Označování. Údaje na štítku pro výbušniny. Výbušnina Klasifikace Nestabilní výbušnina Poznámka. Výstražné symboly GHS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Označování. Údaje na štítku pro výbušniny. Výbušnina Klasifikace Nestabilní výbušnina Poznámka. Výstražné symboly GHS"

Transkript

1 Klasifikační tabulky pomůcky pro klasifikaci Označování Údaje na štítku pro výbušniny Výbušnina Klasifikace Nestabilní výbušnina Poznámka GHS01 H200 Nestabilní výbušnina. Unst. Expl. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P202 P281 P372 P373 P380 P401 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Nebezpečí výbuchu v případě požáru. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Vykliďte prostor. Skladujte Nejsou-li výbušniny zařazeny do 1.4S STŘELIVO A JEHO SOUČÁSTI. Jsou-li výbušniny zařazeny do 1.4S STŘELIVO A JEHO SOUČÁSTI. Upřesnit podle místních Upřesnit podle místních

2 Výbušnina Klasifikace Podtřída 1.1 Poznámka GHS01 Výbušnina; nebezpečí H201 Expl. 1.1 masivního výbuchu. P210 P230 P240 P250 P370 P380 P372 P373 P401 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte ve zvlhčeném stavu Uzemněte obal a odběrové zařízení. Nevystavujte obrušování/ nárazům/ /tření V případě požáru: Vykliďte prostor. Nebezpečí výbuchu v případě požáru. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Skladujte zapálení uvede chránit před teplem. Vhodný materiál uvede výrobce / dodavatel Příslušné nevhodné zacházení uvede výrobce / dodavatel Druh vybavení uvede Specifikujte obličejový štít. Nejsou-li výbušniny zařazeny do 1.4S STŘELIVO A JEHO SOUČÁSTI. Jsou-li výbušniny zařazeny do 1.4S STŘELIVO A JEHO SOUČÁSTI. Upřesnit podle místních Upřesnit podle místních

3 Výbušnina Klasifikace Podtřída 1.2 Poznámka GHS01 Výbušnina; vážné nebezpečí H202 Expl. 1.2 zasažení částicemi. P210 P230 P240 P250 P370 P380 P372 P373 P401 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte ve zvlhčeném stavu Uzemněte obal a odběrové zařízení. Nevystavujte obrušování/ nárazům/ /tření V případě požáru: Vykliďte prostor. Nebezpečí výbuchu v případě požáru. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Skladujte zapálení uvede chránit před teplem. Vhodný materiál uvede výrobce / dodavatel Příslušné nevhodné zacházení uvede výrobce / dodavatel Druh vybavení uvede Specifikujte obličejový štít. Nejsou-li výbušniny zařazeny do 1.4S STŘELIVO A JEHO SOUČÁSTI. Jsou-li výbušniny zařazeny do 1.4S STŘELIVO A JEHO SOUČÁSTI. Upřesnit podle místních Upřesnit podle místních

4 Výbušnina Klasifikace Podtřída 1.3 Poznámka GHS01 Výbušnina; nebezpečí požáru, H203 tlakové vlny nebo zasažení Expl. 1.3 částicemi. P210 P230 P240 P250 P370 P380 P372 P373 P401 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte ve zvlhčeném stavu Uzemněte obal a odběrové zařízení. Nevystavujte obrušování/ nárazům/ /tření V případě požáru: Vykliďte prostor. Nebezpečí výbuchu v případě požáru. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Skladujte zapálení uvede chránit před teplem. Vhodný materiál uvede výrobce / dodavatel Příslušné nevhodné zacházení uvede výrobce / dodavatel Druh vybavení uvede Specifikujte obličejový štít. Nejsou-li výbušniny zařazeny do 1.4S STŘELIVO A JEHO SOUČÁSTI. Jsou-li výbušniny zařazeny do 1.4S STŘELIVO A JEHO SOUČÁSTI. Upřesnit podle místních Upřesnit podle místních

5 Výbušnina Klasifikace Podtřída 1.4 Poznámka GHS01 Signální slovo Varování Wng. Nebezpečí požáru nebo zasažení H204 Expl. 1.4 částicemi. P210 P240 P250 P370 P380 P372 P373 P401 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uzemněte obal a odběrové zařízení. Nevystavujte obrušování/ nárazům/ /tření V případě požáru: Vykliďte prostor. Nebezpečí výbuchu v případě požáru. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Skladujte zapálení uvede chránit před teplem. Příslušné nevhodné zacházení uvede výrobce / dodavatel Specifikujte obličejový štít. Nejsou-li výbušniny zařazeny do 1.4S STŘELIVO A JEHO SOUČÁSTI. Jsou-li výbušniny zařazeny do 1.4S STŘELIVO A JEHO SOUČÁSTI. Upřesnit podle místních Upřesnit podle místních

6 Výbušnina Klasifikace Podtřída 1.5 Poznámka --- zacházení prevence zacházení reakce zacházení - skladování zacházení - odstraňování H205 P210 P230 P240 P250 P370 P380 P372 P373 P401 Při požáru může způsobit masivní výbuch. Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte ve zvlhčeném stavu Uzemněte obal a odběrové zařízení. Nevystavujte obrušování/ nárazům/ /tření V případě požáru: Vykliďte prostor. Nebezpečí výbuchu v případě požáru. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Skladujte Expl. 1.5 zapálení uvede chránit před teplem. Vhodný materiál uvede výrobce / dodavatel Příslušné nevhodné zacházení uvede výrobce / dodavatel Specifikujte obličejový štít. Nejsou-li výbušniny zařazeny do 1.4S STŘELIVO A JEHO SOUČÁSTI. Jsou-li výbušniny zařazeny do 1.4S STŘELIVO A JEHO SOUČÁSTI. Výbušnina Klasifikace Podtřída 1.6 Poznámka --- Signální slovo zacházení prevence zacházení reakce zacházení - skladování Žádné signální slovo Žádná standardní věta o. Žádný pokyn pro bezpečné zacházení. Žádný pokyn pro bezpečné zacházení. Žádný pokyn pro bezpečné zacházení.

7 zacházení - odstraňování - Žádný pokyn pro bezpečné zacházení. Údaje na štítku pro hořlavé plny Hořlavý plyn Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS02 H220 Extrémně hořlavý plyn. Flam. Gas 1 zacházení prevence zacházení reakce zacházení - skladování zacházení - odstraňování P210 P377 P381 P403 - Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit. Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. Skladujte na dobře větraném místě. - zapálení uvede chránit před teplem. Je-li výrobek natolik těkavý, že vytváří nebezpečné prostředí Hořlavý plyn Klasifikace Kategorie 2 Poznámka --- Signální slovo Varování Wng zacházení prevence zacházení reakce zacházení - skladování zacházení - odstraňování H221 Hořlavý plyn. Flam. Gas 2 P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. zapálení uvede chránit před teplem. P377 Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit. P381 Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. P403 Skladujte na dobře větraném místě. Je-li výrobek natolik těkavý, že vytváří nebezpečné prostředí - -

8 Údaje na štítku pro hořlavé aerosoly Hořlavý aerosol Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS02 H222 Extrémně hořlavý aerosol. Flam. Aerosol 1 zacházení prevence zacházení reakce zacházení - skladování zacházení - odstraňování P210 P211 P251 - P410 P412 - Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 o C/ 122 o F. - zapálení uvede chránit před teplem.

9 Hořlavý aerosol Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS02 Signální slovo Varování Wng H223 Hořlavý aerosol. Flam. Aerosol 2 zacházení prevence zacházení reakce zacházení - skladování zacházení - odstraňování P210 P211 P251 - P410 P412 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 o C/ 122 o F. zapálení uvede chránit před teplem.

10 Údaje na štítku pro oxidující plyny Oxidující plyn Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS03 Může způsobit nebo zesílit požár; H270 oxidant. P220 P244 P370 P376 P403 - Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje. V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Skladujte na dobře větraném místě. - Ox. Gas 1 Neslučitelné materiály uvede výrobce/ dodavatel. Je-li výrobek natolik těkavý, že vytváří nebezpečné prostředí

11 Údaje na štítku pro plyny pod tlakem Plyny pod tlakem Klasifikace Stlačený plyn Poznámka GHS04 Signální slovo Varování Wng Obsahuje plyn pod tlakem: při H280 Press. Gas zahřívání může vybuchnout. - - P410 P Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě - Plyny pod tlakem Klasifikace Zkapalněný plyn Poznámka GHS04 Signální slovo Varování Wng Obsahuje plyn pod tlakem: při H280 Press. Gas zahřívání může vybuchnout. - - P410 P Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě -

12 Plyny pod tlakem Klasifikace Zchlazený zkapalněný plyn Poznámka GHS04 Signální slovo Varování Wng Obsahuje zchlazený plyn: může H281 způsobit omrzliny nebo poškození Press. Gas chladem. P282 P336 P315 P Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle. Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Je-li výrobek natolik těkavý, že vytváří nebezpečné prostředí Plyny pod tlakem Klasifikace Rozpuštěný plyn Poznámka GHS04 Signální slovo Varování Wng Obsahuje plyn pod tlakem: při H280 Press. Gas zahřívání může vybuchnout P410 P Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě

13 Údaje na štítku pro hořlavé kapaliny Hořlavá kapalina Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS02 H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry Flam. Liq. 1 P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. zapálení uvede chránit před teplem. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 P242 Používejte elektrické/ventilační/ osvětlovací/ /zařízení do výbušného prostředí. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. Jiné vybavení nebo upřesnění vybavení uvede výrobce / dodavatel P243 P303 P361 P353 P370 P378 P403 P235 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. V případě požáru: K hašení použijte Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Specifikujte obličejový štít. Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko. Upřesnit podle místních

14 Hořlavá kapalina Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS02 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry Flam. Liq. 2 P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. zapálení uvede chránit před teplem. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 P242 Používejte elektrické/ventilační/ osvětlovací/ /zařízení do výbušného prostředí. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. Jiné vybavení nebo upřesnění vybavení uvede výrobce / dodavatel P243 P303 P361 P353 P370 P378 P403 P235 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. V případě požáru: K hašení použijte Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Specifikujte obličejový štít. Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko. Upřesnit podle místních

15 Hořlavá kapalina Klasifikace Kategorie 3 Poznámka GHS02 Signální slovo Varování Wng H226 Hořlavá kapalina a páry Flam. liq. 3 P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. zapálení uvede chránit před teplem. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte elektrické/ventilační/ osvětlovací/ /zařízení do výbušného prostředí. Jiné vybavení nebo upřesnění vybavení uvede výrobce / dodavatel P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 P303 P361 P353 P370 P378 P403 P235 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. V případě požáru: K hašení použijte Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Specifikujte obličejový štít. Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko.

16 Údaje na štítku pro hořlavé tuhé látky Hořlavá tuhá látka Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS02 H228 Hořlavá tuhá látka. Flam. Sol. 1 P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. zapálení uvede chránit před teplem. P240 P241 Uzemněte obal a odběrové zařízení. Používejte elektrické/ventilační/ osvětlovací/ /zařízení do výbušného prostředí. Jiné vybavení nebo upřesnění vybavení uvede výrobce / dodavatel P370 P378 V případě požáru: K hašení použijte Specifikujte obličejový štít. Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko

17 Hořlavá tuhá látka Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS02 Signální slovo Varování Wng H228 Hořlavá tuhá látka. Flam. Sol. 2 P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. zapálení uvede chránit před teplem. P240 P241 Uzemněte obal a odběrové zařízení. Používejte elektrické/ventilační/ osvětlovací/ /zařízení do výbušného prostředí. Jiné vybavení nebo upřesnění vybavení uvede výrobce / dodavatel P370 P378 V případě požáru: K hašení použijte Specifikujte obličejový štít. Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko

18 Údaje na štítku pro samovolně reagující látky a směsi Samovolně reagující látka nebo směs Klasifikace Typ A Poznámka GHS01 H240 Zahřívání může způsobit výbuch Self-react. A P210 P220 P234 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Uchovávejte pouze v původním obalu. zapálení uvede chránit před teplem. Neslučitelné materiály uvede výrobce/ dodavatel. P370 P378 P370 P380 P375 P403 P235 P411 P420 V případě požáru: K hašení použijte V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte při teplotě nepřesahující o C/ o F. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Specifikujte obličejový štít. Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko. Teplotu uvede výrobce / dodavatel

19 Samovolně reagující látka nebo směs Klasifikace Typ B Poznámka GHS01 GHS02 Zahřívání může způsobit požár H241 nebo výbuch P210 P220 P234 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Uchovávejte pouze v původním obalu. Self-react. B zapálení uvede chránit před teplem. Neslučitelné materiály uvede výrobce/ dodavatel. P370 P378 P370 P380 P375 P403 P235 P411 P420 V případě požáru: K hašení použijte V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte při teplotě nepřesahující o C/ o F. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Specifikujte obličejový štít. Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko. Teplotu uvede výrobce / dodavatel

20 Samovolně reagující látka nebo směs Klasifikace Typ C a D Poznámka GHS02 H242 Zahřívání může způsobit požár Self-react. CD P210 P220 P234 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Uchovávejte pouze v původním obalu. zapálení uvede chránit před teplem. Neslučitelné materiály uvede výrobce/ dodavatel. P370 P378 V případě požáru: K hašení použijte Specifikujte obličejový štít. Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko. P403 P235 P411 P420 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte při teplotě nepřesahující o C/ o F. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Teplotu uvede výrobce / dodavatel

21 Samovolně reagující látka nebo směs Klasifikace Typ E a F Poznámka GHS02 Signální slovo Varování Wng H242 Zahřívání může způsobit požár Self-react EF P210 P220 P234 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Uchovávejte pouze v původním obalu. zapálení uvede chránit před teplem. Neslučitelné materiály uvede výrobce/ dodavatel. P370 P378 V případě požáru: K hašení použijte Specifikujte obličejový štít. Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko. P403 P235 P411 P420 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte při teplotě nepřesahující o C/ o F. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Teplotu uvede výrobce / dodavatel Samovolně reagující látka nebo směs Klasifikace Typ G Poznámka --- Signální slovo --- Této kategorii nejsou přiřazeny žádné údaje na štítku. Self-react G

22 Údaje na štítku pro samozápalné kapaliny Samozápalná kapalina Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS02 Při styku se vzduchem se H250 samovolně vznítí. P210 P222 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Zabraňte styku se vzduchem. Pyr. Liq. 1 zapálení uvede výrobce /dodavatel. chránit před teplem. Specifikujte obličejový štít. P302 P334 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. P370 P378 V případě požáru: K hašení použijte Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko. P Skladujte pod Příslušnou kapalinu nebo inertní plyn uvede výrobce/dodavatel

23 Údaje na štítku pro samozápalné tuhé látky Samozápalná tuhá látka Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS02 Při styku se vzduchem se H250 samovolně vznítí. P210 P222 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Zabraňte styku se vzduchem. Pyr. Sol. 1 zapálení uvede výrobce /dodavatel. chránit před teplem. Specifikujte obličejový štít. P335 P334 Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. P370 P378 V případě požáru: K hašení použijte Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko. P Skladujte pod Příslušnou kapalinu nebo inertní plyn uvede výrobce/dodavatel

24 Údaje na štítku pro samozahřívající látky a směsi Samozahřívající se látka nebo směs Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS02 Samovolně se zahřívá; může se H251 vznítit. P235 P410 Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. Self-heat. 1 Specifikujte obličejový štít. Pokyny pro bezpečné - - Mezi stohy/paletami ponechte P407 vzduchovou mezeru Množství větší než kg/ liber P413 skladujte při teplotě nepřesahující o C/ o F. Skladujte odděleně od ostatních P420 materiálů. - - Teplotu uvede

25 Samozahřívající se látka nebo směs Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS02 Signální slovo Varování Wng Ve velkém množství se samovolně H252 zahřívá; může se vznítit. P235 P410 Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. Self-heat. 2 Specifikujte obličejový štít. Pokyny pro bezpečné - - Mezi stohy/paletami ponechte P407 vzduchovou mezeru Množství větší než kg/ liber P413 skladujte při teplotě nepřesahující o C/ o F. Skladujte odděleně od ostatních P420 materiálů. - - Teplotu uvede

26 Údaje na štítku pro látky nebo směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS02 Při styku s vodou uvolňuje H260 hořlavé plyny, které se mohou Water-react. 1 samovolně vznítit Chraňte před možným stykem s P223 vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí. Pokyny pro bezpečné P231 P232 P335 P334 P370 P378 P402 P404 Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem. Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. V případě požáru: K hašení použijte Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. Specifikujte obličejový štít. Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko.

27 Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS02 Při styku s vodou uvolňuje H261 Water-react. 2 hořlavé plyny Chraňte před možným stykem s P223 vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí. P231 Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem. P232 Pokyny pro bezpečné P335 P334 P370 P378 P402 P404 Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. V případě požáru: K hašení použijte Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. Specifikujte obličejový štít. Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko.

28 Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny Klasifikace Kategorie 3 Poznámka GHS02 Signální slovo Varování Wng Při styku s vodou uvolňuje H261 hořlavé plyny Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence Pokyny pro bezpečné P231 P232 P370 P378 P402 P404 Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem. V případě požáru: K hašení použijte Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. Water-react. 3 Specifikujte obličejový štít. Vhodné prostředky uvede výrobce / dodavatel. Pokud voda zvyšuje riziko.

29 Údaje na štítku pro oxidující kapaliny Oxidující kapalina Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS03. Může způsobit požár nebo H271 výbuch; silný oxidant Ox. Liq. 1 Chraňte před teplem/jiskrami/ zapálení uvede P210 otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. chránit před teplem. Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence P220 P221 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály Neslučitelné materiály uvede výrobce/ dodavatel. Neslučitelné materiály uvede výrobce/ dodavatel. Specifikujte obličejový štít. Pokyny pro bezpečné P283 P306 P360 P371 P380 P375 P370 P Používejte ohnivzdorný/ nehořlavý oděv. PŘI STYKU S ODĚVEM: Před svlečením okamžitě opláchněte kontaminovaný oděv a kůži velkým množstvím vody. V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné V případě požáru: K hašení použijte Vhodné prostředky uvede Pokud voda zvyšuje riziko.

30 Oxidující kapalina Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS03 H272 Může zesílit požár; oxidant Ox. Liq. 2 Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence Pokyny pro bezpečné P210 P220 P221 P370 P Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály V případě požáru: K hašení použijte zapálení uvede chránit před teplem. zapálení uvede chránit před teplem. Neslučitelné materiály uvede výrobce/ dodavatel. Specifikujte obličejový štít. Specifikujte obličejový štít.

31 Oxidující kapalina Klasifikace Kategorie 3 Poznámka GHS03 Signální slovo Varování Wng H272 Může zesílit požár; oxidant Ox. Liq. 3 Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence Pokyny pro bezpečné P210 P220 P221 P370 P Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály V případě požáru: K hašení použijte zapálení uvede chránit před teplem. zapálení uvede chránit před teplem. Neslučitelné materiály uvede výrobce/ dodavatel. Specifikujte obličejový štít. Specifikujte obličejový štít.

32 Údaje na štítku pro oxidující tuhé látky Oxidující tuhá látka Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS03 Může způsobit požár nebo H271 výbuch; silný oxidant Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence P210 P220 P221 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály Ox. Sol. 1 zapálení uvede chránit před teplem. zapálení uvede chránit před teplem. Neslučitelné materiály uvede výrobce/ dodavatel. Specifikujte obličejový štít. Pokyny pro bezpečné P283 P306 P360 P371 P380 P375 P370 P Používejte ohnivzdorný/ nehořlavý oděv. PŘI STYKU S ODĚVEM: Před svlečením okamžitě opláchněte kontaminovaný oděv a kůži velkým množstvím vody. V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné V případě požáru: K hašení použijte Specifikujte obličejový štít.

33 Oxidující tuhá látka Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS03 H272 Může zesílit požár; oxidant Ox. Sol. 2 Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence Pokyny pro bezpečné P210 P220 P221 P370 P Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály V případě požáru: K hašení použijte zapálení uvede chránit před teplem. zapálení uvede chránit před teplem. Neslučitelné materiály uvede výrobce/ dodavatel. Specifikujte obličejový štít. Specifikujte obličejový štít.

34 Oxidující tuhá látka Klasifikace Kategorie 3 Poznámka GHS03 Signální slovo Varování Wng. H272 Může zesílit požár; oxidant Ox. Sol. 3 Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence Pokyny pro bezpečné P210 P220 P221 P370 P Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály V případě požáru: K hašení použijte zapálení uvede chránit před teplem. zapálení uvede chránit před teplem. Neslučitelné materiály uvede výrobce/ dodavatel. Specifikujte obličejový štít. Specifikujte obličejový štít.

35 Údaje na štítku pro organické peroxidy Organický peroxid Klasifikace Typ A Poznámka GHS01 H240 Zahřívání může způsobit výbuch Org. Perox. A P210 P220 P234 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Uchovávejte pouze v původním obalu. zapálení uvede chránit před teplem. zapálení uvede chránit před teplem. - - P411 P235 P410 P420 Skladujte při teplotě nepřesahující o C/ o F. Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Specifikujte obličejový štít. Teplotu uvede

36 Organický peroxid Klasifikace Typ B Poznámka GHS01 GHS02 Zahřívání může způsobit požár H241 nebo výbuch P210 P220 P234 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Uchovávejte pouze v původním obalu. Org. Perox. B zapálení uvede chránit před teplem. zapálení uvede chránit před teplem. - - P411 P235 P410 P420 Skladujte při teplotě nepřesahující o C/ o F. Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Specifikujte obličejový štít. Teplotu uvede

37 Organický peroxid Klasifikace Typ C a D Poznámka GHS02 H242 Zahřívání může způsobit požár Org. perox. CD P210 P220 P234 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Uchovávejte pouze v původním obalu. zapálení uvede chránit před teplem. zapálení uvede chránit před teplem. - - P411 P235 P410 P420 Skladujte při teplotě nepřesahující o C/ o F. Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Specifikujte obličejový štít. Teplotu uvede

38 Organický peroxid Klasifikace Typ E a F Poznámka GHS01 GHS02 H242 Zahřívání může způsobit požár Org. Perox. EF P210 P220 P234 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/ /hořlavých materiálů. Uchovávejte pouze v původním obalu. zapálení uvede chránit před teplem. zapálení uvede chránit před teplem. - - P411 P235 P410 P420 Skladujte při teplotě nepřesahující o C/ o F. Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Specifikujte obličejový štít. Teplotu uvede Organický peroxid Klasifikace Typ G Poznámka --- Signální slovo --- Této kategorii nejsou přiřazeny žádné údaje na štítku.

39 Údaje na štítku pro látky a směsi korozivní pro kovy Látka nebo směs korozivní pro kovy Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS05 Signální slovo Varování Wng H290 Může být korozivní pro kovy Met. Corr. 1 P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P390 P Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Skladujte v obalu odolném proti korozi/ obalu s odolnou vnitřní vrstvou. Jiné slučitelné materiály uvede výrobce/ dodavatel.

40 Údaje na štítku pro akutní toxicitu Akutní toxicita (orální) Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS06. (orální) H300 Při požití může způsobit smrt. Acute Tox. 1 (orální) (orální) P264 P270 P301 P310 P321 Po manipulaci důkladně omyjte Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/ dodavatel. Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky. P330 Vypláchněte ústa. zacházení skladování (orální) zacházení odstraňování (orální) P405 Skladujte uzamčené.

41 Akutní toxicita (orální) Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS06 (orální) H300 Při požití může způsobit smrt. Acute Tox. 2 (orální) (orální) P264 P270 P301 P310 P321 Po manipulaci důkladně omyjte Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/ dodavatel. Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky. P330 Vypláchněte ústa. zacházení skladování (orální) zacházení odstraňování (orální) P405 Skladujte uzamčené.

42 Akutní toxicita (orální) Klasifikace Kategorie 3 Poznámka GHS06 (orální) H301 Toxický při požití Acute Tox. 3 (orální) (orální) P264 P270 P301 P310 P321 Po manipulaci důkladně omyjte Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/ dodavatel. Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky. P330 Vypláchněte ústa. zacházení skladování (orální) zacházení odstraňování (orální) P405 Skladujte uzamčené.

43 Akutní toxicita (orální) Klasifikace Kategorie 4 Poznámka GHS07 Signální slovo Varování Dgr. (orální) H302 Zdraví škodlivý při požití Acute Tox. 4 (orální) (orální) P264 P270 P301 P312 P330 Po manipulaci důkladně omyjte Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Vypláchněte ústa. Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/ dodavatel. zacházení skladování (orální) zacházení odstraňování (orální) - -

44 Akutní toxicita (dermální) Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS06 Při styku s kůží může způsobit H310 Acute Tox. 1 (dermální) smrt. (dermální) (dermální) P262 P264 P270 P302 P350 P310 P322 P361 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Specifické opatření (viz na tomto štítku). Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/ dodavatel. Specifikujte obličejový štít. Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Doporučují-li se opatření jako např. zvláštní čisticí prostředek. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. zacházení skladování (dermální) zacházení odstraňování (dermální) P405 Skladujte uzamčené.

45 Akutní toxicita (dermální) Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS06 Při styku s kůží může způsobit H310 Acute Tox. 2 (dermální) smrt. (dermální) (dermální) P262 P264 P270 P302 P350 P310 P322 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Specifické opatření (viz na tomto štítku). Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/ dodavatel. Specifikujte obličejový štít. Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Doporučují-li se opatření jako např. zvláštní čisticí prostředek. P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. zacházení skladování (dermální) zacházení odstraňování (dermální) P405 Skladujte uzamčené.

46 Akutní toxicita (dermální) Klasifikace Kategorie 3 Poznámka GHS06 (dermální) H311 Toxický při styku s kůží. Acute tox. 3 (dermální) (dermální) P302 P350 P312 P322 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Specifické opatření (viz na tomto štítku). Specifikujte obličejový štít. Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Doporučují-li se opatření jako např. zvláštní čisticí prostředek. P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. zacházení skladování (dermální) zacházení odstraňování (dermální) P405 Skladujte uzamčené.

47 Akutní toxicita (dermální) Klasifikace Kategorie 4 Poznámka GHS07 Signální slovo Varování Wng (dermální) H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. Acute tox. 4 (dermální) (dermální) P302 P350 P312 P322 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Specifické opatření (viz na tomto štítku). Specifikujte obličejový štít. Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Doporučují-li se opatření jako např. zvláštní čisticí prostředek. zacházení skladování (dermální) zacházení odstraňování (dermální) P Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

48 Akutní toxicita (inhalační) Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS06 Při vdechování může způsobit H330 (inhalační) smrt. (inhalační) (inhalační) zacházení skladování (inhalační) zacházení odstraňování (inhalační) P260 P271 P284 P304 P340 P310 P320 P403 P233 P405 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je nutné odborné ošetření (viz na tomto štítku). Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Acute Tox. 1 Příslušné podmínky uvede Vybavení uvede Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky. Je-li výrobek natolik těkavý, že vytváří nebezpečné Toxicita pro specifické cílové prostředí.

49 Akutní toxicita (inhalační) Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS06 Při vdechování může způsobit H330 Acute Tox. 2 (inhalační) smrt. (inhalační) (inhalační) P260 P271 P284 P304 P340 P310 P320 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je nutné odborné ošetření (viz na tomto štítku). Příslušné podmínky uvede Vybavení uvede Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky. zacházení skladování (inhalační) zacházení odstraňování (inhalační) P403 P233 P405 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.

50 Akutní toxicita (inhalační) Klasifikace Kategorie 3 Poznámka GHS06 (inhalační) H331 Toxický při vdechování Acute Tox. 3 (inhalační) (inhalační) P261 P271 P304 P340 P310 P321 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Příslušné podmínky uvede Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky. zacházení skladování (inhalační) zacházení odstraňování (inhalační) P403 P233 P405 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.

51 Akutní toxicita (inhalační) Klasifikace Kategorie 4 Poznámka GHS07 Signální slovo Nebezpečí Wng (inhalační) H332 Zdraví škodlivý při vdechování Acute Tox. 4 (inhalační) (inhalační) zacházení skladování (inhalační) zacházení odstraňování (inhalační) P261 P271 P304 P340 P Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Příslušné podmínky uvede

52 Údaje na štítky pro žíravost / dráždivost pro kůži Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS05 H314 P260 P264 P301 P330 P331 P303 P361 P353 P363 P304 P340 P310 P321 Způsobuje těžké poptání kůži a poškození očí. Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Příslušné podmínky uvede Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/ dodavatel. Specifikujte obličejový štít. Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky.

53 P303 P351 P338 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. zacházení skladování P405 Skladujte uzamčené. zacházení odstraňování Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS07 Signální slovo Varování Wng H315 Dráždí kůži Skin Irrit. 2 P264 P302 P352 P332 P313 P362 P321 zacházení skladování - - Po manipulaci důkladně omyjte PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/ dodavatel. Specifikujte obličejový štít. Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky. zacházení odstraňování - -

54 Údaje na štítku pro vážné poškození očí / podráždění očí Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS05 H318 Způsobuje vážné poškození očí Eye Dam. 1 P305 P351 P338 P310 zacházení skladování - - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Specifikujte obličejový štít. zacházení odstraňování - -

55 Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS07 Signální slovo Varování Wng H319 Způsobuje vážné podráždění očí Eye Irrit. 2 P264 P305 P351 P338 P337 P313 zacházení skladování - - Po manipulaci důkladně omyjte PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/ dodavatel. Specifikujte obličejový štít. zacházení odstraňování - -

56 Údaje na štítku pro senzibilizaci dýchacích cest nebo kůže Klasifikace Kategorie 1 Poznámka senzibilizace dýchacích cest GHS08 Při vdechování může vyvolat H334 příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže P261 P285 P304 P341 P342 P311 zacházení skladování - - Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Resp. Sens. 1 Příslušné podmínky uvede zacházení odstraňování

57 Klasifikace Kategorie 2 Poznámka senzibilizace kůže GHS07 Signální slovo Varování Wng Může vyvolat alergickou kožní H317 reakci P261 P272 P302 P352 P333 P313 P321 P363 zacházení skladování - - Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Skin Sens. 1 Příslušné podmínky uvede Specifikujte obličejový štít. Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky. zacházení odstraňování

58 Údaje na štítku pro mutagenitu v zárodečných buňkách Klasifikace Kategorie 1A nebo kategorie 1B Poznámka GHS08 Může vyvolat genetické poškození (uveďte cestu expozice, Muta. 1A H340 je li přesvědčivě prokázáno, že Muta 1B ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné) P201 P202 P281 P308 P313 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. zacházení skladování P405 Skladujte uzamčené. zacházení odstraňování

59 Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS08 Signální slovo Varování Wng Podezření na genetické poškození (uveďte cestu expozice, je-li H340 přesvědčivě prokázáno, že ostatní Muta. 2 cesty expozice nejsou nebezpečné) P201 P202 P281 P308 P313 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. zacházení skladování P405 Skladujte uzamčené. zacházení odstraňování

60 Údaje na štítku pro karcinogenitu Klasifikace Kategorie 1A nebo kategorie 1B Poznámka GHS08 Může vyvolat rakovinu (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě Carc. 1A H350 prokázáno, že ostatní cesty Carc. 1B expozice nejsou nebezpečné) P201 P202 P281 P308 P313 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. zacházení skladování P405 Skladujte uzamčené. zacházení odstraňování

61 Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS08 Signální slovo Varování Wng Podezření na vyvolání rakoviny (uveďte cestu expozice, je-li H350 přesvědčivě prokázáno, že ostatní Carc. 2 cesty expozice nejsou nebezpečné) P201 P202 P281 P308 P313 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. zacházení skladování P405 Skladujte uzamčené. zacházení odstraňování

62 Údaje na štítku pro toxicitu pro reprodukci Klasifikace Kategorie 1A nebo kategorie 1B Poznámka GHS08 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky (uveďte specifický účinek, je-li Repr. 1A H360 znám) (uveďte cestu expozice, je-li Repr. 1B přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné) P201 P202 P281 P308 P313 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. zacházení skladování P405 Skladujte uzamčené. zacházení odstraňování

63 Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS08 Signální slovo Varování Wng Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky (uveďte H361 specifický účinek, je-li znám) (uveďte cestu expozice, je-li Repr. 2 přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné) P201 P202 P281 P308 P313 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. zacházení skladování P405 Skladujte uzamčené. zacházení odstraňování

64 Klasifikace Dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace ---- Signální slovo ---- Může poškodit kojence H362 prostřednictvím mateřského mléka P201 P260 P263 P264 P270 P308 P313 zacházení skladování - - Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte styku během těhotenství/kojení. Po manipulaci důkladně omyjte Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Poznámka Příslušné podmínky uvede Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/ dodavatel. zacházení odstraňování - -

65 Údaje na štítku pro toxicitu pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS08 Způsobuje poškození orgánů (nebo uveďte všechny poškozené orgány, které jsou známy) (uveďte H370 cestu expozice, je-li přesvědčivě STOT SE 1 prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné) P260 P264 P270 P307 P311 P321 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). zacházení skladování P405 Skladujte uzamčené. Příslušné podmínky uvede Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/ dodavatel. Odkaz na doplňující pokyny pro první pomoc. Vyžaduje-li se okamžité podání protilátky. zacházení odstraňování

66 Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS08 Signální slovo Varování Wng Může způsobit poškození orgánů ( nebo uveďte všechny poškozené orgány, které jsou známy) (uveďte H371 cestu expozice, je-li přesvědčivě STOT SE 2 prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné) P260 P264 P270 P309 P311 Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. zacházení skladování P405 Skladujte uzamčené. Příslušné podmínky uvede Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/ dodavatel. zacházení odstraňování

67 Klasifikace Kategorie 3 Poznámka GHS08 Signální slovo Varování Wng Může způsobit podráždění H335 dýchacích cest; nebo Může způsobit ospalost nebo H336 závratě. zacházení skladování zacházení odstraňování P261 P271 P304 P340 P312 P403 P233 P405 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. STOT SE 3 Příslušné podmínky uvede - Je-li výrobek natolik těkavý, že vytváří nebezpečné Toxicita pro specifické cílové prostředí.

68 Údaje na štítku pro toxicitu pro specifické cílové orgány po opakované reprodukci Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS08 Způsobuje poškození orgánů (nebo uveďte všechny poškozené orgány, které jsou známy) při prodloužené H372 nebo opakované expozici(uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě STOT RE 1 prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné) P260 P264 P270 P314 zacházení skladování - - Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Příslušné podmínky uvede Části těla, které je třeba po manipulaci umýt, uvede výrobce/ dodavatel. zacházení odstraňování

69 Klasifikace Kategorie 2 Poznámka GHS08 Signální slovo Varování Wng Může způsobit poškození orgánů (nebo uveďte všechny poškozené orgány, které jsou známy) při H373 prodloužené nebo opakované expozici(uveďte cestu expozice, je-li STOT RE 2 přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné) P260 P314 zacházení skladování - - Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Příslušné podmínky uvede zacházení odstraňování

70 Údaje na štítku pro toxicitu při vdechnutí Klasifikace Kategorie 1 Poznámka GHS08 Při požití a vniknutí do dýchacích H304 Asp. Tox. 1 cest může způsobit smrt. - - P301 P310 P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. zacházení skladování P405 Skladujte uzamčené. zacházení odstraňování

71 Údaje na štítku pro třídu nebezpečný pro vodní prostředí Klasifikace Kategorie 1 Poznámka AKUTNĚ GHS09 Signální slovo Varování Wng Vysoce toxický pro vodní H400 organismy P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391 Uniklý produkt seberte. zacházení skladování - - Aquatic Acute 1 Nejedná-li se o zamýšlené použití. zacházení odstraňování Klasifikace Kategorie 1 Poznámka CHRONICKY GHS09 Signální slovo Varování Wng Vysoce toxický pro vodní H410 organismy, s dlouhodobými účinky P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391 Uniklý produkt seberte. zacházení skladování - - Aquatic Chronic 1 Nejedná-li se o zamýšlené použití.

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P-věty P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P201 Před použitím si obstarejte speciální

Více

Pokyny pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení všeobecné P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek Spotřební výrobky výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Spotřební

Více

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami 5.6.23. P - věty http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/p-vety P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami Dále naleznete seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P věty) v českém jazyce

Více

H - VĚTY OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ LÁTEK A SMĚSÍ (Popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty)

H - VĚTY OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ LÁTEK A SMĚSÍ (Popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty) H - VĚTY (Popisují povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, dříve R-věty) H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení

Více

H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241

H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H-věty (GHS/CLP): H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení

Více

Toxikologie a právo IV/3

Toxikologie a právo IV/3 Toxikologie a právo IV/3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2006 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,.. (GHS/CLP) výstražné symboly nebezpečnosti +

Více

Co je to REACH? STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY).

Co je to REACH? STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY). STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY). Co je to REACH? Dne 1. 7. 2007 vstoupila v platnost nová evropská chemická legislativa o

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

L 353/210 CS Úřední věstník Evropské unie

L 353/210 CS Úřední věstník Evropské unie L 5/20 CS Úřední věstník Evropské unie.2.2008 PŘÍLOHA IV PŘEHLED POKYNŮ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ Při výběru pokynů pro bezpečné zacházení v souladu s článkem 22 a s čl. 28 odst. mohou dodavatelé kombinovat

Více

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Kód Text R1 Výbušný v suchém stavu R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při

Více

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním R-věty a S-věty R-věty (jednoduché) R1: Výbušný v suchém stavu R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.

H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. http://www.msds-europe.com H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

Označování nebezpečných látek podle nařízení EU- GHS/CLP

Označování nebezpečných látek podle nařízení EU- GHS/CLP Označování nebezpečných látek podle nařízení EU- GHS/CLP Všeobecný přehled Staré značení Symbol Označení nebezpečnosti Výbušné E Extrémně hořlavé F+ Vysoce hořlavé F Oxidující O Žíravé C Vysoce toxické

Více

Převod mezi S větou a P větou

Převod mezi S větou a P větou Převod mezi S větou a P větou S-věty P-věty S1 Uchovávejte uzamčené. P405 Skladujte uzamčené. S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí P405+P102 Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. S2 Uchovávejte

Více

PACHOVÉ OHRADNÍKY ANTIFER

PACHOVÉ OHRADNÍKY ANTIFER PACHOVÉ OHRADNÍKY ANTIFER... aby zvěř zůstala v lese! NÁVODY K POUŽITÍ: ANTIFER ROZTOK 1000 ml Složení: Směs nízkých mastných kyselin. Účinné látky: 1% nízkých mastných kyselin. Přípravek účinně chrání

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) Jednoduché R-věty R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D033542/02 - ANNEX.

Delegace naleznou v příloze dokument D033542/02 - ANNEX. Rada Evropské unie Brusel 14. července 2014 (OR. en) 11888/14 ADD 1 ENV 672 ENT 161 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 11. července 2014 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát

Více

Technické požadavky: Ukazatel kvality: Zkušební předpis:

Technické požadavky: Ukazatel kvality: Zkušební předpis: Označení S 2320 NÁZEV CHEMICKÉ LÁTKY - CHEMICKÉHO PŘÍPRAVKU EPAX S 2320 Epoxidová základní barva antikorozní dvousložková speciální Číslo katalogového listu D/NH-3 Výrobce: COLORLAK, a.s. Normativní dokument:

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Strana: 1 Organizační směrnice Provozní bezpečnostní předpis pro práci s chemickými látkami Společnost: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace Sídlo: Brno, Helceletova 234/4 IČ: 44993412

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Duo Cement Plus Katalysator

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Duo Cement Plus Katalysator Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE: zákon 224/2015 Sb.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE: zákon 224/2015 Sb. Ing. Lenka Frišhansová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE: zákon 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií

Více

Bezpečnostní list Isopropyl nitrit

Bezpečnostní list Isopropyl nitrit Bezpečnostní list Isopropyl nitrit 1. Chemický produkt Název: Isopropyl nitrit CAS#: 541-42-4 Chemický vzorec: C 3H 7NO 2 Jiné názvy: isopropylester kyseliny dusité, 2-propanol nitrit, 1-methylethyl ester

Více

S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017

VYHLÁŠKA. ze dne 2017 II. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Speedex Universal Activator

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Speedex Universal Activator Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Aktivátor. 1.3

Více

Havárie a životní prostředí

Havárie a životní prostředí HŽP 1 Havárie a životní prostředí a jejich dělení PRŽP 2 Nebezpečné látky Nebezpečné látky > 8 milionů chemických látek Ročně používá 70 000 chemických látek přibývá 500-1000 nových produkce cca 400 mil.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Desident CaviCide 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Dezinfekční/dekontaminační

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Lab Putty Activator. +41 (0) Tox Info Suisse (24 h)

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Lab Putty Activator. +41 (0) Tox Info Suisse (24 h) Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Aktivátor. 1.3

Více

Bezpečnostní list. Speedex Universal Activator. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Speedex Universal Activator. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Aktivátor. 1.3

Více

Two Dashes of Cinnamon

Two Dashes of Cinnamon ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs používaná v látce/směsi/produktu

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 19.12.2014 L 365/89 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. UC30 BioSonic General Purpose Ultrasonic Cleaning Solution

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. UC30 BioSonic General Purpose Ultrasonic Cleaning Solution Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku Cat. No. UC30 48022 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana ( 8 Datum vydání: 04.2.205 (23.03.205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikátor výrobku Identifikátor produktu: Jiný identifikátor: (Obsahuje:Isopropyl alcohol Nic.2

Více

: Brise aerosol Alpská svěžest. : Osvěžovač vzduchu

: Brise aerosol Alpská svěžest. : Osvěžovač vzduchu 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název látky nebo přípravku : Brise aerosol Alpská svěžest Použití látky nebo přípravku : Osvěžovač vzduchu Identifikace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. PRIMA Improve 35

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. PRIMA Improve 35 ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Zušlechťující vícefunkční přísada

Více

GF BIO. Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) Datum vydání : 01.11.2014 Datum revize :

GF BIO. Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) Datum vydání : 01.11.2014 Datum revize : GF BIO Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) Datum vydání : 01.11.2014 Datum revize : Název výrobku: GF BIO 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Evicrol. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Evicrol. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 7 Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Standardní kompozit

Více

Množství nebezpečné nařízením (ES) č. 1272/2008. nebezpečnosti Třída nebezpečnosti A B

Množství nebezpečné nařízením (ES) č. 1272/2008. nebezpečnosti Třída nebezpečnosti A B TABULKA I KATEGORIE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK (kvalifikační množství NL dle SEVESO III) zdroj H vět: nařízení (ES) č. 1272/2008) Kategorie nebezpečnosti v souladu s Množství nebezpečné nařízením (ES) č. 1272/2008

Více

Množství nebezpečné nařízením (ES) č. 1272/2008. nebezpečnosti Třída nebezpečnosti A B

Množství nebezpečné nařízením (ES) č. 1272/2008. nebezpečnosti Třída nebezpečnosti A B TABULKA I KATEGORIE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK (kvalifikační množství NL dle SEVESO III) zdroj H vět: nařízení (ES) č. 1272/2008) Kategorie nebezpečnosti v souladu s Množství nebezpečné nařízením (ES) č. 1272/2008

Více

Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí

Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí změny nařízení CLP v roce 2013 základní informace světová verze GHS Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav 53. konzultační den

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle (EU) 2015/830 Strana 1/5

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle (EU) 2015/830 Strana 1/5 RS CLP/GHS revision date : 1/3/218 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle (EU) 215/83 Strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST R-CLEAN CETAMATIC PLUS

BEZPEČNOSTNÍ LIST R-CLEAN CETAMATIC PLUS BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku 500001205100 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Upozornění o nebezpečných látkách

Upozornění o nebezpečných látkách Upozornění o nebezpečných látkách H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina, nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina, vážné nebezpečí zasažení částicemi. H203 Výbušnina, nebezpečí požáru, tlakové vlny

Více

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně a zrušení směrnic č. 67/548/EHS, č. 1999/45/ES a o změně nařízení ES č. 1907/2006 (CLP) Ústí nad Labem 3/2012

Více

LADI Plus čistič nábytku

LADI Plus čistič nábytku ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí prostředek na dřevěné povrchy.

Více

Bezpečnostní list. UC31 BioSonic General Purpose Cleaner and Super Rust Inhibitor. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Bezpečnostní list. UC31 BioSonic General Purpose Cleaner and Super Rust Inhibitor. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku Cat. No UC31 48062 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana ( 9 Datum vydání: 04.2.205 (07.04.205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikátor výrobku Identifikátor produktu: Jiný identifikátor: (Obsahuje:Isopropyl alcohol Nic.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 Strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.4 Datum revize 16.05.2014 Datum vytištění 23.07.2014

Verze 1.4 Datum revize 16.05.2014 Datum vytištění 23.07.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05975808190 20737631122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana ( 9 (02.02.205 V souladu s nařízením ES č. 907/2006 (REACH ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikátor výrobku Identifikátor produktu: Jiný identifikátor: (Obsahuje:Isopropyl

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 Strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/15/15 www.restek.com

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/15/15 www.restek.com Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/15/15 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 20999 / Base-Deactivated

Více

Interní číslo výrobku: 50469763 Datum vydání: 1.6.2007 Datum revize: 20.6.2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Interní číslo výrobku: 50469763 Datum vydání: 1.6.2007 Datum revize: 20.6.2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Stránka: 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku: SADURIT Z 1 RAL 7001 Identifikátor výrobku: středněmolekulární epoxidová pryskyřice ve směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ITW Performance Polymers ApS Products

BEZPEČNOSTNÍ LIST ITW Performance Polymers ApS Products BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Synonyma; obchodní názvy Densit Binder, FlexBinder, JointCast Binder, Primer, Densiphalt,

Více

Innu-Science NU-Kleen Floor

Innu-Science NU-Kleen Floor 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno Innu-Science NU-Kleen Floor 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 7. Alex proti prachu-antistatický 189056. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 7. Alex proti prachu-antistatický 189056. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana : 1 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Alex proti prachu-antistatický Výrobku kód : 189056 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Stránka 1 z 9. Aquatic Chronic 3; H412 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 2.2. Prvky označení. Nebezpečí

Stránka 1 z 9. Aquatic Chronic 3; H412 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 2.2. Prvky označení. Nebezpečí Stránka 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: RAVAK Desinfectant Další název látky: není 1.2. Příslušná

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident. Objednací číslo: 004-001-12 (0.3 ml),

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Ceramic Paste. ++49(0) Mo. - Do Fr

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Ceramic Paste. ++49(0) Mo. - Do Fr Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silicone. ++49(0) Mo. - Do Fr

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silicone. ++49(0) Mo. - Do Fr Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Emulze, vazelíny

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana ( 9 Datum vydání: 04.2.205 (23.03.205 V souladu s nařízením ES č. 907/2006 (REACH Sweet Orange Lamp Fragrance PFL93/946 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikátor výrobku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dichroman draselný, 250g

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dichroman draselný, 250g Strana 1 z 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: 7778-50-9 Indexové č.: 024-002-00-6 Číslo ES: 231-906-6 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky 231/2004 Sb. strana 1/5 * 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace látky nebo přípravku Použití látky nebo přípravku Přípravek na čištění / ošetřování pro profesionální použití Identifikace

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb. Datum poslední revize: 2.revize 04.05.2007 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: čistící přípravek na WC

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Flux-Off. ++49(0)7041-96340 Mo. - Do. 8.00-16.30 Fr. 8.00-14.00

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Flux-Off. ++49(0)7041-96340 Mo. - Do. 8.00-16.30 Fr. 8.00-14.00 Strana 1 z 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST VÄRN ROSTSKYDDSPRIMER

BEZPEČNOSTNÍ LIST VÄRN ROSTSKYDDSPRIMER BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Základní

Více

Bezpečnostní list pro L Hořčík 12401, 12402

Bezpečnostní list pro L Hořčík 12401, 12402 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Hořčík KATALOGOVÉ ČÍSLO : 12401 500 ml 12402 120 ml VÝROBCE: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ONE-UP BOND F Plus Bonding Agent B

BEZPEČNOSTNÍ LIST ONE-UP BOND F Plus Bonding Agent B BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Dentální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Relax.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Relax. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi 1.3. Určená použití látky/směsi Nedoporučená

Více

zasílám Vám další informace nazvané Nebezpečné novinky.

zasílám Vám další informace nazvané Nebezpečné novinky. Dobrý den, zasílám Vám další informace nazvané Nebezpečné novinky. Dnes bych Vás chtěl blíže seznámit s Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označováním chemikálií. V současné době se mění názvosloví.

Více

Claris Descaling Tablets

Claris Descaling Tablets ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Odvápňovací tablety. Tablety na

Více

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav, ztravni@szu.cz seminář POR na Ministerstvu zemědělství,14.11.2013 1 Dodavatel přípravku na

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 22.04.206 (20.07.205) V souladu s nařízením ES č. 907/2006 (REACH) Orange & Cinnamon Fragrance Oil ABFO50 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikátor výrobku Identifikátor

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Degeaser. ++49(0) Mo. - Do Fr

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Degeaser. ++49(0) Mo. - Do Fr Strana 1 z 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list RAID MAX PRZECIW KARALUCHOM I MROWKOM /001 1/5. Datum vydání: Datum revize:

Bezpečnostní list RAID MAX PRZECIW KARALUCHOM I MROWKOM /001 1/5. Datum vydání: Datum revize: RAID MAX PRZECIW KARALUCHOM I MROWKOM 696057/001 Bezpečnostní list Datum vydání: 30. 12. 2008 Datum revize: 29. 9. 2010 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti Strana: 1 Datum kompilace: 24/11/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: WP25 1.2. Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 907/2006/EC článek 3 Strana /5 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikátor výrobku Název výrobku.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, BRNO ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č.j. SRS 041489/2013 31. 7. 2013 VYTVOŘIL/TELEFON/EMAIL:

Více

Bezpečnostní list. Sauna-Duft-Konzentrat Honig. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Sauna-Duft-Konzentrat Honig. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Přidá se 5 ml

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vypracování: 16. 7.2014 Datum poslední revize: 15.11.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vypracování: 16. 7.2014 Datum poslední revize: 15.11. Název výrobku: ZYM LINK Strana 1 z 8 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku Další názvy: Registrační číslo: ZYM LINK nemá, směs nemá, směs

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a č.1272/2008 Datum vydání: 21.11.2010 1 / 5 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Antipyrin Další

Více

Bezpečnostní list. Cerium-Polierpulver. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BOHLE AG

Bezpečnostní list. Cerium-Polierpulver. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BOHLE AG Kód produktu: BOKF15025 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku BO KF15001 1kg BO KF15025 25kg 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6 Datum revize:13.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor Carbofine 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor produktu: Jiný identifikátor: (Obsahuje:Ethanol) Nic 1. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST KLENOD LACKFÄRG

BEZPEČNOSTNÍ LIST KLENOD LACKFÄRG BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Barva.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo Další názvy směsi R410A 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Chladící

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Verze 1. Datum vydání Datum revize

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Verze 1. Datum vydání Datum revize 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název látky nebo přípravku : BRISE ANTI-TABAC ODOR ELIMINATOR-aerosol Použití látky nebo přípravku : Osvěžovač vzduchu

Více

Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS

Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. tel: 267 082 673 ztravni@szu.cz 18. konzultační den SZÚ, listopad 2007 Návrh nařízení

Více

SANITASE FORTE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

SANITASE FORTE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 26.10.2009 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5 Datum poslední revize: Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: Avivážní prostředek 1.3. Identifikace výrobce/

Více

Verze 1. 0 Datum revize 15.06.2011 Datum vytištění 13.12.2012

Verze 1. 0 Datum revize 15.06.2011 Datum vytištění 13.12.2012 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku : Mat.-No./ Genisys-No. : 10108057001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více