O programu HiFile HiFile HiFile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O programu HiFile HiFile HiFile"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2

3 O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software pro skenery a digitální fotoaparáty přímé i dávkové skenování výkonný komplexní pomocník pro efektivní práci s rozsáhlými soubory dokumentů i s jednotlivými listy výkonná databáze, schopná pojmout desetitisíce dokumentů velmi rychlé, komplexní a účinné vyhledávání rozsáhlé možnosti popisu dokumentu včetně zvukového komentáře ovládání programu přímo ze skeneru rozsáhlé exportní možnosti na nejrůznější media vytváření knihoven - export libovolné části databáze na CD-ROM dávkové zpracování dokumentů výkonná grafická podpora automatizovaný tiskový modul pro vytváření výstupních sestav rozsáhlé možnosti rozšíření systému o uživatelské moduly globální a kontextová nápověda HiFile nabízí v jediné aplikaci vše, co uživatel při své práci může potřebovat. Od podpory při nastavení parametrů skeneru a skenování naslepo, přes skenování jednotlivých dokumentů až po skenování rozsáhlých souborů dokumentů s automatickým indexováním a ukládáním do databáze přímo ze skeneru. Při práci je možné využít řady funkcí pro grafické zpracování - masky pro odstranění okrajů, registrace, výřezy, deskew (automatické vyrovnání šikmých skenů), změna formátu aj. Dokumenty můžete popsat jednotlivě i hromadně klíčovými slovy, vlastními indexy i komentářem a to textovým i zvukovým, a přitom použít celou řadu dalších užitečných funkcí. Databáze programu HiFile umožňuje velmi efektivní práci s rozsáhlými soubory dat. Program umožňuje jejich velmi rychlé vyhledávání a třídění podle nejrůznějších kriterií (čas, klíčová slova, texty i jejich části, komentář) i podle jejich kombinací a to až po vytváření složitých logických třídících funkcí. HiFile Uživatelská příručka 1

4 Významným pomocníkem jsou rovněž exportní funkce. S pomocí přehledného průvodce vytvoříte vlastní archiv dokumentů např. na zapisovatelný disk CD-R, přičemž máte neustále přehled o celé databázi. Proto je vyhledávání i v rozsáhlých databázích tak snadné. Schopnost exportu dokumentů Vám zajistí, že se Váš počítač nepřeplní i při rozsáhlých datových souborech. Do systému jsou rovněž zabudovány funkce pro export libovolné části databáze i na jiná media (ZIP, JAZ, páskové systémy aj.). Export je možný i na INTERNET a to i s prohlížečem. Stejně snadno je však možné manipulovat i s jednotlivými dokumenty. Obsah databáze se zobrazuje formou ikon na monitoru a prohlížení i rozsáhlé databáze je velmi rychlé díky rychlým zobrazovacím algoritmům. Přitom je možné ručně provádět výběr dokumentů, třídění, změnu zařazení a popisu včetně změny organizace databáze. Software HiFile je vybaven možností importu dokumentů i z různých zdrojů - jiných počítačů a médií, digitálních fotoaparátů, skenerů v nejrůznějších formátech dat. Jejich zařazení do databáze je kontrolováno, proto není nutné zjiš ovat, co již v databázi máte uloženo. V programu HiFile je rovněž velmi snadné vytisknout obsah databáze či její části ve volitelném tvaru. Můžete využít služeb tiskového manažeru a vytisknout vlastní alba, která obsahují Váš výběr ve formě od náhledů až po plné formáty. Manažer Vám pomůže s organizací dokumentů na stránce - na stránku můžete umístit různý počet dokumentů a to na libovolně zvolenou oblast stránky, dokumenty mohou být vytištěny s popisky, maskami, rámečky atd. Pro mnohostránkové tisky postačí zvolit vzhled a provedení jedné z nich, vše ostatní zařídí manažer. Software HiFile podporuje práci v sítích LAN, proto není nutné soustředit veškeré dokumenty na jediném počítači, ale je stejně dobře možné pracovat se všemi připojenými účastníky, přičemž systém automaticky verifikuje konzistenci databáze. Jako nadstandardní vybavení jsou dodávány funkce dávkového zpracování dat, které umožní rozsáhlou automatizaci zpracování dokumentů bez nutnosti obsluhy, takže je možné využít například noční doby pro přípravu a zpracování. Tyto a mnoho dalších funkcí pro grafické zpracování, tiskový výstup, export souborů a dokumentů až po uživatelské moduly a komunikaci přes INTERNET vytváří z programu HiFile nepostradatelného pomocníka při práci s dokumenty. 2 HiFile Uživatelská příručka

5 Instalace Licenční smlouva Toto licenční ujednání je právní smlouvou mezi Vámi, koncovým uživatelem softwarového produktu HiFile, a firmou ELSYST Engineering. Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Produkt zahrnuje počítačový software, dokumentaci v elektronické formě, tištěné materiály (včetně příručky, obalu a jiných materiálů) a příslušná instalační média (tzn. CD ROM nebo diskety). Otevřením obalu s médii a registrací potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami tohoto ujednání a jste jimi vázáni. Licenční právo Na základě licenční smlouvy se uděluje právo nainstalovat jednu kopii softwarového produktu HiFile na jeden počítač. Popis dalších práv a omezení: Softwarový produkt nelze pronajímat ani propůjčovat. Zpětná analýza není povolena. Licence se vydává na softwarový produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než jednom počítači. Autorské právo Software HiFile je majetkem firmou ELSYST Engineering. Softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími zákony. To znamená, že se softwarovým produktem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům. Doprovodnou dokumentaci k softwarovému produktu nesmíte kopírovat. Převod licence Veškerá svoje práva v rámci smlouvy smíte trvale převést na jiného majitele za předpokladu, že softwarový produkt plně odstraníte ze svého počítače, neponecháte si žádné kopie, převedete celý softwarový produkt (včetně všech komponent, médií a tištěného materiálu, všech aktualizovaných verzí softwaru a tohoto ujednání) a za předpokladu, že nabyvatel souhlasí s podmínkami tohoto ujednání. Pokud softwarový produkt představuje aktualizovanou verzi (tzv. update resp. upgrade ), součástí jakéhokoliv převodu musí být i všechny předchozí verze softwarového produktu. ELSYST Engineering považuje licenci registrovaného produktu za převedenou po obdržení písemné informace s adresami původního registrovaného uživatele produktu a nového majitele licence. HiFile Uživatelská příručka 3

6 Omezení záruky Podmínkou vzniku nároku na záruku je odeslání vyplněné a podepsané registrační karty na adresu firmy ELSYST Engineering. Záruční doba je 6 měsíců od data převzetí produktu. Místem uplatnění záruky je sídlo firmy ELSYST Engineering. Záruka se vztahuje na výrobní vady médií a příruček, které budou v rámci záruky zdarma vyměněny. Záruka se dále vztahuje na bezvadný chod programu, čímž se rozumí chod programu v souladu s dokumentací a jejími dodatky; tyto vady programu budou v rámci záruky řešeny bezplatným zasláním nejbližší další oficiální aktualizace programu. Reklamace s popisem vady a žádostí o uplatnění záruky přijímá ELSYST Engineering výhradně písemnou formou. S výjimkou těchto záruk je produkt poskytován bez dalších záruk jakéhokoli druhu. ELSYST Engineering nezaručuje, že program splní všechny požadavky uživatele. ELSYST Engineering nezaručuje bezvadný chod programu HiFile, pokud 1. je provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují bezvadný chod programu 2. je provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nakonfigurované počítačové síti 3. uživatel provádí zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků, než je samotný program HiFile. Omezení odpovědnosti ELSYST Engineering nenese odpovědnost za případné následné škody, a jsou jakékoli, které by vznikly na základě použití produktu HiFile. V žádném případě odpovědnost nepřevýší částku za poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. Ukončení licence Tato licence je platná do svého ukončení. Licence bude ukončena automaticky, pokud porušíte kterékoli ujednání. 4 HiFile Uživatelská příručka

7 Obsah O programu Instalace Obsah Instalace programu Doporučené technické požadavky Spuštění programu HiFile Práce s katalogem Možnosti katalogu Zařazování dokumentů Sken monitor Otevření jiné než výchozí databáze Import databáze Operace s pořadači a dokumenty Operace s pořadači katalogu Operace s dokumenty Dokument Jméno dokumentu Klíčová slova Komentář Masky Vyhledávání Prezentace Zálohování a obnova katalogu Zálohování katalogu Práce se zvukovým záznamem Přidání zvukového záznamu Přehrávání zvukového záznamu Smazání zvukového záznamu HiFile Uživatelská příručka 5

8 Práce s dokumentem typu vícestránkový TIFF Jak naskenovat vícestránkový TIFF Prohlížení vícestránkového TIFFu Smazání stránky v dokumentu typu vícestránkový TIFF Přidání naskenované stránky do dokumentu typu vícestránkový TIFF Automatické odstranění prázdných stránek v dokumentu typu vícestránkový TIFF Úprava dokumentů Otevření dokumentu Uložení dokumentu Uložení dokumentu pod jiným jménem Zvětšení zobrazeného dokumentu Zobrazení dokumentu na celou obrazovku Pohyb dokumentu v okně Oříznutí dokumentu Použití nástroje Výběr Vytvoření masky Úprava masky Sloučení masky s dokumentem Uložení masky Otočení dokumentu Automatické ořezání dokumentu Změna velikosti dokumentu Úprava šikmo naskenovaných dokumentů - Deskew Hromadná úprava šikmo naskenovaných dokumentů Změna barevné hloubky dokumentu Funkce ScaleToGray TIFF navigátor HiFile Uživatelská příručka

9 Export Kopírování souborů s dokumenty do vybrané složky na disku Přesun souborů s dokumenty do vybrané složky na disku Přesun souborů s dokumenty z pevného disku na CD-R, popř. CD-RW Zkopírování databáze a prohlížeče z pevného disku na CD-R, popř. CD-RW 65 Použití volitelného exportu Kopírování souborů s dokumenty na výměnná média Přesun souborů s dokumenty na výměnná média Posílání dokumentů elektronickou poštou Tisk Tisk dokumentu Tisk skupiny dokumentů Tisk indexprintu Nastavení tiskového manažeru Nastavení parametrů tiskárny Přehled příkazů Nabídka Soubor Nabídka Úpravy Nabídka Zobrazit Nabídka Katalog Nabídka Dokument (dokument otevřený pro editaci) Nabídka Dokument (dokument otevřený v katalogu) Nabídka Nastavení Nabídka Okno Nabídka Nápověda Seznam podporovaných formátů HiFile Uživatelská příručka 7

10 Instalace programu Instalace programu je velmi snadná a rychlá, obvykle kratší než deset minut. Upozornění: Pokud máte nainstalovanou starší verzi programu (nebo provádíte reinstalaci aktuální verze) a novou verzi budete instalovat do stejné složky na disku, všechny soubory stejného jména budou přepsány. Pro uchování databáze se proto ujistěte, zda máte zálohovaný její poslední stav. Databázi tvoří soubory s příponou (*.bck). Databázi můžete po instalaci obnovit ze zálohy. Průběh instalace Při instalaci postupujte podle následujících bodů: 1. Instalaci odstartujte spuštěním programu Setup.exe z instalačního média, obvykle z disku CD-ROM. 2. Nejdříve budete upozorněni na možnost přepsání již dříve vytvořené databáze. 3. Potvr te nebo změňte složku na disku, do které se má program nainstalovat. Doporučujeme ponechat výchozí nastavení. 1. Odsouhlaste jméno programové skupiny v nabídce Start, v které bude program přístupný. Po zadání těchto údajů se zkopírují soubory programu na disk, vytvoří se nová prázdná databáze a zástupce v nabídce Start. Poté se instalační program ukončí. 8 HiFile Uživatelská příručka

11 Registrace produktu Po prvním spuštění můžete být (podle modifikace programu) dotázáni na registrační číslo produktu. Při dotazu se zobrazí Vaše identifikační číslo, které nám zašlete a my Vám obratem sdělíme registrační číslo produktu. Registrační číslo můžete získat několika způsoby: telefonicky na čísle , faxem na čísle , elektronickou poštou na adrese Doporučené technické požadavky Hardwarové požadavky IBM PC s procesorem PENTIUM 166 MHz nebo vyšší Grafická karta podporující alespoň režim a 256 barev Pamě 64 MB Disk 4 GB CD-ROM mechanika Softwarové požadavky WINDOWS 95/98 nebo WINDOWS NT 4.0 Rozhraní Twain pro připojení skeneru nebo digitálního fotoaparátu. HiFile Uživatelská příručka 9

12 Spuštění programu HiFile Program HiFile spustíte takto: V nabídce Start: Programy vyberte položku, nebo poklepejte na ploše na ikonu zástupce (pokud jste ji vytvořili). Poznámka: Postup, jak vytvořit zástupce, naleznete v nápovědě pro Windows 95. Spustí se program HiFile a na několik sekund se zobrazí úvodní obrazovka, poté se objeví hlavní okno aplikace. Panel nástrojů Katalogový strom Informační okno Náhledové okno Okno zobrazení dokumentu Hlavní okno aplikace 10 HiFile Uživatelská příručka

13 Práce s katalogem Možnosti katalogu Popis dokumentů Dokumentu zařazenému do katalogu přísluší řada údajů. Jsou to fyzické parametry dokumentu, jako je složka na disku, v které je dokument uložen, datum a čas vytvoření, velikost souboru, rozlišení, barevná hloubka. Dále databáze obsahuje položky, které může měnit uživatel. Jméno dokumentu Jméno dokumentu je název, který je přiřazen dokumentu podle jména souboru, v kterém je dokument uložen. Jméno dokumentu je zobrazeno v náhledovém okně pod náhledem každého dokumentu. Médium, na kterém je dokument uložen Náhled dokumentu Jméno dokumentu Náhled a jméno dokumentu Je-li náhled dokumentu přeškrtnutý, znamená to, že dokument je momentálně nedostupný. HiFile Uživatelská příručka 11

14 Druhy médií pro ukládání dokumentů Program HiFile rozlišuje několik druhů médií, na kterých jsou dokumenty uloženy. pevný disk sí ový disk disk CD ROM disketa nebo jiné výměnné médium RAM disk neznámé médium neexistující médium Textový komentář Textový komentář slouží k zapsání jakýchkoliv poznámek týkajících se dokumentu. Zobrazuje se v informačním okně na záložce Komentář, kde je ho možné editovat. Délka komentáře je neomezená. Klíčová slova Klíčová slova jsou textové řetězce představující hesla, která slouží pro popis, třídění a vyhledávání dokumentů v katalogu. Ke každému dokumentu je možné přiřadit libovolný počet klíčových slov. Pro práci s klíčovými slovy slouží záložka Klíčová slova v informačním okně. Zvukový záznam Zvukový záznam je digitálně zaznamenaný zvuk, který lze přidat ke každému dokumentu, máte-li na Vašem počítači nainstalovánu zvukovou kartu. Můžete si například namluvit komentář ke svému dokumentu, který se pak přehraje při jeho prezentaci. Program sám při svém startu zjistí, zda máte v počítači zvukovou kartu a podle výsledku testu Vám počítač umožní práci se zvukem. Kvalita a objem zaznamenaného zvuku závisí na Vašem nastavení. Maximální délku zvukového záznamu lze zvolit v nastaveních programu, příliš dlouhý zvukový záznam však nadměrně zvětšuje velikost databáze. 12 HiFile Uživatelská příručka

15 Masky Maska je pravoúhlá plocha, vyplněná černou nebo bílou barvou, kterou můžete např. zakrýt hřbet knihy po skenování. Každý dokument může obsahovat pouze jednu masku, ta však může mít libovolný pravoúhlý tvar. Informace o maskách získáte v informačním okně na záložce Masky. Informace o maskách Ostatní informace Uživatel si navíc může v informačním okně na záložce Informace nechat zobrazit informace o fyzických vlastnostech dokumentu: Informace o dokumentu HiFile Uživatelská příručka 13

16 Zařazování dokumentů Aby bylo možné dokumenty v katalogu zpracovávat, je třeba je nejprve do katalogu zařadit. Katalog je přitom možné libovolně členit do pořadačů, které mohou být do sebe zanořeny, vždy ale musí tvořit stromovou strukturu, podobně jako složky na disku Vašeho počítače. Nové dokumenty se zařazují do právě otevřeného pořadače v katalogu. Při zařazování dokumentů můžete nechat automaticky vybrat dokumenty, které doposud nebyly zařazeny do žádného pořadače. Stejně tak si můžete zvolit, zda chcete zařadit dokumenty všech podporovaných grafických formátů, nebo pouze dokumenty vybraného formátu. Je-li vybrán pouze jeden dokument, zobrazí se v dialogovém okně jeho náhled. Průběh zařazování je velmi rychlý a je zobrazován ukazatelem průběhu. Zařazování dokumentů lze samozřejmě v průběhu kdykoliv ukončit. Zařazování dokumentů z disku Do databáze můžete zařadit dokumenty přímo z pevného disku Vašeho počítače. Postupujte podle následujících kroků: 1. Klepnutím v katalogovém stromu otevřete pořadač, do kterého chcete dokumenty zařadit. Katalogový strom 2. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zařadit nové dokumenty. 3. Postupným procházením vyberete na disku složku, kde se nacházejí soubory, které chcete zařadit. 14 HiFile Uživatelská příručka

17 4. Vyberte dokumenty, které se mají do katalogu zařadit. Pomoci by Vám k tomu mělo několik pomůcek. Především je tu možnost vybrat dokumenty, které ještě nejsou zařazeny v žádném pořadači katalogu. K dispozici je i filtr, pomocí kterého můžete zvolit, zda se budou zobrazovat pouze soubory určitého grafického formátu (GIF, TIF, JPG ), nebo zda se budou zobrazovat soubory všech podporovaných formátů. Navíc si můžete nechat zobrazit i vlastnosti souboru, jako je doba vzniku nebo velikost souboru. 5. Po vybrání všech požadovaných dokumentů spus te zařazování dokumentů do katalogu tlačítkem Otevřít. Dokumenty budou zařazeny do právě otevřeného pořadače v katalogu. Dialog přidat nové dokumenty Zařazování dokumentů z výměnných médií Zařazování dokumentů z výměnných médií (CD-ROM, disketa, ZIP, JAZ, MO ) probíhá stejně jako při zařazování z disku podle bodů 1 až 3. Jakmile vyberete dokumenty a spustíte zařazování, budete dotázáni na název výměnného média. Napište sem jméno, které má médium na štítku nebo kterým si ho sami označíte. Když budete s dokumentem pracovat, například při grafických úpravách, tisku nebo exportu, budete vyzváni k vložení média, na kterém se dokument nachází a zároveň se zobrazí název média, který jste zadali při zařazování. HiFile Uživatelská příručka 15

18 Zařazování dokumentů ze sítě Do databáze lze zařadit dokument ze sdílených částí místních sítí Microsoft a Novell. Dokumenty lze tedy umístit na kterýkoliv sí ový disk. Zařazování probíhá jako při zařazování dokumentů z pevného disku. Jako výchozí oblast hledání si zvolte Okolní počítače. V případě, že máte sdílenou část připojenu jako sí ový disk, pak je výchozí oblast hledání Tento počítač. Při zařazování dokumentů postupujete stejně jako při zařazování dokumentu z lokálního disku podle bodů 1 až 3. Twain rozhraní Pro zařazování dokumentů ze skeneru nebo digitálního fotoaparátu se využívá standardní rozhraní Twain, které dodává výrobce zařízení. Při zařazování dokumentů postupujte následovně: 1. Před skenováním dokumentu vyberte v nastaveních programu rozhraní Twain příslušného zařízení. Nastavení je přístupné pod položkou Parametry v nabídce Nastavení, nebo klepnutím na tlačítko Nastavení na panelu nástrojů. 2. Nastavte složku disku, do které se budou naskenované dokumenty Dialog přidat nové dokumenty ukládat. Jestliže chcete mít přehled o nasnímaných dokumentech, zaškrtněte také volbu Zaznamenávat průběh skenování do souboru. 16 HiFile Uživatelská příručka

19 3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Nastavení programu. 4. V informačním okně otevřete záložku Skenování. 5. Jestliže jste zaškrtli volbu Zaznamenávat průběh skenování do souboru, vyplňte svoje jméno do vstupního pole Operátor. Tato položka se bude mimo jiné ukládat do souboru se záznamem průběhu skenování. 6. Nyní máte tři možnosti nastavení: a) Skenování bez ukládání do katalogu, pouze se zobrazením náhledu. Při práci v tomto režimu zobrazení se jednotlivé stránky zobrazují v okně pro zobrazení dokumentu. Získaná data se však neukládají ani do katalogu, ani do jiného externího souboru a slouží pouze k náhledu. b) Skenování s ukládáním do katalogu po jednotlivých dokumentech. Při práci v tomto režimu máte možnost zobrazení náhledu jako v předchozích případech, navíc se však nasnímaná data ukládají do souboru a informace o nich do katalogu. Jména dokumentů se skládají automaticky ze zadaného prefixu a čísla. Počátek číslování můžete sami určit. Navíc můžete určit i grafický formát, v kterém se budou dokumenty ukládat a složku na disku, kam se budou ukládat soubory. c) Skenování všech stránek do jednoho vícestránkového dokumentu (multipage TIFF). Při práci v tomto režimu se nasnímané stránky ukládají do jednoho vícestránkového souboru v grafickém formátu TIFF. Zvolte si jméno dokumentu. Jestliže dokument tohoto jména již v pořadači existuje, vyberte, zda se má přepsat, nebo zda se mají nově nasnímané obrazy uložit za již existující. Rovněž i zde můžete zvolit, do které složky na disku se má dokument uložit. Tak jako v předchozím případě, i zde lze zobrazovat náhled v okně zobrazení dokumentu při snímání jednotlivých obrazů. 7. Máte-li nastaveny všechny parametry, můžete začít skenování (otevření dialogového okna rozhraní TWAIN) klepnutím na tlačítko. Nyní se musíte řídit pokyny výrobce příslušného zařízení. Po dobu, kdy je otevřeno dialogové okno rozhraní TWAIN, je program HiFile nepřístupný. HiFile Uživatelská příručka 17

20 Sken monitor S tímto nástrojem máte možnost monitorovat průběh skenování. Automaticky se vytváří záznamový soubor, obsahující následující informace: začátek a konec skenování přihlášený operátor umístění souborů s naskenovanými dokumenty na disku umístění naskenovaných dokumentů v katalogu názvy souborů rozměry a barevná hloubka dokumentů celkový počet stránek celkový objem dat Záznamový soubor je textový soubor, jehož obsah je možné zobrazit v libovolném textovém editoru. Poznámka: Jméno přihlášeného operátora je totožné se jménem uživatele přihlášeného do systému. Toto jméno je rovněž zobrazeno na záložce Skenování v informačním okně. Zapnutí záznamu o průběhu skenování Chcete-li zahájit záznam průběhu skenování, postupujte následovně: 1. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Parametry V dialogovém okně Nastavení programu klepněte na záložku Twain. 3. V oblasti Záznamový soubor klepněte na tlačítko Změnit nastavení. 4. Zobrazí se vstupní pole pro zadání hesla. Zadejte heslo umožňující změnit nastavení a stiskněte klávesu [Enter]. 5. Pokud je heslo zadáno správně, zobrazí se pole s aktuálním nastavením cesty a jménem záznamového souboru. Zároveň se zpřístupní volba Zaznamenávat průběh skenování. Zatrhněte tuto volbu a klepněte na tlačítko OK. 18 HiFile Uživatelská příručka

21 Vypnutí záznamu o průběhu skenování Chcete-li zastavit záznam průběhu skenování, postupujte následovně: 1. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Parametry V dialogovém okně Nastavení programu klepněte na záložku Twain. 3. V oblasti Záznamový soubor klepněte na tlačítko Změnit nastavení. 4. Zobrazí se vstupní pole pro zadání hesla. Zadejte heslo umožňující změnit nastavení a stiskněte klávesu [Enter]. 5. Pokud je heslo zadáno správně, zobrazí se pole s aktuálním nastavením cesty a jménem záznamového souboru. Zároveň se zpřístupní volba Zaznamenávat průběh skenování. Zrušte zatržení této volby a klepněte na tlačítko OK. Změna umístění a jména záznamového souboru Chcete-li změnit název nebo umístění záznamového souboru, postupujte následovně: 1. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Parametry V dialogovém okně Nastavení programu klepněte na záložku Twain. 3. V oblasti Záznamový soubor klepněte na tlačítko Změnit nastavení. 4. Zobrazí se vstupní pole pro zadání hesla. Zadejte heslo umožňující změnit nastavení a stiskněte klávesu [Enter]. 5. Pokud je heslo zadáno správně, zobrazí se pole s aktuálním nastavením cesty a jménem záznamového souboru. Klepněte na tlačítko. Otevře se dialogové okno, v kterém můžete vybrat složku na disku a jméno pro záznamový soubor. 6. Klepněte na tlačítko Otevřít a potom na tlačítko OK. Změna hesla Potřebujete-li změnit heslo pro přístup ke změnám nastavení záznamového souboru, postupujte následovně: 1. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Parametry V dialogovém okně Nastavení programu klepněte na záložku Twain. 3. V oblasti Záznamový soubor klepněte na tlačítko Změnit nastavení. 4. Zobrazí se vstupní pole pro zadání hesla. Zadejte heslo umožňující změnit nastavení a stiskněte klávesu [Enter]. HiFile Uživatelská příručka 19

22 5. Pokud je heslo zadáno správně, zobrazí se pole s aktuálním nastavením cesty a jménem záznamového souboru. Zároveň se zobrazí tlačítko Změnit heslo. 6. Klepněte na tlačítko Změnit heslo. Zpřístupní se pole Nové heslo a objeví se pole Potvrzení hesla. 7. Do pole Nové heslo napište nové heslo. Do pole Potvrzení hesla vpište znovu toto nové heslo a potvr te klávesou [Enter]. 8. Klepněte na tlačítko OK. Otevření jiné než výchozí databáze Program HiFile umožňuje otevření i jiné než výchozí databáze, vždy to však musí být databáze vytvořená programem HiFile. Chcete-li otevřít jiný databázový soubor, postupujte následujícím způsobem: 1. V nabídce Soubor vyberte položku Otevřít databázi. 2. V dialogovém okně Otevřít databázi vyberte složku na disku, která databázi obsahuje. 3. Klepněte na tlačítko OK. Tip: Seznam několika naposledy otevřených databází naleznete v nabídce Soubor pod položkou Historie databází. Poznámka: Otevřete-li jiný databázový soubor, aktuálně otevřená databáze se uzavře. Import databáze Funkci Import databáze lze použít pro přidání již vytvořené databáze do aktuálně otevřené databáze. 1. V katalogovém stromě vytvořte nový pořadač. 2. Označte nově vytvořený pořadač a z nabídky Katalog vyberte příkaz Importovat. Importovaná databáze bude zařazena do tohoto pořadače. 20 HiFile Uživatelská příručka

23 Operace s pořadači a dokumenty Práce s dokumenty v katalogu nabízí velké množství možností přístupných z nabídek, pomocí klávesových zkratek, tlačítek na panelech nástrojů, nebo pomocí místní nabídky, přístupné po stisku pravého tlačítka myši. Pořadače katalogu Operace s pořadači katalogu Katalog je členěn do pořadačů, které mohou být do sebe zanořeny, vždy ale musí tvořit stromovou strukturu. Po instalaci programu obsahuje katalog již několik pořadačů: Nezařazené dokumenty, Pořadače, Prezentace, Vyhledané dokumenty a Export. Pořadače obsahují všechny Vámi vytvořené pořadače a zařazené dokumenty, význam ostatních pořadačů bude popsán později. Je vhodné dělit katalog hierarchicky na pořadače, aby jeden pořadač neobsahoval příliš mnoho dokumentů. Počet dokumentů v jednom pořadači není omezen, jejich velké množství však ubírá na přehlednosti. Přidání nového pořadače Postupujte podle následujících kroků: 1. Klepnutím v katalogovém stromu otevřete pořadač, v kterém chcete vytvořit nový pořadač. Při prvním startu programu HiFile to budou Pořadače. HiFile Uživatelská příručka 21

24 2. Nyní přidejte nový pořadač bu pomocí nabídky Katalog položka Nový pořadač, stiskem klávesy [Insert], nebo z místní nabídky a její položky Nový pořadač. Přidání nového pořadače do katalogu 3. Vyplňte vstupní pole názvem nového pořadače a potvr te stiskem tlačítka OK. Poznámka: Maximální délka názvu pořadače je omezena na 255 znaků. Smazání pořadače Pořadač lze smazat následujícím způsobem: 1. Klepnutím v katalogovém stromu vyberte pořadač, který chcete smazat. 2. Z nabídky Katalog vyberte příkaz Smazat pořadač, nebo vyberte tutéž položku z místní nabídky, přístupné po stisku pravého tlačítka myši. Smazání pořadače 22 HiFile Uživatelská příručka

25 3. Objeví se dialogové okno Potvrdit odstranění záznamů. Souhlasíte-li s odstraněním dokumentů obsažených v pořadači, klepněte na tlačítko OK. Zaškrtnete-li volbu Smazat z disku, budou z disku smazány soubory obsahující dokumenty obsažené v daném pořadači. Přejmenování pořadače Jméno pořadače lze změnit následujícím způsobem: 1. Označte pořadač, který chcete přejmenovat, klepnutím v katalogovém stromu. 2. Vyberte z nabídky Katalog příkaz Přejmenovat pořadač, nebo vyberte tutéž položku z místní nabídky. Přejmenování pořadače 3. Zadejte nový název pořadače do vstupního pole a potvr te stiskem tlačítka OK. Poznámka: Maximální délka názvu pořadače je omezena na 255 znaků. HiFile Uživatelská příručka 23

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou :

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou : Audiotéka 2002 - manuál Úvod AUDIOTÉKA Popis obecných funkcí VYTVOŘENÍ NOVÉ DATABÁZE OTEVŘENÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE UZAVŘENÍ DATABÁZE ULOŽENÍ NOVÉ DATABÁZE ODSTRANĚNÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT

Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT Manuál k programu GENERÁTOR TESTŮ 2004 G-SOFT www.g-soft.wz.cz OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE A INSTALACE PROGRAMU... 3 1.1 POPIS PROGRAMU... 3 1.2 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.3 INSTALACE... 3 2 OBSLUHA PROGRAMU...

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

RECORD IT. Uživatelská příručka

RECORD IT. Uživatelská příručka RECORD IT Uživatelská příručka RECORD IT RECORD IT Copyright 2015 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu RECORD IT... 7 Použití modulu RECORD IT v programech QuickPHOTO... 9 1. Digitální kamery

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více