VĚŘÍME V ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY WE BELIEVE IN EMERGING MARKETS Nechat peníze pracovat tam, kde mohou růst. Šanghaj // Čína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚŘÍME V ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY WE BELIEVE IN EMERGING MARKETS Nechat peníze pracovat tam, kde mohou růst. Šanghaj // Čína"

Transkript

1

2 VĚŘÍME V ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY WE BELIEVE IN EMERGING MARKETS Nechat peníze pracovat tam, kde mohou růst. Šanghaj // Čína 2 3

3 NA CESTĚ VZHŮRU CHYTŘE PROČ INVESTOVAT DO ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRHŮ? INVESTIČNÍ FONDY Zcela jistě jedna z nejinteligentnějších forem investování peněz. Očekávání jsou jasná: Investovaný kapitál se musí rozmnožovat. Výnosy musí být vysoké a podstupované riziko v přiměřeném poměru k pravděpodobnosti výnosu. Nejvhodnějším způsobem jak dosáhnout těchto cílů je investovat peníze do investičních fondů. Investiční fondy shromažďují peníze od mnoha investorů a investují je široce diverzifikované do cenných papírů. Obhospodařovatel fondu investuje podle stanovených pravidel a usiluje o to, aby bylo co nejlépe dosaženo investičního cíle. Odpověď je jednoduchá: Investice do rozvíjejících se trhů (Emerging Markets) a jejich hraničních trhů (Frontier Markets) jsou investice do budoucnosti! Rozvíjející se země jsou země, které jsou na cestě k tomu, stát se rozvinutými průmyslovými společnostmi. Vyznačují se vysokým tempem růstu hrubých domácích produktů, které výrazně převyšují tempo růstu zemí OECD. Státní zadlužení je nízké, počet obyvatel je vysoký a obyvatelstvo je ve srovnání s jinými zeměmi mladé. Můžete investovat jednorázově nebo měsíčně, případně v jiných intervalech investovat fixní částku či kombinovat všechny tyto varianty. Zpravidla nejsou stanoveny žádné doby splatnosti investice nebo jiné závazné lhůty. Vložený majetek je široce diverzifikován za účelem snížení rizika. Každá investice do investičních nástrojů je typově spojena s určitými riziky, která je nutné zohlednit před každým investičním rozhodnutím. Hodnota investice i z ní odvozený vnos mohou podléhat výkyvům a nejsou garantovány. Existuje i možnost, že investor o investované prostředky přijde. Diverzifikace sice může tržní rizika snížit, ale úplně před ním neochrání. 86% světové populace žije v rozvíjejících se zemích. Tyto země se navíc vyznačují vysokým tempem růstu obyvatelstva. Díky tomu se stále zvyšuje poptávka po produktech a službách denní potřeby. Tato poptávka pak vede k vytváření pracovních míst, zvyšování příjmů a k nárůstu střední třídy, která má k dispozici stále více peněz a stimuluje tak spotřebu elektroniky a luxusního zboží. V rozvíjejících se zemích dochází k přeměně na průmyslovou společnost. Tato skutečnost má za následek rostoucí urbanizaci. To je velký potenciál těchto zemí. CÍLEVĚDOMĚ Je třeba si zároveň uvědomit, že rozvíjející se země se nachází v různých fázích vývoje, a proto jsou vystaveny dodatečným rizikům v souvislosti s politickými, společenskými a ekonomickými změnami. V důsledku toho může být volatilita vyšší než v ostatních, lépe etablovaných trzích. Rozvíjející se trhy by proto měly být vždy považovány za příležitost k dlouhodobým investicím. Odpověď: EVOLUTION Value Funds Maximálně profitovat z růstu rozvíjejících se zemí. Záměrem EVOLUTION Value Funds je dosáhnout pro své investory vysokých výnosů, a to cíleně se zaměřením na růst a to nezávisle. V centru pozornosti jsou jednoznačně rozvíjející se trhy (Emerging Markets) a jejich hraniční trhy (Frontier Markets). Rio de Janeiro // Brazílie Zdroj: IWF, World Economic Outlook Database, Odhad pro r Frontier Markets ~6% růst HDP Emerging Markets ~5% růst HDP Developed Markets ~1,2% růst HDP

4 S VYSOKÝMI NÁROKY EXCELLENT ASSET MANAGEMENT Jen ti nejlepší z nejlepších se dostanou do našeho výběru investic. Jako fondy fondů (střešní fondy) investují podfondy skupiny EVOLUTION Value Funds do fondů rozvíjejících se a hraničních trhů podle motta: Jen ti nejlepší jsou pro nás dost dobří. Obhospodařovatel fondu přibírá do užšího výběru investic výhradně nejúspěšnější a nejosvědčenější fondy celosvětově největších a nejrenomovanějších investičních společností a také produkty investičních butiků, které se zaměřily na rozvíjející se země. A to bez jakýchkoliv kompromisů. Obhospodařovatel fondu je navíc při výběru investic podporován externími odborníky na rozvíjející se země. Vždy nakonec ale rozhoduje kvalita a výkonnost. * Dle výběru obhospodařovatele fondu se mohou výše uvedené investiční společnosti změnit. Moskva // Rusko 6 7

5 JEDINEČNĚ & EVOLUTION Classic Fund EVOLUTION Dynamic Fund Marakeš // Maroko Podfondy skupiny EVOLUTION Value Funds. Pro chytré investory, kteří hledají co největší výnosy. Zvolte podfond, který Vám nejlépe vyhovuje nebo rozdělte Vaši investici mezi oba podfondy. EVOLUTION Classic Fund EVOLUTION Dynamic Fund Investiční cíl & klíč k úspěchu: EVOLUTION Classic Fund je klasický smíšený fond, který investuje do aktuálně nejúspěšnějších a nejperspektivnějších akciových a dluhopisových fondů rozvíjejících se zemí (Emerging Markets) na celém světě. Investičním cílem je dosáhnout vyššího výnosu při dodržení rozumného poměru výnosu k riziku.* Investiční cíl & klíč k úspěchu: EVOLUTION Dynamic Fund je dynamický fond fondů, který investuje do aktuálně nejúspěšnějších a nejperspektivnějších akciových fondů rozvíjejících se zemí (Emerging Markets) a hraničních trhů (Frontier Markets) na celém světě. Investičním cílem je dosáhnout vysokého výnosu*, při dodržení rozumného poměru výnosu k riziku.* Silně rostoucí klasický smíšený fond. Podíl akciových fondů: až 60% Pravidelná investice min.: CZK 1.000,- /měsíčně Podíl dluhopisových fondů: až 100% Jednorázová investice min.: CZK ,- Investice do fondů jednotlivých zemí: ne Základní měna: CZK Míra kolísání hodnoty investice: poměrně vysoká Obhospodařovatel: International Capital Management AG Doporučený investiční horizont: min. 5 let** Administrátor: CAIAC Fund Management AG ISIN: LI Depozitář: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG Dynamický akciový podfond s jedinečnou strategií CORE/SATELLITE. Kromě hlavní investice ( core ), se navíc investuje do velmi perspektivních fondů jednotlivých zemí a do tematických fondů, které mohou výrazně zvýšit výnosový potenciál fondu. Investice fondu určuje špičkový odborník na rozvíjející se země. VYUŽÍT DALŠÍ ŠANCE NA VÝNOS V ZEMÍCH A SEKTORECH S VELKÝM RŮSTEM Podíl akciových fondů: až 100% Třída podílů: Class CZK Podíl dluhopisových fondů: až 40% Investice do fondů jednotlivých zemí: ano Růstové země s mnoha přílěžitostmi *Důležité! Nepřehlédněte upozornění na stranách 4, 5, 10 a na zadní straně této brožury a pozorně si je přečtěte. Obecně platí, že hledáte-li vyšší výnos, musíte vždy počítat s vyšším rizikem ztráty investice. **Důležité! Podrobnější informace o investiční strategii naleznete v prospektu fondu. Tematické fondy s mnoha příležitostmi Míra kolísání hodnoty investice: vysoká Doporučený investiční horizont: min. 7 let** ISIN: LI Pravidelná investice min.: CZK 1.000,- /měsíčně Jednorázová investice min.: CZK ,- Portfolio široce diverzifikované hlavní investice (<<core>>) do aktuálně nejúspěšnějších akciových fondů rozvíjejících se zemí na celém světě. Třída podílů: Class CZK Obhospodařovatel: International Capital Management AG Administrátor: CAIAC Fund Management AG Depozitář: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG Základní měna: CZK *Důležité! Nepřehlédněte upozornění na stranách 4, 5, 10 a na zadní straně této brožury a pozorně si je přečtěte. Obecně platí, že hledáte-li vyšší výnos, musíte vždy počítat s vyšším rizikem ztráty investice. **Důležité! Podrobnější informace o investiční strategii naleznete v prospektu fondu. 8 9

6 PROFESIONÁLNĚ TEAM OF EXPERTS Zkušený obhospodařovatel fondů: nezávislý na bankách a na nejvyšší úrovni. Dubaj // Spojené arabské emiráty International Capital Management AG Oceňovaný obhospodařovatel fondů International Capital Management AG (ICM AG) je správce majetku se sídlem v Ruggellu, s koncesí od FMA Lichtenštejnsko (Orgán pro dohled nad finančním trhem Lichtenštejnska). Na základě svých dlouholetých zkušeností při strukturování finančních nástrojů si ICM AG dala za úkol vytvořit most mezi světem institucionálních investic a privátním zákazníkem. ICM AG je rovněž členem Svazu nezávislých majetkových správců v Lichtenštejnsku (www.vuvl.li). VYVÁŽENĚ SPRÁVNÝ POMĚR Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout pouze při správném poměru šancí a rizik. ŠANCE Potenciál nadprůměrného výnosu prostřednictvím investice do růstově silných rozvíjejících se zemí Profitování z vynikajících produktů největších investičních společností na světě Profitování z kvalitních analýz trhu od externích a nezávislých odborníků Omezení vlivu kolísání trhu prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace Transparentní a prokazatelné investiční chování RIZIKA Vyšší výnosy jsou vždy spojeny s vyšším rizikem ztráty investice, které v některých případech může vést k výrazným ztrátám investovaného kapitálu. Investice do akcií a dluhopisů podléhají kolísání trhu. Hodnota podílů ve fondu i výnosy z nich mohou proto např. z důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich velký růstový potenciál, vyšším výkyvům. Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu, popř. úrokových sazeb. CAIAC Fund Management AG Center for Alternative Investments and Administrative Competence CAIAC Fund Management AG je samostatný, na bankách nezávislý administrátor (KAG) založený podle lichtenštejnského práva a je členem lichtenštejnského Svazu investičních fondů LAFV (www.lafv.li). Jako specialista na klíčová řešení pro fondy nabízí CAIAC už řadu let administraci fondů na nejvyšší úrovni. Všechny důležité informace ze světa EVOLUTION Value Funds, aktuální informace o fondu, novinky a komentáře naleznete na: Pozorně si přečtěte důležitá upozornění na rizika investování na zadní straně této marketingové brožury a dále se poraďte s Vaším investičním poradcem

7 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce. Dokument slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné investiční poradenství nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů ve fondech. Nepovažuje se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např. finanční poměry a Vaši ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto byste se měli předtím, než se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice. Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám - až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy. Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy. Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací ( KIID ) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce a v českém jazyce na jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Česká republika). Důrazně se doporučuje si tento dokument pročíst. CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 Postfach 27 FL-9487 Bendern Tel Exkluzivní odbytový partner: E&S Investments Czech Republic, s.r.o. Křižíkova 3009/72a CZ Brno - Královo Pole Tel Stav 10/2014

Postupnými kroky k dosažení velkých cílů. Investování a zabezpečení do budoucnosti s podílovými fondy

Postupnými kroky k dosažení velkých cílů. Investování a zabezpečení do budoucnosti s podílovými fondy Postupnými kroky k dosažení velkých cílů. Investování a zabezpečení do budoucnosti s podílovými fondy E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S ) Váš specialista na věcné hodnoty. Každý z nás

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTU CONSEQ ZAJIŠTĚNÝ BNP PARIBAS PLATINIUM 17. ZÁŘÍ 2012 POPIS PRODUKTU Certifikát Conseq zajištěný BNP Paribas Platinium nabízí investorům atraktivní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře INVESTIČNÍ TÉMA 22. 9. 214 Investice do komerčních nemovitostí - pevné základy Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře diverzifikovaného portfolia: Pevné

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Chytré portfolio Říjen 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Chytré portfolio je

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL INTELIGENTNÍ INVESTICE

ZERTIFIKATEJOURNAL INTELIGENTNÍ INVESTICE INTELIGENTNÍ INVESTICE ZERTIFIKATEJOURNAL Martin Svoboda Znehodnocení majetku Sílí obavy z rostoucí inflace Pozor na inflaci, dojde k opětovnému vyvlastnění! Tak před necelým měsícem označil svou titulní

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income byla založena 19. 7. 2011. Tato prezentace

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech.

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech. Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Fond byl schválen

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Business angels jako alternativa financování malých a středních podniků Business angels as an alternative to financing small and medium enterprises Radek Michelfeit Un ico rn Co lle ge,

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

Příležitosti a úskalí akciového trhu

Příležitosti a úskalí akciového trhu Investování Akciový trh Příležitosti a úskalí akciového trhu Roman Ptáček Dlouhý investiční horizont, vysoké výnosy a s tím související vysoké riziko. To jsou charakteristiky akciového trhu. Jaké jsou

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

AVANT Česká pole 2015 otevřený podílový fond

AVANT Česká pole 2015 otevřený podílový fond I. Základní údaje AVANT Česká pole 2015 otevřený podílový fond Typ fondu Zaměření fondu Investiční strategie Cílová hodnota majetku Frekvence úpisu podílových listů Cenný papír Očekávaný výnos fondu (IRR)

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více