PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC"

Transkript

1 PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC ČESKÝ NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC Praha, 21. března 2011 Lenka HAVLÍČKOVÁ STRUKTURA PREZENTACE společné technologické iniciativy obecně 2 1

2 společné technologické iniciativy obecně 3 SPOLEČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATIVY (JTIs) JTIs podporují partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a umožňují kombinovat soukromé a veřejné financování jsou jednou z forem společného podniku (JU) založeného na základě čl. 187 Smlouvy o fungování EU (ten umožňuje EU založit společný podnik potřebný pro efektivní provádění unijních programů v oblasti VaV) v současnosti je podporováno 5 JTIs IMI (inovativní léčiva), FCH (palivové články a vodík), Clean Sky (letecká doprava), ARTEMIS (zabudované počítačové systémy), ENIAC (nanoelektronika) 4 2

3 společné technologické iniciativy obecně 5 FAKTA O ARTEMIS A ENIAC JTIs spadající pod DG INFSO jediné JTIs s trojstrannou strukturou (EU x členské státy x průmyslová sdružení) ARTEMIS zahájena v únoru 2008 autonomie získána v říjnu 2009 ENIAC zahájena v únoru 2008 autonomie získána v květnu 2010 střednědobé hodnocení vypracováno společně pro obě JTIs zpráva vydána v červenci

4 společné technologické iniciativy obecně 7 EVALUAČNÍ PANEL Wulf H. Bernotat, dříve E.ON AG (předseda panelu) Elke Eckstein, OSRAM Opto Semiconductors Luke Georghiou, Manchester Institute for Innovation Research Terttu Luukkonen, Research Institute of the Finish Economy Bob Malcolm, Ideo ltd. (zpravodaj panelu) Dominique Potier, Paris region Christian de Prost, ATMEL Alberto Sangiovanni-Vincentelli, Kalifornská univerzita / Berkeley 8 4

5 CÍLE HODNOCENÍ relevance: zhodnotit, zda jsou stále platné předpoklady, za kterých byly JTIs založeny efektivita: posoudit míru, do jaké je pravděpodobné, že ARTEMIS a ENIAC dosáhnou ve stávajícím uspořádání a období svých cílů výkonnost: posoudit kvalitu a účinnost managementu a operací v rámci JTIs kvalita výzkumu: prozkoumat excelenci výzkumu pocházející z projektů JTIs a jejich příspěvek ke kvalitě výzkumu světové úrovně 9 společné technologické iniciativy obecně 10 5

6 POZITIVNÍ VÝSLEDKY HODNOCENÍ původní motivy pro založení JTIs jsou stále platné přispívají ke zvyšování strategických investic do VaV urychlují inovace, podniky se stávají produktivnějšími, podporují konkurenceschopnost trojstranná struktura JTIs ARTEMIS a ENIAC je zásadním přínosem průmyslové strategie jsou společně zvažovány všemi stranami JTIs spustily několik významných vysoce kvalitních projektů, které naplňují jejich výzkumnou agendu další pozitiva zapojení nových států, nových organizací, navázání nových spoluprácí, širší nabídka VaV projektů 11 společné technologické iniciativy obecně 12 6

7 NEGATIVNÍ VÝSLEDKY HODNOCENÍ finanční příspěvky ze strany členských států jsou výrazně nižší, než bylo původně očekáváno ani jedna z iniciativ nedává dostatek důrazu na evropské strategické cíle některé členské státy zklamaly při propojování národních zájmů a strategických agend JTIs, v některých případech postupují v nesouladu s nařízením o JTIs průmysl nedodržel dostatečně své závazky ve vztahu ke strategickému směřování a řízení JTIs neexistuje jasné oddělení obou JTIs od obdobných iniciativ v RP a klastrech Eureka administrativní požadavky související s finančním nařízením brání naplňování strategických cílů 13 společné technologické iniciativy obecně 14 7

8 DOPORUČENÍ PANELU (1/3) obecná doporučení: budoucí JTIs v oblastech působení ARTEMIS a ENIAC by měly následovat aktuálně používaný trojstranný model předpoklady: všichni klíčoví hráči musí udělat jasné závazky ke strategickým cílům, správní rady JUs by se měly zaměřit na strategické zájmy nikoliv řešení administrativních otázek doporučení pro členské státy: stanovit rozpočtové závazky na více let přijmout a plnit požadavky nařízení o JTIs (i když mohou být v nesouladu s procedurami některých států) zadat benchmarking a studie k národním praxím dříve stanovit podporu specifickým tématům 15 DOPORUČENÍ PANELU (2/3) doporučení pro průmyslová sdružení: vytvoření procesů pro implementaci, monitorování a veřejné podávání zpráv o pokroku k vytyčeným cílům JTIs lépe se zapojovat do JTIs (podpora účasti MSP, zvážení společné zodpovědnosti, poskytování více rad a vedení) doporučení pro EK: aktivně pracovat na nařízení pro období po roce 2013 =>nařízení by mělo umožnit, aby JTIs podporovaly inovační aktivity jiné než VaV, aby mohly akceptovat financování z jiných zdrojů i pro další účely, aby EU mohla dodatečně finančně přispívat, pokud se bude jednat o strategické účely vytvořit databázi, která by sloužila jako podklad pro hodnocení přínosů obou JTIs 16 8

9 DOPORUČENÍ PANELU (3/3) doporučení pro společné podniky: vytvořit mechanismus pro úhradu některých operačních nákladů od příjemců podpory, kteří ale nejsou členy JTIs dát větší důraz na strategické evropské cíle při hodnocení návrhů a výběru projektů vytvořit procesy pro rychlejší zpětnou vazbu navrhovatelům projektů doporučení pro JTI Eureka: ARTEMIS a ENIAC by měly pokračovat v odlišování se při současné koordinaci svého úsilí s iniciativami ITEA2 a CATRENE dle potřeby panel ale zatím nedoporučuje propojení těchto iniciativ 17 společné technologické iniciativy obecně 18 9

10 ODPOVĚĎ EVROPSKÉ KOMISE (1/3) vydána v prosinci 2010 nutnost spolupráce s průmyslovými sdruženími, členskými státy a společnými podniky EK podnikne okamžité kroky u stávajících podniků dlouhodobější kroky u možných dalších generací partnerství veřejného a soukromého sektoru doporučení pro členské státy: nutnost zvýšit finanční příspěvky členských států rozpočty členských států by měly pokrývat víceleté období => dlouhodobější plánování zviditelnění podpory konkrétních témat ze strany jednotlivých států 19 ODPOVĚĎ EVROPSKÉ KOMISE (2/3) doporučení pro průmyslová sdružení: pravidelné provádění strategické analýzy výsledků a dopadů jednotlivých výzev k předkládání návrhů projektů poskytování vyšší hodnoty za vynaložené finanční prostředky => rozšíření členství s důrazem na MSP, zjednodušení administrativního zapojení MSP doporučení pro společné podniky: zlepšení souladu mezi portfoliem podporovaných projektů a strategickými evropskými cíli programu podpora spolupráce s EK a členskými státy pokud jde o problémy s finančními závazky 20 10

11 ODPOVĚĎ EVROPSKÉ KOMISE (3/3) doporučení pro EK: neuplatňování rámcového finančního nařízení ani služebního řádu na společné podniky => návrh dvou možností v revizi finančního nařízení kombinovaný subjekt veřejného a soukromého práva založeného na čl. 185a finančního nařízení subjekt soukromého práva (dle čl. 53 odst. 1) přezkoumání rozšíření provozních činností budoucích partnerství, možnosti kombinace financování z různých zdrojů vytvoření souboru ukazatelů pro posouzení úspěchů iniciativ 21 společné technologické iniciativy obecně 22 11

12 INFORMAČNÍ ZDROJE PRVNÍ PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC ti/artemis_and_eniac_evaluation_report_final.pdf REAKCE EK NA PRVNÍ PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ COM:2010:0752:FIN:CS:PDF PREZENTACE B. MALCOLMA NA KONFERENCI KE STŘEDNĚDOBÉMU HODNOCENÍ 7. RP (únor 2011, Budapešť, Maďarko) ns/bob_malcolm_first_interim_evaluation_of_the_artemis_ and_eniac_jtis.pdf 23 Děkuji Vám za pozornost. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR Ve Struhách Praha 6 Lenka HAVLÍČKOVÁ

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1 EVROPSKÉ PROGRAMY 7. RÁMCOVÝ PROGRAM Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 Evropské programy společné financování - dohoda členských zemí Společenská poptávka politická iniciativa, jednání a veřejná

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy

Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy prosinec 2012 1 Obsah zprávy 1 Úvod... 3 2 Odpovědi na evaluační otázky... 4 3 Hlavní závěry... 7 4 Klíčová doporučení

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více