Software pro sledování vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software pro sledování vozidel"

Transkript

1 Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno:

2 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI POKYNY PRO UPGRADE Z NIŽŠÍCH VERZÍ INSTALACE INSTALACE APLIKACE FLEETWARE SERVER - KLIENT Z INSTALAČNÍHO CD POKYNY PRO SÍŤOVÉ NASTAVENÍ INSTALACE EDITORU KNIHY JÍZD PRVNÍ SPUŠTĚNÍ APLIKACE AUTOPLAN FUNKCE V MENU START AKTUALIZACE DATABÁZE FLEETWARE FLEETWARE READER KONFIGURACE FLEETWARE SERVER PROHLÍŽEČ TISKU FLEETWARE INTERFACE FLEETWARE UPDATE NASTAVENÍ SYSTÉMU NASTAVENÍ KOMUNIKACE S HW FIRMY A ZAMĚSTNANCI NASTAVENÍ OBJEKTŮ Nový objekt (Konfigurovat ) Odpojit zařízení Nové zařízení (Konfigurovat zařízení) Parametry jednotky Car Position Parametry jednotky GPS Recorder Parametry jednotky Benefon Parametry jednotky GPS Recorder PRM Společné parametry Určit Skupinu Odstranit objekt / Skupinu Nová skupina Konfigurovat Vlastnosti NASTAVENÍ ALIASŮ NASTAVENÍ UŽIVATELŮ ZMĚNA UŽIVATELSKÉHO HESLA PŘIHLÁŠENÍ JINÉHO UŽIVATELE PROFILY SERVISNÍ KONFIGURACE SPRÁVA DATABÁZE Záloha databáze Obnova databáze Archivace databáze Výběrové vymazání dat O MODULU FLEETWARE (ZMĚNA LICENČNÍHO KÓDU) STAV KOMUNIKACE A TERMINÁL (LOGOVÁNÍ SERVERU) POŽADAVKY NA NASTAVENÍ MS SQL SERVERU A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ POZNÁMKY NA ZÁVĚR Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 2 / 44

3 Gratulujeme Vám k zakoupení zařízení z produktové řady Fleetware a věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni. Spolu s tímto zařízením se Vám dostává do rukou software Fleetware 6 PLUS, který zajišťuje bezpečné uložení telematických dat, přehlednou práci s těmito daty a práci s mapovými a jinými geografickými podklady. Fleetware 6 PLUS umožňuje použití mapových dat od různých poskytovatelů a umožňuje mnoho pohledů a interpretací nasbíraných dat. Lokálně instalovaná aplikace lze rozšířit o webový přístup nebo je možné vozidlové jednotky připojit přímo k webové službě sledovani.cz. Hardware z produktové řady Fleetware vždy sleduje nejnovější trendy v oblasti lokalizace polohy, záznamu telematických dat a jejich přenosu k uživateli. Software systému Fleetware je založen na technologii Klient Server a databázovém systému MS SQL. Díky těmto technologiím aplikace umožňuje nasazení i v náročných podmínkách podnikových sítí. Autoři systému Fleetware vždy kladou důraz na snadné a intuitivní ovládání, ale pokud chcete znát všechny možnosti a funkce a chcete se vyhnout případným nesnázím při používání, věnujte prosím několik desítek minut tomuto manuálu. Vývojový tým Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 3 / 44

4 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Aplikace Fleetware umožňuje: - Off-Line sledování vyčítat, mazat a zobrazovat data z paměťové jednotky Portable, která byla pořízena zařízením GPS Recorder - On-Line sledování - sledovat aktuální polohu vozového parku, či jiných pohyblivých objektů pomocí zařízení pro On-Line sledování objektů ( Benefon, T-mobile Locator, GPS Recorder PRM) - Real-Time sledování automaticky přijímat a vizualizovat kompletní telematická data s vysokou četností poloh v reálném čase a sledovat aktuální polohu všech vozidel současně nad kvalitním mapovým podkladem (HW Car Position) - udržovat přehlednou databázi objektů, vozidel a jejich jízd, včetně dělení vozidel (objektů) do skupin a přiřazování vlastností objektům i celým skupinám - vytvářet profily jednotlivých uživatelů, včetně definice jejich přístupových práv - konfigurovat parametry jednotky Portable (GPS Recorder) - importovat data z programu Fleetware Reader (GPS Recorder) - zobrazovat přehled aktivací jednotky Portable (aktivací je rozuměno zapojení jednotky Portable do jednotky Docking GPS Recorderu) - prezentovat průběh jízdy vozidla nad kvalitními mapovými podklady různých měřítek v rámci ČR, SR i celé Evropy - práci v multijazykovém prostředí (český, anglický a slovenský jazyk) - bohaté možnosti filtrace záznamů podle zvolených kritérií a logických spojení mezi těmito kritérii - zobrazovat statistické údaje k jednotlivým jízdám, včetně profilu rychlosti - zaznamenávat, přenášet, ukládat a přehledně zobrazovat kompletní telematické údaje z vozidla, např. aktivovaná zařízení ve vozidle nebo počet otevřených dveří, atd. - identifikovat aktuálně přihlášeného řidiče - přenášet alarmové stavy z vozidla pomocí 4-taktní potvrzované komunikace - dálkově ovládat zařízení ve vozidle - dálkově dozorovat osamělé pracovníky v reálném čase (tzv. funkce mrtvého muže) - pracovat s daty na více pracovištích současně v rámci počítačové sítě, technologie Klient Server - ukládání dat do spolehlivé a robustní databáze MS SQL (MSDE) - vytvářet bohatou škálu sestav jízd s použitím databáze měst a obcí ČR s celkovými a denními součty s rozsáhlými možnostmi úprav tiskového výstupu (vzdálenosti, spotřeby, doby jízdy a stání, atd.) - vytvářet statistiky jízd pro tisk sofistikovaných, uživatelsky definovaných výstupů - editovat vlastní uživatelské oblasti - zpracovávat data ze snímače ujeté vzdálenosti a snímače průtoku paliva - zpracovávat data z vozidlové klávesnice (Car Terminal), včetně zadávání PHM, stavů tachometrů a uživatelsky definovaných vstupů - vytvářet Knihu jízd, respektující skutečný stav tachometru - poskytnout interface pro propojení s podnikovými IS Rozsah funkcí se může lišit podle aktuálního výkonu aplikace (uživatelská licence) a instalovaného HW. Výrobce si vyhrazuje právo měnit rozsah funkcí aplikace. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 4 / 44

5 Software - Aplikace FleetMaps - Moduly zařízení - Modul sestav - Modul Sledování komunikace - Konfigurační modul Fleetware klient - Vizualizace nad mapou - RealTime - OffLine - Sestavy - Kniha jízd - Dodržení trasy - Alarmy - Exporty Fleetware Server Mapový server geocoding, reverzní geocoding komunikační moduly, vyhodnocování dodržení trasy, DB MS SQL konfigurační konzole GPRS router Hardware Vozidlová jednotka Bezdrátový přenos dat OnLine kompletní přenos dat v reálném čase Data pro online i offline nejsou duplikována, plně automatický provoz, odolnost proti výpadkům. Příslušenství Vozidlová klávesnice pro zadávání údajů k jízdám Identifikace řidičů Telematika z vozidla, snímání provozních stavů vozidla (otevřené dveře, teplota v chladícím boxu, aktivace majáčku,..) Dálkové ovládání zařízení ve vozidle Bezpečnostní funkce Řešení pro sledování zakázek a stazek PHM Fleetware 6 PLUS architektura a možnosti použití (rozsah systému je dán konkrétní implementací) Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 5 / 44

6 Následující obrázek popisuje rozsah funkcí systému v závislosti na výkonu software. Vlastnost Popis Vlastností OnePC Výkon aplikace Professional Maximální počet vozidel 30 (dle licence) dle licence Maximální počet uživatelských oblastí neomezeně neomezeně Počet uživatelských profilů nastavení 1 neomezeně Podpora provozu různých HW na jednom SW pracovišti Integrované načítání jednotek Portable OffLine Možnost připojení Fleetware Readeru k databázi Podpora HW GPS Recorder OffLine / Online Podpora HW Car Position Podpora HW CarConnect Podpora HW Benefon Podpora HW Teltonica Tracker / FM OnLine Možnost zobrazení polohy objektu v historii (zpětný posun času) Spojité přehrávání historie dat pomocí Přehrávače Funkce Zobrazení alarmových stavů Možnost použití GPRS Routeru pro pevné připojení do A-GPRS Funkce Jízdní řády / Koridory Nastavení Definice uživatelských práv Technologie Klient - Sever (podpora práce v síti a sdílení dat) Vstupy Podpora základních funkcí vozidlové klávesnice Podpora rozšířené vozidlové klávesnice Externí editor knihy jízd dle licence dle licence Autoplan dle licence dle licence Výstupy Tiskové sestavy Rozšířené tiskové sestavy a statistiky dle licence dle licence Fleetware Interface (rozhraní pro podnikové IS) dle licence dle licence Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 6 / 44

7 2 POKYNY PRO UPGRADE Z NIŽŠÍCH VERZÍ V případě používání jakéhokoliv přepínání soukromá / služební jízda u vozidlové jednotky CarPosition (přepínačem, pomocí CarIdent, pomocí CarTerminal) je před provedením upgrade SW z verze 5 na verzi 6 nutné nejprve provést kontrolu minimálních verzí FW ve vozidlové jednotce, případně FW v periferiích. V případě použití přepínače je nutné provést změnu konfigurace, viz. příklad. V případě použití CarIdentu je pro obojetnou funkci (kompatibilita s Fleetware 5 i Fleetware 6) nutné nastavit tuto konfiguraci. V případě použití CarTerminalu je před upgrade vhodné konzultovat postup s dodavatelem. Minimální podporovaná verze FW pro CP 01 a 02 je: Minimální podporovaná verze FW pro CP 03 je: Minimální podporovaná verze FW pro CarIdent je: Minimální podporovaná verze FW pro CarIdent 2 je: nebo Minimální podporovaná verze FW pro CarTerminal je: nutno vytvořit upgrade zakázkového FW, pro bližší informace kontaktujte Pro vozidlové jednotky GPS Recorder platí stejné požadavky na verzi FW, jako pro Fleetware 5. Po upgrade zkontrolujte ihned svá data a nastavení Aliasů, Účelů jízd, Firem a zaměstnanců a Uživatelů, případně upravte tato nastavení dle vašich požadavků. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 7 / 44

8 3 INSTALACE Před instalací SW se přesvědčte, zda jsou splněny následující podmínky: 1) PC splňuje alespoň minimální požadovanou HW konfiguraci (je dána převážně počtem objektů) 2) Operační systém odpovídá požadovanému, tedy MS Windows 2000/XP/Vista/Vista-64bit/7/7-64bit, případně MS Windows 2000/2003/2008/2008R2 Server Důrazně doporučujeme zajistit aktualizaci OS na poslední verzi service packu, případně doporučujeme instalaci poslední verze.net a Windows Installer. Na neaktulizovaném OS nebude možné instalovat MS SQL Server. 3) Není překročena kapacita odlehčeného řešení MSDE (Microsoft SQL Server Express) nebo je zajištěn a nainstalován plnohodnotný MS SQL Server ke kterému je funkční přístup z klientské i serverové strany prostřednictvím pevného uživatele či zabezpečení typu Windows autenticate. 4) Máte oprávnění instalovat aplikace, tedy zda máte oprávnění na úrovni lokálního administrátora. V opačném případě kontaktujte správce sítě. 5) V případě instalace Klienta aplikace je instalován mapový SW 6) Ke složkám, kam se bude provádět instalace je nutno zajistit oprávnění pro úplný přístup a to pro všechny zúčastněné uživatele. 7) Před instalací jakékoliv komponenty systému Fleetware ukončete vždy všechny spuštěné aplikace. Instalace Fleetware OnePC vyžaduje restart PC, instalace Fleetware Server vyžaduje restart v případě, že je v rámci instalace instalován také MS SQL server. 3.1 Instalace aplikace Fleetware Server - Klient z instalačního CD Vzhledem k velké variabilitě systémů založených na technologii Klient-Server je pro jednoduchost popsána instalace Klientské i Serverové části na jedno PC. V případě Fleetware OnePC je, v rámci zjednodušení instalace, uživatel obtěžován pouze minimálními dotazy. 1. Vložte instalační CD do mechaniky CD ROM. 2. Na instalačním CD najděte složku s instalací modulu a spusťte Fltsetup6PLUS.exe a zvolte požadovaný jazyk instalace. 3. Pokračujte dále dle pokynů průvodce a velice pečlivě opište požadované licenční informace. Tyto údaje naleznete na licenční kartě vašeho instalačního CD. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 8 / 44

9 4. Vyberte cestu do které chcete instalaci provést, doporučujeme ponechat defaultní nastavení. 5. Vyberte druh instalace, kterou chcete provést. Vytvořit / Inovovat DB Fleetware tato volba pouze vytvoří databázi na MS SQL serveru. Volba je vhodná, pokud je použita nejvíce distribuovaná instalace typu SQL Server Fleetware Server Fleetware Klient, pro vytvoření databáze Fleetware na SQL Serveru firmy. Instalovat Klienta aplikace nainstaluje pouze klienta aplikace Fleetware Volba je vhodná, pokud je použita síťová instalace na nejméně dvou PC. Instalovat Server aplikace nainstaluje pouze Fleetware Server Volba je vhodná, pokud je použita síťová instalace na nejméně dvou PC. Instalovat Editor knihy jízd nainstaluje Editor knihy jízd do samostatné složky, z této složky je možné spouštět editor přímo nebo vzdáleně ze síťového klienta, prostřednictvím zástupce. Aplikace Autoplan doinstaluje do systému také aplikaci Autoplan, viz. Manuál klientské části aplikace. Uživatel bude vyzván k zadání licenčního kódu aplikace Autoplan, je však také možné nainstalovat Autoplan v omezené licenci START, v tom případě je nutné zadat pouze jméno firmy a město, licenční kód není třeba vyplňovat. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 9 / 44

10 Rozsah voleb se může lišit dle výkonu aplikace a používaného HW (uživatelská licence). Funkce je dostupná pouze v případě, že lic.kód obsahuje licenci pro Editor knihy jízd. Instalovat Klienta i Server aplikace na toto PC nainstaluje vše potřebné pro běh aplikace Fleetware na toto PC, tedy modul Fleetware Klient, aplikaci Fleetware Server, volitelně databázový stroj MS SQL Express, UDP Server a vytvoří DB Fleetware. Pokud je na vašem PC zobrazena také volba Windows update/aktualizace MDAC, je vhodné ponechat volbu zatrženou a aktualizaci MDAC (Microsoft Data Access Components) provést. V opačném případě nemusí aplikace po instalaci pracovat správně. 6. V tomto kroku zvolte umístění SQL serveru, způsob vytvoření databáze na tomto serveru a další úlohy. Pokud na tomto PC není instalován MS SQL server(express), je ve volbách SQL server je umístěn na tomto PC nabídnuta instalace MS SQL Serveru Express. Pokud chcete na tomto PC provozovat plnohodnotný MS SQL server, je nutné ukončit tuto instalaci a nainstalovat MS SQL server jako první. Aplikace je kompatibilní s MS SQL 2005 a vyššími. Pokud nechcete využít síťové připojení na externí MS SQL server nebo nainstalovat plnohodnotný MS SQL server na toto PC, je nutné ponechat volbu Instalovat MS SQL Express zaškrtnutou, v opačném případě nebude SW po instalaci funkční. a. SQL Server je umístěn na tomto PC automatická konfigurace Tato volba je vhodná pro lokální instalaci Fleetware serveru společně s MSDE nebo MS SQL Serveru a umožní instalaci i méně zkušeným uživatelům. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 10 / 44

11 b. SQL Server je umístěn na tomto PC manuální konfigurace - Tato volba je vhodná pro lokální instalaci Fleetware serveru společně s MSDE nebo MS SQL Serveru a je určena zkušeným uživatelům. c. SQL Server je umístěn na jiném PC Toto volba je určena pro připojení k SQL serveru, který je instalován na jiném PC. Tato instalace vyžaduje již nainstalovaný SQL Server s již vytvořenou DB Fleetware a vyžaduje spolupráci s administrátorem sítě. 7. Zvolte další úlohy. Vyberte zdroj mapových dat Zvolte chování alarmů V případě, že používáte zařízení CP Easy M, zvolte instalaci ovladače Volba Spouštět Fleetware Reader po spuštění PC přidá aplikaci Fleetware Reader do složky Po spuštění OS Windows. Bližší informace naleznete v uživatelské příručce Fleetware Reader. 8. Na závěr průvodce může být vyžadován restart PC, v tom případě se po restartu opět přihlašte pod uživatelem s právy lokálního administrátora a pokračujte v instalačním procesu. Po restartu PC je nutné pokračovat pod uživatelským účtem s oprávněním administrátora, v opačném případě není zaručeno úspěšné dokončení instalace. 9. Po restartu pokračujte dle pokynů průvodce. 10. Pokud nebyla zvolena automatická instalace nebo umístění DB na jiném PC, bude spuštěn průvodce vytvořením databáze Fleetware. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další. 11. V tomto kroku vyberte jméno PC na kterém je umístěn SQL Server, defaultně je vyplněno jméno tohoto PC. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 11 / 44

12 12. Vyberte jméno databáze, kterou chcete vytvořit, defaultně je použito jméno Fleetware. 13. Pokračujte výběrem PC s běžícím UDP Serverem aplikace Fleetware. Doporučeno ponechat defaultní název tohoto PC, tedy PC, kde je instalován Fleetware Server. V případě připojování klientů aplikace Fleetware přes VPN nebo při nedokonalé funkci DNS v dané síti je nutné změnit jmenný název PC za skutečnou IP adresu. V případě, že hodláte pouze vytvořit databázi na SQL serveru a Fleetware server je umístěný na jiném PC, je bezpodmínečně nutné v této volbě zadat jméno či IP adresu PC s běžícím Fleetware Serverem!! 14. Pokud je aktualizována stávající databáze, důrazně doporučujeme vytvoření zálohy této databáze, v opačném případě se uživatel vystavuje riziku ztráty dat!!! Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 12 / 44

13 15. Nyní vyčkejte na dokončení aktualizace DB a poté dokončete instalaci tlačítkem Dokončit. Tímto je kompletní instalace produktu dokončena. 3.2 Pokyny pro síťové nastavení V případě síťové instalace, kdy jsou jednotlivé komponenty systému umístěny na více PC, mohou nastat tyto varianty: 1) MINI - PC 1 Fleetware Server + MS SQL Server (Express) Na tomto PC je nutné instalovat Fleetware Server a v rámci této instalace zvolit SQL server je umístěn na tomto PC a Instalace MS SQL Express, případně zajistit předinstalovaný MS SQL Server. - PC 2, 3, Fleetware Klient Na tomto PC je nutné instalovat Fleetware Klient a při prvním spuštění aplikace projít průvodcem připojení k databázi. 2) MAXI - Server 1 MS SQL Server Na tomto PC je nutné nejprve nainstalovat MS SQL Server a následně zde pomocí instalačního programu Fleetware vytvořit databázi Fleetware. V průvodci vytvořením DB Fleetware je nutné v okénku UDP message Server uvést jméno (IP adresu) PC, na kterém bude provozován Fleetware Server. - PC 1 Na tomto PC je nutné instalovat Fleetware Server a během instalace zvolit volbu SQL Server je umístěn na jiném PC. Po instalaci a restartu PC je nutné spustit Konfiguraci Fleetware Serveru volbou Start / Programy / Fleetware / Konfigurace Fleetware Server a projít průvodcem konfigurace Fleetware Serveru. - PC 2, 3,. Na tomto PC je nutné instalovat Fleetware Klient a při prvním spuštění aplikace Fleetware Klient projít průvodcem připojení k databázi. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 13 / 44

14 Připojení k databázi je zprostředkováno pomocí standardního dialogu Vlastnosti Data Link, které je součástí standardního rozhraní MDAC, viz. níže. Při standardní instalaci MSDE je pro připojení k databázi možné použít buďto Integrované zabezpečení Windows pro lokální používání nebo Použít zadané uživatelské jméno a heslo (sa; atmel) pro síťový provoz. 3.3 Instalace Editoru knihy jízd Spusťte instalaci a vyberte volbu Instalovat Editor knihy jízd Vyberte cílovou složku Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 14 / 44

15 Po instalaci spusťte aplikaci Editor knihy jízd pomocí ikony na ploše OS nebo z menu Start / Programy / Fleetware a pokračujte v průvodci prvním spuštěním. Nastavte připojení k databázi, viz. kapitola Pokyny pro síťové nastavení. Na závěr proveďte nasdílení této složky a distribuujte uživatelům zástupce pro vzdálené spouštění aplikace. 3.4 První spuštění aplikace Autoplan Spusťte aplikaci Kniha jízd Autoplan a zvolte připojení ke stávající SQL databázi Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 15 / 44

16 Zvolte DB typu MS SQL Nastavte připojení k databázi Pokračujte připojením k databázi a spuštěním aplikace Autoplan 4 FUNKCE V MENU START 4.1 Aktualizace databáze Fleetware je určena pro povýšení verze zvolené databáze na současnou úroveň používanou aktuální verzí aplikace Fleetware. Při provedení update systému je vždy inovována jedna aktuální databáze, v případě, že používáte více databází nebo používáte funkci archivace, je nutné po update systému updatovat postupně všechny používané databáze. Volba Nezastavovat komunikační službu je určena pro aktualizaci archivních či jinak neaktivních databází, kdy je zbytečné zastavovat komunikační službu, která v tu chvíli pracuje s jinou databází. Heslo pro spuštění této funkce je možné získat na adrese Do u uveďte údaje z vašeho licenčního ujednání, včetně licenčního kódu. V rámci aktualizace důrazně doporučujeme provést zálohu DB před aktualizací, v opačném případě uživatel riskuje ztrátu dat! 4.2 Fleetware Reader Tato funkce spouští modul Fleetware Reader, bližší informace naleznete v uživatelské příručce Fleetware Reader. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 16 / 44

17 4.3 Konfigurace Fleetware server Spouští konfigurační konzoli Fleetware serveru. 4.4 Prohlížeč tisku Spouští modul pro zobrazení náhledu před tiskem. Tímto modulem je možné otevřít sestavu jízd, která byla dříve z tohoto modulu uložena. 4.5 Fleetware Interface Volitelná komponenta systému Fleetware pro řešení propojení systému autoprovozu s podnikovými informačními systémy. Komponenta poskytuje rozhraní ve formátech TXT s pevnou délkou, CSV, či XML. 4.6 Fleetware Update Spouští aktualizaci aplikace Fleetware z internetu. Spuštění této funkce je možné pouze pod účtem s právy lokálního administrátora. Před spuštěním vlastní aktualizace si, v průvodci procesem Fleetware Update, pozorně přečtěte instrukce pro instalaci a držte se uvedených pokynů! - Pro aplikace Fleetware Professional a Enterprise použijte volbu Manuální update databáze a v průvodci vytvořením databáze zkontrolujte správné nastavení parametrů, zejména UDP messaging serveru, viz. kapitola Instalace. V případě požadavku systému zadejte uživatelské jméno a heslo pro přístup k SQL serveru. - Pro aplikace Fleetware OnePC vyberte variantu Automatický update databáze. - Stažený aktualizační soubor je shodný pro všechny komponenty systému Fleetware, pokud budete aktualizovat více klientů v síti, je možné uložit stažený aktualizační soubor na plochu OS Windows a následně ho postupně použít pro aktualizace všech komponent aplikace Fleetware. 5 NASTAVENÍ SYSTÉMU Serverová část aplikace Fleetware je převážně tvořena službami OS, které obsluhují komunikaci jednotlivých komponent systému a ukládání příchozích dat. Pro konfiguraci serveru je možné použít ovládací konzoli serveru, kterou je možné spustit z menu Start / Programy / Fleetware / Konfigurace Fleetware Server, nebo z klienta aplikace - menu Fleetware / Nastavení. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 17 / 44

18 Konfigurace pomocí konzole serveru Fleetware Ovládací konzole aplikace Fleetware Server není dostupná ve výkonu OnePC. Fleetware OnePC je určen pouze pro nesíťové nasazení, proto je veškeré nastavení integrováno přímo do mapového prohlížeče a funkce Klient- Server je potlačena. Stahování dat realtime z vozidlových jednotek CarPosition pracuje na pozadí a je ve Fleetware OnePC i Professional funkční i při vypnutém klientovi aplikace Fleetware. Nastavení komunikačního portu a dalších parametrů pro načítání jednotek Portable GPS Recorderu se provádí v modulu Fleetware, bližší informace v uživatelské příručce Fleetware Reader. Konfigurace z klienta aplikace Fleetware Ve výkonu Fleetware Professional je pro konfiguraci systému určena převážně ovládací konzole serveru, nastavení některých funkcí je však dostupné také z klienta aplikace. Ve výkonu OnePC jsou veškeré konfigurační nástroje soustředěny do klienta systému. Nastavení komunikačního portu a dalších parametrů pro načítání jednotek Portable GPS Recorderu se provádí v modulu Fleetware, bližší informace v uživatelské příručce Fleetware Reader. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 18 / 44

19 5.1 Nastavení komunikace s HW Spusťte konfiguraci Fleetware Serveru a nechte se vést průvodcem prvního spuštění, který vás provede základním nastavením, tedy vytvořením logovacího souboru a připojením k databázi Fleetware. Po spuštění ovládací konzoly připojte dispečinkový HW a proveďte konfiguraci připojení na záložce Komunikace. V aplikaci Fleetware OnePC použijte pro nastavení menu Fleetware / Nastavení / Jednotlivé komunikační moduly mají tyto možnosti připojení a nastavení: o Car Position ( CP-CGU Communication module ) Sériový CGU - připojení modemu CGU 02 pro síť A-GPRS Car Position - přímé připojení Car Positionu kabelem SMS - připojení GSM Terminálu Siemens pro záložní komunikaci přes SMS zprávy TCP CGU Router - připojení CGU routeru (OnePort) Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 19 / 44

20 o Benefon (Benefon Communication module) Sériový SMS - připojení GSM Terminálu Siemens o Importní modul Importní modul slouží pro import dat ze souborů otisků paměti jednotek Car Position (rekonstrukce dat). Dále se modul využívá pro komunikaci s jednotkou CP Easy M. o Modul CarConnect Slouží pro konfiguraci připojení jednotek CarConnect. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 20 / 44

21 o Modul Patriot o Modul Teltonika Tracker o GPS Recorder (GPS Recorder Communication module) Nastavení práce se soubory otisků jednotek Portable Zálohovat soubory do složky Tato funkce je výhodná pro situaci, kdy je důležité uchovávat otisky jednotek Portable na lokálním disku, ale zatřiďování do databáze probíhá na síťovém serveru. V tomto případě nastavte v této volbě sdílenou datovou složku. Počet najednou zpracovávaných souborů Tato funkce ovlivňuje rychlost zatřiďování záznamů, optimální konfigurace závisí na místních podmínkách. Priorita zpracování souboru Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 21 / 44

22 Tato funkce ovlivňuje rychlost zatřiďování záznamů, optimální konfigurace závisí na místních podmínkách. Spouštět načítání denně v nastavený čas Tato funkce umožňuje posunout čas startu zpracovávání fronty otisků jednotek Portable na vhodnější časové období, obvykle na dobu, kdy je kapacita serverů nevyužitá jinými procesy. V tomto případě však dochází k prodloužení doby mezi načtením jednotek Portable a zobrazením jízd v systému Fleetware. Pokud je datové uložiště umístěno na jiném PC, než na kterém je instalován Fleetware Server, je bezpodmínečně nutné zadávat cestu ve formátu UNC a složku, včetně přístupových práv, řádně nasdílet. V některých případech (datové uložiště na serverech s OS Linux) je také nutné upravit účet, pod kterým je spuštěna (pod kterým přistupuje k datové složce) komunikační služba (Fleetware Communication Service) serveru Fleetware. Standardní nastavení je Local system. Nastavení komunikačního portu a dalších parametrů pro načítání jednotek Portable GPS Recorderu není součástí ovládací konzole Fleetware Serveru a provádí se v modulu Fleetware Reader, bližší informace v uživatelské příručce Fleetware Reader. o GPS Recorder PRM (Recorder PRM Communication module) Sériový (slouží pro připojení modemu PRM 01, 02 modulace pro konveční radiové stanice) Modem pouze naslouchá (nic neodesílá) není aktivováno automatické dotazování na polohu (pasivní mód) Automatické dotazy na polohu SW bude aktivně dotazovat HW na jeho aktuální polohu Možnosti využití konvenčních radiových sítí pro přenos dat jsou vždy omezené a vycházejí z individuelních požadavků na funkci systému v porovnání s typem, rozsahem a způsobem provozování konkrétní radiové sítě. Případné nasazení je nutné vždy konzultovat na 5.2 Firmy a zaměstnanci Tato volba nahrazuje funkci Alias Dallas z předchozích verzí aplikace Fleetware. Umožňuje zadat hierarchickou strukturu firem a zaměstnanců a přiřadit zaměstnancům identifikační prvky s časovou závislostí, která řeší případnou fluktuaci zaměstnanců nebo identifikačních čipů. K firmám a zaměstnancům se úzce váže také Nastavení objektů, kdy každé vozidlo má příslušnost k firmě a může mít svého odpovědného, kmenového řidiče. V případě, že je kmenový řidič vyplněn, bude nepřihlášený řidič prezentován systémem jako řidič kmenový, takže všechny jízdy budou vždy s přihlášeným řidičem. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 22 / 44

23 Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 23 / 44

24 5.3 Nastavení objektů V této volbě je možné konfigurovat nastavení objektů, skupin objektů a vytvářet jejich vlastnosti. V aplikaci Fleetware 6 není nutné zadávat vozidla manuálním způsobem ještě před připojením komunikačního modemu nebo před prvním načítáním jednotky Portable GPS Recorderu. V případě, že SW rozpozná neznámý objekt, je automaticky založen se standardními parametry a názvem složeným z příslušných identifikačních znaků jednotek (adresa rozhraní_číslo sítě, id Docking, telefonní číslo, atd.). Vlastní konfigurace vozidlových jednotek Car Position (četnost odesílání, napětí GPS antény, atd.) je dostupná pouze v servisní aplikaci, která není součástí dodávaného SW. Změnu těchto interních vlastností vozidlových jednotek konzultujte, prosím, s dodavatelem. Veškeré vlastnosti skupiny objektů jsou děděny systémem shora dolů, pokud jsou u některých objektů požadovány jiné vlastnosti, je nutné nastavit vlastnosti těchto objektů individuálně Nový objekt (Konfigurovat ) Umožní vytvořit nový objekt, resp. konfigurovat stávající objekt otevřením okna Nastavení objektu. Zde je možné konfigurovat následující parametry: Název vozidla Identifikace objektu - např. SPZ, registrační značka nebo číslo hlídané osoby Typ objektu - např. osobní auto nebo osoba Barva Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 24 / 44

25 Odpojit zařízení Tato funkce řeší případ vymontování vozidlové jednotky z vozidla a následné ukončení přiřazování dat této vozidlové jednotky k tomuto objektu Nové zařízení (Konfigurovat zařízení) Tato funkce umožní detailnější konfiguraci vybraného zařízení otevřením okna Konfigurace zařízení, viz. následující kapitola Parametry HW jednotek Parametry jednotky Car Position Síť udává označení APN zákazníka Logické číslo (adresa rozhraní) udává unikátní číslo vozidlové jednotky v APN Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 25 / 44

26 Telefonní číslo (nutno zadat pouze v případě používání funkce záložní komunikace pře SMS) číslo SIM karty použité v této vozidlové jednotce Autorizace pro přenos SMS je nutné zadat příslušný autorizační kód, který je pro každou vyrobený kus vozidlové jednotky unikátní. Pro získání kódu kontaktujte, prosím, vašeho dodavatele. Výchozí CGU číslo nastavuje preferovaný GPRS modem při použití více modemů na jednom PC Stahovat od adresy umožňuje absolutně posunout počátek stahování paměti vozidlové jednotky ze standardní adresy 0 na vyšší, uživatelem zadanou hodnotu. Stahovat posledních Bytů umožňuje relativně posunout počátek stahování paměti vozidlové jednotky ze standardního nastavení načítat všechna data z jednotky na načíst maximálně X Bytů paměti do historie. Analogové vstupy pro tyto vstupy je možné u vozidla nastavit přepočítací koeficient, ofset, případně korekční křivku, v případě, že přírůstek hodnot není lineární. Pro funkci SMS je nutný samostatný komunikátor GSM Siemens Parametry jednotky GPS Recorder Jednotka Docking identifikační číslo vozidlové jednotky Výměny v této volbě je možné zadávat výměny vozidlových jednotek v případě poškození jednotky nebo při výměně jednotky z jiného vozidla. Pro případ vymontování vozidlové jednotky z vozidla a následného ukončení přiřazování dat této vozidlové jednotky k tomuto objektu slouží funkce Odpojit zařízení v panelu Nastavení objektu. Po odpojení zařízení je následně možné použít tuto Docking jednotku pro jiné vozidlo a nově příchozí data přiřazovat již k jinému objektu Parametry jednotky Benefon Telefonní číslo Benefonu číslo je nutné zadat v mezinárodním formátu Sledování podle času Sledování podle rychlosti Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 26 / 44

27 Kontrola Bdělosti Uživatelské oblasti sledování průjezdu oblastí Různé Parametry jednotky GPS Recorder PRM Komunikační adresa zařízení Zapnout automatické dotazování na polohu Prodleva se přebírá z nastavení služby Fleetware touto volbou se aktivuje standardní dotazování, viz. kapitola Nastavení komunikace. Vlastní prodleva umožňuje změnit standardní kadenci dotazování. Vozidlová jednotka GPS Recorder PRM obsahuje dva oddělené systémy pro přenos dat. On-line systém (zařízení GPS Recorder PRM) a off-line systém (zařízení GPS Recorder). Proto je nutné v systému zadat pro každou vozidlovou jednotku dvě nezávislá zařízení (GPS Recorder a GPS Recorder PRM). Poskytnutá licence pro toto zařízení musí taktéž obsahovat dvojnásobek počtu objektů Společné parametry Vlastnosti - umožňuje zadání vlastností zobrazení událostí z vozidla, viz. kapitola Vlastnosti. Tachometr - umožňuje přidávání a editaci stavů tachometrů v čase. Spotřeba - umožňuje zadání koeficientu pro čítač průtokoměru. Ujetá vzdálenost - umožňuje zadání koeficientu pro měřič ujeté vzdálenosti. Firmy a zaměstnanci - umožňuje nastavení firmy a kmenového řidiče vozidla V případě, že je kmenový řidič vyplněn, bude nepřihlášený řidič prezentován systémem jako řidič kmenový, takže všechny jízdy budou vždy s přihlášeným řidičem Určit Skupinu Umožňuje roztřídění objektů do již založených skupin Odstranit objekt / Skupinu Odstraní vybraný objekt nebo skupinu. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 27 / 44

28 5.3.4 Nová skupina Vytvoří novou skupinu Konfigurovat Umožní konfiguraci vlastností skupiny Vlastnosti Tato funkce umožňuje konfiguraci zobrazení událostí vozidlové jednotky v systému Fleetware. Zobrazování událostí může být realizováno například vlaječkami, které jsou umístěny v trase objektu nad mapovým podkladem, uživatelsky definovanými texty nebo zobrazením v časové ose přehrávače OffLine. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 28 / 44

29 Aplikace Fleetware 6 provádí označování jízd (Soukromá / Služební) pouze tzv. změnou režimu jízdy (změnou účelu jízdy, dle názvosloví aplikace Fleetware 5). Přenášení událostí k jízdám je v aplikaci Fleetware 6 řešeno výhradně ve vozidlových jednotkách. Jedinou vyjímku tvoří vozidlová jednotka GPS Recorder. SW vyhodnocuje dobu přestávky mezi jízdami a dokud tato časová mez není překročena nebo nedojde k novému zadání údajů ve vozidle, dochází k dědění původně zadaných údajů do dalších jízd. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 29 / 44

30 5.4 Nastavení aliasů Tuto kapitolu naleznete v uživatelské příručce Fleetware Klient. 5.5 Nastavení uživatelů Ve volbě uživatelé je možné nastavit přístupová práva pro různé uživatele. Těm je možné povolit nebo naopak zakázat některé klíčové operace, včetně umožnění práce pouze s některými vozidly. Přihlášení probíhá spuštěním přihlašovacího okna při startu Fleetware klienta nebo spuštěním volby Přihlášení jiného uživatele z menu Fleetware. Seznam oprávnění, jejich funkce a způsob využití Oprávnění Plné právo na Vozidlo (řidiče, středisko) / Omezené právo na vozidlo (řidiče, středisko) Poznámka, funkce oprávnění Systém tří záložek na vozidla, řidiče a nákladová střediska. Aby bylo možné u vybraných jízd za dané vozidlo a dané nákladové středisko (pokud jsou definována) provádět: 1. verifikaci, změny jízd, změnu konfigurace vozidel/skupin a bylo možné vidět průběh soukromých jízd (pokud to není zakázáno v globálních zákazech, viz. níže), je nutná interakce plných práv za všechny subjekty. Pokud chybí i omezené právo na vozidlo (není žádné právo), vozidlo vůbec není vidět v seznamech. Pokud není žádné právo na řidiče, není řidič vůbec v seznamech vidět. Pokud není žádné právo na nákladové středisko není pod přihlášeným uživatelem v seznamech vůbec vidět. Obvyklý minimální status uživatele Admin = plné + plné + plné Správce vozidla = přiřazené vozidlo plné + jeho osoba řidiče plné + jeho nákladové středisko plné + ostatní řidiči z oddělení omezená + ostatní vozidla z oddělení omezená + cizí vozidla žádné + cizí řidiči žádné Běžný řidič = právo na vozidla v oddělení plná + právo na svou osobu řidiče plné + právo na cizí vozidla žádná + právo na ostatní řidiče žádné + právo na vlastní nákladové středisko plné Obecná práva Povoleno v nastavování údajů: Týká se voleb Nastavení objektů, Firmy a zaměstnanci, Aliasy, Uživatelé, Průvodce sestavou, Správa databáze a EKJ/2.Verifikace Měnit nastavení vozidel Měnit nastavení firem a zaměstnanců Měnit nastavení aliasů Dostupnost funkce "Nastavení / Objekty" v plné funkci, viz. dále "Omezeně konfigurovat objekty Dostupnost funkce "Nastavení / Firmy a zaměstnanci" (Firmy, jména, adresy, identifikační karty, Dalas čipy, ) Dostupnost funkce "Nastavení / Aliasy" (účely jídy, režimy, nastavení interpretace Car Terminal,...) Admin/Doprava Admin/Personalista Admin Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 30 / 44

31 Měnit práva uživatelů Měnit nastavení sestav Spravovat databázi (obnovovat zálohu,...) Zapisovat 2. verifikaci Provést 2. verifikaci i při nadměrné odchylce Dostupnost funkce "Nastavení / Uživatelé" (uživatelská práva, který řidič a uživatel může vidět jaká vozidla/jízdy a kdo může vidět soukromé jízdy, další konfigurace práv,...) Ve vybraných sestavách zjednodušuje používání vypuštěním konfiguračních kroků pro méně zkušené uživatele (např. konfigurace sestav Statistiky,...) Je právo sloučené a obsahuje tato administrátorská oprávnění: Funkce Nastavení / Nákladová střediska Funkce Nastavení / Správa databáze (Archivace, záloha, obnova, výběrový výmaz vozidel) Funkce Nastavení / Servisní konfigurace Umožněn uživateslký restart komunikační služby z konzole serveru Zobrazí nabídku všech dostupných typů PHM karet pro Import PHM bez omezení, které je jinak dáno volbou jazyka aplikace Kontrolní podepsání dat na nejvyšší úrovni, funkce dostupná v EKJ / Verifikace. Obvykle, dle nastavení, vyžaduje také synchronizaci tachometrů ve verifikovaném období a všechny předchozí jízdy verifikované 1. verifikací. Pro 2. verifikaci je dále nutné mít na dané vozidlo a nákladové středisko plné právo. Povoluje či vypíná kontrolu na nadměrnou odchylku tachometrů při vytváření druhé verifikace. Admin/Personalista/Doprava Admin/Controlling Admin Správce vozidla/odpovědná osoba za vozidlo Správce vozidla/odpovědná osoba za vozidlo Povoleno v zápisu a modifikaci údajů: Týká se EKJ / Úprava údajů o jízdách Zapisovat korekční jízdy Modifikovat dříve zapsané jízdy Zapisovat nové nákupy PHM Modifikovat dříve zapsané nákupy PHM Zapisovat nové náklady na provoz Zapisovat nové stavy tachometrů Pro případ totálního výpadku vozidlové jednotky. Úprava atributů jízd a jejich kilometráže pro případ opomenutí zadání údajů na CT nebo selháním GPS. Detailnější nastavení je možné dalšími právy, viz. níže. Pomocí importu z karet nebo ručně z klávesnice PC. Provozní kapaliny, opravy, Editační záložka v EKJ / Tachometry. Správce vozidla/odpovědná osoba za vozidlo Správce vozidla/běžný řidič Správce vozidla/odpovědná osoba za vozidlo Správce vozidla/odpovědná osoba za vozidlo Správce vozidla/odpovědná osoba za vozidlo Správce vozidla/odpovědná osoba za vozidlo Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 31 / 44

32 Mazat nákupy PHM Správce vozidla/odpovědná osoba za vozidlo Zákazy: Zvláštní skupina práv, které generálně a nad všemi ostatními právy zakazují kritické činnosti. Zakázáno měnit účel jízdy ze soukromé na služební Zakázáno měnit účel jízdy ze služební na soukromou Zakázáno zobrazit trasu soukromých jízd Generálně pro daného uživatele zakazuje bez ohledu na stav Plných/Omezených práv na vozidla / řidiče a Nákladová střediska tuto operaci. Pozor právo je zákazové! Generálně pro daného uživatele zakazuje bez ohledu na stav Plných/Omezených práv na vozidla / řidiče a Nákladová střediska tuto operaci. Pozor právo je zákazové! Generálně pro daného uživatele zakazuje bez ohledu na stav Plných/Omezených práv na vozidla / řidiče a Nákladová střediska tuto operaci. Pozor právo je zákazové! Běžný uživatel (pozor negovací právo) Běžný uživatel (pozor negovací právo) Běžný uživatel (pozor negovací právo) Povoleno modifikovat v jízdách a nákupech PHM: (pouze pro právo "Modifikovat dříve zapsané jízdy (nákupy PHM)") V případě, že uživatel má oprávnění "Modifikovat dříve zapsané jízdy", je možné zde ještě detailněji specifikovat co daný uživatel může. Účel jízdy / Událost 1. uživatelský vstup 2. uživatelský vstup 3. uživatelský vstup 4. uživatelský vstup 5. uživatelský vstup 6. uživatelský vstup Řidič Korekce ujeté vzdálenosti chybných jízd Editace události která byla monitorována ve vozidle nebo změna účelu jízdy / režimu. Editace položky číslo 1 zadané z Car Terminálu. Konkrétní název bude odpovídat nastavení systému Fleetware v Aliasech. Editace položky číslo 1 zadané z Car Terminálu. Konkrétní název bude odpovídat nastavení systému Fleetware v Aliasech. Editace položky číslo 1 zadané z Car Terminálu. Konkrétní název bude odpovídat nastavení systému Fleetware v Aliasech. Editace položky číslo 1 zadané z Car Terminálu. Konkrétní název bude odpovídat nastavení systému Fleetware v Aliasech. Editace položky číslo 1 zadané z Car Terminálu. Konkrétní název bude odpovídat nastavení systému Fleetware v Aliasech. Editace položky číslo 1 zadané z Car Terminálu. Konkrétní název bude odpovídat nastavení systému Fleetware v Aliasech. Editace řidiče identifikovaného pomocí ID prvku nebo ručně. Editace ujeté vzdálenosti v jízdě při selhání GPS přijímače ve vozidlové jednotce. Správce vozidla/běžný řidič Správce vozidla/běžný řidič Správce vozidla/běžný řidič Správce vozidla/běžný řidič Správce vozidla/běžný řidič Správce vozidla/běžný řidič Správce vozidla/běžný řidič Správce vozidla/běžný řidič Správce vozidla/běžný řidič Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 32 / 44

33 Ostatní údaje o jízdě (poznámka) Množství a částku nákupu PHM Ostatní údaje o nákupech PHM (čas, místo, druh) Nákladové středisko Editace atributů jízdy zadaných typicky z Car Terminálu. Editace množství a částky zadaného či importovaného nákupu PHM. Editace ostatních údajů zadaných či importovaných do nákupu PHM. Editace automaticky či ručně přiřazeného nákladového střediska. Správce vozidla/běžný řidič Správce vozidla/běžný řidič Správce vozidla/běžný řidič Správce vozidla/běžný řidič Povoleno ve Fleetware aplikaci: Různá oprávnění napříč aplikací: Omezeně konfigurovat objekty Měnit uživatelské oblasti Měnit profily nastavení Konfigurovat komunikační moduly Potvrzovat příjem alarmů Speciální konfigurovatelné právo na nastavení objektů/vozidel. Ve výchozím stavu pouze umožní stisk tlačítka Nastavení/Objekty (stejně jako právo Obecná práva/měnit nastavení objektů), ale dále neumožní jakkoliv editovat vlastnosti vozidel. Jaké vlastnosti jsou u daného vozidla či skupiny vozidel povoleny pro Omezenou konfiguraci se zadává v Nastavení vozidla či skupiny. Lze tak každému uživateli vytvořit různá oprávnění na konfiguraci u různých vozidel na míru. Povolení zadávat/editovat uživatelské oblasti daným uživatelem. V desktop aplikaci nejsou oblasti vázané na konkrétní uživatele, tedy uživatelé s oprávněním mohou editovat i oblasti vytvořené jinými uživateli. Nastavení které oblasti zobrazovat je však individuálně nastavitelné uživatelem (pomocí checkboxů, které si SW pamatuje i po restartu aplikace). Funkce Nastavení/Profily umožňuje nastavit více profilů, které obsahují různá připojení k DB, nastavení barev a obsahů panelů, chování aplikace, atd. Pokud uživatel nemá toto oprávnění, zůstanou přesto vybrané úpravy nastavení dostupná z Offline / Panel Přehrávač Povoluje možnost konfigurovat panely Stav komunikace, Terminál a Textové zprávy (barvy textových zpráv, obnovovací intervaly panelů,...) V panelu Alarm, který se zobrazí po příchodu alespoň jednoho alarmu, povoluje zobrazení tlačítka "Potvrdit alarm". Pomocí tohoto tlačítka je možné uložit důvod alarmu do DB a zrušit zobrazení alarmů na všech klientech. Pokud toto právo není, je možné alarm pouze lokálně zhasnout na konkrétním PC. Alarmy se zobrazují pouze k vozidlům, na které má daný uživatel oprávnění. Běžný řidič Správce vozidla Admin Admin Controlling /Dohled /Bezpečnost /Dispečink Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 33 / 44

34 Povolit textové zprávy Povolit zobrazení Online panelu Povoluje zobrazení panelu Textové zprávy a dále ikony a kontextová menu pro ovládání odesílání textových zrpáv. Povoluje zobrazení Online pohledu. Aplikace v plné licenci obsahuje celkem 4 pohledy, Online - Offline - Kniha jízd a Zakázky. Doprava Dispečink Práva na sestavy Ostatní / Identifikátor uživatele pro směrování textových zpráv Umožňuje omezit výběr celého rozsahu sestav (dle licence) na sestavy, které daný uživatel skutečně využívá a tím zvýšit přehlednost a zlepšit ergonomii. Pokud zde je zadán identifikátor, budou se příchozí textové zprávy filtrovat a propustí se pouze ty, které disponují prefixem, který je shodný s tímto identifikátorem. Tato funkce vyžaduje podporu v HW Car Terminal. Dle potřeby Dle potřeby Detail významu oprávnění na vozidlo a řidiče při zobrazování a editaci jízd: Práva na auto Funkce Právo na jízdu dle přihlášeného řidiče Není přihlášený řidič Řidič omezené právo Řidič plné právo omezené Vidí jízdy X X X Vidí jízdy vč. obsahu soukr.jízd X Edituje obsah plné Vidí jízdy X X X Vidí jízdy vč. obsahu soukr.jízd X X Edituje obsah X X Oprávnění Obecná práva / Povoleno v nastavování údajů / Spravovat databázi (obnovovat zálohu,..) je právo sloučené a obsahuje tato administrátorská oprávnění: Funkce Nastavení / Nákladová střediska Funkce Nastavení / Správa databáze (Archivace, záloha, obnova, výběrový výmaz vozidel) Funkce Nastavení / Servisní konfigurace Umožněn uživateslký restart komunikační služby z konzole serveru Zobrazí nabídku všech dostupných typů PHM karet pro Import PHM bez omezení, které je jinak dáno volbou jazyka aplikace Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 34 / 44

35 Základní okno Nastavení uživatelů Přidání uživatele Windows Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 35 / 44

36 Obecná práva Práva na vozidla Práva na zaměstnance Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 36 / 44

37 Práva na nákladová střediska Ostatní Práva na sestavy 5.6 Změna uživatelského hesla Umožní změnit heslo právě přihlášenému uživateli. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 37 / 44

38 5.7 Přihlášení jiného uživatele Umožní přihlášení jiného uživatele. 5.8 Profily Tuto kapitolu naleznete v uživatelské příručce Fleetware Klient. 5.9 Servisní konfigurace Sekce UDP umožňuje změnit umístění UDP serveru bez nutnosti aktualizovat DB, umožňuje také změnit komunikační UDP port nebo omezit celkovou množinu UDP portů. Dále umožňuje upravit síťové chování aplikace tak, aby byl možný provoz přes stavové firewally umístěné v síti LAN. Nedoporučujeme omezit počet UDP portů na číslo menší, než je trojnásobek instalovaných klientů, tímto nastavením by došlo k omezení spolehlivosti celé aplikace. Sekce DB umožňuje konfigurovat chování DB části aplikace. Sekce Lokality je určena pro práci s lokalitami začátků jízd, konců jízd a událostí, které jsou uloženy v DB. Zde je možné lokality z DB odstranit, po odstranění dojde k jejich automatickému doplnění. Této funkce lze tedy s výhodou použít v případě, že byl aktualizován set lokalit a je třeba provést změny i do historie dat. Sekce External je určena pro konfiguraci propojení s externími IS Správa databáze Záloha databáze Slouží pro manuální provedení zálohy do souboru, používá standardní funkci Backup MS SQL Serveru. Umožňuje umístit více záloh do jednoho souboru. Pozor, cesta k souboru se zálohami je nabízena v rámci lokálního souborového systému SQL Serveru, v případě s odděleným SQL serverem a serverem Fleetware se tedy jedná o jiné PC. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 38 / 44

39 Obnova databáze Provede obnovu databáze ze souboru do aktuálně používané (Obnovit databázi z vybrané zálohy) či jiné databáze (Obnovit vybranou zálohu do nové databáze). V případě obnovení do jiné databáze lze následně vytvořit nový Uživatelský Profil pro přepínání mezi databázemi, viz. uživatelská příručka Fleetware klient Archivace databáze Je určena pro přesunutí dat z aktuální databáze do jiné, archivní databáze. V hlavní databázi bude zachováno kompletní nastavení vozového parku a startů a konců jízd. Zůstane zde také část polohových dat. Rozsah ponechaných polohových dat v hlavní databázi určí uživatel. Vyberte přesah dat, které po archivaci zůstanou jak v archivu, tak v hlavní DB (od jakého data budou při archivaci ponechány záznamy v hlavní databázi). Dále vyberte cestu pro DB soubory archivů (archivy je obvykle vhodné přesunovat na jiný fyzický pevný disk) Dále vyberte cestu pro soubory záloh, které jsou vytvořeny jako bod obnovení Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 39 / 44

40 Při použití jednotky CarPosition doporučujeme vždy ponechat alespoň několikadenní přesah, tzn. nastavit datum o několik dnů zpět. V opačném případě je možné, že se nebudou moci některé jízdy vygenerovat a nebude je tudíž možné zobrazit. Pozor, spuštěním archivace vytváříte novou hlavní databázi na SQL serveru a měníte jméno původní databáze, tato akce je nevratná, archivní data však budou přístupná pomocí volby Připojit k archivu. Tato volba je přístupná z jakéhokoliv klienta aplikace z menu Fleetware Výběrové vymazání dat Provede vymazání dat vybraných objektů ve stanoveném období. Volba Vymazat také objekty způsobí vymazání zbylých, prázdných objektů. Objekt je povolené smazat pouze v případě, že neobsahuje žádná data. Výběrové vymazání dat je nevratná akce, která fyzicky odstraní zvolená data z databáze. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 40 / 44

41 6 O MODULU FLEETWARE (ZMĚNA LICENČNÍHO KÓDU) V této volbě je možné zadat nový licenční kód a tím povýšit výkon aplikace. V aplikacích typu Klient Server je nutné licenční kód vždy zadat jak na straně Klienta, tak i Serveru aplikace. Následně je nutné provést restart všech klientů i obou služeb Fleetware Serveru, tedy Fleetware Communication service a Fleetware messaging server (UDP). 7 STAV KOMUNIKACE A TERMINÁL (LOGOVÁNÍ SERVERU) Panel Stav Komunikace a Terminál je určen pro dohled nad komunikačními moduly, které zajišťují obousměrný tok dat k objektům. Ikonou nastavení se provádí případná změna připojovacího řetězce k databázovému stroji. Toto nastavení je společné pro oba tyto panely, ale není součástí nastavení profilu, viz. uživatelská příručka Fleetware Klient, kapitola Nastavení / Profily nastavení. V roletovém výběru je možné vybrat ze zobrazení statistik pro jednotlivé dostupné komunikační moduly. Rozbalením detailů je možné zobrazit podrobné informace k jednotlivým objektům nebo komunikačním portům (síla signálu dispečinkového modemu, stav připojení GPRS, atd.). Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 41 / 44

42 Příklad výpisu detailu sériového portu. Příklad výpisu údajů o stavu databáze. Pří kla d výp isu stavu modulu GPS Recorder položka K vygenerování zbývá jízd než 0, nebudou zobrazeny všechny Pro zobrazení všech jízd je nutné vyčkat nulové hodnoty. Pokud je větší jízdy. Pro modul GPS Recorder panel Stav komunikace zobrazuje stav načítání jednotlivých jednotek Portable do databáze. Počet čekajících souborů znamená, že do systému bylo načteno několik jednotek Portable a systém nyní čeká na postupné zpracování vyčtených dat. V případě GPS Recorderu jsou všechna načtená data dostupná až ve chvíli, kdy se údaje Počet zpracovávaných souborů, Počet čekajících souborů a K vygenerování zbývá jízd, rovnají nule. Panel Terminál obsahuje podrobný výpis komunikace s objekty. Obsah tohoto panelu je možné vytisknout, uložit nebo vymazat. Více informací o funkci serveru Fleetware je možné získat z podrobného logu komunikační služby. Tento logovací soubor obsahuje kompletní výpis činnosti serveru a je standardně umístěn v serverové složce a pojmenován FleetCommProtocol.txt. V případě, že velikost logsouboru přesáhne 50 MB je automaticky přejmenován a logování pokračuje do nově vytvořeného souboru. Systém udržuje historii posledních deseti logsouborů. Fleetware Server Příručka administrátora SW verze 6.X.X Strana 42 / 44

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW 1.1 07/2006 Prohlášení Výrobce

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o. GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze 14.0. Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu. Obsah

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více