rozpočet města 5 ROP, rozpočet města, Slezská diakonie, ROP, rozpočet rozpočet MSK města města Jičín, Slezská diakonie Město Nový Jičín Město Nový

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rozpočet města 5 ROP, rozpočet města, Slezská diakonie, ROP, rozpočet rozpočet MSK města města Jičín, Slezská diakonie Město Nový Jičín Město Nový"

Transkript

1 PRIORITNÍ OBLAST 1 - Lidské zdroje cílový Hlavní cílová skupina Odhad finanční Vytvořit Novojičínské vzdělávací a podnikatelské centrum. ks 0 1 obyvatelé Nový - regionální centrum vzdělávání. Zlepšovat vzdělanostní a kvalifikační strukturu obyvatel v souladu s potřebami trhu práce. Spolupráce při předkládání a realizaci projektů v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - mateřské a základní školy (vytvoření koordinační skupiny pro přípravu projektů v oblasti školství). počet projektů/ rok 0 1 žáci a pedagogové Aktivní účast na přípravě akcí k podpoře technických profesí (propagace olympiády ). počet akcí/rok 0 1 žáci, rodiče a pedagogové 60 Vybudovat zařízení typu denního a týdenního stacionáře. zařízení 0 1 zdravotně postižení 000 Kvalitní život a dostatečný zdroj služeb pro zdravotně postižené a sociálně znevýhodněné občany. Podporovat zřízení chráněných dílen. zařízení 0 1 Podporovat zřízení chráněného bydlení. počet bytových jednotek 0 6 zdravotně postižení zdravotně postižení 8 00 Podporovat komunitní charakter v rámci vzdělávacích a zájmových zařízení. počet akcí/rok 0 obyvatelé 0 Podporovat ekonomickou aktivitu občanů a aktivní způsob života. Zavést pravidelné semináře pro podnikatele, vytvoření koordinační skupiny pro vzdělávávání v oblasti lidských zdrojů. Vytvoření informačního systému o nabídkách vzdělávání pro podnikání a zvyšování kvality poskytovaných služeb. ks 0 podnikatelé, zájemci o podnikání Podporovat schopnosti a aktivity mladých lidí. projekt 0 1 mládež 00 Vytvořit informační systém o nabídkách vzdělávání pro podnikání a zvyšování kvality poskytovaných služeb. informační systém 0 1 podnikatelé, zaměstnanci 80 Rozvíjet a podporovat celoživotní vzdělávání. Iniciovat zavedení nových modulů univerzity třetího věku. modul 7 občané nad let 10 Zvýšit intenzitu zapojení občanů na veřejné samosprávě. Zvýšit informovanost občanů o dění ve městě: obohatit vysílání televize Polar, rozšířit nabídku informací na internetových stránkách projekt 0 obyvatelé 000 Nositel a spolupráce EDUCA, Město Nový, školy, školy, Slezská diakonie Škola života, školy Zdroje financování, EDUCA, OPLZZ 16 rozpočet, OPVK 1 rozpočet, Slezská diakonie, 1 rozpočet 6 OPLZZ OPLZZ 10 rozpočet rozpočet škol, OPLZZ 8

2 PRIORITNÍ OBLAST - Kvalita života cílový Rozvoj nevyužívaných lokalit na území (brownfields). Revitalizace území brownfield Bezručova - příprava území pro bytovou výbu, občanskou vybavenost, parkování. Revitalizace území brownfield Tabačka - využití ho areálu v podmínkách. Revitalizace území brownfield, objektů Huckelových vil včetně parku - rekonstrukce objeků, parkové úpravy, veřejné osvětlení, výba sítě chodníků a cyklostezek, mobiliář. ha 0 1, ha 0,7 0 budovy, ha Využít areál 01 Bludovice. ha 0, 0 Dokončit regeneraci sídlištní infrastruktury v místní části Loučka - rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení, vytvoření parkovacích míst, instalace mobiliáře, parkové úpravy. Regenerace sídlištní infrastruktury v lokalitě Dlouhá, Anenská, Palackého - rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení, vytvoření parkovacích míst, instalace mobiliáře, parkové úpravy. Regenerace sídlištní infrastruktury v lokalitě Bezručova, U ky, Revoluční - rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení, vytvoření parkovacích míst, instalace mobiliáře, parkové úpravy. 0 0, 8 000, Agentura pro regionální rozvoj Majitel areálu, Město Nový MSK,, developeři vlastník areálu, Město Nový ROP - regenerace brownfields 1 soukromé prostředky, ROP - regenerace brownfields vlastník areálu ha 0 1, IOP 6 ha 0, IOP 6 ha 0 0, IOP Rozvoj ploch a infrastruktury pro bytovou výbu. Podporovat revitalizaci ho bytového fondu v soukromém vlastnictví v sídlištních celcích - rekostrukce vnitřních TZI, výměna oken, zateplení fasád, rekonstrukce střech. počet revitalizovaných bytových domů , Bytová družstva, Společenství vlastníků, ostatní vlastnictví Bytová družstva, Společenství vlastníků, ostatní vlastníci, IOP, Program SFRB - Panel Revitalizace bytového fondu. počet revitalizovaných bytových domů SFRB, úvěry Rozšířit rozvojová území pro individuální a bytovou výbu v rámci územního plánu - nové lokality. ha rozpočet Podporovat developery pro bytovou výbu a služby. počet podpořených projektů developeři, soukromé prostředky, rozpočet Podporovat budování individuální bytové výby - budování inženýrských sítí s podporou. počet vyěných rodinných domů developeři, soukromé prostředky, fondy ČR 6

3 PRIORITNÍ OBLAST - Kvalita života Rekonstrukce Masarykova náměstí - předláždění náměstí, loubí, vodní prvky, technické zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí, mobiliář. ha 0 0, , MSK, Centrum zdravotně postižených Rozvoj kulturních, sportovních a volnočasových aktivit občanů. Rekonstrukce sportovního areálu TJ Nový - parkové úpravy, cyklostezka a in - line dráhy, dvě nová hřiště, skate park, horolezecká stěna, lanové centrum. ha 0 8, , TJ Nový, TS Nový, Miroslav Posád Zkvalitnit služby v rámci areálu krytého bazénu - např. whirpool, ionizace vody, rekuperace vzduchu aj. návštěvnost 16000/ rok nárůst % ročně 7 000, Dalkia, Basketbalový klub Nový o.s. Rozšířit služby elektronické peněženky - MHD, služeb občanské vybavenosti a komerčních služeb. počet uživatelů , TJ Nový, Basketbalový klub Nový o.s., Městské divadlo, Městské kino, MěKS Nový, komerční subjekty Zkvalitnění obchodu a služeb v obci. Zavést služby pro veřejnost v rámci metropolitní sítě - MěÚ - občan. počet zavedených služeb 1 00 Podporovat vybudování další DPS. ks soukromý investor, Iniciovat vznik zařízení typu HOSPIC v Novém ě. ks soukromý investor,, ROP ROP , IOP ROP ROP , komerční subjekty ROP , IOP soukromý investor soukromý investor, rozpočet,, fondy EU

4 PRIORITNÍ OBLAST - Podnikatelské prostředí cílový Vytvořit a aktualizovat databáze ploch a objektů vhodných k podnikání tj. vytvoření ucelené nabídky ploch k podnikání ve spolupráci s obcemi Šenov u N.J. a Kunín. databáze nemovitostí 0 1 podnikatelé, investoři 16, Agentura pro regionální rozvoj rozpočet 1 Rozvoj ploch a nemovitostí k podnikání. Dobudovat základní technickou infrastrukturu v průmyslové zóně v majetku. ha 10 podnikatelé 000, developer OPPI, soukromé prostředky 6 V rámci zpracování nového územního plánu a za spolupráce s obcí Šenov u N.J. vyčlenit nové plochy vhodné k podnikání. ha bude upřesněno po zprac. Územního plánu podnikatelé 1 000, Obec Šenov u Nového a rozpočet obce Šenov u Nového a 16 Vytvořit databázi dostupné pracovní síly. databáze 0 1 podnikatelé, investoři 0, úřady práce, Hospodářská komora rozpočet 8 Vytvoření informačního systému pro podnikatele. Vybudovat podnikatelský inkubátor se zaměřením na IT technologie v objektu B. Martinů. podnikatelský inkubátor 0 1 podnikatelé 1 000, EDUCA, VŠP rozpočet, OPPI 1 Využívání prostředků z EU. Vytvořit informační systém o možnostech čerpání finančních prostředků pro podnikatele z programů ČR a EU. informační systém 0 1 podnikatelé 6 rozpočet 1

5 PRIORITNÍ OBLAST - Infrastruktura cílový Zřizovat parkovací místa v souladu s generelem dopravy ve městě (parkoviště, parkovací domy apod.) počet míst rozpočet 1 Řešit režim parkování v centru. nařízení 1 úprava ho nařízení v r.008/00 0 rozpočet 10 Zlepšení dopravní situace ve městě - zvyšování bezpečnosti, zlepšování průjezdnosti, řešení parkování. V docházkové vzdálenosti centra, případně s využitím MHD najít prostor pro záchytné parkoviště (00 vozidel). Budovat další kruhové objezdy - ul. Generála Hlaďo, Bohuslava Martinů, u Kauflandu. nový prostor 0 majetkoprávní řešení prostor v r. 008/00 ks rozpočet rozpočet 11 Řešit parkování nákladních vozidel (přemístění mimo ulice ). režimové opatření 0 1 majitelé nákladních vozidel 0 rozpočet Zprůjezdnit železniční přejezd na ul.jeremenkova. ks 0 1 obyvatelé 000, ČD rozpočet 11 Aktivní účast při prosazování výby Palačovské propojky. obchvat , ŘSD, Ministerstvo dopravy, okolní obce rozpočet 8 Nasvětlovat přechody pro chodce. ks 1 ks do r , ROP Zvyšování bezpečnosti cyklistů a pěších v silničním provozu - průchodnost, průjezdnost, bezbariérovost. Důsledně přebudovat chodníky na bezbariérové. % 0% 80% do r rozpočet 8 Pokračovat ve výbě cyklostezek a chodníků pro pěší a in-line bruslaře. km 1, ROP, Státní fond rozvoje dopravní infrastruktury 8 Obsluha připravované průmyslové zóny - trasa a zastávka MHD, záchytné parkoviště. Vybudovat trasu a zastávku MHD - průmyslová zóna. Vybudovat záchytné parkoviště pro průmyslovou zónu. termín dokončení termín dokončení 0 do do zaměstnanci podniků v průmyslové zóny, investoři v průmyslové zóně zaměstnanci podniků v průmyslové zóny, investoři v průmyslové zóně 1 000, TS Nový, investoři v prům. zóně investoři v prům. zóně 1 000, investoři investoři

6 PRIORITNÍ OBLAST - Životní prostředí a zemědělství cílový Provádět exkurze pro MŠ, ZŠ a SŠ zaměřené na ekologickou výchovu. prům. počet návštěvníků/rok děti, žáci, studenti 88 Školy v Novém ě, Město Nový, Český svaz ochránců přírody rozpočet škol Vypracovat koncepci ekologické výchovy. ks 0 1 obyvatelé 0 OPŽP, rozpočet Zkvalitnění ekologické výchovy. Akce u příležitosti významných ekologických dnů (např. rok 008 téma odpady). počet akcí/rok 7 obyvatelé 70 rozpočet Podporovat soutěže na téma ekologie pro MŠ, ZŠ, SŠ a vytvořit novou soutěž podporavenou městem Nový. počet soutěží/ rok děti, žáci, studenti 10, školy ve městě OP ČR-Polsko Podporovat výsadbu a péče o vzrostlou opadavou zeleň. počet ks/rok 0 70 obyvatelé 0 OP ČR-Polsko 11 Čištění odpadních vod a zlepšení u vodních toků. Podporovat záměr odkanalizování Straníku, Bludovic, Žiliny, Libhoště a části Loučky. počet projektů 0 obyvatelé Straníku, Bludovic, Žiliny, Libhoště, části Loučky Ministerstvo zemědělství, OPŽP, SFŽP Podporovat záměr odkanalizování i všech obcí, jejichž řeky přitékají do Nového a. počet projektů 0 1 obyvatelé obcí, obyvatelé 0 okolní obce, rozpočet okolních obcí 1 Správa a údržba zeleně. Dořešit majetkoprávní záležitosti spojené s neudržovanými pozemky na území. Podporovat projekty zaměřené na správu a údržbu zeleně. % 6% 100% obyvatelé 000 rozpočet počet projektů/ rok 6 obyvatelé 000 rozpočet 7 Vybudovat další sběrný dvůr. ks 1 obyvatelé 000 OPŽP, rozpočet Odpadové hospodářství. Rozšiřovat síť nádob na využitelné složky odpadu. ks obyvatelé OPŽP, rozpočet 6 Úspora energií a podpora ekologického vytápění. Úspora energie ve vybraných budovách Města Nový (zateplení, výměna oken, klimatizace aj.). Podporovat individuální ekologické vytápění v místních částech. % snížení 100% 70% OPŽP, rozpočet 6 počet zařízení 1 0 obyvatelé místních částí 00, obyvatelé místních částí obyvatelé místních částí

7 PRIORITNÍ OBLAST 6 - Cestovní ruch a turismus cílový Rozvíjet a prohlubovat úroveň propagace. Vytvořit a naplňovat marketingovou strategii cestovního ruchu. Znovunavázat spolupráci s výrobcem klobouků v rozvoji propagace Města klobouků. ks 0 1 turisté, obyvatelé 000 rozpočet 17 propagační akce nebo materiály 0 turisté, návštěvníci 1, Tonak a.s. rozpočet 6 Zlepšit úroveň orientačních systémů pro turisty a návštěvníky. Modernizovat a aktualizovat orientační a naváděcí systém pro turisty a návštěvníky. Umístit nové informační plány u parkovišť ve městě a na turisticky frekventovaných místech. modernizovaný systém 0 1 ks 0 turisté, návštěvníci turisté, návštěvníci 0 rozpočet 10 rozpočet Vhodně doplnit a případně zlepšit úroveň základních služeb pro návštěvníky (ubytování, stravování, obchody). Zlepšit nabídku speciálních turistických služeb. Podpořit a rozvíjet atraktivní turistické cíle ve městě a nejbližším okolí. Podporovat kvalitativní změny Hotelu Praha. % 0 70 Podporovat záměr vytvoření tréninkového golfového hřiště ve městě nebo v blízkém okolí. ks 0 1 návštěvníci, hosté turisté, Průběžně udržovat trasy pro běžecké lyžování. km 0 6 lyžaři 00 Spolupracovat s Muzeem Novojičínska na zatraktivnění služeb z důvodu zvýšení návštěvnosti. Podporovat rekonstrukci vnějšího vzhledu budovy zámku do jeho renesanční podoby včetně obnovy zámeckého parku vznik turistické atraktivity. Podporovat zvýšení počtu kulturních akcí v prostorách Žerotínského zámku včetně nádvoří. % návštěvnosti 0 zvýšení o 1 % ročně turisté, obyvatelé MSK, 0 soukromý investor,, okolní obce, TS Nový, SKI Svinec MSK,, Muzeum Novojičínska ks 0 1 turisté, obyvatelé 000 MSK, akce/rok 0 turisté, obyvatelé 00 MSK,, Muzeum Novojičínska, rozpočet 1 soukromý investor, ROP ROP, IOP, MSK 8 Vyčlenit část expozic Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku pro stálou expozici historie včetně expozice novojičínských výtvarníků. ks 0 1 turisté, obyvatelé 60 MSK,, Muzeum Novojičínska Prohloubit spolupráci v oblasti turismu s okolními regiony a městy. Navázat spolupráci s městy a obcemi historického regionu Kravařsko, jehož byl Nový v minulosti kulturně-správním centrem. spolupráce 0 1 turisté, obyvatelé 180 Využívat aktivit souvisejících s činností Euroregionu Silesia. akce/rok 0 1 turisté, obyvatelé 180 Pokračovat ve spolupráci s regionální agenturou pro cestovní ruch Beskydy-Valašsko. členství 1 1 turisté, obyvatelé 00, Region Poodří, Euroregion Silesia, subjekty působící v Euroregionu Silesia, Agentura Beskydy-Valašsko rozpočet rozpočet rozpočet 8

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne 12.8.2008 Zpracovatel: RNDr.

Více

SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA OBLAST: BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA

SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA OBLAST: BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA Silné stránky nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných služeb významná

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 Návrhová část Zpracovattell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více