Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů"

Transkript

1 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání dne 1. března t. r., při kterém byla z Vaší strany vznesena žádost o vyhodnocení nebezpečných přechodů pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR, Vám zasíláme seznam těchto přechodů dle jednotlivých krajských ředitelství policie. 1. Krajské ředitelství policie hl. města Prahy: Na území hlavního města Prahy existují v současné době na silnicích I. třídy (tj. na komunikacích vně Pražského okruhu, neboť uvnitř se jedná o místní komunikace) jako nevhodné zejména tyto 2 přechody pro chodce, a to : 1) Na silnici I/7 (ulice Lipská) cca 200m za křižovatkou s komunikací Do Horoměřic ve směru z centra. Jedná se o čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci v katastru Prahy označenou dopravními značkami jako úsek mimo obec, která je pokračováním Pražského okruhu mezi křižovatkami s Evropskou a Aviatickou, za níž začíná další úsek silnice pro motorová vozidla ve směru na Slaný. V obou směrech je zde postupně rychlost jízdy snížena na 50 km/hod a přechod je řízen světelným signalizačním zařízením. V nedávné době zde bylo instalováno zařízení pro měření rychlosti jízdy v obou směrech a v současné době začíná být již používáno. V r se zde stalo 5 dopravních nehod bez následků na zdraví, v r stejný počet nehod s 1 usmrceným chodcem. V únoru 2012 se ODI OSDP vyjadřovalo ke studii návrhu variant lávky pro pěší v tomto prostoru. 2) Na silnici I/4 (ulice Strakonická) cca 500m za křižovatkou s komunikací Na Baních ve směru do centra. Jedná se o čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci v katastru Prahy označenou dopravními značkami jako úsek v obci (konec obce resp. její začátek v opačném směru) je cca 100m za tímto přechodem pro chodce ve směru z centra. Rychlost jízdy je zde v obou směrech snížena na 50 km/hod. V letech 2010 i 2011 se zde stala vždy pouze 1 dopravní nehoda bez následků na zdraví. Podle informace odboru dopravy Magistrátu hl.m. Prahy jako příslušného silničního správního úřadu případné výstavbě lávky pro pěší brání zásadní nesouhlas vlastníka přilehlé nemovitosti s jakoukoliv stavbou na jeho pozemku. Kromě výše uvedených dvou nevhodných přechodů pro chodce je na silnicích I.třídy ještě mnoho dalších přechodů pro chodce, a to na silnicích I. třídy č. 12 (ulice Novosibřinská a Českobrodská) od hranic Prahy až po MÚK Pražský okruh x Českobrodská v katastrech Újezd nad Lesy a Běchovice a dále na silnici I. třídy č. 2 (ulice Přátelství, Kutnohorská Strojnická Praha 7 Tel.: Fax:

2 a Černokostelecká) od hranic Prahy až po MÚK Jižní spojka x Průmyslová v katastrech zejména Uhříněves a Dolní Měcholupy. Po realizaci Pražského okruhu v úseku od dálnice D-1 po Českobrodskou bude silnice I/2 začínat téměř na hranicích Prahy. Na silnici I/12 Novosibřinské je první přechod pro chodce umístěn u konečné autobusů MHD Sídliště Rohožník, za kterou je supermarket Albert, cca 200m za začátkem zástavby v Újezdě nad Lesy po pravé straně vozovky ve směru do centra a je řízen světelným signalizačním zařízením. Podle tvrzení vedení Městské části Praha 21-Újezd nad Lesy zde dochází k častému porušování povolené rychlosti jízdy 50 km/hod. a občas i k průjezdu vozidel přes červený signál a proto by zde chtěla MČ umístit předsunuté světelné signalizační zařízení spojené s měřením rychlosti jízdy, které při překročení rychlosti přijíždějící vozidla zastaví. Zástupci PČR doporučují provedení stavební úpravy spočívající ve vychýlení jízdního pruhu do centra a vložení fyzického ostrůvku a tím donucení řidičů ke zpomalení při vjezdu do obce, což však podle vedení této městské části je to nejdražší řešení. 2. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje: Na základě požadavku o vytipování nebezpečných přechodů na silnicích I. třídy byl prověřen výskyt nehod na přechodech pro chodce přes silnice I. třídy, při kterých došlo ke střetu vozidla s chodcem. Byly vytipovány přechody na kterých došlo k více než jedné nehodě se zraněním během dvou posledních roků. U většiny těchto přechodů byly již provedeny úpravy v návaznosti na předchozí nehody. Pro případnou úpravu lze doporučit přechod na křižovatce ul. Čsl. Legionářů a ul. Hloušecká v Kutné Hoře. Ulice Čsl. Legionářů je průjezdním úsekem obcí silnice I. třídy č. 2. Na silnici je v místě přechodu klesání. Námi doporučená úprava přechodu by měla spočívat v úpravě jízdního pruhu před přechodem, za účelem zvýšení součinitele tření a tím zkrácení brzdné dráhy vozidel při intenzivním brzdění. Nabízí se úprava povrchu vozovky pomocí zdrsnění povrchu tzv. rocbinda. Dále přechod pro chodce na sil. I/61 (za křižovatkou se sil. III/00714 na Buštěhrad) u památníku Lidice a přechod pro chodce na sil. I/61 před odbočkou do obce Lidice (před křižovatkou se sil. III/00117) v k. o. Lidice, které se nacházejí v extravilánu obce Lidice. Jejich délka neodpovídá normové hodnotě (cca 10m) a jsou hojně využívány chodci. Úpravy by měly spočívat ve stavebním zúžení délky přechodů umístěním středního dělícího ochranného ostrůvku a v úpravách nástupních ploch před přechodem vč. výraznějšího nasvícení přechodu. 3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Okres České Budějovice přechody pro chodce na sil. I/20: Dasný, u prodejny Neodpovídá ČSN, přechod ústí do vjezdu 2

3 Uspořádat prostor, přesunutí přechodu mimo vjezd, ochranný ostrůvek, nasvětlit spec. osvětlením Dasný, u kapličky Neodpovídá ČSN, přechod ústí do zastávky BUS Uspořádat prostor zastávek BUS včetně přechodu, ochranný ostrůvek nebo SSZ, nasvětlit spec. osvětlením Dasný, na výjezdu směr Češnovice Přechod je na vjezdu do obce z dlouhého přímého úseku komunikace Zvážit opodstatněnost, protáhnout chodník k přechodu u kapličky, resp. změnu na místo pro přecházení Češňovice, u zast. BUS Neodpovídá ČSN, ústí do zastávek BUS Uspořádat prostor zastávek BUS včetně přechodu, nasvětlit spec. osvětlením Planá u Č. Budějovic, u zast. BUS Neodpovídá ČSN, ústí do zastávek BUS Uspořádat prostor zastávek BUS včetně přechodu, ochranný ostrůvek, nasvětlit spec. osvětlením Kosov, u zast. BUS Neodpovídá ČSN, ústí do zastávek BUS Uspořádat prostor zastávek BUS včetně přechodu, ochranný ostrůvek, nasvětlit spec. osvětlením, poptávkové SSZ, školní autobusy zavést do centra obce České Budějovice, u kynologického klubu Neodpovídá ČSN, ústí do zastávek BUS Uspořádat prostor zastávek BUS včetně přechodu, ochranný ostrůvek, nasvětlit spec. osvětlením Okres Č. Krumlov přechody pro chodce na sil. I/39 km staničení cca. 9,4 Přísečná, u zastávek BUS Zcela nevyhovující přechod, který neodpovídá požadavkům ČSN a ČSN Přesunutí přechodu mimo prostor zastávek BUS = zřízení přechodu nového + přivedení přístupových tras pro pěší km staničení cca. 13,0 Český Krumlov, u sportovní haly Turisty silně využívaný přechod pro chodce (blízké parkoviště BUS) bez osvětlení, nástupních ploch a středového dělícího ostrůvku Doplnění osvětlení + stavební úpravy dle zjištěných závad km staničení cca. 142,9 3

4 Netřebice, u mateřské školy Přechod využívaný dětmi předškolního věku (blízká MŠ) bez osvětlení a s VDZ, které neodpovídá ČSN Doplnění osvětlení, změna VDZ č. V2a za VDZ č. V1a, obnovení VDZ č. V7 v bíločerveném provedení, doplnění VDZ č. V12e a VDZ č. V15 se symbolem SDZ č. A12 a nápisem "POZOR DĚTI" km staničení cca. 143,1 Netřebice, u prodejny Jednota Přechod bez osvětlení, v místě sjezdu na sousední nemovitost a s VDZ, které neodpovídá ČSN Přesunutí přechodu mimo vyústění sjezdu na sil. č. I/3 = zřízení přechodu nového km staničení cca. 145,2 Střítež, u zastávek BUS Zcela nevyhovující přechod, který neodpovídá požadavkům ČSN a ČSN Přesunutí přechodu mimo prostor zastávek BUS = zřízení přechodu nového km staničení cca. 145,4 Střítež, u prodejny Jednota Na vozovce nečitelný (VDZ č. V7) přechod pro chodce bez návaznosti na PK pro pěší S ohledem na plochy mimo sil. č. I/3 možnost zřízení středového ostrůvku + vytvoření nového přechodu pro chodce se všemi bezp. úpravami (osvětlení, VDZ apod.) km staničení cca. 40,6 Horní Planá, na náměstí Přechod pro chodce bez nástupních ploch z PK pro pěší, který svojí délkou a pokračováním přes VDZ č. V13a neodpovídá požadavkům ČSN Výstavba zvýšených nástupních ploch a zviditelnění SDZ č. IP6 (nové umístění, popř. do žlutozeleného podkladu) km staničení cca. 41,0 Horní Planá, u sídliště Přechod pro chodce bez nástupní plochy z PK pro pěší Výstavba zvýšené nástupní plochy + doplnění VDZ č. V12e 4. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje: Okres Domažlice Problematické místo, kde by docházelo ke střetu chodců s vozidly na přechodech pro chodce, na základě statistiky DN v okrese Domažlice nebylo nalezeno. Níže uvedené podněty proto poukazují na nedostatky přechodů pro chodce na silnicích prvních tříd v okrese Domažlice, které by mohly přispět ke vzniku dopravní nehody mezi chodcem a vozidlem na přechodu pro chodce. Podnět č. 1 - nedostatečné osvětlení přechodů pro chodce na sil. I/22 a I/26 v obci Domažlice, Draženov, H. Týn, Staňkov a Holýšov, kde převážná část přechodů 4

5 a čekacích ploch není řádně nasvícena. V místech přechodů se nachází veřejné osvětlení, které je ke kvalitnímu nasvícení přechodů a čekacích ploch nedostačující. Jako příklady lze uvést přechody u centra města Domažlic např. u křiž. sil. I/22 a sil. II/193 nebo přechody u křižovatky sil. I/22 a III/19368, kde se na noc vypíná světelná signalizace a chodci zde přecházejí přes tři jízdní pruhy. Podnět č. 2 - délka přechodů pro chodce bez řízení světelnou signalizací, které přesahují délku 7 m na sil. I/22 v obci Domažlice: křiž. sil. I/22 a sil. III/1839 v km staničení 7,076 je přechod pro chodce o délce cca 10 m (přes 3 jízdní pruhy) sil. I/22 v km staničení cca 6,100 u autobusového a vlakového nádraží je situován přechod o délce cca 10 m křiž. sil. I/22 a sil. II/183 v km staničení 5,702 je přechod pro chodce o délce cca 11 m (přes 3 jízdní pruhy) křiž. sil. I/22 a sil. III/19365 je přechod o délce cca 10 m Vzhledem k délce přechodů by bylo vhodné pro ochranu chodců učinit náležitá opatření. K navržení řešení problémů na konkrétních přechodech by bylo zapotřebí zpracovat projekt. V některých případech by bylo možná vhodnější zrušit stávající přechod a zřídit zde místo pro přecházení s ochranným ostrůvkem. Na fotografiích je zřejmý i deficit osvětlení u přechodů pro chodce. Okres Tachov Nebezpečné přechody pro chodce na silnici I/21 v obci Chodová Planá : A) před křižovatkou se silnicí II/230 směr Mariánské Lázně ( u býv. školy ) Nedostatky: šířka silnice v průtahu obcí je předimenzovaná ( 8 8,3 m ) na úkor šířky chodníku, stávající chodník nemá zvýšenou obrubu, stavebně technický stav je špatný, délka přechodu nesplňuje podmínky normy, přechod je situován do oblouku křižovatky Návrh na opatření: 1. úprava příčného profilu komunikace na normové parametry ( včetně chodníku s obrubami předepsané výšky ) 2. zmenšení délky přechodu ( vysazené chodníkové plochy, dělící ostrůvek ) 3. řešení návazností pěších tras stavební úpravy celé křižovatky ( včetně přechodu či místa pro přecházení na silnici II/230 ) B) v prostoru autobusové zastávky u kostele v centru obce Nedostatky: umístění přechodu přes oboustranné zálivy AZ, přechod kříží nejen široký průjezdní úsek silnice, ale i nájezdní a výjezdní klíny zastávky jeho délka nepříznivě ovlivňuje bezpečnost při přecházení, historicky umístěná autobusová zastávka nesplňuje současné předpisy z hlediska parametrů, uspořádání a stavebně technického řešení Návrh na opatření: 1. úprava příčného profilu 2. stavební úpravy autobusových zastávek dle ČSN zmenšení délky přechodu ( vysazené chodníkové plochy, dělící ostrůvek ) 4. vložení zpomalovacích prvků v dlouhém přehledném úseku průtahové komunikace 5

6 C) u obecního úřadu Nedostatky: stávající historicky vedený chodník nemá zvýšenou obrubu, šířkové parametry silnice jsou předimenzované na úkor šířky chodníků, délka přechodu nesplňuje podmínky normy, přechod od Obecního úřadu je situován do vjezdu! Návrh na opatření: 1. přemístění přechodu mimo vjezd - pěší trasa k Městskému úřadu je frekventovaná 2. nový chodník s obrubami předepsané výšky 3. úprava příčného profilu, zúžení průtahové komunikace 4. zmenšení délky přechodu ( vysazené chodníkové plochy, dělící ostrůvek ) Závěr: Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici I/21 doporučujeme provést stavební úpravu silnice I/21 v celém průtahu obcí, s šířkovými parametry a uspořádáním dle ČSN , s vložením prvků k ochraně pěších v místech pro přecházení, s úpravami stávající autobusové zastávky dle ČSN a s úpravami křižovatky se silnicí II/230. Okres Klatovy silnice I/27: Přechod v obci Švihov u křižovatky se sil. III/0227 na Kamýk délka 10,9 metru je neosvětlen není bezbariérově upraven Dopravní inspektorát navrhuje nahradit přechod místem pro přecházení s ochranným ostrůvkem Přechod v obci Klatovy, ul. Plzeňská, křiž. se sil. II/185 ul. Pod Koníčky délka 14,6 metru (přes čtyři jízdní pruhy) není bezbariérově upraven pokud je SSZ mimo provoz, tak dochází k rozporu s ČSN a řešení je nebezpečné pro chodce, kteří na V 7 spoléhají Dopravní inspektorát navrhuje nepoužívat vodorovnou dopravní značku V 7 - přechod pro chodce, koridor pro přecházení vyznačit nápisem na vozovce - vytvoření signalizovaného místa pro přecházení s absolutním významem signálů Přechod v obci Klatovy, ul. Plzeňská, křiž. se sil. III/19122 ul. Gorkého délka 23 metrů (přes 6 jízdních pruhů) není bezbariérově upraven pokud je SSZ mimo provoz, tak dochází k rozporu s ČSN a řešení je nebezpečné pro chodce, kteří na V 7 spoléhají Dopravní inspektorát navrhuje nepoužívat V 7 - přechod pro chodce, koridor pro přecházení vyznačit nápisem na vozovce - vytvoření signalizovaného místa pro přecházení s absolutním významem signálů Přechod v obci Klatovy, ul. Plzeňská, křiž. se sil. I/22 ul Domažlická délka 18 metrů (přes čtyři jízdní pruhy) není bezbariérově upraven 6

7 pokud je SSZ mimo provoz, tak dochází k rozporu s ČSN a řešení je nebezpečné pro chodce, kteří na V 7 spoléhají Dopravní inspektorát navrhuje nepoužívat vodorovnou dop. značku V 7 - přechod pro chodce, koridor pro přecházení vyznačit nápisem na vozovce - vytvoření signalizovaného místa pro přecházení s absolutním významem signálů silnice I/22: Přechod v obci Klatovy, ul. Domažlická, křiž se sil. I/27 ul. Plzeňská u Družby délka 18 metrů (přes čtyři pruhy není bezbariérově upraven pokud je SSZ mimo provoz, tak dochází k rozporu s ČSN a řešení je nebezpečné pro chodce, kteří na V 7 spoléhají Dopravní inspektorát navrhuje nepoužívat vodorovnou dopravní značku V 7 - přechod pro chodce, koridor pro přecházení vyznačit nápisem na vozovce - vytvoření signalizovaného místa pro přecházení s absolutním významem signálů Přechod v obci Klatovy, ul. Tyršova, křiž. ul. Domažlická u Sokolovny délka 18 metrů (přes čtyři pruhy) není bezbariérově upraven pokud je SSZ mimo provoz, tak dochází k rozporu s ČSN a řešení je nebezpečné pro chodce, kteří na vodorovnou dopravní značku V 7 spoléhají Dopravní inspektorát navrhuje nepoužívat vodorovnou dopravní značku V 7 - přechod pro chodce, koridor pro přecházení vyznačit nápisem na vozovce - vytvoření signalizovaného místa pro přecházení s absolutním významem signálů Okres Plzeň Jih Sil. č. I/20 v obci Chválenice 2 x přechod pro chodce možnost ověření na zřízení dělících ostrůvků. Sil. č. I/26 v obci Chotěšov - 2 x přechod pro chodce možnost ověření na zřízení dělících ostrůvků, vč. úpravy rozsáhlého dopravního prostoru u přechodu za křiž. sil. č. I/26 se sil. č. II/180. Sil. č. I/27 v obci Přeštice 3 x přechod pro chodce Tř. 1. Máje x MK ul. Dukelská - možnost ověření na zřízení dělícího ostrůvku Masarykovo náměstí (Komenského ul. X Mlýnská ul.) dán podnět na zrušení jako nevyhovující pod. bezpečnosti sil. provozu. Hlávkova ulice - možnost ověření na zřízení dělícího ostrůvku, úpravy parkovacích ploch a stavební úprava prost. přilehlé křiž. s MK ul. 5. května. 7

8 Sil. č. I/27 v obci Lužany - 1 x přechod pro chodce - možnost ověření na zřízení dělícího ostrůvku; předsazené chodníkové plochy. Okres Plzeň Sever Silnice I/20 obec Úněšov dlouhý přechod pro chodce přes dva jízdní pruhy uvnitř obce, široké zpevněné krajnice, silnice rozděluje obec, zvýšený pohyb chodců, blízkost autobusových zastávek, obchodů, obecního úřadu atd. doporučujeme stavební úpravy spočívající v realizaci dělicího/ochranného ostrůvku, spolu s řešením autobusových zastávek na popsané úpravy je zpracována PD obec Bezvěrov přechod pro chodce v přímém úseku silnice, přes dva jízdní pruhy, bez přilehlých chodníků, nízké chodecké intenzity, přechod pro chodce není příliš logicky umístěn - doporučujeme případné přemístění přechodu a jeho vybavení dělicím/ochranným ostrůvkem, spolu s úpravou blízkého okolí přechodu ( parkování, sjezdy k nemovitostem), nebo jeho zrušení Silnice I/26 obec Sulkov přechod pro chodce na krátkém průtahu obcí, na rozhraní extra a intravilánu, v těsné blízkosti autobusových zastávek, obec přímo navazuje na směrově rozdělený úsek silnice I/26, rizikový úsek PK - doporučujeme stavební úpravy spočívající v realizaci dělicího/ochranného ostrůvku, spolu s řešením autobusových zastávek, případně brány do obce obec Zbůch u areálu bývalé ZUD přechod pro chodce v přímém úseku PK, nevede z chodníku na chodník ( jednostranný), přechod je situován před přídí autobusu v zastávkovém zálivudoporučujeme případné přemístění přechodu a jeho vybavení dělicím/ochranným ostrůvkem, spolu s úpravou blízkého okolí přechodu ( parkování, autobusové zastávky, sjezdy k nemovitostem)- na úpravy je zpracována PD Silnice I/27 obec Kaznějov chybějící přechod pro chodce ( podnět občanů obce) v úseku mezi křižovatkami s MK Nádražní a Vřesová, silnice rozděluje obec, zvláště lokalitu Drahotín, zvýšený pohyb chodců, škola, nákupní centrum, obchody, městský úřad atd. doporučujeme stavební úpravy spočívající v realizaci místa pro přecházení/přechodu pro chodce s dělicím/ochranným ostrůvkem, spolu s řešením chybějících chodníkových tras na křižovatku s MK Nádražní je zpracována PD, je vhodné navázat Obec Výrov-Hadačka široký, komfortní průtah obcí, chybějící přechod pro chodce v blízkosti autobusových zastávek, hospoda, obchod, doporučujeme stavební úpravy spočívající v realizaci místa pro přecházení/přechodu pro chodce s dělicím/ochranným ostrůvkem, spolu s řešením chybějících chodníkových tras a navazujícími autobusovými zastávkami obec Kralovice kř. se silnicí II/201 na rozhraní extra a intravilánu, značně rizikový úsek PK, dlouhé přechody pro chodce přes ramena rozlehlé kolmé průsečné křižovatky - na tuto křižovatku je zpracována PD úpravy na okružní křižovatku obec Kralovice - kř. se silnicí II/229 rizikový úsek PK, dlouhé přechody pro chodce přes ramena rozlehlé kolmé průsečné křižovatky, vyšší chodecké intenzity ( nákupní centra, sídliště) i na tuto křižovatku je zpracována PD úpravy na okružní křižovatku 8

9 5. Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje: Silnice I/11 k.ú. Chlumec nad Cidlinou v obci Nové Město (okr. HK) - km 23,60 Řešení - možným řešením dopravní situace v dotčeném úseku je přemístění přechodu pro chodce, jelikož v současné době je přechod umístěn mezi zálivy autobusových zastávek. Tato změna ovšem znamená nutnou výstavbu chodníků po obou stranách silnice č. I/11. Při umístění přechodu pro chodce je ovšem třeba řádně posoudit rozhledové poměry před přechodem, jelikož dotčený úsek tvoří vrchol výškového oblouku. Případné přemístění přechodu pro chodce směrem k Chlumci n. Cidlinou déle znamená pro chodce nutnost překonat účelovou komunikaci (např. pomocí místa pro přecházení) a na druhé straně silnice dopravně velice zatížený sjezd do areálu zemědělského družstva. Samotné silnice č. I/11 se úprava nikterak nedotkne, jelikož vozovka je v daném místě široká 7 m (podmínka mezní délky neděleného přechodu pro chodce), tudíž není třeba výstavba vysazených chodníkových ploch, dělícího ostrůvku či jiných úprav vedoucích k zúžení vozovky. Řádné přisvětlení a označení přechodu pro chodce dopravním značením považujeme za samozřejmé. k.ú. Nepasice v obci Blešno (okr. HK) - v km 57,00 Řešení - možným řešením dopravní situace v dotčeném úseku je přemístění přechodu pro chodce, jelikož v současné době je přechod umístěn mezi zálivy autobusových zastávek. Tato změna ovšem znamená nutnou výstavbu chodníků po obou stranách silnice č. I/11, přičemž úprava se samotné silnice nikterak nedotkne. Jelikož je vozovka silnice č. I/11 v daném místě široká 7 m (podmínka mezní délky neděleného přechodu pro chodce), není třeba výstavba vysazených chodníkových ploch, dělícího ostrůvku či jiných úprav vedoucích k zúžení vozovky. Řádné přisvětlení a označení přechodu pro chodce dopravním značením považujeme za samozřejmé. 9

10 k.ú. obce Lípa nad Orlicí (okr. RK) km 70,680 km (cca 150 m za křižovatkou se silnicí II/304) Řešení - vysadit chodníkové plochy, chybí nasvětlení přechodu Silnice I/14 k.ú. obce Vrchlabí (okr. TU) - km 57,500 v ulici Lánovská u autobusového nádraží, Řešení - výstavba ostrůvků v místě dopravních stínů (VDZ V13a) - vysazení obruby s parkovacím zálivem u p.p.č. 1372/27 - rozšíření pojížděného prstence MOK pro zpomalení vozidel na výjezdu. 10

11 k.ú. obce Úpice (okr. TU) - km 99,400 v ul. Na Veselce, u mostu ev.č , Řešení: realizace návrhu studie firmy Highway design, s.r.o. z roku 2009, ve variantě č.2, s úpravou ostrůvku mezi zastávkou bus a jízdním pruhem (zvětšení provedené prodloužením ve směru k stávajícímu přechodu). k.ú. obce Rychnov nad Kněžnou (okr. RK) km 153,950 u křižovatky se silnicí II/318 (u Úřadu práce) u křižovatky ulic Šemberlova a Zbuzany Řešení vybudování středového ostrůvku + nasvícení přechodu (pozn. v případě budování napojení OC Kaufland řešeno v rámci vybudování OK) 11

12 Silnice I/16 k.ú. obce Trutnov (okr. TU) - km 174,100 křižovatka ul. Polské a MK v ul. Lomní, - Řešení - výstavba ostrůvku v místě dopravního stínu (VDZ V13a) - Silnice I/31 k.ú. Hradec Králové v H K Pražské předm. - v km 6,150, křiž. ulic Resslova s MK ul. Průmyslová Řešení - možným řešením dopravní situace v dotčeném úseku je obnova nefunkčního SSZ 12

13 případně doplněného stavebními úpravami (zejména výstavba dělícího/ochranného ostrůvku). Tato úprava ovšem znamená nutnost řešit komplexně celou křižovatku včetně úprav řadících pruhů na všech ramenech křižovatky, úpravy přechodu pro chodce přes ul. Průmyslová a zařazení této křižovatky do koordinace s ostatními křižovatkami, které jsou řízeny světelnou signalizací. Řádné přisvětlení a označení přechodu pro chodce dopravním značením považujeme za samozřejmé. Silnice I/32 k.ú. obce Kopidlno (okr. JC) v km 26,300, náměstí před prodejnou potravin, chodník na obou stranách, 13

14 Řešení rozdělit celkovou délku 16 m, ochranným ostrůvkem nebo snížit délku vysunutím chodníkových ploch, doplnit nasvětlení přechodu, k.ú. obce Staré Místo (okr. JC) v km 35,900, před motorestem, chodník se nachází pouze na jedné straně, celková délka 7,60 m, přechod končí na jakémsi volném prostranství (toto slouží pro parkování vozidel) - naprosto nevhodné a nebezpečné! Řešení - vybudovat chodník, doplnit nasvětlení přechodu 14

15 Silnice I/33 k.ú. obce Jaroměř (okr. NA) v km 16,000, ulice Hradecká, cca 100 m před OK I/33 x I/37, u lékárny Na Špici Řešení - rozdělit celkovou délku ochranným ostrůvkem nebo snížit délku vysunutím chodníkových ploch. k.ú. obce Jaroměř (okr. NA) v km16,250 ulice Husova, 150 m za OK I/33 x I/37, u Mexické restaurace 15

16 Řešení - rozdělit celkovou délku ochranným ostrůvkem nebo snížit délku vysunutím chodníkových ploch. k.ú. obce Jaroměř (okr. NA) v km 16,650 ulice Husova, u křižovatky s MK ul. Knappovou Řešení - rozdělit celkovou délku ochranným ostrůvkem nebo snížit délku vysunutím chodníkových ploch. Silnice I/35 k.ú. obce Libuň (okr. JC) v km 59,440, u budovy obecního úřadu, za křižovatkou se silnicí č. III/28113, chodník na obou stranách, celková délka 11,10 m, Řešení -vysadit chodníkové plochy, doplnit nasvětlení přechodu 16

17 k.ú. obce Úlibice (okr. JC) v km 68,220, před prodejnou potravin, 40m za křižovatkou se silnicí č. III/32842, na obou stranách odstavné pruhy včetně autobus.zastávek, Řešení - rozdělit celkovou délku 15,20 m, ochranným ostrůvkem nebo snížit délku vysunutím chodníkových ploch, doplnit nasvětlení přechodu k.ú. obce Konecchlumí (okr. JC) v km 72,990, za křižovatkou se silnicí č. III/ 32834, před školkou, obecním úřadem a poštou, Řešení - rozdělit celkovou délku 11,80 m ochranným ostrůvkem nebo snížit délku vysunutím chodníkových ploch, doplnit nasvětlení přechodu 17

18 k.ú. Sadová v obci Sadová (okr. HK) - v km 95,00 u odbočky na MK směr obec Sovětice Řešení - možným řešením dopravní situace v dotčeném úseku je přemístění přechodu pro chodce, jelikož v současné době je přechod umístěn mezi zálivy autobusových zastávek. Přemístění přechodu je možné pouze ve směru na Hořice, jelikož při pravé straně v tomto směru je před autobusovou zastávkou umístěno parkoviště restaurace, kdy výstavba čekací plochy by zde byla dosti problematická. Případné přemístění přechodu pro chodce směrem na Hořice ovšem znamená nutnost úpravy nárožního oblouku vyústění účelové komunikace na druhé straně silnice č. I/35. Tímto vznikne dostačující čekací plocha, dojde k vytvoření plnohodnotného zálivu autobusové zastávky a bude zúžena plocha vyústění zmíněné účelové komunikace na silnici č. I/35. Samotné silnice č. I/35 se úprava nikterak nedotkne, jelikož vozovka je v daném místě široká 7 m (podmínka mezní délky neděleného přechodu pro chodce), tudíž není třeba výstavba vysazených chodníkových ploch, dělícího ostrůvku či jiných úprav vedoucích k zúžení vozovky. Řádné přisvětlení a označení přechodu pro chodce dopravním značením považujeme za samozřejmé. Zdejší součásti je dobře známo ustanovení čl z ČSN , ovšem při důsledném respektování tohoto ustanovení by navrhovaná řešení u třech vybraných přechodů pro chodce (tj. tento + 2x I/11 v km 23,60 a v km 57,00) nebyla možná, resp. by realizace úprav byla spojená s problematickým přemísťováním a budováním nových zastávek autobusové dopravy. Z tohoto důvodu akceptuje navrhovaná řešení, ovšem při důsledném zachování rozhledových poměrů před přechodem pro chodce podle čl z ČSN /Z1 18

19 Silnice I/37 k.ú. obce Jaroměř (okr. NA) v km 26,750, ulice Na Cihelnách, u firmy ZOOPO, Řešení - rozdělit celkovou délku ochranným ostrůvkem nebo snížit délku vysunutím chodníkových ploch, doplnit nasvětlení přechodu 6. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje: 1) I/30 Ústí nad Labem, Vaňov, ul. Pražská u křižovatky s ul. Veslařů 1) I/30 Ústí nad Labem, Vaňov, ul. Pražská u křižovatky s ul. Veslařů 19

20 Jedná se o přechod pro chodce vhodný zvláštního zřetele, neboť je situován v blízkosti základní školy. V současné době vyznačen přímo v prostoru autobusových zastávek. 20

21 2) I/62 Ústí nad Labem, ul. Opletalova Přechod pro chodce situován v blízkosti autobusových zastávek, vhodný pro úpravu dle normových parametrů a pro samostatné nasvícení. 21

22 3) I/30 Ústí nad Labem, ul. Hoření Jedná se o přechod pro chodce přes tři jízdní pruhy užívaný dětmi, vhodný pro provedení stavebních úprav dle normových parametrů. 22

23 4) I/13 Česká Kamenice ul. Pražská u křižovatky s ul. Palackého, Pražská Jedná se o přechod pro chodce s velkým výskytem dopravních nehod užívaný dětmi, vhodný pro provedení stavebních úprav dle normových parametrů. 23

24 5) I/13 Česká Kamenice, ul. Dukelských hrdinů u Policie ČR obvodního oddělení Jedná se o frekventovaný přechod pro chodce v místě, zpevnění pozemní komunikace o velké šířce, vhodný k provedení stavebních úprav dle normových parametrů. 24

25 6) I/13 Ludvíkovice, přechod pro chodce u fotbalového hřiště Jedná se o přechod pro chodce v blízkosti autobusových zastávek v lokalitě výstavby rodinných domů, na jehož realizaci není dostatek finančních prostředků. 25

26 7) I/13 Děčín, ul. Kamenická u křižovatky s ul. Dvořákova Jedná se o frekventovaný přechod pro chodce v blízkosti zástavby pro bydlení, vhodný pro provedení stavebních úprav dle normových parametrů. 26

27 8) I/13 Děčín ul. Teplická, u prodejny Tesco Jedná se o frekventovaný přechod pro chodce v blízkosti autobusových zastávek a lokality s obchodními centry. Vhodná stavební úprava by v dotčeném úseku pozemní komunikace měla mít retardační účinek. 27

28 9) I/13 Teplice ul. Masarykova, u křižovatky s ul. Gagarinova Jedná se o frekventovaný přechod pro chodce v pořadí první na průtahu silnice obcí, umístěný v lokalitě s velkou šířkou pozemní komunikace, vhodný pro provedení stavebních úprav tak, aby došlo k retardačnímu účinku. 28

29 10) I/27 Žatec ul. Plzeňská u křižovatky s ul. U Oharky 11) I/27 Žatec ul. Plzeňská 2. přechod pro chodce u ČSPHM Benzina ve směru od Mostu Jedná se frekventované přechody v místě s velkou šířkou pozemní komunikace, vhodné pro provedení stavebních úprav dle normových parametrů. 7. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje: BRNO-MĚSTO I/41 Brno, ul. Hněvkovského u čísla 65/30 nedělený přechod přes čtyřpruhovou silnici s vysokým dopravním zatížením, nízká intenzita provozu chodců zrušit bez náhrady, řešení je posun zastávek MHD a s tím spojená úprava prostoru pozemní komunikace v souvislosti s umístěním zastávek stavební úprava není z hlediska šířkového uspořádání a intenzit dopravy řešitelná, jediné řešení je urychlení realizace stavby Bratislavské radiály a obchvatu Chrlic, Tuřan a Komárova, nebo přesun zastávek blíže ke stávajícím křižovatkám řízeným SSZ s přechody pro chodce 29

30 I/42 Brno, křižovatka Poříčí x Rybářská nedělený přechod přes čtyřpruhovou silnici s vysokým dopravním zatížením a s vedením tělesa dráhy v ose silnice, nízká intenzita provozu chodců stavební úprava nástupní plochy přechodu pro chodce, nasvětlení přechodu pro chodce, zvýraznění dopravního značení, v návaznosti na možnost zrušení železniční tratě v komunikaci řešit výhledově provedení rozdělení přechodu pro chodce navrhuji stavební úpravu nástupního prostoru přechodu pro chodce v místě ukončení lávky přes řeku a zejména postavení kontrastní stěny, na jejiž pozadí bude chodec viditelný, v současné době chodec v průhledu splývá se stromy a keři v pozadí a není tedy zajištěna jeho dostatečná viditelnost před vstupem do hlavního dopravního prostoru, dále provést nasvěltení přechodu pro chodce BRNO-VENKOV I/23 ZASTÁVKA U BRNA kř. Zbraslav x Vysoké Popovice kř. 1.máje x Lipová rizikové místo vysoká hustota pěšího provozu silný provoz vozidel velká šířka vozovky doplnění dopravního značení stavební úpravy komunikace doplnit značky IP 6 umístěné nad vozovkou zúžení vozovky pomocí předsazených chodníkových ploch v kombinaci s dělicím ostrůvkem nasvícení přechodu pro chodce I/23 ROSICE U BRNA ul. Trávníky (pod parkem) rizikové místo vysoká hustota pěšího provozu silný provoz vozidel doplnění dopravního značení doplnit značky IP 6 umístěné nad vozovkou I/23 ZASTÁVKA U BRNA ul. 1.máje u rest. Dělnický dům silný provoz vozidel velká šířka vozovky doplnění dopravního značení stavební úpravy komunikace doplnit značky IP 6 umístěné nad vozovkou zúžení vozovky pomocí předsazených chodníkových ploch v kombinaci s dělicím ostrůvkem nasvícení přechodu pro chodce I/23 ROSICE U BRNA ul. Trávníky u rest. Krystal silný provoz vozidel velká šířka vozovky doplnění dopravního značení stavební úpravy komunikace doplnit značky IP 6 umístěné nad vozovkou zúžení vozovky pomocí předsazených chodníkových ploch v kombinaci s dělicím ostrůvkem nasvícení přechodu pro chodce I/23 ROSICE U BRNA ul. Brněnská u hřbitova silný provoz vozidel doplnění dopravního značení doplnit značky IP 6 umístěné nad vozovkou 30

31 I/23 ROSICE U BRNA ul. Brněnská u rest. U Kroupů silný provoz vozidel doplnění dopravního značení doplnit značky IP 6 umístěné nad vozovkou I/23 ROSICE U BRNA ul. Na Mýtě silný provoz vozidel doplnění dopravního značení doplnit značky IP 6 umístěné nad vozovkou BŘECLAV I/55, Břeclav, kř. ulic Lidická, Jaselská nehodové místo, rizikové místo, vysoká hustota pěšího provozu v konfliktu vysokou hustotou průjezdu vozidel stavební úprava, lepší nasvětlení vzhledem k délce přechodu vybudovat dělící ostrůvek; sklopit obruby; doplnit hmatové prvky; lépe nasvětlit nejen vlastní přechod, ale i vyčkávací prostor; doplnit DZ I/55, Břeclav, kř. ulic Lidická, Písníky, U Padělku rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel stavební úprava, nasvětlení vzhledem k délce přechodu vybudovat dělící ostrůvek; doplnit hmatové prvky; nasvětlit přechod a vyčkávací prostor; doplnit DZ I/55, Břeclav, kř. ulic Lidická, Na Kopci, Vinohradní rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel stavební úprava, nasvětlení vzhledem k délce přechodu vybudovat dělící ostrůvek; doplnit hmatové prvky; nasvětlit přechod a vyčkávací prostor; doplnit DZ I/55, Břeclav, ulice Národních hrdinů - u Racia rizikové místo, vysoká hustota pěšího provozu v konfliktu vysokou hustotou průjezdu vozidel stavební úprava, nasvětlení vzhledem k délce přechodu vybudovat dělící ostrůvek; doplnit hmatové prvky; nasvětlit přechod a vyčkávací prostor; doplnit DZ 31

32 I/40, Břeclav, kř. tř. 1. máje, Hlavní, Osvobození, Nádražní nehodové místo, rizikové místo, vysoká hustota pěšího provozu v konfliktu vysokou hustotou průjezdu vozidel stavební úprava, nasvětlení instalace světelné signalizace I/40, Břeclav, ul. Hlavní - u autobusových zastávek rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel stavební úprava, nasvětlení vzhledem k délce přechodu vybudovat dělící ostrůvek; doplnit hmatové prvky; nasvětlit přechod a vyčkávací prostor; doplnit DZ ZNOJMO I/38 km 222,558, obec Grešlové Mýto rizikové místo, přechod pro pěší z obce na vlakové nádraží dopravní značení rampa intenzivní nasvětlení přechodu včetně rampy I/38 km 236,08 a km 236,31, obec Znojmo Kasárna rizikové místo u autobusové zastávky dopravní značení rampa intenzivní nasvětlení přechodu včetně rampy I/38 km 250,36, obec Chvalovice rizikové místo pro přecházení středem obce obecní úřad, zastávky autobusů, škola,školka stavební úpravy boční zúžení přechodu, zřízení středového ostrůvku, posun intenzivního osvětlení I/53 km 12,697, obec Lechovice rizikové místo přechodu přechod parkoviště kulturní centrum dopravní značení rampa zřízení středového ostrůvku, intenzivní nasvětlení přechodu I/38 km 239,664 město Znojmo ČS PHM OMW, intenzita voz.a 24h nehodové místo přechodu smrtelné nehody dopravní značení rampa zřízení středového ostrůvku, opatření pro ZTP, intenzivní nasvětlení přechodu 32

33 I/38 km 239,835 město Znojmo Požární zbrojnice, intenzita voz.a 24h nehodové místo přechodu smrtelné nehody stavební úpravy zřízení středového ostrůvku, opatření ZTP I/38 km 240,475 město Znojmo PČR I, intenzita voz.a 24h rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel dopravní značení rampa intenzivní osvětlení včetně rampy I/38 km 240,537 město Znojmo PČR II, intenzita voz.a 24h rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel dopravní značení rampa intenzivní osvětlení včetně rampy I/38 km 241,543 město Znojmo U sokolovny, intenzita voz.a 24h rizikový přechod nehody stavební úpravy zřízení středového ostrůvku I/38 km 242,165 město Znojmo Park, intenzita voz.a 24h rizikový přechod, vysoká intenzita chodců, spojení centrum města vlakové a autobusové nádraží stavební úpravy intenzivní osvětlení včetně rampy I/38 km 242,429 město Znojmo soud, intenzita voz.a 24h rizikový přechod, vysoká intenzita chodců, spojení centrum města autobusové a vlakové nádraží stavební úpravy zřízení středového ochranného ostrůvku I/38 km 242,459 město Znojmo soud Dyjská, intenzita voz.a 24h rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozideld stavební úpravy vysazení chodníkových ploch přes parkovací pruh I/38 km 242,543 město Znojmo stará nemocnice, intenzita voz.a 24h rizikový přechod, přecházení chodců do nemocnice stavební úpravy vysazení chodníkových ploch přes parkovací pruh 33

34 I/38 km 243,033 město Znojmo Autodružstvo, intenzita voz.a 24h rizikový přechod přes čtyři pruhy stavební úpravy zřízení středového ostrůvku včetně úpravy jízdních pruhů I/38 km 245,113 město Znojmo STS rizikový přechod, konečná zastávka MAD stavební úpravy zřízení středového ostrůvku včetně intenzivního nasvětlení, opatření ZTP HODONÍN I/54 obec Vlkoš, křiž. se silnicí č. III/4255 rizikové místo, střed obce chybí svislé DZ a sklopené obruby snížit obrubu, upravit čekací plochy přechodu a doplnit hmatové úpravy I/54 obec Vlkoš, křiž. se silnicí č. III/4255 rizikové místo, střed obce chybí svislé DZ a sklopené obruby snížit obrubu, upravit čekací plochy přechodu a doplnit hmatové úpravy I/54 km obec Archlebov, u školky rizikové místo pro přecházení do a ze školky délka přechodu 8m, chybí intenzivní nasvětlení přechodu a jedna strana nemá sklopené obruby snížit délku přechodu, snížit obrubu, doplnit hmatové úpravy a nasvětlení přechodu I/54 km obec Archlebov-centrum rizikové místo, střed obce, směr k OÚ a škole délka přechodu 8m, chybí svislé DZ z jedné strany, sklopené obruby a intenzivní nasvětlení přechodu snížit délku přechodu, doplit svislou DZ, snížit obrubu, doplnit hmatové úpravy a nasvětlení přechodu 34

35 I/54 km obec Archlebov-u farmy rizikové místo, zastávka BUS, farma délka přechodu 8m, chybí svislé DZ, sklopené obruby a intenzivní nasvětlení přechodu snížit délku přechodu, doplnit svislé DZ, snížit obrubu, doplnit hmatové úpravy a nasvětlení přechodu I/54 km obec Žarošice -u vinařství rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel délka přechodu 8m, chybí navazující chodníkové plochy-přechod vede od místní komunikace na asfaltovou plochu u vinařství zrušit přechod nebo přemístit I/54 km obec Žarošice -u kostela rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel délka přechodu 8m, chybí sklopené obruby a nasvětlení přechodu provést rekonstrukci chodníků podél silnice č. I/54, snížit délku přechodu, sklopit obruby, doplnit hmatové prvky a nasvětlení přechodu I/54 km obec Žarošice -u restaurace rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel délka přechodu 8m, chybí sklopené obruby a nasvětlení přechodu provést rekonstrukci chodníků podél silnice č. I/54, snížit délku přechodu, sklopit obruby, doplnit hmatové prvky a nasvětlení přechodu I/54 km obec Žarošice -u OÚ rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel délka přechodu 8m, chybí sklopené obruby a nasvětlení přechodu provést rekonstrukci chodníků podél silnice č. I/54, snížit délku přechodu, sklopit obruby, doplnit hmatové prvky a nasvětlení přechodu I/54 km obec Žarošice -u školy rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel délka přechodu 8m, chybí sklopené obruby a nasvětlení přechodu provést rekonstrukci chodníků podél silnice č. I/54, snížit délku přechodu, sklopit obruby, doplnit hmatové prvky a nasvětlení přechodu BLANSKO I/43 v obec Lipůvka rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel úprava dopravního značení v kombinaci se stavebními úpravami 35

36 V současné době jsou řešeny s rekonstrukcí průtahu obce Lipůvka. Dalším opatřením je návrh na odstranění přechodu pro chodce ze silnice I/43 v obci Zboněk z důvodu velmi nízkých intenzit pěšího provozu. I/19 Kunštát průtah I.přechod rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel úprava dopravního značení v kombinaci se stavebními úpravami bezpečnostní nasvětlení a stavební úprava nástupních hran I/19 Kunštát průtah II.přechod rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel úprava dopravního značení v kombinaci se stavebními úpravami bezpečnostní nasvětlení a stavební úprava nástupních hran I/19 Kunštát průtah III.přechod rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel úprava dopravního značení v kombinaci se stavebními úpravami bezpečnostní nasvětlení a stavební úprava nástupních hran I/19 Kunštát průtah IV.přechod rizikové místo, vysoká hustota průjezdu vozidel úprava dopravního značení v kombinaci se stavebními úpravami bezpečnostní nasvětlení a stavební úprava nástupních hran VYŠKOV I/47 Ivanovice na Hané km 6,68 ul. Tyršova cesta do školy, přechod s nevyhovujícím SSZ (zastaralé) úprava dopravního značení v kombinaci se stavebními úpravami nové SSZ I/47 Ivanovice na Hané km 6,0 ul. Rostislavova rizikové místo - bus. nádr. - hudební škola chybí snížené obruby snížit obrubu, hmatové úpravy I/50 Brankovice x III/ x přechod vysoká hustota průjezdu vozidel délka přechodu - přes 3 pruhy stavební úpravy dle ČSN dělící ostrůvek, nasvětlení, případně 1x zrušit 36

37 I/50 Brankovice v km 32,05 vysoká hustota průjezdu vozidel délka přechodu stavební úpravy dle ČSN dělící ostrůvek, nasvětlení I/50 Malinky ve středu obce I.přechod vysoká hustota průjezdu vozidel chybí bezbariérová úprava na přechodu blíže k Bučovicím návrh na zrušení blíže k Bučovicím, doplnění varovný/signální pás I/50 Malinky ve středu obce II.přechod vysoká hustota průjezdu vozidel chybí bezbariérová úprava na přechodu doplnění varovný/signální pás I/50 v k. ú. Nevojice km 24,7 vysoká hustota průjezdu vozidel, cesta do školy chybí převedení pěší dopravy přes silnici I/50 lávka přes silnici I/50 8. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje: V rámci Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje byly vyhodnoceny jako nebezpečné, následující přechody pro chodce: okres Nový Jičín 1. Přechod pro chodce na sil. č. I/58 v křižovatce se silnicí č. I/4808 na začátku obce Skotnice, ve směru jízdy od obce Mošnov. Délka přechodu je cca 14 m. Přechod vede přes dva průběžné pruhy a levý odbočovací pruh. Přechod pro chodce je rozdělen pouze dopravním stínem. Vzhledem k tomu, že se přechod nachází na začátku obce, navrhujeme vybavit přechod světelným signalizačním zařízením s poptávkou pro chodce sdružené se stacionárním mikrovlnným radarem, který měří rychlost před tímto přechodem pro chodce. Systém pracuje v režimu STŮJ (celočervená) na návěstidle svítí trvale červený signál, pokud se do snímaného pole radaru přiblíží vozidlo, jedoucí povolenou rychlostí, přepne zařízení předepsaným postupem na zelený signál VOLNO. Pokud se do pole radaru přiblíží vozidlo s vyšší rychlostí, zůstane na návěstidle svítit červený signál STŮJ, který donutí řidiče zpomalit nebo zastavit vozidlo. Dále navrhujeme stavební úpravu silnice č. I_58, kde by se místo dopravního stínu umístil dopravní ostrůvek. 2. Přechod pro chodce na sil. č. I/58 v obci Mošnov, před křižovatkou se sil. č. III/48018 ve směru jízdy od Ostravy. Délka přechodu je cca 15 m. Přechod vede přes dva průběžné a levý odbočovací pruh. Přechod se nachází v blízkosti autobusových zastávek. V roce 2010 zde došlo ke smrtelnému zranění. 37

38 Navrhujeme přemístění přechodu pro chodce (mimo levý odbočovací pruh, umístění ochranného středového ostrůvku, nasvětlení, přemístění a úprava autobusového zálivu). Ve věci proběhlo jednání se zástupci obce, firma Dopravoprojekt Ostrava zpracovala studii (návrhy řešení). 3. Přechod pro chodce na sil. I/57 v obci Hodslavice u základní školy, v místě je již umístěn preventivní radar. Navrhuje nasvětlení přechodu a umístění světelné signalizační zařízení s poptávkou pro chodce. okres Karviná 1. Přechod pro chodce na sil. I/67 ul. 17. listopadu Karviná u křižovatky s místní komunikací Vydmuchov. Přechod pro chodce je umístěn společně s přejezdem pro cyklisty, je veden přes čtyři jízdní pruhy (dva jízdní pruhy v jednom směru), délka přechodu cca 14 m. V místě navrhujeme světelné signalizační zařízení s poptávkou. Silniční vegetace brání ve výhledu na vjíždějící cyklisty (odstranit zeleň). 2. Přechod pro chodce na sil. I/67 ul. Čs. Armády Bohumín, před kř. s ul. Čáslavská. V blízkosti se nachází základní škola, délka přechodu cca 9 m. Navrhujeme stavební úpravu (středový ostrůvek, úprava parkovacích stání), včetně nasvětlení. okres Frýdek Místek 1. Přechod pro chodce na sil. I/56 ul. Frýdlantská Frýdek Místek, za kř. s ul. 28. října, ve směru jízdy na Frýdlant nad Ostravicí. Přechod je veden přes čtyři jízdní pruhy (dva pruhy pro jeden směr jízdy), nástupní plochy chodníků nejsou bezbariérově upraveny. Délka přechodu cca 15 m. V místě navrhujeme světelné signalizační zařízení s poptávkou a stavební úpravy chodníků. 9. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje: Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zasílá přehled přechodů pro chodce, které má ve své evidenci vyhodnocené jako zvlášť nebezpečné. Jedná se o přechody, které nevyhovují svojí délkou, umístěním a nejsou nasvětlené. Mimo tyto přechody jsou evidovány i další, normě nevyhovující přechody, kde však chybí pouze osvětlení a bezbariérová úprava. Silnice č. I/60: 1) v obci Žulová, ul. Hlavní u vlakového nádraží; přechod je za nepřehlednou zatáčkou, na zařazovacím úseku ze zálivové BUS zastávky, nenasvětlen Opatření: nutný posun přechodu za zařazovací úsek ze zálivové BUS zastávky, dobudování a úpravy stávajících chodníků, nasvětlení 38

39 2) v obci Javorník, nám. Svobody; dlouhý nenasvětlený přechod ústí do vjezdu Opatření: stavební úpravy, nasvětlení Silnice č. I/44 3) v obci Libivá, přechod je dlouhý, přes vyřazovací úsek zálivové BUS zastávky ústí do místní komunikace, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy, jeho posun, nasvětlení 4) v obci Zvole u základní školy; přechod je v nepřehledné zatáčce, ústí do místní komunikace, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy, jeho posun, nasvětlení, vybavení poptávkovým chodeckým semaforem 39

40 5) v obci Zábřeh na nadjezdu přes železniční trať; dlouhý nenasvětlený přechod Opatření: stavební úpravy (vysazené chodníkové plochy), nasvětlení; Pozn.: projektová dokumentace k rekonstrukci byla odsouhlasena 6) v obci Bludov, na ul. 8. května v křižovatce se silnicí č. I/11; přechod velmi dlouhý, přes vyřazovací úsek zálivové BUS zastávky, nenasvětlený Opatření: značné stavební úpravy, nasvětlení 7) v obci Loučná nad Desnou-Rejhotice; na přechod nenavazují chodníky, ústí přímo do zálivové BUS zastávky, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy, posun, nasvětlení 40

41 8) v obci Rapotín, kř. ul. Jesenická x U Koupaliště; přechod ústí do místní komunikace, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy, posun, nasvětlení Silnice č. I/43 9) v obci Štíty v kř. I/43 s ul. Nádražní; přechod dlouhý, přes rameno křižovatky, nenasvětlený Opatření: stavební úpravy, posun, nasvětlení 41

42 Silnice č. I/11 10) v obci Bušín u zálivové BUS zastávky a obchodu Koloniál ; na přechod nenavazují chodníkové plochy, je dlouhý, nenasvětlený Opatření: stavební úpravy, nasvětlení 11) v obci Olšany u obecního úřadu a základní školy; dlouhý přechod veden z místní komunikace do místní komunikace, nenasvětlen Opatření: značné stavební úpravy, nasvětlení Pozn.: v současné době se zpracovává projektová dokumentace na úpravu přechodu 12) v obci Bludov u lázní; přechod veden přes vyřazovací úsek zálivové BUS zastávky, na jedné straně chybí chodník, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy, nasvětlení Pozn.: v současné době se zpracovává projektová dokumentace na úpravu přechodu 42

43 13) v obci Bludov u křižovatky ul. Lázeňská s ul. Polní a Školní; dlouhý přechod, nenavazují chodníkové plochy, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy, nasvětlení 14) v obci Bludov na ul. Lázeňská v kř. s ul. A. Kašpara; dlouhý přechod, nenavazují chodníkové plochy, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy, nasvětlení 15) v obci Bludov na ul. Lázeňská u zámku, výjezd směr Šumperk; dlouhý přechod přes tři jízdní pruhy, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy (ostrůvek), nasvětlení 43

44 16) v obci Šumperk, ul. Jesenická u mostu přes Bratrušovský potok; dlouhý přechod s osvětlením Opatření: stavební úpravy (ostrůvek nebo vysazené chodníkové plochy) 17) v obci Šumperk, ul. Jesenická přechod do ul. Banskobystrická; dlouhý přechod, nedostatečně nasvícen Opatření: stavební úpravy, řádné nasvícení Pozn,: Je zpracována a schválena projektová dokumentace 44

45 18) v obci Šumperk, ul. u autobusových zastávek (ul. Bachnmačská); dlouhý přechod přes autobusové zálivy, nedostatečně nasvětlen Opatření: stavební úpravy, posun, řádné nasvícení 19) v obci Rapotín na ul. Šumperská u autobusových zastávek; dlouhý přechod přes autobusové zálivy, po jedné straně bez chodníku, pohyb chodců po autobusovém zálivu podél svodidel, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy, posun, nasvícení 20) v obci Rapotín na ul. Šumperská v kř. s ul. Pod Holubím vrchem; dlouhý přechod přes tři jízdní pruhy, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy, posun, nasvícení, vybavení poptávkovým chodeckým semaforem 45

46 21) v obci Sobotín, dva přechody u Velamosu; dlouhé přechody bez nástupních ploch, jeden ústí do místní komunikace, nenasvětleny Opatření: stavební úpravy, nasvětlení Silnice č. I/35: 22) v obci Mohelnice, ul. Třebovská; přechod je přes tři jízdní pruhy, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy (ostrůvek), nasvětlení 23) v obci Hranice, ul. Hranická u BUS zastávek; dlouhý přechod přes zálivy Zálivové BUS zastávky, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy, nasvětlení 46

47 24) v obci Hranice v kř. ul. Československé armády x Kpt. Jaroše; dlouhý přechod, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy, nasvětlení 25) v obci Hranice na ul. Československé armády u Zálivové BUS zastávky a restaurace; dlouhý přechod přes tři jízdní pruhy, nenasvětlen Opatření: stavební úpravy, nasvětlení Silnice č. I/47 26) v obci Bělotín cca 100m od křižovatky se silnicí č. I/48; dlouhý nenasvícený přechod Opatření: stavební úpravy, nasvětlení 47

48 Silnice č. I/48 27) v obci Bělotín v křižovatce se silnicí č. I/47; dlouhý nenasvícený přechod Opatření: stavební úpravy, nasvětlení Silnice č. I/55 28) v obci Olomouc na ul. Přerovská U Solných mlýnů ; dlouhý přechod přes čtyři jízdní pruhy, nenasvícen Opatření: stavební úpravy, nasvětlení, vybavení poptávkovým chodeckým semaforem Pozn.: je vydáno stavební povolení na rekonstrukci přechodu - bez fota Krajské ředitelství policie Zlínského kraje: Okres Zlín I/49, km 0,20 - Kvítkovice : křižovatka s MK K. H. Máchy chybí bezbariérové úpravy a speciální osvětlení, chybí dopravní ostrůvek - přechod přes dva JP v jednom směru (ve směru od Zlína), délka přechodu větší než 7,00m - stavební úpravy I/49, km 0,60, Kvítkovice : konec obce (SSZ) chybí bezbariérové úpravy, speciální osvětlení osvětlení, ostrůvek stavební úpravy I/49, km 6,30, Louky: křižovatka s MK Šternberská chybí bezbariérové úpravy, osvětlení, přechod přes dva JP v jednom směru (v obou směrech), délka přechodu větší než 7,00m stavební úpravy I/49, km 8,25, Prštné : křižovatka s MK L. Váchy chybí bezbariérové úpravy a speciální osvětlení, chybí dopravní ostrůvek - přechody přes dva JP v jednom směru (v obou směrech), délka přechodu větší než 7,00m stavební úpravy, popř. zrušení přechodu 48

49 I/49, km 9,80, Zlín, Křiž. se sil. III/49016, nám. T.G.Masaryka (SSZ) chybí speciální osvětlení doplnění spec. osvětlení I/49, km 10,70, Zlín, Křižovatka s MK Hluboká, MK arch. Lorence chybí bezbariérové úpravy a speciální osvětlení, chybí dopravní ostrůvek - přechody přes dva JP v jednom směru (v obou směrech), délka přechodu větší než 7,00m stavební úpravy I/49, km 11,00, Zlín, Křižovatka s MK Díly II. chybí bezbariérové úpravy a speciální osvětlení, chybí dopravní ostrůvek - přechody přes dva JP v jednom směru (v obou směrech), délka přechodu větší než 7,00m stavební úpravy I/49, km 11,60, Zlín, Křižovatka s MK Díly IV. (u Sole) chybí bezbariérové úpravy a speciální osvětlení, chybí dopravní ostrůvek - přechody přes dva JP v jednom směru (v obou směrech), délka přechodu větší než 7,00m stavební úpravy I/49, km 17,90, Lípa křiž. S MK délka přechodu větší než 7,00m stavební úpravy I/49, km 18,20, Lípa zastávky ČSAD chybí nástupní plochy, délka přechodu větší než 7,00m stavební úpravy I/69, km 17,52, Vizovice, u Kulturního domu chybí speciální osvětlení, chybí nástupní a bezbariérové plochy dle ČSN stavební úpravy I/69, km 17,72, Vizovice, u křiž. S MK Slušovská chybí speciální osvětlení, chybí nástupní a bezbariérové plochy dle ČSN stavební úpravy I/69, km 17,82, Vizovice, křiž. s MK tržnice chybí speciální osvětlení, chybí nástupní a bezbariérové plochy dle ČSN stavební úpravy I/57, km150,84, Poteč, u křiž. S MK a zastávky bus chybí speciální osvětlení, nevhodně situovaný - u křižovatky, nevýrazné DZ přemístění přechodu, popř. stavební úpravy včetně doplnění spec. osvětlení I/57, km 152,84, Val. Klobouky, Cyrilometodějská, u Polikliniky chybí speciální osvětlení, chybí nástupní a bezbariérové plochy dle ČSN, svislé DZ nevhodně umístěné (výška) stavební úpravy včetně doplnění spec. osvětlení a úpravou umístění stávajícího DZ I/57, km 153,05, Val. Klobouky, Cyrilometodějská, u Pošty chybí speciální osvětlení, chybí nástupní a bezbariérové plochy dle ČSN, stavební úpravy včetně doplnění spec. osvětlení 49

50 I/57, km 153,35, Val. Klobouky, Cyrilometodějská, u křiž. S MK od náměstí chybí speciální osvětlení, chybí nástupní a bezbariérové plochy dle ČSN, nevhodně umístěný blízko křižovatky a se zaústěním do vjezdu stavební úpravy s přemístěním přechodu a doplněním spec. osvětlení, popř. zrušení přechodu I/57, km 159,15, Brumov : u objektu firmy Triodyn Brumov chybí speciální osvětlení, chybí nástupní a bezbariérové plochy dle ČSN, nevhodně umístěný - zaústěný do vjezdu, nevýrazné svislé DZ stavební úpravy s přemístěním přechodu, příp. Zrušení přechodu I/57, km 159,45, Brumov : Náměstí H.Synkové, u křiž. S MK Školní chybí speciální osvětlení, chybí nástupní a bezbariérové plochy dle ČSN, stavební úpravy včetně doplnění spec. osvětlení I/57, km 160,35, Bylnice : nová základní škola chybí speciální osvětlení, chybí nástupní a bezbariérové plochy dle ČSN, nevhodně umístěný se zaústěním do autobusové zastávky, délka větší než 7,00m stavební úpravy s přemístěním přechodu I/57, km 161,35, Bylnice : samoobsluha chybí speciální osvětlení, chybí nástupní a bezbariérové plochy dle ČSN, nevhodně umístěný se zaústěním do křižovatky s MK, ve směru od Sidonie skrytý za autobusovou zastávkou stavební úpravy s přemístěním přechodu I/57, km 165,50, Svatý Štěpán : křižovatka se sil. III/05749 chybí speciální osvětlení, chybí nástupní a bezbariérové plochy dle ČSN, nevhodně umístěný se zaústěním do autobusové zastávky, délka větší než 7,00m stavební úpravy přechodu, popř. zrušení přechodu I/55, km 45,20, Tlumačov, křiž. Se sil. III/43835 (směr Machová) nevýrazné DZ a sloupy speciálního osvětlení, ve směru pohledu od Hulína překáží ve výhledu živý plot, obnova DZ, odstranění živého plotu, sloupy spec.osvětlení zvýraznit (červenobílé provedení) I/55, km 50,50, Otrokovice, křižovatka s MK Jana Žižky (SSZ) u obou přechodů - chybí speciální osvětlení, délka větší než 7,00m, chybí dopravní ostrůvek stavební úpravy I/55, km 51,20, Otrokovice, u Polikliniky chybí speciální osvětlení, délka větší než 7,00m, chybí dopravní ostrůvek stavební úpravy včetně doplnění spec. osvětlení I/55, km 51,60, Otrokovice, křižovatka s MK SNP a Dr.Beneše speciální osvětlení jen jednostranné, nevhodně umístěný - v blízkosti křižovatky, délka větší než 7,00m, chybí dopravní ostrůvek stavební úpravy s případným přemístěním přechodu I/55, km 55,90, Napajedla, křižovatka se sil. III/49725 (u Fatry) speciální osvětlení jen jednostranné (přechod směr od UH) chybí speciální osvětlení (přechod směr od Otrokovic) 50

51 doplnit speciální osvětlení u obou přechodů I/55, km 58,78, Spytihněv, začátek obce (směr od Napajedel) speciální osvětlení jen jednostranné, chybí varovné nástupní plochy dle ČSN, nevhodně umístěný - zaústění z obou stran do vjezdů, délka větší než 7,00m stavební úpravy s přemístěním přechodu, popř. zrušení přechodu I/55, km 59,20, Spytihněv, křižovatka se sil. III/36747 speciální osvětlení jen jednostranné, chybí varovné nástupní plochy dle ČSN, nevhodně umístěný - zaústění do zaoblení křižovatky stavební úpravy s přemístěním přechodu I/55, km 59,63, Spytihněv, Základní škola chybí speciální osvětlení, chybí nástupní a bezbariérové plochy dle ČSN, délka větší než 7,00m, reklamy v okolí přechodu stavební úpravy I/49A, km 0,07, Zlín, křižovatka se sil. I/49, II/490 - u Divadla (SSZ) chybí speciální osvětlení, doplnit spec. osvětlení I/49A, km 0,20, Zlín, Třída Tomáše Bati u křiž. S MK Školní (SSZ) chybí speciální osvětlení, u přechodu blíže tržišti chybí bezbariérové nástupní plochy stavební úpravy včetně doplnění spec. osvětlení I/49A, 0,48, Zlín, křižovatka se sil. III/ u RYO (SSZ) chybí speciální osvětlení, doplnit spec. Osvětlení Okres Uherské Hradiště I/55, Babice, křižovatka s MK k Hané a.s. nevyhovující nástupní plochy, ústí do vozovky křižovatky stavební úpravy a nasvětlení úprava křižovatky je v řešení I/55, Babice, u křižovatky se sil. III/43220 před lékárnou chybějící nástupní plochy, zasahuje do autobusového zálivu stavební úpravy, přemístění, nasvětlení. I/55, Staré Město ul. Tovární přechod zasahuje do autobusového zálivu posun a nasvětlení I/55, Uherské Hradiště křižovatka s ul. Rostislavova nedostatečné osvětlení nasvětlení 51

52 I/55, Kunovice křižovatka s ul. Nádražní nedostatečné osvětlení nasvětlení I/50, před křižovatkou s III/49516 v extravilánu zasahuje do autobusových zálivů, vysoké intenzity vozidel, extravilán stavební úpravy, místní úprava nebo zrušení přechodu I/50, před křižovatkou s II/496 u Motorestu Rasová nevyhovující délkou a stavební úpravou, ústí do autobusových zálivů, extravilán stavební úpravy, místní úprava nebo zrušení přechodu I/54, Boršice u Blatnice, před křižovatkou s MK nedostatečné osvětlení nasvětlení I/54, Slavkov u křižovatky s II/498 u lékařského střediska nevyhovující umístění a stavební řešení, ústí do autobusových zálivů stavební úpravy, posun Okres Kroměříž I/47, Bezměrov v autobusové zastávce, ve výškovém oblouku stavební úpravy, posun, doplnění nástupních ploch a nasvětlení I/47, Kroměříž ul. Kaplanova u firmy Plastika nevyhovující délka přechodu, absence nástupních ploch, v autobusové zastávce stavební úpravy, posun, doplnění nástupních ploch a nasvětlení I/47, Kroměříž ul. Kaplanova u křižovatky s MK Na Sádkách nevyhovující délka přechodu, absence bezbariérových nástupních ploch, nedostatečné osvětlení stavební úpravy, zřízení dělicího ostrůvku, doplnění nástupních ploch a nasvětlení I/47, Hulín ul. Kroměřížská nevyhovující délka přechodu, absence bezbariérového přístupu, ústí do sjezdů, nedostatečné osvětlení stavební úpravy, posun mimo sjezdy, zřízení dělicího ostrůvku, nasvětlení Okres Vsetín I/35, Valašské Meziříčí u napojení areálu CABOT délka přechodu, ústí do autobusového zálivu stavební úpravy, posun, nasvětlení, zřízení dělicího ostrůvku 52

53 I/35, Valašské Meziříčí ul. Rožnovská u křižovatky s MK U Střelnice nedostatečné osvětlení nasvětlení I/35, Zašová u křižovatky s III/01876 ústí do autobusové zastávky stavební úpravy, přemístění, nasvětlení I/57, Valašské Meziříčí ul. Vsetínská u křižovatky s MK U nemocnice délka přechodu, na horizontu, veden přes autobusový záliv stavební úpravy, nasvětlení I/57, Valašské Meziříčí, Brňov pizzerie Pepino ústí do sjezdu přemístění I/57, před obcí Bystřička (domov důchodců) nevhodně v extravilánu, bez nástupních ploch a přístupových tras pro pěší, nedostatečné osvětlení zrušení nebo rozsáhlé stavební úpravy I/57, mezi obcemi Leskovec a Valašská Polanka u křižovatky s III/05741 nevhodný přechod v extravilánu zrušení nebo rozsáhlé stavební úpravy 11. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Okres Chrudim I/17 Bylany, před železničním přejezdem doporučeno snížení obrub, středový ostrůvek, osvětlení s odlišným zabarvením světla I/17 Chrudim, ul. Čáslavská, u železničního viaduktu - středový ostrůvek, osvětlení s odlišným zabarvením světla, doplnění DZ IP6 oboustranně I/17 Hrochův Týnec, ul. Smetanova u nadchodu - snížení obrub, středový ostrůvek, osvětlení s odlišným zabarvením světla I/17 Stradouň, vjezd do obce ve směru od obce Chrudim - snížení obrub, středový ostrůvek, osvětlení s odlišným zabarvením světla, umístění IP6 na výložník nad vozovku I/34 Krouna, u křižovatky se sil. II/354 - středový ostrůvek, osvětlení s odlišným zabarvením světla, umístění IP6 na výložník nad vozovku, odstranění jednoho ze dvou stávajících přechodů pro chodce 53

54 I/37 Chrudim, Masarykovo náměstí snížení obrub, středový ostrůvek, osvětlení s odlišným zabarvením světla I/37 Slatiňany, ul. T.G. Masaryka, u prodejny potravin Málek - středový ostrůvek, osvětlení s odlišným zabarvením světla, nutná úprava odstavného pruhu I/37 Slatiňany, ul. T.G. Masaryka, u křižovatky s MK Klášterní - středový ostrůvek, osvětlení s odlišným zabarvením světla, nutná úprava odstavného pruhu I/34 Hlinsko, u křižovatky s MK ul. Kavanova - středový ostrůvek, osvětlení s odlišným zabarvením světla Okres Pardubice I/36 Pardubice (Semtín), u hlavní brány do areálu podniku Synthesia a. s. - stavební úprava zastávek hromadné přepravy osob a přechodu pro chodce, včetně příslušného osvětlení přechodu pro chodce I/36 Pardubice, ul. Palackého, oba dva přechody pro chodce mezi MOK Lidl a křižovatkou s ulicí Kpt. Bartoše - jsme toho názoru, že při zkrácení levých odbočovacích pruhů je možno vložit ochranný ostrůvek a provést odpovídající nasvícení přechodů pro chodce s důrazem na viditelnost chodců na nástupních plochách i samotných přechodech I/36 Pardubice, ul. Na Drážce, dva přechody pro chodce bez ochranného ostrůvku mezi ulicemi Studánecká a Věry Junkové - provést stavební úpravy ke zkrácení délky přechodů, s ohledem na provedenou stavební úpravu prvního přechodu, který je řešen pomocí vloženého ochranného ostrůvku, doporučujeme stejnou úpravu i u zbylých přechodů I/36 Pardubice, ul. Na Drážce, dva přechody pro chodce bez jakéhokoli osvětlení mezi ulicemi Husova a Josefa Janáčka - doporučujeme provést osvětlení silnice v celém úseku na konec města a dále stavební úpravy zastávky pro přiblížení nástupní plochy přechodu do zorného pole řidičů I/36 Holice, ul. Hradecká, 3 přechody pro chodce v úseku 28. října Holubova - možno vložit ochranný ostrůvek (popř. vysazené chodníkové plochy v křižovatce s ulicí Husova) a provést odpovídající nasvícení přechodů pro chodce s důrazem na viditelnost chodců na nástupních plochách i samotných přechodech I/36 Holice, ul. Nádražní, přechod pro chodce u křižovatky s ulicí Dukelská - provedení stavebních úprav (asi nejlepší vysazené plochy, přemístění sloupu VO a úpravy vegetace, nejlépe provést stavební úpravy celé silnice v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Hradecká I/2 Přelouč, ul. Pardubická, přechod pro chodce u křižovatky s ulicí Popova - provedení stavebních úprav (kombinaci vysazených ploch a ochranného ostrůvku a provést 54

55 odpovídající nasvícení přechodů pro chodce, s důrazem na viditelnost chodců na nástupních plochách i samotných přechodech I/2 Přelouč, ul. Pardubická, přechod pro chodce u křižovatky s ulicí Kladenská - provedení stavebních úprav spočívající ve vložení ochranného ostrůvku Okres Svitavy I/34 Svitavy, ul. T.G. Masaryka za křižovatkou s ul. Tyrše a Fügnera ve směru na Poličku - stavební úprava přechodu pro chodce středním ochranným ostrůvkem nebo jeho úplným zrušením a zřízením místa pro přecházení I/34 Polička, ul. Hegerova za křiž. se sil. II/363 ve směru na Hlinsko - úprava vodorovného DZ s kombinací se stavební úpravou, zřízení středního ochranného ostrůvku na sil. I/34, popř. místa pro přecházení, samostatné nasvětlení přechodu intenzivnějším osvětlením I/34 Polička, ul. Nábřeží Svobody křižovatka se sil. II/362 - úprava vodorovného DZ s kombinací se stavební úpravou, zřízení středního ochranného ostrůvku na sil. I/34, popř. místa pro přecházení s osvětlením I/34 Polička ul. Starohradská za křiž. se sil. III/36029 ve směru na Hlinsko - zřízení středního ochranného ostrůvku, popř. místa pro přecházení, nasvětlení přechodu intenzivnějším osvětlením I/34 k.ú. Polička u masokombinátu před křiž. se sil. III/ úplné zrušení přechodu pro chodce (extravilán) I/43 Brněnec, Moravská Chrastová za křiž. se sil. III/3667 směr Brno - úplné zrušení přechodu pro chodce, zřízení středního ochranného ostrůvku s místem pro přecházení s osvětlením I/43 Brněnec, Moravská Chrastová u školy před křiž. se sil. II/363 směr Brno - úplné zrušení přechodu pro chodce, zřízení středního ochranného ostrůvku s místem pro přecházení blíže na Svitavy s osvětlením Okres Ústí nad Orlicí I/14 Česká Třebová, u firmy Korado, v blízkosti křižovatky sil. III/01427 směr Rybník a III/35817, směr Semanín - zkrácení přechodu pro chodce pomocí nástupních ploch zrušení odbočovacího pruhu, vybudování středového ostrůvku pro chodce, nasvícení speciálním osvětlením přechodu pro chodce, vybudováním malé okružní křižovatky ze stávající stykové by došlo ke zklidnění provozu a tím snížení možných následků dopravních nehod na vjezdu do obce Česká Třebová ve směru od Svitav 55

56 12. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje: Obec Rynoltice - sil.č.i/13; KM 175,9; intravilán - především nevyhovující délka přechodu (14m), chybí úpravy dle vyhlášky 398/2009Sb., v místě není ani VO, rychlost projíždějících vozidel možná řešení: zkrátit délku přechodu (ostrůvek, zúžení jízdních pruhů), vychýlení jízdního pruhu k snížení rychlosti, nasvícení přechodu Obec Jitrava - sil.č.i/13; KM 178,5; extravilán - nevyhovující délka přechodu (11m), pouze VO, rychlost projíždějících vozidel možná řešení: zkrátit délku přechodu (ostrůvek, zúžení jízdních pruhů atd.), nasvícení přechodu, úpravy dle vyhlášky 398/2009Sb., chybí peníze k realizaci projektu Liberec - sil.č.i/13; křižovatka ulic Chrastavská a Sokolská - u čerpací stanice Benzina; intravilán - nevyhovující délka přechodu, pouze VO možná řešení: přechod přemístit a zkrátit jeho délku, nasvícení přechodu, chybí peníze k dalšímu stupni projektové dokumentace Liberec - sil.č.i/13; KM 188,8 (křižovatka ulic Zhořelecká a Pavlovická); intravilán; přechod využíván dětmi z blízké školy - nevyhovující délka přechodu (8,5m), pouze VO možná řešení: vysazení chodníkových ploch a nasvícení Frýdlant - sil.č.i/13; KM 208,1 (křižovatka ulic Komenského a Nádražní); intravilán - nevyhovující délka přechodu, pouze VO, vysoká intenzita dopravy i nákladní možná řešení: zkrátit délku přechodu, zvážit i jeho posunutí, nasvícení, úprava celé křižovatky Jablonec nad Nisou - přechod pro chodce (viz obr.1) v km 8,34 silnice I/65, (od R35 Praha směr Harrachov a Polsko), přechod pro chodce na průtahu městem Jablonec nad Nisou, ulice Pražská, křižovatka s místními komunikacemi V Aleji, Sadová (sídliště, zimní stadion a nedaleko zastávka TRAM na Liberec), v křižovatce dvě frekventované zastávky BUS (zastávky pro téměř všechny linky MHD) a garáže BUS. Silnice vykazuje vysokou intenzitu a různorodou skladbu dopravního proudu (v pracovní dny kamionová doprava do Polska, o víkendech osobní turistická přeprava osob do horských oblastí). 56

57 Obr. č. 1 - vzhledem ke shora uvedenému hodnotíme přechod jako nebezpečný pro chodce, zejména tím, že jeho délka 14,3 m časově značně prodlužuje chodci přecházení komunikace, čímž se toto přecházení stává nebezpečnějším. Dalším problém spatřujeme v tom, že přes přechod je veden jak přímý obousměrný provoz, tak i obousměrný provoz vlevo a vpravo z a do ulice V Aleji a Sadová (k zimnímu stadionu). V době denních a víkendových špiček, kdy je komunikace hodně zatížená, pohybují se před přechodem proudy vozidel v různých směrech, situace na přechodu se stává pro řidiče nepřehledná a pro chodce nebezpečná. Z tohoto důvodu navrhujeme přechod stavebně upravit - rozdělit dělícím ostrůvkem dle normy CSN a dále provést s tím související změnu VDZ a SDZ ve výše uvedené křižovatce. Jablonec nad Nisou přechod (viz obr.2) v km 12,79 silnice I/14 (směr Liberec - I/10 Harrachov a Polsko), ulice Budovatelů - hotel Merkur, opět na průtahu městem vedle centra, křižovatka s MK U Kostela a Soukenná(pěší zóna-centrum) a MK Fügnerova, dopravní situace obdobná jako u přechodu č.1, navíc jde o přechod v nehodovém úseku: v roce 2010 v úseku 12,29-13,29 km celkem 12 dopravních nehod, v roce DN v tomto úseku, 57

58 Obr. č. 2 - tento přechod hodnotíme jako nebezpečný hlavně v noci, je nasvětlen z jedné strany a to zřejmě nedostatečně, neboť čekající u přechodu vlevo se řidiči jeví jen jako černá silueta. Z tohoto důvodu a na základě několika podnětů ze strany řidičů navrhujeme provést odborné posouzení stavu nasvětlení tohoto přechodu za účelem zvýšení viditelnosti chodců v návaznosti na okolní světelnou scénu a poté příp. provést nové nasvícení tohoto přechodu. Na výše popsaných přechodech se v posledních dvou letech sice neeviduje žádná vážná dopravní nehoda s chodcem, přesto jde o místa, kde denně vznikají (u obou přechodů) kolizní situace a z tohoto důvodu jsou vyhodnoceny tyto dva přechody jako nebezpečné a potencionálně hrozící. Jedná se o zřízení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty a zřízení dělených přechodů pro chodce na sil.č.i/14 v úseku Horní Sytová - Víchová nad Jizerou - Hrabačov, mezi stykovou křižovatkou se sil.č.ii/292 a okružní křižovatkou Jilemnice - Hrabačov, km staničení 46,100-49,300. Vozovka sil.č.i/14 je zde mezi obrubami široká cca 10,20m. V úseku se nacházejí 4 přechody pro chodce, jež nevyhovují požadavkům platné ČSN Projektování místních komunikací. Ze čtyř přechodů pro chodce jsou 3 kolizní s polohou autobusové zastávky. Přechod pro chodce u autobusové zastávky v Horní Sytové je veden dokonce přes 5 pruhů (2 průběžné, 1 odbočovací, 2 zastávkové). Všechny přechody jsou nedostatečně osvětlené, extrémně dlouhé, postrádají stavební úpravy z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Na základě iniciativy DI, ÚO Semily byla ŘSD ČR, Správa Liberec zajištěno zpracování projektové dokumentace pro přípravu tohoto záměru. Stavební záměr zasahuje do správního území obcí Víchová nad Jizerou a Jilemnice. V případě nemožnosti realizace výše uvedeného záměru v plném rozsahu, považujeme za prioritu vyřešení bezpečného přechodu pro chodce v návaznosti na zastávku BUS na sil.č.i/14 Jilemnice-Hrabačov, staničení km cca 49,00, pod výrobním areálem fy.devro 58

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

je projekt obsažen v materiálu "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze"? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis.

je projekt obsažen v materiálu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis. III. SEZNAM VŠECH VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REZORTU DOPRAVY za rok 2015 ve smylu 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů P. č. Resort Zadavatel Název projektu

Více

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj Česko cyklistické Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury návod k použití prostoru na kole i bez něj i bez něj návod k použití prostoru na kole Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury Česko cyklistické

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD na období 2013-2021 06/2013 Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více