MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A"

Transkript

1 MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha 1

2 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze 3 1. Konfigurace databáze a technické požadavky na provoz IT technik Technické požadavky Postup konfigurace 4 2. Uživatelské nastavení administrátor Nastavení a editace textů v databázi Administrátorské účty 6 3. Základní funkce databáze administrátor Investiční záměry Detail investičního záměru Veřejné zakázky a jejich vyhlášení Detail zakázky Databáze dodavatelů Detail dodavatele

3 Účel a základní charakteristika databáze Databáze veřejných zakázek a investičních záměrů je pilotním projektem Oživení o. s., které dlouhodobě usiluje o transparentní veřejnou správu. Databáze je zdarma určena veřejným zadavatelům, zejména samosprávám, pro přehledné a transparentní uveřejňování všech podstatných informací o plánovaných, probíhajících i realizovaných veřejných zakázek. Základní cíle databáze: naplnit informační potřeby občanů měst a obcí, kteří mají právo na volně a snadno přístupné informace o nakládání města s veřejnými prostředky informovat co nejširší okruh podnikatelských subjektů a tím posílit konkurenční prostředí ve veřejné soutěži o veřejnou zakázku snížit riziko korupce a manipulace při zadávání a realizaci veřejných zakázek zvýšením transparentnosti a možnosti efektivní občanské kontroly Databáze rozlišuje tři základní režimy uživatelů: administrátor: veřejný zadavatel, který provozuje databázi na svých internetových stránkách. Má přístup do všech sekcí databáze, které může upravovat. Vstup na základě přihlašovacího jména a hesla (viz. levé menu přihlásit ). veřejnost: veřejně přístupná část databáze na internetu, bez přihlašovacího jména a heslo. Slouží k neomezenému přístupu k veřejným informacím o investičních záměrech, veřejných zakázkách a dodavatelích. zájemce, dodavatel zakázky: podnikatelský subjekt, který projevil zájem účastnit se veřejných zakázek. Po registraci má přístup do svého účtu databázi dodavatelů, kde může editovat svůj základní profil. Vstup je možný po registraci u správce databáze, na základě přihlašovacího jména a hesla (viz. levé menu přihlásit ). Jsou přístupny stejné sekce a informace jako veřejnosti. Databáze je svým charakterem výhradně nástrojem pro jednoduché, přehledné a úplné zveřejňování informací o veřejných zakázkách a investičních záměrech na internetových stránkách zadavatele, tzn. je nainstalována přímo na serveru zadavatele. Databáze nesplňuje atestační podmínky vyhlášky č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje) dle 149 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. nelze ji použít jako výhradní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek. Databáze tedy slouží zadavateli jako doprovodný nástroj pro zveřejňování informací. Souběžně s databází Oživení v rámci svého protikorupčního programu připravilo pro samosprávy také Vzorová pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která obsahují protikorupční a transparentní nástroje při organizaci a zadávání veřejných zakázek. Pro smysluplné a efektivní posílení transparentnosti zadávání veřejných zakázek doporučujeme proto implementovat databázi spolu se vzorovými pravidly. Databáze i vzorová pravidla jsou projektem pilotním, tzn. dosud nedošlo k jeho dlouhodobému osvědčení v praxi. Přivítáme proto jakékoli reakce a připomínky od uživatelů těchto nástrojů pro jejich další zlepšování a inovaci. 3

4 1. Konfigurace databáze a technické požadavky na provoz IT technik Konfiguraci je nutné provést před prvním spuštěním, kdy má administrátor, který spouští aplikaci, možnost nastavit základní hodnoty pro správné fungování aplikace. 1.1 Technické požadavky server podporující PHP verze 4 a novější (např. PHP 4.4,PHP 5.0,PHP 5.1 atd.) MySQL databáze verze a novější (např. MySQL 4.1.2, MySQL 5 atd.) adresáře files a templates_c musí mít nastaveno povolení zápisu pro uživatele pod kterým běží webová aplikace (pokud si nejste jisti, nastavte práva na hodnotu reprezentovanou číslem 0777); v případě, že PHP běží v safe mode, je navíc třeba, aby vlastník těchto adresářů byl shodný s uživatelem, pod kterým běží PHP aplikace. pro správné zobrazení je nutné mít prohlížeč podporující JavaScript doporučené prohlížeče jsou Internet Explorer 6 a novější (Int. Explorer 7) a Mozilla Firefox (verze 2 a novější) dále jsou podporované prohlížeče Opera a Safari 1. 2 Postup konfigurace 1. Soubor data.zip rozbalte a umístěte na FTP, kde budete aplikaci provozovat 2. Pokud splňujete technické požadavky (1.2), můžete začít s konfigurací 3. Do vašeho prohlížeče zadejte ADRESA_VASI_APLIKACE/setup.php 4. Vyplňte formulář s potřebnými hodnotami a klikněte na tlačítko s nápisem Uložit 5. Pokud jste vše vyplnili a splňujete technické požadavky (1.2), měla by konfigurace aplikace proběhnout úspěšně. Pokud nastanou při konfiguraci chyby, budou zaznamenány na výstupu. a) první přihlášení Po úspěšné konfiguraci je možné se přihlásit do aplikace na adresa ADRESA_VASI_APLIKACE nebo ADRESA_VASI_APLIKACE/index.php (pro přihlášení klikněte v levém menu na Přihlášení). Přihlašovací údaje pro Superadministrátora 1 - přihlašovací jméno: přihlašovací heslo: Po přihlášení je vhodné změnit přihlašovací heslo. b) chyby Pokud vyplníte správné hodnoty, můžou nastat tyto chyby Nepodaří se nastavit práva pro adresáře /files, /templates_c, a nebo soubor /setup_config.php. Pro adresář je nutné nastavit práva zápisu pro svět i skupinu přes vašeho FTP klienta (číselná reprezentace práva musí být 0777). U souboru je nutné nastavit tato práva kvůli budoucímu editaci údajů, ale pro provoz aplikace to není nutné. Nepodaří se připojit k MySQL databázi a vytvořit MySQL databázi. Pokud databáze je umístěna na jiném SQL serveru a není povoleno venkovní připojení do databáze, je nutné povolit na SQL serveru venkovní připojení nebo použít jiný SQL server. 1 Primární přihlašovací jméno a heslo vám bude sděleno osobně v případě zájmu zadavatele o používání databáze 4

5 2. Uživatelské nastavení administrátor 2.1 Nastavení a editace textů v databázi levé menu nastavení Databáze umožňuje administrátorovi databáze upravit dle svých představ a potřeb texty jednotlivých sekcí databáze (např. instruktážní popisky sekcí pro lepší orientaci, charakteristika zadavatele, kontaktní osoby atp.). funkce předdefinované hodnoty (obr. 1) editovat webové stránky (obr. 2) popis editace předdefinovaných hodnot zakázek u druhu a rozsahu veřejné zakázky (v případě změny zákonné úpravy či zadávacích směrnic zadavatele) kliknutím na editovat, změny provedete příkazem vložit editace textu jednotlivých sekcí kliknutím na aktivní sekce umožňující editaci formou jednoduchého editačního textové rozhraní (schodné ovládání jako u běžného textového editoru). Změny provedete příkazem upravit pod textovým oknem. Obr. 1 Obr

6 2.2 Administrátorské účty levé menu administrátorské účty administrace databáze funguje ve dvou základních režimech: superadmin: může vytvářet účty a přidělovat práva na jednotlivé sekce databáze (práva k editaci a správě), má přístup do všech sekcí databáze. Může přidávat,editovat profily administrátorů a v profilech může zakázat přihlášení do aplikace. Při prvním spuštění databáze má administrátor práva superadmin. admin: může spravovat a editovat tu část databáze, do které získal přístup od superadmina funkce administrátorský účet přidat administrátorský účet popis přehled administrátorských účtů databáze v režimech admin/superadmin, po kliknutí na detail lze dále upravovat práva uživatele účtu na editaci jednotlivých stránek databáze podle potřeb zadavatele. Editace se potvrdí příkazem odeslat. příkaz pro vytvoření nového účtu za dodržení stejného postupu Obr. 3 Obr. 4 Administrátorské účty umožňují jednoduše organizovat dle organizačního schématu zadavatele zanášení a úpravu informací v jednotlivých sekcích databáze. Např. admin zaměstnanec odpovědný za oblast plánování investic bude mít přístup pouze do sekce investičních záměrů. 6

7 3. Základní funkce databáze administrátor Databáze je uspořádána do tří hlavních sekcí, mimo doprovodné uživatelské funkce (nastavení, přihlašování, administrátorské účty): investiční záměry veřejné zakázky databáze dodavatelů 3.1 Investiční záměry levé menu investiční záměry obsahuje editaci a přehled všech investičních záměrů tzn. ohlášení o plánované veřejné zakázce funkce popis přehled vyhlášených záměrů, na které dosud nebyla vyhlášená veřejná zakázka, může se na ně přihlásit zájemce. Po kliknutí na aktivní číslo zakázky investiční záměry (obr. 5) lze upravovat již zveřejněné údaje (např. oprava, zpřesnění atp.) (viz. detail investičního záměru) přehled minulých záměrů, na které již byla vyhlášena řádná soutěž, nelze o ně již projevit zájem, do této sekce se záměry zařazují automaticky po vyhlášení uzavřené záměry veřejné zakázky. Po kliknutí na aktivní číslo zakázky lze upravovat již zveřejněné údaje (např. oprava, zpřesnění atp.) (viz. detail investičního záměru) přidat investiční záměr tvorba nového investičního záměru, provede se vyplněním formuláře a vyhlásí se (obr. 6) příkazem odeslat, automaticky se zařadí do sekce investiční záměry Obr. 5 Obr

8 Pozn: ve formuláři Přidat investiční záměr u zadavatele lze vybrat zadavatele z rolovací existující nabídky, případně přidat nového zadavatele, pokud dosud žádný zadavatel nebyl přidán. Databáze počítá s tím, že v rámci samosprávy existuje více veřejných zadavatelů, kteří jsou zřízené a provozované samosprávou (např. příspěvkové organizace města) Detail investičního záměru levé menu investiční záměry detail investičního záměru (aktivní číslo u investičních záměrů nebo uzavřených záměrů ) funkce detail investičního záměru (obr. 7) informovat přihlášené (obr. 8) přihlášené firmy popis příkaz odeslat : editace informací o investiční záměru, slouží pro případné změny v záměru či zpřesnění informací příkaz vypsat zakázku : automaticky přesune investiční záměr do skupiny uzavřené záměry a nabídne formulář pro vypsání veřejné zakázky - funkce přidat veřejnou zakázku umožňuje editaci a rozeslání hromadného u zájemcům přihlášených k investičnímu záměru označením přihlášených firem a příkazem odeslat informativní přehled zájemců o investiční záměr Obr

9 Obr Veřejné zakázky a jejich vyhlášení levé menu veřejné zakázky obsahuje přehled všech veřejných zakázek, jejich editaci a veškeré operace od vyhlášení zakázky, přes hodnocení nabídek po uzavření soutěže a hodnocení dodavatelských prací (obr. 9). funkce aktuální zakázky uzavřené zakázky zrušené zakázky přidat veřejnou zakázku (obr. 10) vyhledávání ve veřejných zakázkách popis přehled zakázek, u kterých probíhá veřejná soutěž, nebyl dosud vybrán dodavatel, po kliknutí na aktivní číslo zakázky lze libovolně editovat údaje o zakázce a volit další funkce (viz. detail zakázky) přehled zakázek, u kterých je již soutěž uzavřena a byl vybrán dodavatel. Jsou zde zařazeny zakázky v realizaci nebo zakázky, u kterých byl předmět zakázky realizován a předán zadavateli, po kliknutí na aktivní číslo zakázky lze libovolně editovat údaje o zakázce volit další funkce (viz. detail zakázky) přehled zakázek, jejichž soutěž byla ze zákonných důvodů zrušena, nebyl vybrán dodavatel, po kliknutí na aktivní číslo zakázky lze libovolně editovat údaje o zakázce volit další funkce (viz. detail zakázky) editace nové zakázky, příkazem odeslat je zakázka vyhlášena a automaticky se zařadí do sekce aktuální zakázky jednoduchý nástroj pro vyhledávání zakázek dle zadavatele, druhu, rozsahu a stavu zakázky 9

10 Obr. 9 Obr

11 3.2.1 Detail zakázky levé menu veřejné zakázky detail zakázky (aktivní číslo u aktuálních, uzavřených a zrušených zakázek) funkce údaje o zakázce hodnocení nabídek (obr. 11) smlouva (obr. 12) vyhodnocení zakázky popis editace údajů o zakázce (doplnění, zpřesnění atp.) a upload zadávací dokumentace, změny se provedou příkazem odeslat hodnocení nabídek pomocí uploadu relevantních dokumentů dle zákona protokolu o otevírání obálek, zprávy o hodnocení nabídek editace údajů o uzavření smlouvy a dodavateli zakázky včetně uploadu znění smlouvy, smluvních dodatků v průběhu realizace. Příkazem odeslat bude zakázka automaticky přesunuta do skupiny uzavřených zakázek příkaz odeslat : editace konečného hodnocení zakázky po předání předmětu zakázky do užívání (cena, kritéria, zdůvodnění) (obr. 13) příkaz zrušení veřejné zakázky : editace zákonných důvodů zrušení zakázky, zvolením příkazu se zakázka automaticky přesune do skupiny zrušených zakázek. Může být přeskočena fáze hodnocení nabídek, uzavření smlouvy (obr. 14). Obr. 11 Obr

12 Obr

13 Obr. 14 Upload dokumentů Všechny nabízené funkce detailu veřejné zakázky (viz. kap ) umožňují upload (přiložení) relevantních dokumentů podobným způsobem jako u jiných webových aplikací (např. ové pošty). Upload se provede příkazem procházet a přiložit, dokument lze samozřejmě také smazat.!formát údajů o ceně! Pro zadání cen v detailu VZ se používá jednotný formát oddělovač tisíců (.) a klasická desetinná čárka (,), např ,00. Při zadání hodnoty v jiném formátu nelze hodnotu zadat, resp. se automaticky přiřadí nulová hodnota 13

14 3.3 Databáze dodavatelů levé menu databáze dodavatelů Sekce obsahuje přehled o všech firmách (zájemcích, dodavatelích), kteří se zaregistrovali přes databázi veřejných zakázek. Firma může být zaregistrována skrze databázi třemi způsoby: 1) firma (v režimu veřejného přístupu) projeví zájem o investiční záměr a bude vyzvána databází k registraci 2) firma (v režimu veřejného přístupu) se přímo zaregistruje do databáze dodavatelů, aniž má zájem o některý z investičních záměrů 3) firma může být zaregistrována samotným zadavatelem (viz. registrace firmy) funkce databáze dodavatelů (obr. 15) registrace firmy popis souhrnný přehled informací o zaregistrovaných dodavatelích, včetně informací o tom, zda již realizovali zakázku a mají přístup do databáze. Po kliknutí na název dodavatele se zobrazí jeho detail a další funkce registrace dodavatele zadavatelem (adminem, superadminem), vyplnění registračního formuláře se potvrdí příkazem odeslat. Při zaškrtnutí horní pole se přihlašovací údaje automaticky odešlou na ovou adresu dodavatele uvedenou ve formuláři. Obr

15 3.3.1 Detail dodavatele levé menu databáze dodavatelů detail firmy nebo organizace (název dodavatele) funkce detail firmy nebo organizace (obr. 16) přihlášené záměry (obr.17) realizované zakázky (obr. 18) popis možnost editace údajů o dodavateli, úprava jeho režimu v databázi, tzn. úprava údajů, volba přihlašování ano/ne příp. odstranění dodavatele z databáze: příkaz odeslat, přihlašování ano : pouhá změna údajů o dodavateli, např. kontaktních údajů, osob atp. příkaz odeslat, přihlašování ne : údaje o dodavateli zůstanou zaneseny v databázi, dodavatel však nebude mít přístup do svého účtu, nebude se moci přihlašovat na investiční záměry. Lze použít např. jako sankci na určitou dobu za opakované chyby či špatnou práci dodavatele. příkaz odstranit firmu z databáze : nenávratně vymaže informace z databáze. Např. se jedná o nevěrohodného dodavatele, dodavatel hrubě porušil spolupráci či pravidla atp. přehled o investičních záměrech, ke kterým se firma přihlásila, kliknutím na číslo záměru se dostanete na detail investičního záměru přehled o realizovaných zakázkách daným dodavatelem, realizovanou zakázku přiřadíte danému dodavateli výběrem zakázky z rolovací nabídky (v nabídce se zobrazují pouze realizované zakázky) dle čísla a názvu zakázky a příkazem přidat vybranou zakázku. U přiřazených zakázek se kliknutím na číslo zakázky dostanete do detailu realizované zakázky Obr

16 Obr. 17 Obr. 18 Doporučení: Registrace v databázi představuje stručný a rychlý informativní přehledu pro potřeby zadavatele a veřejnosti o dodavatelích. Plně nenahrazuje systém zadavatele v prověřování věrohodnosti údajů, platného oprávnění k podnikání atp. V případě jakýchkoli pochyb může zadavatel postupovat dle kroků v bodu

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1 Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013 Autor RH SID, s.r.o. 1 Obsah: 1 Internetový informační portál Integri G5i... 3 2 Minimální konfigurace pro provoz G5i... 3 3 Přihlášení... 4 4 Struktura informačního

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích Uživatelská příručka Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Jašíkova 1536/10 Praha 4, 149 00 IČO: 289 77 939 DIČ: CZ 289 77 939 support@exohosting.cz

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Obsah: Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird... 2 Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook... 6 Použití poštovního

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 1. Obsah 1. Postup pro vytvoření, nebo aktualizaci přihlašovacích údajů konkrétní osoby.... 3 1.1. Spustíme portál

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Manuál pro InspIS HELPDESK

Manuál pro InspIS HELPDESK Česká školní inspekce Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Manuál pro InspIS HELPDESK Obsah: 1) Přihlášení do systému 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy 3) InspIS HELPDESK str. 2 str. 2 str. 3 až

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Tento dokument slouží pouze jako rychlý průvodce zveřejněním zakázky a povinných informací k zakázce dle 147a odst. 3 až 6 zákona č. 137/2006 Sb. Kompletní

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150126

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150126 Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150126 1. Obsah 1. Postup pro vytvoření, nebo aktualizaci přihlašovacích údajů konkrétní osoby.... 3 1.1. Spustíme portál

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011 Obsah 1. Přihlášení a oprávnění...2 1.1 Nastavení oprávnění...2 2. Role ZŘO (organizace zřizované Plzeňským krajem)...3 2.1 Objednání komodity z e-shopu ISCNPK...3 2.1.1 Objednávky...3 2.1.2 Dotaz na komoditu...4

Více

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Přihlášení do rozhraní...1 1.1 Registrace nového uživatele...1 1.2 Přihlášení uživatele...2 2 Práce s rozhraním...2 2.1 Volba Úvod...3 2.2 Volba Nastavení...3

Více

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23 E-learning manuál pro účastníka 1 / 23 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...3 Pojmy v systému...3 Registrace...4 Registrace nového účastníka...4 Přihláška do kurzu...4 Pracovní plocha programu...5 Pomocné

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Obsah Přihlášení k administraci... 1 Nová kategorie... 2 Nové zboží... 3 Záložka Zboží... 3 Záložka Kategorie... 4 Záložka Parametry

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO

Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO Manuál pro administraci e-shopu MAGENTO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 3. Administrace e-shopu... 5 3.1. Uživatelé... 6 3.2 Vkládání a editace zboží... 7 3.3 Tvorba kategorií... 14 3.4 Textové

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více