Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007"

Transkript

1 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě Vítkovice, Kotkov 6, IČ , zstoupenou pnem Jiřím Vlentou - jedntelem společnosti ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo n relizci kce Mobilní kmerový monitorovcí systém městem Kopřivnice jko objedntel společností Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě Vítkovice, Kotkov 6, IČ , zstoupenou pnem Jiřím Vlentou - jedntelem společnosti, jejímž předmětem je relizce výše uvedeného díl, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Zprávu o využitelnosti budovy ANEX v návznosti n rozvojový plán Kbelové televize Kopřivnice, s.r.o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í s předložením návrhu n nepeněžitý vkld do mjetku společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 988, IČ , sestávjícího se z pozemku p.č. 769/3 budovy č.p vše k.ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice zstupitelstvu měst 3. u k l á d á odboru správy mjetku měst zprcovt předložit návrh dle bodu 2. n 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konné dne Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s. r. o. po projednání s o u h l s í se změnou výše zváděcího popltku Kbelové televize Kopřivnice,.s. r. o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1

2 842 - Rd měst po projednání Usnesení 1. s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto ždtelům: 1.1 Aleně Drndyové o velikosti 0+1 (žádost ze dne příloh č. 3) ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto ždtelům: 2.1 Hně Muchové (žádost ze dne příloh č. 1) 2.2 Kteřině Hošákové (žádost ze dne příloh č. 2) ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1, 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e seznm pohledávek, které budou přednostně umořovány n zákldě dohod o přistoupení k závzku v souldu s Prvidly pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s ch vluje 1. 1 nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.1 pn Frntišk Chlupu z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.2 pn Josef Polok z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.3 pní Editu Dobiášovou z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.4 pní Jiřinu Mtulovou z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté 2

3 měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m 2 z podmínky vrácení bytu č. 25 v domě č.p.1143 n ulici Alšov v Kopřivnici nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.5 pní Pvlínu Böhmovou z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m 2 z podmínky vrácení bytu č. 9 v domě č.p n ulici Alšov v Kopřivnici nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.6 mnžele Zdeňk Lucii Petrovy z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m 2 z podmínky vrácení bytu, č. 44 v domě č.p n ulici Frncouzská v Kopřivnici nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.7 pní Evu Jägerovou z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m 2 z podmínky vrácení bytu, č. 39 v domě č.p n ulici Frncouzská v Kopřivnici. 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t 2. 1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Frntiškem Chlupou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. 2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Josefem Polokem jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. 3 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pní Editou Dobiášovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2. 4 uzvření dohody o přistoupení k závzku 3

4 městem Kopřivnice jko věřitel pní Jiřinou Mtulovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 2. 5 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pní Pvlínou Böhmovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 2. 6 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel mnžely Zdeňkem Lucií Petrovými jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 2. 7 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pní Evou Jägerovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 2. 8 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pní Zuznou Gřesíkovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1 bod 1.1, pní Ingrid Richterovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m 2. 4

5 1.2 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1 bod 1.2, pní Nikolu Demlovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1 bod 1.3, pní Kteřinu Štěpánkovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1 bod 1.4, mnželům Romně Mrtinovi Fojtíkovým, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1 bod 1.5, pní Aleně Drndyové, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e výpověď z nájmu bytu dle 711 odst. 2 občnského zákoníku v pltném znění nájemcům: 1.1 slečně Mrii Tomáškové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 pní Jně Fojtíkové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í 1.1 s podáním návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán Milnem Rekem Ilonou Rekovou 1.2 s podáním návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Milnu Rekovi Iloně Rekové v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně dle bodu 1.1 tohoto usnesení Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel MUDr. Jrmilou Horáčkovou, vykonávjící lékřskou prxi v Kopřivnici, Štefánikov 1074, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru v domě č.p n ulici 5

6 Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í 1.1 s Dohodou o výměně bytů, která byl uzvřen dne pnem Milnem Vlným mnžely Rostislvem Lenkou Schwrzovými ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 s Dohodou o výměně bytů, která byl uzvřen dne mnžely Liborem Vldimírou Dobiášovými slečnou Zuznou Ledesmovou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtel Bytovým družstvem Pod Bílou horou, se sídlem v Kopřivnici, Pod Bílou horou 961, IČ , zstoupeným pí Lenkou Pštěkovou předsedou družstv pí Ivou Pustkovou pověřeným členem družstv jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru bytového hospodářství k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n výměnu plynových kotlů v bytových domech č.p n ul. Horní v Kopřivnici městem Kopřivnice jko objedntel firmou PCHOS, s.r.o., se sídlem ve Frýdku Místku, Slezská 3201, IČ , zstoupenou p. Josefem Lyskem jedntelem společnosti jko zhotovitel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e prvidl zvyšování nájemného v obecních bytech v mjetku měst Kopřivnice schválená RM Kopřivnice dne usnesením č. 241 ke s c h v l u j e 2.1 mximální přírůstek měsíčního nájemného v obecních bytech stnovený 6

7 dle zákon 107/2006 Sb. o jednostrnném zvyšování nájemného o změně zákon č. 40/1964 Sb., občnský zákoník, ve změně pozdějších předpisů s účinností od s výjimkou bytů v bytových domech n ulici Horní č.p. 1111, , kde zůstne měsíční nájemné 16 Kč/m 2 podlhové plochy. 2.2 u nájemních vzthů účinných po měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m 2 podlhové plochy Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost mnželů Libor Mrtinásk Ivety Mrtináskové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. z r u š u j e usnesení č. 594 přijté n 14. schůzi RM dne Rd měst po projednání b e r e n vědomí informce o zhájení školního roku 2007 / 2008 ve znění předloženém prostřednictvím příloh č.1 č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í n zákldě 30 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů v pltném znění, s použitím rezervního fondu ve výši 86,6 tis. Kč Zákldní školy Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín k posílení jejího investičního fondu 2. s c h v l u j e 2.1 n zákldě Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje ze dne převod investiční dotce ve výši 1 602,- Kč neinvestiční dotce ve výši 2 771,- Kč Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci 2.2 rozpočtové optření odboru školství, mládeže sportu k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í stížnost obyvtel Kopřivnice ul. Krátká ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e odstrnění kolotoče průlezek n ulici Krátké 3. p o v ě ř u j e Správu sportovišť Kopřivnice odstrněním kolotoče průlezek n ulici Krátké. 7

8 858 - Rd měst po projednání Usnesení 1. b e r e n vědomí zjištění kce - Běh rodným krjem Emil Zátopk 5. ročník zjištění oslv 100. výročí orgnizovné tělovýchovy v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2. 1 poskytnutí věcného dru běžcům, kteří se zúčstní 5. ročníku Běhu rodným krjem Emil Zátopk v mximální hodnotě do 700,- Kč n osobu 2. 2 pořízení odměn účstníkům pochodu Nučnou stezkou, účstníkům běhu Běháme pro zdrví účstníkům vědomostních tletických soutěží v rámci 100. výročí orgnizovné tělovýchovy v Kopřivnici v celkové hodnotě do ,- Kč 2. 3 poskytnutí věcného dru oceněným sportovcům v rámci oslv 100. výročí orgnizovné tělovýchovy v Kopřivnici v mximální hodnotě do 300,- Kč n osobu 2. 4 seznm oceněných sportovců v rámci oslv 100. výročí orgnizovné tělovýchovy v Kopřivnici ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1 rozpočtové optření odboru školství, mládeže sportu k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Asocicí sportovních klubů Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ zstoupenou p. Evženem Knězkem p Milnem Okřesíkem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n reprezentci n závodech Evropského kriteri mládeže 2007 SKATE CELJE ve Slovinsku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dodtku č. 8 ke zřizovcí listině příspěvkové orgnizce Správ sportovišť Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í 8

9 s relizcí výstvby tribuny pro sedící diváky n hřišti v k. ú. Vlčovice 2. s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o nájmu hřiště ve Vlčovicích ze dne městem Kopřivnice, zstoupeným Správou sportovišť Kopřivnice, příspěvkovou orgnizcí jko pronjímtel FC Vlčovice Mniší, se sídlem v Kopřivnici Vlčovice, IČ , zstoupeným Václvem Lichnovským předsedou Ing. Vojtěchem Jlůvkou místopředsedou jko nájemce, jehož předmětem je změn doby nájmu, ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce obecně prospěšnou společností DĚCKO, se sídlem v Novém Jičíně, Komenského 64, IČ , zst. Peddr.Mrcelou Komendovou - ředitelkou společnosti jko obdrovný, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru ve výši 4.000,- Kč z Fondu rozvoje rezerv, ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. - Školou život, denním stcionářem, se sídlem v Novém Jičíně, Beskydská 176, IČ , zst. p. Mrtou Holáňovou - ředitelkou jko obdrovný, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru ve výši 2.000,- Kč z Fondu rozvoje rezerv, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru sociálních věcí zdrvotnictví k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně č.j. 13 C 98/ ze dne , kterým bylo uloženo vyklizení bytu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 9

10 2. s c h v l u j e podání návrhu měst jko oprávněný k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí vyklizením bytu č. 10 v domě č.p. 650 n Msrykově náměstí v Kopřivnici úhrdě nákldů řízení proti osobě povinné k vyklizení bytu v příslušném soudním rozhodnutí dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 smlouvy o dodávce služeb č. 3/2006 ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou TEMPO TRAINING & CONSULTING, s. r.o., se sídlem v Ostrvě - Svinov, Nd Porubkou 838, IČ , zstoupenou Ing. Jnem Dostlíkem jedntelem společnosti jko dodvtel, jehož předmětem je úprv rozpisu ceny z poskytovné služby, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po pojednání b e r e n vědomí výsledky kontrolní činnosti oddělení kontroly z 1. pololetí 2007 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t vyúčtování smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice uzvřené městem Kopřivnice Regionálním muzeem v Kopřivnici, o. p. s. z období od do , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í nlýzu Kopřivnických novin ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. u k l á d á OIVV připrvit vrintní návrh n zkvlitnění týdeníku Kopřivnice noviny se zprcováním připomínek vznesených v rdě měst. T.: Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dodtku č. 1 smlouvy o výpůjčce ze dne městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou republikou Hsičským záchrnným sborem Morvskoslezského krje, se sídlem v Ostrvě - Zábřehu, Výškovická 40, IČ , zstoupenou 10

11 plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krjským ředitelem jko půjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk předmětů do bezpltného užívání ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č.1 smlouvy o výpůjčce ze dne městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou republikou Hsičským záchrnným sborem Morvskoslezského krje, se sídlem v Ostrvě - Zábřehu, Výškovická 40, IČ , zstoupenou plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krjským ředitelem jko půjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk předmětů do bezpltného užívání ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Servisní smlouvy městem Kopřivnice jko odběrtel společností RON Softwre, spol. s r.o., se sídlem v Krviné - Hrnicích, Rudé rmády 534, IČ , zstoupenou Dnielem Owczrzym jedntelem jko dodvtel, jejímž předmětem je ktulizce servis progrmu DOCHÁZKA, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e výběr dodvtele úklidových služeb pro budovu rdnice měst Kopřivnice společnost CENTR GROUP,. s., se sídlem v Prze 10 Záběhlicích, Filková 1296/4, IČ , zstoupenou Richrdem Mrtinákem členem předstvenstv, n zákldě doporučení hodnotící komise předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e n zákldě čl. 3 odst. 6 vnitroorgnizční směrnice č. 5/2007 O zdávání zkázek mlého rozshu o zdání zkázky n nákup nábytku společnosti Interier Říčny. s., se sídlem v Říčnech, Černokostelecká 1623, IČ , zstoupené Ing. Jroslvem Kotsem - místopředsedou předstvenstv 2. s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující společností Interier Říčny. s., se sídlem v Říčnech, Černokostelecká 1623, 11

12 IČ , zstoupenou Ing. Jroslvem Kotsem místopředsedou předstvenstv jko prodávjící, jejímž předmětem je n nákup nábytku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci k orgnizci čsovému hrmonogrmu rozborů hospodření ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á odboru finncí zbezpečit orgnizci rozborů hospodření měst (dle odborů) podle vrinty č. 1) Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o vyrovnání po úrze podnou Hnou Krokovou dne (dále jen Žádost ), ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, 2. s o u h l s í s postupem vyřízení Žádosti v souldu se Zásdmi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o výkonu státní správy n odboru životního prostředí zemědělství v rámci správního území Kopřivnice jko obce s rozšířenou působností z 1. čtvrtletí 2007 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o součsném stvu projektu Odstrnění strých ekologických zátěží n území měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictví příloh č. 1 ž 5 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e dlší postup při příprvě projektu Odstrnění strých ekologických zátěží n území měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst v z í t n vědomí informci o součsném stvu projektu Odstrnění strých ekologických zátěží n území měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím příloh č.1 ž 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí změnu systému nkládání s biologicky rozložitelným odpdem n území měst Kopřivnice 12

13 2. s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2007/OŽP ze dne městem Kopřivnice, jko objedntel společností SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, ul. Štefánikov č.p. 58, IČ , zstoupenou pnem Krlem Březinou pní Dgmr Křístkovou - jednteli společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem jsou změny v článcích č. 2, 4 7 v přílohách č. 1 2 smlouvy o dílo č. 4/2007/OŽP, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru životního prostředí zemědělství k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout jko zhrádku část pozemku v k.ú. Kopřivnice prc. 526 zhrd, díl B9 o výměře 150 m2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout pozemky v k.ú. Kopřivnice - prc. 2378/4 trvlý trvní porost o výměře 1487 m2 - část prc. 1909/257 osttní ploch o výměře cc 2500 m2 Mysliveckému spolku Kopřivnice z účelem odchovu bžntů souvisejících činností ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující Frntiškou Řezníčkovou jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku v kú. Větřkovice u Lubiny prc. 154/2 zhrd o výměře 68 m 2 z 8.200,- Kč do vlstnictví měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující 13

14 mnžely Řezníčkovými jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku v k. ú. Větřkovice u Lubiny prc. 1190/4 zhrd o výměře 134 m 2 z ,- Kč do vlstnictví měst Kopřivnice ve znění návrhu mteriálu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového 1.3 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující Povodí Odry, s. p. se sídlem v Ostrvě, Vrenská 49 zstoupeným obchodním personálním ředitelem Ing. Čestmírem Vlčkem jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku v k. ú. Větřkovice u Lubiny prc. 1190/1 o výměře 50 m 2 z 9.350,- Kč do vlstnictví měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 1.1 z r u š i t bod 2. č.usnesení 84 přijté n 4.zsední Zstupitelstv měst Kopřivnice ze dne s c h v á l i t uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemku městem Kopřivnice jko nbyvtel ČR Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, IČ , z kterou jedná Ing. Krol Siwek - ředitel Územního prcoviště Ostrv jko převodce, jejímž předmětem je bezúpltný převod pozemku p.č. 2985/4-579 m² - osttní ploch osttní komunikce v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko povinný z věcného břemene vlstník pozemků ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ , zstoupen Ing.Pvlem Hložinkou - vedoucím oddělení Dokumentce 14

15 jko oprávněný vlstník stvby energetického zřízení, jejímž předmětem je ztížení pozemku ve zjednodušené evidence PK p.č.1084/1 v k.ú. Větřkovice u Lubiny pozemku p.č.1426/1 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko povinný z věcného břemene vlstník pozemků ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ , Zstoupenou pí Svtvou Sméklovou - technikem Správy nemovitého mjetku jko oprávněný vlstník stvby energetického zřízení, jejímž předmětem je ztížení pozemku p.č.1504/1 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko pronjímtel společnosti Chrlott &Krin Food Service, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Husov 500/34, IČ , zstoupená jedntelem Mrcelem Grossmnnem, jejímž předmětem je pronájem pozemku p.č. 2428/2 osttní ploch - sportoviště rekreční ploch o výměře 559 m² v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t zveřejnění záměru měst prodt část pozemku p.č.1285/1 o výměře 50 m² v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t zrušení usnesení ZMK č. 568 ze dne ve věci převodu objektu čp.407 n ul. Sokolovské 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s o u h l s i t 2.1 s podmínkmi dle usnesení vlády ze dne , č ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 2.2 s dlšími podmínkmi, které vyplývjí ze smlouvy o bezúpltném převodu nemovitosti - budovy čp.407, ul. Sokolovská, Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o bezúpltném převodu 15

16 městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou-úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 10, Kodňská 1441/46, IČ , jednjící Ing. Miloslvem Vňkem - generálním ředitelem jko převodce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst směnit pozemky v ktstrálním území Kopřivnice: 1605/2-351 m 2 - osttní ploch 1623/ m 2 - osttní ploch 1605/3-893 m 2 - osttní ploch 1623/ m 2 - osttní ploch 1602/2-106 m 2 - zhrd 1657/ m 2 - osttní ploch 1634/5-182 m 2 - osttní ploch 1651/2-39 m 2 - zstvěná ploch nádvoří 1652/2-9 m 2 - zhrd 1674/ m 2 - osttní ploch ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí dopis o zájmu investor: VECTRA LIMITED se sídlem ve Velké Británii koupit pozemek p.č. 661/ m2 - orná půd v ktstrálním území Vlčovice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjící DEC PLAST, spol. s r.o., se sídlem v Příboře, Místecká 1111, IČ , zstoupenou pnem Krlem Myšákem jedntelem jko kupující, jejímž předmětem je prodej pozemků p.č. 2423/ m2 - osttní ploch p.č. 2423/ m2 - osttní ploch v ktstrálním území Kopřivnice z kupní cenu ,- Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt pozemky v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou 421/ m2 - osttní ploch 421/ m2 - orná půd 421/57-80 m2 - orná půd 16

17 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt nemovitosti v k.ú. Kopřivnice n ul. Záhumenní, to: 1.1 objekt občnské vybvenosti č.p umístěné n pozemku prcel č. 769/2 gráže bez čp/če umístěné n pozemku prcel č. 769/4 1.2 pozemky: prcel č. 769/2 zstvěná ploch nádvoří 352 m2 prcel č. 769/4 zstvěná ploch nádvoří 137 m2 prcel č. 769/15 osttní ploch 586 m2 prcel č. 769/25 osttní ploch 24 m2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt nemovitosti v k.ú. Kopřivnice n ul. Školní ) objekt občnské vybvenosti č.p. 889 umístěné n pozemku prcel č. 100 objekt občnské vybvenosti č.p. 890 umístěné n pozemku prcel č. 101 b) pozemky: prcel č. 100 zstvěná ploch nádvoří 675 m2 prcel č. 101 zstvěná ploch nádvoří 617 m2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s dodtečným udělením výjimky ze zákzu vjezdu vozidel o hmotnosti nd 3,5 t n pěší zónu v centru měst pro pn Jroslv Fink ze Smržic v období od do (pouť) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru správy mjetku měst investic k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout Tenisový reál, který se nchází n pozemcích p.č.1608/1, 1608/2, 1608/3 1608/4 v k.ú. Kopřivnice, jež nejsou ve vlstnictví pronjímtele který se sestává z: objektu č.p.46 n pozemku p.č.1608/2 objektu bez č.p. č.evidenčního n pozemku p.č.1608/3 17

18 5 tenisových dvorců + oplocení sfltového hřiště buňky (mobilní skld) Usnesení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory pro provozování občerstvení (bufetu) o celkové výměře 72,82 m 2 (místnosti s oznčením č.2105 o výměře 17,53 m 2, č.2106 o výměře 17,64 m 2, č.2107 o výměře 18,18 m 2 č.2108 o výměře 19,47 m 2 ) v 1 ndzemním podlží objektu č.p.1163 (objekt občnské vybvenosti), n pozemku p.č.1921/1 (zstvěná ploch nádvoří), k.ú. Kopřivnice, ulice Štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 3 ke smlouvě o dílo zk.č.: 1533/DSP-2006 n vyprcování projektové dokumentce inženýrské činnosti n kci: AGLOMERACE KOPŘIVNICE - MÍSTNÍ ČÁST LUBINA, ODKANALIZOVÁNÍ ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou KONEKO spol. s r.o., se sídlem v Ostrvě - Mriánské Hory, Výstvní 2224/8, zstoupeným Ing. Oldřichem Kzdou - jedntelem společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je vyprcování projektové dokumentce zjištění inženýrské činnosti pro stvební povolení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice, jko budoucí oprávněný Gstro instnt, spol.s.r.o., se sídlem v Kouřimě,Československé rmády 638,okr. Kolín, IČ , zstoupenou Ing. Vldimírem Pernou - jedntelem společnosti jko budoucí povinný, jejímž předmětem je smlouv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č.j. BVB-Drnholec 92-A /2006 n pozemek prc.č. KN 379/5 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, který bude ztížen nově budovnou knlizcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 18

19 městem Kopřivnice jko budoucí oprávněný Povodí Odry, státní podnik, se sídlem v Ostrvě 1, Vrenská 49, Ostrv 1, IČ , sttutární zástupce: Ing. Pvel Schneider, generální ředitel zástupce ve věcech smluvních: Ing. Čestmír Vlček, obchodní personální ředitel jko budoucí povinný, jejímž předmětem je smlouv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č. B - 398/07 n pozemky prc. č. 582/1, 582/4, 582/5, 582/15, 582/16, 582/29 v k.ú. Drnholec nd Lubinou pozemky prc. č. 1143/1, 1143/5, 1143/12, 1143/15 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, které budou ztíženy nově budovnou knlizcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí oprávněný Českou republikou - Zemědělskou vodohospodářskou správou, se sídlem v Brně, Hlinky 60, IČ , zstoupenou JUDr.Josefem Šímou - generálním ředitelem, jko budoucí povinný, jejímž předmětem je smlouv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č.j. BVB - Drnholec 96-výtl. z ČS 8. E./2006 n pozemek prc.č. KN 587/2 KN 587/3 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, který bude ztížen nově budovnou knlizcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice, jko budoucí oprávněný TATROU.s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Ttry č.p. 1450/1, IČ , z niž jednjí Ing. Krel Bened Ing. Igor Vlček, členové předstvenstv, jko budoucí povinný, jejímž předmětem je smlouv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č.j. BVB-Drnholec 91- výtlk z ČS 8./2006 n pozemek prc.č. KN 1705/332 v k.ú. Kopřivnice, který bude ztížen nově budovnou knlizcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. u s t n o v u j e v souldu s ust. 74 odst odst. 3 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách komisi pro otevírání obálek posouzení hodnocení nbídek n zhotovitele projektové dokumentce n kci: Rekonstrukce objektu č.p. 225/47 Kopřivnice LOUTKOVÉ DIVADLO v tomto složení: 1.1 Ing. Josef Jlůvk předsed komise 1.2 Ing. Miroslv Kopečný náhrdník předsedy komise 1.3 p. Vldislv Kryške místopředsed komise 19

20 1.4 Mgr. Dgmr Jnčálková náhrdnice místopředsedy komise 1.5 Mgr. Zdeněk Krjčír člen komise 1.6 Ing. Oldřich Jšek náhrdník člen komise 1.7 p. Dgmr Rysová členk komise 1.8 Ing. Ivn Viskupič náhrdník členky komise 1.9 Vldimír Zákutný člen komise 1.10 Ing. Pvlín Gjdušková náhrdník člen komise Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne městem Kopřivnice jko objedntel Doprvoprojektem Ostrv spol.s r.o., se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Msrykovo náměstí 5/5, IČ , zstoupeným Ing. Svtoplukem Bijokem - jedntelem společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je vyprcování urbnisticko-rchitektonické studie dokumentce ve stupni dokumentce pro územní rozhodnutí (DÚR) pro stvbu: Komunikce přilehlá veřejná prostrnství ulic Štrmberská Štefánkov, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n relizci kce Dětské hřiště U Mtes v Kopřivnici ( sídliště ulicemi Štrmberská Alšov), společnosti KARIM, spol. s.r.o., se sídlem v Hulíně, ulice Wolkerov 1279, IČ , zstoupenou pí Kteřinou Jndovou jedntelkou společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 259/2007 n relizci kce Dětské hřiště U Mtes v Kopřivnici ( sídliště ulicemi Štrmberská Alšov) městem Kopřivnice jko zdvtel společností KARIM, spol. s.r.o., se sídlem Hulíně, Wolkerov 1279, IČ , zstoupenou pí Kteřinou Jndovou jedntelkou společnosti jko zhotovitel, jejímž předmětem je relizce předmětné kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n relizci kce ZŠ Mildy Horákové úprv příjezdu ke škole - kuchyni, společnost JAPSTAV MORAVA, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Lubin 449, IČ , zstoupenou p.mrkem Poláškem jedntelem společnosti,ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 010/2007 n relizci kce ZŠ Mildy Horákové 20

21 úprv příjezdu ke škole - kuchyni městem Kopřivnice jko objedntel společností JAPSTAV MORAVA, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Lubin 449, IČ , zstoupenou p.mrkem Poláškem jedntelem společnosti, jejímž předmětem je relizce předmětné kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n relizci kce Projekty pro budovu MÚ Kopřivnice, Štefánikov č.p.1163, společnost Slezská projektová společnost, s.r.o., se sídlem v Opvě, Hrdecká 3/2594, IČ , zstoupenou Ing.Jiřím Klímou jedntelem společnosti výjimku z vnitroorgnizční směrnice č.5/2007 článek 10 bod 1., o přímém zdání zkázky jednomu uchzeči ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 194/2007 n relizci kce Projekty pro budovu MÚ Kopřivnice, Štefánikov č.p.1163 městem Kopřivnice jko objedntel společností Slezská projektová společnost, s.r.o., se sídlem v Opvě, Hrdecká 3/2594, IČ , zstoupenou Ing.Jiřím Klímou jedntelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.3 Plnou moc ke smlouvě o dílo č.sps 194/2007 n výkon inženýrské činnosti předmětné kce pro Slezskou projektovou společnost s.r.o.zstoupenou Ing.Jiří Klímu jedntele výkonného ředitele společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n kci Oprv venkovní rmpy schodiště u hlvního vstupu do objektu č.p.320 Dům s pečovtelskou službou v Kopřivnici. ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou Severomorvská stvební společnost s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně, Bezručov 31, IČ , zstoupenou Ing. Miroslvem Hruškou jedntelem ředitelem společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je relizce stvby Oprv venkovní rmpy schodiště u hlvního vstupu do objektu č.p.320 Dům s pečovtelskou službou v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 21

22 909 - Rd měst po projednání Usnesení s c h v l u j e udělení plné moci ke smlouvě o dílo č. SOD/306/5/ ze dne n vyprcování investičního záměru n kci Doprvní obslužnost Podniktelského prku Kopřivnice Vlčovice firmě SHB,.s., se sídlem v Brně, Štefánikov 849/21, IČ , zstoupené Ing. Iljou Hustým členem předstvenstv Ing. Ivnem Budíkem členem předstvenstv, n zákldě které bude firm SHB zstupovt město Kopřivnici při všech jednáních s orgány veřejné správy ve věci vyprcování výše uvedeného investičního záměru, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e udělení plné moci ke smlouvě o dílo č. SOD/303/5/ ze dne n vyprcování projektové dokumentce kce Okružní křižovtk silnice I/58 se silnicí II/480 III/4824 v Kopřivnici - Lubině firmě SHB,.s., se sídlem v Brně, Štefánikov 849/21, IČ , zstoupené Ing. Iljou Hustým členem předstvenstv Ing. Ivnem Budíkem členem předstvenstv, n zákldě které bude firm SHB zstupovt město Kopřivnici při všech jednáních s orgány veřejné správy, vlstníky dotčených sousedních nemovitostí se stvebním úřdem ve věci vyprcování výše uvedené projektové dokumentce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci ZŠ 17. listopdu v Kopřivnici - ohřev rozvod teplé vody do sociálních zřízení firmu Vldimír Němec se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1018, IČ , zstoupenou p. Vldimírem Němcem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo n ZŠ 17. listopdu v Kopřivnici - ohřev rozvod teplé vody do sociálních zřízení městem Kopřivnice jko objedntel firmou Vldimír Němec se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1018, IČ , zstoupenou p. Vldimírem Němcem, jko zhotovitel, jejímž předmětem je relizce výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci DPS č.p. 320, ul. Česká v Kopřivnici výměn 2 ks vstupních dveří firmu EMOS Alumtic, s.r.o., se sídlem v Třinci, Míru 282, IČ , zstoupenou Ing. Jnem Krišicou jedntelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 07/04 SOD KRS n kci DPS č.p. 320, ul. Česká v Kopřivnici výměn 2 ks vstupních dveří 22

23 městem Kopřivnice jko objedntel firmou EMOS Alumtic, s.r.o., se sídlem v Třinci, Míru 282, IČ , zstoupenou Ing. Jnem Krišicou jedntelem společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je relizce výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Chodník ve Vlčovicích podél státní komunikce I/58 - km 0,386 km 0,663 firmu JAPSTAV MORAVA, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Lubin 449, IČ , zstoupenou p. Zdeňkem Jeníšem p. Mrkem Poláškem jednteli společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 021/2007 n kci Chodník ve Vlčovicích podél státní komunikce I/58 - km 0,386 km 0,663 městem Kopřivnice jko objedntel firmou JAPSTAV MORAVA, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Lubin 449, IČ , zstoupenou p. Zdeňkem Jeníšem p. Mrkem Poláškem jednteli společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je relizce výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t závzek dofinncování části kce Chodník ve Vlčovicích podél státní komunikce I/58 - km 0,386 km 0,663 ve výši ,30 Kč v roce Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo č S02 n výkon utorského dozoru při relizci kce Chodník ve Vlčovicích podél státní komunikce I/58 - km 0,386 km 0,663 městem Kopřivnice jko objedntel firmou Q - PARS, v.o.s., se sídlem v Ostrvě, Cihelní 2591/679, IČ , zstoupenou Ing. rch. Jromírem Fišerem, Ing. Jiřím Jungmnnem Ing. Oldřichem Králem jednteli společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je výkon utorského dozoru projektnt při relizci výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o pronájmu stvby silnice I. třídy č. NJ SI při relizci kce Chodník ve Vlčovicích podél státní komunikce I/58 - km 0,386 km 0,663 23

24 městem Kopřivnice jko nájemce Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 56, IČ , zstoupenou Ing. Alfrédem Brunclíkem generálním ředitelem, jko pronjímtel, jejímž předmětem je nájem komunikce I. třídy I/58 ve Vlčovicích při relizci výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í 1.1 Zápisy z jednání s mnžely Antonínem Dnou Kutáčovými č.1-3 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, 1.2 Zápis z 2. schůze Místní komise Vlčovice, konné dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce mnžely Antonínem Dnou Kutáčovými jko obdrovní ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. Vldislv Kryške místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 24

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více