MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N"

Transkript

1 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2015 OBSAH Všeobecné produktové informace 2 Vývoj fondu a ukazatele 3 Analýza fondu 4 Proces rozložení aktiv / Vývoj pravidelné investice 6 Přehled o trhu 7 Příloha 8 Marketingová zpráva: Tento dokument slouží výhradně pro informační účely profesionálním klientům a není určená pro soukromé zákazníky.

2 Charakteristika fondu SUCCESS absolute je aktivně řízený fond fondů, který investuje do globálních dluhopisových a akciových trhů. Cílem investiční strategie je v rámci alokace aktiv flexibilně zobrazit nejatraktivnější sektory na dluhopisovém a akciovém trhu. Rozložení do jednotlivých alokačních tříd ve fondu se pravidelně přizpůsobuje pomocí statistickoportfoliu. Cílem investiční matematického modelu, se vždy optimalizovanou strukturou výnosu a rizika v strategie je rychlá a flexibilní adaptace portfolia, které se tak přizpůsobuje na stále měnící se podmínky na mezinárodních finančních trzích. Highlights fondu Flexibilní rozložení aktiv: V rámci investiční strategie mohou být zohledněny nejzajímavější regiony, země a odvětví Atkivní řízení akciové složky: Prostřednictvím matematického modelu je fond vyvažován na optimální strukturu výnosu a rizika. Diverzifikace: ke snížení rizika, aniž by zároveň snižovala výnosy Aktivní výběr fondů: Prostřednictvím detailní kvantitativní analýzy se identifikují nejatraktivnější fondy a ti nejzajímavější manažeři portfolia, které jsou vybrané do portfolia. Cíl: Na střednědobém a dlouhodobém horizontu využívat šance na globálních akciových popř. dluhopisových trzích a snižovat potenciální ztráty zajišťováním. Šance / Výhody Střednědobě a dlouhodobě nadprůměrný kapitálový růst díky investicím do globálních akciových trhů Aktivní management uplatňovaný při výběru cílových fondů do portfolia fondu fondů usiluje o dosažení vysoké účasti na růstových trzích Účast na koncepcích nejzajímavějších fondů Zdvojená diverzifikace vázáním mezinárodních expertíz kapitálových trhů v jednom fondu DATA FONDU ISIN Datum vydání Datum převzetí managementu Datum změny managementu Měna fondu Použití výnosů Investiční společnost Management fondu Depozitář Minimální investice Právní forma Účetní rok Vstupní poplatek Správní poplatek Běžné náklady Povolení k prodeji max. Celkový objem fondu v EUR NAV v EUR AT EUR fond reinvestuje C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT Asset Management GmbH, Vídeň Raiffeisen Bank International AG ne Rakouský fond ve společném vlastnictví ( 2 Abs. 2 InvFG), odpovídá UCITS IV až do 5,25 % až do 1,75 % p. a. (+ 15 % odměna za výkonnost) 2,4 % AT/CZ/HU/SK ,21 10,68 Rizika Fáze útlumu jednotlivých trhů zejména akciových mohou mít negativní dopad na vývoj hodnoty fondu Vývoj fondu může ovlivnit kolísavost měnových kurzů Růstové a některé odvětvové fondy se vyznačují nadprůměrnými výkyvy v cenách podílů 2

3 Vývoj fondu a ukazatele od převzetí managementu 3a ( od )* 1 3% 7% 5% 7% 3% Výnos p.a. (po odečtení nákladů) Mod. sharpe ratio Maximální ztráta 20,62% 3,27% 5, 0,60-10,73% -8% Měsíční příspěvky k vývoji fondu od převzetí managementu 3a ,08% -0,22% 3,10% 0,64% -2,67% 0,00% -1,27% 0,32% -1,61% 0,54% -0,22% -2,39% 2,87% 1,45% 1,21% -0,22% 0,44% -0,54% 0,32% -0,11% 2,14% 0,31% 0,84% -3,52% -0,51% 1,95% -0,60% 0,00% 1,11% 1,20% 1,53% 2,27% 1,57% -0,36% 0,18% -2,47% rok 0,11% * 1 0,56% -1,78% 0,34% 2,93% 2,13% -2,08% 1,23% 0,55% 0,77% 0,87% 2,16% 3,40% 0,56% -2,87% -0,23% -0,46% -2,06% 1,75% -7,74% 2,30% 0,00% -0,21% -0,75% 0,11% 0,43% 7,24% 1,50% -1,38% 2,04% 1,79% 0,72% 0,51% 5,15% 1,09% 0,98% -0,48% -1,07% 2,66% 0,48% 6,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,68% 5 let 3a ( ) 5 let 7% 5% 7% 3% Výnos p.a. (po odečtení nákladů) Mod. sharpe ratio Maximální ztráta 18,24% 3,41% 5,92% 0,63-10,73% -8% rok 3a ( 1 rok ) Výnos p.a. (po odečtení nákladů) Mod. sharpe ratio Maximální ztráta 6,43% 6,43% 7,16% 0,95-5,41% 3a Výnosy dosahované v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Každá kapitálová investice je spojena s rizikem, kurzy mohou stoupat i klesat a není zaručena návratnost investice. Vstupní a výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB (Rakouská kontrolní banka). 3

4 Analýza fondu (1/2) Komentář fondu Alokační třídy k a ČERVEN 2015 Historické alokační třídy k a Od začátku roku SUCCESS absolute vzrostl a dosáhl performance ve výši +2,68%, roční performance obnáší 6,43% (stav ). V rámci Asset Allocation se stejně jako v předcházejících obdobích silně zohledňovaly hlavní trhy USA a Evropy. Tyto však byly částečně zajišťované pomocí termínovaných obchodů, tzv. Futures. Navíc se stále udržely pozice v oblasti energií a zdravotní péče. V segmentu dluhopisů se minulý měsíc uskutečnilo několik přeskupení portfolia. Největší součástí portfolia zůstaly globální konvertibilní fondy navíc se během měsíce vybudovaly velmi výnosné pozice v oblasti High Yield. V portfoliu SUCCESS se využívají nejen aktivně řízené fondy, ale také ETF produkty. Top pozice k Aktuální alokace aktiv k Hotovost / Peněžní trh Globální konvertibilní dluhopisy Akcie USA Small Cap Evropské dluhopisy s vysokým výnosem Akcie zdravotní péče Akcie USA 5% Akcie Energie 5% 4a 4a Akcie v zemích eurozóny 4% Globální firemní dluhopisy 4% Akcie Japonska 2% 8% 8% 10% 17% 39% UPDATE TRHU Uplynulý měsíc červen byl také na mezinárodních finančních trzích velmi dramatický. Během posledního červnového víkendu byla přerušena jednání věřitelů s řeckou vládou, když premiér Tsipras překvapivě oznámil vyhlášení referenda. V referendu se má primárně hlasovat o tom, zda Řecko přijme poslední nabídku ze strany institucí, resp. euroskupiny, která obsahuje rozsáhlé úsporné a reformní návrhy. Vládní doporučení, aby občané hlasovali ne, způsobila mezi jednotlivými stranami další napětí. Bezprostřední reakcí bylo rozhodnutí euroskupiny ukončit aktuální pomocný program. Evropská centrální banka navíc zastavila nouzové úvěry z programu ELA, jejíž pomocí se udržovala likvidita řeckých bank, na aktuální úrovni a už je dále nerozšiřovala. Tento krok donutil řecký stát, aby zavedl kontrolu kapitálového obchodu a ponechal aténskou burzu a banky předběžně zavřené, aby se zabránilo dalším důsledkům tzv. bank run, tj. masové snaze o výběr vkladů. Ani úvěrové splátky mezinárodního měnového fondu (IWF), které byly splatné ke konci června, nebyly uhrazeny. Akciové trhy se v důsledku velké nejistoty jevily jako nervózní, především evropské burzy zaznamenaly nadměrnou ztrátu. Panické prodeje ovšem více méně nenastaly. Státní dluhopisy nejlepší bonity stoupaly, dluhopisy periferních zemí ztrácely na hodnotě. Euro se vyvíjelo maximálně stabilně a skončilo koncem měsíce na 1,11 USD. Rostoucí dynamika vyžaduje průběžné sledování a nové vyhodnocování situace na finančních trzích (stav ). 4a Uvedené údaje o portfoliu vycházejí z posledních dostupných informačních zdrojů a proto se mohou lišit od údajuvykázaných v účetnictví fondu (právně závazný spis). 4

5 Analýza fondu (2/2) Korelace ke globálním investičním třídám Investiční třídy Index od převzetí managementu 1 rok Globální akcie MSCI World TR Index (EUR) 0,78 0,73 Globální dluhopisy JPMorgan Global Aggregate Bond TR Index (EUR) 0,09 0,40 komodity Rogers International Commodity Global TR Index (EUR) 0,22-0,07 Nemovitosti MSCI World Real Estate Index (EUR) 0,54 0,44 Další tranše ISIN Datum vydání Měny Použití výnosů Vstupní poplatek AT AT0000A0K EUR EUR výplata výnosů reinvestice výnosů v plné výši (zahraničí) až do 5,25 % až do 5,25 % Správní poplatek až do 1,75 % p. a. (+ 15 % odměna za výkonnost) až do 1,75 % p. a. (+ 15 % odměna za výkonnost) Minimální investice ne ne Povolení k prodeji AT/CZ/HU/SK AT/CZ/HU/SK Ocenění 5

6 Proces rozložení aktiv Vyhnout se dlouhým ztrátovým fázím 6a + 900% KROK 1 Výběr potenciálních trhů (regiony, odvětví, suroviny, dluhopisy, peněžní trh,..) Analýza výnosu, volatility, korelace, tržní kapitalizace, rizika se provádí pomocí matematických modelů % + 233% KROK 2 Definování alokace aktiv (realokace aktiv minimálně týdně) + 11% + 25% + 43% + 150% % - 10% - 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - Zamezení ztrátovým fázím prostřednictvím aktivního řízení akciové složky Dodatečné snížení rizika ztráty pomocí využití futures k zajištění akciové kvóty KROK 3 Optimalizované portfolio Čím více ztratíme, o to vyšších zisků musíme dosáhnout, aby se vzniklé ztráty opět vyrovnaly 6a Tento příkladový graf slouží výhradně pro ilustraci a znázorňuje, kolik zisku je potřeba. spojena s rizikem, kurzy mohou stoupat i klesat Vývoj pravidelné investice 5 let 6b Každá kapitálová investice je Pravidelná investice ( 5 let ) Měsíční investice Celkem vloženo Celkem naspořeno EUR 100,00 EUR 6 000,00 EUR 7 064,42 6b Výnosy dosahované v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Každá kapitálová investice je spojena s rizikem, kurzy mohou stoupat i klesat a není zaručena návratnost investice. Vstupní a výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB (Rakouská kontrolní banka). 6

7 Přehled o trhu Investiční třídy v EUR ( 1 rok ) 7a 160% 150% 140% Globální akcie Globální dluhopisy komodity měny (USD/EUR) 1 rok Globální akcie Globální dluhopisy 25,17% 15,40% 13,61% 7,31% komodity -10,34% 15,95% měny (USD/EUR) 22,07% 9,54% 80% Akcie v EUR ( 1 rok ) 7a 160% 150% 140% Akcie Evropy Akcie USA Akcie Japonska Akcie Ásie bez Japonska Akcie rozvíjejících se trhů 1 rok Akcie Evropy Akcie USA 13,95% 30,07% 16,19% 15,60% Akcie Japonska 33,34% 16,81% Akcie Ásie bez Japonska 22,16% 14,78% 80% Dluhopisy v EUR ( 1 rok ) 7a Akcie rozvíjejících se trhů 16,89% 15,49% 160% 150% 140% 3měsíce peněžní trh Evropské státní dluhopisy Evropské firemní dluhopisy Globální high-yield dluhopisy Dluhopisy rozvíjejících se trhů 1 rok 3měsíce peněžní trh 0,08% Evropské státní dluhopisy 4,06% Evropské firemní dluhopisy 1,60% 0,01% 3,94% 1,89% Globální high-yield dluhopisy 17,67% 9,08% 80% měny v EUR ( 1 rok ) 7a Dluhopisy rozvíjejících se trhů -1,57% 5,57% 160% 150% 140% USD JPY CHF GBP 1 rok USD JPY CHF 22,07% 1,04% 16,60% 9,54% 9,77% 17,89% GBP 12,67% 8,03% 80% 7a Výnosy dosahované v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Každá kapitálová investice je spojena s rizikem, kurzy mohou stoupat i klesat a není zaručena návratnost investice. Vstupní a výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB (Rakouská kontrolní banka). 7

8 Kontaktní údaje C-QUADRAT Kapitalanlage AG Použité výpočtové metody : na denní bázi, ročně Modifikovaný Sharpeho úrokové sazby poměr: Znázornění odpovídá výpočtu modifikovaného Sharpeho poměru, t.z. bez bezrizikové Adresa INFO linka Internet Právní upozornění Schottenfeldgasse Wien Alpha: rozdíl mezi výkonností fondu a jeho referenčním indexem, měsíční báze Beta: měří volatilitu fundu v poměru k referenčnímu indexu, měsíční báze Tracking Error: Popisuje odhadnutou jednoduchou směrodatnou odchylku rozdílů výnosů mezi fondem a benchmarkem (= výkyvy rozdílů výnosů), měsíční báze Korelace: Měří vývoj výkonnosti fondu ve vztahu k referenčnímu indexu, na měsíční bázi. Investiční třídy: A= výplata výnosů; T = reinvestice výnosů; VT = reinvestice výnosů v plné výši tuzemsko & cizina; VT-A = reinvestice výnosů cizina; VT-I = reinvestice výnosů v plné výši tuzemsko Tato marketingová zpráva slouží výhradně proinformační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu knákupu nebo prodeji podílových listů fondu, nelze jipokládat za nabídku k uzavření smlouvy o službáchnebo vedlejších službách spojených s cennýmipapíry. Tento dokument nemůže nahradit poradenstvíprostřednictvím Vašeho investičního poradce. Před investováním se seznamte s prospektem fondu, roční zprávou a v případě, že je starší 8 měsíců, půlroční zprávou fondu. Zveřejněný prodejní prospekt fondu SUCCESS absolute v aktuálním znění je zájemcům bezplatně k dispozici v sídle C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň, Rakousko, v sídle kontaktního místa v České republice UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20, , Praha 1, Česká republika. Každá kapitálová investice do investičního fondupodléhá všeobecným konjunkturním rizikům avýkyvům hodnoty. Trendy se mohou měnit a přinášets sebou negativní vývoj hodnoty. Trendkopírujícíobchodní systém může trendy převažovat nebopodvažovat. Informace pro konečného spotřebitele: Vstupnípoplatek může obdržet vaše banka nebo vášzprostředkovatel. Odměna za správu může zahrnovatprodejní provizi, kterou případně z části obdrží bankanebo zprostředkovatel. Produkty můžete získatprostřednictvím svého investičního poradce, bankynebo spořitelny. Oprávnění C-QUADRAT Kapitalanlage AG: Správa kapitálových investičních fondů dle rakouskéhoinvestmentfondsgesetz (zákona o investičníchfondech) investiční poradenství a správa portfolia dlerakouského Wertpapieraufsichtsgesetz (zákona odozoru nad cennými papíry). Pro lepší informovanost našich zákazníků bychom rádi upozornili, že rozsah bežných tržních odměn pro firmy zabývající se obchodováním s cennými papírylze získat na stránkách Úřadu pro dohled nadfinančními trhy (FMA) (www.fma.gv.at). Investičníspolečnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG nesmí připoskytování služeb s cennými papíry přijímat penízeklientů. Společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AGzahrnuje do nabídky služeb pro Vás také vlastníprodukty skupiny C-QUADRAT. Sem spadají zejménainvestiční fondy společnosti C-QUADRATKapitalanlage AG a strukturované produktyspolečnosti C-QUADRAT Investment AG Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Podrobnosti k ratingu Morningstar vizwww..morningstar.de. 8

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech.

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech. Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Fond byl schválen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTU CONSEQ ZAJIŠTĚNÝ BNP PARIBAS PLATINIUM 17. ZÁŘÍ 2012 POPIS PRODUKTU Certifikát Conseq zajištěný BNP Paribas Platinium nabízí investorům atraktivní

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income byla založena 19. 7. 2011. Tato prezentace

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

AVANT Česká pole 2015 otevřený podílový fond

AVANT Česká pole 2015 otevřený podílový fond I. Základní údaje AVANT Česká pole 2015 otevřený podílový fond Typ fondu Zaměření fondu Investiční strategie Cílová hodnota majetku Frekvence úpisu podílových listů Cenný papír Očekávaný výnos fondu (IRR)

Více

Asset Management správa peněz nebo nemovitostí?

Asset Management správa peněz nebo nemovitostí? Asset Management správa peněz nebo nemovitostí? Odborný seminář vázaného zástupce pro službu přijímání a předávání pokynů Conseq Investment Management, a.s. Burzovní palác Rybná 682/14 110 05 Praha 1 1

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Chytré portfolio Říjen 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Chytré portfolio je

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Fincentrum & Forbes Investice roku 2014: Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Praha, 4. února 2015 Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více