Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování"

Transkript

1 Bližší informace o investičních službách Objednávky a jejich vyřizování

2 Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela v oddílu Zákaznické smlouvy a podává zde bližší vysvětlení svých služeb a smluv. Také si v tomto oddílu můžete přečíst, jaká obecná a specifická rizika jsou s investováním spojena. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s Bližšími informacemi o investičních službách a na investování se dobře připravili tak, abyste mohli investovat zodpovědně. Bližší informace o investičních službách tvoří součást Zákaznické smlouvy. Termíny uvedené v těchto Bližších informacích o investičních službách s velkým písmenem mají význam definovaný v Zákaznické smlouvě nebo význam uvedený v těchto Bližších informacích o investičních službách. Pokud máte další otázky, připomínky anebo návrhy, kontaktujte Zákaznický servis & Objednávky společnosti DEGIRO prostřednictvím u zaslaného na adresu nebo zavolejte na číslo Jsme vám k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 hodin do 22:00 hodin. Dokumenty Bližší informace o investičních službách sestávají z následujících dokumentů: Webtrader Finanční participace Investiční služby Objednávky a jejich vyřizování (tento dokument) Korporátní akce Poplatky Charakteristika a rizika finančních nástrojů Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů 2/10

3 Objednávky a jejich vyřizování 1. Objednávky DEGIRO podporuje různé druhy Objednávek, které jsou realizovány různými způsoby. Pro různé druhy Objednávek platí podle typu Finančního nástroje různé poplatky a podmínky, tak jak je stanoveno v přehledu poplatků, který je k dispozici na webových stránkách společnosti DEGIRO. Různé druhy Objednávek se realizují různými způsoby s eventuálními možnostmi snížení nákladů pro Zákazníka, které lze nalézt v poplatcích za poskytování Investičních služeb. Pozor: Ne všechny druhy objednávek jsou k dispozici na všech burzách. Objednávka Limit Hit Zadáte minimální cenu, za kterou chcete Objednávku provést. Vaše objednávka není nikdy vyřízena za méně výhodnou cenu. Objednávka je odeslána na burzu teprve v okmažiku, kdy lze získat požadovanou cenu. To znamená, že zvýšíte šanci na výhodnější cenu, ale pravděpodobně snížíte šanci, že vyděláte na rozptylu nabídky a poptávky. Pokud naopak chcete zvýšit šanci vydělat na rozptylu nabídky a poptávky, můžete použít objednávku Join nebo Limitní objednávku. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Market Market Objednávku podáváte, aby vaše transakce byla provedena za jakoukoli tržní cenu. To může být potřeba, pokud chcete, aby vaše Objednávka byla provedena ihned za aktuální cenu na trhu. Avšak u méně likvidních produktů můžete dostat méně výhodnou cenu, než jste si představovali. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste s tímto druhem objednávek byli velice opatrní. Objednávka Join Tato Objednávka se neposílá na burzu. Zadáváte pokyn ke koupi nebo prodeji za stejnou cenu, jako je aktuální cena na trhu. Objednávka bude provedena pouze v případě, kdy jiný držitel účtu u společnosti DEGIRO provede opačnou transakci. Od chvíle, kdy jste zadali svou Objednávku, do chvíle, kdy je Objednávka zrušená, se Objednávka automaticky mění spolu s cenami na příslušném trhu. S tímto druhem objednávky tedy můžete realizovat zisk, pokud bude objednávka vyřízena, na rozptylu nabídky a poptávky. Pokud však žádný jiný držitel účtu u společnosti DEGIRO nechce provést opačnou transakci, nebude vaše objednávka provedena. Protože tento druh Objednávky zvyšuje šanci, že se uskuteční transakce mezi různými držiteli účtů, pro tento druh objednávky může platit nižší poplatek, viz Přehled poplatků. Pokud během jednoho dne zadáte velké množství Join objednávek, mohou se poplatky snížit. V oddílu Vyřizování objednávek je popsán rozhodovací mechanismus o provedení objednávky, pokud tuto objednávku zadalo více držitelů účtů a jiný držitel účtu zadá opačnou Objednávku. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Limit Zadáváte minimální cenu, za kterou chcete Objednávku provést. Vaše objednávka nebude nikdy vyřízena za méně výhodnou cenu. Pokud nelze zadanou cenu v daný okamžik dosáhnout, je vaše Objednávka zaslána na trh, kde je očekáváno nejvýhodnější vyřízení této objednávky. U 3/10

4 některých produktů můžete sami zadat, kam chcete svou Objednávku v takovém případě zaslat. Musíte ale vybrat druh Objednávky own routing (vlastní trasa). Objednávka Strategy Objednávka Strategy je typem podmíněné Objednávky, to znamená, že když je zadaná podmínka splněna, Objednávka je odeslána na trh. Podmínky, které jsou k dispozici, jsou uvedeny v Příručce Strategy Objednávky, kterou naleznete na webových stránkách společnosti DEGIRO. Stop-Loss Objednávky jsou příkladem Strategy Objednávky. Výsledná Objednávka může být jakéhokoli ze zde uvedeného druhu a je, po automatickém zadání, také podle tohoto druhu provedena. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Stop-Loss Zadáte Objednávku, která má omezit vaši ztrátu, pokud cena drženého aktiva překročí zvolenou úroveň. Jakmile kurz držených aktiv dosáhne zvolené úrovně Stop-Loss, je vaše předem definovaná objednávka zaslána na trh. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Good-to-date (Platí do data) Na některých burzách nabízí společnost DEGIRO možnost zadat Objednávky, které zůstanou aktivní déle než do konce obchodního dne. U tohoto typu Objednávky můžete zadat datum, do kterého chcete, aby zůstaly Objednávky aktivní. Je však také možné, že Objednávky přestanou být aktivní již před vámi zadaným datem. To se může stát v případě, kdy burzy, poskytovatelé služeb společnosti DEGIRO nebo DEGIRO sama Objednávku z určitého důvodu deaktivují. Doporučujeme proto Objednávky sledovat. V aplikaci Webtrader můžete kontrolovat, které Objednávky máte aktivní. Pokud jste zadali Objednávku Good-to-date (platí do data) a společnost DEGIRO zjistí, že je Objednávka deaktivována bez vašeho pokynu, společnost DEGIRO umístí Objednávku znovu nebo vás vyrozumí, že byla Objednávka deaktivována. DEGIRO neposkytuje odškodnění za eventuální ztráty nebo ušlé zisky, které vzniknou, pokud taková Objednávka není provedena. Toto riziko je neoddělitelně spjato s používáním obchodní aplikace DEGIRO. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Formula U některých produktů je možné zadat Formula Objednávky. Můžete zadat určitý počet podmínek, které musí být splněny, před tím než bude příslušná Objednávka zaslána na burzu. Například: Když A B > 30 pošli objednávku: kup 500 C. DEGIRO se vždy snaží odeslat takové Objednávky přesně, jakmile jsou podmínky splněny. Z technických důvodů zde neplatí 100% garance správneho vyřízení Objednávky. Pokud používáte takové Objednávky, musíte mít na paměti, že nikdy nevíte přesně, zda byla příslušná Objednávka skutečně odeslána a provedena. DEGIRO nikdy neposkytuje odškodnění za eventuální ztráty nebo ušlé zisky, které vzniknou tím, že taková Objednávka není provedena. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Combined Zadáváte Objednávku sestávající z různých produktů. Za Objednávku neplatíte fixní poplatek, ale variabilní. Můžete do přislušných produktů investovat v tisícinách jejich skutečné hodnoty. Díky tomu je například možné investovat do 1 Objednávky ve vybraném indexu nebo do vámi sestaveného portfolia. Tato revoluční forma Objednávky umožňuje účelně a s výjimečně malým rozptylem investovat malou částku. V kombinaci s Objednávkou Repeat můžete třeba jednou 4/10

5 měsíčně provádět převod a transakci ve vámi vybraném indexu nebo do vámi sestaveného portfolia, aniž byste na to museli dohlížet a bez vysokých nákladů na všechny samostatné transakce. Ne všechny akcie jsou k dispozici v této formě Objednávky. Závisí to, mimo jiné, na přítomnosti protistran, které zadaly Objednávku Join. Prodejní Objednávka je vždy provedena. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Repeat Objednávka se opakuje v pravidelných intervalech, například měsíčně. Zadáte ji tedy jednou, a pokud je na vašem účtu dostatek peněžných prostředků k provedení příslušné Objednávky, je Objednávka prováděna až do zrušení. Termíny provedení Objednávek jsou uvedeny v oddílu Vyřízování objednávek. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Objednávka Join Tento typ Objednávky je určen pro správce aktiv. V tomto typu Objednávky mohou být spojeny Objednávky z různých účtů do jedné Objednávky, což snižuje náklady. Kromě toho se náklady účtují pouze jednou. Poplatek je účtován pouze za zpracování a provedení transakcí, ale tyto náklady jsou podstatně nižší než náklady na provedení jednotlivých Objednávek. (Tento typ objednávky není momentálně k dispozici.) Neelektronické Objednávky V některých Finančních nástrojích není možné plně automatizované zpracování, nebo není žádoucí, protože chcete obchodovat na trhu nebo s protistranou, které nejsou přístupné elektronicky. V tom případě můžete oznámit DEGIRO em nebo, pokud je to možné, telefonicky (v angličtině) na telefonním čísle na naší centrále v Amsterdamu, že si přejete provést Objednávku takového produktu. DEGIRO si ponechává právo vyřizovat neelektronické Objednávky selektivně. Telefonická Objednávka Objednávky můžete zadávat také telefonicky (v angličtině) na telefonním čísle na naší centrále v Amsterdamu přes Order Desk. Za tuto službu se platí příplatek, jehož výši najdete v Přehledu poplatků. ová Objednávka Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete zadat Objednávku přes aplikaci Webtrader nebo telefonicky přes Order Desk, můžete využít možnosti ové Objednávky. Pokud pošlete s Objednávkou, bude Objednávka provedena, umožňují-li to ceny na trhu. Objednávka je společností DEGIRO odeslána na příslušný trh, pokud byl doručen váš ; to umožňuje kurz na trhu; jste zřetelně označili produkt (ISIN kód nebo Bloomberg kód nebo jiný popis, který DEGIRO považuje za dostatečný), počet Finančních nástrojů a typ pokynu ( koupit nebo prodat ); a 5/10

6 váš Zůstatek peněžných prostředků je dostatečný k provedení této Objednávky. ová Objednávka je omezena maximální výší a platí se za ní příplatek, jehož výši najdete v Přehledu poplatků. 2. Frakce cenných papírů (zatím není k dispozici) U společnosti DEGIRO můžete u mnoha Cenných papírů investovat také do jejich frakcí. Vaše Objednávka se může týkat jen části příslušného Cenného papíru, například 85/247 Cenného papíru. U své Objednávky můžete místo počtu Cenných papírů uvést částku, za kterou chcete příslušné Cenné papíry nakoupit. Další výhoda kupování frakcí Cenných papírů spočívá v tom, že použitím Objednávek Combined, můžete koupit široké portfolio s relativně malou investicí, jako například EUR do vámi vybraného koše akcií. Pokud investujete do frakcí, jste držitelem části Cenného papíru. O příslušný Cenný papír se tak dělíte s jiným držitelem účtu u společnosti DEGIRO. S nákupem frakcí nejsou spojena žádná další rizika. Musíte si však uvědomit, že na burze se neobchoduje s částmi Cenných papírů. Abyste mohli prodat svou pozici, budete tedy muset najít interní protistranu. Abyste prodali svou pozici, je tedy nejlepší používat formu Objednávky Combined, a tak zpravidla vždy najdete interní protistranu a můžete prodat svou pozici za cenu podle platné tržní ceny. 3. Vyřizování objednávek Obecně DEGIRO má jako investiční společnost zákonnou povinnost sestavit politiku vyřizování objednávek. Tato politika umožňuje sledovat způsob, jakým jsou prováděny Objednávky společnosti DEGIRO zadané přes aplikaci WebTrader, a kritéria, podle kterých DEGIRO dospěje k optimálnímu provedení. Způsob provedení závisí na typu klienta, typu Objednávky a typu Finančního nástroje. Podepsáním Smlouvy o poskytování investičních služeb potvrzujete, že jste se seznámili s touto politikou vyřizování objednávek a že s ní souhlasíte. Politika vyřizování objednávek se týká jen zákazníků, kteří jsou zařazeni do kategorie profesionální investor nebo soukromý investor. Pro zákazníky, kteří jsou společnosti DEGIRO zařazeni jako způsobilá protistrana, tato politika vyřizování objednávek neplatí. Kritéria pro nejlepší možné vypořádání (Best Execution) DEGIRO přijímá všechna relevantní opatření, aby dosáhla při plnění Pokynů svých zákazníků co nejlepších výsledků. DEGIRO přitom bere v potaz cenu, náklady, rychlost, pravděpodobnost provedení a vypořádání, druh, objem a všechny jiné aspekty, relevantní pro provedení Objednávky. Aspekty ceny a nákladů mají největší váhu. Všechny Objednávky, které DEGIRO obdrží, jsou vyřizovány v souladu s touto politikou. Základním pravidlem pro politiku vyřizování objednávek společnosti DEGIRO je, že Objednávky jsou vždy prováděny za cenu, která je stejná nebo lepší než aktuální cena na referenční burze, či burzách používaných společností DEGIRO. Výjimky z politiky vyřizování objednávek Politika vyřizování objednávek společnosti DEGIRO se neuplatňuje na tu část Objednávky, pro kterou zákazník zadal specifické instrukce. Zákazníci mohou zadat specifické instrukce například o: 6/10

7 místu provedení; způsobu provedení; čase provedení; ceně; podmínkách pro over-the-counter (OTC) transakci. Je důležité, aby si zákazník byl vědom, že zadání specifických pokynů (včetně jednání, které vede k OTC transakci) může vést k tomu, že už nebude odpovědností společnosti DEGIRO dosažení nejlepšího možného výsledku pro provedení Objednávky. Místa provedení dle typu Finančního nástroje Jako jeden z prvních brokerů, společnost DEGIRO vyvíjí snahu o nejlepší vypořádání. DEGIRO standardně nezasílá Objednávky na jednu burzu, ale používá různé druhy burz, protistran a platforem (pro přehled viz webové stránky), aby Objednávky vypořádala. To umožňuje společnosti DEGIRO najít nejlepší cenu a minimalizovat náklady na transakci. Cílem politiky vypořádání objednávek společnosti DEGIRO je automatické odesílání Objednávek na burzu, kde může být získána nejlepší cena při započítání nákladů, nebo pokud Objednávka nemůže být provedena hned tam, kde DEGIRO předpokládá, že se dá obchodovat s nejnižšími náklady. V mnoha případech je možné poslat Objednávky na burzu, kterou požaduje zákazník. Zákazník pak určuje, kam bude Objednávka zaslána. Je možné, že za to budou účtovány dodatečné náklady. Vaše Objednávka může být provedena na následujících místech: 1. Regulované burzy cenných papírů: tyto burzy se používají k určení toho, jaká je v daném okamžiku cena nabídky a poptávky určitého Cenného papíru. DEGIRO používá regulovanou burzu jako referenční burzu, kde je místo hlavní kotace Cenného papíru. 2. Regulované burzy Derivátů: zde platí to samé jako u regulovaných burz cenných papírů. 3. Alternativní burzy a platformy: to jsou burzy jako Chi-x, Tom, BATS a další. Často se zde daří provést obchod za nižší cenu. Pokud je to možné, DEGIRO toho využívá a je to jeden z důvodů extrémně nízkých poplatků, které DEGIRO účtuje. 4. Platformy pro nekotované produkty: některé produkty nejsou kotované na burze a jsou obchodovány přímo s určitou protistranou. Známým příkladem jsou investiční fondy. Pro tyto účely existují centrální místa pro obchodování. Pro investiční fondy je to například Fundsettle. DEGIRO využívá těchto platforem. 5. OTC: Některé produkty jsou obchodovány přímo s protistranou. To může platit třeba pro Deriváty. Transakce se uskutečňuje mimo burzu. Objednávky mohou být společností DEGIRO provedeny na regulovaných trzích (Burzy jako například NYSE Euronext), mnohostranných obchodních systémech (MTF, například TOM), přes Inhouse Matching (DEGIRO) nebo over-the-counter (OTC) s DEGIRO nebo třetí stranou. Publikace a hodnocení míst provedení Na webových stránkách společnosti DEGIRO jsou uvedeny trhy, na které mohou být Objednávky přes aplikaci WebTrader umístěny. DEGIRO bude místa provádění nejméně jednou ročně hodnotit. DEGIRO může dle vlastního uvážení přijmout nová místa provádění, pokud tato splňují 7/10

8 zákonné požadavky, nebo odstranit stávající místa provádění, pokud už nesplňují zákonem stanovené požadavky. DEGIRO odpovídá za hodnocení a výběr míst provedení. Způsob provedení Zákazník určuje typ Objednávky, způsob provedení a vybírá na základě svých vlastních kritérií (zvážení nákladů a způsobu zobchodování) způsob provedení, který je pro něj nejvýhodnější. Přijaté Objednávky nakonec procházejí stejným procesem. To znamená, že vždy existuje postup pro vyřízení různých Objednávek. Pokyny se zpracovávají postupně v pořadí, ve kterém přišly, podle následujících kroků. Interní zpracování (Inhouse matching) DEGIRO je inovativní online broker, stejně tak i způsob, jakým jsou vyřizovány Objednávky. Pokud je to možné, obchodují se prodejní a nákupní transakce různých klientů interně proti sobě (inhouse matching). Objednávky obou stran jsou provedeny za cenu, která je lepší nebo se rovná ceně, která by mohla být realizována na burze. Protože v tomto případě nevznikají žádné burzovní náklady, je tato transakce z hlediska poplatků výhodnější. Druhy Objednávek jsou vytvořeny tak, aby byla co největší šance, že Objednávka bude zobchodována s Objednávkou jiného držitele účtu. Sami si můžete vybrat, jaký druh Objednávky chcete použít. Standardně je vybrána Limit Hit Objednávka. Pokud si vyberete jiný druh Objednávky, mohou k ní být v některých případech účtovány další poplatky, jejichž výši najdete v Přehledu poplatků. Na žádost může společnost DEGIRO vydat přehled Objednávek, které byly provedeny interně. Tento přehled bude obsahovat ID (identifikační čísla) Objednávek, přesný čas provedení, prováděcí ID a v tu dobu platné ceny na referenční burze. Pokud existuje současně shoda s několika interními protistranami, platí následující pořadí: pro každou objednávku platí priorita typu first in first out (FIFO), vyjma Obejdnávek Join. Priorita podle typu Objednávky je: 1 Objednávka Limit a Objednávka Market 2 Objednávka Limit hit 3 Objednávky Join Pro objednávky Join platí, že strana, která zadala před otevřením příslušného trhu nejvíce objednávek Join, má prioritu před ostatními objednávkami Join na této burze. Po provedení objednávky Join, má strana, která měla prioritu, ještě během 1 sekundy možnost zadat Objednávku, která opět dostane prioritu. Externí provedení Pokud není možnost In-house matching, je Objednávka okamžitě zaslána na (vámi vybraný) externí trh, pokud to není Objednávka Limit hit nebo Objednávka Join. V případech, kdy DEGIRO využívá služeb externích brokerů, snaží se co nejvíce používat Direct Market Access 1 (DMA), což znamená, že DEGIRO vylučuje Vyřizování objednávek třetí angažované strany. 1 Direct Market Access: využití třetích stran, umožňující DEGIRO prostřednictvím aplikace Webtrader umístnit Objednávky přímo na trhy prostřednictvím těchto stran, bez jejich zásahu. 8/10

9 Uvolnění Objednávek Limit Hit Pokud se zároveň uvolní více Objednávek typu Limit Hit (Objednávky na prodej a nákup se stejným limitem), jsou vypořádány v pořadí, ve kterém byly zadány zákazníky (FIFO), pokud již nebyly vypořádány in-house. Uvolnění Objednávek Strategy DEGIRO se snaží o včasné a řádné vypořádání Objednávek Strategy. Přes veškerou snahu společnosti DEGIRO ale mohou nastat případy (například selhání počítačové sítě nebo internetového připojení), kdy uvolnění neproběhne včas a řádně. DEGIRO v takových případech neposkytuje žádnou záruku. Objednávky Join Objednávky Join mohou být vyřízeny částečně. Při každém částečném vyřízení je realizované množství poměrně rozděleno mezi všechny Zákazníky, kteří se na Join Objednávce podílejí. Všichni zákazníci obdrží za vyřízení stejnou průměrnou cenu. Neelektronické objednávky Při neelektronických objednávkách se Objednávky provádějí s protistranou uvedenou Zákazníkem. Pokud Zákazník nepreferuje žádnou protistranu, je vybrána s ohledem na následující kritéria: (i) Protistrana je strana, se kterou má DEGIRO smlouvu o předávání transakcí, (ii) celkové náklady na Pokyn jsou pro Zákazníka shodné s cenami na trhu. Tyto celkové náklady sestávají z rozdílu nabídky a poptávky a nákladů na vyřízení (závisí částečně na nákladech na vyrovnání a případných transakčních nákladech). Investiční fondy Objednávky v souvislosti s investičními institucemi (investiční fondy a investiční společnosti) jsou zpravidla prováděny správci těchto investičních institucí nebo administrátory (administrátor fondu) určenými příslušnou investiční institucí. Investice jsou prováděny jménem Beleggersgiro. Jestliže to umožňuje struktura, podmínky a stanovy fondu, jsou Objednávky, pokud je to možné vyřizovány interně, za účelem úspory nákladů. Finanční participace Na rozdíl od výše uvedeného, nejsou Objednávky týkající se Finanční participace (tak jak je definováno v Podmínkách Investičních služeb) DEGIRO vypořádany jménem Beleggersgiro. Objednávky týkající se Finanční participace jsou DEGIRO vypořádany na jméno zákazníka. Zákazník tak získá přímou Finanční participaci u příslušné investiční instituce. OTC Deriváty Prostřednictvím aplikace Webtrader společnosti DEGIRO je možné obchodovat i OTC Deriváty. Ty vznikají mezi dvěma zákazníky společnosti DEGIRO. V tom případě vzniká smlouva mezi těmito dvěma zákazníky. Společnost Degiro je pouze administrátorem smlouvy. Je třeba si uvědomit, že podstupujete riziko, pokud příslušná protistrana nebude moci dostát svým závazkům. Aby bylo zmíněné riziko co nejmenší, určuje DEGIRO na denní bázi vzájemné závazky. Když jedna ze stran není schopná dostát svým závazkům, je příslušná smlouva okamžitě rozvázána. Díky tomu zůstává riziko pro protistranu omezené pouze na jednodenní příjmy. Aby minimalizovala výše uvedené riziko, vyřizuje DEGIRO OTC Deriváty pouze pokud 9/10

10 mají obě strany dostatek finančních prostředků na to, aby mohly dostát svým závazkům vyplývajících z daného kontraktu. Více informací v kapitole Použití, Riziko a Hodnota zajištění. 10/10

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2011 1. Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál

Patria Forex. Uživatelský manuál Patria Forex Uživatelský manuál Obsah O PATRIA FOREX... - 4 - ÚVOD... - 5 - STAŽENÍ APLIKACE... - 6 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 9 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 10 - VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ...

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací Článek 4 - Kalendář burzovních dnů Článek

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Chytré portfolio Říjen 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Chytré portfolio je

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 25133454 (dále jen společnost

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK ÚVOD DO OBCHODOVÁNÍ S CFD CFD neboli Contract for Difference je investiční nástroj, který umožňuje participovat na pohybu kursů cenných papírů indexů bez nutnosti

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více