Volcan08. Volcan08 uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volcan08. Volcan08 uživatelská příručka"

Transkript

1 Volcan08 Volcan08 uživatelská příručka

2 Obsah: Obsah 2. Historie Volcan08 3. K čemu Volcan08 slouží 4. První seznámení 6. Vytváření nové databáze 7. Pracujeme s databází 13. Otevírání databáze 15. Grafické efekty 16. Řešení problémů 16. Autoři 17.

3 Historie Volcan08 Projekt Volcan08 vznikl jako ročníková práce z informatiky žáka Jana Sedláka, studenta druhého ročníku gymnázia Vídeňská 47 v Brně. Verze 1.0 vyšla v květnu Vývoj trval zhruba měsíc. Program je kompletně napsát v jazyce ObjectPascal, programován a kompilován v Turbo Delphi Exploreru. Tímto bych chtěl firmě Borland, která toto IDE vytvořila, hluboce poděkovat. Verze programu, která se Vám dostává do rukou je označovaná jako release verze, nebo číslovkou 1. Této verzi předcházelo několik pre-release verzí, beta verzí, nedokončených verzí, které byly důkladně otestovány a prozkoušeny aby se k Vám dostala již verze s co nejmenším počtem chyb. Poděkování: mému PC, které onen programovací nápor vydrželo firmě Borland, v jejiž IDE Turbo Delphi Explorer je Volcan08 napsáno strýčku googlu, který zodpověděl většinu mých otázek ohledně Delphi portálu programujte.com Brrabovi, Schmelovi a Jámichalovi za jejich připomínky a rady myšlence opensource, protože zušlechťuje programy

4 K čemu Volcan08 slouží Program Volcan08 je univerzální databázový systém. O tomto pojmu si povíme víc. Databáze je soubor různých objektů/prvků/složek, které mají různé vlastnosti a různé možné operace. Jako příklad databáze může sloužit telefonní seznam. Každý člověk, obsažený v databázi Telefonní seznam je vlastně objekt (položka, prvek...) a ten má nějaké vlastnosti telefonní číslo, adresa atp. Jako další příklad může sloužit třeba databáze kradených aut (každé auto je objekt, vlastnosti jsou např. SPZ, majitel a tak dále). Takže databáze je soubor prvků, které mají různé vlastnosti. Každá vlastnost je také jiného typu. Je jasné, že vlastnost věk, telefonní číslo či číslo popisné budeme ukládat jako číslo, zatímco jméno, adresa popř. značka bot budeme ukládat jako text. Kromě textu a čísel může být tímto typem tzv. logická hodnota, která může nabývat pouze hodnot ano nebo ne. Používá se pro ukládání takových vlastností, jako je např. ženatý, hezký či cizinec. S každým takovým typem můžete provádět rozličné operace, u čísel např. hledat v rozsahu (intervalu), zatímco u log. hodnot pouze hledat, které položky odpovídají této hodnotě (např. v telefonním seznamu vyhledat všechny lidi, bydlící na adrese Pivovarská (u textu), vyhledat všechny, kteří jsou ženatí (u log. hodnot) a nebo vyhledat lidi v intervalu od 15 do 25 let (u čísel)). Program Volcan08 je konstruován k tomu, aby si uživatel mohl sám definovat (při vytváření databáze), jak se budou v oné databázi jmenovat jednotlivé položky, jaké budou mít vlastnosti, jak se ty vlastnosti budou jmenovat a jakého budou typu. Tento soubor s oním typem se automaticky uloží zvlášť, tudíž můžete při vytváření nové databáze použít typ některé již vytvořené databáze. Dokonce můžete soubor s typem databáze poslat svým známým,

5 kteří chtějí mít také databázi např. telefonní seznam, jenž jste Vy vytvořili. S programem Volcan08 je také distribuováno nepřeberné množství již vytvořených typů databází, jako např. Onen zmiňovaný telefonní seznam, databáze kradených aut, databáze známek či databáze dárců krve. Jestli Vám stále není jasné, k čemu tento program slouží, nemusíte se obávat, pochopíte to při dalším čtení tohoto manuálu. Vyhledávání je v programu Volcan08 ale bohužel možné jen podle jmen položek, vyhledávání podle vlastností se plánuje do dalších verzí.

6 První seznámení Když program poprvé spustíte (poklepete na Volcan08.exe), objeví se před Vámi okno podobné tomuto: Nyní si probereme jednotlivé volby: 1. Nová databáze: Klepnutím zde vytvoříte úplně novou databázi, 2. Uložené databáze...: Klepnutím zde můžete otevřít dříve vytvořené databáze, 3. Nastavení: Klepnutím zde můžete nastavit grafické efekty programu Volcan08, 4. About: Klepnutím zde se objeví okno s informacemi o

7 programu a autorech, 5. Konec: Klepnutím zde program Volcan08 ukončíte. Tip: Ve většině případů obdržíte krátké info přímo v programu a to tak, že na chvíli podržíte nad určitým prvkem myš. Vytváření nové databáze Nová databáze se vytváří pomocí tlačítka Nová databáze v hlavním menu. Po kliknutí se objeví toto okno: Nyní si probereme funkci objektů v tomto okně. Horní řada: 1.Tabulka s nápisem Název druhu databáze : Nejmocnější kouzlo Volcan08 souvisí s možností exportu

8 různých typů databází. Zde můžete zadat jméno typu databáze, kterou právě vytváříte. Onen soubor bude potom umístěn ve složce spolu s programem Volcan08 a bude mít název XYZ.dbn, kde XYZ je název onoho typu. 2.Tabulka s nápisem Název databáze : Zde můžete zadat název už vlastní databáze. Ve složce, kde je umístěn program Volcan08.exe se vytvoří složka s názvem Vaší databáze a v ní budou umístěny všechny soubory databáze. 3.Tabulka s nápisem Název prvku : Zde můžete zadat souhrný název prvků. Tudíž, pokud například vytváříte telefonní seznam, zde zadáte Pan/Paní, Kontakt či cokoliv jiného. Jediný význam názvu prvku je vizuální umístění v hlavním okně databáze. 4.Nápis Prvků přidáno : Zde se zobrazuje, kolik bylo doposud přidáno vlastností. Prostřední řada: V prostřední řadě se nachází tři tlačítka pod sebou a vedle každého z nich bílá tabulka. 1.Tlačítko Přidat číslo : Kliknutím na toto tlačítko přidáte novou vlastnost, kterou mají mít položky hotové databáze a to vlastnost, která ponese číselnou hodnotu. Název tohoto prvku můžete napsat do bílého políčka vedle tlačítka. Všechny doposud přidané vlastnosti jsou zobrazeny v bílé tabulce. 2.Tlačítko Přidat log. hodnotu : Kliknutím na toto tlačítko přidáte novou vlastnost a to vlastnost, která ponese logickou hodnotu ano/ne.

9 3.Tlačítko Přidat slovo(text) : Kliknutím na toto tlačítko přidáte novou vlastnost a to vlastnost, která ponese hodnotu textu. Spodní řada: 1.Zaškrtávací tlačítko Heslovaná databáze : Kliknutím zde můžete vytvořit databázi, která bude přístupná pouze po zadání hesla. Po zaškrtnutí můžete zadat heslo do bílého plolíčka vedle. Implicitně je hodnota hesla nastavena na Heslo. 2.Tlačítko Smaž : Kliknutím zde můžete smazat vlastnosti, které jste přidali a tak začít odznovu. 3.Tlačítko Otevři : Kliknutím zde můžete načíst dříve vytvořené typy databází. Nachází se ve stejné složce, jako program Volcan08.exe. 4.Tlačítko Vytvoř! : Kliknutím zde vytvoříte novou databázi podle zadaných vlastností.!pozor! Pořadí vlastností v databázi je dáno pořadím jejich přidávání! Nyní si zkusíme vytvořit databázi, například databázi vlastněných CD. 1.Krok: Zadáme název typu databáze, například Typ pro databázi CD. 2.Krok: Zadáme název naší databáze, například Moje databáze kompaktních disků 3.Krok: Zadáme název prvků, zde například CD. 4.Krok: Odškrtneme, že chceme heslovanou databázi a vedle do políčka zadáme naše heslo, např. Tajné Heslo.

10 5.Do políčka vedle tlačítka Přidej slovo(text) napíšeme Výrobce a klikneme na tlačítko Přidej slovo(text). Tím přidáme první vlastnost prvků databáze a to vlastnost typu text s názvem Výrobce. 6.Do políčka vedle tlačítka Přidej číslo napíšeme Rok vydání a klikneme na tlačítko Přidej číslo. Tím přidáme druhou vlastnost prvků databáze a to vlastnost typu číslo s názvem Rok vydání. 7.Do políčka vedle tlačítka Log. hodnota napíšeme Originální a klikneme na tlačítko Log. hodnota. Tím přidáme třetí vlastnost prvků databáze a to vlastnost typu logická hodnota s názvem Originální (Tato vlastnost znamená, jestli je vlastněné CD originální či nikoliv. Na takovéto vlastnosti se hodí typ logická hodnota, protože zde chceme uchovávat hodnotu ano nebo ne, nic víc.).!pozor! Logická hodnota může nabývat pouze hodnot ano nebo ne. Pokud v hlavním programu přidáváte novou položku, napsáním ano nastavíte hodnotu na ano. Pokud zadáte jakoukoliv jinou hodnotu, nastaví se hodnota na ne. Dejte si proto pozor na velikost písmen, Ano není totéž co ano. 8.Do políčka vedle tlačítka Přidej číslo napíšeme Množství a klikneme na tlačítko Přidej číslo. Tím přidáme čtvrtou vlastnost prvků databáze a to vlastnost typu číslo s názvem Množství. Nyní jsme se dozvěděli, že můžete přidávat více vlastností stejného typu. Tip: Pořadí vlastností je ukázáno vedle jejich názvu v bílích tabulkách na kraji. Chcete-li jiné pořadí vlastností, klikněte na tlačítko Smaž. 9.Nyní by mělo Vaše okno vypadat nějak takhle:

11 Pokud je někde nějaký údaj špatně, změnte ho. Pokud je špatně některá z vlastností, nebo má jiné pořadí, klikněte na tlačítko Smaž.!Pozor! Každá položka má kromě vlastností, které jste při vytváření databáze zadali také jednu pevnou vlastnost a to Název. Proto, i když při vytváření databáze zadáte jenom jednu vlastnost, výsledná databáze bude mít vlastnosti dvě. Vlastnost Název je klíčová, v samotné databázi je zobrazena na jiném místě a dá se podle ní vyhledávat. 10.Nyní klikněte na tlačítko Vytvoř!. Nyní se stala spousta věcí. Ve složce s programem Volcan08 se vytvořila složka, která nese název vaší databáze, v našem případě Moje databáze kompaktních disků. Tato složka je klíčová, neb se v ní nachází samotná databáze. Dále se ve složce s programem Volcan08 vytvořil soubor s názvem vašeho typu a příponou *.dbn, v našem případě Typ pro databázi

12 CD.dbn. Tento soubor nese informace o počtu, typech a názvech vlastností. Můžete ho použít při vytváření nové databáze kliknutím na tlačítko Otevři a následným vybráním cesty. Jedna z věcí, které si však všimnete je, že se změnilo okno s názvem Nová databáze na hlavní okno prohlížení databází. V v horní liště má napsáno Volcan08 a název právě otevřené databáze. Vypadá nějak takto: Toto je hlavní okno pro práci s databází. Zde budete při operacích s databázemi trávit nejvíce času.

13 Pracujeme s databází V předchozí kapitole jsme vytvořili novou databázi. Nyní se podíváme na funkce objektů umístěných na hlavním okně. 1.Horní lišta V horní liště jsou dvě tlačítka, tlačítko nazvané Hlavní a tlačítko Ostatní. Kliknutím na tlačítko Hlavní se vysune nabídka s tlačítky Nová databáze, Otevřít databázi, Nastavení a Konec. Kliknutím na tlačítko Nová databáze se dostanete do okna vytváření nové databáze, které bylo popsáno v minulé kapitole. Kliknutím na Konec program Volcan08 ukončíte. Zbývající tlačítka v tomto menu si objasníme později. Kliknutím na tlačítko Ostatní se vysune nabídka s tlačítky Help a About. Tlačítko Help otevře tuto nápovědu a tlačítko About otevře okno s informacemi o autorech. 2.Spodní lišta Ve spodní liště je zobrazen počet položek v databázi. Při první spuštění databáze zde není napsáno nic. 3.Ostatní Zbylé objekty na tomto okně slouží k ovládání databáze. V bílém poli je zobrazeno jméno položky, ona klíčová vlastnost, kterou mají všechny položky. Pokud text v tomto bílém poli změníte a zmáčnete enter, program Volcan08 prohledá celou databázi, jestli v ní není položka s daným názvem. Tlačítky < a > se můžet posuvat mezi položkami databáze. Pokud jste na začátku, resp. na konci databáze, je

14 dané tlačítko nefunkční.!pozor! Položky v databázi nemají pevně dané pořadí (pouze mají pořadí podle toho, jak byly přidávány). Doporučuje se tedy orientovat, obzvláště v obsáhlých databázích, pomocí vyhledávání. Nad oním bílým políčkem se nachází při vytváření databáze zadaná hodnota Název prvků databáze. Pod políčkem s názvem položky se nachází po levé straně bílé pole, kde budou podle pořadí vypsány vlastnosti a jejich hodnoty. Po pravé straně se nachází šedé pole se třemi tlačítky. Klikntím na tlačítko Přidat přidáte novou položku do databáze a to na její konec. Objeví se malé okno kde se bude postupně zobrazovat každá vlastnost (zadaná při vytváření databáze). Jako první se vždy objeví pevně daná vlastnost Název. Nápis nahoře ukazuje, jak se aktuálně přidávaná vlastnost jmenuje, po pravé straně jakého je typu (integer představuje celé číslo, boolean logickou hodnotu a string text) a po levé kolikátá vlastnost je to v pořadí (vlastnosti se neobjevují popořadě, jsou však popořadě vypsány v hlavním okně). Do bílého políčka zapíšete hodnotu aktuálně přidávané vlastnosti a kliknete na tlačítko OK. Po poslední vlastnosti se toto okno samo zavře.!pozor! Pokud je databáze heslovaná a neobsahuje žádné položky, před prvním přidáváním musíte nejprve zadat heslo (do okna, které se objeví s žádností o heslo). Pokud nějaké položky obsahuje (-> pokud otevíráte dříve uloženou databázi), musíte heslo zadat ihned při otevření hlavního okna. Při špatně zadaném hesle se hlavní okno zavře a objeví se okno s hlavním menu.

15 Při kliknutí na tlačítko Editovat můžete upravit aktuální položku. Okno pro editaci vypadá a chová se stejně jak okno pro přidávání položek, akorát se do onoho bílého pole již vypíše hodnota, kterou můžete upravit. Kliknutím na tlačítko Odebrat můžete odstranit aktuální položku. Otevírání databáze Pokud jste již někdy vytvořili databázi a chcete ji znova otevřít, klikněte v hlavním menu na tlačítko Uložené databáze... či v hlavním okně na Hlavní -> Otevřít databázi. Otevře se okno, kde můžete zadat umístění Vaší dříve vytvořené databáze (implicitně je to složka ve složce s programem Volcan08, která nese název oné databáze). Zvolte zde soubor XYZ.dbf, kde XYZ je název Vaší databáze.!pozor! Silně se nedoporučuje umisťovat databázi jinam, než je standartní nastavení, tudíž složka ve složce s programem Volcan08.exe. Neručíme potom za nestandartní chování programu Volcan08.

16 Grafické efekty Grafické efekty, to znamená barevnost oken, zjevování a mizení hlavního menu a jejich rychlost, to vše můžet nastavit kliknutím na tlačítko Nastavení v hlavním menu, nebo Hlavní -> Nastavení v hlavním okně programu. Můžete zde také grafické efekty úplně vypnout. Tlačítkem Potvrď potvrdíte změny a zavřete okno s nastavením.!pozor! Důrazně doporučujeme po každé změně grafických efektů program restartovat. Řešení problémů Při jakýchkoliv problémech nám můžete napsat na mailovou adresu a my se pokusíme Váš problém vyřešit. Pokud Vám bude něco nejasné, přečtěte si manuál. Pokud Vám to bude nejasné dále, napište na výše uvedenou adresu. Jednoduchou nápovědu získáte při najetí na daný objekt kurzorem. Rozšířenou nápovědu získáte z hlavního menu tlačítkem Nápověda či v hlavním okně Ostatní -> Nápověda.

17 Autoři Design, nápad a programování: Jan Sedlák = Garret Raziel Betatesting: Aleš Dujíček Autor manuálu: Jan Sedlák Uvolněno pod licencí GNU/GPL. (g) květen 2008 mb Boloomka interactive

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Správa obsahu. Správa obsahu

Správa obsahu. Správa obsahu Stránka 1 Obsah Co s tím?... 2 Kudy dovnitř... 3 Spravujeme obsah... 3 Co objevil Průzkumník... 4 Moje první stránka... 4 Co je to URL... 5 Obsah www stránky... 6 Vlastnosti mé stránky... 7 Vzhůru dolů

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Obsah Obsah... 2 1 O Skliku... 4 1.1 Kde se inzeráty z Skliku zobrazují... 4 1.2 Proč právě Sklik?... 5 2 Založení účtu Skliku... 6 2.1 Registrace... 6 2.2 Přihlášení do

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. David Adamovský

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010

Pinnacle Studio 14. Josef Pecinovský. Obsah. Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První vydání, Praha 2010 Obsah Josef Pecinovský Pinnacle Studio 14 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3931. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana Davídková Počet stran 128 První

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Rožnov pod Radhoštěm Dokumentace k maturitní práci Praktický průvodce programátora 3D grafických aplikací Konzultant: Ing. Zdeněk Biolek, Ph. D. http://nehe.opengl.cz/

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Děkujeme za využití našich služeb a vítejte v administraci OpenShop!

Děkujeme za využití našich služeb a vítejte v administraci OpenShop! Děkujeme za využití našich služeb a vítejte v administraci OpenShop! Právě jste našli ideální řešení! OpenShop je jednoduchý na obsluhu a praktický systém ideální pro malé i velké podnikání, moderní a

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

2.1 Web na serveru. 2.2 Ostrý web

2.1 Web na serveru. 2.2 Ostrý web 1 Názvosloví 1.1 Web Pod pojmem web se rozumí jedna nebo více stránek ve formátu HTML, které tvoří jeden logický celek a slouží zpravidla k prezentaci firmy nebo fyzické osoby na internetu. 2 Práce s webem

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více