ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU"

Transkript

1 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, spustila novou iniciativu v oblasti mikroúvěrů. STRANA 4 STRUKTURÁLNÍ FONDY , PRŮVODCE DOBROU PRAXÍ A ÚSPĚŠNÝMI PROJEKTY Implementace nové generace strukturálních fondů se blíží. Pokračujeme v naší sekci Newsletteru věnované prezentaci úspěšných projektů z regionů EU. Inspirujte se! STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Open Days 2008 se již začínají připravovat! Zlínský kraj se zúčastní zahajovacího setkání ve Výboru regionů 14. prosince STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Nezapomeňte se podívat na náš aktuální přehled výzev k předkládání návrhů a nabídku pracovních míst Vážení čtenáři, Evropská komise dnes přijala balíček iniciativ, jehož cílem je modernizovat jednotný trh a přinést Evropanům další výhody, které navážou na dosavadní výsledky jednotného trhu. Byl to právě jednotný trh, který přispěl ke vzniku konkurenceschopných společností, snížil ceny, rozšířil možnosti výběru a zvýšil přitažlivost Evropy v očích zahraničních investorů. Opatření Komise vycházejí z rozsáhlých konzultací. Zmodernizovaný jednotný trh umožní lépe využívat výhody globalizace, posílí postavení spotřebitelů, poskytne nové příležitosti malým podnikům, podnítí inovace a přispěje k udržení vysokých norem v sociální oblasti i v oblasti životního prostředí. Mezi nejvýznamnější politická opatření, která dnes Komise přijala v rámci balíčku pro jednotný trh, patří iniciativy, jejichž cílem je pomoci spotřebitelům při přeshraničním uplatňování jejich smluvních práv a dosahování nápravy; dále lepší informovanost spotřebitelů a malých podniků; řešení nedostatků v odvětvích, v nichž jednotný trh nepřináší dostatečně dobré výsledky; návrh právní úpravy drobného podnikání; zavedení pasu pro výzkumné pracovníky ; ujasnění používání pravidel EU v oblasti služeb a sociálních služeb obecného zájmu a zvyšování kvality sociálních služeb v celé EU. Balíček opatření se zaměřuje především na spotřebitele a malé podniky. Je počátkem nového cyklu jednotného trhu. Díky tomuto vyváženému balíčku opatření posílí jednotný trh schopnost Evropy reagovat na globalizaci, přispěje k růstu a vytváření pracovních míst, zajistí spravedlivé ceny a přispěje k sociální ochraně i ochraně životního prostředí. S pozdravem, ředitel kanceláře Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

2 NOVINKY Z BRUSELU Komise představila iniciativu, jenž má zlepšit přístup k financím pro malé podniky a sociálně slabší skupiny (včetně příslušníků etnických menšin), kteří chtějí zahájit samostatně výdělečnou činnost. Tato iniciativa si v souladu s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost klade za cíl zvýšit v Evropě dostupnost malých půjček či mikroúvěrů a uspokojit tak dosud přetrvávající poptávku. Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner při prezentaci iniciativy veřejnosti řekla: Lidé chtějí pracovat a mnoho z nich si přeje provozovat vlastní malý podnik nebo zahájit samostatně výdělečnou činnost. Mikroúvěr je vysoce účinným nástrojem rozvoje nových podniků a pomoci nezaměstnaným v návratu do hlavního proudu hospodářství formou samostatně výdělečné činnosti či rozvoje mikropodniku. Komise schválila novou iniciativu pro posílení rozvoje mikroúvěrů Strana 2 Mikroúvěr se s velkým úspěchem využívá v méně rozvinutých zemích a také v EU. V této oblasti byly podniknuty některé kroky, a to jak na úrovni Společenství, tak na vnitrostátní úrovni. Poptávka po tomto typu financí (zpravidla půjčky v průměrné výši EUR) existuje v EU v drtivé většině u lidí zakládajících malé společnosti v odvětví služeb. Týká se podniků, jednotlivců i domácností. Patří k nim počítačoví experti i čističi oken, zahradníci či lidé nabízející péči o osoby či domácí zvířata mikroúvěr napomáhá rozvoji podnikání v oblasti individuálních schopností a dovedností. Finanční podpora by pocházela z existujícího rozpočtu na technickou pomoc strukturálních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj), který Evropská komise spravuje. Nový subjekt by byl spravován v rámci Evropského investičního fondu, který je již partnerem Komise v oblasti mikroúvěrů prostřednictvím iniciativy JEREMIE, Společných evropských zdrojů pro nejmenší až střední podniky (v činnosti od roku 2005). Nová iniciativa by se zaměřila na rozvoj obrovského potenciálu, který skýtají aktivity v rámci JEREMIE. Hlavní aspekty této iniciativy Jsou v podstatě tři: Za prvé vybízí členské státy k tomu, aby přizpůsobily svoje vnitrostátní institucionální, právní a obchodní rámce, které jsou zapotřebí k vytvoření příznivějšího prostředí pro rozvoj mikroúvěrů. V tomto kontextu by měly být v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost provedeny změny národních programů reforem, které by si měly stanovit smysluplný cíl v této oblasti. Za druhé doporučuje na evropské úrovni vytvořit nový subjekt, jehož personál bude poskytovat odborné znalosti a podporu v oblasti rozvoje nebankovních mikrofinančních institucí v členských státech. Poskytovatelé mikrofinancí by tak měli být vybaveni k tomu, aby současně s půjčkami poskytovali dlužníkům i poradenské služby a pomohli jim tak dosáhnout a zajistit úspěch v jejich podnikání. Podpora tohoto druhu je klíčem k úspěchu mikroúvěrových operací. Za účelem získání většího kapitálu pro poskytovatele mikroúvěrů navrhuje tato iniciativa v rámci nového subjektu zřídit mikroúvěr. Ten by pomohl financovat úvěrovou činnost mikrofinančních institucí, které mohou rovněž počítat s příspěvky od celé řady investorů a dárců. Zájem o provozování tohoto subjektu vyjádřila Evropská investiční banka a Evropský investiční fond. Cílové trhy a potenciál iniciativy Mikroúvěry představují v EU půjčky nižší než EUR, v případě EU15 je ale běžným průměrem EUR a v případě EU EUR. Mikroúvěr je určen pro potřeby nejmenších podniků s méně než 10 zaměstnanci (91 % všech evropských podniků) a nezaměstnaných či neaktivních osob, kteří si přejí vykonávat samostatně výdělečnou činnost, ale nemají přístup k tradičním bankovním službám. Iniciativa se zaměřuje na tento tržní segment subjektů nezpůsobilých pro bankovní úvěry. Rozvíjí se v nových i ve starých členských státech. Podle odhadů založených na údajích Eurostatu by možná poptávka po mikroúvěru v EU mohla v krátkodobém výhledu dosáhnout přes nových půjček v hodnotě přibližně 6,1 miliard EUR. Další informace o regionální politice jsou k dispozici na:

3 Transevropská dopravní síť Evropská komise schválila seznam projektů na financování v letech Strana 3 Evropská komise předložila své návrhy na financování projektů TEN-T pro období Při výběru projektů dala Komise přednost přeshraničním projektům a takovým druhům dopravy, jako jsou vnitrozemská vodní doprava a železnice. Požadovaná podpora ve výši více než 11,5 miliardy EUR vysoko převýšila rozpočet 5,1 miliardy EUR, který má Společenství k dispozici. Schválené projekty odpovídají EU prioritám v oblasti dopravy 21. listopadu 2007 Evropská komise zveřejnila své rozhodnutí o projektech, které si zaslouží být financovány ze společného rozpočtu v rámci programu Transevropské dopravní sítě v letech Navrhovaná rozhodnutí jsou reakcí na klíčové problémy dopravní politiky a politiky transevropské sítě (TEN). Pro Evropskou unii vytvoří vysokou přidanou hodnotu a posílí udržitelnost dopravy v Evropě. Výběrem projektů Komise zřetelně vyjadřuje svůj stanovený cíl, tj. zaměřit dostupnou podporu v nejvyšší možné míře na nejdůležitější přeshraniční úseky. To dokazuje i celkový podíl činností a studií týkajících se přeshraničních úseků 56 % z celkových finančních prostředků. Vybrané projekty rovněž splňují cíle Komise z hlediska udržitelného rozvoje dopravy. Komise navrhuje, aby byly co možná nejvíce financovány projekty v oblasti vnitrozemských vodních cest. Prostředky přidělené na tyto projekty celkově představují 11,5 % všech finančních zdrojů, které jsou k dispozici pro 30 prioritních projektů, zatímco na železnice připadá 74,2 %. Mezi projekty, které získají značnou podporu, patří vysokorychlostní trať mezi Lisabonem a Madridem (Evora-Merida), železniční osa Rail Baltica, studie trati mezi Slovinskem a Itálií (Terst- Divača), pevné železniční a silniční propojení Fehmarn Belt, transalpské železniční uzly Brenner a Mont Cenis, vnitrozemská vodní cesta Seina- Šelda a rozvoj Dunaje. Kromě toho vybrala Komise návrhy z oblasti Evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS), inteligentního dopravního systému (ITS) a uspořádání letového provozu (ATM). Podívejme se na schválené projekty v celé Evropě Prioritní projekty se dotýkají všech sektorů. Na co se konkrétně zaměřují, se dočtete níže. Mezi prioritními projekty, které obdržely významnou finanční pomoc patří i dvě vnitrozemské vodní cesty Rýn/Meuse-Main-Dunaj a Seina-Scheldt. To je významná část mezi Vídní a Bratislavou pro studium a práci na Dunaji a rovněž na části Staubig-Vilshofen ke zkoumání nových řešení této říční zúženiny. Celková podpora Společenství na projekt Rýn/Meuse-Main-Dunaj čítá 190 milionů eur. Projekt vodní cesty Seina- Scheldt může obdržet až 420 milionů eur v rámci projektu založeného na přeshraniční spolupráci mezi Belgií a Francií. Co se týče železnice, Komise doporučila umožnit čerpat až 4 miliardy eur na nejrůznější prioritní projekty. Tam patří i důležitá přeshraniční část Brenner - Mont Cenis, která může podpořit environmentální cíle této citlivé horské oblasti, dotčené alpskou dopravní cestou. Brenner je tunel o délce 63 km a tunel Mont Cenis měří 51,5 km. Oba byly doporučeny pro dotování Společenstvím částkou 786 a 671,8 milionů eur. Přeshraniční projekty, někdy i jen relativně malé, jako např. most Kehl mezi Německem a Francií jsou doporučeny ke spolufinancování v rámci snad všech prioritních projektových cílů. Pro více informací o evropské podpoře transevropským dopravním sítím navštivte stránky: n.htm Mimo víceletý program vybrala Komise také několik projektů pro roční program TEN-T na rok 2007.

4 EVROPSKÁ POLITIKA A JEJÍ PROGRAMY Strana 4 V tomto kontextu se realizoval projekt pod názvem město znalostí, snažící se založit inovační podnikatelské centrum (s cílem rozvoje speciálně v oblasti biolékařství a biotechnologií pro lidské zdraví), klastr blízce souvisejících aktivit a povzbudit vytvoření inovačních odrazových můstků. Místo podnikatelského centra bylo vybíráno velmi pečlivě, rozhodnutí padlo na oblast poblíž vyšší technické školy a Roche Diagnostics, modelového podniku v západním Štýrském Hradci. Speciální sekce zaměřená na inovace V rámci této sekce se můžete seznámit s příklady úspěšných projektů realizovaných v oblasti inovací. Věříme, že pro vás bude inspirací pro nové iniciativy v kraji. STUDIE 3 Mosty k budoucím inovacím V okolí města Štýrský Hradec, města znalostí se budují mosty mezi hospodářstvím a technologií v rámci sítě inovačních aktivit, nabízející široké spektrum služeb a shromažďující iniciativy a podnikatelské nápady. Rakouské druhé největší město s 230 tisíci obyvateli je díky své geografické poloze tradiční spojnicí mezi střední a jiho-východní Evropou. Díky svým třem univerzitám má i silné vědecké zázemí. Nyní se na západě města nachází obrovská průmyslová oblast (750 ha, obyvatel), jenž je poznamenána teritoriální nerovnováhou mezi potřebami průmyslu a obyvateli tohoto pásu, nedostatkem rozmanitosti ekonomických aktivit a chabým územním plánováním, což má za následek sociální problémy. Základním cílem programu URBAN II pro města je tedy přeměna západu Štýrského Hradce v moderní centrum činností zaměřených na znalostní ekonomiku. Zároveň, prostřednictvím zapojení obyvatel do diskuzí a plánování se snaží zajistit rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními požadavky. Studie prezentované v této speciální sekci byly vybrány z těch, jenž jsou prezentovány EK v Regionech pro ekonomickou změnu. První byla otištěna ve vydání č. 19., říjen Podnikatelé a účastníci sítě profitují z tohoto umístění, a sice díky synergii a mnoha službám (konzultace, investiční pomoc, přenos technologií, apod.) nabízených centrem na podporu malých a středních podniků během rozjezdové fáze. Absolventi technické školy shledali město znalostí užitečnou kreativní činností: most mezi znalostmi a hospodářstvím je otevřen pro obousměrný provoz. Kromě aktuálně stavěného podnikatelského centra projekt rovněž zahrnuje získávání a pronajímání prostor společnostem, což obstarává Styrianská podnikatelská propagační agentura, partner města Štýrský Hradec v této iniciativě. Celková povaha projektu, pečlivý výběr kandidátských společností podle definovaných cílů a architektonický design, který je plně funkční, stylový a přátelský k životnímu prostředí, to vše jsou přínosy města znalostí, které bylo otevřeno v říjnu 2004 a jeho cílem je rozvoj celého regionu. Detaily projektu Projekt: Město znalostí Program: URBAN II URBAN spojení Grau-West, Celkové náklady: eur Příspěvek z EU: eur Fond: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Kontakt Dr. Alexander Frestl and Sylvia Trattner-Jakob City of Graz, Town Planning, Development and Construction Department Managing authority URBAN II Graz Europaplatz 20 A-8020 Graz, Austria Tel. (43-316) Fax (43-316)

5 KRÁTCE Z BRUSELU Evropská komise a Výbor regionů společně připravily na 27. listopad 2007 workshop s diskuzí o nových způsobech konstruktivního dialogu s občany Evropské unie. Ideou bylo rozhodnout, zda by měl mít nový revidovaný rozpočet Evropské unie kapitolu komunikace. Je skutečností, že se zde v Bruselu potřebujeme setkávat s realitou, hovořit s lidmi o otázkách, které je zajímají, jako je imigrace, bezpečnost a životní prostředí. My se o to snažíme pomocí našich nástrojů, mezi které patří internetové stránky a newslettery! Organizace Open Days 2008 Výbor regionů je začíná připravovat Strana 5 Fáze příprav dalšího ročníku Open Days, Týdne evropských regionů a měst v Bruselu ve Výboru regionů začíná. Předseda Výboru regionů, M. Delebarre, vyzval regionální zastupitelské kanceláře v Bruselu k účasti na zahajovacím setkání Open Days 2008, které se uskuteční 14. prosince Do tohoto setkání musí být upřesněny detaily týkající se podmínek účasti, forem kandidatury a uzávěrek. Výbor regionů představí svou vizi nového ročníku Open Days, a objasní, které z návrhů vzešlých z regionů zapojených do Open Days 2007 byly vzaty v potaz. Zlínský kraj v Bruselu již začal přemýšlet o možných partnerech a nápadech v souvislosti s touto důležitou evropskou událostí. Udílení cen za nejlepší evropský regionální program ve Výboru regionů 27. listopadu 2007 se vyhlašovaly vítězové prvního ročníku soutěže Nejlepší evropský regionální program pořádané bruselským časopisem Regional Review, ve spolupráci s Výborem regionů a za účasti předsedy Výboru regionů Michaela Delebarra. Na ocenění, jenž mají za cíl poukázat na nejlepší práci a nejinovativnější regionální projekty v Evropě, bylo více než 150 nominovaných. Porota, která se skládala z tajemníka VR Gerharda Stahla, členky Evropského parlamentu Catherine Stihler, výkonného ředitele Evropského politického centra Hanse Martense a editora Regional Review Chrise Jonese, sestavila listinu 30 nominovaných. Členové VR a regionální kanceláře se zúčastnili online volby, kde se vybíralo deset nejlepších. Předseda Delebarre, jenž byl čestným hostem slavnostního vyhlášení, které se uskutečnilo v hotelu Chatelain řekl, že všichni nominovaní si mohou gratulovat jako vítězové, kteří představují přidanou hodnotu pro regionální politiku EU. Kromě víceletého programu Komise rovněž vybrala několik projektů z ročního programu TEN-T Roční programy doplňují víceleté programy vysokým stupněm flexibility reagující na stále nové požadavky. Vítěznými projekty jsou: Vítěz - Komunikace: Skotsko (VB) Stavění mostu zpráva o komunikaci Evropy se svými občany Vítěz - Kultura: město S-Hertogenbosch (Nizozemí) Voda v historických centrech měst Vítěz - Zaměstnanost: Svaz českých a moravských výrobních družstev sociální spolupráce, sociální podniky Vítěz - Energetika: Rakouská environmentální expertní skupina monitoring znečištění ovzduší ve střední Evropě Vítěz - Životní prostředí: HELCOM (Finsko) Akční plán HELCOM Baltského moře Vítěz - Evropský rok rovných příležitostí: JAKK vzdělávací centrum pro dospělé (Finsko) NaisWay, energie v dopravě a logistice Vítěz Inovace: Andaluské regionální ministerstvo zdravotnictví (Španělsko) Informarse.Es Salud: nový model komunikace o zdraví na základě inovací Vítěz Přímoří: Projekt the Baltic Master (Švédsko) Iniciativa na zvýšení připravenosti a environmentální ochrany Vítěz Sociální politika: Úřad místní samostatné vlády a regionální politiky (Slovinsko) PLYA, projekt na vzdělávaní mladých dospělých Vítěz Doprava: region Pays de la Loire Destineo: regionální plánovač cesty

6 strana 6 Výzvy k předkládání návrhů Zemědělství Media 2007 Podpora informačních nástrojů vztahujících se ke společné zemědělské politice Uzávěrka: (uzávěrka vypršela) Podpora vývoje a přípravy produkčních děl fikce, kreativní dokumenty a animace Jednotlivé projekty, projektové soubory a projektové soubory 2. stupně Uzávěrka: ; Media 2007 Media 2007 Program Kultura CIP Iniciativa i2i Rozvoj EU filmů Pojištění audiovizuální produkce Uzávěrka: / Cena Evropské unie za současnou architekturu Uzávěrka: / Podpora organizací a kulturních akcí, spolupráce a vytváření partnerství Uzávěrka: různá Program pro inovace a konkurenceschopnost Podpůrné služby pro podniky a inovace Program Life Plus Life Plus program Výzvy 2007 Inovace a ochrana životního prostředí RP7 RP7 RP7 Program Kapacity rozvoj výzkumných politik (OMC-NET) Uzávěrka: Společný program Potraviny, zemědělství, rybolov a biotechnologie Uzávěrka: různé Program Lidé Podpora výzkumných pracovníků Uzávěrka: únor Uzávěrka: (uzávěrka vypršela) Uzávěrka: různé

7 strana 7 Zlín Region in Brussels The Rose House 46, Boulevard de la Cambre B1000 Bruxelles Tel. (32) Fax (32) KALENDÁŘ PROSINEC Krmení zvířat bez OGM Mezinárodní konference Výbor regionů Brusel, Belgie Projektová konference CEEP Restrukturalizace a modernizace veřejných služeb Evropský ekonomický a sociální výbor Zahajovací meeting k Open Days 2008 Výbor regionů Brusel, Belgie let programu Erasmus Mezinárodní konference a slavnost Výbor regionů Brusel, Belgie Volná místa v Evropě Evropská investiční banka Stáže Strategické a korporační centrum Informační technologie Ref.: IN07WWW20 Stupeň: stážisté Místo: Lucemburk Uzávěrka: Info: Evropská investiční banka Stáže Stavební podpůrná jednotka Informační technologie Ref.: IN07WWW22 Stupeň: stážisté Místo: Luxemburk Uzávěrka: Info: Evropská banka pro obnovu a rozvoj Stáže Bankovní oddělení Ref.: Stupeň: stážisté Místo: Londýn (Velká Británie) Uzávěrka: Info: ročník 4, číslo 21 listopad 2007 Uzávěrka čísla: Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vyčerpávající analýzu daných témat. Odkazy jsou určeny k usnadnění přístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovaných stránek neručíme. Vydavatel: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Redakční rada: Mattia Crosetto, Petra Janošková Grafický design: HAL9000Limited 2007

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 Obsah Inovace je šťastná náhoda? Jak se inovuje? Inovační ekosystém jsou inovace úkolem i pro vládu? Financování inovací výsledky našich projektů

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř Ž I V O T O P I S U OSOBNÍ INFORMACE Jméno Společnost Adresa Pozice JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce. Standard Project Presentation

BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce. Standard Project Presentation BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce Standard Project Presentation V současné době Evropská unie reviduje Evropský dopravní systém (TEN-T). Nastává tedy vhodný

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 ZE DNE 5. ČERVENCE 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více