Program HLA Fusion Verze 3.X.X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program HLA Fusion Verze 3.X.X"

Transkript

1 Obslužný program databáze Database Utility Příručka uživatele Program HLA Fusion Verze 3.X.X Katalogové č: FUSPGR HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility)

2 Účelem všech programových výrobků společnosti One Lambda je napomáhat zaměstnancům se zkušenostmi s analýzou lidského leukocytárního antigenu (HLA) navrhováním výsledků typizace. Veškeré klinické a diagnostické výsledky však musí být za účelem zajištění správnosti pečlivě kontrolovány osobou kvalifikovanou pro HLA typizaci. Tento program lze použít jako podpůrný nástroj pro návrhy výsledků, ale neměl by se používat jako jediná metoda pro stanovení vykazovatelných výsledků. Tento program je míněn jako podpůrný nástroj pro laboratoře a ne jako zdroj definitivních výsledků. Koncepce softwaru nezmírňuje riziko spojené s programem. Ředitel laboratoře nebo technolog zaškolený v testování histokompatibility musí překontrolovat všechna data, aby bylo možné zjistit veškeré problémy s programem. Mějte na paměti, že tento dokument byl připraven ještě před vydáním softwaru HLA Fusion. Z tohoto důvodu si můžete povšimnout drobných rozdílů v obsahu aktuálních oken aplikace. Pro diagnostické použití in vitro Kittridge Street, Canoga Park, CA Tel: Fax: LABType, LABScreen a FlowPRA jsou registrované ochranné známky společnosti One Lambda, Inc. HLA Fusion, LCT, LAT, Micro SSP a LABScan 100 jsou ochranné známky společnosti One Lambda, Inc. Luminex je registrovaná ochranná známka společnosti Luminex Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Copyright 2012, One Lambda, Inc. Všechna práva vyhrazena. Březen 2012 HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) ii

3 Obsah Otevření databázového nástroje HLA Fusion Database Utility... 2 Databázové úlohy... 4 Tvorba nové databáze... 4 Výběr databáze a připojení k databázi... 6 Připojení k databázi... 9 Odpojení od databáze Tvorba záložní databáze Odstranění plánovaného zálohování Obnova databáze Slučování databází Tvorba/výběr databáze protokolu auditu Optimalizace databáze Fusion Plánování optimalizace databáze Překonfigurování databáze Fusion Sloučení databází protokolu auditu Detailní údaje o aktuální databázi Migrace dat Upgrade předchozích verzí databáze na databázi HLA Fusion HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) iii

4 Obslužný program databáze HLA Fusion Database Utility Pomocí databázového nástroje HLA Fusion Database Utility je možné si zpřístupnit a vybrat databázi SQL Server z jakéhokoli umístění v rámci vaší systémové sítě připojené k počítači za předpokladu, že v konfiguraci databáze byl nastaven vzdálený přístup. Obslužný program databáze HLA Fusion Database Utility umožňuje vytvářet databáze SQL Server, připojit se k nim a provádět všechny následující úlohy: tvorba nové databáze volba/připojení existující databáze tvorba záložních kopií vašich databází nebo tvorba harmonogramu pravidelných záloh obnova databáze odpojení a vymazání databáze připojení databáze tvorba nebo připojení protokolu auditu za účelem záznamu aktivity uživatele v HLA Fusion sloučení databází optimalizace databází překonfigurování databází upgrade databáze HLA Fusion na aktuální verzi. kontrola detailů databází Fusion Upozornění: Zálohujte svou databázi dříve, než použijete jakoukoli funkci databázového nástroje Database Utility. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 1

5 Otevření databázového nástroje HLA Fusion Database Utility Obslužný program databáze HLA Fusion Database Utility umožňuje připojení k jakémukoli systému SQL Server na vašem počítači nebo síti v závislosti na vám udělených povolení a bezpečnostní politice vaší organizace. Použití jakéhokoli databázového nástroje Fusion je možné až poté, co se připojíte k systému SQL Server. S výjimkou připojení k databázi lze úlohy spojené s databází provádět pouze na serveru nebo na počítači, na kterém je databáze uložena. Níže jsou uvedeny pokyny k použití databázového nástroje Fusion Database Utility: 1. Nemůžete se připojit k systému SQL Server pomocí protokolu Windows Authentication nebo SQL Server Authentication. Pokud použijete protokol SQL Server Authentication, zobrazí dialogové okno Serveru pro lokálního klienta/serverovou instalaci výchozí jméno uživatele a heslo administrátora databáze. Důrazně doporučujeme, abyste mezi databázemi nepřepínali srovnávání a regionální nastavení. Kolace databází a systém SQL Server hrají hlavní roli při slučování a migraci databází. ( Kolace kóduje pravidla, která řídí použití znaků a čísel pro určitý jazyk a abecedu.) Neměňte povolení, (tj. ty, kteří mají určitá práva provádět změny v databázích). Dvakrát klepněte na ikonu Database Utility na pracovní ploše svého počítače. Zobrazí se dialogové okno Connect to SQL Server (Připojení k systému SQL Server). 2. Ujistěte se, že vaše údaje k systému SQL Server jsou správné, a klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se Hlavní okno databázového nástroje Database Utility. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 2

6 Přehled rozličných databázových úloh, které lze provést pomocí databázového nástroje Fusion Database Utility. Stavový řádek Obrázek 1: Hlavní okno databázového nástroje HLA Fusion Database Utility Stavový řádek v dolní části hlavního okna databázového nástroje Fusion Database Utility zobrazuje aktivního uživatele, název serveru, název databáze a režim databáze, (tj. Fusion a databáze jsou na tom samém počítači, nebo databáze je umístěna na externím serveru). Pole User Name (Jméno uživatele) zobrazí Not Set (Nenastaveno), pokud používáte protokol Windows Authentication. Tlačítko Help (Nápověda) je k dispozici v každém okně databázového nástroje Database Utility nebo po stisknutí klávesy F1. Klepnutím na znaménka +/- dále vlevo se vám zobrazí či skryje související nabídka voleb databázového nástroje. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 3

7 Databázové úlohy Databázové úlohy uvedené na levé straně hlavního okna nabízejí rozličné prostředky ke konfiguraci, správě a údržbě databáze Fusion. Tyto funkce jsou popsány v následujících částech. Tvorba nové databáze Poznámka: 1. Novou databázi lze vytvořit pouze na počítači nebo serveru, na kterém je program SQL Server. Po levé straně okna Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Create Fusion Database (Vytvořit databázi Fusion). Tlačítko Procházet Pole Název databáze Obrázek 2: Obrazovka Create Fusion Database (Vytvoření databáze Fusion) Ujistěte se, že systém SQL Server je ten správný, pro který chcete vytvořit databázi. Zadejte unikátní název nové databáze. Vyberte maximální velikost databáze a klepněte na Create (Vytvořit). Poznámka: Pokud máte server SQL 2005 Express a SQL 2008 Express vytvoříte databázi o maximální povolené velikosti čtyři gigabyty zaškrtnutím okénka vedle Unlimited (Neomezená). U zakoupených plných verzí systému SQL Server je maximální velikost databáze jeden terabyte. Ujistěte se, že máte pro databázi takové velikosti dostatek úložného místa. Ujistěte se, že zachováváte jednotné srovnávání databáze Fusion SQL Server. Různá srovnávání využívají různá srovnávací pravidla pro zacházení s daty, což může způsobit konflikt při slučování databází. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 4

8 Pokud název nově vytvářené databáze neexistuje, systém vytvoří novou databázi a zobrazí následující zprávu Obrázek 3: Potvrzení vytvoření databáze Klepněte nayes (Ano) a připojte se k databázi. Klepněte na No (Ne), pokud se nyní k databázi připojit nechcete. Pokud klepnete na Yes (Ano), zobrazí se potvrzovací zpráva. Klepněte na tlačítko OK. Pokud název nově vytvářené databáze již existuje, zobrazí obslužný program databáze Database Utility následující chybovou zprávu. Obrázek 4: Úspěšné připojení 7. Klepněte na tlačítko OK. Pak ověřte, že zadaný název databáze je pro vybraný systém SQL Server jedinečný a pak krok zopakujte. Obrázek 5: Chyba tvorby databáze Poznámka: Obslužný program databáze Fusion Database Utility vytvoří v rámci databáze v době vytvoření identifikační číslo uživatele s názvem FUSION_USER (FUSION_UŽIVATEL). Neměňte status tohoto uživatele. Maximální délka názvu databáze nesmí překročit 35 znaků. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 5

9 Výběr databáze a připojení k databázi V okně Database Utility (Obslužný program databáze) lze vybrat připojení k databázi, která již na vybraném serveru existuje. Následná analýza pomocí aplikace HLA Fusion použije tuto vybranou databázi. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na možnost Select/Connect to Fusion Database (Výběr/připojení databáze Fusion). 2. V rozevíracím seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi. Dole se zobrazí datum vytvoření, využité místo v procentech a také aktuální a maximální velikost vybrané databáze. Obrázek 6: Výběr databáze 3. Klepněte na tlačítko Set (Nastavit). Zobrazí se následující zpráva. Obrázek 7: Databáze připojena 4. Klepněte na tlačítko OK. Vybraná databáze je nyní uvedena v poli Database Name (Název databáze) ve stavovém řádku v dolní části okna Database Utility (Obslužný program databáze). Obrázek 8: Stavový řádek nástroje HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 6

10 Odstranění databáze V okně Database Utility (Obslužný program databáze) můžete odstranit ze serveru existující databázi. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Delete Database (Odstranit databázi). 2. V rozevíracím seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi a klepněte na tlačítko Delete (Odstranit). Zobrazí se následující výzva. Obrázek 9: Výběr databáze k odstranění Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva, že vybraná databáze je zaneprázdněná, opakujte akci za několik minut znovu. Připojenou databázi odstranit nelze. 3. Klepněte na tlačítko Delete (Odstranit) Obrázek 10: Odstranění databáze 4. Zobrazí se následující potvrzovací zpráva. Klepněte na tlačítko Yes (Ano) pro pokračování v odstranění databáze. Obrázek 11: Potvrzení odstranění HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 7

11 Obslužný program databáze Database Utility potvrdí odstranění. Obrázek 12: Databáze odstraněna 5. Pokud klepnete na No (Ne), zobrazí se zpráva potvrzující, že databáze nebyla odstraněna. Klepněte na tlačítko OK pro ukončení. Obrázek 13: Databáze neodstraněna HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 8

12 Připojení k databázi VolbyAttach (Připojit) a Detach (Odpojit) databázi můžete použít společně, pokud chcete přesunout databázi jinam a pak ji s tímto novým umístěním propojit. Pokud tak chcete učinit, postupujte následovně: Více informací o odpojení databáze, (viz: Odpojení databáze) Přesuňte databázový soubor.mdf (který obsahuje databázi) do požadovaného umístění na jiném serveru. Připojte databázi za použití níže uvedených kroků, kterými specifikujete nové umístění přesunuté databáze. Pomocí funkce pro připojení databáze můžete propojit jakýkoli databázový soubor.mdf Fusion. Nicméně databázový soubor.mdf Fusion, který připojujete, musí být na vybraném serveru. Poznámka: Před použitím funkce Attach (Připojit) se doporučuje zálohovat databázi. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Attach Database (Připojit databázi). Obrázek 14: Připojení databáze 2. Klepněte na tlačítko Procházet vedle pole MDF file to attach (Soubor MDF k připojení) a zjistěte umístění databázového souboru, který chcete připojit k Fusion. 3. tlačítko Open (Otevřít). Vybraný soubor (*.mdf) Vyberte databázový soubor (*.mdf) a klepněte na se zobrazí v poli MDF file to attach (Soubor MDF k připojení). Obrázek 15: Výběr databáze k připojení HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 9

13 Zadejte název databáze do pole Attach as (Připojit jako). 4. Klepněte na tlačítko Attach (Připojit). Obrázek 16: Připojení k databázi HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 10

14 Odpojení od databáze Pokud chcete databázový soubor (.mdf) přesunout jinam z důvodu místa na disku nebo z jiného důvodu, musíte jej nejprve odpojit od Fusion. Poté můžete změnit jeho umístění a propojit jej s novým umístěním (viz Připojení k databázi). Nebo již nechcete mít program HLA Fusion propojený s konkrétní databází, ale ještě ji nechcete odstranit. Poznámka: Nelze odpojit databázi, která se právě používá. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Detach Database (Odpojit databázi). Obrázek 17: Odpojení databáze 2. V rozevíracím seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi a klepněte na tlačítko Detach (Odpojit). Zobrazí se následující zpráva. Obrázek 18: Vyberte databázi k odpojení 3. Klepněte na tlačítko OK. Obrázek 19: Databáze je odpojena Poznámka: Odpojený databázový soubor.mdf se nachází v adresáři, kde byla instalována instance aplikace Fusion systému SQL (např. výchozí adresa je C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL1\MSSQL\Data). HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 11

15 Tvorba záložní databáze Doporučuje se, abyste si pravidelně a často vytvářeli zálohy svých databází HLA Fusion. Pokud dojde k nějakým událostem, které poškodí databázi nebo ji učiní nepřístupnou, umožní vám záložní kopie databáze obnovení všech dat k datu poslední zálohy. Nastavení automatických pravidelných záloh v kterýkoli den či dobu a tak často, jak je potřeba konkrétní databáze slouží funkce Schedule Backup (Harmonogram záloh). Záložní databáze musí být uložena na místním disku serveru nebo počítače, na kterém záložní kopii vytváříte. Název souboru záložní kopie je název databáze s příponou.bak. Poznámka: K ukládání záloh lze použít sdílený nebo na síti mapovaný disk, pokud agent SQL uděluje příslušná oprávnění k tomuto adresáři. Více informací naleznete na adrese 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Backup Database (Zálohovat databázi). Obrázek 20: Záloha databáze V rozevíracím seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi. Klepněte na tlačítko Procházet vedle pole Destination (Cílová oblast). Poznámka: Ujistěte se, že vybraný cílový adresář se nachází na vybraném systému SQL Server. Pro umístění záloh nevybírejte plochu svého počítače. Doporučuje se, abyste si pro zálohy vytvořili speciální složku na disku C (např. C:\DB Backups). HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 12

16 Tímto se vám otevře nové okno, kde můžete vybrat cílovou složku pro zálohu své databáze. Obrázek 21: Výběr umístění zálohy V poli Backup File (Záložní soubor) (ve výchozím nastavení je název databáze) uveďte název záložního databázového souboru. Také lze klepnout na tlačítko Make New Folder (Vytvořit novou složku) a vytvořit pro své záložní databáze zvláštní složku. Záložní soubory jsou uloženy s příponou (.bak). Pokud chcete okamžitě vytvořit zálohu své databáze nebo tuto zálohu naplánovat na jiný den či hodinu, postupujte následovně: Pro okamžitou zálohu databáze klepněte na tlačítko Backup (Záloha). Následující zpráva potvrdí úspěšné vytvoření záložní databáze. Klepněte na tlačítko OK pro ukončení. Obrázek 22: Database Backup Confirmation (Potvrzení zálohování databáze) Poznámka: Časová náročnost tvorby záložní databáze se odvíjí od její velikosti čím větší databáze, tím déle trvá její zálohování. Pro plánování zálohování pro budoucí dny a hodiny, nebo pro automatické plánování klepněte na Schedule Backup (Plán záloh). Zobrazí se plánovač záloh. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 13

17 Jedinečný název pro úlohu zálohování. Jak často se bude zálohovat. Časový údaj, kdy se zálohování spustí. První den zahájení zálohování. Obrázek 23: Plánovač zálohování databází Vyplňte pole v plánovači záloh pro nastavení dne a času zálohování: Database Backup Job Name (Název úlohy zálohování databáze): Zadejte zálohování jedinečný název. Každá naplánovaná úloha zálohování vyžaduje svůj jedinečný název. Schedule Backup (Plán zálohování): Pomocí rozevírací šipky nastavte frekvenci zálohování (denně, týdně nebo měsíčně). Backup Time (Čas zálohování): Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte čas, kdy se má plánované zálohování zahájit. Mějte na paměti, že časová náročnost tvorby záložní databáze se odvíjí od její velikosti čím větší databáze, tím déle trvá její zálohování. Start Date (Počáteční datum): Klepněte na rozevírací šipku a vyberte datum, od kdy chcete, aby se proces plánovaného zálohování zahájil. Days of the week (Dny v týdnu): Pokud vyberete denní nebo měsíční frekvenci, zaškrtněte políčko se dny v týdnu, pro které chcete zálohování naplánovat. Tato možnost není aktivní, pokud je specifikována denní frekvence. Do pole Password (Heslo) zadejte heslo do svého systému Windows. Heslo do systému Windows musíte zadat, abyste se ujistili, že máte správné výsady pro zálohování databáze podle specifikací. Klepněte na tlačítko Schedule (Plán). Poznámka: Při plánování zálohování není třeba, abyste měli spuštěnou aplikaci HLA Fusion nebo do ní byli přihlášeni. Během zálohování ale musíte mít zapnutý počítač. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 14

18 Pokud je vaše zálohování potvrzeno, zobrazí se následující zpráva a měli byste klepnout na OK. Obrázek 24: Potvrzení plánované zálohy Poznámka: Adresář, který jste specifikovali pro plánované zálohy, bude obsahovat záložní databázový soubor (.mdf) a také soubor protokolu, který dokumentuje stav úlohy zálohování. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 15

19 Odstranění plánovaného zálohování Pokud chcete odstranit plánované zálohování, postupujte následujícím způsobem. 1. Klepněte na Schedule Backup (Plán zálohování). Zobrazí se plánovač záloh. 2. Pomocí rozevírací šipky vyberte v poli Database Backup Job Name (Název úlohy zálohování databáze) úlohu plánovaného zálohování, kterou chcete odstranit. Obrázek 25: Výběr/tvorba názvu zálohy Poznámka: V rozevíracím seznamu může být zobrazeno více úloh než úloh aplikace Fusion, takže si dejte pozor, abyste odstranili pouze úlohu zálohování databáze Fusion. 3. Klepněte na tlačítko Delete (Odstranit). Zobrazí se výzva pro potvrzení úlohy odstranění. Obrázek 26: Potvrzení odstranění úlohy Obrázek 27: Úloha plánovaného zálohování odstraněna 4. Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) odstraníte plánované zálohování. Pokud bylo vaše plánování odstraněno, zobrazí se následující zpráva. Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte na hlavní obrazovku databázového nástroje Database Utility. Pokud chcete vytvořit novou úlohu zálohování, postupujte podle pokynů v předchozí části věnované plánování zálohy. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 16

20 Obnova databáze Zálohy databází lze použít k obnovení (výměně) databáze. Kopie záložní databáze obsahuje veškerá data HLA Fusion až k datu vytvoření zálohy. Lze obnovit záložní databázi jakékoli existující nebo nové databáze, kromě současné databáze. Pokud chcete obnovit záložní databázi současné databáze, použijte funkci Merge Database (Sloučit databáze). Obnovu databáze lze provést pouze na serveru nebo počítači, kde se nachází soubor záložní databáze. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Restore Database (Obnovit databázi). Obrázek 28: Příprava obnovy záložní databáze 2. Klepněte na tlačítko procházet vedle textového políčka File To Restore (Soubor k obnově). Tímto se otevře okno File Selection (Výběr souboru). 3. databáze (bude mít příponu.bak), Procházejte k souboru záložní kterou chcete obnovit, a pak klepněte na tlačítko Open (Otevřít). Obrázek 29: Výběr souboru záložní databáze HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 17

21 Obrázek 30: Zadání názvu obnovené databáze 4. Do pole Restore as (Obnovit jako) zadejte jedinečný název obnovované databáze. 5. Klepněte na tlačítko Restore (Obnovit) a zobrazí se následující zpráva. Obrázek 31: Obnova databáze proběhla úspěšně 6. Klepněte na OK. Databáze je obnovena za použití specifikovaného záložního souboru. Poznámka: Systém SQL Server neumožňuje obnovu databází z určitých umístění, jako je např. síťový disk nebo ze záložního souboru na ploše vašeho počítače. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 18

22 Slučování databází Tato funkce umožňuje kombinací dvou databází vytvořit jednu bez ohledu na jejich umístění. Pro slučování databází existují určitá pravidla, která jsou následující: Obě databáze musí být stejné verze databáze HLA Fusion. Obě zálohy by měly být před sloučením zálohovány. Informace zdrojové databáze jsou zkopírovány do cílové databáze. Jakmile provádíte slučování s existující databází HLA Fusion, ujistěte se, že velikost cílové databáze je dostatečně velká, aby pojala zdrojovou databázi, pokud slučujete do existující databáze. Existující databází myslíme takovou, která obsahuje minimální množství laboratorních a uživatelských informací. Laboratorní data zdrojové databáze se překopírují, pokud v cílové databázi nejsou. Pokud slučujete do nové databáze HLA Fusion, vytvořte nejprve novou databázi pomocí funkce Create Database (Vytvořit databázi) a nastavte její velikost dostatečně tak, aby pojala zdrojovou databázi. Poznámka: Názvy skupin dárců, identifikační čísla pacientů, typy testů a data testů se nesloučí, pokud tyto informace již v cílové databázi existují V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Merge Database (Sloučit databázi). Z rozevíracího seznamu Database Name (Název databáze), v části okna Source Database (Zdrojová databáze), vyberte požadovanou databázi. V okně jsou zobrazeny údaje o verzi, velikosti a nastavení. Obrázek 32: Výběr názvů databází ke sloučení 3. Database Name (Název Z rozevíracího seznamu databáze), v části okna Target Database (Cílová databáze), vyberte požadovanou databázi. V okně jsou zobrazeny údaje o verzi, velikosti a nastavení. Před sloučením musíte ověřit verzi, velikost a nastavení obou databází, tj. zdrojové i cílové, abyste překontrolovali, že se verze a nastavení shodují, a že velikost zdrojové databáze není pro cílovou databázi příliš velká. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 19

23 Poznámka: Aplikace HLA Fusion překontroluje sloupce MesfEquivalent a MesfNormal v tabulce údajů jamek, zda se zde nevyskytují hodnoty NaN (nečíslo) nebo nekonečno a nahradí je nulou nebo prázdným místem. Tyto sloupce s nekonzistentními hodnotami byly zjištěny v předchozích verzích softwaru společnosti One Lambda. Občas může sloučení databází selhat z důvodů nekompatibility srovnávání (pravidla pro zacházení s daty, které byly vytvořeny během tvorby databáze) mezi zdrojovou a cílovou databází. Více informací naleznete na adrese 4. Klepněte na tlačítko Merge (Sloučit). Po dokončení slučování se zobrazí následující zpráva. 5. Obrázek 33: Slučování Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte na hlavní obrazovku databázového nástroje Database Utility. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 20

24 Tvorba/výběr databáze protokolu auditu Tato funkce umožňuje vytvořit databázi jako Protokol auditu k záznamu všech aktivit uživatele v softwaru HLA Fusion. 1. V okně Database Utility (Obslužný program databáze) klepněte na Create/Select Audit Log Database (Vytvořit/vybrat databázi protokolu auditu). Obrázek 34: Tvorba/výběr databáze protokolu auditu 2. Postupujte podle jednoho z následujících kroků: Z rozevíracího seznamu Database Name (Název databáze) vyberte požadovanou databázi a pak klepněte na Set (Nastavit). Nebo do pole Database Name (Název databáze) zadejte jedinečný název databáze a pak klepněte na New Database (Nová databáze). Zobrazí se zpráva potvrzující vytvoření databáze protokolu auditu s otázkou, zda se chcete k databázi připojit. Obrázek 35: Potvrzení vytvoření protokolu auditu 3. Pokud se chcete k databázi protokolu auditu připojit nyní, klepněte na Yes (Ano). V jiném případě klepněte na No (Ne). Pokud si vyberte možnost připojení, zobrazí se zpráva potvrzující připojení. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 21

25 Obrázek 36: Připojení protokolu auditu Vedoucí laboratoře mohou vstoupit do protokolu auditu z domovské stránky aplikace HLA Fusion klepnutím na možnost Reports (Protokoly) na panelu nástrojů Fusion. Na obrazovce Reports (Protokoly) vyberte Miscellaneous (Různé) a pak Audit Trail Log (Protokol záznamů pro audit). Obrázek 37: Zpřístupnění protokolu záznamů pro audit HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 22

26 Optimalizace databáze Fusion Pravidelná optimalizace databáze Fusion urychluje proces analýzy komprimací nevyužitého místa, automatickou opravou chyb a optimalizací ukládání dat. Při optimalizaci databáze Fusion postupujte následovně: Otevřete obslužný program databáze HLA Fusion Database Utility. 1. Z nabídky databázových úloh vyberte Optimize Database (Optimalizovat databázi). 2. Z rozevíracího seznamu Database Name (Název databáze) vyberte požadovanou databázi k optimalizaci. Obrázek 38: Výběr databáze k optimalizaci 3. Klepněte na tlačítko Optimize (Optimalizovat). Obrázek 39: Optimalizace databáze Jakmile je optimalizace databáze dokončena, zobrazí se zpráva, že proces byl úspěšně dokončen. Mějte na paměti, že během optimalizace bude systém SQL Server dočasně potřebovat více místa na pevném disku, aby mohl proces dokončit. Pokud další místo na pevném disku není k dispozici, nebo vaše databáze během optimalizace překročí omezení velikosti SQL Express, proces může selhat. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 23

27 Zde jsou uvedeny některé návrhy, jak problém vyřešit: 1. Snižte velikost databáze přesunutím relací z aktuální databáze do jiné. 2. Pokud používáte systém SQL Server 2005 Express, (který má omezení velikosti 4 GB), zvažte upgrade na systém SQL Server 2008 Express, (R2), který umožňuje využití větších, až 10GB databází. 3. Zakupte si plnou verzi systému MS SQL Server, která nabízí téměř neomezenou velikost databází. Databázi lze optimalizovat automaticky stejně, jako lze naplánovat pravidelné zálohování. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 24

28 Plánování optimalizace databáze Nastavení databázového nástroje Fusion Database Utility, aby prováděl automatické optimalizace databáze, je zcela shodné s plánováním automatického zálohování databáze. 1. Ze seznamu databázových úloh databázového nástroje Fusion Database Utility vyberte možnost Optimize Database (Optimalizovat databázi). 2. Z rozevíracího seznamu Database Name (Název databáze) vyberte databázi, pro kterou chcete naplánovat optimalizaci. 3. Klepněte na tlačítko Schedule (Plán). Obrázek 40: Výběr databáze pro plánování optimalizace Obrázek 41: Výběr plánu optimalizací Vytvořte nový název úlohy optimalizace databáze, nebo v rozevíracím seznamu Database Optimization Job Name (Název úlohy optimalizace databáze) vyberte existující název úlohy. Ve vedlejším poli Frequency (Frekvence) vyberte frekvenci, tj. jak často chcete, aby optimalizace probíhala: Denně, týdně nebo měsíčně. V poli Start Time (Čas optimalizace) vyberte pomocí šipek čas, kdy se má proces optimalizace spustit. 7. V poli Start Date (Počáteční datum) klepněte na šipku dolů a vyberte první den, od kterého chcete spustit optimalizaci databáze. 8. Pokud v poli Schedule Optimize (Plán optimalizace) vyberete Weekly (Týdně), vyberte v části Day of the Week (Den v týdnu) den, nebo dny, kdy chcete, aby běžela optimalizace. 9. Zadejte jméno uživatele a heslo a pak klepněte na tlačítko Schedule (Plán). 10. Obslužný program databáze Fusion Database Utility zobrazí zprávu, že úloha optimalizace databáze byla úspěšně naplánována. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 25

29 Poznámka: Počítač nebo server, na kterém je databáze Fusion, musí být zapnutý ve stejnou dobu, kdy začíná úloha optimalizace. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 26

30 Překonfigurování databáze Fusion Překonfigurování databáze Fusion umožňuje zvýšit velikost existující databáze. Poznámka: Pokud používáte systém Microsoft SQL Express a pro velikost databáze jste při prvotní tvorbě databáze vybrali Unlimited (Neomezená), nelze velikost vaší databáze zvýšit, protože již dosahuje maximální velikosti povolené systémem Microsoft SQL Express. Pro překonfigurování a zvýšení velikosti existující databáze Fusion postupujte následovně: 1. Ze seznamu Database Tasks (Databázové úlohy) databázového nástroje Fusion Database Utility vyberte možnost Reconfigure Database (Překonfigurovat databázi). 2. Ujistěte se, že jste připojeni ke správnému systému SQL Server. 3. Pokud ne, klepněte na tlačítko Procházet v části systému SQL Server a vyberte správný systém SQL Server. Obrázek 42: Překonfigurování databáze 4. Vyberte databázi, kterou chcete překonfigurovat, pomocí šipky směřující dolů po pravé straně pole Database Name (Název databáze). a. Velikost zvyšte zadáním nové velikosti, nebo klepáním na šipky nahoru a dolů v poli těsně pod názvem databáze. b. Nebo zvyšte velikost databáze na povolené maximum tím, že umístíte šipku do políčka Unlimited (Neomezená), které je tu za tímto účelem. 5. Klepněte na tlačítko Set (Nastavit). 6. Obslužný program databáze Fusion Database Utility zobrazí zprávu, že překonfigurování databáze proběhlo úspěšně. HLAF-MAN-v3.x.x-CS-01, Rev 0 (Příručka uživatele databázového nástroje HLA Fusion v3.x.x Database Utility) 27

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Acer econsole Uživatelská příručka

Acer econsole Uživatelská příručka Acer econsole Uživatelská příručka 1 Informace o licencích k softwaru jiných výrobců nebo softwaru poskytovanému zdarma Software předinstalovaný, integrovaný nebo jinak distribuovaný s produkty poskytovanými

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod na vytvoření Počáteční zálohy (Seed Backup) v aplikaci Whitestore Pro / Lite

Návod na vytvoření Počáteční zálohy (Seed Backup) v aplikaci Whitestore Pro / Lite OBSAH Vytvoření Počáteční zálohy v aplikaci Whitestore PRO... 2 Vlastní uložení dat na lokální disk... 4 Vytvoření Počáteční zálohy v aplikaci Whitestore LITE... 7 Nastavení parametrů Počáteční zálohy

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

NAS 259 Ochrana dat pomocí Remote Sync (Rsync)

NAS 259 Ochrana dat pomocí Remote Sync (Rsync) NAS 259 Ochrana dat pomocí Remote Sync (Rsync) Nastavení zálohy dat pomocí Rsync A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Co je Rsync 2. Vytvořit a nastavit zálohu dat pomocí

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Připojení k bezdrátové síti OAHS

Připojení k bezdrátové síti OAHS Připojení k bezdrátové síti OAHS powered by CompHelp (www.comphelp.cz) (verze 1.3) Obsah: 1. Bezdrátové sítě v OAHS... 2 2. Obecné požadavky... 2 3. Síť OAHS-free... 2 4. Síť OAHS... 2 4.1. Návod na připojení

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si ukážeme, jak pracovat s místními uživatelskými účty a skupinami pomocí nástroje Správa počítače. Vyzkoušíte

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Vytvoření plánu zálohování

Vytvoření plánu zálohování O aplikaci Memeo Backup Premium představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým zálohováním vašich cenných a citlivých dokumentů může Memeo Backup Premium obnovit vaše soubory,

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Verze 1.11 Copyright 2006, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto manuálu je chráněn autorským

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi Nastavení pro CAD, aktivace a registrace Obsah 1 Nastavení pro program CAD... 1 1.1 Automatické nastavení pro program CAD... 1 1.2 Ruč ní nastavení do programu CAD... 3 2 Registrace a aktivace licence...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více