ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU"

Transkript

1 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, spustila novou iniciativu v oblasti mikroúvěrů. STRANA 4 STRUKTURÁLNÍ FONDY , PRŮVODCE DOBROU PRAXÍ A ÚSPĚŠNÝMI PROJEKTY Implementace nové generace strukturálních fondů se blíží. Pokračujeme v naší sekci Newsletteru věnované prezentaci úspěšných projektů z regionů EU. Inspirujte se! STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Open Days 2008 se již začínají připravovat! Zlínský kraj se zúčastní zahajovacího setkání ve Výboru regionů 14. prosince STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Nezapomeňte se podívat na náš aktuální přehled výzev k předkládání návrhů a nabídku pracovních míst Vážení čtenáři, Evropská komise dnes přijala balíček iniciativ, jehož cílem je modernizovat jednotný trh a přinést Evropanům další výhody, které navážou na dosavadní výsledky jednotného trhu. Byl to právě jednotný trh, který přispěl ke vzniku konkurenceschopných společností, snížil ceny, rozšířil možnosti výběru a zvýšil přitažlivost Evropy v očích zahraničních investorů. Opatření Komise vycházejí z rozsáhlých konzultací. Zmodernizovaný jednotný trh umožní lépe využívat výhody globalizace, posílí postavení spotřebitelů, poskytne nové příležitosti malým podnikům, podnítí inovace a přispěje k udržení vysokých norem v sociální oblasti i v oblasti životního prostředí. Mezi nejvýznamnější politická opatření, která dnes Komise přijala v rámci balíčku pro jednotný trh, patří iniciativy, jejichž cílem je pomoci spotřebitelům při přeshraničním uplatňování jejich smluvních práv a dosahování nápravy; dále lepší informovanost spotřebitelů a malých podniků; řešení nedostatků v odvětvích, v nichž jednotný trh nepřináší dostatečně dobré výsledky; návrh právní úpravy drobného podnikání; zavedení pasu pro výzkumné pracovníky ; ujasnění používání pravidel EU v oblasti služeb a sociálních služeb obecného zájmu a zvyšování kvality sociálních služeb v celé EU. Balíček opatření se zaměřuje především na spotřebitele a malé podniky. Je počátkem nového cyklu jednotného trhu. Díky tomuto vyváženému balíčku opatření posílí jednotný trh schopnost Evropy reagovat na globalizaci, přispěje k růstu a vytváření pracovních míst, zajistí spravedlivé ceny a přispěje k sociální ochraně i ochraně životního prostředí. S pozdravem, ředitel kanceláře Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

2 NOVINKY Z BRUSELU Komise představila iniciativu, jenž má zlepšit přístup k financím pro malé podniky a sociálně slabší skupiny (včetně příslušníků etnických menšin), kteří chtějí zahájit samostatně výdělečnou činnost. Tato iniciativa si v souladu s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost klade za cíl zvýšit v Evropě dostupnost malých půjček či mikroúvěrů a uspokojit tak dosud přetrvávající poptávku. Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner při prezentaci iniciativy veřejnosti řekla: Lidé chtějí pracovat a mnoho z nich si přeje provozovat vlastní malý podnik nebo zahájit samostatně výdělečnou činnost. Mikroúvěr je vysoce účinným nástrojem rozvoje nových podniků a pomoci nezaměstnaným v návratu do hlavního proudu hospodářství formou samostatně výdělečné činnosti či rozvoje mikropodniku. Komise schválila novou iniciativu pro posílení rozvoje mikroúvěrů Strana 2 Mikroúvěr se s velkým úspěchem využívá v méně rozvinutých zemích a také v EU. V této oblasti byly podniknuty některé kroky, a to jak na úrovni Společenství, tak na vnitrostátní úrovni. Poptávka po tomto typu financí (zpravidla půjčky v průměrné výši EUR) existuje v EU v drtivé většině u lidí zakládajících malé společnosti v odvětví služeb. Týká se podniků, jednotlivců i domácností. Patří k nim počítačoví experti i čističi oken, zahradníci či lidé nabízející péči o osoby či domácí zvířata mikroúvěr napomáhá rozvoji podnikání v oblasti individuálních schopností a dovedností. Finanční podpora by pocházela z existujícího rozpočtu na technickou pomoc strukturálních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj), který Evropská komise spravuje. Nový subjekt by byl spravován v rámci Evropského investičního fondu, který je již partnerem Komise v oblasti mikroúvěrů prostřednictvím iniciativy JEREMIE, Společných evropských zdrojů pro nejmenší až střední podniky (v činnosti od roku 2005). Nová iniciativa by se zaměřila na rozvoj obrovského potenciálu, který skýtají aktivity v rámci JEREMIE. Hlavní aspekty této iniciativy Jsou v podstatě tři: Za prvé vybízí členské státy k tomu, aby přizpůsobily svoje vnitrostátní institucionální, právní a obchodní rámce, které jsou zapotřebí k vytvoření příznivějšího prostředí pro rozvoj mikroúvěrů. V tomto kontextu by měly být v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost provedeny změny národních programů reforem, které by si měly stanovit smysluplný cíl v této oblasti. Za druhé doporučuje na evropské úrovni vytvořit nový subjekt, jehož personál bude poskytovat odborné znalosti a podporu v oblasti rozvoje nebankovních mikrofinančních institucí v členských státech. Poskytovatelé mikrofinancí by tak měli být vybaveni k tomu, aby současně s půjčkami poskytovali dlužníkům i poradenské služby a pomohli jim tak dosáhnout a zajistit úspěch v jejich podnikání. Podpora tohoto druhu je klíčem k úspěchu mikroúvěrových operací. Za účelem získání většího kapitálu pro poskytovatele mikroúvěrů navrhuje tato iniciativa v rámci nového subjektu zřídit mikroúvěr. Ten by pomohl financovat úvěrovou činnost mikrofinančních institucí, které mohou rovněž počítat s příspěvky od celé řady investorů a dárců. Zájem o provozování tohoto subjektu vyjádřila Evropská investiční banka a Evropský investiční fond. Cílové trhy a potenciál iniciativy Mikroúvěry představují v EU půjčky nižší než EUR, v případě EU15 je ale běžným průměrem EUR a v případě EU EUR. Mikroúvěr je určen pro potřeby nejmenších podniků s méně než 10 zaměstnanci (91 % všech evropských podniků) a nezaměstnaných či neaktivních osob, kteří si přejí vykonávat samostatně výdělečnou činnost, ale nemají přístup k tradičním bankovním službám. Iniciativa se zaměřuje na tento tržní segment subjektů nezpůsobilých pro bankovní úvěry. Rozvíjí se v nových i ve starých členských státech. Podle odhadů založených na údajích Eurostatu by možná poptávka po mikroúvěru v EU mohla v krátkodobém výhledu dosáhnout přes nových půjček v hodnotě přibližně 6,1 miliard EUR. Další informace o regionální politice jsou k dispozici na:

3 Transevropská dopravní síť Evropská komise schválila seznam projektů na financování v letech Strana 3 Evropská komise předložila své návrhy na financování projektů TEN-T pro období Při výběru projektů dala Komise přednost přeshraničním projektům a takovým druhům dopravy, jako jsou vnitrozemská vodní doprava a železnice. Požadovaná podpora ve výši více než 11,5 miliardy EUR vysoko převýšila rozpočet 5,1 miliardy EUR, který má Společenství k dispozici. Schválené projekty odpovídají EU prioritám v oblasti dopravy 21. listopadu 2007 Evropská komise zveřejnila své rozhodnutí o projektech, které si zaslouží být financovány ze společného rozpočtu v rámci programu Transevropské dopravní sítě v letech Navrhovaná rozhodnutí jsou reakcí na klíčové problémy dopravní politiky a politiky transevropské sítě (TEN). Pro Evropskou unii vytvoří vysokou přidanou hodnotu a posílí udržitelnost dopravy v Evropě. Výběrem projektů Komise zřetelně vyjadřuje svůj stanovený cíl, tj. zaměřit dostupnou podporu v nejvyšší možné míře na nejdůležitější přeshraniční úseky. To dokazuje i celkový podíl činností a studií týkajících se přeshraničních úseků 56 % z celkových finančních prostředků. Vybrané projekty rovněž splňují cíle Komise z hlediska udržitelného rozvoje dopravy. Komise navrhuje, aby byly co možná nejvíce financovány projekty v oblasti vnitrozemských vodních cest. Prostředky přidělené na tyto projekty celkově představují 11,5 % všech finančních zdrojů, které jsou k dispozici pro 30 prioritních projektů, zatímco na železnice připadá 74,2 %. Mezi projekty, které získají značnou podporu, patří vysokorychlostní trať mezi Lisabonem a Madridem (Evora-Merida), železniční osa Rail Baltica, studie trati mezi Slovinskem a Itálií (Terst- Divača), pevné železniční a silniční propojení Fehmarn Belt, transalpské železniční uzly Brenner a Mont Cenis, vnitrozemská vodní cesta Seina- Šelda a rozvoj Dunaje. Kromě toho vybrala Komise návrhy z oblasti Evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS), inteligentního dopravního systému (ITS) a uspořádání letového provozu (ATM). Podívejme se na schválené projekty v celé Evropě Prioritní projekty se dotýkají všech sektorů. Na co se konkrétně zaměřují, se dočtete níže. Mezi prioritními projekty, které obdržely významnou finanční pomoc patří i dvě vnitrozemské vodní cesty Rýn/Meuse-Main-Dunaj a Seina-Scheldt. To je významná část mezi Vídní a Bratislavou pro studium a práci na Dunaji a rovněž na části Staubig-Vilshofen ke zkoumání nových řešení této říční zúženiny. Celková podpora Společenství na projekt Rýn/Meuse-Main-Dunaj čítá 190 milionů eur. Projekt vodní cesty Seina- Scheldt může obdržet až 420 milionů eur v rámci projektu založeného na přeshraniční spolupráci mezi Belgií a Francií. Co se týče železnice, Komise doporučila umožnit čerpat až 4 miliardy eur na nejrůznější prioritní projekty. Tam patří i důležitá přeshraniční část Brenner - Mont Cenis, která může podpořit environmentální cíle této citlivé horské oblasti, dotčené alpskou dopravní cestou. Brenner je tunel o délce 63 km a tunel Mont Cenis měří 51,5 km. Oba byly doporučeny pro dotování Společenstvím částkou 786 a 671,8 milionů eur. Přeshraniční projekty, někdy i jen relativně malé, jako např. most Kehl mezi Německem a Francií jsou doporučeny ke spolufinancování v rámci snad všech prioritních projektových cílů. Pro více informací o evropské podpoře transevropským dopravním sítím navštivte stránky: n.htm Mimo víceletý program vybrala Komise také několik projektů pro roční program TEN-T na rok 2007.

4 EVROPSKÁ POLITIKA A JEJÍ PROGRAMY Strana 4 V tomto kontextu se realizoval projekt pod názvem město znalostí, snažící se založit inovační podnikatelské centrum (s cílem rozvoje speciálně v oblasti biolékařství a biotechnologií pro lidské zdraví), klastr blízce souvisejících aktivit a povzbudit vytvoření inovačních odrazových můstků. Místo podnikatelského centra bylo vybíráno velmi pečlivě, rozhodnutí padlo na oblast poblíž vyšší technické školy a Roche Diagnostics, modelového podniku v západním Štýrském Hradci. Speciální sekce zaměřená na inovace V rámci této sekce se můžete seznámit s příklady úspěšných projektů realizovaných v oblasti inovací. Věříme, že pro vás bude inspirací pro nové iniciativy v kraji. STUDIE 3 Mosty k budoucím inovacím V okolí města Štýrský Hradec, města znalostí se budují mosty mezi hospodářstvím a technologií v rámci sítě inovačních aktivit, nabízející široké spektrum služeb a shromažďující iniciativy a podnikatelské nápady. Rakouské druhé největší město s 230 tisíci obyvateli je díky své geografické poloze tradiční spojnicí mezi střední a jiho-východní Evropou. Díky svým třem univerzitám má i silné vědecké zázemí. Nyní se na západě města nachází obrovská průmyslová oblast (750 ha, obyvatel), jenž je poznamenána teritoriální nerovnováhou mezi potřebami průmyslu a obyvateli tohoto pásu, nedostatkem rozmanitosti ekonomických aktivit a chabým územním plánováním, což má za následek sociální problémy. Základním cílem programu URBAN II pro města je tedy přeměna západu Štýrského Hradce v moderní centrum činností zaměřených na znalostní ekonomiku. Zároveň, prostřednictvím zapojení obyvatel do diskuzí a plánování se snaží zajistit rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními požadavky. Studie prezentované v této speciální sekci byly vybrány z těch, jenž jsou prezentovány EK v Regionech pro ekonomickou změnu. První byla otištěna ve vydání č. 19., říjen Podnikatelé a účastníci sítě profitují z tohoto umístění, a sice díky synergii a mnoha službám (konzultace, investiční pomoc, přenos technologií, apod.) nabízených centrem na podporu malých a středních podniků během rozjezdové fáze. Absolventi technické školy shledali město znalostí užitečnou kreativní činností: most mezi znalostmi a hospodářstvím je otevřen pro obousměrný provoz. Kromě aktuálně stavěného podnikatelského centra projekt rovněž zahrnuje získávání a pronajímání prostor společnostem, což obstarává Styrianská podnikatelská propagační agentura, partner města Štýrský Hradec v této iniciativě. Celková povaha projektu, pečlivý výběr kandidátských společností podle definovaných cílů a architektonický design, který je plně funkční, stylový a přátelský k životnímu prostředí, to vše jsou přínosy města znalostí, které bylo otevřeno v říjnu 2004 a jeho cílem je rozvoj celého regionu. Detaily projektu Projekt: Město znalostí Program: URBAN II URBAN spojení Grau-West, Celkové náklady: eur Příspěvek z EU: eur Fond: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Kontakt Dr. Alexander Frestl and Sylvia Trattner-Jakob City of Graz, Town Planning, Development and Construction Department Managing authority URBAN II Graz Europaplatz 20 A-8020 Graz, Austria Tel. (43-316) Fax (43-316)

5 KRÁTCE Z BRUSELU Evropská komise a Výbor regionů společně připravily na 27. listopad 2007 workshop s diskuzí o nových způsobech konstruktivního dialogu s občany Evropské unie. Ideou bylo rozhodnout, zda by měl mít nový revidovaný rozpočet Evropské unie kapitolu komunikace. Je skutečností, že se zde v Bruselu potřebujeme setkávat s realitou, hovořit s lidmi o otázkách, které je zajímají, jako je imigrace, bezpečnost a životní prostředí. My se o to snažíme pomocí našich nástrojů, mezi které patří internetové stránky a newslettery! Organizace Open Days 2008 Výbor regionů je začíná připravovat Strana 5 Fáze příprav dalšího ročníku Open Days, Týdne evropských regionů a měst v Bruselu ve Výboru regionů začíná. Předseda Výboru regionů, M. Delebarre, vyzval regionální zastupitelské kanceláře v Bruselu k účasti na zahajovacím setkání Open Days 2008, které se uskuteční 14. prosince Do tohoto setkání musí být upřesněny detaily týkající se podmínek účasti, forem kandidatury a uzávěrek. Výbor regionů představí svou vizi nového ročníku Open Days, a objasní, které z návrhů vzešlých z regionů zapojených do Open Days 2007 byly vzaty v potaz. Zlínský kraj v Bruselu již začal přemýšlet o možných partnerech a nápadech v souvislosti s touto důležitou evropskou událostí. Udílení cen za nejlepší evropský regionální program ve Výboru regionů 27. listopadu 2007 se vyhlašovaly vítězové prvního ročníku soutěže Nejlepší evropský regionální program pořádané bruselským časopisem Regional Review, ve spolupráci s Výborem regionů a za účasti předsedy Výboru regionů Michaela Delebarra. Na ocenění, jenž mají za cíl poukázat na nejlepší práci a nejinovativnější regionální projekty v Evropě, bylo více než 150 nominovaných. Porota, která se skládala z tajemníka VR Gerharda Stahla, členky Evropského parlamentu Catherine Stihler, výkonného ředitele Evropského politického centra Hanse Martense a editora Regional Review Chrise Jonese, sestavila listinu 30 nominovaných. Členové VR a regionální kanceláře se zúčastnili online volby, kde se vybíralo deset nejlepších. Předseda Delebarre, jenž byl čestným hostem slavnostního vyhlášení, které se uskutečnilo v hotelu Chatelain řekl, že všichni nominovaní si mohou gratulovat jako vítězové, kteří představují přidanou hodnotu pro regionální politiku EU. Kromě víceletého programu Komise rovněž vybrala několik projektů z ročního programu TEN-T Roční programy doplňují víceleté programy vysokým stupněm flexibility reagující na stále nové požadavky. Vítěznými projekty jsou: Vítěz - Komunikace: Skotsko (VB) Stavění mostu zpráva o komunikaci Evropy se svými občany Vítěz - Kultura: město S-Hertogenbosch (Nizozemí) Voda v historických centrech měst Vítěz - Zaměstnanost: Svaz českých a moravských výrobních družstev sociální spolupráce, sociální podniky Vítěz - Energetika: Rakouská environmentální expertní skupina monitoring znečištění ovzduší ve střední Evropě Vítěz - Životní prostředí: HELCOM (Finsko) Akční plán HELCOM Baltského moře Vítěz - Evropský rok rovných příležitostí: JAKK vzdělávací centrum pro dospělé (Finsko) NaisWay, energie v dopravě a logistice Vítěz Inovace: Andaluské regionální ministerstvo zdravotnictví (Španělsko) Informarse.Es Salud: nový model komunikace o zdraví na základě inovací Vítěz Přímoří: Projekt the Baltic Master (Švédsko) Iniciativa na zvýšení připravenosti a environmentální ochrany Vítěz Sociální politika: Úřad místní samostatné vlády a regionální politiky (Slovinsko) PLYA, projekt na vzdělávaní mladých dospělých Vítěz Doprava: region Pays de la Loire Destineo: regionální plánovač cesty

6 strana 6 Výzvy k předkládání návrhů Zemědělství Media 2007 Podpora informačních nástrojů vztahujících se ke společné zemědělské politice Uzávěrka: (uzávěrka vypršela) Podpora vývoje a přípravy produkčních děl fikce, kreativní dokumenty a animace Jednotlivé projekty, projektové soubory a projektové soubory 2. stupně Uzávěrka: ; Media 2007 Media 2007 Program Kultura CIP Iniciativa i2i Rozvoj EU filmů Pojištění audiovizuální produkce Uzávěrka: / Cena Evropské unie za současnou architekturu Uzávěrka: / Podpora organizací a kulturních akcí, spolupráce a vytváření partnerství Uzávěrka: různá Program pro inovace a konkurenceschopnost Podpůrné služby pro podniky a inovace Program Life Plus Life Plus program Výzvy 2007 Inovace a ochrana životního prostředí RP7 RP7 RP7 Program Kapacity rozvoj výzkumných politik (OMC-NET) Uzávěrka: Společný program Potraviny, zemědělství, rybolov a biotechnologie Uzávěrka: různé Program Lidé Podpora výzkumných pracovníků Uzávěrka: únor Uzávěrka: (uzávěrka vypršela) Uzávěrka: různé

7 strana 7 Zlín Region in Brussels The Rose House 46, Boulevard de la Cambre B1000 Bruxelles Tel. (32) Fax (32) KALENDÁŘ PROSINEC Krmení zvířat bez OGM Mezinárodní konference Výbor regionů Brusel, Belgie Projektová konference CEEP Restrukturalizace a modernizace veřejných služeb Evropský ekonomický a sociální výbor Zahajovací meeting k Open Days 2008 Výbor regionů Brusel, Belgie let programu Erasmus Mezinárodní konference a slavnost Výbor regionů Brusel, Belgie Volná místa v Evropě Evropská investiční banka Stáže Strategické a korporační centrum Informační technologie Ref.: IN07WWW20 Stupeň: stážisté Místo: Lucemburk Uzávěrka: Info: Evropská investiční banka Stáže Stavební podpůrná jednotka Informační technologie Ref.: IN07WWW22 Stupeň: stážisté Místo: Luxemburk Uzávěrka: Info: Evropská banka pro obnovu a rozvoj Stáže Bankovní oddělení Ref.: Stupeň: stážisté Místo: Londýn (Velká Británie) Uzávěrka: Info: ročník 4, číslo 21 listopad 2007 Uzávěrka čísla: Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vyčerpávající analýzu daných témat. Odkazy jsou určeny k usnadnění přístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovaných stránek neručíme. Vydavatel: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Redakční rada: Mattia Crosetto, Petra Janošková Grafický design: HAL9000Limited 2007

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Z p r á v a o č i n n o s t i 2 012 Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Evropská investiční banka 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352)

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise Fact Sheet Evropská komise PŘÍSTUP LEADER Základní příručka PŘÍSTUP LEADER Základní příručka Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

2014 Zpráva o činnosti

2014 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2 Úvodní slovo prezidenta 4 Klíčové výsledky v roce 2014 Obsah 6 Rozhodná odpověď na hospodářskou krizi 12 18 Inovacemi k inteligentnímu růstu v Evropě Podpora malých a středních

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. 13 duben 2004. Rozšíření v palbě reflektorů. Nové partnerství pro soudržnost

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. 13 duben 2004. Rozšíření v palbě reflektorů. Nové partnerství pro soudržnost cs inforegio panorama 13 duben 2004 Evropská unie Regionálni politika Rozšíření v palbě reflektorů Nové partnerství pro soudržnost Obsah Rozšíření v palbě reflektorů Reorganizace Unie s. 3 Rozšíření s

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více