24. řádná valná hromada. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. Vídeň, 29. května 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24. řádná valná hromada. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. Vídeň, 29. května 2015"

Transkript

1 DVATISÍCE JISTĚ

2 24. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň, 29. května 2015

3 Bod programu 1. Předložení koncernové závěrky za rok 2014 včetně situační zprávy za koncern, předložení schválené závěrky za rok 2014 včetně situační zprávy, zprávy dozorčí rady a zprávy o Corporate Governance 3

4 Jasná strategie s důrazem na Rakousko a země SVE Základní pilíře podnikové strategie Základní činnost pojišťovnictví Strategie více značek Multikanálový odbyt Konzervativní umisťování Lokální podnikaní 4

5 VIG Value Inspired Growth Za 25 let z Rakouska na 25 trhů střední a východní Evropy Pojistné 1,0 mld. EUR Pojistné 9,1 mld. EUR Zisk 76 mil. EUR Zisk 518 mil. EUR Pracovníci Pracovníci Společnosti 2 Společnosti ~

6 Špičkové postavení na trzích Rakouska a zemí SVE PŘEDNÍ POJIŠŤOVATEL Vynikající pozice na trzích Rakouska a zemí SVE Č. 1 TOP 3 TOP 5 TOP 10 Rakousko Bulharsko Polsko Maďarsko Česká republika Slovensko Ukrajina Albánie Chorvatsko Srbsko Bosna a Hercegovina Rumunsko Gruzie Makedonie Stěžejní trhy Další trhy VIG Zdroj: lokální zprávy o trhu, databáze za 4. čtvrtletí 2014 s výjimkou Slovenska (údaje za 3. čtvrtletí 2014) 6

7 Tržní podíl podle pojistného v % Podíl na trhu VIG jasnou jedničkou na stěžejních trzích 20% 18% 16% 17,5% 17,3% 17,7% 18,9% 17,9% 18,5% VIG 14% 12% 10% 8% Italská konkurence Rakouská konkurence Německá konkurence 6% * Stěžejní trhy: Rakousko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina, Maďarsko; údaje za rok 2014 Konkurence údaje za 3. čtvrtletí

8 S jasnou strategií k úspěchu KONZERVATIVNÍ UMISŤOVÁNÍ VIG celkem 31.1 mld. EUR* Míra Solvency I - > 200% Obligace 71,0% Půjčky 10,0% Nemovitosti 6,3% Depozitní pohledávky/pohledávky na účtech a pokladniční hotovost 6,0% Akcie 3,6% Podíly 3,1% 83% obligací s ratingem AAA, AA, A * Bez investičního a indexového životního pojištění včetně platebních prostředků; (číslo v závorkách zodpovídá podílu v procentech) 8

9 S jasnou strategií k úspěchu STRATEGIE VÍCERO ZNAČEK 9

10 S jasnou strategií k úspěchu MULTIKANÁLOVÝ ODBYT Rakousko Široká diverzifikace různých distribučních metod Česká rep. Slovensko Polsko Rychlá reakce na změny zákaznických preferenci v odbytu Rumunsko Ostatní trhy Obchodní služba/exluzivní agenti Banky Makléři/Agenti Jiní Péče o nově vzniklou střední třídu Strategické partnerství s ERSTE GROUP od roku

11 S jasnou strategií k úspěchu LOKÁLNÍ PODNIKÁNÍ 11

12 Plochá hierarchie ŠTÍHLÝ HOLDING Corporate Governance žádná hierarchická úroveň mezi lokálním výkonným představenstvem a představenstvem holdingu Posílení lokálního podnikání Poměr holdingu a lokálních pracovníků 1:100 etc. Předpoklad ziskového růstu na malých trzích

13 Employer of Choice Employer of Choice VIG Corporate University: Programy v oblasti Leadership & Management 13

14 VIENNA INSURANCE GROUP POHLED NA ROKY 2014/2015 Rating Vstup na trh Akvizice Opatření Nízké úroky Obligace Ocenění Výsledek koncernu a aktuality 14

15 Rating Standard & Poor's opět potvrdil rating VIG A+ se stabilním výhledem VIG je nadále podnik s nejlepším ratingem v ATX Capital adequacy is excellent, exceeding the benchmark for the AAA rating VIG will sustain its very strong competitive position in Austria and its leading market position in CEE Výňatek ze zveřejněné ratingové zprávy z 31. července

16 Vstup na trh Završení koupě pojišťovny Donaris Moldávie pokryta jako poslední země SVE 25. ZEMĚ 16

17 Akvizice (završené) VIG pevně zakotvena ve 25 zemích PL Fúze (životní pojišťovny) HU 17

18 Rumunsko: Akční plán prokázal účinnost Přijatá opatření Zisk před zdaněním v mil. EUR Další restrukturalizace portfolia produktů ,1 Zastavení produktu Employment Benefit (Životní) Stálé zvyšování průměrného pojistného pro motorová vozidla Řízení nákladů Nasazení Group Task Force ,

19 Itálie: Akční plán prokázal účinnost Přijatá opatření Personální úpravy v managementu v Itálii Pokračující sanace portfolia produktů; mimořádně konzervativní politika tvorby rezerv Posílení identifikace a zabraňování podvodům Stálé zvyšování pojistného Povolání manažéra pro sanaci Restrukturalizace odbytové sítě (ukončení spolupráce s 202 agenturami) Snížení pravomoci k poskytování rabatů Posílení interní likvidatury; výměna externích likvidátorů 19

20 Kmenové pojistné v Itálii v mil. EUR ,7% 28 IT

21 Prostředí s nízkými úroky & zaručená úroková míra 21

22 Výzva (vývoj úrokové míry centrálních bank) do roku 1998 diskontní sazba, poté repo sazba (v %) Nejnižší úročení za posledních 190 let Zdroje: Rakouská národní banka, ECB

23 EIOPA Stress Test Včetně VIG Japonský scénář 35 34,1% ,8% <50% 12,6% 50-99% % 25,7% % 25,7% >200% Dlouhotrvající fáze nízkých úroků v důsledku stagnace hospodářství Stress Test: Core: (Unweighted) Distribution of pre-stress SCR ratios VIG se na základě míry solvability umístila v horním středu top 30 pojišťovacích koncernů a společnosti VIG obstály ve všech testovaných stresových scénářích (včetně japonského ) VIG je dobře připravená! 23

24 VIENNA INSURANCE GROUP Výzvy prostředí s nízkými úroky pro životní pojištění Zaručená úroková míra: Jedinečnost pojišťovny Dlouhodobé konzervativní umisťování a dobrý Asset Liability Management jako nutný předpoklad Vhodně složené portfolio v rozpětí mezi zaručenou úrokovou mírou a produktem životního pojištění (pojištění rizika, investiční a indexové životní pojištění) 24

25 Životní pojištění Vývoj kmene, počet smluv Tradiční důchodové pojištění a kapitálové pojištění Pojištění rizika ,3% ,9% Investiční a indexové životní pojištění Stav k Stav k ,0% Rozdíly ze zaokrouhlení 25

26 Obligace 2015 VIG: Úspěšná emise dluhopisů posílila kapitálovou strukturu Úročení p.a. 3,75 pevně na 11 let 400 mil. EUR Splatnost 31 let Zpětný odkup - 1. tranše hybridních dluhopisů z roku 2008 a - v roce 2005 vydaných podřízených dluhopisů na roky

27 Ocenění za rok 2014 Vybrané příklady PL oceněny certifikátem Company worth recommendation za profesionální řízení společnosti, inovativní distribuční metody a výraznou orientaci na klienty. SK AT získala jako jeden ze dvou podniků cenu Slovak Gold Exclusive a obdržela potřetí Recommender Award v kategorii Bankopojištění za lojálnost vůči klientům i za jejich spokojenost....v rámci Zlatého hřebu 4 ocenění za komunikační projekty. 27

28 Ocenění za rok 2014 Vybrané příklady Kooperativa je 6. nejobdivovanějším podnikem v České republice a na 1. místě v oblasti finančnictví. V rámci Zlaté koruny získala Kooperativa 7 z celkově 9 cen, zbývající 2 připadly PČS. CZ HU RO Romanian Insurance Market Awards Gala Omniasig podruhé vyhlášena Pojišťovnou roku v neživotním pojištění. Asirom získal zvláštní cenu Trofeul za zásluhy o pojistný trh. Pojišťovny Union a Vienna Life oceněny v soutěži o Nejlepší investiční fond 2014 finančního poradce MoneyMoon. 28

29 KONCERNOVÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2014

30 VIENNA INSURANCE GROUP NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚDAJE ZA ROK 2014 Objem pojistného Combined Ratio Zisk před zdaněním Výsledek na akcii Návrh dividendy* 9,1 mld. EUR (-0,8%) Po očištění o vliv měnových kurzů +0,9% Combined Ratio sníženo na velmi dobrých 96,7% (-3,9 proc. bodu) 518 mil. EUR (+46,0%) Zisk po zdanění a odečtení menšinových podílů 367 mil. EUR (+56,5%) Výsledek na akcii 2,75 EUR Nárůst o 75 % Zvýšení dividendy na akcii o 10 centů na 1,40 EUR * Za podmínky souhlasu příslušných grémií 30

31 PŘIJATÉ POJISTNÉ

32 Faktory ovlivňující vývoj pojistného v mil. EUR Objem pojistného 2013 Vlivy měnových kurzů Krátkodobé jednorázově placené pojistné v Polsku Donau - Itálie Prvotní konsolidace společností Vienna Life (Maďarsko), Skandia (Polsko) Organický růst Objem pojistného 2014 Rozdíly ze zaokrouhlení 32

33 Pojistné Předepsané pojistné podle obchodních oblastí, IFRS, v mil. EUR +0,9% Růst pojistného po očištění o vliv měnových kurzů -0,8% navzdory -1,3% ,1% optimalizačním opatřením v Itálii vlivům měnových kurzů snížení jednorázově placeného pojištění s nízkou marží v Polsku -2,9% Neživotní/Úrazové Životní Zdravotní VIG Rozdíly ze zaokrouhlení 33

34 Pojistné Předepsané pojistné podle regionů, IFRS, v mil. EUR STABILNÍ VÝŠE 9,1 mld. EUR Ostatní trhy opět potěšitelně rostly ,8% +0,1% ,5% ,4% ,5% ,1% ,9% Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Rumunsko Ostatní trhy* VIG * AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MD (k ), MK, RS, TR, UA 34

35 SVE Motor růstu 2014 Pobaltí +23% Výrazný růst po celá léta Předepsané pojistné Ostatní trhy SVE v mil. EUR +26% +36% Maďarsko+11% očištěno o měnové vlivy Albánie +41% Makedonie +24% Bulharsko Životní pojištění +18% 35

36 Úspěšná spolupráce s Erste Group Výrazný růst v zemích SVE již po léta Potěšitelný vývoj Sparkassen Versicherung v zemích SVE Pojistné v mil. EUR ,3% 617 CZ SK AT HR HU RO PCS (CZ), PSLSP (SK), ESB (HU), BCR Životní (RO), ESO (HR) 36

37 Ostatní trhy * Přijaté pojistné 2014 (2013) Podíl na pojistném podle odvětví Zdravotní Podíl na pojistném podle regionů* Rozdíly ze zaokrouhlení 4,2% SVE 51% 18,7% 11,5% 12,8% 8,0% 3,8% RO SK PL CZ 45,9% 49,9% Životní Neživotní/Úrazové ,2% 54,8% Rakousko Mimo Rakousko 2013: 50,1% 45,6% 4,3% 2013: 44,5% 19,3% 11,6% 12,5% 8,1% 4,0% * Bez zohlednění Centrálních funkcí a Konsolidace / ** AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, KO, LT, LV, MD (k ), ME, MK, RS, TR, UA 37

38 COMBINED RATIO

39 Combined Ratio Netto, v % -3,9 proc. bodu Výrazné zlepšení Combined Ratio Region SVE 93,4% 98,4 96,8 96,7 100,6 96, Podíl živelných pohrom tvoří 3,7 proc. bodu 39

40 ZISK PŘED ZDANĚNÍM

41 Vliv HETA (bývalá banka Hypo Alpe Adria) na VIG Odpisy ve výši 79 mil. EUR, s účinkem na EGT ve výši 72 mil. EUR Podřízené bondy se zárukou spolkové země Korutany Senior bondy se zárukou spolkové země Korutany 55 ~50% 50-50%

42 Zisk před zdaněním Podle obchodních odvětví, IFRS, v mil. EUR Pozitivní ve všech segmentech Významné zlepšení výsledku za rok ,0% navzdory >100% ,3% ,6% opravným položkám na banku Hypo Alpe Adria měnovým vlivům živelným pohromám Neživotní/Úrazové Životní Zdravotní VIG Rozdíly ze zaokrouhlení 42

43 Zisk před zdaněním Podle regionů, IFRS, v mil. EUR Pozitivní ve všech regionech Česká republika poprvé předčila Rakousko Rumunsko: návrat do zóny zisku Rekordní výsledek v celé řadě zemí +46,0% ,8% ,1% ,6% +9,8% +5,4% VIG -99 Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Rumunsko Ostatní trhy* VIG 2013 upraveno 2014 * AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MD (k ), MK, RS, TR, UA 43

44 Vývoj v zemích SVE Výrazný Zisk před zdaněním SVE v mil. EUR Zisk před zdaněním Ostatní trhy SVE v mil. EUR růst již +42% x11 po léta upraveno upraveno

45 Zisk před zdaněním 2014 (2013 upraveno) Podíl na EGT podle obchodního odvětví Podíl na EGT podle regionu Zdravotní 9,1% Mimo SVE 36,1% 31,2% Životní 59,7% Neživotní/Úrazové 63,9% SVE* 2013 (upraveno): 15,1% 74,9% 10,0% 2013 (upraveno): 65,5% 34,5% * AL, BA, BG, CZ, EE, GE, HR, HU, LT, LV, MD (k ), ME, MK, PL, RO, RS, SK, TR, UA 45

46 EMBEDDED VALUE

47 Group Embedded Value 2014 Zvyšování hodnoty navzdory nízkým úrokům na trzích Marže nového obchodu SVE 6,5% v mil. EUR mil. EUR (+2,0%) Return on Group Embedded Value 2013* 2014 *Adjusted Group Embedded Value 47

48 DIVIDENDA

49 Trvalý růst dividendy +3,8 %* Výnosnost dividendy +10 centů na akcii +7,7% 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 115,2 128,0 140,8 153,6 166,4 179, ** ** Dividenda na akcii v EUR Vyplacená dividenda celkem, v mil. EUR *Na konci roku cena v roce 2014 na báz, ** Za podmínky souhlasu příslušných grémií 49

50 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

51 Social Active Day 2014 Sociální angažovanost Žít zodpovedně znamená projevit sociální angažovanost Počet účastníků Odpracované hodiny Zúčastněné země Zúčastněné společnosti

52 Social Active Day 2014 Příklady aktivit / Momentky Momentky Česká republika Pomocné tlapky Výcvik asistenčních psů pro tělesně postižené osoby Slovensko Back to Life Pomoc obětem násilí při návratu do života Podpora školy Şehit Üstteğmen Ali Büyük pro děti se speciálními potřebami Turecko Maďarsko Bátor Tábor Prázdninový tábor pro chronicky nemocné děti Rozdání 1800 reflexních náramků ke zlepšení dopravní bezpečnosti dětí Polsko Vybudování zahrady v rámci základní školy Radojica Perovic v hlavním městě Podgorica, s podporou společnosti Wiener Städtische Osiguranje Černá Hora 52

53 Kids Camp 2014 Příklady VIG Kids Camp podporuje interkulturální komunikaci Zúčastnilo se 500 dětí našich pracovnic a pracovníků z více než 20 zemí Mohli si vybrat ze 3 táborů Byla to již 5. akce tohoto druhu Tyto aktivity umožňuje zejména hlavní akcionář Wiener Städtische Versicherungsverein. 53

54 KONCERNOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015

55 Pojistné Předepsané pojistné podle obchodních odvětví, IFRS, v mil. EUR Solidní vstup do roku ,9% +1,4% ,4% ,8% Neživotní/Úrazové Životní Zdravotní VIG

56 Pojistné Předepsané pojistné podle regionů, IFRS, v mil. EUR NÁRŮST NA 2,8 mld. eur Ostatní trhy s dvouciferným přírůstkem +0,9% -2,5% ,8% ,7% ,6% ,7% ,9% Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Rumunsko Ostatní trhy* VIG * AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MD (od ), MK, RS, TR, UA 56

57 Zisk před zdaněním Podle obchodních odvětví, IFRS, v mil. EUR -15,2% Nízké úrokové míry zatěžují řádné finanční výnosy Živelné pohromy -16,4% 94 Tvorba záloh na personální rezervy v Rakousku ,6% ,9% 12 Prvotní úrokové výdaje na podřízené dluhopisy vydané v únoru 2015 a náklady zpětného odkupu Neživotní/Úrazové Životní Zdravotní VIG upraveno

58 Děkujeme Vám za pozornost!

VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014

VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014 VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014 Č. 16/2014 18. listopadu 2014 Nárůst zisku o 36,4% na 430,8 mil. EUR Výsledek na akcii vzrostl o 65,5% na 3,26 EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 7,0

Více

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Č. 15/2014 26. srpna 2014 ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. POLOLETÍ 2014 POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Zvýšení zisku o 41,4% na 290,9 mil. EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 5,0 mld. EUR

Více

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013 Tisková konference Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012 Vídeň, 24. ledna 2013 Vienna Insurance Group Nejvýznamnější fakta za rok 2012 Rekordní objem pojistného v přibližné výši 9,9 mld.

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva Výroční zpráva principy skupiny PPF Jasná strategie Strategie PPF je postavena na jasně stanovených pilířích odvětví, trhů a aspirativních cílů zaměřených na systematický vývoj a tvorbu hodnoty. Profesionální

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více