Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 9. března 2014 Vlašim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 9. března 2014 Vlašim"

Transkript

1 Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 9. března 2014 Vlašim Účastníci jednání Komise rozhodčích: Členové s hlasem rozhodujícím: Předseda adim Vašík, 11 Martin Soušek, 12 Vlastimil Šindýlek, 13 Karel Luksch, 14,15 Michal Jukl, 16,17 Petr Háma, 18 Miloš Kormunda, 19 Martin Srdínko, 20 ichard Kafka, 21 adim Vašík, 22 Lubomír Svozil, 23 Petr Přikryl, 24 Jaromír Kuřava Členové s hlasem poradním: AMT bez účasti, ČANY Petr Sládeček, acecontrol ené Sehnal Viz prezenční listina příloha č. 1 Program: 1. Členové komise rozhodčích ČSJ 2. Kontrola plnění úkolů definovaných na podzimním jednání v Praze 3. Zkušenosti ze sezóny acecontrol podněty pro jeho aktualizaci na rok Návrh nominace rozhodčích na významné závody a MČ v roce Diskuze, různé 1. Členové komise rozhodčích ČSJ Byl aktualizován seznam členů komise rozhodčích ČSJ na základě rezignace členů za KSJ 14+15, 20 a 23. Za KSJ byl nahrazen Karel Hejl za Michala Jukla, za KSJ 20 byl nahrazen Lubomír Hofmann za icharda Kafku a za KSJ 23 byl nahrazen Josef Taurek za Petra Přikryla. Seznam všech členů viz příloha č. 2. Aktualizovaný seznam členů bude na webových stránkách ČSJ ( 2. Kontrola plnění úkolů definovaných na podzimním jednání v Praze Činnost Pracovní skupina Závěry/poznámky Závěr kontroly Seminář rozhodčích + jednání K Vašík Bude zabezpečeno podzimní jednání komise rozhodčích v roce 2014 (v Praze) a dále jarní seminář pro národní rozhodčí a jarní jednání komise rozhodčích v roce 2015 (nejlépe opět ve Vlašimi). Úkol plněn průběžně v pořádku

2 Překlady pravidel Blahoňovský, Pavlovský, Jukl Překlad doplnění CaseBook : termín Překlad Casebook dokončen, Casebook publikován na webu ČSJ. Překlad doplnění, které vyšlo v lednu 2014 je rozpracováno. Testy a testové otázky Soušek, Pavlovský Úkoly splněny Výměnný program rozhodčích - zahraniční rozhodčí v Č, čeští rozhodčí v zahraničí Evidence rozhodčích: (návrhy jmenování národních rozhodčích, sledování směrnice D3, vyhodnocování Aktivity rozhodčích) Zpracování výsledků a související činnosti: acecontrol, analýza a návrhy opatření Skupina pro zkoušení, jmenování a znovujmenování národních rozhodčích Soušek Soušek, Vašík Sehnal, Vašík, Soušek Soušek Pro získání IJ vytipován Martin Soušek. Pro získání kvalifikace splněn 1 závod (Polsko), pro letošní rok jsou v plánu 2 závody Nizozemí a 1 závod Polsko. Aktualizace acecontrolu na verzi Termín: do Úkol plněn průběžně. Úkol plněn průběžně v pořádku Úkol na rok 2013 splněn v pořádku. Úkoly splněny 3. Zkušenosti ze sezóny 2013 Byl diskutován systém udělování bodů za aktivitu rozhodčích na závodech, a to i různé ne zcela běžné záležitosti. Ve zkratce: - Do aktivity zadávené do acecontrolu se zapisují všichni rozhodčí, kteří v souvislosti se závodem vyvíjeli nějakou činnost spojenou s organizací a řízením závodu jako rozhodčí vč. specializace, kterou vykonávali (rozhodčí, protestní komise, umpire, ) s tím, že se zde uvádí pouze hlavní specializace rozhodčího - V případě, že rozhodčí byl na závodě ve funkci rozhodčího pro pořádání závodu a navíc byl ve funkci člena nebo předsedy protestní komise, musí být v rámci acecontrolu zaznamenána jeho převažující funkce (zpravidla rozhodčí). Pokud navíc v tomto závodě rozhodoval nějaké protestní řízení, na základě zaslaného protestního formuláře na adresu v rámci kterého musí být v zápatí druhé strany uvedeno celé jméno a registrační číslo člena protestní komise, bude mu následně dopsána v daném závě i aktivita za člena nebo předsedu protestní komise - V případě, že byl závod předem zrušen, nebude za tento závod nikomu žádná aktivita přiznána. - V případě, že se závod neodjel z povětrnostních důvodů, může být aktivita všech rozhodčích uznána tak, jako by se závod odjel i v tomto případě na základě importu souboru aktivita.csv na web ČSJ. Krajský předseda komise rozhodčích může kontrolovat i aktivitu rozhodčích na jednotlivých závodech ve svém kraji, v případě nesrovnalostí má právo kontaktovat hlavního rozhodčího, který za vyplněnou aktivitu zodpovídá, a řešit odstranění případných chyb. V případě, že člen komise rozhodčích či jiný člen ČSJ zjistí uvedení lživých údajů v rámci aktivity rozhodčích, může se obrátit na Disciplinární komisi ČSJ s podnětem k prošetření (a to dle disciplinárního řádu přes VV ČSJ).

3 4. acecontrol podněty pro jeho aktualizaci na rok 2014 Možnost zadávání finálové rozjížďky od tohoto podnětu bylo upuštěno Ostatní požadavky z podzimního jednání K byly dle informace enka Sehnala do nové verze zapracovány, nyní probíhá testování nové verze a úprava webových stránek ČSJ v návaznosti na novou verzi acecontrolu. K ukládá enkovi Sehnalovi dopracování a následné uvolnění acecontrolu pro rok 2014, a to do Návrh nominace rozhodčích na významné závody a MČ v roce 2014 Byl projednán návrh nominace na významné závody v roce 2014, který je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Návrh bude předložen VV na nejbližším zasedání. Byl projednán návrh nominace funkcionářů na MČ v roce 2014, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu. Návrh bude předložen VV ke schválení na nejbližším zasedání. 6. Diskuze, různé Průběžná důsledná kontrola předávání výsledků na web ČSJ a zasílání záložních Z- souborů - v rámci dodatku N SŘ mají rozhodčí povinnost předávat Z soubory i odpovědnému zástupci KSJ!!! Bude prověřena možnost importu Z-souboru na web ČSJ se signalizací, že byl tento soubor u jednotlivých závodů úspěšně importován, umožnit rozhodčím v administračním rozhraní Z-soubor kteréhokoliv závodu stáhnout. Zasloužilí rozhodčí zástupci K připraví nominace na jmenování, které budou následně projednány K na podzimním jednání. K ČSJ navrhuje úpravu Soutěžního řádu ČSJ v bodě vyhodnocování kategorií při závodech MČ, a to ve smyslu, že vypsaná kategorie bude vyhodnocena pouze v případě, že v dané kategorii bude minimálně 10 posádek. Tuto úpravu navrhujeme s platností již od roku 2014, tzn. K ČSJ doporučuje tuto změnu schválit již na březnovém jednání VV ČSJ. V rámci sobotního programu semináře národních rozhodčích byl vedoucím pracovní skupiny pro změnu filozofie závodního jachtingu Lubou Hofmannem přednesen příspěvek, který byl následně podroben diskuzi v plénu přítomných rozhodčích ČSJ. Závěrem jsem byl požádán o zapsání následujícího odstavce do zápisu z jednání: Současný systém práce nejmenovaných členů naší komise není efektivní a potřebuje novou krev a řízení. Důchodce z Vysočiny, který tráví sezónu od Velikonoc do Dušiček na moři (jako charterový kapitán), není tou pravou osobou ke koordinaci tak důležitého úkolu. Tedy práce, která má ovlivnit náš sport na mnoho let dopředu. Najděme ty správné lidi v našem středu a věřím, že se během několika dalších let dostaví zlepšené výsledky a to nejen v závodní činnosti Českého jachtingu. Zapsal: adim Vašík, Příloha č. 1 prezenční listina Příloha č. 2 seznam členů K ČSJ Příloha č. 3 nominace rozhodčích na významné závody Příloha č. 4 návrh nominace funkcionářů na MČ 2014

4

5 Seznam členů komise rozhodčích ČSJ s hlasem rozhodujícím: KSJ název KSJ předseda KSJ - pracovní mobil tel. domů předseda K adim Vašík Praha Martin Soušek fax Středočeský Vlastimil Šindýlek Jihočeský Karel Luksch Plzeňský 15 Karlovarský Michal Jukl Ústecký 17 Liberecký Petr Háma Královéhradecký Miloš Kormunda Pardubický Martin Srdínko Vysočina ichard Kafka Jihomoravský adim Vašík Olomoucký Lubomír Svozil Zlínský Petr Přikryl Moravskoslezský Jaromír Kuřava Seznam členů komise rozhodčích ČSJ s hlasem poradním: Funkce jméno - pracovní mobil tel. domů poradce K (AMT) Marek Pavlovský poradce K (ČANY) Petr Sládeček poradce K (acecontrol) ené Sehnal

6 CTL Datum Počet Název dní Třídy Místo Pořadatel Poznámka Klub KSJ HO P CH-U U Lipno Cup Dn-5mz Lipno - Černá v Pošumaví ALT DN Brabec Austrian DN Championship 2013 Dn-6mm Lipno - Černá v Pošumaví ALT DN Brabec Lipno Cup II. Dn-4P Lipno - Černá v Pošumaví YC Mulda Cena Oldy Vintišky Dn-4P, Dn-2 Máchovo Jezero ALT DN Memoriál Pavla Škopa Dn-4P, Dn-2 Máchovo Jezero ALT DN Memoriál J. Novotného Dn-4P, Dn-2 Lipno ALT DN Pohár 311. Perutě Dn-4P, Dn-2 Lipno ALT DN Velká Cena DN Dn-4P, Dn-2 Svět ALT DN MČ Dn-6mr Máchovo Jezero ALT DN změna 7017 termínu 17 Brabec Hrabalová Austrian DN Championship 2014 Dn-6mm Lipno - Černá v Pošumaví YC MULDA Brabec MITOPA TOPHY Dn-5mz Lipno ALT DN Brabec Hrabalová Jarní S svezení so-4p, sf-2 Praha - Vltava ČYK Burdová Nápravníková Brabec Cere Matchrace I. Mr-4P Praha - Vltava YC CEE Vašík Soušek Nováková Stránská Pohár Haas-Soon Fin-4P, Fin-2 Máchovo jezero JK Česká Lípa Martinec Cere Matchrace II. Mr-4P Praha - Vltava YC CEE Soušek Vašík Český pohár Kit-4P Nové Mlýny YC Dyje Adamíček Modrá stuha Bezdreva Pir-4P, Evr-3C Bezdrev JO Slavoj Hluboká n/vlt Jauker Velká cena YC Lipna Cad-4P, Lar-4P, sf-4p, Spl-4P Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Luksch Luky regata CaO-4P, Fun-3C, ac-3c Jesenice TJ Lokomotiva Cheb Veselka Optimistický Mácháč T24-4P, Q-3C, Fin-2 Máchovo jezero JK Česká Lípa Martinec Český pohár Kit-4P Nové Mlýny YC Dyje Adamíček Pálavská regata De1-5mz, Fin-5mz, Evr-5mz, Lar-5mz, Las- 5mz, De1-4P, Fin-4P, Evr-4P, Lar-4P, Las-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Luksch Hofmann Kafka so-4p, Vau-4K, Fb-3M, sf-3m, st-3m, To je celá, to je půl sv-3m, 420-3C, 420-3M, s7-2 Brněnská přehrada TJ LS Brno Vašík ČP Slalom I Fus-4P Nechranice ČWA Skif mánia so-4p Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Myslík Mistrovství české flotily Sta-4P, Sta-2 Máchovo jezero JK Česká Lípa Martinec Jarní Premiéra I. Evr-4P, Q-4P ozkoš TJ Slávia - jachting Č.S Kormunda Soušek ozsypal Jarní závod Vau-4P, sf-3c, Cad-2, Q-1 Seč YC Pradubice Licek Pavlovská regata Fb-4P, L47-4P, Las-4P, 420-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Himer Vašík Lehota Stříbrná Plachetnice Lar-4P, Evr-3C, Las-3C, L47-3C, Lar-2, Las- 2, L47-2 Jesenice Jachtklub Cheb Chaloupek Mem. Bruno Hámy Sta-4P, T24-4P, Fd-3C, Pir-2, Sta-2, Fin-1, Q- 1 Máchovo jezero YC Doksy Háma Májový pohár sf-4p, Spl-4P, L47-3M, Q-3C, Q-3M, Velké Dářko YC Velké Dářko Kafka Věstonická Venuše WS ac-4p, sx-4p, Fun-4P, Fun-3M Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Dolanová Vašík Věstonická Venuše S s7-4p, sv-4p Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Kalina Vašík ČP Slalom II Fus-4P Nechranice ČWA Velká cena YC Dyje II. Lar-6mr, De1-4P, L47-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav pro De a L47 pouze 21 Kalina 2 dny 24/5-25/5Vašík Kýrová Přikryl, Lehota MČ - Comtech Catamaran Open CaO-6mr, CaO-4P Lipno - Černá v Pošumaví YC Mulda Soušek ozsypal Brabec Stránská Velká cena YC Dyje I. Cad-4P, Q-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Nedbalcová Vašík Přikryl, Lehota YC Kladno ACE Fin-5mz, Fin-4P, Q-4K Jesenice YC Kladno Lipno maraton Cao-4P, Tor-4P, SSc-3 Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Luksch HOP egata Fb-4P, Las-4P, sf-4p, 420-4P, Fd-3C Nechranice YC Nechranice 420 nepotrvrzeno Solfronk Soušek Pohár ozkoše Fun-4P, ac-4p, Fun-3M, sx-4p ozkoš Surf centrum + ČWA Žák Kiss my?s I. sv-4p, sf-3m, so-3m, st-3m Brněnská přehrada TJ LS Brno Vašík Jarní sokolská regata Vau-4P, Q-2 Tovačov TJ Sokol Tovačov Svozil Compotech Cup De1-4P, s7-4p, sf-4p Lipno - Černá v Pošumaví YC Mulda Kafka Přikryl Cena Šumavy L47-4P, Las-4P, Evr-4P, Q-4P Lipno - Černá v Pošumaví JK Černá v Pošumaví Soušek Waisser Kollros ozsypal Cena Damet Fb-4P, Fd-4P Nechranice YC Nechranice Háma Bohemia Cup Pir-4P, T24-4P, Pir-2, Q-1 Máchovo jezero JO MJ Staré Splavy Martinec Pohár Vysočiny ac-4p, sx-4p, ac-3c, Fun-3M Velké Dářko YC Velké Dářko Dyškant Český pohár Kit-4P Nové Mlýny YC Dyje Adamíček ČP Slalom III Fus-4P Nechranice ČWA O pohár starosty sv-4p, Q-3C, sf-3c, Spl-4P Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Smejkalová Fireballistická ozkoš Fb-4P, Fd-4P ozkoš ALT Fireball Žák The Crown Cup sf-5mz Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Soušek Vašík Stránská Burdová, Nápravníková MČ Vau-6mr, Vau-5ip Velké Dářko YC Velké Dářko Kafka Hofmann Vavrla O krále Šumavy 420-4P, Cad-4P, Fb-4P, Fd-4P, 29r-4P Lipno - Černá v Pošumaví JK Černá v Pošumaví FB pouze 1305so+ne 13 (2 Soušek denní) Vašík Kollros Waisser, ozsypal Mistrovství Č Pir-6mr Máchovo jezero JO MJ Staré Splavy Martinec Marian Šilhánkův memoriál Evr-4P, Lar-4P Velké Dářko YC Velké Dářko Kafka Hofmann MČ - Vítr a slunce 420-4P, Cad-6mr, Fb-6mr, Fd-4P, 29r-4P Lipno - Černá v Pošumaví JK Černá v Pošumaví FD -čt,pá,so 1305 (3 denní) 13 Soušek ozsypal Kollros Waisser Pohár Hluboké Pir-4P, Vau-4P, Evr-3C Bezdrev JO Slavoj Hluboká n/vlt Jauker Závod mladých nadějí L47-4P, Evr-4K, L47-4K, Q-4K Velké Dářko YC Velké Dářko Kamenský Mistrovství Č T24-6mr, T24-4P Máchovo jezero JO MJ Staré Splavy Martinec Velká cena ALT Melges 24 M24-4P Kovářov - Lipno ALT M Pavlovský Vašík Bezdrevský kapr Fd-4P, Fb-3C Bezdrev YC DIM Bezdrev Luksch Memoriál Oldy Vintišky Sta-4P, Sta-2, Q-2 Máchovo jezero JK Česká Lípa Janoušek MČ Cere Match race III. Mr-6mr, Mr-4P Vltava Yacht klub Cere Vašík Soušek Stránská MČ Sta-6mr, Sta-4P Máchovo jezero JK Česká Lípa Martinec Interpohar Evr-5ip, L47-5ip, Lar-5ip, Q-5ip Olešná Jachting TJ Palkovice Vavrla ozsypal Kafka MČ - Optimistická hvězdička Q-6mr, Lar-4P Lipno - Černá v Pošumaví JK Černá v Pošumaví pro Lar 1305 pouze 213 dny Soušek 22/8-23/8 Waisser Kollros Stránská Grand Prix so-5vc Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Luksch MČ sf-6mr Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Luksch Grand Prix S700 s7-4p Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Luksch Nechranická buchta ac-4p, sx-4p, Fun-3C, ac-4k, Fun-4K Nechranice SK Lomazice Hnízdil O pohár Vranova Vau-4P Vranovská přehrada YC Znojmo Bradáč MČ De1-6mr, Fin-6mr Lipno - Černá v Pošumaví YC Mulda Vašík Waisser Brabec Kafka, Přikryl Mistrovství Č ac-6mr, Fun-4P, ac-4p, sx-4p Nechranice SK Lomazice + ČWA Hnízdil Solfronk MČ Lipno regata Spl-6mr, L47-4P, Las-4P, Evr-4P, Spl-4P Lipno - Černá v Pošumaví JK Černá v Pošumaví Soušek Šindýlek Kollros Stránská, ozsypal MČ s7-6mr, s7-4p Lipno ALT S Luksch Grand Prix Bohemia Pir-4P, Q-2, Pir-2 Máchovo jezero JO MJ Staré Splavy Martinec MČ Tor-6mr, Tor-4P Lipno - Černá v Pošumaví YC Mulda Soušek Stránská, ozsypal Borůvková regata 420-4P, Cad-4P, Q-4P, sf-4p, sf-3c Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou 420 nepotvrzeno pořadatelem Luksch Vašík Myslík Brabec Modrá vlajka Máchova jezera Sta-4P, Fb-3C, Pir-3C, Pir-2, Sta-2, Q-1 Máchovo jezero JO MJ Staré Splavy Martinec Vítr z vinohradů Fun-4P, ac-4p, sx-4p, Fun-3M Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Dolanová Mezinárodní mistrovství Č Fd-6mr Nechranice YC Nechranice ozsypal Waisser Hnízdil Český pohár - slalom IV Fus-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav + ČWA Dolanová Modrá stuha Pojišťovny Pir-4P, Evr-2, Las-2, Q-2 Svět TJ Jiskra Třeboň Němcová Cena YC Nechranice Evr-4P, Lar-4P Nechranice YC Nechranice ozsypal Waisser Hnízdil S Moravia egatta 29r-4P, so-4p, sv-4p, sf-4p, s7-4p Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Poláková Vašík Mistrovství Č - One-Design Nj-6mr, Nj-5ip Kremik / Vodice (CO) Yachting Holidays, s.r.o Marinov Soušek Waisser, Blahoňovský Švestková egata II sf-3c, Las-4P, L47-4P, Evr-3C, Fin-1 Jesenice Jachtklub Cheb Chaloupek Lighthouse Cup Spl-4P, Sta-4K, Sta-4P, Pir-3C, Spl-3C, Pir-2, Fin-1, Q-1 Máchovo jezero YC Doksy Háma Kiss my?s II. sv-4p, sf-3m, so-3m, st-3m Brněnská přehrada TJ LS Brno Vaculka Modrý Hrozen I. Fb-4P, Vau-4P, Fd-3C, 420-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Himer Vašík Modrý Hrozen II. Q-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Nedbalcová Vašík Offshore Cup ČANY Nj-5ip Německo, Balt ČANY Sládeček CECC CZE 420-6mr, Cad-5ip Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Nedbalcová Vašík Formánek Kafka, Přikryl MČ Evr-6mr, L47-6mr, Las-6mr, Fin-5mz, Fin-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Hofmann Vašík Kýrová Kafka, Přikryl Český pohár 29r-4P, Q-4P Nechranice YC Nechranice Soukupová Jestřábí Cup 2014 Tor-4P, CaO-4P Lipno - Černá v Pošumaví YC Mulda Soušek Stránská egata V.Vacka Spl-4P, Evr-2, Q-2 Oldřichov - Barbora TJ VS Duchcov, JO Stránský Poslední vítr Vau-5ip, Vau-4P, sv-4p, Fb-3M, sf-3m, so-3m Brněnská přehrada TJ LS Brno Vašík Česká námořní rally Nj-5ip Chorvatsko TPS Centrum + ČANY Sládeček Baban cup T24-4P, Fin-3C, Fin-2, Q-2 Máchovo jezero JK Česká Lípa Babický Lipenský kotrmelec so-4p, s7-4p Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou změna 1312 termínu 13 Luksch Brabec Czech Longtze Grand prix Lon-5vc Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Myslík Český pohár Kit-4P Nové Mlýny YC Dyje Adamíček Star Cup Sta-4P, Sta-2 Máchovo jezero JK Česká Lípa Cimtl MČ TM 420 Tmr-6mr, Tmr-4P Vltava Yacht klub Cere Vašík Soušek umpires MČ TrQ-6mr Praha - Vltava YC CEE Sehnal Vašík umpires Mistrovství Č - Orc Orc-6mr Kremik (CO) Colins Yacht, s.r.o Marinov Soušek Stránská,Waisser

7 CTL Datum Lodní třída Funkce Jméno DN H Brabec Václav Mácháč Hrabalová Veronika P- měřič DN Lar H Kalina Jiří Nové Mlýny Kýrová Hana P- Vašík adim Přikryl Petr Lehota Igor měřič Lar Vašík adim CaO H Soušek Martin Lipno Brabec Václav P- ozsypal Vladimír Stránská Lucie měřič CaO Soušek Martin Vau H Kafka ichard Dářko Vavrla Lukáš P- Hofmann Lubomír měřič Vau Pir H Martinec Ladislav Mácháč P- Marian Jan měřič Pir Cad H Soušek Martin Černá Fb Kollos Václav P- ozsypal Vladimír Waisser ichard měřič Cad měřič Fb Soušek Martin T24 H Martinec Ladislav Mácháč P- měřič T M H Vašík adim Praha P- Soušek Martin Stránská Lucie měřič Soušek Martin Sta H Martinec Ladislav Mácháč P- měřič Sta Jirka Maier Q H Soušek Martin Lipno Kollos Václav P- Waisser ichard Stránská Lucie měřič Q Soušek Martin sf H Luksch Karel Lipno P-

8 měřič sf De1 H Vašík adim Lipno Fin Brabec Václav P- Waisser ichard Kafka ichard Přikryl Petr měřič De1 měřič Fin Vašík adim ac H Hnízdil Václav Nechranice P- Solfronk Antonín měřič ac Spl H Soušek Martin Lipno Kollos Václav P- Šindýlek Vlastimil Stránská Lucie ozsypal Vladimír měřič Spl Soušek Martin s7 H Luksch Karel Lipno P- měřič s Tor H Soušek Martin Lipno P- ozsypal Vladimír Stránská Lucie měřič Tor Soušek Martin FD H ozsypal Vladimír Nechranice Hnízdil Václav P- Waisser ichard měřič Tor Nj H Marinov Denis Chorvatsko P- Soušek Martin Waisser ichard Blahoňovský Jan měřič Nj Soušek Martin H Nedbalcová Kateřina Nové Mlýny Formánek Tomáš P- Vašík adim Kafka ichard Přikryl Petr měřič 420 Vašík adim Evr H Hofmann Lubomír Nové Mlýny Las Kýrová Hana L47 P- Vašík adim Kafka ichard Přikryl Petr měřič Evr měřič L47 měřič Las Vašík adim TM-420 H Vašík adim Praha P- Soušek Martin

9 měřič 420 Soušek Martin TM-Q H ozsypal Vladimír Praha P- Vašík adim měřič Q Vašík adim Orc H Marinov Denis Chorvatsko P- Soušek Martin Stránská Lucie Waisser ichard měřič Orc

Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 22. listopadu 2014 Praha, Strahov, Zátopkova 100/2, 167 00 Praha 6, zasedací místnost 209

Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 22. listopadu 2014 Praha, Strahov, Zátopkova 100/2, 167 00 Praha 6, zasedací místnost 209 Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 22. listopadu 2014 Praha, Strahov, Zátopkova 100/2, 167 00 Praha 6, zasedací místnost 209 Účastníci jednání Komise rozhodčích: Členové s hlasem rozhodujícím:

Více

CTL2014. 141104 5.4.2014 2 Mem. Dr. Štěpána Cad-3C,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2 Praha - Vltava. Page 3

CTL2014. 141104 5.4.2014 2 Mem. Dr. Štěpána Cad-3C,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2 Praha - Vltava. Page 3 CTL2014 141104 5.4.2014 2 Mem. Dr. Štěpána Cad-3C,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2 Praha - Vltava 141601 12.4.2014 2 Pohár YC Štětí Q-2 Labe 141603 19.4.2014 2 Zlatá plachta Barbory Q-4K,Evr-3C,Spl-3C,Fb-3C Oldřichov

Více

Závody naše + ostatní pro naše třídy s vyšším koeficientem

Závody naše + ostatní pro naše třídy s vyšším koeficientem 1 / 5 15 4201 24.-31.01.15 ISAF Sailing World Cup Miami 16 16 16 16 Miami USA 15 1101 14.-15.03.15 Jarní RS svezení 3 Vltava - Praha Český Yacht klub 15 4202 28.-03.04.15 Trofeo SAR Princess Sofia 14 14

Více

157001 3.1.2015 1 První led Dn-3C,Dn-2 Nejlepší led ALT DN 157002 4.1.2015 1 Pohár Máchova Jezera Dn-7P,Dn-2 Nejlepší led ALT DN 157003 10.1.2015 1 Cena Oldy Vintišky Dn-7P,Dn-2 Nejlepší led ALT DN 157004

Více

Plachetní směrnice pro závod. Cena Šumavy. V případě rozporu mezi jednotlivými pravidly, rozhoduje pravidlo uvedené níže v tomto výčtu.

Plachetní směrnice pro závod. Cena Šumavy. V případě rozporu mezi jednotlivými pravidly, rozhoduje pravidlo uvedené níže v tomto výčtu. Plachetní směrnice pro závod Cena Šumavy v lodních třídách: Evropa, Laser, Laser4.7, Optimist, Pirát CTL 131313 8.6. - 9.6.2013 JK Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika 1 PRAVIDLA 1.1 Závod bude řízen

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

pro závod JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky

pro závod JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky Plachetní směrnice pro závod Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky CTL 151407 14. 6. 2015 19. 6. 2015 Plzeňský kraj, Bolevecký

Více

TŘI SESTRY SAILING TEAM NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008

TŘI SESTRY SAILING TEAM NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008 NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008 NABÍDKA PARTNERSTVÍ SE ŠPIČKOVÝM ČESKÝM JACHTAŘSKÝM TÝMEM NA EVROPSKÝCH A SVĚTOVÝCH NÁMOŘNÍCH REGATÁCH V ROCE 2008 HISTORIE 2004-2006 TŘI SESTRY SAILING TEAM se v roce 2004 zformoval

Více

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er David Křížek trenér SCM %1 Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er Popis Na začátku loňského roku bylo zakoupeno 10 plachetnic lodní třídy mládežnických

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 Pořadatel: Organizátor: Liberecký KVV ČSLH Libereckého e Z pověření Libereckého e a Českého svazu ledního hokeje Ředitel turnaje:

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Přítomni: Omluveni: 1. Zahájení v Ústí nad Orlicí Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Matyášová,Koblížek, Němec, Palánová, Pluhařová.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ ČSS od 1.11.2005 do 31.3.2006 (sestavený ze zaslaných soutěží pro dané období )

KALENDÁŘ AKCÍ ČSS od 1.11.2005 do 31.3.2006 (sestavený ze zaslaných soutěží pro dané období ) KALENDÁŘ AKCÍ ČSS od 1.11.2005 do 31.3.2006 (sestavený ze zaslaných soutěží pro dané období ) Důležité upozornění: Ke všem soutěžím je potřeba nejméně 1 měsíc předem zaslat na sekretariát ČSS propozice

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE Mistrovství ČR /Czech Championship v lodních třídách / in classes Evr, Las, L47 datum / date: 26. 28. 9. 2014 a / and Mezinárodní pohárový závod / International Cup Race v lodní třídě / in class Finn datum

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ERSTE Premier Trophy Business & Friendly Regatta

ERSTE Premier Trophy Business & Friendly Regatta ERSTE Premier Trophy Business & Friendly Regatta LOKALITA Biograd n/m Chorvatsko TERMÍN 25. 28. 5. 2014 LODĚ BAVARIA Cruiser 40 S, 3 kajuty + salon, nejnovější one-design flotila lodí v Chorvatsku, k dispozici

Více

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA MUDr Hollý Martin IČ 00064220 Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 centrála:28416111 STŘEDOČESKÝ KRAJ Ing.Kolářová Dana ka IČ 068691 Ing.Hendrych Josef IČ 00068705 MUDr.Kubíček

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE PŘEROV CZ 12. 14.8.2011 Tento dokument vychází z platných propozic Přílohy Mezinárodních sportovních předpisů a z nejnovější verze Standardních

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ HALOVÉ SOUTĚŽE 2015 Leden HALA 3. Župní přebor ve skoku o tyči

Více

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 3. LISTOPADU

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Petr Čech Sport, s.r.o. LK Slovan Karlovy Vary Město Boží Dar Město Abertamy ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Karlův běh Memoriál Jana Pravečka 7. 3. 2015 Závod Ligy dálkových běhů Karlův běh Memoriál Jiřího

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Mistrovské soutěže Naviga 2015. Sekce C ME termín není buď Rumunsko nebo Francie Toulone. Sekce FSR MS 1.-15. 08. 2015 Görlitz, Německo

Mistrovské soutěže Naviga 2015. Sekce C ME termín není buď Rumunsko nebo Francie Toulone. Sekce FSR MS 1.-15. 08. 2015 Görlitz, Německo Mistrovské soutěže Naviga 2015 Sekce C ME termín není buď Rumunsko nebo Francie Toulone Sekce FSR MS 1.-15. 08. 2015 Görlitz, Německo Sekce M MS 21. 29. 08. 2015 Kedzierzyn-Kozle, Polsko Sekce NS MS 6.-14.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE Mistrovství ČR /Czech Championship v lodních třídách / in class 420 datum / date: 25. 27. 9. 2014 a / and CECC CZE v lodní třídě / in class Cadet datum / date: 25. 27. 9. 2014 CTL 142163 místo konání :

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE Mistrovství ČR /Czech Championship v lodních třídách / in classes Fireball, 420 datum / date: 25. 28. 9. 2015 a / and Mistrovství ČR /Czech Championship & CECC v lodní třídě / in class Cadet datum / date:

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče 1 Obsah: 1. Typová smlouva pro zařízení lékárenské péče... 4 2. Postup při uzavírání smluv se zařízeními lékárenské péče... 4 3. Postup

Více

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence

Program Excelence. Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence Program Excelence Manuál pro střední školy, žádající o dotaci v programu Excelence 25. září 2012 Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení do systému 2 2.1 První přihlášení.................................... 3 2.2

Více

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Jihlava, 28. únor 2011 Kraj Vysočina 2 Všeobecné a odborné vzdělávání 1. otázka: Který typ vzdělávání

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, Anotace upevnění či ověření znalosti učiva o České republice.

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 74/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 6. března 2015 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 3 x výkonný výbor CKK + 15 přítomných členů + 20 přítomných příznivců Omluveni:

Více

PŘÍLOHA Č. 7: Kontakty na romské krajské koordinátory

PŘÍLOHA Č. 7: Kontakty na romské krajské koordinátory PŘÍLOHA Č. 7: Kontakty na romské krajské koordinátory Krajští koordinátoři romských poradců Kraj Koordinátor Telefon Mail Web kraje Poznámka k ověřování kontaktů, další získané kontakty Hlavní město Praha

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 1. Organizátor a pořádající agentura Společnost Bonafide Group, SE, se sídlem Badeniho 290/1, Praha 6, IČ: 290 40 621,

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

JACHETNÍHO ODDÍLU LS BRNO

JACHETNÍHO ODDÍLU LS BRNO ZPRAVODAJ JACHETNÍHO ODDÍLU LS BRNO 2002 Zpravodaj Jachetního oddílu Lodních sportů Brno strana 2 OBSAH Zpravodaje JO LSB: Slovo editora 3 Úvodní slovo předsedy JO 4 Finance 6 Pravidla pro rozdělení dotace

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

PS 0004 - Celoroční servisní činnost na kolejová hangárová vrata - letiště Kbely

PS 0004 - Celoroční servisní činnost na kolejová hangárová vrata - letiště Kbely Česká republika Ministerstvo obrany PS 0004 - Celoroční servisní činnost na kolejová hangárová vrata - letiště Kbely PS 0004 - Celoroční servisní činnost na kolejová hangárová vrata - letiště Kbely 1 /

Více

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Odvoz a ekologická likvidace skartu

Odvoz a ekologická likvidace skartu Česká republika Ministerstvo obrany Odvoz a ekologická likvidace skartu Odvoz a ekologická likvidace skartu 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Pravidla a Organizační MČRN 2011

Pravidla a Organizační MČRN 2011 1 Verze 1.00 Pravidla a Organizační MČRN 2011 Tyto Pravidla a Organizační jsou nedílnou součástí propozic Mistrovství České republiky v badmintonu neregistrovaných hráčů 2011. (1 Tenis centrum Opava, www.teniscentrumopava.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Jihomoravský svaz plaveckých sportů

Jihomoravský svaz plaveckých sportů Jihomoravský svaz plaveckých sportů Sportovně technické dokumenty 2015 Obsah Úvod... 3 Školení trenérů a rozhodčích... 4 Termínová listina závodů konaných v Jihomoravském kraji... 5 Společná ustanovení

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZPRAVODAJ JACHETNÍHO ODDÍLU TJ LODNÍ SPORTY BRNO

ZPRAVODAJ JACHETNÍHO ODDÍLU TJ LODNÍ SPORTY BRNO ZPRAVODAJ JACHETNÍHO ODDÍLU TJ LODNÍ SPORTY BRNO 2004 ZPRAVODAJ JACHETNÍHO ODDÍLU TJ LODNÍ SPORTY BRNO - 2 - OBSAH SLOVO EDITORA 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 FINANCE 5 LODNÍ TŘÍDY V ROCE 2005 6 CADET 6 420

Více

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Pořadatel: Základní škola s RVHV Maršovská, Teplice Místo konání: Fotbalový areál FK Teplice Datum: 28. 29. 5. 2012 Celkové pořadí A: 1. ZŠ Janouškova, Brno Jihomoravský

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 1 III. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

TJ LODNÍ SPORTY BRNO Zápis

TJ LODNÍ SPORTY BRNO Zápis NÁZEV SCHŮZE Pravidelná schůze Výboru JO TJ LS Brno DATUM A ČAS 8. 4. 2014 MÍSTO KONÁNÍ TYP SCHŮZE ORGANIZÁTOR SVOLAVATEL Zasedací místnost TJ LS Brno Řádná schůze Výboru JO Výbor JO TJ LS Brno ZAPISOVATEL

Více

0529 - Oprava podlahy na hale č.025 kasárna Semtín, 67/OPRAVY/2011

0529 - Oprava podlahy na hale č.025 kasárna Semtín, 67/OPRAVY/2011 Česká republika Ministerstvo obrany 0529 - Oprava podlahy na hale č.025 kasárna Semtín, 67/OPRAVY/2011 0529 - Oprava podlahy na hale č.025 kasárna Semtín, 67/OPRAVY/2011 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál Zahradní 1 792 01 Bruntál Sportovně-technická komise OFS Bruntál Zápis č. 29 ze dne 4. 6. 2014 - SR 2013-2014 1. STK OFS bere na vědomí:

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

Prezentace serveru Motorkáři.cz

Prezentace serveru Motorkáři.cz Prezentace serveru Motorkáři.cz 14 nejnavštěvovanější server o motorkách Internet v jedné stopě Motocyklový internet to jsou Motorkáři.cz! Náš portál je již čtrnáctým rokem dominantním motocyklovým webem

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více