Program HLA Fusion Verze 3.X.X

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program HLA Fusion Verze 3.X.X"

Transkript

1 Obslužný program databáze Database Utility Příručka uživatele Program HLA Fusion Verze 3.X.X Katalogové č: FUSPGR HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility)

2 Účelem všech programových výrobků společnosti One Lambda je napomáhat zaměstnancům se zkušenostmi s analýzou lidského leukocytárního antigenu (HLA) navrhováním výsledků typizace. Veškeré klinické a diagnostické výsledky však musí být za účelem zajištění správnosti pečlivě kontrolovány osobou kvalifikovanou pro HLA typizaci. Tento program lze použít jako podpůrný nástroj pro návrhy výsledků, ale neměl by se používat jako jediná metoda pro stanovení vykazovatelných výsledků. Tento program je míněn jako podpůrný nástroj pro laboratoře a ne jako zdroj definitivních výsledků. Koncepce softwaru nezmírňuje riziko spojené s programem. Ředitel laboratoře nebo technolog zaškolený v testování histokompatibility musí překontrolovat všechna data, aby bylo možné zjistit veškeré problémy s programem. Mějte na paměti, že tento dokument byl připraven ještě před vydáním softwaru HLA Fusion. Z tohoto důvodu si můžete povšimnout drobných rozdílů v obsahu aktuálních oken aplikace. Pro diagnostické použití in vitro Kittridge Street, Canoga Park, CA Tel: Fax: LABType, LABScreen a FlowPRA jsou registrované ochranné známky společnosti One Lambda, Inc. HLA Fusion, LCT, LAT, Micro SSP a LABScan 100 jsou ochranné známky společnosti One Lambda, Inc. Luminex je registrovaná ochranná známka společnosti Luminex Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Copyright 2012, One Lambda, Inc. Všechna práva vyhrazena. Březen 2012 HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) ii

3 Obsah Otevření databázového nástroje HLA Fusion Database Utility... 2 Databázové úlohy... 4 Tvorba nové databáze... 4 Výběr databáze a připojení k databázi... 6 Připojení k databázi... 9 Odpojení od databáze Tvorba záložní databáze Odstranění plánovaného zálohování Obnova databáze Slučování databází Tvorba/výběr databáze protokolu auditu Optimalizace databáze Fusion Plánování optimalizace databáze Překonfigurování databáze Fusion Sloučení databází protokolu auditu Detailní údaje o aktuální databázi Migrace dat Upgrade předchozích verzí databáze na databázi HLA Fusion HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) iii

4 Obslužný program databáze HLA Fusion Database Utility Pomocí databázového nástroje HLA Fusion Database Utility je možné si zpřístupnit a vybrat databázi SQL Server z jakéhokoli umístění v rámci vaší systémové sítě připojené k počítači za předpokladu, že v konfiguraci databáze byl nastaven vzdálený přístup. Obslužný program databáze HLA Fusion Database Utility umožňuje vytvářet databáze SQL Server, připojit se k nim a provádět všechny následující úlohy: tvorba nové databáze volba/připojení existující databáze tvorba záložních kopií vašich databází nebo tvorba harmonogramu pravidelných záloh obnova databáze odpojení a vymazání databáze připojení databáze tvorba nebo připojení protokolu auditu za účelem záznamu aktivity uživatele v HLA Fusion sloučení databází optimalizace databází překonfigurování databází upgrade databáze HLA Fusion na aktuální verzi. kontrola detailů databází Fusion Upozornění: Zálohujte svou databázi dříve, než použijete jakoukoli funkci databázového nástroje Database Utility. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 1

5 Otevření databázového nástroje HLA Fusion Database Utility Obslužný program databáze HLA Fusion Database Utility umožňuje připojení k jakémukoli systému SQL Server na vašem počítači nebo síti v závislosti na vám udělených povolení a bezpečnostní politice vaší organizace. Použití jakéhokoli databázového nástroje Fusion je možné až poté, co se připojíte k systému SQL Server. S výjimkou připojení k databázi lze úlohy spojené s databází provádět pouze na serveru nebo na počítači, na kterém je databáze uložena. Níže jsou uvedeny pokyny k použití databázového nástroje Fusion Database Utility: 1. Nemůžete se připojit k systému SQL Server pomocí protokolu Windows Authentication nebo SQL Server Authentication. Pokud použijete protokol SQL Server Authentication, zobrazí dialogové okno Serveru pro lokálního klienta/serverovou instalaci výchozí jméno uživatele a heslo administrátora databáze. Důrazně doporučujeme, abyste mezi databázemi nepřepínali srovnávání a regionální nastavení. Kolace databází a systém SQL Server hrají hlavní roli při slučování a migraci databází. ( Kolace kóduje pravidla, která řídí použití znaků a čísel pro určitý jazyk a abecedu.) Neměňte povolení, (tj. ty, kteří mají určitá práva provádět změny v databázích). Dvakrát klepněte na ikonu Database Utility na pracovní ploše svého počítače. Zobrazí se dialogové okno Connect to SQL Server (Připojení k systému SQL Server). 2. Ujistěte se, že vaše údaje k systému SQL Server jsou správné, a klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se Hlavní okno databázového nástroje Database Utility. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 2

6 Přehled rozličných databázových úloh, které lze provést pomocí databázového nástroje Fusion Database Utility. Stavový řádek Obrázek 1: Hlavní okno databázového nástroje HLA Fusion Database Utility Stavový řádek v dolní části hlavního okna databázového nástroje Fusion Database Utility zobrazuje aktivního uživatele, název serveru, název databáze a režim databáze, (tj. Fusion a databáze jsou na tom samém počítači, nebo databáze je umístěna na externím serveru). Pole User Name (Jméno uživatele) zobrazí Not Set (Nenastaveno), pokud používáte protokol Windows Authentication. Tlačítko Help (Nápověda) je k dispozici v každém okně databázového nástroje Database Utility nebo po stisknutí klávesy F1. Klepnutím na znaménka +/- dále vlevo se vám zobrazí či skryje související nabídka voleb databázového nástroje. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 3

7 Databázové úlohy Databázové úlohy uvedené na levé straně hlavního okna nabízejí rozličné prostředky ke konfiguraci, správě a údržbě databáze Fusion. Tyto funkce jsou popsány v následujících částech. Tvorba nové databáze Poznámka: 1. Novou databázi lze vytvořit pouze na počítači nebo serveru, na kterém je program SQL Server. Po levé straně okna Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Create Fusion Database (Vytvořit databázi Fusion). Tlačítko Procházet Pole Název databáze Obrázek 2: Obrazovka Create Fusion Database (Vytvoření databáze Fusion) Ujistěte se, že systém SQL Server je ten správný, pro který chcete vytvořit databázi. Zadejte unikátní název nové databáze. Vyberte maximální velikost databáze a klepněte na Create (Vytvořit). Poznámka: Pokud máte server SQL 2005 Express a SQL 2008 Express vytvoříte databázi o maximální povolené velikosti čtyři gigabyty zaškrtnutím okénka vedle Unlimited (Neomezená). U zakoupených plných verzí systému SQL Server je maximální velikost databáze jeden terabyte. Ujistěte se, že máte pro databázi takové velikosti dostatek úložného místa. Ujistěte se, že zachováváte jednotné srovnávání databáze Fusion SQL Server. Různá srovnávání využívají různá srovnávací pravidla pro zacházení s daty, což může způsobit konflikt při slučování databází. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 4

8 Pokud název nově vytvářené databáze neexistuje, systém vytvoří novou databázi a zobrazí následující zprávu Obrázek 3: Potvrzení vytvoření databáze Klepněte nayes (Ano) a připojte se k databázi. Klepněte na No (Ne), pokud se nyní k databázi připojit nechcete. Pokud klepnete na Yes (Ano), zobrazí se potvrzovací zpráva. Klepněte na tlačítko OK. Pokud název nově vytvářené databáze již existuje, zobrazí obslužný program databáze Database Utility následující chybovou zprávu. Obrázek 4: Úspěšné připojení 7. Klepněte na tlačítko OK. Pak ověřte, že zadaný název databáze je pro vybraný systém SQL Server jedinečný a pak krok zopakujte. Obrázek 5: Chyba tvorby databáze Poznámka: Obslužný program databáze Fusion Database Utility vytvoří v rámci databáze v době vytvoření identifikační číslo uživatele s názvem FUSION_USER (FUSION_UŽIVATEL). Neměňte status tohoto uživatele. Maximální délka názvu databáze nesmí překročit 35 znaků. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 5

9 Výběr databáze a připojení k databázi V okně Database Utility (Obslužný program databáze) lze vybrat připojení k databázi, která již na vybraném serveru existuje. Následná analýza pomocí aplikace HLA Fusion použije tuto vybranou databázi. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na možnost Select/Connect to Fusion Database (Výběr/připojení databáze Fusion). 2. V rozevíracím seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi. Dole se zobrazí datum vytvoření, využité místo v procentech a také aktuální a maximální velikost vybrané databáze. Obrázek 6: Výběr databáze 3. Klepněte na tlačítko Set (Nastavit). Zobrazí se následující zpráva. Obrázek 7: Databáze připojena 4. Klepněte na tlačítko OK. Vybraná databáze je nyní uvedena v poli Database Name (Název databáze) ve stavovém řádku v dolní části okna Database Utility (Obslužný program databáze). Obrázek 8: Stavový řádek nástroje HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 6

10 Odstranění databáze V okně Database Utility (Obslužný program databáze) můžete odstranit ze serveru existující databázi. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Delete Database (Odstranit databázi). 2. V rozevíracím seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi a klepněte na tlačítko Delete (Odstranit). Zobrazí se následující výzva. Obrázek 9: Výběr databáze k odstranění Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva, že vybraná databáze je zaneprázdněná, opakujte akci za několik minut znovu. Připojenou databázi odstranit nelze. 3. Klepněte na tlačítko Delete (Odstranit) Obrázek 10: Odstranění databáze 4. Zobrazí se následující potvrzovací zpráva. Klepněte na tlačítko Yes (Ano) pro pokračování v odstranění databáze. Obrázek 11: Potvrzení odstranění HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 7

11 Obslužný program databáze Database Utility potvrdí odstranění. Obrázek 12: Databáze odstraněna 5. Pokud klepnete na No (Ne), zobrazí se zpráva potvrzující, že databáze nebyla odstraněna. Klepněte na tlačítko OK pro ukončení. Obrázek 13: Databáze neodstraněna HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 8

12 Připojení k databázi VolbyAttach (Připojit) a Detach (Odpojit) databázi můžete použít společně, pokud chcete přesunout databázi jinam a pak ji s tímto novým umístěním propojit. Pokud tak chcete učinit, postupujte následovně: Více informací o odpojení databáze, (viz: Odpojení databáze) Přesuňte databázový soubor.mdf (který obsahuje databázi) do požadovaného umístění na jiném serveru. Připojte databázi za použití níže uvedených kroků, kterými specifikujete nové umístění přesunuté databáze. Pomocí funkce pro připojení databáze můžete propojit jakýkoli databázový soubor.mdf Fusion. Nicméně databázový soubor.mdf Fusion, který připojujete, musí být na vybraném serveru. Poznámka: Před použitím funkce Attach (Připojit) se doporučuje zálohovat databázi. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Attach Database (Připojit databázi). Obrázek 14: Připojení databáze 2. Klepněte na tlačítko Procházet vedle pole MDF file to attach (Soubor MDF k připojení) a zjistěte umístění databázového souboru, který chcete připojit k Fusion. 3. tlačítko Open (Otevřít). Vybraný soubor (*.mdf) Vyberte databázový soubor (*.mdf) a klepněte na se zobrazí v poli MDF file to attach (Soubor MDF k připojení). Obrázek 15: Výběr databáze k připojení HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 9

13 Zadejte název databáze do pole Attach as (Připojit jako). 4. Klepněte na tlačítko Attach (Připojit). Obrázek 16: Připojení k databázi HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 10

14 Odpojení od databáze Pokud chcete databázový soubor (.mdf) přesunout jinam z důvodu místa na disku nebo z jiného důvodu, musíte jej nejprve odpojit od Fusion. Poté můžete změnit jeho umístění a propojit jej s novým umístěním (viz Připojení k databázi). Nebo již nechcete mít program HLA Fusion propojený s konkrétní databází, ale ještě ji nechcete odstranit. Poznámka: Nelze odpojit databázi, která se právě používá. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Detach Database (Odpojit databázi). Obrázek 17: Odpojení databáze 2. V rozevíracím seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi a klepněte na tlačítko Detach (Odpojit). Zobrazí se následující zpráva. Obrázek 18: Vyberte databázi k odpojení 3. Klepněte na tlačítko OK. Obrázek 19: Databáze je odpojena Poznámka: Odpojený databázový soubor.mdf se nachází v adresáři, kde byla instalována instance aplikace Fusion systému SQL (např. výchozí adresa je C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL1\MSSQL\Data). HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 11

15 Tvorba záložní databáze Doporučuje se, abyste si pravidelně a často vytvářeli zálohy svých databází HLA Fusion. Pokud dojde k nějakým událostem, které poškodí databázi nebo ji učiní nepřístupnou, umožní vám záložní kopie databáze obnovení všech dat k datu poslední zálohy. Nastavení automatických pravidelných záloh v kterýkoli den či dobu a tak často, jak je potřeba konkrétní databáze slouží funkce Schedule Backup (Harmonogram záloh). Záložní databáze musí být uložena na místním disku serveru nebo počítače, na kterém záložní kopii vytváříte. Název souboru záložní kopie je název databáze s příponou.bak. Poznámka: K ukládání záloh lze použít sdílený nebo na síti mapovaný disk, pokud agent SQL uděluje příslušná oprávnění k tomuto adresáři. Více informací naleznete na adrese 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Backup Database (Zálohovat databázi). Obrázek 20: Záloha databáze V rozevíracím seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi. Klepněte na tlačítko Procházet vedle pole Destination (Cílová oblast). Poznámka: Ujistěte se, že vybraný cílový adresář se nachází na vybraném systému SQL Server. Pro umístění záloh nevybírejte plochu svého počítače. Doporučuje se, abyste si pro zálohy vytvořili speciální složku na disku C (např. C:\DB Backups). HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 12

16 Tímto se vám otevře nové okno, kde můžete vybrat cílovou složku pro zálohu své databáze. Obrázek 21: Výběr umístění zálohy V poli Backup File (Záložní soubor) (ve výchozím nastavení je název databáze) uveďte název záložního databázového souboru. Také lze klepnout na tlačítko Make New Folder (Vytvořit novou složku) a vytvořit pro své záložní databáze zvláštní složku. Záložní soubory jsou uloženy s příponou (.bak). Pokud chcete okamžitě vytvořit zálohu své databáze nebo tuto zálohu naplánovat na jiný den či hodinu, postupujte následovně: Pro okamžitou zálohu databáze klepněte na tlačítko Backup (Záloha). Následující zpráva potvrdí úspěšné vytvoření záložní databáze. Klepněte na tlačítko OK pro ukončení. Obrázek 22: Database Backup Confirmation (Potvrzení zálohování databáze) Poznámka: Časová náročnost tvorby záložní databáze se odvíjí od její velikosti čím větší databáze, tím déle trvá její zálohování. Pro plánování zálohování pro budoucí dny a hodiny, nebo pro automatické plánování klepněte na Schedule Backup (Plán záloh). Zobrazí se plánovač záloh. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 13

17 Jedinečný název pro úlohu zálohování. Jak často se bude zálohovat. Časový údaj, kdy se zálohování spustí. První den zahájení zálohování. Obrázek 23: Plánovač zálohování databází Vyplňte pole v plánovači záloh pro nastavení dne a času zálohování: Database Backup Job Name (Název úlohy zálohování databáze): Zadejte zálohování jedinečný název. Každá naplánovaná úloha zálohování vyžaduje svůj jedinečný název. Schedule Backup (Plán zálohování): Pomocí rozevírací šipky nastavte frekvenci zálohování (denně, týdně nebo měsíčně). Backup Time (Čas zálohování): Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte čas, kdy se má plánované zálohování zahájit. Mějte na paměti, že časová náročnost tvorby záložní databáze se odvíjí od její velikosti čím větší databáze, tím déle trvá její zálohování. Start Date (Počáteční datum): Klepněte na rozevírací šipku a vyberte datum, od kdy chcete, aby se proces plánovaného zálohování zahájil. Days of the week (Dny v týdnu): Pokud vyberete denní nebo měsíční frekvenci, zaškrtněte políčko se dny v týdnu, pro které chcete zálohování naplánovat. Tato možnost není aktivní, pokud je specifikována denní frekvence. Do pole Password (Heslo) zadejte heslo do svého systému Windows. Heslo do systému Windows musíte zadat, abyste se ujistili, že máte správné výsady pro zálohování databáze podle specifikací. Klepněte na tlačítko Schedule (Plán). Poznámka: Při plánování zálohování není třeba, abyste měli spuštěnou aplikaci HLA Fusion nebo do ní byli přihlášeni. Během zálohování ale musíte mít zapnutý počítač. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 14

18 Pokud je vaše zálohování potvrzeno, zobrazí se následující zpráva a měli byste klepnout na OK. Obrázek 24: Potvrzení plánované zálohy Poznámka: Adresář, který jste specifikovali pro plánované zálohy, bude obsahovat záložní databázový soubor (.mdf) a také soubor protokolu, který dokumentuje stav úlohy zálohování. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 15

19 Odstranění plánovaného zálohování Pokud chcete odstranit plánované zálohování, postupujte následujícím způsobem. 1. Klepněte na Schedule Backup (Plán zálohování). Zobrazí se plánovač záloh. 2. Pomocí rozevírací šipky vyberte v poli Database Backup Job Name (Název úlohy zálohování databáze) úlohu plánovaného zálohování, kterou chcete odstranit. Obrázek 25: Výběr/tvorba názvu zálohy Poznámka: V rozevíracím seznamu může být zobrazeno více úloh než úloh aplikace Fusion, takže si dejte pozor, abyste odstranili pouze úlohu zálohování databáze Fusion. 3. Klepněte na tlačítko Delete (Odstranit). Zobrazí se výzva pro potvrzení úlohy odstranění. Obrázek 26: Potvrzení odstranění úlohy Obrázek 27: Úloha plánovaného zálohování odstraněna 4. Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) odstraníte plánované zálohování. Pokud bylo vaše plánování odstraněno, zobrazí se následující zpráva. Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte na hlavní obrazovku databázového nástroje Database Utility. Pokud chcete vytvořit novou úlohu zálohování, postupujte podle pokynů v předchozí části věnované plánování zálohy. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 16

20 Obnova databáze Zálohy databází lze použít k obnovení (výměně) databáze. Kopie záložní databáze obsahuje veškerá data HLA Fusion až k datu vytvoření zálohy. Lze obnovit záložní databázi jakékoli existující nebo nové databáze, kromě současné databáze. Pokud chcete obnovit záložní databázi současné databáze, použijte funkci Merge Database (Sloučit databáze). Obnovu databáze lze provést pouze na serveru nebo počítači, kde se nachází soubor záložní databáze. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Restore Database (Obnovit databázi). Obrázek 28: Příprava obnovy záložní databáze 2. Klepněte na tlačítko procházet vedle textového políčka File To Restore (Soubor k obnově). Tímto se otevře okno File Selection (Výběr souboru). 3. databáze (bude mít příponu.bak), Procházejte k souboru záložní kterou chcete obnovit, a pak klepněte na tlačítko Open (Otevřít). Obrázek 29: Výběr souboru záložní databáze HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 17

21 Obrázek 30: Zadání názvu obnovené databáze 4. Do pole Restore as (Obnovit jako) zadejte jedinečný název obnovované databáze. 5. Klepněte na tlačítko Restore (Obnovit) a zobrazí se následující zpráva. Obrázek 31: Obnova databáze proběhla úspěšně 6. Klepněte na OK. Databáze je obnovena za použití specifikovaného záložního souboru. Poznámka: Systém SQL Server neumožňuje obnovu databází z určitých umístění, jako je např. síťový disk nebo ze záložního souboru na ploše vašeho počítače. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 18

22 Slučování databází Tato funkce umožňuje kombinací dvou databází vytvořit jednu bez ohledu na jejich umístění. Pro slučování databází existují určitá pravidla, která jsou následující: Obě databáze musí být stejné verze databáze HLA Fusion. Obě zálohy by měly být před sloučením zálohovány. Informace zdrojové databáze jsou zkopírovány do cílové databáze. Jakmile provádíte slučování s existující databází HLA Fusion, ujistěte se, že velikost cílové databáze je dostatečně velká, aby pojala zdrojovou databázi, pokud slučujete do existující databáze. Existující databází myslíme takovou, která obsahuje minimální množství laboratorních a uživatelských informací. Laboratorní data zdrojové databáze se překopírují, pokud v cílové databázi nejsou. Pokud slučujete do nové databáze HLA Fusion, vytvořte nejprve novou databázi pomocí funkce Create Database (Vytvořit databázi) a nastavte její velikost dostatečně tak, aby pojala zdrojovou databázi. Poznámka: Názvy skupin dárců, identifikační čísla pacientů, typy testů a data testů se nesloučí, pokud tyto informace již v cílové databázi existují V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Merge Database (Sloučit databázi). Z rozevíracího seznamu Database Name (Název databáze), v části okna Source Database (Zdrojová databáze), vyberte požadovanou databázi. V okně jsou zobrazeny údaje o verzi, velikosti a nastavení. Obrázek 32: Výběr názvů databází ke sloučení 3. Database Name (Název Z rozevíracího seznamu databáze), v části okna Target Database (Cílová databáze), vyberte požadovanou databázi. V okně jsou zobrazeny údaje o verzi, velikosti a nastavení. Před sloučením musíte ověřit verzi, velikost a nastavení obou databází, tj. zdrojové i cílové, abyste překontrolovali, že se verze a nastavení shodují, a že velikost zdrojové databáze není pro cílovou databázi příliš velká. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 19

23 Poznámka: Aplikace HLA Fusion překontroluje sloupce MesfEquivalent a MesfNormal v tabulce údajů jamek, zda se zde nevyskytují hodnoty NaN (nečíslo) nebo nekonečno a nahradí je nulou nebo prázdným místem. Tyto sloupce s nekonzistentními hodnotami byly zjištěny v předchozích verzích softwaru společnosti One Lambda. Občas může sloučení databází selhat z důvodů nekompatibility srovnávání (pravidla pro zacházení s daty, které byly vytvořeny během tvorby databáze) mezi zdrojovou a cílovou databází. Více informací naleznete na adrese 4. Klepněte na tlačítko Merge (Sloučit). Po dokončení slučování se zobrazí následující zpráva. 5. Obrázek 33: Slučování Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte na hlavní obrazovku databázového nástroje Database Utility. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 20

24 Tvorba/výběr databáze protokolu auditu Tato funkce umožňuje vytvořit databázi jako Protokol auditu k záznamu všech aktivit uživatele v softwaru HLA Fusion. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Create/Select Audit Log Database (Vytvořit/vybrat databázi protokolu auditu). Obrázek 34: Tvorba/výběr databáze protokolu auditu 2. Postupujte podle jednoho z následujících kroků: Z rozevíracího seznamu Database Name (Název databáze) vyberte požadovanou databázi a pak klepněte na Set (Nastavit). Nebo do pole Database Name (Název databáze) zadejte jedinečný název databáze a pak klepněte na New Database (Nová databáze). Zobrazí se zpráva potvrzující vytvoření databáze protokolu auditu s otázkou, zda se chcete k databázi připojit. Obrázek 35: Potvrzení vytvoření protokolu auditu 3. Pokud se chcete k databázi protokolu auditu připojit nyní, klepněte na Yes (Ano). V jiném případě klepněte na No (Ne). Pokud si vyberte možnost připojení, zobrazí se zpráva potvrzující připojení. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 21

25 Obrázek 36: Připojení protokolu auditu Vedoucí laboratoře mohou vstoupit do protokolu auditu z domovské stránky aplikace HLA Fusion klepnutím na možnost Reports (Protokoly) na panelu nástrojů Fusion. Na obrazovce Reports (Protokoly) vyberte Miscellaneous (Různé) a pak Audit Trail Log (Protokol záznamů pro audit). Obrázek 37: Zpřístupnění protokolu záznamů pro audit HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 22

26 Optimalizace databáze Fusion Pravidelná optimalizace databáze Fusion urychluje proces analýzy komprimací nevyužitého místa, automatickou opravou chyb a optimalizací ukládání dat. Při optimalizaci databáze Fusion postupujte následovně: Otevřete obslužný program databáze HLA Fusion Database Utility. 1. Z nabídky databázových úloh vyberte Optimize Database (Optimalizovat databázi). 2. Z rozevíracího seznamu Database Name (Název databáze) vyberte požadovanou databázi k optimalizaci. Obrázek 38: Výběr databáze k optimalizaci 3. Klepněte na tlačítko Optimize (Optimalizovat). Obrázek 39: Optimalizace databáze Jakmile je optimalizace databáze dokončena, zobrazí se zpráva, že proces byl úspěšně dokončen. Mějte na paměti, že během optimalizace bude systém SQL Server dočasně potřebovat více místa na pevném disku, aby mohl proces dokončit. Pokud další místo na pevném disku není k dispozici, nebo vaše databáze během optimalizace překročí omezení velikosti SQL Express, proces může selhat. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 23

27 Zde jsou uvedeny některé návrhy, jak problém vyřešit: 1. Snižte velikost databáze přesunutím relací z aktuální databáze do jiné. 2. Pokud používáte systém SQL Server 2005 Express, (který má omezení velikosti 4 GB), zvažte upgrade na systém SQL Server 2008 Express, (R2), který umožňuje využití větších, až 10GB databází. 3. Zakupte si plnou verzi systému MS SQL Server, která nabízí téměř neomezenou velikost databází. Databázi lze optimalizovat automaticky stejně, jako lze naplánovat pravidelné zálohování. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 24

28 Plánování optimalizace databáze Nastavení databázového nástroje Fusion Database Utility, aby prováděl automatické optimalizace databáze, je zcela shodné s plánováním automatického zálohování databáze. 1. Ze seznamu databázových úloh databázového nástroje Fusion Database Utility vyberte možnost Optimize Database (Optimalizovat databázi). 2. Z rozevíracího seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi, pro kterou chcete naplánovat optimalizaci. 3. Klepněte na tlačítko Schedule (Plán). Obrázek 40: Výběr databáze pro plánování optimalizace Obrázek 41: Výběr plánu optimalizací Vytvořte nový název úlohy optimalizace databáze, nebo v rozevíracím seznamu Database Optimization Job Name (Název úlohy optimalizace databáze) vyberte existující název úlohy. Ve vedlejším poli Frequency (Frekvence) vyberte frekvenci, tj. jak často chcete, aby optimalizace probíhala: Denně, týdně nebo měsíčně. V poli Start Time (Čas optimalizace) vyberte pomocí šipek čas, kdy se má proces optimalizace spustit. 7. V poli Start Date (Počáteční datum) klepněte na šipku dolů a vyberte první den, od kterého chcete spustit optimalizaci databáze. 8. Pokud v poli Schedule Optimize (Plán optimalizace) vyberete Weekly (Týdně), vyberte v části Day of the Week (Den v týdnu) den, nebo dny, kdy chcete, aby běžela optimalizace. 9. Zadejte jméno uživatele a heslo a pak klepněte na tlačítko Schedule (Plán). 10. Obslužný program databáze Fusion Database Utility zobrazí zprávu, že úloha optimalizace databáze byla úspěšně naplánována. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 25

29 Poznámka: Počítač nebo server, na kterém je databáze Fusion, musí být zapnutý ve stejnou dobu, kdy začíná úloha optimalizace. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 26

30 Překonfigurování databáze Fusion Překonfigurování databáze Fusion umožňuje zvýšit velikost existující databáze. Poznámka: Pokud používáte systém Microsoft SQL Express a pro velikost databáze jste při prvotní tvorbě databáze vybrali Unlimited (Neomezená), nelze velikost vaší databáze zvýšit, protože již dosahuje maximální velikosti povolené systémem Microsoft SQL Express. Pro překonfigurování a zvýšení velikosti existující databáze Fusion postupujte následovně: 1. Ze seznamu Database Tasks (Databázové úlohy) databázového nástroje Fusion Database Utility vyberte možnost Reconfigure Database (Překonfigurovat databázi). 2. Ujistěte se, že jste připojeni ke správnému systému SQL Server. 3. Pokud ne, klepněte na tlačítko Procházet v části systému SQL Server a vyberte správný systém SQL Server. Obrázek 42: Překonfigurování databáze 4. Vyberte databázi, kterou chcete překonfigurovat, pomocí šipky směřující dolů po pravé straně pole Database Name (Název databáze). a. Velikost zvyšte zadáním nové velikosti, nebo klepáním na šipky nahoru a dolů v poli těsně pod názvem databáze. b. Nebo zvyšte velikost databáze na povolené maximum tím, že umístíte šipku do políčka Unlimited (Neomezená), které je tu za tímto účelem. 5. Klepněte na tlačítko Set (Nastavit). 6. Obslužný program databáze Fusion Database Utility zobrazí zprávu, že překonfigurování databáze proběhlo úspěšně. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 27

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití Wordcraft International Limited, Licenční ujednání k softwaru PODMÍNKY ZAKOUPENÍ Software je licencován v souladu s podmínkami povoleného použití. Po zakoupení a instalaci

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Správa dat a skupin dostupnosti databáze

Správa dat a skupin dostupnosti databáze KAPITOLA 9 Správa dat a skupin dostupnosti databáze Procházení úložiště informací................................ 311 Vytváření a správa skupin dostupnosti databáze................. 320 Indexování obsahu........................................

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

OpenOffice.org 1.0.1 CZ

OpenOffice.org 1.0.1 CZ OpenOffice.org 1.0.1 CZ Průvodce instalací Prosinec 2002, Revize E Obsah 1. Průvodce systémem OpenOffice.org CZ 7 Ikony v dokumentaci 7 2. Instalace OpenOffice.org CZ 9 Typy instalace 9 Obecné rady při

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více