou a importem buď celého kurzu, nebo jen jeho vybraných částí. Pokud si odmyslíte automatické zálohování, které je na serveru nastaveno a které nemůžete ovlivnit, určitě vás napadne otázka proč to tedy dělat. Důvody pro tyto úkony jsou následující: Možnost přenést kurz do jiného systému Moodle Možnost duplikace kurzu Archivace kurzu pro vlastní účely Kopírování vybraných činností do jiného kurzu Záloha Po naplnění kurzu daty, přidání testových úloh, všech multimediálních příloh a celkového nastavení kurzu, je nanejvýš žádoucí provést zálohu celého kurzu. Volbu naleznete Nastavení > Správa kurzu > Záloha. Po této volbě budete dotázáni, co všechno se zahrne do zálohy kurzu. Po volbě Další provedete upřesnění zálohy a po opětovné volbě Další Moodle vypíše sumarizaci nastavení zálohy a bude očekávat reakci. Zde máte ještě možnost změnit název zálohovaného souboru z předdefinované volby na svou vlastní. Pokud souhlasíte, zvolte možnost Provést zálohu. Systém bude informovat o úspěšnosti či neúspěšnosti zálohy. 14

16 Obnova Obnovování kurzu, většinou připadá v úvahu, kdy uživatel s rolí Učitel provedl nežádoucí změny(např. smazání tématu). Záleží na rozsahu změn a někdy postačí obnovit jen vybranou část kurzu. Obnova probíhá v následujících krocích: Volba kurzu Volba obnovy Volba parametrů Nejprve si vyberte kurz, který chcete obnovit. Poté zvolte Nastavení > Správa kurzu > Obnovit. K danému kurzu budete mít možnost výběru z uložených záloh. Vyberte chtěnou zálohu a zvolte možnost Obnovit. Nejprve budete informování o podrobnostech kurzu a na další stránce je potřeba zvolit způsob obnovy. V tento okamžik systém nabízí určité možnosti jak obnovit buď celý kurz, nebo jeho část a je potřeba vysvětlit tyto možnosti. Začlenit obsah tato možnost znamená, že všechny obnovované činnosti a témata budou vloženy do nového kurzu vedle těch stávajících. Takže je možné, že se vám kurzu objeví dvě stejná témata Odstranit a obnovit touto volbou požadujete po systému smazat stávající obsah cílového kurzu (a to jak témata, tak činnosti i data uživatelů, zůstane pouze kostra kurzu) a obnovit do něj věci ze zálohy kterou jste systému předložili 15

17 1. Obnova do stejného kurzu 1.1. možnost začlenění obsahu 1.2. nebo smazání starých 1.3. vložení nových dat 2. Obnova do existujícího kurzu 2.1. možnost začlenění obsahu 2.2. nebo smazání starých 2.3. vložení nových dat 2.4. volba existujícího kurzu 16

18 Import Import probíhá obdobným způsobem jako Obnovit. Tato možnost naimportuje data do zvoleného kurzu. Při této volbě se vynechává krok zálohy. Tento mezi krok systém provádí sám, kdy importované části ukládá do své mezipaměti. Následné kroky jsou: vybrání oblastí importu upřesnění importovaných dat rekapitulace před importem samotný import s informací o průběhu Pokud budete potřebovat obnovit svůj kurz na jiném systému Moodle, musíte v tomto Moodlu mít založen kurz s právy zápisu a úprav. Toto vám zajistí správce systému. Pak již stačí postupovat popsanými kroky a to Záloha, přenos zálohy a Obnova. 17

19 Komunikace Je potřeba si uvědomit, že celý systém nahrazuje standardní prezenční formu studia. Při této formě je naprostou samozřejmostí komunikace. Aby bylo možno docílit kvality vzdělání je nutností komunikovat se studenty a umožnit studentům vzájemnou komunikaci. Pro tyto účely systém Moodle obsahuje několik modulů umožňujících komunikaci, jako jsou třeba zprávy, chat, blogy, zpětné vazby atd.. Zprávy Toto je modul umožňující zaslat informativní zprávu buď jednomu uživateli, nebo vícero účastníkům kurzu. Systém Moodle umožňuje každému uživateli nastavení způsobu příjmu zpráv. Můžete je přijímat v okamžiku přihlášení do systému, nebo je zde možnost dostávat tyto zprávy, i když jste offline, tedy do u. Odeslání a příjem zprávy: Pro odeslání zprávy stačí: 1. vstoupit do bloku Navigace > Moje kurzy a vybrat příslušný kurz, ve kterém chcete komunikovat 2. klepnout na položku Účastníci, která zobrazí všechny účastníky kurzu 3. pro zaslání zprávy jednomu účastníkovi stačí kliknout na jeho jméno nebo fotku a pod jeho informacemi je odkaz Poslat zprávu. Pokud chcete zaslat zprávu vice lidem najednou, tak v seznamu po pravé straně je zaškrtávací tlačítko, tím vyberete příjemce a pod seznamem je rozbalovací nabídka, kde vyberete možnost Poslat zprávu. 4. do textového pole napište informaci kterou chcete poslat (v tomto okamžiku máte stále možnost upravit seznam příjemců zprávy přidáním nebo odebráním) a zvolte Náhled. Zpráva se zobrazí a teď můžete zvolit Poslat zprávu. 18

20 Další možnou volbou jak zasílat zprávy účastníkům kurzu je přes blok Zprávy. Ten je možné přidat popsaným způsobem v kapitole Moje stránka. Zde ukážu drobný rozdíl oproti předešlému způsobu. Výhodou tohoto způsobu je, že můžete zprávu poslat různým lidem z různých kurzů. Pro výběr slouží dvě části: Levá : umožňuje vybrat okruh účastníků moje kontakty, poslední konverzace, poslední oznámení, kurzy Pravá : nabízí rozšiřující hledání ať už uživatelů nebo zpráv a to i podle klíčových slov Co se týká přečtení zprávy, záleží na nastavení. Systém jako takový tuto zprávu předává v co nejkratším možném termínu. Pokud má uživatel nastaven příjem pouze přes Moodle (nechce tyto zprávy dostávat do u), systém příchozí zprávu zobrazí při první akci uživatele (kliknutí na jakýkoliv odkaz v Moodlu). V tento okamžik je možné buď zprávu Ignorovat, což znamená že systém zprávu nezobrazí a nechá uloženou jako nepřečtenou na pozdější dobu, nebo zvolit Přejít na zprávu. V tom případě se zpráva zobrazí a uživatel má možnost reagovat a vidět i případnou historii komunikace. Ještě je třetí možnost a tou je blok Zprávy kde se příchozí zpráva zobrazuje. Případně několik zpráv. Diskuzní fórum Tento modul je komfortním způsobem komunikace mezi učitelem a studenty a mezi studenty navzájem. Fórum jako takové zná každý z vás. Z našeho pohledu pro výuku je výhoda takovéto komunikace v časové flexibilitě učitele. Stačí aby se ve své volné chvíli podíval do fóra v kurzu a reagoval na případné dotazy. To samé platí i pro studenty. Všimněte si, že v každém kurzu je (a to i v případě že si ho vytvoříte sami) Fórum novinek. Toto fórum je specifické v tom, že je určeno pro sdělovaní aktuálních informací (změna termínu zkoušky, doplnění studijních materiálů, ) a to pouze sdělení učitele směřující ke studentům. Příspěvky do tohoto fóra může přidávat pouze uživatel s rolí Učitel nebo Manažer. Pravidlo pro odebírání příspěvků je nastaveno v tomto typu fóra na Vnucené. Což znamená, že účastníci kurzu budou dostávat všechny příspěvky a to i do u i když si to nezaškrtli. Pro diskutování mezi studenty s reakcemi vyučujícího je potřeba založit v kurzu nové fórum. 19

21 Založení fóra Založení diskusního fóra je velmi jednoduchá činnost. Vše se bude odehrávat v kurzu, ve kterém máte práva editace. 1. Nejprve zapněte režim úprav 2. Zvolte Přidat činnost nebo studijní materiál > Činnost > Fórum 3. Je potřeba vyplnit Název fóra a vepsat stručný popis fóra do Úvod do diskusního fóra 4. Nastavit Typ fóra a Způsob odebírání 5. A poté jen Uložit a zobrazit nebo Uložit a vrátit se do kurzu Důležitými body z hlediska fungování fóra jsou Typ fóra a Způsob odebírání. První položka tedy Typ fóra určuje jak bude fórum jako takové fungovat z hlediska přispěvovatelů. Na výběr jsou následující možnosti: Běžné fórum pro obecné použití je nejčastěji používaný typ diskusního fóra, ve kterém může každý účastník vytvářet téma pro diskusi a reagovat na ostatní příspěvky Každý může zahájit jedno téma diskuse název sám popisuje způsob fungování Otázky a odpovědi touto volbou se spustí zvláštní režim, kdy student nejprve musí reagovat na prvotní dotaz vložený uživatelem s rolí Učitel a teprve po jeho odpovědi uvidí reakce ostatních studentů Prostá diskuse zde je nastaveno pouze jedno téma pro diskusi popsané v záhlaví fóra a je společné pro všechny účastníky Druhou významnou položkou v nastavení fóra je Způsob odebírání čímž se určí jak účastník fóra bude přijímat příspěvky do něj vložené následujícími volbami: Volitelné - účastník si sám může nastavit odebírání příspěvků Vnucené každý účastník kurzu dostane kopii příspěvku a nemůže zrušit odebírání Automatické každý účastník kurzu je automaticky zařazen do odebírání příspěvků 20

22 Chat Další možností komunikace je chat. Oproti již zmíněnému fóru, odstraňuje chat negativum v časovém prodlení. Tady, když student zadá dotaz do fóra, musí čekat na odezvu. Ta je ovšem závislá na okamžiku připojení se buď jiného studenta, nebo učitele do fóra. Tato doba však může být značně dlouhá a při studiu výrazně omezující. Právě tento faktor odbourává komunikační prostředek Chat. Umožňuje komunikaci v reálném čase a to i více uživatelů zaráz. Pro nasazení této možnosti komunikace, je potřeba zvážit časovou náročnost pro uživatele s rolí Učitel. Je jasné, že není možné být neustále připojen do systému. Z tohoto důvodu je vhodné a žádoucí, aby byla stanovena doba, kdy bude uživatel s rolí Učitel k dispozici studentům pro odpovědi. Výhodou chatu v systému Moodle je ta, že se můžete vrátit k prošlé komunikaci v dané virtuální místnosti, tedy ke komunikaci, která proběhla i za vaší nepřítomnosti. Založení chatu Založit chat v systému Moodle je stejně jednoduché jako vkládání ostatních činností do kurzu. Pro rychlou orientaci zde uvedu postup pro založení chatu. Je potřeba provést následující kroky: 1. Nejprve zvolte oblast kurzu, pak v editačním módu zvolte Přidat činnost nebo studijní materiál > Chat 2. Vyplňte Název této místnosti a Úvodní text, ve kterém popíšete pravidla a čas vaší komunikace, tedy přítomnosti 3. Je dobré nastavit Zobrazit popis na titulní stránce 4. Položku Příští chat nastavte na nejbližší termín. Což neznamená, že se do místnosti nedostanou i v jinou dobu. Toto nastavení účastníka upozorní, po vstupu do virtuální místnosti, na další nejbližší termín sezení 5. Nastavte periodicitu 6. Dále nastavte dobu, po kterou se proběhlá komunikace bude uchovávat v položce Uložit proběhnuté komunikace a zvolte dobu z výběru 7. Nastavte položku Kdokoliv může vidět proběhnuté chatování na hodnotu Ano a tím umožníte všem účastníkům kurzu pročítat komunikaci v chatu aniž by se aktivně zapojili do komunikace 8. Nyní stačí uložit a Chat je hotov 21

23 Kalendář Tento modul respektive blok, je tak trochu jiný oproti ostatním modulům. Kalendář je v principu shodný třeba s kalendářem v MS Outlook. Kalendář dokáže zobrazit informace z kurzů, skupin nebo uživatelských událostí, termíny testů, události chatu. 22

24 Na obrázku je zřetelně vidět, jak je kalendář propojen s kurzy a jak je možné využívat tuto činnost k ukládání událostí. Úkol ze dne 15. je termín pro odevzdání korespondenčních úkolů. Takže když provedete nějakou zásadní činnost, nastavení nebo změnu, tato se projeví právě v kalendáři. Pro efektivnější práci a komunikaci jak se systémem Moodle tak i se studenty, je výhodné používat kalendář. Primárně kalendář naleznete v bloku Navigace > Hlavní nabídka > Kalendář. Což je jedna možnost a tou druhou je přidat si blok většinou na pravou stranu. Po zobrazení je v záhlaví, bráno z leva, možnost zvolit zobrazení informací v kalendáři buď úplně všechny, nebo jen podle vybraného kurzu. V případě volby kurzu, zůstane v kalendáři zobrazena událost vztahující se jen k uživateli a případně k danému kurzu. Založení události Pro přidání události je na pravé straně tlačítko Nová událost. Poté stačí vyplnit pole formuláře. Podstatné pole je Typ události. Tady dostanete na výběr zda je vkládaná událost jen vaše, tedy uživatelská, nebo se týká kurzu. Pokud se bude týkat kurzu, tato událost se zobrazí všem účastníkům daného kurzu v kalendáři

25 Kalendář má ještě jednu možnost jak si zpřehlednit akce, které jsou zaznamenány v kalendáři. Tou je možnost vypnout, nebo zapnout zobrazování událostí. To umožní rychlý a přehledný způsob zobrazení a rychlé orientace. Jak je vidět je možno pracovat se svými událostmi, ale zároveň i vypnout globální události. Ty samozřejmě vkládat ani mazat nemůžete. Na to právo jen správce systému. Databáze, škály, externí nástroje V této kapitole probereme na první pohled odlišná témata. Mají však jedno společné a tím je hodnocení studenta a možnosti využití jak samotného systému Moodle tak i nástrojů externích aplikací umožňujících jiné pohledy na výsledky studentů. A díky importu a exportu umožnit uložit nebo nahrát data. Databáze Databáze je velmi podobná jako Slovník. Dalo by se říci, že slovník je databáze o dvou polích. Pole Heslo a pole Definice pojmu. Avšak oproti slovníku má databáze rozšířené možnosti záznamu. Z pohledu tutora se řadí tato činnost mezi ty náročnější. Pro vytvoření a zprovoznění je potřeba mnoha kroků. Ovšem nabízí mnoho zajímavých vlastností jako jsou třeba: Vytváření vlastních formulářů pro vkládání dat Umožňuje více možností prohlížení a vyhledávání záznamů Nabízí různé typy polí formuláře Umožňuje hodnotit činnosti uživatelů Nabízí možnost upravit vzhled prvků na stránce Nastavení Nejprve přidáte novou činnost v rámci kurzu popsaným způsobem v předešlých kapitolách. Ve zobrazeném formuláři je potřeba nastavit následující: Příhodný Název a Popis, který jednoznačně vymezuje účel databáze Pokud zaškrtnete položku Zobrazit popis na titulní straně kurzu je vhodné volit kratší popis Další položky jsou Dostupnost od a Dostupnost do, těmi je možno omezit přístupnost databáze pro prohlížení i zápis Omezení prohlížení je možné zapnutím položky Počet požadovaných záznamů což určuje kolik záznamů musí student vložit, aby viděl ostatní. 24

26 Zároveň je možné omezit počet záznamů od jednoho uživatele polem Maximální počet záznamů. V oblasti Hodnocení je možné zapnout hodnocení vložených záznamů, vybrat škálu hodnocení a role, které budou mít práva hodnotit Dalším krokem je nadefinování polí, které bude databáze obsahovat. V tomto kroku je možné naimportovat již vytvořenou strukturu ze zálohy. Pokud takovou nemáte je potřeba ji vytvořit v následujících krocích: Vyberte typ pole, které požadujete mít ve formuláři Vyplňte název, popřípadě vysvětlující popis Potvrďte Tyto kroky opakujte, dokud nemáte přidány všechny pole formuláře. Po úspěšném uložení je databáze připravena pro vkládání záznamů. Ovšem je potřeba ještě nadefinovat šablonu. Bez ní nelze záznamy prohlížet a třídit. Šablony jsou uloženy na samostatné kartě Šablony a jejich několik. Je vhodné projít všechny možnosti a pokud nebudete chtít nějakým způsobem upravovat šablony, stačí vždy dát jen uložit. Tím se použije předdefinovaná šablona. Pokud si ale vytvoříte nějakou šablonu, byla by škoda ji nevyužít buď do jiného kurzu, nebo počítat s jejím využitím v budoucnu. Pro tento případ je potřeba přejít na kartu Předlohy. Zde jsou dvě možnosti: Import a Export. V principu je funkčnost stejná jako při importování nebo exportování kurzu jen s drobnými odlišnostmi. Export můžete vyexportovat šablonu do zip souboru a tu poté přenést do jiného systému nebo si ji uschovat, a druhá možnost exportu je Uložit jako předlohu. To znamená, že šablony bude uložena v Moodlu a zároveň bude zveřejněna v systému i pro ostatní uživatele tvůrce. Import import vám právě umožňuje nahrát nějakou šablonu a to buď ze souboru, nebo využít uložených a sdílených šablon v systému Moodle ostatními uživateli 25

27 Práce s databází Nyní (myslím tím po naplnění databáze) lze pracovat s daty. Nabízí se možnosti prohlédnout záznamy jako celek, nebo jen jednotlivé položky. Pokud je nastavena možnost hodnocení, máte k dispozici vložení komentáře i hodnocení. Pro úplnost je potřeba zmínit možnost exportu a importu záznamů databáze. Ty lze vyexportovat do dvou formátů a těmi jsou CSV a ODS. U formátu CSV je potřeba nastavit oddělovač. Export má nevýhodu, že nedokáže exportovat obrázky a soubory vložené do databáze. Škály Škála je základní kámen pro hodnocení činností uživatelů v různých modulech. Pro vysvětlení, činnosti se dají hodnotit různými způsoby, známkou, procenty, slovně. Těmto možnostem se říká Škály. V systému Moodle jsou předdefinovány následující škály hodnocení: standardní známkové hodnocení a slovní hodnocení. Ty je možné použít kdekoliv, kde je třeba hodnotit výsledky studentů. Důležité je, že není možné jakýmkoliv způsobem měnit tyto škály. Může je upravit jen správce celého systému. Na jednu stranu je tato volba výhodná, ovšem ne každému učiteli vyhovuje standardní volba hodnocení. Proto systém Moodle umožňuje uživateli s rolí manager nadefinovat v určitém kurzu své vlastní škály hodnocení. To je přístupné v levé části v oblasti Nastavení > Známky a poté se otevře okno s možnostmi Správa známek. 26

28 Následně vstupte do nabídky Škály a budete mít možnost nadefinovat si svou vlastní škálu. Důležité je pojmenovat škálu a do pole Škála napsat hodnoty, které chcete použít pro hodnocení ať už jsou slovní, číselné nebo jiné. Důležité je vyplňovat škálu hodnocení vzestupným způsobem a jednotlivé hodnoty oddělit čárkou. Je vhodné do pole popisu vepsat vysvětlující informaci ke každé hodnotě známky. Toto vysvětlení bude viditelné v oblasti nápovědy. 27

29 Externí nástroje Pod pojmem Externí nástroje si můžeme v systému Moodle představit dvě odlišné věci. Jedna, která je určitou nadstavbou systému a druhá, která pojmenovává jiné programy nesouvisející s Moodlem. Nejprve proberu první variantu a poté druhou zmíněnou. Externí nástroje jakožto činnost, je možné přidat do kurzu. Co to vlastně je? V jednoduchosti se dá říci, že tento modul umožňuje přidat do Moodlu činnost, která v systému není k dispozici. Příkladem může být nějaká webová aplikace pro grafické práce, nebo matematické, případně je možné tímto způsobem propojit kurz s jiným systémem Moodle. Podle popisu by se mohlo zdát, že toto lze nahradit pouhým URL. Ovšem činnost Externí nástroj je komplexnější. Komunikace mezi Moodlem a systémem bezpečná Student se na externím systému nemusí znovu přihlašovat Systém získá informace o studentovi jen takové, které učitel nadefinuje, ale přitom poskytuje informace o činnosti studenta na systému. Ty jsou možné využít pro hodnocení studenta Výhodou tohoto způsobu připojení vzdělávacího balíčku je, že není nutné používat nástroje pro tvorbu speciálních balíčků kompatibilních se standardem SCORM nebo IMS. Pouze stačí, aby připojovaný systém podporoval standard IMS LTI. SCORM - Shareable Content Object Reference Model (SCORM) je referenční model pro e-learning. Je to soubor specifikací a standardů, které mají zabezpečit provozuschopnost vytvořených materiálů v různých LMS. IMS je to sdružení organizací s cílem definovat standardy i pro výměnu dat mezi e- learningovými systémy IMS LTI IMS Learning Tools Interoperability je definovaný protokol pro vzájemnou komunikaci mezi systémy Pro spuštění této činnosti v systému Moodle (za předpokladu, že existuje protistrana) stačí v editačním módu kurzu přidat činnost a vyberete Externí nástroj, vyplnit vše potřebné a uložit. Externí nástroj jakožto software nesouvisející se systémem Moodle, je druhá zmíněná možnost. Je tím myšlen software typu komprimovací nástroje, tabulkové procesory. V mnoha činnostech systému Moodle se setkáte s možností hodnotit studenta. Tyto výsledky včetně odevzdaných prací je možno zpracovávat v Moodlu, ale s narůstajícím počtem studentů, je lepší využít třeba Excel. Pro export dat používá Moodle kompresi souborů a výsledkem je jeden soubor s příponou zip. 28

30 V tento okamžik je dobré poznamenat, že Moodle je schopen přijímat i takto zkomprimované soubory. Příkladem je nahrání mnoha fotek do Moodlu. Místo nahrávání po jednom souboru provedete komprimaci ve svém pc a na server nahrajete jen jeden soubor. Obě činnosti jsou časově nenáročné v porovnání nahrávání po jednom souboru. V Moodlu pak stačí kliknout na soubor zip a systém sám rozpakuje balíček. Dalším z doporučených nástrojů je jakýkoliv editor fotografií a obrázků. Je totiž výhodné upravit velikosti (nejen rozměr, ale i výsledný objem) vkládaných obrázků a to buď přímo do kurzu anebo do studijních materiálů. Právě obrázky ve většině případů způsobují obrovský nárůst požadavků na kapacitu disku. S tím pak souvisí veškerá práce s materiály přes systém Moodle. Vztahuje se to na zálohování, export i import materiálů a v neposlední řadě samotné načítaní a zobrazování kurzu. Ve všech těchto případech se zvětšuje časová náročnost na zpracování jednotlivých úkolů. 29

31 Otázky a odpovědi Jak vytvořit databázi pro ukládání semestrálních projektů? Toto je popsáno v kapitole Databáze. V rychlosti jak na to. V kurzu zvolte téma, zapnout editaci, Přidat činnost > Databáze. Pak postupovat podle popisu.. Jak nastavit kategorii v Hlavním slovníku pojmů k předmětu? Slovník je jednoduchá činnost typu databáze je o dvou polích Pojem a Popis. Zároveň je dobré při velkém množství pojmů vše třídit do logických celků tedy kategorií. Pro založení nové kategorie stačí jako tutor vstoupit do kurzu, zvolit určený slovník a v horní nabídce zvolit Procházet podle kategorie. Následně vyberete volbu Upravit kategorie a pak jen stačí přidat kategorii. Důležité upozornění : je zde volba Automaticky propojovat tuto kategorii. Pokud zvolíte ANO, bude se v textu kurzu objevovat odkaz na slovo nebo kategorii do slovníku. Jak přidat obrázek do prostředí kurzu? Pro přidání obrázku do struktury kurzu, respektive do jednotlivého tématu stačí přejít do editačního módu a v daném tématu přidat činnost typu Popisek. 30

32 Pak stačí vyplnit popis a vložit obrázek. Při vkládání je vhodné upravit velikost obrázku. Doporučuji tuto úpravu provést ještě před vložením do systému běžně dostupnými grafickými nástroji v počítači. Jak si založit novou stupnici (škálu) pro známkování? Co se týká škály známek je toto probráno v kapitole Škály. Jen v rychlosti jak na to. Vstoupit do kurzu Nastavení > Známky > Správa známek >Škály > Přidat novou škálu. Pak postupovat podle popisu. Jak přidat (i odstranit) uživatele do kurzu včetně nastavení práv? Přidávání a ubírání uživatelů probíhá na stejném místě. Vstoupíte do požadovaného kurzu a na levé části je blok Nastavení Uživatelé > Zapsaní uživatelé. Uživatele přidáte tak, že ve vypsaném seznamu uživatelů, v pravé horní části je tlačítko Zapsat uživatele. V otevřeném oknu v poli hledat napíšete jméno studenta a po jeho zobrazení a zvolení jeho role (horní část, defaultně nastavena role Student ), stačí zvolit Zapsat. V případě, že chcete zapsat dalšího uživatele, stačí zopakovat předchozí kroky. A jako poslední činnost zvolit Ukončit zápis studentů. 31

33 Uživatele odeberte tak, že si dotyčného uživatele nejprve vyhledáte v seznamu. Ten je možné třídit buď podle jména, příjmení nebo ové adresy. Úplně na konci řádku se jménem uživatel, kterého chcete smazat je X a po kliku na něj a potvrzení dojde ke smazání uživatele z kurzu. Jak na nastavení rolí v kurzu? Nastavení resp. přidělení role uživateli kurzu je jednoduché. Vstoupíte do požadovaného kurzu a na levé části je blok Nastavení Uživatelé > Zapsaní uživatelé. Ve výpisu uživatelů najdete toho, u kterého požadujete změnit nebo přidat roli. Napravo od jména je oblast Role a klikem na plus se otevře okno s rolemi, které máte právo přidělit. Tady je potřeba upozornit, že ne každý má právo přidělit jakoukoliv roli. Vždy máte právo přiřadit jen roli o řád níže. Tedy pokud jste uživatel s rolí Učitel nemůžete přiřadit stejnou roli někomu dalšímu, ale můžete přiřadit roli Učitel bez práv upravovat a roli Student. Jak najdu určitý kurz? Pokud znáte zkratku kurzu, tedy zkratku předmětu (krátký název kurzu koresponduje se zkratkou předmětu uvedeném ve STAGu), tak nejjednodušším způsobem je přejít na Titulní stránka > Kategorie kurzů > Vyhledat kurzy. Pro snadnou orientaci, vyhledání se nachází úplně na konci titulní stránky. Pokud si nejste jistí pak tedy opět Titulní stránka > Kategorie kurzů a zde zvolit semestr a procházet nabídnutý seznam kurzů. Upozorňuji, že se nevypisuje celý seznam, ale je rozdělen na stránky. 32

34 V případě, že máte kurz nepřístupný pro studenty, bude se zobrazovat jako zašedlý. Pokud ale kliknete na Moje stránka, zobrazí se jen kurzy přístupné pro studenty (zeleně zobrazené). Proto stačí jen kliknout ne Moje stránka, ale na šedou šipku právě před touto volbou. Pak se v levé části rozbalí kompletní seznam všech kurzů ve kterých máte přiřazenou nějakou roli. Jak vytvořit skupiny v rámci kurzu? Skupiny v rámci kurzu umožňují třídit studenty do skupin podle určitých vámi zvolených kritérií, případně podle skutečnosti. Třídění umožní pracovat s mnoha studenty v jednom kurzu nezávisle na ostatních skupinách. V bloku Nasatvení > Uživatelé > Skupiny je formulář pro práci se skupinami. Důležitou položkou formuláře je Klíč k zápisu. Pro každou skupinu je vhodné nastavit jiný klíč a tím bude zajištěno, že do skupiny nevstoupí nikdo, kdo nezná klíč. 33

35 Jak přidat téma do kurzu/ změnit počet témat v kurzu? Odpověď musím rozdělit na dvě části. Přidání tématu do kurzu se provádí v určeném kurzu po volbě Zapnutí režimu úprav. Možnost naleznete úplně na konci, kde je v pravém spodním rohu malé plus. Po této volbě přibude do seznamu další téma pojmenované podle nastavení platné pro celý kurz. Teď stačí jen téma naplnit potřebnými činnostmi a zviditelnit. Změnu počtu témat kurzu je potřeba určit v bloku Nastavení nacházející se v levé části volba Upravit nastavení. V oblasti Volby formátování pro Týdenní uspořádání > Počet sekcí zvolíte počet témat resp. počet týdenních akcí. 34

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Kontakty...5. Manuál k aplikaci ShopSys...7 Stručný přehled rozdílů mezi jednotlivými verzemi...7

Kontakty...5. Manuál k aplikaci ShopSys...7 Stručný přehled rozdílů mezi jednotlivými verzemi...7 1 Kontakty...5 Manuál k aplikaci ShopSys...7 Stručný přehled rozdílů mezi jednotlivými verzemi...7 Popis nákupního prostředí...9 Frontend...9 Titulní strana...9 Výpis oddělení...10 Detail zboží...11 Panely...12

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla Kapitola 4 Vkládání obsahu Obsah je základem každého webu. Potřeba organizovat tento obsah je hnacím motorem širokého rozšíření systémů CMS jako je Joomla. Sami zjistíte, že přidáváním nového obsahu strávíte

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více