Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR"

Transkript

1

2

3 Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005

4 Tato publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Editoři publikace: Karolína Dobiášová Olga Angelovská Autoři publikace: Mgr. Karolína Dobiášová (kap , a 2.2.) Institut zdravotní politiky a ekonomiky Mgr. Ing. Olga Angelovská (kap ) Institut zdravotní politiky a ekonomiky Eva Kratochvílová (kap ) Pojišťovna VZP, a.s. Mgr. Naděžda Křečková, PhD. (kap ) Institut zdravotní politiky a ekonomiky Mgr. Pavel Čižinský (kap. 1.5.) Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Mgr. Ing. Pavla Hanušová (kap ) Institut zdravotní politiky a ekonomiky PhDr. Helena Hnilicová, PhD. (kap ) Institut zdravotní politiky a ekonomiky MUDr. František Schneiberg (kap. 3) Ústav sociální medicíny a veřejného zdravotnictví 1.LF UK Ilona Foktová (kap. 4) Institut zdravotní politiky a ekonomiky Eva Roupcová (kap. 4) Institut zdravotní politiky a ekonomiky Obálka: Ing. Arch. Vendula Vyskočilová IZPE - Institut zdravotní politiky a ekonomiky Kostelec nad Černými lesy, první vydání, prosinec 2005 ISBN: Tisk: SV s.r.o. 2

5 Obsah: 1. Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění dítěte-cizince, které se narodí na území ČR Dítě narozené rodičům, pobývajícím na území ČR na základě povolení k pobytu Dítě narozené rodičům, kteří pobývají na území ČR přechodně, na základě tzv. dlouhodobého víza, zejména víza k pobytu nad 90 dnů Dítě narozené rodičům, kteří v ČR pobývají přechodně na základě tzv. krátkodobého víza (tj. výjezdního víza, průjezdního víza, letištního víza a víza k pobytu do 90 dnů) nebo bez víza Dítě narozené rodičům občanům z některého ze států Evropské unie, kteří pobývají dlouhodobě na území ČR Dítě narozené matce, která žádá o azyl, nebo která je držitelkou víza za účelem strpění pobytu podle azylového zákona Dítě narozené matce, které byl udělen azyl Zdravotní pojištění dítěte-cizince, které společně se svými rodiči pobývá na území ČR Typy zdravotních pojištění Veřejné zdravotní pojištění Soukromé zdravotní pojištění Rozsah péče o dítě hrazené zdravotními pojišťovnami Rozsah péče z veřejného zdravotního pojištění Rozsah péče ze soukromého zdravotního pojištění Možnosti zdravotního pojištění dětí, které soukromá pojišťovna odmítne pojistit Organizace systému poskytování zdravotní péče v ČR Úvod Ambulantní péče Ústavní péče Pohotovostní a záchranná služba Zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy, jesle) Lékárenské služby v ČR Vyřizování stížností Preventivní zdravotní péče o děti a dorost Preventivní prohlídky Screening Očkování Úhrada očkování Výživa dětí Péče o zoubky Úrazy Kontakty na důležité instituce Přehled nejdůležitějších platných právních předpisů z oblasti poskytování zdravotní péče Příloha č. 1 Očkovací kalendář pravidelného očkování dětí Příloha č. 2 Potravní pyramida

6 Úvod V České republice (dále ČR) byla již několikrát věnována pozornost zdravotní péči o cizince, ale zatím jen okrajově problematice zdravotní péče o děti cizinců. Proto je cílem této brožury informovat cizince, kteří trvale nebo přechodně žijí s dětmi v ČR, o systému péče o zdraví v ČR, aby se v případě potřeby zdravotní péče o dítě mohli v tomto systému snadno a rychle orientovat a využít možností, jež jsou dány příslušnými právními normami a existující sítí zdravotnických služeb. Informuje také o zákonem stanovených povinnostech. Tato brožura je zpracována v několika jazykových verzích (anglicky, rusky, ukrajinsky, vietnamsky). Všechny verze jsou dostupné na internetové adrese a na různých dalších internetových adresách jsou na tyto brožury odkazy. Autoři této brožury vyslovují své poděkování okruhu spolupracovníků z Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva vnitra ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny a dalších organizací za jejich cenné připomínky v průběhu zpracovávání této brožury. Pokud budete mít k brožuře dotazy nebo připomínky, kontaktujte kolektiv autorů na ové adrese Za Vaše názory předem děkujeme. Institut zdravotní politiky a ekonomiky kolektiv autorů 4

7 1. Zdravotní pojištění Každý cizinec, včetně dětí cizinců, má povinnost pobývat v ČR řádně zdravotně pojištěn. Přijede-li nepojištěn a zjistí-li to některý příslušný orgán již při přechodu hranic, nemusí mu vůbec povolit vstup. V případě pobytu na území ČR bez pojištění porušuje české právní předpisy a hrozí mu postih za přestupek. V případě potřeby sebemenšího vyšetření nebo zákroku se po osobách, které v ČR nemají uzavřené zdravotní pojištění, vyžaduje úhrada v hotovosti, a to ve smluvních cenách, které mohou dosáhnout velmi vysokých částek. Pokud nemáte pro dítě sjednáno zdravotní pojištění, je třeba se zdravotnickým zařízením předem dojednat podmínky, za kterých vaše dítě ošetří. Každé zdravotnické zařízení má svůj ceník jednotlivých zdravotních úkonů. 1.1 Zdravotní pojištění dítěte-cizince, které se narodí na území ČR Pokud se cizinci, který pobývá na území ČR narodí dítě, řídí se při výběru zdravotního pojištění následujícími pravidly: 1. Podmínky zdravotního pojištění dítěte se řídí druhem pobytu, který je možné pro dítě vyřídit, mají-li rodiče každý jiný druh pobytu (tj. např. jeden z rodičů povolení k pobytu, druhý vízum nad 90 dnů) mohou zvolit jako základ k vyřizování pobytu pro dítě ze dvou možností tu, která je pro ně a pro dítě výhodnější, 2. Je-li jeden z rodičů dítěte občanem ČR, je třeba napřed zjistit, zda se narozením nestane občanem ČR také dítě. V tom případě se jeho trvalý pobyt, a tedy i zdravotní pojištění bude řídit předpisy o hlášení a evidenci pobytu občanů Dítě narozené rodičům, pobývajícím na území ČR na základě povolení k pobytu Pokud rodiče chtějí spolu s dítětem žít dále v ČR, jsou povinni nejpozději do 60 dnů od jeho narození podat na cizinecké policii žádost o povolení k pobytu pro dítě. V tom případě se pobyt dítěte od narození do právní moci 5

8 rozhodnutí o této žádosti považuje za pobyt trvalý. Dítě proto od narození splňuje podmínky účasti na veřejném zdravotním pojištění. To znamená, že plátcem pojistného za dítě je stát. Péče o dítě v porodnici by měla být plně hrazena pojišťovnou. Nejprve je třeba, aby si jeden z rodičů nechal dítě zapsat do cestovního dokladu. Pokud má každý z rodičů jiný typ pobytu v ČR, musí si dítě zapsat do pasu ten, který má povolení k pobytu (trvalý pobyt). K žádosti jsou potřebné následující doklady: vyplněná žádost (formulář je možno vyzvednout na cizinecké policii), rodný list dítěte, cestovní doklad se zapsaným dítětem (kde je uvedeno datum narození dítěte), doklad o zajištění prostředků, že můžete dítě uživit a doklad o zajištění ubytování v ČR. Cizinecká policie by měla rozhodnout do jednoho, nejpozději do dvou měsíců. Trvalý pobyt bude dítěti přiznán zpětně od doby jeho narození. S potvrzením o přiznání trvalého pobytu dítěte půjdou rodiče na pobočku vybrané zdravotní pojišťovny, kde bude jejich dítě pojištěno v rámci veřejného zdravotního pojištění a to zpětně ode dne narození. V případě onemocnění dítěte v době, než budou mít rodiče potvrzení o jeho pobytu, budou muset rodiče zdravotní péči za své dítě zaplatit v hotovosti nebo se domluvit s ošetřujícím lékařem, že mu doklad o zdravotním pojištění dítěte dodají později, až bude vystaven (po udělení trvalého pobytu). Po předložení průkazu zdravotního pojištění, lékař nebo zdravotnické zařízení vykáže zdravotní péči pojišťovně, pojišťovna lékaři náklady na zdravotní péči uhradí. Pokud byla zdravotní péče placena v hotovosti, lékař je povinen peníze za tuto péči vrátit. V případě platby v hotovosti je proto vždy nezbytné uschovat si účtenku Dítě narozené rodičům, kteří pobývají na území ČR přechodně, na základě tzv. dlouhodobého víza, zejména víza k pobytu nad 90 dnů Pokud chtějí rodiče s dítětem dále pobývat v ČR, jsou povinni do 60 dnů od jeho narození podat policii žádost o stejný druh víza pro dítě, jaký mají sami; účelem udělení víza bude v tom případě sloučení rodiny. K žádosti je třeba kromě rodného listu dítěte a jeho cestovního dokladu (viz výše), předložit také doklad o zdravotním pojištění pro dítě. V tomto případě je tedy nutno uzavřít pro dítě pojištění u komerční pojišťovny. Toto pojištění můžete uzavřít např. u Pojišťovny VZP, a.s. (dále PVZP, a.s.). Péči o dítě v porodnici je obvykle třeba uhradit, protože dítě lze pojistit až po provedení tzv. 6

9 vstupní lékařské prohlídky. Pojistnou smlouvu nelze uzavřít zpětně k datu narození dítěte. Soukromé zdravotní pojištění dětí lze sjednat na většině z realizačních pracovišť VZP ČR, kde obdržíte i veškeré informace k jednotlivým typům pojištění včetně potřebných tiskopisů (např. Žádost o uzavření zdravotního pojištění, Protokol o vstupní lékařské prohlídce). V Praze např. na krajské pobočce pro hl. m. Prahu, na adrese Vítězné náměstí 9, Praha 6, telefon Než bude dítě pojištěno, musí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Lékař, který provedl tuto prohlídku, vyplní tiskopis s názvem Protokol o vstupní lékařské prohlídce. Úhrada za tuto prohlídku je prováděna v hotovosti, potvrzení o úhradě za tuto prohlídku je nutno si uschovat a předložit při sjednávání pojištění. Tato částka, max. však do výše 400 Kč, bude odečtena z pojistného, které rodiče uhradí v hotovosti za celou pojistnou dobu (6 12 měsíců) předem. Pokud pojistná smlouva nebude uzavřena, náklady na lékařskou prohlídku pojišťovna neuhradí. POZOR! Pokud nedodržíte šedesátidenní lhůtu k podání žádosti o povolení k pobytu nebo vízum nad 90 dnů pro narozené dítě, a zároveň do 60 dnů od jeho narození z ČR nevycestujete, policie může zrušit vaše povolení k pobytu nebo vízum nad 90 dnů. Při rozhodování policie posuzuje především přiměřenost z hlediska dopadů do soukromého a rodinného života. Šedesátidenní lhůta se považuje za prodlouženou, pokud vám v podání žádosti v této lhůtě zabránily důvody na vaší vůli nezávislé. Tyto důvody (např. nemoc) je třeba neprodleně prokázat, a to podáním vysvětlení policii. Jste-li osobou s povolením k pobytu, zaniká jeho zrušením automaticky i vaše účast na veřejném zdravotním pojištění!!! Dítě narozené rodičům, kteří v ČR pobývají přechodně na základě tzv. krátkodobého víza (tj. výjezdního víza, průjezdního víza, letištního víza a víza k pobytu do 90 dnů) nebo bez víza Pokud rodiče s dítětem vycestují do 60 dnů od jeho narození, považuje se pobyt dítěte v ČR automaticky za přechodný. O úhradě péče o dítě v porodnici platí totéž jako u předchozího bodu, to znamená povinnost uzavřít pro dítě soukromé zdravotní pojištění (např. u PVZP, a.s.), pokud nemají rodiče pojištění, v němž je dohodnuto něco jiného. 7

10 1.1.4 Dítě narozené rodičům občanům z některého ze států Evropské unie, kteří pobývají dlouhodobě na území ČR Dítě, které se narodí rodičům občanům některého ze států EU má nárok být pojištěno v systému veřejného zdravotního pojištění, pokud splňuje alespoň jednu z níže uvedených podmínek: alespoň jeden z jeho rodičů vykonává na území ČR výdělečnou činnost, to znamená, že je na území ČR zaměstnán, nebo je osobou samostatně výdělečně činnou (podniká na území ČR). alespoň jeden z jeho rodičů má v ČR trvalý pobyt Dítě narozené matce, která žádá o azyl, nebo která je držitelkou víza za účelem strpění pobytu podle azylového zákona Náklady na zdravotní péči spojenou s narozením dítěte hradí stát Dítě narozené matce, které byl udělen azyl Dítě narozené matce - azylantce má účast na veřejném zdravotním pojištění až do doby, než bude rozhodnuto o udělení azylu nebo jiném druhu pobytu pro dítě na území ČR podle zákona o pobytu cizinců. 1.2 Zdravotní pojištění dítěte-cizince, které společně se svými rodiči pobývá na území ČR Zdravotní pojištění dítěte se odvíjí od druhu pobytu, který má dítě na území ČR. Děti, které mají trvalý pobyt jsou pojištěny v rámci veřejného zdravotního pojištění (viz. kap ). Děti, které na území ČR pobývají na základě dlouhodobého víza nad 90 dnů nespadají do systému veřejného pojištění a je nutno jim sjednat zdravotní pojištění soukromé (viz. kap ). Dítě rodičů občanů z některého ze států EU, z nichž alespoň jeden má v ČR trvalý pobyt nebo vykonává na území ČR výdělečnou činnost (je na území ČR zaměstnán nebo je osobou samostatně výdělečně činnou, tj. podniká na území ČR), je pojištěno v systému veřejného zdravotního pojištění. Dětem, které jsou žadateli o azyl, hradí zdravotní péči stát. Děti, kterým byl udělen azyl, jsou pojištěny v rámci veřejného zdravotního pojištění. 8

11 1.3 Typy zdravotních pojištění Zdravotní péče je v ČR poskytována převážně na základě povinného veřejného zdravotního pojištění. Soukromé zdravotní pojištění je alternativní formou. Právní nárok na veřejné zdravotní pojištění vzniká ze zákona dětem, které mají v ČR trvalý pobyt, dětem, kterým byl udělen azyl a dále dětem občana/ů některého ze států EU, který je na území ČR zaměstnán, nebo podniká, nebo má trvalý pobyt. Ti, kdo nesplňují podmínky účasti na veřejném zdravotním pojištění, musí uzavřít soukromé zdravotní pojištění. Významné rozdíly jsou: v rozsahu zdravotní péče kryté veřejným a soukromým zdravotním pojištěním. v podmínkách vzniku, zániku a trvání těchto typů pojištění Veřejné zdravotní pojištění Veřejné zdravotní pojištění v ČR provádí v současné době devět různých zdravotních pojišťoven. Z nich největší je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dále VZP). Vedle ní působí 8 dalších pojišťoven, jejichž seznam i s adresami a telefonními čísly je uveden na konci této brožury (v kap. 4. této brožury). Každá zdravotní pojišťovna má povinnost přijmout jako pojištěnce každou osobu, jež splňuje podmínky účasti na veřejném zdravotním pojištění. V případě rušení některé z pojišťoven přebírá její pojištěnce VZP, pokud si sami nezvolili jinou zdravotní pojišťovnu. Dítě, které je pojištěno v rámci veřejného zdravotního pojištění, má nárok na výběr zdravotní pojišťovny, u které bude pojištěno. Za nezaopatřené děti (do 26 let věku) a studenty (do 26 let věku), které jsou účastny na veřejném zdravotním pojištění, je plátcem pojistného stát, který přesunuje ze státního rozpočtu pojišťovnám zákonem stanovené částky. Pokud mají tyto osoby kromě toho samy příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby Soukromé zdravotní pojištění Ti, kdo nesplňují podmínky pro účast na veřejném zdravotním pojištění, mohou uzavřít soukromé zdravotní pojištění. Soukromé 9

12 zdravotní pojištění lze uzavřít u Pojišťovny VZP, a.s. (dále PVZP, a.s.), která je pro tuto činnost vybavena licencí. Soukromé zdravotní pojištění u PVZP, a.s. je uznáváno Cizineckou policií jako pojištění splňující podmínky zákona č. 326/1999 Sb., Policií ČR a znají ho i zdravotnická zařízení v celé České republice. Se žádostí o sjednání takového pojištění se obraťte na kteroukoliv krajskou pobočku nebo územní pracoviště VZP ČR (odkaz na nebo na asistenční službu VZP ČR, telefonní číslo: , , Orlická 4/2020, Praha 3. S ohledem na rozsah péče hrazené ze soukromého pojištění se uzavírá buď " Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče (ZPCN)" s rozsahem pojistné ochrany omezené pouze na nutnou a neodkladnou zdravotní péči nebo "Zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče (ZPCK), které je v rozsahu obdobném veřejnému zdravotnímu pojištění, avšak se sjednanými výlukami z pojištění a se sjednanými limity pojistného plnění; pojištění tedy nezajišťuje úhradu v rozsahu ani ve výši, v jaké by byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a není proto totožné s pojištěním pro případ nemoci podle 62 odst.3 zákona č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. A. Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče ZPCN Účastníky pojištění mohou být osoby bez omezení věku. Pojištění je vhodné zejména při krátkodobém pobytu na území ČR, např. za účelem turistiky nebo pracovní činnosti, pojistit se lze na pojistnou dobu od 3 dnů do 2 let. Z pojištění se hradí pouze nutná a neodkladná zdravotní péče. Součástí pojištění může být i pojištění v tranzitních zemích. B. Zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče ZPCK Toto pojištění může být uzavřeno například pro dítě cizince, které pobývá v ČR na základě víza nad 90 dnů. Pojištění se svým rozsahem blíží k veřejnému zdravotnímu pojištění, nad tento rámec nabízí jako nedílnou součást i úrazové pojištění. Vznik, zánik a prodloužení pojištění Soukromé pojištění vzniká na základě uzavření pojistné smlouvy a ode dne, který smlouva stanoví. Soukromé zdravotní pojištění zaniká uplynutím pojistné doby sjednané ve smlouvě, nebo vypovězením smlouvy dle pojistných podmínek. 10

13 Před uplynutím pojistné doby může pojištěný požádat o uzavření nové pojistné smlouvy na další období. Systém hrazení pojistného zůstává stejný, vstupní lékařská prohlídka v případě typu ZPCK není požadována (až po 3 letech trvání pojištění). Sazba pojistného je vyšší než minimální pojistné při účasti na veřejném zdravotním pojištění a pojištění kryje užší rozsah zdravotní péče než veřejné zdravotní pojištění. Úhrada léků je u ZPCK poskytována ve stejném rozsahu jako u veřejného zdravotního pojištění. ZPCK se s dětmi cizinci uzavírá na základě vstupní lékařské prohlídky v pojišťovnou určeném zdravotnickém zařízení (na náklady žadatele, po uzavření smlouvy je část vynaložené částky na vstupní lékařskou prohlídku odečtena při úhradě pojistného - nejvýše však 400 Kč). Výše pojistného je závislá na věku a pohlaví žadatele a typu pojištění: 1) Standard Rozsah zdravotní péče je obdobný jako ve veřejném zdravotním pojištění + pojištění úrazu; součástí pojištění je poporodní zdravotní péče o novorozence, byla-li pojištěna navazující pojistnou smlouvou v době porodu jeho matka, a to do limitu 5000 Kč. 2) Standard + akutní stomatologie Rozsah zdravotní péče je rozšířen o pojištění na akutní stomatologii do limitu 5000 Kč. 3) Standard + gravidita Rozsah zdravotní péče je shodný jako u bodu 1) a je určen pro klientky, které jsou v době sjednávání tohoto pojištění gravidní, nejkratší pojistná doba činí 9 měsíců. I tento typ lze sjednat s rozšířením na akutní stomatologii. 4) Standard + profesionální sporty Neuplatňuje se výluka událostí vzniklých při provozování profesionální sportovní činnosti. Pojištění se uzavírá na dobu šesti měsíců až 2 let, pojistné se platí v české měně, a to předem na celé pojistné období. Pokud pojedete se svým dítětem dočasně do své domovské země, není to důvodem k vrácení pojistného. Proto doporučujeme si ještě před sjednáním pojistné smlouvy řádně rozmyslet dobu, na kterou chcete dítě pojistit. 11

14 Podmínky, za kterých se soukromé zdravotní pojištění sjednává, rozsah pojistného plnění, práva a povinnosti pojištěného a pojistitele a způsob placení pojistného stanoví pojistné podmínky, které vydává pojistitel PVZP, a. s. 1.4 Rozsah péče o dítě hrazené zdravotními pojišťovnami Rozsah péče z veřejného zdravotního pojištění. Péče zcela hrazená zdravotní pojišťovnou Zdravotní péče poskytnutá na základě veřejného zdravotního pojištění a hrazená z prostředků tohoto pojištění zahrnuje: ambulantní a lůžkovou (nemocniční) léčebnou péči, pohotovostní a záchrannou službu, preventivní péči, dispenzární péči, poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky (např. přístroje užívané při diagnostice, ale i léčebné a pomocné prostředky, jako např. pomůcky pro nedoslýchavé, obvazy aj.) a stomatologických výrobků, lázeňskou péči, péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách, závodní preventivní péči, dopravu nemocných, náhradu cestovních nákladů, posudkovou činnost (pouze do jisté míry), prohlídku zemřelého a pitvu. Samotné léčebné výkony lékařů, kteří uzavřeli smlouvu s některou ze zdravotních pojišťoven, ať v ambulantních službách nebo v nemocnicích, jsou plně hrazeny těmito pojišťovnami a smluvní lékaři pojišťoven nejsou od pojištěných pacientů oprávněni požadovat jakékoli poplatky. Není-li však pacient zdravotně pojištěn, lékař je naopak nucen požadovat zaplacení léčebného úkonu a to bez ohledu na skutečnost, zda sám s pojišťovnou smlouvu uzavřel či nikoli. Zdravotní péče s finanční spoluúčastí pacienta Pojištěnci se spoluúčastí podílejí na úhradách některých výkonů případně prostředků zdravotnické techniky, které jdou nad rámec stanovený zákonem. Jde například o některé stomatologické výkony, část 12

15 lázeňské péče a zejména o spoluúčast na úhradě některých léčiv. Část léků je pojišťovnami hrazena zcela, u části se pacient finančně podílí určitou platbou. Přitom v každé skupině léčiv musí být nejméně jedno, které je pojišťovnou zcela hrazeno a u ostatních musí lékař pacienta předem upozornit na povinnost doplatku při převzetí léku v lékárně. Náklady na léčiva a prostředky zdravotnické techniky v průběhu nemocniční léčby jsou hrazeny v plné výši. Zdravotní péče plně hrazená pacientem Zdravotní péče, na kterou se veřejné zdravotní pojištění nevztahuje a kterou je třeba hradit přímo, je vymezena zákonem. Jde například o plastické operace, vybrané stomatologické výkony nebo akupunkturu. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění se dále nehradí některé výkony a vyšetření provedené v osobním zájmu pojištěnce nebo jiné osoby, které nemají přímo léčebný charakter a jejichž cílem není zachování nebo zlepšení zdravotního stavu pojištěnce. Jedná se např. o vyšetření pro vydání řidičského průkazu, prohlídky při vstupu do zaměstnání, potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu a další. Oprávněnost vymáhání přímé platby v rámci veřejného zdravotního pojištění za poskytnutou péči lze pak ověřit u zdravotní pojišťovny a v případě, že byla úhrada požadována neoprávněně, domáhejte se vrácení této částky u zdravotní pojišťovny. Platbu provádějte zásadně až po poskytnutí péče. Pojištěnci v rámci veřejného zdravotního pojištění mají kromě práva na výběr jedné z devíti zdravotních pojišťoven (jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k prvními dni kalendářního čtvrtletí) i právo: na výběr lékaře a zdravotnického zařízení (s výjimkou závodní zdravotní služby), kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně - toto právo může pojištěnec uplatnit jednou za tři měsíce, na výběr dopravní zdravotní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, na zdravotní péči bez přímé úhrady (s výjimkou výkonů, které ze zákona nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění) - zdravotní pojišťovna také může zabezpečit úhradu zdravotního výkonu či léčby, které jinak nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je-li prokázáno, že v daném případě jsou jedinou možností zdravotní péče, 13

16 právo na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady, jde-li o přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění, právo podání stížnosti v případě pochybnosti o tom, zda je péče poskytována náležitým způsobem (viz. kap Vyřizování stížností) Rozsah péče ze soukromého zdravotního pojištění Zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče osob ZPCK Z pojištění typu ZPCK se hradí náklady na poskytnutou péči s výjimkou výluk uvedených v pojistných podmínkách: diagnostickou, léčebnou, ambulantní, nemocniční, náklady na úhradu léků a prostředků zdravotnické techniky (ve stejném rozsahu jako osobám pojištěným na základě veřejného zdravotního pojištění, s výjimkou sluchadel, elektrických vozíků a myoelektrických protéz), výdaje spojené s dopravou potřebnou k dosažení zdravotnického zařízení, náklady na repatriaci pojištěného, a to do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popř. do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Pozor: V souvislosti s úhradou léků je třeba připomenout, že na základě pojistných podmínek pro ZPCK jste povinen platit v lékárně léky (v případě sjednání pojistné smlouvy ZPCK na celý rok, stejný postup platí i pro úhradu očkování proti chřipce, příspěvek na hormonální antikoncepci a částečné úhrady zubních rovnátek) na recept hotově. Po předložení dokladu o jejich zaplacení a kopie receptu potvrzené lékárnou při výdeji těchto léků, máte nárok na zpětné proplacení vynaložených nákladů. Rozsah zdravotní péče hrazené na základě ZPCK je dán pojistnými podmínkami PVZP, a.s., které obsahují výčet druhů péče - výluky, jež se z tohoto pojištění nehradí. Jde o závodní preventivní péči, ústavní péči v odborných léčebných ústavech, lázeňskou péči, akutní stomatologickou péči, pokud není sjednán typ Akutní stomatologie (s výjimkou úrazu), transplantace, léčení závislostí (včetně všech komplikací a souvisejících diagnóz), léčení AIDS, péče o nemocné cukrovkou léčené inzulínem, léčení chronické ledvinné nedostatečnosti hemodialýzou, léčení růstovým hormonem, 14

17 léčení hemofilie a jiné poruchy srážlivosti krve, léčení vrozených vad, léčení neplodnosti, léčení vad řeči. Dále pak péči poskytovanou nad rámec veřejného zdravotního pojištění, jako jsou vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony v osobním zájmu pojištěného, které nesledují léčebný účel (zdravotně kosmetické výkony, umělé přerušení těhotenství, zjištění neplodnosti, vypracování lékařského potvrzení na vlastní žádost). Rozsah zdravotní péče u ZPCK je hrazen do limitu pojistného plnění, který je jeden milion Kč 1. Soukromé zdravotní pojištění typu ZPCK, které je svým rozsahem obdobou veřejného zdravotního pojištění, je možné sjednat dle pojistných podmínek na dobu šesti měsíců až 2 let. Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče ZPCN Rozsah zdravotní péče hrazené na základě ZPCN je dán příslušnými pojistnými podmínkami. Toto pojištění zajišťuje: úhradu nákladů nutného a neodkladného léčení v České republice a tranzitních zemích do ČR, náklady na akutní ošetření zubů do 5000,-Kč, náklady na repatriaci pojištěného, a to do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popř. do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, náklady na převoz tělesných ostatků pojištěného do státu, jehož cestovní doklad vlastnil, popř. do jiného státu, ve kterém měl povolen pobyt. Pozor: U pojištění typu ZPCN, pokud není sjednáno rozšířené pojištění na ambulantní léky, nejsou léky předepsané při ambulantní péči lékařem hrazeny z pojištění. Léky poskytnuté při hospitalizaci jsou součástí nákladů na hospitalizaci a jsou pojišťovnou plně hrazeny. Soukromé zdravotní pojištění typu ZPCN lze sjednat volitelně na 3 dny až 2 roky. Při sjednání pojistné doby minimálně na dvanáct měsíců poskytuje PVZP, a.s. u pojištění ZPCK nadstandardní pojistné plnění v tomto rozsahu: a) 1x ročně preventivní očkování pojištěného proti chřipce, b) příplatek na hormonální antikoncepci pro pojištěného do výše 300 Kč z jedné pojistné smlouvy, 1 od bude limit Kč. Odpovídá požadavku 326/1999, který je Euro, a to až do kurzu 40,-Kč / Euro. 15

18 c) v případě sjednání rozšířeného pojištění na akutní stomatologii částečná úhrada fixního ortodontického aparátu do výše 300 Kč z jedné pojistné smlouvy. Pojištěné osoby v rámci ZPCK mohou čerpat zdravotní péči jen ve smluvních zdravotnických zařízeních (zpravidla např. nemocnici). Seznam smluvních zdravotnických zařízení, která poskytují zdravotní péči na základě ZPCK, je k dispozici na všech krajských pobočkách nebo územních pracovištích VZP ČR (odkaz na nebo na asistenční službě VZP ČR, telefonní číslo: , , Orlická 4/2020, Praha 3. Pojistné plnění, tj. úhrada nákladů za poskytnutou zdravotní péči je pak pojišťovnou uhrazeno v rozsahu podle sjednaného typu pojištění. Pojištěnci v rámci ZPCN mohou čerpat zdravotní péči v kterémkoli zdravotnickém zařízení. 1.5 Možnosti zdravotního pojištění dětí, které soukromá pojišťovna odmítne pojistit Na rozdíl od veřejného zdravotního pojištění, v němž je účast automatická ze zákona a v němž je zdravotní pojištění, tedy jak právem tak i povinností pro ty, kteří splňují jednu ze zákonem stanovených podmínek, na soukromé zdravotní pojištění není právní nárok. Může se tedy stát a také se stává, že komerční zdravotní pojišťovna ( PVZP, a.s.) dítě - cizince pojistit odmítne a toto dítě, ač má právní povinnost být pojištěno, se zdravotně pojistit nemůže. Stává se to především tehdy, pokud je zdravotní stav dítěte špatný, takže pojišťovna usoudí, že je pro ni finančně nevýhodné, aby cizince zdravotně pojistila. V podobné situaci by se dítě - cizinec mohlo ocitnout v případě, že jej sice komerční pojišťovna zdravotně pojistí, ovšem z tohoto soukromého zdravotního pojištění není hrazena ta péče, kterou dítě potřebuje. Rodiče zdravotně nepojištěného dítěte se mohou ocitnout v zoufalé situaci, kdy musí veškerou zdravotní péči o dítě hradit sami, na což ale nemusí mít peníze anebo je dítěti zdravotní péče zdravotnickým zařízením poskytnuta např. v zájmu záchrany života, ale následně je po rodičích vymáhána její úhrada, což mohou být pro běžného člověka naprosto nesplatitelné částky. V praxi se jedná především o právě narozené děti, které se narodí cizincům v České republice a trpí od narození např. srdeční vadou a ihned tedy potřebují 16

19 nákladnou lékařskou péči. Teoreticky ale může jít i o dospělé cizince nebo o staré osoby, které pojišťovna odmítne pro jejich zdravotní stav pojistit. V případě komerčně nepojistitelných dětí 2 se situaci v jistých případech podařilo vyřešit tak, že se jménem dítěte požádalo o udělení trvalého pobytu z důvodů humanitárních anebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 3. Tuto žádost podá jménem dítěte jeho zákonný zástupce, tedy většinou rodič. Žádost se podává na oblastním ředitelství cizinecké policie, tedy v praxi na odděleních cizinecké policie v okresech. Žádost je možno podat písemně bez osobní přítomnosti, ale vzhledem k tomu, že je nutno předložit i pas, tak se cizinec osobní návštěvě nevyhne. Žádost je nutno podat na úředním formuláři 4, do kolonky č. 17: účel pobytu je nutno uvést: humanitární nebo jiný důvod hodný zvláštního zřetele nebo 65 odst. 1 písm. b) 5 K žádosti je nutno dodat tyto přílohy: a) cestovní doklad, nejčastěji cestovní pas. V případě dítěte tedy bude nejprve zapotřebí dát dítě zapsat do cestovního dokladu jeho rodiče anebo mu vyřídit vlastní pas. Toto by měly dělat zastupitelské úřady států, jehož jsou cizinci občany. b) Doklad o zajištění prostředků k pobytu 6. Pokud cizinec nemá příslib poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů, musí předložit doklad, že je schopen měsíčně vynaložit částku ve výši dvojnásobku částky životního minima na osobní potřeby. 7 Cizinecká policie uznává tyto 4 2 Dle znalostí autorů se zatím jednalo jen o děti, není ovšem důvodem, proč by stejný postup nešlo použít i u dospělých cizinců. 3 Zákon v současnosti prochází hned dvěma novelami. Pokud bude schválena i druhá novela ( projednávaná v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 1107) budou mít příslušná ustanovení zákona jiná čísla. Tato nová čísla budou v dalším textu uvedena v poznámkách pod čarou. 4 V době psaní této příručky měl formulář zelenou barvu: Žádost o povolení k pobytu na území ČR 5 Pokud bude schválena novela, půjde o 66 odst. 1 písm. a) nebo b). 6 Dnes 71 zákona. 7 Tuto částku stanoví poslední nařízení vlády č. 664/2004 Sb. na: a) Kč, jde-li o dítě do 6 let věku, b) Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku, c) Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku, d) Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku a e) Kč u ostatních osob. 17

20 doklady: 1) potvrzení o příjmu od zaměstnavatele cizince ( příjem musí být nejméně dvojnásobek životního minima na jednoho žadatele), 2) smlouva o budoucí pracovní smlouvě, v níž je uvedena výše mzdy, 3) výpis z účtu ( i v zahraničí 8 ), na němž je částka odpovídající 70 násobku částky životního minima anebo 4) ověřený závazek manžela ( a snad i rodiče), který má vůči žadateli o pobyt vyživovací povinnost a který má příjem ve výši trojnásobku životního minima ( dvojnásobek pro žadatele a jednonásobek pro sebe) anebo který prokáže své finanční prostředky výpisem z účtu. Jde-li o dítě-cizince, musí mít rodič buď příjem ze zaměstnání alespoň ve výši 5800 Kč ( 3440 Kč pro dítě žadatele a 2360 Kč pro sebe, tedy alespoň ve výši minimální mzdy) anebo musí rodič mít na účtu Kč, napsat, že má k dítěti vyživovací povinnost a nechat svůj podpis ověřit. c) Potvrzení o zajištění ubytování. Potvrzení majitele nemovitosti nebo jiné osoby, která má k nemovitosti užívací právo ( nájemce, provozovatel hotelu, ubytovny atd.), o tom, že souhlasí s ubytováním cizince. 9 Podpis musí být ověřen. d) Výpis z rejstříku trestů v ČR a obdobný výpis od státu, jehož je cizinec občanem, od státu, kde má cizinec trvalý pobyt a od států, v nichž se cizinec zdržoval v posledních 3 letech 10 déle než 6 měsíců, anebo čestné prohlášení, že cizí stát takový doklad nevydává. Děti pod 15 let nemusí předkládat žádný výpis z rejstříku trestů. e) 3 fotografie žadatele f) souhlas rodičů, jde-li o dítě. Toto ustanovení přibude po novele. g) doklad o účelu pobytu. Tím je v tomto případě listina, na níž cizinec vylíčí, že jsou u něho dány humanitární či jiné důvody hodné zřetele pro trvalý pobyt a další doklady, které toto potvrzují. Žadatel by proto měl na zvláštní listinu vylíčit následující skutečnosti: jak dlouho a za jakým účelem žije v České republice, jaký je jeho zdravotní stav, proč ho pojišťovna odmítla pojistit, jakou péči potřebuje a kolik tato péče stojí a proč si ji nemůže bez zdravotního pojištění dovolit, co mu hrozí v případě, když by mu zdravotní péče nebyla poskytnuta anebo když by její úhradu nesl sám, proč se nemůže jet léčit do své země původu (např. je vhodné zdůraznit zdravotní kontraindikaci cestování, vzhledem ke zdravotnímu 8 Pokud je účet v zahraničí, musí být z výpisu zřejmé, že s penězi lze disponovat na území ČR. 9 Výpis z katastru nemovitostí se obvykle nevyžaduje. 10 Od podání žádosti. 18

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE ZLATÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE ZLATÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE ZLATÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 Pojistný program držitelů Zlatých karet a Zlatých firemních karet (Gold Card) vydaných Komerční bankou, a. s. Toto pojištění

Více

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění Cestovní pojištění Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění 99.50.40.41 01.2014 verze 01 AODIELBJCOAOHK AGHNJMONKHGBGK AHMACOHNICNMOK DDLLLLLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se

Více

POJIŠTĚNÍ PLATINUM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013. Pojistný program držitelů karet Platinum vydaných Komerční bankou, a. s.

POJIŠTĚNÍ PLATINUM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013. Pojistný program držitelů karet Platinum vydaných Komerční bankou, a. s. POJIŠTĚNÍ PLATINUM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 Pojistný program držitelů karet Platinum vydaných Komerční bankou, a. s. Toto pojištění se řídí obecně závaznými právními předpisy České

Více

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 Pojistné podmínky Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 Pojistný program držitelů Embosovaných karet, Embosovaných G2 karet, Intercard, Intercard G2, Stříbrných firemních

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění 2011 Právní rádce pacienta Aktualizované znění OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Pacient jako občan... 3 Právo, etika a morálka... 4 Jak se orientovat v právních předpisech?... 5 Nejvýznamnější právní předpisy...

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí.

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí. Cestovní pojištění na cesty do 90 dnů SingleTrip DĚKUJEME VÁM, že jste si mezi mnoha produkty na trhu zvolili právě naše cestovní pojištění. Vždy vycházíme vstříc především klientům, kteří vědí, co potřebují,

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty

Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Strana 4730 Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Částka 131 372 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Parlament se usnesl na tomto

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více