Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR"

Transkript

1

2

3 Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005

4 Tato publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Editoři publikace: Karolína Dobiášová Olga Angelovská Autoři publikace: Mgr. Karolína Dobiášová (kap , a 2.2.) Institut zdravotní politiky a ekonomiky Mgr. Ing. Olga Angelovská (kap ) Institut zdravotní politiky a ekonomiky Eva Kratochvílová (kap ) Pojišťovna VZP, a.s. Mgr. Naděžda Křečková, PhD. (kap ) Institut zdravotní politiky a ekonomiky Mgr. Pavel Čižinský (kap. 1.5.) Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Mgr. Ing. Pavla Hanušová (kap ) Institut zdravotní politiky a ekonomiky PhDr. Helena Hnilicová, PhD. (kap ) Institut zdravotní politiky a ekonomiky MUDr. František Schneiberg (kap. 3) Ústav sociální medicíny a veřejného zdravotnictví 1.LF UK Ilona Foktová (kap. 4) Institut zdravotní politiky a ekonomiky Eva Roupcová (kap. 4) Institut zdravotní politiky a ekonomiky Obálka: Ing. Arch. Vendula Vyskočilová IZPE - Institut zdravotní politiky a ekonomiky Kostelec nad Černými lesy, první vydání, prosinec 2005 ISBN: Tisk: SV s.r.o. 2

5 Obsah: 1. Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění dítěte-cizince, které se narodí na území ČR Dítě narozené rodičům, pobývajícím na území ČR na základě povolení k pobytu Dítě narozené rodičům, kteří pobývají na území ČR přechodně, na základě tzv. dlouhodobého víza, zejména víza k pobytu nad 90 dnů Dítě narozené rodičům, kteří v ČR pobývají přechodně na základě tzv. krátkodobého víza (tj. výjezdního víza, průjezdního víza, letištního víza a víza k pobytu do 90 dnů) nebo bez víza Dítě narozené rodičům občanům z některého ze států Evropské unie, kteří pobývají dlouhodobě na území ČR Dítě narozené matce, která žádá o azyl, nebo která je držitelkou víza za účelem strpění pobytu podle azylového zákona Dítě narozené matce, které byl udělen azyl Zdravotní pojištění dítěte-cizince, které společně se svými rodiči pobývá na území ČR Typy zdravotních pojištění Veřejné zdravotní pojištění Soukromé zdravotní pojištění Rozsah péče o dítě hrazené zdravotními pojišťovnami Rozsah péče z veřejného zdravotního pojištění Rozsah péče ze soukromého zdravotního pojištění Možnosti zdravotního pojištění dětí, které soukromá pojišťovna odmítne pojistit Organizace systému poskytování zdravotní péče v ČR Úvod Ambulantní péče Ústavní péče Pohotovostní a záchranná služba Zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy, jesle) Lékárenské služby v ČR Vyřizování stížností Preventivní zdravotní péče o děti a dorost Preventivní prohlídky Screening Očkování Úhrada očkování Výživa dětí Péče o zoubky Úrazy Kontakty na důležité instituce Přehled nejdůležitějších platných právních předpisů z oblasti poskytování zdravotní péče Příloha č. 1 Očkovací kalendář pravidelného očkování dětí Příloha č. 2 Potravní pyramida

6 Úvod V České republice (dále ČR) byla již několikrát věnována pozornost zdravotní péči o cizince, ale zatím jen okrajově problematice zdravotní péče o děti cizinců. Proto je cílem této brožury informovat cizince, kteří trvale nebo přechodně žijí s dětmi v ČR, o systému péče o zdraví v ČR, aby se v případě potřeby zdravotní péče o dítě mohli v tomto systému snadno a rychle orientovat a využít možností, jež jsou dány příslušnými právními normami a existující sítí zdravotnických služeb. Informuje také o zákonem stanovených povinnostech. Tato brožura je zpracována v několika jazykových verzích (anglicky, rusky, ukrajinsky, vietnamsky). Všechny verze jsou dostupné na internetové adrese a na různých dalších internetových adresách jsou na tyto brožury odkazy. Autoři této brožury vyslovují své poděkování okruhu spolupracovníků z Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva vnitra ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny a dalších organizací za jejich cenné připomínky v průběhu zpracovávání této brožury. Pokud budete mít k brožuře dotazy nebo připomínky, kontaktujte kolektiv autorů na ové adrese Za Vaše názory předem děkujeme. Institut zdravotní politiky a ekonomiky kolektiv autorů 4

7 1. Zdravotní pojištění Každý cizinec, včetně dětí cizinců, má povinnost pobývat v ČR řádně zdravotně pojištěn. Přijede-li nepojištěn a zjistí-li to některý příslušný orgán již při přechodu hranic, nemusí mu vůbec povolit vstup. V případě pobytu na území ČR bez pojištění porušuje české právní předpisy a hrozí mu postih za přestupek. V případě potřeby sebemenšího vyšetření nebo zákroku se po osobách, které v ČR nemají uzavřené zdravotní pojištění, vyžaduje úhrada v hotovosti, a to ve smluvních cenách, které mohou dosáhnout velmi vysokých částek. Pokud nemáte pro dítě sjednáno zdravotní pojištění, je třeba se zdravotnickým zařízením předem dojednat podmínky, za kterých vaše dítě ošetří. Každé zdravotnické zařízení má svůj ceník jednotlivých zdravotních úkonů. 1.1 Zdravotní pojištění dítěte-cizince, které se narodí na území ČR Pokud se cizinci, který pobývá na území ČR narodí dítě, řídí se při výběru zdravotního pojištění následujícími pravidly: 1. Podmínky zdravotního pojištění dítěte se řídí druhem pobytu, který je možné pro dítě vyřídit, mají-li rodiče každý jiný druh pobytu (tj. např. jeden z rodičů povolení k pobytu, druhý vízum nad 90 dnů) mohou zvolit jako základ k vyřizování pobytu pro dítě ze dvou možností tu, která je pro ně a pro dítě výhodnější, 2. Je-li jeden z rodičů dítěte občanem ČR, je třeba napřed zjistit, zda se narozením nestane občanem ČR také dítě. V tom případě se jeho trvalý pobyt, a tedy i zdravotní pojištění bude řídit předpisy o hlášení a evidenci pobytu občanů Dítě narozené rodičům, pobývajícím na území ČR na základě povolení k pobytu Pokud rodiče chtějí spolu s dítětem žít dále v ČR, jsou povinni nejpozději do 60 dnů od jeho narození podat na cizinecké policii žádost o povolení k pobytu pro dítě. V tom případě se pobyt dítěte od narození do právní moci 5

8 rozhodnutí o této žádosti považuje za pobyt trvalý. Dítě proto od narození splňuje podmínky účasti na veřejném zdravotním pojištění. To znamená, že plátcem pojistného za dítě je stát. Péče o dítě v porodnici by měla být plně hrazena pojišťovnou. Nejprve je třeba, aby si jeden z rodičů nechal dítě zapsat do cestovního dokladu. Pokud má každý z rodičů jiný typ pobytu v ČR, musí si dítě zapsat do pasu ten, který má povolení k pobytu (trvalý pobyt). K žádosti jsou potřebné následující doklady: vyplněná žádost (formulář je možno vyzvednout na cizinecké policii), rodný list dítěte, cestovní doklad se zapsaným dítětem (kde je uvedeno datum narození dítěte), doklad o zajištění prostředků, že můžete dítě uživit a doklad o zajištění ubytování v ČR. Cizinecká policie by měla rozhodnout do jednoho, nejpozději do dvou měsíců. Trvalý pobyt bude dítěti přiznán zpětně od doby jeho narození. S potvrzením o přiznání trvalého pobytu dítěte půjdou rodiče na pobočku vybrané zdravotní pojišťovny, kde bude jejich dítě pojištěno v rámci veřejného zdravotního pojištění a to zpětně ode dne narození. V případě onemocnění dítěte v době, než budou mít rodiče potvrzení o jeho pobytu, budou muset rodiče zdravotní péči za své dítě zaplatit v hotovosti nebo se domluvit s ošetřujícím lékařem, že mu doklad o zdravotním pojištění dítěte dodají později, až bude vystaven (po udělení trvalého pobytu). Po předložení průkazu zdravotního pojištění, lékař nebo zdravotnické zařízení vykáže zdravotní péči pojišťovně, pojišťovna lékaři náklady na zdravotní péči uhradí. Pokud byla zdravotní péče placena v hotovosti, lékař je povinen peníze za tuto péči vrátit. V případě platby v hotovosti je proto vždy nezbytné uschovat si účtenku Dítě narozené rodičům, kteří pobývají na území ČR přechodně, na základě tzv. dlouhodobého víza, zejména víza k pobytu nad 90 dnů Pokud chtějí rodiče s dítětem dále pobývat v ČR, jsou povinni do 60 dnů od jeho narození podat policii žádost o stejný druh víza pro dítě, jaký mají sami; účelem udělení víza bude v tom případě sloučení rodiny. K žádosti je třeba kromě rodného listu dítěte a jeho cestovního dokladu (viz výše), předložit také doklad o zdravotním pojištění pro dítě. V tomto případě je tedy nutno uzavřít pro dítě pojištění u komerční pojišťovny. Toto pojištění můžete uzavřít např. u Pojišťovny VZP, a.s. (dále PVZP, a.s.). Péči o dítě v porodnici je obvykle třeba uhradit, protože dítě lze pojistit až po provedení tzv. 6

9 vstupní lékařské prohlídky. Pojistnou smlouvu nelze uzavřít zpětně k datu narození dítěte. Soukromé zdravotní pojištění dětí lze sjednat na většině z realizačních pracovišť VZP ČR, kde obdržíte i veškeré informace k jednotlivým typům pojištění včetně potřebných tiskopisů (např. Žádost o uzavření zdravotního pojištění, Protokol o vstupní lékařské prohlídce). V Praze např. na krajské pobočce pro hl. m. Prahu, na adrese Vítězné náměstí 9, Praha 6, telefon Než bude dítě pojištěno, musí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Lékař, který provedl tuto prohlídku, vyplní tiskopis s názvem Protokol o vstupní lékařské prohlídce. Úhrada za tuto prohlídku je prováděna v hotovosti, potvrzení o úhradě za tuto prohlídku je nutno si uschovat a předložit při sjednávání pojištění. Tato částka, max. však do výše 400 Kč, bude odečtena z pojistného, které rodiče uhradí v hotovosti za celou pojistnou dobu (6 12 měsíců) předem. Pokud pojistná smlouva nebude uzavřena, náklady na lékařskou prohlídku pojišťovna neuhradí. POZOR! Pokud nedodržíte šedesátidenní lhůtu k podání žádosti o povolení k pobytu nebo vízum nad 90 dnů pro narozené dítě, a zároveň do 60 dnů od jeho narození z ČR nevycestujete, policie může zrušit vaše povolení k pobytu nebo vízum nad 90 dnů. Při rozhodování policie posuzuje především přiměřenost z hlediska dopadů do soukromého a rodinného života. Šedesátidenní lhůta se považuje za prodlouženou, pokud vám v podání žádosti v této lhůtě zabránily důvody na vaší vůli nezávislé. Tyto důvody (např. nemoc) je třeba neprodleně prokázat, a to podáním vysvětlení policii. Jste-li osobou s povolením k pobytu, zaniká jeho zrušením automaticky i vaše účast na veřejném zdravotním pojištění!!! Dítě narozené rodičům, kteří v ČR pobývají přechodně na základě tzv. krátkodobého víza (tj. výjezdního víza, průjezdního víza, letištního víza a víza k pobytu do 90 dnů) nebo bez víza Pokud rodiče s dítětem vycestují do 60 dnů od jeho narození, považuje se pobyt dítěte v ČR automaticky za přechodný. O úhradě péče o dítě v porodnici platí totéž jako u předchozího bodu, to znamená povinnost uzavřít pro dítě soukromé zdravotní pojištění (např. u PVZP, a.s.), pokud nemají rodiče pojištění, v němž je dohodnuto něco jiného. 7

10 1.1.4 Dítě narozené rodičům občanům z některého ze států Evropské unie, kteří pobývají dlouhodobě na území ČR Dítě, které se narodí rodičům občanům některého ze států EU má nárok být pojištěno v systému veřejného zdravotního pojištění, pokud splňuje alespoň jednu z níže uvedených podmínek: alespoň jeden z jeho rodičů vykonává na území ČR výdělečnou činnost, to znamená, že je na území ČR zaměstnán, nebo je osobou samostatně výdělečně činnou (podniká na území ČR). alespoň jeden z jeho rodičů má v ČR trvalý pobyt Dítě narozené matce, která žádá o azyl, nebo která je držitelkou víza za účelem strpění pobytu podle azylového zákona Náklady na zdravotní péči spojenou s narozením dítěte hradí stát Dítě narozené matce, které byl udělen azyl Dítě narozené matce - azylantce má účast na veřejném zdravotním pojištění až do doby, než bude rozhodnuto o udělení azylu nebo jiném druhu pobytu pro dítě na území ČR podle zákona o pobytu cizinců. 1.2 Zdravotní pojištění dítěte-cizince, které společně se svými rodiči pobývá na území ČR Zdravotní pojištění dítěte se odvíjí od druhu pobytu, který má dítě na území ČR. Děti, které mají trvalý pobyt jsou pojištěny v rámci veřejného zdravotního pojištění (viz. kap ). Děti, které na území ČR pobývají na základě dlouhodobého víza nad 90 dnů nespadají do systému veřejného pojištění a je nutno jim sjednat zdravotní pojištění soukromé (viz. kap ). Dítě rodičů občanů z některého ze států EU, z nichž alespoň jeden má v ČR trvalý pobyt nebo vykonává na území ČR výdělečnou činnost (je na území ČR zaměstnán nebo je osobou samostatně výdělečně činnou, tj. podniká na území ČR), je pojištěno v systému veřejného zdravotního pojištění. Dětem, které jsou žadateli o azyl, hradí zdravotní péči stát. Děti, kterým byl udělen azyl, jsou pojištěny v rámci veřejného zdravotního pojištění. 8

11 1.3 Typy zdravotních pojištění Zdravotní péče je v ČR poskytována převážně na základě povinného veřejného zdravotního pojištění. Soukromé zdravotní pojištění je alternativní formou. Právní nárok na veřejné zdravotní pojištění vzniká ze zákona dětem, které mají v ČR trvalý pobyt, dětem, kterým byl udělen azyl a dále dětem občana/ů některého ze států EU, který je na území ČR zaměstnán, nebo podniká, nebo má trvalý pobyt. Ti, kdo nesplňují podmínky účasti na veřejném zdravotním pojištění, musí uzavřít soukromé zdravotní pojištění. Významné rozdíly jsou: v rozsahu zdravotní péče kryté veřejným a soukromým zdravotním pojištěním. v podmínkách vzniku, zániku a trvání těchto typů pojištění Veřejné zdravotní pojištění Veřejné zdravotní pojištění v ČR provádí v současné době devět různých zdravotních pojišťoven. Z nich největší je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dále VZP). Vedle ní působí 8 dalších pojišťoven, jejichž seznam i s adresami a telefonními čísly je uveden na konci této brožury (v kap. 4. této brožury). Každá zdravotní pojišťovna má povinnost přijmout jako pojištěnce každou osobu, jež splňuje podmínky účasti na veřejném zdravotním pojištění. V případě rušení některé z pojišťoven přebírá její pojištěnce VZP, pokud si sami nezvolili jinou zdravotní pojišťovnu. Dítě, které je pojištěno v rámci veřejného zdravotního pojištění, má nárok na výběr zdravotní pojišťovny, u které bude pojištěno. Za nezaopatřené děti (do 26 let věku) a studenty (do 26 let věku), které jsou účastny na veřejném zdravotním pojištění, je plátcem pojistného stát, který přesunuje ze státního rozpočtu pojišťovnám zákonem stanovené částky. Pokud mají tyto osoby kromě toho samy příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby Soukromé zdravotní pojištění Ti, kdo nesplňují podmínky pro účast na veřejném zdravotním pojištění, mohou uzavřít soukromé zdravotní pojištění. Soukromé 9

12 zdravotní pojištění lze uzavřít u Pojišťovny VZP, a.s. (dále PVZP, a.s.), která je pro tuto činnost vybavena licencí. Soukromé zdravotní pojištění u PVZP, a.s. je uznáváno Cizineckou policií jako pojištění splňující podmínky zákona č. 326/1999 Sb., Policií ČR a znají ho i zdravotnická zařízení v celé České republice. Se žádostí o sjednání takového pojištění se obraťte na kteroukoliv krajskou pobočku nebo územní pracoviště VZP ČR (odkaz na nebo na asistenční službu VZP ČR, telefonní číslo: , , Orlická 4/2020, Praha 3. S ohledem na rozsah péče hrazené ze soukromého pojištění se uzavírá buď " Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče (ZPCN)" s rozsahem pojistné ochrany omezené pouze na nutnou a neodkladnou zdravotní péči nebo "Zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče (ZPCK), které je v rozsahu obdobném veřejnému zdravotnímu pojištění, avšak se sjednanými výlukami z pojištění a se sjednanými limity pojistného plnění; pojištění tedy nezajišťuje úhradu v rozsahu ani ve výši, v jaké by byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a není proto totožné s pojištěním pro případ nemoci podle 62 odst.3 zákona č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. A. Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče ZPCN Účastníky pojištění mohou být osoby bez omezení věku. Pojištění je vhodné zejména při krátkodobém pobytu na území ČR, např. za účelem turistiky nebo pracovní činnosti, pojistit se lze na pojistnou dobu od 3 dnů do 2 let. Z pojištění se hradí pouze nutná a neodkladná zdravotní péče. Součástí pojištění může být i pojištění v tranzitních zemích. B. Zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče ZPCK Toto pojištění může být uzavřeno například pro dítě cizince, které pobývá v ČR na základě víza nad 90 dnů. Pojištění se svým rozsahem blíží k veřejnému zdravotnímu pojištění, nad tento rámec nabízí jako nedílnou součást i úrazové pojištění. Vznik, zánik a prodloužení pojištění Soukromé pojištění vzniká na základě uzavření pojistné smlouvy a ode dne, který smlouva stanoví. Soukromé zdravotní pojištění zaniká uplynutím pojistné doby sjednané ve smlouvě, nebo vypovězením smlouvy dle pojistných podmínek. 10

13 Před uplynutím pojistné doby může pojištěný požádat o uzavření nové pojistné smlouvy na další období. Systém hrazení pojistného zůstává stejný, vstupní lékařská prohlídka v případě typu ZPCK není požadována (až po 3 letech trvání pojištění). Sazba pojistného je vyšší než minimální pojistné při účasti na veřejném zdravotním pojištění a pojištění kryje užší rozsah zdravotní péče než veřejné zdravotní pojištění. Úhrada léků je u ZPCK poskytována ve stejném rozsahu jako u veřejného zdravotního pojištění. ZPCK se s dětmi cizinci uzavírá na základě vstupní lékařské prohlídky v pojišťovnou určeném zdravotnickém zařízení (na náklady žadatele, po uzavření smlouvy je část vynaložené částky na vstupní lékařskou prohlídku odečtena při úhradě pojistného - nejvýše však 400 Kč). Výše pojistného je závislá na věku a pohlaví žadatele a typu pojištění: 1) Standard Rozsah zdravotní péče je obdobný jako ve veřejném zdravotním pojištění + pojištění úrazu; součástí pojištění je poporodní zdravotní péče o novorozence, byla-li pojištěna navazující pojistnou smlouvou v době porodu jeho matka, a to do limitu 5000 Kč. 2) Standard + akutní stomatologie Rozsah zdravotní péče je rozšířen o pojištění na akutní stomatologii do limitu 5000 Kč. 3) Standard + gravidita Rozsah zdravotní péče je shodný jako u bodu 1) a je určen pro klientky, které jsou v době sjednávání tohoto pojištění gravidní, nejkratší pojistná doba činí 9 měsíců. I tento typ lze sjednat s rozšířením na akutní stomatologii. 4) Standard + profesionální sporty Neuplatňuje se výluka událostí vzniklých při provozování profesionální sportovní činnosti. Pojištění se uzavírá na dobu šesti měsíců až 2 let, pojistné se platí v české měně, a to předem na celé pojistné období. Pokud pojedete se svým dítětem dočasně do své domovské země, není to důvodem k vrácení pojistného. Proto doporučujeme si ještě před sjednáním pojistné smlouvy řádně rozmyslet dobu, na kterou chcete dítě pojistit. 11

14 Podmínky, za kterých se soukromé zdravotní pojištění sjednává, rozsah pojistného plnění, práva a povinnosti pojištěného a pojistitele a způsob placení pojistného stanoví pojistné podmínky, které vydává pojistitel PVZP, a. s. 1.4 Rozsah péče o dítě hrazené zdravotními pojišťovnami Rozsah péče z veřejného zdravotního pojištění. Péče zcela hrazená zdravotní pojišťovnou Zdravotní péče poskytnutá na základě veřejného zdravotního pojištění a hrazená z prostředků tohoto pojištění zahrnuje: ambulantní a lůžkovou (nemocniční) léčebnou péči, pohotovostní a záchrannou službu, preventivní péči, dispenzární péči, poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky (např. přístroje užívané při diagnostice, ale i léčebné a pomocné prostředky, jako např. pomůcky pro nedoslýchavé, obvazy aj.) a stomatologických výrobků, lázeňskou péči, péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách, závodní preventivní péči, dopravu nemocných, náhradu cestovních nákladů, posudkovou činnost (pouze do jisté míry), prohlídku zemřelého a pitvu. Samotné léčebné výkony lékařů, kteří uzavřeli smlouvu s některou ze zdravotních pojišťoven, ať v ambulantních službách nebo v nemocnicích, jsou plně hrazeny těmito pojišťovnami a smluvní lékaři pojišťoven nejsou od pojištěných pacientů oprávněni požadovat jakékoli poplatky. Není-li však pacient zdravotně pojištěn, lékař je naopak nucen požadovat zaplacení léčebného úkonu a to bez ohledu na skutečnost, zda sám s pojišťovnou smlouvu uzavřel či nikoli. Zdravotní péče s finanční spoluúčastí pacienta Pojištěnci se spoluúčastí podílejí na úhradách některých výkonů případně prostředků zdravotnické techniky, které jdou nad rámec stanovený zákonem. Jde například o některé stomatologické výkony, část 12

15 lázeňské péče a zejména o spoluúčast na úhradě některých léčiv. Část léků je pojišťovnami hrazena zcela, u části se pacient finančně podílí určitou platbou. Přitom v každé skupině léčiv musí být nejméně jedno, které je pojišťovnou zcela hrazeno a u ostatních musí lékař pacienta předem upozornit na povinnost doplatku při převzetí léku v lékárně. Náklady na léčiva a prostředky zdravotnické techniky v průběhu nemocniční léčby jsou hrazeny v plné výši. Zdravotní péče plně hrazená pacientem Zdravotní péče, na kterou se veřejné zdravotní pojištění nevztahuje a kterou je třeba hradit přímo, je vymezena zákonem. Jde například o plastické operace, vybrané stomatologické výkony nebo akupunkturu. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění se dále nehradí některé výkony a vyšetření provedené v osobním zájmu pojištěnce nebo jiné osoby, které nemají přímo léčebný charakter a jejichž cílem není zachování nebo zlepšení zdravotního stavu pojištěnce. Jedná se např. o vyšetření pro vydání řidičského průkazu, prohlídky při vstupu do zaměstnání, potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu a další. Oprávněnost vymáhání přímé platby v rámci veřejného zdravotního pojištění za poskytnutou péči lze pak ověřit u zdravotní pojišťovny a v případě, že byla úhrada požadována neoprávněně, domáhejte se vrácení této částky u zdravotní pojišťovny. Platbu provádějte zásadně až po poskytnutí péče. Pojištěnci v rámci veřejného zdravotního pojištění mají kromě práva na výběr jedné z devíti zdravotních pojišťoven (jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k prvními dni kalendářního čtvrtletí) i právo: na výběr lékaře a zdravotnického zařízení (s výjimkou závodní zdravotní služby), kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně - toto právo může pojištěnec uplatnit jednou za tři měsíce, na výběr dopravní zdravotní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, na zdravotní péči bez přímé úhrady (s výjimkou výkonů, které ze zákona nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění) - zdravotní pojišťovna také může zabezpečit úhradu zdravotního výkonu či léčby, které jinak nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je-li prokázáno, že v daném případě jsou jedinou možností zdravotní péče, 13

16 právo na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady, jde-li o přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění, právo podání stížnosti v případě pochybnosti o tom, zda je péče poskytována náležitým způsobem (viz. kap Vyřizování stížností) Rozsah péče ze soukromého zdravotního pojištění Zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče osob ZPCK Z pojištění typu ZPCK se hradí náklady na poskytnutou péči s výjimkou výluk uvedených v pojistných podmínkách: diagnostickou, léčebnou, ambulantní, nemocniční, náklady na úhradu léků a prostředků zdravotnické techniky (ve stejném rozsahu jako osobám pojištěným na základě veřejného zdravotního pojištění, s výjimkou sluchadel, elektrických vozíků a myoelektrických protéz), výdaje spojené s dopravou potřebnou k dosažení zdravotnického zařízení, náklady na repatriaci pojištěného, a to do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popř. do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Pozor: V souvislosti s úhradou léků je třeba připomenout, že na základě pojistných podmínek pro ZPCK jste povinen platit v lékárně léky (v případě sjednání pojistné smlouvy ZPCK na celý rok, stejný postup platí i pro úhradu očkování proti chřipce, příspěvek na hormonální antikoncepci a částečné úhrady zubních rovnátek) na recept hotově. Po předložení dokladu o jejich zaplacení a kopie receptu potvrzené lékárnou při výdeji těchto léků, máte nárok na zpětné proplacení vynaložených nákladů. Rozsah zdravotní péče hrazené na základě ZPCK je dán pojistnými podmínkami PVZP, a.s., které obsahují výčet druhů péče - výluky, jež se z tohoto pojištění nehradí. Jde o závodní preventivní péči, ústavní péči v odborných léčebných ústavech, lázeňskou péči, akutní stomatologickou péči, pokud není sjednán typ Akutní stomatologie (s výjimkou úrazu), transplantace, léčení závislostí (včetně všech komplikací a souvisejících diagnóz), léčení AIDS, péče o nemocné cukrovkou léčené inzulínem, léčení chronické ledvinné nedostatečnosti hemodialýzou, léčení růstovým hormonem, 14

17 léčení hemofilie a jiné poruchy srážlivosti krve, léčení vrozených vad, léčení neplodnosti, léčení vad řeči. Dále pak péči poskytovanou nad rámec veřejného zdravotního pojištění, jako jsou vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony v osobním zájmu pojištěného, které nesledují léčebný účel (zdravotně kosmetické výkony, umělé přerušení těhotenství, zjištění neplodnosti, vypracování lékařského potvrzení na vlastní žádost). Rozsah zdravotní péče u ZPCK je hrazen do limitu pojistného plnění, který je jeden milion Kč 1. Soukromé zdravotní pojištění typu ZPCK, které je svým rozsahem obdobou veřejného zdravotního pojištění, je možné sjednat dle pojistných podmínek na dobu šesti měsíců až 2 let. Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče ZPCN Rozsah zdravotní péče hrazené na základě ZPCN je dán příslušnými pojistnými podmínkami. Toto pojištění zajišťuje: úhradu nákladů nutného a neodkladného léčení v České republice a tranzitních zemích do ČR, náklady na akutní ošetření zubů do 5000,-Kč, náklady na repatriaci pojištěného, a to do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popř. do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, náklady na převoz tělesných ostatků pojištěného do státu, jehož cestovní doklad vlastnil, popř. do jiného státu, ve kterém měl povolen pobyt. Pozor: U pojištění typu ZPCN, pokud není sjednáno rozšířené pojištění na ambulantní léky, nejsou léky předepsané při ambulantní péči lékařem hrazeny z pojištění. Léky poskytnuté při hospitalizaci jsou součástí nákladů na hospitalizaci a jsou pojišťovnou plně hrazeny. Soukromé zdravotní pojištění typu ZPCN lze sjednat volitelně na 3 dny až 2 roky. Při sjednání pojistné doby minimálně na dvanáct měsíců poskytuje PVZP, a.s. u pojištění ZPCK nadstandardní pojistné plnění v tomto rozsahu: a) 1x ročně preventivní očkování pojištěného proti chřipce, b) příplatek na hormonální antikoncepci pro pojištěného do výše 300 Kč z jedné pojistné smlouvy, 1 od bude limit Kč. Odpovídá požadavku 326/1999, který je Euro, a to až do kurzu 40,-Kč / Euro. 15

18 c) v případě sjednání rozšířeného pojištění na akutní stomatologii částečná úhrada fixního ortodontického aparátu do výše 300 Kč z jedné pojistné smlouvy. Pojištěné osoby v rámci ZPCK mohou čerpat zdravotní péči jen ve smluvních zdravotnických zařízeních (zpravidla např. nemocnici). Seznam smluvních zdravotnických zařízení, která poskytují zdravotní péči na základě ZPCK, je k dispozici na všech krajských pobočkách nebo územních pracovištích VZP ČR (odkaz na nebo na asistenční službě VZP ČR, telefonní číslo: , , Orlická 4/2020, Praha 3. Pojistné plnění, tj. úhrada nákladů za poskytnutou zdravotní péči je pak pojišťovnou uhrazeno v rozsahu podle sjednaného typu pojištění. Pojištěnci v rámci ZPCN mohou čerpat zdravotní péči v kterémkoli zdravotnickém zařízení. 1.5 Možnosti zdravotního pojištění dětí, které soukromá pojišťovna odmítne pojistit Na rozdíl od veřejného zdravotního pojištění, v němž je účast automatická ze zákona a v němž je zdravotní pojištění, tedy jak právem tak i povinností pro ty, kteří splňují jednu ze zákonem stanovených podmínek, na soukromé zdravotní pojištění není právní nárok. Může se tedy stát a také se stává, že komerční zdravotní pojišťovna ( PVZP, a.s.) dítě - cizince pojistit odmítne a toto dítě, ač má právní povinnost být pojištěno, se zdravotně pojistit nemůže. Stává se to především tehdy, pokud je zdravotní stav dítěte špatný, takže pojišťovna usoudí, že je pro ni finančně nevýhodné, aby cizince zdravotně pojistila. V podobné situaci by se dítě - cizinec mohlo ocitnout v případě, že jej sice komerční pojišťovna zdravotně pojistí, ovšem z tohoto soukromého zdravotního pojištění není hrazena ta péče, kterou dítě potřebuje. Rodiče zdravotně nepojištěného dítěte se mohou ocitnout v zoufalé situaci, kdy musí veškerou zdravotní péči o dítě hradit sami, na což ale nemusí mít peníze anebo je dítěti zdravotní péče zdravotnickým zařízením poskytnuta např. v zájmu záchrany života, ale následně je po rodičích vymáhána její úhrada, což mohou být pro běžného člověka naprosto nesplatitelné částky. V praxi se jedná především o právě narozené děti, které se narodí cizincům v České republice a trpí od narození např. srdeční vadou a ihned tedy potřebují 16

19 nákladnou lékařskou péči. Teoreticky ale může jít i o dospělé cizince nebo o staré osoby, které pojišťovna odmítne pro jejich zdravotní stav pojistit. V případě komerčně nepojistitelných dětí 2 se situaci v jistých případech podařilo vyřešit tak, že se jménem dítěte požádalo o udělení trvalého pobytu z důvodů humanitárních anebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 3. Tuto žádost podá jménem dítěte jeho zákonný zástupce, tedy většinou rodič. Žádost se podává na oblastním ředitelství cizinecké policie, tedy v praxi na odděleních cizinecké policie v okresech. Žádost je možno podat písemně bez osobní přítomnosti, ale vzhledem k tomu, že je nutno předložit i pas, tak se cizinec osobní návštěvě nevyhne. Žádost je nutno podat na úředním formuláři 4, do kolonky č. 17: účel pobytu je nutno uvést: humanitární nebo jiný důvod hodný zvláštního zřetele nebo 65 odst. 1 písm. b) 5 K žádosti je nutno dodat tyto přílohy: a) cestovní doklad, nejčastěji cestovní pas. V případě dítěte tedy bude nejprve zapotřebí dát dítě zapsat do cestovního dokladu jeho rodiče anebo mu vyřídit vlastní pas. Toto by měly dělat zastupitelské úřady států, jehož jsou cizinci občany. b) Doklad o zajištění prostředků k pobytu 6. Pokud cizinec nemá příslib poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů, musí předložit doklad, že je schopen měsíčně vynaložit částku ve výši dvojnásobku částky životního minima na osobní potřeby. 7 Cizinecká policie uznává tyto 4 2 Dle znalostí autorů se zatím jednalo jen o děti, není ovšem důvodem, proč by stejný postup nešlo použít i u dospělých cizinců. 3 Zákon v současnosti prochází hned dvěma novelami. Pokud bude schválena i druhá novela ( projednávaná v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 1107) budou mít příslušná ustanovení zákona jiná čísla. Tato nová čísla budou v dalším textu uvedena v poznámkách pod čarou. 4 V době psaní této příručky měl formulář zelenou barvu: Žádost o povolení k pobytu na území ČR 5 Pokud bude schválena novela, půjde o 66 odst. 1 písm. a) nebo b). 6 Dnes 71 zákona. 7 Tuto částku stanoví poslední nařízení vlády č. 664/2004 Sb. na: a) Kč, jde-li o dítě do 6 let věku, b) Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku, c) Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku, d) Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku a e) Kč u ostatních osob. 17

20 doklady: 1) potvrzení o příjmu od zaměstnavatele cizince ( příjem musí být nejméně dvojnásobek životního minima na jednoho žadatele), 2) smlouva o budoucí pracovní smlouvě, v níž je uvedena výše mzdy, 3) výpis z účtu ( i v zahraničí 8 ), na němž je částka odpovídající 70 násobku částky životního minima anebo 4) ověřený závazek manžela ( a snad i rodiče), který má vůči žadateli o pobyt vyživovací povinnost a který má příjem ve výši trojnásobku životního minima ( dvojnásobek pro žadatele a jednonásobek pro sebe) anebo který prokáže své finanční prostředky výpisem z účtu. Jde-li o dítě-cizince, musí mít rodič buď příjem ze zaměstnání alespoň ve výši 5800 Kč ( 3440 Kč pro dítě žadatele a 2360 Kč pro sebe, tedy alespoň ve výši minimální mzdy) anebo musí rodič mít na účtu Kč, napsat, že má k dítěti vyživovací povinnost a nechat svůj podpis ověřit. c) Potvrzení o zajištění ubytování. Potvrzení majitele nemovitosti nebo jiné osoby, která má k nemovitosti užívací právo ( nájemce, provozovatel hotelu, ubytovny atd.), o tom, že souhlasí s ubytováním cizince. 9 Podpis musí být ověřen. d) Výpis z rejstříku trestů v ČR a obdobný výpis od státu, jehož je cizinec občanem, od státu, kde má cizinec trvalý pobyt a od států, v nichž se cizinec zdržoval v posledních 3 letech 10 déle než 6 měsíců, anebo čestné prohlášení, že cizí stát takový doklad nevydává. Děti pod 15 let nemusí předkládat žádný výpis z rejstříku trestů. e) 3 fotografie žadatele f) souhlas rodičů, jde-li o dítě. Toto ustanovení přibude po novele. g) doklad o účelu pobytu. Tím je v tomto případě listina, na níž cizinec vylíčí, že jsou u něho dány humanitární či jiné důvody hodné zřetele pro trvalý pobyt a další doklady, které toto potvrzují. Žadatel by proto měl na zvláštní listinu vylíčit následující skutečnosti: jak dlouho a za jakým účelem žije v České republice, jaký je jeho zdravotní stav, proč ho pojišťovna odmítla pojistit, jakou péči potřebuje a kolik tato péče stojí a proč si ji nemůže bez zdravotního pojištění dovolit, co mu hrozí v případě, když by mu zdravotní péče nebyla poskytnuta anebo když by její úhradu nesl sám, proč se nemůže jet léčit do své země původu (např. je vhodné zdůraznit zdravotní kontraindikaci cestování, vzhledem ke zdravotnímu 8 Pokud je účet v zahraničí, musí být z výpisu zřejmé, že s penězi lze disponovat na území ČR. 9 Výpis z katastru nemovitostí se obvykle nevyžaduje. 10 Od podání žádosti. 18

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Průvodce. České republiky. Systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy

Průvodce. České republiky. Systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy Průvodce Systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy www.izpe.cz Srpen 2003 Průvodce systémem zdravotní péče

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy www.izpe.cz Prosinec 2004 Průvodce systémem zdravotní

Více

Chráníme to nejcennější

Chráníme to nejcennější POJIŠŤOVNA VZP, a.s. Možnosti Smluvního zdravotního pojištění cizinců a nekalé praktiky na trhu 28.1.2015 Seminář Zdravotní pojištění Cizinců Otakar Mareš Pojišťovna VZP, a.s. 1 O Pojišťovně VZP, a.s.

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty 1. Základní ustanovení Všeobecné podmínky specifikují a upravují vztahy mezi Klientem a Soukromou

Více

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou?

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Tyto informace jsou zveřejněny na www.ostrava.cz Zdravotní pojišťovna Zdravotní

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou?

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Tyto informace jsou zveřejněny na www.ostrava.cz Zdravotní pojišťovna Zdravotní

Více

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Ošetřovatelství v primární péči Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Struktura předmětu 1. Charakteristika primární péče 2. Prostředí čekárny a ordinace praktického lékaře 3. Okruhy činnosti sestry

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Zdravotní pojištění migrantů v ČR

Zdravotní pojištění migrantů v ČR Zdravotní pojištění migrantů v ČR Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová Universita Karlova 1. lékařská fakulta Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Základní informace o populaci migrantů v

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Zákon č. 373/2011 Sb. k

Zákon č. 373/2011 Sb. k 5.17.9.3. Zákon č. 373/2011 Sb. k 1. 11 2017 http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovnelekarskesluzby/zakon-c-373-slash-2011-sb-k-1-11-2017 Již od 1.11 2017 platí novela Zákona č. 373/2011 Sb.

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. Úvodní ustanovení

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. Úvodní ustanovení LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Tento řád České lékárnické komory (dále jen komora ) stanoví podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Práva a povinnosti pacienta a jiných osob Zákon č. 372/2011Sb. v platném znění

Práva a povinnosti pacienta a jiných osob Zákon č. 372/2011Sb. v platném znění Práva pacienta pacienta a jiných osob Zákon č. 372/2011Sb. v platném znění 28 (1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 909/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Ošetřující lékař je povinen *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY Obecné informace POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY Správy pobytu občanů Unie na území Polské republiky se vyřizují okamžitě, správy rodinných příslušníku, kteří nejsou státními příslušníky

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Strana 3370 Sbírka zákonů č. 273 / 2015 Částka 111 273 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Základní legislativní přehled. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

Základní legislativní přehled. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Základní legislativní přehled Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 8. 12. 2016 Obsah 1.Přehled platné legislativy obecně v rezortu zdravotnictví, dále se zaměřením na práci kodéra Cíl Výsledek Všeobecný přehled

Více

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzická osoba

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzická osoba Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzická osoba na základě 16 zákona č.372/2011

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 7 9.4.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Tápete u lékaře na co máte právo a na co má naopak právo on? Na nejčastější otázky pacientů, odpovídala Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Tápete u lékaře na co máte právo a na co má naopak právo on? Na nejčastější otázky pacientů, odpovídala Všeobecná zdravotní pojišťovna. Tápete u lékaře na co máte právo a na co má naopak právo on? Na nejčastější otázky pacientů, odpovídala Všeobecná zdravotní pojišťovna. Můj lékař mi prý nemůže pořídit kopie z mé dokumentace a nechce mi

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Listopad 2016 II Informace pro klienty:

Listopad 2016 II Informace pro klienty: Listopad 2016 II Informace pro klienty: Dne 1. ledna 2017 nabude účinnosti vyhláška č. 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, kterou se současně ruší vyhláška

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Uzavření manželství v cizině

Uzavření manželství v cizině Uzavření manželství v cizině Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více