Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x"

Transkript

1 Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x 40E101 Matematika S KMat 7 40E102 Deskriptívna geometria H KMat 5 40E103 Stavebné materiály S SKM 5 40E104 Geológia S GT 5 40E107 Matematický seminár H KMat 2 40E108 Stavebná chémia H SKM 3 40E201 Matematika S KMat 6 40E202 Fyzika S F 5 40E206 Hydromechanika a hydrológia S GT 5 40E220 Statika stavebných konštrukcií 1A S SM 7 40E210 Matematický seminár H KMat 2 40E211 Kapitoly z fyziky H F / 8

2 Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 2 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI12x 40E302 Stavebná mechanika S SM 5 40E304 Pružnosť a plasticita S SM 6 40E305 Geomechanika S GT 5 40E303 Zásady navrhov. a zaťaženie konštrukcií S SKM 4 40E309 Inžinierske siete H PSU 2 Výberové predmety 40E311 Internet H PK SvF 1 40E404 Zakladanie stavieb S GT 5 40E411 Geodézia S GD 5 40E416 Terénne cvičenie z geodézie 1 týždeň H GD 2 40E430 Urbanizmus a územné plánovanie S PSU 5 40E433 Programovanie H GT Cudzí jazyk - anglický H ÚCJ 2 : za povinné predmety 16 kreditov, doplniť z povinne voliteľných a výberových predmetov za 7 kreditov : za povinné predmety 17 kreditov, doplniť z povinne voliteľných a výberových predmetov za 5 kreditov / 8

3 Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 3 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI13x 40E531 Semestrálny projekt BK/KK H SKM 3 40E532 Kovové konštrukcie S SKM 5 40E533 Betónové konštrukcie S SKM 5 40E534 Ekonomika stavebníctva S TMS 5 40E515 Murované konštrukcie S SKM Cudzí jazyk - anglický H ÚCJ 2 Výberové predmety 40E528 Estetika H FPV-KE 1 40E629 Vybrané kapitoly z KPS S PSU 5 40E630 Inžinierska geológia S GT 5 40E631 Dopravné inžinierstvo S CS 5 40E632 Odborná prax Bc. 1 týždeň H PK SvF 1 40E650 Geológia S GT 5 40E633 CAD/CAM/CAE H ŽSTH 2 40E634 Geodézia S GD 5 40E635 Drevené konštrukcie S SKM 5 : za povinné predmety 18 kreditov, doplniť z povinne voliteľných a výberových predmetov za 5 kreditov : za povinné predmety 21 kreditov, doplniť z povinne voliteľných a výberových predmetov za 1 kredit / 8

4 Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 4 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI14x 40E709 Semestrálny projekt CS/ŽS H CS 3 40E710 Cestné staviteľstvo S CS 5 40E711 Železničné staviteľstvo S ŽSTH 5 40E712 CAD/CAM/CAE H CS 2 40E713 Cestné staviteľstvo S TMS 5 40E714 Železničné staviteľstvo S ŽSTH 5 40E810 Technológia stavieb S TMS 4 40E811 Mosty S SKM 4 40E812 Príprava a riadenie stavieb S TMS 5 40E813 Záverečná bakalárska práca S PK SvF 8 40E814 Právo v stavebníctve H MME 3 : za povinné predmety 13 kreditov, doplniť z povinne voliteľných a výberových predmetov za 10 kreditov : za povinné predmety 21 kreditov, doplniť z povinne voliteľných a výberových predmetov za 1 kredit / 8

5 Odbor: Stavebníctvo Ročník: 1 Program: Technológia a manažment stavieb Študijné plány pre študijné skupiny 4xT11x 40E101 Matematika S KMat 7 40E102 Deskriptívna geometria H KMat 5 40E103 Stavebné materiály S SKM 5 40E104 Geológia S GT 5 40E107 Matematický seminár H KMat 2 40E108 Stavebná chémia H SKM 3 40E109 Dejiny architektúry a staviteľstva H PSU 2 40E110 Technické kreslenie H PSU 1 40E201 Matematika S KMat 6 40E202 Fyzika S F 5 40E206 Hydromechanika a hydrológia S GT 5 40E222 Statika stavebných konštrukcií 1C S SM 7 40E210 Matematický seminár H KMat 2 40E211 Kapitoly z fyziky H F 2 40E217 Programovanie H GT 3 : za povinné predmety 22 kreditov, doplniť z povinne voliteľných a výberových predmetov za 1 kredit : za povinné predmety 23 kreditov netreba doplniť / 8

6 Odbor: Stavebníctvo Ročník: 2 Program: Technológia a manažment stavieb Študijné plány pre študijné skupiny 4xT12x 40E302 Stavebná mechanika S SM 5 40E304 Pružnosť a plasticita S SM 6 40E305 Geomechanika S GT 5 40E324 Stavebné stroje a mechanizácia S TMS 4 40E303 Zásady navrhov. a zaťaženie konštrukcií S SKM 4 40E309 Inžinierske siete H PSU 3 40E310 Programovanie H GT 2 40E402 Betónové konštrukcie S SKM 5 40E403 Právo v stavebníctve H MME 2 40E404 Zakladanie stavieb S GT 5 40E411 Geodézia S GD 5 40E431 Technológia stavieb S TMS 3 40E432 Semestrálny projekt TS H TMS 2 40E413 Dejiny inžinierskych stavieb H TMS 2 : za povinné predmety 20 kreditov, doplniť z povinne voliteľných a výberových predmetov za 3 kredity : netreba voliť predmety / 8

7 Odbor: Stavebníctvo Ročník: 3 Program: Technológia a manažment stavieb Študijné plány pre študijné skupiny 4xT13x 40E501 Geodézia S GD 5 40E534 Ekonomika stavebníctva S TMS 5 40E535 Vybrané kapitoly z KPS S PSU 5 40E717 Inžinierska geológia S GT 3 40E506 Drevené konštrukcie S SKM 4 40E515 Murované konštrukcie S SKM 5 40E536 Urbanizmus a územné plánovanie H PSU 4 40E537 Priestorové plánovanie H PSU 4 40E603 Kovové konštrukcie S SKM 5 40E612 Betónové mosty S SKM 5 40E614 Príprava a riadenie stavieb S TMS 4 40E650 Geológia S GT 5 40E622 Vybrané kapitoly z KPS S PSU 4 40E636 Hydrotechnické stavby S GT 4 : za povinné predmety 18 kreditov, doplniť z povinne voliteľných a výberových predmetov za 4 kredity : za povinné predmety 19 kreditov, doplniť z povinne voliteľných a výberových predmetov za 4 kredity / 8

8 Odbor: Stavebníctvo Ročník: 4 Program: Technológia a manažment stavieb Študijné plány pre študijné skupiny 4xT14x 40E710 Cestné staviteľstvo S CS 5 40E711 Železničné staviteľstvo S ŽSTH 5 40E715 Ochrana a tvorba životného prostredia S CS 2 40E716 Príprava a riadenie stavieb S TMS 5 40E718 Ekonomika stavebníctva S TMS 5 40E719 CAD/CAM/CAE H ŽSTH 2 40E730 Dopravné inžinierstvo S CS 5 40E813 Záverečná bakalárska práca S TMS 8 40E815 Cestné staviteľstvo S TMS 5 40E816 Semestrálny projekt TS H TMS 2 40E817 Kovové mosty S SKM 5 40E818 CAD/CAM/CAE H CS 2 40E819 Železničné staviteľstvo S ŽSTH 5 : za povinné predmety 22 kreditov, doplniť z povinne voliteľných a výberových predmetov za 1 kredit : za povinné predmety 20 kreditov, doplniť z povinne voliteľných a výberových predmetov za 2 kredity / 8

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Konstrukce pozemních staveb Stavební inženýrství Staveb. inženýrství

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Studijní program B3651 STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ - I

Studijní program B3651 STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ - I - I Ročník dopor.čas.plánu 1. 2. Semestr dopor.čas.plánu 1. 2. 3. 4. hod kred Matematika 5 6 3 5 6 3 5 6 3 15 18 Konstruktivní geometrie 4 5 3 4 5 Stavební mechanika 4 6 3 4 6 3 4 5 3 12 17 Stavební hmoty

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor Konstrukce a dopravní stavby Strukturované studium bakalářské studium magisterské studium doktorské studium bakalářská práce státní závěrečná zkouška

Více

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4

STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 STUDIJNÍ PLÁN FA CVUT (bakalárský, magisterský navazující) 2003/4 název predmetu pocet hodin /kreditu/1-1/2/ prednášky + ateliéry, cvicení a semináre zkratka císlo ústavu zk/ zkouška, klz/ klasifikovaný

Více

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Študijný plán po semestroch

Študijný plán po semestroch Študijný program: Študijný odbor: Garant: Stupeň: Forma: Dĺžka štúdia v rokoch: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 5.2.14 automatizácia, 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

Více

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Ing. Jiří Apeltauer Ing. Iva Krčmová Ing. Martin Všetečka apeltauer.t@fce.vutbr.cz krcmova.i@fce.vutbr.cz vsetecka.m@fce.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Predmet Predmet 1 5BE101 Základy ekonómie P 2-2 - 0 5 1 5BE001 Základy ekonomickej teórie P 2-2 - 0 6 1 5BF101 Algebra P 2-2 - 0 5 1 5BF001 Algebra P 2-2

Více

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z Študijný plán Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: APIN BcD15 aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijná časť Povinné predmety KAI/bd1/15 algoritmy

Více

Mimoriadne 98. zasadnutie AK Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami ( 83 ods.

Mimoriadne 98. zasadnutie AK Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami ( 83 ods. 382_16 (28.16) 383_16 (28.16) a tretí), ) 5.2.14. automatizácia 2. denná 2 Ing. 5.2.14. automatizácia 1. denná 3 Bc. záchranné služby 8.6. záchranné služby 1. záchranné služby 8.6. záchranné služby 2.

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 PRO OBOR M/027 MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 PRO OBOR M/027 MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 PRO OBOR 64-42-M/027 MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 1. Český jazyk a literatura (nižší nebo vyšší úroveň) didaktický test, písemná práce - zadává Centrum,

Více

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc. Vyhodnocení ankety Kvalita výuky pro Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie a Navazující studijní program Geodézie a kartografie - školní rok 2010-11 včetně personálního hodnocení a se základním

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Studijní program B3502 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (AS) 2015/2016 Studijní obor 3501R011 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (A)

Studijní program B3502 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (AS) 2015/2016 Studijní obor 3501R011 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (A) Doporučený studijní plán 1. ročníku 1. semestr A 1 101M1A 2 2 6 z,zk Matematika 1A A 1 123SHMA 2 1 3 z,zk Stavební hmoty A 1 124PSA1 2 2 5 z,zk Pozemní stavby A1 A 1 129UNA 4 0 5 zk Úvod do navrhování

Více

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety:

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety: Učivo prvých dvoch ročníkov študijného odboru ELEKTROTECHNIKA je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z: elektrotechniky elektroniky výpočtovej techniky

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

Studijní obor 3607T009 KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY II. etapa studia - doporučený časový plán 5.ročníku

Studijní obor 3607T009 KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY II. etapa studia - doporučený časový plán 5.ročníku - doporučený časový plán 5.ročníku 9. semestr (Z) K 9 00 K105PR24 2 0 [2] zk Právo 24 (Legislativa ve stavebnictví) K 9 00 K122TS14 2 2 [4] z,zk Technologie staveb 14 K 9 00 K126EM14 2 2 [4] z,zk Ekonomika

Více

Hodin hodin v ročníku ( název a kategorie ) Celkem A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

Hodin hodin v ročníku ( název a kategorie ) Celkem A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY Učební plán oboru : 23 41 M / 001 S T R O J Í R E N S T V Í Zaměření : P o č í t a č o v á g r a f i k a MŠMT ČR dne 29.12.1997 pod č.j. 37 747/97-23 1. Všeobecně vzdělávací 20 15 12 10 57 Občanská nauka

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

Studijní program B3502 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (AS) 2016/2017 Studijní obor 3501R011 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (A)

Studijní program B3502 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (AS) 2016/2017 Studijní obor 3501R011 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ (A) Doporučený studijní plán 1. ročníku 1. semestr A 1 101M1A 2 2 6 z,zk Matematika 1A A 1 123SHMA 2 1 3 z,zk Stavební hmoty A 1 124PSA1 2 2 5 z,zk Pozemní stavby A1 A 1 129UNA 4 0 5 zk Úvod do navrhování

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI 4187 Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í P o č í t a č o v á g r a f i k a 1. Všeobecně

Více

B-BIOPOT Študijný program: Biotechnológia a potravinárska technológia Študijný odbor: Biotechnológie Forma štúdia : denná 1.

B-BIOPOT Študijný program: Biotechnológia a potravinárska technológia Študijný odbor: Biotechnológie Forma štúdia : denná 1. B-BIOPOT Študijný program: Biotechnológia a potravinárska technológia Študijný odbor: 5.2.25 Biotechnológie Forma štúdia : denná 1. ročník Číslo predmetu Názov predmetu Týžden ný rozsah Ukončenie Počet

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2015 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2015 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI P o č í t a č o v á g r a f i k a Platnost ŠVP : od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI 4187 Obor vzdělávání : 23 41 M / 01 S T R O J Í R E N S T V Í P o č í t a č o v á g r a f i k a 1. Všeobecně

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016 Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2015/2016 Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Výše schválené podpory: 9319949,- Kč ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

UČEBNÉ PLÁNY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM. Denná forma štúdia Prezenčná metóda štúdia

UČEBNÉ PLÁNY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM. Denná forma štúdia Prezenčná metóda štúdia UČEBNÉ PLÁNY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM Denná forma štúdia Prezenčná metóda štúdia 1 Milí študenti, venujte prosím Vás pozornosť nasledujúcim poznámkam: 1. Skôr, ako začnete robiť predregistráciu predmetov, pozorne

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy Príloha k uzneseniu 98.1/a - b Vyjadrenie k am o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy, ) dĺžka 202_16 (5.5.16) iniciácia ŠP marketingová komunikácia

Více

P.S. Toto nie je návod na úspešne štúdium, v prvom rade sa vám musí chceť a v druhom sa treba aj učiť.

P.S. Toto nie je návod na úspešne štúdium, v prvom rade sa vám musí chceť a v druhom sa treba aj učiť. Ahojte prváci! Prostredníctvom tejto informačnej brožúry by sme Vás chceli oboznámiť a priblížiť Vám veci, ktoré budete potrebovať nato, aby sa Vám podarilo úspešne ukončiť prvý rok štúdia na Stavebnej

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Forma štúdia: denná/externá Profil absolventa Absolvent

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011 č. 14/2009-N

Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011 č. 14/2009-N Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011 č. 14/2009-N OBSAH VŠEOBECNÉ USTANOVENIE A. ŠKOLNÉ 1 A. 1. Ročné školné pre študentov, ktorí sú občanmi členského štátu alebo majú trvalý

Více

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017 Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2016/2017 Ústav inžinierskeho staviteľstva Študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné

Více

VYHODNOCENÍ. Sekce 1 Pozemní stavby a architektura

VYHODNOCENÍ. Sekce 1 Pozemní stavby a architektura VYHODNOCENÍ Sekce 1 Pozemní stavby a architektura 1 František Bílek TV vysílač Brno, Holedná 1 Richard Slávik, Matej Michalec 2 Bc. Anna Vašková 2 Bc. Tomáš Švec Architektonicko-urbanistická štúdia Bulvár

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVKÁ UNVERZTA V TRNAVE, 918 43 Trnava Odporúčaný študijný plán Trnava : 5379 FO-Bc- - Filozofia - Filozofia Akademický rok Forma štúdia tupeň štúdia Študijný program 2012/2013 enná 1. 6107700 - FO-Bc-

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

Učebnice. Předmět Autor Název učebnice Vydalo Český jazyk a Mašková D.

Učebnice. Předmět Autor Název učebnice Vydalo Český jazyk a Mašková D. Učebnice Obor: 23-41-M/01 Strojírenství 1. ročník Předmět Autor Název učebnice Vydalo Český jazyk a Mašková D. literatura Dějepis Sochrová M. Bláhová, Chvalovská a Čornej P. a Český jazyk, přehled středoškolského

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Z o z n a m zastaralých kníh

Z o z n a m zastaralých kníh Z o z n a m zastaralých kníh 1. Pěkný,A. Části strojů II. Praha 1957. 33099 18,90 2. Michalíček,M. Návody na laboratórne cvičenia z technickej mech.blava 62. 72948 6,10 3. Hetényi,M. Príručka experimentálnej

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2015 PRO OBOR M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE zaměření informatika (ŠVP Obchodní akademie Neveklov)

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2015 PRO OBOR M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE zaměření informatika (ŠVP Obchodní akademie Neveklov) MATURITNÍ ZKOUŠKA 2015 PRO OBOR 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE zaměření informatika (ŠVP Obchodní akademie Neveklov) SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 1. Český jazyk a literatura - obsahuje učivo předmětů

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: 2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ): : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2.

Více

Uchazeči, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 2015/2016

Uchazeči, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 2015/2016 8 7 6 5 4 3 2 1, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 215/216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 , přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia učitelských oborů v roce

Více

Program doplňujícího studia profilujících předmětů SP 3908R

Program doplňujícího studia profilujících předmětů SP 3908R Program doplňujícího studia profilujících předmětů SP 3908R 1 Program celoživotního vzdělávání Fakulta bezpečnostního inženýrství vyhlašuje program Doplňující studium profilových předmětů SP 3908R v rámci

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 13/2013 K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014 2015

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 13/2013 K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014 2015 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline Fakulta Stavebná Informačný list predmetu Kód: 4B103 Názov: Stavebné materiály Študijný odbor: Železničné staviteľstvo Cestné staviteľstvo Objekty dopravných stavieb Dopravné

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45 OBSAH Funkcionáři UP................................................. 1 Funkcionáři PřF, děkanát........................................... 3 Katedry a pracoviště..............................................

Více

UČEBNICE SCHVÁLENÉ K VÝUCE školní rok 2013/ ROČNÍK, třída 1. B obor: M/01 STAVEBNICTVÍ

UČEBNICE SCHVÁLENÉ K VÝUCE školní rok 2013/ ROČNÍK, třída 1. B obor: M/01 STAVEBNICTVÍ UČEBNICE SCHVÁLENÉ K VÝUCE 1. ROČNÍK, třída 1. B Poř Předm Nakladatelství 3 Sochrová: Čítanka I. k literatuře v kostce pro SŠ 2011, 140 str. 6 Učebnice do DEJ zajistí škola DEJ zajistí škola 7 Calda: Matematika

Více

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s Povinné predmety I. ročník Krmovinárstvo 5 2 2s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 3 0 2s Štatistika a základy výpočtovej techniky 4 1 2s Histológia a embryológia 13 2 3z 2 3s Anatómia I. * 6 2 3s Biofyzika

Více

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1)

Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Odporúčaný študijný plán (kritérium KSP-B1) Forma štúdia: denná FILO Filozofia 5 1 1 0 S 1 PP USAJ Úvod do štúdia anglického jazyka 5 1 1 0 S 1 PP USAL Úvod do štúdia anglofónnej literatúry 5 1 1 0 S 1

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4

P SK 2 / 12 ON/NHM 1 ON/NVM 1 ON/NVCM 1 ON/NCM 1 ON/NCM 2 ON/NCM 3 ON/NCM 4 ON/ISCM 1 ON/ISCM 2 ON/ISCM 3 ON/ISCM 4 Študijný odbor: 8211 HUDOBNÉ UMENIE Študijný program: Interpretačné umenie Stupeň štúdia: II. (Mgr. art.) Forma štúdia: denná strunové nástroje Garant študijného programu: NIEDERDORFER Zuzana, prof. Mgr.

Více

Fakulta stavební. ČVUT v Praze

Fakulta stavební. ČVUT v Praze Fakulta stavební ČVUT v Praze Proč studovat u nás? FSv je moderní vysokoškolskou vzdělávací institucí, která neustále zdokonaluje nabídku studijních oborů, jejich skladbu i obsah předmětů. Naši absolventi

Více

Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2016 Statistika vyhláška 343/2002Sb

Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2016 Statistika vyhláška 343/2002Sb Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2016 Statistika vyhláška 343/2002Sb Obsah Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2016 Statistika vyhláška 343/2002Sb... 1 Souhrnné výsledky zkoušek... 2 Zkouška:

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

3650 M STAVITEĽSTVO od školského roku 2015/2016 ponúkame inovované špecializácie odboru staviteľstvo!

3650 M STAVITEĽSTVO od školského roku 2015/2016 ponúkame inovované špecializácie odboru staviteľstvo! INFORMÁCIE O ODBOROCH Ponúkame študijné odbory: 3650 M STAVITEĽSTVO od školského roku 2015/2016 ponúkame inovované špecializácie odboru staviteľstvo! 3917 M 06 TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V STAVEBNÍCTVE

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov Operační program Rozvoj lidských zdrojů Program podpory: 15.A Zkvalitňov ování vzdělávání na vysokých školách Název projektu: Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického

Více

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 Obory: STAVEBNICTVÍ PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Místo konání: Čs.armády 10, Děčín I DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace Pondělí 24. 8. 2015 od 11,00hodin

Více

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány Opatření děkana č. 3/2008 Název: Výuka a tvorba studijních programů V souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen Fakulty) vydávám toto opatření, které nahrazuje stejnojmenný

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení.

Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení. Úvod ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Úvod technický systém, technická mechanika 2. Spoje - rozebíratelné spoje

Více

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 1. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 1 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 1. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr.

Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr. 1 Studijní program: M1701 Fyzika Kreditní limit: 300 kr. Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr. F01MF/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů:

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy

1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy 1. stupeň bakalárske štúdium 4-ročné študijné programy Študijný program Informatika 4-ročný, v študijnom odbore 9.2.1. Informatika, garant doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. Študijný program Počítačové a komunikačné

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více