Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 9. března 2014 Vlašim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 9. března 2014 Vlašim"

Transkript

1 Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 9. března 2014 Vlašim Účastníci jednání Komise rozhodčích: Členové s hlasem rozhodujícím: Předseda adim Vašík, 11 Martin Soušek, 12 Vlastimil Šindýlek, 13 Karel Luksch, 14,15 Michal Jukl, 16,17 Petr Háma, 18 Miloš Kormunda, 19 Martin Srdínko, 20 ichard Kafka, 21 adim Vašík, 22 Lubomír Svozil, 23 Petr Přikryl, 24 Jaromír Kuřava Členové s hlasem poradním: AMT bez účasti, ČANY Petr Sládeček, acecontrol ené Sehnal Viz prezenční listina příloha č. 1 Program: 1. Členové komise rozhodčích ČSJ 2. Kontrola plnění úkolů definovaných na podzimním jednání v Praze 3. Zkušenosti ze sezóny acecontrol podněty pro jeho aktualizaci na rok Návrh nominace rozhodčích na významné závody a MČ v roce Diskuze, různé 1. Členové komise rozhodčích ČSJ Byl aktualizován seznam členů komise rozhodčích ČSJ na základě rezignace členů za KSJ 14+15, 20 a 23. Za KSJ byl nahrazen Karel Hejl za Michala Jukla, za KSJ 20 byl nahrazen Lubomír Hofmann za icharda Kafku a za KSJ 23 byl nahrazen Josef Taurek za Petra Přikryla. Seznam všech členů viz příloha č. 2. Aktualizovaný seznam členů bude na webových stránkách ČSJ (http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=0011) 2. Kontrola plnění úkolů definovaných na podzimním jednání v Praze Činnost Pracovní skupina Závěry/poznámky Závěr kontroly Seminář rozhodčích + jednání K Vašík Bude zabezpečeno podzimní jednání komise rozhodčích v roce 2014 (v Praze) a dále jarní seminář pro národní rozhodčí a jarní jednání komise rozhodčích v roce 2015 (nejlépe opět ve Vlašimi). Úkol plněn průběžně v pořádku

2 Překlady pravidel Blahoňovský, Pavlovský, Jukl Překlad doplnění CaseBook : termín Překlad Casebook dokončen, Casebook publikován na webu ČSJ. Překlad doplnění, které vyšlo v lednu 2014 je rozpracováno. Testy a testové otázky Soušek, Pavlovský Úkoly splněny Výměnný program rozhodčích - zahraniční rozhodčí v Č, čeští rozhodčí v zahraničí Evidence rozhodčích: (návrhy jmenování národních rozhodčích, sledování směrnice D3, vyhodnocování Aktivity rozhodčích) Zpracování výsledků a související činnosti: acecontrol, analýza a návrhy opatření Skupina pro zkoušení, jmenování a znovujmenování národních rozhodčích Soušek Soušek, Vašík Sehnal, Vašík, Soušek Soušek Pro získání IJ vytipován Martin Soušek. Pro získání kvalifikace splněn 1 závod (Polsko), pro letošní rok jsou v plánu 2 závody Nizozemí a 1 závod Polsko. Aktualizace acecontrolu na verzi Termín: do Úkol plněn průběžně. Úkol plněn průběžně v pořádku Úkol na rok 2013 splněn v pořádku. Úkoly splněny 3. Zkušenosti ze sezóny 2013 Byl diskutován systém udělování bodů za aktivitu rozhodčích na závodech, a to i různé ne zcela běžné záležitosti. Ve zkratce: - Do aktivity zadávené do acecontrolu se zapisují všichni rozhodčí, kteří v souvislosti se závodem vyvíjeli nějakou činnost spojenou s organizací a řízením závodu jako rozhodčí vč. specializace, kterou vykonávali (rozhodčí, protestní komise, umpire, ) s tím, že se zde uvádí pouze hlavní specializace rozhodčího - V případě, že rozhodčí byl na závodě ve funkci rozhodčího pro pořádání závodu a navíc byl ve funkci člena nebo předsedy protestní komise, musí být v rámci acecontrolu zaznamenána jeho převažující funkce (zpravidla rozhodčí). Pokud navíc v tomto závodě rozhodoval nějaké protestní řízení, na základě zaslaného protestního formuláře na adresu v rámci kterého musí být v zápatí druhé strany uvedeno celé jméno a registrační číslo člena protestní komise, bude mu následně dopsána v daném závě i aktivita za člena nebo předsedu protestní komise - V případě, že byl závod předem zrušen, nebude za tento závod nikomu žádná aktivita přiznána. - V případě, že se závod neodjel z povětrnostních důvodů, může být aktivita všech rozhodčích uznána tak, jako by se závod odjel i v tomto případě na základě importu souboru aktivita.csv na web ČSJ. Krajský předseda komise rozhodčích může kontrolovat i aktivitu rozhodčích na jednotlivých závodech ve svém kraji, v případě nesrovnalostí má právo kontaktovat hlavního rozhodčího, který za vyplněnou aktivitu zodpovídá, a řešit odstranění případných chyb. V případě, že člen komise rozhodčích či jiný člen ČSJ zjistí uvedení lživých údajů v rámci aktivity rozhodčích, může se obrátit na Disciplinární komisi ČSJ s podnětem k prošetření (a to dle disciplinárního řádu přes VV ČSJ).

3 4. acecontrol podněty pro jeho aktualizaci na rok 2014 Možnost zadávání finálové rozjížďky od tohoto podnětu bylo upuštěno Ostatní požadavky z podzimního jednání K byly dle informace enka Sehnala do nové verze zapracovány, nyní probíhá testování nové verze a úprava webových stránek ČSJ v návaznosti na novou verzi acecontrolu. K ukládá enkovi Sehnalovi dopracování a následné uvolnění acecontrolu pro rok 2014, a to do Návrh nominace rozhodčích na významné závody a MČ v roce 2014 Byl projednán návrh nominace na významné závody v roce 2014, který je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Návrh bude předložen VV na nejbližším zasedání. Byl projednán návrh nominace funkcionářů na MČ v roce 2014, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu. Návrh bude předložen VV ke schválení na nejbližším zasedání. 6. Diskuze, různé Průběžná důsledná kontrola předávání výsledků na web ČSJ a zasílání záložních Z- souborů - v rámci dodatku N SŘ mají rozhodčí povinnost předávat Z soubory i odpovědnému zástupci KSJ!!! Bude prověřena možnost importu Z-souboru na web ČSJ se signalizací, že byl tento soubor u jednotlivých závodů úspěšně importován, umožnit rozhodčím v administračním rozhraní Z-soubor kteréhokoliv závodu stáhnout. Zasloužilí rozhodčí zástupci K připraví nominace na jmenování, které budou následně projednány K na podzimním jednání. K ČSJ navrhuje úpravu Soutěžního řádu ČSJ v bodě vyhodnocování kategorií při závodech MČ, a to ve smyslu, že vypsaná kategorie bude vyhodnocena pouze v případě, že v dané kategorii bude minimálně 10 posádek. Tuto úpravu navrhujeme s platností již od roku 2014, tzn. K ČSJ doporučuje tuto změnu schválit již na březnovém jednání VV ČSJ. V rámci sobotního programu semináře národních rozhodčích byl vedoucím pracovní skupiny pro změnu filozofie závodního jachtingu Lubou Hofmannem přednesen příspěvek, který byl následně podroben diskuzi v plénu přítomných rozhodčích ČSJ. Závěrem jsem byl požádán o zapsání následujícího odstavce do zápisu z jednání: Současný systém práce nejmenovaných členů naší komise není efektivní a potřebuje novou krev a řízení. Důchodce z Vysočiny, který tráví sezónu od Velikonoc do Dušiček na moři (jako charterový kapitán), není tou pravou osobou ke koordinaci tak důležitého úkolu. Tedy práce, která má ovlivnit náš sport na mnoho let dopředu. Najděme ty správné lidi v našem středu a věřím, že se během několika dalších let dostaví zlepšené výsledky a to nejen v závodní činnosti Českého jachtingu. Zapsal: adim Vašík, Příloha č. 1 prezenční listina Příloha č. 2 seznam členů K ČSJ Příloha č. 3 nominace rozhodčích na významné závody Příloha č. 4 návrh nominace funkcionářů na MČ 2014

4

5 Seznam členů komise rozhodčích ČSJ s hlasem rozhodujícím: KSJ název KSJ předseda KSJ - pracovní mobil tel. domů předseda K adim Vašík Praha Martin Soušek fax Středočeský Vlastimil Šindýlek Jihočeský Karel Luksch Plzeňský 15 Karlovarský Michal Jukl Ústecký 17 Liberecký Petr Háma Královéhradecký Miloš Kormunda Pardubický Martin Srdínko Vysočina ichard Kafka Jihomoravský adim Vašík Olomoucký Lubomír Svozil Zlínský Petr Přikryl Moravskoslezský Jaromír Kuřava Seznam členů komise rozhodčích ČSJ s hlasem poradním: Funkce jméno - pracovní mobil tel. domů poradce K (AMT) Marek Pavlovský poradce K (ČANY) Petr Sládeček poradce K (acecontrol) ené Sehnal

6 CTL Datum Počet Název dní Třídy Místo Pořadatel Poznámka Klub KSJ HO P CH-U U Lipno Cup Dn-5mz Lipno - Černá v Pošumaví ALT DN Brabec Austrian DN Championship 2013 Dn-6mm Lipno - Černá v Pošumaví ALT DN Brabec Lipno Cup II. Dn-4P Lipno - Černá v Pošumaví YC Mulda Cena Oldy Vintišky Dn-4P, Dn-2 Máchovo Jezero ALT DN Memoriál Pavla Škopa Dn-4P, Dn-2 Máchovo Jezero ALT DN Memoriál J. Novotného Dn-4P, Dn-2 Lipno ALT DN Pohár 311. Perutě Dn-4P, Dn-2 Lipno ALT DN Velká Cena DN Dn-4P, Dn-2 Svět ALT DN MČ Dn-6mr Máchovo Jezero ALT DN změna 7017 termínu 17 Brabec Hrabalová Austrian DN Championship 2014 Dn-6mm Lipno - Černá v Pošumaví YC MULDA Brabec MITOPA TOPHY Dn-5mz Lipno ALT DN Brabec Hrabalová Jarní S svezení so-4p, sf-2 Praha - Vltava ČYK Burdová Nápravníková Brabec Cere Matchrace I. Mr-4P Praha - Vltava YC CEE Vašík Soušek Nováková Stránská Pohár Haas-Soon Fin-4P, Fin-2 Máchovo jezero JK Česká Lípa Martinec Cere Matchrace II. Mr-4P Praha - Vltava YC CEE Soušek Vašík Český pohár Kit-4P Nové Mlýny YC Dyje Adamíček Modrá stuha Bezdreva Pir-4P, Evr-3C Bezdrev JO Slavoj Hluboká n/vlt Jauker Velká cena YC Lipna Cad-4P, Lar-4P, sf-4p, Spl-4P Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Luksch Luky regata CaO-4P, Fun-3C, ac-3c Jesenice TJ Lokomotiva Cheb Veselka Optimistický Mácháč T24-4P, Q-3C, Fin-2 Máchovo jezero JK Česká Lípa Martinec Český pohár Kit-4P Nové Mlýny YC Dyje Adamíček Pálavská regata De1-5mz, Fin-5mz, Evr-5mz, Lar-5mz, Las- 5mz, De1-4P, Fin-4P, Evr-4P, Lar-4P, Las-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Luksch Hofmann Kafka so-4p, Vau-4K, Fb-3M, sf-3m, st-3m, To je celá, to je půl sv-3m, 420-3C, 420-3M, s7-2 Brněnská přehrada TJ LS Brno Vašík ČP Slalom I Fus-4P Nechranice ČWA Skif mánia so-4p Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Myslík Mistrovství české flotily Sta-4P, Sta-2 Máchovo jezero JK Česká Lípa Martinec Jarní Premiéra I. Evr-4P, Q-4P ozkoš TJ Slávia - jachting Č.S Kormunda Soušek ozsypal Jarní závod Vau-4P, sf-3c, Cad-2, Q-1 Seč YC Pradubice Licek Pavlovská regata Fb-4P, L47-4P, Las-4P, 420-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Himer Vašík Lehota Stříbrná Plachetnice Lar-4P, Evr-3C, Las-3C, L47-3C, Lar-2, Las- 2, L47-2 Jesenice Jachtklub Cheb Chaloupek Mem. Bruno Hámy Sta-4P, T24-4P, Fd-3C, Pir-2, Sta-2, Fin-1, Q- 1 Máchovo jezero YC Doksy Háma Májový pohár sf-4p, Spl-4P, L47-3M, Q-3C, Q-3M, Velké Dářko YC Velké Dářko Kafka Věstonická Venuše WS ac-4p, sx-4p, Fun-4P, Fun-3M Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Dolanová Vašík Věstonická Venuše S s7-4p, sv-4p Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Kalina Vašík ČP Slalom II Fus-4P Nechranice ČWA Velká cena YC Dyje II. Lar-6mr, De1-4P, L47-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav pro De a L47 pouze 21 Kalina 2 dny 24/5-25/5Vašík Kýrová Přikryl, Lehota MČ - Comtech Catamaran Open CaO-6mr, CaO-4P Lipno - Černá v Pošumaví YC Mulda Soušek ozsypal Brabec Stránská Velká cena YC Dyje I. Cad-4P, Q-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Nedbalcová Vašík Přikryl, Lehota YC Kladno ACE Fin-5mz, Fin-4P, Q-4K Jesenice YC Kladno Lipno maraton Cao-4P, Tor-4P, SSc-3 Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Luksch HOP egata Fb-4P, Las-4P, sf-4p, 420-4P, Fd-3C Nechranice YC Nechranice 420 nepotrvrzeno Solfronk Soušek Pohár ozkoše Fun-4P, ac-4p, Fun-3M, sx-4p ozkoš Surf centrum + ČWA Žák Kiss my?s I. sv-4p, sf-3m, so-3m, st-3m Brněnská přehrada TJ LS Brno Vašík Jarní sokolská regata Vau-4P, Q-2 Tovačov TJ Sokol Tovačov Svozil Compotech Cup De1-4P, s7-4p, sf-4p Lipno - Černá v Pošumaví YC Mulda Kafka Přikryl Cena Šumavy L47-4P, Las-4P, Evr-4P, Q-4P Lipno - Černá v Pošumaví JK Černá v Pošumaví Soušek Waisser Kollros ozsypal Cena Damet Fb-4P, Fd-4P Nechranice YC Nechranice Háma Bohemia Cup Pir-4P, T24-4P, Pir-2, Q-1 Máchovo jezero JO MJ Staré Splavy Martinec Pohár Vysočiny ac-4p, sx-4p, ac-3c, Fun-3M Velké Dářko YC Velké Dářko Dyškant Český pohár Kit-4P Nové Mlýny YC Dyje Adamíček ČP Slalom III Fus-4P Nechranice ČWA O pohár starosty sv-4p, Q-3C, sf-3c, Spl-4P Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Smejkalová Fireballistická ozkoš Fb-4P, Fd-4P ozkoš ALT Fireball Žák The Crown Cup sf-5mz Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Soušek Vašík Stránská Burdová, Nápravníková MČ Vau-6mr, Vau-5ip Velké Dářko YC Velké Dářko Kafka Hofmann Vavrla O krále Šumavy 420-4P, Cad-4P, Fb-4P, Fd-4P, 29r-4P Lipno - Černá v Pošumaví JK Černá v Pošumaví FB pouze 1305so+ne 13 (2 Soušek denní) Vašík Kollros Waisser, ozsypal Mistrovství Č Pir-6mr Máchovo jezero JO MJ Staré Splavy Martinec Marian Šilhánkův memoriál Evr-4P, Lar-4P Velké Dářko YC Velké Dářko Kafka Hofmann MČ - Vítr a slunce 420-4P, Cad-6mr, Fb-6mr, Fd-4P, 29r-4P Lipno - Černá v Pošumaví JK Černá v Pošumaví FD -čt,pá,so 1305 (3 denní) 13 Soušek ozsypal Kollros Waisser Pohár Hluboké Pir-4P, Vau-4P, Evr-3C Bezdrev JO Slavoj Hluboká n/vlt Jauker Závod mladých nadějí L47-4P, Evr-4K, L47-4K, Q-4K Velké Dářko YC Velké Dářko Kamenský Mistrovství Č T24-6mr, T24-4P Máchovo jezero JO MJ Staré Splavy Martinec Velká cena ALT Melges 24 M24-4P Kovářov - Lipno ALT M Pavlovský Vašík Bezdrevský kapr Fd-4P, Fb-3C Bezdrev YC DIM Bezdrev Luksch Memoriál Oldy Vintišky Sta-4P, Sta-2, Q-2 Máchovo jezero JK Česká Lípa Janoušek MČ Cere Match race III. Mr-6mr, Mr-4P Vltava Yacht klub Cere Vašík Soušek Stránská MČ Sta-6mr, Sta-4P Máchovo jezero JK Česká Lípa Martinec Interpohar Evr-5ip, L47-5ip, Lar-5ip, Q-5ip Olešná Jachting TJ Palkovice Vavrla ozsypal Kafka MČ - Optimistická hvězdička Q-6mr, Lar-4P Lipno - Černá v Pošumaví JK Černá v Pošumaví pro Lar 1305 pouze 213 dny Soušek 22/8-23/8 Waisser Kollros Stránská Grand Prix so-5vc Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Luksch MČ sf-6mr Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Luksch Grand Prix S700 s7-4p Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Luksch Nechranická buchta ac-4p, sx-4p, Fun-3C, ac-4k, Fun-4K Nechranice SK Lomazice Hnízdil O pohár Vranova Vau-4P Vranovská přehrada YC Znojmo Bradáč MČ De1-6mr, Fin-6mr Lipno - Černá v Pošumaví YC Mulda Vašík Waisser Brabec Kafka, Přikryl Mistrovství Č ac-6mr, Fun-4P, ac-4p, sx-4p Nechranice SK Lomazice + ČWA Hnízdil Solfronk MČ Lipno regata Spl-6mr, L47-4P, Las-4P, Evr-4P, Spl-4P Lipno - Černá v Pošumaví JK Černá v Pošumaví Soušek Šindýlek Kollros Stránská, ozsypal MČ s7-6mr, s7-4p Lipno ALT S Luksch Grand Prix Bohemia Pir-4P, Q-2, Pir-2 Máchovo jezero JO MJ Staré Splavy Martinec MČ Tor-6mr, Tor-4P Lipno - Černá v Pošumaví YC Mulda Soušek Stránská, ozsypal Borůvková regata 420-4P, Cad-4P, Q-4P, sf-4p, sf-3c Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou 420 nepotvrzeno pořadatelem Luksch Vašík Myslík Brabec Modrá vlajka Máchova jezera Sta-4P, Fb-3C, Pir-3C, Pir-2, Sta-2, Q-1 Máchovo jezero JO MJ Staré Splavy Martinec Vítr z vinohradů Fun-4P, ac-4p, sx-4p, Fun-3M Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Dolanová Mezinárodní mistrovství Č Fd-6mr Nechranice YC Nechranice ozsypal Waisser Hnízdil Český pohár - slalom IV Fus-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav + ČWA Dolanová Modrá stuha Pojišťovny Pir-4P, Evr-2, Las-2, Q-2 Svět TJ Jiskra Třeboň Němcová Cena YC Nechranice Evr-4P, Lar-4P Nechranice YC Nechranice ozsypal Waisser Hnízdil S Moravia egatta 29r-4P, so-4p, sv-4p, sf-4p, s7-4p Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Poláková Vašík Mistrovství Č - One-Design Nj-6mr, Nj-5ip Kremik / Vodice (CO) Yachting Holidays, s.r.o Marinov Soušek Waisser, Blahoňovský Švestková egata II sf-3c, Las-4P, L47-4P, Evr-3C, Fin-1 Jesenice Jachtklub Cheb Chaloupek Lighthouse Cup Spl-4P, Sta-4K, Sta-4P, Pir-3C, Spl-3C, Pir-2, Fin-1, Q-1 Máchovo jezero YC Doksy Háma Kiss my?s II. sv-4p, sf-3m, so-3m, st-3m Brněnská přehrada TJ LS Brno Vaculka Modrý Hrozen I. Fb-4P, Vau-4P, Fd-3C, 420-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Himer Vašík Modrý Hrozen II. Q-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Nedbalcová Vašík Offshore Cup ČANY Nj-5ip Německo, Balt ČANY Sládeček CECC CZE 420-6mr, Cad-5ip Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Nedbalcová Vašík Formánek Kafka, Přikryl MČ Evr-6mr, L47-6mr, Las-6mr, Fin-5mz, Fin-4P Nové Mlýny YC Dyje Břeclav Hofmann Vašík Kýrová Kafka, Přikryl Český pohár 29r-4P, Q-4P Nechranice YC Nechranice Soukupová Jestřábí Cup 2014 Tor-4P, CaO-4P Lipno - Černá v Pošumaví YC Mulda Soušek Stránská egata V.Vacka Spl-4P, Evr-2, Q-2 Oldřichov - Barbora TJ VS Duchcov, JO Stránský Poslední vítr Vau-5ip, Vau-4P, sv-4p, Fb-3M, sf-3m, so-3m Brněnská přehrada TJ LS Brno Vašík Česká námořní rally Nj-5ip Chorvatsko TPS Centrum + ČANY Sládeček Baban cup T24-4P, Fin-3C, Fin-2, Q-2 Máchovo jezero JK Česká Lípa Babický Lipenský kotrmelec so-4p, s7-4p Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou změna 1312 termínu 13 Luksch Brabec Czech Longtze Grand prix Lon-5vc Lipno - Lipno n/vlt. YC Lipno nad Vltavou Myslík Český pohár Kit-4P Nové Mlýny YC Dyje Adamíček Star Cup Sta-4P, Sta-2 Máchovo jezero JK Česká Lípa Cimtl MČ TM 420 Tmr-6mr, Tmr-4P Vltava Yacht klub Cere Vašík Soušek umpires MČ TrQ-6mr Praha - Vltava YC CEE Sehnal Vašík umpires Mistrovství Č - Orc Orc-6mr Kremik (CO) Colins Yacht, s.r.o Marinov Soušek Stránská,Waisser

7 CTL Datum Lodní třída Funkce Jméno DN H Brabec Václav Mácháč Hrabalová Veronika P- měřič DN Lar H Kalina Jiří Nové Mlýny Kýrová Hana P- Vašík adim Přikryl Petr Lehota Igor měřič Lar Vašík adim CaO H Soušek Martin Lipno Brabec Václav P- ozsypal Vladimír Stránská Lucie měřič CaO Soušek Martin Vau H Kafka ichard Dářko Vavrla Lukáš P- Hofmann Lubomír měřič Vau Pir H Martinec Ladislav Mácháč P- Marian Jan měřič Pir Cad H Soušek Martin Černá Fb Kollos Václav P- ozsypal Vladimír Waisser ichard měřič Cad měřič Fb Soušek Martin T24 H Martinec Ladislav Mácháč P- měřič T M H Vašík adim Praha P- Soušek Martin Stránská Lucie měřič Soušek Martin Sta H Martinec Ladislav Mácháč P- měřič Sta Jirka Maier Q H Soušek Martin Lipno Kollos Václav P- Waisser ichard Stránská Lucie měřič Q Soušek Martin sf H Luksch Karel Lipno P-

8 měřič sf De1 H Vašík adim Lipno Fin Brabec Václav P- Waisser ichard Kafka ichard Přikryl Petr měřič De1 měřič Fin Vašík adim ac H Hnízdil Václav Nechranice P- Solfronk Antonín měřič ac Spl H Soušek Martin Lipno Kollos Václav P- Šindýlek Vlastimil Stránská Lucie ozsypal Vladimír měřič Spl Soušek Martin s7 H Luksch Karel Lipno P- měřič s Tor H Soušek Martin Lipno P- ozsypal Vladimír Stránská Lucie měřič Tor Soušek Martin FD H ozsypal Vladimír Nechranice Hnízdil Václav P- Waisser ichard měřič Tor Nj H Marinov Denis Chorvatsko P- Soušek Martin Waisser ichard Blahoňovský Jan měřič Nj Soušek Martin H Nedbalcová Kateřina Nové Mlýny Formánek Tomáš P- Vašík adim Kafka ichard Přikryl Petr měřič 420 Vašík adim Evr H Hofmann Lubomír Nové Mlýny Las Kýrová Hana L47 P- Vašík adim Kafka ichard Přikryl Petr měřič Evr měřič L47 měřič Las Vašík adim TM-420 H Vašík adim Praha P- Soušek Martin

9 měřič 420 Soušek Martin TM-Q H ozsypal Vladimír Praha P- Vašík adim měřič Q Vašík adim Orc H Marinov Denis Chorvatsko P- Soušek Martin Stránská Lucie Waisser ichard měřič Orc

Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 22. března 2015 Vlašim

Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 22. března 2015 Vlašim Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 22. března 2015 Vlašim Účastníci jednání Komise rozhodčích: Členové s hlasem rozhodujícím: Předseda adim Vašík, 11 Martin Soušek, 13 Karel Luksch, 14,15 Michal

Více

Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 22. listopadu 2014 Praha, Strahov, Zátopkova 100/2, 167 00 Praha 6, zasedací místnost 209

Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 22. listopadu 2014 Praha, Strahov, Zátopkova 100/2, 167 00 Praha 6, zasedací místnost 209 Záznam z průběhu jednání Komise rozhodčích 22. listopadu 2014 Praha, Strahov, Zátopkova 100/2, 167 00 Praha 6, zasedací místnost 209 Účastníci jednání Komise rozhodčích: Členové s hlasem rozhodujícím:

Více

CTL2014. 141104 5.4.2014 2 Mem. Dr. Štěpána Cad-3C,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2 Praha - Vltava. Page 3

CTL2014. 141104 5.4.2014 2 Mem. Dr. Štěpána Cad-3C,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2 Praha - Vltava. Page 3 CTL2014 141104 5.4.2014 2 Mem. Dr. Štěpána Cad-3C,L47-2,Lar-2,Q-2,RsF-2 Praha - Vltava 141601 12.4.2014 2 Pohár YC Štětí Q-2 Labe 141603 19.4.2014 2 Zlatá plachta Barbory Q-4K,Evr-3C,Spl-3C,Fb-3C Oldřichov

Více

Závody naše + ostatní pro naše třídy s vyšším koeficientem

Závody naše + ostatní pro naše třídy s vyšším koeficientem 1 / 5 15 4201 24.-31.01.15 ISAF Sailing World Cup Miami 16 16 16 16 Miami USA 15 1101 14.-15.03.15 Jarní RS svezení 3 Vltava - Praha Český Yacht klub 15 4202 28.-03.04.15 Trofeo SAR Princess Sofia 14 14

Více

CTL2015. ctl datum dni nazev Tridy misto poradatel pozn c.klubu 151602 11.4.2015 2 Pohár YC Štětí Q-2,L47-1 Labe YC SK Štětí 1609

CTL2015. ctl datum dni nazev Tridy misto poradatel pozn c.klubu 151602 11.4.2015 2 Pohár YC Štětí Q-2,L47-1 Labe YC SK Štětí 1609 CTL2015 ctl datum dni nazev Tridy misto poradatel pozn c.klubu 151602 11.4.2015 2 Pohár YC Štětí Q-2,L47-1 Labe YC SK Štětí 1609 151603 18.4.2015 2 Zlatá plachta Barbory Q-4K,Evr-3C,Spl-3C Oldřichov TJ

Více

157001 3.1.2015 1 První led Dn-3C,Dn-2 Nejlepší led ALT DN 157002 4.1.2015 1 Pohár Máchova Jezera Dn-7P,Dn-2 Nejlepší led ALT DN 157003 10.1.2015 1 Cena Oldy Vintišky Dn-7P,Dn-2 Nejlepší led ALT DN 157004

Více

CTL2006. ctl datum dni nazev Tridy misto

CTL2006. ctl datum dni nazev Tridy misto 061701 10.12.2005 2 První led DN-3C Máchovo jezero 061702 17.12.2005 2 Regata Ledový dech DN-4P,DN-2 Máchovo jezero 061703 26.12.2005 1 Mem. Pavla Harcuby DN-3C,DN-2 Máchovo jezero 061704 31.12.2005 1

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Roman Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

Metodický list. KR ČSJ pro rok 2005

Metodický list. KR ČSJ pro rok 2005 Metodický list KR ČSJ pro rok 2005 Komise rozhodčích ČSJ duben 2005 Obsah Metodického listu: Úvodní slovo... Zápis z jednání KR, listopad 2004... Informace z Konference rozhodčích, březen 2005... Výsledky

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 5. 6. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Radim Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

KONTROLA ROČNÍHO PLÁNU ČLENŮ RD - ZÁŘÍ 2013 Plán Splněno Akce Typ Umíst počet. Zpráva/ deník. Zařazení (LT) Fyz. příprava. Pozn.

KONTROLA ROČNÍHO PLÁNU ČLENŮ RD - ZÁŘÍ 2013 Plán Splněno Akce Typ Umíst počet. Zpráva/ deník. Zařazení (LT) Fyz. příprava. Pozn. Michael MAIER Tomáš VIKA Martin TRČKA Viktor TEPLÝ Karel LAVICKÝ Lenka MRZÍLKOVÁ Hanka CHUDĚJOVÁ Veronika FENCLOVÁ Markéta AUDYOVÁ (RSX) (470) (470) KONTROLA ROČNÍHO PLÁNU ČLENŮ - ZÁŘÍ 2013 Plán Splněno

Více

Rozdělení do skupin: Kancelář závodu: Zdravotní zabezpečení: Námitky a protesty: Další ustanovení: Zvláštní ustanovení: Bodování:

Rozdělení do skupin: Kancelář závodu: Zdravotní zabezpečení: Námitky a protesty: Další ustanovení: Zvláštní ustanovení: Bodování: HÁZENÁ Pořadatel: Středomoravský svaz házené Ředitel soutěže: Mgr. Antonín Staněk, Ph.D (728212997) Garant soutěže: Zdeněk Přerovský (725844572) Termín konání: středa 22. 6. 2011 čtvrtek 23. 6. 2011 pátek

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Plachetní směrnice pro závod. Cena Šumavy. V případě rozporu mezi jednotlivými pravidly, rozhoduje pravidlo uvedené níže v tomto výčtu.

Plachetní směrnice pro závod. Cena Šumavy. V případě rozporu mezi jednotlivými pravidly, rozhoduje pravidlo uvedené níže v tomto výčtu. Plachetní směrnice pro závod Cena Šumavy v lodních třídách: Evropa, Laser, Laser4.7, Optimist, Pirát CTL 131313 8.6. - 9.6.2013 JK Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika 1 PRAVIDLA 1.1 Závod bude řízen

Více

Plachetní směrnice závodu: O 54 Modrou stuhu Boleváku v lodních třídách Pirát, Evr.,Fb, Fin, Las, Optimist, Lar. CTL 0814 15

Plachetní směrnice závodu: O 54 Modrou stuhu Boleváku v lodních třídách Pirát, Evr.,Fb, Fin, Las, Optimist, Lar. CTL 0814 15 Plachetní směrnice závodu: O 54 Modrou stuhu Boleváku v lodních třídách Pirát, Evr.,Fb, Fin, Las, Optimist, Lar. CTL 0814 15 Pořádané ve dnech 23. a 24.08.2008 Jachetním oddílem Lokomotiva Plzeň na Boleváku

Více

R O Č E N K A 2015. SDRUŽENÝ KRAJSKÝ SVAZ JACHTINGU ÚSTÍ n.labem - LIBEREC

R O Č E N K A 2015. SDRUŽENÝ KRAJSKÝ SVAZ JACHTINGU ÚSTÍ n.labem - LIBEREC SDRUŽENÝ KRAJSKÝ SVAZ JACHTINGU ÚSTÍ n.labem - LIBEREC R O Č E N K A 2015 1. Složení sdruženého KSJ 2. Adresář oddílů 3. Nositelé odznaků ČSJ 4. Seznam trenérů 5. Seznam rozhodčích Složení sdruženého krajského

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha ZAČÁTEK SEZÓNY VE VELKÉM! Jarní svezení je již tradičním závodem a letos byl odstartován třetí ročník. Jako obvykle hostil 15 lodí třídy

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více

LAKE LIPNO FINN CLASS 2013 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

LAKE LIPNO FINN CLASS 2013 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY LAKE LIPNO INTERNATIONAL CZECH CHAMPIONSHIP FINN CLASS 2013 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY FINN CLASS 2013 1. - 4. 8. 2013 Úvodník Vážení finnaři a příznivci této olympijské třídy, V minulém roce jsme se

Více

PODMÍNKY ÚČASTI 19. ČESKÁ NÁMOŘNÍ RALLYE MISTROVSTVÍ ČR ONE-DESIGN 17. 24. 10. 2015 CHORVATSKO. 6 závodních dní 20x FIRST 35 se spinakrem

PODMÍNKY ÚČASTI 19. ČESKÁ NÁMOŘNÍ RALLYE MISTROVSTVÍ ČR ONE-DESIGN 17. 24. 10. 2015 CHORVATSKO. 6 závodních dní 20x FIRST 35 se spinakrem Foto: Pavel Nesvadba PODMÍNKY ÚČASTI 19. ČESKÁ NÁMOŘNÍ RALLYE MISTROVSTVÍ ČR ONE-DESIGN 17. 24. 10. 2015 CHORVATSKO 6 závodních dní 20x FIRST 35 se spinakrem 19. Česká námořní rallye Mistrovství ČR ONE-DESIGN

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Evropa, Finn, Laser 4.7, Laser, 420

Evropa, Finn, Laser 4.7, Laser, 420 Lipno Regatta 2011 02.09.-04.09.2011 Lipno Černá v Pošumaví Strana 1 z 6 Plachetní směrnice pro závod Lipno Regatta 2011 v lodních třídách Evropa, Finn, Laser 4.7, Laser, 420 CTL 1329/2011 02.09.- 04.09.2011

Více

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er David Křížek trenér SCM %1 Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er Popis Na začátku loňského roku bylo zakoupeno 10 plachetnic lodní třídy mládežnických

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

PODMÍNKY ÚČASTI 19. ČESKÁ NÁMOŘNÍ RALLYE MISTROVSTVÍ ČR ONE-DESIGN 17. 24. 10. 2015 CHORVATSKO. 6 závodních dní 20x FIRST 35 se spinakrem

PODMÍNKY ÚČASTI 19. ČESKÁ NÁMOŘNÍ RALLYE MISTROVSTVÍ ČR ONE-DESIGN 17. 24. 10. 2015 CHORVATSKO. 6 závodních dní 20x FIRST 35 se spinakrem Foto: Pavel Nesvadba PODMÍNKY ÚČASTI 19. ČESKÁ NÁMOŘNÍ RALLYE MISTROVSTVÍ ČR ONE-DESIGN 17. 24. 10. 2015 CHORVATSKO 6 závodních dní 20x FIRST 35 se spinakrem DECKSALOON 54 PRODEJ I Plachetnice I Motorové

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

PODMÍNKY ÚČASTI 14. Česká námořní rallye regata monotypových plachetnic ELAN 340 zařazená do Mezinárodního Poháru ČANY 25. 9. 2. 10.

PODMÍNKY ÚČASTI 14. Česká námořní rallye regata monotypových plachetnic ELAN 340 zařazená do Mezinárodního Poháru ČANY 25. 9. 2. 10. Foto: Pavel Nesvadba Největší monotypová flotila v Chorvatsku 20x PODMÍNKY ÚČASTI 14. Česká námořní rallye regata monotypových plachetnic ELAN 340 zařazená do Mezinárodního Poháru ČANY 25. 9. 2. 10. 2010

Více

TŘI SESTRY SAILING TEAM NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008

TŘI SESTRY SAILING TEAM NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008 NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008 NABÍDKA PARTNERSTVÍ SE ŠPIČKOVÝM ČESKÝM JACHTAŘSKÝM TÝMEM NA EVROPSKÝCH A SVĚTOVÝCH NÁMOŘNÍCH REGATÁCH V ROCE 2008 HISTORIE 2004-2006 TŘI SESTRY SAILING TEAM se v roce 2004 zformoval

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

Plachetní směrnice CTL 082106 To je celá, to je půl, TJ Lodní sporty Brno, 3. 4. 5. 2008

Plachetní směrnice CTL 082106 To je celá, to je půl, TJ Lodní sporty Brno, 3. 4. 5. 2008 082106 To je celá, to je půl, Brno, 3. 4. 5. 2008 Plachetní směrnice, strana 1/6 Závod To je celá, to je půl Pořadatel TJ Lodní sporty Brno Lodní třídy Cadet (3M), Vaurien (4P), T24 (3M), Optimist (1)

Více

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15 Č. j. 57966/ENV/15 O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb.,

Více

Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16

Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16 Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16 Úvodem několik informací, přílohou zpravodaje je dále přehled soupisek s barevným odlišením u hráčů, kterým končí platnost registračního průkazu v průběhu celého

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Závod: Jarní rozcvička Datum konání od: 17.4.2004 do: 18.4.2004 CTL: 2301

Závod: Jarní rozcvička Datum konání od: 17.4.2004 do: 18.4.2004 CTL: 2301 Závod: Jarní rozcvička Datum konání od: 17.4.2004 do: 18.4.2004 CTL: 2301 Pořadatel: SK Lodní sporty Zlín Hl. rozhodčí: Ing. Pavel Kříž 03/23/555 Třída: 11 - Optimist Počet lodí: 5 Vypsaný koef.: 1 Koeficient:

Více

pro závod JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky

pro závod JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky Plachetní směrnice pro závod Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky JACHTING v lodní třídě Optimist chlapci, Optimist - dívky CTL 151407 14. 6. 2015 19. 6. 2015 Plzeňský kraj, Bolevecký

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava Přítomní: Petr Ryška, Petr Adamec, Luboš Imryšek, Petr Vodák, Andrea Balášová Omluveni: Hosté: Schůzi zahájil a řídil: Petr Ryška předseda sekce plavání Program: 1. Kontrola zápisu 2. Reprezentace, SCM,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY Kategorie: 1 1 2 3 4 5 6 7 ZŠ Častolovice, Královéhradecký kr ZŠ Šumavské Hoštice, Jihočeský kraj ZŠ Sadská, Středočeský kraj ZŠ Chrast, Pardubický kraj ZŠ T. G. Masaryka, Liberecký kraj ZŠ 13. ZŠ Habrmannova,

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Cílový stav Široký okruh uživatelů všech typů knihoven má přístup k aktuálním a kvalitním

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9. června 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lucie Mazalová, kontakt: Lucie Mazalová, tel.:

Více

440633 - přeprava osob

440633 - přeprava osob Česká republika Ministerstvo obrany 440633 - přeprava osob 440633 - přeprava osob 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence:

Více

Odvoz a ekologická likvidace skartu

Odvoz a ekologická likvidace skartu Česká republika Ministerstvo obrany Odvoz a ekologická likvidace skartu Odvoz a ekologická likvidace skartu 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

9) Inventarizace PCB v ČR

9) Inventarizace PCB v ČR 9) Inventarizace PCB v ČR Odbor odpadů, MŽP Praha http://www.mzp.cz Studie: Souhrnná informace o nakládání s PCB, odpady PCB a mi obsahujícími PCB v ČR Kontakt: Ing. Jaromír Manhart, odbor odpadů MŽP,

Více

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 Pořadatel: Organizátor: Liberecký KVV ČSLH Libereckého e Z pověření Libereckého e a Českého svazu ledního hokeje Ředitel turnaje:

Více

KALENDÁŘ AKCÍ ČSS od 1.11.2005 do 31.3.2006 (sestavený ze zaslaných soutěží pro dané období )

KALENDÁŘ AKCÍ ČSS od 1.11.2005 do 31.3.2006 (sestavený ze zaslaných soutěží pro dané období ) KALENDÁŘ AKCÍ ČSS od 1.11.2005 do 31.3.2006 (sestavený ze zaslaných soutěží pro dané období ) Důležité upozornění: Ke všem soutěžím je potřeba nejméně 1 měsíc předem zaslat na sekretariát ČSS propozice

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR KURZY A ŠKOLENÍ - A M O S 18. 20. října 2012 školení u firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp z o.o., Wieliczka, ul. Artura

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE Mistrovství ČR /Czech Championship v lodních třídách / in classes Evr, Las, L47 datum / date: 26. 28. 9. 2014 a / and Mezinárodní pohárový závod / International Cup Race v lodní třídě / in class Finn datum

Více

PS 0004 - Celoroční servisní činnost na kolejová hangárová vrata - letiště Kbely

PS 0004 - Celoroční servisní činnost na kolejová hangárová vrata - letiště Kbely Česká republika Ministerstvo obrany PS 0004 - Celoroční servisní činnost na kolejová hangárová vrata - letiště Kbely PS 0004 - Celoroční servisní činnost na kolejová hangárová vrata - letiště Kbely 1 /

Více

III. ročník Dragon Boat Grand Prix

III. ročník Dragon Boat Grand Prix III. ročník Dragon Boat Grand Prix má v sezoně 2010 spoustu novinek! Co je to DRAGON BOAT GRAND PRIX? DBGP je celosezónní soutěž závodů dračích lodí pro amatérské, firemní a fun posádky přátel a kamarádů,

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 1. března 011 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč ) Termín

Více

PS 0611, likvidace kalů z jímek

PS 0611, likvidace kalů z jímek Česká republika Ministerstvo obrany PS 0611, likvidace kalů z jímek PS 0611, likvidace kalů z jímek 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup x odprodej: Nákup Druh

Více

PŘÍLOHA Č. 7: Kontakty na romské krajské koordinátory

PŘÍLOHA Č. 7: Kontakty na romské krajské koordinátory PŘÍLOHA Č. 7: Kontakty na romské krajské koordinátory Krajští koordinátoři romských poradců Kraj Koordinátor Telefon Mail Web kraje Poznámka k ověřování kontaktů, další získané kontakty Hlavní město Praha

Více

VÝSLEDKY Halové Mistrovství ČR ve vícebojích mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň

VÝSLEDKY Halové Mistrovství ČR ve vícebojích mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň VÝSLEDKY Halové Mistrovství ČR ve vícebojích mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň Datum konání: 6-8.2.2009 Místo konání: Praha-Strahov Pořadatel: ASK Slavia Praha Výsledky

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ V HÁZENÉ

ROZPIS SOUTĚŽÍ V HÁZENÉ Český svaz házené Praha www.chf.cz JARO 2015 ROZPIS SOUTĚŽÍ V HÁZENÉ řízených ČSH pro jarní část soutěžního ročníku 2014-2015 Praha leden 2015 Český svaz házené sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 kancelář:

Více

VYHODNOCENÍ VELKÉ PODZIMNÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ. ZŠ Liběšice, okres Louny 28 12684 453,00

VYHODNOCENÍ VELKÉ PODZIMNÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ. ZŠ Liběšice, okres Louny 28 12684 453,00 VYHODNOCENÍ VELKÉ PODZIMNÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Vyhlášená v rámci projektu RECYKLOHRANÍ společností Asekol v období od 1. září do 30. listopadu 2011 20 NEJAKTIVNĚJŠÍCH ŠKOL V RÁMCI CELÉ ČESKÉ

Více

LIPNO DRAGON BOAT RACE 2012 DRAGON BOAT GRAND PRIX závod ČESKÉ NÁRODNÍ LIGY DRAČÍCH LODÍ

LIPNO DRAGON BOAT RACE 2012 DRAGON BOAT GRAND PRIX závod ČESKÉ NÁRODNÍ LIGY DRAČÍCH LODÍ VÝSLEDKY Nasazení do rozjížděk vychází z pořadí posádek v žebříčku Dragon Boat Grand Prix. Dále pak z výsledků loňského závodu LIPNO DRAGON BOAT RACE 2011. Nové týmy byly do závodu nasazeny losem. Každá

Více

TOP Sport Events 2016 1. verze TOP akcí doporučených ČOV na rok 2016, Verze pro VV ČOV dne 9. 9. 2015

TOP Sport Events 2016 1. verze TOP akcí doporučených ČOV na rok 2016, Verze pro VV ČOV dne 9. 9. 2015 TOP Sport Events 2016 1. verze TOP akcí doporučených ČOV na rok 2016, Verze pro VV ČOV dne 9. 9. 2015 HME v poz. hokeji divize A (M) Praha leden 2016 FIS SP v běhu na lyžích Nové Město leden 2016 FIS SP

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13.

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/2/13. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA MUDr Hollý Martin IČ 00064220 Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 centrála:28416111 STŘEDOČESKÝ KRAJ Ing.Kolářová Dana ka IČ 068691 Ing.Hendrych Josef IČ 00068705 MUDr.Kubíček

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

PROPOZICE 46. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 8. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 46. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 8. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 46. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 8. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 7. LISTOPADU

Více

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 USNESENÍ ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Komuniké ze zasedání VV LKFS v Jablonci ze dne 12.4. 2011

Komuniké ze zasedání VV LKFS v Jablonci ze dne 12.4. 2011 Jablonecká 18, 460 01 Liberec 1, tel.: +420 482 713 563, Fax: +420 482 713 564, GSM: +420 731 588 039 www.fotbal.cz e-mail: konig.lkfs@seznam.cz, IČO 709937991, Komuniké ze zasedání VV LKFS v Jablonci

Více

Seminář předsedů OR/KR AŠSK ČR 2012/2013. Stříbrný rybník

Seminář předsedů OR/KR AŠSK ČR 2012/2013. Stříbrný rybník Seminář předsedů OR/KR AŠSK ČR 2012/2013 Stříbrný rybník Úvod Volby OR/KR 1. Vyplněné formuláře odeslat do 14.12.2012 2. Pověření předsedům na další období bude odesláno v lednu 2013 3. Při změně předsedy

Více

SERIÁL ZÁVODŮ STATUT 49. ROČNÍKU. ZLATÁ PODKOVA 2014. CNC, CAN. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC.

SERIÁL ZÁVODŮ STATUT 49. ROČNÍKU. ZLATÁ PODKOVA 2014. CNC, CAN. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE. SOUTĚŽE PODKOVY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HUMPOLEC. MV 0074 SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2014. CNC, CAN. STATUT 49. ROČNÍKU. STATUT 49. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA BYL

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši

KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši 1. ZŠ Olomouc, 9213 2. Heyerovského ZŠ Zábřeh, Boženy 33 7650 3. Němcové ZŠ Sluneční 38, 7545 4. Šumperk ZŠ a MŠ Struhlovsko, 7530 5. Hranice Slovanské

Více

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2013

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2013 Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením 6g

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012. Petr HOZLÁR vedoucí projektu

Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012. Petr HOZLÁR vedoucí projektu Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012 Petr HOZLÁR vedoucí projektu Vyhodnocení projektu 1. Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 2. Monitorovací indikátory

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ

POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR POSTUP VÝMĚNY ZSPZ-TM ZA REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA A DOKLADY K REGISTRACI, ZMĚNĚ, VRÁCENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY PRO HISTORICKÁ VOZIDLA Vypracoval Schválil

Více

Rodina v komunitním plánování sociálních služeb

Rodina v komunitním plánování sociálních služeb Rodina v komunitním plánování sociálních služeb Praha 28. dubna 2004 PhDr. Vladana Vasková Odbor sociálních služeb MPSV Rok 2004 10. Výročí Mezinárodního roku rodiny OSN - výzva státům mezinárodního společenstvík:

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Domain Report. Pokud není uvedeno jinak, statistiky prezentují stav k 31. 12. 2011.

Domain Report. Pokud není uvedeno jinak, statistiky prezentují stav k 31. 12. 2011. Domain 21 Report Domain Report Obsah Držitelé domén 03 Domény podle geografického umístění 04 Počet domén v letech 2000 21 05 Registrace domén v průběhu roku 21 06 Délka doménových jmen 07 Tržní podíly

Více

TJ LODNÍ SPORTY BRNO Zápis

TJ LODNÍ SPORTY BRNO Zápis NÁZEV SCHŮZE Pravidelná schůze Výboru JO TJ LS Brno DATUM A ČAS 8. 4. 2014 MÍSTO KONÁNÍ TYP SCHŮZE ORGANIZÁTOR SVOLAVATEL Zasedací místnost TJ LS Brno Řádná schůze Výboru JO Výbor JO TJ LS Brno ZAPISOVATEL

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Přítomni: Omluveni: 1. Zahájení v Ústí nad Orlicí Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Matyášová,Koblížek, Němec, Palánová, Pluhařová.

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Projekt reprezentace ČR na sezónu 2013 2014

Projekt reprezentace ČR na sezónu 2013 2014 Projekt reprezentace ČR na sezónu 2013 2014 Projekt reprezentace ČR seniorů a juniorů v dálkovém plavání na sezónu 2013 2014 má za cíl vytvořit reprezentantům vhodné podmínky pro přípravu a úspěšnou reprezentaci

Více

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR ISSS 2011, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální

Více

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 Všeobecné obchodní podmínky a pravidla hlasování soutěže Realitní Projekt roku 2015 1. Organizátor a pořádající agentura Společnost Bonafide Group, SE, se sídlem Badeniho 290/1, Praha 6, IČ: 290 40 621,

Více

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Petr Čech Sport, s.r.o. LK Slovan Karlovy Vary Město Boží Dar Město Abertamy ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Karlův běh Memoriál Jana Pravečka 7. 3. 2015 Závod Ligy dálkových běhů Karlův běh Memoriál Jiřího

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více