4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile!"

Transkript

1 4D Mobile Úvod Wakanda, publikovaná 4D SAS, je platforma pro vývoj a publikování webových aplikací vnitřně založena na standardních technologiích: jako je JavaScript a HTML5. Můžete použít "4D Mobile", architekturu k vytvoření přímého spojení mezi 4D a Wakanda. S touto konfigurací, můžete kombinovat grafickou a funkční bohatost nejnovější generace webových rozhraní Wakanda s výkonem svých 4D databází. Pokud si chcete teď vytvořit své první spojení mezi 4D a Wakanda, zkontrolujte si níže, že máte správnou konfiguraci a pak se podívejte na odstavec "Krok za krokem příklad" dále. Achitektura 4D Mobile Chcete-li nastavit architektuřu pomocí propojení 4D / Wakanda, budete potřebovat minimálně: 4D v14 Server. Můžete použít jednouživatelskou 4D V14 (Professional verze) k vývoji a testování vašeho řešení pomocí konektoru 4D Mobile (tři současná připojení klienta jsou v této souvislosti povoleny). Wakanda Enterprise Server min v7, stejně jako Wakanda Studio Enterprise min v7 pro vývoj. Zde si můžete stáhnout obě aplikace z tohoto webu: 4D databázi a Wakanda aplikaci, které chcete aby spolu komunikovaly. Na 4D straně, budete muset nakonfigurovat každou tabulku, atribut a metodu, která bude přístupná aplikaci Wakanda (viz "Konfigurace databáze 4D" odstavec na straně 3). 4D Mobile architektura je prezentována na následujícím obrázku: Vazba mezi Wakanda Enterprise Serverem a 4D Serverem je ustavena po provedení metody JavaScript mergeoutsidecatalog () na serveru Wakanda (viz spuštění metody mergeoutsidecatalog ()), když je spuštěno řešení/ solution Wakanda. Když je připojení 4D Serverem přijato (viz odstavec "Ovládání REST přistupupu" na straně 8), je poslán Wakande serveru "lístek" REST relace. Tato jízdenka bude použit Wakandou pro všechny následující požadavky klientů REST. 1

2 Prostřednictvím tohoto odkazu, může server Wakanda potenciálně přístoupit ke dvěma typům zdrojů v databázi 4D: tabulkám a jejich vlastnostem (včetně jejich dat) metodám projektu Když je oprávněn Wakanda server může tyto prostředky použít přímo na straně Wakanda, stejně jako kdyby patřily k místnímu katalogu aplikace Wakanda (jejich přístup je transparentní z aplikace Wakanda). Když webový klient odešle požadavek na server Wakanda, který vyžaduje přístup k databázi 4D, tento požadavek je odeslán na 4D serveru pomocí aktuální jízdenky a standardní připojení 4D klienta je otevřeno na stroji 4D Serveru. Toto spojení zůstává otevřené tak dlouho, dokud uživatel provádí požadavky a zavře se standardně po 60 minutách časového limitu. Tento výchozí časový limit může být změněn v průběhu provádění metody mergeoutsidecatalog () pomocí parametru timeout. Během sekce, pokud je dosažen počet licencí, který odpovídá počtu oprávněných klientských připojení na 4D serveru, je vrácena chybová zpráva na server Wakanda. Poznámka: Můžete také vytvořit dynamické dočasné vazby mezi Wakanda a 4D aplikací, zatímco je spuštěna aplikace Wakanda pomocí addremotestore () a openremotestore () metod. Tyto metody jsou popsány v openremotestore () a addremotestore (). Příklad Krok-za-krokem Tato část je určena, aby vám pomohla seznámit se s funkcí konektoru Wakanda / 4D pomocí příkladu krok za krokem. Chystáme se: vytvořit a konfigurovat 4D databázi vytvořit jednostránkovou aplikaci Wakanda zobrazit data z databáze 4D ve stránce Wakanda. Chceme-li zachovat příklad jednoduchý, budeme používat aplikaci 4D a aplikaci Wakanda které jsou spuštěny na stejném počítači. Samozřejmě, můžete použít vzdálenou architekturu. Vytvoření a konfigurace 4D Databáze 1. Spusťte aplikaci 4D nebo 4D Server a vytvořte novou databázi. Můžete ji pojmenovat např. Emp4D". 2. Ve struktuře editoru vytvořte tabulku [Zaměstnanci] a přidejte do ní následující pole: Příjmení (Text) Jméno (Text) Plat (LongInt) Vlastnost Zpřístupnit přes službu 4D mobile (REST dotazům) je ve výchozím nastavení zaškrtnuta pro tabulku a všechny oblasti; neměňte toto nastavení. 3. Klepněte na tlačítko Tabulky a nechte 4D vytvořit výchozí formuláře pak vytvořte záznamy několika zaměstnanců 2

3 4. Zobrazte stránku Web v Návrh položce nabídky Nastavení databáze a klepněte na záložku 4DMobile. 5. Zkontolujte zaškrtnutí aktivovat Wakanda REST služby - 4D mobile service 6. Zvolte v nabídce Spustit položku Start Web Serveru Databáze 4D je nyní připravena reagovat na požadavky REST od Wakandy. Všimněte si, že v zájmu zjednodušení tohoto příklad, jsme nezapnuli ovládání REST přístupu. Nicméně v kontextu veřejného použití nebo otevřené architektuřy, je nezbytné REST přístupy hlídat (viz "O zabezpečení aplikací 4D Mobile" odstavec na 11). Vytvoření aplikace Wakanda 1. Spusťte aplikaci Wakanda Enterprise studio a klepněte na tlačítko Create New Solution 3

4 2. V dialogovém okně vytvoření vložte název např EmpWakanda a klepněte OK Je vytvořen projekt aplikace a jeho výchozí položky jsou zobrazeny v Průzkumníku Wakanda 3. Poklepejte na prvek Model Objeví se okno Návrháře Wakanda - Wakanda model designer 4. V oblasti průzkumníka Wakanda poklepejte na soubor Model.js Tento soubor je vytvořen automaticky při otevření gafického editoru. Obsahuje popis modelu v JavaScript. 5. Jednoduše napište následující příkaz: model.mergeoutsidecatalog("emp4d", localhost,"",""); 6. Klepněte na uzavírací okénko Solution v průzkumníku ) 4

5 ) 7. Opět otevřete solution poklepáním na něj v Recent solutions ) Můžete vidět, že externí model Emp4D je v seznamu Wakanda aplikací a že tabulka [Employees] aplikace 4D je v seznamu database classes lokálního modelu. Externí prvky jsou označeny červenou šipkou: V případě problému Pokud tabulka není uvedena v seznamu v tomto okamžiku, zkontrolujte, zda: žádná služba třetí strany nebo software (instant messenger, například), není v rozporu s publikovaným portem HTTP serveru 4D (8080 ve výchozím nastavení), na 4D straně, je spuštěn 4D Web Server, služby Wakanda REST jsou aktivovány a tabulka byla vystavena REST službám, adresa předaná mergeoutsidecatalog (), je platná. Chcete-li zjistit, zda je 4D server skutečně reaguje na RESTpožadavky, můžete vyzkoušet následující adresy URL v prohlížeči: <address>/rest/$catalog/$all (navrátí všechny tabulky vystavené REST) <address>/rest/my_table/my_method (navrátí výsledek metody - poked samozřejmě nějakou navrací) Zobrazení 4D dat za pomoci udělátek Wakanda Nyní se chystáme přiřadit 4D tabulky k nástrojům Wakandy pomocí drag&drop, spustit Wakanda Enterprise Server a zobrazit data. 1. Otevřete složku WebFolder v Průzkumníku a poklepejte na položku Index k otevření návrháře uživatelského rozhraní Wakandy ) Poznámka: Web složka obsahuje prvky určené k publikování na Webu vašeho projektu. Index je výchozí stránka projektu. 5

6 ) 2. V seznamu Widget, klepněte na položku Grid a přetáhněte ji do pracovní oblasti. 3. V seznamu Datastore Classes modelu klikněte na Employees a přetáhněte je do grid, kterou jste právě vytvořili. ) V tomto bodě pro vás editor automaticky vytvoří zdroj dat na základě tabulky /class Zaměstnanci", která bude spravovat obsah widget. Tento zdroj dat je objekt JavaScript spravovaný Wakandou, s názvem "zaměstnanci" jako výchozí nastavení, tj název tabulky/class s jeho prvním písmem malými písmeny. Widget zobrazuje náhled jeho obsahu. Můžete zvětšit pro zobrazení všech polí zdroje dat: 6

7 ) Přiřazení mezi zdrojem dat a widget je nyní navázano. 4. Klikněte na tlačítko Save/Uložit v liště nástrojů. Nyní se chytáme zobrazit data pomocí web prohlížeče. 5. Klepněte na tlačítko Run project/spustit projekt v liště nástrojů WES. ) To spustí Wakanda Enterprise Server a publikuje aplikaci EmpWakanda. Díky spojení 4D Mobile, které jsme nastavili, jsou zobrazena data 4D databáze v okně vašeho výchozího web prohlížeče. ) Můžete testovat dynamické vlastnosti spojení změnou dat ze strany Web. Vytvoření a volání 4D Metody Nyní se chystáme vytvořit velmi jednoduchou metodu projektu na straně 4D a spustit ji z vaší webové stránky. Tato metoda bude zdvojnásobovat všechny výplaty. 1. Na straně 4D, vytvořte metodu nazvanou ZdvojeniPlatu a napište následující kód: FIRST RECORD([Zamestnanci]) While (Not(End selection([zamestnanci]))) [Zamestnanci]Plat:=[Zamestnanci]Plat*2 SAVE RECORD([Zamestnanci]) NEXT RECORD([Zamestnanci]) End while 7

8 2. Nastave REST vlastnosti metody a klepněnte OK: V Wakandě class metody/metody tabulky jsou používány v následujících souvislostech: entity(záznam), entity collection (výběr záznamů) nebo database class (celá tabulka - všechny záznamy). Je potřeba tento kontext určit na staně 4D. 3. Na staně Wakanda Enterprise Stuio se vraťte na stránku Index v grafickém návrháři rozhraní a přidejte tlačítko ze seznamu widgets: 4. Poklepejte na tlačítko a pojmenujte ho např. Zdvojit výplaty 5. Ujistěte se, že tlačítko Zdvojit výplaty je vybrané a klepněte na tlačítko Events na pravé straně Návrháře rozhraní. 8

9 6. Klikněte na ikonu pro přidání události On Click : Objeví se editor kódu a můžete napsat kód, který bude proveden při klepnutí na tlačítko. Chceme pouze zavolat metodu ZdvojeniPlatu ze 4D a pak ve funkci zpětného potvrzení (onsuccess) zajistit, že záznamy budou znovu zobrazeny. 7. Vložte následující kód sources.zamestnancis.zdvojeniplatu({ onsuccess:function(event){ sources.zamestnanci.allentities(); }}); máme tedy v editoru kódů: button1.click = function button1_click (event) { sources.zamestnanci.zdvojeniplatu({ onsuccess:function(event){ sources.zamestnanci.allentities(); }}); }; Pozor na malá písmena na počátku názvů ty používá zdroj dat, založený automaticky v době kdy class byl připojen k widget. 8. Klikněte na tlačítko Save v liště nástrojů Jsme schopni provést testovací volání metody, nejdříve však musíme znovu načíst model do Wakanda Enterprise Serveru. 9. Klikněte na tlačítko Reload models v liště nástrojů WEStudio 10. Obnovte stránku ve Web prohlížeči, objeví se vytvořené tlačítko Zdvojit výplaty 11. Klepněte na tlalačítko Zdvojit výplaty Samozřejmě je to velmi jednoduchý příklad a takto to v praxi nejde, ale je to ukázka 4D Mobile 9

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. David Adamovský

Více

Microsoft Expression Web. Průvodce produktem

Microsoft Expression Web. Průvodce produktem Microsoft Expression Web Průvodce produktem OBSAH Úvod... 3 Představujeme Expression Web... 4 Komu je Expression Web určen... 5 Hlavní ideje Expression Webu... 6 Přehled podle funkcí... 7 Webové stránky

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Jak nás kontaktovat Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCIE Hlavní linka: +33(0)4 38 02 22 00 Podpora zákazníků/

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Computer Press Brno 2013 Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Martin Domes

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

TVORBA 5 NAVIGACE 124

TVORBA 5 NAVIGACE 124 5 TVORBA NAVIGACE V této lekci použijete různé druhy odkazů pomocí následujících činností: Použijete textový odkaz směřující na stránky v rámci stejného webu Vytvoříte navigační panel Vytvoříte záložkovou

Více