Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR. Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha www.migraceonline.cz"

Transkript

1 Přístupu migrantů ke zdravotní péči v ČR Marie Jelínková Multikulturní centrum Praha

2 Struktura příspěvku Stručně k vývoji české migrační politiky Přistup migrantů ze třetích zemí ke zdravotní péči v ČR Situace a strategie migrantů s obtížným přístupem ke zdravotní péči Prostor pro dotazy

3 Migrace do ČR základní informace ČR - homogenní populace, migranti tvoří zhruba 4 % populace migrantů s trvalým pobytem migrantů s jiným (zejména dlouhodobým) pobytem celkem (plus zhruba migrantů bez oprávnění k pobytu) legálně pobývajících cizinců je ze třetích zemí. Ekonomické důvody pro migraci vysoce převažují. Nejčastější země původu: Ukrajina ( ), Slovensko (70 000), Vietnam (60 000), Rusko (30 000), Polsko (20 000),...

4

5 Česká imigrační politika Teprve v době ekonomické krize se stává více politickým tématem. Značně instrumentální nastavení: migranti mají přijíždět v době, kdy je ČR ekonomicky potřebuje a odjíždět (během prvních let pobytu) ve chvíli, kdy ztratí práci (respektive jiný účel pobytu) obtížné slaďování s integrační politikou. V době ekonomické krize - tlak ze strany ČR, aby migranti odjeli. Koncepčnější migrační politika se zatím nerýsuje. Veřejné mínění má stále spíše negativní pohled na migranty a chápe je jako ohrožující jejich pracovní místa. Na druhou stranu je problém s rasizmem dosti malý. Ve světle výzkumů je česká migrační politika popisována jako charakteristická různými překážkami k získání pobytu. Celkově je v porovnání se zeměmi západní Evropy lehčí se do země dostat, ale těžší je si udržet legální status.

6 Migranti a zdravotnictví v ČR I. Nepolitické téma. Každý cizinec legálně pobývající na území ČR má zákonnou povinnost být řádně zdravotně pojištěn, realita je ale jiná. Přístup a možnost čerpání zdravotní péče cizinců v Čechách závisí do vysoké míry na typu jejich pobytu a pojištění, které mají uzavřené. Druhy pobytů: Dlouhodobý pobyt odvozen od účelu pobytu (pobyt nad 90 dnů), potřeba každoročně obnovovat, poměrně vysoký stupeň nejistoty Trvalý pobyt žádání: po 5 letech nepřetržitého pobytu na území, poměrně stabilní status, od občanství se liší nižší mírou práv (např. právo volit) Občanství možnost žádat po pěti letech trvalého pobytu Azyl (mezinárodní ochrana) + nižší stupně Vízum za účelem strpění Neregulérní pobyt

7 Migranti a zdravotnictví v ČR II. Cizince s přístupem ke zdravotnímu pojištění v ČR lze rozdělit na dvě hlavní skupiny: a) ti, kteří mají účast na veřejném zdravotním pojištění b) ti, kteří na něm účast nemají a volí variantu sjednání smluvního zdravotního pojištění Pozn.: Od vstoupila v platnost novela cizineckého zákona, podle které mohou cizinci uzavřít zdravotní pojištění pouze u pojišťovny, která je oprávněna provozovat toto pojištění na území ČR. Zákon však nestanovuje ani minimální rozsah zdravotní péče, na jakou musí mít cizinci pojištěni.

8 Cizinci spadající do režimu veřejného zdravotního pojištění 1. cizinci s trvalým pobytem 2. azylanti a žadatelé o azyl (relativně nově) 3. cizinci s dlouhodobým pobytem A) v klasickém zaměstnaneckém poměru u firmy se sídlem v ČR, spadají také do režimu veřejného zdravotního pojištění.

9 Cizinci odkázaní na komerční zdravotní pojištění (cca osob) 4. cizinci s dlouhodobým pobytem B) osoby samostatně výdělečně činné a další skupiny cizinců s dlouhodobým pobytem např. studenti se mohou pouze smluvně pojistit pro případ neodkladné péče či si sjednat komplexní pojištění, rozsah pojištění není státem předepsán. C) rodinní příslušníci migrantů s dlouhodobým pobytem např. děti musí být smluvně pojištěni, což nelze učinit před porodem, celá procedura (pokud se pojišťovna rozhodne dítě pojistit) trvá 2-3 měsíce. (5. cizinci s krátkodobým pobytem (tj. pobytem do 90 dnů) - povinnost mít cestovní pojištění, která ale nebývá kontrolována.)

10 Migranti s pojištěním a zdravotní péče - problémy INFORMACE migrantů samotných, zdravotnických zařízení, pojišťoven, zdravotnického personálu Rozsah komerčního zdravotního pojištění Nalezení lékaře (registrace u praktického lékaře) Prevence Očkování zejména u dětí (kontrola jen ve školce) Infekční choroby Kulturní rozdíly V porovnání s ostatními vyspělými státy je v ČR komunikace menším problémem.

11 Kdo tedy v realitě pojištění nemá či k němu má ztížený přístup? Cizinci bez oprávnění k pobytu (zhruba v 85 %, pozn.: zdravotnický personál nemá povinnost hlásit neregulérní migranty cizinecké policii, i pro ně existuje možnost komerčního zdravotního pojištění). Novorozené děti cizinců s dlouhodobým pobytem. Poměrně často OSVČ a další cizinci s dlouhodobým pobytem (dříve využívání tzv. falešných zdravotních pojišťoven). Důležité: Velká část cizinců s dlouhodobým pobytem má z komerčního pojištění krytou pouze část výkonů! Každému má být poskytnuta nezbytná a neodkladná lékařská pomoc.

12 Strategie zajištění lékařského ošetření u cizinců bez zdravotního pojištění Platba v hotovosti - nejčastější strategie Využití pojištění známého Využití zfalšované nebo již neplatné karty pojištěnce Vytvoření splátkového kalendáře Komunikace se zdravotníky ze země původu, zaslání léků Požádání o azyl Pomoc nevládních organizací Návštěva lékárny

13 Efekt zdravého imigranta Ve výzkumech o zdraví migrantů se ukazuje, že se přijíždějící migranti (muži i ženy) cítí v porovnání s majoritní populací země, kam přijíždějí, zdravější a méně navštěvují lékaře. Nicméně tento efekt zdravého migranta přetrvává pouze v několika počátečních letech a pak postupně mizí. Důvody změny jsou diskutabilní: -zátěž a absence prevence nebo změna perspektivy vnímaní zdraví?

14 Závěr Přístup řady migrantů ke zdravotní péči je velmi omezený, značně diversifikovaný a závislý na typu pobytu a zaměstnání, které migranti v ČR mají. Komerční zdravotní pojištění se ukazuje jako velmi problematické. Systém vytváří mnoho zranitelných (a v případě problémů i nepojistitelných) skupin např. novorozené děti migrantů (s výjimkou těch, jejichž rodiče mají trvalý pobyt), které nelze přihlásit k veřejnému zdravotnímu pojištění. Tento fakt vystavuje migranty velké nejistotě a je jednou z nejčastěji zmiňovaných příčin, které zabraňují integraci. S délkou pobytu se u migrantů zlepšuje i přístup ke zdravotní péči. Nejproblematičtější a současným vývojem nejvíce ohrožení jsou migranti s neregulérním statusem

15 Děkuji vám za pozornost. Vaše dotazy jsou vítány.

16 Literatura a výzkumy Arnold, F Providing Medical Services to Undocumented Immigrants: Costs and Public Polic. International Migration Review. Vol. 13, No. 4. Bosniak, L.S Human Rights, State Sovereignty and the Protection of Undocumented Migrants under the International Migrant Workers Convention. Dobiášová, K., Angelovská, O Podpora integrace cizinců v ČR v oblasti zdravotní péče. Přepis rozhovorů (vnitřní materiál). IZPE, Kostelec nad Černými lesy. Dobiášová, K., Křečková Tůmová, N., Angelovská, O Zdravotní péče o děti cizinců v ČR. Realita a zkušenost. IZPE, Kostelec nad Černými lesy. Duffy, M. M., Alexander, A Overcoming language barriers for non-english speaking patiens. ANNA Journal. Potkan. Vol.26, Iss. 5. Dwyer, J Illegal Immigrants, Health Care, and Social Responsibility. The Hastings Center Report. Hastings-on- Hudson: Vol.34, Iss. 1. Espenshade, T. J Unauthorized Immigration to the United States. Annual Review of Sociology, Vol. 21. Křečková Tůmová, N Podpora integrace cizinců v ČR, obsahová analýza hloubkových rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří s cizinci přicházejí při své práci do styku. IZPE, Kostelec nad Černými lesy. Moore, E Issues in Access to Health Care: The Undocumented Mexican Resident in Richmond, California Medical Anthropology Quarterly. Vol. 17, No. 3. Nesvadbová, L. (ed) Péče o cizince v ordinaci lékaře v ČR. IZPE Kostelec nad Černými lesy. Dostupné na: Průvodce systémem zdravotní péče České republiky IZPE. Kostelec nad Černými lesy. Dostupné na: Schuklenk,U Using medicin to control immigration. The Hastings Centre Report. Smith, L.S Health of America's Newcomers. Journal of Community Health Nursing, Vol. 18, No. 1. Zdravotní stav a péče o zdraví občanů bývalého SSSR pobývajících dlouhodobě v ČR a občanů ČR.Závěrečná zpráva z výzkumu z roku Sborník č. 1 / 2004 IZPE, Kostelec nad Černými lesy. Statistiky Českého statistického úřadu,

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Migrace v České Republice, její klady a zápory

Migrace v České Republice, její klady a zápory Migrace v České Republice, její klady a zápory Zpracovala: Bc. Tamara Richtermocová 2010 1 Obsah: 1. Vysvětlení pojmů..3 2. Migrace v ČR popis aktuálního vývoje...4 3. Faktory a příčiny migrace.5 4. Zaměstnání

Více

Podpora integrace cizinců v ČR

Podpora integrace cizinců v ČR Podpora integrace cizinců v ČR obsahová analýza hloubkových rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří s cizinci přicházejí při své práci do styku Realizátor výzkumu: Institut zdravotní politiky a ekonomiky

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obchodování s lidmi Některé problematické

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

MANUÁL K SOCIÁLNÍ INKLUZI OBCHODOVANÝCH A VYKOŘISŤOVANÝCH OSOB

MANUÁL K SOCIÁLNÍ INKLUZI OBCHODOVANÝCH A VYKOŘISŤOVANÝCH OSOB MANUÁL K SOCIÁLNÍ INKLUZI OBCHODOVANÝCH A VYKOŘISŤOVANÝCH OSOB Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a

Více

TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský

TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský Návrhy na legislativní změny: 1) Zaměstnání a povolání strana 2 a) Povinné zapisování všech cizinců-živnostníků do Obchodního rejstříku

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

POSTAVENÍ CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE V PRAZE

POSTAVENÍ CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE V PRAZE POSTAVENÍ CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE V PRAZE Zpráva z výzkumu 1 TATO ZPRÁVA JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU SYSTÉMOVÁ KONCEPCE PODPORY PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ CIZINCŮ DLOUHODOBĚ ŽIJÍCÍCH NA ÚZEMÍ HL.M. PRAHY (WORK IN PRAGUE),

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2011 Jiří Komárek Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více