Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007"

Transkript

1 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě Vítkovice, Kotkov 6, IČ , zstoupenou pnem Jiřím Vlentou - jedntelem společnosti ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo n relizci kce Mobilní kmerový monitorovcí systém městem Kopřivnice jko objedntel společností Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě Vítkovice, Kotkov 6, IČ , zstoupenou pnem Jiřím Vlentou - jedntelem společnosti, jejímž předmětem je relizce výše uvedeného díl, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Zprávu o využitelnosti budovy ANEX v návznosti n rozvojový plán Kbelové televize Kopřivnice, s.r.o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í s předložením návrhu n nepeněžitý vkld do mjetku společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 988, IČ , sestávjícího se z pozemku p.č. 769/3 budovy č.p vše k.ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice zstupitelstvu měst 3. u k l á d á odboru správy mjetku měst zprcovt předložit návrh dle bodu 2. n 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konné dne Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s. r. o. po projednání s o u h l s í se změnou výše zváděcího popltku Kbelové televize Kopřivnice,.s. r. o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1

2 842 - Rd měst po projednání Usnesení 1. s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto ždtelům: 1.1 Aleně Drndyové o velikosti 0+1 (žádost ze dne příloh č. 3) ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto ždtelům: 2.1 Hně Muchové (žádost ze dne příloh č. 1) 2.2 Kteřině Hošákové (žádost ze dne příloh č. 2) ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1, 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e seznm pohledávek, které budou přednostně umořovány n zákldě dohod o přistoupení k závzku v souldu s Prvidly pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s ch vluje 1. 1 nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.1 pn Frntišk Chlupu z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.2 pn Josef Polok z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.3 pní Editu Dobiášovou z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.4 pní Jiřinu Mtulovou z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté 2

3 měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m 2 z podmínky vrácení bytu č. 25 v domě č.p.1143 n ulici Alšov v Kopřivnici nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.5 pní Pvlínu Böhmovou z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m 2 z podmínky vrácení bytu č. 9 v domě č.p n ulici Alšov v Kopřivnici nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.6 mnžele Zdeňk Lucii Petrovy z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m 2 z podmínky vrácení bytu, č. 44 v domě č.p n ulici Frncouzská v Kopřivnici nájemce bytu specifikovného v příloze č. 9 bod 1.7 pní Evu Jägerovou z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m 2 z podmínky vrácení bytu, č. 39 v domě č.p n ulici Frncouzská v Kopřivnici. 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t 2. 1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Frntiškem Chlupou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. 2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pnem Josefem Polokem jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. 3 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pní Editou Dobiášovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2. 4 uzvření dohody o přistoupení k závzku 3

4 městem Kopřivnice jko věřitel pní Jiřinou Mtulovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 2. 5 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pní Pvlínou Böhmovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 2. 6 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel mnžely Zdeňkem Lucií Petrovými jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 2. 7 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pní Evou Jägerovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 2. 8 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pní Zuznou Gřesíkovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1 bod 1.1, pní Ingrid Richterovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m 2. 4

5 1.2 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1 bod 1.2, pní Nikolu Demlovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1 bod 1.3, pní Kteřinu Štěpánkovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1 bod 1.4, mnželům Romně Mrtinovi Fojtíkovým, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1 bod 1.5, pní Aleně Drndyové, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e výpověď z nájmu bytu dle 711 odst. 2 občnského zákoníku v pltném znění nájemcům: 1.1 slečně Mrii Tomáškové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 pní Jně Fojtíkové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í 1.1 s podáním návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán Milnem Rekem Ilonou Rekovou 1.2 s podáním návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Milnu Rekovi Iloně Rekové v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně dle bodu 1.1 tohoto usnesení Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel MUDr. Jrmilou Horáčkovou, vykonávjící lékřskou prxi v Kopřivnici, Štefánikov 1074, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru v domě č.p n ulici 5

6 Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í 1.1 s Dohodou o výměně bytů, která byl uzvřen dne pnem Milnem Vlným mnžely Rostislvem Lenkou Schwrzovými ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 s Dohodou o výměně bytů, která byl uzvřen dne mnžely Liborem Vldimírou Dobiášovými slečnou Zuznou Ledesmovou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtel Bytovým družstvem Pod Bílou horou, se sídlem v Kopřivnici, Pod Bílou horou 961, IČ , zstoupeným pí Lenkou Pštěkovou předsedou družstv pí Ivou Pustkovou pověřeným členem družstv jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru bytového hospodářství k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n výměnu plynových kotlů v bytových domech č.p n ul. Horní v Kopřivnici městem Kopřivnice jko objedntel firmou PCHOS, s.r.o., se sídlem ve Frýdku Místku, Slezská 3201, IČ , zstoupenou p. Josefem Lyskem jedntelem společnosti jko zhotovitel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e prvidl zvyšování nájemného v obecních bytech v mjetku měst Kopřivnice schválená RM Kopřivnice dne usnesením č. 241 ke s c h v l u j e 2.1 mximální přírůstek měsíčního nájemného v obecních bytech stnovený 6

7 dle zákon 107/2006 Sb. o jednostrnném zvyšování nájemného o změně zákon č. 40/1964 Sb., občnský zákoník, ve změně pozdějších předpisů s účinností od s výjimkou bytů v bytových domech n ulici Horní č.p. 1111, , kde zůstne měsíční nájemné 16 Kč/m 2 podlhové plochy. 2.2 u nájemních vzthů účinných po měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m 2 podlhové plochy Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost mnželů Libor Mrtinásk Ivety Mrtináskové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. z r u š u j e usnesení č. 594 přijté n 14. schůzi RM dne Rd měst po projednání b e r e n vědomí informce o zhájení školního roku 2007 / 2008 ve znění předloženém prostřednictvím příloh č.1 č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í n zákldě 30 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů v pltném znění, s použitím rezervního fondu ve výši 86,6 tis. Kč Zákldní školy Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín k posílení jejího investičního fondu 2. s c h v l u j e 2.1 n zákldě Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje ze dne převod investiční dotce ve výši 1 602,- Kč neinvestiční dotce ve výši 2 771,- Kč Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci 2.2 rozpočtové optření odboru školství, mládeže sportu k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í stížnost obyvtel Kopřivnice ul. Krátká ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e odstrnění kolotoče průlezek n ulici Krátké 3. p o v ě ř u j e Správu sportovišť Kopřivnice odstrněním kolotoče průlezek n ulici Krátké. 7

8 858 - Rd měst po projednání Usnesení 1. b e r e n vědomí zjištění kce - Běh rodným krjem Emil Zátopk 5. ročník zjištění oslv 100. výročí orgnizovné tělovýchovy v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2. 1 poskytnutí věcného dru běžcům, kteří se zúčstní 5. ročníku Běhu rodným krjem Emil Zátopk v mximální hodnotě do 700,- Kč n osobu 2. 2 pořízení odměn účstníkům pochodu Nučnou stezkou, účstníkům běhu Běháme pro zdrví účstníkům vědomostních tletických soutěží v rámci 100. výročí orgnizovné tělovýchovy v Kopřivnici v celkové hodnotě do ,- Kč 2. 3 poskytnutí věcného dru oceněným sportovcům v rámci oslv 100. výročí orgnizovné tělovýchovy v Kopřivnici v mximální hodnotě do 300,- Kč n osobu 2. 4 seznm oceněných sportovců v rámci oslv 100. výročí orgnizovné tělovýchovy v Kopřivnici ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1 rozpočtové optření odboru školství, mládeže sportu k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Asocicí sportovních klubů Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ zstoupenou p. Evženem Knězkem p Milnem Okřesíkem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n reprezentci n závodech Evropského kriteri mládeže 2007 SKATE CELJE ve Slovinsku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření dodtku č. 8 ke zřizovcí listině příspěvkové orgnizce Správ sportovišť Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s o u h l s í 8

9 s relizcí výstvby tribuny pro sedící diváky n hřišti v k. ú. Vlčovice 2. s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o nájmu hřiště ve Vlčovicích ze dne městem Kopřivnice, zstoupeným Správou sportovišť Kopřivnice, příspěvkovou orgnizcí jko pronjímtel FC Vlčovice Mniší, se sídlem v Kopřivnici Vlčovice, IČ , zstoupeným Václvem Lichnovským předsedou Ing. Vojtěchem Jlůvkou místopředsedou jko nájemce, jehož předmětem je změn doby nájmu, ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce obecně prospěšnou společností DĚCKO, se sídlem v Novém Jičíně, Komenského 64, IČ , zst. Peddr.Mrcelou Komendovou - ředitelkou společnosti jko obdrovný, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru ve výši 4.000,- Kč z Fondu rozvoje rezerv, ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. - Školou život, denním stcionářem, se sídlem v Novém Jičíně, Beskydská 176, IČ , zst. p. Mrtou Holáňovou - ředitelkou jko obdrovný, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru ve výši 2.000,- Kč z Fondu rozvoje rezerv, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru sociálních věcí zdrvotnictví k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně č.j. 13 C 98/ ze dne , kterým bylo uloženo vyklizení bytu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 9

10 2. s c h v l u j e podání návrhu měst jko oprávněný k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí vyklizením bytu č. 10 v domě č.p. 650 n Msrykově náměstí v Kopřivnici úhrdě nákldů řízení proti osobě povinné k vyklizení bytu v příslušném soudním rozhodnutí dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 smlouvy o dodávce služeb č. 3/2006 ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou TEMPO TRAINING & CONSULTING, s. r.o., se sídlem v Ostrvě - Svinov, Nd Porubkou 838, IČ , zstoupenou Ing. Jnem Dostlíkem jedntelem společnosti jko dodvtel, jehož předmětem je úprv rozpisu ceny z poskytovné služby, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po pojednání b e r e n vědomí výsledky kontrolní činnosti oddělení kontroly z 1. pololetí 2007 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t vyúčtování smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice uzvřené městem Kopřivnice Regionálním muzeem v Kopřivnici, o. p. s. z období od do , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í nlýzu Kopřivnických novin ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. u k l á d á OIVV připrvit vrintní návrh n zkvlitnění týdeníku Kopřivnice noviny se zprcováním připomínek vznesených v rdě měst. T.: Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dodtku č. 1 smlouvy o výpůjčce ze dne městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou republikou Hsičským záchrnným sborem Morvskoslezského krje, se sídlem v Ostrvě - Zábřehu, Výškovická 40, IČ , zstoupenou 10

11 plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krjským ředitelem jko půjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk předmětů do bezpltného užívání ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č.1 smlouvy o výpůjčce ze dne městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou republikou Hsičským záchrnným sborem Morvskoslezského krje, se sídlem v Ostrvě - Zábřehu, Výškovická 40, IČ , zstoupenou plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krjským ředitelem jko půjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk předmětů do bezpltného užívání ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Servisní smlouvy městem Kopřivnice jko odběrtel společností RON Softwre, spol. s r.o., se sídlem v Krviné - Hrnicích, Rudé rmády 534, IČ , zstoupenou Dnielem Owczrzym jedntelem jko dodvtel, jejímž předmětem je ktulizce servis progrmu DOCHÁZKA, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e výběr dodvtele úklidových služeb pro budovu rdnice měst Kopřivnice společnost CENTR GROUP,. s., se sídlem v Prze 10 Záběhlicích, Filková 1296/4, IČ , zstoupenou Richrdem Mrtinákem členem předstvenstv, n zákldě doporučení hodnotící komise předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e n zákldě čl. 3 odst. 6 vnitroorgnizční směrnice č. 5/2007 O zdávání zkázek mlého rozshu o zdání zkázky n nákup nábytku společnosti Interier Říčny. s., se sídlem v Říčnech, Černokostelecká 1623, IČ , zstoupené Ing. Jroslvem Kotsem - místopředsedou předstvenstv 2. s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující společností Interier Říčny. s., se sídlem v Říčnech, Černokostelecká 1623, 11

12 IČ , zstoupenou Ing. Jroslvem Kotsem místopředsedou předstvenstv jko prodávjící, jejímž předmětem je n nákup nábytku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci k orgnizci čsovému hrmonogrmu rozborů hospodření ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á odboru finncí zbezpečit orgnizci rozborů hospodření měst (dle odborů) podle vrinty č. 1) Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o vyrovnání po úrze podnou Hnou Krokovou dne (dále jen Žádost ), ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, 2. s o u h l s í s postupem vyřízení Žádosti v souldu se Zásdmi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o výkonu státní správy n odboru životního prostředí zemědělství v rámci správního území Kopřivnice jko obce s rozšířenou působností z 1. čtvrtletí 2007 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o součsném stvu projektu Odstrnění strých ekologických zátěží n území měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictví příloh č. 1 ž 5 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e dlší postup při příprvě projektu Odstrnění strých ekologických zátěží n území měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst v z í t n vědomí informci o součsném stvu projektu Odstrnění strých ekologických zátěží n území měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím příloh č.1 ž 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí změnu systému nkládání s biologicky rozložitelným odpdem n území měst Kopřivnice 12

13 2. s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2007/OŽP ze dne městem Kopřivnice, jko objedntel společností SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, ul. Štefánikov č.p. 58, IČ , zstoupenou pnem Krlem Březinou pní Dgmr Křístkovou - jednteli společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem jsou změny v článcích č. 2, 4 7 v přílohách č. 1 2 smlouvy o dílo č. 4/2007/OŽP, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru životního prostředí zemědělství k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout jko zhrádku část pozemku v k.ú. Kopřivnice prc. 526 zhrd, díl B9 o výměře 150 m2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout pozemky v k.ú. Kopřivnice - prc. 2378/4 trvlý trvní porost o výměře 1487 m2 - část prc. 1909/257 osttní ploch o výměře cc 2500 m2 Mysliveckému spolku Kopřivnice z účelem odchovu bžntů souvisejících činností ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující Frntiškou Řezníčkovou jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku v kú. Větřkovice u Lubiny prc. 154/2 zhrd o výměře 68 m 2 z 8.200,- Kč do vlstnictví měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující 13

14 mnžely Řezníčkovými jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku v k. ú. Větřkovice u Lubiny prc. 1190/4 zhrd o výměře 134 m 2 z ,- Kč do vlstnictví měst Kopřivnice ve znění návrhu mteriálu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového 1.3 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující Povodí Odry, s. p. se sídlem v Ostrvě, Vrenská 49 zstoupeným obchodním personálním ředitelem Ing. Čestmírem Vlčkem jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku v k. ú. Větřkovice u Lubiny prc. 1190/1 o výměře 50 m 2 z 9.350,- Kč do vlstnictví měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 1.1 z r u š i t bod 2. č.usnesení 84 přijté n 4.zsední Zstupitelstv měst Kopřivnice ze dne s c h v á l i t uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemku městem Kopřivnice jko nbyvtel ČR Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, IČ , z kterou jedná Ing. Krol Siwek - ředitel Územního prcoviště Ostrv jko převodce, jejímž předmětem je bezúpltný převod pozemku p.č. 2985/4-579 m² - osttní ploch osttní komunikce v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko povinný z věcného břemene vlstník pozemků ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ , zstoupen Ing.Pvlem Hložinkou - vedoucím oddělení Dokumentce 14

15 jko oprávněný vlstník stvby energetického zřízení, jejímž předmětem je ztížení pozemku ve zjednodušené evidence PK p.č.1084/1 v k.ú. Větřkovice u Lubiny pozemku p.č.1426/1 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko povinný z věcného břemene vlstník pozemků ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ , Zstoupenou pí Svtvou Sméklovou - technikem Správy nemovitého mjetku jko oprávněný vlstník stvby energetického zřízení, jejímž předmětem je ztížení pozemku p.č.1504/1 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko pronjímtel společnosti Chrlott &Krin Food Service, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Husov 500/34, IČ , zstoupená jedntelem Mrcelem Grossmnnem, jejímž předmětem je pronájem pozemku p.č. 2428/2 osttní ploch - sportoviště rekreční ploch o výměře 559 m² v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t zveřejnění záměru měst prodt část pozemku p.č.1285/1 o výměře 50 m² v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t zrušení usnesení ZMK č. 568 ze dne ve věci převodu objektu čp.407 n ul. Sokolovské 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s o u h l s i t 2.1 s podmínkmi dle usnesení vlády ze dne , č ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 2.2 s dlšími podmínkmi, které vyplývjí ze smlouvy o bezúpltném převodu nemovitosti - budovy čp.407, ul. Sokolovská, Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o bezúpltném převodu 15

16 městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou-úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 10, Kodňská 1441/46, IČ , jednjící Ing. Miloslvem Vňkem - generálním ředitelem jko převodce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst směnit pozemky v ktstrálním území Kopřivnice: 1605/2-351 m 2 - osttní ploch 1623/ m 2 - osttní ploch 1605/3-893 m 2 - osttní ploch 1623/ m 2 - osttní ploch 1602/2-106 m 2 - zhrd 1657/ m 2 - osttní ploch 1634/5-182 m 2 - osttní ploch 1651/2-39 m 2 - zstvěná ploch nádvoří 1652/2-9 m 2 - zhrd 1674/ m 2 - osttní ploch ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí dopis o zájmu investor: VECTRA LIMITED se sídlem ve Velké Británii koupit pozemek p.č. 661/ m2 - orná půd v ktstrálním území Vlčovice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjící DEC PLAST, spol. s r.o., se sídlem v Příboře, Místecká 1111, IČ , zstoupenou pnem Krlem Myšákem jedntelem jko kupující, jejímž předmětem je prodej pozemků p.č. 2423/ m2 - osttní ploch p.č. 2423/ m2 - osttní ploch v ktstrálním území Kopřivnice z kupní cenu ,- Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt pozemky v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou 421/ m2 - osttní ploch 421/ m2 - orná půd 421/57-80 m2 - orná půd 16

17 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt nemovitosti v k.ú. Kopřivnice n ul. Záhumenní, to: 1.1 objekt občnské vybvenosti č.p umístěné n pozemku prcel č. 769/2 gráže bez čp/če umístěné n pozemku prcel č. 769/4 1.2 pozemky: prcel č. 769/2 zstvěná ploch nádvoří 352 m2 prcel č. 769/4 zstvěná ploch nádvoří 137 m2 prcel č. 769/15 osttní ploch 586 m2 prcel č. 769/25 osttní ploch 24 m2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt nemovitosti v k.ú. Kopřivnice n ul. Školní ) objekt občnské vybvenosti č.p. 889 umístěné n pozemku prcel č. 100 objekt občnské vybvenosti č.p. 890 umístěné n pozemku prcel č. 101 b) pozemky: prcel č. 100 zstvěná ploch nádvoří 675 m2 prcel č. 101 zstvěná ploch nádvoří 617 m2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s dodtečným udělením výjimky ze zákzu vjezdu vozidel o hmotnosti nd 3,5 t n pěší zónu v centru měst pro pn Jroslv Fink ze Smržic v období od do (pouť) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru správy mjetku měst investic k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout Tenisový reál, který se nchází n pozemcích p.č.1608/1, 1608/2, 1608/3 1608/4 v k.ú. Kopřivnice, jež nejsou ve vlstnictví pronjímtele který se sestává z: objektu č.p.46 n pozemku p.č.1608/2 objektu bez č.p. č.evidenčního n pozemku p.č.1608/3 17

18 5 tenisových dvorců + oplocení sfltového hřiště buňky (mobilní skld) Usnesení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory pro provozování občerstvení (bufetu) o celkové výměře 72,82 m 2 (místnosti s oznčením č.2105 o výměře 17,53 m 2, č.2106 o výměře 17,64 m 2, č.2107 o výměře 18,18 m 2 č.2108 o výměře 19,47 m 2 ) v 1 ndzemním podlží objektu č.p.1163 (objekt občnské vybvenosti), n pozemku p.č.1921/1 (zstvěná ploch nádvoří), k.ú. Kopřivnice, ulice Štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 3 ke smlouvě o dílo zk.č.: 1533/DSP-2006 n vyprcování projektové dokumentce inženýrské činnosti n kci: AGLOMERACE KOPŘIVNICE - MÍSTNÍ ČÁST LUBINA, ODKANALIZOVÁNÍ ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou KONEKO spol. s r.o., se sídlem v Ostrvě - Mriánské Hory, Výstvní 2224/8, zstoupeným Ing. Oldřichem Kzdou - jedntelem společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je vyprcování projektové dokumentce zjištění inženýrské činnosti pro stvební povolení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice, jko budoucí oprávněný Gstro instnt, spol.s.r.o., se sídlem v Kouřimě,Československé rmády 638,okr. Kolín, IČ , zstoupenou Ing. Vldimírem Pernou - jedntelem společnosti jko budoucí povinný, jejímž předmětem je smlouv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č.j. BVB-Drnholec 92-A /2006 n pozemek prc.č. KN 379/5 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, který bude ztížen nově budovnou knlizcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 18

19 městem Kopřivnice jko budoucí oprávněný Povodí Odry, státní podnik, se sídlem v Ostrvě 1, Vrenská 49, Ostrv 1, IČ , sttutární zástupce: Ing. Pvel Schneider, generální ředitel zástupce ve věcech smluvních: Ing. Čestmír Vlček, obchodní personální ředitel jko budoucí povinný, jejímž předmětem je smlouv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č. B - 398/07 n pozemky prc. č. 582/1, 582/4, 582/5, 582/15, 582/16, 582/29 v k.ú. Drnholec nd Lubinou pozemky prc. č. 1143/1, 1143/5, 1143/12, 1143/15 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, které budou ztíženy nově budovnou knlizcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí oprávněný Českou republikou - Zemědělskou vodohospodářskou správou, se sídlem v Brně, Hlinky 60, IČ , zstoupenou JUDr.Josefem Šímou - generálním ředitelem, jko budoucí povinný, jejímž předmětem je smlouv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č.j. BVB - Drnholec 96-výtl. z ČS 8. E./2006 n pozemek prc.č. KN 587/2 KN 587/3 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, který bude ztížen nově budovnou knlizcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice, jko budoucí oprávněný TATROU.s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Ttry č.p. 1450/1, IČ , z niž jednjí Ing. Krel Bened Ing. Igor Vlček, členové předstvenstv, jko budoucí povinný, jejímž předmětem je smlouv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č.j. BVB-Drnholec 91- výtlk z ČS 8./2006 n pozemek prc.č. KN 1705/332 v k.ú. Kopřivnice, který bude ztížen nově budovnou knlizcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. u s t n o v u j e v souldu s ust. 74 odst odst. 3 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách komisi pro otevírání obálek posouzení hodnocení nbídek n zhotovitele projektové dokumentce n kci: Rekonstrukce objektu č.p. 225/47 Kopřivnice LOUTKOVÉ DIVADLO v tomto složení: 1.1 Ing. Josef Jlůvk předsed komise 1.2 Ing. Miroslv Kopečný náhrdník předsedy komise 1.3 p. Vldislv Kryške místopředsed komise 19

20 1.4 Mgr. Dgmr Jnčálková náhrdnice místopředsedy komise 1.5 Mgr. Zdeněk Krjčír člen komise 1.6 Ing. Oldřich Jšek náhrdník člen komise 1.7 p. Dgmr Rysová členk komise 1.8 Ing. Ivn Viskupič náhrdník členky komise 1.9 Vldimír Zákutný člen komise 1.10 Ing. Pvlín Gjdušková náhrdník člen komise Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne městem Kopřivnice jko objedntel Doprvoprojektem Ostrv spol.s r.o., se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Msrykovo náměstí 5/5, IČ , zstoupeným Ing. Svtoplukem Bijokem - jedntelem společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je vyprcování urbnisticko-rchitektonické studie dokumentce ve stupni dokumentce pro územní rozhodnutí (DÚR) pro stvbu: Komunikce přilehlá veřejná prostrnství ulic Štrmberská Štefánkov, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n relizci kce Dětské hřiště U Mtes v Kopřivnici ( sídliště ulicemi Štrmberská Alšov), společnosti KARIM, spol. s.r.o., se sídlem v Hulíně, ulice Wolkerov 1279, IČ , zstoupenou pí Kteřinou Jndovou jedntelkou společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 259/2007 n relizci kce Dětské hřiště U Mtes v Kopřivnici ( sídliště ulicemi Štrmberská Alšov) městem Kopřivnice jko zdvtel společností KARIM, spol. s.r.o., se sídlem Hulíně, Wolkerov 1279, IČ , zstoupenou pí Kteřinou Jndovou jedntelkou společnosti jko zhotovitel, jejímž předmětem je relizce předmětné kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n relizci kce ZŠ Mildy Horákové úprv příjezdu ke škole - kuchyni, společnost JAPSTAV MORAVA, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Lubin 449, IČ , zstoupenou p.mrkem Poláškem jedntelem společnosti,ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 010/2007 n relizci kce ZŠ Mildy Horákové 20

21 úprv příjezdu ke škole - kuchyni městem Kopřivnice jko objedntel společností JAPSTAV MORAVA, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Lubin 449, IČ , zstoupenou p.mrkem Poláškem jedntelem společnosti, jejímž předmětem je relizce předmětné kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n relizci kce Projekty pro budovu MÚ Kopřivnice, Štefánikov č.p.1163, společnost Slezská projektová společnost, s.r.o., se sídlem v Opvě, Hrdecká 3/2594, IČ , zstoupenou Ing.Jiřím Klímou jedntelem společnosti výjimku z vnitroorgnizční směrnice č.5/2007 článek 10 bod 1., o přímém zdání zkázky jednomu uchzeči ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 194/2007 n relizci kce Projekty pro budovu MÚ Kopřivnice, Štefánikov č.p.1163 městem Kopřivnice jko objedntel společností Slezská projektová společnost, s.r.o., se sídlem v Opvě, Hrdecká 3/2594, IČ , zstoupenou Ing.Jiřím Klímou jedntelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.3 Plnou moc ke smlouvě o dílo č.sps 194/2007 n výkon inženýrské činnosti předmětné kce pro Slezskou projektovou společnost s.r.o.zstoupenou Ing.Jiří Klímu jedntele výkonného ředitele společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n kci Oprv venkovní rmpy schodiště u hlvního vstupu do objektu č.p.320 Dům s pečovtelskou službou v Kopřivnici. ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou Severomorvská stvební společnost s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně, Bezručov 31, IČ , zstoupenou Ing. Miroslvem Hruškou jedntelem ředitelem společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je relizce stvby Oprv venkovní rmpy schodiště u hlvního vstupu do objektu č.p.320 Dům s pečovtelskou službou v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 21

22 909 - Rd měst po projednání Usnesení s c h v l u j e udělení plné moci ke smlouvě o dílo č. SOD/306/5/ ze dne n vyprcování investičního záměru n kci Doprvní obslužnost Podniktelského prku Kopřivnice Vlčovice firmě SHB,.s., se sídlem v Brně, Štefánikov 849/21, IČ , zstoupené Ing. Iljou Hustým členem předstvenstv Ing. Ivnem Budíkem členem předstvenstv, n zákldě které bude firm SHB zstupovt město Kopřivnici při všech jednáních s orgány veřejné správy ve věci vyprcování výše uvedeného investičního záměru, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e udělení plné moci ke smlouvě o dílo č. SOD/303/5/ ze dne n vyprcování projektové dokumentce kce Okružní křižovtk silnice I/58 se silnicí II/480 III/4824 v Kopřivnici - Lubině firmě SHB,.s., se sídlem v Brně, Štefánikov 849/21, IČ , zstoupené Ing. Iljou Hustým členem předstvenstv Ing. Ivnem Budíkem členem předstvenstv, n zákldě které bude firm SHB zstupovt město Kopřivnici při všech jednáních s orgány veřejné správy, vlstníky dotčených sousedních nemovitostí se stvebním úřdem ve věci vyprcování výše uvedené projektové dokumentce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci ZŠ 17. listopdu v Kopřivnici - ohřev rozvod teplé vody do sociálních zřízení firmu Vldimír Němec se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1018, IČ , zstoupenou p. Vldimírem Němcem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo n ZŠ 17. listopdu v Kopřivnici - ohřev rozvod teplé vody do sociálních zřízení městem Kopřivnice jko objedntel firmou Vldimír Němec se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1018, IČ , zstoupenou p. Vldimírem Němcem, jko zhotovitel, jejímž předmětem je relizce výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci DPS č.p. 320, ul. Česká v Kopřivnici výměn 2 ks vstupních dveří firmu EMOS Alumtic, s.r.o., se sídlem v Třinci, Míru 282, IČ , zstoupenou Ing. Jnem Krišicou jedntelem společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 07/04 SOD KRS n kci DPS č.p. 320, ul. Česká v Kopřivnici výměn 2 ks vstupních dveří 22

23 městem Kopřivnice jko objedntel firmou EMOS Alumtic, s.r.o., se sídlem v Třinci, Míru 282, IČ , zstoupenou Ing. Jnem Krišicou jedntelem společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je relizce výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Chodník ve Vlčovicích podél státní komunikce I/58 - km 0,386 km 0,663 firmu JAPSTAV MORAVA, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Lubin 449, IČ , zstoupenou p. Zdeňkem Jeníšem p. Mrkem Poláškem jednteli společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 021/2007 n kci Chodník ve Vlčovicích podél státní komunikce I/58 - km 0,386 km 0,663 městem Kopřivnice jko objedntel firmou JAPSTAV MORAVA, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Lubin 449, IČ , zstoupenou p. Zdeňkem Jeníšem p. Mrkem Poláškem jednteli společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je relizce výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t závzek dofinncování části kce Chodník ve Vlčovicích podél státní komunikce I/58 - km 0,386 km 0,663 ve výši ,30 Kč v roce Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo č S02 n výkon utorského dozoru při relizci kce Chodník ve Vlčovicích podél státní komunikce I/58 - km 0,386 km 0,663 městem Kopřivnice jko objedntel firmou Q - PARS, v.o.s., se sídlem v Ostrvě, Cihelní 2591/679, IČ , zstoupenou Ing. rch. Jromírem Fišerem, Ing. Jiřím Jungmnnem Ing. Oldřichem Králem jednteli společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je výkon utorského dozoru projektnt při relizci výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o pronájmu stvby silnice I. třídy č. NJ SI při relizci kce Chodník ve Vlčovicích podél státní komunikce I/58 - km 0,386 km 0,663 23

24 městem Kopřivnice jko nájemce Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 56, IČ , zstoupenou Ing. Alfrédem Brunclíkem generálním ředitelem, jko pronjímtel, jejímž předmětem je nájem komunikce I. třídy I/58 ve Vlčovicích při relizci výše uvedené kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í 1.1 Zápisy z jednání s mnžely Antonínem Dnou Kutáčovými č.1-3 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, 1.2 Zápis z 2. schůze Místní komise Vlčovice, konné dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce mnžely Antonínem Dnou Kutáčovými jko obdrovní ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. Vldislv Kryške místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 24

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004 Usnesení 24. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1541 - Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. souhlsí 1.1. s vyřzením dlouhodobého hmotného mjetku z užívání dle předloženého seznmu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008 Usnesení 41. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1799 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření servisní smlouvy č. 3286 Sú 08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 73. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 18. 11. 2013 čís. 1063/73 1079/73 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&2565/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3415-3459 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 86. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více