Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1

2 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut ,5 14,9 12 Skut Výdaje v systému zdravotních pojišťoven oven 130,9 Přímé výdaje ze st. rozpočtu a územ. rozpočtů 15,3 Platby v hotovosti občan anů (tzv. spoluúčast) 12,7 Skut ,3 18,7 13,2 droj MF ČR Skut ,5 25,6 13,7 Oček. skut ,4 21, Financování zdravotnictví v ČR skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost oček.skut

3 Vývoj financování zdravotnictví v ČR R Výdaje z rozpočtu Zdravotní pojišťovny ovny Platby občan anů 2000 skut. 14,9 115,5 12, skut. 15,3 130,9 12, skut. 18,7 137,3 13, skut. 25,6 147,5 13, oč.skut. 21,3 152,4 14,0 Index 2004/ ,43 1,32 1,17 droj MF ČR

4 Srovnání ČR R s ostatními státy ty z hlediska podílu financování zdravotnictví z veřejných ejných zdrojů lůžková péče zdroj AIM 3/2004 4

5 zdroj AIM 3/2004 léky 5

6 zdravotní péče e celkem zdroj AIM 3/2004 6

7 Aktuáln lní stav systému zdravotnictví v ČR R z pohledu hlavních subjektů bčan tát ékař ZZ dravotní ojišťovna ovna výhody široká dostupnost bezplatné péče operativně zasahuje (?) silná možnost zvyšovat poptávku nízký konkurenční tlak nevýhody vysoké náklady z veřejných ejných zdrojů chybí možnost volby kryje finanční deficity vysoká závislost na veřejných ejných zdrojích, nemůž ůže žádat platbu za vyšší rozsah a kvalitu péčep operativní zásahy státu tu do cenové politiky nepředv edvídatelný datelný vývoj legislativy velmi málo m využitý potenciál l přínosp nosů konkurence zdravotních pojišťoven oven 7

8 Očekávané dlouhodobé trendy růst celkových výdajů na zdravotnictví minimáln lně o % rychlejší než růst HDP (stárnut rnutí populace, rozvoj medicíny) dosavadní růst zdrojů veřejn ejného zdravotního pojištění a růst r zdrojů ze státn tního a územních rozpočtů bude muset být výrazně omezen (reforma veřejných ejných financí) efektivita (zlepšov ování zdravotního stavu obyvatel/růst nákladů) ) bude s růstem r finančního obratu ve zdravotnictví dlouhodobě klesat podíl l financování z veřejných ejných zdrojů na celkovém financování zdravotnictví musí klesat 8

9 Doporučen ení k úpravám postavení jednotlivých subjektů zásadně posílit jeho spoluzodpovědnost dnost za dodržov ování zásad účelnosti a úspornosti čerpání nákladů a aktivnější přístup k vlastnímu zdraví,, upravit rozsah solidarity na míru obvyklou ve srovnatelných státech tech a) VšeobecnV eobecně omezit b) Možnost volby OBČAN - náklady na duplicitní,, náhodnn hodné a levné výkony - náklady na hotelové služby - náklady na služby v lázel zeňství - náklady na volně prodejné léky - alternativní zdravotně pojistné plány Omezení v systému veřejn ejného zdrav. pojištění kompenzovat informačním m servisem a nabídkou smluvního pojištění. 9

10 STÁT výrazně omezit vliv na určov ování cen a sítěs zdravotnických zařízen zení s výjimkou rozvoje superspecializovaných pracovišť a redukované sítě Fakultních nemocnic. Jejich účast v síti s omezit na nezastupitelnou péči p i a péči p i nutnou k výuce dotovanou z rozpočtu Ministerstva školství výrazně posílit kvalitu legislativního prostřed edí a jeho stabilitu propojit postupně zdravotní,, sociáln lní a úrazové pojištění v rámci r konkurujících ch si pojišťoven oven 10

11 LÉKAŘ zákonem stanovená zdravotní péče e poskytovaná z veřejn ejného zdravotního pojištění smluvně definovaná péče e doplňkov ková pro alternativní pojistné plány nabídka doplňkov kové a nadstandardní péče e za smluvní ceny 11

12 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY OVNY zodpovědnost dnost za síťs smluvních zdravotnických zařízen zení zodpovědnost dnost za smluvní ceny možnost alternativních zdravotně pojistných plánů možnost smluvního pojištění postavená na vytvořen ení reáln lné poptávky 12

13 Možnost aktuáln lních úprav současn asného systému uvolnit dílčíd krátkodob tkodobé rezervy (úhrada( volně prodejných léků, l úprava lázel zeňského indikačního seznamu, poplatky za hotelové služby, regulovaný přístup k mimořádn dně nákladné péči, snížen ení dostupnosti ambulantních specialistů) do celkového financování zdravotnictví zapojit dobrovolné smluvní platby občan anů (přímo a nepřímo pomocí připojištění) upravovat pružně rozsah veřejn ejného zdravotního pojištěn z hlediska spektra solidárn rní péče e (tak, aby vždy v pokrývalo předevp edevším m skutečná zdravotní a finanční rizika z celkového spektra dostupné péče). Pružnost zajistit i možnost ností volby zdravotně pojistných plánů 13

14 Dlouhodobé úspory veřejn ejného zdravotního pojištění a svoboda volby vzděláváním m občan anů k posílen lení svépomocn pomocné léčby drobných zdravotních obtíží a posilování méně nákladných informačních kanálů (telefon, internet) konkurenční nabídka dodatkového pojištění možnost volby části rozsahu péče p čerpané ze solidárn rního systému všeobecně přijatelná středn ednědobá koncepce fungování zdravotnictví a k nín kompatibilní vývoj legislativy 14

15 Děkuji za pozornost 15

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

Měsíční bulletin AIM, Brusel. FLASH n. 121 duben 2014

Měsíční bulletin AIM, Brusel. FLASH n. 121 duben 2014 Termíny zasedání a výjezdů AIM Měsíční bulletin AIM, Brusel FLASH n. 121 duben 2014 19. 5. 2014 Pracovní skupina pro evropské záležitosti 25. 5. 2014 Volby do Evropského parlamentu 25. 27. 6. 2014 Zasedání

Více

Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny

Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny Ing. Ivana Dostálová Ministerstvo financíčeské republiky; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK NÁVRH PŘEDKLÁDÁ Schváleno správní radou OZP dne 18. dubna 2013 ING. LADISLAV FRIEDRICH, CSC. PRAHA, DUBEN 2013 1. Vstupní údaje... 3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření OZP v

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Právní aspekty dostupnosti tzv. biologické léčby v systému veřejného zdravotního pojištění

Právní aspekty dostupnosti tzv. biologické léčby v systému veřejného zdravotního pojištění Právní aspekty dostupnosti tzv. biologické léčby v systému veřejného zdravotního pojištění Ondřej Dostál JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health, s r.o. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Úvod

Více

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013 PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA Říjen 2013 Výsledky 18. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

REGULAČNÍ POPLATKY - SOUČÁST

REGULAČNÍ POPLATKY - SOUČÁST REGULAČNÍ POPLATKY - SOUČÁST REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ Národohospodářský ústav Praha, 25. 04. 2007 OBSAH DNEŠNÍ PREZENTACE Poplatky jako součást reformy zdravotnictví Situace v ČR a srovnání s Evropou Návrh

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více