Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí, sousednost katastrů...12 Objekty nemovitosti...13 Hlavní stavby, vedlejší stavby...13 Studny...18 Venkovní úpravy...19 Vodní plochy...19 Trvalé porosty...19 Pozemky...20 Ocenění bytů a nebytových prostorů...21 Členění posudku na oddíly a varianty...22 Varianty posudku...22 Oddíly posudku...23 Získání výsledného posudku...23 Ovlivnění tvaru výsledného posudku...24 Registr porovnávacích nemovitostí...26 Registrace uživatele RPN...26 Přístup k RPN...26 Vyhledání vhodné porovnávací nemovitosti...27 Zjištění ceny porovnávací nemovitosti...28 Výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti...30 Výstup...31 Znalecký deník...32 Ukládání a načítání posudků...32 Nastavení programu...34 Vyhláška...34 Technická...34 Přehled ovládání programu...37 Okno Obsah Seznamy...37 Řádkový editor...38 Kalkulátor...40 Užití proměnných...40 Matematické symboly...41 Vyhodnocování výrazu...42 Textový editor...42 Formátování znaků...43 Formátování odstavců...45 Styly...47 Tlačítka Vzít zpět a Provést znovu...48 Práce s bloky textu, zásobník textů...48

3 Úvod Úvod Program Delta-NEM realizuje ocenění nemovitostí podle vyhlášek Ministerstva financí počínaje vyhláškou č. 178/1994 Sb. až po aktuálně platný předpis. Upozorňujeme Vás zejména na tyto vlastnosti programu Delta-NEM: Možnost otevřít více posudků zároveň a přenášet mezi nimi údaje (podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Seznamy, část Přehled ovládání programu). Vestavěný lexikon obcí a informace o sousednosti katastrů. Neustálé přehledné zobrazování všech mezivýsledků. Možnost kdykoli program ukončit a po jeho opětovném spuštění pokračovat v práci ve stejném místě, kde jste přestali. Možnost rozdělit posudek na oddíly (např. pro ocenění nemovitosti ve více katastrálních územích) a možnost variantního ocenění nemovitosti v jednom posudku (např. před rekonstrukcí a po rekonstrukci). Možnost upravovat vzhled posudku možnost libovolně upravovat úvod a závěr posudku, možnost libovolně měnit formátování textu posudku pomocí stylů (viz kapitolu Styly v části Přehled ovládání programu), možnost ovlivnit obsah posudku v Nastaveních programu (viz kapitolu Nastavení programu) Možnost upravit vzhled prostředí programu především velikosti písma (viz kapitolu Nastavení programu) Možnost načítat posudky programu NEM2000, NEM3000 a NEM pro DOS. Poslední verzi programu lze kdykoli zdarma získat na internetu (http://www.diotima.cz). Pokud byste měli jakékoli problémy, obraťte se na společnost Diotima: Požadavky na počítač Požadavky na počítač Program pracuje na všech operačních systémech řady Windows, počínaje Windows 95/98 přes NT/2000/XP až po Windows Vista. Nároky na paměť, procesor a disk nepřekračují nároky běžných programů. Plná instalace nezabere více než 10 MB pevného disku. Doporučuje se rozlišení obrazovky aspoň bodů (lze nastavit z nabídky Start, Nastavení, Ovládací panely, ikona Zobrazení). Program lze bez problémů provozovat na stejném počítači, kde je nainstalován jakýkoli jiný program na oceňování nemovitostí. Diotima s.r.o. Přemyslovská Praha 3-Vinohrady Tel./fax: URL: Skype: diotima.cz 5 6

4 Instalace Instalace Před započetím instalace ukončete všechny běžící programy. Rovněž se ujistěte, že máte správně nastaven datum a čas na svém počítači (o tom se lze přesvědčit např. poklepáním na hodiny v pravém dolním rohu obrazovky). Vzhledem k tomu, že licence je časově omezena, je nutné, aby byl čas správně nastaven. Pokud instalujete program přes jeho starší verzi, spusťte nejprve starší verzi a ujistěte se, že není rozpracován žádný posudek. Pokud ano, uložte jej do souboru a zavřete všechna okna v programu a program před instalací ukončete. Instalace programu probíhá obdobně jako u ostatních programů pro Windows. Pokud instalujete program z CD, stačí ve většině případů disk pouze zasunout do diskové jednotky instalace se po chvíli automaticky sama spustí. Pokud je v počítači automatické spouštění CD vypnuto a program se nezačne automaticky instalovat, postupujte stejně, jako při instalaci většiny programů: spusťte Průzkumník Windows (poklepejte na Tento počítač, nebo v nabídce Start (v levém dolním rohu obrazovky) vyberte položku Programy Příslušenství Průzkumník Windows, případně stiskněte klávesy 'Windows'+E (na klávesnici vlevo dole mezi Ctrl a Alt a současně klávesu E)), ve spuštěném průzkumníku vyhledejte jednotku CD (resp. DVD), typicky pod písmenem (D:) nebo (E:) a zobrazte její obsah, v obsahu poklepejte myší na aplikaci DeltaNEM_x.y.z.exe (přípona '.exe' může být skryta a x.y.z je číslo odpovídající aktuální verzi programu, jenž byl na CD nahrán). Po spuštění instalačního programu se zobrazí několik dialogových oken, kde můžete určit, jak má být program instalován. Všechna okna obsahují rozumná výchozí nastavení, takže je většinou stačí potvrdit tlačítkem Další, které je zobrazeno ve spodní části okna. V dialogových oknech se postupně zadávají tyto údaje: Složka, kam má být program instalován. Výchozí složka je C:\Program files\delta-nem. (Pokud je systém na jiném disku než C:, výchozí adresář je na tom disku.) Pokud instalujete novou verzi programu přes starší, můžete zvolit stejnou složku, jako dříve, potom bude starší verze nahrazena. 7 8 Instalace Pokud zvolíte jinou složku, budete moci spouštět obě verze programu. Složka, kam se mají ukládat posudky. Zde jsou dvě možnosti: 1. Pod složkou Dokumenty (pro každého uživatele zvlášť) tato možnost je výchozí, vytvářené posudky se budou ukládat do zvolené složky ve složce Dokumenty uživatele, který program spustí, ostatní uživatelé počítače typicky nebudou mít k posudkům přístup. 2. Úplná cesta (pro všechny uživatele společně) tuto možnost doporučujeme, pokud se k počítači přihlašuje více uživatelů, kteří pracují na společných posudcích nebo pokud chcete mít posudky všech uživatelů na jednom místě (pohromadě). Do připraveného políčka níže pak vyplňte cestu k požadované složce, kam se budou posudky ukládat (např. C:\Posudky). Posudky se budou ukládat do složek pod zvolenou složkou, roztříděné podle metodik. Posudky podle vyhlášky se ukládají do podsložky Vyhláška. (S tím, jak budou do programu přidávány další metodiky, budou přidávány další složky). Po stisknutí tlačítka Instalovat proběhne vlastní instalace programu. A po stisknutí Dokončit se spustí nainstalovaný program. Pokud byste při instalaci nebo spouštění programu měli jakékoliv problémy, které mohou být způsobeny poškozením CD při přepravě nebo nejasností výše uvedeného postupu, v tom případě nám prosím neváhejte zavolat na číslo Vše Vám rádi upřesníme a vysvětlíme, případně zašleme nové instalační CD. Pokud chcete program odstranit z počítače, v nabídce Start vyberte Nastavení, položka Ovládací panely. V zobrazeném okně poklepejte na ikonu Přidat nebo ubrat programy. Vyberte odpovídající položku Delta- NEM a klepněte na Přidat či odebrat.

5 Prostředí programu Zadávání posudku Prostředí programu Hlavní okno programu Po spuštění se otevře hlavní okno programu s nabídkou a nástrojovou lištou. Uvnitř hlavního okna je otevřeno jedno prázdné okno pro zadávání posudku. Po prvním spuštění programu se navíc otevře okno, do kterého můžete zadat svoji znaleckou doložku a šestý pád města s předložkou v (tento tvar se použije jako údaj o místě vyhotovení posudku tedy např. pokud máte trvalé bydliště v Praze, zadejte text V Praze ). Tyto údaje můžete kdykoli změnit položkou Údaje o znalci v nabídce Nastavení. Po ukončení programu a jeho dalším spuštění se automaticky obnoví stav, ve kterém jste program ukončili. 9 Zadávání posudku Při prvním spuštění je připraveno okno s prázdným posudkem. Pokud chcete vytvořit nový posudek, klepněte na tlačítko s ikonou (vlevo na nástrojové liště). Totožná je položka Nový v nabídce Soubor. Program umožňuje současně zadávat více posudků, případně mezi nimi přenášet data (podrobnosti najdete v kapitole Seznamy části Přehled ovládání programu). Po dokončení práce na posudku byste jej však měli uložit do souboru a zavřít, protože příliš mnoho rozpracovaných posudků zpomaluje práci programu program automaticky ukládá data otevřených posudků a pokud je jich příliš mnoho, prodleva při ukládání může být znatelná. Nejprve je vhodné vybrat metodiku pomocí první položky v okně. Každé vyhlášce odpovídá jedna položka tohoto výběru. Metodiku je možné přepnout i později, po zadání posudku. V tom případě bude provedena automatická konverze dat pro novou metodiku a přepočtení ceny. Pokud starší metodika neobsahovala všechny údaje nutné pro ocenění podle nové metodiky, budou neúplné objekty označeny v seznamu červeným písmem. Tyto údaje je potom třeba doplnit či opravit. Úvod a závěr posudku Program Delta-NEM umožňuje znalci plnou kontrolu nad tvarem úvodu a závěru posudku. Všechny texty, které v posudku předcházejí vlastnímu ocenění a které jej následují, jsou v programu soustředěny pod tlačítkem Úvod a závěr posudku. Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře okno, kde je možné upravovat titulní stránku a úvodní část posudku spolu se záhlavím a patou stránek celého posudku. V úvodu tyto texty obsahují kostru posudku, která je společná všem posudkům. Do titulní stránky je třeba doplnit identifikaci oceňované nemovitosti a účel posudku. Při úpravách titulní strany je třeba brát ohled na to, aby její délka nepřesáhla délku stránky. Rozdělení stránky je indikováno vodorovnou přerušovanou čarou. Na počátku je délka textu titulní stránky zhruba rovna délce stránky A4. Pokud připisujete další řádky, měli byste umazat odpovídající počet prázdných řádků. Do textu úvodní části posudku je třeba doplnit odstavce znalecký úkol, podklady pro vypracování posudku atd. Na počátku jsou v posudku 10

6 Zadávání posudku obsaženy pouze nadpisy těchto odstavců. K vyplňování úvodní části posudku lze s výhodou užít zásobník textů, kam si znalec může uložit často užívané fráze a pak je opakovaně vkládat do posudků. Zásobníku textů je věnována samostatná kapitola. Kromě toho, že do úvodních textů posudku je třeba vložit některé údaje ručně, některé údaje se sem promítnou automaticky. Místa, na která se automaticky vkládají údaje z posudku se nazývají pole a jsou indikována šedým mřížkovaným podkladem. Například pole <číslo-posudku> je při vytváření výsledného posudku nahrazeno údajem zadaným v odpovídajícím políčku hlavního okna posudku. Uživatel může pole vymazat nebo vložit pole na jiná místa. Pro vložení pole lze použít tlačítko Vložení pole na nástrojové liště. Stisknutí tohoto tlačítka otevře nabídku s možnými druhy polí. Okno s úvodem a závěrem posudku, stejně jako všechna ostatní okna v programu lze rychle zavřít stisknutí kláves Ctrl+Enter s uložením provedených změn, nebo Esc pro návrat ke stavu před otevřením okna. Pokud znalec nechce používat přednastavený tvar úvodní stránky, může si výchozí tvar textu trvale upravit v nabídce Nastavení, položka Nastavení programu, tlačítko Úvod a závěr posudku. Změny provedené v okně Nastavení programu se projeví ve všech nově vytvořených posudcích (staré zůstanou beze změny). Pokud by chtěl uživatel připravit tvar titulní stránky v jiném editoru, například ve Wordu, může tak učinit a potom text překopírovat do programu Delta-NEM pomocí schránky (příkazy Kopírovat a Vložit nabídky Úpravy). V externím textovém editoru je možné zadat i pole, uživatel musí zadat text pole tak, jak se zobrazuje v programu Delta- NEM včetně skobiček (znak menší než a větší než) na začátku a konci textu pole (např. <číslo-posudku>). Aby po zkopírování akceptoval program Delta-NEM text jako pole, je třeba, aby měl nastavený formát písma Skryté (ve Wordu se nastaví v dialogu Písmo z nabídky Formát). Aby Word zobrazoval i skrytý text, je třeba zaškrtnou políčko Skrytý text na kartě Zobrazení v dialogu Možnosti z nabídky Nástroje. Základní údaje o posudku Níže za tlačítkem Úvod a závěr posudku je v hlavním okně posudku skupina políček pro zadání čísla posudku, počtu vyhotovení, data prohlídky a vyhotovení a podobně. Dále následuje adresa objednatele a Zadávání posudku koeficienty K p a K 5, které jsou stejné pro celý posudek (resp. pro jeden oddíl posudku, pokud je posudek rozdělen na oddíly). Lexikon obcí, sousednost katastrů Do programu byl integrován Malý lexikon obcí. Data z Malého lexikonu obcí jsou dostupná v hlavním okně v místě, kde se zadávají koeficienty K p a K 5. Výběr obce z Malého lexikonu obcí a určení katastrálního území Pro zadání obce je třeba postupně vybrat kraj, okres a obec. Je rovněž možné obec nezadávat jménem, ale pouze počtem obyvatel (jak bylo ve starších verzích programu). Všechny potřebné údaje si program již převezme sám. Pokud je zadáno i katastrální území, program automaticky stanoví i cenu stavebních pozemků, přirážku zemědělských pozemků a průměrnou cenu zemědělských pozemků podle vyhlášky č. 380/2001 Sb. Program obsahuje rovněž informace o sousednosti a vzdálenosti katastrálních území, které automatické ocenění pozemků umožňují. Ceny jsou v hlavním okně zobrazeny jen pro informaci, skutečně jsou použity v okně pro oceňování pozemků (viz dále). Na základě těchto data program automaticky určí řádek z tabulky koeficientů K p, který rovněž pro informaci zobrazí. Pokud najedete nad některou z hodnot tohoto řádku myší a chvíli počkáte, zobrazí se název sloupce, ze kterého hodnota pochází. Program rovněž automaticky nastaví hodnotu K 5.

7 Zadávání posudku Počínaje vyhláškou č. 338/2001 Sb. je možné upravovat hodnotu koeficientu K p. Tuto úpravu lze zadat procentem pro celý posudek (resp. pro daný oddíl posudku, pokud je posudek rozdělen na oddíly o oddílech viz dále). Upozornění: údaje o sousednosti katastrálních území byly získány z mapy poskytované Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Měřítko této mapy je nižší než měřítko vlastních katastrálních map. V některých řídkých případech tak na mapě mohou splývat případy, kdy katastrální území nesousedí, ale jsou velmi blízko, sousedí v bodě nebo sousedí velmi krátkou hranicí. Z tohoto důvodu nemusí být informace určené programem přesné. Vlastní katastrální mapy však ještě nebyly digitalizovány, takže přesnějších výsledků nyní nelze dosáhnout. Objekty nemovitosti Za částí hlavního okna se základními údaji o posudku je v hlavním okně posudku oddíl se seznamy součástí nemovitosti. Součásti nemovitosti jsou v přehledné tabulce, kde je uveden název součásti a její cena. V každé jsou ceny rovněž pro informaci posčítány. Na počátku jsou všechny seznamy prázdné, obsahují pouze řádek přidat položku. Pokud aktivujete řádek a stisknete na něm Enter, nebo na něj poklepete myší, otevře se okno s novou součástí nemovitosti. Po položkách otevřeného okna se lze přirozeně pohybovat pomocí kláves se šipkami, okno se uzavře pomocí Ctrl-Enter s uložením provedených změn, klávesou Esc se zruší provedené změny a data se vrátí do stavu před otevřením okna. Výhodou programu Delta-NEM je i to, při zadávání součásti nemovitosti se dole na stavové řádce programu zobrazuje neustále aktuální cena součásti. Kromě toho jsou na příslušných místech zobrazovány mezisoučty a hodnoty koeficientů. Znalec má tak neustále přehled o tom, jak se která změna nastavení promítne do ceny. Pokud si chcete prohlédnou část posudku, která odpovídá oceňovanému objektu, lze to udělat položkou Ocenit objekt nabídky Výstup. Rychleji lze docílit téhož pomocí klávesy F9. Hlavní stavby, vedlejší stavby V okně pro zadání hlavní či vedlejší stavby je třeba vyplnit název objektu a jeho popis. Tyto dvě položky jsou stejné i pro všechny ostatní součásti Zadávání posudku nemovitosti. V popisu lze použít zásobníku textů pro vložení opakujících se textů (to je možné ve všech textových editorech v programu). Dále je třeba vybrat druh stavby, podle něhož se upraví následující položky, aby bylo možné zadat údaje potřebné pro ocenění daného druhu stavby. Druh stavby je možné přepnout i po zadání údajů o stavbě (např. pokud byl na počátku omylem zadán chybný druh) v takovém případě program zachová všechna data, která jsou použitelná i pro nový druh. Okno hlavních staveb Zastavěné plochy, obestavěný prostor Za políčky pro zatřídění stavby následuje seznam podlaží. Seznam podlaží je uveden i pro stavby, které se neoceňují po podlažích, v tom

8 Zadávání posudku případě není nutné seznam vyplňovat. Pokud jej přesto vyplníte, bude uveden v posudku pro dokumentaci oceňované stavby. Pro každé podlaží se zadává jeho název, výška nad největší zastavěnou plochou a celková zastavěná plocha podlaží. Zastavěnou plochu lze uvést jako matematický výraz. Podobnosti jsou uvedeny v kapitole Kalkulátor. Dále se zadává obestavěný prostor. Výpočet obestavěného prostoru lze rozdělit na několik částí, například po podlažích. Pro každou část zadejte její název a výraz, který udává její obestavěný prostor. Pro zadávání výrazu platí totéž, co bylo uvedeno pro zadávání výrazu pro zastavěnou plochu. Pro pravidelné budovy lze s výhodou použít tlačítko Zastavěná plocha výška obestavěný prostor, které vynásobí zastavěné plochy podlaží jejich výškami a tyto údaje použije pro výpočet obestavěného prostoru. Pokud se takto vypočtené obestavěné prostory neshodují zcela se skutečnou stavbou, lze ručně upravit pouze tu část, která se neshoduje (např. podkroví). Zvlášť je možné uvést seznam přístaveb a nástaveb, pro každou se uvede její název, pod kterým bude uvedena v posudku, popis, obestavěný prostor a stáří a životnost pro výpočet opotřebení. Zadávání posudku orientaci. Poslední dva sloupce slouží k dělení konstrukce. Tlačítko na konci řádku konstrukci rozdělí. U rozdělené konstrukce lze vlevo od tohoto tlačítka zadat podíl jednotlivých částí konstrukce. Aby měl znalec přehled o standardu zadávané konstrukce, zobrazuje se popis standardu zadávané konstrukce formou bublinové nápovědy. Bublinovou nápovědu lze rovněž zobrazit najetím myší nad popisek libovolného řádku tabulky. Pokud je třeba přidat novou konstrukci, lze to udělat pomocí prázdného řádku na konci tabulky Na konci tabulky je ještě tlačítko, které určuje, jestli se má koeficient K 4 omezit na meze dané vyhláškou. Stav tohoto tlačítka je významný pouze pokud koeficient vyjde mimo meze. Pokud je zaškrtnuto, program automaticky omezuje koeficient do mezí daných vyhláškou, jinak ponechá zadanou hodnotu. Ve výchozím nastavení se K 4 omezuje na meze dané vyhláškou. Nedokončená stavba Pokud se označí stavba jako nedokončená, do tabulky pro zadávání koeficientu K 4 přibude ještě sloupec Rozestavěnost (viz obrázek). Vybavení stavby koeficient K 4 Koeficient K 4 se zadává do tabulky, jak je níže zobrazena. Tabulka pro zadávání koeficientu K 4 V prvním sloupci je zobrazen název konstrukce, vedle je objemový podíl pro K 4 stanovený vyhláškou. Ve sloupci Popis lze zadat popis skutečného provedení konstrukce. Několik naposledy zadaných popisů je k dispozici po stisknutí tlačítka se třemi tečkami vpravo od popisu. Tak lze rychle vybrat běžné popisy. S popisem konstrukce je v tomto seznamu uloženo i její poslední hodnocení pro daný druh stavby. Zadávání popisu konstrukce není povinné. V dalším sloupci je vlastní hodnocení konstrukce. Kromě textu je zobrazena barevná kulička, která usnadňuje 15 Tabulka pro zadávání koeficientu K 4 rozšířená o kolonky pro nedokončenou stavbu Rozestavěnost 100 % odpovídá plně dokončené konstrukci. Pokud se zruší označení políčka Navázat podíly na K 4 umístěného pod tabulkou, přibude ještě sloupec nadepsaný Podíl r. Políčka tohoto sloupce slouží k zadání objemových podílů pro odpočet ceny za nedokončenou stavbu. Pokud je políčko Navázat podíly na K 4 označeno, objemové podíly pro rozestavěnost se určí automaticky v návaznosti na koeficient K 4. Změníte-li hodnotu objemových podílů, je třeba, aby jejich součet dával 100 %. Pokud nedává, lze toho docílit stisknutím tlačítka Přepočíst umístěného pod tabulkou. Pokud je zamáčknuté tlačítko s ikonou zámku napravo od políčka s objemovým podílem, hodnota podílu se při přepočtení nezmění. 16

9 Zadávání posudku Opotřebení Program Delta-NEM připouští trojí způsob zadání opotřebení. Pro lineární metodu se zadá stáří a předpokládaná další životnost. Je rovněž možné zadat celkovou životnost stavby zadáte-li jednu hodnotu životnosti, druhá se pomocí stáří dopočte. Zároveň se zobrazí hodnota opotřebení. Pro odborný odhad se zadá pouze stáří a přímo hodnota opotřebení. Analytická metoda určení opotřebení je pojednána samostatně v následující kapitole. Analytická metoda opotřebení Pro zadání opotřebení analytickou metodou se zobrazí následující tabulka: Tabulka pro zadání opotřebení analytickou metodou V tabulce jsou všechny konstrukce uvedené pro výpočet koeficientu K 4. Rozdělené konstrukce jsou i zde rozděleny, pro informaci je zopakováno jejich hodnocení ve sloupci Hodnoc. V prvním sloupci za názvem konstrukce jsou uvedeny objemové podíly pro K 4, následují objemové podíly pro analytickou metodu. Ve výchozím nastavení jsou podíly navázány na K 4 (resp. rozestavěnost). Pokud se zruší označení políčka Navázat podíly umístěného pod tabulkou, je možné objemové podíly měnit. Pokud nedávají 100 %, lze je upravit použitím tlačítka Přepočíst, obdobně jako u rozestavěnosti. Sloupce vpravo slouží k zadání opotřebení jednotlivých konstrukcí. Hodnoty ve více řádcích najednou lze zadat pomocí tlačítka Nastavit sloupce. Po jeho stisknutí se zobrazí okno, kam lze zadat hodnoty pro jednotlivé sloupce a určit, ve kterých řádcích se mají hodnoty měnit. Pokud je třeba změnit jenom některé řádky, lze určit které pomocí tlačítek s modrým zámkem. Pokud není zadána hodnota pro některý sloupec, údaje v tomto sloupci zůstanou beze změny. Zadávání posudku Další úprava ceny Cenu lze dále upravit pro nedokončené stavby zaškrtněte odpovídající políčko a v zobrazené tabulce zadejte seznam rozestavěných konstrukcí spolu s jejich podíly na stavbě a mírou rozestavěnosti. Tento způsob ocenění nedokončené stavby je v programu zachován pouze pro kompatibilitu se staršími verzemi programu. V nově vytvářených posudcích by měla být nedokončenost stavby zohledněna v tabulce vybavení stavby (to bylo pojednáno výše v samostatné kapitole). Pro kulturní památky se zadává seznam uměleckých předmětů spolu s jejich cenami. Pokud je třeba snížit cenu vzhledem k výskytu radonu ve stavbě, program zobrazí textový editor, kam lze zadat zdůvodnění užití této srážky. Pro výnosovou metodu lze zadat hodnoty požadované vyhláškou. Pro vyhlášku 173/2000 lze navíc zadat i seznam pozemků, na kterých budova stojí a které se mají zahrnout do výpočtu výnosovou metodou. Pro věcná břemena lze zadat popis břemene, typ (na dobu určitou, na doživotí), roční užitek a dobu užívání práva. Nakonec lze zadat vlastnický podíl. Vlastnický podíl se použije, pokud má stavba více vlastníků a je třeba ocenit podíl pouze jednoho vlastníka. Tuto hodnotu je nutné odlišovat od spoluvlastnického podílu při oceňování bytů. Studny Je třeba zadat název objektu a popis, stejně jako u všech ostatních objektů. Dále se vybere typ studny (vrtaná, kopaná, narážená) a zadají se další údaje nutné pro ocenění studny, jejichž význam je zřejmý z popisků políček. Další úprava ceny studny je obdobná jako u hlavních staveb. U studní se zřejmě nejčastěji použije položka Vlastnický podíl a to v případech, kdy sousedé mají společnou studnu a oceňuje s podíl jednoho z nich. Je rovněž možné ocenit studnu, která je částečně kopaná a částečně vrtaná. Dále je zde možné samostatně ocenit čerpadlo, pokud studna není předmětem ocenění

10 Zadávání posudku Automatické stanovení koeficientu K p U studní (stejně jako u ostatních staveb, pro které vyhláška nestanovuje přímo koeficient K p ) je možné nechat program aby stanovil koeficient K p automaticky. Program se opírá o poznámku 14 přílohy č. 33 vyhlášky, přičemž za příslušející stavby se berou všechny stavby uvedené v posudku, které mají přímo stanoven koeficient K p. Tento postup je pouze přibližný a nemusí vždy odpovídat znění vyhlášky. V takovém případě je třeba označit políčko Nestanovovat koeficient K p automaticky. Pokud se toto políčko označí, zobrazí se skupina políček za každý typ stavby jedno. Označte typy staveb, které stojí na stejném pozemku s oceňovanou stavbou, program potom sám určí K p podle zásad uvedených v příloze č. 33. Venkovní úpravy Pro venkovní úpravu se nejprve zvolí druh inženýrská stavba nebo vlastní venkovní úprava. Pro vlastní venkovní úpravy se vybírá druh z poměrně rozsáhlé tabulky podle vyhlášky. Pokud se oceňuje venkovní úprava, jejíž typ není výslovně uveden ve vyhlášce, vybere se položka jiné na konci seznamu, která má dvě podpoložky pro venkovní úpravy, které se oceňují podle počtu vyskytujících se kusů a pro venkovní úpravy, které se oceňují podle výměry. U těchto dvou položek máte navíc možnost zadat měrnou jednotku. Pokud ve chvíli, kdy vybíráte druh úpravy, není ještě zadán název úpravy, nastaví se automaticky podle názvu druhu. Automatické stanovení koeficientu K p funguje tak, jak bylo popsáno u studní. Další úpravy ceny jsou shodné jako u hlavních staveb. Vodní plochy Pro vodní plochy se zadává množství údajů, jejichž význam je zřejmý z popisků v programu. Pokud se zadá stáří vyšší než 25 let, zobrazí se navíc blok přirážek za velmi dobrý stav konstrukce. Trvalé porosty Stejně jako u všech ostatních součástí nemovitosti je nutno zadat název zadávaných porostů a jejich popis. Pokud znalec nechce dělit porosty do několika skupin, stačí když všechny porosty zadá do jednoho okna a pojmenuje je např. Porosty Zadávání posudku Trvalé porosty je třeba zadávat do připravených tabulek podle typů porostu. V první části jsou ovocné dřeviny, ve vyhlášce č. 173/2000 Sb. jsou rozděleny na dvě tabulky první pro intenzivní typ výsadby, druhá pro zahrádkářský typ. V obou typech výsadby je třeba nejprve zvolit druh; u zahrádkářského typu výsadby lze zadat i jiné typy porostů, než jsou uvedeny ve vyhlášce vybráním položky Jiné. Potom se vedle políčka pro výběr typu ještě objeví políčko pro zadání skutečného názvu porostu. Dále následují vinice, chmelnice a okrasné dřeviny. Ve vyhlášce č. 173/2000 Sb. se druhy okrasných dřevin vybírají dvou- až tříúrovňovou nabídkou. V první úrovni jsou názvy skupin z tabulky č. 1 přílohy č. 31, v druhé úrovni jsou rodová jména nebo přímo druhy, pokud není v tabulce více druhů stejného rodu. Ve třetí úrovni jsou pak různé druhy stejného rodu. U každého druhu je v závorce uvedeno číslo skupiny tabulky č. 1 přílohy č. 31. Lesní porosty podle lze rozdělit do několika tabulek. Každá tabulka má svoje srážky a přirážky. Na počátku je v této části jen jedna prázdná tabulka, po vyplnění prvního řádku se automaticky přidá nová prázdná tabulka, aby bylo možné vkládat porosty do jiné tabulky než do první. Nakonec lze zadat lesní porosty podle 37. Pro každý oceňovaný porost lze zadat parcelní číslo pozemku, na němž se porost vyskytuje. Tento údaj slouží pouze pro lepší dokumentaci oceňovaných porostů v posudku a není nutné jej zadávat. Porosty lze mezi tabulkami přesouvat a kopírovat pomocí schránky, jak je popsáno v kapitole Seznamy části Přehled ovládání programu. Pozemky Strukturou je zadávání pozemků podobné zadávání porostů. Je třeba zadat souhrnný název pro pozemky (slovo Pozemky většinou postačí) a souhrnný popis. Dále je třeba zadávat pozemky do odpovídajících skupin podle způsobu jejich ocenění. Skupiny pozemků, které mají srážky a přirážky lze zadat do několika tabulek (obdobně jako Lesní porosty podle 33 36), přičemž každá tabulka má svoje srážky a přirážky.

11 Zadávání posudku Pozemky lze mezi tabulkami přesouvat a kopírovat pomocí schránky, jak je popsáno v kapitole Seznamy části Přehled ovládání programu. Automatické a manuální stanovení ceny pozemků Pokud byl v hlavním okně posudku správně určen katastr, v němž se nemovitost nachází, program je schopen automaticky určit jednotkovou cenu stavebního pozemku. Pokud znalec nechce tuto funkci použít, stačí vypnout označení políčka Stanovit automaticky jednotkovou cenu stavebních pozemků dle 28, odst. 1. Pokud toto políčko není označeno, bude do tabulky pro zadávání stavebních pozemků přidán sloupec, pomocí něhož lze určit jednotkovou cenu pozemku ručně. Obdobně lze určit, zda se má u zemědělských pozemků určovat jednotková cena pozemku bez zadané BPEJ automaticky podle vyhlášky č. 380/2001 Sb., nebo zda chce znalec v takovém případě cenu zadat ručně. U zemědělských pozemků lze dále rozhodnout, zda se má srážka vzhledem k poloze katastrálního území stanovit automaticky nebo ručně. Tato volba je umístěna v okně Přirážky a srážky, které se otevře stisknutím stejnojmenného tlačítka umístěného za každou tabulkou zemědělských pozemků. Ocenění bytů a nebytových prostorů Pokud se oceňují byty či nebytové prostory, je třeba je vyplnit do seznamu umístěného v hlavním okně posudku těsně před seznamem hlavních staveb. Pokud je v tomto seznamu alespoň jeden byt (či nebytový prostor), program bere všechny ostatní objekty jako příslušenství zadaných bytů (resp. nebytových prostorů). Pokud se s bytem (resp. nebytovým prostorem) oceňuje i nějaké jeho příslušenství, je nutno vyplnit položku Spoluvlastnický podíl umístěnou v dolní části okna bytu/nebytového prostoru. Spoluvlastnický podíl určuje, jaká část z celkové ceny příslušenství se připočte k danému bytu/nebytovému prostoru. Hodnotu spoluvlastnického podílu nelze zaměňovat s vlastnickým podílem, který slouží k ocenění objektu, který má více vlastníku, pokud se oceňuje vlastnický podíl pouze jednoho z nich. Zadávání posudku Pokud je posudek rozdělen na oddíly, považují se za příslušenství jen ty objekty, které jsou zadány ve stejném oddíle, jako je daný byt (resp. nebytový prostor). Zadávání údajů bytu a nebytového prostoru je v podstatě totožné se zadáváním údajů hlavní stavby, navíc je třeba zadat podlahové plochy bytu či nebytového prostoru, balkonů a teras. Při zadávání bytů lze s výhodou použít kopírování položek seznamu, jak je popsáno v kapitole Seznamy v oddíle Přehled ovládání programu. V mnoha případech jsou skupiny bytů po podlažích stejné, stačí je tedy zadat jednou a opakovaně zkopírovat. Členění posudku na oddíly a varianty V programu Delta-NEM lze rozčlenit posudek na varianty (což zhruba znamená možnost provést dvě různá ocenění téže nemovitosti v rámci jednoho posudku). Dále je možné objekty rozdělit na oddíly. Na rozdíl od rozdělení na varianty, objekty umístěné v různých oddílech tvoří dohromady jedno ocenění nemovitosti a jejich ceny se tudíž sčítají. Rozdělení na varianty a oddíly lze kombinovat posudek může být rozdělen na varianty a každá varianta dále na oddíly. Varianty posudku Pokud je třeba provést ocenění nemovitosti ve dvou variantách (například ocenit současný stav a stav po rekonstrukci), lze to provést programem Delta-NEM v rámci jednoho posudku. K přidání varianty slouží tlačítko Přidat variantu umístěné před seznamem objektů nemovitosti. Stisknutím tohoto tlačítka bude vytvořena nová varianty posudku, do které se okopírují stávající objekty posudku. Každá varianta bude na zvláštní kartě v hlavním okně posudku. Dále už se obě varianty upravují nezávisle přidané objekty nebo změny provedené v jedné variantě se nepromítnou do druhé. Nejlepší postup, jak vytvořit posudek oceněný ve dvou variantách je tento: 1. Zadat celý posudek jako by neměl být zpracováván variantně. 2. Pomocí tlačítka Přidat variantu vytvořit novou variantu (která je na počátku stejná s prvně zadanou) 21 22

12 Zadávání posudku 3. Provést změny v přidané variantě, aby byly zohledněny změny ve stavu nemovitosti. Na kartě každé varianty je tlačítko pro zadání popisu varianty. Popis bude vložen do posudku před ocenění příslušné varianty. Dále je na každé kartě varianty posudku tlačítko Odstranit variantu, kterým lze odstranit omylem přidanou variantu. Pokud je třeba přidat objekt do obou variant (tj. po rozdělení posudku na varianty), lze ji přidat jen do jedné a do druhé objekt okopírovat pomocí schránky (položky Kopírovat a Vložit nabídky Úpravy). Výsledný posudek pak bude obsahovat za sebou obě ocenění. Na konci budou dvě rekapitulace. Pokud by to bylo potřeba, lze vytvořit ocenění i ve více než dvou variantách. Oddíly posudku Pro rozčlenění objektů posudku do skupin slouží oddíly posudku. Nový oddíl se vytvoří pomocí tlačítka Přidat oddíl umístěného na konci hlavního okna posudku. Stisknutím tohoto tlačítka se do hlavního okna posudku přidají znovu všechny seznamy pro zadávání objektů nemovitosti spolu s políčky pro výběr polohy nemovitosti. Pomocí oddílů posudku tak lze ocenit nemovitost, která zasahuje do více katastrálních území. Jiné použití oddílů posudku je možnost rozčlenit rozsáhlejší nemovitost na menší skupiny objektů pro větší přehlednost posudku (např. každý oddíl může obsahovat jednu hlavní stavbu spolu s příslušejícími vedlejšími stavbami a venkovními úpravami a pod.) Pokud je posudek rozdělen do více oddílů, u každého oddílu je tlačítko pro zadání popisu oddílu. Popis oddílu je vložen do posudku před ocenění objektů oddílu. Vedle tohoto tlačítka je tlačítko Odstranit oddíl pro odstranění omylem přidaného oddílu. Získání výsledného posudku Pokud jsou správně zadána všechna data, lze nechat posudek vypočíst a sestavit výsledný text. Výsledný posudek lze získat v různých formách, všechny možnosti jsou uvedeny v nabídce Výstup. Možnosti jsou následující: Převést do RTF umožňuje uložit posudek jako soubor RTF (Rich Text Format) Tento formát je možné otevřít ve 23 Otevřít externě Tisk Zobrazit posudek Upravit posudek 24 Zadávání posudku většině moderních textových editorů (jako je Word a podobně) s tím, že se zachová formátování textu. automaticky uloží výsledný posudek do souboru RTF a otevře jej v editoru, který je zaregistrovaný v systému Windows pro otvírání souborů RTF. Pokud máte například nainstalovaný textový editor Word, tento příkaz otevře výsledný posudek ve Wordu. Pokud chcete tento příkaz použít opakovaně na jeden posudek, je nejprve třeba zavřít dříve otevřený text v externím editoru, protože jinak by se program Delta-NEM pokusil zapsat do souboru, s kterým pracuje jiný program (externí editor), což by vedlo k chybě. Přímý tisk na tiskárnu. Máte možnost určit, které stránky chcete tisknout zobrazí okno s výsledným posudkem obdobné jako Zobrazit posudek, navíc máte možnost posudek upravovat. Pokud provedete změny v textu výsledného posudku a následně změny v datech posudku, při dalším přepočtení posudku budou změny provedené v textu ztraceny. Ve výsledném posudku se zobrazují konce stránek jako vodorovné přerušované čáry. Pokud chcete rozdělit stránku jinde, než kde ji automaticky rozdělil program, lze k tomu použít tlačítko nebo volbu Umístit odstavec na novou stránku z karty Stránky okna Formát odstavce (podrobnosti jsou v kapitole Formátování odstavců) Ovlivnění tvaru výsledného posudku Tvar první stránky, úvodu posudku a závěru posudku můžete libovolně upravovat pomocí tlačítka Úvod a závěr posudku, jak bylo popsáno výše. Změnu formátování textu posudku (písmo nadpisů a pod.) lze dosáhnout změnou tabulky stylů. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Styly v části Přehled ovládání programu.

13 Zadávání posudku Pokud chcete změny v úvodu a závěru posudku provést trvale a nikoli jen pro jeden posudek, použijte okno Nastavení, tlačítko Úvod a závěr posudku a Standardní tabulka stylů. Zde provedené změny se promítnou do všech nově vytvořených posudků. V okně Nastavení lze rovněž zvolit způsob zaokrouhlování v posudku, znaky pro matematické symboly (násobení, dělení, desetinné znaménko, oddělovač tisíců), formu rekapitulace a některé další vlastnosti posudku. Registr porovnávacích nemovitostí Registr porovnávacích nemovitostí Registr porovnávacích nemovitostí ČR (dále jen RPN) shromažďuje údaje o prodaných nemovitostech spolu se skutečně dosaženou kupní cenou. Záměrem je vytvořit databázi reálně dosažených tržních cen nemovitostí, která bude poskytovat základ pro odhad cen nemovitostí porovnávacím způsobem. Registrace uživatele RPN Veškerý přístup k datům RPN se děje prostřednictvím internetu, takže jsou okamžitě k dispozici vždy aktuální data. Získávání údajů z registru je zpoplatněno, je tedy nejprve třeba se zaregistrovat jako uživatel dat registru. Na základě registrace obdrží uživatel přihlašovací jméno a heslo, které slouží k autorizaci přístupu do registru prostřednictvím internetu. Úhrada poplatku za nákup informací z RPN se děje zúčtováním proti předplacenému kreditu (obdobně jako u mobilních operátorů). Uživatel složí u RPN kredit ve výši dle svého uvážení, z kterého potom může čerpat pro získávání údajů o ceně nemovitostí. Aktuální informace o konkrétním postupu při registraci, ceník služeb a další podrobnosti lze získat na intenretu (www.rpn.cz) nebo na následující adrese: Přístup k RPN Registr porovnávacích nemovitostí ČR, s.r.o. Dražická Tábor Tel.: Vlastní přístup do databáze RPN je realizován prostřednictvím programu Delta-NEM a to dvojím způsobem: 25 26

14 Registr porovnávacích nemovitostí Porovnávací metoda RPN Metodika Registr porovnávacích nemovitostí 1. Uživatelé tržního rozšíření programu Delta-NEM mohou využít nově přidanou metodu Porovnávací metoda RPN, která integruje celý proces ocenění až po vytvoření příslušné části výsledného posudku. Metoda je umístěna na konci hlavního okna posudku ve skupině metod oceňujících nemovitost jako celek. 2. Ostatní uživatelé využijí volbu Registr porovnávacích nemovitostí, která je dostupná hned na začátku hlavního okna posudku ve výběrovém políčku Metodika. Tato volba je k dispozici i v bezplatné zkušební verzi programu a to po neomezenou dobu. Na rozdíl od prvního způsobu lze takto získat pouze informace o cenách srovnatelných nemovitostí, program však nesestavuje text posudku. Vybrání jedné nebo druhé metody zobrazí v zásadě shodné okno pro vyhledání vhodných porovnávacích nemovitostí. Vyhledání vhodné porovnávací nemovitosti V databázi RPN jsou nemovitosti tří druhů: stavby, byty a pozemky. Tedy i pro vyhledání vhodné porovnávací nemovitost je třeba nejprve určit, který z těchto tří druhů hledáme. Každý z druhů je popsán příslušnou sadou znaků (atributů). Po výběru druhu se tak zobrazí formulář umožňující zadat hodnoty příslušných atributů. Tyto atributy jsou použity k popsání nemovitosti v databázi RPN a je tedy přirozené, že chceme-li vyhledat porovnatelnou nemovitost, musíme oceňovanou Registr porovnávacích nemovitostí nemovitost popsat v pojmech shodné sady vlastností. Význam jednotlivých atributů je popsán ve vlastním formuláři. Jakmile je oceňovaná nemovitost popsána, je možné vyhledat příslušné porovnávací nemovitosti. Aby měl uživatel co nejvíce volnosti, nevyhledá program nejpodobnější nemovitost sám (jak by případně mohl někdo očekávat), místo toho vyhledá 100 nejpodobnějších nemovitostí, které uspořádá podle klesající míry podobnosti s nemovitostí oceňovanou. Míra podobnosti se určí jako součet rozdílů v jednotlivých atributech oceňované a porovnávané nemovitosti. Vzhledem k tomu, že ne všechny atributy jsou pro srovnání stejně významné, lze pro každý atribut stanovit váhu. Váha atributu se zadává ve formuláři v políčku, které je hned vpravo u každého políčka pro hodnotu atributu. Platí, že čím větší váha, tím je nutná vyšší míra shody v daném atributu, aby je program vyhodnotil jako podobné. Jinými slovy, čím významnější vlastnost, tím vyšší váha. Váhy jsou v programu přednastaveny na určité obecně akceptovatelné hodnoty. Uživatel je může přenastavit (nové nastavení zůstane zachováno i po vypnutí programu). K výchozím hodnotám vah se lze vrátit stisknutím tlačítka Nastavit výchozí váhy. Zjištění ceny porovnávací nemovitosti Hlavní okno porovnávací metody RPN 27 28

15 Registr porovnávacích nemovitostí Seznam nejpodobnějších porovnávacích nemovitostí se zobrazí stisknutím tlačítka Registr porovnávacích nemovitostí umístěného pod formulářem s atributy oceňované nemovitosti. V zobrazeném okně, nad seznamem je informace, ke kterému datu byla aktualizovaná kopie databáze, v níž se porovnávací nemovitosti vyhledávají. Pokud je starší než pár dnů, je vhodné kopii databáze aktualizovat stisknutím tlačítka Aktualizovat databázi RPN z internetu. Seznam vyhledaných nemovitostí Okno se seznamem má dvě části, v levé jsou seřazeny vyhledané nemovitosti, v pravé části jsou detailní informace k právě vybrané nemovitosti. Přejížděním po seznamu vlevo se mění informace vpravo. V seznamu vlevo je pro každou nemovitost zobrazeno pouze registrační číslo, míra shody a stav. Registrační číslo jednoznačně identifikuje nemovitost v databázi RPN. Na základě tohoto čísla lze původ záznamu o nemovitosti vysledovat až k poskytovateli dat o nemovitosti, takže v případě např. soudního sporu lze dohledat kupní smlouvu dokládající cenu porovnávací nemovitosti Registr porovnávacích nemovitostí Míra shody je výše popsaný vážený součet rozdílů jednotlivých atributů. Ve sloupci stav může být zobrazena informace, že daná nemovitost již byla použita pro srovnání. Pokud byla pro nemovitost zjištěna cena a nebyla ještě použita, obsahuje tlačítko Použít, jehož stisknutím je nemovitost zařazena do seznamu nemovitostí užitých k porovnání. V ostatních případech neobsahuje sloupec nic. Pokud se uživatel rozhodně zjistit cenu vybrané nemovitosti, stiskne tlačítko zjistit cenu vybrané nemovitosti nahoře nad detaily. Tím se zobrazí okno, v němž musí vyplnit svoje přihlašovací jméno a heslo získané při registraci. Následně může stisknout tlačítko zjistit výši poplatku, které pouze zobrazí informaci o výši poplatku a zbývajícím kreditu. Nebo může přímo zjistit cenu nemovitosti stisknutím tlačítka zjistit cenu nemovitosti. I v tomto případě je samozřejmě zobrazena informace o poplatku a kreditu, navíc je však do seznamu porovnávacích nemovitostí doplněna zjištěná cena nemovitosti. Databáze RPN eviduje, které ceny nemovitostí již uživatel zjistit, takže v případě opakovaného zjišťování ceny téže nemovitosti je poplatek nulový. V běžném případě však nutnost opakovaného zjišťování ceny téže nemovitosti ani nevyvstává, poněvadž všechny zjištěné ceny program ukládá k dalšímu užití. K opakovanému zjišťování ceny tak může dojít např. po přeinstalování programu a podobně. Zjištěná cena se doplní do kolonky Realizovaná cena nemovitosti v detailech. Výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti Když je pro určitou nemovitost z databáze RPN zjištěna cena, lze ji pomocí tlačítka použít vložit do seznamu nemovitostí použitých pro porovnání (tabulka nadepsaná Seznam porovnávacích nemovitostí ). Pro byty a stavby je třeba zvolit měrnou jednotku, podle které probíhá porovnání. Pro byty lze zvolit mezi možnostmi: podlahová plocha bytu bez balkonů, teras a sklepa a plocha všech pokojů ; pro stavbu: obestavěný prostor stavby, celková podlahová plocha, užitná podlahová plocha a zastavěná plocha hlavní stavbou ; pro pozemky probíhá porovnání vždy na základě výměry. Vzhledem k tomu, že porovnávací a oceňovaná nemovitost není nikdy zcela totožná, lze cenu porovnávací nemovitosti upravit koeficienty. Výběr koeficientů je na úvaze znalce. Přednastavené jsou koeficienty místa, času a vybavení. Seznam užitých koeficientů je nad seznamem porovnávacích nemovitostí. Připsáním, změnou nebo smazáním názvu

16 Registr porovnávacích nemovitostí koeficientu z tohoto seznamu dojde k přidání, změně nebo odebrání sloupce s koeficientem z tabulky porovnávacích nemovitostí. Do těchto sloupců uživatel zadá požadované hodnoty koeficientu pro jednotlivé porovnávací nemovitosti. Pod seznamem koeficientů je přepínací políčko určující, zda se koeficientem výchozí cena násobí nebo dělí. Výchozí cena porovnávací nemovitosti se tak nejprve vydělí zvolenou měrnou jednotkou, čímž se získá základní jednotková cena. Ta se potom vynásobí (resp. vydělí) zvolenými koeficientem a tak se získá upravená jednotková cena. Pokud je porovnávacích nemovitostí více než jedna, počítá program průměrnou cenu porovnávací nemovitosti. Tento průměr se počítá jako průměr vážený. Ke stanovení vah jednotlivých nemovitostí slouží poslední sloupec. Pod seznamem porovnávacích nemovitostí program rekapituluje jejich upravené jednotkové ceny. Uvedena je minimální, průměrná a maximální cena, kde průměrná cena je cena získaná váženým průměrem cen jednotlivých porovnávacích nemovitostí, jak bylo výše vysvětleno. Stanovení jednotkové ceny oceňované nemovitosti je na úvaze znalce, typicky zvolí vážený průměr z cen porovnávacích nemovitostí. Výstup Pokud uživatel používá metodu Porovnávací metoda RPN (což je doporučený způsob využití databáze RPN pro uživatele tržních metodik), výstup je automaticky začleněn do výsledného posudku jako u všech ostatních oceňovacích metod. Pokud používá druhou metodu samostatný přístup k databázi RPN (položka Registr porovnávacích nemovitostí ve výběru Metodika na začátku hlavního okna posudku), lze vytisknout pouze seznam vybraných porovnávacích nemovitostí a to z nabídky Výstup. Nejužitečnější jsou zřejmě dvě možnosti: přímý tisk (položka Tisk... ) a otevření v externím textovém editoru (typicky ve Wordu) (položka Otevřít externě ). Takto získaný výpis z Registru porovnávacích nemovitostí může uživatel připojit jako přílohu ke svému znaleckému posudku a podobně. Znalecký deník Znalecký deník Program Delta-NEM obsahuje znalecký deník, kde může znalec evidovat provedené posudky. Funkce znaleckého deníku je dostupná z nabídky Deník pokud je aktivní hlavní okno posudku. Máte možnost buď deník zobrazit, nebo do něj přidat informace z aktivního posudku. Okno znaleckého deníku obsahuje tabulku, kde jsou ke každému posudku zobrazeny základní informace. Ve spodní části okna je součet znalecké odměny a náhrad výdajů za všechny obsažené posudky. Po stisknutí klávesy Enter na čísle posudku se zobrazí okno s podrobnostmi o posudku. Pokud je aktivní okno s posudkem, lze z nabídky výstup zvolit jeho převedení do formátu RTF, otevření v externím editoru nebo vytisknutí. Ukládání a načítání posudků Ačkoli se stav programu průběžně automaticky ukládá (pokud je to povoleno v nastaveních) a rovněž se uloží při ukončení programu a při jeho opětovném spuštění se stav obnoví, měl by uživatel ukládat výsledky své práce do jednotlivých souborů posudků. Uložení stavu programu je zamýšleno pouze pro přechodné uložení rozpracovaných dat. Uložení posudku se provede tlačítkem s ikonou, nebo z nabídky Soubor příkazem Uložit. Pokud nebyl ještě posudek uložen na disku (a nemá tudíž přiřazené jméno souboru), zobrazí se okno, kde uživatel může zvolit, do kterého souboru posudek uložit. Pokud již posudek má přidělené jméno souboru, uloží se do přiděleného souboru. Pokud je třeba posudek uložit pod jiným jménem, lze to provést příkazem Uložit jako z nabídky Soubor. Otevřít uložený posudek je možné pomocí tlačítka s ikonou, nebo příkazem Otevřít z nabídky Soubor. Několik naposled otevřených posudků je rovněž uvedeno na konci nabídky Soubor a je možné je takto rychle otevřít. Takto lze načíst i posudky uložené programy NEM2000, NEM3000 a programy NEM pro DOS, program sám rozpozná, jakým programem byl posudek uložen a případně ho převede do formátu Delta-NEM

17 Ukládání a načítání posudku Odkazy na naposled otevřené posudky se rovněž ukládají do nabídky Dokumenty v nabídce Start v levém dolním rohu obrazovky. Nastavení programu Nastavení programu Některé vlastnosti programu lze upravit v okně Nastavení, které se otevře z nabídky Nastavení, položka Nastavení programu. Toto okno má dvě karty Vyhláška a Technická nastavení. Pokud je nainstalovaná verze programu s tržními metodikami, obsahuje další karty pro jednotlivé tržní metodiky. Tyto další karty obsahují obdobné údaje jako karta pro vyhlášku. Vyhláška Tato karta obsahuje nastavení, která se váží k vytváření posudku podle vyhlášky. Můžete zde určit složku, kam se mají ukládat posudky podle vyhlášky, dále zadat způsob zaokrouhlování během výpočtu, vybrat znaky pro matematické symboly. V oddělení Tvar posudku lze zadat tyto údaje: Označování objeků Můžete určit, jestli se mají skupiny objektů označovat písmenem (např. a) hlevní stavby) a objekty ve skupině číslovat, nebo naopak. Uvádět v posudku výpočet koeficinetu K 4 Určuje, jestli má být v posudku podrobně uveden výpočet koeficientu K 4. Standardní tabulka stylů Tabulka stylů použitá ve všech nově vytvořených posudcích Úvod a závěr posudku Výchozí text pro úvod a závěr posudku ve všech nově vytvořených posudcích. V oddělení Forma rekapitulace můžete určit, které údaje se mají zahrnout do rekapitulace. Nakonec lze zadat ještě okraje papíru při tisku a nastavení tiskárny a dále telefonní číslo znalce, pokud má být uvedeno v posudku a jméno souboru, do nějž se ukládá znalecký deník. Technická Tato karta obsahuje nastavení programu, která se bezprostředně nedotýkají oceňování

18 Nastavení programu Automaticky nahrazovat rovné uvozovky oblými Určuje, že např. po napsání "text" editor napsané automaticky zamění za text Automatický horní index za metry Po napsání m2 nebo m3 editor automaticky nastaví horní index: m 2 nebo m 3. Text napsaný při aktivním textovém editoru přepíše jeho obsah Toto nastavení bylo přidáno pro zvýšení kompatibility s ovládáním ostatních programů pro Windows. Pokud je nastavení aktivní (zaškrtnuté políčko), kdykoli začnete psát text na aktivním textovém poli (platí i pro číselné údaje), napsaný text nahradí dosavadní obsah, místo aby se přidal na konec. Při převodu do RTF přidávat ke jménu písma koncovku CE Toto nastavení je třeba použít, pokud se zobrazují špatně znaky s diakritikou po převodu do starších verzí Wordu. Potvrzovat klávesu ESC při zavírání oken Určuje, jestli se má před zavřením okna se zrušením změn (klávesa ESC) program dotázat nebo rovnou zrušit změny. Automaticky nastavovat názvy objektů Pokud je nastavení aktivní, program automaticky doplňuje nezadané názvy objektů, které jsou součástí posudku. Např. ve venkovních úpravách se použije jako název objektu název typu venkovní úpravy. Program nastavuje jméno automaticky pouze pokud jej před tím nezadal znalec (tedy pokud nechal pole Název nevyplněné). Obdobně se např. u pozemků nastaví jméno na Pozemky a podobně. Průběžně ukládat stav programu Určuje, že se má v pravidelných intervalech ukládat stav programu. Po zaškrtnutí této možnosti se objeví políčko pro zadání délky intervalu. Automatické ukládání stavu programu zabraňuje ztrátě dat při nenadálém výpadku proudu a podobně. Stav programu se ukládá do souboru DeltaNEM.cfg. Nastavení programu Nakonec karta ještě obsahuje tlačítko Systémová tabulka stylů. Toto tlačítko otvírá okno, kde je možné zadat velikosti a typy písma použitého v programu, pro různé typy ovládacích prvků zvlášť. Pokud se vám například zdají písmena na obrazovce příliš malá, můžete změnit nastavení například stylu Popisky políček, který řídí zobrazování všech popisků v programu

19 Přehled ovládání programu Přehled ovládání programu V této části uživatelské příručky je detailně popsáno ovládání jednotlivých prvků programu. Okno Veškeré ovládací prvky jsou členěny do oken. Po položkách okna se lze pohybovat pomocí následujících kláves: Home End Page Up Page Down Ctrl+Home Ctrl+End Tab Shift+Tab posun na nejbližší položku žádaným směrem posun na první (nejlevější) položku na řádku posun na poslední (nejpravější) položku na řádku posun o stránku nahoru posun o stránku dolů posun na první položku v okně posun na poslední položku v okně Většinu oken lze zavřít těmito klávesami: Ctrl+Enter Esc posun na další položku v pořadí (touto klávesou lze postupně projít všechny položky okna) posun na předchozí položku v pořadí (prochází položky v obráceném pořadí než Tab) uloží změny provedené v okně vrátí změny provedené v okně do stavu před otevřením okna. Pokud okno zavřete stisknutím křížku vpravo nahoře, zobrazí se dotaz, jestli chcete uložit provedené změny tak můžete určit, která z výše uvedených akcí se má provést. Seznamy Množství různých údajů se v programu Delta-NEM zadává do seznamů. Jde například o součásti nemovitosti, seznamy podlaží, seznamy porostů a pod. Seznamy jsou většinou uspořádány do tabulek. Každý seznam má na konci jednu prázdnou položku, která slouží k přidávání dalších prvků do seznamu. Pokud na prázdné položce stisknete klávesu Enter, nebo do ní začnete vpisovat údaje, přidá se na konec seznamu nová položka Přehled ovládání programu (prázdná položka tam zůstane pro zadávání dalších dat). Pokud je třeba vložit novou položku jinam než na konec, lze to udělat stisknutím klávesy Insert na položce, před kterou se má nová položka vsunout. Tímto způsobem se většinou zároveň okopírují data položky, na které byla klávesa Insert stisknuta, což je v mnoha případech výhodné, protože není nutné zadávat všechny údaje znovu. Omylem vloženou položku lze smazat klávesami Ctrl+Delete nebo tlačítkem na nástrojové liště. Položky seznamů lze rovněž kopírovat či přesouvat a to jak v rámci jednoho seznamu, tak mezi různými seznamy. Lze dokonce kopírovat položky mezi seznamy různých typů, v takovém případě se přenesou data, která jsou společná oběma seznamům. Okopírovat či přesunou lze buď aktivní položku, nebo je možné označit i více položek a to buď pomocí kláves Shift+ nebo Shift+, nebo pomocí myši kliknutím levým tlačítkem se současně stisknutou klávesou Ctrl. Pro přesun a kopírování položek seznamu se používá běžná schránka (podrobněji je popsána v kapitole Práce s bloky textu, zásobník textů). Pro manipulaci se schránkou slouží tyto příkazy nabídky Úpravy: Vyjmout Kopírovat Vložit odstraní označené položky seznamu a vloží jej do schránky (klávesová zkratka Ctrl+X). vloží označené položky a zároveň jej ponechá v sezname (klávesová zkratka Ctrl+C). vloží obsah schránky před aktivní položku v seznamu (klávesová zkratka Ctrl+V). Stejné příkazy jsou i na nástrojové liště pod stejnými ikonami. Označené položky lze přenést na cílové místo i přetahováním myší. Řádkový editor Na mnoha místech se zadává krátký text do jednořádkového políčka (např. název objektu, stáří objektu a podobně). Text v políčku řádkovém editoru lze začít upravovat stisknutím klávesy Enter, nebo též prostým stisknutím nějakého znaku, pak se tento znak přidá na konec dosavadního obsahu. Úpravy obsahu lze zahájit též stisknutím klávesy Delete, v tom případě se text v políčku vymaže.

20 Přehled ovládání programu Kterákoli z těchto akcí vede k započetí úprav tj. ke zobrazení blikajícího kursoru v políčku. Během úprav v řádkovém editoru lze použít tyto klávesy: Home End Delete Backspace ( ) Insert posun o znak žádaným směrem posun na první znak posun na poslední znak smazání znaku za kursorem smazání znaku před kursorem Shift+, Shift+, Shift+Home, Shift+End Enter Esc přepíná mezi režimem vkládání a přepisování znaků. Režim přepisování je indikován plným obdélníkovým kursorem. V tomto režimu napsané znaky přepisují původní, místo aby se vkládaly. Posune kursor žádaným směrem, přeskočené znaky označí do bloku. Práci s bloky je věnována samostatná kapitola. Ukončí úpravy a zapíše vložený text Ukončí úpravy, zruší provedené změna a stav políčka vrátí do stavu před započetím editace. Úpravy lze ukončit též šipkou nahoru a dolů a dalšími klávesami pro pohyb mezi položkami. V tom případě se rovněž uloží provedené změny. Pokud je zadávaný údaj číslo, je možné zadat rovněž výraz, který se po ukončení úprav automaticky vyhodnotí. Pokud je například v políčku stáří číslo 25 a chcete stáří zvýšit o 15, stačí do políčka připsat k existujícímu číslu +15. Tak lze kdekoliv v programu pohodlně nahradit kalkulačku. V mnoha řádkových editorech lze rovněž zadávat formátovaný text (např. ve všech editorech názvů objektů). To znamená, že části textu můžete napsat kurzívou, lze vložit horní či dolní index a podobně. Formátování znaků je popsáno v samostatné kapitole spolu s textovým editorem Přehled ovládání programu Kalkulátor Na místech, kde je v programu Delta-NEM třeba zadat výměru či obestavěný prostor objektu, je použit kalkulátor, který slouží k zadávání a vyhodnocování matematických výrazů. Počínaje verzí programu byl kalkulátor podstatně rozšířen. Hlavní výhodou je především možnost rozdělit zadávaný výraz na části pomocí proměnných, což umožňuje mnohem přehlednější členění výpočtu. V nejjednodušším případě obsahuje výraz čísla, znaménka pro čtyři základní početní úkony (sčítání, odčítání, násobení a dělení) a závorky (kulaté či hranaté), které mohou být vnořeny do libovolné hloubky. Čísla mohou mít číslice rozděleny do skupin pomocí mezer (např. lze psát 1234 i 1 234). Desetinné znaménko lze zapisovat jako tečku i čárku, okamžitě je však převedeno na symbol, který je určen v nastaveních programu (aby byla zajištěna konsistence užívání desetinného znaménka v celém výsledném posudku). Znak pro násobení se zadává jako hvězdička (*), znak pro dělení jako lomítko (/), okamžitě jsou však nahrazovány příslušným symbolem vybraným v nastaveních programu (pro násobení lze zadat křížek nebo tečku, pro dělení dvojtečku). Při vyhodnocování výrazu se užívá běžného pravidle, že násobení a dělení má přednost před sčítání a odčítáním. (Tj. výsledkem 1+2*3 je 7, nikoli 6). Příklad užití kalkulátoru Užití proměnných Přehlednost výpočtu je možné dosáhnout především rozdělením výrazu na části pomocí proměnných. Počítáme-li výměru, rozdělíme ji na

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

dm Revize ... ... dm Software program pro vytváření revizních zpráv, výkazů, plánů atd. verze

dm Revize ... ... dm Software program pro vytváření revizních zpráv, výkazů, plánů atd. verze dm Revize... program pro vytváření revizních zpráv, výkazů, plánů atd. 2011... verze dm Software I dm Revize Obsah Kapitola I Základní informace 3 1 Úvod... 3 2 Základní... 4 ovládání programu 3 Přednastavené...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více