PSS, a. s., na trhu financovania bývania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSS, a. s., na trhu financovania bývania"

Transkript

1 1

2 PSS, a. s., na trhu financovania bývania 2

3 ÚSPECHY PSS, a. s., v roku 2006 Výročná cena týždenníka TREND za mimoriadne podnikateľské úspechy BANKA ROKA 2006 PSS 4. miesto z 19 najúspešnejších peňažných ústavov SR 3

4 ÚSPECHY PSS, a. s., v roku 2006 SILNÁ POZÍCIA PSS na slovenskom bankovom trhu 23 hodnotených bánk 1. polrok 2006 Celková suma poskytnutých úverov 5. miesto Celková suma vkladov 7. miesto Zdroj: týždenník TREND, 5. október

5 ÚSPECHY PSS, a. s., v roku 2006 a

6 PROJEKTY ZREALIZOVANÉ V ROKU 2006 nový spôsob práce odbytovej siete ofenzívny odbyt a front office využívajúci pri komunikácií s klientmi mobilné komplety aj mimo kancelárií až 80 % zmlúv o stavebnom sporení v roku 2006 bolo uzatvorené týmto systémom 250 POS terminálov na bezhotovostné úhrady poplatkov aj vkladov na zmluvy o stavebnom sporení inkaso pre úhradu vkladov na zmluvy o stavebnom sporení aj splátky úverov predaj rizikového životného poistenia úverov 6

7 Takmer 15 rokov činnosti PSS, a. s., znamená 7

8 STAVEBNÉ SPORENIE fyzické osoby Kumulatívny stav k Počet uzatvorených zmlúv ks Počet poskytnutých úverov a medziúverov ks Objem poskytnutých úverov 92,90 mld. Sk Priemerná výška úverov 259 tis. Sk 8

9 STAVEBNÉ SPORENIE právnické osoby Kumulatívny stav k Počet uzatvorených zmlúv Objem uzatvorených zmlúv Počet poskytnutých úverov Objem poskytnutých úverov Priemerná výška úverov ks 29,06 mld. Sk ks 4,50 mld. Sk 2,96 mil. Sk 9

10 PROSTRIEDKY POSKYTNUTÉ NA BYTOVÉ ÚČELY Z PSS, a. s., DO celkom 141,3 mld. Sk 1,51% 27,70% 15,45% 55,34% Rekonštrukcia Kúpa bytu, domu Nová výstavba Iné účely 10

11 CELKOVÉ INVESTÍCIE DO BÝVANIA v SR od roka 1993 do ,7 mld. Sk z toho PSS, a. s., poskytla 137,4 mld. Sk = 44,4 % PSS, a. s. 44,4% 55,6% Hypotéky, ŠFRB, ostatné stavebné sporiteľne 11

12 Hospodárske výsledky za rok

13 VYHODNOTENIE EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV za rok 2006 VÝSLEDKY PODĽA IFRS Skutočnosť 2005 Skutočnosť 2006 Zmena Zisk pred zdanením s PDS bez PDS 837,6 mil. Sk 837,6 mil. Sk 1 203,6 mil.sk 893,5 + 43,70 % + 6,67 % Zisk po zdanení Podiel klasifikovaných úverov Bilančná suma s PDS bez PDS 668,8 mil. Sk 937,6 mil. Sk + 39,88 % 668,8 mil. Sk 627,5 mil. Sk -6,18% 2,63 % 2,8 % + 6,50 % 3,09 % * +17,50 %* 45,633 mld. Sk 50,273 mld. Sk + 10,17 % * zmena metodiky 13

14 SCHVÁLENÉ HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY za rok 2006 zmena oproti roku 2005 Základné imanie Nový obchod Zaplatený nový obchod Stav vkladov Celkovo vyplatené financie do bývania CIR Cost Income Ratio Daň z príjmov Počet zamestnancov 2,00 mld. Sk 48,02 mld. Sk 44,91 mld. Sk 40,70 mld. Sk 14,38 mld. Sk 49,47 % 266,00 mil. Sk 390 0,0 % - 2,4 % - 4,88 % + 11,6 % + 8,5 % - 11,2 % + 57,6 % - 2,3 % 14

15 VÝVOJ BILANČNEJ SUMY Bilančná suma Medziročný nárast Stav v mil. Sk Medziročný nárast v % Nárast bilančnej sumy (10,2%) v roku 2006 je ovplyvnený predovšetkým prirastkom vkladov stavebného sporenia (+ 11,6%) rok 15 p-pf

16 VÝVOJ VKLADOV STAVEBNÉHO SPORENIA Vklady stavebného sporenia Medziročný nárast Stav v mil. Sk Medziročný nárast v % Nárast vkladov stavebného sporenia (11,6%) je ovplyvnený stálym nárastom vkladov sporiteľov v roku 2006 a nízkym objemom vyplatených vkladov. rok p-pf 16

17 VÝVOJ STAVEBNÝCH ÚVEROV A MEDZIÚVEROV Klienti majú aj naďalej zvýšený záujem predovšetkým o medziúvery s nízkou nasporenou sumou. 17 p-pf

18 VÝVOJ ZISKU Zisk pred zadnením Zisk pred zdanením bez PDS Medziročný nárast Medziročný nárast bez PDS V mil. Sk 893,5 Medziročný nárast v % Nárast zisku pred zdanením (+43,7%) spôsobil výnos z predaja PDS. rok 18 p-pf

19 Humanitárny program PSS, a. s. 19

20 HUMANITÁRNY PROGRAM v roku 2007 schválených 46 projektov v celkovej hodnote mil. Sk 1,98 mil. Sk 20

21 HUMANITÁRNY PROGRAM v roku 2007 Za všetky pripomeniem aspoň: humanitárna organizácia Liga proti rakovine Deň narcisov Pomoc telesne postihnutým (kúpa elektrického vozíka) Domov sociálnych služieb projekt Náš dom Reedukačný domov v Trstíne rekonštrukčné práce 150 tis. Sk 148 tis. Sk 100 tis. Sk 50 tis. Sk Ostatné projekty sú v tlačovej informácii 21

22 HUMANITÁRNY PROGRAM v roku tis. Sk takmer pre 260 klientov juniorov v rámci plnenia EXTRA ISTOTY 22

23 HUMANITÁRNY PROGRAM v roku 2007 od roku 1996 bolo schválených viac ako686 projektov na podporu humanitárnych aktivít slovenských subjektov v celkovej hodnote 49,41 mil. Sk 23

24 Fond PSS, a. s., na podporu rozvoja bytového hospodárstva 24

25 FOND PSS, A. S., NA PODPORU ROZVOJA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA účel fondu: - podpora bytovej výstavby - financovanie projektov týkajúcich sa progresu v starostlivosti o bytové objekty, vrátane historických pamiatok na Slovensku, - podpora univerzitného štúdia v oblasti stavebníctva a architektúry zameraného na bývanie - fond spravuje finančné prostriedky na jeden rok vo výške 5 mil. Sk - Fond schválil na roky finančné prostriedky na 49 projektov - v celkovej hodnote 14,98 mil. Sk 25

26 FOND PSS, A. S., NA PODPORU ROZVOJA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA PRÍKLADY PROJEKTOV Obnova a správa bytového fondu Analýza efektivity bytového hospodárstva v SR a vývoj koncepcie vzdelávania v problematike správy bytov spoločný projekt s Ministerstvom SRN pre dopravu, výstavbu a bývanie Podpora výstavby bytov Metodika financovania a realizácie bytových stavieb pre pracovníkov verejnej správy projekt Stavebnej fakulty STU Podpora štúdia Stavebné konštrukcie I. a II. vydanie učebnice Nízkoenergetické budovy študentská súťaž 26

27 FOND PSS, A. S., NA PODPORU ROZVOJA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA Súťaže vyhlásené v oblasti rozvoja kvality bytových stavieb Progresívne, cenovo dostupné bývanie súťaž MVRR SR Stavba roka súťaž ABF Slovakia CE.Z.AR súťaž Slovenskej komory architektov Medzinárodné konferencie Systém financovania bývania pre krajiny v transformačnom procese Tepelná ochrana budov, energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov Ďalšie aktivity a projekty z oblasti bývania 27

28 ROK 2007 Z POHĽADU ODBYTU 28

29 VÝSLEDKY ODBYTU - SPORENIE počet nových zmlúv o stavebnom sporení vrátane počtu bytových jednotiek uzavretých právnickymi osobami cieľová suma nových zmlúv priemerná cieľová suma k k zmena ks* ks* + 18,6 % ks ks + 16,2 % * len zmluvy 16,0 mld. Sk 22,1 mld. Sk + 38,1 % Sk Sk + 16,8 % 29

30 VÝSLEDKY ODBYTU - SPORENIE Stav k k k zmena počet sporiteľov počet zmlúv cieľová suma zmlúv vklady klientov ks ,7 % ks ,5 % 319,8 mld.sk 324,8 mld. Sk + 1,5 % 40,7 mld. Sk 41,2 mld. Sk + 1,2 % 30

31 VÝSLEDKY ODBYTU ÚVERY, MEDZIÚVERY k rok 2007 k zmena Počet poskytnutých stavebných úverov a medziúverov Stav Objem poskytnutých stavebných úverov a medziúverov ks ks 84,2 mld. Sk ks ks + 10,6 % ks + 3,2 % 5,4 97,4 + 15,7 % mld. Sk mld. Sk Stav 37,6 mld. Sk 43,6 + 16,0 % mld. Sk Priemerná výška úveru rok Sk rok Sk + 20,6 % 31

32 VÝSLEDKY ODBYTU - právnicke osoby Spoločenstvá vlastníkov bytov Bytové družstvá Správcovia bytových domov 32

33 VÝSLEDKY ODBYTU SPORENIE Počet zmlúv o stavebnom sporení k ks k ks rok ks k ks zmena 2006/ ,1 % Cieľová suma uzatvorených zmlúv 23,91 mld. Sk 27,42 mld. Sk 0,6 29,06 mld. Sk mld. Sk + 8,0 % Poznámka: Zmluvy s predstaviteľmi bytových domov v počte ks reprezentujú bytov z celkového počtu 830 tisíc bytov v bytových domoch na Slovensku. Na Slovensku je cca bytových domov. 33

34 VÝSLEDKY ODBYTU - právnicke osoby k k k zmena 2006/2007 Počet schválených stavebných úverov Stav 133 ks 128 ks 162 ks + 26,6 % 715 ks 1051 ks ks + 36,5 % Objem schválených stavebných úverov 0,17 mld.sk 0,26 mld.sk 0,49 mld.sk + 88,5 % Stav 0,96 mld.sk 1,52 mld.sk 1,89 mld. Sk + 24,3 % 34

35 AKTUÁLNA PONUKA PSS, a. s. 35

36 ÚROKOVÝ BONUS - KOMUNIKÁCIA PLATÍ PRE NOVÉ ZMLUVY od do

37 PRÁVNICKE OSOBY - KOMUNIKÁCIA 37

38 SPORENIE PRE DETI - KOMUNIKÁCIA Počet uzatvorených zmlúv v tarife Junior extra od do v roku zmena ks 7590 ks + 90,8 % Žrebovanie za účasti štátneho notára Letný tábor Vivalandia Podskalie od do pre 100 detí 38

39 AKTUÁLNA PONUKA V ROKU 2007 ÚVERY BEZ SKÚMANIA BONITY OD NÁSLEDNÝ MEDZIÚVER BEZ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA AŽ DO Sk STAVEBNÝ ÚVER SO ZÁLOŽNÝM PRÁVOM AŽ DO 50 % Z HODNOTY ZÁLOŽNÉHO OBJEKTU 39

40 Zámery PSS,, a. s., na rok

41 PSS, A. S., V ROKU 2007 zavedenie projektu Scoring klientov Žiadajúcich o úver spolupráca s SBCS (Slovak Banking Credit Bureau) a so Sociálnou poisťovňou pri poskytovaní úverov spolupráca pri realizácii návrhu využitia súkromného kapitálu na financovanie výstavby nájomných bytov v Slovenskej republike konverzia na EURO stabilita štátnej prémie k stavebnému sporeniu 41

42 NOVEMBER 2007 VÝROČIE PSS, a. s. 42

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016?

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016? Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Úvodem je nutno říci, že cílem experimentů

Úvodem je nutno říci, že cílem experimentů Ľubomír GAJDOŠ, Martin ŠPERL* Lomové zkoušky trubky DN 500 z oceli L485MB (1. část) Úvodem je nutno říci, že cílem experimentů na trubním tělese DN500 z oceli L485MB bylo studium kritických podmínek lomu

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Reality a nemovitosti. Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG

Reality a nemovitosti. Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG Reality a nemovitosti Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG Nehnuteľnosť pozemok a stavba spojená so zemou pevným základom Realita nehnuteľný majetok Pozemok prirodzená časť zemského

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Výrocní zpráva. Prague Credit Union, sporitelní družstvo

Výrocní zpráva. Prague Credit Union, sporitelní družstvo Výrocní zpráva Prague Credit Union, sporitelní 2007 Prague Credit Union, sporitelní OBSAH 1. Úvod 3 2. Údaje charakterizující družstevní záložnu a její cinnost 3 3. Personální složení rídících orgánu PCU

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

Sociální služby na Slovensku. APSS ČR Andrea Tajanovská

Sociální služby na Slovensku. APSS ČR Andrea Tajanovská Sociální služby na Slovensku APSS ČR Andrea Tajanovská Základní údaje Do roku 1992 součástí Československa. Leží ve středu Evropy a hraničí s 5 státy. Členem Evropské unie, měnou je Euro. Dále je členem

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Zkušenosti z portfolia 80-ti bioplynových stanic + možnosti financování

Zkušenosti z portfolia 80-ti bioplynových stanic + možnosti financování AGROTÝM České spořitelny Zkušenosti z portfolia 80-ti bioplynových stanic + možnosti financování Třeboň, 13.10.2011 Martin Dykast Obsah prezentace Představení České spořitelny + AGROTÝMU ČS Základní struktura

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

EKO PROGRAM PARTNERS

EKO PROGRAM PARTNERS EKO PROGRAM PARTNERS FINANCOVÁNÍ SOLÁRNÍCH SYSTÉMU Problematika týkající se náhradních zdrojů elektrické energie je aktuální záležitosti nejen z pohledu technického, ale také z pohledu financování. Hlavní

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over.

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. správnosti 1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol. interné - proces p. vo vnútr externé - prijaté

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

Příručka začínáme. Príručka začíname

Příručka začínáme. Príručka začíname CZ: Příručka začínáme SK: Príručka začíname Stáhněte si aplikaci Bamboo Spark Stiahnite si aplikáciu Bamboo Spark Bamboo Spark -Abyste - mohli používat vaše zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

TÉMA: Alternativní distribuční kanály

TÉMA: Alternativní distribuční kanály MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRAVNÍ FAKULTA SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU POJISTNÁ EKONOMIKA TÉMA: Alternativní distribuční kanály ZPRACOVALY: Erika Gorčíková Zuzana Čorejová DATUM PREZENTACE: 5. prosinec

Více

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 Bella Sara je svět koní pro dívky ve věku 6-14 let. Na internetové adrese www.bellasara.cz si může každá dívka vytvořit zdarma svůj účet s vlastní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 Erste Bank odstartovala rok 2004 s velmi dobrým výsledkem Výsledek prvního ctvrtletí roku 2004 je velmi potešitelný, a to hned z nekolika duvodu: Za prvé je to nejlepší

Více

NOVÝ! WELDPLAST S1. Mimořádně kompaktní. We know how. www.leister.com

NOVÝ! WELDPLAST S1. Mimořádně kompaktní. We know how. www.leister.com NOVÝ! Mimořádně kompaktní. We know how. S novým kompaktním extrudérem dosáhnete perfektní kvality svaru při tloušťce materiálu až mm a maximálním výtlaku 0,8 kg/h (u PVC až, kg/h). Přívod drátu z pravé

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Oznámení Waldviertler Sparkasse Bank AG stanovující úrokové sazby vkladů v českých korunách a cizí měně platné od 01.01.2015

Oznámení Waldviertler Sparkasse Bank AG stanovující úrokové sazby vkladů v českých korunách a cizí měně platné od 01.01.2015 Oznámení Waldviertler Sparkasse Bank AG stanovující úrokové sazby vkladů v českých korunách a cizí měně platné od 01.01.2015 Vkladní knížky, Spořicí účty, Vkladové účty s výpovědní lhůtou fyzické a právnické

Více

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013 Stavební spoření HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 3. 4. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Stavební spoření 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

C E N N Í K - S L O V E N S K O

C E N N Í K - S L O V E N S K O CKZemekslov.zlom2015A_Sestava 1 1/22/15 6:03 PM Stránka 1 1 01 C K Z E M E K - Č R C E N N Í K - S L O V E N S K O 24. SEZÓNA S VAŠIM PARTNEROM PRE JADRAN INFORMUJTE SA U SVOJICH PREDAJCOV VO VAŠOM OKOLÍ

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Konference s mezinárodní účastí Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České republice a ve světě Středa 22. října 1997, Malý sál 9,00

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Program rozvoje venkova ČR. Olga Wiesnerová

Program rozvoje venkova ČR. Olga Wiesnerová ČR Olga Wiesnerová OSA III. Opatření 1.2 podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti mikropodniků, včetně

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty BĚŽNÝ ÚČET

Více

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika Jaký je Vás výhled? Tax news srpen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 09 Příloha Protischodkový balíček zamítnut Senátem Judikatura Soudního dvora EU (SDEU)

Více

11. 14. 2. 2014 Štyri dni plné zaujímavých stretnutí... 16. MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ VEĽTRH vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AGROKOMPLEX VÝSTAVNÍCTVO

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Cenník poplatků CreditPay

Cenník poplatků CreditPay z jiné banky 0,20 EUR - pre členy NFD je poplatok 0 EUR ( pokud vklad je nad 75 EUR) 1 EUR IDP: přijatá platba za provizi 2,8% + 0,66 EUR 2,8% + 0,66 EUR domáci převod 1,4% + 0,66 EUR 1,4% + 0,66 EUR zahraniční

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN VÝROČNÍ ZPRÁVA 04 Obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 2 Co je to stavební spoření?

Více

Oznámení Waldviertler Sparkasse Bank AG stanovující úrokové sazby vkladů v českých korunách a cizí měně platné od 01.09.2015

Oznámení Waldviertler Sparkasse Bank AG stanovující úrokové sazby vkladů v českých korunách a cizí měně platné od 01.09.2015 Oznámení Waldviertler Sparkasse Bank AG stanovující úrokové sazby vkladů v českých korunách a cizí měně platné od 01.09.2015 Vkladní knížky, Spořicí účty, Vkladové účty s výpovědní lhůtou fyzické a právnické

Více

Potenciál využitia ziskov emisného obchodovania k financovaniu zlepšenia energetickej efektivity rezidenčného bývania

Potenciál využitia ziskov emisného obchodovania k financovaniu zlepšenia energetickej efektivity rezidenčného bývania 10. MEDZINÁRODNÁ KONFERÉNCIA ENEF 2012 16. OKTÓBER 2012 Potenciál využitia ziskov emisného obchodovania k financovaniu zlepšenia energetickej efektivity rezidenčného bývania PETR ŠTĚPÁNEK DANIELA ŠPIRKOVÁ

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

ČEŠTÍ KLIENTI. Československá Obchodní Banka, a. s. (ČSOB)

ČEŠTÍ KLIENTI. Československá Obchodní Banka, a. s. (ČSOB) Zákazníci Trade.com môžu zaslať prostriedky na svoj účet bankovým prevodom prostredníctvom mnohých bánk po celom svete. Údaje potrebné pre bankový prevod nájdete nižšie. ČEŠTÍ KLIENTI Československá Obchodní

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Tax news. 10 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. červen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. červen 2012, Deloitte Česká republika Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Tax news červen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Návrh

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Z vízií tvoríme hodnoty Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Broumov Revitalizácia kláštora Broumov vzdelávacie a kultúrne centrum výkony 5 099 zisk pred zdanením 87 čistý zisk 64 aktíva celkovo 3 804

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více