O programu HiFile HiFile HiFile

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O programu HiFile HiFile HiFile"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2

3 O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software pro skenery a digitální fotoaparáty přímé i dávkové skenování výkonný komplexní pomocník pro efektivní práci s rozsáhlými soubory dokumentů i s jednotlivými listy výkonná databáze, schopná pojmout desetitisíce dokumentů velmi rychlé, komplexní a účinné vyhledávání rozsáhlé možnosti popisu dokumentu včetně zvukového komentáře ovládání programu přímo ze skeneru rozsáhlé exportní možnosti na nejrůznější media vytváření knihoven - export libovolné části databáze na CD-ROM dávkové zpracování dokumentů výkonná grafická podpora automatizovaný tiskový modul pro vytváření výstupních sestav rozsáhlé možnosti rozšíření systému o uživatelské moduly globální a kontextová nápověda HiFile nabízí v jediné aplikaci vše, co uživatel při své práci může potřebovat. Od podpory při nastavení parametrů skeneru a skenování naslepo, přes skenování jednotlivých dokumentů až po skenování rozsáhlých souborů dokumentů s automatickým indexováním a ukládáním do databáze přímo ze skeneru. Při práci je možné využít řady funkcí pro grafické zpracování - masky pro odstranění okrajů, registrace, výřezy, deskew (automatické vyrovnání šikmých skenů), změna formátu aj. Dokumenty můžete popsat jednotlivě i hromadně klíčovými slovy, vlastními indexy i komentářem a to textovým i zvukovým, a přitom použít celou řadu dalších užitečných funkcí. Databáze programu HiFile umožňuje velmi efektivní práci s rozsáhlými soubory dat. Program umožňuje jejich velmi rychlé vyhledávání a třídění podle nejrůznějších kriterií (čas, klíčová slova, texty i jejich části, komentář) i podle jejich kombinací a to až po vytváření složitých logických třídících funkcí. HiFile Uživatelská příručka 1

4 Významným pomocníkem jsou rovněž exportní funkce. S pomocí přehledného průvodce vytvoříte vlastní archiv dokumentů např. na zapisovatelný disk CD-R, přičemž máte neustále přehled o celé databázi. Proto je vyhledávání i v rozsáhlých databázích tak snadné. Schopnost exportu dokumentů Vám zajistí, že se Váš počítač nepřeplní i při rozsáhlých datových souborech. Do systému jsou rovněž zabudovány funkce pro export libovolné části databáze i na jiná media (ZIP, JAZ, páskové systémy aj.). Export je možný i na INTERNET a to i s prohlížečem. Stejně snadno je však možné manipulovat i s jednotlivými dokumenty. Obsah databáze se zobrazuje formou ikon na monitoru a prohlížení i rozsáhlé databáze je velmi rychlé díky rychlým zobrazovacím algoritmům. Přitom je možné ručně provádět výběr dokumentů, třídění, změnu zařazení a popisu včetně změny organizace databáze. Software HiFile je vybaven možností importu dokumentů i z různých zdrojů - jiných počítačů a médií, digitálních fotoaparátů, skenerů v nejrůznějších formátech dat. Jejich zařazení do databáze je kontrolováno, proto není nutné zjiš ovat, co již v databázi máte uloženo. V programu HiFile je rovněž velmi snadné vytisknout obsah databáze či její části ve volitelném tvaru. Můžete využít služeb tiskového manažeru a vytisknout vlastní alba, která obsahují Váš výběr ve formě od náhledů až po plné formáty. Manažer Vám pomůže s organizací dokumentů na stránce - na stránku můžete umístit různý počet dokumentů a to na libovolně zvolenou oblast stránky, dokumenty mohou být vytištěny s popisky, maskami, rámečky atd. Pro mnohostránkové tisky postačí zvolit vzhled a provedení jedné z nich, vše ostatní zařídí manažer. Software HiFile podporuje práci v sítích LAN, proto není nutné soustředit veškeré dokumenty na jediném počítači, ale je stejně dobře možné pracovat se všemi připojenými účastníky, přičemž systém automaticky verifikuje konzistenci databáze. Jako nadstandardní vybavení jsou dodávány funkce dávkového zpracování dat, které umožní rozsáhlou automatizaci zpracování dokumentů bez nutnosti obsluhy, takže je možné využít například noční doby pro přípravu a zpracování. Tyto a mnoho dalších funkcí pro grafické zpracování, tiskový výstup, export souborů a dokumentů až po uživatelské moduly a komunikaci přes INTERNET vytváří z programu HiFile nepostradatelného pomocníka při práci s dokumenty. 2 HiFile Uživatelská příručka

5 Instalace Licenční smlouva Toto licenční ujednání je právní smlouvou mezi Vámi, koncovým uživatelem softwarového produktu HiFile, a firmou ELSYST Engineering. Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Produkt zahrnuje počítačový software, dokumentaci v elektronické formě, tištěné materiály (včetně příručky, obalu a jiných materiálů) a příslušná instalační média (tzn. CD ROM nebo diskety). Otevřením obalu s médii a registrací potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami tohoto ujednání a jste jimi vázáni. Licenční právo Na základě licenční smlouvy se uděluje právo nainstalovat jednu kopii softwarového produktu HiFile na jeden počítač. Popis dalších práv a omezení: Softwarový produkt nelze pronajímat ani propůjčovat. Zpětná analýza není povolena. Licence se vydává na softwarový produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než jednom počítači. Autorské právo Software HiFile je majetkem firmou ELSYST Engineering. Softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími zákony. To znamená, že se softwarovým produktem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům. Doprovodnou dokumentaci k softwarovému produktu nesmíte kopírovat. Převod licence Veškerá svoje práva v rámci smlouvy smíte trvale převést na jiného majitele za předpokladu, že softwarový produkt plně odstraníte ze svého počítače, neponecháte si žádné kopie, převedete celý softwarový produkt (včetně všech komponent, médií a tištěného materiálu, všech aktualizovaných verzí softwaru a tohoto ujednání) a za předpokladu, že nabyvatel souhlasí s podmínkami tohoto ujednání. Pokud softwarový produkt představuje aktualizovanou verzi (tzv. update resp. upgrade ), součástí jakéhokoliv převodu musí být i všechny předchozí verze softwarového produktu. ELSYST Engineering považuje licenci registrovaného produktu za převedenou po obdržení písemné informace s adresami původního registrovaného uživatele produktu a nového majitele licence. HiFile Uživatelská příručka 3

6 Omezení záruky Podmínkou vzniku nároku na záruku je odeslání vyplněné a podepsané registrační karty na adresu firmy ELSYST Engineering. Záruční doba je 6 měsíců od data převzetí produktu. Místem uplatnění záruky je sídlo firmy ELSYST Engineering. Záruka se vztahuje na výrobní vady médií a příruček, které budou v rámci záruky zdarma vyměněny. Záruka se dále vztahuje na bezvadný chod programu, čímž se rozumí chod programu v souladu s dokumentací a jejími dodatky; tyto vady programu budou v rámci záruky řešeny bezplatným zasláním nejbližší další oficiální aktualizace programu. Reklamace s popisem vady a žádostí o uplatnění záruky přijímá ELSYST Engineering výhradně písemnou formou. S výjimkou těchto záruk je produkt poskytován bez dalších záruk jakéhokoli druhu. ELSYST Engineering nezaručuje, že program splní všechny požadavky uživatele. ELSYST Engineering nezaručuje bezvadný chod programu HiFile, pokud 1. je provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují bezvadný chod programu 2. je provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nakonfigurované počítačové síti 3. uživatel provádí zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků, než je samotný program HiFile. Omezení odpovědnosti ELSYST Engineering nenese odpovědnost za případné následné škody, a jsou jakékoli, které by vznikly na základě použití produktu HiFile. V žádném případě odpovědnost nepřevýší částku za poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. Ukončení licence Tato licence je platná do svého ukončení. Licence bude ukončena automaticky, pokud porušíte kterékoli ujednání. 4 HiFile Uživatelská příručka

7 Obsah O programu Instalace Obsah Instalace programu Doporučené technické požadavky Spuštění programu HiFile Práce s katalogem Možnosti katalogu Zařazování dokumentů Sken monitor Otevření jiné než výchozí databáze Import databáze Operace s pořadači a dokumenty Operace s pořadači katalogu Operace s dokumenty Dokument Jméno dokumentu Klíčová slova Komentář Masky Vyhledávání Prezentace Zálohování a obnova katalogu Zálohování katalogu Práce se zvukovým záznamem Přidání zvukového záznamu Přehrávání zvukového záznamu Smazání zvukového záznamu HiFile Uživatelská příručka 5

8 Práce s dokumentem typu vícestránkový TIFF Jak naskenovat vícestránkový TIFF Prohlížení vícestránkového TIFFu Smazání stránky v dokumentu typu vícestránkový TIFF Přidání naskenované stránky do dokumentu typu vícestránkový TIFF Automatické odstranění prázdných stránek v dokumentu typu vícestránkový TIFF Úprava dokumentů Otevření dokumentu Uložení dokumentu Uložení dokumentu pod jiným jménem Zvětšení zobrazeného dokumentu Zobrazení dokumentu na celou obrazovku Pohyb dokumentu v okně Oříznutí dokumentu Použití nástroje Výběr Vytvoření masky Úprava masky Sloučení masky s dokumentem Uložení masky Otočení dokumentu Automatické ořezání dokumentu Změna velikosti dokumentu Úprava šikmo naskenovaných dokumentů - Deskew Hromadná úprava šikmo naskenovaných dokumentů Změna barevné hloubky dokumentu Funkce ScaleToGray TIFF navigátor HiFile Uživatelská příručka

9 Export Kopírování souborů s dokumenty do vybrané složky na disku Přesun souborů s dokumenty do vybrané složky na disku Přesun souborů s dokumenty z pevného disku na CD-R, popř. CD-RW Zkopírování databáze a prohlížeče z pevného disku na CD-R, popř. CD-RW 65 Použití volitelného exportu Kopírování souborů s dokumenty na výměnná média Přesun souborů s dokumenty na výměnná média Posílání dokumentů elektronickou poštou Tisk Tisk dokumentu Tisk skupiny dokumentů Tisk indexprintu Nastavení tiskového manažeru Nastavení parametrů tiskárny Přehled příkazů Nabídka Soubor Nabídka Úpravy Nabídka Zobrazit Nabídka Katalog Nabídka Dokument (dokument otevřený pro editaci) Nabídka Dokument (dokument otevřený v katalogu) Nabídka Nastavení Nabídka Okno Nabídka Nápověda Seznam podporovaných formátů HiFile Uživatelská příručka 7

10 Instalace programu Instalace programu je velmi snadná a rychlá, obvykle kratší než deset minut. Upozornění: Pokud máte nainstalovanou starší verzi programu (nebo provádíte reinstalaci aktuální verze) a novou verzi budete instalovat do stejné složky na disku, všechny soubory stejného jména budou přepsány. Pro uchování databáze se proto ujistěte, zda máte zálohovaný její poslední stav. Databázi tvoří soubory s příponou (*.bck). Databázi můžete po instalaci obnovit ze zálohy. Průběh instalace Při instalaci postupujte podle následujících bodů: 1. Instalaci odstartujte spuštěním programu Setup.exe z instalačního média, obvykle z disku CD-ROM. 2. Nejdříve budete upozorněni na možnost přepsání již dříve vytvořené databáze. 3. Potvr te nebo změňte složku na disku, do které se má program nainstalovat. Doporučujeme ponechat výchozí nastavení. 1. Odsouhlaste jméno programové skupiny v nabídce Start, v které bude program přístupný. Po zadání těchto údajů se zkopírují soubory programu na disk, vytvoří se nová prázdná databáze a zástupce v nabídce Start. Poté se instalační program ukončí. 8 HiFile Uživatelská příručka

11 Registrace produktu Po prvním spuštění můžete být (podle modifikace programu) dotázáni na registrační číslo produktu. Při dotazu se zobrazí Vaše identifikační číslo, které nám zašlete a my Vám obratem sdělíme registrační číslo produktu. Registrační číslo můžete získat několika způsoby: telefonicky na čísle , faxem na čísle , elektronickou poštou na adrese Doporučené technické požadavky Hardwarové požadavky IBM PC s procesorem PENTIUM 166 MHz nebo vyšší Grafická karta podporující alespoň režim a 256 barev Pamě 64 MB Disk 4 GB CD-ROM mechanika Softwarové požadavky WINDOWS 95/98 nebo WINDOWS NT 4.0 Rozhraní Twain pro připojení skeneru nebo digitálního fotoaparátu. HiFile Uživatelská příručka 9

12 Spuštění programu HiFile Program HiFile spustíte takto: V nabídce Start: Programy vyberte položku, nebo poklepejte na ploše na ikonu zástupce (pokud jste ji vytvořili). Poznámka: Postup, jak vytvořit zástupce, naleznete v nápovědě pro Windows 95. Spustí se program HiFile a na několik sekund se zobrazí úvodní obrazovka, poté se objeví hlavní okno aplikace. Panel nástrojů Katalogový strom Informační okno Náhledové okno Okno zobrazení dokumentu Hlavní okno aplikace 10 HiFile Uživatelská příručka

13 Práce s katalogem Možnosti katalogu Popis dokumentů Dokumentu zařazenému do katalogu přísluší řada údajů. Jsou to fyzické parametry dokumentu, jako je složka na disku, v které je dokument uložen, datum a čas vytvoření, velikost souboru, rozlišení, barevná hloubka. Dále databáze obsahuje položky, které může měnit uživatel. Jméno dokumentu Jméno dokumentu je název, který je přiřazen dokumentu podle jména souboru, v kterém je dokument uložen. Jméno dokumentu je zobrazeno v náhledovém okně pod náhledem každého dokumentu. Médium, na kterém je dokument uložen Náhled dokumentu Jméno dokumentu Náhled a jméno dokumentu Je-li náhled dokumentu přeškrtnutý, znamená to, že dokument je momentálně nedostupný. HiFile Uživatelská příručka 11

14 Druhy médií pro ukládání dokumentů Program HiFile rozlišuje několik druhů médií, na kterých jsou dokumenty uloženy. pevný disk sí ový disk disk CD ROM disketa nebo jiné výměnné médium RAM disk neznámé médium neexistující médium Textový komentář Textový komentář slouží k zapsání jakýchkoliv poznámek týkajících se dokumentu. Zobrazuje se v informačním okně na záložce Komentář, kde je ho možné editovat. Délka komentáře je neomezená. Klíčová slova Klíčová slova jsou textové řetězce představující hesla, která slouží pro popis, třídění a vyhledávání dokumentů v katalogu. Ke každému dokumentu je možné přiřadit libovolný počet klíčových slov. Pro práci s klíčovými slovy slouží záložka Klíčová slova v informačním okně. Zvukový záznam Zvukový záznam je digitálně zaznamenaný zvuk, který lze přidat ke každému dokumentu, máte-li na Vašem počítači nainstalovánu zvukovou kartu. Můžete si například namluvit komentář ke svému dokumentu, který se pak přehraje při jeho prezentaci. Program sám při svém startu zjistí, zda máte v počítači zvukovou kartu a podle výsledku testu Vám počítač umožní práci se zvukem. Kvalita a objem zaznamenaného zvuku závisí na Vašem nastavení. Maximální délku zvukového záznamu lze zvolit v nastaveních programu, příliš dlouhý zvukový záznam však nadměrně zvětšuje velikost databáze. 12 HiFile Uživatelská příručka

15 Masky Maska je pravoúhlá plocha, vyplněná černou nebo bílou barvou, kterou můžete např. zakrýt hřbet knihy po skenování. Každý dokument může obsahovat pouze jednu masku, ta však může mít libovolný pravoúhlý tvar. Informace o maskách získáte v informačním okně na záložce Masky. Informace o maskách Ostatní informace Uživatel si navíc může v informačním okně na záložce Informace nechat zobrazit informace o fyzických vlastnostech dokumentu: Informace o dokumentu HiFile Uživatelská příručka 13

16 Zařazování dokumentů Aby bylo možné dokumenty v katalogu zpracovávat, je třeba je nejprve do katalogu zařadit. Katalog je přitom možné libovolně členit do pořadačů, které mohou být do sebe zanořeny, vždy ale musí tvořit stromovou strukturu, podobně jako složky na disku Vašeho počítače. Nové dokumenty se zařazují do právě otevřeného pořadače v katalogu. Při zařazování dokumentů můžete nechat automaticky vybrat dokumenty, které doposud nebyly zařazeny do žádného pořadače. Stejně tak si můžete zvolit, zda chcete zařadit dokumenty všech podporovaných grafických formátů, nebo pouze dokumenty vybraného formátu. Je-li vybrán pouze jeden dokument, zobrazí se v dialogovém okně jeho náhled. Průběh zařazování je velmi rychlý a je zobrazován ukazatelem průběhu. Zařazování dokumentů lze samozřejmě v průběhu kdykoliv ukončit. Zařazování dokumentů z disku Do databáze můžete zařadit dokumenty přímo z pevného disku Vašeho počítače. Postupujte podle následujících kroků: 1. Klepnutím v katalogovém stromu otevřete pořadač, do kterého chcete dokumenty zařadit. Katalogový strom 2. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zařadit nové dokumenty. 3. Postupným procházením vyberete na disku složku, kde se nacházejí soubory, které chcete zařadit. 14 HiFile Uživatelská příručka

17 4. Vyberte dokumenty, které se mají do katalogu zařadit. Pomoci by Vám k tomu mělo několik pomůcek. Především je tu možnost vybrat dokumenty, které ještě nejsou zařazeny v žádném pořadači katalogu. K dispozici je i filtr, pomocí kterého můžete zvolit, zda se budou zobrazovat pouze soubory určitého grafického formátu (GIF, TIF, JPG ), nebo zda se budou zobrazovat soubory všech podporovaných formátů. Navíc si můžete nechat zobrazit i vlastnosti souboru, jako je doba vzniku nebo velikost souboru. 5. Po vybrání všech požadovaných dokumentů spus te zařazování dokumentů do katalogu tlačítkem Otevřít. Dokumenty budou zařazeny do právě otevřeného pořadače v katalogu. Dialog přidat nové dokumenty Zařazování dokumentů z výměnných médií Zařazování dokumentů z výměnných médií (CD-ROM, disketa, ZIP, JAZ, MO ) probíhá stejně jako při zařazování z disku podle bodů 1 až 3. Jakmile vyberete dokumenty a spustíte zařazování, budete dotázáni na název výměnného média. Napište sem jméno, které má médium na štítku nebo kterým si ho sami označíte. Když budete s dokumentem pracovat, například při grafických úpravách, tisku nebo exportu, budete vyzváni k vložení média, na kterém se dokument nachází a zároveň se zobrazí název média, který jste zadali při zařazování. HiFile Uživatelská příručka 15

18 Zařazování dokumentů ze sítě Do databáze lze zařadit dokument ze sdílených částí místních sítí Microsoft a Novell. Dokumenty lze tedy umístit na kterýkoliv sí ový disk. Zařazování probíhá jako při zařazování dokumentů z pevného disku. Jako výchozí oblast hledání si zvolte Okolní počítače. V případě, že máte sdílenou část připojenu jako sí ový disk, pak je výchozí oblast hledání Tento počítač. Při zařazování dokumentů postupujete stejně jako při zařazování dokumentu z lokálního disku podle bodů 1 až 3. Twain rozhraní Pro zařazování dokumentů ze skeneru nebo digitálního fotoaparátu se využívá standardní rozhraní Twain, které dodává výrobce zařízení. Při zařazování dokumentů postupujte následovně: 1. Před skenováním dokumentu vyberte v nastaveních programu rozhraní Twain příslušného zařízení. Nastavení je přístupné pod položkou Parametry v nabídce Nastavení, nebo klepnutím na tlačítko Nastavení na panelu nástrojů. 2. Nastavte složku disku, do které se budou naskenované dokumenty Dialog přidat nové dokumenty ukládat. Jestliže chcete mít přehled o nasnímaných dokumentech, zaškrtněte také volbu Zaznamenávat průběh skenování do souboru. 16 HiFile Uživatelská příručka

19 3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Nastavení programu. 4. V informačním okně otevřete záložku Skenování. 5. Jestliže jste zaškrtli volbu Zaznamenávat průběh skenování do souboru, vyplňte svoje jméno do vstupního pole Operátor. Tato položka se bude mimo jiné ukládat do souboru se záznamem průběhu skenování. 6. Nyní máte tři možnosti nastavení: a) Skenování bez ukládání do katalogu, pouze se zobrazením náhledu. Při práci v tomto režimu zobrazení se jednotlivé stránky zobrazují v okně pro zobrazení dokumentu. Získaná data se však neukládají ani do katalogu, ani do jiného externího souboru a slouží pouze k náhledu. b) Skenování s ukládáním do katalogu po jednotlivých dokumentech. Při práci v tomto režimu máte možnost zobrazení náhledu jako v předchozích případech, navíc se však nasnímaná data ukládají do souboru a informace o nich do katalogu. Jména dokumentů se skládají automaticky ze zadaného prefixu a čísla. Počátek číslování můžete sami určit. Navíc můžete určit i grafický formát, v kterém se budou dokumenty ukládat a složku na disku, kam se budou ukládat soubory. c) Skenování všech stránek do jednoho vícestránkového dokumentu (multipage TIFF). Při práci v tomto režimu se nasnímané stránky ukládají do jednoho vícestránkového souboru v grafickém formátu TIFF. Zvolte si jméno dokumentu. Jestliže dokument tohoto jména již v pořadači existuje, vyberte, zda se má přepsat, nebo zda se mají nově nasnímané obrazy uložit za již existující. Rovněž i zde můžete zvolit, do které složky na disku se má dokument uložit. Tak jako v předchozím případě, i zde lze zobrazovat náhled v okně zobrazení dokumentu při snímání jednotlivých obrazů. 7. Máte-li nastaveny všechny parametry, můžete začít skenování (otevření dialogového okna rozhraní TWAIN) klepnutím na tlačítko. Nyní se musíte řídit pokyny výrobce příslušného zařízení. Po dobu, kdy je otevřeno dialogové okno rozhraní TWAIN, je program HiFile nepřístupný. HiFile Uživatelská příručka 17

20 Sken monitor S tímto nástrojem máte možnost monitorovat průběh skenování. Automaticky se vytváří záznamový soubor, obsahující následující informace: začátek a konec skenování přihlášený operátor umístění souborů s naskenovanými dokumenty na disku umístění naskenovaných dokumentů v katalogu názvy souborů rozměry a barevná hloubka dokumentů celkový počet stránek celkový objem dat Záznamový soubor je textový soubor, jehož obsah je možné zobrazit v libovolném textovém editoru. Poznámka: Jméno přihlášeného operátora je totožné se jménem uživatele přihlášeného do systému. Toto jméno je rovněž zobrazeno na záložce Skenování v informačním okně. Zapnutí záznamu o průběhu skenování Chcete-li zahájit záznam průběhu skenování, postupujte následovně: 1. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Parametry V dialogovém okně Nastavení programu klepněte na záložku Twain. 3. V oblasti Záznamový soubor klepněte na tlačítko Změnit nastavení. 4. Zobrazí se vstupní pole pro zadání hesla. Zadejte heslo umožňující změnit nastavení a stiskněte klávesu [Enter]. 5. Pokud je heslo zadáno správně, zobrazí se pole s aktuálním nastavením cesty a jménem záznamového souboru. Zároveň se zpřístupní volba Zaznamenávat průběh skenování. Zatrhněte tuto volbu a klepněte na tlačítko OK. 18 HiFile Uživatelská příručka

21 Vypnutí záznamu o průběhu skenování Chcete-li zastavit záznam průběhu skenování, postupujte následovně: 1. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Parametry V dialogovém okně Nastavení programu klepněte na záložku Twain. 3. V oblasti Záznamový soubor klepněte na tlačítko Změnit nastavení. 4. Zobrazí se vstupní pole pro zadání hesla. Zadejte heslo umožňující změnit nastavení a stiskněte klávesu [Enter]. 5. Pokud je heslo zadáno správně, zobrazí se pole s aktuálním nastavením cesty a jménem záznamového souboru. Zároveň se zpřístupní volba Zaznamenávat průběh skenování. Zrušte zatržení této volby a klepněte na tlačítko OK. Změna umístění a jména záznamového souboru Chcete-li změnit název nebo umístění záznamového souboru, postupujte následovně: 1. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Parametry V dialogovém okně Nastavení programu klepněte na záložku Twain. 3. V oblasti Záznamový soubor klepněte na tlačítko Změnit nastavení. 4. Zobrazí se vstupní pole pro zadání hesla. Zadejte heslo umožňující změnit nastavení a stiskněte klávesu [Enter]. 5. Pokud je heslo zadáno správně, zobrazí se pole s aktuálním nastavením cesty a jménem záznamového souboru. Klepněte na tlačítko. Otevře se dialogové okno, v kterém můžete vybrat složku na disku a jméno pro záznamový soubor. 6. Klepněte na tlačítko Otevřít a potom na tlačítko OK. Změna hesla Potřebujete-li změnit heslo pro přístup ke změnám nastavení záznamového souboru, postupujte následovně: 1. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Parametry V dialogovém okně Nastavení programu klepněte na záložku Twain. 3. V oblasti Záznamový soubor klepněte na tlačítko Změnit nastavení. 4. Zobrazí se vstupní pole pro zadání hesla. Zadejte heslo umožňující změnit nastavení a stiskněte klávesu [Enter]. HiFile Uživatelská příručka 19

22 5. Pokud je heslo zadáno správně, zobrazí se pole s aktuálním nastavením cesty a jménem záznamového souboru. Zároveň se zobrazí tlačítko Změnit heslo. 6. Klepněte na tlačítko Změnit heslo. Zpřístupní se pole Nové heslo a objeví se pole Potvrzení hesla. 7. Do pole Nové heslo napište nové heslo. Do pole Potvrzení hesla vpište znovu toto nové heslo a potvr te klávesou [Enter]. 8. Klepněte na tlačítko OK. Otevření jiné než výchozí databáze Program HiFile umožňuje otevření i jiné než výchozí databáze, vždy to však musí být databáze vytvořená programem HiFile. Chcete-li otevřít jiný databázový soubor, postupujte následujícím způsobem: 1. V nabídce Soubor vyberte položku Otevřít databázi. 2. V dialogovém okně Otevřít databázi vyberte složku na disku, která databázi obsahuje. 3. Klepněte na tlačítko OK. Tip: Seznam několika naposledy otevřených databází naleznete v nabídce Soubor pod položkou Historie databází. Poznámka: Otevřete-li jiný databázový soubor, aktuálně otevřená databáze se uzavře. Import databáze Funkci Import databáze lze použít pro přidání již vytvořené databáze do aktuálně otevřené databáze. 1. V katalogovém stromě vytvořte nový pořadač. 2. Označte nově vytvořený pořadač a z nabídky Katalog vyberte příkaz Importovat. Importovaná databáze bude zařazena do tohoto pořadače. 20 HiFile Uživatelská příručka

23 Operace s pořadači a dokumenty Práce s dokumenty v katalogu nabízí velké množství možností přístupných z nabídek, pomocí klávesových zkratek, tlačítek na panelech nástrojů, nebo pomocí místní nabídky, přístupné po stisku pravého tlačítka myši. Pořadače katalogu Operace s pořadači katalogu Katalog je členěn do pořadačů, které mohou být do sebe zanořeny, vždy ale musí tvořit stromovou strukturu. Po instalaci programu obsahuje katalog již několik pořadačů: Nezařazené dokumenty, Pořadače, Prezentace, Vyhledané dokumenty a Export. Pořadače obsahují všechny Vámi vytvořené pořadače a zařazené dokumenty, význam ostatních pořadačů bude popsán později. Je vhodné dělit katalog hierarchicky na pořadače, aby jeden pořadač neobsahoval příliš mnoho dokumentů. Počet dokumentů v jednom pořadači není omezen, jejich velké množství však ubírá na přehlednosti. Přidání nového pořadače Postupujte podle následujících kroků: 1. Klepnutím v katalogovém stromu otevřete pořadač, v kterém chcete vytvořit nový pořadač. Při prvním startu programu HiFile to budou Pořadače. HiFile Uživatelská příručka 21

24 2. Nyní přidejte nový pořadač bu pomocí nabídky Katalog položka Nový pořadač, stiskem klávesy [Insert], nebo z místní nabídky a její položky Nový pořadač. Přidání nového pořadače do katalogu 3. Vyplňte vstupní pole názvem nového pořadače a potvr te stiskem tlačítka OK. Poznámka: Maximální délka názvu pořadače je omezena na 255 znaků. Smazání pořadače Pořadač lze smazat následujícím způsobem: 1. Klepnutím v katalogovém stromu vyberte pořadač, který chcete smazat. 2. Z nabídky Katalog vyberte příkaz Smazat pořadač, nebo vyberte tutéž položku z místní nabídky, přístupné po stisku pravého tlačítka myši. Smazání pořadače 22 HiFile Uživatelská příručka

25 3. Objeví se dialogové okno Potvrdit odstranění záznamů. Souhlasíte-li s odstraněním dokumentů obsažených v pořadači, klepněte na tlačítko OK. Zaškrtnete-li volbu Smazat z disku, budou z disku smazány soubory obsahující dokumenty obsažené v daném pořadači. Přejmenování pořadače Jméno pořadače lze změnit následujícím způsobem: 1. Označte pořadač, který chcete přejmenovat, klepnutím v katalogovém stromu. 2. Vyberte z nabídky Katalog příkaz Přejmenovat pořadač, nebo vyberte tutéž položku z místní nabídky. Přejmenování pořadače 3. Zadejte nový název pořadače do vstupního pole a potvr te stiskem tlačítka OK. Poznámka: Maximální délka názvu pořadače je omezena na 255 znaků. HiFile Uživatelská příručka 23

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití Wordcraft International Limited, Licenční ujednání k softwaru PODMÍNKY ZAKOUPENÍ Software je licencován v souladu s podmínkami povoleného použití. Po zakoupení a instalaci

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o. GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze 14.0. Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu. Obsah

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze

Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze leden 2008 Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze Vážení uživatelé programu VABANK, dostáváte do rukou CD s instalací nové verze 4.81. Můžete ji instalovat pouze v případě, že jste uživateli verze

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Jak nás kontaktovat Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCIE Hlavní linka: +33(0)4 38 02 22 00 Podpora zákazníků/

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více