ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU"

Transkript

1 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, spustila novou iniciativu v oblasti mikroúvěrů. STRANA 4 STRUKTURÁLNÍ FONDY , PRŮVODCE DOBROU PRAXÍ A ÚSPĚŠNÝMI PROJEKTY Implementace nové generace strukturálních fondů se blíží. Pokračujeme v naší sekci Newsletteru věnované prezentaci úspěšných projektů z regionů EU. Inspirujte se! STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Open Days 2008 se již začínají připravovat! Zlínský kraj se zúčastní zahajovacího setkání ve Výboru regionů 14. prosince STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Nezapomeňte se podívat na náš aktuální přehled výzev k předkládání návrhů a nabídku pracovních míst Vážení čtenáři, Evropská komise dnes přijala balíček iniciativ, jehož cílem je modernizovat jednotný trh a přinést Evropanům další výhody, které navážou na dosavadní výsledky jednotného trhu. Byl to právě jednotný trh, který přispěl ke vzniku konkurenceschopných společností, snížil ceny, rozšířil možnosti výběru a zvýšil přitažlivost Evropy v očích zahraničních investorů. Opatření Komise vycházejí z rozsáhlých konzultací. Zmodernizovaný jednotný trh umožní lépe využívat výhody globalizace, posílí postavení spotřebitelů, poskytne nové příležitosti malým podnikům, podnítí inovace a přispěje k udržení vysokých norem v sociální oblasti i v oblasti životního prostředí. Mezi nejvýznamnější politická opatření, která dnes Komise přijala v rámci balíčku pro jednotný trh, patří iniciativy, jejichž cílem je pomoci spotřebitelům při přeshraničním uplatňování jejich smluvních práv a dosahování nápravy; dále lepší informovanost spotřebitelů a malých podniků; řešení nedostatků v odvětvích, v nichž jednotný trh nepřináší dostatečně dobré výsledky; návrh právní úpravy drobného podnikání; zavedení pasu pro výzkumné pracovníky ; ujasnění používání pravidel EU v oblasti služeb a sociálních služeb obecného zájmu a zvyšování kvality sociálních služeb v celé EU. Balíček opatření se zaměřuje především na spotřebitele a malé podniky. Je počátkem nového cyklu jednotného trhu. Díky tomuto vyváženému balíčku opatření posílí jednotný trh schopnost Evropy reagovat na globalizaci, přispěje k růstu a vytváření pracovních míst, zajistí spravedlivé ceny a přispěje k sociální ochraně i ochraně životního prostředí. S pozdravem, ředitel kanceláře Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

2 NOVINKY Z BRUSELU Komise představila iniciativu, jenž má zlepšit přístup k financím pro malé podniky a sociálně slabší skupiny (včetně příslušníků etnických menšin), kteří chtějí zahájit samostatně výdělečnou činnost. Tato iniciativa si v souladu s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost klade za cíl zvýšit v Evropě dostupnost malých půjček či mikroúvěrů a uspokojit tak dosud přetrvávající poptávku. Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner při prezentaci iniciativy veřejnosti řekla: Lidé chtějí pracovat a mnoho z nich si přeje provozovat vlastní malý podnik nebo zahájit samostatně výdělečnou činnost. Mikroúvěr je vysoce účinným nástrojem rozvoje nových podniků a pomoci nezaměstnaným v návratu do hlavního proudu hospodářství formou samostatně výdělečné činnosti či rozvoje mikropodniku. Komise schválila novou iniciativu pro posílení rozvoje mikroúvěrů Strana 2 Mikroúvěr se s velkým úspěchem využívá v méně rozvinutých zemích a také v EU. V této oblasti byly podniknuty některé kroky, a to jak na úrovni Společenství, tak na vnitrostátní úrovni. Poptávka po tomto typu financí (zpravidla půjčky v průměrné výši EUR) existuje v EU v drtivé většině u lidí zakládajících malé společnosti v odvětví služeb. Týká se podniků, jednotlivců i domácností. Patří k nim počítačoví experti i čističi oken, zahradníci či lidé nabízející péči o osoby či domácí zvířata mikroúvěr napomáhá rozvoji podnikání v oblasti individuálních schopností a dovedností. Finanční podpora by pocházela z existujícího rozpočtu na technickou pomoc strukturálních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj), který Evropská komise spravuje. Nový subjekt by byl spravován v rámci Evropského investičního fondu, který je již partnerem Komise v oblasti mikroúvěrů prostřednictvím iniciativy JEREMIE, Společných evropských zdrojů pro nejmenší až střední podniky (v činnosti od roku 2005). Nová iniciativa by se zaměřila na rozvoj obrovského potenciálu, který skýtají aktivity v rámci JEREMIE. Hlavní aspekty této iniciativy Jsou v podstatě tři: Za prvé vybízí členské státy k tomu, aby přizpůsobily svoje vnitrostátní institucionální, právní a obchodní rámce, které jsou zapotřebí k vytvoření příznivějšího prostředí pro rozvoj mikroúvěrů. V tomto kontextu by měly být v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost provedeny změny národních programů reforem, které by si měly stanovit smysluplný cíl v této oblasti. Za druhé doporučuje na evropské úrovni vytvořit nový subjekt, jehož personál bude poskytovat odborné znalosti a podporu v oblasti rozvoje nebankovních mikrofinančních institucí v členských státech. Poskytovatelé mikrofinancí by tak měli být vybaveni k tomu, aby současně s půjčkami poskytovali dlužníkům i poradenské služby a pomohli jim tak dosáhnout a zajistit úspěch v jejich podnikání. Podpora tohoto druhu je klíčem k úspěchu mikroúvěrových operací. Za účelem získání většího kapitálu pro poskytovatele mikroúvěrů navrhuje tato iniciativa v rámci nového subjektu zřídit mikroúvěr. Ten by pomohl financovat úvěrovou činnost mikrofinančních institucí, které mohou rovněž počítat s příspěvky od celé řady investorů a dárců. Zájem o provozování tohoto subjektu vyjádřila Evropská investiční banka a Evropský investiční fond. Cílové trhy a potenciál iniciativy Mikroúvěry představují v EU půjčky nižší než EUR, v případě EU15 je ale běžným průměrem EUR a v případě EU EUR. Mikroúvěr je určen pro potřeby nejmenších podniků s méně než 10 zaměstnanci (91 % všech evropských podniků) a nezaměstnaných či neaktivních osob, kteří si přejí vykonávat samostatně výdělečnou činnost, ale nemají přístup k tradičním bankovním službám. Iniciativa se zaměřuje na tento tržní segment subjektů nezpůsobilých pro bankovní úvěry. Rozvíjí se v nových i ve starých členských státech. Podle odhadů založených na údajích Eurostatu by možná poptávka po mikroúvěru v EU mohla v krátkodobém výhledu dosáhnout přes nových půjček v hodnotě přibližně 6,1 miliard EUR. Další informace o regionální politice jsou k dispozici na:

3 Transevropská dopravní síť Evropská komise schválila seznam projektů na financování v letech Strana 3 Evropská komise předložila své návrhy na financování projektů TEN-T pro období Při výběru projektů dala Komise přednost přeshraničním projektům a takovým druhům dopravy, jako jsou vnitrozemská vodní doprava a železnice. Požadovaná podpora ve výši více než 11,5 miliardy EUR vysoko převýšila rozpočet 5,1 miliardy EUR, který má Společenství k dispozici. Schválené projekty odpovídají EU prioritám v oblasti dopravy 21. listopadu 2007 Evropská komise zveřejnila své rozhodnutí o projektech, které si zaslouží být financovány ze společného rozpočtu v rámci programu Transevropské dopravní sítě v letech Navrhovaná rozhodnutí jsou reakcí na klíčové problémy dopravní politiky a politiky transevropské sítě (TEN). Pro Evropskou unii vytvoří vysokou přidanou hodnotu a posílí udržitelnost dopravy v Evropě. Výběrem projektů Komise zřetelně vyjadřuje svůj stanovený cíl, tj. zaměřit dostupnou podporu v nejvyšší možné míře na nejdůležitější přeshraniční úseky. To dokazuje i celkový podíl činností a studií týkajících se přeshraničních úseků 56 % z celkových finančních prostředků. Vybrané projekty rovněž splňují cíle Komise z hlediska udržitelného rozvoje dopravy. Komise navrhuje, aby byly co možná nejvíce financovány projekty v oblasti vnitrozemských vodních cest. Prostředky přidělené na tyto projekty celkově představují 11,5 % všech finančních zdrojů, které jsou k dispozici pro 30 prioritních projektů, zatímco na železnice připadá 74,2 %. Mezi projekty, které získají značnou podporu, patří vysokorychlostní trať mezi Lisabonem a Madridem (Evora-Merida), železniční osa Rail Baltica, studie trati mezi Slovinskem a Itálií (Terst- Divača), pevné železniční a silniční propojení Fehmarn Belt, transalpské železniční uzly Brenner a Mont Cenis, vnitrozemská vodní cesta Seina- Šelda a rozvoj Dunaje. Kromě toho vybrala Komise návrhy z oblasti Evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS), inteligentního dopravního systému (ITS) a uspořádání letového provozu (ATM). Podívejme se na schválené projekty v celé Evropě Prioritní projekty se dotýkají všech sektorů. Na co se konkrétně zaměřují, se dočtete níže. Mezi prioritními projekty, které obdržely významnou finanční pomoc patří i dvě vnitrozemské vodní cesty Rýn/Meuse-Main-Dunaj a Seina-Scheldt. To je významná část mezi Vídní a Bratislavou pro studium a práci na Dunaji a rovněž na části Staubig-Vilshofen ke zkoumání nových řešení této říční zúženiny. Celková podpora Společenství na projekt Rýn/Meuse-Main-Dunaj čítá 190 milionů eur. Projekt vodní cesty Seina- Scheldt může obdržet až 420 milionů eur v rámci projektu založeného na přeshraniční spolupráci mezi Belgií a Francií. Co se týče železnice, Komise doporučila umožnit čerpat až 4 miliardy eur na nejrůznější prioritní projekty. Tam patří i důležitá přeshraniční část Brenner - Mont Cenis, která může podpořit environmentální cíle této citlivé horské oblasti, dotčené alpskou dopravní cestou. Brenner je tunel o délce 63 km a tunel Mont Cenis měří 51,5 km. Oba byly doporučeny pro dotování Společenstvím částkou 786 a 671,8 milionů eur. Přeshraniční projekty, někdy i jen relativně malé, jako např. most Kehl mezi Německem a Francií jsou doporučeny ke spolufinancování v rámci snad všech prioritních projektových cílů. Pro více informací o evropské podpoře transevropským dopravním sítím navštivte stránky: n.htm Mimo víceletý program vybrala Komise také několik projektů pro roční program TEN-T na rok 2007.

4 EVROPSKÁ POLITIKA A JEJÍ PROGRAMY Strana 4 V tomto kontextu se realizoval projekt pod názvem město znalostí, snažící se založit inovační podnikatelské centrum (s cílem rozvoje speciálně v oblasti biolékařství a biotechnologií pro lidské zdraví), klastr blízce souvisejících aktivit a povzbudit vytvoření inovačních odrazových můstků. Místo podnikatelského centra bylo vybíráno velmi pečlivě, rozhodnutí padlo na oblast poblíž vyšší technické školy a Roche Diagnostics, modelového podniku v západním Štýrském Hradci. Speciální sekce zaměřená na inovace V rámci této sekce se můžete seznámit s příklady úspěšných projektů realizovaných v oblasti inovací. Věříme, že pro vás bude inspirací pro nové iniciativy v kraji. STUDIE 3 Mosty k budoucím inovacím V okolí města Štýrský Hradec, města znalostí se budují mosty mezi hospodářstvím a technologií v rámci sítě inovačních aktivit, nabízející široké spektrum služeb a shromažďující iniciativy a podnikatelské nápady. Rakouské druhé největší město s 230 tisíci obyvateli je díky své geografické poloze tradiční spojnicí mezi střední a jiho-východní Evropou. Díky svým třem univerzitám má i silné vědecké zázemí. Nyní se na západě města nachází obrovská průmyslová oblast (750 ha, obyvatel), jenž je poznamenána teritoriální nerovnováhou mezi potřebami průmyslu a obyvateli tohoto pásu, nedostatkem rozmanitosti ekonomických aktivit a chabým územním plánováním, což má za následek sociální problémy. Základním cílem programu URBAN II pro města je tedy přeměna západu Štýrského Hradce v moderní centrum činností zaměřených na znalostní ekonomiku. Zároveň, prostřednictvím zapojení obyvatel do diskuzí a plánování se snaží zajistit rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními požadavky. Studie prezentované v této speciální sekci byly vybrány z těch, jenž jsou prezentovány EK v Regionech pro ekonomickou změnu. První byla otištěna ve vydání č. 19., říjen Podnikatelé a účastníci sítě profitují z tohoto umístění, a sice díky synergii a mnoha službám (konzultace, investiční pomoc, přenos technologií, apod.) nabízených centrem na podporu malých a středních podniků během rozjezdové fáze. Absolventi technické školy shledali město znalostí užitečnou kreativní činností: most mezi znalostmi a hospodářstvím je otevřen pro obousměrný provoz. Kromě aktuálně stavěného podnikatelského centra projekt rovněž zahrnuje získávání a pronajímání prostor společnostem, což obstarává Styrianská podnikatelská propagační agentura, partner města Štýrský Hradec v této iniciativě. Celková povaha projektu, pečlivý výběr kandidátských společností podle definovaných cílů a architektonický design, který je plně funkční, stylový a přátelský k životnímu prostředí, to vše jsou přínosy města znalostí, které bylo otevřeno v říjnu 2004 a jeho cílem je rozvoj celého regionu. Detaily projektu Projekt: Město znalostí Program: URBAN II URBAN spojení Grau-West, Celkové náklady: eur Příspěvek z EU: eur Fond: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Kontakt Dr. Alexander Frestl and Sylvia Trattner-Jakob City of Graz, Town Planning, Development and Construction Department Managing authority URBAN II Graz Europaplatz 20 A-8020 Graz, Austria Tel. (43-316) Fax (43-316)

5 KRÁTCE Z BRUSELU Evropská komise a Výbor regionů společně připravily na 27. listopad 2007 workshop s diskuzí o nových způsobech konstruktivního dialogu s občany Evropské unie. Ideou bylo rozhodnout, zda by měl mít nový revidovaný rozpočet Evropské unie kapitolu komunikace. Je skutečností, že se zde v Bruselu potřebujeme setkávat s realitou, hovořit s lidmi o otázkách, které je zajímají, jako je imigrace, bezpečnost a životní prostředí. My se o to snažíme pomocí našich nástrojů, mezi které patří internetové stránky a newslettery! Organizace Open Days 2008 Výbor regionů je začíná připravovat Strana 5 Fáze příprav dalšího ročníku Open Days, Týdne evropských regionů a měst v Bruselu ve Výboru regionů začíná. Předseda Výboru regionů, M. Delebarre, vyzval regionální zastupitelské kanceláře v Bruselu k účasti na zahajovacím setkání Open Days 2008, které se uskuteční 14. prosince Do tohoto setkání musí být upřesněny detaily týkající se podmínek účasti, forem kandidatury a uzávěrek. Výbor regionů představí svou vizi nového ročníku Open Days, a objasní, které z návrhů vzešlých z regionů zapojených do Open Days 2007 byly vzaty v potaz. Zlínský kraj v Bruselu již začal přemýšlet o možných partnerech a nápadech v souvislosti s touto důležitou evropskou událostí. Udílení cen za nejlepší evropský regionální program ve Výboru regionů 27. listopadu 2007 se vyhlašovaly vítězové prvního ročníku soutěže Nejlepší evropský regionální program pořádané bruselským časopisem Regional Review, ve spolupráci s Výborem regionů a za účasti předsedy Výboru regionů Michaela Delebarra. Na ocenění, jenž mají za cíl poukázat na nejlepší práci a nejinovativnější regionální projekty v Evropě, bylo více než 150 nominovaných. Porota, která se skládala z tajemníka VR Gerharda Stahla, členky Evropského parlamentu Catherine Stihler, výkonného ředitele Evropského politického centra Hanse Martense a editora Regional Review Chrise Jonese, sestavila listinu 30 nominovaných. Členové VR a regionální kanceláře se zúčastnili online volby, kde se vybíralo deset nejlepších. Předseda Delebarre, jenž byl čestným hostem slavnostního vyhlášení, které se uskutečnilo v hotelu Chatelain řekl, že všichni nominovaní si mohou gratulovat jako vítězové, kteří představují přidanou hodnotu pro regionální politiku EU. Kromě víceletého programu Komise rovněž vybrala několik projektů z ročního programu TEN-T Roční programy doplňují víceleté programy vysokým stupněm flexibility reagující na stále nové požadavky. Vítěznými projekty jsou: Vítěz - Komunikace: Skotsko (VB) Stavění mostu zpráva o komunikaci Evropy se svými občany Vítěz - Kultura: město S-Hertogenbosch (Nizozemí) Voda v historických centrech měst Vítěz - Zaměstnanost: Svaz českých a moravských výrobních družstev sociální spolupráce, sociální podniky Vítěz - Energetika: Rakouská environmentální expertní skupina monitoring znečištění ovzduší ve střední Evropě Vítěz - Životní prostředí: HELCOM (Finsko) Akční plán HELCOM Baltského moře Vítěz - Evropský rok rovných příležitostí: JAKK vzdělávací centrum pro dospělé (Finsko) NaisWay, energie v dopravě a logistice Vítěz Inovace: Andaluské regionální ministerstvo zdravotnictví (Španělsko) Informarse.Es Salud: nový model komunikace o zdraví na základě inovací Vítěz Přímoří: Projekt the Baltic Master (Švédsko) Iniciativa na zvýšení připravenosti a environmentální ochrany Vítěz Sociální politika: Úřad místní samostatné vlády a regionální politiky (Slovinsko) PLYA, projekt na vzdělávaní mladých dospělých Vítěz Doprava: region Pays de la Loire Destineo: regionální plánovač cesty

6 strana 6 Výzvy k předkládání návrhů Zemědělství Media 2007 Podpora informačních nástrojů vztahujících se ke společné zemědělské politice Uzávěrka: (uzávěrka vypršela) Podpora vývoje a přípravy produkčních děl fikce, kreativní dokumenty a animace Jednotlivé projekty, projektové soubory a projektové soubory 2. stupně Uzávěrka: ; Media 2007 Media 2007 Program Kultura CIP Iniciativa i2i Rozvoj EU filmů Pojištění audiovizuální produkce Uzávěrka: / Cena Evropské unie za současnou architekturu Uzávěrka: / Podpora organizací a kulturních akcí, spolupráce a vytváření partnerství Uzávěrka: různá Program pro inovace a konkurenceschopnost Podpůrné služby pro podniky a inovace Program Life Plus Life Plus program Výzvy 2007 Inovace a ochrana životního prostředí RP7 RP7 RP7 Program Kapacity rozvoj výzkumných politik (OMC-NET) Uzávěrka: Společný program Potraviny, zemědělství, rybolov a biotechnologie Uzávěrka: různé Program Lidé Podpora výzkumných pracovníků Uzávěrka: únor Uzávěrka: (uzávěrka vypršela) Uzávěrka: různé

7 strana 7 Zlín Region in Brussels The Rose House 46, Boulevard de la Cambre B1000 Bruxelles Tel. (32) Fax (32) KALENDÁŘ PROSINEC Krmení zvířat bez OGM Mezinárodní konference Výbor regionů Brusel, Belgie Projektová konference CEEP Restrukturalizace a modernizace veřejných služeb Evropský ekonomický a sociální výbor Zahajovací meeting k Open Days 2008 Výbor regionů Brusel, Belgie let programu Erasmus Mezinárodní konference a slavnost Výbor regionů Brusel, Belgie Volná místa v Evropě Evropská investiční banka Stáže Strategické a korporační centrum Informační technologie Ref.: IN07WWW20 Stupeň: stážisté Místo: Lucemburk Uzávěrka: Info: Evropská investiční banka Stáže Stavební podpůrná jednotka Informační technologie Ref.: IN07WWW22 Stupeň: stážisté Místo: Luxemburk Uzávěrka: Info: Evropská banka pro obnovu a rozvoj Stáže Bankovní oddělení Ref.: Stupeň: stážisté Místo: Londýn (Velká Británie) Uzávěrka: Info: ročník 4, číslo 21 listopad 2007 Uzávěrka čísla: Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vyčerpávající analýzu daných témat. Odkazy jsou určeny k usnadnění přístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovaných stránek neručíme. Vydavatel: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Redakční rada: Mattia Crosetto, Petra Janošková Grafický design: HAL9000Limited 2007

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova spolufinancované ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou udržitelným a efektivním způsobem

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4 21 listopad 2007 21 Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2 Příručka pro dotace z EU 3-4 Období českého předsednictví: v Bruselu byl představen oficiální program 5

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012 Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP Táňa Perglová 13. března 2012 Program 1. Brusel 2. Vše začíná u strategie 3. Jednotlivé nástroje 2 Brusel Kdo v Bruselu rozhoduje o čem? Jaké instituce

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ

FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ Realizace transevropských sítí (TEN) je financována částečně Evropskou unií a částečně členskými státy. Finanční podpora EU slouží jako katalyzátor, přičemž většinu finančních

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Senát 11. května 2011 Podpora udržitelného růstu a zaměstnanosti V porovnání

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Kultura a strukturální fondy

Kultura a strukturální fondy Kultura a strukturální fondy 9. Prosince 2005 Pražské Kongresové centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství) Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Seminář epraha 28. března 2007

Seminář epraha 28. března 2007 Seminář epraha 28. března 2007 Informační společnost v Praze a fondy EU pro období 2007-2013 Jindřich Kratochvíl, Devoteam s.r.o. C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Úvod: Skupina

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

N. Witzanyová

N. Witzanyová N. Witzanyová witzanyovan@msmt.cz Kvalitní výzkum a investice do výzkumu mají pozitivní vliv na růst ekonomiky. Internacionalizace výzkumu má pozitivní vliv na jeho kvalitu. 4,0 3,5 FI SE Average R&D investment,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 Obsah Inovace je šťastná náhoda? Jak se inovuje? Inovační ekosystém jsou inovace úkolem i pro vládu? Financování inovací výsledky našich projektů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více