MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče"

Transkript

1 MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

2 Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance a představuje široké spektrum vlastností hodnocené oblasti výkon, kvalitu, efektivitu Zvyšování efektivity péče je vrcholným cílem všech rozvíjejících se systémů služeb. Jedná se o vztah spotřeby a výsledku služby, resp. její kvality Jedním ze základních požadavků je tedy schopnost změřit spotřebu (náklady) a kvalitu (výsledek) Zdravotnictví i sociální péče má k dispozici dosti rozdílné datové zdroje

3 Povaha služby Zdravotní a sociální služby jsou podobné v řadě věcí, existují jejich ústavní i ambulantní (agenturní) formy, jsou financovány převážně z veřejných prostředků a mají významný politický vliv Zdravotní péče spotřebovává výrazně vyšší zdroje na technologie a nákladný speciální materiál (léky) a na vysoce kvalifikované lidské zdroje Zdravotnictví je významně multidisciplinární oblast se silně vyjádřenou biologickou a etickou složkou Oba obory procházejí obtížnou transformací, v obou oblastech jsou přítomny snahy o postupnou redukci ústavní formy

4 Datové zdroje Administrativní datové zdroje jsou používány na národní úrovni v ustálených rozhraních a metodikách, většinou zajišťují sběr informací pro významné národní (resortní) autority výkazy zdravotním pojišťovnám výkazy pro ÚZIS (národní statistika) účetnictví personalistika a mzdy Specifické, speciální, doplňkové datové zdroje jsou sbírány za účelem zajištění specifické informace, například o závažnosti stavu, o kvalitě atd. speciální parametrické sběry dat z klinických oblastí (intenzivní péče, onkologie atd.)

5 Datové zdroje Zdravotnictví disponuje bohatými administrativními datovými zdroji a nedostatkem specifických datových zdrojů. Tento neblahý stav trvá již 16 let. Sociální oblast prakticky nemá k dispozici žádné standardizované datové zdroje. K dispozici nejsou žádné parametrické informace o poskytovaných službách

6 Datové zdroje Zdravotnictví poskytuje mnoho zkušeností se zpracováním dat. Neposkytuje však zatím dobrý příklad efektivního rozvoje metodik měření. Příčinami jsou introvertnost odvětví a nepříznivý systém motivací Sociální oblast má naopak šanci vybudovat na zelené louce efektivní datový set (Minimum Basic Data Set), který vytěží z minima maximum Zdravotnictví vynakládalo značné prostředky do lokálních SW aplikací, především z potřeby zajistit vykázání zdravotní péče. Sociální péče vstupuje do období efektivních webovských aplikací

7 Principy Z povahy reálného světa lze pro obě odvětví použít stejné principy (jak chápat) Princip mezního užitku (užitek, poptávka, nabídka) Definice alokační efektivity (Paretovy) Definice efektivity jako funkce hodnoty a produktivity Definice produktu jako výsledku procesu BEP (Break Even Piont) provozních jednotek Multidimenzionální svět (jak měřit) Ukazatele, primární a odvozené Dimenze, tradiční, speciální, analytické

8 Princip mezního užitku Jedno z klíčových východisek ekonomického chování ideálně konkurenčních trhů. Co si z něho můžeme odvodit pro oblast sociální péče? užitek je individuální a jeho hodnota roste a klesá podle poptávky (potřeby) a nabídky (uspokojení) znevýhodnění občané mohou mít problém identifikovat, vyjádřit (navodit) poptávku po pokrytí svých potřeb původní způsob ústavního poskytování sociálních služeb unifikovalo nabídku bez ohledu na individuální potřeby (no demand)

9 Alokační efektivita (Paretova) Alokační efektivnost (allocative efficiency) je takový ekonomický výsledek, při němž nemůže dojít k žádné reorganizaci nebo obchodu, které by zvýšily užitek, nebo uspokojení jednoho subjektu, aniž sníží užitek, nebo uspokojení jiného subjektu. Někdy se také používá formulace, že nemůžeme nikomu zlepšit situaci, aniž někomu jinému situaci zhoršíme. Takové řešení se nalézá na hranici produkčních možností. Za určitých omezených podmínek vede dokonalá konkurence k alokační efektivnosti. Nazývá se též Paretovou efektivností (P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, 1995, str. 966) Dobrou kvalitu za dobrou cenu

10 Alokační efektivita (Paretova) ve zdravotnictví změřit změřit Užitek pacienta Zdraví, uzdravení definované objektivně Minimalizace vlastních hmotných výdajů Svobodná volba spoluúčasti na poskytované péči Zdraví, uzdravení vnímané subjektivně Fyzická, psychická a sociální pohoda změřit Užitek poskytovatele Dlouhodobá a krátkodobá finanční stabilita Minimalizace výdajů (efektivní vynaložení zdrojů) Spokojenost zaměstnanců Rozvoj organizace a zaměstnanců Dobrá pověst, spokojenost pacientů Užitek plátce Dlouhodobá a krátkodobá finanční stabilita Minimalizace výdajů (efektivní vynaložení zdrojů) Maximalizace výběru pojistného Spokojenost zaměstnanců Rozvoj organizace a zaměstnanců Dobrá pověst, spokojenost pojištěnců

11 Alokační efektivita (Paretova) Hodnota kvalita v.s. cena Neumíme dobře měřit Neumíme ocenit produkt!! Umíme dobře měřit Produktivita výkon v.s. náklady

12 Definice produktu jako výsledku procesu Kvalita produkt dílčí produkty A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C klinická klasifikace výstupy výsledky měření Náklady ABC Produkt a dílčí produkty jako nositelé nákladů

13 Bod zvratu Peníze Výnosy. Oblast zisku Bod zvratu Celkové n. Oblast ztráty Variabilní n. Fixní n. Oblast nízkého výkonu Oblast vysokého výkonu Počet produktů

14 Benchmarking Hledání normální hodnoty je v oblasti stále se rozvíjejících služeb nemyslitelné bez standardizované metody srovnávání Je třeba vytvořit databázi standardizovaných dat a ukazatelů vypočítaných podle standardizovaných ukazatelů Postupné budování datových setů pro sběr dat databáze metodik měření systému vývoje národních ukazatelů výkonnosti

15 Multidimenzionální svět (chaos a systém) Problematická skutečnost Ideální model, východisko pro měření

16 Multidimenzionální svět (chaos a systém) Ukazatele (fakta) jsou kvantitativní (měřitelné) hodnoty v databázi, které mají být analyzovány Dimenze je (hierarchicky) uspořádaný soupis prvků, které z hlediska uživatele mají v reálném světě podobnou povahu Důležitá je standardizace Informací a dat, která informace reprezentují Definic ukazatelů a dimenzí Interpretace, interpretačních zásad

17 Rizika zkreslení a risk adjustment Kvalita či efektivita poskytované péče jsou vlastnosti měřitelné pomocí ukazatelů, které jsou závislé na faktorech, které lékař nemůže ovlivnit... Cílem standardizace obecně: skutečně korektní srovnání (ve smyslu srovnávat to, co skutečně chceme srovnávat) Riziko pacienta neznámé UKAZATEL Jak toho dosáhnout: eliminovat vliv těch faktorů, které mají vliv na ukazatel a jsou mimo působnost lékaře Klasifikace Riziko pacienta známé Kvalita či či efektivita péče

18 Úspěšnost péče risk adjusted vliv různých kriterií STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, Pardubice, tel.: , fax: ,

19 Úspěšnost péče risk adjusted vliv různých kriterií STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, Pardubice, tel.: , fax: ,

20 Úspěšnost péče risk adjusted vliv různých kriterií STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, Pardubice, tel.: , fax: ,

21 Závěr Sociální péče má šanci vytvořit mnohem efektivnější informační soustavu než entropické zdravotnictví Jednodušší, více orientovanou na konkrétní potřeby a cíle Přitom lze využít prověřené metody multidimenzionálních analýz a jejich interpretace

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Management znalostí. Marcel Horák

Management znalostí. Marcel Horák Management znalostí Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU ZNALOSTÍ... 4 1.1 DATA... 4 1.2 INFORMACE... 5 1.3 ZNALOSTI... 5 2. EXPLICITNÍ A TACITNÍ ZNALOSTI, KONVERZE MEZI NIMI... 6

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ...

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... 8 2.1.1. VENKOV... 8 2.1.2. MIKROREGION... 8 2.1.3. MIKROREGIONÁLNÍ MANAGEMENT ROZVOJE...

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více