Program HLA Fusion Verze 3.X.X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program HLA Fusion Verze 3.X.X"

Transkript

1 Obslužný program databáze Database Utility Příručka uživatele Program HLA Fusion Verze 3.X.X Katalogové č: FUSPGR HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility)

2 Účelem všech programových výrobků společnosti One Lambda je napomáhat zaměstnancům se zkušenostmi s analýzou lidského leukocytárního antigenu (HLA) navrhováním výsledků typizace. Veškeré klinické a diagnostické výsledky však musí být za účelem zajištění správnosti pečlivě kontrolovány osobou kvalifikovanou pro HLA typizaci. Tento program lze použít jako podpůrný nástroj pro návrhy výsledků, ale neměl by se používat jako jediná metoda pro stanovení vykazovatelných výsledků. Tento program je míněn jako podpůrný nástroj pro laboratoře a ne jako zdroj definitivních výsledků. Koncepce softwaru nezmírňuje riziko spojené s programem. Ředitel laboratoře nebo technolog zaškolený v testování histokompatibility musí překontrolovat všechna data, aby bylo možné zjistit veškeré problémy s programem. Mějte na paměti, že tento dokument byl připraven ještě před vydáním softwaru HLA Fusion. Z tohoto důvodu si můžete povšimnout drobných rozdílů v obsahu aktuálních oken aplikace. Pro diagnostické použití in vitro Kittridge Street, Canoga Park, CA Tel: Fax: LABType, LABScreen a FlowPRA jsou registrované ochranné známky společnosti One Lambda, Inc. HLA Fusion, LCT, LAT, Micro SSP a LABScan 100 jsou ochranné známky společnosti One Lambda, Inc. Luminex je registrovaná ochranná známka společnosti Luminex Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Copyright 2012, One Lambda, Inc. Všechna práva vyhrazena. Březen 2012 HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) ii

3 Obsah Otevření databázového nástroje HLA Fusion Database Utility... 2 Databázové úlohy... 4 Tvorba nové databáze... 4 Výběr databáze a připojení k databázi... 6 Připojení k databázi... 9 Odpojení od databáze Tvorba záložní databáze Odstranění plánovaného zálohování Obnova databáze Slučování databází Tvorba/výběr databáze protokolu auditu Optimalizace databáze Fusion Plánování optimalizace databáze Překonfigurování databáze Fusion Sloučení databází protokolu auditu Detailní údaje o aktuální databázi Migrace dat Upgrade předchozích verzí databáze na databázi HLA Fusion HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) iii

4 Obslužný program databáze HLA Fusion Database Utility Pomocí databázového nástroje HLA Fusion Database Utility je možné si zpřístupnit a vybrat databázi SQL Server z jakéhokoli umístění v rámci vaší systémové sítě připojené k počítači za předpokladu, že v konfiguraci databáze byl nastaven vzdálený přístup. Obslužný program databáze HLA Fusion Database Utility umožňuje vytvářet databáze SQL Server, připojit se k nim a provádět všechny následující úlohy: tvorba nové databáze volba/připojení existující databáze tvorba záložních kopií vašich databází nebo tvorba harmonogramu pravidelných záloh obnova databáze odpojení a vymazání databáze připojení databáze tvorba nebo připojení protokolu auditu za účelem záznamu aktivity uživatele v HLA Fusion sloučení databází optimalizace databází překonfigurování databází upgrade databáze HLA Fusion na aktuální verzi. kontrola detailů databází Fusion Upozornění: Zálohujte svou databázi dříve, než použijete jakoukoli funkci databázového nástroje Database Utility. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 1

5 Otevření databázového nástroje HLA Fusion Database Utility Obslužný program databáze HLA Fusion Database Utility umožňuje připojení k jakémukoli systému SQL Server na vašem počítači nebo síti v závislosti na vám udělených povolení a bezpečnostní politice vaší organizace. Použití jakéhokoli databázového nástroje Fusion je možné až poté, co se připojíte k systému SQL Server. S výjimkou připojení k databázi lze úlohy spojené s databází provádět pouze na serveru nebo na počítači, na kterém je databáze uložena. Níže jsou uvedeny pokyny k použití databázového nástroje Fusion Database Utility: 1. Nemůžete se připojit k systému SQL Server pomocí protokolu Windows Authentication nebo SQL Server Authentication. Pokud použijete protokol SQL Server Authentication, zobrazí dialogové okno Serveru pro lokálního klienta/serverovou instalaci výchozí jméno uživatele a heslo administrátora databáze. Důrazně doporučujeme, abyste mezi databázemi nepřepínali srovnávání a regionální nastavení. Kolace databází a systém SQL Server hrají hlavní roli při slučování a migraci databází. ( Kolace kóduje pravidla, která řídí použití znaků a čísel pro určitý jazyk a abecedu.) Neměňte povolení, (tj. ty, kteří mají určitá práva provádět změny v databázích). Dvakrát klepněte na ikonu Database Utility na pracovní ploše svého počítače. Zobrazí se dialogové okno Connect to SQL Server (Připojení k systému SQL Server). 2. Ujistěte se, že vaše údaje k systému SQL Server jsou správné, a klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se Hlavní okno databázového nástroje Database Utility. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 2

6 Přehled rozličných databázových úloh, které lze provést pomocí databázového nástroje Fusion Database Utility. Stavový řádek Obrázek 1: Hlavní okno databázového nástroje HLA Fusion Database Utility Stavový řádek v dolní části hlavního okna databázového nástroje Fusion Database Utility zobrazuje aktivního uživatele, název serveru, název databáze a režim databáze, (tj. Fusion a databáze jsou na tom samém počítači, nebo databáze je umístěna na externím serveru). Pole User Name (Jméno uživatele) zobrazí Not Set (Nenastaveno), pokud používáte protokol Windows Authentication. Tlačítko Help (Nápověda) je k dispozici v každém okně databázového nástroje Database Utility nebo po stisknutí klávesy F1. Klepnutím na znaménka +/- dále vlevo se vám zobrazí či skryje související nabídka voleb databázového nástroje. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 3

7 Databázové úlohy Databázové úlohy uvedené na levé straně hlavního okna nabízejí rozličné prostředky ke konfiguraci, správě a údržbě databáze Fusion. Tyto funkce jsou popsány v následujících částech. Tvorba nové databáze Poznámka: 1. Novou databázi lze vytvořit pouze na počítači nebo serveru, na kterém je program SQL Server. Po levé straně okna Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Create Fusion Database (Vytvořit databázi Fusion). Tlačítko Procházet Pole Název databáze Obrázek 2: Obrazovka Create Fusion Database (Vytvoření databáze Fusion) Ujistěte se, že systém SQL Server je ten správný, pro který chcete vytvořit databázi. Zadejte unikátní název nové databáze. Vyberte maximální velikost databáze a klepněte na Create (Vytvořit). Poznámka: Pokud máte server SQL 2005 Express a SQL 2008 Express vytvoříte databázi o maximální povolené velikosti čtyři gigabyty zaškrtnutím okénka vedle Unlimited (Neomezená). U zakoupených plných verzí systému SQL Server je maximální velikost databáze jeden terabyte. Ujistěte se, že máte pro databázi takové velikosti dostatek úložného místa. Ujistěte se, že zachováváte jednotné srovnávání databáze Fusion SQL Server. Různá srovnávání využívají různá srovnávací pravidla pro zacházení s daty, což může způsobit konflikt při slučování databází. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 4

8 Pokud název nově vytvářené databáze neexistuje, systém vytvoří novou databázi a zobrazí následující zprávu Obrázek 3: Potvrzení vytvoření databáze Klepněte nayes (Ano) a připojte se k databázi. Klepněte na No (Ne), pokud se nyní k databázi připojit nechcete. Pokud klepnete na Yes (Ano), zobrazí se potvrzovací zpráva. Klepněte na tlačítko OK. Pokud název nově vytvářené databáze již existuje, zobrazí obslužný program databáze Database Utility následující chybovou zprávu. Obrázek 4: Úspěšné připojení 7. Klepněte na tlačítko OK. Pak ověřte, že zadaný název databáze je pro vybraný systém SQL Server jedinečný a pak krok zopakujte. Obrázek 5: Chyba tvorby databáze Poznámka: Obslužný program databáze Fusion Database Utility vytvoří v rámci databáze v době vytvoření identifikační číslo uživatele s názvem FUSION_USER (FUSION_UŽIVATEL). Neměňte status tohoto uživatele. Maximální délka názvu databáze nesmí překročit 35 znaků. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 5

9 Výběr databáze a připojení k databázi V okně Database Utility (Obslužný program databáze) lze vybrat připojení k databázi, která již na vybraném serveru existuje. Následná analýza pomocí aplikace HLA Fusion použije tuto vybranou databázi. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na možnost Select/Connect to Fusion Database (Výběr/připojení databáze Fusion). 2. V rozevíracím seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi. Dole se zobrazí datum vytvoření, využité místo v procentech a také aktuální a maximální velikost vybrané databáze. Obrázek 6: Výběr databáze 3. Klepněte na tlačítko Set (Nastavit). Zobrazí se následující zpráva. Obrázek 7: Databáze připojena 4. Klepněte na tlačítko OK. Vybraná databáze je nyní uvedena v poli Database Name (Název databáze) ve stavovém řádku v dolní části okna Database Utility (Obslužný program databáze). Obrázek 8: Stavový řádek nástroje HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 6

10 Odstranění databáze V okně Database Utility (Obslužný program databáze) můžete odstranit ze serveru existující databázi. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Delete Database (Odstranit databázi). 2. V rozevíracím seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi a klepněte na tlačítko Delete (Odstranit). Zobrazí se následující výzva. Obrázek 9: Výběr databáze k odstranění Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva, že vybraná databáze je zaneprázdněná, opakujte akci za několik minut znovu. Připojenou databázi odstranit nelze. 3. Klepněte na tlačítko Delete (Odstranit) Obrázek 10: Odstranění databáze 4. Zobrazí se následující potvrzovací zpráva. Klepněte na tlačítko Yes (Ano) pro pokračování v odstranění databáze. Obrázek 11: Potvrzení odstranění HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 7

11 Obslužný program databáze Database Utility potvrdí odstranění. Obrázek 12: Databáze odstraněna 5. Pokud klepnete na No (Ne), zobrazí se zpráva potvrzující, že databáze nebyla odstraněna. Klepněte na tlačítko OK pro ukončení. Obrázek 13: Databáze neodstraněna HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 8

12 Připojení k databázi VolbyAttach (Připojit) a Detach (Odpojit) databázi můžete použít společně, pokud chcete přesunout databázi jinam a pak ji s tímto novým umístěním propojit. Pokud tak chcete učinit, postupujte následovně: Více informací o odpojení databáze, (viz: Odpojení databáze) Přesuňte databázový soubor.mdf (který obsahuje databázi) do požadovaného umístění na jiném serveru. Připojte databázi za použití níže uvedených kroků, kterými specifikujete nové umístění přesunuté databáze. Pomocí funkce pro připojení databáze můžete propojit jakýkoli databázový soubor.mdf Fusion. Nicméně databázový soubor.mdf Fusion, který připojujete, musí být na vybraném serveru. Poznámka: Před použitím funkce Attach (Připojit) se doporučuje zálohovat databázi. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Attach Database (Připojit databázi). Obrázek 14: Připojení databáze 2. Klepněte na tlačítko Procházet vedle pole MDF file to attach (Soubor MDF k připojení) a zjistěte umístění databázového souboru, který chcete připojit k Fusion. 3. tlačítko Open (Otevřít). Vybraný soubor (*.mdf) Vyberte databázový soubor (*.mdf) a klepněte na se zobrazí v poli MDF file to attach (Soubor MDF k připojení). Obrázek 15: Výběr databáze k připojení HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 9

13 Zadejte název databáze do pole Attach as (Připojit jako). 4. Klepněte na tlačítko Attach (Připojit). Obrázek 16: Připojení k databázi HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 10

14 Odpojení od databáze Pokud chcete databázový soubor (.mdf) přesunout jinam z důvodu místa na disku nebo z jiného důvodu, musíte jej nejprve odpojit od Fusion. Poté můžete změnit jeho umístění a propojit jej s novým umístěním (viz Připojení k databázi). Nebo již nechcete mít program HLA Fusion propojený s konkrétní databází, ale ještě ji nechcete odstranit. Poznámka: Nelze odpojit databázi, která se právě používá. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Detach Database (Odpojit databázi). Obrázek 17: Odpojení databáze 2. V rozevíracím seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi a klepněte na tlačítko Detach (Odpojit). Zobrazí se následující zpráva. Obrázek 18: Vyberte databázi k odpojení 3. Klepněte na tlačítko OK. Obrázek 19: Databáze je odpojena Poznámka: Odpojený databázový soubor.mdf se nachází v adresáři, kde byla instalována instance aplikace Fusion systému SQL (např. výchozí adresa je C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL1\MSSQL\Data). HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 11

15 Tvorba záložní databáze Doporučuje se, abyste si pravidelně a často vytvářeli zálohy svých databází HLA Fusion. Pokud dojde k nějakým událostem, které poškodí databázi nebo ji učiní nepřístupnou, umožní vám záložní kopie databáze obnovení všech dat k datu poslední zálohy. Nastavení automatických pravidelných záloh v kterýkoli den či dobu a tak často, jak je potřeba konkrétní databáze slouží funkce Schedule Backup (Harmonogram záloh). Záložní databáze musí být uložena na místním disku serveru nebo počítače, na kterém záložní kopii vytváříte. Název souboru záložní kopie je název databáze s příponou.bak. Poznámka: K ukládání záloh lze použít sdílený nebo na síti mapovaný disk, pokud agent SQL uděluje příslušná oprávnění k tomuto adresáři. Více informací naleznete na adrese 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Backup Database (Zálohovat databázi). Obrázek 20: Záloha databáze V rozevíracím seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi. Klepněte na tlačítko Procházet vedle pole Destination (Cílová oblast). Poznámka: Ujistěte se, že vybraný cílový adresář se nachází na vybraném systému SQL Server. Pro umístění záloh nevybírejte plochu svého počítače. Doporučuje se, abyste si pro zálohy vytvořili speciální složku na disku C (např. C:\DB Backups). HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 12

16 Tímto se vám otevře nové okno, kde můžete vybrat cílovou složku pro zálohu své databáze. Obrázek 21: Výběr umístění zálohy V poli Backup File (Záložní soubor) (ve výchozím nastavení je název databáze) uveďte název záložního databázového souboru. Také lze klepnout na tlačítko Make New Folder (Vytvořit novou složku) a vytvořit pro své záložní databáze zvláštní složku. Záložní soubory jsou uloženy s příponou (.bak). Pokud chcete okamžitě vytvořit zálohu své databáze nebo tuto zálohu naplánovat na jiný den či hodinu, postupujte následovně: Pro okamžitou zálohu databáze klepněte na tlačítko Backup (Záloha). Následující zpráva potvrdí úspěšné vytvoření záložní databáze. Klepněte na tlačítko OK pro ukončení. Obrázek 22: Database Backup Confirmation (Potvrzení zálohování databáze) Poznámka: Časová náročnost tvorby záložní databáze se odvíjí od její velikosti čím větší databáze, tím déle trvá její zálohování. Pro plánování zálohování pro budoucí dny a hodiny, nebo pro automatické plánování klepněte na Schedule Backup (Plán záloh). Zobrazí se plánovač záloh. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 13

17 Jedinečný název pro úlohu zálohování. Jak často se bude zálohovat. Časový údaj, kdy se zálohování spustí. První den zahájení zálohování. Obrázek 23: Plánovač zálohování databází Vyplňte pole v plánovači záloh pro nastavení dne a času zálohování: Database Backup Job Name (Název úlohy zálohování databáze): Zadejte zálohování jedinečný název. Každá naplánovaná úloha zálohování vyžaduje svůj jedinečný název. Schedule Backup (Plán zálohování): Pomocí rozevírací šipky nastavte frekvenci zálohování (denně, týdně nebo měsíčně). Backup Time (Čas zálohování): Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte čas, kdy se má plánované zálohování zahájit. Mějte na paměti, že časová náročnost tvorby záložní databáze se odvíjí od její velikosti čím větší databáze, tím déle trvá její zálohování. Start Date (Počáteční datum): Klepněte na rozevírací šipku a vyberte datum, od kdy chcete, aby se proces plánovaného zálohování zahájil. Days of the week (Dny v týdnu): Pokud vyberete denní nebo měsíční frekvenci, zaškrtněte políčko se dny v týdnu, pro které chcete zálohování naplánovat. Tato možnost není aktivní, pokud je specifikována denní frekvence. Do pole Password (Heslo) zadejte heslo do svého systému Windows. Heslo do systému Windows musíte zadat, abyste se ujistili, že máte správné výsady pro zálohování databáze podle specifikací. Klepněte na tlačítko Schedule (Plán). Poznámka: Při plánování zálohování není třeba, abyste měli spuštěnou aplikaci HLA Fusion nebo do ní byli přihlášeni. Během zálohování ale musíte mít zapnutý počítač. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 14

18 Pokud je vaše zálohování potvrzeno, zobrazí se následující zpráva a měli byste klepnout na OK. Obrázek 24: Potvrzení plánované zálohy Poznámka: Adresář, který jste specifikovali pro plánované zálohy, bude obsahovat záložní databázový soubor (.mdf) a také soubor protokolu, který dokumentuje stav úlohy zálohování. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 15

19 Odstranění plánovaného zálohování Pokud chcete odstranit plánované zálohování, postupujte následujícím způsobem. 1. Klepněte na Schedule Backup (Plán zálohování). Zobrazí se plánovač záloh. 2. Pomocí rozevírací šipky vyberte v poli Database Backup Job Name (Název úlohy zálohování databáze) úlohu plánovaného zálohování, kterou chcete odstranit. Obrázek 25: Výběr/tvorba názvu zálohy Poznámka: V rozevíracím seznamu může být zobrazeno více úloh než úloh aplikace Fusion, takže si dejte pozor, abyste odstranili pouze úlohu zálohování databáze Fusion. 3. Klepněte na tlačítko Delete (Odstranit). Zobrazí se výzva pro potvrzení úlohy odstranění. Obrázek 26: Potvrzení odstranění úlohy Obrázek 27: Úloha plánovaného zálohování odstraněna 4. Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) odstraníte plánované zálohování. Pokud bylo vaše plánování odstraněno, zobrazí se následující zpráva. Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte na hlavní obrazovku databázového nástroje Database Utility. Pokud chcete vytvořit novou úlohu zálohování, postupujte podle pokynů v předchozí části věnované plánování zálohy. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 16

20 Obnova databáze Zálohy databází lze použít k obnovení (výměně) databáze. Kopie záložní databáze obsahuje veškerá data HLA Fusion až k datu vytvoření zálohy. Lze obnovit záložní databázi jakékoli existující nebo nové databáze, kromě současné databáze. Pokud chcete obnovit záložní databázi současné databáze, použijte funkci Merge Database (Sloučit databáze). Obnovu databáze lze provést pouze na serveru nebo počítači, kde se nachází soubor záložní databáze. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Restore Database (Obnovit databázi). Obrázek 28: Příprava obnovy záložní databáze 2. Klepněte na tlačítko procházet vedle textového políčka File To Restore (Soubor k obnově). Tímto se otevře okno File Selection (Výběr souboru). 3. databáze (bude mít příponu.bak), Procházejte k souboru záložní kterou chcete obnovit, a pak klepněte na tlačítko Open (Otevřít). Obrázek 29: Výběr souboru záložní databáze HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 17

21 Obrázek 30: Zadání názvu obnovené databáze 4. Do pole Restore as (Obnovit jako) zadejte jedinečný název obnovované databáze. 5. Klepněte na tlačítko Restore (Obnovit) a zobrazí se následující zpráva. Obrázek 31: Obnova databáze proběhla úspěšně 6. Klepněte na OK. Databáze je obnovena za použití specifikovaného záložního souboru. Poznámka: Systém SQL Server neumožňuje obnovu databází z určitých umístění, jako je např. síťový disk nebo ze záložního souboru na ploše vašeho počítače. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 18

22 Slučování databází Tato funkce umožňuje kombinací dvou databází vytvořit jednu bez ohledu na jejich umístění. Pro slučování databází existují určitá pravidla, která jsou následující: Obě databáze musí být stejné verze databáze HLA Fusion. Obě zálohy by měly být před sloučením zálohovány. Informace zdrojové databáze jsou zkopírovány do cílové databáze. Jakmile provádíte slučování s existující databází HLA Fusion, ujistěte se, že velikost cílové databáze je dostatečně velká, aby pojala zdrojovou databázi, pokud slučujete do existující databáze. Existující databází myslíme takovou, která obsahuje minimální množství laboratorních a uživatelských informací. Laboratorní data zdrojové databáze se překopírují, pokud v cílové databázi nejsou. Pokud slučujete do nové databáze HLA Fusion, vytvořte nejprve novou databázi pomocí funkce Create Database (Vytvořit databázi) a nastavte její velikost dostatečně tak, aby pojala zdrojovou databázi. Poznámka: Názvy skupin dárců, identifikační čísla pacientů, typy testů a data testů se nesloučí, pokud tyto informace již v cílové databázi existují V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Merge Database (Sloučit databázi). Z rozevíracího seznamu Database Name (Název databáze), v části okna Source Database (Zdrojová databáze), vyberte požadovanou databázi. V okně jsou zobrazeny údaje o verzi, velikosti a nastavení. Obrázek 32: Výběr názvů databází ke sloučení 3. Database Name (Název Z rozevíracího seznamu databáze), v části okna Target Database (Cílová databáze), vyberte požadovanou databázi. V okně jsou zobrazeny údaje o verzi, velikosti a nastavení. Před sloučením musíte ověřit verzi, velikost a nastavení obou databází, tj. zdrojové i cílové, abyste překontrolovali, že se verze a nastavení shodují, a že velikost zdrojové databáze není pro cílovou databázi příliš velká. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 19

23 Poznámka: Aplikace HLA Fusion překontroluje sloupce MesfEquivalent a MesfNormal v tabulce údajů jamek, zda se zde nevyskytují hodnoty NaN (nečíslo) nebo nekonečno a nahradí je nulou nebo prázdným místem. Tyto sloupce s nekonzistentními hodnotami byly zjištěny v předchozích verzích softwaru společnosti One Lambda. Občas může sloučení databází selhat z důvodů nekompatibility srovnávání (pravidla pro zacházení s daty, které byly vytvořeny během tvorby databáze) mezi zdrojovou a cílovou databází. Více informací naleznete na adrese 4. Klepněte na tlačítko Merge (Sloučit). Po dokončení slučování se zobrazí následující zpráva. 5. Obrázek 33: Slučování Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte na hlavní obrazovku databázového nástroje Database Utility. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 20

24 Tvorba/výběr databáze protokolu auditu Tato funkce umožňuje vytvořit databázi jako Protokol auditu k záznamu všech aktivit uživatele v softwaru HLA Fusion. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Create/Select Audit Log Database (Vytvořit/vybrat databázi protokolu auditu). Obrázek 34: Tvorba/výběr databáze protokolu auditu 2. Postupujte podle jednoho z následujících kroků: Z rozevíracího seznamu Database Name (Název databáze) vyberte požadovanou databázi a pak klepněte na Set (Nastavit). Nebo do pole Database Name (Název databáze) zadejte jedinečný název databáze a pak klepněte na New Database (Nová databáze). Zobrazí se zpráva potvrzující vytvoření databáze protokolu auditu s otázkou, zda se chcete k databázi připojit. Obrázek 35: Potvrzení vytvoření protokolu auditu 3. Pokud se chcete k databázi protokolu auditu připojit nyní, klepněte na Yes (Ano). V jiném případě klepněte na No (Ne). Pokud si vyberte možnost připojení, zobrazí se zpráva potvrzující připojení. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 21

25 Obrázek 36: Připojení protokolu auditu Vedoucí laboratoře mohou vstoupit do protokolu auditu z domovské stránky aplikace HLA Fusion klepnutím na možnost Reports (Protokoly) na panelu nástrojů Fusion. Na obrazovce Reports (Protokoly) vyberte Miscellaneous (Různé) a pak Audit Trail Log (Protokol záznamů pro audit). Obrázek 37: Zpřístupnění protokolu záznamů pro audit HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 22

26 Optimalizace databáze Fusion Pravidelná optimalizace databáze Fusion urychluje proces analýzy komprimací nevyužitého místa, automatickou opravou chyb a optimalizací ukládání dat. Při optimalizaci databáze Fusion postupujte následovně: Otevřete obslužný program databáze HLA Fusion Database Utility. 1. Z nabídky databázových úloh vyberte Optimize Database (Optimalizovat databázi). 2. Z rozevíracího seznamu Database Name (Název databáze) vyberte požadovanou databázi k optimalizaci. Obrázek 38: Výběr databáze k optimalizaci 3. Klepněte na tlačítko Optimize (Optimalizovat). Obrázek 39: Optimalizace databáze Jakmile je optimalizace databáze dokončena, zobrazí se zpráva, že proces byl úspěšně dokončen. Mějte na paměti, že během optimalizace bude systém SQL Server dočasně potřebovat více místa na pevném disku, aby mohl proces dokončit. Pokud další místo na pevném disku není k dispozici, nebo vaše databáze během optimalizace překročí omezení velikosti SQL Express, proces může selhat. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 23

27 Zde jsou uvedeny některé návrhy, jak problém vyřešit: 1. Snižte velikost databáze přesunutím relací z aktuální databáze do jiné. 2. Pokud používáte systém SQL Server 2005 Express, (který má omezení velikosti 4 GB), zvažte upgrade na systém SQL Server 2008 Express, (R2), který umožňuje využití větších, až 10GB databází. 3. Zakupte si plnou verzi systému MS SQL Server, která nabízí téměř neomezenou velikost databází. Databázi lze optimalizovat automaticky stejně, jako lze naplánovat pravidelné zálohování. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 24

28 Plánování optimalizace databáze Nastavení databázového nástroje Fusion Database Utility, aby prováděl automatické optimalizace databáze, je zcela shodné s plánováním automatického zálohování databáze. 1. Ze seznamu databázových úloh databázového nástroje Fusion Database Utility vyberte možnost Optimize Database (Optimalizovat databázi). 2. Z rozevíracího seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi, pro kterou chcete naplánovat optimalizaci. 3. Klepněte na tlačítko Schedule (Plán). Obrázek 40: Výběr databáze pro plánování optimalizace Obrázek 41: Výběr plánu optimalizací Vytvořte nový název úlohy optimalizace databáze, nebo v rozevíracím seznamu Database Optimization Job Name (Název úlohy optimalizace databáze) vyberte existující název úlohy. Ve vedlejším poli Frequency (Frekvence) vyberte frekvenci, tj. jak často chcete, aby optimalizace probíhala: Denně, týdně nebo měsíčně. V poli Start Time (Čas optimalizace) vyberte pomocí šipek čas, kdy se má proces optimalizace spustit. 7. V poli Start Date (Počáteční datum) klepněte na šipku dolů a vyberte první den, od kterého chcete spustit optimalizaci databáze. 8. Pokud v poli Schedule Optimize (Plán optimalizace) vyberete Weekly (Týdně), vyberte v části Day of the Week (Den v týdnu) den, nebo dny, kdy chcete, aby běžela optimalizace. 9. Zadejte jméno uživatele a heslo a pak klepněte na tlačítko Schedule (Plán). 10. Obslužný program databáze Fusion Database Utility zobrazí zprávu, že úloha optimalizace databáze byla úspěšně naplánována. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 25

29 Poznámka: Počítač nebo server, na kterém je databáze Fusion, musí být zapnutý ve stejnou dobu, kdy začíná úloha optimalizace. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 26

30 Překonfigurování databáze Fusion Překonfigurování databáze Fusion umožňuje zvýšit velikost existující databáze. Poznámka: Pokud používáte systém Microsoft SQL Express a pro velikost databáze jste při prvotní tvorbě databáze vybrali Unlimited (Neomezená), nelze velikost vaší databáze zvýšit, protože již dosahuje maximální velikosti povolené systémem Microsoft SQL Express. Pro překonfigurování a zvýšení velikosti existující databáze Fusion postupujte následovně: 1. Ze seznamu Database Tasks (Databázové úlohy) databázového nástroje Fusion Database Utility vyberte možnost Reconfigure Database (Překonfigurovat databázi). 2. Ujistěte se, že jste připojeni ke správnému systému SQL Server. 3. Pokud ne, klepněte na tlačítko Procházet v části systému SQL Server a vyberte správný systém SQL Server. Obrázek 42: Překonfigurování databáze 4. Vyberte databázi, kterou chcete překonfigurovat, pomocí šipky směřující dolů po pravé straně pole Database Name (Název databáze). a. Velikost zvyšte zadáním nové velikosti, nebo klepáním na šipky nahoru a dolů v poli těsně pod názvem databáze. b. Nebo zvyšte velikost databáze na povolené maximum tím, že umístíte šipku do políčka Unlimited (Neomezená), které je tu za tímto účelem. 5. Klepněte na tlačítko Set (Nastavit). 6. Obslužný program databáze Fusion Database Utility zobrazí zprávu, že překonfigurování databáze proběhlo úspěšně. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 27

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005 AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE PRO SQL Express 2005 POZOR! Celý postup je nutné aplikovat přímo na počítači, kde je nainstalován SQL server! 1. Vytvoření souboru s SQL scriptem 1.1. Vytvořte textový soubor

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa disků... 10 Spouštění diagnostických aplikací...11

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 15. 6. 2015, verze 1.00 Základní informace

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: Zálohování dat 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM Rev. 024 Potřebujete pomoc? Máte otázky? Máte otázky k používání tohoto výrobku? Hledáte informace o jiných produktech Freecom,

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru FreeAgent... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa diskových jednotek...10 Aktualizace

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

PŘÍRUČKA SYSTÉMOVÉHO ADMINISTRÁTORA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

PŘÍRUČKA SYSTÉMOVÉHO ADMINISTRÁTORA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PŘÍRUČKA SYSTÉMOVÉHO ADMINISTRÁTORA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/7 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Konfigurace archivace... 3 3. Nastavení intervalu

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

PŘIPOJENÍ KE VZDÁLENÉ PLOŠE Z POČÍTAČE APPLE

PŘIPOJENÍ KE VZDÁLENÉ PLOŠE Z POČÍTAČE APPLE PŘIPOJENÍ KE VZDÁLENÉ PLOŠE Z POČÍTAČE APPLE Windows Server 2008 Windows Server 2012 ipodnik cloud ipodnik pro Vás provozuje: BIZ-ONE EU s.r.o. Jiráskova 306 252 25 Jinočany, Praha Západ Web: www.ipodnik.cz

Více

Instalace MS SQL Serveru 2012

Instalace MS SQL Serveru 2012 Instalace MS SQL Serveru 2012 v bezplatné verzi Express Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce produktu MS SQL - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II

Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II Téma 6: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o nástroji WMI sytému Windows 7 a použití nástrojů na podporu systému. Vyzkoušíte si funkci zálohování,

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

ASSET Server

ASSET Server Trade FIDES, a.s. ASSET Server 1.0.12.0 (aktualizace - 4/2014) Popis software Manuál správce systému 2 ASSET Server manuál technika Obsah 1 Úvod...4 1.1 Popis software...4 2 Instalace software...5 2.1

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/15 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Vygenerování Podpisového klíče a žádost o vygenerování Podpisového

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát

Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát Certifikační autorita EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát verze 1.0, 1.9.2016 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Sestavení souboru žádosti o certifikát ve Windows 7... 4 Přidání modulu snap-in

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Popis instalace programu OCEP

Popis instalace programu OCEP Popis instalace programu OCEP Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny potřebné programy. To se liší podle operačního systému a aktuálně instalovaných programů

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Systémové požadavky Xesar

Systémové požadavky Xesar Xesar První kroky Systémové požadavky Xesar Osobní počítač; min. 1,2 GHz nebo vyšší Nejméně 8 GB RAM (u 64bitového systému, z toho 4 GB dostupné pro systém Xesar) 2 hostitelské zařízení USB 2.0 pro kódovací

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

NAS 109 Použití NAS s Linux

NAS 109 Použití NAS s Linux NAS 109 Použití NAS s Linux Přístup k souborům na vašem NAS z operačního systému Linux A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Přistupovat k souborům na vašem NAS z operačního

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Lotus Notes. VC/VSE Michal Šebek

Lotus Notes. VC/VSE Michal Šebek Lotus Notes VC/VSE Michal Šebek 22.07.2004 Obsah 1 Nová instalace Lotus Notes 1 1.1 Potřebné soubory k Lotus Notes 6.5..................... 1 1.2 Instalce klienta Lotus Notes......................... 2

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M Stručný průvodce instalací TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M 1 Tento Stručný průvodce instalací vás provede procesem instalace hardwaru a softwaru na Windows 2000 a

Více

NAS 259 Ochrana dat pomocí Remote Sync (Rsync)

NAS 259 Ochrana dat pomocí Remote Sync (Rsync) NAS 259 Ochrana dat pomocí Remote Sync (Rsync) Nastavení zálohy dat pomocí Rsync A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Co je Rsync 2. Vytvořit a nastavit zálohu dat pomocí

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Uživatelská příručka Software HLA Fusion

Uživatelská příručka Software HLA Fusion Uživatelská příručka Software HLA Fusion Software HLA Fusion verze 3.x.x Pro použití v diagnostice in vitro. 21001 Kittridge Street, Canoga Park, CA 91303-2801 Tel: (818)702-0042 www.onelambda.com LABType,

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více