Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování"

Transkript

1 Bližší informace o investičních službách Objednávky a jejich vyřizování

2 Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela v oddílu Zákaznické smlouvy a podává zde bližší vysvětlení svých služeb a smluv. Také si v tomto oddílu můžete přečíst, jaká obecná a specifická rizika jsou s investováním spojena. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s Bližšími informacemi o investičních službách a na investování se dobře připravili tak, abyste mohli investovat zodpovědně. Bližší informace o investičních službách tvoří součást Zákaznické smlouvy. Termíny uvedené v těchto Bližších informacích o investičních službách s velkým písmenem mají význam definovaný v Zákaznické smlouvě nebo význam uvedený v těchto Bližších informacích o investičních službách. Pokud máte další otázky, připomínky anebo návrhy, kontaktujte Zákaznický servis & Objednávky společnosti DEGIRO prostřednictvím u zaslaného na adresu nebo zavolejte na číslo Jsme vám k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 hodin do 22:00 hodin. Dokumenty Bližší informace o investičních službách sestávají z následujících dokumentů: Webtrader Finanční participace Investiční služby Objednávky a jejich vyřizování (tento dokument) Korporátní akce Poplatky Charakteristika a rizika finančních nástrojů Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů 2/10

3 Objednávky a jejich vyřizování 1. Objednávky DEGIRO podporuje různé druhy Objednávek, které jsou realizovány různými způsoby. Pro různé druhy Objednávek platí podle typu Finančního nástroje různé poplatky a podmínky, tak jak je stanoveno v přehledu poplatků, který je k dispozici na webových stránkách společnosti DEGIRO. Různé druhy Objednávek se realizují různými způsoby s eventuálními možnostmi snížení nákladů pro Zákazníka, které lze nalézt v poplatcích za poskytování Investičních služeb. Pozor: Ne všechny druhy objednávek jsou k dispozici na všech burzách. Objednávka Limit Hit Zadáte minimální cenu, za kterou chcete Objednávku provést. Vaše objednávka není nikdy vyřízena za méně výhodnou cenu. Objednávka je odeslána na burzu teprve v okmažiku, kdy lze získat požadovanou cenu. To znamená, že zvýšíte šanci na výhodnější cenu, ale pravděpodobně snížíte šanci, že vyděláte na rozptylu nabídky a poptávky. Pokud naopak chcete zvýšit šanci vydělat na rozptylu nabídky a poptávky, můžete použít objednávku Join nebo Limitní objednávku. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Market Market Objednávku podáváte, aby vaše transakce byla provedena za jakoukoli tržní cenu. To může být potřeba, pokud chcete, aby vaše Objednávka byla provedena ihned za aktuální cenu na trhu. Avšak u méně likvidních produktů můžete dostat méně výhodnou cenu, než jste si představovali. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste s tímto druhem objednávek byli velice opatrní. Objednávka Join Tato Objednávka se neposílá na burzu. Zadáváte pokyn ke koupi nebo prodeji za stejnou cenu, jako je aktuální cena na trhu. Objednávka bude provedena pouze v případě, kdy jiný držitel účtu u společnosti DEGIRO provede opačnou transakci. Od chvíle, kdy jste zadali svou Objednávku, do chvíle, kdy je Objednávka zrušená, se Objednávka automaticky mění spolu s cenami na příslušném trhu. S tímto druhem objednávky tedy můžete realizovat zisk, pokud bude objednávka vyřízena, na rozptylu nabídky a poptávky. Pokud však žádný jiný držitel účtu u společnosti DEGIRO nechce provést opačnou transakci, nebude vaše objednávka provedena. Protože tento druh Objednávky zvyšuje šanci, že se uskuteční transakce mezi různými držiteli účtů, pro tento druh objednávky může platit nižší poplatek, viz Přehled poplatků. Pokud během jednoho dne zadáte velké množství Join objednávek, mohou se poplatky snížit. V oddílu Vyřizování objednávek je popsán rozhodovací mechanismus o provedení objednávky, pokud tuto objednávku zadalo více držitelů účtů a jiný držitel účtu zadá opačnou Objednávku. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Limit Zadáváte minimální cenu, za kterou chcete Objednávku provést. Vaše objednávka nebude nikdy vyřízena za méně výhodnou cenu. Pokud nelze zadanou cenu v daný okamžik dosáhnout, je vaše Objednávka zaslána na trh, kde je očekáváno nejvýhodnější vyřízení této objednávky. U 3/10

4 některých produktů můžete sami zadat, kam chcete svou Objednávku v takovém případě zaslat. Musíte ale vybrat druh Objednávky own routing (vlastní trasa). Objednávka Strategy Objednávka Strategy je typem podmíněné Objednávky, to znamená, že když je zadaná podmínka splněna, Objednávka je odeslána na trh. Podmínky, které jsou k dispozici, jsou uvedeny v Příručce Strategy Objednávky, kterou naleznete na webových stránkách společnosti DEGIRO. Stop-Loss Objednávky jsou příkladem Strategy Objednávky. Výsledná Objednávka může být jakéhokoli ze zde uvedeného druhu a je, po automatickém zadání, také podle tohoto druhu provedena. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Stop-Loss Zadáte Objednávku, která má omezit vaši ztrátu, pokud cena drženého aktiva překročí zvolenou úroveň. Jakmile kurz držených aktiv dosáhne zvolené úrovně Stop-Loss, je vaše předem definovaná objednávka zaslána na trh. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Good-to-date (Platí do data) Na některých burzách nabízí společnost DEGIRO možnost zadat Objednávky, které zůstanou aktivní déle než do konce obchodního dne. U tohoto typu Objednávky můžete zadat datum, do kterého chcete, aby zůstaly Objednávky aktivní. Je však také možné, že Objednávky přestanou být aktivní již před vámi zadaným datem. To se může stát v případě, kdy burzy, poskytovatelé služeb společnosti DEGIRO nebo DEGIRO sama Objednávku z určitého důvodu deaktivují. Doporučujeme proto Objednávky sledovat. V aplikaci Webtrader můžete kontrolovat, které Objednávky máte aktivní. Pokud jste zadali Objednávku Good-to-date (platí do data) a společnost DEGIRO zjistí, že je Objednávka deaktivována bez vašeho pokynu, společnost DEGIRO umístí Objednávku znovu nebo vás vyrozumí, že byla Objednávka deaktivována. DEGIRO neposkytuje odškodnění za eventuální ztráty nebo ušlé zisky, které vzniknou, pokud taková Objednávka není provedena. Toto riziko je neoddělitelně spjato s používáním obchodní aplikace DEGIRO. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Formula U některých produktů je možné zadat Formula Objednávky. Můžete zadat určitý počet podmínek, které musí být splněny, před tím než bude příslušná Objednávka zaslána na burzu. Například: Když A B > 30 pošli objednávku: kup 500 C. DEGIRO se vždy snaží odeslat takové Objednávky přesně, jakmile jsou podmínky splněny. Z technických důvodů zde neplatí 100% garance správneho vyřízení Objednávky. Pokud používáte takové Objednávky, musíte mít na paměti, že nikdy nevíte přesně, zda byla příslušná Objednávka skutečně odeslána a provedena. DEGIRO nikdy neposkytuje odškodnění za eventuální ztráty nebo ušlé zisky, které vzniknou tím, že taková Objednávka není provedena. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Combined Zadáváte Objednávku sestávající z různých produktů. Za Objednávku neplatíte fixní poplatek, ale variabilní. Můžete do přislušných produktů investovat v tisícinách jejich skutečné hodnoty. Díky tomu je například možné investovat do 1 Objednávky ve vybraném indexu nebo do vámi sestaveného portfolia. Tato revoluční forma Objednávky umožňuje účelně a s výjimečně malým rozptylem investovat malou částku. V kombinaci s Objednávkou Repeat můžete třeba jednou 4/10

5 měsíčně provádět převod a transakci ve vámi vybraném indexu nebo do vámi sestaveného portfolia, aniž byste na to museli dohlížet a bez vysokých nákladů na všechny samostatné transakce. Ne všechny akcie jsou k dispozici v této formě Objednávky. Závisí to, mimo jiné, na přítomnosti protistran, které zadaly Objednávku Join. Prodejní Objednávka je vždy provedena. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Repeat Objednávka se opakuje v pravidelných intervalech, například měsíčně. Zadáte ji tedy jednou, a pokud je na vašem účtu dostatek peněžných prostředků k provedení příslušné Objednávky, je Objednávka prováděna až do zrušení. Termíny provedení Objednávek jsou uvedeny v oddílu Vyřízování objednávek. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Join Tento typ Objednávky je určen pro správce aktiv. V tomto typu Objednávky mohou být spojeny Objednávky z různých účtů do jedné Objednávky, což snižuje náklady. Kromě toho se náklady účtují pouze jednou. Poplatek je účtován pouze za zpracování a provedení transakcí, ale tyto náklady jsou podstatně nižší než náklady na provedení jednotlivých Objednávek. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Neelektronické Objednávky V některých Finančních nástrojích není možné plně automatizované zpracování, nebo není žádoucí, protože chcete obchodovat na trhu nebo s protistranou, které nejsou přístupné elektronicky. V tom případě můžete oznámit DEGIRO em nebo, pokud je to možné, telefonicky (v angličtině) na telefonním čísle na naší centrále v Amsterdamu, že si přejete provést Objednávku takového produktu. DEGIRO si ponechává právo vyřizovat neelektronické Objednávky selektivně. Telefonická Objednávka Objednávky můžete zadávat také telefonicky (v angličtině) na telefonním čísle na naší centrále v Amsterdamu přes Order Desk. Za tuto službu se platí příplatek, jehož výši najdete v Přehledu poplatků. ová Objednávka Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete zadat Objednávku přes aplikaci Webtrader nebo telefonicky přes Order Desk, můžete využít možnosti ové Objednávky. Pokud pošlete s Objednávkou, bude Objednávka provedena, umožňují-li to ceny na trhu. Objednávka je společností DEGIRO odeslána na příslušný trh, pokud byl doručen váš ; to umožňuje kurz na trhu; jste zřetelně označili produkt (ISIN kód nebo Bloomberg kód nebo jiný popis, který DEGIRO považuje za dostatečný), počet Finančních nástrojů a typ pokynu ( koupit nebo prodat ); a 5/10

6 váš Zůstatek peněžných prostředků je dostatečný k provedení této Objednávky. ová Objednávka je omezena maximální výší a platí se za ní příplatek, jehož výši najdete v Přehledu poplatků. 2. Frakce cenných papírů (zatím není k dispozici) U společnosti DEGIRO můžete u mnoha Cenných papírů investovat také do jejich frakcí. Vaše Objednávka se může týkat jen části příslušného Cenného papíru, například 85/247 Cenného papíru. U své Objednávky můžete místo počtu Cenných papírů uvést částku, za kterou chcete příslušné Cenné papíry nakoupit. Další výhoda kupování frakcí Cenných papírů spočívá v tom, že použitím Objednávek Combined, můžete koupit široké portfolio s relativně malou investicí, jako například EUR do vámi vybraného koše akcií. Pokud investujete do frakcí, jste držitelem části Cenného papíru. O příslušný Cenný papír se tak dělíte s jiným držitelem účtu u společnosti DEGIRO. S nákupem frakcí nejsou spojena žádná další rizika. Musíte si však uvědomit, že na burze se neobchoduje s částmi Cenných papírů. Abyste mohli prodat svou pozici, budete tedy muset najít interní protistranu. Abyste prodali svou pozici, je tedy nejlepší používat formu Objednávky Combined, a tak zpravidla vždy najdete interní protistranu a můžete prodat svou pozici za cenu podle platné tržní ceny. 3. Vyřizování objednávek Obecně DEGIRO má jako investiční společnost zákonnou povinnost sestavit politiku vyřizování objednávek. Tato politika umožňuje sledovat způsob, jakým jsou prováděny Objednávky společnosti DEGIRO zadané přes aplikaci WebTrader, a kritéria, podle kterých DEGIRO dospěje k optimálnímu provedení. Způsob provedení závisí na typu klienta, typu Objednávky a typu Finančního nástroje. Podepsáním Smlouvy o poskytování investičních služeb potvrzujete, že jste se seznámili s touto politikou vyřizování objednávek a že s ní souhlasíte. Politika vyřizování objednávek se týká jen zákazníků, kteří jsou zařazeni do kategorie profesionální investor nebo soukromý investor. Pro zákazníky, kteří jsou společnosti DEGIRO zařazeni jako způsobilá protistrana, tato politika vyřizování objednávek neplatí. Kritéria pro nejlepší možné vypořádání (Best Execution) DEGIRO přijímá všechna relevantní opatření, aby dosáhla při plnění Pokynů svých zákazníků co nejlepších výsledků. DEGIRO přitom bere v potaz cenu, náklady, rychlost, pravděpodobnost provedení a vypořádání, druh, objem a všechny jiné aspekty, relevantní pro provedení Objednávky. Aspekty ceny a nákladů mají největší váhu. Všechny Objednávky, které DEGIRO obdrží, jsou vyřizovány v souladu s touto politikou. Základním pravidlem pro politiku vyřizování objednávek společnosti DEGIRO je, že Objednávky jsou vždy prováděny za cenu, která je stejná nebo lepší než aktuální cena na referenční burze, či burzách používaných společností DEGIRO. Výjimky z politiky vyřizování objednávek Politika vyřizování objednávek společnosti DEGIRO se neuplatňuje na tu část Objednávky, pro kterou zákazník zadal specifické instrukce. Zákazníci mohou zadat specifické instrukce například o: 6/10

7 místu provedení; způsobu provedení; čase provedení; ceně; podmínkách pro over-the-counter (OTC) transakci. Je důležité, aby si zákazník byl vědom, že zadání specifických pokynů (včetně jednání, které vede k OTC transakci) může vést k tomu, že už nebude odpovědností společnosti DEGIRO dosažení nejlepšího možného výsledku pro provedení Objednávky. Místa provedení dle typu Finančního nástroje Jako jeden z prvních brokerů, společnost DEGIRO vyvíjí snahu o nejlepší vypořádání. DEGIRO standardně nezasílá Objednávky na jednu burzu, ale používá různé druhy burz, protistran a platforem (pro přehled viz webové stránky), aby Objednávky vypořádala. To umožňuje společnosti DEGIRO najít nejlepší cenu a minimalizovat náklady na transakci. Cílem politiky vypořádání objednávek společnosti DEGIRO je automatické odesílání Objednávek na burzu, kde může být získána nejlepší cena při započítání nákladů, nebo pokud Objednávka nemůže být provedena hned tam, kde DEGIRO předpokládá, že se dá obchodovat s nejnižšími náklady. V mnoha případech je možné poslat Objednávky na burzu, kterou požaduje zákazník. Zákazník pak určuje, kam bude Objednávka zaslána. Je možné, že za to budou účtovány dodatečné náklady. Vaše Objednávka může být provedena na následujících místech: 1. Regulované burzy cenných papírů: tyto burzy se používají k určení toho, jaká je v daném okamžiku cena nabídky a poptávky určitého Cenného papíru. DEGIRO používá regulovanou burzu jako referenční burzu, kde je místo hlavní kotace Cenného papíru. 2. Regulované burzy Derivátů: zde platí to samé jako u regulovaných burz cenných papírů. 3. Alternativní burzy a platformy: to jsou burzy jako Chi-x, Tom, BATS a další. Často se zde daří provést obchod za nižší cenu. Pokud je to možné, DEGIRO toho využívá a je to jeden z důvodů extrémně nízkých poplatků, které DEGIRO účtuje. 4. Platformy pro nekotované produkty: některé produkty nejsou kotované na burze a jsou obchodovány přímo s určitou protistranou. Známým příkladem jsou investiční fondy. Pro tyto účely existují centrální místa pro obchodování. Pro investiční fondy je to například Fundsettle. DEGIRO využívá těchto platforem. 5. OTC: Některé produkty jsou obchodovány přímo s protistranou. To může platit třeba pro Deriváty. Transakce se uskutečňuje mimo burzu. Objednávky mohou být společností DEGIRO provedeny na regulovaných trzích (Burzy jako například NYSE Euronext), mnohostranných obchodních systémech (MTF, například TOM), přes Inhouse Matching (DEGIRO) nebo over-the-counter (OTC) s DEGIRO nebo třetí stranou. Publikace a hodnocení míst provedení Na webových stránkách společnosti DEGIRO jsou uvedeny trhy, na které mohou být Objednávky přes aplikaci WebTrader umístěny. DEGIRO bude místa provádění nejméně jednou ročně hodnotit. DEGIRO může dle vlastního uvážení přijmout nová místa provádění, pokud tato splňují 7/10

8 zákonné požadavky, nebo odstranit stávající místa provádění, pokud už nesplňují zákonem stanovené požadavky. DEGIRO odpovídá za hodnocení a výběr míst provedení. Způsob provedení Zákazník určuje typ Objednávky, způsob provedení a vybírá na základě svých vlastních kritérií (zvážení nákladů a způsobu zobchodování) způsob provedení, který je pro něj nejvýhodnější. Přijaté Objednávky nakonec procházejí stejným procesem. To znamená, že vždy existuje postup pro vyřízení různých Objednávek. Pokyny se zpracovávají postupně v pořadí, ve kterém přišly, podle následujících kroků. Interní zpracování (Inhouse matching) DEGIRO je inovativní online broker, stejně tak i způsob, jakým jsou vyřizovány Objednávky. Pokud je to možné, obchodují se prodejní a nákupní transakce různých klientů interně proti sobě (inhouse matching). Objednávky obou stran jsou provedeny za cenu, která je lepší nebo se rovná ceně, která by mohla být realizována na burze. Protože v tomto případě nevznikají žádné burzovní náklady, je tato transakce z hlediska poplatků výhodnější. Druhy Objednávek jsou vytvořeny tak, aby byla co největší šance, že Objednávka bude zobchodována s Objednávkou jiného držitele účtu. Sami si můžete vybrat, jaký druh Objednávky chcete použít. Standardně je vybrána Limit Hit Objednávka. Pokud si vyberete jiný druh Objednávky, mohou k ní být v některých případech účtovány další poplatky, jejichž výši najdete v Přehledu poplatků. Na žádost může společnost DEGIRO vydat přehled Objednávek, které byly provedeny interně. Tento přehled bude obsahovat ID (identifikační čísla) Objednávek, přesný čas provedení, prováděcí ID a v tu dobu platné ceny na referenční burze. Pokud existuje současně shoda s několika interními protistranami, platí následující pořadí: pro každou objednávku platí priorita typu first in first out (FIFO), vyjma Obejdnávek Join. Priorita podle typu Objednávky je: 1 Objednávka Limit a Objednávka Market 2 Objednávka Limit hit 3 Objednávky Join Pro objednávky Join platí, že strana, která zadala před otevřením příslušného trhu nejvíce objednávek Join, má prioritu před ostatními objednávkami Join na této burze. Po provedení objednávky Join, má strana, která měla prioritu, ještě během 1 sekundy možnost zadat Objednávku, která opět dostane prioritu. Externí provedení Pokud není možnost In-house matching, je Objednávka okamžitě zaslána na (vámi vybraný) externí trh, pokud to není Objednávka Limit hit nebo Objednávka Join. V případech, kdy DEGIRO využívá služeb externích brokerů, snaží se co nejvíce používat Direct Market Access 1 (DMA), což znamená, že DEGIRO vylučuje Vyřizování objednávek třetí angažované strany. 1 Direct Market Access: využití třetích stran, umožňující DEGIRO prostřednictvím aplikace Webtrader umístnit Objednávky přímo na trhy prostřednictvím těchto stran, bez jejich zásahu. 8/10

9 Uvolnění Objednávek Limit Hit Pokud se zároveň uvolní více Objednávek typu Limit Hit (Objednávky na prodej a nákup se stejným limitem), jsou vypořádány v pořadí, ve kterém byly zadány zákazníky (FIFO), pokud již nebyly vypořádány in-house. Uvolnění Objednávek Strategy DEGIRO se snaží o včasné a řádné vypořádání Objednávek Strategy. Přes veškerou snahu společnosti DEGIRO ale mohou nastat případy (například selhání počítačové sítě nebo internetového připojení), kdy uvolnění neproběhne včas a řádně. DEGIRO v takových případech neposkytuje žádnou záruku. Objednávky Join Objednávky Join mohou být vyřízeny částečně. Při každém částečném vyřízení je realizované množství poměrně rozděleno mezi všechny Zákazníky, kteří se na Join Objednávce podílejí. Všichni zákazníci obdrží za vyřízení stejnou průměrnou cenu. Neelektronické objednávky Při neelektronických objednávkách se Objednávky provádějí s protistranou uvedenou Zákazníkem. Pokud Zákazník nepreferuje žádnou protistranu, je vybrána s ohledem na následující kritéria: (i) Protistrana je strana, se kterou má DEGIRO smlouvu o předávání transakcí, (ii) celkové náklady na Pokyn jsou pro Zákazníka shodné s cenami na trhu. Tyto celkové náklady sestávají z rozdílu nabídky a poptávky a nákladů na vyřízení (závisí částečně na nákladech na vyrovnání a případných transakčních nákladech). Investiční fondy Objednávky v souvislosti s investičními institucemi (investiční fondy a investiční společnosti) jsou zpravidla prováděny správci těchto investičních institucí nebo administrátory (administrátor fondu) určenými příslušnou investiční institucí. Investice jsou prováděny jménem Beleggersgiro. Jestliže to umožňuje struktura, podmínky a stanovy fondu, jsou Objednávky, pokud je to možné vyřizovány interně, za účelem úspory nákladů. Finanční participace Na rozdíl od výše uvedeného, nejsou Objednávky týkající se Finanční participace (tak jak je definováno v Podmínkách Investičních služeb) DEGIRO vypořádany jménem Beleggersgiro. Objednávky týkající se Finanční participace jsou DEGIRO vypořádany na jméno zákazníka. Zákazník tak získá přímou Finanční participaci u příslušné investiční instituce. OTC Deriváty Prostřednictvím aplikace Webtrader společnosti DEGIRO je možné obchodovat i OTC Deriváty. Ty vznikají mezi dvěma zákazníky společnosti DEGIRO. V tom případě vzniká smlouva mezi těmito dvěma zákazníky. Společnost Degiro je pouze administrátorem smlouvy. Je třeba si uvědomit, že podstupujete riziko, pokud příslušná protistrana nebude moci dostát svým závazkům. Aby bylo zmíněné riziko co nejmenší, určuje DEGIRO na denní bázi vzájemné závazky. Když jedna ze stran není schopná dostát svým závazkům, je příslušná smlouva okamžitě rozvázána. Díky tomu zůstává riziko pro protistranu omezené pouze na jednodenní příjmy. Aby minimalizovala výše uvedené riziko, vyřizuje DEGIRO OTC Deriváty pouze pokud 9/10

10 mají obě strany dostatek finančních prostředků na to, aby mohly dostát svým závazkům vyplývajících z daného kontraktu. Více informací v kapitole Použití, Riziko a Hodnota zajištění. 10/10

Podmínky pro Deriváty DEGIRO

Podmínky pro Deriváty DEGIRO Podmínky pro Deriváty DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Execution only... 3 Článek 4. Objednávky... 4 Článek 5. Pozice... 4 Článek 6. Riziko a hodnota zajištění...

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Bližší informace o investičních službách. Investiční služby

Bližší informace o investičních službách. Investiční služby Bližší informace o investičních službách Investiční služby Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Bližší informace o investičních službách. Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů

Bližší informace o investičních službách. Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů Bližší informace o investičních službách Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

STRATEGIE REALIZACE POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

STRATEGIE REALIZACE POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK STRATEGIE REALIZACE POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK V Praze dne 1. listopadu 2012 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Trhy, na kterých společnost realizuje pokyny zákazníků 3. Pokyny 4. Strategie plnění pokynu

Více

Zákaznická smlouva DEGIRO

Zákaznická smlouva DEGIRO Zákaznická smlouva DEGIRO Úvod Investiční společnost DEGIRO poskytuje svým zákazníkům hlavní investiční služby a některé s tím spojené doplňkové služby. Společnost DEGIRO sestavila jednu hlavní smlouvu

Více

INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ.

INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ. INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ. V tomto dokladu slova my a nás znamenají IZ Global Markets SRO, Sofie, pro naše klienty používáme oslovení Vy. IZ Global

Více

Manuál k online obchodování

Manuál k online obchodování Manuál k online obchodování I. Vyhledání cenného papíru Nejrychlejší vyhledání cenného papíru provedete přímo na hlavní stránce sekce obchodování Moje oblíbené, a to podle názvu, ISINu nebo kódu WKN. Hledaný

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ Článek 1 Poplatky Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví a) Poplatek (jednorázový) za získání práva účastnit se obchodování na burze vydání vstupenky na burzovní

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Společnost J&T Banka, a. s., (dále jen Banka nebo Společnost ) tímto v souladu s ustanovením 15l zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen ATLANTIK FT nebo Společnost ) tímto v souladu s ustanovením 15l zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ 1 Úvod Společnost Monecor (London) Limited, s aktivitami pod obchodním názvem ETX Capital (dále ETX Capital, my nebo naše společnost), je povolena a regulována úřadem pro finanční

Více

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery květen 08 Základní charakteristika > registrace bilaterální OTC transakce mezi dvěma účastníky obchodování do obchodního

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ. automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Burzovní pravidla část I. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ pro automatizovaný obchodní systém XETRA Praha Strana 1 OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Opatření pro případ nouze... 3 Článek

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů Plus500UK Limited Zásady provedení příkazů Zásady provedení příkazů Úvod Máme obecnou povinnost provozovat naše podnikání s vámi poctivě, férově a profesionálně a při provedení příkazů jednat ve vašem

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Přímé vyřízení opravy

Přímé vyřízení opravy Pickup Service Přímé vyřízení opravy Bosch Service Center PT 1 Přímé vyřízení opravy Základní informace o službě On-line vytvoření formuláře objednávky opravy v Bosch Service Center PT. On-line vytvoření

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Účinnost ke dni: den právní moci udělení povolení k činnosti 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Úvod A. Správní

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Politika realizace příkazů Tento postup vykonávání příkazů je součástí klientských smluv, jak je definováno v uživatelské smlouvě. 1. VYKONÁVÁNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI

Více

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti:

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti: Investiční dotazník Fio banka, a.s. (dále jen obchodník ) žádá neprofesionálního zákazníka, aby vyplnil tento Investiční dotazník, a současně jej upozorňuje, že vyplnění tohoto dotazníku je DOBROVOLNÉ.

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s.

POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management, a.s. Pioneer Asset Management, a.s. VNITŘNÍ PŘEDPIS UPRAVUJÍCÍ POLITIKU PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (BEST EXECUTION) Konečná verze účinná od 1.10.2009 POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ (best execution) Pioneer Asset Management,

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES. ze dne [ ], CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne K(2006) XXXX Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES ze dne [ ], kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních

Více

Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO

Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO Obsah 1. Úvod... 2 2. Přehled portfolia... 3 3. Riziko portfolia v praxi... 5 4. Riziko u profilu Active a Trader... 20 DEGIRO B.V. je investiční společnost

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající

Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající Poplatky a platby na portále HMFS pro prodávající Prodejci na portále HMFS mohou být účtovány poplatky za použití některých služeb. Tyto podmínky jsou součástí našich podmínek použití. Otevřením obchodu

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu

K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu Z rozhodovací praxe KCP/1/2005 K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu Obchodník s cennými papíry je povinen sledovat již zadané pokyny a zvažovat jejich přesunutí na jiné segmenty

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha

Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY. v systému Xetra Praha Burzovní pravidla část V. PRAVIDLA PRO ČINNOST TVŮRCŮ TRHU a TVŮRCŮ LIKVIDITY v systému Xetra Praha ČÁST I Pravidla pro činnost tvůrců trhu 3 Článek 1 Předmět ustanovení 3 Článek 2 Tvůrce trhu 3 Článek

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více