C-QUADRAT ARTS FONDY FONDU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C-QUADRAT ARTS FONDY FONDU"

Transkript

1 C-QUADRAT ARTS FONDY FONDU Výnosy nechat běžet ztráty omezit Trendkopírující fondy fondů a trendkopírující Total Return fondy fondů Trendkopírující fondy Řízeno podle úspěšné koncepce ARTS Trendkopírující MARKETINGOVÉ SDELENÍ

2 trendkopírující obchodní systém c-quadrat & arts The trend is your friend Využijte trendy pro vaši investici V historii akciových trhů se znovu a znovu opakovaly fáze prudkých poklesů a následného růstu. Investiční politika trendkopírujících fondů C-QUADRAT ARTS je orientována tak, aby investováno bylo až když se etabluje pozitivní trend. Systém reaguje na slábnoucí nebo negativně se vyvíjející trendy, vystupuje z nich a hledá silnější segmenty. Níže uvedené příklady dokládají k jak extremním výkyvům na mezinárodních akciových trzích dochází. A právě zde se ukazují silné stránky koncepce řízení trendkopírujících fondů C-QUADRAT ARTS. Zásada zní výnosy nechat běžet, ztráty omezit. Japonsko * Nikkei 225 celkový výnos za období : 130,58 % skutečná hodnota indexu Rusko * RTS Index skutečná hodnota celkový výnos za období : 657,65 % indexu -72,41 % 2008 Rotace zemí 01/2009 Německo * DAX Index celkový výnos za období : 824,69 % skutečná hodnota indexu Obchodní systém ARTS nehledá jen mezi 8 státy, znázorněnými v Rotaci zemí, nýbrž vybírá z 56 zemí a regionů a 14 nadkategorií odvětví (dohromady ze 70! sektorů) celosvětově nejsilnější a nejstabilnější trendy. Cílem trendkopírujících systémů je vstupovat do trendů, které jsou již zřetelné, nikoliv trendy předvídat. Ne každý trend musí však nutně být (včas) obchodním systémem identifikován. Při využití trendkopírujících systémů může docházet i ke ztrátám. Tyto údaje slouží výhradně jako příkladné znázornění pozitivních a negativních trendů, které mohou tvořit základ pro využití trendkopírujících modelů. Nejedná se o p.a. údaje. Údaje o minulé výkonnosti nejsou zárukou budoucího vývoje. Provize, poplatky a jiné odměny mohou v individuálních případech vést ke snížení vývoje hodnoty. Jsou-li uváděné indexy na bázi cizích měn, existuje měnové riziko vzhledem k měně CZK, které může po přepočtu znázorněný vývoj hodnoty jak pozitivně tak negativně ovlivnit. *Zdroj: Bloomberg

3 trendkopírující fond C-QUADRAT ARTS Best Momentum Využijte nejlepší Moment k optimalizaci vašeho portfolia Mnoho investorů doplňuje své základní investice v akciové oblasti o vysoce specializované fondy odvětvové, regionální nebo fondy zaměřené na jednotlivé země, aby tak zvýšili výnosový potenciál svého portfolia. C-QUADRAT ARTS Best Momentum splňuje tuto úlohu jedinečným způsobem: Využití trendkopírujícího, technického obchodního systému Nepřetržité sledování velkého množství investic z širokého spektra celosvětově dostupných regionů, zemí a odvětví Průběžné přizpůsobování portfolia aktuálnímu vývoji na trzích prostředníctvím obchodního modelu jednajícího disciplinovaně a bez emocí Nízká korelace s indexem MSCI World (celosvětový akciový index) Pozitivní trendy se vyskytují vždy! Otázka je jen kde a kdy? C-QUADRAT ARTS Best Momentum v kostce Akciové portfolio C-QUADRAT ARTS Best Momentum je v zásadě zainvestován ze 100 % v akciové složce (ve vyjímečných situacích jsou krátkodobě možné rovněž investice na peněžním trhu). Aktivní správa Aktivní investice do převážně agresivních investičních segmentů se silným momentum Nadprůměrný výnosový potenciál Technický obchodní systém kopírující trendy umožňuje investice do sektorů s nadprůměrným výnosovým potenciálem. U takovýchto sektorů však může docházet i k nadprůměrně silným korekcím. Každá kapitálová investice je spojena s rizikem. Kurzy mohou růst i klesat a není zaručena návratnost investované částky. C-QUADRAT ARTS trendkopírující fond C-QUADRAT ARTS Best Momentum

4 trendkopírující fondy s total return prístupem C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced & Dynamic ARTS Total Return systém: Tak to funguje Přání mnoha investorů směřuje k aktivní správě fondů, umožňující rychlé a flexibilní reakce na situace na trhu. Až nejmodernější výpočetní technika a databáze, jakož i volný přístup na všechny trhy (regiony, země a odvětví), které jsou prostřednictvím investičních fondů dostupné, v současnosti umožňují uskutečnění takovýchto investičních strategií. Cílem managementu fondu je dosahovat ve všech tržních fázích nezávisle na vývoji na burzách dllouhodobě kladné výkonnosti. Zajištění hodnoty + růst hodnoty = TOTAL RETURN (celková návratnost) Řízení akciové složky podle ARTS Příklad průměrné zainvestovanosti v akciích Během dlouhodobého vzestupného trendu podíl akciové složky* průměrně 60%-100% Během dlouhodobého pohybu stranou podíl akciové složky* průměrně 40%-60% Během dlouhodobého sestupného trendu podíl akciové složky* průměrně 0%-40% Příklad řízení akciové složky na základě fiktivního vývoje globálního akciového trhu, nejedná se o skutečné údaje. Veškeré údaje jsou bez záruky. * Procenta se vztahují na příslušnou nejvyšší možnou výši akciové složky v souladu s investičními směrnicemi. Cílem ARTS systému řízení akciové složky je ve fázích dlouhodobějšího poklesu omezit ztráty spojené s poklesem akciových trhů. Při klesajících trzích je akciová složka postupně snižována, tak aby byly ztráty co nejmenší. C-QUADRAT ARTS trendkopírující fondy s Total-Return přístupem v kostce Flexibilní investiční strategie V souladu s vývojem na trzích a investičními směrnicemi jsou využívány investice akciové, dluhopisové a peněžního trhu. Vaše peníze jsou tedy zainvestovány vždy tam, kde se investice jeví jako nejziskovější. Zamezení dlouhým ztrátovým fázím Profesionální koncept celkové návratnosti (Total- Return koncept) se stará o systematické řízení rizika nezávisle na lidských emocích. Vysoký výnosový potenciál Technický obchodní systém ARTS nepřetržitě analyzuje více než investičních fondů po celém světě a vybírá fondy s právě nejsilnějšími trendy. Specifické trendy mohou být doplňkově zastoupeny rovněž investicemi do jednotlivých akciových titulů. Každá kapitálová investice je spojena s rizikem. Kurzy mohou růst i klesat a není zaručena návratnost investované částky. C-QUADRAT ARTS trendkopírující fondy s Total-Return přístupem C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic % akciové fondy, % dluhopisové fondy % fondy penežního trhu C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 0-50 % akciové fondy, % dluhopisové fondy % fondy peněžního trhu

5 ARTS the art of trading ARTS Asset Management GmbH, společnost ze skupiny C-QUADRAT, je specialistou na vývoj technických, kvantitativních obchodních systémů. Komplexní matematická pravidla tvoří základ aktivního řízení fondů, při kterém jsou všechna investiční rozhodnutí prováděna nezávisle na lidských emocích. Základem úspěšného uplatňování obchodního systému ARTS je speciálně vyvinutá, systematicky udržovaná a několikrát denně aktualizovaná, vlastní databáze, která obsahuje data k více než investičních fondů z celosvětové nabídky. V této databázi je měsíčně zpracováváno více než 3,5 miliónu datových vět. Celosvětově je doplňkově sledováno akciových titulů. Náš tým Na vývoji a realizaci technických obchodních systémů pracují renomovaní odborníci. Tým ARTS pod vedením Mag. Leo Willerta se skládá ze specialistů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti plánování a konstrukce vysoce komplexních databází pro investiční fondy, finančních matematiků, profesionálních ekonomů a expertů na trading. Společně jsou zodpovědní za vývoj obchodních systémů, programování, údržbu databáze, kontrolu nákupních a prodejních signálů vygenerovaných systémem a v neposlední řadě za neustálé zdokonalování a optimalizování obchodních systémů. Top výkonnost řada ocenění Důsledné prosazování firemní filozofie se od začátku ukázalo jako správná strategie. Systém ARTS je využíván při řízení mnoha rakouských i zahraničních investičních fondů. Za vynikající investiční výsledky a koncept řízení byl ARTS již mnohokrát oceněn.

6 Údaje o fondech Investiční společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG Správce (Manager) ARTS Asset Management GmbH Měna fondů EUR Datum založení Best Momentum Dynamic / Balanced Vstupní poplatek 5 % Použití výnosů reinvestice výnosů (T) reinvestice výnosů v plné výši (zahraničí) (VT)* Název fondu ISIN-Code Správní poplatek C-Quadrat ARTS Best Momentum C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic C-Quadrat ARTS Total Return Balanced AT (T) AT (T) AT (T) AT0000A08LD9 (VT)* AT0000A08EX2 (VT)* AT0000A08EV6 (VT)* 1,95 % p. a. (plus odměna za výkonnost) 1,85 % p. a. (plus odměna za výkonnost) 1,85 % p. a. (plus odměna za výkonnost) *Zahraniční tranše podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (VT) může být distribuována výhradně mimo území Rakouska. Veřejná nabídka a prodej podílů zahraniční tranše podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši fyzickým či právnickým osobám, které jsou plátci rakouské daně z příjmu fyzických či právnických osob, a na které se nevztahuje osvobození dle 94 EStG (rakouského zákona o dani z příjmu) respektive které nepodléhají osvobození od rakouské daně z kapitálových výnosů, není povolena. Aktuální informace o výkonnosti, factsheety fondů a další informace o fondech najdete na domovské stránce: v části Produkty. Skupina C-QUADRAT C-QUADRAT the fund company je nezávislý, celoevropský Asset Manager. Od založení v roce 1991 se jednotlivé společnosti ze skupiny C-QUADRAT specializují na investiční fondy a fondy fondů. Četné mezinárodní bankovní skupiny, pojišťovny a společnosti nabízející finanční služby důvěřují know-how společnosti C-QUADRAT. C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring Vídeň Rakousko Tel: +43 1/ Fax: +43 1/ Tato marketingová zpráva slouží výhradně pro informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji podílových listů fondu, nelze ji pokládat za nabídku k uzavření smlouvy o službách nebo vedlejších službách spojených s cennými papíry. Tento dokument nemůže nahradit poradenství prostřednictvím Vašeho investičního poradce. Zveřejněný prodejní prospekt fondu C-QUADRAT ARTS Best Momentum (ve smyslu 6 rakouského InvFG 1993) v aktuálním znění je zájemcům bezplatně k dispozici v sídle C-QUADRAT Kapitalanalage AG, Stubenring 2, A-1010 Vídeň, Rakousko, v sídle platebního a informačního místa v České republice, Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 2006/9, Praha 4 a na webové stránce C-QUADRAT ARTS Best Momentum může vzhledem k využívání kvantitativního trendkopírujícího modelu, jakož i dočasné koncentrace investic do jednotlivých volatilních trhu, vykazovat zvýšenou volatilitu t.j. hodnota investice může rovněž krátkodobě podléhat velkým výkyvům nahoru i dolů. Zveřejněné prodejní prospekty fondů C- QUADRAT ARTS Total Return Dynamic a C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (ve smyslu 6 rakouského InvFG 1993) v aktuálním znění jsou zájemcům bezplatně k dispozici v sídle C-QUADRAT Kapitalanalage AG, Stubenring 2, A-1010 Vídeň, Rakousko, v sídle platebního a informačního místa v České republice, Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 2006/9, Praha 4 a na webové stránce Máte-li zájem o jakékoliv podrobnější informace kontaktujte nás prosím na adresu Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Každá kapitálová investice nese určitou míru rizika. Aktuální hodnota investice může nejen růst, ale i klesat. Není zaručena návratnost původně investované částky. Vstupní ani výstupní poplatky nejsou ve výpočtu výkonnosti zohledněny. Omyly a tiskové chyby vyhrazeny. Všechny uvedené údaje jsou bez záruky. Stav: 11/2009 designhouse-bayreuth.de MARKETINGOVÉ SDĚLENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income byla založena 19. 7. 2011. Tato prezentace

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTU CONSEQ ZAJIŠTĚNÝ BNP PARIBAS PLATINIUM 17. ZÁŘÍ 2012 POPIS PRODUKTU Certifikát Conseq zajištěný BNP Paribas Platinium nabízí investorům atraktivní

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech.

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech. Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Fond byl schválen

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Zjednodušený prospekt Srpen 2008 Tento zjednodušený prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A ze srpna 2008 a Přílohou

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL INTELIGENTNÍ INVESTICE

ZERTIFIKATEJOURNAL INTELIGENTNÍ INVESTICE INTELIGENTNÍ INVESTICE ZERTIFIKATEJOURNAL Martin Svoboda Znehodnocení majetku Sílí obavy z rostoucí inflace Pozor na inflaci, dojde k opětovnému vyvlastnění! Tak před necelým měsícem označil svou titulní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře INVESTIČNÍ TÉMA 22. 9. 214 Investice do komerčních nemovitostí - pevné základy Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře diverzifikovaného portfolia: Pevné

Více